×
Sist oppdatert: 24. januar 2018

            skatteregler for kryptovaluta
Skatt

Skatteregler for kryptovaluta

I denne artikkelen ser vi på de skattemessige konsekvensene av kjøp og salg av Bitcoin og andre kryptovalutaer. Vi har også snakket med Advokatfullmektig Erling Løken Andersen om hans syn på reguleringer.
Sam Farao

Dagens regelverk

Skattedirektoratet har uttalt at Bitcoin er et formuesobjekt i skatte – og avgiftsmessig forstand. Bitcoin skal beskattes som kapitalinntekt, og kapitalinntekt beskattes i dag som alminnelig inntekt. I 2018 var skattesatsen 23 prosent på alminnelig inntekt, skattesatsen er uendret i 2019.

Dersom man har eid, realisert, eller drevet med mining (utvinning) av Bitcoin skal dette rapporteres i skattemeldingen.

I dagens regelverk snakkes det primært om Bitcoin, men alle kryptovalutaer reguleres under samme lovverk.

Utfordrende for Skatteetaten

Utfordringen for skattemyndighetene er at det ikke finnes en tredjepart som rapporterer inn hvilke transaksjoner en person har gjennomført det siste året. Dersom man handler aksjer i Norge via for eksempel Nordnet eller DNB Markets, skjer rapporteringen automatisk. De sender inn en oversikt som gir Skatteetaten informasjon om gevinst, tap og aksjebeholdning ved årsskifte.

Når det kommer til kryptovalutaer er man selv ansvarlig for å rapportere inn hvilke transaksjoner man har gjennomført det siste året. I tillegg skal alle penger nordmenn har plassert utenfor Norge rapporteres til Skatteetaten. Til nå er det ingen kryptobørser som rapporterer dette automatisk. Dermed hviler også ansvaret på hver enkelt om å rapportere inn verdien av egne plasseringer i kryptovalutaer per 31.12 hvert år.

Krytovalutaer ansees med andre ord som formue på lik linje penger man har på bankkontoer, i aksjefond og i enkeltaksjer.

Hvilke utfordringer ser du for deg for skatteetaten med å innhente informasjon og beskatte kryptovalutaer?

– Den mest åpenbare utfordringen for skattemyndighetene knyttet til kryptovalutaer er selvsagt at mange kryptovalutaer har hel eller delvis anonymisering av eierne av de ulike elektroniske lommebøkene. Dette vanskeliggjør identifisering av de individuelle skattesubjektene.

– Skatteetaten vil likevel kunne identifisere hvem som har investert i kryptovalutaer ved å se på den motsatte pengestrømmen; det vil si fra fiat til ulike kryptobørser eller CFD-markedsplasser som Coinbase og Etoro. Få, om noen, av de større kryptobørsene samarbeider per dags dato med utenlandske skattemyndigheter. Dette representerer et stort problem, fordi det handler om at store verdier kan unndras fra beskatning. Dette går i siste ledd utover et lands helse- og utdanningsvesen, velferd, samferdsel og mer.

– I tillegg vil det i tilfellet med en individuell skatteyter være en vesentlig utfordring å fastslå den konkrete gevinstbeskatningen i hvert enkelt tilfelle. Hva var inngangsverdien? Hva var realisasjonsverdien? Foreligger det fradragsrett på et eventuelt tap? Fordi kryptovaluta kan svinge voldsomt i løpet av bare 24 timer er man avhengig av god dokumentasjon.

Straffeskatt

Dersom man unnlater å rapportere dette til Skatteetaten kan det medføre at man må betale en tilleggsskatt. Denne skatten kan ansees som en bot og kommer i tillegg til den opprinnelige kapitalbeskatningen.

I dag krever ikke Skatteetaten at man legger ved dokumentasjon på verdiene man fører inn i skattemeldingen, men man må være forberedt på å måtte fremvise dokumentasjon i ettertid dersom man blir spurt.

Slik gjør du det

Formue: Når man skal rapportere inn formuesverdien av kryptovalutaene man eier skal det tas utgangspunkt i verdien ved årsskifte. Skatteetaten godtar at man bruker Norges Banks valutakurser for å fastsette verdien per 31.12. Verdien av kryptovalutaer er som regel i dollar og alle beløp i skattemeldingen skal være i norske kroner.

RF-1159: For skatteåret 2018 har vi fått et nytt skjema som skal fylles ut: RF1159.

Utfylling:

Når vi så skal fylle det ut, blir det slik:

 • Navn på verdipapir: Bitcoin
 • Type: Bitcoin og andre virtuell Valutaer (VV)
 • Antall: Dette feltet skal være tomt. (Skjemaet krever heltall, og det blir meningsløst med f.eks. Bitcoin)
 • Formue: 42 000
 • Gevinst: 5 000
 • Tap: 0

Om du har andre Kryptovaluta også, f.eks. 2 stk Ethereum, må det inn på en egen linje. Og slik fortsetter du. En linje for hver type kryptovaluta du har.

Vi anbefaler å bruke Kryptosekken til utregning av skatt for kryptovaluta.

Kryptosekken

Kryptosekken:

 • Er utviklet for det norske skattesystemet
 • Regner ut gevinst/tap til Skattemeldingen
 • Gir deg rask og god hjelp/support

Du kan:

 • Benytte API-tilkobling mot børser
 • Importere CSV/Excel-rapporter
 • Føre inn transaksjoner manuelt

Kryptosekken gir deg:

 • Nøyaktig hva og hvor du skal fylle ut i Skattemeldingen
 • Oversikt over dine Kryptovaluta
 • En PDF hvor alt dokumenteres

Et praktisk eksempel

På Skatteetaten sine hjemmesider presenteres følgende eksempel på hvordan man kommer fram til beskatning av en Bitcoin-transaksjon:

 • 01.05.2015 kjøper du 100 Bitcoins til en pris på 2500 kroner
 • 10.12.2015 selger du 50 Bitcoins til en pris på 3500 kroner
 • Ved årsskifte 31.12.2015 eier du 50 Bitcoins, og kursen er 3800 kroner
 • Gevinstberegning:
  • Salgspris: 50 x 3500 kroner = 175 000
  • Inngangspris: 50 x  2500 kroner = 125 000
  • Gevinst: 175 000 – 125 000 = 50 000

Gevinsten på de 50 som ble solgt er 50 000 kroner og føres under post 3.1.12 – ”Annen inntekt” i skattemeldingen.

Formuesverdien på de resterende 50 Bitcoins du eier har en verdi på 50 x 3800 = 190 000 kroner per 31.12.2015. Dette føres inn under post 4.5.4 – ”Annen skattepliktig formue”.

Som nevnt over er prisen på de fleste kryptovalutaer angitt i dollar. Når man beregner ingangsverdi og salgspris må man regne ut vekslingskursen på kjøp og salgsdato. Det vil si at ved innleverering av skattemeldingen må du gå tilbake og se på vekslingskursen mellom dollar og norske kroner for å finne korrekt inngangspris. Dette gjelder salgspris også.

Dokumentasjon:

På skatteetaten sine hjemmesider opplyser de også om hvilken dokumentasjon som må tas vare på for å verifisere opplysninger som blir oppgitt i skattemeldingen:

 • Transaksjonslogg
 • Dokumentasjon på dato for kjøp, salg og eventuell mining (utvinning)
 • Logg fra mining med oversikt over antall minede Bitcoins og tidspunkt

Økt regulering

Som nevnt innledningsvis er det foreløpig vage reguleringer i kryptomarkedet. De mest fremtredende kryptomarkedene som Japan, Kina og Sør-Korea har den siste tiden kommet med tiltak for å få på plass et ordentlig regelverk vedrørende kryptovalyta. Myndighetene i disse landene ønsker nødvendigvis ikke å forby handel i kryptovaluta, slik som det har blitt spekulert i og skrevet om i media. Formålet er å få på plass regelverk og rutiner som gjør at transaksjoner skal kunne beskattes riktig og sørge for at det ikke skal være mulig med anonym handel.

På kort sikt har dette spredt frykt i kryptomarkedet, men på lang sikt vil dette være med på å legitimere noe som lenge har vært ansett som et grå-marked.

regulering av kryptovaluta

Hva tenker du om signalene som sendes fra myndighetene i Asia?

– Jeg tror det er helt naturlig at myndighetene i ulike land vurderer alle muligheter for å regulere kryptovalutaer, herunder også muligheten for å innføre et generelt forbud.

– Kryptovaluta representerer både den største muligheten og den største faren for vårt samfunn på lang tid. Dersom kryptovaluta får fotfeste i folks dagligliv, og ikke bare som et rent spekulasjonsobjekt – som det til dels er i dag – så kan det i praksis bety at sentralbankene helt mister sin funksjon. Det vil videre medføre at myndighetene i det enkelte land til en viss grad mister muligheten til å kontrollere inflasjon, rentenivåer og konjunkturen i landets markedsøkonomi. Hvor ender vi opp da? Det spørsmålet er ikke så lett å besvare, men at mange myndigheter vil legge seg på en “føre var”-strategi er fullt forståelig.

– Samtidig er jeg optimistisk og tror at kryptovaluta representerer store muligheter for de land som evner å se mulighetene. Å kjempe i mot krypto vil sannsynligvis være fåfengt: bare spør musikkselskapene (som møtte Napster og Spotify), filmselskapene (som møtte Youtube og Netflix), taxiselskapene (som møtte Über), kjøpesenterne (som møtte Amazon og Ebay) og hotellene (som møtte AirBnb og Hotels.com). Kryptovaluta representerer et paradigmeskifte som kan bli mer betydningsfullt enn alle disse.

 

Erling Løken Andersen
Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Bergaard/Sandbek

Fortsett å følg med på Coinweb.no for oppdaterte artikler om kryptovalutaer og hva som rører seg i markedet.

Coinweb-teamet

stdClass Object ( [status] => stdClass Object ( [timestamp] => 2020-06-05T12:16:59.449Z [error_code] => 0 [error_message] => [elapsed] => 270 [credit_count] => 14 [notice] => You have used 138% of your plan's daily credit limit. ) [data] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 1 [name] => Bitcoin [symbol] => BTC [slug] => bitcoin [num_market_pairs] => 8341 [date_added] => 2013-04-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => 21000000 [circulating_supply] => 18394918 [total_supply] => 18394918 [platform] => [cmc_rank] => 1 [last_updated] => 2020-06-05T12:15:35.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 9696.38717409 [volume_24h] => 25759029405.976 [percent_change_1h] => -0.423989 [percent_change_24h] => 0.801454 [percent_change_7d] => 2.57363 [market_cap] => 178364246963.64 [last_updated] => 2020-06-05T12:15:35.000Z ) ) ) [1] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [num_market_pairs] => 5189 [date_added] => 2015-08-07T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => [circulating_supply] => 111222357.9365 [total_supply] => 111222357.9365 [platform] => [cmc_rank] => 2 [last_updated] => 2020-06-05T12:15:26.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 243.185080696 [volume_24h] => 9898800101.7185 [percent_change_1h] => -0.474353 [percent_change_24h] => 0.894749 [percent_change_7d] => 10.5298 [market_cap] => 27047618089.987 [last_updated] => 2020-06-05T12:15:26.000Z ) ) ) [2] => stdClass Object ( [id] => 825 [name] => Tether [symbol] => USDT [slug] => tether [num_market_pairs] => 5192 [date_added] => 2015-02-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 9187991662.6077 [total_supply] => 9479177441.5431 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 31 ) [cmc_rank] => 3 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:20.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.00387587677 [volume_24h] => 32305851163.118 [percent_change_1h] => -0.0264288 [percent_change_24h] => 0.573563 [percent_change_7d] => 0.193734 [market_cap] => 9223603186.0557 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:20.000Z ) ) ) [3] => stdClass Object ( [id] => 52 [name] => XRP [symbol] => XRP [slug] => xrp [num_market_pairs] => 572 [date_added] => 2013-08-04T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 100000000000 [circulating_supply] => 44112853111 [total_supply] => 99990976125 [platform] => [cmc_rank] => 4 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.203492142796 [volume_24h] => 1352436350.2244 [percent_change_1h] => -0.226724 [percent_change_24h] => 0.0584277 [percent_change_7d] => 2.45795 [market_cap] => 8976619004.4026 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:05.000Z ) ) ) [4] => stdClass Object ( [id] => 1831 [name] => Bitcoin Cash [symbol] => BCH [slug] => bitcoin-cash [num_market_pairs] => 501 [date_added] => 2017-07-23T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => 21000000 [circulating_supply] => 18426518.75 [total_supply] => 18426518.75 [platform] => [cmc_rank] => 5 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 256.642531634 [volume_24h] => 2576257699.6547 [percent_change_1h] => -0.777075 [percent_change_24h] => 1.27139 [percent_change_7d] => 7.9774 [market_cap] => 4729028421.2014 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:05.000Z ) ) ) [5] => stdClass Object ( [id] => 3602 [name] => Bitcoin SV [symbol] => BSV [slug] => bitcoin-sv [num_market_pairs] => 196 [date_added] => 2018-11-09T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => 21000000 [circulating_supply] => 18425220.831923 [total_supply] => 18425220.831923 [platform] => [cmc_rank] => 6 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 196.506966604 [volume_24h] => 1399675767.4107 [percent_change_1h] => -0.435871 [percent_change_24h] => 0.319911 [percent_change_7d] => 3.23917 [market_cap] => 3620684254.6901 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:11.000Z ) ) ) [6] => stdClass Object ( [id] => 2 [name] => Litecoin [symbol] => LTC [slug] => litecoin [num_market_pairs] => 616 [date_added] => 2013-04-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => 84000000 [circulating_supply] => 64887997.780529 [total_supply] => 64887997.780529 [platform] => [cmc_rank] => 7 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 47.1783285422 [volume_24h] => 2635507453.3374 [percent_change_1h] => -0.567644 [percent_change_24h] => -0.109284 [percent_change_7d] => 5.49491 [market_cap] => 3061307277.7353 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:05.000Z ) ) ) [7] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [num_market_pairs] => 310 [date_added] => 2017-07-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 179883948.9 [circulating_supply] => 155536713 [total_supply] => 179883948.9 [platform] => [cmc_rank] => 8 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 17.5851510095 [volume_24h] => 256811198.73373 [percent_change_1h] => -0.463532 [percent_change_24h] => 1.52378 [percent_change_7d] => 3.90108 [market_cap] => 2735136585.6263 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:04.000Z ) ) ) [8] => stdClass Object ( [id] => 1765 [name] => EOS [symbol] => EOS [slug] => eos [num_market_pairs] => 383 [date_added] => 2017-07-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 933228407.4869 [total_supply] => 1019928418.7808 [platform] => [cmc_rank] => 9 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 2.74097084688 [volume_24h] => 1845674256.4239 [percent_change_1h] => -0.242263 [percent_change_24h] => 1.57811 [percent_change_7d] => 4.29597 [market_cap] => 2557951858.4018 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:04.000Z ) ) ) [9] => stdClass Object ( [id] => 2010 [name] => Cardano [symbol] => ADA [slug] => cardano [num_market_pairs] => 139 [date_added] => 2017-10-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => 45000000000 [circulating_supply] => 25927070538 [total_supply] => 31112483745 [platform] => [cmc_rank] => 10 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.086550127922 [volume_24h] => 404881499.51135 [percent_change_1h] => -0.965133 [percent_change_24h] => -0.345531 [percent_change_7d] => 34.7005 [market_cap] => 2243991271.7066 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:04.000Z ) ) ) [10] => stdClass Object ( [id] => 2011 [name] => Tezos [symbol] => XTZ [slug] => tezos [num_market_pairs] => 108 [date_added] => 2017-10-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 712897011.10467 [total_supply] => 712897011.10467 [platform] => [cmc_rank] => 11 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 2.97478725268 [volume_24h] => 91961820.935459 [percent_change_1h] => -0.584436 [percent_change_24h] => 0.051735 [percent_change_7d] => 4.07156 [market_cap] => 2120716941.1078 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:04.000Z ) ) ) [11] => stdClass Object ( [id] => 3635 [name] => Crypto.com Coin [symbol] => CRO [slug] => crypto-com-coin [num_market_pairs] => 43 [date_added] => 2018-12-14T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 17304566210.046 [total_supply] => 100000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xa0b73e1ff0b80914ab6fe0444e65848c4c34450b ) [cmc_rank] => 12 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0991024053804 [volume_24h] => 62502643.666073 [percent_change_1h] => -0.160458 [percent_change_24h] => 1.99846 [percent_change_7d] => 23.5706 [market_cap] => 1714924135.4799 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:11.000Z ) ) ) [12] => stdClass Object ( [id] => 512 [name] => Stellar [symbol] => XLM [slug] => stellar [num_market_pairs] => 303 [date_added] => 2014-08-05T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 20294228087.982 [total_supply] => 50001803843.872 [platform] => [cmc_rank] => 13 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0813675032196 [volume_24h] => 672397041.0369 [percent_change_1h] => -0.646892 [percent_change_24h] => -1.12834 [percent_change_7d] => 20.2448 [market_cap] => 1651290669.2882 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:03.000Z ) ) ) [13] => stdClass Object ( [id] => 1975 [name] => Chainlink [symbol] => LINK [slug] => chainlink [num_market_pairs] => 192 [date_added] => 2017-09-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 350000000 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x514910771af9ca656af840dff83e8264ecf986ca ) [cmc_rank] => 14 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 4.41707275236 [volume_24h] => 301155557.23937 [percent_change_1h] => -0.430856 [percent_change_24h] => 0.642102 [percent_change_7d] => 9.88871 [market_cap] => 1545975463.326 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:04.000Z ) ) ) [14] => stdClass Object ( [id] => 3957 [name] => UNUS SED LEO [symbol] => LEO [slug] => unus-sed-leo [num_market_pairs] => 25 [date_added] => 2019-05-21T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 999498892.9 [total_supply] => 999498892.9 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x2af5d2ad76741191d15dfe7bf6ac92d4bd912ca3 ) [cmc_rank] => 15 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.23289301562 [volume_24h] => 11881743.623862 [percent_change_1h] => -0.0128317 [percent_change_24h] => 0.982765 [percent_change_7d] => 5.23234 [market_cap] => 1232275204.1763 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:12.000Z ) ) ) [15] => stdClass Object ( [id] => 328 [name] => Monero [symbol] => XMR [slug] => monero [num_market_pairs] => 160 [date_added] => 2014-05-21T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => [circulating_supply] => 17586157.188546 [total_supply] => 17586157.188546 [platform] => [cmc_rank] => 16 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 67.8611716208 [volume_24h] => 72201953.775087 [percent_change_1h] => -0.468235 [percent_change_24h] => 1.43277 [percent_change_7d] => 1.87357 [market_cap] => 1193417231.1223 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:02.000Z ) ) ) [16] => stdClass Object ( [id] => 1958 [name] => TRON [symbol] => TRX [slug] => tron [num_market_pairs] => 354 [date_added] => 2017-09-13T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 66682072191.4 [total_supply] => 99281283754.3 [platform] => [cmc_rank] => 17 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0170716558444 [volume_24h] => 1526660122.4543 [percent_change_1h] => -0.304703 [percent_change_24h] => 2.09488 [percent_change_7d] => 13.2605 [market_cap] => 1138373387.443 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:06.000Z ) ) ) [17] => stdClass Object ( [id] => 2502 [name] => Huobi Token [symbol] => HT [slug] => huobi-token [num_market_pairs] => 139 [date_added] => 2018-02-03T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 220206911.97192 [total_supply] => 500000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x6f259637dcd74c767781e37bc6133cd6a68aa161 ) [cmc_rank] => 18 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 4.32100730697 [volume_24h] => 249831877.65331 [percent_change_1h] => -0.136482 [percent_change_24h] => 6.16313 [percent_change_7d] => 7.96784 [market_cap] => 951515675.67597 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:07.000Z ) ) ) [18] => stdClass Object ( [id] => 1376 [name] => Neo [symbol] => NEO [slug] => neo [num_market_pairs] => 245 [date_added] => 2016-09-08T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 100000000 [circulating_supply] => 70538831 [total_supply] => 100000000 [platform] => [cmc_rank] => 19 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 12.0676445027 [volume_24h] => 473600540.50089 [percent_change_1h] => -0.555038 [percent_change_24h] => -0.184267 [percent_change_7d] => 18.0375 [market_cap] => 851237536.14403 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:04.000Z ) ) ) [19] => stdClass Object ( [id] => 1321 [name] => Ethereum Classic [symbol] => ETC [slug] => ethereum-classic [num_market_pairs] => 256 [date_added] => 2016-07-24T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => 210700000 [circulating_supply] => 116313299 [total_supply] => 116313299 [platform] => [cmc_rank] => 20 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 6.8767904803 [volume_24h] => 1090699229.9082 [percent_change_1h] => -0.585214 [percent_change_24h] => -0.123491 [percent_change_7d] => -3.49012 [market_cap] => 799862187.29549 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:04.000Z ) ) ) [20] => stdClass Object ( [id] => 3662 [name] => HedgeTrade [symbol] => HEDG [slug] => hedgetrade [num_market_pairs] => 15 [date_added] => 2019-01-03T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 288208798.11353 [total_supply] => 1000000000.05 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xF1290473E210b2108A85237fbCd7b6eb42Cc654F ) [cmc_rank] => 21 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 2.68298502038 [volume_24h] => 1752271.6120037 [percent_change_1h] => -3.26892 [percent_change_24h] => -6.44787 [percent_change_7d] => 24.1451 [market_cap] => 773259888.08032 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:11.000Z ) ) ) [21] => stdClass Object ( [id] => 131 [name] => Dash [symbol] => DASH [slug] => dash [num_market_pairs] => 298 [date_added] => 2014-02-14T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => 18900000 [circulating_supply] => 9532261.3030511 [total_supply] => 9532261.3030511 [platform] => [cmc_rank] => 22 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 79.1960418207 [volume_24h] => 525670850.53711 [percent_change_1h] => 0.00419386 [percent_change_24h] => 2.17984 [percent_change_7d] => 6.47141 [market_cap] => 754917364.80227 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:02.000Z ) ) ) [22] => stdClass Object ( [id] => 3408 [name] => USD Coin [symbol] => USDC [slug] => usd-coin [num_market_pairs] => 244 [date_added] => 2018-10-08T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 735075919.46187 [total_supply] => 739880370.27 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xa0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48 ) [cmc_rank] => 23 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.00222751216 [volume_24h] => 292909726.29023 [percent_change_1h] => -0.0691531 [percent_change_24h] => 0.34847 [percent_change_7d] => 0.0107368 [market_cap] => 736713310.01099 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:11.000Z ) ) ) [23] => stdClass Object ( [id] => 1720 [name] => IOTA [symbol] => MIOTA [slug] => iota [num_market_pairs] => 53 [date_added] => 2017-06-13T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 2779530283 [circulating_supply] => 2779530283 [total_supply] => 2779530283 [platform] => [cmc_rank] => 24 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.248959280213 [volume_24h] => 17727744.14759 [percent_change_1h] => -0.858976 [percent_change_24h] => 1.23322 [percent_change_7d] => 24.5556 [market_cap] => 691989858.58592 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:03.000Z ) ) ) [24] => stdClass Object ( [id] => 3794 [name] => Cosmos [symbol] => ATOM [slug] => cosmos [num_market_pairs] => 133 [date_added] => 2019-03-14T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 190688439.2 [total_supply] => 237928230.82159 [platform] => [cmc_rank] => 25 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 3.15930643235 [volume_24h] => 191571509.08882 [percent_change_1h] => -0.545587 [percent_change_24h] => 6.2246 [percent_change_7d] => 18.5609 [market_cap] => 602443212.53934 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:12.000Z ) ) ) [25] => stdClass Object ( [id] => 1437 [name] => Zcash [symbol] => ZEC [slug] => zcash [num_market_pairs] => 244 [date_added] => 2016-10-29T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => 21000000 [circulating_supply] => 9310306.25 [total_supply] => 9310306.25 [platform] => [cmc_rank] => 26 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 53.2361907616 [volume_24h] => 267822199.86906 [percent_change_1h] => -0.716378 [percent_change_24h] => 2.66005 [percent_change_7d] => 13.435 [market_cap] => 495645239.57392 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:03.000Z ) ) ) [26] => stdClass Object ( [id] => 1518 [name] => Maker [symbol] => MKR [slug] => maker [num_market_pairs] => 62 [date_added] => 2017-01-29T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1005576.7463346 [total_supply] => 1005576.7463346 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x9f8f72aa9304c8b593d555f12ef6589cc3a579a2 ) [cmc_rank] => 27 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 433.369372518 [volume_24h] => 7095408.0739925 [percent_change_1h] => -0.0253569 [percent_change_24h] => 1.12546 [percent_change_7d] => 9.18346 [market_cap] => 435786163.57772 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:03.000Z ) ) ) [27] => stdClass Object ( [id] => 873 [name] => NEM [symbol] => XEM [slug] => nem [num_market_pairs] => 93 [date_added] => 2015-04-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 8999999999 [total_supply] => 8999999999 [platform] => [cmc_rank] => 28 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0467647988845 [volume_24h] => 10387074.155183 [percent_change_1h] => -0.154657 [percent_change_24h] => 1.32612 [percent_change_7d] => 13.009 [market_cap] => 420883189.91374 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:02.000Z ) ) ) [28] => stdClass Object ( [id] => 2566 [name] => Ontology [symbol] => ONT [slug] => ontology [num_market_pairs] => 124 [date_added] => 2018-03-08T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 694802128 [total_supply] => 1000000000 [platform] => [cmc_rank] => 29 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.587893266156 [volume_24h] => 94758501.879068 [percent_change_1h] => -0.496084 [percent_change_24h] => -0.495757 [percent_change_7d] => 13.6543 [market_cap] => 408469492.36206 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:07.000Z ) ) ) [29] => stdClass Object ( [id] => 3077 [name] => VeChain [symbol] => VET [slug] => vechain [num_market_pairs] => 99 [date_added] => 2017-08-22T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 55454734800 [total_supply] => 86712634466 [platform] => [cmc_rank] => 30 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00682627714685 [volume_24h] => 196714809.15514 [percent_change_1h] => -0.928313 [percent_change_24h] => 0.187337 [percent_change_7d] => 24.8922 [market_cap] => 378549388.84987 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:09.000Z ) ) ) [30] => stdClass Object ( [id] => 1697 [name] => Basic Attention Token [symbol] => BAT [slug] => basic-attention-token [num_market_pairs] => 193 [date_added] => 2017-06-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1463001432.4463 [total_supply] => 1500000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x0d8775f648430679a709e98d2b0cb6250d2887ef ) [cmc_rank] => 31 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.241868813327 [volume_24h] => 131760453.37646 [percent_change_1h] => -1.03987 [percent_change_24h] => 5.59089 [percent_change_7d] => 14.8037 [market_cap] => 353854420.36149 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:04.000Z ) ) ) [31] => stdClass Object ( [id] => 74 [name] => Dogecoin [symbol] => DOGE [slug] => dogecoin [num_market_pairs] => 239 [date_added] => 2013-12-15T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => [circulating_supply] => 124862001050.04 [total_supply] => 124862001050.04 [platform] => [cmc_rank] => 32 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00260261873199 [volume_24h] => 190415577.57252 [percent_change_1h] => -0.295443 [percent_change_24h] => -0.825097 [percent_change_7d] => 3.09843 [market_cap] => 324968182.84659 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:03.000Z ) ) ) [32] => stdClass Object ( [id] => 3897 [name] => OKB [symbol] => OKB [slug] => okb [num_market_pairs] => 55 [date_added] => 2019-04-30T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 60000000 [total_supply] => 300000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x75231f58b43240c9718dd58b4967c5114342a86c ) [cmc_rank] => 33 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 5.32117063776 [volume_24h] => 145650526.35772 [percent_change_1h] => -0.84616 [percent_change_24h] => 2.19322 [percent_change_7d] => 2.12978 [market_cap] => 319270238.2656 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:13.000Z ) ) ) [33] => stdClass Object ( [id] => 4195 [name] => FTX Token [symbol] => FTT [slug] => ftx-token [num_market_pairs] => 28 [date_added] => 2019-07-31T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 94346957.523749 [total_supply] => 345219293.59098 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x50d1c9771902476076ecfc8b2a83ad6b9355a4c9 ) [cmc_rank] => 34 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 2.97941066356 [volume_24h] => 3418360.0522351 [percent_change_1h] => -0.353863 [percent_change_24h] => 0.600339 [percent_change_7d] => 1.74425 [market_cap] => 281098331.3207 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:13.000Z ) ) ) [34] => stdClass Object ( [id] => 2416 [name] => THETA [symbol] => THETA [slug] => theta [num_market_pairs] => 30 [date_added] => 2018-01-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 870502690 [total_supply] => 1000000000 [platform] => [cmc_rank] => 35 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.287554056761 [volume_24h] => 39121804.471629 [percent_change_1h] => -0.602755 [percent_change_24h] => 1.69389 [percent_change_7d] => -9.15938 [market_cap] => 250316579.93086 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:05.000Z ) ) ) [35] => stdClass Object ( [id] => 3330 [name] => Paxos Standard [symbol] => PAX [slug] => paxos-standard [num_market_pairs] => 108 [date_added] => 2018-09-27T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 244951954.49426 [total_supply] => 249952064.83 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x8e870d67f660d95d5be530380d0ec0bd388289e1 ) [cmc_rank] => 36 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.00229780005 [volume_24h] => 201510711.97248 [percent_change_1h] => -0.114099 [percent_change_24h] => 0.391164 [percent_change_7d] => 0.0996934 [market_cap] => 245514805.10755 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:10.000Z ) ) ) [36] => stdClass Object ( [id] => 1808 [name] => OMG Network [symbol] => OMG [slug] => omg [num_market_pairs] => 217 [date_added] => 2017-07-14T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 140245398.24513 [total_supply] => 140245398.24513 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xd26114cd6EE289AccF82350c8d8487fedB8A0C07 ) [cmc_rank] => 37 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.67551051276 [volume_24h] => 112596107.98021 [percent_change_1h] => -0.694014 [percent_change_24h] => -1.07401 [percent_change_7d] => 3.47749 [market_cap] => 234982639.12593 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:04.000Z ) ) ) [37] => stdClass Object ( [id] => 109 [name] => DigiByte [symbol] => DGB [slug] => digibyte [num_market_pairs] => 75 [date_added] => 2014-02-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => 21000000000 [circulating_supply] => 13210866723.708 [total_supply] => 13210866723.708 [platform] => [cmc_rank] => 38 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:01.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0176355612108 [volume_24h] => 9280995.1807721 [percent_change_1h] => -0.470106 [percent_change_24h] => 0.589166 [percent_change_7d] => -3.47766 [market_cap] => 232981048.75368 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:01.000Z ) ) ) [38] => stdClass Object ( [id] => 1896 [name] => 0x [symbol] => ZRX [slug] => 0x [num_market_pairs] => 180 [date_added] => 2017-08-16T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 655127320.01674 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xe41d2489571d322189246dafa5ebde1f4699f498 ) [cmc_rank] => 39 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.325514230045 [volume_24h] => 32638168.688118 [percent_change_1h] => -0.311409 [percent_change_24h] => -0.166851 [percent_change_7d] => -3.50375 [market_cap] => 213253265.15669 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:04.000Z ) ) ) [39] => stdClass Object ( [id] => 1168 [name] => Decred [symbol] => DCR [slug] => decred [num_market_pairs] => 53 [date_added] => 2016-02-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => 21000000 [circulating_supply] => 11581251.371634 [total_supply] => 11581251.371634 [platform] => [cmc_rank] => 40 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 18.1593592717 [volume_24h] => 121056100.11472 [percent_change_1h] => -0.583391 [percent_change_24h] => 3.77996 [percent_change_7d] => 25.6792 [market_cap] => 210308104.47338 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:02.000Z ) ) ) [40] => stdClass Object ( [id] => 4642 [name] => Hedera Hashgraph [symbol] => HBAR [slug] => hedera-hashgraph [num_market_pairs] => 29 [date_added] => 2019-09-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 4488736441 [total_supply] => 50000000000 [platform] => [cmc_rank] => 41 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0436819456653 [volume_24h] => 11742570.623241 [percent_change_1h] => -0.17288 [percent_change_24h] => 2.0678 [percent_change_7d] => -1.45952 [market_cap] => 196076741.32161 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:14.000Z ) ) ) [41] => stdClass Object ( [id] => 2099 [name] => ICON [symbol] => ICX [slug] => icon [num_market_pairs] => 63 [date_added] => 2017-10-27T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 547026921.77639 [total_supply] => 800460000 [platform] => [cmc_rank] => 42 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.342061710841 [volume_24h] => 31456598.740928 [percent_change_1h] => 0.425936 [percent_change_24h] => 2.73969 [percent_change_7d] => -3.47271 [market_cap] => 187116964.73892 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:04.000Z ) ) ) [42] => stdClass Object ( [id] => 4030 [name] => Algorand [symbol] => ALGO [slug] => algorand [num_market_pairs] => 86 [date_added] => 2019-06-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => [circulating_supply] => 767933734.66384 [total_supply] => 3299205577.6638 [platform] => [cmc_rank] => 43 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.24013505126 [volume_24h] => 27007900.74612 [percent_change_1h] => 0.143406 [percent_change_24h] => -1.36507 [percent_change_7d] => 5.13148 [market_cap] => 184407806.73778 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:13.000Z ) ) ) [43] => stdClass Object ( [id] => 2469 [name] => Zilliqa [symbol] => ZIL [slug] => zilliqa [num_market_pairs] => 110 [date_added] => 2018-01-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => 21000000000 [circulating_supply] => 10180723213.885 [total_supply] => 13472190366.885 [platform] => [cmc_rank] => 44 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0175803787464 [volume_24h] => 45248791.060597 [percent_change_1h] => 4.23669 [percent_change_24h] => 2.55542 [percent_change_7d] => 43.8651 [market_cap] => 178980970.01237 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:06.000Z ) ) ) [44] => stdClass Object ( [id] => 1684 [name] => Qtum [symbol] => QTUM [slug] => qtum [num_market_pairs] => 174 [date_added] => 2017-05-24T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 107822406 [circulating_supply] => 96752979.657719 [total_supply] => 102472400 [platform] => [cmc_rank] => 45 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.82003699022 [volume_24h] => 350160703.30054 [percent_change_1h] => -0.397801 [percent_change_24h] => 0.238407 [percent_change_7d] => 8.04158 [market_cap] => 176094001.89105 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:04.000Z ) ) ) [45] => stdClass Object ( [id] => 4687 [name] => Binance USD [symbol] => BUSD [slug] => binance-usd [num_market_pairs] => 80 [date_added] => 2019-09-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 169567686.96 [total_supply] => 169567686.96 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x4Fabb145d64652a948d72533023f6E7A623C7C53 ) [cmc_rank] => 46 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.00438298308 [volume_24h] => 114705464.63682 [percent_change_1h] => 0.0537901 [percent_change_24h] => 0.542537 [percent_change_7d] => 0.284528 [market_cap] => 170310899.26286 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:14.000Z ) ) ) [46] => stdClass Object ( [id] => 2586 [name] => Synthetix Network Token [symbol] => SNX [slug] => synthetix-network-token [num_market_pairs] => 19 [date_added] => 2018-03-14T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 186807161.80279 [total_supply] => 188034333.36952 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xc011a72400e58ecd99ee497cf89e3775d4bd732f ) [cmc_rank] => 47 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.893695763178 [volume_24h] => 1808597.2047183 [percent_change_1h] => -0.0493614 [percent_change_24h] => 6.53763 [percent_change_7d] => 19.9928 [market_cap] => 166948769.03446 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:06.000Z ) ) ) [47] => stdClass Object ( [id] => 1214 [name] => Lisk [symbol] => LSK [slug] => lisk [num_market_pairs] => 59 [date_added] => 2016-04-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 123973524.14564 [total_supply] => 140028136 [platform] => [cmc_rank] => 48 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.31434304997 [volume_24h] => 8647128.4050474 [percent_change_1h] => -0.576981 [percent_change_24h] => 5.34643 [percent_change_7d] => 9.33786 [market_cap] => 162943739.84111 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:02.000Z ) ) ) [48] => stdClass Object ( [id] => 2083 [name] => Bitcoin Gold [symbol] => BTG [slug] => bitcoin-gold [num_market_pairs] => 79 [date_added] => 2017-10-23T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => 21000000 [circulating_supply] => 17513923.589 [total_supply] => 17513923.589 [platform] => [cmc_rank] => 49 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 9.31112872054 [volume_24h] => 42987574.608431 [percent_change_1h] => -0.151077 [percent_change_24h] => 0.63191 [percent_change_7d] => 2.35314 [market_cap] => 163074396.93888 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:04.000Z ) ) ) [49] => stdClass Object ( [id] => 2130 [name] => Enjin Coin [symbol] => ENJ [slug] => enjin-coin [num_market_pairs] => 64 [date_added] => 2017-11-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 821195954.40826 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xf629cbd94d3791c9250152bd8dfbdf380e2a3b9c ) [cmc_rank] => 50 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.197531466925 [volume_24h] => 18360175.299892 [percent_change_1h] => 0.0827489 [percent_change_24h] => -0.221089 [percent_change_7d] => -3.81733 [market_cap] => 162212041.50714 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:04.000Z ) ) ) [50] => stdClass Object ( [id] => 1104 [name] => Augur [symbol] => REP [slug] => augur [num_market_pairs] => 74 [date_added] => 2015-10-27T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 11000000 [total_supply] => 11000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x1985365e9f78359a9b6ad760e32412f4a445e862 ) [cmc_rank] => 51 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 14.484857674 [volume_24h] => 35399584.880025 [percent_change_1h] => -0.988212 [percent_change_24h] => 0.959108 [percent_change_7d] => 13.5506 [market_cap] => 159333434.414 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:02.000Z ) ) ) [51] => stdClass Object ( [id] => 2563 [name] => TrueUSD [symbol] => TUSD [slug] => trueusd [num_market_pairs] => 162 [date_added] => 2018-03-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 137923028.36 [total_supply] => 137923028.36 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x0000000000085d4780B73119b644AE5ecd22b376 ) [cmc_rank] => 52 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.00323785266 [volume_24h] => 103410912.57435 [percent_change_1h] => -0.109881 [percent_change_24h] => 0.409082 [percent_change_7d] => 0.198816 [market_cap] => 138369602.80425 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:08.000Z ) ) ) [52] => stdClass Object ( [id] => 4943 [name] => Multi-collateral DAI [symbol] => DAI [slug] => multi-collateral-dai [num_market_pairs] => 102 [date_added] => 2019-11-22T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 131524331.20234 [total_supply] => 131995815.75449 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x6b175474e89094c44da98b954eedeac495271d0f ) [cmc_rank] => 53 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:15.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.00159938195 [volume_24h] => 7503114.8166533 [percent_change_1h] => -0.162613 [percent_change_24h] => 0.283289 [percent_change_7d] => 0.733317 [market_cap] => 131734688.84366 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:15.000Z ) ) ) [53] => stdClass Object ( [id] => 1982 [name] => Kyber Network [symbol] => KNC [slug] => kyber-network [num_market_pairs] => 63 [date_added] => 2017-09-24T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 179865754.64333 [total_supply] => 210698596.36219 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xdd974d5c2e2928dea5f71b9825b8b646686bd200 ) [cmc_rank] => 54 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.721623874754 [volume_24h] => 43976221.54133 [percent_change_1h] => -0.565827 [percent_change_24h] => 0.625641 [percent_change_7d] => 4.58067 [market_cap] => 129795422.80127 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:04.000Z ) ) ) [54] => stdClass Object ( [id] => 3695 [name] => Hyperion [symbol] => HYN [slug] => hyperion [num_market_pairs] => 11 [date_added] => 2019-01-14T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 316765917.406 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xe99a894a69d7c2e3c92e61b64c505a6a57d2bc07 ) [cmc_rank] => 55 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.404470940525 [volume_24h] => 25700266.325674 [percent_change_1h] => -0.389146 [percent_change_24h] => -0.766291 [percent_change_7d] => -5.27787 [market_cap] => 128122608.53947 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:11.000Z ) ) ) [55] => stdClass Object ( [id] => 2577 [name] => Ravencoin [symbol] => RVN [slug] => ravencoin [num_market_pairs] => 57 [date_added] => 2018-03-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => 21000000000 [circulating_supply] => 6313915000 [total_supply] => 6313915000 [platform] => [cmc_rank] => 56 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0199803556592 [volume_24h] => 11116602.813936 [percent_change_1h] => -0.638062 [percent_change_24h] => -0.143408 [percent_change_7d] => -2.91845 [market_cap] => 126154267.30196 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:06.000Z ) ) ) [56] => stdClass Object ( [id] => 1567 [name] => Nano [symbol] => NANO [slug] => nano [num_market_pairs] => 50 [date_added] => 2017-03-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 133248297.197 [circulating_supply] => 133248297.197 [total_supply] => 133248297.197 [platform] => [cmc_rank] => 57 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.922875253916 [volume_24h] => 6252932.8403694 [percent_change_1h] => -0.0159418 [percent_change_24h] => 4.141 [percent_change_7d] => 2.96403 [market_cap] => 122971556.10956 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:03.000Z ) ) ) [57] => stdClass Object ( [id] => 213 [name] => MonaCoin [symbol] => MONA [slug] => monacoin [num_market_pairs] => 14 [date_added] => 2014-03-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => [circulating_supply] => 65729674.871168 [total_supply] => 65729674.871168 [platform] => [cmc_rank] => 58 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:01.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.82122418776 [volume_24h] => 14024409.696352 [percent_change_1h] => -0.348155 [percent_change_24h] => 0.617127 [percent_change_7d] => 8.83609 [market_cap] => 119708473.72897 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:01.000Z ) ) ) [58] => stdClass Object ( [id] => 4779 [name] => HUSD [symbol] => HUSD [slug] => husd [num_market_pairs] => 27 [date_added] => 2019-10-15T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 118596002.51285 [total_supply] => 118596002.51285 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xdf574c24545e5ffecb9a659c229253d4111d87e1 ) [cmc_rank] => 59 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.00396023907 [volume_24h] => 23356262.163011 [percent_change_1h] => -0.0766717 [percent_change_24h] => 0.516144 [percent_change_7d] => 0.200969 [market_cap] => 119065671.03555 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:14.000Z ) ) ) [59] => stdClass Object ( [id] => 1274 [name] => Waves [symbol] => WAVES [slug] => waves [num_market_pairs] => 137 [date_added] => 2016-06-02T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 102120178 [total_supply] => 102120178 [platform] => [cmc_rank] => 60 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.1315162021 [volume_24h] => 42280746.946428 [percent_change_1h] => -0.70397 [percent_change_24h] => 1.23738 [percent_change_7d] => 4.32384 [market_cap] => 115550635.96834 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:03.000Z ) ) ) [60] => stdClass Object ( [id] => 1042 [name] => Siacoin [symbol] => SC [slug] => siacoin [num_market_pairs] => 42 [date_added] => 2015-08-26T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => [circulating_supply] => 41817047634 [total_supply] => 41817047634 [platform] => [cmc_rank] => 61 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00275600237556 [volume_24h] => 4165444.4956917 [percent_change_1h] => -0.732347 [percent_change_24h] => -2.71823 [percent_change_7d] => 17.2877 [market_cap] => 115247882.61821 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:02.000Z ) ) ) [61] => stdClass Object ( [id] => 2222 [name] => Bitcoin Diamond [symbol] => BCD [slug] => bitcoin-diamond [num_market_pairs] => 29 [date_added] => 2017-11-24T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => 210000000 [circulating_supply] => 186492897.953 [total_supply] => 189492897.953 [platform] => [cmc_rank] => 62 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.591981472277 [volume_24h] => 8811203.7063935 [percent_change_1h] => 0.301886 [percent_change_24h] => 1.47099 [percent_change_7d] => 3.23302 [market_cap] => 110400340.29942 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:04.000Z ) ) ) [62] => stdClass Object ( [id] => 3351 [name] => ZB Token [symbol] => ZB [slug] => zb-token [num_market_pairs] => 11 [date_added] => 2018-09-27T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 463288810 [total_supply] => 2100000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xbd0793332e9fb844a52a205a233ef27a5b34b927 ) [cmc_rank] => 63 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.231622587206 [volume_24h] => 10764045.50601 [percent_change_1h] => -0.461236 [percent_change_24h] => 0.321132 [percent_change_7d] => 1.26204 [market_cap] => 107308152.79579 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:10.000Z ) ) ) [63] => stdClass Object ( [id] => 2682 [name] => Holo [symbol] => HOT [slug] => holo [num_market_pairs] => 77 [date_added] => 2018-04-29T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 165167070918.62 [total_supply] => 177619433541.14 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x6c6ee5e31d828de241282b9606c8e98ea48526e2 ) [cmc_rank] => 64 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.000645283293398 [volume_24h] => 15800076.031129 [percent_change_1h] => -0.516664 [percent_change_24h] => 1.15594 [percent_change_7d] => 14.8926 [market_cap] => 106579551.48327 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:08.000Z ) ) ) [64] => stdClass Object ( [id] => 1759 [name] => Status [symbol] => SNT [slug] => status [num_market_pairs] => 88 [date_added] => 2017-06-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 3470483788 [total_supply] => 6804870174 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x744d70fdbe2ba4cf95131626614a1763df805b9e ) [cmc_rank] => 65 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0287383344313 [volume_24h] => 23195031.374368 [percent_change_1h] => -0.455108 [percent_change_24h] => 0.298143 [percent_change_7d] => 6.04037 [market_cap] => 99735923.737949 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:03.000Z ) ) ) [65] => stdClass Object ( [id] => 3812 [name] => Flexacoin [symbol] => FXC [slug] => flexacoin [num_market_pairs] => 14 [date_added] => 2019-03-22T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 100000000000 [circulating_supply] => 27973958333 [total_supply] => 27973958333 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x4a57e687b9126435a9b19e4a802113e266adebde ) [cmc_rank] => 66 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00333962980896 [volume_24h] => 103141.50602002 [percent_change_1h] => 1.39459 [percent_change_24h] => 4.5482 [percent_change_7d] => 3.48325 [market_cap] => 93422665.123492 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:11.000Z ) ) ) [66] => stdClass Object ( [id] => 3155 [name] => Quant [symbol] => QNT [slug] => quant [num_market_pairs] => 21 [date_added] => 2018-08-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 12072738 [total_supply] => 14612493.080826 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x4a220e6096b25eadb88358cb44068a3248254675 ) [cmc_rank] => 67 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 7.7250891617 [volume_24h] => 4153100.6112057 [percent_change_1h] => 0.12139 [percent_change_24h] => 4.53673 [percent_change_7d] => 30.5422 [market_cap] => 93262977.475844 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:09.000Z ) ) ) [67] => stdClass Object ( [id] => 2300 [name] => WAX [symbol] => WAXP [slug] => wax [num_market_pairs] => 19 [date_added] => 2017-12-21T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1178309640.8417 [total_supply] => 3663350620.9913 [platform] => [cmc_rank] => 68 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.077241329961 [volume_24h] => 49603778.589415 [percent_change_1h] => 8.51317 [percent_change_24h] => 66.2873 [percent_change_7d] => 76.4482 [market_cap] => 91014203.764477 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:04.000Z ) ) ) [68] => stdClass Object ( [id] => 1521 [name] => Komodo [symbol] => KMD [slug] => komodo [num_market_pairs] => 30 [date_added] => 2017-02-05T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => 200000000 [circulating_supply] => 120134770.91043 [total_supply] => 120134770.91043 [platform] => [cmc_rank] => 69 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.745036674287 [volume_24h] => 8560214.7246378 [percent_change_1h] => -0.368619 [percent_change_24h] => 9.70782 [percent_change_7d] => 25.118 [market_cap] => 89504810.185337 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:02.000Z ) ) ) [69] => stdClass Object ( [id] => 1776 [name] => MCO [symbol] => MCO [slug] => crypto-com [num_market_pairs] => 61 [date_added] => 2017-07-03T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 15793831.094963 [total_supply] => 31587682.363206 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xb63b606ac810a52cca15e44bb630fd42d8d1d83d ) [cmc_rank] => 70 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 5.32194521933 [volume_24h] => 40604091.431883 [percent_change_1h] => -0.39824 [percent_change_24h] => -0.350571 [percent_change_7d] => -3.27052 [market_cap] => 84053903.890741 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:03.000Z ) ) ) [70] => stdClass Object ( [id] => 3139 [name] => DxChain Token [symbol] => DX [slug] => dxchain-token [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2018-08-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 49999999999.686 [total_supply] => 100000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x973e52691176d36453868D9d86572788d27041A9 ) [cmc_rank] => 71 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00165722833017 [volume_24h] => 393326.52472065 [percent_change_1h] => -0.606398 [percent_change_24h] => 2.3603 [percent_change_7d] => 4.46175 [market_cap] => 82861416.50798 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:09.000Z ) ) ) [71] => stdClass Object ( [id] => 2137 [name] => Electroneum [symbol] => ETN [slug] => electroneum [num_market_pairs] => 23 [date_added] => 2017-11-02T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => 21000000000 [circulating_supply] => 10122800036.16 [total_supply] => 10122800036.16 [platform] => [cmc_rank] => 72 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00806206223217 [volume_24h] => 886106.47420724 [percent_change_1h] => -0.303846 [percent_change_24h] => -4.72494 [percent_change_7d] => -8.37786 [market_cap] => 81610643.855335 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:04.000Z ) ) ) [72] => stdClass Object ( [id] => 2539 [name] => Ren [symbol] => REN [slug] => ren [num_market_pairs] => 19 [date_added] => 2018-02-21T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 864690804.42482 [total_supply] => 999999632.80375 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x408e41876cccdc0f92210600ef50372656052a38 ) [cmc_rank] => 73 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0943652722459 [volume_24h] => 7306910.095294 [percent_change_1h] => 0.162437 [percent_change_24h] => 10.1657 [percent_change_7d] => 6.61084 [market_cap] => 81596783.168074 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:06.000Z ) ) ) [73] => stdClass Object ( [id] => 2087 [name] => KuCoin Shares [symbol] => KCS [slug] => kucoin-shares [num_market_pairs] => 16 [date_added] => 2017-10-24T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 81250284 [total_supply] => 171250284 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x039b5649a59967e3e936d7471f9c3700100ee1ab ) [cmc_rank] => 74 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.971301727976 [volume_24h] => 7870082.1102866 [percent_change_1h] => -0.397469 [percent_change_24h] => -0.054507 [percent_change_7d] => -1.09018 [market_cap] => 78918541.247741 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:04.000Z ) ) ) [74] => stdClass Object ( [id] => 2239 [name] => Aave [symbol] => LEND [slug] => aave [num_market_pairs] => 23 [date_added] => 2017-11-30T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1299999941.7032 [total_supply] => 1299999941.7032 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x80fb784b7ed66730e8b1dbd9820afd29931aab03 ) [cmc_rank] => 75 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0601052526587 [volume_24h] => 1949191.4250521 [percent_change_1h] => -0.51423 [percent_change_24h] => -2.07555 [percent_change_7d] => 12.9207 [market_cap] => 78136824.952364 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:04.000Z ) ) ) [75] => stdClass Object ( [id] => 1866 [name] => Bytom [symbol] => BTM [slug] => bytom [num_market_pairs] => 53 [date_added] => 2017-08-08T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => 2100000000 [circulating_supply] => 1074301918.803 [total_supply] => 1595586750 [platform] => [cmc_rank] => 76 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0723401414379 [volume_24h] => 14712527.232499 [percent_change_1h] => -0.245022 [percent_change_24h] => -0.216322 [percent_change_7d] => 6.19363 [market_cap] => 77715152.753216 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:03.000Z ) ) ) [76] => stdClass Object ( [id] => 5370 [name] => Hive [symbol] => HIVE [slug] => hive-blockchain [num_market_pairs] => 19 [date_added] => 2020-03-26T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 295620234.066 [total_supply] => 378990439.938 [platform] => [cmc_rank] => 77 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:15.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.262214114455 [volume_24h] => 11553220.145577 [percent_change_1h] => -0.485224 [percent_change_24h] => 4.7286 [percent_change_7d] => -2.76987 [market_cap] => 77515797.890596 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:15.000Z ) ) ) [77] => stdClass Object ( [id] => 1230 [name] => Steem [symbol] => STEEM [slug] => steem [num_market_pairs] => 35 [date_added] => 2016-04-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 368306874.105 [total_supply] => 385280968.105 [platform] => [cmc_rank] => 78 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.209087451829 [volume_24h] => 3001706.7410385 [percent_change_1h] => -0.235767 [percent_change_24h] => 1.45975 [percent_change_7d] => 0.890081 [market_cap] => 77008345.797719 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:02.000Z ) ) ) [78] => stdClass Object ( [id] => 4948 [name] => Nervos Network [symbol] => CKB [slug] => nervos-network [num_market_pairs] => 25 [date_added] => 2019-11-19T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 17518415939.882 [total_supply] => 27683183527.956 [platform] => [cmc_rank] => 79 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:15.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00428405296985 [volume_24h] => 5484740.2841187 [percent_change_1h] => -0.885225 [percent_change_24h] => 3.15069 [percent_change_7d] => 3.85435 [market_cap] => 75049821.83432 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:15.000Z ) ) ) [79] => stdClass Object ( [id] => 3890 [name] => Matic Network [symbol] => MATIC [slug] => matic-network [num_market_pairs] => 56 [date_added] => 2019-04-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 3433504408 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x7D1AfA7B718fb893dB30A3aBc0Cfc608AaCfeBB0 ) [cmc_rank] => 80 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0216263301536 [volume_24h] => 33451168.526089 [percent_change_1h] => 0.130081 [percent_change_24h] => 1.96137 [percent_change_7d] => -16.4333 [market_cap] => 74254099.911249 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:12.000Z ) ) ) [80] => stdClass Object ( [id] => 3218 [name] => Energi [symbol] => NRG [slug] => energi [num_market_pairs] => 16 [date_added] => 2018-08-23T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => [circulating_supply] => 29519338.501488 [total_supply] => 29519338.501488 [platform] => [cmc_rank] => 81 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 2.49232546559 [volume_24h] => 1138862.2402853 [percent_change_1h] => -1.90034 [percent_change_24h] => -0.844375 [percent_change_7d] => 0.0987316 [market_cap] => 73571799.074631 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:09.000Z ) ) ) [81] => stdClass Object ( [id] => 693 [name] => Verge [symbol] => XVG [slug] => verge [num_market_pairs] => 48 [date_added] => 2014-10-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => 16555000000 [circulating_supply] => 16288196743.363 [total_supply] => 16288196743.363 [platform] => [cmc_rank] => 82 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00450025682166 [volume_24h] => 2116844.0608317 [percent_change_1h] => -0.0896707 [percent_change_24h] => 1.78602 [percent_change_7d] => 11.1252 [market_cap] => 73301068.506861 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:02.000Z ) ) ) [82] => stdClass Object ( [id] => 1934 [name] => Loopring [symbol] => LRC [slug] => loopring [num_market_pairs] => 39 [date_added] => 2017-08-30T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1057388455.4567 [total_supply] => 1374513896.6908 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xbbbbca6a901c926f240b89eacb641d8aec7aeafd ) [cmc_rank] => 83 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0667422985669 [volume_24h] => 13772642.305807 [percent_change_1h] => -2.41437 [percent_change_24h] => -2.57228 [percent_change_7d] => 47.0458 [market_cap] => 70572535.995286 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:04.000Z ) ) ) [83] => stdClass Object ( [id] => 3718 [name] => BitTorrent [symbol] => BTT [slug] => bittorrent [num_market_pairs] => 134 [date_added] => 2019-01-31T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 212116500000 [total_supply] => 990000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1958 [name] => TRON [symbol] => TRX [slug] => tron [token_address] => 1002000 ) [cmc_rank] => 84 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.000323357762999 [volume_24h] => 74388589.712262 [percent_change_1h] => -0.519267 [percent_change_24h] => 4.06795 [percent_change_7d] => 10.8435 [market_cap] => 68589516.935177 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:12.000Z ) ) ) [84] => stdClass Object ( [id] => 2694 [name] => Nexo [symbol] => NEXO [slug] => nexo [num_market_pairs] => 27 [date_added] => 2018-05-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 560000011 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xb62132e35a6c13ee1ee0f84dc5d40bad8d815206 ) [cmc_rank] => 85 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.122367150726 [volume_24h] => 3816355.4285265 [percent_change_1h] => 0.365405 [percent_change_24h] => 1.29629 [percent_change_7d] => -8.3734 [market_cap] => 68525605.752599 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:07.000Z ) ) ) [85] => stdClass Object ( [id] => 2830 [name] => Seele-N [symbol] => SEELE [slug] => seele [num_market_pairs] => 14 [date_added] => 2018-05-31T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 699592066.28948 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xb1eef147028e9f480dbc5ccaa3277d417d1b85f0 ) [cmc_rank] => 86 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0970271749012 [volume_24h] => 13063341.912253 [percent_change_1h] => 0.0115993 [percent_change_24h] => -0.617504 [percent_change_7d] => -2.21237 [market_cap] => 67879441.775361 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:08.000Z ) ) ) [86] => stdClass Object ( [id] => 3441 [name] => Divi [symbol] => DIVI [slug] => divi [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2018-10-12T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1714636623.9148 [total_supply] => 1714636623.9148 [platform] => [cmc_rank] => 87 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0378512028573 [volume_24h] => 398281.43476793 [percent_change_1h] => -2.06406 [percent_change_24h] => 23.4562 [percent_change_7d] => 93.3366 [market_cap] => 64901058.678357 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:10.000Z ) ) ) [87] => stdClass Object ( [id] => 1732 [name] => Numeraire [symbol] => NMR [slug] => numeraire [num_market_pairs] => 11 [date_added] => 2017-06-23T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 11000000 [circulating_supply] => 2620121.5366441 [total_supply] => 10979551.159209 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x1776e1f26f98b1a5df9cd347953a26dd3cb46671 ) [cmc_rank] => 88 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 24.3819575803 [volume_24h] => 856726.71659318 [percent_change_1h] => -0.403952 [percent_change_24h] => -0.393072 [percent_change_7d] => 3.81876 [market_cap] => 63883692.161686 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:03.000Z ) ) ) [88] => stdClass Object ( [id] => 463 [name] => BitShares [symbol] => BTS [slug] => bitshares [num_market_pairs] => 58 [date_added] => 2014-07-21T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 3600570502 [circulating_supply] => 2749870000 [total_supply] => 2749870000 [platform] => [cmc_rank] => 89 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0227090207122 [volume_24h] => 8150329.106237 [percent_change_1h] => -0.452273 [percent_change_24h] => -0.722305 [percent_change_7d] => 1.5689 [market_cap] => 62446854.785857 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:02.000Z ) ) ) [89] => stdClass Object ( [id] => 4847 [name] => Blockstack [symbol] => STX [slug] => blockstack [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2019-10-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 2048913388 [circulating_supply] => 439122930.67144 [total_supply] => 673046296.67144 [platform] => [cmc_rank] => 90 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.142246136125 [volume_24h] => 1423202.9765154 [percent_change_1h] => -0.641708 [percent_change_24h] => -2.8889 [percent_change_7d] => -6.57865 [market_cap] => 62463540.171898 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:14.000Z ) ) ) [90] => stdClass Object ( [id] => 2758 [name] => Unibright [symbol] => UBT [slug] => unibright [num_market_pairs] => 15 [date_added] => 2018-05-21T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 148594999.24349 [total_supply] => 150000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x8400d94a5cb0fa0d041a3788e395285d61c9ee5e ) [cmc_rank] => 91 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.418820023412 [volume_24h] => 2288717.8613805 [percent_change_1h] => -0.504988 [percent_change_24h] => -1.26584 [percent_change_7d] => -11.5605 [market_cap] => 62234561.062066 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:08.000Z ) ) ) [91] => stdClass Object ( [id] => 2405 [name] => IOST [symbol] => IOST [slug] => iostoken [num_market_pairs] => 83 [date_added] => 2018-01-16T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 12013965608.847 [total_supply] => 21000000000 [platform] => [cmc_rank] => 92 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00516829821607 [volume_24h] => 44015831.107263 [percent_change_1h] => -0.601166 [percent_change_24h] => 6.43121 [percent_change_7d] => 15.5392 [market_cap] => 62091757.024133 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:05.000Z ) ) ) [92] => stdClass Object ( [id] => 4172 [name] => Terra [symbol] => LUNA [slug] => terra-luna [num_market_pairs] => 13 [date_added] => 2019-07-26T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 287765804.43056 [total_supply] => 995859074.22459 [platform] => [cmc_rank] => 93 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.215738693408 [volume_24h] => 6845859.0760012 [percent_change_1h] => -0.267867 [percent_change_24h] => 4.31033 [percent_change_7d] => 7.39603 [market_cap] => 62082218.655351 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:13.000Z ) ) ) [93] => stdClass Object ( [id] => 2700 [name] => Celsius [symbol] => CEL [slug] => celsius [num_market_pairs] => 11 [date_added] => 2018-05-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 238863519.826 [total_supply] => 695658160.967 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xaaaebe6fe48e54f431b0c390cfaf0b017d09d42d ) [cmc_rank] => 94 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.255502669853 [volume_24h] => 710239.77985158 [percent_change_1h] => -1.50433 [percent_change_24h] => -0.591803 [percent_change_7d] => 33.369 [market_cap] => 61030267.046028 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:07.000Z ) ) ) [94] => stdClass Object ( [id] => 1903 [name] => HyperCash [symbol] => HC [slug] => hypercash [num_market_pairs] => 32 [date_added] => 2017-08-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => 84000000 [circulating_supply] => 44638968.065052 [total_supply] => 44638968.065052 [platform] => [cmc_rank] => 95 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.34286456081 [volume_24h] => 14195893.564564 [percent_change_1h] => -0.26652 [percent_change_24h] => -0.336839 [percent_change_7d] => 4.79528 [market_cap] => 59944088.245688 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:03.000Z ) ) ) [95] => stdClass Object ( [id] => 3724 [name] => SOLVE [symbol] => SOLVE [slug] => solve [num_market_pairs] => 19 [date_added] => 2019-02-04T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 1000000000 [circulating_supply] => 340296377.94968 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x446c9033e7516d820cc9a2ce2d0b7328b579406f ) [cmc_rank] => 96 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.175914045739 [volume_24h] => 2729033.8300091 [percent_change_1h] => 0.416802 [percent_change_24h] => 3.35337 [percent_change_7d] => 0.469457 [market_cap] => 59862912.595456 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:11.000Z ) ) ) [96] => stdClass Object ( [id] => 291 [name] => MaidSafeCoin [symbol] => MAID [slug] => maidsafecoin [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2014-04-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 452552412 [total_supply] => 452552412 [platform] => stdClass Object ( [id] => 83 [name] => Omni [symbol] => OMNI [slug] => omni [token_address] => 3 ) [cmc_rank] => 97 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:01.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.131025057979 [volume_24h] => 146652.00422188 [percent_change_1h] => 0.0677253 [percent_change_24h] => 6.75151 [percent_change_7d] => 6.04438 [market_cap] => 59295706.020836 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:01.000Z ) ) ) [97] => stdClass Object ( [id] => 3437 [name] => ABBC Coin [symbol] => ABBC [slug] => abbc-coin [num_market_pairs] => 39 [date_added] => 2018-10-12T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => 1500000000 [circulating_supply] => 555416924.35072 [total_supply] => 1003278750.0109 [platform] => [cmc_rank] => 98 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.105203288903 [volume_24h] => 30276947.196378 [percent_change_1h] => -1.26482 [percent_change_24h] => 1.35539 [percent_change_7d] => -6.47985 [market_cap] => 58431687.154085 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:10.000Z ) ) ) [98] => stdClass Object ( [id] => 1966 [name] => Decentraland [symbol] => MANA [slug] => decentraland [num_market_pairs] => 76 [date_added] => 2017-09-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1368929976.0725 [total_supply] => 2196674585.4351 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x0f5d2fb29fb7d3cfee444a200298f468908cc942 ) [cmc_rank] => 99 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.041700898657 [volume_24h] => 22247539.791525 [percent_change_1h] => -0.00789551 [percent_change_24h] => 1.98264 [percent_change_7d] => 6.30762 [market_cap] => 57085610.20073 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:04.000Z ) ) ) [99] => stdClass Object ( [id] => 1698 [name] => Horizen [symbol] => ZEN [slug] => horizen [num_market_pairs] => 38 [date_added] => 2017-06-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => 21000000 [circulating_supply] => 9219462.5 [total_supply] => 9219462.5 [platform] => [cmc_rank] => 100 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 6.13067463493 [volume_24h] => 4560248.5545315 [percent_change_1h] => -0.0820814 [percent_change_24h] => 1.18314 [percent_change_7d] => 2.51807 [market_cap] => 56521524.896438 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:03.000Z ) ) ) [100] => stdClass Object ( [id] => 4066 [name] => Chiliz [symbol] => CHZ [slug] => chiliz [num_market_pairs] => 39 [date_added] => 2019-07-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 4567138633 [total_supply] => 8888888888 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x3506424f91fd33084466f402d5d97f05f8e3b4af ) [cmc_rank] => 101 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0122749623741 [volume_24h] => 8259810.8902953 [percent_change_1h] => 0.258175 [percent_change_24h] => 3.87469 [percent_change_7d] => 18.8344 [market_cap] => 56061454.877374 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:12.000Z ) ) ) [101] => stdClass Object ( [id] => 1455 [name] => Golem [symbol] => GNT [slug] => golem-network-tokens [num_market_pairs] => 89 [date_added] => 2016-11-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 984430000 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xa74476443119A942dE498590Fe1f2454d7D4aC0d ) [cmc_rank] => 102 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.053955865727 [volume_24h] => 8737445.8598841 [percent_change_1h] => 1.7855 [percent_change_24h] => 7.11897 [percent_change_7d] => 7.423 [market_cap] => 53115772.897631 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:02.000Z ) ) ) [102] => stdClass Object ( [id] => 1320 [name] => Ardor [symbol] => ARDR [slug] => ardor [num_market_pairs] => 27 [date_added] => 2016-07-23T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 998999495 [circulating_supply] => 998999495 [total_supply] => 998999495 [platform] => [cmc_rank] => 103 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0503246696958 [volume_24h] => 3213794.4044373 [percent_change_1h] => -0.441123 [percent_change_24h] => 1.11844 [percent_change_7d] => 9.14089 [market_cap] => 50274319.612146 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:02.000Z ) ) ) [103] => stdClass Object ( [id] => 2062 [name] => Aion [symbol] => AION [slug] => aion [num_market_pairs] => 21 [date_added] => 2017-10-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => [circulating_supply] => 429683147 [total_supply] => 429683147 [platform] => [cmc_rank] => 104 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.116165686075 [volume_24h] => 6520868.4810886 [percent_change_1h] => -3.24553 [percent_change_24h] => 7.92643 [percent_change_7d] => 20.3454 [market_cap] => 49914437.56612 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:04.000Z ) ) ) [104] => stdClass Object ( [id] => 1414 [name] => Zcoin [symbol] => XZC [slug] => zcoin [num_market_pairs] => 55 [date_added] => 2016-10-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => 21400000 [circulating_supply] => 10267543.325491 [total_supply] => 21400000 [platform] => [cmc_rank] => 105 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 4.83158785977 [volume_24h] => 25500684.448022 [percent_change_1h] => -0.17749 [percent_change_24h] => 1.63195 [percent_change_7d] => 3.75439 [market_cap] => 49608537.681107 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:03.000Z ) ) ) [105] => stdClass Object ( [id] => 2299 [name] => aelf [symbol] => ELF [slug] => aelf [num_market_pairs] => 76 [date_added] => 2017-12-21T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 1000000000 [circulating_supply] => 544480199.98647 [total_supply] => 879999999.98647 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xbf2179859fc6d5bee9bf9158632dc51678a4100e ) [cmc_rank] => 106 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0908660630945 [volume_24h] => 19575947.448063 [percent_change_1h] => 0.212406 [percent_change_24h] => -0.559123 [percent_change_7d] => 3.94333 [market_cap] => 49474772.205676 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:05.000Z ) ) ) [106] => stdClass Object ( [id] => 2642 [name] => CyberVein [symbol] => CVT [slug] => cybervein [num_market_pairs] => 10 [date_added] => 2018-04-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1060404495.65 [total_supply] => 2147483648 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xbe428c3867f05dea2a89fc76a102b544eac7f772 ) [cmc_rank] => 107 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0461236183202 [volume_24h] => 2488349.8642112 [percent_change_1h] => 1.71898 [percent_change_24h] => 1.86144 [percent_change_7d] => 4.57296 [market_cap] => 48909692.222385 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:07.000Z ) ) ) [107] => stdClass Object ( [id] => 3704 [name] => v.systems [symbol] => VSYS [slug] => v-systems [num_market_pairs] => 37 [date_added] => 2019-03-05T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 2009616952 [total_supply] => 3924475416 [platform] => [cmc_rank] => 108 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0242873664213 [volume_24h] => 4636319.5134571 [percent_change_1h] => -0.0760141 [percent_change_24h] => 1.4589 [percent_change_7d] => 1.21131 [market_cap] => 48808303.27968 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:11.000Z ) ) ) [108] => stdClass Object ( [id] => 4705 [name] => PAX Gold [symbol] => PAXG [slug] => pax-gold [num_market_pairs] => 16 [date_added] => 2019-09-26T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 27502.492 [total_supply] => 27502.492 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x45804880de22913dafe09f4980848ece6ecbaf78 ) [cmc_rank] => 109 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1712.80326953 [volume_24h] => 409275.13633762 [percent_change_1h] => -0.166281 [percent_change_24h] => 0.0704635 [percent_change_7d] => -1.97607 [market_cap] => 47106358.217823 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:14.000Z ) ) ) [109] => stdClass Object ( [id] => 1700 [name] => Aeternity [symbol] => AE [slug] => aeternity [num_market_pairs] => 43 [date_added] => 2017-06-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => [circulating_supply] => 312019112.5 [total_supply] => 357840056.49932 [platform] => [cmc_rank] => 110 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.142426551576 [volume_24h] => 14734205.81153 [percent_change_1h] => -1.20139 [percent_change_24h] => -0.460001 [percent_change_7d] => 12.5048 [market_cap] => 44439806.219179 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:03.000Z ) ) ) [110] => stdClass Object ( [id] => 118 [name] => ReddCoin [symbol] => RDD [slug] => reddcoin [num_market_pairs] => 11 [date_added] => 2014-02-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 28808713173.789 [total_supply] => 28808713173.789 [platform] => [cmc_rank] => 111 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:01.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00154175925209 [volume_24h] => 177403.51732824 [percent_change_1h] => 4.59581 [percent_change_24h] => 3.91413 [percent_change_7d] => 2.66326 [market_cap] => 44416100.076496 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:01.000Z ) ) ) [111] => stdClass Object ( [id] => 4281 [name] => BHEX Token [symbol] => BHT [slug] => bhex-token [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2019-08-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 284347544.11163 [total_supply] => 1446399044.1116 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xfc29b6e626b67776675fff55d5bc0452d042f434 ) [cmc_rank] => 112 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.155516493053 [volume_24h] => 1010894.7746506 [percent_change_1h] => -0.842639 [percent_change_24h] => 6.84605 [percent_change_7d] => -1.08895 [market_cap] => 44220732.868474 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:13.000Z ) ) ) [112] => stdClass Object ( [id] => 2447 [name] => Crypterium [symbol] => CRPT [slug] => crpt [num_market_pairs] => 10 [date_added] => 2018-01-22T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 99543586.041873 [total_supply] => 99543586.041873 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x80a7e048f37a50500351c204cb407766fa3bae7f ) [cmc_rank] => 113 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.42979139838 [volume_24h] => 363816.71361364 [percent_change_1h] => -5.04688 [percent_change_24h] => -4.85064 [percent_change_7d] => -8.77208 [market_cap] => 42782977.044696 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:05.000Z ) ) ) [113] => stdClass Object ( [id] => 4818 [name] => Xensor [symbol] => XSR [slug] => xensor [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2019-10-21T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 5000000000 [circulating_supply] => 1090893729.68 [total_supply] => 5000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x6bC1F3A1ae56231DbB64d3E82E070857EAe86045 ) [cmc_rank] => 114 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0388864941074 [volume_24h] => 20875381.809098 [percent_change_1h] => -0.161265 [percent_change_24h] => 14.4178 [percent_change_7d] => 79.7436 [market_cap] => 42421032.591001 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:14.000Z ) ) ) [114] => stdClass Object ( [id] => 3701 [name] => RSK Infrastructure Framework [symbol] => RIF [slug] => rsk-infrastructure-framework [num_market_pairs] => 13 [date_added] => 2019-01-16T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 601940012.94388 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 3626 [name] => RSK Smart Bitcoin [symbol] => RBTC [slug] => rsk-smart-bitcoin [token_address] => 0x2acc95758f8b5f583470ba265eb685a8f45fc9d5 ) [cmc_rank] => 115 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0691587358014 [volume_24h] => 3062056.3305476 [percent_change_1h] => -0.156152 [percent_change_24h] => 2.22791 [percent_change_7d] => 3.75982 [market_cap] => 41629410.323477 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:11.000Z ) ) ) [115] => stdClass Object ( [id] => 2143 [name] => Streamr [symbol] => DATA [slug] => streamr [num_market_pairs] => 24 [date_added] => 2017-11-03T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 679327434.98693 [total_supply] => 987154514 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x0cf0ee63788a0849fe5297f3407f701e122cc023 ) [cmc_rank] => 116 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0606846579463 [volume_24h] => 480097.73208394 [percent_change_1h] => -0.515684 [percent_change_24h] => -1.74013 [percent_change_7d] => -4.29058 [market_cap] => 41224753.025719 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:04.000Z ) ) ) [116] => stdClass Object ( [id] => 1727 [name] => Bancor [symbol] => BNT [slug] => bancor [num_market_pairs] => 128 [date_added] => 2017-06-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 69148553.570998 [total_supply] => 69148553.570998 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x1f573d6fb3f13d689ff844b4ce37794d79a7ff1c ) [cmc_rank] => 117 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.585992283458 [volume_24h] => 16510221.733586 [percent_change_1h] => -0.399527 [percent_change_24h] => -0.827192 [percent_change_7d] => -13.3103 [market_cap] => 40520518.804887 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:04.000Z ) ) ) [117] => stdClass Object ( [id] => 2132 [name] => Power Ledger [symbol] => POWR [slug] => power-ledger [num_market_pairs] => 46 [date_added] => 2017-11-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 420900728.06928 [total_supply] => 999785291 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x595832f8fc6bf59c85c527fec3740a1b7a361269 ) [cmc_rank] => 118 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0948219727775 [volume_24h] => 3855922.046394 [percent_change_1h] => -0.262839 [percent_change_24h] => 0.920421 [percent_change_7d] => 8.48984 [market_cap] => 39910637.379015 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:04.000Z ) ) ) [118] => stdClass Object ( [id] => 2096 [name] => Ripio Credit Network [symbol] => RCN [slug] => ripio-credit-network [num_market_pairs] => 22 [date_added] => 2017-10-26T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 510848856.76109 [total_supply] => 999942647.35309 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xf970b8e36e23f7fc3fd752eea86f8be8d83375a6 ) [cmc_rank] => 119 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0774898105897 [volume_24h] => 410865.86956397 [percent_change_1h] => -0.190224 [percent_change_24h] => -1.60066 [percent_change_7d] => -6.70306 [market_cap] => 39585581.150382 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:04.000Z ) ) ) [119] => stdClass Object ( [id] => 2346 [name] => WaykiChain [symbol] => WICC [slug] => waykichain [num_market_pairs] => 22 [date_added] => 2018-01-09T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 189000000 [total_supply] => 210000000 [platform] => [cmc_rank] => 120 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.197764568455 [volume_24h] => 965475.19093296 [percent_change_1h] => 0.610462 [percent_change_24h] => 2.56346 [percent_change_7d] => 2.80353 [market_cap] => 37377503.437995 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:05.000Z ) ) ) [120] => stdClass Object ( [id] => 1637 [name] => iExec RLC [symbol] => RLC [slug] => rlc [num_market_pairs] => 20 [date_added] => 2017-04-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 80070793.238767 [total_supply] => 86999784.986845 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x607f4c5bb672230e8672085532f7e901544a7375 ) [cmc_rank] => 121 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.463345887006 [volume_24h] => 2375280.9515299 [percent_change_1h] => -1.778 [percent_change_24h] => 8.21035 [percent_change_7d] => 23.4916 [market_cap] => 37100472.716491 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:02.000Z ) ) ) [121] => stdClass Object ( [id] => 2772 [name] => Digitex Futures [symbol] => DGTX [slug] => digitex-futures [num_market_pairs] => 10 [date_added] => 2018-05-23T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 857535721 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x1c83501478f1320977047008496dacbd60bb15ef ) [cmc_rank] => 122 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0427107405983 [volume_24h] => 1875044.4552008 [percent_change_1h] => -0.416883 [percent_change_24h] => -0.414343 [percent_change_7d] => -4.82198 [market_cap] => 36625985.733407 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:08.000Z ) ) ) [122] => stdClass Object ( [id] => 4269 [name] => Gatechain Token [symbol] => GT [slug] => gatechain-token [num_market_pairs] => 16 [date_added] => 2019-08-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 66934859.762385 [total_supply] => 300000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xe66747a101bff2dba3697199dcce5b743b454759 ) [cmc_rank] => 123 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.546952845759 [volume_24h] => 17297899.51813 [percent_change_1h] => -0.380904 [percent_change_24h] => 0.608543 [percent_change_7d] => 15.5872 [market_cap] => 36610212.027516 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:13.000Z ) ) ) [123] => stdClass Object ( [id] => 1343 [name] => Stratis [symbol] => STRAT [slug] => stratis [num_market_pairs] => 25 [date_added] => 2016-08-12T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 99825838.170045 [total_supply] => 99825838.170045 [platform] => [cmc_rank] => 124 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.364591063742 [volume_24h] => 1287143.8437174 [percent_change_1h] => -0.322222 [percent_change_24h] => 4.16206 [percent_change_7d] => 10.5276 [market_cap] => 36395608.527354 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:02.000Z ) ) ) [124] => stdClass Object ( [id] => 4679 [name] => Band Protocol [symbol] => BAND [slug] => band-protocol [num_market_pairs] => 14 [date_added] => 2019-09-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 20494032.5175 [total_supply] => 100000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xba11d00c5f74255f56a5e366f4f77f5a186d7f55 ) [cmc_rank] => 125 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.77341963833 [volume_24h] => 5422250.6613817 [percent_change_1h] => -0.571701 [percent_change_24h] => -7.30509 [percent_change_7d] => 24.8434 [market_cap] => 36344519.735108 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:14.000Z ) ) ) [125] => stdClass Object ( [id] => 2057 [name] => Eidoo [symbol] => EDO [slug] => eidoo [num_market_pairs] => 17 [date_added] => 2017-10-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 71651125.233569 [total_supply] => 87985570.37574 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xced4e93198734ddaff8492d525bd258d49eb388e ) [cmc_rank] => 126 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.501481220579 [volume_24h] => 10674023.948597 [percent_change_1h] => 5.90944 [percent_change_24h] => 11.4107 [percent_change_7d] => 69.442 [market_cap] => 35931693.737989 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:04.000Z ) ) ) [126] => stdClass Object ( [id] => 3930 [name] => Thunder Token [symbol] => TT [slug] => thunder-token [num_market_pairs] => 13 [date_added] => 2019-05-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 10000000000 [circulating_supply] => 5453843150.4013 [total_supply] => 10000000000 [platform] => [cmc_rank] => 127 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00655969927996 [volume_24h] => 33046928.318374 [percent_change_1h] => 0.0913468 [percent_change_24h] => -17.926 [percent_change_7d] => 2.14122 [market_cap] => 35775570.986702 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:12.000Z ) ) ) [127] => stdClass Object ( [id] => 2989 [name] => STASIS EURO [symbol] => EURS [slug] => stasis-euro [num_market_pairs] => 31 [date_added] => 2018-07-30T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 31979207 [total_supply] => 31979207 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xdb25f211ab05b1c97d595516f45794528a807ad8 ) [cmc_rank] => 128 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.11714028515 [volume_24h] => 647229.30375016 [percent_change_1h] => -0.220747 [percent_change_24h] => 0.967243 [percent_change_7d] => 0.941242 [market_cap] => 35725260.426851 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:09.000Z ) ) ) [128] => stdClass Object ( [id] => 4846 [name] => Kava [symbol] => KAVA [slug] => kava [num_market_pairs] => 19 [date_added] => 2019-10-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 33417366.721819 [total_supply] => 106206685.72182 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => ) [cmc_rank] => 129 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.05927814037 [volume_24h] => 15788775.78247 [percent_change_1h] => -1.20107 [percent_change_24h] => -2.58329 [percent_change_7d] => 9.74668 [market_cap] => 35398286.077151 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:14.000Z ) ) ) [129] => stdClass Object ( [id] => 1680 [name] => Aragon [symbol] => ANT [slug] => aragon [num_market_pairs] => 23 [date_added] => 2017-05-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 31480880.743485 [total_supply] => 39609523.809524 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x960b236a07cf122663c4303350609a66a7b288c0 ) [cmc_rank] => 130 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.11121208413 [volume_24h] => 216287.94305723 [percent_change_1h] => 0.0338048 [percent_change_24h] => -0.247242 [percent_change_7d] => 6.0984 [market_cap] => 34981935.101215 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:03.000Z ) ) ) [130] => stdClass Object ( [id] => 2603 [name] => Pundi X [symbol] => NPXS [slug] => pundi-x [num_market_pairs] => 60 [date_added] => 2018-03-22T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 234602965991.75 [total_supply] => 258585117895.87 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xa15c7ebe1f07caf6bff097d8a589fb8ac49ae5b3 ) [cmc_rank] => 131 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.000149076050428 [volume_24h] => 1743780.1561601 [percent_change_1h] => 0.450465 [percent_change_24h] => 0.623084 [percent_change_7d] => 3.29445 [market_cap] => 34973683.588744 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:07.000Z ) ) ) [131] => stdClass Object ( [id] => 2499 [name] => SwissBorg [symbol] => CHSB [slug] => swissborg [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2018-02-02T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 704880233.02428 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xba9d4199fab4f26efe3551d490e3821486f135ba ) [cmc_rank] => 132 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.049167993615 [volume_24h] => 1121809.7780323 [percent_change_1h] => -8.5033 [percent_change_24h] => 26.9748 [percent_change_7d] => 62.353 [market_cap] => 34657546.796677 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:06.000Z ) ) ) [132] => stdClass Object ( [id] => 2369 [name] => Insolar [symbol] => XNS [slug] => insolar [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2018-01-11T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 1000000000 [circulating_supply] => 40000000 [total_supply] => 1000000000 [platform] => [cmc_rank] => 133 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.866053939873 [volume_24h] => 1882054.1922013 [percent_change_1h] => -0.0488351 [percent_change_24h] => -2.36184 [percent_change_7d] => -0.482372 [market_cap] => 34642157.59492 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:05.000Z ) ) ) [133] => stdClass Object ( [id] => 1750 [name] => GXChain [symbol] => GXC [slug] => gxchain [num_market_pairs] => 24 [date_added] => 2017-06-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 100000000 [circulating_supply] => 65000000 [total_supply] => 99898145.30746 [platform] => [cmc_rank] => 134 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.520802714143 [volume_24h] => 18814866.504316 [percent_change_1h] => -1.00041 [percent_change_24h] => -0.249662 [percent_change_7d] => 1.50967 [market_cap] => 33852176.419295 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:03.000Z ) ) ) [134] => stdClass Object ( [id] => 3822 [name] => Theta Fuel [symbol] => TFUEL [slug] => theta-fuel [num_market_pairs] => 11 [date_added] => 2019-03-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 3838301572 [total_supply] => 5000000000 [platform] => [cmc_rank] => 135 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00856608235094 [volume_24h] => 9459301.6831414 [percent_change_1h] => -0.653213 [percent_change_24h] => -1.15972 [percent_change_7d] => -12.5889 [market_cap] => 32879207.353494 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:11.000Z ) ) ) [135] => stdClass Object ( [id] => 4279 [name] => Swipe [symbol] => SXP [slug] => swipe [num_market_pairs] => 16 [date_added] => 2019-08-26T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 65982751.74895 [total_supply] => 299969952.87891 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x8ce9137d39326ad0cd6491fb5cc0cba0e089b6a9 ) [cmc_rank] => 136 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.489823454533 [volume_24h] => 1084511.733089 [percent_change_1h] => -0.179051 [percent_change_24h] => 1.44893 [percent_change_7d] => 4.07512 [market_cap] => 32319899.401264 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:13.000Z ) ) ) [136] => stdClass Object ( [id] => 2092 [name] => NULS [symbol] => NULS [slug] => nuls [num_market_pairs] => 33 [date_added] => 2017-10-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => 210000000 [circulating_supply] => 97420511.087674 [total_supply] => 109497410.05211 [platform] => [cmc_rank] => 137 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.33229438266 [volume_24h] => 38250545.432904 [percent_change_1h] => 0.432011 [percent_change_24h] => 0.941075 [percent_change_7d] => 5.63084 [market_cap] => 32372288.5903 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:04.000Z ) ) ) [137] => stdClass Object ( [id] => 3702 [name] => Beam [symbol] => BEAM [slug] => beam [num_market_pairs] => 36 [date_added] => 2019-01-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => 262800000 [circulating_supply] => 63067920 [total_supply] => 63067920 [platform] => [cmc_rank] => 138 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.505882340922 [volume_24h] => 69116891.632423 [percent_change_1h] => -1.13631 [percent_change_24h] => 3.05676 [percent_change_7d] => 35.8215 [market_cap] => 31904947.006681 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:11.000Z ) ) ) [138] => stdClass Object ( [id] => 2492 [name] => Elastos [symbol] => ELA [slug] => elastos [num_market_pairs] => 21 [date_added] => 2018-01-31T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => [circulating_supply] => 18417951.855695 [total_supply] => 36133628.766981 [platform] => [cmc_rank] => 139 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.66021667588 [volume_24h] => 824303.57595432 [percent_change_1h] => -0.460242 [percent_change_24h] => 0.00219118 [percent_change_7d] => 3.65871 [market_cap] => 30577790.80638 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:06.000Z ) ) ) [139] => stdClass Object ( [id] => 3835 [name] => Orbs [symbol] => ORBS [slug] => orbs [num_market_pairs] => 17 [date_added] => 2019-04-03T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 2144501077.4403 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xff56cc6b1e6ded347aa0b7676c85ab0b3d08b0fa ) [cmc_rank] => 140 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0137703288486 [volume_24h] => 757823.51382253 [percent_change_1h] => -0.122019 [percent_change_24h] => 4.09831 [percent_change_7d] => 10.885 [market_cap] => 29530485.05253 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:12.000Z ) ) ) [140] => stdClass Object ( [id] => 4041 [name] => MX Token [symbol] => MX [slug] => mx-token [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2019-09-24T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 184804220.3097 [total_supply] => 665489762.19 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x11eef04c884e24d9b7b4760e7476d06ddf797f36 ) [cmc_rank] => 141 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.154933321275 [volume_24h] => 5658583.5759983 [percent_change_1h] => -0.742838 [percent_change_24h] => 3.14504 [percent_change_7d] => 5.23646 [market_cap] => 28632331.638219 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:12.000Z ) ) ) [141] => stdClass Object ( [id] => 2243 [name] => Dragonchain [symbol] => DRGN [slug] => dragonchain [num_market_pairs] => 17 [date_added] => 2017-12-03T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 238421940 [total_supply] => 433494437 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x419c4db4b9e25d6db2ad9691ccb832c8d9fda05e ) [cmc_rank] => 142 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.119736469714 [volume_24h] => 256759.21576426 [percent_change_1h] => 1.05937 [percent_change_24h] => 12.3491 [percent_change_7d] => 21.4948 [market_cap] => 28547801.397963 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:04.000Z ) ) ) [142] => stdClass Object ( [id] => 1586 [name] => Ark [symbol] => ARK [slug] => ark [num_market_pairs] => 21 [date_added] => 2017-03-22T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 121396657.394 [total_supply] => 149867554 [platform] => [cmc_rank] => 143 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.234620489511 [volume_24h] => 2216072.5269299 [percent_change_1h] => -1.57875 [percent_change_24h] => 2.18422 [percent_change_7d] => 9.76491 [market_cap] => 28482143.182779 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:02.000Z ) ) ) [143] => stdClass Object ( [id] => 3721 [name] => Huobi Pool Token [symbol] => HPT [slug] => huobi-pool-token [num_market_pairs] => 11 [date_added] => 2019-02-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 4993351601.306 [total_supply] => 9846451601.766 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xa66Daa57432024023DB65477BA87D4E7F5f95213 ) [cmc_rank] => 144 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00570785608192 [volume_24h] => 1860564.1029835 [percent_change_1h] => -0.428534 [percent_change_24h] => 5.93344 [percent_change_7d] => 7.7719 [market_cap] => 28501332.306679 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:11.000Z ) ) ) [144] => stdClass Object ( [id] => 2570 [name] => TomoChain [symbol] => TOMO [slug] => tomochain [num_market_pairs] => 28 [date_added] => 2018-03-08T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => [circulating_supply] => 70887925 [total_supply] => 100000000 [platform] => [cmc_rank] => 145 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.398507177234 [volume_24h] => 10571721.518315 [percent_change_1h] => -0.524242 [percent_change_24h] => 1.1095 [percent_change_7d] => -0.672702 [market_cap] => 28249346.891725 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:06.000Z ) ) ) [145] => stdClass Object ( [id] => 1659 [name] => Gnosis [symbol] => GNO [slug] => gnosis-gno [num_market_pairs] => 18 [date_added] => 2017-05-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1104590 [total_supply] => 10000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x6810e776880c02933d47db1b9fc05908e5386b96 ) [cmc_rank] => 146 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 25.5018662144 [volume_24h] => 103383.42375537 [percent_change_1h] => -0.10478 [percent_change_24h] => 3.21162 [percent_change_7d] => 7.39492 [market_cap] => 28169106.401764 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:02.000Z ) ) ) [146] => stdClass Object ( [id] => 2638 [name] => Cortex [symbol] => CTXC [slug] => cortex [num_market_pairs] => 31 [date_added] => 2018-04-16T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => 299792458 [circulating_supply] => 249938725.35 [total_supply] => 299792458 [platform] => [cmc_rank] => 147 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.110929970631 [volume_24h] => 9427954.5339481 [percent_change_1h] => -0.333058 [percent_change_24h] => -0.752589 [percent_change_7d] => 1.0436 [market_cap] => 27725695.462625 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:07.000Z ) ) ) [147] => stdClass Object ( [id] => 3911 [name] => Ocean Protocol [symbol] => OCEAN [slug] => ocean-protocol [num_market_pairs] => 10 [date_added] => 2019-05-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 1410000000 [circulating_supply] => 347416474.41166 [total_supply] => 613099141 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x985dd3d42de1e256d09e1c10f112bccb8015ad41 ) [cmc_rank] => 148 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0794543912832 [volume_24h] => 4152333.6716785 [percent_change_1h] => -0.823237 [percent_change_24h] => -4.42888 [percent_change_7d] => 1.50377 [market_cap] => 27603764.496134 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:12.000Z ) ) ) [148] => stdClass Object ( [id] => 4280 [name] => 12Ships [symbol] => TSHP [slug] => 12ships [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2019-08-26T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 4886967672.01 [total_supply] => 4996980813.01 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x525794473f7ab5715c81d06d10f52d11cc052804 ) [cmc_rank] => 149 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00558491074237 [volume_24h] => 823535.64172406 [percent_change_1h] => -0.63473 [percent_change_24h] => 1.44405 [percent_change_7d] => 15.4791 [market_cap] => 27293278.249024 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:13.000Z ) ) ) [149] => stdClass Object ( [id] => 4086 [name] => Elrond [symbol] => ERD [slug] => elrond [num_market_pairs] => 10 [date_added] => 2019-07-04T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 9663844334.9714 [total_supply] => 19999999900 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => bnb1m5uzzfxs7x05sl28gg96zyecn9jwgtkpyeftyn ) [cmc_rank] => 150 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00277050889065 [volume_24h] => 4188877.4287467 [percent_change_1h] => -0.365497 [percent_change_24h] => 1.33084 [percent_change_7d] => 29.2023 [market_cap] => 26773766.647896 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:12.000Z ) ) ) [150] => stdClass Object ( [id] => 2044 [name] => Enigma [symbol] => ENG [slug] => enigma [num_market_pairs] => 30 [date_added] => 2017-10-13T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 74836171.09 [total_supply] => 150000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xf0ee6b27b759c9893ce4f094b49ad28fd15a23e4 ) [cmc_rank] => 151 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.349912181904 [volume_24h] => 2289121.4240481 [percent_change_1h] => 1.5374 [percent_change_24h] => 16.0333 [percent_change_7d] => 14.6717 [market_cap] => 26186087.911443 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:04.000Z ) ) ) [151] => stdClass Object ( [id] => 2606 [name] => Wanchain [symbol] => WAN [slug] => wanchain [num_market_pairs] => 20 [date_added] => 2018-03-23T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 123899997.0584 [total_supply] => 210000000 [platform] => [cmc_rank] => 152 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.207682078488 [volume_24h] => 1066539.6626745 [percent_change_1h] => -0.139028 [percent_change_24h] => 1.40578 [percent_change_7d] => 11.2227 [market_cap] => 25731808.913746 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:07.000Z ) ) ) [152] => stdClass Object ( [id] => 1169 [name] => PIVX [symbol] => PIVX [slug] => pivx [num_market_pairs] => 21 [date_added] => 2016-02-13T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 56781165.992094 [total_supply] => 56781165.992094 [platform] => [cmc_rank] => 153 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.444423142876 [volume_24h] => 2571484.8392092 [percent_change_1h] => -1.41128 [percent_change_24h] => -0.85859 [percent_change_7d] => 44.1324 [market_cap] => 25234864.24637 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:02.000Z ) ) ) [153] => stdClass Object ( [id] => 2297 [name] => Storm [symbol] => STORM [slug] => storm [num_market_pairs] => 27 [date_added] => 2017-12-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 7765900445.7897 [total_supply] => 9999999434 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xd0a4b8946cb52f0661273bfbc6fd0e0c75fc6433 ) [cmc_rank] => 154 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00319694165387 [volume_24h] => 17904152.560989 [percent_change_1h] => -0.875371 [percent_change_24h] => -11.8208 [percent_change_7d] => 66.2457 [market_cap] => 24827130.614953 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:05.000Z ) ) ) [154] => stdClass Object ( [id] => 2777 [name] => IoTeX [symbol] => IOTX [slug] => iotex [num_market_pairs] => 21 [date_added] => 2018-05-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 5399999890 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x6fb3e0a217407efff7ca062d46c26e5d60a14d69 ) [cmc_rank] => 155 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00461016140015 [volume_24h] => 2788162.004618 [percent_change_1h] => -0.827477 [percent_change_24h] => 0.193441 [percent_change_7d] => -18.2247 [market_cap] => 24894871.053692 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:08.000Z ) ) ) [155] => stdClass Object ( [id] => 4078 [name] => Super Zero [symbol] => SERO [slug] => super-zero [num_market_pairs] => 15 [date_added] => 2019-07-19T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 647367590 [circulating_supply] => 268341397 [total_supply] => 643945456 [platform] => [cmc_rank] => 156 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0929498928574 [volume_24h] => 5710226.7319613 [percent_change_1h] => 1.18917 [percent_change_24h] => 1.93793 [percent_change_7d] => 9.73904 [market_cap] => 24942304.100355 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:12.000Z ) ) ) [156] => stdClass Object ( [id] => 3709 [name] => Grin [symbol] => GRIN [slug] => grin [num_market_pairs] => 61 [date_added] => 2019-01-27T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => [circulating_supply] => 43604640 [total_supply] => 43604640 [platform] => [cmc_rank] => 157 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.560753922773 [volume_24h] => 16964686.204875 [percent_change_1h] => -0.128809 [percent_change_24h] => 0.597213 [percent_change_7d] => 13.7682 [market_cap] => 24451472.931104 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:11.000Z ) ) ) [157] => stdClass Object ( [id] => 2900 [name] => Project Pai [symbol] => PAI [slug] => project-pai [num_market_pairs] => 14 [date_added] => 2018-07-05T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1467849507 [total_supply] => 1678060500 [platform] => [cmc_rank] => 158 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0162771050068 [volume_24h] => 164918.84985988 [percent_change_1h] => -0.523211 [percent_change_24h] => -0.739895 [percent_change_7d] => -4.09709 [market_cap] => 23892340.559619 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:08.000Z ) ) ) [158] => stdClass Object ( [id] => 3964 [name] => Reserve Rights [symbol] => RSR [slug] => reserve-rights [num_market_pairs] => 15 [date_added] => 2019-05-24T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 6849998999.9999 [total_supply] => 100000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x8762db106b2c2a0bccb3a80d1ed41273552616e8 ) [cmc_rank] => 159 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00347684239556 [volume_24h] => 2382633.8641647 [percent_change_1h] => -0.669529 [percent_change_24h] => -4.65901 [percent_change_7d] => 7.89815 [market_cap] => 23816366.932743 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:12.000Z ) ) ) [159] => stdClass Object ( [id] => 1925 [name] => Waltonchain [symbol] => WTC [slug] => waltonchain [num_market_pairs] => 42 [date_added] => 2017-08-27T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 100000000 [circulating_supply] => 69651773.010668 [total_supply] => 70000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xb7cb1c96db6b22b0d3d9536e0108d062bd488f74 ) [cmc_rank] => 160 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.341281841335 [volume_24h] => 10247208.306157 [percent_change_1h] => -0.0732477 [percent_change_24h] => 1.16778 [percent_change_7d] => -4.53324 [market_cap] => 23770885.345328 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:03.000Z ) ) ) [160] => stdClass Object ( [id] => 2496 [name] => Polymath [symbol] => POLY [slug] => polymath-network [num_market_pairs] => 33 [date_added] => 2018-02-02T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 514270098.01552 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x9992ec3cf6a55b00978cddf2b27bc6882d88d1ec ) [cmc_rank] => 161 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.045910081289 [volume_24h] => 3716133.9029844 [percent_change_1h] => 1.30284 [percent_change_24h] => 0.917483 [percent_change_7d] => 32.78 [market_cap] => 23610182.004395 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:06.000Z ) ) ) [161] => stdClass Object ( [id] => 5103 [name] => Tachyon Protocol [symbol] => IPX [slug] => tachyon-protocol [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2020-01-03T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 1500000000 [circulating_supply] => 266858530.8 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 3704 [name] => v.systems [symbol] => VSYS [slug] => v-systems [token_address] => TWZZfKFqcaNVe5TrphLRNEm5DQFnBRJMjDDByqv84 ) [cmc_rank] => 162 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:15.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0868030598679 [volume_24h] => 5594045.2246074 [percent_change_1h] => -0.16539 [percent_change_24h] => 23.3649 [percent_change_7d] => 26.9326 [market_cap] => 23164137.025292 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:15.000Z ) ) ) [162] => stdClass Object ( [id] => 4090 [name] => Wirex Token [symbol] => WXT [slug] => wirex-token [num_market_pairs] => 12 [date_added] => 2019-07-09T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 2300500000.4848 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 512 [name] => Stellar [symbol] => XLM [slug] => stellar [token_address] => GASBLVHS5FOABSDNW5SPPH3QRJYXY5JHA2AOA2QHH2FJLZBRXSG4SWXT ) [cmc_rank] => 163 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00982930288508 [volume_24h] => 1357955.2072257 [percent_change_1h] => -0.860125 [percent_change_24h] => 0.537279 [percent_change_7d] => -1.50983 [market_cap] => 22612311.291892 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:12.000Z ) ) ) [163] => stdClass Object ( [id] => 3829 [name] => Nash Exchange [symbol] => NEX [slug] => nash-exchange [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2019-04-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 50000000 [circulating_supply] => 23442585.6 [total_supply] => 50000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1376 [name] => Neo [symbol] => NEO [slug] => neo [token_address] => 3a4acd3647086e7c44398aac0349802e6a171129 ) [cmc_rank] => 164 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.962361224706 [volume_24h] => 1621811.9133997 [percent_change_1h] => -0.0130286 [percent_change_24h] => 0.423695 [percent_change_7d] => -0.399895 [market_cap] => 22560235.388291 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:11.000Z ) ) ) [164] => stdClass Object ( [id] => 2457 [name] => TrueChain [symbol] => TRUE [slug] => truechain [num_market_pairs] => 16 [date_added] => 2018-01-24T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 79575542.96 [total_supply] => 100000000 [platform] => [cmc_rank] => 165 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.282849283372 [volume_24h] => 12950758.036464 [percent_change_1h] => -0.245624 [percent_change_24h] => 0.518868 [percent_change_7d] => 0.121512 [market_cap] => 22507885.300174 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:05.000Z ) ) ) [165] => stdClass Object ( [id] => 1706 [name] => Aidos Kuneen [symbol] => ADK [slug] => aidos-kuneen [num_market_pairs] => 19 [date_added] => 2017-06-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 25000000 [total_supply] => 25000000 [platform] => [cmc_rank] => 166 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.883322799457 [volume_24h] => 1347733.6548634 [percent_change_1h] => -0.0442722 [percent_change_24h] => 2.75209 [percent_change_7d] => 14.0964 [market_cap] => 22083069.986425 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:03.000Z ) ) ) [166] => stdClass Object ( [id] => 1772 [name] => Storj [symbol] => STORJ [slug] => storj [num_market_pairs] => 37 [date_added] => 2017-07-02T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 161753780.41392 [total_supply] => 424999998.00001 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xb64ef51c888972c908cfacf59b47c1afbc0ab8ac ) [cmc_rank] => 167 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.132533230973 [volume_24h] => 94207827.410215 [percent_change_1h] => -0.695095 [percent_change_24h] => -0.605564 [percent_change_7d] => -1.66192 [market_cap] => 21437751.140354 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:03.000Z ) ) ) [167] => stdClass Object ( [id] => 1757 [name] => FunFair [symbol] => FUN [slug] => funfair [num_market_pairs] => 24 [date_added] => 2017-06-27T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 6548879188.6634 [total_supply] => 10999873621.398 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x419d0d8bdd9af5e606ae2232ed285aff190e711b ) [cmc_rank] => 168 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00324703567841 [volume_24h] => 598329.78503779 [percent_change_1h] => -1.07456 [percent_change_24h] => -2.10334 [percent_change_7d] => -1.73353 [market_cap] => 21264444.379187 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:03.000Z ) ) ) [168] => stdClass Object ( [id] => 1789 [name] => Populous [symbol] => PPT [slug] => populous [num_market_pairs] => 24 [date_added] => 2017-07-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 53252246 [circulating_supply] => 53252245.99439 [total_supply] => 53252246 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xd4fa1460f537bb9085d22c7bccb5dd450ef28e3a ) [cmc_rank] => 169 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.394225351802 [volume_24h] => 2985224.7571951 [percent_change_1h] => -0.572243 [percent_change_24h] => 5.1626 [percent_change_7d] => 18.4609 [market_cap] => 20993385.411385 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:03.000Z ) ) ) [169] => stdClass Object ( [id] => 2438 [name] => Acute Angle Cloud [symbol] => AAC [slug] => acute-angle-cloud [num_market_pairs] => 12 [date_added] => 2018-01-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 250000000 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xe75ad3aab14e4b0df8c5da4286608dabb21bd864 ) [cmc_rank] => 170 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0837350669981 [volume_24h] => 2733036.287884 [percent_change_1h] => 1.6514 [percent_change_24h] => -0.2759 [percent_change_7d] => -8.46344 [market_cap] => 20933766.749525 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:05.000Z ) ) ) [170] => stdClass Object ( [id] => 1788 [name] => Metal [symbol] => MTL [slug] => metal [num_market_pairs] => 25 [date_added] => 2017-07-09T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 66588888 [circulating_supply] => 65483821.167 [total_supply] => 66588888 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xF433089366899D83a9f26A773D59ec7eCF30355e ) [cmc_rank] => 171 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.314108977165 [volume_24h] => 3249031.8783199 [percent_change_1h] => -0.221807 [percent_change_24h] => 1.00849 [percent_change_7d] => 1.63952 [market_cap] => 20569056.087622 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:03.000Z ) ) ) [171] => stdClass Object ( [id] => 2634 [name] => XinFin Network [symbol] => XDCE [slug] => xinfin-network [num_market_pairs] => 22 [date_added] => 2018-04-12T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 5787785720.3326 [total_supply] => 15000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x41ab1b6fcbb2fa9dced81acbdec13ea6315f2bf2 ) [cmc_rank] => 172 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00352561750749 [volume_24h] => 2396424.0143478 [percent_change_1h] => -0.935543 [percent_change_24h] => -9.41213 [percent_change_7d] => -26.1064 [market_cap] => 20405518.665205 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:07.000Z ) ) ) [172] => stdClass Object ( [id] => 2748 [name] => Loki [symbol] => LOKI [slug] => loki [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2018-05-21T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => [circulating_supply] => 48204291 [total_supply] => 48204291 [platform] => [cmc_rank] => 173 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.421728708455 [volume_24h] => 70068.961860145 [percent_change_1h] => -0.102063 [percent_change_24h] => 3.31652 [percent_change_7d] => 10.6395 [market_cap] => 20329133.385419 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:07.000Z ) ) ) [173] => stdClass Object ( [id] => 1908 [name] => Nebulas [symbol] => NAS [slug] => nebulas-token [num_market_pairs] => 24 [date_added] => 2017-08-23T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 51952589 [total_supply] => 71548002.65042 [platform] => [cmc_rank] => 174 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.387867177903 [volume_24h] => 5354663.6885976 [percent_change_1h] => 0.719405 [percent_change_24h] => 1.27026 [percent_change_7d] => 12.6687 [market_cap] => 20150704.080184 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:03.000Z ) ) ) [174] => stdClass Object ( [id] => 1816 [name] => Civic [symbol] => CVC [slug] => civic [num_market_pairs] => 58 [date_added] => 2017-07-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 670000000 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x41e5560054824ea6b0732e656e3ad64e20e94e45 ) [cmc_rank] => 175 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0288764741448 [volume_24h] => 11538902.487826 [percent_change_1h] => -0.424768 [percent_change_24h] => 10.6083 [percent_change_7d] => 18.8076 [market_cap] => 19347237.677016 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:04.000Z ) ) ) [175] => stdClass Object ( [id] => 2276 [name] => Ignis [symbol] => IGNIS [slug] => ignis [num_market_pairs] => 15 [date_added] => 2017-12-13T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 999449694 [circulating_supply] => 761143950 [total_supply] => 999449694 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1320 [name] => Ardor [symbol] => ARDR [slug] => ardor [token_address] => ) [cmc_rank] => 176 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0252195585915 [volume_24h] => 1604648.6674149 [percent_change_1h] => -0.761676 [percent_change_24h] => -1.28435 [percent_change_7d] => 8.14579 [market_cap] => 19195714.443591 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:04.000Z ) ) ) [176] => stdClass Object ( [id] => 2588 [name] => Loom Network [symbol] => LOOM [slug] => loom-network [num_market_pairs] => 62 [date_added] => 2018-03-14T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 969802154.77857 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xa4e8c3ec456107ea67d3075bf9e3df3a75823db0 ) [cmc_rank] => 177 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0191681252085 [volume_24h] => 8536562.4227759 [percent_change_1h] => -0.316413 [percent_change_24h] => 4.84865 [percent_change_7d] => 8.67096 [market_cap] => 18589289.130269 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:07.000Z ) ) ) [177] => stdClass Object ( [id] => 3801 [name] => BORA [symbol] => BORA [slug] => bora [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2019-03-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 671112500 [total_supply] => 1205750000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x26fb86579e371c7aedc461b2ddef0a8628c93d3b ) [cmc_rank] => 178 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0275329581181 [volume_24h] => 1254619.2538048 [percent_change_1h] => 0.0878555 [percent_change_24h] => 1.16307 [percent_change_7d] => -6.24205 [market_cap] => 18477712.355033 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:11.000Z ) ) ) [178] => stdClass Object ( [id] => 2530 [name] => Fusion [symbol] => FSN [slug] => fusion [num_market_pairs] => 28 [date_added] => 2018-02-16T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 44887753.5087 [total_supply] => 62457510.1487 [platform] => [cmc_rank] => 179 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.400009732685 [volume_24h] => 6468390.7268372 [percent_change_1h] => -0.766213 [percent_change_24h] => 1.26345 [percent_change_7d] => -5.55505 [market_cap] => 17955538.281845 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:06.000Z ) ) ) [179] => stdClass Object ( [id] => 3773 [name] => Fetch.ai [symbol] => FET [slug] => fetch [num_market_pairs] => 30 [date_added] => 2019-03-02T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 1152997575 [circulating_supply] => 735666492.47888 [total_supply] => 1152997575 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x1d287cc25dad7ccaf76a26bc660c5f7c8e2a05bd ) [cmc_rank] => 180 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0242588253277 [volume_24h] => 2689193.1971974 [percent_change_1h] => -0.512996 [percent_change_24h] => 0.64665 [percent_change_7d] => 8.37893 [market_cap] => 17846404.940487 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:11.000Z ) ) ) [180] => stdClass Object ( [id] => 3020 [name] => BHPCoin [symbol] => BHP [slug] => bhp-coin [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2018-08-03T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 100000000 [circulating_supply] => 20177578.18 [total_supply] => 52881277.67 [platform] => [cmc_rank] => 181 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.878273477656 [volume_24h] => 9093477.0589879 [percent_change_1h] => -1.13546 [percent_change_24h] => 6.75701 [percent_change_7d] => -0.981952 [market_cap] => 17721431.758824 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:09.000Z ) ) ) [181] => stdClass Object ( [id] => 541 [name] => Syscoin [symbol] => SYS [slug] => syscoin [num_market_pairs] => 13 [date_added] => 2014-08-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => 888000000 [circulating_supply] => 587363654.10333 [total_supply] => 587363654.10333 [platform] => [cmc_rank] => 182 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:01.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0301049498397 [volume_24h] => 616003.87296931 [percent_change_1h] => -0.739591 [percent_change_24h] => 3.91704 [percent_change_7d] => 13.2724 [market_cap] => 17682553.344444 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:01.000Z ) ) ) [182] => stdClass Object ( [id] => 1785 [name] => Gas [symbol] => GAS [slug] => gas [num_market_pairs] => 53 [date_added] => 2017-07-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 100000000 [circulating_supply] => 10128375.105773 [total_supply] => 17190378 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1376 [name] => Neo [symbol] => NEO [slug] => neo [token_address] => 602c79718b16e442de58778e148d0b1084e3b2dffd5de6b7b16cee7969282de7 ) [cmc_rank] => 183 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.74573871399 [volume_24h] => 14166860.329157 [percent_change_1h] => -0.367671 [percent_change_24h] => 1.03597 [percent_change_7d] => 22.9561 [market_cap] => 17681496.53196 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:03.000Z ) ) ) [183] => stdClass Object ( [id] => 4206 [name] => WINk [symbol] => WIN [slug] => wink-tronbet [num_market_pairs] => 22 [date_added] => 2019-08-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 196500113934 [total_supply] => 999000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1958 [name] => TRON [symbol] => TRX [slug] => tron [token_address] => TLa2f6VPqDgRE67v1736s7bJ8Ray5wYjU7 ) [cmc_rank] => 184 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 8.88869166206E-5 [volume_24h] => 1467458.384208 [percent_change_1h] => -0.250594 [percent_change_24h] => 1.66171 [percent_change_7d] => 9.5376 [market_cap] => 17466289.24319 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:13.000Z ) ) ) [184] => stdClass Object ( [id] => 4862 [name] => DAD [symbol] => DAD [slug] => dad [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2019-10-31T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 66452989.7329 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x5b322514ff727253292637d9054301600c2c81e8 ) [cmc_rank] => 185 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.259024221228 [volume_24h] => 3305544.2423156 [percent_change_1h] => -0.269078 [percent_change_24h] => 1.94321 [percent_change_7d] => 1.7528 [market_cap] => 17212933.913837 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:14.000Z ) ) ) [185] => stdClass Object ( [id] => 1886 [name] => Dent [symbol] => DENT [slug] => dent [num_market_pairs] => 33 [date_added] => 2017-08-12T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 81673941182.736 [total_supply] => 100000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x3597bfd533a99c9aa083587b074434e61eb0a258 ) [cmc_rank] => 186 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.000209858033114 [volume_24h] => 360888.17925251 [percent_change_1h] => -0.621376 [percent_change_24h] => 0.661271 [percent_change_7d] => 5.93324 [market_cap] => 17139932.653277 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:03.000Z ) ) ) [186] => stdClass Object ( [id] => 3945 [name] => Harmony [symbol] => ONE [slug] => harmony [num_market_pairs] => 25 [date_added] => 2019-06-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 12600000000 [circulating_supply] => 4596807869 [total_supply] => 12600000000 [platform] => [cmc_rank] => 187 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00370535869907 [volume_24h] => 4598539.4729204 [percent_change_1h] => -0.0865115 [percent_change_24h] => 0.0583782 [percent_change_7d] => -2.70541 [market_cap] => 17032822.025353 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:12.000Z ) ) ) [187] => stdClass Object ( [id] => 99 [name] => Vertcoin [symbol] => VTC [slug] => vertcoin [num_market_pairs] => 10 [date_added] => 2014-01-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => 84000000 [circulating_supply] => 55054147 [total_supply] => 55054147 [platform] => [cmc_rank] => 188 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:01.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.306282874931 [volume_24h] => 419342.64185271 [percent_change_1h] => 1.92074 [percent_change_24h] => 2.03853 [percent_change_7d] => 3.37789 [market_cap] => 16862142.420034 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:01.000Z ) ) ) [188] => stdClass Object ( [id] => 1087 [name] => Factom [symbol] => FCT [slug] => factom [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2015-10-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 9203666.47 [total_supply] => 9203666.47 [platform] => [cmc_rank] => 189 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.75108941096 [volume_24h] => 472836.56355374 [percent_change_1h] => -0.246752 [percent_change_24h] => -3.96662 [percent_change_7d] => -4.71308 [market_cap] => 16116442.897625 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:02.000Z ) ) ) [189] => stdClass Object ( [id] => 3871 [name] => Newton [symbol] => NEW [slug] => newton [num_market_pairs] => 12 [date_added] => 2019-04-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => 98823661261.46 [circulating_supply] => 20571994592.46 [total_supply] => 98823661261.46 [platform] => [cmc_rank] => 190 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.000774120766302 [volume_24h] => 1445406.3331183 [percent_change_1h] => 0.852059 [percent_change_24h] => 6.13224 [percent_change_7d] => 5.27548 [market_cap] => 15925208.218276 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:12.000Z ) ) ) [190] => stdClass Object ( [id] => 4217 [name] => BOSAGORA [symbol] => BOA [slug] => bosagora [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2019-08-05T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 282119913.73679 [total_supply] => 450000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x746dda2ea243400d5a63e0700f190ab79f06489e ) [cmc_rank] => 191 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0561410535935 [volume_24h] => 701602.98124718 [percent_change_1h] => -0.601125 [percent_change_24h] => -0.18584 [percent_change_7d] => 0.471824 [market_cap] => 15838509.196891 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:13.000Z ) ) ) [191] => stdClass Object ( [id] => 2467 [name] => OriginTrail [symbol] => TRAC [slug] => origintrail [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2018-01-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 268586701.8739 [total_supply] => 500000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xaa7a9ca87d3694b5755f213b5d04094b8d0f0a6f ) [cmc_rank] => 192 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.058492446377 [volume_24h] => 153384.59863853 [percent_change_1h] => 0.299984 [percent_change_24h] => -12.6526 [percent_change_7d] => 50.5633 [market_cap] => 15710293.256935 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:05.000Z ) ) ) [192] => stdClass Object ( [id] => 1923 [name] => Tierion [symbol] => TNT [slug] => tierion [num_market_pairs] => 16 [date_added] => 2017-08-27T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 428481269.49942 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x08f5a9235b08173b7569f83645d2c7fb55e8ccd8 ) [cmc_rank] => 193 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0366314707197 [volume_24h] => 830924.16687264 [percent_change_1h] => 0.22143 [percent_change_24h] => 0.384681 [percent_change_7d] => 0.920085 [market_cap] => 15695899.077608 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:03.000Z ) ) ) [193] => stdClass Object ( [id] => 5117 [name] => Origin Protocol [symbol] => OGN [slug] => origin-protocol [num_market_pairs] => 18 [date_added] => 2020-01-09T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 67096882.02 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x8207c1ffc5b6804f6024322ccf34f29c3541ae26 ) [cmc_rank] => 194 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:15.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.231113334807 [volume_24h] => 9380191.4450283 [percent_change_1h] => -1.90033 [percent_change_24h] => 8.63487 [percent_change_7d] => 21.9474 [market_cap] => 15506984.158794 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:15.000Z ) ) ) [194] => stdClass Object ( [id] => 2874 [name] => Aurora [symbol] => AOA [slug] => aurora [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2018-06-26T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 6542330148.2086 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x9ab165d795019b6d8b3e971dda91071421305e5a ) [cmc_rank] => 195 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00237023595497 [volume_24h] => 643252.47570268 [percent_change_1h] => 0.0631001 [percent_change_24h] => 7.46208 [percent_change_7d] => 8.21532 [market_cap] => 15506866.146568 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:08.000Z ) ) ) [195] => stdClass Object ( [id] => 3884 [name] => Function X [symbol] => FX [slug] => function-x [num_market_pairs] => 11 [date_added] => 2019-04-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 1893022625 [circulating_supply] => 219293749.66486 [total_supply] => 378604525.46289 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x8c15ef5b4b21951d50e53e4fbda8298ffad25057 ) [cmc_rank] => 196 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0690615161063 [volume_24h] => 273051.16020542 [percent_change_1h] => 0.14321 [percent_change_24h] => 2.88625 [percent_change_7d] => 13.6395 [market_cap] => 15144758.824491 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:12.000Z ) ) ) [196] => stdClass Object ( [id] => 2934 [name] => BitKan [symbol] => KAN [slug] => bitkan [num_market_pairs] => 20 [date_added] => 2018-07-30T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 6331770755.5098 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x1410434b0346f5be678d0fb554e5c7ab620f8f4a ) [cmc_rank] => 197 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00233007468747 [volume_24h] => 592635.14270737 [percent_change_1h] => 0.0201659 [percent_change_24h] => 1.6278 [percent_change_7d] => 1.01355 [market_cap] => 14753498.764276 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:08.000Z ) ) ) [197] => stdClass Object ( [id] => 258 [name] => Groestlcoin [symbol] => GRS [slug] => groestlcoin [num_market_pairs] => 31 [date_added] => 2014-04-11T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => 105000000 [circulating_supply] => 75195143.887366 [total_supply] => 75195143.887366 [platform] => [cmc_rank] => 198 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:01.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.193490684396 [volume_24h] => 1290260.2210702 [percent_change_1h] => 0.212711 [percent_change_24h] => 0.20778 [percent_change_7d] => 14.7205 [market_cap] => 14549559.854022 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:01.000Z ) ) ) [198] => stdClass Object ( [id] => 5161 [name] => WazirX [symbol] => WRX [slug] => wazirx [num_market_pairs] => 17 [date_added] => 2020-02-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 107404950.0101 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => bnb19cvhgyrxmkw30hlqs9c5lp966drjzyylytl74z ) [cmc_rank] => 199 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:15.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.134397246698 [volume_24h] => 8044809.9652103 [percent_change_1h] => -0.195912 [percent_change_24h] => 0.289965 [percent_change_7d] => -2.09152 [market_cap] => 14434929.563094 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:15.000Z ) ) ) [199] => stdClass Object ( [id] => 2043 [name] => Cindicator [symbol] => CND [slug] => cindicator [num_market_pairs] => 11 [date_added] => 2017-10-13T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 2000000004.6069 [total_supply] => 2000000004.6079 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xd4c435f5b09f855c3317c8524cb1f586e42795fa ) [cmc_rank] => 200 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00697996427354 [volume_24h] => 187668.1908771 [percent_change_1h] => 0.0553987 [percent_change_24h] => -1.37829 [percent_change_7d] => 13.5813 [market_cap] => 13959928.579236 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:03.000Z ) ) ) [200] => stdClass Object ( [id] => 5015 [name] => HEX [symbol] => HEX [slug] => hex [num_market_pairs] => 24 [date_added] => 2019-12-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 193683339730.37 [total_supply] => 197132083413.1 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x2b591e99afe9f32eaa6214f7b7629768c40eeb39 ) [cmc_rank] => 201 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:15.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00401037723223 [volume_24h] => 1905199.8548173 [percent_change_1h] => -0.385659 [percent_change_24h] => -3.6923 [percent_change_7d] => -17.8028 [market_cap] => 776743255.91695 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:15.000Z ) ) ) [201] => stdClass Object ( [id] => 3296 [name] => MINDOL [symbol] => MIN [slug] => mindol [num_market_pairs] => 13 [date_added] => 2019-03-29T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 170303575.5 [total_supply] => 240000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x5d64d850c8368008afb39224e92ad0dceff3cf38 ) [cmc_rank] => 202 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 2.45863687348 [volume_24h] => 143252.52598868 [percent_change_1h] => -1.94256 [percent_change_24h] => 4.00767 [percent_change_7d] => -14.547 [market_cap] => 418714650.40979 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:10.000Z ) ) ) [202] => stdClass Object ( [id] => 5482 [name] => Counos X [symbol] => CCXX [slug] => counos-x [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2020-04-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => 21000000 [circulating_supply] => 17704353 [total_supply] => 18402729 [platform] => [cmc_rank] => 203 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:15.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 20.4601546889 [volume_24h] => 588182.45446074 [percent_change_1h] => -0.139021 [percent_change_24h] => 0.698574 [percent_change_7d] => 0.645473 [market_cap] => 362233801.04689 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:15.000Z ) ) ) [203] => stdClass Object ( [id] => 3085 [name] => INO COIN [symbol] => INO [slug] => ino-coin [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2018-08-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 180003180 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xc9859fccc876e6b4b3c749c5d29ea04f48acb74f ) [cmc_rank] => 204 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.88708258506 [volume_24h] => 445851.26932617 [percent_change_1h] => 0.614249 [percent_change_24h] => 3.82377 [percent_change_7d] => 0.0248083 [market_cap] => 339680866.23342 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:09.000Z ) ) ) [204] => stdClass Object ( [id] => 5524 [name] => TNC Coin [symbol] => TNC [slug] => tnc-coin [num_market_pairs] => 25 [date_added] => 2020-05-03T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 1000000000000 [circulating_supply] => 2310424689 [total_supply] => 1000000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x39e743fee400a5d9b36f1167b70c10e8f06440e5 ) [cmc_rank] => 205 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:16.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.143731057449 [volume_24h] => 359936.36530082 [percent_change_1h] => -5.02385 [percent_change_24h] => -20.3857 [percent_change_7d] => -43.0922 [market_cap] => 332079783.70625 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:16.000Z ) ) ) [205] => stdClass Object ( [id] => 5186 [name] => ExtStock Token [symbol] => XT [slug] => extstock-token [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2020-01-29T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 601588625 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xef65887a05415bf6316204b5ffb350d4d1a19bba ) [cmc_rank] => 206 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:15.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.515305245019 [volume_24h] => 44.771682885112 [percent_change_1h] => -37.3536 [percent_change_24h] => -27.1816 [percent_change_7d] => 1766.9 [market_cap] => 310001773.80627 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:15.000Z ) ) ) [206] => stdClass Object ( [id] => 4981 [name] => TAGZ5 [symbol] => TAGZ5 [slug] => tagz5 [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2019-11-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 385818417.34324 [total_supply] => 500000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x4d0425e47ee2d16b94c036715dfcb52a0cebc4dc ) [cmc_rank] => 207 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.727148247948 [volume_24h] => 4181.3678648216 [percent_change_1h] => -0.435935 [percent_change_24h] => -53.9395 [percent_change_7d] => -89.8787 [market_cap] => 280547186.1972 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:14.000Z ) ) ) [207] => stdClass Object ( [id] => 5084 [name] => PlayFuel [symbol] => PLF [slug] => playfuel [num_market_pairs] => 28 [date_added] => 2019-12-30T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 10000000000 [circulating_supply] => 500000000 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xaDA62f7CCd6af6cAcff04ACCBC4f56f3D4FFd4Ef ) [cmc_rank] => 208 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:15.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.41537531134 [volume_24h] => 6970054.5190646 [percent_change_1h] => -0.224283 [percent_change_24h] => 0.570469 [percent_change_7d] => 0.341282 [market_cap] => 207687655.67 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:15.000Z ) ) ) [208] => stdClass Object ( [id] => 911 [name] => Advanced Internet Blocks [symbol] => AIB [slug] => advanced-internet-blocks [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2015-04-30T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => [circulating_supply] => 24213254182.6 [total_supply] => 31413254179.6 [platform] => [cmc_rank] => 209 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00753070669837 [volume_24h] => 18045.126340228 [percent_change_1h] => 17.5566 [percent_change_24h] => 26.0462 [percent_change_7d] => 37.651 [market_cap] => 182342915.46224 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:02.000Z ) ) ) [209] => stdClass Object ( [id] => 723 [name] => BitBay [symbol] => BAY [slug] => bitbay [num_market_pairs] => 1 [date_added] => 2014-11-16T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1012146906.1856 [total_supply] => 1012146906.1856 [platform] => [cmc_rank] => 210 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:01.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.179052628384 [volume_24h] => 46413.657448058 [percent_change_1h] => -0.429344 [percent_change_24h] => -8.17485 [percent_change_7d] => -17.6393 [market_cap] => 181227563.86327 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:01.000Z ) ) ) [210] => stdClass Object ( [id] => 5031 [name] => MimbleWimbleCoin [symbol] => MWC [slug] => mimblewimblecoin [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2020-02-24T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 20000000 [circulating_supply] => 10281043.45694 [total_supply] => 10556192.45694 [platform] => [cmc_rank] => 211 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:15.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 17.2794041221 [volume_24h] => 17023015.022991 [percent_change_1h] => 0.794654 [percent_change_24h] => -2.00473 [percent_change_7d] => -7.15522 [market_cap] => 177650304.68935 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:15.000Z ) ) ) [211] => stdClass Object ( [id] => 3116 [name] => Insight Chain [symbol] => INB [slug] => insight-chain [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2018-08-08T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 349902689.082 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x17aa18a4b64a55abed7fa543f2ba4e91f2dce482 ) [cmc_rank] => 212 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.472400356315 [volume_24h] => 259.46201559352 [percent_change_1h] => -0.381951 [percent_change_24h] => 1.02472 [percent_change_7d] => 1.37531 [market_cap] => 165294154.99791 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:09.000Z ) ) ) [212] => stdClass Object ( [id] => 3144 [name] => ThoreCoin [symbol] => THR [slug] => thorecoin [num_market_pairs] => 1 [date_added] => 2018-08-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 86686.0215 [total_supply] => 100000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x1cb3209d45b2a60b7fbca1ccdbf87f674237a4aa ) [cmc_rank] => 213 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1882.62157185 [volume_24h] => 26219.063288032 [percent_change_1h] => -0.306883 [percent_change_24h] => 0.866506 [percent_change_7d] => 2.53536 [market_cap] => 163196974.05375 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:09.000Z ) ) ) [213] => stdClass Object ( [id] => 3607 [name] => VestChain [symbol] => VEST [slug] => vestchain [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2018-11-15T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 8848000000 [total_supply] => 8848000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x37f04d2c3ae075fad5483bb918491f656b12bdb6 ) [cmc_rank] => 214 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0170615854699 [volume_24h] => 101400.05709078 [percent_change_1h] => -0.304749 [percent_change_24h] => 0.486939 [percent_change_7d] => 15.2213 [market_cap] => 150960908.23768 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:11.000Z ) ) ) [214] => stdClass Object ( [id] => 3734 [name] => Elamachain [symbol] => ELAMA [slug] => elamachain [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2019-02-07T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 10000000000 [circulating_supply] => 565933389 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xfb444c1f2b718ddfc385cb8fd9f2d1d776b24668 ) [cmc_rank] => 215 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.248874462605 [volume_24h] => 2023178.0892824 [percent_change_1h] => -0.0091068 [percent_change_24h] => -3.34552 [percent_change_7d] => -6.30837 [market_cap] => 140846368.0576 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:11.000Z ) ) ) [215] => stdClass Object ( [id] => 3653 [name] => Baer Chain [symbol] => BRC [slug] => baer-chain [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2018-12-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 580000000 [circulating_supply] => 174000000 [total_supply] => 580000000 [platform] => [cmc_rank] => 216 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.775142820809 [volume_24h] => 39040.33210737 [percent_change_1h] => 0.00462707 [percent_change_24h] => 23.5063 [percent_change_7d] => 12.7258 [market_cap] => 134874850.82077 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:11.000Z ) ) ) [216] => stdClass Object ( [id] => 5234 [name] => Metaverse Dualchain Network Architecture [symbol] => DNA [slug] => metaverse-dualchain-network-architecture [num_market_pairs] => 15 [date_added] => 2020-02-15T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 12681839401 [total_supply] => 100000000000 [platform] => [cmc_rank] => 217 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:15.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00920471814281 [volume_24h] => 4364065.4697335 [percent_change_1h] => -0.281515 [percent_change_24h] => -4.7861 [percent_change_7d] => -34.76 [market_cap] => 116732757.21859 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:15.000Z ) ) ) [217] => stdClass Object ( [id] => 4257 [name] => Bitball Treasure [symbol] => BTRS [slug] => bitball-treasure [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2019-11-04T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 1000000 [circulating_supply] => 450000 [total_supply] => 1000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x73c9275c3a2dd84b5741fd59aebf102c91eb033f ) [cmc_rank] => 218 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 222.48584602 [volume_24h] => 906.21941623444 [percent_change_1h] => -0.436429 [percent_change_24h] => 0.899637 [percent_change_7d] => 10.5233 [market_cap] => 100118630.709 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:14.000Z ) ) ) [218] => stdClass Object ( [id] => 3914 [name] => GlitzKoin [symbol] => GTN [slug] => glitzkoin [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2019-05-07T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 247499427.9096 [total_supply] => 998999327.9096 [platform] => stdClass Object ( [id] => 512 [name] => Stellar [symbol] => XLM [slug] => stellar [token_address] => GARFMAHQM4JDI55SK2FGEPLOZU7BTEODS3Y5QNT3VMQQIU3WV2HTBA46 ) [cmc_rank] => 219 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.404222964738 [volume_24h] => 1287738.1591643 [percent_change_1h] => 0.800547 [percent_change_24h] => 1.24922 [percent_change_7d] => -0.411431 [market_cap] => 100044952.52058 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:12.000Z ) ) ) [219] => stdClass Object ( [id] => 5336 [name] => Homeros [symbol] => HMR [slug] => homeros [num_market_pairs] => 12 [date_added] => 2020-03-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 10000000000 [circulating_supply] => 214488955 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xB1A30851E3f7d841b231B086479608e17198363A ) [cmc_rank] => 220 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:15.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.449922066077 [volume_24h] => 1445018.0159394 [percent_change_1h] => -0.246104 [percent_change_24h] => 4.5889 [percent_change_7d] => 3.36929 [market_cap] => 96503313.784297 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:15.000Z ) ) ) [220] => stdClass Object ( [id] => 3873 [name] => botXcoin [symbol] => BOTX [slug] => botxcoin [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2019-04-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1632102305 [total_supply] => 5000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xEF19F4E48830093Ce5bC8b3Ff7f903A0AE3E9Fa1 ) [cmc_rank] => 221 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0586904147623 [volume_24h] => 210459.98639027 [percent_change_1h] => -0.389921 [percent_change_24h] => 0.841438 [percent_change_7d] => 10.8254 [market_cap] => 95788761.214956 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:12.000Z ) ) ) [221] => stdClass Object ( [id] => 2027 [name] => Cryptonex [symbol] => CNX [slug] => cryptonex [num_market_pairs] => 11 [date_added] => 2017-10-07T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => 210000000 [circulating_supply] => 55686328.961925 [total_supply] => 107135053.92192 [platform] => [cmc_rank] => 222 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.71304386041 [volume_24h] => 1324361.2005529 [percent_change_1h] => -0.560931 [percent_change_24h] => -0.0025306 [percent_change_7d] => -1.1413 [market_cap] => 95393123.936997 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:03.000Z ) ) ) [222] => stdClass Object ( [id] => 5280 [name] => Bloomzed Token [symbol] => BZT [slug] => bloomzed-token [num_market_pairs] => 13 [date_added] => 2020-03-09T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 20000000 [total_supply] => 100000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x0d5516103752b3954d95621f470a8261151da2e4 ) [cmc_rank] => 223 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:15.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 4.63818601986 [volume_24h] => 473019.14813305 [percent_change_1h] => -0.654321 [percent_change_24h] => 0.0854713 [percent_change_7d] => -2.29874 [market_cap] => 92763720.3972 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:15.000Z ) ) ) [223] => stdClass Object ( [id] => 2165 [name] => ERC20 [symbol] => ERC20 [slug] => erc20 [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2017-11-09T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1126570973.7552 [total_supply] => 12999999996.04 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xc3761eb917cd790b30dad99f6cc5b4ff93c4f9ea ) [cmc_rank] => 224 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0733560546259 [volume_24h] => 93467.251696635 [percent_change_1h] => 0.976553 [percent_change_24h] => -0.621295 [percent_change_7d] => 36.9293 [market_cap] => 82640801.890743 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:04.000Z ) ) ) [224] => stdClass Object ( [id] => 2349 [name] => Mixin [symbol] => XIN [slug] => mixin [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2018-01-09T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 1000000 [circulating_supply] => 515898.85964711 [total_supply] => 1000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xa974c709cfb4566686553a20790685a47aceaa33 ) [cmc_rank] => 225 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 157.944047868 [volume_24h] => 4542185.2859919 [percent_change_1h] => 0.471552 [percent_change_24h] => -1.54139 [percent_change_7d] => 4.72385 [market_cap] => 81483154.183149 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:05.000Z ) ) ) [225] => stdClass Object ( [id] => 4747 [name] => Velas [symbol] => VLX [slug] => velas [num_market_pairs] => 10 [date_added] => 2019-10-03T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1342809240.7987 [total_supply] => 2073891831.4987 [platform] => [cmc_rank] => 226 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0559583399154 [volume_24h] => 928371.38765495 [percent_change_1h] => -0.400325 [percent_change_24h] => -1.02626 [percent_change_7d] => 8.51976 [market_cap] => 75141375.938156 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:14.000Z ) ) ) [226] => stdClass Object ( [id] => 4122 [name] => Counos Coin [symbol] => CCA [slug] => counos-coin [num_market_pairs] => 1 [date_added] => 2019-12-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => 21000000 [circulating_supply] => 14848323.5467 [total_supply] => 16986059.7247 [platform] => [cmc_rank] => 227 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 4.93133459895 [volume_24h] => 294514.09625306 [percent_change_1h] => -0.133386 [percent_change_24h] => 0.35858 [percent_change_7d] => 0.0127782 [market_cap] => 73222051.642246 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:13.000Z ) ) ) [227] => stdClass Object ( [id] => 2319 [name] => QCash [symbol] => QC [slug] => qcash [num_market_pairs] => 85 [date_added] => 2019-12-12T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 10000000000 [circulating_supply] => 460000200 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1684 [name] => Qtum [symbol] => QTUM [slug] => qtum [token_address] => f2033ede578e17fa6231047265010445bca8cf1c ) [cmc_rank] => 228 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.141599677603 [volume_24h] => 376316524.812 [percent_change_1h] => -0.132068 [percent_change_24h] => 0.517066 [percent_change_7d] => 0.285419 [market_cap] => 65135880.017316 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:05.000Z ) ) ) [228] => stdClass Object ( [id] => 5087 [name] => CRYPTOBUCKS [symbol] => CBUCKS [slug] => cryptobucks [num_market_pairs] => 11 [date_added] => 2020-01-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 10000000000 [circulating_supply] => 3932008737.83 [total_supply] => 8534139361.3 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x0d2BB9D68dD4451A09ec94C05E20Bd395022bd8e ) [cmc_rank] => 229 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:15.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0155391598076 [volume_24h] => 340260.87434064 [percent_change_1h] => 0.369425 [percent_change_24h] => -7.25367 [percent_change_7d] => -9.64128 [market_cap] => 61100112.14202 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:15.000Z ) ) ) [229] => stdClass Object ( [id] => 5560 [name] => Idea Chain Coin [symbol] => ICH [slug] => idea-chain-coin [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2020-05-11T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 55000000 [circulating_supply] => 21252304 [total_supply] => 55000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xf8483E2d6560585C02D46bF7B3186Bf154a96166 ) [cmc_rank] => 230 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:16.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 2.84606381066 [volume_24h] => 562052.44145701 [percent_change_1h] => -0.731472 [percent_change_24h] => -13.2477 [percent_change_7d] => 19.1238 [market_cap] => 60485413.307545 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:16.000Z ) ) ) [230] => stdClass Object ( [id] => 2585 [name] => Centrality [symbol] => CENNZ [slug] => centrality [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2018-03-13T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 851103804.57651 [total_supply] => 1200000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x1122b6a0e00dce0563082b6e2953f3a943855c1f ) [cmc_rank] => 231 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0705620033917 [volume_24h] => 189660.12010207 [percent_change_1h] => 5.86376 [percent_change_24h] => -0.69971 [percent_change_7d] => -17.9471 [market_cap] => 60055589.545217 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:06.000Z ) ) ) [231] => stdClass Object ( [id] => 4268 [name] => NewYork Exchange [symbol] => NYE [slug] => newyork-exchange [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2019-08-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 600000000 [circulating_supply] => 6290105.8669 [total_supply] => 373393610.787 [platform] => [cmc_rank] => 232 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 9.43855079916 [volume_24h] => 3488234.355782 [percent_change_1h] => 0.302329 [percent_change_24h] => 0.623785 [percent_change_7d] => 2.43911 [market_cap] => 59369483.75683 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:13.000Z ) ) ) [232] => stdClass Object ( [id] => 4049 [name] => Bitbook Gambling [symbol] => BXK [slug] => bitbook-gambling [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2019-06-24T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 357687491.4 [total_supply] => 730756054.4 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xeb6985acd6d0cbff60b88032b0b29ac1d9d66a1b ) [cmc_rank] => 233 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.165206092447 [volume_24h] => 206782.91011507 [percent_change_1h] => -0.542671 [percent_change_24h] => 2.37949 [percent_change_7d] => 38.0274 [market_cap] => 59092152.771364 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:12.000Z ) ) ) [233] => stdClass Object ( [id] => 3987 [name] => Beldex [symbol] => BDX [slug] => beldex [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2019-06-07T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 980222595 [total_supply] => 1400222610.4674 [platform] => [cmc_rank] => 234 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0586679712216 [volume_24h] => 185683.6040873 [percent_change_1h] => -0.257814 [percent_change_24h] => -6.0206 [percent_change_7d] => -7.91457 [market_cap] => 57507670.994222 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:12.000Z ) ) ) [234] => stdClass Object ( [id] => 5279 [name] => Sologenic [symbol] => SOLO [slug] => sologenic [num_market_pairs] => 16 [date_added] => 2020-03-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 400000000 [circulating_supply] => 200001808 [total_supply] => 399997708.0726 [platform] => stdClass Object ( [id] => 52 [name] => XRP [symbol] => XRP [slug] => xrp [token_address] => ) [cmc_rank] => 235 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:15.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.284547809068 [volume_24h] => 2433533.0411962 [percent_change_1h] => -1.35258 [percent_change_24h] => 3.89155 [percent_change_7d] => 15.2591 [market_cap] => 56910076.276039 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:15.000Z ) ) ) [235] => stdClass Object ( [id] => 3966 [name] => BitcoinHD [symbol] => BHD [slug] => bitcoinhd [num_market_pairs] => 11 [date_added] => 2019-05-27T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 21000000 [circulating_supply] => 6083016.35 [total_supply] => 6339465 [platform] => [cmc_rank] => 236 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 8.52662751633 [volume_24h] => 3626905.5275129 [percent_change_1h] => 0.00277147 [percent_change_24h] => 0.567066 [percent_change_7d] => 3.20855 [market_cap] => 51867614.592195 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:12.000Z ) ) ) [236] => stdClass Object ( [id] => 4644 [name] => Poseidon Network [symbol] => QQQ [slug] => poseidon-network [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2019-09-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 2152875407.6 [total_supply] => 21000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x2822f6D1B2f41F93f33d937bc7d84A8Dfa4f4C21 ) [cmc_rank] => 237 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.022808841881 [volume_24h] => 356070.96186356 [percent_change_1h] => 1.32496 [percent_change_24h] => -1.24275 [percent_change_7d] => -19.1689 [market_cap] => 49104594.761442 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:14.000Z ) ) ) [237] => stdClass Object ( [id] => 4967 [name] => Joule [symbol] => JUL [slug] => joule [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2019-11-26T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1010499999 [total_supply] => 200000000000 [platform] => [cmc_rank] => 238 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0452301524712 [volume_24h] => 0 [percent_change_1h] => 0 [percent_change_24h] => 0 [percent_change_7d] => -3.2685E-13 [market_cap] => 45705069.026917 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:14.000Z ) ) ) [238] => stdClass Object ( [id] => 3772 [name] => STEM CELL COIN [symbol] => SCC [slug] => stem-cell-coin [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2019-03-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 5000000000 [circulating_supply] => 320658118 [total_supply] => 5000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1376 [name] => Neo [symbol] => NEO [slug] => neo [token_address] => 323571cfc42a40d48d64832a7da594039fbac76a ) [cmc_rank] => 239 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.141496877838 [volume_24h] => 592733.26728356 [percent_change_1h] => -1.39753 [percent_change_24h] => -0.0701727 [percent_change_7d] => -1.80984 [market_cap] => 45372122.550409 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:11.000Z ) ) ) [239] => stdClass Object ( [id] => 268 [name] => WhiteCoin [symbol] => XWC [slug] => whitecoin [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2014-04-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 250183629.19257 [total_supply] => 250183629.19257 [platform] => [cmc_rank] => 240 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:01.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.182946447926 [volume_24h] => 3505299.8235473 [percent_change_1h] => 1.30466 [percent_change_24h] => 3.13702 [percent_change_7d] => 2.06366 [market_cap] => 45770206.290016 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:01.000Z ) ) ) [240] => stdClass Object ( [id] => 372 [name] => Bytecoin [symbol] => BCN [slug] => bytecoin-bcn [num_market_pairs] => 15 [date_added] => 2014-06-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => 184470000000 [circulating_supply] => 184066828814.06 [total_supply] => 184066828814.06 [platform] => [cmc_rank] => 241 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:01.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.000241062651695 [volume_24h] => 42944.313915458 [percent_change_1h] => -0.72687 [percent_change_24h] => 0.0898748 [percent_change_7d] => -3.30971 [market_cap] => 44371637.843007 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:01.000Z ) ) ) [241] => stdClass Object ( [id] => 5070 [name] => Tap [symbol] => XTP [slug] => tap [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2019-12-24T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 518802335 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x6368e1E18c4C419DDFC608A0BEd1ccb87b9250fc ) [cmc_rank] => 242 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:15.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0835643560729 [volume_24h] => 437694.67539119 [percent_change_1h] => -0.339002 [percent_change_24h] => 2.06217 [percent_change_7d] => -3.47962 [market_cap] => 43353383.053392 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:15.000Z ) ) ) [242] => stdClass Object ( [id] => 2842 [name] => Bankera [symbol] => BNK [slug] => bankera [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2018-06-04T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 24618912107.743 [total_supply] => 25000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xc80c5e40220172b36adee2c951f26f2a577810c5 ) [cmc_rank] => 243 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00175563116395 [volume_24h] => 11713.569661709 [percent_change_1h] => -0.53388 [percent_change_24h] => 0.0279812 [percent_change_7d] => 0.686946 [market_cap] => 43221729.318899 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:08.000Z ) ) ) [243] => stdClass Object ( [id] => 3519 [name] => Breezecoin [symbol] => BRZE [slug] => breezecoin [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2018-10-29T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 200000000 [circulating_supply] => 100000000 [total_supply] => 200000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x77c07555af5ffdc946fb47ce15ea68620e4e7170 ) [cmc_rank] => 244 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.423063360537 [volume_24h] => 396462.34907727 [percent_change_1h] => -0.432531 [percent_change_24h] => -1.21488 [percent_change_7d] => -1.31386 [market_cap] => 42306336.0537 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:10.000Z ) ) ) [244] => stdClass Object ( [id] => 1681 [name] => PRIZM [symbol] => PZM [slug] => prizm [num_market_pairs] => 24 [date_added] => 2017-05-19T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1630776145.68 [total_supply] => 6000000000 [platform] => [cmc_rank] => 245 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0256356728261 [volume_24h] => 643197.47747883 [percent_change_1h] => -1.52455 [percent_change_24h] => 4.4134 [percent_change_7d] => 9.65466 [market_cap] => 41806043.723261 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:03.000Z ) ) ) [245] => stdClass Object ( [id] => 4005 [name] => Tratin [symbol] => TRAT [slug] => tratin [num_market_pairs] => 1 [date_added] => 2019-06-11T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 112002966735.04 [total_supply] => 144287391827.44 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x3eb55d5b22ee0f9b03d59b4994c5ae7fe811be92 ) [cmc_rank] => 246 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.000364907083434 [volume_24h] => 162.74655037396 [percent_change_1h] => -0.424565 [percent_change_24h] => -69.1076 [percent_change_7d] => -6.05563 [market_cap] => 40870675.927238 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:12.000Z ) ) ) [246] => stdClass Object ( [id] => 5113 [name] => inSure [symbol] => SURE [slug] => insure [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2020-01-07T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 88000000000 [circulating_supply] => 3553964973.7924 [total_supply] => 88000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xb5a4ac5b04e777230ba3381195eff6a60c3934f2 ) [cmc_rank] => 247 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:15.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0113202717261 [volume_24h] => 39110.274669073 [percent_change_1h] => -0.40103 [percent_change_24h] => 29.0085 [percent_change_7d] => 7.10644 [market_cap] => 40231849.208372 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:15.000Z ) ) ) [247] => stdClass Object ( [id] => 3415 [name] => Buggyra Coin Zero [symbol] => BCZERO [slug] => buggyra-coin-zero [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2018-10-09T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 2010775988.46 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xd45247c07379d94904e0a87b4481f0a1ddfa0c64 ) [cmc_rank] => 248 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.017278297139 [volume_24h] => 2449.6797993615 [percent_change_1h] => -0.123412 [percent_change_24h] => 1.9983 [percent_change_7d] => 6.3349 [market_cap] => 34742785.008578 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:10.000Z ) ) ) [248] => stdClass Object ( [id] => 4360 [name] => FABRK [symbol] => FAB [slug] => fabrk [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2019-09-12T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 4794443396.5564 [total_supply] => 55000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x12683dc9eec95a5f742d40206e73319e6b9d8a91 ) [cmc_rank] => 249 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00687754106401 [volume_24h] => 467373.00468426 [percent_change_1h] => 0.0573528 [percent_change_24h] => 2.73439 [percent_change_7d] => 1.01812 [market_cap] => 32973981.338888 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:13.000Z ) ) ) [249] => stdClass Object ( [id] => 5548 [name] => Massnet [symbol] => MASS [slug] => massnet [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2020-05-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 206438400 [circulating_supply] => 73975064.581658 [total_supply] => 73975064.581658 [platform] => [cmc_rank] => 250 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:16.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.441170202233 [volume_24h] => 5343873.9282978 [percent_change_1h] => -1.52667 [percent_change_24h] => -9.28888 [percent_change_7d] => -14.9373 [market_cap] => 32635594.201689 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:16.000Z ) ) ) [250] => stdClass Object ( [id] => 5221 [name] => Handshake [symbol] => HNS [slug] => handshake [num_market_pairs] => 13 [date_added] => 2020-02-22T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 2040000000 [circulating_supply] => 276433483.49482 [total_supply] => 276433483.49482 [platform] => [cmc_rank] => 251 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:15.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.117122831929 [volume_24h] => 4899676.420623 [percent_change_1h] => 1.82845 [percent_change_24h] => 5.36722 [percent_change_7d] => -9.38546 [market_cap] => 32376672.426912 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:15.000Z ) ) ) [251] => stdClass Object ( [id] => 3609 [name] => CWV Chain [symbol] => CWV [slug] => cwv-chain [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2018-11-16T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 3540912310.9992 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xed494c9e2f8e34e53bdd0ea9b4d80305cb15c5c2 ) [cmc_rank] => 252 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00872525431613 [volume_24h] => 17819.120748534 [percent_change_1h] => -0.275532 [percent_change_24h] => -2.51479 [percent_change_7d] => 311.121 [market_cap] => 30895360.424584 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:11.000Z ) ) ) [252] => stdClass Object ( [id] => 3224 [name] => Qubitica [symbol] => QBIT [slug] => qubitica [num_market_pairs] => 13 [date_added] => 2018-08-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 808674.9028 [total_supply] => 10000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x1602af2C782cC03F9241992E243290Fccf73Bb13 ) [cmc_rank] => 253 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 36.7645537613 [volume_24h] => 188684.11557457 [percent_change_1h] => -1.32068 [percent_change_24h] => 0.174047 [percent_change_7d] => 6.36866 [market_cap] => 29730571.939405 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:09.000Z ) ) ) [253] => stdClass Object ( [id] => 3737 [name] => BTU Protocol [symbol] => BTU [slug] => btu-protocol [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2019-02-11T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 100000000 [circulating_supply] => 90014990.603047 [total_supply] => 100000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xb683d83a532e2cb7dfa5275eed3698436371cc9f ) [cmc_rank] => 254 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.327766783048 [volume_24h] => 315563.94795584 [percent_change_1h] => 0.769039 [percent_change_24h] => 1.72632 [percent_change_7d] => 11.5651 [market_cap] => 29503923.896057 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:11.000Z ) ) ) [254] => stdClass Object ( [id] => 5277 [name] => SynchroBitcoin [symbol] => SNB [slug] => synchrobitcoin [num_market_pairs] => 10 [date_added] => 2020-03-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 70542434.5 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x179e31fb25e433441a2839389a7b8ec9c4654b7b ) [cmc_rank] => 255 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:15.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.408053999245 [volume_24h] => 146868.69119785 [percent_change_1h] => -1.14906 [percent_change_24h] => 0.993277 [percent_change_7d] => -5.11924 [market_cap] => 28785122.514204 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:15.000Z ) ) ) [255] => stdClass Object ( [id] => 3063 [name] => Vitae [symbol] => VITAE [slug] => vitae [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2018-08-14T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => 100000000 [circulating_supply] => 19471178.434822 [total_supply] => 19731055.979569 [platform] => [cmc_rank] => 256 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.4765255411 [volume_24h] => 355138.8105571 [percent_change_1h] => -0.766023 [percent_change_24h] => 1.25065 [percent_change_7d] => -2.76529 [market_cap] => 28749692.27433 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:09.000Z ) ) ) [256] => stdClass Object ( [id] => 4064 [name] => USDK [symbol] => USDK [slug] => usdk [num_market_pairs] => 39 [date_added] => 2019-07-29T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 28600072 [total_supply] => 28600072 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x1c48f86ae57291f7686349f12601910bd8d470bb ) [cmc_rank] => 257 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.00518453086 [volume_24h] => 77451653.046974 [percent_change_1h] => 0.0580297 [percent_change_24h] => 0.704757 [percent_change_7d] => 0.696871 [market_cap] => 28748349.955882 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:12.000Z ) ) ) [257] => stdClass Object ( [id] => 2649 [name] => DeviantCoin [symbol] => DEV [slug] => deviantcoin [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2018-04-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => 88000000 [circulating_supply] => 27359467.835461 [total_supply] => 27359468.835461 [platform] => [cmc_rank] => 258 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.02409960273 [volume_24h] => 435882.11499376 [percent_change_1h] => -27.1487 [percent_change_24h] => 4.41761 [percent_change_7d] => 25.9205 [market_cap] => 28018820.1412 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:07.000Z ) ) ) [258] => stdClass Object ( [id] => 3364 [name] => PLATINCOIN [symbol] => PLC [slug] => platincoin [num_market_pairs] => 14 [date_added] => 2018-10-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 5001073 [total_supply] => 600416306.88643 [platform] => [cmc_rank] => 259 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 5.28775523131 [volume_24h] => 633498.61844581 [percent_change_1h] => 0.17832 [percent_change_24h] => 0.3973 [percent_change_7d] => 0.756781 [market_cap] => 26444449.917913 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:10.000Z ) ) ) [259] => stdClass Object ( [id] => 4113 [name] => UNI COIN [symbol] => UNI [slug] => uni-coin [num_market_pairs] => 1 [date_added] => 2019-07-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 60009414.236682 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xe6877ea9c28fbdec631ffbc087956d0023a76bf2 ) [cmc_rank] => 260 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.431557244284 [volume_24h] => 0 [percent_change_1h] => 2.84217E-14 [percent_change_24h] => -7.10543E-14 [percent_change_7d] => 2.05862 [market_cap] => 25897497.43908 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:13.000Z ) ) ) [260] => stdClass Object ( [id] => 3673 [name] => BitMax Token [symbol] => BTMX [slug] => bitmax-token [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2019-01-08T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 660615274 [total_supply] => 780615274 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xcca0c9c383076649604ee31b20248bc04fdf61ca ) [cmc_rank] => 261 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0389888667175 [volume_24h] => 2592471.7170188 [percent_change_1h] => -0.945078 [percent_change_24h] => 1.28114 [percent_change_7d] => 1.54379 [market_cap] => 25756640.869531 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:11.000Z ) ) ) [261] => stdClass Object ( [id] => 2907 [name] => Karatgold Coin [symbol] => KBC [slug] => karatgold-coin [num_market_pairs] => 25 [date_added] => 2018-07-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 4590051602.7086 [total_supply] => 12000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xf3586684107ce0859c44aa2b2e0fb8cd8731a15a ) [cmc_rank] => 262 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00572217083164 [volume_24h] => 3349045.9215269 [percent_change_1h] => 2.12668 [percent_change_24h] => -3.85825 [percent_change_7d] => 38.1323 [market_cap] => 26265059.396742 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:08.000Z ) ) ) [262] => stdClass Object ( [id] => 4842 [name] => Folgory Coin [symbol] => FLG [slug] => folgory-coin [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2019-11-26T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 15872257.83228 [total_supply] => 100000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x5e040aC72140F0617bC24aB7134c0C6eCae0e965 ) [cmc_rank] => 263 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.58091207341 [volume_24h] => 640552.52636331 [percent_change_1h] => -16.4982 [percent_change_24h] => -20.0562 [percent_change_7d] => -46.4785 [market_cap] => 25092644.039328 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:14.000Z ) ) ) [263] => stdClass Object ( [id] => 2943 [name] => Rocket Pool [symbol] => RPL [slug] => rocket-pool [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2018-07-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 10279742.404182 [total_supply] => 17922514.606585 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xb4efd85c19999d84251304bda99e90b92300bd93 ) [cmc_rank] => 264 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 2.43193931655 [volume_24h] => 630513.18769311 [percent_change_1h] => -0.667127 [percent_change_24h] => -0.10034 [percent_change_7d] => -29.531 [market_cap] => 24999709.716735 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:08.000Z ) ) ) [264] => stdClass Object ( [id] => 3664 [name] => AgaveCoin [symbol] => AGVC [slug] => agavecoin [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2019-01-04T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 390619593 [total_supply] => 35000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x8b79656FC38a04044E495e22fAD747126ca305C4 ) [cmc_rank] => 265 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.063825671951 [volume_24h] => 40812.8425062 [percent_change_1h] => -0.423939 [percent_change_24h] => 1.24263 [percent_change_7d] => 8.36775 [market_cap] => 24931558.000451 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:11.000Z ) ) ) [265] => stdClass Object ( [id] => 5060 [name] => XeniosCoin [symbol] => XNC [slug] => xenioscoin [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2019-12-19T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 110000000 [circulating_supply] => 76126839.455599 [total_supply] => 100341372 [platform] => [cmc_rank] => 266 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:15.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.324497671923 [volume_24h] => 165881.74492121 [percent_change_1h] => -0.295886 [percent_change_24h] => 0.967178 [percent_change_7d] => 2.24059 [market_cap] => 24702982.174198 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:15.000Z ) ) ) [266] => stdClass Object ( [id] => 3840 [name] => 1irstcoin [symbol] => FST [slug] => 1irstcoin [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2019-04-08T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 36274967.078907 [total_supply] => 100000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x310c93dfc1c5e34cdf51678103f63c41762089cd ) [cmc_rank] => 267 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.680182279485 [volume_24h] => 43972.626992149 [percent_change_1h] => -0.123924 [percent_change_24h] => 0.285596 [percent_change_7d] => 12.77 [market_cap] => 24673589.795974 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:11.000Z ) ) ) [267] => stdClass Object ( [id] => 2324 [name] => BigONE Token [symbol] => ONE [slug] => bigone-token [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2017-12-30T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 13508522147.21 [circulating_supply] => 9449081034 [total_supply] => 13234586652 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x0396340f16bbec973280ab053efc3f208fa37795 ) [cmc_rank] => 268 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.002577872642 [volume_24h] => 2875623.5772741 [percent_change_1h] => -0.0230295 [percent_change_24h] => 1.22661 [percent_change_7d] => 5.74966 [market_cap] => 24358527.48959 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:05.000Z ) ) ) [268] => stdClass Object ( [id] => 1004 [name] => Hellenic Coin [symbol] => HNC [slug] => helleniccoin [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2015-07-21T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => [circulating_supply] => 69651867 [total_supply] => 69651867 [platform] => [cmc_rank] => 269 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.316336235961 [volume_24h] => 464319.98313503 [percent_change_1h] => -0.44516 [percent_change_24h] => 6.63573 [percent_change_7d] => 21.7483 [market_cap] => 22033409.434436 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:02.000Z ) ) ) [269] => stdClass Object ( [id] => 2298 [name] => Dynamic Trading Rights [symbol] => DTR [slug] => dynamic-trading-rights [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2017-12-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1553642014 [total_supply] => 2567892014 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xd234bf2410a0009df9c3c63b610c09738f18ccd7 ) [cmc_rank] => 270 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0137358099404 [volume_24h] => 21015.418810409 [percent_change_1h] => -0.411879 [percent_change_24h] => 0.651792 [percent_change_7d] => 2.78541 [market_cap] => 21340531.419724 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:04.000Z ) ) ) [270] => stdClass Object ( [id] => 4157 [name] => THORChain [symbol] => RUNE [slug] => thorchain [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2019-07-23T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 158432088.34333 [total_supply] => 500000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => bnb1e4q8whcufp6d72w8nwmpuhxd96r4n0fstegyuy ) [cmc_rank] => 271 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.1332599955 [volume_24h] => 194239.46024773 [percent_change_1h] => -0.220934 [percent_change_24h] => 2.35968 [percent_change_7d] => 14.2874 [market_cap] => 21112659.379688 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:13.000Z ) ) ) [271] => stdClass Object ( [id] => 3666 [name] => Ultiledger [symbol] => ULT [slug] => ultiledger [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2019-01-07T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1284728293.7869 [total_supply] => 4500000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xe884cc2795b9c45beeac0607da9539fd571ccf85 ) [cmc_rank] => 272 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0161945816025 [volume_24h] => 1362638.8714892 [percent_change_1h] => -1.09846 [percent_change_24h] => 0.970206 [percent_change_7d] => 1.93163 [market_cap] => 20805637.190773 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:11.000Z ) ) ) [272] => stdClass Object ( [id] => 3916 [name] => ThoreNext [symbol] => THX [slug] => thorenext [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2019-05-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 210000000 [circulating_supply] => 21652254 [total_supply] => 210000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xf08c68bd5f4194d994fd70726746bf529ee5a617 ) [cmc_rank] => 273 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.938402513672 [volume_24h] => 9005.1734140443 [percent_change_1h] => -0.306883 [percent_change_24h] => 2.03182 [percent_change_7d] => -23.2962 [market_cap] => 20318529.580265 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:12.000Z ) ) ) [273] => stdClass Object ( [id] => 2444 [name] => CRYPTO20 [symbol] => C20 [slug] => c20 [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2018-01-22T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 40307602.559167 [total_supply] => 40656081.980167 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x26e75307fc0c021472feb8f727839531f112f317 ) [cmc_rank] => 274 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.5014175064 [volume_24h] => 2306.1020668396 [percent_change_1h] => -0.289249 [percent_change_24h] => -0.936626 [percent_change_7d] => 2.43521 [market_cap] => 20210937.56418 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:05.000Z ) ) ) [274] => stdClass Object ( [id] => 3795 [name] => ZEON [symbol] => ZEON [slug] => zeon [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2019-03-15T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 25631716490.214 [total_supply] => 50000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xe5b826ca2ca02f09c1725e9bd98d9a8874c30532 ) [cmc_rank] => 275 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.000770947473068 [volume_24h] => 83827.577175684 [percent_change_1h] => -1.56748 [percent_change_24h] => 4.72111 [percent_change_7d] => -1.23594 [market_cap] => 19760707.058526 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:11.000Z ) ) ) [275] => stdClass Object ( [id] => 45 [name] => CasinoCoin [symbol] => CSC [slug] => casinocoin [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2018-01-16T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 39937734859.127 [total_supply] => 39999989981.25 [platform] => [cmc_rank] => 276 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:01.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.000483616180155 [volume_24h] => 191325.84291509 [percent_change_1h] => 0.94854 [percent_change_24h] => -21.7909 [percent_change_7d] => 19.7126 [market_cap] => 19314534.776614 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:01.000Z ) ) ) [276] => stdClass Object ( [id] => 3791 [name] => Jewel [symbol] => JWL [slug] => jewel [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2019-03-13T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 54710245 [total_supply] => 300000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x8275ebf521dc217aa79c88132017a5bcef001dd9 ) [cmc_rank] => 277 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.347041368315 [volume_24h] => 357.87981558869 [percent_change_1h] => -0.0918557 [percent_change_24h] => 5.29381 [percent_change_7d] => 7.04532 [market_cap] => 18986718.285649 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:11.000Z ) ) ) [277] => stdClass Object ( [id] => 4067 [name] => Cryptoindex.com 100 [symbol] => CIX100 [slug] => cryptoindex-com-100 [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2019-07-04T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 62409479.632261 [total_supply] => 300000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x6393e822874728f8afa7e1c9944e417d37ca5878 ) [cmc_rank] => 278 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.296963649318 [volume_24h] => 17840.421385639 [percent_change_1h] => -0.590594 [percent_change_24h] => -0.0202112 [percent_change_7d] => -12.3637 [market_cap] => 18533346.823634 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:12.000Z ) ) ) [278] => stdClass Object ( [id] => 5009 [name] => LuckySevenToken [symbol] => LST [slug] => luckyseventoken [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2019-12-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 65590200 [total_supply] => 8000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x6b9F1F092E0B10015a4391A80cD3E6B6cefD1728 ) [cmc_rank] => 279 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.27187849157 [volume_24h] => 2164466.1324162 [percent_change_1h] => -0.350282 [percent_change_24h] => 0.532015 [percent_change_7d] => -1.43404 [market_cap] => 17832564.637775 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:14.000Z ) ) ) [279] => stdClass Object ( [id] => 3788 [name] => NEXT [symbol] => NET [slug] => next [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2019-03-11T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 40491818.444156 [total_supply] => 116503818.44416 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xF29226914595052a04F5AFbe6410D0C3eD707548 ) [cmc_rank] => 280 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.439701381686 [volume_24h] => 484793.56307675 [percent_change_1h] => -0.225206 [percent_change_24h] => 0.351796 [percent_change_7d] => 1.11701 [market_cap] => 17804308.516874 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:11.000Z ) ) ) [280] => stdClass Object ( [id] => 3344 [name] => Ecoreal Estate [symbol] => ECOREAL [slug] => ecoreal-estate [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2018-09-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 208919604.6268 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xb052f8a33d8bb068414eade06af6955199f9f010 ) [cmc_rank] => 281 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0849135023773 [volume_24h] => 922.6941906042 [percent_change_1h] => -12.5482 [percent_change_24h] => -11.224 [percent_change_7d] => -14.1065 [market_cap] => 17740095.344142 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:10.000Z ) ) ) [281] => stdClass Object ( [id] => 3974 [name] => Bitcoin 2 [symbol] => BTC2 [slug] => bitcoin2 [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2019-05-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 21000000 [circulating_supply] => 17356434.195 [total_supply] => 17356434.195 [platform] => [cmc_rank] => 282 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.0067643067 [volume_24h] => 1770.8043990871 [percent_change_1h] => -0.304764 [percent_change_24h] => -1.05453 [percent_change_7d] => 6.84198 [market_cap] => 17473838.439113 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:12.000Z ) ) ) [282] => stdClass Object ( [id] => 4220 [name] => General Attention Currency [symbol] => XAC [slug] => general-attention-currency [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2019-08-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 10000000 [total_supply] => 150000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xde4c5a791913838027a2185709e98c5c6027ea63 ) [cmc_rank] => 283 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.72848314244 [volume_24h] => 15.94458371425 [percent_change_1h] => -0.306883 [percent_change_24h] => 10.2123 [percent_change_7d] => 12.0385 [market_cap] => 17284831.4244 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:13.000Z ) ) ) [283] => stdClass Object ( [id] => 2829 [name] => REPO [symbol] => REPO [slug] => repo [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2018-05-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 109958607 [total_supply] => 356999900 [platform] => stdClass Object ( [id] => 512 [name] => Stellar [symbol] => XLM [slug] => stellar [token_address] => GCZNF24HPMYTV6NOEHI7Q5RJFFUI23JKUKY3H3XTQAFBQIBOHD5OXG3B ) [cmc_rank] => 284 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.148471563879 [volume_24h] => 5539.2647252984 [percent_change_1h] => -0.394719 [percent_change_24h] => 50.593 [percent_change_7d] => 102.291 [market_cap] => 16325726.343246 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:08.000Z ) ) ) [284] => stdClass Object ( [id] => 5313 [name] => CONTRACOIN [symbol] => CTCN [slug] => contracoin [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2020-03-13T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 100000000 [circulating_supply] => 16426272.5 [total_supply] => 100000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xfd6c31bb6f05fc8db64f4b740ab758605c271fd8 ) [cmc_rank] => 285 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:15.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.993399971343 [volume_24h] => 34216.900556512 [percent_change_1h] => 0.129916 [percent_change_24h] => 0.786897 [percent_change_7d] => 1.70361 [market_cap] => 16317858.630772 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:15.000Z ) ) ) [285] => stdClass Object ( [id] => 2526 [name] => Envion [symbol] => EVN [slug] => envion [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2018-02-15T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 127425493.56223 [total_supply] => 127425493.56223 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xd780ae2bf04cd96e577d3d014762f831d97129d0 ) [cmc_rank] => 286 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.123755645719 [volume_24h] => 0 [percent_change_1h] => 0 [percent_change_24h] => -7.10543E-14 [percent_change_7d] => 2.47644 [market_cap] => 15769624.236856 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:06.000Z ) ) ) [286] => stdClass Object ( [id] => 5320 [name] => Bonorum [symbol] => BONO [slug] => bonorum [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2020-03-16T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 35000000 [circulating_supply] => 343345.66253287 [total_supply] => 493843.19583758 [platform] => [cmc_rank] => 287 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:15.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 45.8594125345 [volume_24h] => 283679.46993805 [percent_change_1h] => -0.413814 [percent_change_24h] => 1.6118 [percent_change_7d] => 4.06001 [market_cap] => 15745630.380026 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:15.000Z ) ) ) [287] => stdClass Object ( [id] => 1492 [name] => Obyte [symbol] => GBYTE [slug] => obyte [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2016-12-27T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 1000000 [circulating_supply] => 747028.68743001 [total_supply] => 1000000 [platform] => [cmc_rank] => 288 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 20.822706902 [volume_24h] => 13188.913539504 [percent_change_1h] => 0.186217 [percent_change_24h] => 6.92447 [percent_change_7d] => 11.2206 [market_cap] => 15555159.405741 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:02.000Z ) ) ) [288] => stdClass Object ( [id] => 3458 [name] => ZBG Token [symbol] => ZT [slug] => zbg-token [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2018-10-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 279448925.25 [total_supply] => 500000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xfe39e6a32acd2af7955cb3d406ba2b55c901f247 ) [cmc_rank] => 289 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0545774593443 [volume_24h] => 2674882.944958 [percent_change_1h] => -0.515411 [percent_change_24h] => 1.00193 [percent_change_7d] => -1.62089 [market_cap] => 15251612.35664 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:10.000Z ) ) ) [289] => stdClass Object ( [id] => 2204 [name] => B2BX [symbol] => B2B [slug] => b2bx [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2017-11-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 19629794.463469 [total_supply] => 19822337.199585 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x5d51fcced3114a8bb5e90cdd0f9d682bcbcc5393 ) [cmc_rank] => 290 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.772741745716 [volume_24h] => 818589.2886396 [percent_change_1h] => -0.14612 [percent_change_24h] => 0.536909 [percent_change_7d] => 48.1432 [market_cap] => 15168761.641748 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:04.000Z ) ) ) [290] => stdClass Object ( [id] => 2273 [name] => Uquid Coin [symbol] => UQC [slug] => uquid-coin [num_market_pairs] => 17 [date_added] => 2017-12-13T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 10000000 [total_supply] => 40000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xd01db73e047855efb414e6202098c4be4cd2423b ) [cmc_rank] => 291 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.50935320589 [volume_24h] => 5681856.1519287 [percent_change_1h] => -9.56649 [percent_change_24h] => -8.52491 [percent_change_7d] => -0.423269 [market_cap] => 15093532.0589 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:04.000Z ) ) ) [291] => stdClass Object ( [id] => 4060 [name] => TrustVerse [symbol] => TRV [slug] => trustverse [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2019-07-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 337680467.9725 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x72955ecff76e48f2c8abcce11d54e5734d6f3657 ) [cmc_rank] => 292 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0441756758597 [volume_24h] => 726855.45416571 [percent_change_1h] => 0.928906 [percent_change_24h] => 10.6218 [percent_change_7d] => 15.8632 [market_cap] => 14917262.897305 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:12.000Z ) ) ) [292] => stdClass Object ( [id] => 3742 [name] => Chimpion [symbol] => BNANA [slug] => chimpion [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2019-02-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 31727387.345718 [total_supply] => 100000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x07ef9e82721ac16809d24dafbe1792ce01654db4 ) [cmc_rank] => 293 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.468104258489 [volume_24h] => 478742.04764119 [percent_change_1h] => -0.568285 [percent_change_24h] => 0.337689 [percent_change_7d] => 17.3778 [market_cap] => 14851725.127261 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:11.000Z ) ) ) [293] => stdClass Object ( [id] => 4283 [name] => BitForex Token [symbol] => BF [slug] => bitforex-token [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2019-08-30T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 4253796636.2383 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x5b71bee9d961b1b848f8485eec8d8787f80217f5 ) [cmc_rank] => 294 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00341206811578 [volume_24h] => 5800979.2551771 [percent_change_1h] => -3.72591 [percent_change_24h] => -0.115833 [percent_change_7d] => -9.81034 [market_cap] => 14514243.873521 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:13.000Z ) ) ) [294] => stdClass Object ( [id] => 67 [name] => Unobtanium [symbol] => UNO [slug] => unobtanium [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2013-12-21T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => [circulating_supply] => 202234.21151896 [total_supply] => 202234.21151896 [platform] => [cmc_rank] => 295 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:01.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 69.6389874808 [volume_24h] => 14573.258337057 [percent_change_1h] => -0.378987 [percent_change_24h] => 10.4081 [percent_change_7d] => 22.253 [market_cap] => 14083385.724158 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:01.000Z ) ) ) [295] => stdClass Object ( [id] => 2394 [name] => Telcoin [symbol] => TEL [slug] => telcoin [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2018-01-14T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 47245810799.22 [total_supply] => 100000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x85e076361cc813a908ff672f9bad1541474402b2 ) [cmc_rank] => 296 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.000297968788019 [volume_24h] => 47317.124746075 [percent_change_1h] => -0.311924 [percent_change_24h] => 1.78539 [percent_change_7d] => -11.4672 [market_cap] => 14077776.982819 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:05.000Z ) ) ) [296] => stdClass Object ( [id] => 3617 [name] => ILCoin [symbol] => ILC [slug] => ilcoin [num_market_pairs] => 27 [date_added] => 2018-11-26T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => 2500000000 [circulating_supply] => 482784987.37089 [total_supply] => 1436481407.4355 [platform] => [cmc_rank] => 297 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0287177048497 [volume_24h] => 232673.18120258 [percent_change_1h] => -1.4143 [percent_change_24h] => -7.41655 [percent_change_7d] => -8.56994 [market_cap] => 13864476.773183 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:11.000Z ) ) ) [297] => stdClass Object ( [id] => 5034 [name] => Kusama [symbol] => KSM [slug] => kusama [num_market_pairs] => 11 [date_added] => 2019-12-12T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 2355019.7758306 [total_supply] => 9272502.6963757 [platform] => [cmc_rank] => 298 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:15.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 5.86379991871 [volume_24h] => 2804466.1882994 [percent_change_1h] => -1.91207 [percent_change_24h] => -11.9106 [percent_change_7d] => -5.55253 [market_cap] => 13809364.770076 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:15.000Z ) ) ) [298] => stdClass Object ( [id] => 4300 [name] => VideoCoin [symbol] => VID [slug] => videocoin [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2019-08-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 114641632.5786 [total_supply] => 265000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x2c9023bbc572ff8dc1228c7858a280046ea8c9e5 ) [cmc_rank] => 299 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.120534714841 [volume_24h] => 220302.35260957 [percent_change_1h] => -0.158413 [percent_change_24h] => 1.84276 [percent_change_7d] => -2.49136 [market_cap] => 13818296.491768 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:13.000Z ) ) ) [299] => stdClass Object ( [id] => 2776 [name] => Travala.com [symbol] => AVA [slug] => travala [num_market_pairs] => 20 [date_added] => 2018-05-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 38530559.69943 [total_supply] => 61242960 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => de2ed49b691e76754c20fe619d891b78ef58e537 ) [cmc_rank] => 300 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.356144867831 [volume_24h] => 585006.36895828 [percent_change_1h] => 1.07937 [percent_change_24h] => -1.13388 [percent_change_7d] => -6.87949 [market_cap] => 13722461.091608 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:08.000Z ) ) ) [300] => stdClass Object ( [id] => 2424 [name] => SingularityNET [symbol] => AGI [slug] => singularitynet [num_market_pairs] => 14 [date_added] => 2018-01-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 1000000000 [circulating_supply] => 816757504.562 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x8eb24319393716668d768dcec29356ae9cffe285 ) [cmc_rank] => 301 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0167861364961 [volume_24h] => 391588.07800057 [percent_change_1h] => -0.648878 [percent_change_24h] => 2.20576 [percent_change_7d] => 3.61945 [market_cap] => 13710202.955792 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:05.000Z ) ) ) [301] => stdClass Object ( [id] => 4694 [name] => GAPS [symbol] => GAP [slug] => gaps [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2019-09-23T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 10000000 [total_supply] => 100000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xcd8544defedec7c6b60b5a4232320365b1b21fcc ) [cmc_rank] => 302 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.38930430958 [volume_24h] => 1964465.8039634 [percent_change_1h] => 1.6217 [percent_change_24h] => -8.11769 [percent_change_7d] => -36.9919 [market_cap] => 13893043.0958 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:14.000Z ) ) ) [302] => stdClass Object ( [id] => 2918 [name] => Bit-Z Token [symbol] => BZ [slug] => bit-z-token [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2018-07-11T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 128232001.7 [total_supply] => 677699077 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x4375e7ad8a01b8ec3ed041399f62d9cd120e0063 ) [cmc_rank] => 303 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.105623907407 [volume_24h] => 5719160.905531 [percent_change_1h] => -0.929168 [percent_change_24h] => -3.56441 [percent_change_7d] => -6.67753 [market_cap] => 13544365.074175 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:08.000Z ) ) ) [303] => stdClass Object ( [id] => 5026 [name] => Orchid [symbol] => OXT [slug] => orchid [num_market_pairs] => 21 [date_added] => 2019-12-16T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 65807276.5161 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x4575f41308EC1483f3d399aa9a2826d74Da13Deb ) [cmc_rank] => 304 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:15.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.204220554156 [volume_24h] => 2480486.272673 [percent_change_1h] => 0.415728 [percent_change_24h] => 0.907724 [percent_change_7d] => 3.21671 [market_cap] => 13439198.477615 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:15.000Z ) ) ) [304] => stdClass Object ( [id] => 2348 [name] => Measurable Data Token [symbol] => MDT [slug] => measurable-data-token [num_market_pairs] => 16 [date_added] => 2018-01-09T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 961117605.12355 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x814e0908b12a99fecf5bc101bb5d0b8b5cdf7d26 ) [cmc_rank] => 305 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0135813480635 [volume_24h] => 19022093.728277 [percent_change_1h] => 2.06776 [percent_change_24h] => 34.1129 [percent_change_7d] => 21.9178 [market_cap] => 13053272.72514 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:05.000Z ) ) ) [305] => stdClass Object ( [id] => 5075 [name] => Egoras [symbol] => EGR [slug] => egoras [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2019-12-30T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 65160356358 [total_supply] => 98415810559.129 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x73Cee8348b9bDd48c64E13452b8a6fbc81630573 ) [cmc_rank] => 306 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:15.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.000189738182015 [volume_24h] => 117968.75759692 [percent_change_1h] => -2.0971 [percent_change_24h] => -3.68857 [percent_change_7d] => -36.9611 [market_cap] => 12363407.554816 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:15.000Z ) ) ) [306] => stdClass Object ( [id] => 2992 [name] => Apollo Currency [symbol] => APL [slug] => apollo-currency [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2018-07-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 14685096531 [total_supply] => 21165096531 [platform] => [cmc_rank] => 307 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.000863521683701 [volume_24h] => 359003.63647514 [percent_change_1h] => -0.779478 [percent_change_24h] => -2.23515 [percent_change_7d] => 3.42755 [market_cap] => 12680899.281761 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:09.000Z ) ) ) [307] => stdClass Object ( [id] => 1358 [name] => EDC Blockchain [symbol] => EDC [slug] => edc-blockchain [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2016-08-24T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => [circulating_supply] => 2670646025 [total_supply] => 5330754414.894 [platform] => [cmc_rank] => 308 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00473804658783 [volume_24h] => 11518.081226857 [percent_change_1h] => -0.41665 [percent_change_24h] => 9.2654 [percent_change_7d] => -5.61641 [market_cap] => 12653645.286053 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:02.000Z ) ) ) [308] => stdClass Object ( [id] => 3717 [name] => Wrapped Bitcoin [symbol] => WBTC [slug] => wrapped-bitcoin [num_market_pairs] => 12 [date_added] => 2019-01-30T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 21000000 [circulating_supply] => 1297.36583215 [total_supply] => 1297.36583215 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x2260fac5e5542a773aa44fbcfedf7c193bc2c599 ) [cmc_rank] => 309 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 9723.46915267 [volume_24h] => 195396.94129239 [percent_change_1h] => -0.522412 [percent_change_24h] => 1.03086 [percent_change_7d] => 2.27505 [market_cap] => 12614896.648639 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:11.000Z ) ) ) [309] => stdClass Object ( [id] => 2930 [name] => Everipedia [symbol] => IQ [slug] => everipedia [num_market_pairs] => 10 [date_added] => 2018-07-13T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 7530826389.983 [total_supply] => 10010885261.221 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1765 [name] => EOS [symbol] => EOS [slug] => eos [token_address] => everipediaiq ) [cmc_rank] => 310 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00166803982845 [volume_24h] => 1651410.0032143 [percent_change_1h] => -4.27229 [percent_change_24h] => 2.55602 [percent_change_7d] => 22.6394 [market_cap] => 12561718.359634 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:08.000Z ) ) ) [310] => stdClass Object ( [id] => 789 [name] => Nexus [symbol] => NXS [slug] => nexus [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2015-01-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => 78000000 [circulating_supply] => 64671957.142437 [total_supply] => 64671957.142437 [platform] => [cmc_rank] => 311 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:01.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.194141516562 [volume_24h] => 153517.29110696 [percent_change_1h] => -0.413157 [percent_change_24h] => 1.23886 [percent_change_7d] => 5.67338 [market_cap] => 12555511.838665 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:01.000Z ) ) ) [311] => stdClass Object ( [id] => 1710 [name] => Veritaseum [symbol] => VERI [slug] => veritaseum [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2017-06-08T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 2149646.44 [total_supply] => 100000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x8f3470A7388c05eE4e7AF3d01D8C722b0FF52374 ) [cmc_rank] => 312 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 5.84316447891 [volume_24h] => 5435.2495780308 [percent_change_1h] => -11.112 [percent_change_24h] => -4.51497 [percent_change_7d] => -0.458956 [market_cap] => 12560737.720423 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:02.000Z ) ) ) [312] => stdClass Object ( [id] => 3826 [name] => TOP [symbol] => TOP [slug] => top [num_market_pairs] => 12 [date_added] => 2019-03-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 5119429433.82 [total_supply] => 20000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xdcD85914b8aE28c1E62f1C488E1D968D5aaFfE2b ) [cmc_rank] => 313 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00244896432213 [volume_24h] => 2017626.3608379 [percent_change_1h] => -8.06619 [percent_change_24h] => 6.81803 [percent_change_7d] => 62.8946 [market_cap] => 12537300.033087 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:11.000Z ) ) ) [313] => stdClass Object ( [id] => 5068 [name] => Neutrino Dollar [symbol] => USDN [slug] => neutrino-dollar [num_market_pairs] => 15 [date_added] => 2020-01-30T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 12448174.106536 [total_supply] => 12448174.106536 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1274 [name] => Waves [symbol] => WAVES [slug] => waves [token_address] => ) [cmc_rank] => 314 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:15.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.00100530625 [volume_24h] => 2626407.1324731 [percent_change_1h] => 0.185029 [percent_change_24h] => 0.68033 [percent_change_7d] => 0.312726 [market_cap] => 12460688.333767 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:15.000Z ) ) ) [314] => stdClass Object ( [id] => 2021 [name] => RChain [symbol] => REV [slug] => rchain [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2017-10-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 482890385.83479 [total_supply] => 870663574 [platform] => [cmc_rank] => 315 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0258136269637 [volume_24h] => 397249.56126168 [percent_change_1h] => 0.0832612 [percent_change_24h] => 6.40819 [percent_change_7d] => 16.1762 [market_cap] => 12465152.284296 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:03.000Z ) ) ) [315] => stdClass Object ( [id] => 4038 [name] => MovieBloc [symbol] => MBL [slug] => moviebloc [num_market_pairs] => 18 [date_added] => 2019-06-21T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 30000000000 [circulating_supply] => 6956568608.3406 [total_supply] => 30000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 2566 [name] => Ontology [symbol] => ONT [slug] => ontology [token_address] => e5a49d7fd57e7178e189d3965d1ee64368a1036d ) [cmc_rank] => 316 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00178640845572 [volume_24h] => 4170013.0042809 [percent_change_1h] => 0.495484 [percent_change_24h] => 2.27472 [percent_change_7d] => 3.18699 [market_cap] => 12427272.984736 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:12.000Z ) ) ) [316] => stdClass Object ( [id] => 2593 [name] => Dragon Coins [symbol] => DRG [slug] => dragon-coins [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2018-03-19T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 348657484.01761 [total_supply] => 442695970.07088 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x814f67fa286f7572b041d041b1d99b432c9155ee ) [cmc_rank] => 317 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0353626294843 [volume_24h] => 13075.274143588 [percent_change_1h] => -3.92178 [percent_change_24h] => 32.2379 [percent_change_7d] => 0.832408 [market_cap] => 12329445.424243 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:06.000Z ) ) ) [317] => stdClass Object ( [id] => 3783 [name] => Ankr [symbol] => ANKR [slug] => ankr [num_market_pairs] => 32 [date_added] => 2019-03-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 5162899377.7917 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x8290333ceF9e6D528dD5618Fb97a76f268f3EDD4 ) [cmc_rank] => 318 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.002387203147 [volume_24h] => 5080312.2638107 [percent_change_1h] => -0.744874 [percent_change_24h] => -0.959402 [percent_change_7d] => 12.0814 [market_cap] => 12324889.642309 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:11.000Z ) ) ) [318] => stdClass Object ( [id] => 3367 [name] => CryptalDash [symbol] => CRD [slug] => cryptaldash [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2018-10-02T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1000000000 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xcaaa93712bdac37f736c323c93d4d5fdefcc31cc ) [cmc_rank] => 319 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0121531201826 [volume_24h] => 3032131.9707728 [percent_change_1h] => 0.639895 [percent_change_24h] => 1.34312 [percent_change_7d] => 4.59826 [market_cap] => 12153120.1826 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:10.000Z ) ) ) [319] => stdClass Object ( [id] => 4026 [name] => LiquidApps [symbol] => DAPP [slug] => liquid-apps [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2019-06-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 20000000000 [circulating_supply] => 579542826.4916 [total_supply] => 1034639061.8222 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1765 [name] => EOS [symbol] => EOS [slug] => eos [token_address] => dappservices ) [cmc_rank] => 320 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0206015067652 [volume_24h] => 123404.87834327 [percent_change_1h] => 13.7531 [percent_change_24h] => 31.6794 [percent_change_7d] => 91.7301 [market_cap] => 11939455.46069 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:12.000Z ) ) ) [320] => stdClass Object ( [id] => 66 [name] => Nxt [symbol] => NXT [slug] => nxt [num_market_pairs] => 19 [date_added] => 2013-12-04T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 1000000000 [circulating_supply] => 998999941.50769 [total_supply] => 998999941.50769 [platform] => [cmc_rank] => 321 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:01.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0119184530667 [volume_24h] => 1116707.0142561 [percent_change_1h] => 1.83799 [percent_change_24h] => 2.49903 [percent_change_7d] => 2.15655 [market_cap] => 11906533.916495 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:01.000Z ) ) ) [321] => stdClass Object ( [id] => 2868 [name] => Constellation [symbol] => DAG [slug] => constellation [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2018-06-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1266911931.0441 [total_supply] => 3711998690.36 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xa8258abc8f2811dd48eccd209db68f25e3e34667 ) [cmc_rank] => 322 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00938321215552 [volume_24h] => 98126.917963633 [percent_change_1h] => -1.37994 [percent_change_24h] => -6.46998 [percent_change_7d] => 0.319742 [market_cap] => 11887703.431346 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:08.000Z ) ) ) [322] => stdClass Object ( [id] => 3992 [name] => COTI [symbol] => COTI [slug] => coti [num_market_pairs] => 17 [date_added] => 2019-06-04T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 2000000000 [circulating_supply] => 514970798.86667 [total_supply] => 2000000000 [platform] => [cmc_rank] => 323 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0228486633025 [volume_24h] => 1931381.9080071 [percent_change_1h] => -0.822838 [percent_change_24h] => -0.129704 [percent_change_7d] => 2.92431 [market_cap] => 11766394.393924 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:12.000Z ) ) ) [323] => stdClass Object ( [id] => 4058 [name] => FIBOS [symbol] => FO [slug] => fibos [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2019-08-29T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1063682374.6264 [total_supply] => 1067861007.4764 [platform] => [cmc_rank] => 324 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0110038892385 [volume_24h] => 951820.37843828 [percent_change_1h] => -0.000622906 [percent_change_24h] => -0.357963 [percent_change_7d] => -10.6817 [market_cap] => 11704643.035334 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:12.000Z ) ) ) [324] => stdClass Object ( [id] => 2381 [name] => Spectre.ai Dividend Token [symbol] => SXDT [slug] => spectre-dividend [num_market_pairs] => 1 [date_added] => 2018-01-12T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 82073518.624388 [total_supply] => 140270691.24878 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x12b306fa98f4cbb8d4457fdff3a0a0a56f07ccdf ) [cmc_rank] => 325 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.142408397994 [volume_24h] => 0.098163630733281 [percent_change_1h] => -0.306883 [percent_change_24h] => -1.61003 [percent_change_7d] => 26.7782 [market_cap] => 11687958.30503 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:05.000Z ) ) ) [325] => stdClass Object ( [id] => 707 [name] => Blocknet [symbol] => BLOCK [slug] => blocknet [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2014-11-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 6861625.8805853 [total_supply] => 6861625.8805853 [platform] => [cmc_rank] => 326 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:01.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.65353220979 [volume_24h] => 35636.517051998 [percent_change_1h] => 28.7989 [percent_change_24h] => 7.86525 [percent_change_7d] => -2.09851 [market_cap] => 11345919.405076 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:01.000Z ) ) ) [326] => stdClass Object ( [id] => 3513 [name] => Fantom [symbol] => FTM [slug] => fantom [num_market_pairs] => 34 [date_added] => 2018-10-29T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 3175000000 [circulating_supply] => 1813658595.34 [total_supply] => 1987133655.1899 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x4e15361fd6b4bb609fa63c81a2be19d873717870 ) [cmc_rank] => 327 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00641146471909 [volume_24h] => 2608681.8898613 [percent_change_1h] => -1.64021 [percent_change_24h] => 3.5246 [percent_change_7d] => 11.1367 [market_cap] => 11628208.096497 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:10.000Z ) ) ) [327] => stdClass Object ( [id] => 3657 [name] => Lambda [symbol] => LAMB [slug] => lambda [num_market_pairs] => 43 [date_added] => 2019-01-02T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 10000000000 [circulating_supply] => 647938260.10346 [total_supply] => 6000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x8971f9fd7196e5cee2c1032b50f656855af7dd26 ) [cmc_rank] => 328 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.017822020466 [volume_24h] => 41724434.232149 [percent_change_1h] => 0.106761 [percent_change_24h] => 4.56565 [percent_change_7d] => -1.65083 [market_cap] => 11547568.932268 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:11.000Z ) ) ) [328] => stdClass Object ( [id] => 3968 [name] => Elitium [symbol] => EUM [slug] => elitium [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2019-05-24T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 11159825.854096 [total_supply] => 332200000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x6aB4A7d75B0A42B6Bc83E852daB9E121F9C610Aa ) [cmc_rank] => 329 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.975593421773 [volume_24h] => 63993.085014989 [percent_change_1h] => -6.12955 [percent_change_24h] => -0.297979 [percent_change_7d] => 2.20358 [market_cap] => 10887452.691388 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:12.000Z ) ) ) [329] => stdClass Object ( [id] => 2071 [name] => Request [symbol] => REQ [slug] => request [num_market_pairs] => 25 [date_added] => 2017-10-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 999983984 [circulating_supply] => 784410186.46998 [total_supply] => 999975053.24398 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x8f8221afbb33998d8584a2b05749ba73c37a938a ) [cmc_rank] => 330 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0146388534835 [volume_24h] => 300840.44504252 [percent_change_1h] => -0.672701 [percent_change_24h] => 1.93821 [percent_change_7d] => 6.07642 [market_cap] => 11482865.790699 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:04.000Z ) ) ) [330] => stdClass Object ( [id] => 4118 [name] => The Force Protocol [symbol] => FOR [slug] => the-force-protocol [num_market_pairs] => 12 [date_added] => 2019-07-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 311488081.18892 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x1fcdce58959f536621d76f5b7ffb955baa5a672f ) [cmc_rank] => 331 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0367085516741 [volume_24h] => 688063.65815588 [percent_change_1h] => -0.59777 [percent_change_24h] => 6.08637 [percent_change_7d] => 14.7412 [market_cap] => 11434276.32419 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:13.000Z ) ) ) [331] => stdClass Object ( [id] => 3175 [name] => TTC [symbol] => TTC [slug] => ttc [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2018-08-14T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 1000000000 [circulating_supply] => 426860951.986 [total_supply] => 883886107.802 [platform] => [cmc_rank] => 332 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.026884619387 [volume_24h] => 2620316.0644349 [percent_change_1h] => 0.243512 [percent_change_24h] => 3.12576 [percent_change_7d] => 17.3214 [market_cap] => 11475994.225316 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:09.000Z ) ) ) [332] => stdClass Object ( [id] => 201 [name] => Einsteinium [symbol] => EMC2 [slug] => einsteinium [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2014-04-09T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => [circulating_supply] => 219879076.5 [total_supply] => 219879076.5 [platform] => [cmc_rank] => 333 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:01.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0516574881937 [volume_24h] => 467525.37511273 [percent_change_1h] => 0.821996 [percent_change_24h] => 3.93218 [percent_change_7d] => 8.6113 [market_cap] => 11358400.79834 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:01.000Z ) ) ) [333] => stdClass Object ( [id] => 1403 [name] => FirstBlood [symbol] => 1ST [slug] => firstblood [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2016-09-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 85558370.5 [total_supply] => 93468691 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xaf30d2a7e90d7dc361c8c4585e9bb7d2f6f15bc7 ) [cmc_rank] => 334 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.130864856903 [volume_24h] => 36922.110673272 [percent_change_1h] => 1.29003 [percent_change_24h] => 4.32594 [percent_change_7d] => 14.181 [market_cap] => 11196583.912336 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:02.000Z ) ) ) [334] => stdClass Object ( [id] => 1660 [name] => Monolith [symbol] => TKN [slug] => monolith [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2017-05-07T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 32694386.773757 [total_supply] => 39406759.92832 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xaaaf91d9b90df800df4f55c205fd6989c977e73a ) [cmc_rank] => 335 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.339470873561 [volume_24h] => 70825.028886236 [percent_change_1h] => -0.257578 [percent_change_24h] => 9.22252 [percent_change_7d] => 62.2732 [market_cap] => 11098792.038629 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:02.000Z ) ) ) [335] => stdClass Object ( [id] => 1609 [name] => Asch [symbol] => XAS [slug] => asch [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2017-04-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 93355331 [total_supply] => 114855331 [platform] => [cmc_rank] => 336 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.11883851197 [volume_24h] => 829870.20916422 [percent_change_1h] => 3.97399 [percent_change_24h] => -19.0346 [percent_change_7d] => -33.1332 [market_cap] => 11094208.620507 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:02.000Z ) ) ) [336] => stdClass Object ( [id] => 2303 [name] => MediBloc [symbol] => MED [slug] => medibloc [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2017-12-22T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 2502318187.2436 [total_supply] => 8153146128.2436 [platform] => [cmc_rank] => 337 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00445557610649 [volume_24h] => 1218840.2203669 [percent_change_1h] => 0.113449 [percent_change_24h] => -0.279318 [percent_change_7d] => 3.99752 [market_cap] => 11149269.125918 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:04.000Z ) ) ) [337] => stdClass Object ( [id] => 1298 [name] => LBRY Credits [symbol] => LBC [slug] => library-credit [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2016-07-07T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => 1083202000 [circulating_supply] => 380036678.60121 [total_supply] => 671724667 [platform] => [cmc_rank] => 338 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0290468544043 [volume_24h] => 534808.64842225 [percent_change_1h] => -2.9441 [percent_change_24h] => -10.2766 [percent_change_7d] => -21.0785 [market_cap] => 11038870.071623 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:02.000Z ) ) ) [338] => stdClass Object ( [id] => 3714 [name] => LTO Network [symbol] => LTO [slug] => lto-network [num_market_pairs] => 16 [date_added] => 2019-02-05T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 216626522.82474 [total_supply] => 403395332.52464 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x3db6ba6ab6f95efed1a6e794cad492faaabf294d ) [cmc_rank] => 339 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0505778249682 [volume_24h] => 2722185.4651743 [percent_change_1h] => -1.77646 [percent_change_24h] => 4.45444 [percent_change_7d] => 19.3672 [market_cap] => 10956498.3549 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:11.000Z ) ) ) [339] => stdClass Object ( [id] => 5328 [name] => WOM Protocol [symbol] => WOM [slug] => wom-protocol [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2020-03-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 1000000000 [circulating_supply] => 100007450 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xa982b2e19e90b2d9f7948e9c1b65d119f1ce88d6 ) [cmc_rank] => 340 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:15.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.109397599577 [volume_24h] => 712172.84322241 [percent_change_1h] => 0.626245 [percent_change_24h] => -0.0702393 [percent_change_7d] => 19.6164 [market_cap] => 10940574.969817 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:15.000Z ) ) ) [340] => stdClass Object ( [id] => 573 [name] => Burst [symbol] => BURST [slug] => burst [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2014-08-30T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => 2158812800 [circulating_supply] => 2094594673 [total_supply] => 2094594673 [platform] => [cmc_rank] => 341 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:01.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00520582402842 [volume_24h] => 23825.423242301 [percent_change_1h] => 0.46589 [percent_change_24h] => 0.889187 [percent_change_7d] => 5.13753 [market_cap] => 10904091.278504 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:01.000Z ) ) ) [341] => stdClass Object ( [id] => 4189 [name] => Ultra [symbol] => UOS [slug] => ultra [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2019-07-30T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 251698149.1746 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xd13c7342e1ef687c5ad21b27c2b65d772cab5c8c ) [cmc_rank] => 342 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0433251204379 [volume_24h] => 75324.410687475 [percent_change_1h] => -0.772356 [percent_change_24h] => -7.88612 [percent_change_7d] => -9.85544 [market_cap] => 10904852.626986 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:13.000Z ) ) ) [342] => stdClass Object ( [id] => 3628 [name] => Machine Xchange Coin [symbol] => MXC [slug] => machine-xchange-coin [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2018-12-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 2495638083.3783 [total_supply] => 2642132373 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x5ca381bbfb58f0092df149bd3d243b08b9a8386e ) [cmc_rank] => 343 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0043043415295 [volume_24h] => 1336237.4375948 [percent_change_1h] => -1.22281 [percent_change_24h] => 0.742145 [percent_change_7d] => -5.43643 [market_cap] => 10742078.644887 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:11.000Z ) ) ) [343] => stdClass Object ( [id] => 3814 [name] => Celer Network [symbol] => CELR [slug] => celer-network [num_market_pairs] => 25 [date_added] => 2019-03-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 10000000000 [circulating_supply] => 3754877874.8745 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x4f9254c83eb525f9fcf346490bbb3ed28a81c667 ) [cmc_rank] => 344 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00285876234965 [volume_24h] => 1411013.1413756 [percent_change_1h] => 0.0022706 [percent_change_24h] => 0.916173 [percent_change_7d] => 0.521469 [market_cap] => 10734303.496225 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:11.000Z ) ) ) [344] => stdClass Object ( [id] => 3946 [name] => Carry [symbol] => CRE [slug] => carry [num_market_pairs] => 10 [date_added] => 2019-05-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 5136889399.3281 [total_supply] => 6019555512.5536 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x115eC79F1de567eC68B7AE7eDA501b406626478e ) [cmc_rank] => 345 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00208752287176 [volume_24h] => 2679636.2311414 [percent_change_1h] => 1.03872 [percent_change_24h] => 4.96566 [percent_change_7d] => 14.0592 [market_cap] => 10723374.110799 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:12.000Z ) ) ) [345] => stdClass Object ( [id] => 3507 [name] => MicroBitcoin [symbol] => MBC [slug] => microbitcoin [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2018-10-26T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => 210000000000 [circulating_supply] => 188777000000 [total_supply] => 188777000000 [platform] => [cmc_rank] => 346 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 5.64391536575E-5 [volume_24h] => 4135.1256491171 [percent_change_1h] => 7.50134 [percent_change_24h] => 1.3724 [percent_change_7d] => -21.8008 [market_cap] => 10654414.110002 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:10.000Z ) ) ) [346] => stdClass Object ( [id] => 3301 [name] => Invictus Hyperion Fund [symbol] => IHF [slug] => invictus-hyperion-fund [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2018-09-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 118716682.9585 [total_supply] => 121335657.37387 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xaf1250fa68d7decd34fd75de8742bc03b29bd58e ) [cmc_rank] => 347 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0896481342992 [volume_24h] => 8259.6123033674 [percent_change_1h] => -6.24869 [percent_change_24h] => -2.74046 [percent_change_7d] => 3.17017 [market_cap] => 10642729.137419 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:10.000Z ) ) ) [347] => stdClass Object ( [id] => 4036 [name] => Contentos [symbol] => COS [slug] => contentos [num_market_pairs] => 16 [date_added] => 2019-06-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1264792335.5498 [total_supply] => 13500000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => bnb1u9j9hkst6gf09dkdvxlj7puk8c7vh68a0kkmht ) [cmc_rank] => 348 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0084247789295 [volume_24h] => 6939431.0452517 [percent_change_1h] => -1.50233 [percent_change_24h] => 1.39812 [percent_change_7d] => -5.97366 [market_cap] => 10655595.818733 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:12.000Z ) ) ) [348] => stdClass Object ( [id] => 5072 [name] => Rakon [symbol] => RKN [slug] => rakon [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2019-12-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 285714286 [circulating_supply] => 112242857 [total_supply] => 285714286 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x6e5a43db10b04701385a34afb670e404bc7ea597 ) [cmc_rank] => 349 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:15.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0932013939792 [volume_24h] => 3296285.1951762 [percent_change_1h] => -1.48123 [percent_change_24h] => 3.60109 [percent_change_7d] => 41.8669 [market_cap] => 10461190.736608 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:15.000Z ) ) ) [349] => stdClass Object ( [id] => 3928 [name] => IDEX [symbol] => IDEX [slug] => idex [num_market_pairs] => 1 [date_added] => 2019-05-09T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 506080878.49589 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xb705268213d593b8fd88d3fdeff93aff5cbdcfae ) [cmc_rank] => 350 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0206492997392 [volume_24h] => 18797.782480396 [percent_change_1h] => -0.424565 [percent_change_24h] => 2.27546 [percent_change_7d] => 6.3494 [market_cap] => 10450215.752339 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:12.000Z ) ) ) [350] => stdClass Object ( [id] => 2780 [name] => NKN [symbol] => NKN [slug] => nkn [num_market_pairs] => 21 [date_added] => 2018-05-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => 1000000000 [circulating_supply] => 466666666 [total_supply] => 700000000 [platform] => [cmc_rank] => 351 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0223813419056 [volume_24h] => 2663361.9664872 [percent_change_1h] => -1.06694 [percent_change_24h] => 3.19734 [percent_change_7d] => 21.9738 [market_cap] => 10444626.207692 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:08.000Z ) ) ) [351] => stdClass Object ( [id] => 2213 [name] => QASH [symbol] => QASH [slug] => qash [num_market_pairs] => 25 [date_added] => 2017-11-21T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 350000000 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x618e75ac90b12c6049ba3b27f5d5f8651b0037f6 ) [cmc_rank] => 352 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0296338551408 [volume_24h] => 226522.6039662 [percent_change_1h] => -2.84298 [percent_change_24h] => -1.66427 [percent_change_7d] => -7.01167 [market_cap] => 10371849.29928 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:04.000Z ) ) ) [352] => stdClass Object ( [id] => 1817 [name] => Voyager Token [symbol] => VGX [slug] => voyager-token [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2017-07-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 222295208.238 [circulating_supply] => 222295208 [total_supply] => 222295208.238 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x5af2be193a6abca9c8817001f45744777db30756 ) [cmc_rank] => 353 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0466640525509 [volume_24h] => 979445.23458689 [percent_change_1h] => -0.406203 [percent_change_24h] => 7.19833 [percent_change_7d] => 11.378 [market_cap] => 10373195.267925 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:03.000Z ) ) ) [353] => stdClass Object ( [id] => 3920 [name] => Diamond Platform Token [symbol] => DPT [slug] => diamond-platform-token [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2019-05-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1722566.031314 [total_supply] => 10000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x10c71515602429c19d53011ea7040b87a4894838 ) [cmc_rank] => 354 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 5.99770224131 [volume_24h] => 6093.0904396679 [percent_change_1h] => -0.256128 [percent_change_24h] => 0.762646 [percent_change_7d] => 5.38091 [market_cap] => 10331438.146817 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:12.000Z ) ) ) [354] => stdClass Object ( [id] => 1974 [name] => Propy [symbol] => PRO [slug] => propy [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2017-09-19T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 70100406 [total_supply] => 100000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x226bb599a12c826476e3a771454697ea52e9e220 ) [cmc_rank] => 355 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.147741252855 [volume_24h] => 137498.3067224 [percent_change_1h] => -1.57756 [percent_change_24h] => -2.71334 [percent_change_7d] => -9.17703 [market_cap] => 10356721.808084 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:03.000Z ) ) ) [355] => stdClass Object ( [id] => 2579 [name] => ShipChain [symbol] => SHIP [slug] => shipchain [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2018-03-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 478598259.68133 [total_supply] => 500000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xe25b0bba01dc5630312b6a21927e578061a13f55 ) [cmc_rank] => 356 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0213943151696 [volume_24h] => 507608.09709366 [percent_change_1h] => -4.81563 [percent_change_24h] => -1.02372 [percent_change_7d] => 12.8275 [market_cap] => 10239282.007244 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:06.000Z ) ) ) [356] => stdClass Object ( [id] => 2545 [name] => Arcblock [symbol] => ABT [slug] => arcblock [num_market_pairs] => 25 [date_added] => 2018-02-26T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 98554305.440293 [total_supply] => 186000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xb98d4c97425d9908e66e53a6fdf673acca0be986 ) [cmc_rank] => 357 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.103150955839 [volume_24h] => 4618762.7784066 [percent_change_1h] => -0.447805 [percent_change_24h] => 0.240366 [percent_change_7d] => 2.7348 [market_cap] => 10165970.808215 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:06.000Z ) ) ) [357] => stdClass Object ( [id] => 5426 [name] => Solana [symbol] => SOL [slug] => solana [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2020-04-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 17250655.832138 [total_supply] => 488630351.25054 [platform] => [cmc_rank] => 358 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:15.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.587723095132 [volume_24h] => 874224.0503864 [percent_change_1h] => 0.593209 [percent_change_24h] => 2.98072 [percent_change_7d] => 1.41603 [market_cap] => 10138608.838721 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:15.000Z ) ) ) [358] => stdClass Object ( [id] => 4901 [name] => Anchor [symbol] => ANCT [slug] => anchor [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2019-11-09T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 12810498.121639 [total_supply] => 759493671 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x5456bc77dd275c45c3c15f0cf936b763cf57c3b5 ) [cmc_rank] => 359 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.790833400946 [volume_24h] => 43181.297252377 [percent_change_1h] => 0.151974 [percent_change_24h] => 0.0151038 [percent_change_7d] => -0.097689 [market_cap] => 10130969.797349 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:14.000Z ) ) ) [359] => stdClass Object ( [id] => 2307 [name] => Bibox Token [symbol] => BIX [slug] => bibox-token [num_market_pairs] => 23 [date_added] => 2017-12-24T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 94851512.27 [total_supply] => 248393795.27 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xb3104b4b9da82025e8b9f8fb28b3553ce2f67069 ) [cmc_rank] => 360 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.106629219768 [volume_24h] => 2066606.3583035 [percent_change_1h] => 0.157004 [percent_change_24h] => 2.42922 [percent_change_7d] => -1.19414 [market_cap] => 10113942.747165 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:04.000Z ) ) ) [360] => stdClass Object ( [id] => 1229 [name] => DigixDAO [symbol] => DGD [slug] => digixdao [num_market_pairs] => 20 [date_added] => 2016-04-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 213039.3802386 [total_supply] => 213039.3802386 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xe0b7927c4af23765cb51314a0e0521a9645f0e2a ) [cmc_rank] => 361 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 47.0281165121 [volume_24h] => 6076711.18644 [percent_change_1h] => -0.393372 [percent_change_24h] => 1.01367 [percent_change_7d] => 10.0579 [market_cap] => 10018840.795527 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:02.000Z ) ) ) [361] => stdClass Object ( [id] => 2760 [name] => Cred [symbol] => LBA [slug] => libra-credit [num_market_pairs] => 27 [date_added] => 2018-05-22T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 838749674.82116 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xfe5f141bf94fe84bc28ded0ab966c16b17490657 ) [cmc_rank] => 362 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0119224971035 [volume_24h] => 2087749.9444528 [percent_change_1h] => -0.847486 [percent_change_24h] => 1.92134 [percent_change_7d] => 4.12965 [market_cap] => 9999990.5686168 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:07.000Z ) ) ) [362] => stdClass Object ( [id] => 4057 [name] => Aladdin [symbol] => ADN [slug] => aladdin [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2019-06-27T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 43354666588.107 [total_supply] => 100000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x95a41fB80ca70306e9Ecf4e51ceA31bD18379C18 ) [cmc_rank] => 363 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00023047874767 [volume_24h] => 5457669.353555 [percent_change_1h] => 0.488121 [percent_change_24h] => 4.69431 [percent_change_7d] => 4.5225 [market_cap] => 9992329.2608772 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:12.000Z ) ) ) [363] => stdClass Object ( [id] => 3306 [name] => Gemini Dollar [symbol] => GUSD [slug] => gemini-dollar [num_market_pairs] => 36 [date_added] => 2018-10-05T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 9944829.53 [total_supply] => 9944829.53 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x056Fd409E1d7A124BD7017459dFEa2F387b6d5Cd ) [cmc_rank] => 364 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.00292973888 [volume_24h] => 23821877.271003 [percent_change_1h] => -0.0829874 [percent_change_24h] => 0.394086 [percent_change_7d] => 0.766548 [market_cap] => 9973965.283729 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:10.000Z ) ) ) [364] => stdClass Object ( [id] => 5350 [name] => Proton [symbol] => XPR [slug] => proton [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2020-04-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 10000000000 [circulating_supply] => 628901781.8928 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xd7efb00d12c2c13131fd319336fdf952525da2af ) [cmc_rank] => 365 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:15.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0157801617651 [volume_24h] => 1299492.9673329 [percent_change_1h] => 0.438313 [percent_change_24h] => -0.00288498 [percent_change_7d] => -2.51309 [market_cap] => 9924171.852628 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:15.000Z ) ) ) [365] => stdClass Object ( [id] => 2306 [name] => Bread [symbol] => BRD [slug] => bread [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2017-12-24T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 88733977.693005 [total_supply] => 88862718 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x558ec3152e2eb2174905cd19aea4e34a23de9ad6 ) [cmc_rank] => 366 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.111627750288 [volume_24h] => 681958.4446307 [percent_change_1h] => -1.29527 [percent_change_24h] => -1.03816 [percent_change_7d] => -0.703867 [market_cap] => 9905174.3039757 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:04.000Z ) ) ) [366] => stdClass Object ( [id] => 2090 [name] => LATOKEN [symbol] => LA [slug] => latoken [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2017-10-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 1000000000 [circulating_supply] => 380104462 [total_supply] => 400000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xe50365f5d679cb98a1dd62d6f6e58e59321bcddf ) [cmc_rank] => 367 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.026035511016 [volume_24h] => 59559.388291136 [percent_change_1h] => 0.644954 [percent_change_24h] => 2.05019 [percent_change_7d] => 17.1996 [market_cap] => 9896213.9076318 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:04.000Z ) ) ) [367] => stdClass Object ( [id] => 4490 [name] => Emirex Token [symbol] => EMRX [slug] => emirex-token [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2019-09-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 24786512 [total_supply] => 500000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xbdbC2a5B32F3a5141ACd18C39883066E4daB9774 ) [cmc_rank] => 368 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.397463874593 [volume_24h] => 40596.688486275 [percent_change_1h] => -5.11321 [percent_change_24h] => -6.96901 [percent_change_7d] => -10.4886 [market_cap] => 9851743.0971659 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:14.000Z ) ) ) [368] => stdClass Object ( [id] => 3977 [name] => Sport and Leisure [symbol] => SNL [slug] => sport-and-leisure [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2019-05-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 674670124.83471 [total_supply] => 963252000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xa806b3fed6891136940cf81c4085661500aa2709 ) [cmc_rank] => 369 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0145983151651 [volume_24h] => 2235758.0736777 [percent_change_1h] => -0.4225 [percent_change_24h] => 0.895743 [percent_change_7d] => 12.8893 [market_cap] => 9849047.1148144 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:12.000Z ) ) ) [369] => stdClass Object ( [id] => 2861 [name] => GoChain [symbol] => GO [slug] => gochain [num_market_pairs] => 14 [date_added] => 2018-06-13T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 974473797.58259 [total_supply] => 1090863479 [platform] => [cmc_rank] => 370 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00969108384939 [volume_24h] => 731794.17114686 [percent_change_1h] => -2.95912 [percent_change_24h] => -4.37107 [percent_change_7d] => 0.663303 [market_cap] => 9443707.2814064 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:08.000Z ) ) ) [370] => stdClass Object ( [id] => 2267 [name] => Tael [symbol] => WABI [slug] => tael [num_market_pairs] => 15 [date_added] => 2017-12-12T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 82699999.338241 [total_supply] => 100000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x286bda1413a2df81731d4930ce2f862a35a609fe ) [cmc_rank] => 371 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.11912340139 [volume_24h] => 2036446.6070779 [percent_change_1h] => -0.732952 [percent_change_24h] => -3.69406 [percent_change_7d] => 1.62985 [market_cap] => 9851505.216122 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:04.000Z ) ) ) [371] => stdClass Object ( [id] => 3874 [name] => IRISnet [symbol] => IRIS [slug] => irisnet [num_market_pairs] => 22 [date_added] => 2019-04-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 707138129.03391 [total_supply] => 2001161915.1523 [platform] => [cmc_rank] => 372 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0138959995143 [volume_24h] => 1287924.9229972 [percent_change_1h] => -0.487335 [percent_change_24h] => 5.72306 [percent_change_7d] => 10.7017 [market_cap] => 9826391.0975982 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:12.000Z ) ) ) [372] => stdClass Object ( [id] => 1993 [name] => Kin [symbol] => KIN [slug] => kin [num_market_pairs] => 26 [date_added] => 2017-09-27T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 10000000000000 [circulating_supply] => 1518114145968 [total_supply] => 10000000000000 [platform] => [cmc_rank] => 373 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 6.46309050374E-6 [volume_24h] => 19901.894691061 [percent_change_1h] => -0.382973 [percent_change_24h] => 3.57264 [percent_change_7d] => 1.62186 [market_cap] => 9811709.1203991 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:03.000Z ) ) ) [373] => stdClass Object ( [id] => 3866 [name] => CONUN [symbol] => CON [slug] => conun [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2019-04-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 2845397240 [total_supply] => 5000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x4Dd672e77c795844fe3A464eF8eF0FAAe617C8fB ) [cmc_rank] => 374 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00343969129912 [volume_24h] => 775696.56016257 [percent_change_1h] => 2.4122 [percent_change_24h] => 11.2488 [percent_change_7d] => 18.6157 [market_cap] => 9787288.1289681 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:12.000Z ) ) ) [374] => stdClass Object ( [id] => 3683 [name] => Aencoin [symbol] => AEN [slug] => aencoin [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2019-01-09T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 273390785.07 [total_supply] => 4000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x0bef619cf38cf0c22967289b8419720fbd1db9f7 ) [cmc_rank] => 375 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0357584428677 [volume_24h] => 21155.509743483 [percent_change_1h] => -2.54163 [percent_change_24h] => 0.699504 [percent_change_7d] => 9.27835 [market_cap] => 9776028.7684812 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:11.000Z ) ) ) [375] => stdClass Object ( [id] => 3686 [name] => Content Value Network [symbol] => CVNT [slug] => content-value-network [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2019-01-09T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 850000000 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x6400b5522f8d448c0803e6245436dd1c81df09ce ) [cmc_rank] => 376 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0112633546074 [volume_24h] => 228346.6117252 [percent_change_1h] => -2.29162 [percent_change_24h] => 7.06163 [percent_change_7d] => 23.7631 [market_cap] => 9573851.41629 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:11.000Z ) ) ) [376] => stdClass Object ( [id] => 1954 [name] => Moeda Loyalty Points [symbol] => MDA [slug] => moeda-loyalty-points [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2017-09-11T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 19628888 [total_supply] => 19628888 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x51db5ad35c671a87207d88fc11d593ac0c8415bd ) [cmc_rank] => 377 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.486530608378 [volume_24h] => 438057.11796443 [percent_change_1h] => 0.551289 [percent_change_24h] => 6.41775 [percent_change_7d] => 16.8335 [market_cap] => 9550054.8204236 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:03.000Z ) ) ) [377] => stdClass Object ( [id] => 2503 [name] => DMarket [symbol] => DMT [slug] => dmarket [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2018-02-03T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 56921773.171956 [total_supply] => 56921773.171971 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x2ccbff3a042c68716ed2a2cb0c544a9f1d1935e1 ) [cmc_rank] => 378 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.166797322126 [volume_24h] => 711803.56546731 [percent_change_1h] => 0.922434 [percent_change_24h] => 1.78275 [percent_change_7d] => 3.22564 [market_cap] => 9494399.3357458 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:06.000Z ) ) ) [378] => stdClass Object ( [id] => 3154 [name] => Davinci Coin [symbol] => DAC [slug] => davinci-coin [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2018-08-13T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 3996858619.7997 [total_supply] => 8800000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xaad54c9f27b876d2538455dda69207279ff673a5 ) [cmc_rank] => 379 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00235503656869 [volume_24h] => 584339.87422945 [percent_change_1h] => 0.816999 [percent_change_24h] => 7.06573 [percent_change_7d] => -5.38302 [market_cap] => 9412748.2095121 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:09.000Z ) ) ) [379] => stdClass Object ( [id] => 2251 [name] => IoT Chain [symbol] => ITC [slug] => iot-chain [num_market_pairs] => 16 [date_added] => 2017-12-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 87214658.4756 [total_supply] => 100000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x5e6b6d9abad9093fdc861ea1600eba1b355cd940 ) [cmc_rank] => 380 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.107729364252 [volume_24h] => 6143890.2065745 [percent_change_1h] => -0.196806 [percent_change_24h] => 0.892444 [percent_change_7d] => -22.352 [market_cap] => 9395579.7110317 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:04.000Z ) ) ) [380] => stdClass Object ( [id] => 3581 [name] => Kleros [symbol] => PNK [slug] => kleros [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2018-11-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 460681009.94719 [total_supply] => 564626704 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x93ed3fbe21207ec2e8f2d3c3de6e058cb73bc04d ) [cmc_rank] => 381 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0203479338979 [volume_24h] => 78974.907904337 [percent_change_1h] => -0.408762 [percent_change_24h] => 5.52191 [percent_change_7d] => 18.5052 [market_cap] => 9373906.7384233 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:10.000Z ) ) ) [381] => stdClass Object ( [id] => 1807 [name] => Santiment Network Token [symbol] => SAN [slug] => santiment [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2017-07-12T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 63057370.956979 [total_supply] => 83337000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x7c5a0ce9267ed19b22f8cae653f198e3e8daf098 ) [cmc_rank] => 382 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.148705329028 [volume_24h] => 5913.1351117104 [percent_change_1h] => 0.582535 [percent_change_24h] => 0.251346 [percent_change_7d] => -1.96134 [market_cap] => 9376967.0957983 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:03.000Z ) ) ) [382] => stdClass Object ( [id] => 4899 [name] => Yap Stone [symbol] => YAP [slug] => yap-stone [num_market_pairs] => 12 [date_added] => 2019-11-09T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 150000000 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => ) [cmc_rank] => 383 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0620596830573 [volume_24h] => 3366648.3511514 [percent_change_1h] => 0.0460905 [percent_change_24h] => 2.67196 [percent_change_7d] => -1.77977 [market_cap] => 9308952.458595 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:14.000Z ) ) ) [383] => stdClass Object ( [id] => 4006 [name] => Standard Tokenization Protocol [symbol] => STPT [slug] => standard-tokenization-protocol [num_market_pairs] => 13 [date_added] => 2019-06-12T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 704634235.02707 [total_supply] => 1943020283.0271 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xde7d85157d9714eadf595045cc12ca4a5f3e2adb ) [cmc_rank] => 384 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0131885335121 [volume_24h] => 1463301.3910671 [percent_change_1h] => -0.100223 [percent_change_24h] => 0.917633 [percent_change_7d] => 16.2026 [market_cap] => 9293092.2224274 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:12.000Z ) ) ) [384] => stdClass Object ( [id] => 2840 [name] => QuarkChain [symbol] => QKC [slug] => quarkchain [num_market_pairs] => 33 [date_added] => 2018-06-04T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 10000000000 [circulating_supply] => 1717091105.3296 [total_supply] => 5226747032.04 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xea26c4ac16d4a5a106820bc8aee85fd0b7b2b664 ) [cmc_rank] => 385 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00530770217748 [volume_24h] => 7289951.6961704 [percent_change_1h] => 0.516963 [percent_change_24h] => -1.90601 [percent_change_7d] => 24.6755 [market_cap] => 9113808.1986895 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:08.000Z ) ) ) [385] => stdClass Object ( [id] => 2246 [name] => CyberMiles [symbol] => CMT [slug] => cybermiles [num_market_pairs] => 29 [date_added] => 2017-12-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 800000000 [total_supply] => 1000000000 [platform] => [cmc_rank] => 386 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0113886833017 [volume_24h] => 1681081.3283484 [percent_change_1h] => -0.223116 [percent_change_24h] => 1.12651 [percent_change_7d] => 1.08794 [market_cap] => 9110946.64136 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:04.000Z ) ) ) [386] => stdClass Object ( [id] => 3924 [name] => DREP [symbol] => DREP [slug] => drep [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2019-05-07T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 10000000000 [circulating_supply] => 2447682631.5 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x22dE9912cd3D74953B1cd1F250B825133cC2C1b3 ) [cmc_rank] => 387 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00369882108397 [volume_24h] => 1391518.113911 [percent_change_1h] => -1.26918 [percent_change_24h] => -1.14789 [percent_change_7d] => 12.8166 [market_cap] => 9053540.1242594 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:12.000Z ) ) ) [387] => stdClass Object ( [id] => 3404 [name] => Wixlar [symbol] => WIX [slug] => wixlar [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2018-10-05T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 2391694946.94 [total_supply] => 5330000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x7ba19b7f7d106a9a1e0985397b94f38eee0b555e ) [cmc_rank] => 388 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00378269596314 [volume_24h] => 12220.060769657 [percent_change_1h] => -1.77444 [percent_change_24h] => 19.5608 [percent_change_7d] => -0.351556 [market_cap] => 9047054.8208523 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:10.000Z ) ) ) [388] => stdClass Object ( [id] => 2859 [name] => XMax [symbol] => XMX [slug] => xmax [num_market_pairs] => 11 [date_added] => 2018-06-14T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 20216621153.669 [total_supply] => 30000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x0f8c45b896784a1e408526b9300519ef8660209c ) [cmc_rank] => 389 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.000448622627604 [volume_24h] => 1290913.1598878 [percent_change_1h] => -0.0621618 [percent_change_24h] => 0.476736 [percent_change_7d] => -1.68929 [market_cap] => 9069633.7032336 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:08.000Z ) ) ) [389] => stdClass Object ( [id] => 2441 [name] => Molecular Future [symbol] => MOF [slug] => molecular-future [num_market_pairs] => 15 [date_added] => 2018-01-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 85481224.8 [total_supply] => 100000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x653430560be843c4a3d143d0110e896c2ab8ac0d ) [cmc_rank] => 390 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.105160051813 [volume_24h] => 1634954.0620413 [percent_change_1h] => -0.359207 [percent_change_24h] => -3.39099 [percent_change_7d] => -10.734 [market_cap] => 8989210.0290067 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:05.000Z ) ) ) [390] => stdClass Object ( [id] => 4275 [name] => Cocos-BCX [symbol] => COCOS [slug] => cocos-bcx [num_market_pairs] => 13 [date_added] => 2019-08-21T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 100000000000 [circulating_supply] => 24210008178 [total_supply] => 100000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x0c6f5f7d555e7518f6841a79436bd2b1eef03381 ) [cmc_rank] => 391 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.000370314940977 [volume_24h] => 1082709.9708094 [percent_change_1h] => 0.0866053 [percent_change_24h] => -3.02443 [percent_change_7d] => 6.33961 [market_cap] => 8965327.7494888 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:13.000Z ) ) ) [391] => stdClass Object ( [id] => 2289 [name] => Gifto [symbol] => GTO [slug] => gifto [num_market_pairs] => 23 [date_added] => 2017-12-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 682212221.94468 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xc5bbae50781be1669306b9e001eff57a2957b09d ) [cmc_rank] => 392 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0130537528426 [volume_24h] => 10666415.75503 [percent_change_1h] => -0.878043 [percent_change_24h] => 3.57636 [percent_change_7d] => 17.6487 [market_cap] => 8905429.7314668 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:04.000Z ) ) ) [392] => stdClass Object ( [id] => 1955 [name] => Neblio [symbol] => NEBL [slug] => neblio [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2017-09-12T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 15840499.186378 [total_supply] => 16391403.1059 [platform] => [cmc_rank] => 393 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.561016449597 [volume_24h] => 199576.65581334 [percent_change_1h] => -0.311167 [percent_change_24h] => 1.64802 [percent_change_7d] => 15.3062 [market_cap] => 8886780.6133862 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:03.000Z ) ) ) [393] => stdClass Object ( [id] => 2631 [name] => ODEM [symbol] => ODE [slug] => odem [num_market_pairs] => 12 [date_added] => 2018-04-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 219110098.30355 [total_supply] => 268946131 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xbf52f2ab39e26e0951d2a02b49b7702abe30406a ) [cmc_rank] => 394 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0407331079706 [volume_24h] => 196826.23892518 [percent_change_1h] => 0.130009 [percent_change_24h] => 0.696787 [percent_change_7d] => 3.71517 [market_cap] => 8925035.2916474 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:07.000Z ) ) ) [394] => stdClass Object ( [id] => 3748 [name] => Hxro [symbol] => HXRO [slug] => hxro [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2019-02-15T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 99990829.693106 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x4bd70556ae3f8a6ec6c4080a0c327b24325438f3 ) [cmc_rank] => 395 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0882419609728 [volume_24h] => 7423.1547585373 [percent_change_1h] => 2.47523 [percent_change_24h] => 2.40847 [percent_change_7d] => 0.0768128 [market_cap] => 8823386.8914169 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:11.000Z ) ) ) [395] => stdClass Object ( [id] => 3589 [name] => Ethereum Meta [symbol] => ETHM [slug] => ethereum-meta [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2018-11-02T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 50010379197.946 [total_supply] => 99000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x340ef83ec8560892168d4062720f030460468656 ) [cmc_rank] => 396 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.000173055347924 [volume_24h] => 1776.5262186064 [percent_change_1h] => -0.423787 [percent_change_24h] => -55.0167 [percent_change_7d] => -58.2149 [market_cap] => 8654563.5719116 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:11.000Z ) ) ) [396] => stdClass Object ( [id] => 1768 [name] => AdEx [symbol] => ADX [slug] => adx-net [num_market_pairs] => 14 [date_added] => 2017-07-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 100000000 [circulating_supply] => 86781826.1451 [total_supply] => 100000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x4470bb87d77b963a013db939be332f927f2b992e ) [cmc_rank] => 397 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0996832670513 [volume_24h] => 539047.14410348 [percent_change_1h] => -0.496142 [percent_change_24h] => 4.32371 [percent_change_7d] => 14.0317 [market_cap] => 8650695.9508215 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:03.000Z ) ) ) [397] => stdClass Object ( [id] => 1172 [name] => Safex Token [symbol] => SFT [slug] => safex-token [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2016-02-16T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1885974016 [total_supply] => 1885974016 [platform] => [cmc_rank] => 398 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00456440181203 [volume_24h] => 436.37737275484 [percent_change_1h] => 0.109122 [percent_change_24h] => 12.6307 [percent_change_7d] => 14.1717 [market_cap] => 8608343.2160719 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:02.000Z ) ) ) [398] => stdClass Object ( [id] => 1619 [name] => Skycoin [symbol] => SKY [slug] => skycoin [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2017-04-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 100000000 [circulating_supply] => 18000000 [total_supply] => 25000000 [platform] => [cmc_rank] => 399 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.477704395001 [volume_24h] => 373190.7294179 [percent_change_1h] => 0.132357 [percent_change_24h] => 0.096659 [percent_change_7d] => 3.65335 [market_cap] => 8598679.110018 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:02.000Z ) ) ) [399] => stdClass Object ( [id] => 2941 [name] => CoinEx Token [symbol] => CET [slug] => coinex-token [num_market_pairs] => 10 [date_added] => 2018-07-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 688367403.09953 [total_supply] => 5842177609.5382 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x081f67afa0ccf8c7b17540767bbe95df2ba8d97f ) [cmc_rank] => 400 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0124655219841 [volume_24h] => 2122677.8460708 [percent_change_1h] => -0.140602 [percent_change_24h] => -0.865347 [percent_change_7d] => -3.35661 [market_cap] => 8580858.996475 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:08.000Z ) ) ) [400] => stdClass Object ( [id] => 1711 [name] => Electra [symbol] => ECA [slug] => electra [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2017-06-09T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => 30000000000 [circulating_supply] => 28679406289.188 [total_supply] => 29546562842.188 [platform] => [cmc_rank] => 401 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.000297355409029 [volume_24h] => 13895.497615954 [percent_change_1h] => 2.43437 [percent_change_24h] => 13.8723 [percent_change_7d] => 110.78 [market_cap] => 8527976.5878304 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:02.000Z ) ) ) [401] => stdClass Object ( [id] => 1703 [name] => Metaverse ETP [symbol] => ETP [slug] => metaverse [num_market_pairs] => 20 [date_added] => 2017-06-05T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => 100000000 [circulating_supply] => 78310463.944623 [total_supply] => 78310568.509023 [platform] => [cmc_rank] => 402 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.108669940865 [volume_24h] => 901275.19982822 [percent_change_1h] => 0.354352 [percent_change_24h] => 0.23712 [percent_change_7d] => -3.13816 [market_cap] => 8509993.4859729 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:03.000Z ) ) ) [402] => stdClass Object ( [id] => 377 [name] => NavCoin [symbol] => NAV [slug] => nav-coin [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2014-06-12T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 68815548.907711 [total_supply] => 68815548.907711 [platform] => [cmc_rank] => 403 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:01.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.122312042548 [volume_24h] => 89963.801596672 [percent_change_1h] => -0.367728 [percent_change_24h] => 2.72117 [percent_change_7d] => 6.30799 [market_cap] => 8416970.3459639 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:01.000Z ) ) ) [403] => stdClass Object ( [id] => 2212 [name] => Quantstamp [symbol] => QSP [slug] => quantstamp [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2017-11-21T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 617314170.81855 [total_supply] => 976442388.321 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x99ea4db9ee77acd40b119bd1dc4e33e1c070b80d ) [cmc_rank] => 404 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0134771557929 [volume_24h] => 962034.97615968 [percent_change_1h] => -0.756939 [percent_change_24h] => 7.59009 [percent_change_7d] => 20.8593 [market_cap] => 8319639.2532865 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:04.000Z ) ) ) [404] => stdClass Object ( [id] => 3418 [name] => Metadium [symbol] => META [slug] => metadium [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2018-10-09T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1245430303.86 [total_supply] => 2000000000 [platform] => [cmc_rank] => 405 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00667534257388 [volume_24h] => 577294.11651933 [percent_change_1h] => -0.0386487 [percent_change_24h] => -0.526369 [percent_change_7d] => -5.56438 [market_cap] => 8313673.930157 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:10.000Z ) ) ) [405] => stdClass Object ( [id] => 4430 [name] => VNX Exchange [symbol] => VNXLU [slug] => vnx-exchange [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2019-12-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 28104700 [total_supply] => 80000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x00fc270c9cc13e878ab5363d00354bebf6f05c15 ) [cmc_rank] => 406 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.302458797129 [volume_24h] => 63953.231874404 [percent_change_1h] => 1.7662 [percent_change_24h] => 3.00666 [percent_change_7d] => 0.671481 [market_cap] => 8500513.7556714 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:13.000Z ) ) ) [406] => stdClass Object ( [id] => 1409 [name] => SingularDTV [symbol] => SNGLS [slug] => singulardtv [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2016-10-03T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 600000000 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xaec2e87e0a235266d9c5adc9deb4b2e29b54d009 ) [cmc_rank] => 407 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0138945886372 [volume_24h] => 2449175.6486986 [percent_change_1h] => -0.870012 [percent_change_24h] => -6.98655 [percent_change_7d] => -8.38571 [market_cap] => 8336753.18232 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:02.000Z ) ) ) [407] => stdClass Object ( [id] => 4366 [name] => MixMarvel [symbol] => MIX [slug] => mixmarvel [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2019-09-02T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 10000000000 [circulating_supply] => 1986068094 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x5d285f735998f36631f678ff41fb56a10a4d0429 ) [cmc_rank] => 408 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00419881826379 [volume_24h] => 10898857.138126 [percent_change_1h] => 3.15774 [percent_change_24h] => 19.1983 [percent_change_7d] => 15.1897 [market_cap] => 8339138.9862178 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:14.000Z ) ) ) [408] => stdClass Object ( [id] => 2746 [name] => GreenPower [symbol] => GRN [slug] => greenpower [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2018-05-21T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 3231699360.0099 [total_supply] => 3294166500.6099 [platform] => [cmc_rank] => 409 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00254438436909 [volume_24h] => 4242.2295638279 [percent_change_1h] => -2.0281 [percent_change_24h] => 2.10897 [percent_change_7d] => 4.34025 [market_cap] => 8222685.3372074 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:07.000Z ) ) ) [409] => stdClass Object ( [id] => 2763 [name] => Morpheus.Network [symbol] => MRPH [slug] => morpheus-network [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2018-05-22T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 33731152.5367 [total_supply] => 47897218 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x7b0c06043468469967dba22d1af33d77d44056c8 ) [cmc_rank] => 410 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.243282701988 [volume_24h] => 691686.69364434 [percent_change_1h] => 4.31102 [percent_change_24h] => -13.0856 [percent_change_7d] => -18.2386 [market_cap] => 8206205.9302978 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:07.000Z ) ) ) [410] => stdClass Object ( [id] => 4039 [name] => ARPA Chain [symbol] => ARPA [slug] => arpa-chain [num_market_pairs] => 30 [date_added] => 2019-07-15T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 732123131.57143 [total_supply] => 1440000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xba50933c268f567bdc86e1ac131be072c6b0b71a ) [cmc_rank] => 411 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0112261955629 [volume_24h] => 1903443.3515401 [percent_change_1h] => -0.884638 [percent_change_24h] => 0.897651 [percent_change_7d] => 2.25778 [market_cap] => 8218957.4511436 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:12.000Z ) ) ) [411] => stdClass Object ( [id] => 3 [name] => Namecoin [symbol] => NMC [slug] => namecoin [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2013-04-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => [circulating_supply] => 14736400 [total_supply] => 14736400 [platform] => [cmc_rank] => 412 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:01.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.544142418071 [volume_24h] => 5121.9934729575 [percent_change_1h] => 0.650933 [percent_change_24h] => 3.03931 [percent_change_7d] => 19.6107 [market_cap] => 8018700.3296615 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:01.000Z ) ) ) [412] => stdClass Object ( [id] => 2896 [name] => Mainframe [symbol] => MFT [slug] => mainframe [num_market_pairs] => 14 [date_added] => 2018-07-05T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 9516264987.2633 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xdf2c7238198ad8b389666574f2d8bc411a4b7428 ) [cmc_rank] => 413 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.000841861362665 [volume_24h] => 1963203.2977278 [percent_change_1h] => 0.482307 [percent_change_24h] => 0.573545 [percent_change_7d] => 22.0274 [market_cap] => 8011375.8096588 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:08.000Z ) ) ) [413] => stdClass Object ( [id] => 5007 [name] => TROY [symbol] => TROY [slug] => troy [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2019-12-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 2390000000 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => bnb1scrark2sv6fpngyqxrryw9hw7y05euwntz45ae ) [cmc_rank] => 414 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:15.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00335320823131 [volume_24h] => 1987115.5284165 [percent_change_1h] => 0.0555444 [percent_change_24h] => -2.06979 [percent_change_7d] => -11.532 [market_cap] => 8014167.6728309 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:15.000Z ) ) ) [414] => stdClass Object ( [id] => 3850 [name] => OTOCASH [symbol] => OTO [slug] => otocash [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2019-04-09T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => [circulating_supply] => 21315863.5929 [total_supply] => 38254583.5403 [platform] => [cmc_rank] => 415 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.375568146502 [volume_24h] => 3515.1123213641 [percent_change_1h] => -0.137703 [percent_change_24h] => 6.78126 [percent_change_7d] => 6.42265 [market_cap] => 8005559.3806749 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:12.000Z ) ) ) [415] => stdClass Object ( [id] => 5050 [name] => Baz Token [symbol] => BAZT [slug] => baz-token [num_market_pairs] => 1 [date_added] => 2019-12-16T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1089402.026 [total_supply] => 2500000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xb020ed54651831878e5c967e0953a900786178f9 ) [cmc_rank] => 416 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:15.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 7.29776946346 [volume_24h] => 8846.7247886483 [percent_change_1h] => -0.438242 [percent_change_24h] => -12.8659 [percent_change_7d] => -73.0988 [market_cap] => 7950204.8387743 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:15.000Z ) ) ) [416] => stdClass Object ( [id] => 2308 [name] => Single Collateral DAI [symbol] => SAI [slug] => single-collateral-dai [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2017-12-24T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 6795560.803082 [total_supply] => 6795560.803082 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x89d24a6b4ccb1b6faa2625fe562bdd9a23260359 ) [cmc_rank] => 417 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.16605787823 [volume_24h] => 5684.6497443806 [percent_change_1h] => -0.332834 [percent_change_24h] => 16.1034 [percent_change_7d] => 10.5977 [market_cap] => 7924017.2114248 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:04.000Z ) ) ) [417] => stdClass Object ( [id] => 2927 [name] => sUSD [symbol] => SUSD [slug] => susd [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2018-07-13T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 7814924.3396923 [total_supply] => 7814924.3396923 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x57ab1e02fee23774580c119740129eac7081e9d3 ) [cmc_rank] => 418 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.00874574109 [volume_24h] => 7034.6142550896 [percent_change_1h] => -0.0208134 [percent_change_24h] => 1.07111 [percent_change_7d] => -0.618918 [market_cap] => 7883271.6446052 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:08.000Z ) ) ) [418] => stdClass Object ( [id] => 2403 [name] => MOAC [symbol] => MOAC [slug] => moac [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2018-01-15T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 62463333.604191 [total_supply] => 151205864 [platform] => [cmc_rank] => 419 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.125545798514 [volume_24h] => 41813.687586019 [percent_change_1h] => -0.213802 [percent_change_24h] => 1.16693 [percent_change_7d] => -3.24295 [market_cap] => 7842009.0951846 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:05.000Z ) ) ) [419] => stdClass Object ( [id] => 3053 [name] => YOU COIN [symbol] => YOU [slug] => you-coin [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2018-08-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 556120198.41019 [total_supply] => 2856000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x34364BEe11607b1963d66BCA665FDE93fCA666a8 ) [cmc_rank] => 420 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0140595718767 [volume_24h] => 2712470.4743614 [percent_change_1h] => -0.696305 [percent_change_24h] => -7.1568 [percent_change_7d] => -8.77775 [market_cap] => 7818811.9016328 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:09.000Z ) ) ) [420] => stdClass Object ( [id] => 2161 [name] => Raiden Network Token [symbol] => RDN [slug] => raiden-network-token [num_market_pairs] => 17 [date_added] => 2017-11-08T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 50793936 [total_supply] => 100000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x255aa6df07540cb5d3d297f0d0d4d84cb52bc8e6 ) [cmc_rank] => 421 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.152826993697 [volume_24h] => 1230173.4550899 [percent_change_1h] => 0.259406 [percent_change_24h] => 5.58661 [percent_change_7d] => -2.49696 [market_cap] => 7762684.5369178 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:04.000Z ) ) ) [421] => stdClass Object ( [id] => 2359 [name] => Polis [symbol] => POLIS [slug] => polis [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2018-01-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => 25000000 [circulating_supply] => 9831890.5669544 [total_supply] => 9831890.5669544 [platform] => [cmc_rank] => 422 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.781588943052 [volume_24h] => 8120.2620050713 [percent_change_1h] => 1.46182 [percent_change_24h] => 3.00652 [percent_change_7d] => 0.491142 [market_cap] => 7684496.9564288 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:05.000Z ) ) ) [422] => stdClass Object ( [id] => 1159 [name] => SaluS [symbol] => SLS [slug] => salus [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2016-01-22T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1012265.2714843 [total_supply] => 1012265.2714843 [platform] => [cmc_rank] => 423 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 7.50948616736 [volume_24h] => 288.25883314256 [percent_change_1h] => -0.433773 [percent_change_24h] => 5.37248 [percent_change_7d] => 7.98561 [market_cap] => 7601592.0539103 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:02.000Z ) ) ) [423] => stdClass Object ( [id] => 2538 [name] => Nectar [symbol] => NEC [slug] => nectar [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2018-02-21T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 82353021.82319 [total_supply] => 1007949846.6935 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xcc80c051057b774cd75067dc48f8987c4eb97a5e ) [cmc_rank] => 424 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0913576349865 [volume_24h] => 9375.8239782513 [percent_change_1h] => -0.0664147 [percent_change_24h] => -16.589 [percent_change_7d] => 27.4144 [market_cap] => 7523577.3077583 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:06.000Z ) ) ) [424] => stdClass Object ( [id] => 4092 [name] => Dusk Network [symbol] => DUSK [slug] => dusk-network [num_market_pairs] => 10 [date_added] => 2019-07-11T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 247084257.42483 [total_supply] => 500000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x940a2db1b7008b6c776d4faaca729d6d4a4aa551 ) [cmc_rank] => 425 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0304547624109 [volume_24h] => 626541.0797655 [percent_change_1h] => -1.06177 [percent_change_24h] => 1.91191 [percent_change_7d] => 11.6765 [market_cap] => 7524892.3553469 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:12.000Z ) ) ) [425] => stdClass Object ( [id] => 4214 [name] => Agrocoin [symbol] => AGRO [slug] => agrocoin [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2019-08-05T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 121944271 [total_supply] => 600000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x1fd27f0cfc6f273b87a5e0f6fcf063422e7bcd6a ) [cmc_rank] => 426 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0608170736816 [volume_24h] => 30.437950762508 [percent_change_1h] => -0.372951 [percent_change_24h] => 0.870255 [percent_change_7d] => -1.50693 [market_cap] => 7416293.714456 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:13.000Z ) ) ) [426] => stdClass Object ( [id] => 1758 [name] => TenX [symbol] => PAY [slug] => tenx [num_market_pairs] => 28 [date_added] => 2017-06-27T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 145733693.30056 [total_supply] => 205218255.94858 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xb97048628db6b661d4c2aa833e95dbe1a905b280 ) [cmc_rank] => 427 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0508068448667 [volume_24h] => 2890432.4983803 [percent_change_1h] => 0.902657 [percent_change_24h] => 3.54037 [percent_change_7d] => 3.92691 [market_cap] => 7404269.1473729 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:03.000Z ) ) ) [427] => stdClass Object ( [id] => 2556 [name] => Credits [symbol] => CS [slug] => credits [num_market_pairs] => 13 [date_added] => 2018-03-02T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 249471071.21 [circulating_supply] => 185986079.21042 [total_supply] => 249471071.20999 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x46b9ad944d1059450da1163511069c718f699d31 ) [cmc_rank] => 428 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0396780156867 [volume_24h] => 58225.327089019 [percent_change_1h] => 5.1636 [percent_change_24h] => 9.86961 [percent_change_7d] => -19.6814 [market_cap] => 7379558.568419 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:06.000Z ) ) ) [428] => stdClass Object ( [id] => 1826 [name] => Particl [symbol] => PART [slug] => particl [num_market_pairs] => 10 [date_added] => 2017-07-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 9091059.5792477 [total_supply] => 9627244.7894631 [platform] => [cmc_rank] => 429 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.809374834112 [volume_24h] => 13472.885443201 [percent_change_1h] => 0.116251 [percent_change_24h] => -6.78122 [percent_change_7d] => -4.43982 [market_cap] => 7358074.8388559 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:03.000Z ) ) ) [429] => stdClass Object ( [id] => 3637 [name] => Aergo [symbol] => AERGO [slug] => aergo [num_market_pairs] => 19 [date_added] => 2018-12-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 500000000 [circulating_supply] => 264019889.6214 [total_supply] => 500000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xae31b85bfe62747d0836b82608b4830361a3d37a ) [cmc_rank] => 430 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0277692948406 [volume_24h] => 1180876.9066994 [percent_change_1h] => -0.135437 [percent_change_24h] => 5.15999 [percent_change_7d] => 9.61268 [market_cap] => 7331646.1586794 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:11.000Z ) ) ) [430] => stdClass Object ( [id] => 2835 [name] => Endor Protocol [symbol] => EDR [slug] => endor-protocol [num_market_pairs] => 18 [date_added] => 2018-05-31T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1419220028.8167 [total_supply] => 1469212017.4378 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xc528c28fec0a90c083328bc45f587ee215760a0f ) [cmc_rank] => 431 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0051513185697 [volume_24h] => 1172760.9134405 [percent_change_1h] => 0.245132 [percent_change_24h] => 1.55005 [percent_change_7d] => 30.6758 [market_cap] => 7310854.4889335 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:08.000Z ) ) ) [431] => stdClass Object ( [id] => 2058 [name] => AirSwap [symbol] => AST [slug] => airswap [num_market_pairs] => 11 [date_added] => 2017-10-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 150000000 [total_supply] => 500000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x27054b13b1b798b345b591a4d22e6562d47ea75a ) [cmc_rank] => 432 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0480136076411 [volume_24h] => 2784872.7041944 [percent_change_1h] => -0.907095 [percent_change_24h] => -3.35689 [percent_change_7d] => 50.8533 [market_cap] => 7202041.146165 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:04.000Z ) ) ) [432] => stdClass Object ( [id] => 2915 [name] => Moss Coin [symbol] => MOC [slug] => moss-coin [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2018-07-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 367194688.83763 [total_supply] => 500000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x865ec58b06bf6305b886793aa20a2da31d034e68 ) [cmc_rank] => 433 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0196666955502 [volume_24h] => 628432.09981511 [percent_change_1h] => 1.17409 [percent_change_24h] => 3.01535 [percent_change_7d] => 13.4532 [market_cap] => 7221506.15302 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:08.000Z ) ) ) [433] => stdClass Object ( [id] => 2955 [name] => Cosmo Coin [symbol] => COSM [slug] => cosmo-coin [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2018-07-23T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 670780888.57439 [total_supply] => 923000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xd1e10c37a27d95d95720291b1dc6f12f74c71443 ) [cmc_rank] => 434 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0106203650367 [volume_24h] => 2123083.3348606 [percent_change_1h] => 0.3485 [percent_change_24h] => -0.141938 [percent_change_7d] => 20.6457 [market_cap] => 7123937.896302 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:08.000Z ) ) ) [434] => stdClass Object ( [id] => 1592 [name] => TaaS [symbol] => TAAS [slug] => taas [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2017-03-30T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 8146000.779398 [total_supply] => 8146000.779398 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xe7775a6e9bcf904eb39da2b68c5efb4f9360e08c ) [cmc_rank] => 435 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.86509741497 [volume_24h] => 2517.6096277219 [percent_change_1h] => -1.44252 [percent_change_24h] => -1.18702 [percent_change_7d] => 2.26304 [market_cap] => 7047084.2166008 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:02.000Z ) ) ) [435] => stdClass Object ( [id] => 3858 [name] => FNB Protocol [symbol] => FNB [slug] => fnb-protocol [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2019-04-11T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 2365755913 [total_supply] => 2490000160 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x47b28f365bf4cb38db4b6356864bde7bc4b35129 ) [cmc_rank] => 436 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00298164046097 [volume_24h] => 1695155.3125681 [percent_change_1h] => 1.45534 [percent_change_24h] => 10.6025 [percent_change_7d] => 36.3948 [market_cap] => 7053833.5509798 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:11.000Z ) ) ) [436] => stdClass Object ( [id] => 4944 [name] => Tellor [symbol] => TRB [slug] => tellor [num_market_pairs] => 15 [date_added] => 2019-11-19T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1249305.6164849 [total_supply] => 1343725.9674929 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x0ba45a8b5d5575935b8158a88c631e9f9c95a2e5 ) [cmc_rank] => 437 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 5.64749061077 [volume_24h] => 12166002.478125 [percent_change_1h] => -0.284352 [percent_change_24h] => 1.69587 [percent_change_7d] => -6.15483 [market_cap] => 7055441.7390809 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:14.000Z ) ) ) [437] => stdClass Object ( [id] => 3260 [name] => AMO Coin [symbol] => AMO [slug] => amo-coin [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2018-09-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 17654507247.211 [total_supply] => 19679012761.81 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x38c87aa89b2b8cd9b95b736e1fa7b612ea972169 ) [cmc_rank] => 438 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.000398327953306 [volume_24h] => 440812.24895347 [percent_change_1h] => -0.0296312 [percent_change_24h] => 0.662096 [percent_change_7d] => 6.92026 [market_cap] => 7032283.7384075 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:10.000Z ) ) ) [438] => stdClass Object ( [id] => 3083 [name] => LINA [symbol] => LINA [slug] => lina [num_market_pairs] => 14 [date_added] => 2018-08-07T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 291524966.74919 [total_supply] => 900000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xc05d14442a510de4d3d71a3d316585aa0ce32b50 ) [cmc_rank] => 439 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0240267850045 [volume_24h] => 170614.98637353 [percent_change_1h] => 3.10174 [percent_change_24h] => 6.52708 [percent_change_7d] => 19.4512 [market_cap] => 7004407.6995268 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:09.000Z ) ) ) [439] => stdClass Object ( [id] => 5 [name] => Peercoin [symbol] => PPC [slug] => peercoin [num_market_pairs] => 19 [date_added] => 2013-04-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => [circulating_supply] => 26303500.929273 [total_supply] => 26303500.929273 [platform] => [cmc_rank] => 440 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:01.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.265678441554 [volume_24h] => 71515.900072779 [percent_change_1h] => -0.356536 [percent_change_24h] => -1.07921 [percent_change_7d] => 2.75262 [market_cap] => 6988273.1343035 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:01.000Z ) ) ) [440] => stdClass Object ( [id] => 3978 [name] => Chromia [symbol] => CHR [slug] => chromia [num_market_pairs] => 18 [date_added] => 2019-05-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 1000000000 [circulating_supply] => 317074002.49546 [total_supply] => 410559794.99988 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x915044526758533dfB918ecEb6e44bc21632060D ) [cmc_rank] => 441 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0217931187927 [volume_24h] => 1424115.2219047 [percent_change_1h] => 0.458234 [percent_change_24h] => -0.130967 [percent_change_7d] => 4.64309 [market_cap] => 6910031.4024604 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:12.000Z ) ) ) [441] => stdClass Object ( [id] => 2296 [name] => OST [symbol] => OST [slug] => ost [num_market_pairs] => 15 [date_added] => 2017-12-19T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 747772871.17972 [total_supply] => 800000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x2c4e8f2d746113d0696ce89b35f0d8bf88e0aeca ) [cmc_rank] => 442 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00916854233075 [volume_24h] => 663118.49991606 [percent_change_1h] => -1.10721 [percent_change_24h] => -1.20814 [percent_change_7d] => 18.7692 [market_cap] => 6855987.2231977 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:04.000Z ) ) ) [442] => stdClass Object ( [id] => 4200 [name] => ChainX [symbol] => PCX [slug] => chainx [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2019-08-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 21000000 [circulating_supply] => 5342400 [total_supply] => 5342400 [platform] => [cmc_rank] => 443 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.27162612992 [volume_24h] => 371967.32796832 [percent_change_1h] => 0.217229 [percent_change_24h] => -1.44143 [percent_change_7d] => 0.939311 [market_cap] => 6793535.4364846 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:13.000Z ) ) ) [443] => stdClass Object ( [id] => 2336 [name] => Game.com [symbol] => GTC [slug] => game [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2018-01-03T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 761444189.76189 [total_supply] => 2000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xb70835d7822ebb9426b56543e391846c107bd32c ) [cmc_rank] => 444 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0089360754642 [volume_24h] => 2267205.1404638 [percent_change_1h] => -1.63153 [percent_change_24h] => 1.45927 [percent_change_7d] => 24.9955 [market_cap] => 6804322.7414889 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:05.000Z ) ) ) [444] => stdClass Object ( [id] => 2866 [name] => Sentinel Protocol [symbol] => UPP [slug] => sentinel-protocol [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2018-06-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 401731425.25 [total_supply] => 500000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xc86d054809623432210c107af2e3f619dcfbf652 ) [cmc_rank] => 445 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.016730829628 [volume_24h] => 570360.59621784 [percent_change_1h] => -0.182379 [percent_change_24h] => 4.03571 [percent_change_7d] => 6.18588 [market_cap] => 6721300.0320714 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:08.000Z ) ) ) [445] => stdClass Object ( [id] => 1500 [name] => Wings [symbol] => WINGS [slug] => wings [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2017-01-08T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 97259638.118284 [total_supply] => 100000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x667088b212ce3d06a1b553a7221E1fD19000d9aF ) [cmc_rank] => 446 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0684840369556 [volume_24h] => 246049.77640321 [percent_change_1h] => -1.37189 [percent_change_24h] => 0.591712 [percent_change_7d] => 30.6861 [market_cap] => 6660732.6511809 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:02.000Z ) ) ) [446] => stdClass Object ( [id] => 4293 [name] => Perlin [symbol] => PERL [slug] => perlin [num_market_pairs] => 10 [date_added] => 2019-08-26T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 352597396.207 [total_supply] => 1033200000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xb5a73f5fc8bbdbce59bfd01ca8d35062e0dad801 ) [cmc_rank] => 447 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.018886611908 [volume_24h] => 1408352.2694808 [percent_change_1h] => 0.940439 [percent_change_24h] => 2.60756 [percent_change_7d] => -2.54929 [market_cap] => 6659370.1819329 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:13.000Z ) ) ) [447] => stdClass Object ( [id] => 2235 [name] => Time New Bank [symbol] => TNB [slug] => time-new-bank [num_market_pairs] => 17 [date_added] => 2017-11-27T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 3286586618.2187 [total_supply] => 4415707418.2187 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xf7920b0768ecb20a123fac32311d07d193381d6f ) [cmc_rank] => 448 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00201295982883 [volume_24h] => 1591471.3108673 [percent_change_1h] => -3.54827 [percent_change_24h] => 7.043 [percent_change_7d] => 13.3641 [market_cap] => 6615766.8364445 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:04.000Z ) ) ) [448] => stdClass Object ( [id] => 3918 [name] => Safe [symbol] => SAFE [slug] => safe [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2019-05-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 20835499.35 [total_supply] => 29600000 [platform] => [cmc_rank] => 449 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.317971099674 [volume_24h] => 64097.911848774 [percent_change_1h] => -20.5108 [percent_change_24h] => -16.7681 [percent_change_7d] => -15.7364 [market_cap] => 6625086.6405764 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:12.000Z ) ) ) [449] => stdClass Object ( [id] => 2739 [name] => Digix Gold Token [symbol] => DGX [slug] => digix-gold-token [num_market_pairs] => 11 [date_added] => 2018-05-15T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 117156.61247538 [total_supply] => 120600 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x4f3afec4e5a3f2a6a1a411def7d7dfe50ee057bf ) [cmc_rank] => 450 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 55.7566112965 [volume_24h] => 17387.651403158 [percent_change_1h] => -0.702815 [percent_change_24h] => -1.21229 [percent_change_7d] => -2.7448 [market_cap] => 6532255.7026045 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:07.000Z ) ) ) [450] => stdClass Object ( [id] => 2455 [name] => PressOne [symbol] => PRS [slug] => pressone [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2018-01-24T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 2000000000 [circulating_supply] => 284742627.99294 [total_supply] => 2000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xe0d95530820aafc51b1d98023aa1ff000b78d8b2 ) [cmc_rank] => 451 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0227080386461 [volume_24h] => 83908.152340881 [percent_change_1h] => -0.245637 [percent_change_24h] => 11.5494 [percent_change_7d] => 19.1837 [market_cap] => 6465946.6006558 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:05.000Z ) ) ) [451] => stdClass Object ( [id] => 2937 [name] => VITE [symbol] => VITE [slug] => vite [num_market_pairs] => 12 [date_added] => 2018-07-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 466742617.61105 [total_supply] => 999313728.11105 [platform] => [cmc_rank] => 452 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0137206639545 [volume_24h] => 2377733.4889416 [percent_change_1h] => -0.374796 [percent_change_24h] => -0.2539 [percent_change_7d] => 3.05432 [market_cap] => 6404018.6094849 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:08.000Z ) ) ) [452] => stdClass Object ( [id] => 4103 [name] => FLETA [symbol] => FLETA [slug] => fleta [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2019-07-16T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 991970054.68986 [total_supply] => 2000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x7788d759f21f53533051a9ae657fa05a1e068fc6 ) [cmc_rank] => 453 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00645112835714 [volume_24h] => 2894179.8580305 [percent_change_1h] => 0.349617 [percent_change_24h] => 5.25718 [percent_change_7d] => 7.42079 [market_cap] => 6399326.1492435 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:13.000Z ) ) ) [453] => stdClass Object ( [id] => 1937 [name] => Po.et [symbol] => POE [slug] => poet [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2017-09-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 3141592653 [total_supply] => 3141592653 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x0e0989b1f9b8a38983c2ba8053269ca62ec9b195 ) [cmc_rank] => 454 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0019472082364 [volume_24h] => 271008.41334749 [percent_change_1h] => 3.40956 [percent_change_24h] => 0.0798832 [percent_change_7d] => 2.86088 [market_cap] => 6117335.0893353 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:03.000Z ) ) ) [454] => stdClass Object ( [id] => 4950 [name] => LCX [symbol] => LCX [slug] => lcx [num_market_pairs] => 18 [date_added] => 2019-12-03T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 529038953.38406 [total_supply] => 956682375 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x037a54aab062628c9bbae1fdb1583c195585fe41 ) [cmc_rank] => 455 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0115081800238 [volume_24h] => 652055.03592371 [percent_change_1h] => -0.434259 [percent_change_24h] => -3.45985 [percent_change_7d] => -26.2251 [market_cap] => 6088275.5151465 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:14.000Z ) ) ) [455] => stdClass Object ( [id] => 4841 [name] => suterusu [symbol] => SUTER [slug] => suterusu [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2019-11-22T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1085471454.801 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xba8c0244fbdeb10f19f6738750daeedf7a5081eb ) [cmc_rank] => 456 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00583097206462 [volume_24h] => 1328866.1591495 [percent_change_1h] => -0.110473 [percent_change_24h] => 1.25763 [percent_change_7d] => -6.57844 [market_cap] => 6329353.7298871 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:14.000Z ) ) ) [456] => stdClass Object ( [id] => 2335 [name] => Lightning Bitcoin [symbol] => LBTC [slug] => lightning-bitcoin [num_market_pairs] => 12 [date_added] => 2018-01-03T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => 7465926 [circulating_supply] => 3860807.622 [total_supply] => 7465926 [platform] => [cmc_rank] => 457 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.62872721547 [volume_24h] => 4338423.1009059 [percent_change_1h] => 0.0936159 [percent_change_24h] => 16.0376 [percent_change_7d] => 7.80839 [market_cap] => 6288202.4476454 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:05.000Z ) ) ) [457] => stdClass Object ( [id] => 1834 [name] => Pillar [symbol] => PLR [slug] => pillar [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2017-07-24T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 800000000 [circulating_supply] => 259348201 [total_supply] => 800000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xe3818504c1b32bf1557b16c238b2e01fd3149c17 ) [cmc_rank] => 458 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0241771326842 [volume_24h] => 11978.064117317 [percent_change_1h] => -0.183326 [percent_change_24h] => -0.691679 [percent_change_7d] => 8.05712 [market_cap] => 6270295.8669856 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:03.000Z ) ) ) [458] => stdClass Object ( [id] => 3345 [name] => DAPS Coin [symbol] => DAPS [slug] => daps-coin [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2018-09-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 70000000000 [circulating_supply] => 52586828001.998 [total_supply] => 60000000000 [platform] => [cmc_rank] => 459 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.000120030270838 [volume_24h] => 588316.95392622 [percent_change_1h] => 0.445341 [percent_change_24h] => -1.41937 [percent_change_7d] => 23.1407 [market_cap] => 6312011.2075912 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:10.000Z ) ) ) [459] => stdClass Object ( [id] => 2576 [name] => Tokenomy [symbol] => TEN [slug] => tokenomy [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2018-03-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 200000000 [total_supply] => 200000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xdd16ec0f66e54d453e6756713e533355989040e4 ) [cmc_rank] => 460 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0313437197259 [volume_24h] => 47656.379955996 [percent_change_1h] => -0.32889 [percent_change_24h] => 0.367306 [percent_change_7d] => 31.7604 [market_cap] => 6268743.94518 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:06.000Z ) ) ) [460] => stdClass Object ( [id] => 3707 [name] => T.OS [symbol] => TOSC [slug] => t-os [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2019-01-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 2130000000 [circulating_supply] => 847439102.25238 [total_supply] => 2088368121.4849 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xd50649aab1d39d68bc965e0f6d1cfe0010e4908b ) [cmc_rank] => 461 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00727085873275 [volume_24h] => 275375.511353 [percent_change_1h] => -1.18617 [percent_change_24h] => 0.866176 [percent_change_7d] => -1.54263 [market_cap] => 6161609.9970855 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:11.000Z ) ) ) [461] => stdClass Object ( [id] => 4748 [name] => Dimension Chain [symbol] => EON [slug] => dimension-chain [num_market_pairs] => 1 [date_added] => 2019-10-04T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 244783561 [total_supply] => 2000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x4cb10f4df4bf4f64d4797d00d468181ef731be9a ) [cmc_rank] => 462 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0248883055763 [volume_24h] => 266005.80857535 [percent_change_1h] => -9.09256 [percent_change_24h] => 11.7332 [percent_change_7d] => -32.5808 [market_cap] => 6092248.0662229 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:14.000Z ) ) ) [462] => stdClass Object ( [id] => 5160 [name] => Dune Network [symbol] => DUN [slug] => dune-network [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2020-05-04T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 455538981.806 [total_supply] => 561268467.806 [platform] => [cmc_rank] => 463 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:15.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0136822856943 [volume_24h] => 32145.27038721 [percent_change_1h] => 1.26716 [percent_change_24h] => 6.43713 [percent_change_7d] => 5.82411 [market_cap] => 6232814.4939602 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:15.000Z ) ) ) [463] => stdClass Object ( [id] => 3883 [name] => QuickX Protocol [symbol] => QCX [slug] => quickx-protocol [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2019-04-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 498333777.95726 [total_supply] => 500000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xf9e5af7b42d31d51677c75bbbd37c1986ec79aee ) [cmc_rank] => 464 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0125043821174 [volume_24h] => 66769.538868301 [percent_change_1h] => 1.82892 [percent_change_24h] => -0.0890313 [percent_change_7d] => -19.9946 [market_cap] => 6231355.9815851 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:12.000Z ) ) ) [464] => stdClass Object ( [id] => 1312 [name] => Steem Dollars [symbol] => SBD [slug] => steem-dollars [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2016-07-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 5679087.635 [total_supply] => 5679087.635 [platform] => [cmc_rank] => 465 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.09546325921 [volume_24h] => 111218.47302864 [percent_change_1h] => 1.99793 [percent_change_24h] => 4.97436 [percent_change_7d] => 10.5667 [market_cap] => 6221231.8499763 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:02.000Z ) ) ) [465] => stdClass Object ( [id] => 2371 [name] => United Traders Token [symbol] => UTT [slug] => uttoken [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2018-01-11T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 37508998.799855 [total_supply] => 69403130.979855 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x16f812be7fff02caf662b85d5d58a5da6572d4df ) [cmc_rank] => 466 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.164051460152 [volume_24h] => 4182.3888133932 [percent_change_1h] => -0.826008 [percent_change_24h] => 2.04842 [percent_change_7d] => 4.07018 [market_cap] => 6153406.0219559 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:05.000Z ) ) ) [466] => stdClass Object ( [id] => 2320 [name] => Utrust [symbol] => UTK [slug] => utrust [num_market_pairs] => 20 [date_added] => 2017-12-29T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 450000000 [total_supply] => 500000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x70a72833d6bf7f508c8224ce59ea1ef3d0ea3a38 ) [cmc_rank] => 467 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0137353076021 [volume_24h] => 2035698.4014612 [percent_change_1h] => -1.26109 [percent_change_24h] => 21.0177 [percent_change_7d] => 12.7168 [market_cap] => 6180888.420945 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:05.000Z ) ) ) [467] => stdClass Object ( [id] => 5626 [name] => King DAG [symbol] => KDAG [slug] => king-dag [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2020-05-26T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 1000000000 [circulating_supply] => 48001470 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x95e40e065afb3059dcabe4aaf404c1f92756603a ) [cmc_rank] => 468 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:16.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.127334925397 [volume_24h] => 2351129.6950133 [percent_change_1h] => -0.338738 [percent_change_24h] => 1.29159 [percent_change_7d] => 10.42 [market_cap] => 6112263.6013963 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:16.000Z ) ) ) [468] => stdClass Object ( [id] => 2505 [name] => Bluzelle [symbol] => BLZ [slug] => bluzelle [num_market_pairs] => 22 [date_added] => 2018-02-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 226658585.87485 [total_supply] => 500000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x5732046a883704404f284ce41ffadd5b007fd668 ) [cmc_rank] => 469 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0268034298146 [volume_24h] => 3777350.6155756 [percent_change_1h] => 0.995922 [percent_change_24h] => 10.7715 [percent_change_7d] => 57.9501 [market_cap] => 6075227.4983731 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:06.000Z ) ) ) [469] => stdClass Object ( [id] => 2662 [name] => Haven Protocol [symbol] => XHV [slug] => haven-protocol [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2018-04-23T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 12663795.221 [total_supply] => 12663795.221 [platform] => [cmc_rank] => 470 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.466936264117 [volume_24h] => 177635.32933671 [percent_change_1h] => 2.87218 [percent_change_24h] => 4.15243 [percent_change_7d] => 2.3643 [market_cap] => 5913185.2300365 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:07.000Z ) ) ) [470] => stdClass Object ( [id] => 3756 [name] => #MetaHash [symbol] => MHC [slug] => metahash [num_market_pairs] => 14 [date_added] => 2019-02-21T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 9200000000 [circulating_supply] => 1885282474.9248 [total_supply] => 2052475179 [platform] => [cmc_rank] => 471 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00321014217753 [volume_24h] => 8545944.1310015 [percent_change_1h] => 0.324897 [percent_change_24h] => 0.303212 [percent_change_7d] => -1.99503 [market_cap] => 6052024.7893142 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:11.000Z ) ) ) [471] => stdClass Object ( [id] => 2318 [name] => Neumark [symbol] => NEU [slug] => neumark [num_market_pairs] => 10 [date_added] => 2017-12-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 1500000000 [circulating_supply] => 38692171.379008 [total_supply] => 71211011.513183 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xa823e6722006afe99e91c30ff5295052fe6b8e32 ) [cmc_rank] => 472 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.155004136571 [volume_24h] => 7070.5531959941 [percent_change_1h] => 0.165896 [percent_change_24h] => 5.39509 [percent_change_7d] => -3.62408 [market_cap] => 5997446.6166602 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:05.000Z ) ) ) [472] => stdClass Object ( [id] => 3847 [name] => Contents Protocol [symbol] => CPT [slug] => contents-protocol [num_market_pairs] => 0 [date_added] => 2019-04-08T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 3071538363.7798 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x9b62513c8a27290cf6a7a9e29386e600245ea819 ) [cmc_rank] => 473 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00193282596652 [volume_24h] => [percent_change_1h] => 0 [percent_change_24h] => -4.26326E-14 [percent_change_7d] => -7.10543E-14 [market_cap] => 5936749.106676 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:11.000Z ) ) ) [473] => stdClass Object ( [id] => 5488 [name] => JUST [symbol] => JST [slug] => just [num_market_pairs] => 11 [date_added] => 2020-05-07T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 9900000000 [circulating_supply] => 796125000 [total_supply] => 9900000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1958 [name] => TRON [symbol] => TRX [slug] => tron [token_address] => TCFLL5dx5ZJdKnWuesXxi1VPwjLVmWZZy9 ) [cmc_rank] => 474 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:16.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00737551629065 [volume_24h] => 55350961.956546 [percent_change_1h] => 0.147782 [percent_change_24h] => -1.24588 [percent_change_7d] => -7.05912 [market_cap] => 5871832.9068937 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:16.000Z ) ) ) [474] => stdClass Object ( [id] => 3875 [name] => Valor Token [symbol] => VALOR [slug] => valor-token [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2019-04-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 20036000.0002 [total_supply] => 75000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x297e4e5e59ad72b1b0a2fd446929e76117be0e0a ) [cmc_rank] => 475 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.295509755682 [volume_24h] => 1242641.5453307 [percent_change_1h] => -0.122618 [percent_change_24h] => 12.3248 [percent_change_7d] => 25.8241 [market_cap] => 5920833.4649037 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:12.000Z ) ) ) [475] => stdClass Object ( [id] => 2916 [name] => Nimiq [symbol] => NIM [slug] => nimiq [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2018-07-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => 21000000000 [circulating_supply] => 6030314301.0602 [total_supply] => 6856314301.0602 [platform] => [cmc_rank] => 476 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.000976954891649 [volume_24h] => 272035.64956706 [percent_change_1h] => -0.30676 [percent_change_24h] => 0.800406 [percent_change_7d] => -8.43187 [market_cap] => 5891345.0546017 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:08.000Z ) ) ) [476] => stdClass Object ( [id] => 2605 [name] => BnkToTheFuture [symbol] => BFT [slug] => bnktothefuture [num_market_pairs] => 10 [date_added] => 2018-03-22T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 729989999.32474 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x01ff50f8b7f74e4f00580d9596cd3d0d6d6e326f ) [cmc_rank] => 477 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00804455633801 [volume_24h] => 336354.24426262 [percent_change_1h] => -0.0391184 [percent_change_24h] => -4.93764 [percent_change_7d] => 11.1937 [market_cap] => 5872445.6757517 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:06.000Z ) ) ) [477] => stdClass Object ( [id] => 1712 [name] => Quantum Resistant Ledger [symbol] => QRL [slug] => quantum-resistant-ledger [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2017-06-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => 105000000 [circulating_supply] => 71289077.019561 [total_supply] => 71289077.019561 [platform] => [cmc_rank] => 478 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0819053501875 [volume_24h] => 152128.01794273 [percent_change_1h] => 0.119502 [percent_change_24h] => 2.07293 [percent_change_7d] => 8.87016 [market_cap] => 5838956.8178308 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:03.000Z ) ) ) [478] => stdClass Object ( [id] => 3731 [name] => PlayChip [symbol] => PLA [slug] => playchip [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2019-02-08T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 14009105692.842 [total_supply] => 50000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x0198f46f520F33cd4329bd4bE380a25a90536CD5 ) [cmc_rank] => 479 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.000416634292109 [volume_24h] => 259.98546606798 [percent_change_1h] => -4.92782 [percent_change_24h] => -70.3454 [percent_change_7d] => -74.1971 [market_cap] => 5836673.8334175 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:11.000Z ) ) ) [479] => stdClass Object ( [id] => 4120 [name] => Prometeus [symbol] => PROM [slug] => prometeus [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2019-07-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 6500000 [total_supply] => 20000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xfc82bb4ba86045af6f327323a46e80412b91b27d ) [cmc_rank] => 480 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.898335070093 [volume_24h] => 548014.42125834 [percent_change_1h] => -0.159075 [percent_change_24h] => -3.20328 [percent_change_7d] => -3.05262 [market_cap] => 5839177.9556045 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:13.000Z ) ) ) [480] => stdClass Object ( [id] => 4566 [name] => DigitalBits [symbol] => XDB [slug] => digitalbits [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2019-09-13T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 339994911.94203 [total_supply] => 1500000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xb9eefc4b0d472a44be93970254df4f4016569d27 ) [cmc_rank] => 481 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0169695568883 [volume_24h] => 889963.17664013 [percent_change_1h] => 1.32261 [percent_change_24h] => 7.52603 [percent_change_7d] => -6.70529 [market_cap] => 5769562.9999328 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:14.000Z ) ) ) [481] => stdClass Object ( [id] => 4152 [name] => CryptoVerificationCoin [symbol] => CVCC [slug] => cryptoverificationcoin [num_market_pairs] => 1 [date_added] => 2019-07-23T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 582595.49469 [total_supply] => 36000000 [platform] => [cmc_rank] => 482 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 9.87183933598 [volume_24h] => 42.657239989691 [percent_change_1h] => -0.54014 [percent_change_24h] => 0.529831 [percent_change_7d] => -6.6053 [market_cap] => 5751289.1214455 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:13.000Z ) ) ) [482] => stdClass Object ( [id] => 1996 [name] => SALT [symbol] => SALT [slug] => salt [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2017-09-29T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 80283620.020574 [total_supply] => 120000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x4156d3342d5c385a87d264f90653733592000581 ) [cmc_rank] => 483 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0714214119488 [volume_24h] => 4919.2527591566 [percent_change_1h] => -0.982412 [percent_change_24h] => 0.097169 [percent_change_7d] => -1.83575 [market_cap] => 5733969.4982303 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:03.000Z ) ) ) [483] => stdClass Object ( [id] => 4056 [name] => Ampleforth [symbol] => AMPL [slug] => ampleforth [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2019-06-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 5898074.3636092 [total_supply] => 19693112.91993 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xd46ba6d942050d489dbd938a2c909a5d5039a161 ) [cmc_rank] => 484 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.973534201677 [volume_24h] => 13430.100379606 [percent_change_1h] => -0.270833 [percent_change_24h] => 0.343798 [percent_change_7d] => -3.26387 [market_cap] => 5741977.1170079 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:12.000Z ) ) ) [484] => stdClass Object ( [id] => 1779 [name] => Wagerr [symbol] => WGR [slug] => wagerr [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2017-07-05T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 190377251.23267 [total_supply] => 211756865.23267 [platform] => [cmc_rank] => 485 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0299427725939 [volume_24h] => 1384.593011119 [percent_change_1h] => -0.0259477 [percent_change_24h] => 0.0214876 [percent_change_7d] => 3.55037 [market_cap] => 5700422.7407116 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:03.000Z ) ) ) [485] => stdClass Object ( [id] => 2833 [name] => Ivy [symbol] => IVY [slug] => ivy [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2018-05-31T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 895021071.95342 [total_supply] => 1610924200 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xa4ea687a2a7f29cf2dc66b39c68e4411c0d00c49 ) [cmc_rank] => 486 [last_updated] => 2020-06-05T02:24:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00636798044999 [volume_24h] => 0.006367980449987 [percent_change_1h] => 0.274438 [percent_change_24h] => -11.8066 [percent_change_7d] => -42.0342 [market_cap] => 5699476.6885285 [last_updated] => 2020-06-05T02:24:08.000Z ) ) ) [486] => stdClass Object ( [id] => 4824 [name] => SymVerse [symbol] => SYM [slug] => symverse [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2019-12-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 1000000000 [circulating_supply] => 66969061 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x79b4D12Fa63A8d1202b26c5Ba6d62136A4A09dDa ) [cmc_rank] => 487 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0849475173112 [volume_24h] => 17301.139412796 [percent_change_1h] => -2.49139 [percent_change_24h] => 3.50316 [percent_change_7d] => 11.5125 [market_cap] => 5688855.4686123 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:14.000Z ) ) ) [487] => stdClass Object ( [id] => 3936 [name] => GNY [symbol] => GNY [slug] => gny [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2019-05-14T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 192376657 [total_supply] => 400000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x247551f2eb3362e222c742e9c788b8957d9bc87e ) [cmc_rank] => 488 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0295732678306 [volume_24h] => 14086.660654203 [percent_change_1h] => -24.4042 [percent_change_24h] => -4.85775 [percent_change_7d] => 44.7865 [market_cap] => 5689206.4018165 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:12.000Z ) ) ) [488] => stdClass Object ( [id] => 4194 [name] => LNX Protocol [symbol] => LNX [slug] => lnx-protocol [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2019-07-31T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 271607626 [total_supply] => 1855312500 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x5e3845a1d78db544613edbe43dc1ea497266d3b8 ) [cmc_rank] => 489 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0208744308399 [volume_24h] => 3855.5423996688 [percent_change_1h] => 0.0152466 [percent_change_24h] => 58.5979 [percent_change_7d] => 61.4579 [market_cap] => 5669654.6045264 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:13.000Z ) ) ) [489] => stdClass Object ( [id] => 3985 [name] => Origo [symbol] => OGO [slug] => origo [num_market_pairs] => 16 [date_added] => 2019-06-03T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 433668796.36682 [total_supply] => 708333334.009 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xff0e5e014cf97e0615cb50f6f39da6388e2fae6e ) [cmc_rank] => 490 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0130144681115 [volume_24h] => 900287.76830647 [percent_change_1h] => -0.240786 [percent_change_24h] => 0.435075 [percent_change_7d] => 10.6679 [market_cap] => 5643968.7212686 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:12.000Z ) ) ) [490] => stdClass Object ( [id] => 1918 [name] => Achain [symbol] => ACT [slug] => achain [num_market_pairs] => 22 [date_added] => 2017-08-27T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 1000000000 [circulating_supply] => 962958739.91063 [total_supply] => 1000000000 [platform] => [cmc_rank] => 491 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00587093297564 [volume_24h] => 1247727.2068937 [percent_change_1h] => 0.0314921 [percent_change_24h] => -0.921503 [percent_change_7d] => 0.201051 [market_cap] => 5653466.2203221 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:03.000Z ) ) ) [491] => stdClass Object ( [id] => 4804 [name] => ROOBEE [symbol] => ROOBEE [slug] => roobee [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2019-10-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 5400000000 [circulating_supply] => 1381663689 [total_supply] => 5400000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xa31b1767e09f842ecfd4bc471fe44f830e3891aa ) [cmc_rank] => 492 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00407223910838 [volume_24h] => 1841507.2153041 [percent_change_1h] => -0.574882 [percent_change_24h] => 0.242873 [percent_change_7d] => -6.53602 [market_cap] => 5626464.9089744 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:14.000Z ) ) ) [492] => stdClass Object ( [id] => 2453 [name] => EDUCare [symbol] => EKT [slug] => educare [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2018-01-23T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 724297908.475 [total_supply] => 724297908.475 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x4ecdb6385f3db3847f9c4a9bf3f9917bb27a5452 ) [cmc_rank] => 493 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00770952429239 [volume_24h] => 428557.03063311 [percent_change_1h] => -0.908062 [percent_change_24h] => -3.09892 [percent_change_7d] => -8.82403 [market_cap] => 5583992.3203153 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:05.000Z ) ) ) [493] => stdClass Object ( [id] => 2572 [name] => BABB [symbol] => BAX [slug] => babb [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2018-03-09T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 34146212034.51 [total_supply] => 50000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x9a0242b7a33dacbe40edb927834f96eb39f8fbcb ) [cmc_rank] => 494 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00016341330869 [volume_24h] => 94028.049554268 [percent_change_1h] => -1.45018 [percent_change_24h] => 3.87398 [percent_change_7d] => -3.01927 [market_cap] => 5579945.4877896 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:06.000Z ) ) ) [494] => stdClass Object ( [id] => 3325 [name] => Robotina [symbol] => ROX [slug] => robotina [num_market_pairs] => 13 [date_added] => 2018-09-21T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 303758412.04429 [total_supply] => 331614076.92142 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x574f84108a98c575794f75483d801d1d5dc861a5 ) [cmc_rank] => 495 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0183256916338 [volume_24h] => 4093.446963377 [percent_change_1h] => -0.220184 [percent_change_24h] => -1.00689 [percent_change_7d] => -3.16212 [market_cap] => 5566582.9902965 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:10.000Z ) ) ) [495] => stdClass Object ( [id] => 2066 [name] => Everus [symbol] => EVR [slug] => everus [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2017-10-19T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 464518541.01626 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x3137619705b5fc22a3048989f983905e456b59ab ) [cmc_rank] => 496 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0118625359637 [volume_24h] => 73.679136128314 [percent_change_1h] => -4.70889 [percent_change_24h] => 12.8587 [percent_change_7d] => 109.359 [market_cap] => 5510367.8986108 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:04.000Z ) ) ) [496] => stdClass Object ( [id] => 2454 [name] => UnlimitedIP [symbol] => UIP [slug] => unlimitedip [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2018-01-24T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1276568734.7223 [total_supply] => 2839985525.01 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x4290563c2d7c255b5eec87f2d3bd10389f991d68 ) [cmc_rank] => 497 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00431582438296 [volume_24h] => 206052.2044449 [percent_change_1h] => -0.467858 [percent_change_24h] => 1.02723 [percent_change_7d] => 1.04305 [market_cap] => 5509446.471839 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:05.000Z ) ) ) [497] => stdClass Object ( [id] => 3376 [name] => Darico Ecosystem Coin [symbol] => DEC [slug] => darcio-ecosystem-coin [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2018-10-11T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 63006341.501908 [total_supply] => 99006341.501908 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x89c6c856a6db3e46107163d0cda7a7ff211bd655 ) [cmc_rank] => 498 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0871884658019 [volume_24h] => 9.3117281476482 [percent_change_1h] => -0.424565 [percent_change_24h] => -11.6229 [percent_change_7d] => 161.485 [market_cap] => 5493426.2513419 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:10.000Z ) ) ) [498] => stdClass Object ( [id] => 4105 [name] => CoinMetro Token [symbol] => XCM [slug] => coinmetro-token [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2019-08-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 330000000 [circulating_supply] => 209758372.51827 [total_supply] => 330000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x44e2ca91cea1147f1b503e669f06cd11fb0c5490 ) [cmc_rank] => 499 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0261435957214 [volume_24h] => 9494.2689623572 [percent_change_1h] => 0.521896 [percent_change_24h] => 0.352701 [percent_change_7d] => 3.84455 [market_cap] => 5483838.0902965 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:12.000Z ) ) ) [499] => stdClass Object ( [id] => 2666 [name] => Effect.AI [symbol] => EFX [slug] => effect-ai [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2018-04-23T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 252168527.316 [total_supply] => 650000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1765 [name] => EOS [symbol] => EOS [slug] => eos [token_address] => acbc532904b6b51b5ea6d19b803d78af70e7e6f9 ) [cmc_rank] => 500 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0215862940625 [volume_24h] => 10019.120322982 [percent_change_1h] => 0.0209902 [percent_change_24h] => 4.38245 [percent_change_7d] => 2.72562 [market_cap] => 5443383.9839507 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:07.000Z ) ) ) [500] => stdClass Object ( [id] => 3754 [name] => EveryCoin [symbol] => EVY [slug] => everycoin [num_market_pairs] => 14 [date_added] => 2019-02-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 9380000000 [total_supply] => 88800000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xeed3ae7b0f8b5b9bb8c035a9941382b1822671cd ) [cmc_rank] => 501 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.000579647754634 [volume_24h] => 762122.24513775 [percent_change_1h] => -0.0355282 [percent_change_24h] => -1.52301 [percent_change_7d] => 4.33109 [market_cap] => 5437095.9384669 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:11.000Z ) ) ) [501] => stdClass Object ( [id] => 3336 [name] => IQeon [symbol] => IQN [slug] => iqeon [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2018-09-24T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 5491860.1987553 [total_supply] => 5491860.1987553 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x0db8d8b76bc361bacbb72e2c491e06085a97ab31 ) [cmc_rank] => 502 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.986901228681 [volume_24h] => 41452.211701065 [percent_change_1h] => 0.0102853 [percent_change_24h] => 2.14921 [percent_change_7d] => 4.813 [market_cap] => 5419923.5778959 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:10.000Z ) ) ) [502] => stdClass Object ( [id] => 5420 [name] => SonoCoin [symbol] => SONO [slug] => sonocoin [num_market_pairs] => 1 [date_added] => 2020-04-08T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 28250406.685166 [total_supply] => 102638296.91241 [platform] => [cmc_rank] => 503 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:15.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.190676534657 [volume_24h] => 1512.3960948658 [percent_change_1h] => -0.121905 [percent_change_24h] => 0.530939 [percent_change_7d] => 0.204665 [market_cap] => 5386689.6493784 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:15.000Z ) ) ) [503] => stdClass Object ( [id] => 4173 [name] => Levolution [symbol] => LEVL [slug] => levolution [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2019-07-26T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 39452988.83914 [total_supply] => 311000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x09970aec766b6f3223aca9111555e99dc50ff13a ) [cmc_rank] => 504 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.135134896987 [volume_24h] => 74517.630049815 [percent_change_1h] => -5.31106 [percent_change_24h] => -11.7484 [percent_change_7d] => -26.5893 [market_cap] => 5331475.5826064 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:13.000Z ) ) ) [504] => stdClass Object ( [id] => 2379 [name] => Kcash [symbol] => KCASH [slug] => kcash [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2018-01-12T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 445499083.496 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x32d74896f05204d1b6ae7b0a3cebd7fc0cd8f9c7 ) [cmc_rank] => 505 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0119766359868 [volume_24h] => 3845947.8739456 [percent_change_1h] => 0.0205427 [percent_change_24h] => -0.670001 [percent_change_7d] => -0.0815221 [market_cap] => 5335580.3554846 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:05.000Z ) ) ) [505] => stdClass Object ( [id] => 4484 [name] => ChronoCoin [symbol] => CRN [slug] => chronocoin [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2019-10-15T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 2221053119.3844 [total_supply] => 5680000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1376 [name] => Neo [symbol] => NEO [slug] => neo [token_address] => c875e3e1a9f7ba1291aea40cead371754dfcb3de ) [cmc_rank] => 506 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00241780883381 [volume_24h] => 7449.1514657125 [percent_change_1h] => 0.614003 [percent_change_24h] => 1.51795 [percent_change_7d] => 12.3766 [market_cap] => 5370081.8524089 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:13.000Z ) ) ) [506] => stdClass Object ( [id] => 2399 [name] => INT Chain [symbol] => INT [slug] => int-chain [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2018-01-15T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 449560377 [total_supply] => 960329508.372 [platform] => [cmc_rank] => 507 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0118407821594 [volume_24h] => 1247016.8700883 [percent_change_1h] => 0.293704 [percent_change_24h] => 0.420564 [percent_change_7d] => -9.26112 [market_cap] => 5323146.4915547 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:05.000Z ) ) ) [507] => stdClass Object ( [id] => 2313 [name] => SIRIN LABS Token [symbol] => SRN [slug] => sirin-labs-token [num_market_pairs] => 18 [date_added] => 2017-12-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 491820906.379 [total_supply] => 572166103.886 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x68d57c9a1c35f63e2c83ee8e49a64e9d70528d25 ) [cmc_rank] => 508 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0108000682063 [volume_24h] => 291233.25456475 [percent_change_1h] => 0.892638 [percent_change_24h] => -0.973676 [percent_change_7d] => 6.31468 [market_cap] => 5311699.3341775 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:05.000Z ) ) ) [508] => stdClass Object ( [id] => 2873 [name] => Metronome [symbol] => MET [slug] => metronome [num_market_pairs] => 10 [date_added] => 2018-06-26T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 10571874.731921 [total_supply] => 12048548.731921 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xa3d58c4e56fedcae3a7c43a725aee9a71f0ece4e ) [cmc_rank] => 509 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.49964354252 [volume_24h] => 29671.109912334 [percent_change_1h] => -0.472755 [percent_change_24h] => 7.88359 [percent_change_7d] => 18.7907 [market_cap] => 5282168.9421347 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:08.000Z ) ) ) [509] => stdClass Object ( [id] => 2473 [name] => All Sports [symbol] => SOC [slug] => all-sports [num_market_pairs] => 15 [date_added] => 2018-01-27T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1499865881.6973 [total_supply] => 1500000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x2d0e95bd4795d7ace0da3c0ff7b706a5970eb9d3 ) [cmc_rank] => 510 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0035141448208 [volume_24h] => 581750.00513876 [percent_change_1h] => -0.847587 [percent_change_24h] => 0.00306639 [percent_change_7d] => 3.22388 [market_cap] => 5270745.9200612 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:05.000Z ) ) ) [510] => stdClass Object ( [id] => 4003 [name] => Zenon [symbol] => ZNN [slug] => zenon [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2019-06-12T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => [circulating_supply] => 4062211.6097921 [total_supply] => 4834347.6096801 [platform] => [cmc_rank] => 511 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.29266783915 [volume_24h] => 197046.41905614 [percent_change_1h] => -0.260723 [percent_change_24h] => -2.20444 [percent_change_7d] => -10.3207 [market_cap] => 5251090.3038 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:12.000Z ) ) ) [511] => stdClass Object ( [id] => 4691 [name] => Zano [symbol] => ZANO [slug] => zano [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2020-01-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 10146735.93 [total_supply] => 12176235.93 [platform] => [cmc_rank] => 512 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.516219983516 [volume_24h] => 44548.075821413 [percent_change_1h] => -0.269412 [percent_change_24h] => -14.4005 [percent_change_7d] => -29.3082 [market_cap] => 5237947.8545258 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:14.000Z ) ) ) [512] => stdClass Object ( [id] => 3620 [name] => Atlas Protocol [symbol] => ATP [slug] => atlas-protocol [num_market_pairs] => 11 [date_added] => 2018-11-27T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 10000000000 [circulating_supply] => 2576066702.77 [total_supply] => 4000001000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1908 [name] => Nebulas [symbol] => NAS [slug] => nebulas-token [token_address] => n1zUNqeBPvsyrw5zxp9mKcDdLTjuaEL7s39 ) [cmc_rank] => 513 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00201763201899 [volume_24h] => 118892.90338003 [percent_change_1h] => -0.423134 [percent_change_24h] => -0.436454 [percent_change_7d] => -1.17789 [market_cap] => 5197554.6625627 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:11.000Z ) ) ) [513] => stdClass Object ( [id] => 1552 [name] => Melon [symbol] => MLN [slug] => melon [num_market_pairs] => 11 [date_added] => 2017-02-21T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1250000 [total_supply] => 1250000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xec67005c4e498ec7f55e092bd1d35cbc47c91892 ) [cmc_rank] => 514 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 4.11889858742 [volume_24h] => 273202.80947303 [percent_change_1h] => 0.836846 [percent_change_24h] => 1.92619 [percent_change_7d] => -0.10348 [market_cap] => 5148623.234275 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:02.000Z ) ) ) [514] => stdClass Object ( [id] => 3147 [name] => HYCON [symbol] => HYC [slug] => hycon [num_market_pairs] => 10 [date_added] => 2018-08-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => 5000000000 [circulating_supply] => 2221883508.4013 [total_supply] => 3006241020.3038 [platform] => [cmc_rank] => 515 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00233628693477 [volume_24h] => 3179037.1560532 [percent_change_1h] => -0.176988 [percent_change_24h] => 4.53193 [percent_change_7d] => 6.70586 [market_cap] => 5190957.4112588 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:09.000Z ) ) ) [515] => stdClass Object ( [id] => 2135 [name] => Revain [symbol] => REV [slug] => revain [num_market_pairs] => 17 [date_added] => 2017-11-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 484450000 [circulating_supply] => 484410729 [total_supply] => 484410729 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x2ef52Ed7De8c5ce03a4eF0efbe9B7450F2D7Edc9 ) [cmc_rank] => 516 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0106837527314 [volume_24h] => 1327870.5910511 [percent_change_1h] => -0.174933 [percent_change_24h] => 0.694149 [percent_change_7d] => 0.34681 [market_cap] => 5175324.4490732 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:04.000Z ) ) ) [516] => stdClass Object ( [id] => 3182 [name] => HitChain [symbol] => HIT [slug] => hitchain [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2018-08-16T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 61440000000 [total_supply] => 102400000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x7995ab36bB307Afa6A683C24a25d90Dc1Ea83566 ) [cmc_rank] => 517 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 8.23138429864E-5 [volume_24h] => 57294.294266099 [percent_change_1h] => -0.323241 [percent_change_24h] => 0.286599 [percent_change_7d] => -16.0937 [market_cap] => 5057362.5130844 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:09.000Z ) ) ) [517] => stdClass Object ( [id] => 2034 [name] => Everex [symbol] => EVX [slug] => everex [num_market_pairs] => 16 [date_added] => 2017-10-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 22700000 [total_supply] => 25000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xf3db5fa2c66b7af3eb0c0b782510816cbe4813b8 ) [cmc_rank] => 518 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.224791312419 [volume_24h] => 752037.7311981 [percent_change_1h] => 0.264879 [percent_change_24h] => 6.35017 [percent_change_7d] => 0.767469 [market_cap] => 5102762.7919113 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:03.000Z ) ) ) [518] => stdClass Object ( [id] => 5397 [name] => Castweet [symbol] => CTT [slug] => castweet [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2020-03-31T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 3734992.7757678 [total_supply] => 1010000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x1a4743cf1af4c289351390a2b3fe7c13d2f7c235 ) [cmc_rank] => 519 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:15.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.35970030395 [volume_24h] => 238367.30779797 [percent_change_1h] => 1.31368 [percent_change_24h] => 11.7496 [percent_change_7d] => -30.8918 [market_cap] => 5078470.8124625 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:15.000Z ) ) ) [519] => stdClass Object ( [id] => 4660 [name] => Telos [symbol] => TLOS [slug] => telos [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2019-09-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 263520701.2685 [total_supply] => 355208370.6674 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1765 [name] => EOS [symbol] => EOS [slug] => eos [token_address] => ) [cmc_rank] => 520 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0192695884806 [volume_24h] => 36746.992677255 [percent_change_1h] => 0.318244 [percent_change_24h] => -1.10311 [percent_change_7d] => -10.197 [market_cap] => 5077935.4695631 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:14.000Z ) ) ) [520] => stdClass Object ( [id] => 2476 [name] => Ruff [symbol] => RUFF [slug] => ruff [num_market_pairs] => 15 [date_added] => 2018-01-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 980500000 [total_supply] => 1880000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xf278c1ca969095ffddded020290cf8b5c424ace2 ) [cmc_rank] => 521 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0051368076094 [volume_24h] => 704699.94577195 [percent_change_1h] => -0.231971 [percent_change_24h] => -0.604718 [percent_change_7d] => -1.83206 [market_cap] => 5036639.8610167 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:06.000Z ) ) ) [521] => stdClass Object ( [id] => 2364 [name] => TokenClub [symbol] => TCT [slug] => tokenclub [num_market_pairs] => 12 [date_added] => 2018-01-11T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 539484924.83501 [total_supply] => 995239500 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x4824a7b64e3966b0133f4f4ffb1b9d6beb75fff7 ) [cmc_rank] => 522 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00934652112323 [volume_24h] => 4675731.1143785 [percent_change_1h] => 1.97424 [percent_change_24h] => 13.2212 [percent_change_7d] => 53.4857 [market_cap] => 5042307.2456346 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:05.000Z ) ) ) [522] => stdClass Object ( [id] => 2655 [name] => Monero Classic [symbol] => XMC [slug] => monero-classic [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2018-04-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 18836059.706711 [total_supply] => 18836059.706711 [platform] => [cmc_rank] => 523 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.267517124411 [volume_24h] => 998.46358008322 [percent_change_1h] => -0.102783 [percent_change_24h] => -28.0513 [percent_change_7d] => -34.3262 [market_cap] => 5038968.5279732 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:07.000Z ) ) ) [523] => stdClass Object ( [id] => 2081 [name] => Ambrosus [symbol] => AMB [slug] => amber [num_market_pairs] => 11 [date_added] => 2017-10-23T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 360960970.59785 [total_supply] => 361477437.5357 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x4dc3643dbc642b72c158e7f3d2ff232df61cb6ce ) [cmc_rank] => 524 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0139186395892 [volume_24h] => 246738.82218231 [percent_change_1h] => -0.103203 [percent_change_24h] => 0.374273 [percent_change_7d] => 32.0253 [market_cap] => 5024085.6555193 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:03.000Z ) ) ) [524] => stdClass Object ( [id] => 2633 [name] => Stakenet [symbol] => XSN [slug] => stakenet [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2018-04-11T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 99718753.587306 [total_supply] => 106859044.50688 [platform] => [cmc_rank] => 525 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0503131099789 [volume_24h] => 239415.74579936 [percent_change_1h] => -1.00721 [percent_change_24h] => -4.58608 [percent_change_7d] => -2.04055 [market_cap] => 5017160.6161969 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:07.000Z ) ) ) [525] => stdClass Object ( [id] => 3126 [name] => ProximaX [symbol] => XPX [slug] => proximax [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2018-08-08T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 6097456550 [total_supply] => 9000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 873 [name] => NEM [symbol] => XEM [slug] => nem [token_address] => prx ) [cmc_rank] => 526 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.000811775356733 [volume_24h] => 402419.95817417 [percent_change_1h] => -0.709569 [percent_change_24h] => -0.56778 [percent_change_7d] => -11.227 [market_cap] => 4949764.9660402 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:09.000Z ) ) ) [526] => stdClass Object ( [id] => 4020 [name] => USDQ [symbol] => USDQ [slug] => usdq [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2019-06-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 5517450.8757497 [total_supply] => 5531632.504218 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x4954db6391f4feb5468b6b943d4935353596aec9 ) [cmc_rank] => 527 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.906113657972 [volume_24h] => 0 [percent_change_1h] => 0 [percent_change_24h] => 0.204211 [percent_change_7d] => -15.9814 [market_cap] => 4999437.5957064 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:12.000Z ) ) ) [527] => stdClass Object ( [id] => 2727 [name] => Bezant [symbol] => BZNT [slug] => bezant [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2018-05-11T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 826604627.64428 [total_supply] => 999999820 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xe1aee98495365fc179699c1bb3e761fa716bee62 ) [cmc_rank] => 528 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00603393224939 [volume_24h] => 468427.59925072 [percent_change_1h] => 0.857442 [percent_change_24h] => 5.89821 [percent_change_7d] => 5.81307 [market_cap] => 4987676.3202378 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:07.000Z ) ) ) [528] => stdClass Object ( [id] => 1026 [name] => Aeon [symbol] => AEON [slug] => aeon [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2015-08-04T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => [circulating_supply] => 15831459.311211 [total_supply] => 15831459.311211 [platform] => [cmc_rank] => 529 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.314945217367 [volume_24h] => 3709.958240517 [percent_change_1h] => -5.73917 [percent_change_24h] => -4.11828 [percent_change_7d] => -6.37934 [market_cap] => 4986042.3940062 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:02.000Z ) ) ) [529] => stdClass Object ( [id] => 3904 [name] => Electronic Energy Coin [symbol] => E2C [slug] => electronic-energy-coin [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2019-05-02T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 971550999 [circulating_supply] => 433657273 [total_supply] => 511373999 [platform] => [cmc_rank] => 530 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0114492058353 [volume_24h] => 190364.29680118 [percent_change_1h] => -0.00319185 [percent_change_24h] => 16.6326 [percent_change_7d] => 2.79293 [market_cap] => 4965031.3805519 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:12.000Z ) ) ) [530] => stdClass Object ( [id] => 2645 [name] => U Network [symbol] => UUU [slug] => u-network [num_market_pairs] => 12 [date_added] => 2018-04-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 6994600000 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x3543638ed4a9006e4840b105944271bcea15605d ) [cmc_rank] => 531 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.000708115219176 [volume_24h] => 204226.69206612 [percent_change_1h] => -0.100593 [percent_change_24h] => -0.451249 [percent_change_7d] => 0.246828 [market_cap] => 4952982.7120484 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:07.000Z ) ) ) [531] => stdClass Object ( [id] => 3698 [name] => Observer [symbol] => OBSR [slug] => observer [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2019-01-15T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => [circulating_supply] => 2111851841 [total_supply] => 15000000000 [platform] => [cmc_rank] => 532 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00232686931537 [volume_24h] => 3073038.3407289 [percent_change_1h] => -0.390127 [percent_change_24h] => 5.48943 [percent_change_7d] => 23.7436 [market_cap] => 4914003.2474305 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:11.000Z ) ) ) [532] => stdClass Object ( [id] => 5475 [name] => GHOSTPRISM [symbol] => GHOST [slug] => ghostprism [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2020-04-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 175000000 [circulating_supply] => 2031253.404972 [total_supply] => 2031253.404972 [platform] => [cmc_rank] => 533 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:16.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 2.41824808703 [volume_24h] => 345495.29968152 [percent_change_1h] => -2.14899 [percent_change_24h] => 11.7896 [percent_change_7d] => 11.4854 [market_cap] => 4912074.6608467 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:16.000Z ) ) ) [533] => stdClass Object ( [id] => 4075 [name] => CryptoFranc [symbol] => XCHF [slug] => cryptofranc [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2019-07-02T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 4726000 [total_supply] => 4726000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xb4272071ecadd69d933adcd19ca99fe80664fc08 ) [cmc_rank] => 534 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.03760460133 [volume_24h] => 2970.132069684 [percent_change_1h] => -0.327775 [percent_change_24h] => -0.547257 [percent_change_7d] => -1.32054 [market_cap] => 4903719.3458856 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:12.000Z ) ) ) [534] => stdClass Object ( [id] => 254 [name] => Gulden [symbol] => NLG [slug] => gulden [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2014-04-08T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => [circulating_supply] => 513720217 [total_supply] => 513720217 [platform] => [cmc_rank] => 535 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:01.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00950035602685 [volume_24h] => 10161.652640642 [percent_change_1h] => -0.0793336 [percent_change_24h] => 3.53935 [percent_change_7d] => -0.635281 [market_cap] => 4880524.9596906 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:01.000Z ) ) ) [535] => stdClass Object ( [id] => 2181 [name] => Genesis Vision [symbol] => GVT [slug] => genesis-vision [num_market_pairs] => 15 [date_added] => 2017-11-15T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 4426883.3118906 [total_supply] => 4436643.9285333 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x103c3a209da59d3e7c4a89307e66521e081cfdf0 ) [cmc_rank] => 536 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.10556666221 [volume_24h] => 389960.94839347 [percent_change_1h] => 13.9282 [percent_change_24h] => 15.0245 [percent_change_7d] => 19.7956 [market_cap] => 4894214.60712 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:04.000Z ) ) ) [536] => stdClass Object ( [id] => 2277 [name] => SmartMesh [symbol] => SMT [slug] => smartmesh [num_market_pairs] => 11 [date_added] => 2017-12-13T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1340519342.7617 [total_supply] => 3141592653 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x55f93985431fc9304077687a35a1ba103dc1e081 ) [cmc_rank] => 537 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0036107896528 [volume_24h] => 91653.483842925 [percent_change_1h] => 0.0623986 [percent_change_24h] => 0.711372 [percent_change_7d] => -1.53438 [market_cap] => 4840333.3722223 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:04.000Z ) ) ) [537] => stdClass Object ( [id] => 1784 [name] => Polybius [symbol] => PLBT [slug] => polybius [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2017-07-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 3969564.998325 [total_supply] => 3969564.998325 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x0affa06e7fbe5bc9a764c979aa66e8256a631f02 ) [cmc_rank] => 538 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.21613589832 [volume_24h] => 10123.277690074 [percent_change_1h] => 0.030646 [percent_change_24h] => 0.135943 [percent_change_7d] => -2.26805 [market_cap] => 4827530.4951776 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:03.000Z ) ) ) [538] => stdClass Object ( [id] => 1828 [name] => SmartCash [symbol] => SMART [slug] => smartcash [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2017-07-21T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => 5000000000 [circulating_supply] => 1413859297.5233 [total_supply] => 2014903576.7233 [platform] => [cmc_rank] => 539 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00339986485674 [volume_24h] => 220570.35699862 [percent_change_1h] => -1.56117 [percent_change_24h] => 10.1555 [percent_change_7d] => 5.61648 [market_cap] => 4806930.5380247 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:03.000Z ) ) ) [539] => stdClass Object ( [id] => 3929 [name] => BQT [symbol] => BQTX [slug] => bqt [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2019-05-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 582831006.81268 [total_supply] => 800000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x9d8be94d0612170ce533ac4d7b43cc3cd91e5a1a ) [cmc_rank] => 540 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00483500971344 [volume_24h] => 443.40660299538 [percent_change_1h] => -28.9157 [percent_change_24h] => -15.9638 [percent_change_7d] => -30.934 [market_cap] => 2817993.5792333 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:12.000Z ) ) ) [540] => stdClass Object ( [id] => 4191 [name] => NOIA Network [symbol] => NOIA [slug] => noia-network [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2019-07-31T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 260354417.12469 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xfc858154c0b2c4a3323046fb505811f110ebda57 ) [cmc_rank] => 541 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0183213884732 [volume_24h] => 130155.63066337 [percent_change_1h] => -0.106043 [percent_change_24h] => 1.32051 [percent_change_7d] => -4.60973 [market_cap] => 4770054.4168551 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:13.000Z ) ) ) [541] => stdClass Object ( [id] => 5444 [name] => Cartesi [symbol] => CTSI [slug] => cartesi [num_market_pairs] => 14 [date_added] => 2020-04-23T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 147333048.4 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x491604c0fdf08347dd1fa4ee062a822a5dd06b5d ) [cmc_rank] => 542 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:15.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0322270750399 [volume_24h] => 867576.60945877 [percent_change_1h] => -0.230941 [percent_change_24h] => 0.937612 [percent_change_7d] => -2.60956 [market_cap] => 4748113.206644 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:15.000Z ) ) ) [542] => stdClass Object ( [id] => 2882 [name] => 0Chain [symbol] => ZCN [slug] => 0chain [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2018-07-02T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 40117166 [total_supply] => 200000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xb9ef770b6a5e12e45983c5d80545258aa38f3b78 ) [cmc_rank] => 543 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.118126370942 [volume_24h] => 52057.316079242 [percent_change_1h] => 1.73912 [percent_change_24h] => 4.77782 [percent_change_7d] => 30.2514 [market_cap] => 4738895.2320578 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:08.000Z ) ) ) [543] => stdClass Object ( [id] => 64 [name] => FLO [symbol] => FLO [slug] => flo [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2013-11-27T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => 160000000 [circulating_supply] => 152351008.348 [total_supply] => 152351008.348 [platform] => [cmc_rank] => 544 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:01.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0310215706999 [volume_24h] => 18897.921619057 [percent_change_1h] => -0.423908 [percent_change_24h] => 0.238538 [percent_change_7d] => 3.73813 [market_cap] => 4726167.5766685 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:01.000Z ) ) ) [544] => stdClass Object ( [id] => 3845 [name] => V-ID [symbol] => VIDT [slug] => v-id [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2019-04-05T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 58501137.2 [circulating_supply] => 46457367.584123 [total_supply] => 57914810.6 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x445f51299ef3307dbd75036dd896565f5b4bf7a5 ) [cmc_rank] => 545 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.100909792927 [volume_24h] => 549418.62937819 [percent_change_1h] => -1.14483 [percent_change_24h] => 2.58009 [percent_change_7d] => -2.77151 [market_cap] => 4688003.3428474 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:11.000Z ) ) ) [545] => stdClass Object ( [id] => 3997 [name] => BlockStamp [symbol] => BST [slug] => blockstamp [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2019-06-05T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => [circulating_supply] => 26380703.453916 [total_supply] => 33923669.453916 [platform] => [cmc_rank] => 546 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.177491730104 [volume_24h] => 1622.2970790234 [percent_change_1h] => -23.1709 [percent_change_24h] => -13.5027 [percent_change_7d] => -9.59222 [market_cap] => 4682356.6973961 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:12.000Z ) ) ) [546] => stdClass Object ( [id] => 3839 [name] => Bitcoin Rhodium [symbol] => XRC [slug] => bitcoin-rhodium [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2019-04-04T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => 2100000 [circulating_supply] => 960030.10390249 [total_supply] => 1250977.5 [platform] => [cmc_rank] => 547 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 4.87334777098 [volume_24h] => 111751.57425877 [percent_change_1h] => -0.219471 [percent_change_24h] => -0.761857 [percent_change_7d] => -21.1776 [market_cap] => 4678560.5669269 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:11.000Z ) ) ) [547] => stdClass Object ( [id] => 2387 [name] => Bitcoin Atom [symbol] => BCA [slug] => bitcoin-atom [num_market_pairs] => 1 [date_added] => 2018-01-12T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => 21000000 [circulating_supply] => 18418931.25 [total_supply] => 21000000 [platform] => [cmc_rank] => 548 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.252341089162 [volume_24h] => 2036.0042382501 [percent_change_1h] => -0.191852 [percent_change_24h] => -3.51805 [percent_change_7d] => 150.638 [market_cap] => 4647853.172825 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:05.000Z ) ) ) [548] => stdClass Object ( [id] => 588 [name] => Ubiq [symbol] => UBQ [slug] => ubiq [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2014-09-07T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => [circulating_supply] => 42609099.353966 [total_supply] => 42609099.353966 [platform] => [cmc_rank] => 549 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:01.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.107993842999 [volume_24h] => 8183.3381510563 [percent_change_1h] => -0.342748 [percent_change_24h] => -2.69312 [percent_change_7d] => -5.82038 [market_cap] => 4601520.385961 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:01.000Z ) ) ) [549] => stdClass Object ( [id] => 3986 [name] => StakeCubeCoin [symbol] => SCC [slug] => stakecubecoin [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2019-06-03T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => [circulating_supply] => 6398623.8331244 [total_supply] => 7697623.8331244 [platform] => [cmc_rank] => 550 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.716024320023 [volume_24h] => 1997.6161915607 [percent_change_1h] => -3.8361 [percent_change_24h] => 41.1806 [percent_change_7d] => 59.0881 [market_cap] => 4581570.2791959 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:12.000Z ) ) ) [550] => stdClass Object ( [id] => 2498 [name] => Jibrel Network [symbol] => JNT [slug] => jibrel-network [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2018-02-02T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 170126885.90138 [total_supply] => 200000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xa5fd1a791c4dfcaacc963d4f73c6ae5824149ea7 ) [cmc_rank] => 551 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0267061907304 [volume_24h] => 5585.0262106806 [percent_change_1h] => 0.441322 [percent_change_24h] => -2.64463 [percent_change_7d] => -4.33652 [market_cap] => 4543441.0632513 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:06.000Z ) ) ) [551] => stdClass Object ( [id] => 2511 [name] => WePower [symbol] => WPR [slug] => wepower [num_market_pairs] => 12 [date_added] => 2018-02-09T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 608221472.5098 [total_supply] => 745248183.09677 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x4CF488387F035FF08c371515562CBa712f9015d4 ) [cmc_rank] => 552 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00747918748044 [volume_24h] => 129911.48194378 [percent_change_1h] => -0.455279 [percent_change_24h] => -1.75712 [percent_change_7d] => 4.03684 [market_cap] => 4549002.4225301 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:06.000Z ) ) ) [552] => stdClass Object ( [id] => 1755 [name] => Flash [symbol] => FLASH [slug] => flash [num_market_pairs] => 1 [date_added] => 2017-06-26T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 900000000 [circulating_supply] => 900000000 [total_supply] => 900000000 [platform] => [cmc_rank] => 553 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00504100523874 [volume_24h] => 198.53429678514 [percent_change_1h] => -0.433773 [percent_change_24h] => 4.89836 [percent_change_7d] => -2.11676 [market_cap] => 4536904.714866 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:03.000Z ) ) ) [553] => stdClass Object ( [id] => 2608 [name] => Mithril [symbol] => MITH [slug] => mithril [num_market_pairs] => 24 [date_added] => 2018-03-24T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 856265000 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x3893b9422cd5d70a81edeffe3d5a1c6a978310bb ) [cmc_rank] => 554 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00526017517401 [volume_24h] => 4567620.9213681 [percent_change_1h] => -1.23372 [percent_change_24h] => -2.56996 [percent_change_7d] => 8.81574 [market_cap] => 4504103.8953737 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:07.000Z ) ) ) [554] => stdClass Object ( [id] => 5258 [name] => APIX [symbol] => APIX [slug] => apix [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2020-02-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 204047845.21 [circulating_supply] => 93369723.67776 [total_supply] => 204047845.21 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xf51EBf9a26DbC02B13F8B3a9110dac47a4d62D78 ) [cmc_rank] => 555 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:15.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0483938565665 [volume_24h] => 997672.46322608 [percent_change_1h] => -0.0897093 [percent_change_24h] => -2.05417 [percent_change_7d] => 38.6001 [market_cap] => 4518521.0153153 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:15.000Z ) ) ) [555] => stdClass Object ( [id] => 2709 [name] => Morpheus Labs [symbol] => MITX [slug] => morpheus-labs [num_market_pairs] => 11 [date_added] => 2018-05-04T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 348379945 [total_supply] => 746999995 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x4a527d8fc13c5203ab24ba0944f4cb14658d1db6 ) [cmc_rank] => 556 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0129463808863 [volume_24h] => 998660.3679273 [percent_change_1h] => -0.82778 [percent_change_24h] => 4.4952 [percent_change_7d] => -0.553174 [market_cap] => 4510259.4611182 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:07.000Z ) ) ) [556] => stdClass Object ( [id] => 3134 [name] => ETERNAL TOKEN [symbol] => XET [slug] => eternal-token [num_market_pairs] => 0 [date_added] => 2018-08-09T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 93470000 [total_supply] => 200000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x054c64741dbafdc19784505494029823d89c3b13 ) [cmc_rank] => 557 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0480870214026 [volume_24h] => [percent_change_1h] => -1.42109E-14 [percent_change_24h] => 7.10543E-14 [percent_change_7d] => -2.13163E-13 [market_cap] => 4494693.890501 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:09.000Z ) ) ) [557] => stdClass Object ( [id] => 1899 [name] => YOYOW [symbol] => YOYOW [slug] => yoyow [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2017-08-19T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 478110396.07942 [total_supply] => 1025909866.6581 [platform] => [cmc_rank] => 558 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00934777610735 [volume_24h] => 128279.41536268 [percent_change_1h] => 0.0932996 [percent_change_24h] => -1.00873 [percent_change_7d] => -1.19457 [market_cap] => 4469268.9371468 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:03.000Z ) ) ) [558] => stdClass Object ( [id] => 3951 [name] => Pirate Chain [symbol] => ARRR [slug] => pirate-chain [num_market_pairs] => 11 [date_added] => 2019-05-22T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => 200000000 [circulating_supply] => 158287174.44245 [total_supply] => 158287174.44245 [platform] => [cmc_rank] => 559 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0282367189399 [volume_24h] => 213918.66515641 [percent_change_1h] => 9.88578 [percent_change_24h] => 1.37992 [percent_change_7d] => -6.94818 [market_cap] => 4469510.4565224 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:12.000Z ) ) ) [559] => stdClass Object ( [id] => 4180 [name] => DDKoin [symbol] => DDK [slug] => ddkoin [num_market_pairs] => 14 [date_added] => 2019-07-29T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => 45000000 [circulating_supply] => 1710000 [total_supply] => 45000000 [platform] => [cmc_rank] => 560 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 2.59277544537 [volume_24h] => 39480.249878607 [percent_change_1h] => -0.88502 [percent_change_24h] => -2.02744 [percent_change_7d] => 29.8647 [market_cap] => 4433646.0115827 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:13.000Z ) ) ) [560] => stdClass Object ( [id] => 2199 [name] => ALQO [symbol] => XLQ [slug] => alqo [num_market_pairs] => 1 [date_added] => 2017-11-19T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 64664324.290409 [total_supply] => 65539763.62146 [platform] => [cmc_rank] => 561 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0685382827651 [volume_24h] => 152.93355983963 [percent_change_1h] => 0.416378 [percent_change_24h] => 19.4382 [percent_change_7d] => 3.075 [market_cap] => 4431981.7430302 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:04.000Z ) ) ) [561] => stdClass Object ( [id] => 5641 [name] => BackPacker Coin [symbol] => BPC [slug] => backpacker-coin [num_market_pairs] => 1 [date_added] => 2020-05-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 0 [circulating_supply] => 4396880 [total_supply] => 4396880 [platform] => [cmc_rank] => 562 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:16.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.00597137235 [volume_24h] => 21758.936071496 [percent_change_1h] => -0.304754 [percent_change_24h] => -1.97585 [percent_change_7d] => [market_cap] => 4423135.4076583 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:16.000Z ) ) ) [562] => stdClass Object ( [id] => 4805 [name] => VNDC [symbol] => VNDC [slug] => vndc [num_market_pairs] => 10 [date_added] => 2019-11-07T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 101920252781 [total_supply] => 118691454400 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x1f3f677ecc58f6a1f9e2cf410df4776a8546b5de ) [cmc_rank] => 563 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 4.3104962879E-5 [volume_24h] => 374423.62413592 [percent_change_1h] => -0.153834 [percent_change_24h] => 0.538825 [percent_change_7d] => 0.63655 [market_cap] => 4393268.7127433 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:14.000Z ) ) ) [563] => stdClass Object ( [id] => 576 [name] => GameCredits [symbol] => GAME [slug] => gamecredits [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2014-09-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => 84000000 [circulating_supply] => 69836100 [total_supply] => 69836100 [platform] => [cmc_rank] => 564 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:01.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0629429385721 [volume_24h] => 26646.845380375 [percent_change_1h] => 3.44404 [percent_change_24h] => 2.24167 [percent_change_7d] => 24.5418 [market_cap] => 4395689.352415 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:01.000Z ) ) ) [564] => stdClass Object ( [id] => 470 [name] => Viacoin [symbol] => VIA [slug] => viacoin [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2014-07-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => 23176392 [circulating_supply] => 23168166.726157 [total_supply] => 23168166.726157 [platform] => [cmc_rank] => 565 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:01.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.18797289958 [volume_24h] => 408467.5537643 [percent_change_1h] => 0.14787 [percent_change_24h] => 8.61867 [percent_change_7d] => -0.991439 [market_cap] => 4354987.4774686 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:01.000Z ) ) ) [565] => stdClass Object ( [id] => 4110 [name] => NPCoin [symbol] => NPC [slug] => npcoin [num_market_pairs] => 1 [date_added] => 2019-07-24T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 72457334.9547 [total_supply] => 150000000 [platform] => [cmc_rank] => 566 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0602012356395 [volume_24h] => 13514.929149205 [percent_change_1h] => -4.70575 [percent_change_24h] => -7.73161 [percent_change_7d] => 76.9154 [market_cap] => 4362021.0954181 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:12.000Z ) ) ) [566] => stdClass Object ( [id] => 3357 [name] => Digital Asset Guarantee Token [symbol] => DAGT [slug] => digital-asset-guarantee-token [num_market_pairs] => 1 [date_added] => 2018-09-29T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 33099999.99997 [total_supply] => 100100000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x56D1aE30c97288DA4B58BC39F026091778e4E316 ) [cmc_rank] => 567 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.133901437909 [volume_24h] => 0 [percent_change_1h] => 0.213501 [percent_change_24h] => -2.8528 [percent_change_7d] => -0.825204 [market_cap] => 4432137.5947839 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:10.000Z ) ) ) [567] => stdClass Object ( [id] => 2675 [name] => Dock [symbol] => DOCK [slug] => dock [num_market_pairs] => 20 [date_added] => 2018-04-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 593145469.41715 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xe5dada80aa6477e85d09747f2842f7993d0df71c ) [cmc_rank] => 568 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00728211424186 [volume_24h] => 911962.17663423 [percent_change_1h] => -0.161795 [percent_change_24h] => -1.34822 [percent_change_7d] => 1.83756 [market_cap] => 4319353.0703374 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:07.000Z ) ) ) [568] => stdClass Object ( [id] => 2765 [name] => XYO [symbol] => XYO [slug] => xyo [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2018-05-22T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 12844821265.921 [total_supply] => 13960974963 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x55296f69f40ea6d20e478533c15a6b08b654e758 ) [cmc_rank] => 569 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.000333970629031 [volume_24h] => 32521.217248614 [percent_change_1h] => 1.04765 [percent_change_24h] => 9.84705 [percent_change_7d] => 20.0679 [market_cap] => 4289793.0379703 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:07.000Z ) ) ) [569] => stdClass Object ( [id] => 4762 [name] => ZVCHAIN [symbol] => ZVC [slug] => zvchain [num_market_pairs] => 1 [date_added] => 2019-10-07T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => 5000000000 [circulating_supply] => 628924739.49412 [total_supply] => 641095610.10412 [platform] => [cmc_rank] => 570 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00678407039096 [volume_24h] => 16001.410445334 [percent_change_1h] => -0.0633086 [percent_change_24h] => -1.53551 [percent_change_7d] => -28.2627 [market_cap] => 4266669.7033443 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:14.000Z ) ) ) [570] => stdClass Object ( [id] => 2341 [name] => SwftCoin [symbol] => SWFTC [slug] => swftcoin [num_market_pairs] => 22 [date_added] => 2018-01-04T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 4004999999 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x0bb217e40f8a5cb79adf04e1aab60e5abd0dfc1e ) [cmc_rank] => 571 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.001053380561 [volume_24h] => 12540135.762368 [percent_change_1h] => -1.07146 [percent_change_24h] => -1.33027 [percent_change_7d] => -6.78553 [market_cap] => 4218789.1457516 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:05.000Z ) ) ) [571] => stdClass Object ( [id] => 5446 [name] => JUST Stablecoin [symbol] => USDJ [slug] => just-stablecoin [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2020-04-14T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 4224725.4533263 [total_supply] => 4224725.4533263 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1958 [name] => TRON [symbol] => TRX [slug] => tron [token_address] => TMwFHYXLJaRUPeW6421aqXL4ZEzPRFGkGT ) [cmc_rank] => 572 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:15.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.00246667159 [volume_24h] => 169923.02907792 [percent_change_1h] => -0.0556484 [percent_change_24h] => 0.363362 [percent_change_7d] => 0.325357 [market_cap] => 4235146.4635776 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:15.000Z ) ) ) [572] => stdClass Object ( [id] => 1876 [name] => Dentacoin [symbol] => DCN [slug] => dentacoin [num_market_pairs] => 20 [date_added] => 2017-08-11T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 697290065761 [total_supply] => 7899848965678 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x08d32b0da63e2c3bcf8019c9c5d849d7a9d791e6 ) [cmc_rank] => 573 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 6.05282378877E-6 [volume_24h] => 105114.46145187 [percent_change_1h] => -0.139903 [percent_change_24h] => 14.7758 [percent_change_7d] => 10.5652 [market_cap] => 4220573.8977112 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:03.000Z ) ) ) [573] => stdClass Object ( [id] => 4100 [name] => qiibee [symbol] => QBX [slug] => qiibee [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2019-07-16T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 715516735.02873 [total_supply] => 1380392157 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x2467aa6b5a2351416fd4c3def8462d841feeecec ) [cmc_rank] => 574 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00581654450623 [volume_24h] => 442.05738247379 [percent_change_1h] => -0.306883 [percent_change_24h] => -6.89086 [percent_change_7d] => -5.79146 [market_cap] => 4161834.934247 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:12.000Z ) ) ) [574] => stdClass Object ( [id] => 2287 [name] => LockTrip [symbol] => LOC [slug] => lockchain [num_market_pairs] => 12 [date_added] => 2017-12-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 14952162.966826 [total_supply] => 18585932.741501 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x5e3346444010135322268a4630d2ed5f8d09446c ) [cmc_rank] => 575 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.278077446011 [volume_24h] => 23906.010019352 [percent_change_1h] => -0.39978 [percent_change_24h] => -1.18009 [percent_change_7d] => -5.52983 [market_cap] => 4157859.2901551 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:04.000Z ) ) ) [575] => stdClass Object ( [id] => 2610 [name] => Peculium [symbol] => PCL [slug] => peculium [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2018-03-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 2039325377.289 [total_supply] => 2206029269.289 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x0f02e27745e3b6e9e1310d19469e2b5d7b5ec99a ) [cmc_rank] => 576 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00203510964743 [volume_24h] => 246702.26781075 [percent_change_1h] => -0.732679 [percent_change_24h] => 0.582604 [percent_change_7d] => -17.2239 [market_cap] => 4150250.7495697 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:07.000Z ) ) ) [576] => stdClass Object ( [id] => 3917 [name] => Sentivate [symbol] => SNTVT [slug] => sentivate [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2019-05-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 4200000000 [circulating_supply] => 2409812955.2979 [total_supply] => 4200000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x7865af71cf0b288b4e7f654f4f7851eb46a2b7f8 ) [cmc_rank] => 577 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00171864265499 [volume_24h] => 94569.767811541 [percent_change_1h] => 0.188588 [percent_change_24h] => -3.07288 [percent_change_7d] => -6.96526 [market_cap] => 4141607.3355225 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:12.000Z ) ) ) [577] => stdClass Object ( [id] => 2711 [name] => doc.com Token [symbol] => MTC [slug] => doc-com-token [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2018-05-07T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 757881939.38614 [total_supply] => 783285021 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x905e337c6c8645263d3521205aa37bf4d034e745 ) [cmc_rank] => 578 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00538449934149 [volume_24h] => 81524.29937562 [percent_change_1h] => -0.247753 [percent_change_24h] => -4.96348 [percent_change_7d] => 3.15298 [market_cap] => 4080814.8035519 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:07.000Z ) ) ) [578] => stdClass Object ( [id] => 624 [name] => bitCNY [symbol] => BITCNY [slug] => bitcny [num_market_pairs] => 14 [date_added] => 2014-09-23T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 28727800 [total_supply] => 28727800 [platform] => stdClass Object ( [id] => 463 [name] => BitShares [symbol] => BTS [slug] => bitshares [token_address] => CNY ) [cmc_rank] => 579 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:01.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.142141971196 [volume_24h] => 51489987.868894 [percent_change_1h] => 0.000794376 [percent_change_24h] => 0.630405 [percent_change_7d] => 0.889761 [market_cap] => 4083426.1201244 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:01.000Z ) ) ) [579] => stdClass Object ( [id] => 4215 [name] => Eminer [symbol] => EM [slug] => eminer [num_market_pairs] => 10 [date_added] => 2019-08-22T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 2100000000 [circulating_supply] => 1218712290 [total_supply] => 2100000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x35b08722aa26be119c1608029ccbc976ac5c1082 ) [cmc_rank] => 580 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00334586071864 [volume_24h] => 569736.75305809 [percent_change_1h] => 0.127457 [percent_change_24h] => 3.44124 [percent_change_7d] => 3.8615 [market_cap] => 4077641.5784348 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:13.000Z ) ) ) [580] => stdClass Object ( [id] => 2433 [name] => IPChain [symbol] => IPC [slug] => ipchain [num_market_pairs] => 1 [date_added] => 2018-01-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 80823836.8 [total_supply] => 95223837.9 [platform] => [cmc_rank] => 581 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0501980116454 [volume_24h] => 0 [percent_change_1h] => 0 [percent_change_24h] => 7.10543E-14 [percent_change_7d] => -2.27374E-13 [market_cap] => 4057195.9009123 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:05.000Z ) ) ) [581] => stdClass Object ( [id] => 2529 [name] => Cashaa [symbol] => CAS [slug] => cashaa [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2018-02-15T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 586624991.095 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xe8780b48bdb05f928697a5e8155f672ed91462f7 ) [cmc_rank] => 582 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00690769875613 [volume_24h] => 43599.797286981 [percent_change_1h] => -0.114875 [percent_change_24h] => -0.410182 [percent_change_7d] => -8.67162 [market_cap] => 4052228.7213017 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:06.000Z ) ) ) [582] => stdClass Object ( [id] => 1950 [name] => Hiveterminal Token [symbol] => HVN [slug] => hiveterminal-token [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2017-09-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 500000000 [total_supply] => 500000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xC0Eb85285d83217CD7c891702bcbC0FC401E2D9D ) [cmc_rank] => 583 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00807133596113 [volume_24h] => 2182.8567619213 [percent_change_1h] => -7.78718 [percent_change_24h] => -6.69144 [percent_change_7d] => 6.5579 [market_cap] => 4035667.980565 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:03.000Z ) ) ) [583] => stdClass Object ( [id] => 4850 [name] => LINKA [symbol] => LINKA [slug] => linka [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2019-11-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 694150020 [total_supply] => 2000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x578b49c45961f98d8df92854b53f1641af0a5036 ) [cmc_rank] => 584 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00578491120229 [volume_24h] => 12651.33361444 [percent_change_1h] => 0.0795657 [percent_change_24h] => 0.148084 [percent_change_7d] => -2.26039 [market_cap] => 4015596.2267678 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:14.000Z ) ) ) [584] => stdClass Object ( [id] => 5079 [name] => apM Coin [symbol] => APM [slug] => apm-coin [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2019-12-27T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 50110000 [total_supply] => 1812500000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xc8c424b91d8ce0137bab4b832b7f7d154156ba6c ) [cmc_rank] => 585 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:15.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0799295164781 [volume_24h] => 942817.44677367 [percent_change_1h] => -0.0880442 [percent_change_24h] => -1.0604 [percent_change_7d] => -1.82375 [market_cap] => 4005268.0707176 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:15.000Z ) ) ) [585] => stdClass Object ( [id] => 1853 [name] => OAX [symbol] => OAX [slug] => oax [num_market_pairs] => 10 [date_added] => 2017-07-31T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 74315999.976843 [total_supply] => 100000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x701c244b988a513c945973defa05de933b23fe1d ) [cmc_rank] => 586 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.053203231552 [volume_24h] => 1909973.9755014 [percent_change_1h] => -2.22987 [percent_change_24h] => 12.5693 [percent_change_7d] => 27.1361 [market_cap] => 3953851.3547864 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:03.000Z ) ) ) [586] => stdClass Object ( [id] => 2400 [name] => OneRoot Network [symbol] => RNT [slug] => oneroot-network [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2018-01-15T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 284073816.71586 [total_supply] => 400000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xff603f43946a3a28df5e6a73172555d8c8b02386 ) [cmc_rank] => 587 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0139425200892 [volume_24h] => 2181637.6696804 [percent_change_1h] => -0.615385 [percent_change_24h] => 0.892889 [percent_change_7d] => -3.05687 [market_cap] => 3960704.8963765 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:05.000Z ) ) ) [587] => stdClass Object ( [id] => 2542 [name] => Tidex Token [symbol] => TDX [slug] => tidex-token [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2018-02-23T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 100000000 [circulating_supply] => 9504980.45 [total_supply] => 99999981 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1274 [name] => Waves [symbol] => WAVES [slug] => waves [token_address] => 3QvxP6YFBKpWJSMAfYtL8Niv8KmmKsnpb9uQwQpg8QN2 ) [cmc_rank] => 588 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.414428796069 [volume_24h] => 51047.488298485 [percent_change_1h] => -0.60925 [percent_change_24h] => -1.14199 [percent_change_7d] => 28.8977 [market_cap] => 3939137.6045529 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:06.000Z ) ) ) [588] => stdClass Object ( [id] => 1905 [name] => TrueFlip [symbol] => TFL [slug] => trueflip [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2017-08-23T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 6247267 [total_supply] => 8924667 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xa7f976c360ebbed4465c2855684d1aae5271efa9 ) [cmc_rank] => 589 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.625367211236 [volume_24h] => 2110.8465881818 [percent_change_1h] => -0.463193 [percent_change_24h] => 0.715236 [percent_change_7d] => 3.31493 [market_cap] => 3906835.9416367 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:03.000Z ) ) ) [589] => stdClass Object ( [id] => 2982 [name] => MVL [symbol] => MVL [slug] => mvl [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2018-07-27T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 8354276413.407 [total_supply] => 30000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xa849eaae994fb86afa73382e9bd88c2b6b18dc71 ) [cmc_rank] => 590 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.000468994771951 [volume_24h] => 169159.57284294 [percent_change_1h] => -1.96461 [percent_change_24h] => 0.203973 [percent_change_7d] => -1.11458 [market_cap] => 3918111.9613215 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:08.000Z ) ) ) [590] => stdClass Object ( [id] => 2344 [name] => AppCoins [symbol] => APPC [slug] => appcoins [num_market_pairs] => 11 [date_added] => 2018-01-08T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 100054311.84495 [total_supply] => 246203093 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x1a7a8bd9106f2b8d977e08582dc7d24c723ab0db ) [cmc_rank] => 591 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0390792381079 [volume_24h] => 241490.46883434 [percent_change_1h] => -0.486826 [percent_change_24h] => 0.0424015 [percent_change_7d] => 8.73994 [market_cap] => 3910046.2763108 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:05.000Z ) ) ) [591] => stdClass Object ( [id] => 2885 [name] => Egretia [symbol] => EGT [slug] => egretia [num_market_pairs] => 28 [date_added] => 2018-07-02T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 4218701581.8677 [total_supply] => 8000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x8e1b448ec7adfc7fa35fc2e885678bd323176e34 ) [cmc_rank] => 592 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.000922746614354 [volume_24h] => 647220.18992865 [percent_change_1h] => -1.22549 [percent_change_24h] => 0.783386 [percent_change_7d] => 1.95741 [market_cap] => 3892792.6016382 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:08.000Z ) ) ) [592] => stdClass Object ( [id] => 2158 [name] => Phore [symbol] => PHR [slug] => phore [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2017-11-07T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 21082755.357627 [total_supply] => 21082755.357627 [platform] => [cmc_rank] => 593 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.184023532903 [volume_24h] => 26069.991502699 [percent_change_1h] => -1.84205 [percent_change_24h] => -1.87763 [percent_change_7d] => -18.8996 [market_cap] => 3879723.1242402 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:04.000Z ) ) ) [593] => stdClass Object ( [id] => 2345 [name] => High Performance Blockchain [symbol] => HPB [slug] => high-performance-blockchain [num_market_pairs] => 12 [date_added] => 2018-01-09T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 43619949.249879 [total_supply] => 101119949.74988 [platform] => [cmc_rank] => 594 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0888599869877 [volume_24h] => 507306.48910802 [percent_change_1h] => -0.840675 [percent_change_24h] => 1.95938 [percent_change_7d] => 5.77082 [market_cap] => 3876068.1227484 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:05.000Z ) ) ) [594] => stdClass Object ( [id] => 1949 [name] => Agrello [symbol] => DLT [slug] => agrello-delta [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2017-09-09T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 85978873 [total_supply] => 130271020.0357 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x07e3c70653548b04f0a75970c1f81b4cbbfb606f ) [cmc_rank] => 595 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0450544037025 [volume_24h] => 610860.85397187 [percent_change_1h] => -0.894206 [percent_change_24h] => 5.61483 [percent_change_7d] => 18.8947 [market_cap] => 3873726.854028 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:03.000Z ) ) ) [595] => stdClass Object ( [id] => 1856 [name] => district0x [symbol] => DNT [slug] => district0x [num_market_pairs] => 15 [date_added] => 2017-08-03T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 600000000 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x0abdace70d3790235af448c88547603b945604ea ) [cmc_rank] => 596 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00642072263893 [volume_24h] => 551830.32213803 [percent_change_1h] => -1.65005 [percent_change_24h] => -0.0551924 [percent_change_7d] => 4.84905 [market_cap] => 3852433.583358 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:03.000Z ) ) ) [596] => stdClass Object ( [id] => 2342 [name] => Covesting [symbol] => COV [slug] => covesting [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2018-01-23T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 18000000 [total_supply] => 20000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xe2fb6529ef566a080e6d23de0bd351311087d567 ) [cmc_rank] => 597 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.211777417017 [volume_24h] => 29040.19034446 [percent_change_1h] => -0.367757 [percent_change_24h] => -1.51087 [percent_change_7d] => -13.2646 [market_cap] => 3811993.506306 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:05.000Z ) ) ) [597] => stdClass Object ( [id] => 1654 [name] => Bitcore [symbol] => BTX [slug] => bitcore [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2017-04-27T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => 21000000 [circulating_supply] => 17784556.043954 [total_supply] => 18285515.160548 [platform] => [cmc_rank] => 598 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.202963041683 [volume_24h] => 415.7033326331 [percent_change_1h] => -4.98773 [percent_change_24h] => 5.93909 [percent_change_7d] => -1.9859 [market_cap] => 3609607.5896627 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:02.000Z ) ) ) [598] => stdClass Object ( [id] => 2665 [name] => Dero [symbol] => DERO [slug] => dero [num_market_pairs] => 16 [date_added] => 2018-04-23T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => [circulating_supply] => 9761347 [total_supply] => 18400000 [platform] => [cmc_rank] => 599 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.387971128484 [volume_24h] => 516642.02451711 [percent_change_1h] => -0.24398 [percent_change_24h] => -1.96874 [percent_change_7d] => -2.47351 [market_cap] => 3787120.8111139 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:07.000Z ) ) ) [599] => stdClass Object ( [id] => 2354 [name] => GET Protocol [symbol] => GET [slug] => get-protocol [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2018-01-09T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 11388257.651223 [total_supply] => 33368773.4 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x8a854288a5976036a725879164ca3e91d30c6a1b ) [cmc_rank] => 600 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.330847684581 [volume_24h] => 50400.352159421 [percent_change_1h] => -0.661317 [percent_change_24h] => -0.122523 [percent_change_7d] => -2.54749 [market_cap] => 3767778.6753192 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:05.000Z ) ) ) [600] => stdClass Object ( [id] => 1726 [name] => ZrCoin [symbol] => ZRC [slug] => zrcoin [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2017-06-16T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 4988893 [total_supply] => 4988893 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1274 [name] => Waves [symbol] => WAVES [slug] => waves [token_address] => ) [cmc_rank] => 601 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.752390467719 [volume_24h] => 73123.957937479 [percent_change_1h] => -0.582334 [percent_change_24h] => -0.472715 [percent_change_7d] => -3.36406 [market_cap] => 3753595.53767 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:03.000Z ) ) ) [601] => stdClass Object ( [id] => 1454 [name] => Lykke [symbol] => LKK [slug] => lykke [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2016-11-14T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 316809738.68 [total_supply] => 1285690000 [platform] => [cmc_rank] => 602 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0118199466339 [volume_24h] => 0 [percent_change_1h] => -0.124698 [percent_change_24h] => -0.260582 [percent_change_7d] => -4.95016 [market_cap] => 3744674.2042974 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:02.000Z ) ) ) [602] => stdClass Object ( [id] => 2578 [name] => TE-FOOD [symbol] => TFD [slug] => te-food [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2018-03-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 1000000000 [circulating_supply] => 523412806.97072 [total_supply] => 567917832.52934 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xe5f166c0d8872b68790061317bb6cca04582c912 ) [cmc_rank] => 603 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00709407982757 [volume_24h] => 2762.4999059833 [percent_change_1h] => -0.465048 [percent_change_24h] => 1.99328 [percent_change_7d] => 2.48541 [market_cap] => 3713132.2354228 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:06.000Z ) ) ) [603] => stdClass Object ( [id] => 3506 [name] => IONChain [symbol] => IONC [slug] => ionchain [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2018-10-26T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 121180604.9 [total_supply] => 520000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xbc647aad10114b89564c0a7aabe542bd0cf2c5af ) [cmc_rank] => 604 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0306111794523 [volume_24h] => 212478.89221539 [percent_change_1h] => 2.78619 [percent_change_24h] => 20.013 [percent_change_7d] => 1.23238 [market_cap] => 3709481.2427322 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:10.000Z ) ) ) [604] => stdClass Object ( [id] => 4431 [name] => VIDY [symbol] => VIDY [slug] => vidy [num_market_pairs] => 15 [date_added] => 2019-09-04T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 6222083205.7386 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xc77b230f31b517f1ef362e59c173c2be6540b5e8 ) [cmc_rank] => 605 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.000595507498858 [volume_24h] => 584975.20681243 [percent_change_1h] => -0.670274 [percent_change_24h] => 0.327142 [percent_change_7d] => -2.35279 [market_cap] => 3705297.2075358 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:13.000Z ) ) ) [605] => stdClass Object ( [id] => 3407 [name] => Ondori [symbol] => RSTR [slug] => ondori [num_market_pairs] => 1 [date_added] => 2018-10-08T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => [circulating_supply] => 37766847790.336 [total_supply] => 43903795596.892 [platform] => [cmc_rank] => 606 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 9.69424084372E-5 [volume_24h] => 17.414803904785 [percent_change_1h] => -0.306883 [percent_change_24h] => 0.86679 [percent_change_7d] => 2.53575 [market_cap] => 3661209.1838763 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:10.000Z ) ) ) [606] => stdClass Object ( [id] => 3475 [name] => BOX Token [symbol] => BOX [slug] => box-token [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2018-10-19T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 99609050.373144 [total_supply] => 100000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xe1A178B681BD05964d3e3Ed33AE731577d9d96dD ) [cmc_rank] => 607 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0371325286803 [volume_24h] => 8943.6404020788 [percent_change_1h] => 1.19313 [percent_change_24h] => 2.26404 [percent_change_7d] => 7.15607 [market_cap] => 3698735.9197982 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:10.000Z ) ) ) [607] => stdClass Object ( [id] => 2305 [name] => NAGA [symbol] => NGC [slug] => naga [num_market_pairs] => 15 [date_added] => 2017-12-23T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 71960164.81417 [total_supply] => 77910266.157691 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x72dd4b6bd852a3aa172be4d6c5a6dbec588cf131 ) [cmc_rank] => 608 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0504276058128 [volume_24h] => 4259.5789405973 [percent_change_1h] => 2.55489 [percent_change_24h] => 15.5576 [percent_change_7d] => 22.8741 [market_cap] => 3628778.8254731 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:04.000Z ) ) ) [608] => stdClass Object ( [id] => 2474 [name] => Matrix AI Network [symbol] => MAN [slug] => matrix-ai-network [num_market_pairs] => 13 [date_added] => 2018-01-27T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => 1000000000 [circulating_supply] => 214302041.85902 [total_supply] => 647450055.95902 [platform] => [cmc_rank] => 609 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.016780080152 [volume_24h] => 83881.112305688 [percent_change_1h] => -10.0223 [percent_change_24h] => 10.5938 [percent_change_7d] => 3.63581 [market_cap] => 3596005.4391317 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:06.000Z ) ) ) [609] => stdClass Object ( [id] => 1677 [name] => Etheroll [symbol] => DICE [slug] => etheroll [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2017-05-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 7001623 [circulating_supply] => 7001622.6487944 [total_supply] => 7001622.6487944 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x2e071D2966Aa7D8dECB1005885bA1977D6038A65 ) [cmc_rank] => 610 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.511080377281 [volume_24h] => 0.15332411318433 [percent_change_1h] => -0.433773 [percent_change_24h] => 2.31917 [percent_change_7d] => 19.2572 [market_cap] => 3578391.944925 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:02.000Z ) ) ) [610] => stdClass Object ( [id] => 4228 [name] => Ferrum Network [symbol] => FRM [slug] => ferrum-network [num_market_pairs] => 10 [date_added] => 2019-08-08T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 331718750 [circulating_supply] => 133083580.1861 [total_supply] => 329218749 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xe5caef4af8780e59df925470b050fb23c43ca68c ) [cmc_rank] => 611 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0264880115907 [volume_24h] => 622308.18759348 [percent_change_1h] => -1.12905 [percent_change_24h] => 1.08023 [percent_change_7d] => -1.12286 [market_cap] => 3525119.4145012 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:13.000Z ) ) ) [611] => stdClass Object ( [id] => 2484 [name] => Hi Mutual Society [symbol] => HMC [slug] => hi-mutual-society [num_market_pairs] => 1 [date_added] => 2018-01-30T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 404100000 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xAa0bb10CEc1fa372eb3Abc17C933FC6ba863DD9E ) [cmc_rank] => 612 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00878678910717 [volume_24h] => 0 [percent_change_1h] => 0 [percent_change_24h] => 0.54114 [percent_change_7d] => 6.83356 [market_cap] => 3550741.4782074 [last_updated] => 2020-06-05T12:16:06.00