×
Sist oppdatert: 24. januar 2018

            skatteregler for kryptovaluta
Skatt

Skatteregler for kryptovaluta

I denne artikkelen ser vi på de skattemessige konsekvensene av kjøp og salg av Bitcoin og andre kryptovalutaer. Vi har også snakket med Advokatfullmektig Erling Løken Andersen om hans syn på reguleringer.
Sam Farao

Dagens regelverk

Skattedirektoratet har uttalt at Bitcoin er et formuesobjekt i skatte – og avgiftsmessig forstand. Bitcoin skal beskattes som kapitalinntekt, og kapitalinntekt beskattes i dag som alminnelig inntekt. I 2018 var skattesatsen 23 prosent på alminnelig inntekt, skattesatsen er uendret i 2019.

Dersom man har eid, realisert, eller drevet med mining (utvinning) av Bitcoin skal dette rapporteres i skattemeldingen.

I dagens regelverk snakkes det primært om Bitcoin, men alle kryptovalutaer reguleres under samme lovverk.

Utfordrende for Skatteetaten

Utfordringen for skattemyndighetene er at det ikke finnes en tredjepart som rapporterer inn hvilke transaksjoner en person har gjennomført det siste året. Dersom man handler aksjer i Norge via for eksempel Nordnet eller DNB Markets, skjer rapporteringen automatisk. De sender inn en oversikt som gir Skatteetaten informasjon om gevinst, tap og aksjebeholdning ved årsskifte.

Når det kommer til kryptovalutaer er man selv ansvarlig for å rapportere inn hvilke transaksjoner man har gjennomført det siste året. I tillegg skal alle penger nordmenn har plassert utenfor Norge rapporteres til Skatteetaten. Til nå er det ingen kryptobørser som rapporterer dette automatisk. Dermed hviler også ansvaret på hver enkelt om å rapportere inn verdien av egne plasseringer i kryptovalutaer per 31.12 hvert år.

Krytovalutaer ansees med andre ord som formue på lik linje penger man har på bankkontoer, i aksjefond og i enkeltaksjer.

Hvilke utfordringer ser du for deg for skatteetaten med å innhente informasjon og beskatte kryptovalutaer?

– Den mest åpenbare utfordringen for skattemyndighetene knyttet til kryptovalutaer er selvsagt at mange kryptovalutaer har hel eller delvis anonymisering av eierne av de ulike elektroniske lommebøkene. Dette vanskeliggjør identifisering av de individuelle skattesubjektene.

– Skatteetaten vil likevel kunne identifisere hvem som har investert i kryptovalutaer ved å se på den motsatte pengestrømmen; det vil si fra fiat til ulike kryptobørser eller CFD-markedsplasser som Coinbase og Etoro. Få, om noen, av de større kryptobørsene samarbeider per dags dato med utenlandske skattemyndigheter. Dette representerer et stort problem, fordi det handler om at store verdier kan unndras fra beskatning. Dette går i siste ledd utover et lands helse- og utdanningsvesen, velferd, samferdsel og mer.

– I tillegg vil det i tilfellet med en individuell skatteyter være en vesentlig utfordring å fastslå den konkrete gevinstbeskatningen i hvert enkelt tilfelle. Hva var inngangsverdien? Hva var realisasjonsverdien? Foreligger det fradragsrett på et eventuelt tap? Fordi kryptovaluta kan svinge voldsomt i løpet av bare 24 timer er man avhengig av god dokumentasjon.

Straffeskatt

Dersom man unnlater å rapportere dette til Skatteetaten kan det medføre at man må betale en tilleggsskatt. Denne skatten kan ansees som en bot og kommer i tillegg til den opprinnelige kapitalbeskatningen.

I dag krever ikke Skatteetaten at man legger ved dokumentasjon på verdiene man fører inn i skattemeldingen, men man må være forberedt på å måtte fremvise dokumentasjon i ettertid dersom man blir spurt.

Slik gjør du det

Formue: Når man skal rapportere inn formuesverdien av kryptovalutaene man eier skal det tas utgangspunkt i verdien ved årsskifte. Skatteetaten godtar at man bruker Norges Banks valutakurser for å fastsette verdien per 31.12. Verdien av kryptovalutaer er som regel i dollar og alle beløp i skattemeldingen skal være i norske kroner.

RF-1159: For skatteåret 2018 har vi fått et nytt skjema som skal fylles ut: RF1159.

Utfylling:

Når vi så skal fylle det ut, blir det slik:

 • Navn på verdipapir: Bitcoin
 • Type: Bitcoin og andre virtuell Valutaer (VV)
 • Antall: Dette feltet skal være tomt. (Skjemaet krever heltall, og det blir meningsløst med f.eks. Bitcoin)
 • Formue: 42 000
 • Gevinst: 5 000
 • Tap: 0

Om du har andre Kryptovaluta også, f.eks. 2 stk Ethereum, må det inn på en egen linje. Og slik fortsetter du. En linje for hver type kryptovaluta du har.

Vi anbefaler å bruke Kryptosekken til utregning av skatt for kryptovaluta.

Kryptosekken

Kryptosekken:

 • Er utviklet for det norske skattesystemet
 • Regner ut gevinst/tap til Skattemeldingen
 • Gir deg rask og god hjelp/support

Du kan:

 • Benytte API-tilkobling mot børser
 • Importere CSV/Excel-rapporter
 • Føre inn transaksjoner manuelt

Kryptosekken gir deg:

 • Nøyaktig hva og hvor du skal fylle ut i Skattemeldingen
 • Oversikt over dine Kryptovaluta
 • En PDF hvor alt dokumenteres

Et praktisk eksempel

På Skatteetaten sine hjemmesider presenteres følgende eksempel på hvordan man kommer fram til beskatning av en Bitcoin-transaksjon:

 • 01.05.2015 kjøper du 100 Bitcoins til en pris på 2500 kroner
 • 10.12.2015 selger du 50 Bitcoins til en pris på 3500 kroner
 • Ved årsskifte 31.12.2015 eier du 50 Bitcoins, og kursen er 3800 kroner
 • Gevinstberegning:
  • Salgspris: 50 x 3500 kroner = 175 000
  • Inngangspris: 50 x  2500 kroner = 125 000
  • Gevinst: 175 000 – 125 000 = 50 000

Gevinsten på de 50 som ble solgt er 50 000 kroner og føres under post 3.1.12 – ”Annen inntekt” i skattemeldingen.

Formuesverdien på de resterende 50 Bitcoins du eier har en verdi på 50 x 3800 = 190 000 kroner per 31.12.2015. Dette føres inn under post 4.5.4 – ”Annen skattepliktig formue”.

Som nevnt over er prisen på de fleste kryptovalutaer angitt i dollar. Når man beregner ingangsverdi og salgspris må man regne ut vekslingskursen på kjøp og salgsdato. Det vil si at ved innleverering av skattemeldingen må du gå tilbake og se på vekslingskursen mellom dollar og norske kroner for å finne korrekt inngangspris. Dette gjelder salgspris også.

Dokumentasjon:

På skatteetaten sine hjemmesider opplyser de også om hvilken dokumentasjon som må tas vare på for å verifisere opplysninger som blir oppgitt i skattemeldingen:

 • Transaksjonslogg
 • Dokumentasjon på dato for kjøp, salg og eventuell mining (utvinning)
 • Logg fra mining med oversikt over antall minede Bitcoins og tidspunkt

Økt regulering

Som nevnt innledningsvis er det foreløpig vage reguleringer i kryptomarkedet. De mest fremtredende kryptomarkedene som Japan, Kina og Sør-Korea har den siste tiden kommet med tiltak for å få på plass et ordentlig regelverk vedrørende kryptovalyta. Myndighetene i disse landene ønsker nødvendigvis ikke å forby handel i kryptovaluta, slik som det har blitt spekulert i og skrevet om i media. Formålet er å få på plass regelverk og rutiner som gjør at transaksjoner skal kunne beskattes riktig og sørge for at det ikke skal være mulig med anonym handel.

På kort sikt har dette spredt frykt i kryptomarkedet, men på lang sikt vil dette være med på å legitimere noe som lenge har vært ansett som et grå-marked.

regulering av kryptovaluta

Hva tenker du om signalene som sendes fra myndighetene i Asia?

– Jeg tror det er helt naturlig at myndighetene i ulike land vurderer alle muligheter for å regulere kryptovalutaer, herunder også muligheten for å innføre et generelt forbud.

– Kryptovaluta representerer både den største muligheten og den største faren for vårt samfunn på lang tid. Dersom kryptovaluta får fotfeste i folks dagligliv, og ikke bare som et rent spekulasjonsobjekt – som det til dels er i dag – så kan det i praksis bety at sentralbankene helt mister sin funksjon. Det vil videre medføre at myndighetene i det enkelte land til en viss grad mister muligheten til å kontrollere inflasjon, rentenivåer og konjunkturen i landets markedsøkonomi. Hvor ender vi opp da? Det spørsmålet er ikke så lett å besvare, men at mange myndigheter vil legge seg på en “føre var”-strategi er fullt forståelig.

– Samtidig er jeg optimistisk og tror at kryptovaluta representerer store muligheter for de land som evner å se mulighetene. Å kjempe i mot krypto vil sannsynligvis være fåfengt: bare spør musikkselskapene (som møtte Napster og Spotify), filmselskapene (som møtte Youtube og Netflix), taxiselskapene (som møtte Über), kjøpesenterne (som møtte Amazon og Ebay) og hotellene (som møtte AirBnb og Hotels.com). Kryptovaluta representerer et paradigmeskifte som kan bli mer betydningsfullt enn alle disse.

 

Erling Løken Andersen
Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Bergaard/Sandbek

Fortsett å følg med på Coinweb.no for oppdaterte artikler om kryptovalutaer og hva som rører seg i markedet.

Coinweb-teamet

stdClass Object ( [status] => stdClass Object ( [timestamp] => 2020-08-06T09:52:36.252Z [error_code] => 0 [error_message] => [elapsed] => 298 [credit_count] => 15 [notice] => You have used 153% of your plan's daily credit limit. ) [data] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 1 [name] => Bitcoin [symbol] => BTC [slug] => bitcoin [num_market_pairs] => 8568 [date_added] => 2013-04-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable [1] => sha-256 [2] => state-channels [3] => pow [4] => store-of-value ) [max_supply] => 21000000 [circulating_supply] => 18452843 [total_supply] => 18452843 [platform] => [cmc_rank] => 1 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:34.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 11753.3888018 [volume_24h] => 24912054359.49 [percent_change_1h] => 0.329178 [percent_change_24h] => 3.34277 [percent_change_7d] => 7.07737 [market_cap] => 216883438277.57 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:34.000Z ) ) ) [1] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [num_market_pairs] => 5324 [date_added] => 2015-08-07T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => medium-of-exchange [1] => mineable [2] => smart-contracts [3] => ethash [4] => crowdfunding [5] => pow ) [max_supply] => [circulating_supply] => 112065439.3115 [total_supply] => 112065439.3115 [platform] => [cmc_rank] => 2 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:17.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 397.610193934 [volume_24h] => 12814276929.619 [percent_change_1h] => 0.0447323 [percent_change_24h] => 1.34298 [percent_change_7d] => 24.9688 [market_cap] => 44558361057.944 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:17.000Z ) ) ) [2] => stdClass Object ( [id] => 52 [name] => XRP [symbol] => XRP [slug] => xrp [num_market_pairs] => 588 [date_added] => 2013-08-04T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => medium-of-exchange [1] => enterprise-solutions ) [max_supply] => 100000000000 [circulating_supply] => 44862646997 [total_supply] => 99990908537 [platform] => [cmc_rank] => 3 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.30122624184 [volume_24h] => 1852370881.812 [percent_change_1h] => -0.0438576 [percent_change_24h] => 0.0368067 [percent_change_7d] => 23.9245 [market_cap] => 13513806553.901 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:06.000Z ) ) ) [3] => stdClass Object ( [id] => 825 [name] => Tether [symbol] => USDT [slug] => tether [num_market_pairs] => 6048 [date_added] => 2015-02-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => stablecoin-asset-backed [1] => payments [2] => store-of-value ) [max_supply] => [circulating_supply] => 9998221723.192 [total_supply] => 10281372503.67 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7 ) [cmc_rank] => 4 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:28.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.00212743682 [volume_24h] => 33558597985.293 [percent_change_1h] => -0.0672625 [percent_change_24h] => 0.0553286 [percent_change_7d] => 0.0335352 [market_cap] => 10019492308.22 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:28.000Z ) ) ) [4] => stdClass Object ( [id] => 1831 [name] => Bitcoin Cash [symbol] => BCH [slug] => bitcoin-cash [num_market_pairs] => 521 [date_added] => 2017-07-23T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable [1] => enterprise-solutions [2] => marketplace ) [max_supply] => 21000000 [circulating_supply] => 18482337.5 [total_supply] => 18482337.5 [platform] => [cmc_rank] => 5 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 292.036871243 [volume_24h] => 1806267023.7549 [percent_change_1h] => -0.00409391 [percent_change_24h] => -0.137589 [percent_change_7d] => 2.49301 [market_cap] => 5397524016.7572 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:07.000Z ) ) ) [5] => stdClass Object ( [id] => 3602 [name] => Bitcoin SV [symbol] => BSV [slug] => bitcoin-sv [num_market_pairs] => 202 [date_added] => 2018-11-09T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => medium-of-exchange [1] => mineable ) [max_supply] => 21000000 [circulating_supply] => 18480627.081923 [total_supply] => 18480627.081923 [platform] => [cmc_rank] => 6 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 232.948041615 [volume_24h] => 1427044026.0103 [percent_change_1h] => 0.191477 [percent_change_24h] => 1.31073 [percent_change_7d] => 10.1033 [market_cap] => 4305025886.5512 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:12.000Z ) ) ) [6] => stdClass Object ( [id] => 2 [name] => Litecoin [symbol] => LTC [slug] => litecoin [num_market_pairs] => 640 [date_added] => 2013-04-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => medium-of-exchange [1] => mineable [2] => scrypt [3] => pow ) [max_supply] => 84000000 [circulating_supply] => 65180935.236792 [total_supply] => 65180935.236792 [platform] => [cmc_rank] => 7 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 58.5757932975 [volume_24h] => 2160707470.5215 [percent_change_1h] => -0.148838 [percent_change_24h] => 0.0990616 [percent_change_7d] => 6.43602 [market_cap] => 3818024989.3681 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:04.000Z ) ) ) [7] => stdClass Object ( [id] => 2010 [name] => Cardano [symbol] => ADA [slug] => cardano [num_market_pairs] => 159 [date_added] => 2017-10-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable [1] => research [2] => platform [3] => smart-contracts ) [max_supply] => 45000000000 [circulating_supply] => 25927070538 [total_supply] => 31112483745 [platform] => [cmc_rank] => 8 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.141651394641 [volume_24h] => 266257489.0564 [percent_change_1h] => -0.436408 [percent_change_24h] => -0.819224 [percent_change_7d] => 1.6443 [market_cap] => 3672605700.6633 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:06.000Z ) ) ) [8] => stdClass Object ( [id] => 1975 [name] => Chainlink [symbol] => LINK [slug] => chainlink [num_market_pairs] => 254 [date_added] => 2017-09-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => oracles [2] => defi [3] => smart-contracts ) [max_supply] => [circulating_supply] => 350000000 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x514910771af9ca656af840dff83e8264ecf986ca ) [cmc_rank] => 9 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 9.60851369325 [volume_24h] => 894524195.72476 [percent_change_1h] => -0.965228 [percent_change_24h] => 0.41512 [percent_change_7d] => 33.2884 [market_cap] => 3362979792.6375 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:07.000Z ) ) ) [9] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [num_market_pairs] => 350 [date_added] => 2017-07-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => payments [1] => marketplace ) [max_supply] => 176406561 [circulating_supply] => 144406560 [total_supply] => 176406560.9 [platform] => [cmc_rank] => 10 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 23.119387576 [volume_24h] => 273685983.60546 [percent_change_1h] => -0.124085 [percent_change_24h] => -0.906736 [percent_change_7d] => 16.7987 [market_cap] => 3338591229.1569 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:06.000Z ) ) ) [10] => stdClass Object ( [id] => 3635 [name] => Crypto.com Coin [symbol] => CRO [slug] => crypto-com-coin [num_market_pairs] => 50 [date_added] => 2018-12-14T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => payments [1] => mobile [2] => medium-of-exchange ) [max_supply] => [circulating_supply] => 18641552511.416 [total_supply] => 100000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xa0b73e1ff0b80914ab6fe0444e65848c4c34450b ) [cmc_rank] => 11 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.163445052925 [volume_24h] => 81082725.454193 [percent_change_1h] => 0.320918 [percent_change_24h] => 4.01427 [percent_change_7d] => 1.26209 [market_cap] => 3046869536.8325 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:11.000Z ) ) ) [11] => stdClass Object ( [id] => 1765 [name] => EOS [symbol] => EOS [slug] => eos [num_market_pairs] => 407 [date_added] => 2017-07-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => medium-of-exchange [1] => smart-contracts [2] => enterprise-solutions ) [max_supply] => [circulating_supply] => 934956305.4518 [total_supply] => 1021656316.4017 [platform] => [cmc_rank] => 12 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 3.033602174 [volume_24h] => 1758963004.3658 [percent_change_1h] => -0.118128 [percent_change_24h] => -0.470088 [percent_change_7d] => 1.17565 [market_cap] => 2836285480.8136 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:06.000Z ) ) ) [12] => stdClass Object ( [id] => 2011 [name] => Tezos [symbol] => XTZ [slug] => tezos [num_market_pairs] => 140 [date_added] => 2017-10-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => enterprise-solutions [1] => platform [2] => smart-contracts ) [max_supply] => [circulating_supply] => 738894067.66676 [total_supply] => 738894067.66676 [platform] => [cmc_rank] => 13 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 3.13359052807 [volume_24h] => 146170493.39827 [percent_change_1h] => -0.227235 [percent_change_24h] => -1.61101 [percent_change_7d] => 11.9694 [market_cap] => 2315391451.6877 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:05.000Z ) ) ) [13] => stdClass Object ( [id] => 512 [name] => Stellar [symbol] => XLM [slug] => stellar [num_market_pairs] => 292 [date_added] => 2014-08-05T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => medium-of-exchange ) [max_supply] => [circulating_supply] => 20516500245.87 [total_supply] => 50001803784.872 [platform] => [cmc_rank] => 14 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.10690223629 [volume_24h] => 220139049.20301 [percent_change_1h] => -0.296419 [percent_change_24h] => -1.51195 [percent_change_7d] => 11.4812 [market_cap] => 2193259757.1278 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:03.000Z ) ) ) [14] => stdClass Object ( [id] => 328 [name] => Monero [symbol] => XMR [slug] => monero [num_market_pairs] => 170 [date_added] => 2014-05-21T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => pow [1] => ringct [2] => mineable [3] => medium-of-exchange ) [max_supply] => [circulating_supply] => 17656433.026228 [total_supply] => 17656433.026228 [platform] => [cmc_rank] => 15 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 89.4284973324 [volume_24h] => 81392441.423451 [percent_change_1h] => -0.26566 [percent_change_24h] => 1.11294 [percent_change_7d] => 11.2152 [market_cap] => 1578988273.7857 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:02.000Z ) ) ) [15] => stdClass Object ( [id] => 1958 [name] => TRON [symbol] => TRX [slug] => tron [num_market_pairs] => 366 [date_added] => 2017-09-13T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => payments [1] => filesharing [2] => media ) [max_supply] => [circulating_supply] => 71659657369.49 [total_supply] => 100850743811.66 [platform] => [cmc_rank] => 16 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0202497415955 [volume_24h] => 477543602.64209 [percent_change_1h] => -0.0929729 [percent_change_24h] => -1.17724 [percent_change_7d] => 6.50427 [market_cap] => 1451089544.5542 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:06.000Z ) ) ) [16] => stdClass Object ( [id] => 3957 [name] => UNUS SED LEO [symbol] => LEO [slug] => unus-sed-leo [num_market_pairs] => 26 [date_added] => 2019-05-21T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => payments [1] => discount-token [2] => marketplace ) [max_supply] => [circulating_supply] => 999498892.9 [total_supply] => 999498892.9 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x2af5d2ad76741191d15dfe7bf6ac92d4bd912ca3 ) [cmc_rank] => 17 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.27402028224 [volume_24h] => 14280264.767474 [percent_change_1h] => -0.0765507 [percent_change_24h] => 0.0571261 [percent_change_7d] => 1.81277 [market_cap] => 1273381861.631 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:13.000Z ) ) ) [17] => stdClass Object ( [id] => 3408 [name] => USD Coin [symbol] => USDC [slug] => usd-coin [num_market_pairs] => 321 [date_added] => 2018-10-08T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => stablecoin-asset-backed [1] => medium-of-exchange ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1072690787.5823 [total_supply] => 1076040860.61 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xa0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48 ) [cmc_rank] => 18 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.999677988743 [volume_24h] => 350584254.95406 [percent_change_1h] => -0.0591538 [percent_change_24h] => -0.117292 [percent_change_7d] => -0.068336 [market_cap] => 1072345369.0734 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:12.000Z ) ) ) [18] => stdClass Object ( [id] => 3077 [name] => VeChain [symbol] => VET [slug] => vechain [num_market_pairs] => 109 [date_added] => 2017-08-22T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => data-provenance [1] => logistics [2] => smart-contracts ) [max_supply] => [circulating_supply] => 55454734800 [total_supply] => 86712634466 [platform] => [cmc_rank] => 19 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0192424786847 [volume_24h] => 217918858.12573 [percent_change_1h] => -0.885487 [percent_change_24h] => 3.98038 [percent_change_7d] => 20.9947 [market_cap] => 1067086552.3547 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:09.000Z ) ) ) [19] => stdClass Object ( [id] => 2502 [name] => Huobi Token [symbol] => HT [slug] => huobi-token [num_market_pairs] => 151 [date_added] => 2018-02-03T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => discount-token [1] => marketplace [2] => payments ) [max_supply] => [circulating_supply] => 215789732.76989 [total_supply] => 500000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x6f259637dcd74c767781e37bc6133cd6a68aa161 ) [cmc_rank] => 20 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 4.87375165729 [volume_24h] => 80796039.231254 [percent_change_1h] => 0.00690517 [percent_change_24h] => -0.935355 [percent_change_7d] => 11.7613 [market_cap] => 1051705567.7134 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:07.000Z ) ) ) [20] => stdClass Object ( [id] => 1437 [name] => Zcash [symbol] => ZEC [slug] => zcash [num_market_pairs] => 241 [date_added] => 2016-10-29T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => equihash [1] => zero-knowledge-proofs [2] => pow [3] => medium-of-exchange [4] => mineable ) [max_supply] => 21000000 [circulating_supply] => 9753912.5 [total_supply] => 9753912.5 [platform] => [cmc_rank] => 21 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 94.437250578 [volume_24h] => 619792978.88751 [percent_change_1h] => -0.633978 [percent_change_24h] => 8.44576 [percent_change_7d] => 32.8941 [market_cap] => 921132678.87839 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:04.000Z ) ) ) [21] => stdClass Object ( [id] => 1376 [name] => Neo [symbol] => NEO [slug] => neo [num_market_pairs] => 241 [date_added] => 2016-09-08T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => smart-contracts [2] => enterprise-solutions ) [max_supply] => 100000000 [circulating_supply] => 70538831 [total_supply] => 100000000 [platform] => [cmc_rank] => 22 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 12.9078614211 [volume_24h] => 220449116.33641 [percent_change_1h] => -0.149402 [percent_change_24h] => 1.70383 [percent_change_7d] => 10.5185 [market_cap] => 910505455.35439 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:04.000Z ) ) ) [22] => stdClass Object ( [id] => 131 [name] => Dash [symbol] => DASH [slug] => dash [num_market_pairs] => 303 [date_added] => 2014-02-14T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable [1] => masternodes [2] => x11 [3] => privacy [4] => hybrid-pow-pos [5] => medium-of-exchange ) [max_supply] => 18900000 [circulating_supply] => 9639645.2690314 [total_supply] => 9639645.2690314 [platform] => [cmc_rank] => 23 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 91.9804464339 [volume_24h] => 392532738.87016 [percent_change_1h] => 0.377368 [percent_change_24h] => 4.00105 [percent_change_7d] => 13.9632 [market_cap] => 886658875.30994 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:03.000Z ) ) ) [23] => stdClass Object ( [id] => 1720 [name] => IOTA [symbol] => MIOTA [slug] => iota [num_market_pairs] => 55 [date_added] => 2017-06-13T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => medium-of-exchange [1] => sharing-economy [2] => dag [3] => iot ) [max_supply] => 2779530283 [circulating_supply] => 2779530283 [total_supply] => 2779530283 [platform] => [cmc_rank] => 24 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.303573996946 [volume_24h] => 16641594.49938 [percent_change_1h] => -0.105368 [percent_change_24h] => -1.24647 [percent_change_7d] => 2.0489 [market_cap] => 843793117.64276 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:04.000Z ) ) ) [24] => stdClass Object ( [id] => 1321 [name] => Ethereum Classic [symbol] => ETC [slug] => ethereum-classic [num_market_pairs] => 255 [date_added] => 2016-07-24T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => mineable [2] => ethash [3] => smart-contracts [4] => pow ) [max_supply] => 210700000 [circulating_supply] => 116313299 [total_supply] => 116313299 [platform] => [cmc_rank] => 25 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 7.10151211985 [volume_24h] => 692660634.53774 [percent_change_1h] => 0.000974569 [percent_change_24h] => -0.946888 [percent_change_7d] => -0.491637 [market_cap] => 826000302.54824 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:04.000Z ) ) ) [25] => stdClass Object ( [id] => 3794 [name] => Cosmos [symbol] => ATOM [slug] => cosmos [num_market_pairs] => 140 [date_added] => 2019-03-14T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => interoperability [1] => content-creation [2] => platform ) [max_supply] => [circulating_supply] => 190688439.2 [total_supply] => 237928230.82159 [platform] => [cmc_rank] => 26 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 4.14595523826 [volume_24h] => 136147739.23917 [percent_change_1h] => -0.419783 [percent_change_24h] => 1.37765 [percent_change_7d] => 12.4823 [market_cap] => 790585733.37686 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:13.000Z ) ) ) [26] => stdClass Object ( [id] => 3662 [name] => HedgeTrade [symbol] => HEDG [slug] => hedgetrade [num_market_pairs] => 16 [date_added] => 2019-01-03T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => marketplace [1] => discount-token ) [max_supply] => [circulating_supply] => 288208798.06353 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xF1290473E210b2108A85237fbCd7b6eb42Cc654F ) [cmc_rank] => 27 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 2.06859417506 [volume_24h] => 1217347.0860601 [percent_change_1h] => -1.5768 [percent_change_24h] => -2.51745 [percent_change_7d] => 48.2773 [market_cap] => 596187040.87526 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:11.000Z ) ) ) [27] => stdClass Object ( [id] => 1518 [name] => Maker [symbol] => MKR [slug] => maker [num_market_pairs] => 93 [date_added] => 2017-01-29T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => store-of-value [1] => defi ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1005576.7463346 [total_supply] => 1005576.7463346 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x9f8f72aa9304c8b593d555f12ef6589cc3a579a2 ) [cmc_rank] => 28 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 584.063833011 [volume_24h] => 11515105.880202 [percent_change_1h] => 0.12623 [percent_change_24h] => -0.405935 [percent_change_7d] => 6.85418 [market_cap] => 587321008.85092 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:04.000Z ) ) ) [28] => stdClass Object ( [id] => 873 [name] => NEM [symbol] => XEM [slug] => nem [num_market_pairs] => 89 [date_added] => 2015-04-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => medium-of-exchange [1] => smart-contracts [2] => poi [3] => payments ) [max_supply] => [circulating_supply] => 8999999999 [total_supply] => 8999999999 [platform] => [cmc_rank] => 29 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0607644284625 [volume_24h] => 19133824.417717 [percent_change_1h] => 1.40144 [percent_change_24h] => 7.20719 [percent_change_7d] => 18.2352 [market_cap] => 546879856.10174 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:03.000Z ) ) ) [29] => stdClass Object ( [id] => 2566 [name] => Ontology [symbol] => ONT [slug] => ontology [num_market_pairs] => 127 [date_added] => 2018-03-08T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => marketplace [1] => identity [2] => enterprise-solutions ) [max_supply] => [circulating_supply] => 699029877 [total_supply] => 1000000000 [platform] => [cmc_rank] => 30 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.705634212497 [volume_24h] => 84053445.959427 [percent_change_1h] => -0.454309 [percent_change_24h] => -1.44348 [percent_change_7d] => 1.407 [market_cap] => 493259396.76877 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:08.000Z ) ) ) [30] => stdClass Object ( [id] => 74 [name] => Dogecoin [symbol] => DOGE [slug] => dogecoin [num_market_pairs] => 260 [date_added] => 2013-12-15T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => pow [1] => medium-of-exchange [2] => mineable [3] => payments [4] => scrypt [5] => memes ) [max_supply] => [circulating_supply] => 125720708913.91 [total_supply] => 125720708913.91 [platform] => [cmc_rank] => 31 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00349308389432 [volume_24h] => 63578922.133348 [percent_change_1h] => -1.34091 [percent_change_24h] => -0.938266 [percent_change_7d] => 9.70565 [market_cap] => 439152983.48968 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:03.000Z ) ) ) [31] => stdClass Object ( [id] => 2239 [name] => Aave [symbol] => LEND [slug] => aave [num_market_pairs] => 70 [date_added] => 2017-11-30T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi [1] => platform ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1299999941.7032 [total_supply] => 1299999941.7032 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x80fb784b7ed66730e8b1dbd9820afd29931aab03 ) [cmc_rank] => 32 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.321163197936 [volume_24h] => 24483840.898135 [percent_change_1h] => -0.72792 [percent_change_24h] => -0.761559 [percent_change_7d] => -3.66539 [market_cap] => 417512138.594 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:07.000Z ) ) ) [32] => stdClass Object ( [id] => 2586 [name] => Synthetix Network Token [symbol] => SNX [slug] => synthetix-network-token [num_market_pairs] => 66 [date_added] => 2018-03-14T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => services [1] => defi ) [max_supply] => [circulating_supply] => 91801923.294937 [total_supply] => 196828196.31885 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xc011a73ee8576fb46f5e1c5751ca3b9fe0af2a6f ) [cmc_rank] => 33 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 4.44553410571 [volume_24h] => 26841914.506053 [percent_change_1h] => -0.603458 [percent_change_24h] => -3.23846 [percent_change_7d] => 30.5404 [market_cap] => 408108580.97742 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:07.000Z ) ) ) [33] => stdClass Object ( [id] => 4943 [name] => Dai [symbol] => DAI [slug] => multi-collateral-dai [num_market_pairs] => 188 [date_added] => 2019-11-22T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi ) [max_supply] => [circulating_supply] => 385074466.54608 [total_supply] => 385593893.16823 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x6b175474e89094c44da98b954eedeac495271d0f ) [cmc_rank] => 34 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:15.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.01582479472 [volume_24h] => 14312082.669535 [percent_change_1h] => 0.0630148 [percent_change_24h] => 0.412043 [percent_change_7d] => -1.63914 [market_cap] => 391168190.93109 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:15.000Z ) ) ) [34] => stdClass Object ( [id] => 1697 [name] => Basic Attention Token [symbol] => BAT [slug] => basic-attention-token [num_market_pairs] => 212 [date_added] => 2017-06-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => content-creation [1] => marketing [2] => payments ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1487212636.7863 [total_supply] => 1500000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x0d8775f648430679a709e98d2b0cb6250d2887ef ) [cmc_rank] => 35 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.256391731058 [volume_24h] => 152611452.61292 [percent_change_1h] => -0.371941 [percent_change_24h] => -0.783387 [percent_change_7d] => 2.67438 [market_cap] => 381309022.39697 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:05.000Z ) ) ) [35] => stdClass Object ( [id] => 109 [name] => DigiByte [symbol] => DGB [slug] => digibyte [num_market_pairs] => 93 [date_added] => 2014-02-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => medium-of-exchange [1] => mineable [2] => payments [3] => multiple [4] => privacy [5] => pow ) [max_supply] => 21000000000 [circulating_supply] => 13418828167.18 [total_supply] => 13418828167.18 [platform] => [cmc_rank] => 36 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0271439564239 [volume_24h] => 18902627.405198 [percent_change_1h] => -0.276969 [percent_change_24h] => 3.07809 [percent_change_7d] => 13.9925 [market_cap] => 364240087.02973 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:02.000Z ) ) ) [36] => stdClass Object ( [id] => 3897 [name] => OKB [symbol] => OKB [slug] => okb [num_market_pairs] => 55 [date_added] => 2019-04-30T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => centralized-exchange [1] => marketplace [2] => discount-token ) [max_supply] => [circulating_supply] => 60000000 [total_supply] => 300000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x75231f58b43240c9718dd58b4967c5114342a86c ) [cmc_rank] => 37 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 6.05843799801 [volume_24h] => 149267303.69916 [percent_change_1h] => 0.16352 [percent_change_24h] => 0.0933923 [percent_change_7d] => 5.63336 [market_cap] => 363506279.8806 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:12.000Z ) ) ) [37] => stdClass Object ( [id] => 5692 [name] => Compound [symbol] => COMP [slug] => compound [num_market_pairs] => 95 [date_added] => 2020-06-16T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi ) [max_supply] => [circulating_supply] => 2561279 [total_supply] => 10000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xc00e94cb662c3520282e6f5717214004a7f26888 ) [cmc_rank] => 38 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:16.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 136.903977695 [volume_24h] => 53513290.191188 [percent_change_1h] => -0.524209 [percent_change_24h] => -1.34696 [percent_change_7d] => 3.25409 [market_cap] => 350649283.08667 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:16.000Z ) ) ) [38] => stdClass Object ( [id] => 4195 [name] => FTX Token [symbol] => FTT [slug] => ftx-token [num_market_pairs] => 30 [date_added] => 2019-07-31T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => marketplace [1] => derivatives ) [max_supply] => [circulating_supply] => 94346957.523749 [total_supply] => 345219293.59098 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => FTT-F11 ) [cmc_rank] => 39 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 3.58828466063 [volume_24h] => 7744385.7197797 [percent_change_1h] => 0.220576 [percent_change_24h] => 1.12777 [percent_change_7d] => 9.27967 [market_cap] => 338543740.45958 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:13.000Z ) ) ) [39] => stdClass Object ( [id] => 1982 [name] => Kyber Network [symbol] => KNC [slug] => kyber-network [num_market_pairs] => 95 [date_added] => 2017-09-24T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => decentralized-exchange [1] => marketplace [2] => defi ) [max_supply] => [circulating_supply] => 195533013.32363 [total_supply] => 210465865.04249 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xdd974d5c2e2928dea5f71b9825b8b646686bd200 ) [cmc_rank] => 40 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.54351655954 [volume_24h] => 82336542.278093 [percent_change_1h] => 0.297812 [percent_change_24h] => -2.17741 [percent_change_7d] => 5.08274 [market_cap] => 301808444.00178 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:05.000Z ) ) ) [40] => stdClass Object ( [id] => 1896 [name] => 0x [symbol] => ZRX [slug] => 0x [num_market_pairs] => 204 [date_added] => 2017-08-16T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => decentralized-exchange [1] => platform [2] => defi ) [max_supply] => [circulating_supply] => 713994632.45329 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xe41d2489571d322189246dafa5ebde1f4699f498 ) [cmc_rank] => 41 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.396997271204 [volume_24h] => 39888365.588507 [percent_change_1h] => 0.283361 [percent_change_24h] => -2.0496 [percent_change_7d] => 2.55995 [market_cap] => 283453920.73826 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:06.000Z ) ) ) [41] => stdClass Object ( [id] => 4086 [name] => Elrond [symbol] => ERD [slug] => elrond [num_market_pairs] => 11 [date_added] => 2019-07-04T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => store-of-value ) [max_supply] => [circulating_supply] => 13323533426.513 [total_supply] => 20000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => ERD-D06 ) [cmc_rank] => 42 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0211275636853 [volume_24h] => 25994295.917659 [percent_change_1h] => 0.208797 [percent_change_24h] => -1.22265 [percent_change_7d] => -19.8176 [market_cap] => 281493800.98187 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:13.000Z ) ) ) [42] => stdClass Object ( [id] => 4030 [name] => Algorand [symbol] => ALGO [slug] => algorand [num_market_pairs] => 97 [date_added] => 2019-06-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => pos [2] => research [3] => mineable ) [max_supply] => [circulating_supply] => 771817006.92814 [total_supply] => 3303088849.9281 [platform] => [cmc_rank] => 43 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.358825708842 [volume_24h] => 73633445.589626 [percent_change_1h] => 0.388431 [percent_change_24h] => 5.68214 [percent_change_7d] => 7.26601 [market_cap] => 276947784.6073 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:13.000Z ) ) ) [43] => stdClass Object ( [id] => 2416 [name] => THETA [symbol] => THETA [slug] => theta [num_market_pairs] => 33 [date_added] => 2018-01-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => video [1] => content-creation [2] => media ) [max_supply] => [circulating_supply] => 870502690 [total_supply] => 1000000000 [platform] => [cmc_rank] => 44 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.317102883838 [volume_24h] => 38980736.450232 [percent_change_1h] => -0.109439 [percent_change_24h] => -0.19716 [percent_change_7d] => 26.1407 [market_cap] => 276038913.38774 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:07.000Z ) ) ) [44] => stdClass Object ( [id] => 1684 [name] => Qtum [symbol] => QTUM [slug] => qtum [num_market_pairs] => 175 [date_added] => 2017-05-24T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => smart-contracts ) [max_supply] => 107822406 [circulating_supply] => 96920079.657719 [total_supply] => 102639500 [platform] => [cmc_rank] => 45 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 2.73426593667 [volume_24h] => 290434308.19302 [percent_change_1h] => -0.249421 [percent_change_24h] => -1.93072 [percent_change_7d] => 15.9826 [market_cap] => 265005272.38744 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:05.000Z ) ) ) [45] => stdClass Object ( [id] => 3718 [name] => BitTorrent [symbol] => BTT [slug] => bittorrent [num_market_pairs] => 134 [date_added] => 2019-01-31T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => distributed-computing [1] => platform [2] => filesharing ) [max_supply] => [circulating_supply] => 659952625000 [total_supply] => 990000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1958 [name] => TRON [symbol] => TRX [slug] => tron [token_address] => 1002000 ) [cmc_rank] => 46 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.000389645051274 [volume_24h] => 21800845.617087 [percent_change_1h] => -0.841039 [percent_change_24h] => -0.00336941 [percent_change_7d] => 2.32644 [market_cap] => 257147274.40654 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:12.000Z ) ) ) [46] => stdClass Object ( [id] => 3695 [name] => Hyperion [symbol] => HYN [slug] => hyperion [num_market_pairs] => 10 [date_added] => 2019-01-14T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => geospatial-services ) [max_supply] => [circulating_supply] => 316765917.406 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xe99a894a69d7c2e3c92e61b64c505a6a57d2bc07 ) [cmc_rank] => 47 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.810476739311 [volume_24h] => 20207657.570108 [percent_change_1h] => 0.544905 [percent_change_24h] => 4.42463 [percent_change_7d] => 10.7913 [market_cap] => 256731407.86407 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:11.000Z ) ) ) [47] => stdClass Object ( [id] => 4056 [name] => Ampleforth [symbol] => AMPL [slug] => ampleforth [num_market_pairs] => 37 [date_added] => 2019-06-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi ) [max_supply] => [circulating_supply] => 321121516.93684 [total_supply] => 754786399.7016 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xd46ba6d942050d489dbd938a2c909a5d5039a161 ) [cmc_rank] => 48 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.782427281675 [volume_24h] => 24823785.166246 [percent_change_1h] => -0.634604 [percent_change_24h] => -8.72379 [percent_change_7d] => 3.05895 [market_cap] => 251254235.58424 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:13.000Z ) ) ) [48] => stdClass Object ( [id] => 3330 [name] => Paxos Standard [symbol] => PAX [slug] => paxos-standard [num_market_pairs] => 123 [date_added] => 2018-09-27T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => store-of-value [1] => stablecoin-asset-backed ) [max_supply] => [circulating_supply] => 244951954.49426 [total_supply] => 249952064.83 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x8e870d67f660d95d5be530380d0ec0bd388289e1 ) [cmc_rank] => 49 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.00024839812 [volume_24h] => 184431154.51175 [percent_change_1h] => -0.045529 [percent_change_24h] => -0.0488528 [percent_change_7d] => 0.0691808 [market_cap] => 245012800.09925 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:10.000Z ) ) ) [49] => stdClass Object ( [id] => 1104 [name] => Augur [symbol] => REP [slug] => augur [num_market_pairs] => 94 [date_added] => 2015-10-27T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => prediction-markets [1] => defi [2] => reputation [3] => platform ) [max_supply] => [circulating_supply] => 11000000 [total_supply] => 11000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x1985365e9f78359a9b6ad760e32412f4a445e862 ) [cmc_rank] => 50 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 20.6454722349 [volume_24h] => 13055526.565808 [percent_change_1h] => -0.220689 [percent_change_24h] => -1.23779 [percent_change_7d] => 0.32572 [market_cap] => 227100194.5839 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:03.000Z ) ) ) [50] => stdClass Object ( [id] => 1808 [name] => OMG Network [symbol] => OMG [slug] => omg [num_market_pairs] => 221 [date_added] => 2017-07-14T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => state-channels [1] => payments [2] => medium-of-exchange ) [max_supply] => [circulating_supply] => 140245398.24513 [total_supply] => 140245398.24513 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xd26114cd6EE289AccF82350c8d8487fedB8A0C07 ) [cmc_rank] => 51 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.5987261852 [volume_24h] => 66769028.017646 [percent_change_1h] => 0.274448 [percent_change_24h] => -0.768129 [percent_change_7d] => 0.3306 [market_cap] => 224213990.5283 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:05.000Z ) ) ) [51] => stdClass Object ( [id] => 4642 [name] => Hedera Hashgraph [symbol] => HBAR [slug] => hedera-hashgraph [num_market_pairs] => 40 [date_added] => 2019-09-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => marketplace [1] => payments [2] => dag [3] => enterprise-solutions ) [max_supply] => [circulating_supply] => 5033144576 [total_supply] => 50000000000 [platform] => [cmc_rank] => 52 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0430419125326 [volume_24h] => 14048853.869124 [percent_change_1h] => -0.192777 [percent_change_24h] => -0.00736834 [percent_change_7d] => -0.0903619 [market_cap] => 216636168.60412 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:14.000Z ) ) ) [52] => stdClass Object ( [id] => 2099 [name] => ICON [symbol] => ICX [slug] => icon [num_market_pairs] => 61 [date_added] => 2017-10-27T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => interoperability [2] => enterprise-solutions ) [max_supply] => [circulating_supply] => 559264747.46219 [total_supply] => 850702068.77721 [platform] => [cmc_rank] => 53 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.38711212226 [volume_24h] => 22247147.250339 [percent_change_1h] => -0.0394763 [percent_change_24h] => -2.9801 [percent_change_7d] => 3.7615 [market_cap] => 216498163.29529 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:05.000Z ) ) ) [53] => stdClass Object ( [id] => 2469 [name] => Zilliqa [symbol] => ZIL [slug] => zilliqa [num_market_pairs] => 109 [date_added] => 2018-01-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable [1] => payments [2] => platform ) [max_supply] => 21000000000 [circulating_supply] => 10332811686.587 [total_supply] => 13624278839.587 [platform] => [cmc_rank] => 54 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0205015769986 [volume_24h] => 69159262.645553 [percent_change_1h] => -1.03131 [percent_change_24h] => 10.302 [percent_change_7d] => 9.76137 [market_cap] => 211838934.40459 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:08.000Z ) ) ) [54] => stdClass Object ( [id] => 2563 [name] => TrueUSD [symbol] => TUSD [slug] => trueusd [num_market_pairs] => 168 [date_added] => 2018-03-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => stablecoin-asset-backed [1] => store-of-value ) [max_supply] => [circulating_supply] => 198861165.50439 [total_supply] => 198861165.50439 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => TUSDB-888 ) [cmc_rank] => 55 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.00158645724 [volume_24h] => 102210546.55584 [percent_change_1h] => -0.0783086 [percent_change_24h] => -0.123766 [percent_change_7d] => 0.113031 [market_cap] => 199176650.24016 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:09.000Z ) ) ) [55] => stdClass Object ( [id] => 2539 [name] => Ren [symbol] => REN [slug] => ren [num_market_pairs] => 48 [date_added] => 2018-02-21T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi [1] => marketplace ) [max_supply] => [circulating_supply] => 868140654.34872 [total_supply] => 999999632.80375 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x408e41876cccdc0f92210600ef50372656052a38 ) [cmc_rank] => 56 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.228891458889 [volume_24h] => 22427525.311925 [percent_change_1h] => -0.454392 [percent_change_24h] => 10.0799 [percent_change_7d] => 42.5075 [market_cap] => 198709980.89473 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:07.000Z ) ) ) [56] => stdClass Object ( [id] => 1168 [name] => Decred [symbol] => DCR [slug] => decred [num_market_pairs] => 60 [date_added] => 2016-02-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => dao [1] => medium-of-exchange [2] => mineable [3] => privacy [4] => blake256 [5] => store-of-value [6] => hybrid-pow-pos ) [max_supply] => 21000000 [circulating_supply] => 11841122.024679 [total_supply] => 11841122.024679 [platform] => [cmc_rank] => 57 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 16.4496342035 [volume_24h] => 7592569.3870009 [percent_change_1h] => -0.00366393 [percent_change_24h] => 1.34229 [percent_change_7d] => 7.79367 [market_cap] => 194782125.86498 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:03.000Z ) ) ) [57] => stdClass Object ( [id] => 1727 [name] => Bancor [symbol] => BNT [slug] => bancor [num_market_pairs] => 144 [date_added] => 2017-06-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => decentralized-exchange [1] => payments [2] => marketplace [3] => defi ) [max_supply] => [circulating_supply] => 69148529.131396 [total_supply] => 69148529.131396 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x1f573d6fb3f13d689ff844b4ce37794d79a7ff1c ) [cmc_rank] => 58 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 2.67073811848 [volume_24h] => 147970467.62805 [percent_change_1h] => 0.846195 [percent_change_24h] => 24.5087 [percent_change_7d] => 77.6278 [market_cap] => 184677612.58804 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:04.000Z ) ) ) [58] => stdClass Object ( [id] => 2083 [name] => Bitcoin Gold [symbol] => BTG [slug] => bitcoin-gold [num_market_pairs] => 78 [date_added] => 2017-10-23T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => payments [1] => medium-of-exchange [2] => mineable ) [max_supply] => 21000000 [circulating_supply] => 17513923.589 [total_supply] => 17513923.589 [platform] => [cmc_rank] => 59 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 10.3923589082 [volume_24h] => 12100319.291196 [percent_change_1h] => -0.0586776 [percent_change_24h] => -0.080289 [percent_change_7d] => 7.13309 [market_cap] => 182010979.82768 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:05.000Z ) ) ) [59] => stdClass Object ( [id] => 1274 [name] => Waves [symbol] => WAVES [slug] => waves [num_market_pairs] => 146 [date_added] => 2016-06-02T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => lpos [2] => smart-contracts ) [max_supply] => [circulating_supply] => 102662482 [total_supply] => 102662482 [platform] => [cmc_rank] => 60 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.66996693075 [volume_24h] => 50521536.037721 [percent_change_1h] => 0.341778 [percent_change_24h] => 3.42826 [percent_change_7d] => 9.38569 [market_cap] => 171442949.96872 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:03.000Z ) ) ) [60] => stdClass Object ( [id] => 1214 [name] => Lisk [symbol] => LSK [slug] => lisk [num_market_pairs] => 55 [date_added] => 2016-04-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => dpos [1] => enterprise-solutions [2] => platform [3] => smart-contracts ) [max_supply] => [circulating_supply] => 125062886.49208 [total_supply] => 141094942 [platform] => [cmc_rank] => 61 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.36292331297 [volume_24h] => 6402005.6850842 [percent_change_1h] => 0.0807975 [percent_change_24h] => 2.16516 [percent_change_7d] => 7.30063 [market_cap] => 170451123.58737 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:03.000Z ) ) ) [61] => stdClass Object ( [id] => 2577 [name] => Ravencoin [symbol] => RVN [slug] => ravencoin [num_market_pairs] => 66 [date_added] => 2018-03-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => collectibles-nfts [1] => platform [2] => crowdfunding [3] => mineable ) [max_supply] => 21000000000 [circulating_supply] => 6756635000 [total_supply] => 6756635000 [platform] => [cmc_rank] => 62 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0231078733054 [volume_24h] => 29746557.770319 [percent_change_1h] => -0.296544 [percent_change_24h] => 3.05207 [percent_change_7d] => 14.2746 [market_cap] => 156131465.55083 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:07.000Z ) ) ) [62] => stdClass Object ( [id] => 2130 [name] => Enjin Coin [symbol] => ENJ [slug] => enjin-coin [num_market_pairs] => 68 [date_added] => 2017-11-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => collectibles-nfts [1] => media [2] => gaming ) [max_supply] => [circulating_supply] => 821201679.40826 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xf629cbd94d3791c9250152bd8dfbdf380e2a3b9c ) [cmc_rank] => 63 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.189948419722 [volume_24h] => 10383883.49414 [percent_change_1h] => 0.870233 [percent_change_24h] => -3.51541 [percent_change_7d] => 7.76138 [market_cap] => 155985961.27665 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:06.000Z ) ) ) [63] => stdClass Object ( [id] => 2222 [name] => Bitcoin Diamond [symbol] => BCD [slug] => bitcoin-diamond [num_market_pairs] => 24 [date_added] => 2017-11-24T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable [1] => payments [2] => medium-of-exchange ) [max_supply] => 210000000 [circulating_supply] => 186492897.953 [total_supply] => 189492897.953 [platform] => [cmc_rank] => 64 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.835933575727 [volume_24h] => 13750561.957512 [percent_change_1h] => 0.382375 [percent_change_24h] => 0.485389 [percent_change_7d] => -3.91794 [market_cap] => 155895675.03354 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:06.000Z ) ) ) [64] => stdClass Object ( [id] => 4687 [name] => Binance USD [symbol] => BUSD [slug] => binance-usd [num_market_pairs] => 155 [date_added] => 2019-09-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => stablecoin-asset-backed [1] => store-of-value ) [max_supply] => [circulating_supply] => 155269622.09 [total_supply] => 155269622.09 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => BUSD-BD1 ) [cmc_rank] => 65 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:15.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.00136389987 [volume_24h] => 249325208.40679 [percent_change_1h] => -0.0438646 [percent_change_24h] => -0.0509659 [percent_change_7d] => 0.141159 [market_cap] => 155481394.30738 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:15.000Z ) ) ) [65] => stdClass Object ( [id] => 4679 [name] => Band Protocol [symbol] => BAND [slug] => band-protocol [num_market_pairs] => 17 [date_added] => 2019-09-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi ) [max_supply] => [circulating_supply] => 20494032.5175 [total_supply] => 100000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xba11d00c5f74255f56a5e366f4f77f5a186d7f55 ) [cmc_rank] => 66 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 7.575842045 [volume_24h] => 99127269.452989 [percent_change_1h] => 3.93255 [percent_change_24h] => 35.8602 [percent_change_7d] => 92.1953 [market_cap] => 155259553.21767 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:14.000Z ) ) ) [66] => stdClass Object ( [id] => 1934 [name] => Loopring [symbol] => LRC [slug] => loopring [num_market_pairs] => 60 [date_added] => 2017-08-30T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi [1] => decentralized-exchange [2] => marketplace ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1112733457.9759 [total_supply] => 1374513896.6908 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xbbbbca6a901c926f240b89eacb641d8aec7aeafd ) [cmc_rank] => 67 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.131474606073 [volume_24h] => 20083711.252183 [percent_change_1h] => 0.759505 [percent_change_24h] => 0.838752 [percent_change_7d] => 23.4406 [market_cap] => 146296193.05163 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:05.000Z ) ) ) [67] => stdClass Object ( [id] => 1567 [name] => Nano [symbol] => NANO [slug] => nano [num_market_pairs] => 52 [date_added] => 2017-03-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => payments [1] => pow [2] => medium-of-exchange [3] => blake2b ) [max_supply] => 133248297.197 [circulating_supply] => 133248297.197 [total_supply] => 133248297.197 [platform] => [cmc_rank] => 68 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.03566346325 [volume_24h] => 9326660.648949 [percent_change_1h] => -0.583018 [percent_change_24h] => 2.26535 [percent_change_7d] => 10.1787 [market_cap] => 138000392.94721 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:04.000Z ) ) ) [68] => stdClass Object ( [id] => 4779 [name] => HUSD [symbol] => HUSD [slug] => husd [num_market_pairs] => 26 [date_added] => 2019-10-15T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => pow [1] => medium-of-exchange [2] => stablecoin-asset-backed [3] => stablecoin ) [max_supply] => [circulating_supply] => 136479433.47087 [total_supply] => 136479433.47087 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xdf574c24545e5ffecb9a659c229253d4111d87e1 ) [cmc_rank] => 69 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.00097765914 [volume_24h] => 31191058.403139 [percent_change_1h] => -0.0308479 [percent_change_24h] => -0.00745143 [percent_change_7d] => 0.0514076 [market_cap] => 136612863.83643 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:14.000Z ) ) ) [69] => stdClass Object ( [id] => 3356 [name] => The Midas Touch Gold [symbol] => TMTG [slug] => the-midas-touch-gold [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2018-09-27T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 4231547063.229 [total_supply] => 9335139666.073 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x10086399dd8c1e3de736724af52587a2044c9fa2 ) [cmc_rank] => 70 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0320069194298 [volume_24h] => 16465446.053143 [percent_change_1h] => 0.0424779 [percent_change_24h] => -8.07252 [percent_change_7d] => -11.3499 [market_cap] => 135438785.91618 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:10.000Z ) ) ) [70] => stdClass Object ( [id] => 1042 [name] => Siacoin [symbol] => SC [slug] => siacoin [num_market_pairs] => 43 [date_added] => 2015-08-26T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => distributed-computing [1] => pow [2] => platform [3] => mineable [4] => filesharing [5] => blake2b ) [max_supply] => [circulating_supply] => 41817047634 [total_supply] => 41817047634 [platform] => [cmc_rank] => 71 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00322611142912 [volume_24h] => 2382540.9212858 [percent_change_1h] => 0.585743 [percent_change_24h] => 0.929849 [percent_change_7d] => 3.10994 [market_cap] => 134906455.3041 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:03.000Z ) ) ) [71] => stdClass Object ( [id] => 213 [name] => MonaCoin [symbol] => MONA [slug] => monacoin [num_market_pairs] => 14 [date_added] => 2014-03-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => scrypt [1] => memes [2] => pow [3] => medium-of-exchange [4] => mineable ) [max_supply] => [circulating_supply] => 65729674.871168 [total_supply] => 65729674.871168 [platform] => [cmc_rank] => 72 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.98417848529 [volume_24h] => 8114929.0257981 [percent_change_1h] => 0.339775 [percent_change_24h] => 1.40123 [percent_change_7d] => -1.4217 [market_cap] => 130419406.72448 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:02.000Z ) ) ) [72] => stdClass Object ( [id] => 4172 [name] => Terra [symbol] => LUNA [slug] => terra-luna [num_market_pairs] => 20 [date_added] => 2019-07-26T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => store-of-value [1] => payments [2] => defi [3] => stablecoin-algorithmically-stabilized ) [max_supply] => [circulating_supply] => 385252586.45516 [total_supply] => 996903602.45516 [platform] => [cmc_rank] => 73 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.336991106727 [volume_24h] => 7652727.4226126 [percent_change_1h] => -0.081461 [percent_change_24h] => -1.42418 [percent_change_7d] => 0.599094 [market_cap] => 129826695.47896 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:13.000Z ) ) ) [73] => stdClass Object ( [id] => 2682 [name] => Holo [symbol] => HOT [slug] => holo [num_market_pairs] => 81 [date_added] => 2018-04-29T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => filesharing [2] => distributed-computing ) [max_supply] => [circulating_supply] => 165900315926.31 [total_supply] => 177619433541.14 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x6c6ee5e31d828de241282b9606c8e98ea48526e2 ) [cmc_rank] => 74 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.000781442961737 [volume_24h] => 7549084.5242721 [percent_change_1h] => -0.439149 [percent_change_24h] => -0.235368 [percent_change_7d] => 3.26325 [market_cap] => 129641634.23056 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:08.000Z ) ) ) [74] => stdClass Object ( [id] => 4948 [name] => Nervos Network [symbol] => CKB [slug] => nervos-network [num_market_pairs] => 25 [date_added] => 2019-11-19T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 20189851734.665 [total_supply] => 28468837750.671 [platform] => [cmc_rank] => 75 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00634404186002 [volume_24h] => 15006988.617869 [percent_change_1h] => -0.814323 [percent_change_24h] => 7.18754 [percent_change_7d] => 13.645 [market_cap] => 128085264.55231 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:14.000Z ) ) ) [75] => stdClass Object ( [id] => 3812 [name] => Flexacoin [symbol] => FXC [slug] => flexacoin [num_market_pairs] => 15 [date_added] => 2019-03-22T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => medium-of-exchange [1] => payments ) [max_supply] => 100000000000 [circulating_supply] => 28625000000 [total_supply] => 28625000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x4a57e687b9126435a9b19e4a802113e266adebde ) [cmc_rank] => 76 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0044672227207 [volume_24h] => 586892.15120373 [percent_change_1h] => -2.01702 [percent_change_24h] => -4.84354 [percent_change_7d] => 9.38129 [market_cap] => 127874250.38004 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:12.000Z ) ) ) [76] => stdClass Object ( [id] => 3139 [name] => DxChain Token [symbol] => DX [slug] => dxchain-token [num_market_pairs] => 10 [date_added] => 2018-08-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => technology [1] => payments [2] => ai-big-data ) [max_supply] => [circulating_supply] => 49999999999.686 [total_supply] => 100000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x973e52691176d36453868D9d86572788d27041A9 ) [cmc_rank] => 77 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00246132459861 [volume_24h] => 1215291.6017481 [percent_change_1h] => 0.728755 [percent_change_24h] => -5.08608 [percent_change_7d] => -6.77143 [market_cap] => 123066229.92973 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:09.000Z ) ) ) [77] => stdClass Object ( [id] => 4279 [name] => Swipe [symbol] => SXP [slug] => swipe [num_market_pairs] => 42 [date_added] => 2019-08-26T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => medium-of-exchange [1] => wallet [2] => payments ) [max_supply] => [circulating_supply] => 65982751.74895 [total_supply] => 299969952.87891 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x8ce9137d39326ad0cd6491fb5cc0cba0e089b6a9 ) [cmc_rank] => 78 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.8230838787 [volume_24h] => 93921733.354612 [percent_change_1h] => 0.200413 [percent_change_24h] => -1.77988 [percent_change_7d] => 16.9392 [market_cap] => 120292090.98578 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:14.000Z ) ) ) [78] => stdClass Object ( [id] => 3351 [name] => ZB Token [symbol] => ZB [slug] => zb-token [num_market_pairs] => 10 [date_added] => 2018-09-27T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => marketplace [1] => payments [2] => discount-token ) [max_supply] => [circulating_supply] => 463288810 [total_supply] => 2100000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xbd0793332e9fb844a52a205a233ef27a5b34b927 ) [cmc_rank] => 79 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.249988307813 [volume_24h] => 13422874.37221 [percent_change_1h] => -0.171411 [percent_change_24h] => -4.52976 [percent_change_7d] => 6.15616 [market_cap] => 115816785.6406 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:10.000Z ) ) ) [79] => stdClass Object ( [id] => 1866 [name] => Bytom [symbol] => BTM [slug] => bytom [num_market_pairs] => 51 [date_added] => 2017-08-08T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => smart-contracts [2] => mineable [3] => payments ) [max_supply] => 2100000000 [circulating_supply] => 1312053231.303 [total_supply] => 1610338162.5 [platform] => [cmc_rank] => 80 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0881196927176 [volume_24h] => 15861450.524879 [percent_change_1h] => -0.555671 [percent_change_24h] => -1.78655 [percent_change_7d] => -2.71463 [market_cap] => 115617727.57155 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:04.000Z ) ) ) [80] => stdClass Object ( [id] => 4847 [name] => Blockstack [symbol] => STX [slug] => blockstack [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2019-10-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 2048913388 [circulating_supply] => 532692981.8381 [total_supply] => 766616347.8381 [platform] => [cmc_rank] => 81 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.206683042804 [volume_24h] => 5572064.1095055 [percent_change_1h] => 0.840842 [percent_change_24h] => 9.72822 [percent_change_7d] => 29.83 [market_cap] => 110098606.36663 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:14.000Z ) ) ) [81] => stdClass Object ( [id] => 4846 [name] => Kava.io [symbol] => KAVA [slug] => kava [num_market_pairs] => 28 [date_added] => 2019-10-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi ) [max_supply] => [circulating_supply] => 33485394.721819 [total_supply] => 106274713.72182 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => KAVA-10C ) [cmc_rank] => 82 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 3.28373237906 [volume_24h] => 47479911.796766 [percent_change_1h] => 4.45949 [percent_change_24h] => 12.5848 [percent_change_7d] => 37.5422 [market_cap] => 109957074.87364 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:14.000Z ) ) ) [82] => stdClass Object ( [id] => 3441 [name] => Divi [symbol] => DIVI [slug] => divi [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2018-10-12T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => asset-management [1] => masternodes [2] => mineable [3] => wallet ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1822678475.2152 [total_supply] => 1822678475.2152 [platform] => [cmc_rank] => 83 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0602050965987 [volume_24h] => 187630.27578608 [percent_change_1h] => 0.121757 [percent_change_24h] => 1.94376 [percent_change_7d] => -0.57948 [market_cap] => 109734533.6687 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:10.000Z ) ) ) [83] => stdClass Object ( [id] => 1637 [name] => iExec RLC [symbol] => RLC [slug] => rlc [num_market_pairs] => 24 [date_added] => 2017-04-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => distributed-computing [1] => marketplace ) [max_supply] => [circulating_supply] => 80070793.238767 [total_supply] => 86999784.986845 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x607f4c5bb672230e8672085532f7e901544a7375 ) [cmc_rank] => 84 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.30076912583 [volume_24h] => 10268840.872203 [percent_change_1h] => 0.770055 [percent_change_24h] => 5.91541 [percent_change_7d] => 12.546 [market_cap] => 104153615.72571 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:03.000Z ) ) ) [84] => stdClass Object ( [id] => 2694 [name] => Nexo [symbol] => NEXO [slug] => nexo [num_market_pairs] => 31 [date_added] => 2018-05-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => payments [1] => services ) [max_supply] => [circulating_supply] => 560000011 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => NEXO-A84 ) [cmc_rank] => 85 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.178575549705 [volume_24h] => 9603613.7826152 [percent_change_1h] => -1.84411 [percent_change_24h] => -20.1923 [percent_change_7d] => -23.1232 [market_cap] => 100002309.79913 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:08.000Z ) ) ) [85] => stdClass Object ( [id] => 3911 [name] => Ocean Protocol [symbol] => OCEAN [slug] => ocean-protocol [num_market_pairs] => 14 [date_added] => 2019-05-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => ai-big-data [1] => platform ) [max_supply] => 1410000000 [circulating_supply] => 352937273.07166 [total_supply] => 613099141 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x985dd3d42de1e256d09e1c10f112bccb8015ad41 ) [cmc_rank] => 86 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.283203874924 [volume_24h] => 5346980.0019662 [percent_change_1h] => 0.0489461 [percent_change_24h] => 4.68042 [percent_change_7d] => 73.9021 [market_cap] => 99953203.339004 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:12.000Z ) ) ) [86] => stdClass Object ( [id] => 693 [name] => Verge [symbol] => XVG [slug] => verge [num_market_pairs] => 49 [date_added] => 2014-10-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => medium-of-exchange [1] => multiple [2] => privacy [3] => mineable ) [max_supply] => 16555000000 [circulating_supply] => 16337548943.363 [total_supply] => 16337548943.363 [platform] => [cmc_rank] => 87 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00604562025376 [volume_24h] => 1873231.0108833 [percent_change_1h] => -0.754439 [percent_change_24h] => -0.568925 [percent_change_7d] => -2.14919 [market_cap] => 98770616.788793 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:02.000Z ) ) ) [87] => stdClass Object ( [id] => 2700 [name] => Celsius [symbol] => CEL [slug] => celsius [num_market_pairs] => 18 [date_added] => 2018-05-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 238863519.826 [total_supply] => 695658160.967 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xaaaebe6fe48e54f431b0c390cfaf0b017d09d42d ) [cmc_rank] => 88 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.397219664242 [volume_24h] => 1696796.6706179 [percent_change_1h] => -0.771411 [percent_change_24h] => -4.12784 [percent_change_7d] => 0.20593 [market_cap] => 94881287.144946 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:08.000Z ) ) ) [88] => stdClass Object ( [id] => 3155 [name] => Quant [symbol] => QNT [slug] => quant [num_market_pairs] => 21 [date_added] => 2018-08-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => interoperability [1] => platform ) [max_supply] => [circulating_supply] => 12072738 [total_supply] => 14612493.080826 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x4a220e6096b25eadb88358cb44068a3248254675 ) [cmc_rank] => 89 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 7.70177040815 [volume_24h] => 2266192.3190618 [percent_change_1h] => 1.39177 [percent_change_24h] => 2.33497 [percent_change_7d] => -8.03781 [market_cap] => 92981456.273748 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:09.000Z ) ) ) [89] => stdClass Object ( [id] => 2874 [name] => Aurora [symbol] => AOA [slug] => aurora [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2018-06-26T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => smart-contracts [1] => platform ) [max_supply] => [circulating_supply] => 6542330148.2086 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x9ab165d795019b6d8b3e971dda91071421305e5a ) [cmc_rank] => 90 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0141942792033 [volume_24h] => 67710373.25224 [percent_change_1h] => -3.08833 [percent_change_24h] => 5.40525 [percent_change_7d] => 28.3252 [market_cap] => 92863660.76384 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:08.000Z ) ) ) [90] => stdClass Object ( [id] => 1680 [name] => Aragon [symbol] => ANT [slug] => aragon [num_market_pairs] => 37 [date_added] => 2017-05-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => dao [1] => enterprise-solutions [2] => platform ) [max_supply] => [circulating_supply] => 32480880.743485 [total_supply] => 39609523.809524 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x960b236a07cf122663c4303350609a66a7b288c0 ) [cmc_rank] => 91 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 2.8544232454 [volume_24h] => 5244536.3377318 [percent_change_1h] => -2.22789 [percent_change_24h] => 11.7373 [percent_change_7d] => 39.362 [market_cap] => 92714181.025267 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:04.000Z ) ) ) [91] => stdClass Object ( [id] => 1759 [name] => Status [symbol] => SNT [slug] => status [num_market_pairs] => 92 [date_added] => 2017-06-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => content-creation [1] => media [2] => privacy ) [max_supply] => [circulating_supply] => 3470483788 [total_supply] => 6804870174 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x744d70fdbe2ba4cf95131626614a1763df805b9e ) [cmc_rank] => 92 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0264680899232 [volume_24h] => 13506669.051518 [percent_change_1h] => 0.262769 [percent_change_24h] => -0.430719 [percent_change_7d] => 0.310487 [market_cap] => 91857076.977792 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:04.000Z ) ) ) [92] => stdClass Object ( [id] => 4157 [name] => THORChain [symbol] => RUNE [slug] => thorchain [num_market_pairs] => 16 [date_added] => 2019-07-23T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi ) [max_supply] => [circulating_supply] => 158432088.34333 [total_supply] => 500000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => RUNE-B1A ) [cmc_rank] => 93 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.573351375755 [volume_24h] => 5717279.1690808 [percent_change_1h] => 2.03821 [percent_change_24h] => -1.73684 [percent_change_7d] => 8.28379 [market_cap] => 90837255.815388 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:13.000Z ) ) ) [93] => stdClass Object ( [id] => 1698 [name] => Horizen [symbol] => ZEN [slug] => horizen [num_market_pairs] => 38 [date_added] => 2017-06-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => medium-of-exchange [1] => content-creation [2] => mineable [3] => privacy ) [max_supply] => 21000000 [circulating_supply] => 9660437.5 [total_supply] => 9660437.5 [platform] => [cmc_rank] => 94 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 9.3508313541 [volume_24h] => 6379235.9108667 [percent_change_1h] => 0.332283 [percent_change_24h] => 2.99686 [percent_change_7d] => 14.5486 [market_cap] => 90333121.869323 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:04.000Z ) ) ) [94] => stdClass Object ( [id] => 2405 [name] => IOST [symbol] => IOST [slug] => iostoken [num_market_pairs] => 85 [date_added] => 2018-01-16T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => iot [1] => hardware ) [max_supply] => [circulating_supply] => 15088518010.332 [total_supply] => 22017058356.804 [platform] => [cmc_rank] => 95 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00580236319216 [volume_24h] => 42282016.278058 [percent_change_1h] => -0.510704 [percent_change_24h] => 3.84215 [percent_change_7d] => 1.04541 [market_cap] => 87549061.527394 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:07.000Z ) ) ) [95] => stdClass Object ( [id] => 2776 [name] => Travala.com [symbol] => AVA [slug] => travala [num_market_pairs] => 31 [date_added] => 2018-05-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => hospitality ) [max_supply] => [circulating_supply] => 39396050.99943 [total_supply] => 61228716 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => AVA-645 ) [cmc_rank] => 96 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 2.15726242824 [volume_24h] => 33808085.064209 [percent_change_1h] => 6.30384 [percent_change_24h] => 29.8078 [percent_change_7d] => 12.8696 [market_cap] => 84987620.642097 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:09.000Z ) ) ) [96] => stdClass Object ( [id] => 1776 [name] => MCO [symbol] => MCO [slug] => crypto-com [num_market_pairs] => 62 [date_added] => 2017-07-03T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => medium-of-exchange ) [max_supply] => [circulating_supply] => 15793831.094963 [total_supply] => 31587682.363206 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xb63b606ac810a52cca15e44bb630fd42d8d1d83d ) [cmc_rank] => 97 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 5.3681935674 [volume_24h] => 21509445.22942 [percent_change_1h] => 0.366731 [percent_change_24h] => 4.72385 [percent_change_7d] => 29.4505 [market_cap] => 84784342.48858 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:05.000Z ) ) ) [97] => stdClass Object ( [id] => 1966 [name] => Decentraland [symbol] => MANA [slug] => decentraland [num_market_pairs] => 84 [date_added] => 2017-09-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => payments [2] => gaming ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1440732283.0131 [total_supply] => 2195728865.5441 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x0f5d2fb29fb7d3cfee444a200298f468908cc942 ) [cmc_rank] => 98 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0577893810046 [volume_24h] => 29774564.03283 [percent_change_1h] => 0.153778 [percent_change_24h] => 14.7392 [percent_change_7d] => 25.055 [market_cap] => 83259026.828674 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:06.000Z ) ) ) [98] => stdClass Object ( [id] => 3964 [name] => Reserve Rights [symbol] => RSR [slug] => reserve-rights [num_market_pairs] => 28 [date_added] => 2019-05-24T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi [1] => store-of-value [2] => stablecoin-asset-backed ) [max_supply] => [circulating_supply] => 6849998999.9999 [total_supply] => 100000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x8762db106b2c2a0bccb3a80d1ed41273552616e8 ) [cmc_rank] => 99 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0120792831165 [volume_24h] => 6921925.7510472 [percent_change_1h] => -0.999928 [percent_change_24h] => -1.15922 [percent_change_7d] => 32.7583 [market_cap] => 82743077.268741 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:12.000Z ) ) ) [99] => stdClass Object ( [id] => 3890 [name] => Matic Network [symbol] => MATIC [slug] => matic-network [num_market_pairs] => 74 [date_added] => 2019-04-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => state-channels [2] => enterprise-solutions ) [max_supply] => [circulating_supply] => 3753653022 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x7D1AfA7B718fb893dB30A3aBc0Cfc608AaCfeBB0 ) [cmc_rank] => 100 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0216854608564 [volume_24h] => 18401525.00407 [percent_change_1h] => -0.347913 [percent_change_24h] => -0.509837 [percent_change_7d] => 6.5683 [market_cap] => 81399695.677089 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:12.000Z ) ) ) [100] => stdClass Object ( [id] => 1521 [name] => Komodo [symbol] => KMD [slug] => komodo [num_market_pairs] => 30 [date_added] => 2017-02-05T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => mineable [2] => enterprise-solutions [3] => equihash [4] => atomic-swaps [5] => hybrid-dpow-pow ) [max_supply] => 200000000 [circulating_supply] => 121158362.46419 [total_supply] => 121158362.46419 [platform] => [cmc_rank] => 101 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.670653566114 [volume_24h] => 4747650.6600574 [percent_change_1h] => -0.524744 [percent_change_24h] => -0.752672 [percent_change_7d] => 2.32319 [market_cap] => 81255287.851142 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:03.000Z ) ) ) [101] => stdClass Object ( [id] => 2499 [name] => SwissBorg [symbol] => CHSB [slug] => swissborg [num_market_pairs] => 10 [date_added] => 2018-02-02T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => staking [1] => asset-management ) [max_supply] => [circulating_supply] => 715981685.97428 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xba9d4199fab4f26efe3551d490e3821486f135ba ) [cmc_rank] => 102 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.11234086327 [volume_24h] => 758161.66338556 [percent_change_1h] => 1.11453 [percent_change_24h] => 2.33999 [percent_change_7d] => 3.25055 [market_cap] => 80434000.68786 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:07.000Z ) ) ) [102] => stdClass Object ( [id] => 5268 [name] => Energy Web Token [symbol] => EWT [slug] => energy-web-token [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2020-03-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 100000000 [circulating_supply] => 6719730.54 [total_supply] => 46688195.466 [platform] => [cmc_rank] => 103 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:15.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 11.7174335377 [volume_24h] => 1766744.7852287 [percent_change_1h] => -0.335739 [percent_change_24h] => -3.00378 [percent_change_7d] => 41.9323 [market_cap] => 78737995.993703 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:15.000Z ) ) ) [103] => stdClass Object ( [id] => 1230 [name] => Steem [symbol] => STEEM [slug] => steem [num_market_pairs] => 32 [date_added] => 2016-04-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => media [1] => content-creation ) [max_supply] => [circulating_supply] => 373355240.614 [total_supply] => 390329334.614 [platform] => [cmc_rank] => 104 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.20896141153 [volume_24h] => 2375087.0194691 [percent_change_1h] => 0.122975 [percent_change_24h] => 0.00902954 [percent_change_7d] => -1.57246 [market_cap] => 78016838.080824 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:03.000Z ) ) ) [104] => stdClass Object ( [id] => 2087 [name] => KuCoin Shares [symbol] => KCS [slug] => kucoin-shares [num_market_pairs] => 14 [date_added] => 2017-10-24T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => centralized-exchange [1] => marketplace [2] => discount-token ) [max_supply] => [circulating_supply] => 80728394 [total_supply] => 170728394 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x039b5649a59967e3e936d7471f9c3700100ee1ab ) [cmc_rank] => 105 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.933738088422 [volume_24h] => 10077904.433126 [percent_change_1h] => 0.388275 [percent_change_24h] => 3.54233 [percent_change_7d] => 15.8985 [market_cap] => 75379176.294938 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:05.000Z ) ) ) [105] => stdClass Object ( [id] => 1414 [name] => Zcoin [symbol] => XZC [slug] => zcoin [num_market_pairs] => 54 [date_added] => 2016-10-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => privacy [1] => mineable [2] => medium-of-exchange [3] => pow ) [max_supply] => 21400000 [circulating_supply] => 10715859.798165 [total_supply] => 21400000 [platform] => [cmc_rank] => 106 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 6.86599404052 [volume_24h] => 24166939.663851 [percent_change_1h] => 0.245764 [percent_change_24h] => 5.08738 [percent_change_7d] => 22.4586 [market_cap] => 73575029.513249 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:03.000Z ) ) ) [106] => stdClass Object ( [id] => 5794 [name] => pNetwork [symbol] => PNT [slug] => pnetwork [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2020-07-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi ) [max_supply] => 87984177 [circulating_supply] => 57077789.37736 [total_supply] => 59631456.37736 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x89ab32156e46f46d02ade3fecbe5fc4243b9aaed ) [cmc_rank] => 107 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:16.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.27146390702 [volume_24h] => 3873306.4347257 [percent_change_1h] => 0.69951 [percent_change_24h] => 1.92885 [percent_change_7d] => 1.78026 [market_cap] => 72572349.085803 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:16.000Z ) ) ) [107] => stdClass Object ( [id] => 463 [name] => BitShares [symbol] => BTS [slug] => bitshares [num_market_pairs] => 57 [date_added] => 2014-07-21T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => decentralized-exchange [1] => pos [2] => marketplace [3] => sha-512 ) [max_supply] => 3600570502 [circulating_supply] => 2751450000 [total_supply] => 2751450000 [platform] => [cmc_rank] => 108 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0259511636767 [volume_24h] => 5995017.5658808 [percent_change_1h] => 0.13673 [percent_change_24h] => 0.582285 [percent_change_7d] => -3.17928 [market_cap] => 71403329.298256 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:02.000Z ) ) ) [108] => stdClass Object ( [id] => 5370 [name] => Hive [symbol] => HIVE [slug] => hive-blockchain [num_market_pairs] => 29 [date_added] => 2020-03-26T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 303382819.948 [total_supply] => 386753025.82 [platform] => [cmc_rank] => 109 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:15.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.231695701001 [volume_24h] => 7092415.8073078 [percent_change_1h] => 0.320397 [percent_change_24h] => 5.01545 [percent_change_7d] => 2.39728 [market_cap] => 70292495.139512 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:15.000Z ) ) ) [109] => stdClass Object ( [id] => 2758 [name] => Unibright [symbol] => UBT [slug] => unibright [num_market_pairs] => 20 [date_added] => 2018-05-21T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 148594999.24349 [total_supply] => 150000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x8400d94a5cb0fa0d041a3788e395285d61c9ee5e ) [cmc_rank] => 110 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.472496077826 [volume_24h] => 2353383.2698544 [percent_change_1h] => 0.882894 [percent_change_24h] => -0.991039 [percent_change_7d] => 9.08971 [market_cap] => 70210554.327108 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:08.000Z ) ) ) [110] => stdClass Object ( [id] => 3437 [name] => ABBC Coin [symbol] => ABBC [slug] => abbc-coin [num_market_pairs] => 38 [date_added] => 2018-10-12T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable [1] => platform [2] => dpos [3] => payments ) [max_supply] => 1500000000 [circulating_supply] => 555416924.35072 [total_supply] => 1003278750.0109 [platform] => [cmc_rank] => 111 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.123684587081 [volume_24h] => 46501121.382329 [percent_change_1h] => 0.0821458 [percent_change_24h] => 0.417319 [percent_change_7d] => -23.4442 [market_cap] => 68696512.946118 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:10.000Z ) ) ) [111] => stdClass Object ( [id] => 2772 [name] => Digitex Futures [symbol] => DGTX [slug] => digitex-futures [num_market_pairs] => 14 [date_added] => 2018-05-23T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => derivatives [1] => centralized-exchange [2] => asset-management ) [max_supply] => [circulating_supply] => 893785715 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x1c83501478f1320977047008496dacbd60bb15ef ) [cmc_rank] => 112 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0762028665524 [volume_24h] => 3669073.0263435 [percent_change_1h] => -2.43992 [percent_change_24h] => -6.9953 [percent_change_7d] => -29.8237 [market_cap] => 68109033.566586 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:08.000Z ) ) ) [112] => stdClass Object ( [id] => 2570 [name] => TomoChain [symbol] => TOMO [slug] => tomochain [num_market_pairs] => 34 [date_added] => 2018-03-08T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable [1] => platform ) [max_supply] => [circulating_supply] => 71522825 [total_supply] => 100000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => TOMOB-4BC ) [cmc_rank] => 113 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.936818145969 [volume_24h] => 6498555.3915916 [percent_change_1h] => 0.533433 [percent_change_24h] => 1.39384 [percent_change_7d] => 3.05164 [market_cap] => 67003880.310965 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:07.000Z ) ) ) [113] => stdClass Object ( [id] => 3218 [name] => Energi [symbol] => NRG [slug] => energi [num_market_pairs] => 19 [date_added] => 2018-08-23T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => masternodes [1] => marketplace [2] => research [3] => mineable ) [max_supply] => [circulating_supply] => 31629566.842238 [total_supply] => 31629566.842238 [platform] => [cmc_rank] => 114 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 2.07207900316 [volume_24h] => 1843006.1596462 [percent_change_1h] => 0.524454 [percent_change_24h] => 0.0538964 [percent_change_7d] => -2.52664 [market_cap] => 65538961.332847 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:10.000Z ) ) ) [114] => stdClass Object ( [id] => 3773 [name] => Fetch.ai [symbol] => FET [slug] => fetch [num_market_pairs] => 32 [date_added] => 2019-03-02T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => technology [1] => ai-big-data ) [max_supply] => 1152997575 [circulating_supply] => 752364251.99971 [total_supply] => 1152997575 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x1d287cc25dad7ccaf76a26bc660c5f7c8e2a05bd ) [cmc_rank] => 115 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0865285093561 [volume_24h] => 11717239.306844 [percent_change_1h] => -1.0856 [percent_change_24h] => 6.70172 [percent_change_7d] => 15.7875 [market_cap] => 65100957.218352 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:12.000Z ) ) ) [115] => stdClass Object ( [id] => 1586 [name] => Ark [symbol] => ARK [slug] => ark [num_market_pairs] => 20 [date_added] => 2017-03-22T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => marketplace [1] => state-channels [2] => dpos [3] => payments ) [max_supply] => [circulating_supply] => 122729449.39399 [total_supply] => 151200346 [platform] => [cmc_rank] => 116 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.528343318998 [volume_24h] => 6096222.098052 [percent_change_1h] => -0.472829 [percent_change_24h] => 1.78911 [percent_change_7d] => 24.6061 [market_cap] => 64843284.631616 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:03.000Z ) ) ) [116] => stdClass Object ( [id] => 2634 [name] => XinFin Network [symbol] => XDCE [slug] => xinfin-network [num_market_pairs] => 20 [date_added] => 2018-04-12T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 10238450575.333 [total_supply] => 15000000000 [platform] => [cmc_rank] => 117 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00631473048251 [volume_24h] => 2484639.6133706 [percent_change_1h] => 1.37135 [percent_change_24h] => 5.23695 [percent_change_7d] => -5.49411 [market_cap] => 64653055.941725 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:07.000Z ) ) ) [117] => stdClass Object ( [id] => 1903 [name] => HyperCash [symbol] => HC [slug] => hypercash [num_market_pairs] => 30 [date_added] => 2017-08-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => marketplace [1] => state-channels [2] => mineable [3] => payments ) [max_supply] => 84000000 [circulating_supply] => 44723233.905052 [total_supply] => 44723233.905052 [platform] => [cmc_rank] => 118 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.44183493093 [volume_24h] => 17569259.934489 [percent_change_1h] => -0.486293 [percent_change_24h] => -1.65806 [percent_change_7d] => 6.04026 [market_cap] => 64483520.868457 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:04.000Z ) ) ) [118] => stdClass Object ( [id] => 1320 [name] => Ardor [symbol] => ARDR [slug] => ardor [num_market_pairs] => 26 [date_added] => 2016-07-23T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => state-channels [2] => enterprise-solutions ) [max_supply] => 998999495 [circulating_supply] => 998999495 [total_supply] => 998999495 [platform] => [cmc_rank] => 119 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0641078042874 [volume_24h] => 5579969.459061 [percent_change_1h] => 3.6612 [percent_change_24h] => 8.13469 [percent_change_7d] => 12.423 [market_cap] => 64043664.108671 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:03.000Z ) ) ) [119] => stdClass Object ( [id] => 541 [name] => Syscoin [symbol] => SYS [slug] => syscoin [num_market_pairs] => 11 [date_added] => 2014-08-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => pow [1] => platform [2] => mineable [3] => scaling [4] => scrypt [5] => enterprise-solutions ) [max_supply] => 888000000 [circulating_supply] => 592505042.87504 [total_supply] => 592505042.87504 [platform] => [cmc_rank] => 120 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.106255464853 [volume_24h] => 4594786.5342964 [percent_change_1h] => 0.507404 [percent_change_24h] => 0.280877 [percent_change_7d] => 0.467168 [market_cap] => 62956898.758434 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:02.000Z ) ) ) [120] => stdClass Object ( [id] => 4066 [name] => Chiliz [symbol] => CHZ [slug] => chiliz [num_market_pairs] => 51 [date_added] => 2019-07-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => content-creation [1] => sports [2] => payments ) [max_supply] => [circulating_supply] => 4716402860.6603 [total_supply] => 8888888888 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => CHZ-ECD ) [cmc_rank] => 121 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0133268252929 [volume_24h] => 10121229.038887 [percent_change_1h] => -0.174202 [percent_change_24h] => 1.05332 [percent_change_7d] => 5.66341 [market_cap] => 62854676.934954 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:13.000Z ) ) ) [121] => stdClass Object ( [id] => 1455 [name] => Golem [symbol] => GNT [slug] => golem-network-tokens [num_market_pairs] => 89 [date_added] => 2016-11-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => distributed-computing [1] => platform [2] => payments ) [max_supply] => [circulating_supply] => 990670000 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xa74476443119A942dE498590Fe1f2454d7D4aC0d ) [cmc_rank] => 122 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0622854142216 [volume_24h] => 6024367.4398225 [percent_change_1h] => 0.84176 [percent_change_24h] => 4.10894 [percent_change_7d] => 1.83258 [market_cap] => 61704291.306912 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:03.000Z ) ) ) [122] => stdClass Object ( [id] => 2300 [name] => WAX [symbol] => WAXP [slug] => wax [num_market_pairs] => 22 [date_added] => 2017-12-21T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => media [1] => payments [2] => collectibles-nfts ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1255292118.2994 [total_supply] => 3692212196.9594 [platform] => [cmc_rank] => 123 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0486831030922 [volume_24h] => 1550090.4080222 [percent_change_1h] => -0.10106 [percent_change_24h] => -0.839273 [percent_change_7d] => -4.45557 [market_cap] => 61111515.605998 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:06.000Z ) ) ) [123] => stdClass Object ( [id] => 3701 [name] => RSK Infrastructure Framework [symbol] => RIF [slug] => rsk-infrastructure-framework [num_market_pairs] => 13 [date_added] => 2019-01-16T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => payments [1] => services ) [max_supply] => [circulating_supply] => 623593345.6458 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 3626 [name] => RSK Smart Bitcoin [symbol] => RBTC [slug] => rsk-smart-bitcoin [token_address] => 0x2acc95758f8b5f583470ba265eb685a8f45fc9d5 ) [cmc_rank] => 124 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0957240768272 [volume_24h] => 835144.91097222 [percent_change_1h] => 0.347448 [percent_change_24h] => -0.26853 [percent_change_7d] => 5.1307 [market_cap] => 59692897.327529 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:11.000Z ) ) ) [124] => stdClass Object ( [id] => 4747 [name] => Velas [symbol] => VLX [slug] => velas [num_market_pairs] => 15 [date_added] => 2019-10-03T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1342809240.8 [total_supply] => 2088120361 [platform] => [cmc_rank] => 125 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0440235900761 [volume_24h] => 3358094.823239 [percent_change_1h] => 0.369219 [percent_change_24h] => -0.400082 [percent_change_7d] => -1.96996 [market_cap] => 59115283.567378 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:14.000Z ) ) ) [125] => stdClass Object ( [id] => 3945 [name] => Harmony [symbol] => ONE [slug] => harmony [num_market_pairs] => 26 [date_added] => 2019-06-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => enterprise-solutions [1] => platform [2] => scaling ) [max_supply] => 12600000000 [circulating_supply] => 6255461110 [total_supply] => 12600000000 [platform] => [cmc_rank] => 126 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00923439343279 [volume_24h] => 12658922.470635 [percent_change_1h] => -0.78081 [percent_change_24h] => 10.0193 [percent_change_7d] => 5.89288 [market_cap] => 57765388.993257 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:12.000Z ) ) ) [126] => stdClass Object ( [id] => 4705 [name] => PAX Gold [symbol] => PAXG [slug] => pax-gold [num_market_pairs] => 21 [date_added] => 2019-09-26T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 27490.028 [total_supply] => 27490.028 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x45804880de22913dafe09f4980848ece6ecbaf78 ) [cmc_rank] => 127 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 2061.84528774 [volume_24h] => 1719431.7087059 [percent_change_1h] => 0.151658 [percent_change_24h] => 0.363602 [percent_change_7d] => 4.94935 [market_cap] => 56680184.691641 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:14.000Z ) ) ) [127] => stdClass Object ( [id] => 1732 [name] => Numeraire [symbol] => NMR [slug] => numeraire [num_market_pairs] => 19 [date_added] => 2017-06-23T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => asset-management [1] => defi [2] => ai-big-data [3] => payments ) [max_supply] => 11000000 [circulating_supply] => 2747666.9097775 [total_supply] => 10979513.30088 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x1776e1f26f98b1a5df9cd347953a26dd3cb46671 ) [cmc_rank] => 128 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 20.5300668066 [volume_24h] => 768447.02594976 [percent_change_1h] => 0.452667 [percent_change_24h] => 1.64511 [percent_change_7d] => 3.70032 [market_cap] => 56409785.220016 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:04.000Z ) ) ) [128] => stdClass Object ( [id] => 2299 [name] => aelf [symbol] => ELF [slug] => aelf [num_market_pairs] => 74 [date_added] => 2017-12-21T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => marketplace [1] => enterprise-solutions ) [max_supply] => 1000000000 [circulating_supply] => 544480199.98647 [total_supply] => 879999999.98647 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xbf2179859fc6d5bee9bf9158632dc51678a4100e ) [cmc_rank] => 129 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.103166928523 [volume_24h] => 13888161.784121 [percent_change_1h] => -0.112678 [percent_change_24h] => 1.75334 [percent_change_7d] => -2.44252 [market_cap] => 56172349.874192 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:06.000Z ) ) ) [129] => stdClass Object ( [id] => 3704 [name] => v.systems [symbol] => VSYS [slug] => v-systems [num_market_pairs] => 37 [date_added] => 2019-03-05T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => discount-token [1] => platform [2] => smart-contracts ) [max_supply] => [circulating_supply] => 2057567122 [total_supply] => 3972425586 [platform] => [cmc_rank] => 130 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0263404698058 [volume_24h] => 2876241.5300143 [percent_change_1h] => -0.339698 [percent_change_24h] => 0.646478 [percent_change_7d] => -2.57224 [market_cap] => 54197284.650448 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:12.000Z ) ) ) [130] => stdClass Object ( [id] => 3874 [name] => IRISnet [symbol] => IRIS [slug] => irisnet [num_market_pairs] => 21 [date_added] => 2019-04-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 807029951.01315 [total_supply] => 1996902358.1836 [platform] => [cmc_rank] => 131 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0669672108415 [volume_24h] => 7932836.822294 [percent_change_1h] => 0.158277 [percent_change_24h] => -10.466 [percent_change_7d] => 32.9036 [market_cap] => 54044544.884903 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:12.000Z ) ) ) [131] => stdClass Object ( [id] => 1700 [name] => Aeternity [symbol] => AE [slug] => aeternity [num_market_pairs] => 40 [date_added] => 2017-06-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable [1] => privacy [2] => medium-of-exchange ) [max_supply] => [circulating_supply] => 317291714.5 [total_supply] => 363112658.49932 [platform] => [cmc_rank] => 132 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.170249919702 [volume_24h] => 5757325.8954263 [percent_change_1h] => -0.342787 [percent_change_24h] => 0.107414 [percent_change_7d] => 6.30688 [market_cap] => 54018888.915735 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:04.000Z ) ) ) [132] => stdClass Object ( [id] => 1343 [name] => Stratis [symbol] => STRAT [slug] => stratis [num_market_pairs] => 26 [date_added] => 2016-08-12T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => x13 [1] => enterprise-solutions [2] => hybrid-pow-pos [3] => platform ) [max_supply] => [circulating_supply] => 99905414.170045 [total_supply] => 99905414.170045 [platform] => [cmc_rank] => 133 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.539679623141 [volume_24h] => 1944832.2033429 [percent_change_1h] => -0.414133 [percent_change_24h] => -0.485278 [percent_change_7d] => -4.56431 [market_cap] => 53916916.269036 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:03.000Z ) ) ) [133] => stdClass Object ( [id] => 2642 [name] => CyberVein [symbol] => CVT [slug] => cybervein [num_market_pairs] => 10 [date_added] => 2018-04-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1060404495.65 [total_supply] => 2147483648 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xbe428c3867f05dea2a89fc76a102b544eac7f772 ) [cmc_rank] => 134 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0501113028585 [volume_24h] => 913016.88274499 [percent_change_1h] => -0.064826 [percent_change_24h] => 22.2443 [percent_change_7d] => 35.2814 [market_cap] => 53138250.834032 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:07.000Z ) ) ) [134] => stdClass Object ( [id] => 4134 [name] => Akropolis [symbol] => AKRO [slug] => akropolis [num_market_pairs] => 24 [date_added] => 2019-07-19T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1535848457.5 [total_supply] => 4000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x8ab7404063ec4dbcfd4598215992dc3f8ec853d7 ) [cmc_rank] => 135 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0340026258704 [volume_24h] => 31343429.425358 [percent_change_1h] => 0.521757 [percent_change_24h] => 28.3315 [percent_change_7d] => 229.544 [market_cap] => 52222880.494003 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:13.000Z ) ) ) [135] => stdClass Object ( [id] => 2492 [name] => Elastos [symbol] => ELA [slug] => elastos [num_market_pairs] => 24 [date_added] => 2018-01-31T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable [1] => state-channels [2] => platform ) [max_supply] => [circulating_supply] => 21774270.632003 [total_supply] => 23065240.04487 [platform] => [cmc_rank] => 136 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 2.39733523438 [volume_24h] => 4547801.8880496 [percent_change_1h] => -0.0110467 [percent_change_24h] => -4.04093 [percent_change_7d] => -17.165 [market_cap] => 52200226.189026 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:07.000Z ) ) ) [136] => stdClass Object ( [id] => 2137 [name] => Electroneum [symbol] => ETN [slug] => electroneum [num_market_pairs] => 26 [date_added] => 2017-11-02T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => medium-of-exchange [1] => mineable [2] => wallet ) [max_supply] => 21000000000 [circulating_supply] => 10179912178.92 [total_supply] => 10179912178.92 [platform] => [cmc_rank] => 137 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00503340861012 [volume_24h] => 269029.16653982 [percent_change_1h] => -0.326372 [percent_change_24h] => 2.51165 [percent_change_7d] => -1.80839 [market_cap] => 51239657.611641 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:06.000Z ) ) ) [137] => stdClass Object ( [id] => 3581 [name] => Kleros [symbol] => PNK [slug] => kleros [num_market_pairs] => 19 [date_added] => 2018-11-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 504968878.11236 [total_supply] => 764626704 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x93ed3fbe21207ec2e8f2d3c3de6e058cb73bc04d ) [cmc_rank] => 138 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0971613088273 [volume_24h] => 3180014.7987949 [percent_change_1h] => 0.498175 [percent_change_24h] => 9.71316 [percent_change_7d] => 49.4676 [market_cap] => 49063437.11445 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:11.000Z ) ) ) [138] => stdClass Object ( [id] => 2603 [name] => Pundi X [symbol] => NPXS [slug] => pundi-x [num_market_pairs] => 59 [date_added] => 2018-03-22T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => medium-of-exchange ) [max_supply] => [circulating_supply] => 234566874619.47 [total_supply] => 258549026523.59 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xa15c7ebe1f07caf6bff097d8a589fb8ac49ae5b3 ) [cmc_rank] => 139 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.000208973609558 [volume_24h] => 3783193.9813056 [percent_change_1h] => 0.254754 [percent_change_24h] => 4.48605 [percent_change_7d] => 3.78205 [market_cap] => 49018286.471969 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:08.000Z ) ) ) [139] => stdClass Object ( [id] => 291 [name] => MaidSafeCoin [symbol] => MAID [slug] => maidsafecoin [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2014-04-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => filesharing [2] => distributed-computing ) [max_supply] => [circulating_supply] => 452552412 [total_supply] => 452552412 [platform] => stdClass Object ( [id] => 83 [name] => Omni [symbol] => OMNI [slug] => omni [token_address] => 3 ) [cmc_rank] => 140 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.106882740972 [volume_24h] => 534182.4799275 [percent_change_1h] => 7.37018 [percent_change_24h] => -2.66488 [percent_change_7d] => -1.29615 [market_cap] => 48370042.22805 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:02.000Z ) ) ) [140] => stdClass Object ( [id] => 2062 [name] => Aion [symbol] => AION [slug] => aion [num_market_pairs] => 20 [date_added] => 2017-10-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => marketplace [1] => payments [2] => mineable [3] => ai-big-data ) [max_supply] => [circulating_supply] => 448954390 [total_supply] => 448954390 [platform] => [cmc_rank] => 141 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.104709607232 [volume_24h] => 1831537.5569901 [percent_change_1h] => -0.365482 [percent_change_24h] => 0.44374 [percent_change_7d] => 1.60405 [market_cap] => 47009837.841982 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:05.000Z ) ) ) [141] => stdClass Object ( [id] => 2092 [name] => NULS [symbol] => NULS [slug] => nuls [num_market_pairs] => 38 [date_added] => 2017-10-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => mineable [2] => enterprise-solutions ) [max_supply] => 210000000 [circulating_supply] => 98181962.298636 [total_supply] => 110258861.26307 [platform] => [cmc_rank] => 142 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.476469107141 [volume_24h] => 28078322.252282 [percent_change_1h] => -0.0736665 [percent_change_24h] => -0.188348 [percent_change_7d] => 8.38346 [market_cap] => 46780671.913783 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:05.000Z ) ) ) [142] => stdClass Object ( [id] => 4078 [name] => Super Zero Protocol [symbol] => SERO [slug] => super-zero-protocol [num_market_pairs] => 16 [date_added] => 2019-07-19T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 647367590 [circulating_supply] => 282628244 [total_supply] => 642120302 [platform] => [cmc_rank] => 143 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.161309051671 [volume_24h] => 4219662.3588122 [percent_change_1h] => 0.443092 [percent_change_24h] => 0.498268 [percent_change_7d] => 2.82072 [market_cap] => 45590494.01508 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:13.000Z ) ) ) [143] => stdClass Object ( [id] => 1817 [name] => Voyager Token [symbol] => VGX [slug] => voyager-token [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2017-07-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => wallet [1] => asset-management ) [max_supply] => 222295208.238 [circulating_supply] => 222295208 [total_supply] => 222295208.238 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x5af2be193a6abca9c8817001f45744777db30756 ) [cmc_rank] => 144 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.203437681103 [volume_24h] => 2866952.4818324 [percent_change_1h] => -0.878479 [percent_change_24h] => 5.47659 [percent_change_7d] => 25.7329 [market_cap] => 45223221.635829 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:04.000Z ) ) ) [144] => stdClass Object ( [id] => 2346 [name] => WaykiChain [symbol] => WICC [slug] => waykichain [num_market_pairs] => 21 [date_added] => 2018-01-09T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform ) [max_supply] => [circulating_supply] => 189000000 [total_supply] => 210000000 [platform] => [cmc_rank] => 145 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.235847023643 [volume_24h] => 1844233.8095471 [percent_change_1h] => 0.167553 [percent_change_24h] => 4.09982 [percent_change_7d] => 7.73148 [market_cap] => 44575087.468527 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:07.000Z ) ) ) [145] => stdClass Object ( [id] => 2916 [name] => Nimiq [symbol] => NIM [slug] => nimiq [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2018-07-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => 21000000000 [circulating_supply] => 6326762070.6397 [total_supply] => 7152762070.6397 [platform] => [cmc_rank] => 146 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00697397023551 [volume_24h] => 2349679.3567502 [percent_change_1h] => -1.79746 [percent_change_24h] => -3.50704 [percent_change_7d] => 12.0511 [market_cap] => 44122650.367795 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:09.000Z ) ) ) [146] => stdClass Object ( [id] => 372 [name] => Bytecoin [symbol] => BCN [slug] => bytecoin-bcn [num_market_pairs] => 15 [date_added] => 2014-06-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable [1] => payments [2] => cryptonight [3] => privacy [4] => pow [5] => medium-of-exchange ) [max_supply] => 184470000000 [circulating_supply] => 184066828814.06 [total_supply] => 184066828814.06 [platform] => [cmc_rank] => 147 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00023308756474 [volume_24h] => 55364.973068902 [percent_change_1h] => -1.02188 [percent_change_24h] => -3.12402 [percent_change_7d] => 1.85405 [market_cap] => 42903688.877683 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:02.000Z ) ) ) [147] => stdClass Object ( [id] => 3012 [name] => VeThor Token [symbol] => VTHO [slug] => vethor-token [num_market_pairs] => 24 [date_added] => 2018-07-30T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 26337334179 [total_supply] => 26337334179 [platform] => stdClass Object ( [id] => 3077 [name] => VeChain [symbol] => VET [slug] => vechain [token_address] => 0x0000000000000000000000000000456E65726779 ) [cmc_rank] => 148 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00162305139164 [volume_24h] => 5236585.124687 [percent_change_1h] => -1.08805 [percent_change_24h] => 0.574536 [percent_change_7d] => -2.66361 [market_cap] => 42746846.891314 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:09.000Z ) ) ) [148] => stdClass Object ( [id] => 2320 [name] => Utrust [symbol] => UTK [slug] => utrust [num_market_pairs] => 24 [date_added] => 2017-12-29T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => smart-contracts [1] => payments [2] => cybersecurity ) [max_supply] => [circulating_supply] => 450000000 [total_supply] => 500000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x70a72833d6bf7f508c8224ce59ea1ef3d0ea3a38 ) [cmc_rank] => 149 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0929166079827 [volume_24h] => 3327356.796066 [percent_change_1h] => -0.988782 [percent_change_24h] => 1.67531 [percent_change_7d] => 27.869 [market_cap] => 41812473.592215 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:06.000Z ) ) ) [149] => stdClass Object ( [id] => 3783 [name] => Ankr [symbol] => ANKR [slug] => ankr [num_market_pairs] => 33 [date_added] => 2019-03-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => enterprise-solutions ) [max_supply] => [circulating_supply] => 5829566044.4583 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => ANKR-E97 ) [cmc_rank] => 150 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00704303614826 [volume_24h] => 29062557.091828 [percent_change_1h] => 1.88663 [percent_change_24h] => 17.8171 [percent_change_7d] => 20.36 [market_cap] => 41057844.379789 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:12.000Z ) ) ) [150] => stdClass Object ( [id] => 3724 [name] => SOLVE [symbol] => SOLVE [slug] => solve [num_market_pairs] => 20 [date_added] => 2019-02-04T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => enterprise-solutions [1] => health [2] => wallet ) [max_supply] => 1000000000 [circulating_supply] => 340523877.94968 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x446c9033e7516d820cc9a2ce2d0b7328b579406f ) [cmc_rank] => 151 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.12005689735 [volume_24h] => 1511152.709439 [percent_change_1h] => 0.00120377 [percent_change_24h] => -1.07985 [percent_change_7d] => -3.0973 [market_cap] => 40882240.260229 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:11.000Z ) ) ) [151] => stdClass Object ( [id] => 2132 [name] => Power Ledger [symbol] => POWR [slug] => power-ledger [num_market_pairs] => 46 [date_added] => 2017-11-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => energy [1] => sharing-economy ) [max_supply] => [circulating_supply] => 422257509.14937 [total_supply] => 999506122.99937 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x595832f8fc6bf59c85c527fec3740a1b7a361269 ) [cmc_rank] => 152 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0966069090844 [volume_24h] => 2484034.0897848 [percent_change_1h] => 0.149513 [percent_change_24h] => 4.34732 [percent_change_7d] => 2.22167 [market_cap] => 40792992.796598 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:05.000Z ) ) ) [152] => stdClass Object ( [id] => 2467 [name] => OriginTrail [symbol] => TRAC [slug] => origintrail [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2018-01-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => enterprise-solutions [1] => logistics [2] => smart-contracts ) [max_supply] => [circulating_supply] => 318944195.11986 [total_supply] => 500000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xaa7a9ca87d3694b5755f213b5d04094b8d0f0a6f ) [cmc_rank] => 153 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.124509943254 [volume_24h] => 683945.76560784 [percent_change_1h] => -2.3086 [percent_change_24h] => 1.97743 [percent_change_7d] => 46.0933 [market_cap] => 39711723.635566 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:06.000Z ) ) ) [153] => stdClass Object ( [id] => 3809 [name] => DOS Network [symbol] => DOS [slug] => dos-network [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2019-03-22T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 265869623.68485 [total_supply] => 950000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x70861e862e1ac0c96f853c8231826e469ead37b1 ) [cmc_rank] => 154 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.14931381664 [volume_24h] => 2003803.47488 [percent_change_1h] => 9.33062 [percent_change_24h] => 40.7806 [percent_change_7d] => 412.959 [market_cap] => 39698008.241026 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:12.000Z ) ) ) [154] => stdClass Object ( [id] => 1772 [name] => Storj [symbol] => STORJ [slug] => storj [num_market_pairs] => 47 [date_added] => 2017-07-02T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => filesharing [1] => distributed-computing [2] => platform ) [max_supply] => [circulating_supply] => 197189614.97295 [total_supply] => 424999998.00001 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xb64ef51c888972c908cfacf59b47c1afbc0ab8ac ) [cmc_rank] => 155 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.200752564694 [volume_24h] => 4396479.0091002 [percent_change_1h] => 0.260812 [percent_change_24h] => 2.03815 [percent_change_7d] => 8.16707 [market_cap] => 39586320.936841 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:04.000Z ) ) ) [155] => stdClass Object ( [id] => 4269 [name] => Gatechain Token [symbol] => GT [slug] => gatechain-token [num_market_pairs] => 16 [date_added] => 2019-08-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => centralized-exchange [1] => marketplace [2] => discount-token ) [max_supply] => [circulating_supply] => 70519042.564256 [total_supply] => 300000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xe66747a101bff2dba3697199dcce5b743b454759 ) [cmc_rank] => 156 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.558348071383 [volume_24h] => 19514231.84983 [percent_change_1h] => 0.408326 [percent_change_24h] => 0.236194 [percent_change_7d] => 1.59189 [market_cap] => 39374171.411528 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:13.000Z ) ) ) [156] => stdClass Object ( [id] => 118 [name] => ReddCoin [symbol] => RDD [slug] => reddcoin [num_market_pairs] => 11 [date_added] => 2014-02-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => content-creation [1] => hybrid-pow-pos [2] => media [3] => scrypt ) [max_supply] => [circulating_supply] => 28808713173.789 [total_supply] => 28808713173.789 [platform] => [cmc_rank] => 157 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:01.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00132944679625 [volume_24h] => 376437.1416759 [percent_change_1h] => -7.79032 [percent_change_24h] => -1.34687 [percent_change_7d] => 6.4919 [market_cap] => 38299651.432979 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:01.000Z ) ) ) [157] => stdClass Object ( [id] => 2989 [name] => STASIS EURO [symbol] => EURS [slug] => stasis-euro [num_market_pairs] => 31 [date_added] => 2018-07-30T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => stablecoin-asset-backed [1] => marketplace [2] => wallet ) [max_supply] => [circulating_supply] => 31979207 [total_supply] => 31979207 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xdb25f211ab05b1c97d595516f45794528a807ad8 ) [cmc_rank] => 158 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.18966073413 [volume_24h] => 753103.49108129 [percent_change_1h] => 0.569968 [percent_change_24h] => 1.54366 [percent_change_7d] => 3.52464 [market_cap] => 38044406.876515 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:09.000Z ) ) ) [158] => stdClass Object ( [id] => 3835 [name] => Orbs [symbol] => ORBS [slug] => orbs [num_market_pairs] => 19 [date_added] => 2019-04-03T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => services [1] => enterprise-solutions ) [max_supply] => [circulating_supply] => 2190387553.9114 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xff56cc6b1e6ded347aa0b7676c85ab0b3d08b0fa ) [cmc_rank] => 159 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0173013565625 [volume_24h] => 480637.80751476 [percent_change_1h] => -0.373937 [percent_change_24h] => 1.88261 [percent_change_7d] => 2.68865 [market_cap] => 37896676.080283 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:12.000Z ) ) ) [159] => stdClass Object ( [id] => 2441 [name] => Molecular Future [symbol] => MOF [slug] => molecular-future [num_market_pairs] => 14 [date_added] => 2018-01-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => technology ) [max_supply] => [circulating_supply] => 85481224.8 [total_supply] => 100000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x653430560be843c4a3d143d0110e896c2ab8ac0d ) [cmc_rank] => 160 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.431633299843 [volume_24h] => 5842413.6277686 [percent_change_1h] => 0.0431588 [percent_change_24h] => -0.393939 [percent_change_7d] => 0.0172029 [market_cap] => 36896543.135045 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:07.000Z ) ) ) [160] => stdClass Object ( [id] => 5034 [name] => Kusama [symbol] => KSM [slug] => kusama [num_market_pairs] => 17 [date_added] => 2019-12-12T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 2985094.0304521 [total_supply] => 9283320.0684695 [platform] => [cmc_rank] => 161 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 12.032991585 [volume_24h] => 10734566.42005 [percent_change_1h] => -0.392921 [percent_change_24h] => 17.699 [percent_change_7d] => 13.3238 [market_cap] => 35919611.348864 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:14.000Z ) ) ) [161] => stdClass Object ( [id] => 2606 [name] => Wanchain [symbol] => WAN [slug] => wanchain [num_market_pairs] => 21 [date_added] => 2018-03-23T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => marketplace [1] => interoperability [2] => enterprise-solutions ) [max_supply] => [circulating_supply] => 123899997.0584 [total_supply] => 210000000 [platform] => [cmc_rank] => 162 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.287032596554 [volume_24h] => 3569505.7451926 [percent_change_1h] => 0.594899 [percent_change_24h] => 6.04733 [percent_change_7d] => 7.14812 [market_cap] => 35563337.868706 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:07.000Z ) ) ) [162] => stdClass Object ( [id] => 1659 [name] => Gnosis [symbol] => GNO [slug] => gnosis-gno [num_market_pairs] => 25 [date_added] => 2017-05-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => services [1] => prediction-markets ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1104590 [total_supply] => 10000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x6810e776880c02933d47db1b9fc05908e5386b96 ) [cmc_rank] => 163 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 31.9907747097 [volume_24h] => 337326.57631785 [percent_change_1h] => 0.335683 [percent_change_24h] => 3.46117 [percent_change_7d] => 8.06783 [market_cap] => 35336689.836588 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:03.000Z ) ) ) [163] => stdClass Object ( [id] => 3628 [name] => MXC [symbol] => MXC [slug] => mxc [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2018-12-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 2507238083.3783 [total_supply] => 2642132373 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x5ca381bbfb58f0092df149bd3d243b08b9a8386e ) [cmc_rank] => 164 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0140613609394 [volume_24h] => 4063911.063801 [percent_change_1h] => 1.32064 [percent_change_24h] => 15.3608 [percent_change_7d] => 24.0568 [market_cap] => 35255179.651392 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:11.000Z ) ) ) [164] => stdClass Object ( [id] => 2143 [name] => Streamr [symbol] => DATA [slug] => streamr [num_market_pairs] => 30 [date_added] => 2017-11-03T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => content-creation [1] => media [2] => payments ) [max_supply] => [circulating_supply] => 683943834.63693 [total_supply] => 987154514 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x0cf0ee63788a0849fe5297f3407f701e122cc023 ) [cmc_rank] => 165 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0503842171113 [volume_24h] => 852594.9619132 [percent_change_1h] => -0.31684 [percent_change_24h] => -0.12614 [percent_change_7d] => -0.287008 [market_cap] => 34459974.656282 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:05.000Z ) ) ) [165] => stdClass Object ( [id] => 1750 [name] => GXChain [symbol] => GXC [slug] => gxchain [num_market_pairs] => 24 [date_added] => 2017-06-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => decentralized-exchange ) [max_supply] => 100000000 [circulating_supply] => 65000000 [total_supply] => 99898145.30746 [platform] => [cmc_rank] => 166 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.527969433198 [volume_24h] => 2160786.4830822 [percent_change_1h] => 0.0941044 [percent_change_24h] => 0.42435 [percent_change_7d] => 0.494916 [market_cap] => 34318013.15787 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:04.000Z ) ) ) [166] => stdClass Object ( [id] => 3822 [name] => Theta Fuel [symbol] => TFUEL [slug] => theta-fuel [num_market_pairs] => 13 [date_added] => 2019-03-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => content-creation [1] => media [2] => payments ) [max_supply] => [circulating_supply] => 3838301572 [total_supply] => 5000000000 [platform] => [cmc_rank] => 167 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00889005564099 [volume_24h] => 4970070.0676289 [percent_change_1h] => 0.978292 [percent_change_24h] => -0.592715 [percent_change_7d] => 8.89501 [market_cap] => 34122714.541979 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:12.000Z ) ) ) [167] => stdClass Object ( [id] => 4862 [name] => DAD [symbol] => DAD [slug] => dad [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2019-10-31T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 124601733 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x5b322514ff727253292637d9054301600c2c81e8 ) [cmc_rank] => 168 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.272925009682 [volume_24h] => 3559356.5458462 [percent_change_1h] => 0.968566 [percent_change_24h] => 2.62945 [percent_change_7d] => -4.69953 [market_cap] => 34006929.185419 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:14.000Z ) ) ) [168] => stdClass Object ( [id] => 2777 [name] => IoTeX [symbol] => IOTX [slug] => iotex [num_market_pairs] => 23 [date_added] => 2018-05-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => iot ) [max_supply] => 10000000000 [circulating_supply] => 4823952132.63 [total_supply] => 9734304443.32 [platform] => [cmc_rank] => 169 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0070107099486 [volume_24h] => 3186025.1481087 [percent_change_1h] => -0.907137 [percent_change_24h] => 1.30314 [percent_change_7d] => -2.91104 [market_cap] => 33819329.207799 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:08.000Z ) ) ) [169] => stdClass Object ( [id] => 3513 [name] => Fantom [symbol] => FTM [slug] => fantom [num_market_pairs] => 33 [date_added] => 2018-10-29T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => enterprise-solutions [1] => platform ) [max_supply] => 3175000000 [circulating_supply] => 2113955538.5169 [total_supply] => 2132239132.5899 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => FTM-A64 ) [cmc_rank] => 170 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0158700860473 [volume_24h] => 12700363.832171 [percent_change_1h] => -3.22129 [percent_change_24h] => 12.3353 [percent_change_7d] => 18.7496 [market_cap] => 33548656.29643 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:11.000Z ) ) ) [170] => stdClass Object ( [id] => 5426 [name] => Solana [symbol] => SOL [slug] => solana [num_market_pairs] => 16 [date_added] => 2020-04-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 17244548.906111 [total_supply] => 488624244.32451 [platform] => [cmc_rank] => 171 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:15.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.91559218555 [volume_24h] => 6686310.0924953 [percent_change_1h] => -2.67739 [percent_change_24h] => 6.57597 [percent_change_7d] => 12.8533 [market_cap] => 33033523.127882 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:15.000Z ) ) ) [171] => stdClass Object ( [id] => 3930 [name] => Thunder Token [symbol] => TT [slug] => thunder-token [num_market_pairs] => 13 [date_added] => 2019-05-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform ) [max_supply] => 10000000000 [circulating_supply] => 5887905379.4705 [total_supply] => 10000000000 [platform] => [cmc_rank] => 172 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00547074605816 [volume_24h] => 5353225.6205003 [percent_change_1h] => 0.26646 [percent_change_24h] => 0.591916 [percent_change_7d] => -10.3316 [market_cap] => 32211235.145557 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:12.000Z ) ) ) [172] => stdClass Object ( [id] => 3721 [name] => Huobi Pool Token [symbol] => HPT [slug] => huobi-pool-token [num_market_pairs] => 11 [date_added] => 2019-02-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 4978845596.976 [total_supply] => 9831945597.436 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xa66Daa57432024023DB65477BA87D4E7F5f95213 ) [cmc_rank] => 173 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00633850178219 [volume_24h] => 1648424.8154984 [percent_change_1h] => -0.0745188 [percent_change_24h] => 0.457267 [percent_change_7d] => 8.91616 [market_cap] => 31558421.689681 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:11.000Z ) ) ) [173] => stdClass Object ( [id] => 1757 [name] => FunFair [symbol] => FUN [slug] => funfair [num_market_pairs] => 28 [date_added] => 2017-06-27T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => payments [1] => marketplace ) [max_supply] => [circulating_supply] => 6548879188.6634 [total_supply] => 10999873621.398 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x419d0d8bdd9af5e606ae2232ed285aff190e711b ) [cmc_rank] => 174 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00475094343028 [volume_24h] => 2100204.4654333 [percent_change_1h] => 2.07926 [percent_change_24h] => 4.28339 [percent_change_7d] => -2.98399 [market_cap] => 31113354.557078 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:04.000Z ) ) ) [174] => stdClass Object ( [id] => 5117 [name] => Origin Protocol [symbol] => OGN [slug] => origin-protocol [num_market_pairs] => 27 [date_added] => 2020-01-09T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 99205412.02 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x8207c1ffc5b6804f6024322ccf34f29c3541ae26 ) [cmc_rank] => 175 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:15.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.313087428618 [volume_24h] => 9765280.2799781 [percent_change_1h] => 0.307652 [percent_change_24h] => 3.61854 [percent_change_7d] => -4.21733 [market_cap] => 31059967.354331 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:15.000Z ) ) ) [175] => stdClass Object ( [id] => 1925 [name] => Waltonchain [symbol] => WTC [slug] => waltonchain [num_market_pairs] => 38 [date_added] => 2017-08-27T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => logistics [1] => iot ) [max_supply] => 100000000 [circulating_supply] => 69654138.010668 [total_supply] => 70000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xb7cb1c96db6b22b0d3d9536e0108d062bd488f74 ) [cmc_rank] => 176 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.442377350379 [volume_24h] => 4980526.3093603 [percent_change_1h] => -0.445449 [percent_change_24h] => -0.0174208 [percent_change_7d] => 2.6519 [market_cap] => 30813413.016093 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:04.000Z ) ) ) [176] => stdClass Object ( [id] => 1886 [name] => Dent [symbol] => DENT [slug] => dent [num_market_pairs] => 34 [date_added] => 2017-08-12T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => services ) [max_supply] => [circulating_supply] => 82503941182.736 [total_supply] => 100000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x3597bfd533a99c9aa083587b074434e61eb0a258 ) [cmc_rank] => 177 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.000368649964215 [volume_24h] => 5573736.8232007 [percent_change_1h] => -3.54089 [percent_change_24h] => 46.5162 [percent_change_7d] => 68.4055 [market_cap] => 30415074.964612 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:05.000Z ) ) ) [177] => stdClass Object ( [id] => 2900 [name] => Project Pai [symbol] => PAI [slug] => project-pai [num_market_pairs] => 14 [date_added] => 2018-07-05T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => ai-big-data [1] => services [2] => identity ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1477940520 [total_supply] => 1689220500 [platform] => [cmc_rank] => 178 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0204917507616 [volume_24h] => 461014.75382607 [percent_change_1h] => 0.0480563 [percent_change_24h] => 5.57343 [percent_change_7d] => 14.0936 [market_cap] => 30285588.77631 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:09.000Z ) ) ) [178] => stdClass Object ( [id] => 2505 [name] => Bluzelle [symbol] => BLZ [slug] => bluzelle [num_market_pairs] => 23 [date_added] => 2018-02-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => distributed-computing [1] => platform [2] => smart-contracts ) [max_supply] => [circulating_supply] => 238312278.20485 [total_supply] => 500000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x5732046a883704404f284ce41ffadd5b007fd668 ) [cmc_rank] => 179 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.125969882328 [volume_24h] => 10001102.170468 [percent_change_1h] => -0.000274576 [percent_change_24h] => -0.39477 [percent_change_7d] => 45.8928 [market_cap] => 30020169.642783 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:07.000Z ) ) ) [179] => stdClass Object ( [id] => 2447 [name] => Crypterium [symbol] => CRPT [slug] => crpt [num_market_pairs] => 10 [date_added] => 2018-01-22T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => smart-contracts [1] => services ) [max_supply] => [circulating_supply] => 99489833.001873 [total_supply] => 99489833.001873 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x80a7e048f37a50500351c204cb407766fa3bae7f ) [cmc_rank] => 180 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.298304808066 [volume_24h] => 174426.61906076 [percent_change_1h] => -0.232681 [percent_change_24h] => -2.08932 [percent_change_7d] => -2.95909 [market_cap] => 29678295.538142 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:06.000Z ) ) ) [180] => stdClass Object ( [id] => 3702 [name] => Beam [symbol] => BEAM [slug] => beam [num_market_pairs] => 37 [date_added] => 2019-01-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable [1] => mimble-wimble [2] => medium-of-exchange ) [max_supply] => 262800000 [circulating_supply] => 67920920 [total_supply] => 67920920 [platform] => [cmc_rank] => 181 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.430690555691 [volume_24h] => 9979002.7168885 [percent_change_1h] => -0.634934 [percent_change_24h] => 3.73193 [percent_change_7d] => 7.05789 [market_cap] => 29252898.777844 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:12.000Z ) ) ) [181] => stdClass Object ( [id] => 2096 [name] => Ripio Credit Network [symbol] => RCN [slug] => ripio-credit-network [num_market_pairs] => 23 [date_added] => 2017-10-26T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => services ) [max_supply] => [circulating_supply] => 512848856.76109 [total_supply] => 999942647.35309 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xf970b8e36e23f7fc3fd752eea86f8be8d83375a6 ) [cmc_rank] => 182 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0564463746768 [volume_24h] => 479692.82314239 [percent_change_1h] => 0.286183 [percent_change_24h] => 1.24693 [percent_change_7d] => 5.95224 [market_cap] => 28948458.721305 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:05.000Z ) ) ) [182] => stdClass Object ( [id] => 2638 [name] => Cortex [symbol] => CTXC [slug] => cortex [num_market_pairs] => 27 [date_added] => 2018-04-16T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => smart-contracts [2] => mineable [3] => iot ) [max_supply] => 299792458 [circulating_supply] => 249938725.35 [total_supply] => 299792458 [platform] => [cmc_rank] => 183 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.11539477774 [volume_24h] => 17878979.323116 [percent_change_1h] => -0.503189 [percent_change_24h] => 2.20503 [percent_change_7d] => -3.96204 [market_cap] => 28841623.660382 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:07.000Z ) ) ) [183] => stdClass Object ( [id] => 5161 [name] => WazirX [symbol] => WRX [slug] => wazirx [num_market_pairs] => 24 [date_added] => 2020-02-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 228379456.0101 [total_supply] => 999166667 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => WRX-ED1 ) [cmc_rank] => 184 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:15.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.125756613332 [volume_24h] => 3706297.338596 [percent_change_1h] => -0.355993 [percent_change_24h] => 0.29008 [percent_change_7d] => -0.371797 [market_cap] => 28720226.942435 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:15.000Z ) ) ) [184] => stdClass Object ( [id] => 2071 [name] => Request [symbol] => REQ [slug] => request [num_market_pairs] => 29 [date_added] => 2017-10-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => payments [1] => medium-of-exchange [2] => smart-contracts ) [max_supply] => 999983984 [circulating_supply] => 799401135.31118 [total_supply] => 999966002.08518 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x8f8221afbb33998d8584a2b05749ba73c37a938a ) [cmc_rank] => 185 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0357376783936 [volume_24h] => 801470.02217993 [percent_change_1h] => -2.07085 [percent_change_24h] => -3.00886 [percent_change_7d] => -2.87805 [market_cap] => 28568740.68123 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:05.000Z ) ) ) [185] => stdClass Object ( [id] => 3814 [name] => Celer Network [symbol] => CELR [slug] => celer-network [num_market_pairs] => 26 [date_added] => 2019-03-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => state-channels [1] => enterprise-solutions [2] => platform ) [max_supply] => 10000000000 [circulating_supply] => 3861794541.5645 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x4f9254c83eb525f9fcf346490bbb3ed28a81c667 ) [cmc_rank] => 186 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00735388237969 [volume_24h] => 7324818.1736727 [percent_change_1h] => -1.40356 [percent_change_24h] => 6.37072 [percent_change_7d] => 2.02598 [market_cap] => 28399182.833194 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:12.000Z ) ) ) [186] => stdClass Object ( [id] => 3992 [name] => COTI [symbol] => COTI [slug] => coti [num_market_pairs] => 19 [date_added] => 2019-06-04T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi ) [max_supply] => 2000000000 [circulating_supply] => 568032882.87 [total_supply] => 2000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => COTI-CBB ) [cmc_rank] => 187 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0497627148055 [volume_24h] => 9930929.9690586 [percent_change_1h] => -0.426881 [percent_change_24h] => 6.15292 [percent_change_7d] => 14.8947 [market_cap] => 28266858.350406 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:13.000Z ) ) ) [187] => stdClass Object ( [id] => 3801 [name] => BORA [symbol] => BORA [slug] => bora [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2019-03-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => gaming [1] => marketplace [2] => wallet ) [max_supply] => [circulating_supply] => 677177024.77903 [total_supply] => 1205750000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x26fb86579e371c7aedc461b2ddef0a8628c93d3b ) [cmc_rank] => 188 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0414642786487 [volume_24h] => 131185312.50825 [percent_change_1h] => -0.432871 [percent_change_24h] => -18.7208 [percent_change_7d] => 84.7684 [market_cap] => 28078656.849936 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:12.000Z ) ) ) [188] => stdClass Object ( [id] => 4090 [name] => Wirex Token [symbol] => WXT [slug] => wirex-token [num_market_pairs] => 14 [date_added] => 2019-07-09T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => payments [1] => asset-management ) [max_supply] => [circulating_supply] => 2700500000.4848 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 512 [name] => Stellar [symbol] => XLM [slug] => stellar [token_address] => GASBLVHS5FOABSDNW5SPPH3QRJYXY5JHA2AOA2QHH2FJLZBRXSG4SWXT ) [cmc_rank] => 189 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0101893728961 [volume_24h] => 2517068.0961171 [percent_change_1h] => -0.00753723 [percent_change_24h] => 0.532929 [percent_change_7d] => -0.630179 [market_cap] => 27516401.510858 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:13.000Z ) ) ) [189] => stdClass Object ( [id] => 1169 [name] => PIVX [symbol] => PIVX [slug] => pivx [num_market_pairs] => 21 [date_added] => 2016-02-13T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => quark [1] => privacy [2] => hybrid-pow-pos [3] => medium-of-exchange ) [max_supply] => [circulating_supply] => 56781165.992094 [total_supply] => 56781165.992094 [platform] => [cmc_rank] => 190 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.483004249232 [volume_24h] => 431761.96363812 [percent_change_1h] => 0.401997 [percent_change_24h] => 4.02021 [percent_change_7d] => 6.30747 [market_cap] => 27425544.450529 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:03.000Z ) ) ) [190] => stdClass Object ( [id] => 3845 [name] => V-ID [symbol] => VIDT [slug] => v-id [num_market_pairs] => 11 [date_added] => 2019-04-05T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 58501137.2 [circulating_supply] => 46317526.984123 [total_supply] => 57563930.6 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x445f51299ef3307dbd75036dd896565f5b4bf7a5 ) [cmc_rank] => 191 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.573253636801 [volume_24h] => 4782230.9341156 [percent_change_1h] => -0.330339 [percent_change_24h] => 6.24151 [percent_change_7d] => 63.9176 [market_cap] => 26551690.791277 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:12.000Z ) ) ) [191] => stdClass Object ( [id] => 4293 [name] => Perlin [symbol] => PERL [slug] => perlin [num_market_pairs] => 16 [date_added] => 2019-08-26T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => scaling [1] => platform ) [max_supply] => [circulating_supply] => 352597396.207 [total_supply] => 1033200000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xb5a73f5fc8bbdbce59bfd01ca8d35062e0dad801 ) [cmc_rank] => 192 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0749314306259 [volume_24h] => 13239299.663954 [percent_change_1h] => -1.84867 [percent_change_24h] => 0.174378 [percent_change_7d] => 8.50569 [market_cap] => 26420627.332758 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:14.000Z ) ) ) [192] => stdClass Object ( [id] => 2530 [name] => Fusion [symbol] => FSN [slug] => fusion [num_market_pairs] => 27 [date_added] => 2018-02-16T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => payments ) [max_supply] => [circulating_supply] => 45895623.5087 [total_supply] => 63465380.1487 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => FSN-E14 ) [cmc_rank] => 193 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.575275091738 [volume_24h] => 3050122.7242078 [percent_change_1h] => 0.856232 [percent_change_24h] => -2.32348 [percent_change_7d] => -5.02656 [market_cap] => 26402609.02434 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:07.000Z ) ) ) [193] => stdClass Object ( [id] => 2457 [name] => TrueChain [symbol] => TRUE [slug] => truechain [num_market_pairs] => 16 [date_added] => 2018-01-24T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => smart-contracts ) [max_supply] => [circulating_supply] => 79575542.96 [total_supply] => 100000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => TRUE-D84 ) [cmc_rank] => 194 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.324280090311 [volume_24h] => 16280652.526781 [percent_change_1h] => -0.198495 [percent_change_24h] => 0.749037 [percent_change_7d] => -19.8835 [market_cap] => 25804764.257616 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:07.000Z ) ) ) [194] => stdClass Object ( [id] => 4191 [name] => NOIA Network [symbol] => NOIA [slug] => noia-network [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2019-07-31T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 302111070.91193 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xfc858154c0b2c4a3323046fb505811f110ebda57 ) [cmc_rank] => 195 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0849738006483 [volume_24h] => 941154.05901004 [percent_change_1h] => -6.04997 [percent_change_24h] => 36.1076 [percent_change_7d] => 30.4416 [market_cap] => 25671525.913315 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:13.000Z ) ) ) [195] => stdClass Object ( [id] => 4281 [name] => BHEX Token [symbol] => BHT [slug] => bhex-token [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2019-08-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => discount-token [1] => centralized-exchange [2] => marketplace ) [max_supply] => [circulating_supply] => 195639532.11163 [total_supply] => 1357691032.1116 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xfc29b6e626b67776675fff55d5bc0452d042f434 ) [cmc_rank] => 196 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.13086004256 [volume_24h] => 213586.02912883 [percent_change_1h] => 0.156579 [percent_change_24h] => 0.0304705 [percent_change_7d] => -2.6252 [market_cap] => 25601397.498547 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:14.000Z ) ) ) [196] => stdClass Object ( [id] => 3709 [name] => Grin [symbol] => GRIN [slug] => grin [num_market_pairs] => 58 [date_added] => 2019-01-27T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => privacy [1] => medium-of-exchange [2] => mineable ) [max_supply] => [circulating_supply] => 48926220 [total_supply] => 48926220 [platform] => [cmc_rank] => 197 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.521452415782 [volume_24h] => 7351386.6264564 [percent_change_1h] => 1.21486 [percent_change_24h] => -0.937179 [percent_change_7d] => 16.9584 [market_cap] => 25512695.614082 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:12.000Z ) ) ) [197] => stdClass Object ( [id] => 2243 [name] => Dragonchain [symbol] => DRGN [slug] => dragonchain [num_market_pairs] => 15 [date_added] => 2017-12-03T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => enterprise-solutions [1] => platform ) [max_supply] => 433494437 [circulating_supply] => 350707286.80475 [total_supply] => 433494437 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x419c4db4b9e25d6db2ad9691ccb832c8d9fda05e ) [cmc_rank] => 198 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0724319565674 [volume_24h] => 117953.95150576 [percent_change_1h] => 1.30691 [percent_change_24h] => -1.78976 [percent_change_7d] => -8.11368 [market_cap] => 25402414.965712 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:06.000Z ) ) ) [198] => stdClass Object ( [id] => 2424 [name] => SingularityNET [symbol] => AGI [slug] => singularitynet [num_market_pairs] => 13 [date_added] => 2018-01-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => ai-big-data [1] => marketplace [2] => payments ) [max_supply] => 1000000000 [circulating_supply] => 823678083.30997 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x8eb24319393716668d768dcec29356ae9cffe285 ) [cmc_rank] => 199 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0305651189833 [volume_24h] => 2258970.9664447 [percent_change_1h] => -2.0889 [percent_change_24h] => 16.227 [percent_change_7d] => 48.6173 [market_cap] => 25175818.620306 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:07.000Z ) ) ) [199] => stdClass Object ( [id] => 4206 [name] => WINk [symbol] => WIN [slug] => wink-tronbet [num_market_pairs] => 20 [date_added] => 2019-08-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => gambling ) [max_supply] => [circulating_supply] => 313607571387 [total_supply] => 999000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1958 [name] => TRON [symbol] => TRX [slug] => tron [token_address] => TLa2f6VPqDgRE67v1736s7bJ8Ray5wYjU7 ) [cmc_rank] => 200 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 7.98747566645E-5 [volume_24h] => 1348748.0691237 [percent_change_1h] => 0.88041 [percent_change_24h] => 1.61812 [percent_change_7d] => 1.4874 [market_cap] => 25049328.452681 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:13.000Z ) ) ) [200] => stdClass Object ( [id] => 5015 [name] => HEX [symbol] => HEX [slug] => hex [num_market_pairs] => 27 [date_added] => 2019-12-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 274901521401.62 [total_supply] => 277271584029.22 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x2b591e99afe9f32eaa6214f7b7629768c40eeb39 ) [cmc_rank] => 201 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:15.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00402448306322 [volume_24h] => 1857916.5351469 [percent_change_1h] => 0.242872 [percent_change_24h] => 0.745589 [percent_change_7d] => -29.8253 [market_cap] => 1106336516.9342 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:15.000Z ) ) ) [201] => stdClass Object ( [id] => 3085 [name] => INO COIN [symbol] => INO [slug] => ino-coin [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2018-08-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => crowdfunding [1] => medium-of-exchange ) [max_supply] => [circulating_supply] => 180003180 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xc9859fccc876e6b4b3c749c5d29ea04f48acb74f ) [cmc_rank] => 202 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 2.61290310585 [volume_24h] => 484439.71568783 [percent_change_1h] => 0.418512 [percent_change_24h] => 2.74094 [percent_change_7d] => 8.20316 [market_cap] => 470330868.08488 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:09.000Z ) ) ) [202] => stdClass Object ( [id] => 5482 [name] => Counos X [symbol] => CCXX [slug] => counos-x [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2020-04-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => 21000000 [circulating_supply] => 17711341 [total_supply] => 18402729 [platform] => [cmc_rank] => 203 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:15.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 20.4221113684 [volume_24h] => 517437.80924319 [percent_change_1h] => -0.048644 [percent_change_24h] => 0.368126 [percent_change_7d] => 0.16772 [market_cap] => 361702978.38571 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:15.000Z ) ) ) [203] => stdClass Object ( [id] => 3116 [name] => Insight Chain [symbol] => INB [slug] => insight-chain [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2018-08-08T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => distributed-computing [1] => asset-management ) [max_supply] => [circulating_supply] => 349902689.082 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x17aa18a4b64a55abed7fa543f2ba4e91f2dce482 ) [cmc_rank] => 204 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.02042377517 [volume_24h] => 3263089.1378946 [percent_change_1h] => 0.0456106 [percent_change_24h] => -0.865902 [percent_change_7d] => -1.98312 [market_cap] => 357049022.93519 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:09.000Z ) ) ) [204] => stdClass Object ( [id] => 5815 [name] => BitcoinPoS [symbol] => BPS [slug] => bitcoinpos [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2020-07-07T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 21000000 [circulating_supply] => 3496564.1300042 [total_supply] => 3708018 [platform] => [cmc_rank] => 205 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:16.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 91.495191905 [volume_24h] => 1423204.2431521 [percent_change_1h] => 1.31911 [percent_change_24h] => 9.94267 [percent_change_7d] => 13.0601 [market_cap] => 319918806.08287 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:16.000Z ) ) ) [205] => stdClass Object ( [id] => 5524 [name] => TNC Coin [symbol] => TNC [slug] => tnc-coin [num_market_pairs] => 31 [date_added] => 2020-05-03T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 1000000000000 [circulating_supply] => 2310424689 [total_supply] => 1000000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x39e743fee400a5d9b36f1167b70c10e8f06440e5 ) [cmc_rank] => 206 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:15.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.111802335577 [volume_24h] => 21242321.388025 [percent_change_1h] => 0.251873 [percent_change_24h] => 1.23789 [percent_change_7d] => 4.13996 [market_cap] => 258310876.40496 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:15.000Z ) ) ) [206] => stdClass Object ( [id] => 911 [name] => Advanced Internet Blocks [symbol] => AIB [slug] => advanced-internet-blocks [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2015-04-30T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => scrypt [1] => pow [2] => mineable ) [max_supply] => [circulating_supply] => 24213254182.6 [total_supply] => 31413254179.6 [platform] => [cmc_rank] => 207 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00920677241637 [volume_24h] => 99872.454651369 [percent_change_1h] => 25.3363 [percent_change_24h] => 26.7426 [percent_change_7d] => 62.0154 [market_cap] => 222925920.71892 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:02.000Z ) ) ) [207] => stdClass Object ( [id] => 5567 [name] => Celo [symbol] => CELO [slug] => celo [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2020-05-22T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 1000000000 [circulating_supply] => 124447717 [total_supply] => 1000000000 [platform] => [cmc_rank] => 208 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:15.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.75529897484 [volume_24h] => 133322.98019473 [percent_change_1h] => 0.107289 [percent_change_24h] => -1.27317 [percent_change_7d] => 0.831792 [market_cap] => 218442950.07128 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:15.000Z ) ) ) [208] => stdClass Object ( [id] => 3144 [name] => ThoreCoin [symbol] => THR [slug] => thorecoin [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2018-08-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => centralized-exchange [1] => store-of-value ) [max_supply] => [circulating_supply] => 86686.0215 [total_supply] => 100000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x1cb3209d45b2a60b7fbca1ccdbf87f674237a4aa ) [cmc_rank] => 209 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 2285.37799416 [volume_24h] => 24567.09111571 [percent_change_1h] => 0.339563 [percent_change_24h] => 3.41632 [percent_change_7d] => 7.14795 [market_cap] => 198110325.93738 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:09.000Z ) ) ) [209] => stdClass Object ( [id] => 5614 [name] => Zelwin [symbol] => ZLW [slug] => zelwin [num_market_pairs] => 14 [date_added] => 2020-05-21T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 300000000 [circulating_supply] => 46533640.0351 [total_supply] => 300000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x5319e86F0e41a06E49eb37046b8c11D78bcAd68C ) [cmc_rank] => 210 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:15.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 4.10549120948 [volume_24h] => 326891.52161803 [percent_change_1h] => -0.0856677 [percent_change_24h] => 0.716879 [percent_change_7d] => -5.19801 [market_cap] => 191043450.10921 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:15.000Z ) ) ) [210] => stdClass Object ( [id] => 3717 [name] => Wrapped Bitcoin [symbol] => WBTC [slug] => wrapped-bitcoin [num_market_pairs] => 36 [date_added] => 2019-01-30T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi [1] => medium-of-exchange [2] => stablecoin-asset-backed ) [max_supply] => 21000000 [circulating_supply] => 16370.90146486 [total_supply] => 16370.90146486 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x2260fac5e5542a773aa44fbcfedf7c193bc2c599 ) [cmc_rank] => 211 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 11630.9979226 [volume_24h] => 1105479.0014018 [percent_change_1h] => -0.232585 [percent_change_24h] => 1.9729 [percent_change_7d] => 5.51972 [market_cap] => 190409920.92888 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:11.000Z ) ) ) [211] => stdClass Object ( [id] => 3296 [name] => MINDOL [symbol] => MIN [slug] => mindol [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2019-03-29T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 170303575.9 [total_supply] => 240000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x5d64d850c8368008afb39224e92ad0dceff3cf38 ) [cmc_rank] => 212 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.1107046606 [volume_24h] => 60582.109670481 [percent_change_1h] => 1.79475 [percent_change_24h] => -0.625838 [percent_change_7d] => 26.297 [market_cap] => 189156975.46898 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:10.000Z ) ) ) [212] => stdClass Object ( [id] => 5070 [name] => Tap [symbol] => XTP [slug] => tap [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2019-12-24T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 3031911016.18 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x6368e1E18c4C419DDFC608A0BEd1ccb87b9250fc ) [cmc_rank] => 213 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:15.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0554442137234 [volume_24h] => 286120.58192533 [percent_change_1h] => 0.589232 [percent_change_24h] => 1.03342 [percent_change_7d] => -4.42234 [market_cap] => 168101922.37142 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:15.000Z ) ) ) [213] => stdClass Object ( [id] => 5329 [name] => Largo Coin [symbol] => LRG [slug] => largo-coin [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2020-03-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 200000000 [circulating_supply] => 16919838.804712 [total_supply] => 38666118.414712 [platform] => [cmc_rank] => 214 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:15.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 9.87012719416 [volume_24h] => 1617530.3690552 [percent_change_1h] => -1.56027 [percent_change_24h] => -2.22497 [percent_change_7d] => -2.1184 [market_cap] => 167000961.1072 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:15.000Z ) ) ) [214] => stdClass Object ( [id] => 3873 [name] => botXcoin [symbol] => BOTX [slug] => botxcoin [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2019-04-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => marketplace ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1632102305 [total_supply] => 5000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xEF19F4E48830093Ce5bC8b3Ff7f903A0AE3E9Fa1 ) [cmc_rank] => 215 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0988339425098 [volume_24h] => 528655.1099156 [percent_change_1h] => 0.0865013 [percent_change_24h] => 1.38907 [percent_change_7d] => 25.2698 [market_cap] => 161307105.38248 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:12.000Z ) ) ) [215] => stdClass Object ( [id] => 5031 [name] => MimbleWimbleCoin [symbol] => MWC [slug] => mimblewimblecoin [num_market_pairs] => 10 [date_added] => 2020-02-24T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 20000000 [circulating_supply] => 10378101.45694 [total_supply] => 10609364.45694 [platform] => [cmc_rank] => 216 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 13.8981677851 [volume_24h] => 2086578.7743081 [percent_change_1h] => -0.504904 [percent_change_24h] => -10.1128 [percent_change_7d] => -13.9798 [market_cap] => 144236595.33935 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:14.000Z ) ) ) [216] => stdClass Object ( [id] => 5279 [name] => Sologenic [symbol] => SOLO [slug] => sologenic [num_market_pairs] => 16 [date_added] => 2020-03-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 400000000 [circulating_supply] => 200001808 [total_supply] => 399997160.6196 [platform] => stdClass Object ( [id] => 52 [name] => XRP [symbol] => XRP [slug] => xrp [token_address] => ) [cmc_rank] => 217 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:15.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.685548482524 [volume_24h] => 9421641.5942513 [percent_change_1h] => -1.01258 [percent_change_24h] => -0.954594 [percent_change_7d] => 19.6491 [market_cap] => 137110935.97646 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:15.000Z ) ) ) [217] => stdClass Object ( [id] => 5864 [name] => yearn.finance [symbol] => YFI [slug] => yearn-finance [num_market_pairs] => 35 [date_added] => 2020-07-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi ) [max_supply] => [circulating_supply] => 29947.034749194 [total_supply] => 30000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x0bc529c00c6401aef6d220be8c6ea1667f6ad93e ) [cmc_rank] => 218 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:16.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 4353.92160125 [volume_24h] => 7924493.3762643 [percent_change_1h] => 1.90165 [percent_change_24h] => 12.8221 [percent_change_7d] => 4.81033 [market_cap] => 130387041.4879 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:16.000Z ) ) ) [218] => stdClass Object ( [id] => 5600 [name] => Attila [symbol] => ATT [slug] => attila [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2020-05-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 3000000000 [circulating_supply] => 450382736 [total_supply] => 3000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x89Fb927240750c1B15d4743cd58440fc5f14A11C ) [cmc_rank] => 219 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:15.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.287957296119 [volume_24h] => 3035430.5147225 [percent_change_1h] => 0.34039 [percent_change_24h] => 0.217697 [percent_change_7d] => 72.8799 [market_cap] => 129690994.87724 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:15.000Z ) ) ) [219] => stdClass Object ( [id] => 3653 [name] => Baer Chain [symbol] => BRC [slug] => baer-chain [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2018-12-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 580000000 [circulating_supply] => 174000000 [total_supply] => 580000000 [platform] => [cmc_rank] => 220 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.731512197393 [volume_24h] => 2224.9401677264 [percent_change_1h] => 0.0624991 [percent_change_24h] => -2.12853 [percent_change_7d] => -3.16928 [market_cap] => 127283122.34638 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:11.000Z ) ) ) [220] => stdClass Object ( [id] => 3607 [name] => VestChain [symbol] => VEST [slug] => vestchain [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2018-11-15T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => smart-contracts [1] => platform ) [max_supply] => [circulating_supply] => 8848000000 [total_supply] => 8848000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x37f04d2c3ae075fad5483bb918491f656b12bdb6 ) [cmc_rank] => 221 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0143423927617 [volume_24h] => 3761.3033152413 [percent_change_1h] => 0.339563 [percent_change_24h] => -33.5932 [percent_change_7d] => -53.966 [market_cap] => 126901491.15552 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:11.000Z ) ) ) [221] => stdClass Object ( [id] => 5560 [name] => Idea Chain Coin [symbol] => ICH [slug] => idea-chain-coin [num_market_pairs] => 17 [date_added] => 2020-05-11T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 55000000 [circulating_supply] => 41252304 [total_supply] => 55000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xf8483E2d6560585C02D46bF7B3186Bf154a96166 ) [cmc_rank] => 222 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:15.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 2.96294061938 [volume_24h] => 547225.6105939 [percent_change_1h] => 0.782287 [percent_change_24h] => -1.36363 [percent_change_7d] => 10.5152 [market_cap] => 122228127.16461 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:15.000Z ) ) ) [222] => stdClass Object ( [id] => 5336 [name] => Homeros [symbol] => HMR [slug] => homeros [num_market_pairs] => 12 [date_added] => 2020-03-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 10000000000 [circulating_supply] => 235550815.34 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xB1A30851E3f7d841b231B086479608e17198363A ) [cmc_rank] => 223 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:15.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.493521949985 [volume_24h] => 7710091.0489053 [percent_change_1h] => 0.51971 [percent_change_24h] => 2.15894 [percent_change_7d] => 4.24664 [market_cap] => 116249497.70715 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:15.000Z ) ) ) [223] => stdClass Object ( [id] => 5796 [name] => BeautyPayCoin [symbol] => BPC [slug] => beautypaycoin [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2020-07-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 10000000000 [circulating_supply] => 229741603 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => etherscan.io ) [cmc_rank] => 224 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:16.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.497760012529 [volume_24h] => 175090.52585824 [percent_change_1h] => 0.200205 [percent_change_24h] => 40.0076 [percent_change_7d] => -7.40343 [market_cap] => 114356183.18771 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:16.000Z ) ) ) [224] => stdClass Object ( [id] => 2027 [name] => Cryptonex [symbol] => CNX [slug] => cryptonex [num_market_pairs] => 11 [date_added] => 2017-10-07T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable [1] => centralized-exchange [2] => medium-of-exchange [3] => smart-contracts ) [max_supply] => 210000000 [circulating_supply] => 55686328.961925 [total_supply] => 107135053.92192 [platform] => [cmc_rank] => 225 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.83726688164 [volume_24h] => 1476600.3844562 [percent_change_1h] => 0.393681 [percent_change_24h] => 2.16789 [percent_change_7d] => 2.14107 [market_cap] => 102310647.96186 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:05.000Z ) ) ) [225] => stdClass Object ( [id] => 4257 [name] => Bitball Treasure [symbol] => BTRS [slug] => bitball-treasure [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2019-11-04T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 1000000 [circulating_supply] => 450000 [total_supply] => 1000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x73c9275c3a2dd84b5741fd59aebf102c91eb033f ) [cmc_rank] => 226 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 222.244746889 [volume_24h] => 82.571294126309 [percent_change_1h] => -0.00967313 [percent_change_24h] => 9.28261 [percent_change_7d] => 75.858 [market_cap] => 100010136.10005 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:13.000Z ) ) ) [226] => stdClass Object ( [id] => 5234 [name] => Metaverse Dualchain Network Architecture [symbol] => DNA [slug] => metaverse-dualchain-network-architecture [num_market_pairs] => 13 [date_added] => 2020-02-15T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 15900112516 [total_supply] => 100000000000 [platform] => [cmc_rank] => 227 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:15.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00582169493679 [volume_24h] => 3294000.7813329 [percent_change_1h] => -0.269168 [percent_change_24h] => -8.08373 [percent_change_7d] => -12.5525 [market_cap] => 92565604.528789 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:15.000Z ) ) ) [227] => stdClass Object ( [id] => 2349 [name] => Mixin [symbol] => XIN [slug] => mixin [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2018-01-09T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => marketplace [1] => wallet [2] => content-creation ) [max_supply] => 1000000 [circulating_supply] => 517609.86395204 [total_supply] => 1000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xa974c709cfb4566686553a20790685a47aceaa33 ) [cmc_rank] => 228 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 175.511315986 [volume_24h] => 1391852.9465868 [percent_change_1h] => -0.48351 [percent_change_24h] => 2.84406 [percent_change_7d] => -4.62361 [market_cap] => 90846388.389556 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:06.000Z ) ) ) [228] => stdClass Object ( [id] => 4122 [name] => Counos Coin [symbol] => CCA [slug] => counos-coin [num_market_pairs] => 1 [date_added] => 2019-12-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => 21000000 [circulating_supply] => 14848323.5467 [total_supply] => 16986059.7247 [platform] => [cmc_rank] => 229 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 5.1102564573 [volume_24h] => 169844.48361469 [percent_change_1h] => -0.00426895 [percent_change_24h] => -0.0823311 [percent_change_7d] => 3.82522 [market_cap] => 75878741.284603 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:13.000Z ) ) ) [229] => stdClass Object ( [id] => 3914 [name] => GlitzKoin [symbol] => GTN [slug] => glitzkoin [num_market_pairs] => 0 [date_added] => 2019-05-07T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 247499427.9096 [total_supply] => 998999327.9096 [platform] => stdClass Object ( [id] => 512 [name] => Stellar [symbol] => XLM [slug] => stellar [token_address] => GARFMAHQM4JDI55SK2FGEPLOZU7BTEODS3Y5QNT3VMQQIU3WV2HTBA46 ) [cmc_rank] => 230 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.282845511808 [volume_24h] => [percent_change_1h] => 0 [percent_change_24h] => -7.10543E-14 [percent_change_7d] => 2.41585E-13 [market_cap] => 70004102.359278 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:12.000Z ) ) ) [230] => stdClass Object ( [id] => 2585 [name] => Centrality [symbol] => CENNZ [slug] => centrality [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2018-03-13T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => enterprise-solutions [1] => marketplace ) [max_supply] => [circulating_supply] => 905103804.57651 [total_supply] => 1200000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x1122b6a0e00dce0563082b6e2953f3a943855c1f ) [cmc_rank] => 231 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0771383961977 [volume_24h] => 118909.21637995 [percent_change_1h] => 0.447805 [percent_change_24h] => 2.15451 [percent_change_7d] => 0.0114589 [market_cap] => 69818255.877469 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:07.000Z ) ) ) [231] => stdClass Object ( [id] => 2319 [name] => QCash [symbol] => QC [slug] => qcash [num_market_pairs] => 85 [date_added] => 2019-12-12T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 10000000000 [circulating_supply] => 460000200 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1684 [name] => Qtum [symbol] => QTUM [slug] => qtum [token_address] => f2033ede578e17fa6231047265010445bca8cf1c ) [cmc_rank] => 232 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.144440556723 [volume_24h] => 312871051.02038 [percent_change_1h] => 0.112545 [percent_change_24h] => 0.372734 [percent_change_7d] => 1.28508 [market_cap] => 66442684.980691 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:07.000Z ) ) ) [232] => stdClass Object ( [id] => 4268 [name] => NewYork Exchange [symbol] => NYE [slug] => newyork-exchange [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2019-08-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => services ) [max_supply] => 600000000 [circulating_supply] => 6400061.8650479 [total_supply] => 375232370.78505 [platform] => [cmc_rank] => 233 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 10.0692880479 [volume_24h] => 1903374.5359267 [percent_change_1h] => 0.0724533 [percent_change_24h] => 2.2642 [percent_change_7d] => 4.87848 [market_cap] => 64444066.443547 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:13.000Z ) ) ) [233] => stdClass Object ( [id] => 5115 [name] => TerraKRW [symbol] => KRT [slug] => terra-krw [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2020-01-15T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 76541687224.936 [total_supply] => 76542416333.542 [platform] => [cmc_rank] => 234 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00083689667144 [volume_24h] => 185504.57189635 [percent_change_1h] => 0.0589015 [percent_change_24h] => 0.292351 [percent_change_7d] => 0.917643 [market_cap] => 64057483.264951 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:14.000Z ) ) ) [234] => stdClass Object ( [id] => 2165 [name] => ERC20 [symbol] => ERC20 [slug] => erc20 [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2017-11-09T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => medium-of-exchange [1] => payments ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1126570973.7552 [total_supply] => 12999999996.04 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xc3761eb917cd790b30dad99f6cc5b4ff93c4f9ea ) [cmc_rank] => 235 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0547445304104 [volume_24h] => 60018.029561956 [percent_change_1h] => 0.615504 [percent_change_24h] => -6.60816 [percent_change_7d] => 16.1433 [market_cap] => 61673598.932218 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:05.000Z ) ) ) [235] => stdClass Object ( [id] => 4197 [name] => ShareToken [symbol] => SHR [slug] => sharetoken [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2019-11-26T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1460363496.01 [total_supply] => 2038460139.7 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => SHR-DB6 ) [cmc_rank] => 236 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0419721146282 [volume_24h] => 7037888.871417 [percent_change_1h] => -0.312835 [percent_change_24h] => 9.32336 [percent_change_7d] => 1.8225 [market_cap] => 61294544.053371 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:13.000Z ) ) ) [236] => stdClass Object ( [id] => 5810 [name] => bZx Protocol [symbol] => BZRX [slug] => bzx-protocol [num_market_pairs] => 19 [date_added] => 2020-07-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 140610067 [total_supply] => 1030000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x56d811088235F11C8920698a204A5010a788f4b3 ) [cmc_rank] => 237 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:16.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.409970940552 [volume_24h] => 4833074.5636373 [percent_change_1h] => 1.48177 [percent_change_24h] => 11.4209 [percent_change_7d] => 30.3426 [market_cap] => 57646041.41907 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:16.000Z ) ) ) [237] => stdClass Object ( [id] => 3772 [name] => STEM CELL COIN [symbol] => SCC [slug] => stem-cell-coin [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2019-03-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 5000000000 [circulating_supply] => 320658118 [total_supply] => 5000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1376 [name] => Neo [symbol] => NEO [slug] => neo [token_address] => 323571cfc42a40d48d64832a7da594039fbac76a ) [cmc_rank] => 238 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.178264544873 [volume_24h] => 778607.20998203 [percent_change_1h] => -3.25054 [percent_change_24h] => 14.47 [percent_change_7d] => 4.51158 [market_cap] => 57161973.465103 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:11.000Z ) ) ) [238] => stdClass Object ( [id] => 3987 [name] => Beldex [symbol] => BDX [slug] => beldex [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2019-06-07T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => marketplace [1] => discount-token [2] => centralized-exchange ) [max_supply] => [circulating_supply] => 980222595 [total_supply] => 1400222610.4674 [platform] => [cmc_rank] => 239 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0553142698839 [volume_24h] => 145875.17675652 [percent_change_1h] => 0.383287 [percent_change_24h] => 1.93281 [percent_change_7d] => -4.34256 [market_cap] => 54220297.166127 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:12.000Z ) ) ) [239] => stdClass Object ( [id] => 3734 [name] => Elamachain [symbol] => ELAMA [slug] => elamachain [num_market_pairs] => 11 [date_added] => 2019-02-07T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 10000000000 [circulating_supply] => 565933389 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xfb444c1f2b718ddfc385cb8fd9f2d1d776b24668 ) [cmc_rank] => 240 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0951700462994 [volume_24h] => 36498226.687453 [percent_change_1h] => 0.135489 [percent_change_24h] => 1.92485 [percent_change_7d] => -2.52017 [market_cap] => 53859906.833506 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:11.000Z ) ) ) [240] => stdClass Object ( [id] => 4049 [name] => Bitbook Gambling [symbol] => BXK [slug] => bitbook-gambling [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2019-06-24T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => gambling [1] => loyalty ) [max_supply] => [circulating_supply] => 357687491.4 [total_supply] => 730756054.4 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xeb6985acd6d0cbff60b88032b0b29ac1d9d66a1b ) [cmc_rank] => 241 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.147882851336 [volume_24h] => 199045.00931861 [percent_change_1h] => 4.05862 [percent_change_24h] => 5.35097 [percent_change_7d] => 16.2486 [market_cap] => 52895846.115453 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:13.000Z ) ) ) [241] => stdClass Object ( [id] => 3673 [name] => BitMax Token [symbol] => BTMX [slug] => bitmax-token [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2019-01-08T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 660615274 [total_supply] => 780615274 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xcca0c9c383076649604ee31b20248bc04fdf61ca ) [cmc_rank] => 242 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0697881962296 [volume_24h] => 5887632.0355171 [percent_change_1h] => 0.9462 [percent_change_24h] => -2.97452 [percent_change_7d] => 39.0949 [market_cap] => 46103148.374183 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:11.000Z ) ) ) [242] => stdClass Object ( [id] => 4967 [name] => Joule [symbol] => JUL [slug] => joule [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2019-11-26T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1010499999 [total_supply] => 200000000000 [platform] => [cmc_rank] => 243 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0452301524712 [volume_24h] => 0 [percent_change_1h] => 0 [percent_change_24h] => 0 [percent_change_7d] => -3.2685E-13 [market_cap] => 45705069.026917 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:14.000Z ) ) ) [243] => stdClass Object ( [id] => 3063 [name] => Vitae [symbol] => VITAE [slug] => vitae [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2018-08-14T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => medium-of-exchange [1] => pos [2] => masternodes [3] => mineable ) [max_supply] => 100000000 [circulating_supply] => 19471178.434822 [total_supply] => 19731055.979569 [platform] => [cmc_rank] => 244 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 2.32396437535 [volume_24h] => 1470469.7893345 [percent_change_1h] => 0.319929 [percent_change_24h] => 6.06175 [percent_change_7d] => 10.8801 [market_cap] => 45250325.02861 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:09.000Z ) ) ) [244] => stdClass Object ( [id] => 2649 [name] => DeviantCoin [symbol] => DEV [slug] => deviantcoin [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2018-04-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => 88000000 [circulating_supply] => 28553953.816216 [total_supply] => 28553954.816216 [platform] => [cmc_rank] => 245 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.58069235307 [volume_24h] => 545503.16681687 [percent_change_1h] => 21.3115 [percent_change_24h] => 44.4053 [percent_change_7d] => 34.2969 [market_cap] => 45135016.447207 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:08.000Z ) ) ) [245] => stdClass Object ( [id] => 5677 [name] => IZE [symbol] => IZE [slug] => ize [num_market_pairs] => 1 [date_added] => 2020-06-08T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 4160881000 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x6944d3e38973C4831dA24E954fbD790c7E688bDd ) [cmc_rank] => 246 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:16.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0106222835957 [volume_24h] => 27816.93520972 [percent_change_1h] => 1.12457 [percent_change_24h] => 7.13906 [percent_change_7d] => 626.244 [market_cap] => 44198057.98996 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:16.000Z ) ) ) [246] => stdClass Object ( [id] => 2842 [name] => Bankera [symbol] => BNK [slug] => bankera [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2018-06-04T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => payments [1] => marketplace [2] => smart-contracts ) [max_supply] => [circulating_supply] => 24618912107.743 [total_supply] => 25000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xc80c5e40220172b36adee2c951f26f2a577810c5 ) [cmc_rank] => 247 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00175881892047 [volume_24h] => 12228.20862586 [percent_change_1h] => 0.331239 [percent_change_24h] => 2.4586 [percent_change_7d] => 5.19736 [market_cap] => 43300208.416486 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:08.000Z ) ) ) [247] => stdClass Object ( [id] => 3916 [name] => ThoreNext [symbol] => THX [slug] => thorenext [num_market_pairs] => 1 [date_added] => 2019-05-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => payments [1] => medium-of-exchange ) [max_supply] => 210000000 [circulating_supply] => 21652254 [total_supply] => 210000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xf08c68bd5f4194d994fd70726746bf529ee5a617 ) [cmc_rank] => 248 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.91952941814 [volume_24h] => 5720.1420850914 [percent_change_1h] => 0.339563 [percent_change_24h] => 26.7623 [percent_change_7d] => 1.8035 [market_cap] => 41562138.522039 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:12.000Z ) ) ) [248] => stdClass Object ( [id] => 3519 [name] => Breezecoin [symbol] => BRZE [slug] => breezecoin [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2018-10-29T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 200000000 [circulating_supply] => 100000000 [total_supply] => 200000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x77c07555af5ffdc946fb47ce15ea68620e4e7170 ) [cmc_rank] => 249 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.414567699055 [volume_24h] => 547794.52018207 [percent_change_1h] => 0.144719 [percent_change_24h] => 2.51979 [percent_change_7d] => 3.59346 [market_cap] => 41456769.9055 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:11.000Z ) ) ) [249] => stdClass Object ( [id] => 5084 [name] => PlayFuel [symbol] => PLF [slug] => playfuel [num_market_pairs] => 28 [date_added] => 2019-12-30T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 10000000000 [circulating_supply] => 500000000 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xaDA62f7CCd6af6cAcff04ACCBC4f56f3D4FFd4Ef ) [cmc_rank] => 250 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:15.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0801064990309 [volume_24h] => 3695396.5898234 [percent_change_1h] => -0.205286 [percent_change_24h] => 2.66771 [percent_change_7d] => -15.2716 [market_cap] => 40053249.51545 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:15.000Z ) ) ) [250] => stdClass Object ( [id] => 5075 [name] => Egoras [symbol] => EGR [slug] => egoras [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2019-12-30T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 65160356358 [total_supply] => 98868449452.129 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x73Cee8348b9bDd48c64E13452b8a6fbc81630573 ) [cmc_rank] => 251 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.000592326993766 [volume_24h] => 1.7001619742159 [percent_change_1h] => -0.643133 [percent_change_24h] => 0.0883455 [percent_change_7d] => 12.1306 [market_cap] => 38596237.994255 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:14.000Z ) ) ) [251] => stdClass Object ( [id] => 5488 [name] => JUST [symbol] => JST [slug] => just [num_market_pairs] => 13 [date_added] => 2020-05-07T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi ) [max_supply] => 9900000000 [circulating_supply] => 1433850000 [total_supply] => 9900000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1958 [name] => TRON [symbol] => TRX [slug] => tron [token_address] => TCFLL5dx5ZJdKnWuesXxi1VPwjLVmWZZy9 ) [cmc_rank] => 252 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:15.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0268582057416 [volume_24h] => 9111982.2909345 [percent_change_1h] => -5.53144 [percent_change_24h] => 10.5433 [percent_change_7d] => 129.601 [market_cap] => 38510638.302593 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:15.000Z ) ) ) [252] => stdClass Object ( [id] => 3640 [name] => Livepeer [symbol] => LPT [slug] => livepeer [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2018-12-19T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 20163505.822187 [total_supply] => 21857862.822187 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x58b6a8a3302369daec383334672404ee733ab239 ) [cmc_rank] => 253 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.89254137862 [volume_24h] => 136887.88689449 [percent_change_1h] => -0.2041 [percent_change_24h] => -4.82666 [percent_change_7d] => 1.83149 [market_cap] => 38160269.106534 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:11.000Z ) ) ) [253] => stdClass Object ( [id] => 4360 [name] => FABRK [symbol] => FAB [slug] => fabrk [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2019-09-12T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => ai-big-data ) [max_supply] => [circulating_supply] => 4794443396.5564 [total_supply] => 55000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x12683dc9eec95a5f742d40206e73319e6b9d8a91 ) [cmc_rank] => 254 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00794193596385 [volume_24h] => 482104.44773238 [percent_change_1h] => -0.123778 [percent_change_24h] => -2.24064 [percent_change_7d] => -9.78773 [market_cap] => 38077162.437754 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:14.000Z ) ) ) [254] => stdClass Object ( [id] => 3737 [name] => BTU Protocol [symbol] => BTU [slug] => btu-protocol [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2019-02-11T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => enterprise-solutions [1] => marketplace ) [max_supply] => 100000000 [circulating_supply] => 90014990.591047 [total_supply] => 100000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xb683d83a532e2cb7dfa5275eed3698436371cc9f ) [cmc_rank] => 255 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.417707369998 [volume_24h] => 279924.1313996 [percent_change_1h] => 0.647066 [percent_change_24h] => 1.94273 [percent_change_7d] => -13.0564 [market_cap] => 37599924.980181 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:11.000Z ) ) ) [255] => stdClass Object ( [id] => 5094 [name] => Level01 [symbol] => LVX [slug] => level01 [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2020-06-03T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 1200000000 [circulating_supply] => 152450195.03188 [total_supply] => 1200000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x261638EC8ee8100484130EBD2fEBfDAdC0D8742a ) [cmc_rank] => 256 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:15.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.233782514959 [volume_24h] => 1391579.706492 [percent_change_1h] => -0.265798 [percent_change_24h] => 1.73541 [percent_change_7d] => 10.9207 [market_cap] => 35640190.000543 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:15.000Z ) ) ) [256] => stdClass Object ( [id] => 268 [name] => WhiteCoin [symbol] => XWC [slug] => whitecoin [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2014-04-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => scrypt [1] => hybrid-pow-pos ) [max_supply] => [circulating_supply] => 250183629.19257 [total_supply] => 250183629.19257 [platform] => [cmc_rank] => 257 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.142312515905 [volume_24h] => 923747.20284894 [percent_change_1h] => -0.533925 [percent_change_24h] => 9.53523 [percent_change_7d] => -3.26628 [market_cap] => 35604261.708638 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:02.000Z ) ) ) [257] => stdClass Object ( [id] => 5280 [name] => Bloomzed Token [symbol] => BZT [slug] => bloomzed-token [num_market_pairs] => 10 [date_added] => 2020-03-09T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 33000000 [total_supply] => 100000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x0d5516103752b3954d95621f470a8261151da2e4 ) [cmc_rank] => 258 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:15.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.05195227303 [volume_24h] => 23717.193640485 [percent_change_1h] => 11.3033 [percent_change_24h] => 10.3684 [percent_change_7d] => -34.0332 [market_cap] => 34714425.00999 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:15.000Z ) ) ) [258] => stdClass Object ( [id] => 3928 [name] => IDEX [symbol] => IDEX [slug] => idex [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2019-05-09T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi ) [max_supply] => [circulating_supply] => 523290834.94107 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xb705268213d593b8fd88d3fdeff93aff5cbdcfae ) [cmc_rank] => 259 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0657036670206 [volume_24h] => 476411.49949047 [percent_change_1h] => -0.741716 [percent_change_24h] => 23.3384 [percent_change_7d] => 36.1894 [market_cap] => 34382126.7739 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:12.000Z ) ) ) [259] => stdClass Object ( [id] => 2633 [name] => Stakenet [symbol] => XSN [slug] => stakenet [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2018-04-11T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => x11 [1] => tpos ) [max_supply] => [circulating_supply] => 105271753.52123 [total_supply] => 108558899.52078 [platform] => [cmc_rank] => 260 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.325514632491 [volume_24h] => 2013821.4687021 [percent_change_1h] => 5.09543 [percent_change_24h] => 26.9963 [percent_change_7d] => 35.5967 [market_cap] => 34267496.159146 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:07.000Z ) ) ) [260] => stdClass Object ( [id] => 4644 [name] => Poseidon Network [symbol] => QQQ [slug] => poseidon-network [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2019-09-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 2152875407.6 [total_supply] => 21000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x2822f6D1B2f41F93f33d937bc7d84A8Dfa4f4C21 ) [cmc_rank] => 261 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0157732684313 [volume_24h] => 380071.30247659 [percent_change_1h] => 0.0227723 [percent_change_24h] => 3.40331 [percent_change_7d] => -15.3772 [market_cap] => 33957881.703219 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:14.000Z ) ) ) [261] => stdClass Object ( [id] => 2943 [name] => Rocket Pool [symbol] => RPL [slug] => rocket-pool [num_market_pairs] => 12 [date_added] => 2018-07-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 10279742.404182 [total_supply] => 17922514.606585 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xb4efd85c19999d84251304bda99e90b92300bd93 ) [cmc_rank] => 262 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 3.25077785306 [volume_24h] => 1604355.5275771 [percent_change_1h] => -0.063717 [percent_change_24h] => 1.56446 [percent_change_7d] => 12.469 [market_cap] => 33417158.942675 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:08.000Z ) ) ) [262] => stdClass Object ( [id] => 3415 [name] => Buggyra Coin Zero [symbol] => BCZERO [slug] => buggyra-coin-zero [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2018-10-09T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => transport ) [max_supply] => [circulating_supply] => 2010775988.46 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xd45247c07379d94904e0a87b4481f0a1ddfa0c64 ) [cmc_rank] => 263 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0164505536915 [volume_24h] => 726.32792951224 [percent_change_1h] => -0.0754696 [percent_change_24h] => 3.71692 [percent_change_7d] => -2.97817 [market_cap] => 33078378.35974 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:10.000Z ) ) ) [263] => stdClass Object ( [id] => 3966 [name] => BitcoinHD [symbol] => BHD [slug] => bitcoinhd [num_market_pairs] => 11 [date_added] => 2019-05-27T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => medium-of-exchange ) [max_supply] => 21000000 [circulating_supply] => 6083016.35 [total_supply] => 6339465 [platform] => [cmc_rank] => 264 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 5.42718025075 [volume_24h] => 2655623.9232778 [percent_change_1h] => -0.128144 [percent_change_24h] => -1.97214 [percent_change_7d] => -8.42598 [market_cap] => 33013626.199709 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:12.000Z ) ) ) [264] => stdClass Object ( [id] => 5221 [name] => Handshake [symbol] => HNS [slug] => handshake [num_market_pairs] => 14 [date_added] => 2020-02-22T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 2040000000 [circulating_supply] => 299889422.87662 [total_supply] => 299889422.87662 [platform] => [cmc_rank] => 265 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:15.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.106619672296 [volume_24h] => 857884.98678689 [percent_change_1h] => 0.713897 [percent_change_24h] => 3.45318 [percent_change_7d] => 9.48067 [market_cap] => 31974111.992142 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:15.000Z ) ) ) [265] => stdClass Object ( [id] => 5060 [name] => XeniosCoin [symbol] => XNC [slug] => xenioscoin [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2019-12-19T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 110000000 [circulating_supply] => 76274958.05368 [total_supply] => 100413374 [platform] => [cmc_rank] => 266 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.38933112988 [volume_24h] => 121908.7447564 [percent_change_1h] => 0.392556 [percent_change_24h] => 2.44902 [percent_change_7d] => 5.37422 [market_cap] => 29696215.600589 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:14.000Z ) ) ) [266] => stdClass Object ( [id] => 5453 [name] => KardiaChain [symbol] => KAI [slug] => kardiachain [num_market_pairs] => 14 [date_added] => 2020-04-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 5000000000 [circulating_supply] => 1750000000 [total_supply] => 5000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xbd6467a31899590474ce1e84f70594c53d628e46 ) [cmc_rank] => 267 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:15.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0168784468329 [volume_24h] => 3981249.0552948 [percent_change_1h] => -1.18284 [percent_change_24h] => 9.24024 [percent_change_7d] => 43.3416 [market_cap] => 29537281.957575 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:15.000Z ) ) ) [267] => stdClass Object ( [id] => 45 [name] => CasinoCoin [symbol] => CSC [slug] => casinocoin [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2018-01-16T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => gambling [1] => poc [2] => gaming ) [max_supply] => [circulating_supply] => 39999910768.5 [total_supply] => 39999910788.5 [platform] => [cmc_rank] => 268 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:01.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.000737323954548 [volume_24h] => 80802.502286715 [percent_change_1h] => -0.180205 [percent_change_24h] => 4.66866 [percent_change_7d] => 11.8341 [market_cap] => 29492892.389398 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:01.000Z ) ) ) [268] => stdClass Object ( [id] => 4113 [name] => UNI COIN [symbol] => UNI [slug] => uni-coin [num_market_pairs] => 1 [date_added] => 2019-07-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => medium-of-exchange ) [max_supply] => [circulating_supply] => 60009414.236682 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xe6877ea9c28fbdec631ffbc087956d0023a76bf2 ) [cmc_rank] => 269 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.490377883629 [volume_24h] => 0 [percent_change_1h] => 0 [percent_change_24h] => -1.42109E-14 [percent_change_7d] => 3.21795 [market_cap] => 29427289.5512 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:13.000Z ) ) ) [269] => stdClass Object ( [id] => 5127 [name] => Orient Walt [symbol] => HTDF [slug] => orient-walt [num_market_pairs] => 13 [date_added] => 2020-01-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 96000000 [circulating_supply] => 73566303.688882 [total_supply] => 96000000 [platform] => [cmc_rank] => 270 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:15.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.393871443639 [volume_24h] => 5992255.0030326 [percent_change_1h] => 0.323656 [percent_change_24h] => 2.7295 [percent_change_7d] => 0.632513 [market_cap] => 28975666.237125 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:15.000Z ) ) ) [270] => stdClass Object ( [id] => 4005 [name] => Tratin [symbol] => TRAT [slug] => tratin [num_market_pairs] => 1 [date_added] => 2019-06-11T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => payments [1] => platform ) [max_supply] => [circulating_supply] => 112002966735.04 [total_supply] => 144287391827.44 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x3eb55d5b22ee0f9b03d59b4994c5ae7fe811be92 ) [cmc_rank] => 271 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.000258397681844 [volume_24h] => 0.005943146682417 [percent_change_1h] => 0.0236912 [percent_change_24h] => -7.23821 [percent_change_7d] => -12.6875 [market_cap] => 28941306.963984 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:12.000Z ) ) ) [271] => stdClass Object ( [id] => 4064 [name] => USDK [symbol] => USDK [slug] => usdk [num_market_pairs] => 40 [date_added] => 2019-07-29T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => medium-of-exchange [1] => stablecoin-asset-backed ) [max_supply] => [circulating_supply] => 28600072 [total_supply] => 28600072 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x1c48f86ae57291f7686349f12601910bd8d470bb ) [cmc_rank] => 272 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.00199839186 [volume_24h] => 66242046.447785 [percent_change_1h] => -0.13272 [percent_change_24h] => 0.131723 [percent_change_7d] => 0.272698 [market_cap] => 28657226.15108 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:13.000Z ) ) ) [272] => stdClass Object ( [id] => 2748 [name] => Loki [symbol] => LOKI [slug] => loki [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2018-05-21T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => technology [1] => masternodes [2] => mineable [3] => privacy ) [max_supply] => [circulating_supply] => 49318188 [total_supply] => 49318188 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => LOKI-6A9 ) [cmc_rank] => 273 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.578476305285 [volume_24h] => 43115.228619873 [percent_change_1h] => 6.10039 [percent_change_24h] => 9.09996 [percent_change_7d] => 7.5996 [market_cap] => 28529403.177591 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:08.000Z ) ) ) [273] => stdClass Object ( [id] => 2444 [name] => CRYPTO20 [symbol] => C20 [slug] => c20 [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2018-01-22T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => services ) [max_supply] => [circulating_supply] => 40355202.559167 [total_supply] => 40656081.980167 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x26e75307fc0c021472feb8f727839531f112f317 ) [cmc_rank] => 274 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.701841087947 [volume_24h] => 8711.2733834219 [percent_change_1h] => 0.191828 [percent_change_24h] => 0.316582 [percent_change_7d] => 12.5917 [market_cap] => 28322939.268447 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:07.000Z ) ) ) [274] => stdClass Object ( [id] => 1681 [name] => PRIZM [symbol] => PZM [slug] => prizm [num_market_pairs] => 25 [date_added] => 2017-05-19T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => iot [1] => marketplace ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1951497279.82 [total_supply] => 6000000000 [platform] => [cmc_rank] => 275 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0142404856067 [volume_24h] => 396264.16238802 [percent_change_1h] => -0.0690909 [percent_change_24h] => 0.845188 [percent_change_7d] => 32.3441 [market_cap] => 27790268.924791 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:03.000Z ) ) ) [275] => stdClass Object ( [id] => 3742 [name] => Chimpion [symbol] => BNANA [slug] => chimpion [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2019-02-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 31727387.345718 [total_supply] => 100000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x07ef9e82721ac16809d24dafbe1792ce01654db4 ) [cmc_rank] => 276 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.865819621611 [volume_24h] => 647274.28850545 [percent_change_1h] => -3.624 [percent_change_24h] => -1.52795 [percent_change_7d] => -5.32118 [market_cap] => 27470194.506376 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:11.000Z ) ) ) [276] => stdClass Object ( [id] => 3224 [name] => Qubitica [symbol] => QBIT [slug] => qubitica [num_market_pairs] => 13 [date_added] => 2018-08-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => ai-big-data [1] => platform ) [max_supply] => [circulating_supply] => 808674.9028 [total_supply] => 10000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x1602af2C782cC03F9241992E243290Fccf73Bb13 ) [cmc_rank] => 277 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 33.4836897741 [volume_24h] => 89458.288113977 [percent_change_1h] => -0.00415789 [percent_change_24h] => 0.114113 [percent_change_7d] => -4.39598 [market_cap] => 27077419.573456 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:10.000Z ) ) ) [277] => stdClass Object ( [id] => 3364 [name] => PLATINCOIN [symbol] => PLC [slug] => platincoin [num_market_pairs] => 14 [date_added] => 2018-10-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => payments [1] => medium-of-exchange ) [max_supply] => [circulating_supply] => 5001073 [total_supply] => 600686952.80824 [platform] => [cmc_rank] => 278 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 5.34751829179 [volume_24h] => 634667.7476247 [percent_change_1h] => 0.0806682 [percent_change_24h] => -1.99127 [percent_change_7d] => 0.397272 [market_cap] => 26743329.346077 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:10.000Z ) ) ) [278] => stdClass Object ( [id] => 3666 [name] => Ultiledger [symbol] => ULT [slug] => ultiledger [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2019-01-07T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => services ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1572128293.7869 [total_supply] => 4500000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xe884cc2795b9c45beeac0607da9539fd571ccf85 ) [cmc_rank] => 279 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.016980355178 [volume_24h] => 1197553.1246724 [percent_change_1h] => -0.700855 [percent_change_24h] => -0.519504 [percent_change_7d] => 9.23007 [market_cap] => 26695296.813885 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:11.000Z ) ) ) [279] => stdClass Object ( [id] => 3664 [name] => AgaveCoin [symbol] => AGVC [slug] => agavecoin [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2019-01-04T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => commodities [1] => discount-token ) [max_supply] => [circulating_supply] => 390619593 [total_supply] => 35000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x8b79656FC38a04044E495e22fAD747126ca305C4 ) [cmc_rank] => 280 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0660879859512 [volume_24h] => 7373.31233898 [percent_change_1h] => 0.0193202 [percent_change_24h] => 1.43384 [percent_change_7d] => 0.697157 [market_cap] => 25815262.174447 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:11.000Z ) ) ) [280] => stdClass Object ( [id] => 2538 [name] => Nectar [symbol] => NEC [slug] => nectar [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2018-02-21T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => payments [1] => defi [2] => smart-contracts [3] => marketplace ) [max_supply] => [circulating_supply] => 158229828.69188 [total_supply] => 618133669.51287 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xcc80c051057b774cd75067dc48f8987c4eb97a5e ) [cmc_rank] => 281 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.160488826384 [volume_24h] => 9754.3976367424 [percent_change_1h] => -0.829942 [percent_change_24h] => -2.96414 [percent_change_7d] => -12.0747 [market_cap] => 25394119.505701 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:07.000Z ) ) ) [281] => stdClass Object ( [id] => 4944 [name] => Tellor [symbol] => TRB [slug] => tellor [num_market_pairs] => 27 [date_added] => 2019-11-19T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi [1] => mineable ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1400962.5539205 [total_supply] => 1490491.379842 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x0ba45a8b5d5575935b8158a88c631e9f9c95a2e5 ) [cmc_rank] => 282 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 17.9839905804 [volume_24h] => 5793155.5127119 [percent_change_1h] => -0.291031 [percent_change_24h] => 19.83 [percent_change_7d] => 58.8989 [market_cap] => 25194897.373199 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:14.000Z ) ) ) [282] => stdClass Object ( [id] => 2369 [name] => Insolar [symbol] => XNS [slug] => insolar [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2018-01-11T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 1000000000 [circulating_supply] => 40000000 [total_supply] => 1000000000 [platform] => [cmc_rank] => 283 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.61645583532 [volume_24h] => 1685166.1267538 [percent_change_1h] => 0.498595 [percent_change_24h] => 1.86703 [percent_change_7d] => 1.56311 [market_cap] => 24658233.4128 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:06.000Z ) ) ) [283] => stdClass Object ( [id] => 5829 [name] => TrustSwap [symbol] => SWAP [slug] => trustswap [num_market_pairs] => 13 [date_added] => 2020-07-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 68751249.999646 [total_supply] => 100000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xcc4304a31d09258b0029ea7fe63d032f52e44efe ) [cmc_rank] => 284 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:16.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.358353937452 [volume_24h] => 2271400.8835569 [percent_change_1h] => 3.58176 [percent_change_24h] => 29.8878 [percent_change_7d] => 22.8093 [market_cap] => 24637281.14212 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:16.000Z ) ) ) [284] => stdClass Object ( [id] => 4041 [name] => MX Token [symbol] => MX [slug] => mx-token [num_market_pairs] => 11 [date_added] => 2019-09-24T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => discount-token [1] => centralized-exchange [2] => marketplace ) [max_supply] => [circulating_supply] => 173415755.5997 [total_supply] => 654101297.48 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x11eef04c884e24d9b7b4760e7476d06ddf797f36 ) [cmc_rank] => 285 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.141484292213 [volume_24h] => 2920455.3734519 [percent_change_1h] => -0.0134198 [percent_change_24h] => -3.91812 [percent_change_7d] => 5.46635 [market_cap] => 24535605.439606 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:13.000Z ) ) ) [285] => stdClass Object ( [id] => 3367 [name] => CryptalDash [symbol] => CRD [slug] => cryptaldash [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2018-10-02T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1000000000 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xcaaa93712bdac37f736c323c93d4d5fdefcc31cc ) [cmc_rank] => 286 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0239790164339 [volume_24h] => 6086723.8949551 [percent_change_1h] => -0.422171 [percent_change_24h] => -0.249896 [percent_change_7d] => 49.5201 [market_cap] => 23979016.4339 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:10.000Z ) ) ) [286] => stdClass Object ( [id] => 1908 [name] => Nebulas [symbol] => NAS [slug] => nebulas-token [num_market_pairs] => 23 [date_added] => 2017-08-23T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => search-engine [1] => platform ) [max_supply] => [circulating_supply] => 51952589 [total_supply] => 72056521.25822 [platform] => [cmc_rank] => 287 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.457566415857 [volume_24h] => 4963485.4062186 [percent_change_1h] => -0.508389 [percent_change_24h] => -0.236893 [percent_change_7d] => 6.59358 [market_cap] => 23771759.943222 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:05.000Z ) ) ) [287] => stdClass Object ( [id] => 2324 [name] => BigONE Token [symbol] => ONE [slug] => bigone-token [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2017-12-30T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => marketplace [1] => centralized-exchange ) [max_supply] => 13508522147.21 [circulating_supply] => 9449081034 [total_supply] => 13083124264 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x0396340f16bbec973280ab053efc3f208fa37795 ) [cmc_rank] => 288 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00251186156821 [volume_24h] => 3227071.9591298 [percent_change_1h] => 0.553442 [percent_change_24h] => 1.90013 [percent_change_7d] => 1.75573 [market_cap] => 23734783.504207 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:06.000Z ) ) ) [288] => stdClass Object ( [id] => 5320 [name] => Bonorum [symbol] => BONO [slug] => bonorum [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2020-03-16T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 35000000 [circulating_supply] => 415328.29030237 [total_supply] => 568244.32860708 [platform] => [cmc_rank] => 289 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:15.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 56.2574478047 [volume_24h] => 6.1883192585182 [percent_change_1h] => 0.339563 [percent_change_24h] => 3.34307 [percent_change_7d] => 9.59476 [market_cap] => 23365309.613501 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:15.000Z ) ) ) [289] => stdClass Object ( [id] => 1004 [name] => Hellenic Coin [symbol] => HNC [slug] => helleniccoin [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2015-07-21T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable [1] => scrypt [2] => pow ) [max_supply] => [circulating_supply] => 69734636 [total_supply] => 69734636 [platform] => [cmc_rank] => 290 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.33261068965 [volume_24h] => 230784.27559616 [percent_change_1h] => -1.10367 [percent_change_24h] => -0.902904 [percent_change_7d] => 5.42509 [market_cap] => 23194485.372452 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:02.000Z ) ) ) [290] => stdClass Object ( [id] => 4280 [name] => 12Ships [symbol] => TSHP [slug] => 12ships [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2019-08-26T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 4929351506.01 [total_supply] => 4996980813.01 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x525794473f7ab5715c81d06d10f52d11cc052804 ) [cmc_rank] => 291 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0046755615812 [volume_24h] => 283254.00779892 [percent_change_1h] => 0.152453 [percent_change_24h] => -1.20662 [percent_change_7d] => -3.15147 [market_cap] => 23047486.521731 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:13.000Z ) ) ) [291] => stdClass Object ( [id] => 3978 [name] => Chromia [symbol] => CHR [slug] => chromia [num_market_pairs] => 30 [date_added] => 2019-05-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 1000000000 [circulating_supply] => 403476263.04228 [total_supply] => 475191730.99988 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x915044526758533dfB918ecEb6e44bc21632060D ) [cmc_rank] => 292 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0564402667983 [volume_24h] => 7345097.9871586 [percent_change_1h] => -0.951742 [percent_change_24h] => 2.93288 [percent_change_7d] => -10.7521 [market_cap] => 22772307.932887 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:12.000Z ) ) ) [292] => stdClass Object ( [id] => 2927 [name] => sUSD [symbol] => SUSD [slug] => susd [num_market_pairs] => 16 [date_added] => 2018-07-13T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => store-of-value [1] => stablecoin-algorithmically-stabilized [2] => defi ) [max_supply] => [circulating_supply] => 22510653.083903 [total_supply] => 22510653.083903 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x57ab1e02fee23774580c119740129eac7081e9d3 ) [cmc_rank] => 293 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.999315757602 [volume_24h] => 43919.437704409 [percent_change_1h] => 0.283849 [percent_change_24h] => 1.18292 [percent_change_7d] => -1.11901 [market_cap] => 22495250.340657 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:09.000Z ) ) ) [293] => stdClass Object ( [id] => 1552 [name] => Melon [symbol] => MLN [slug] => melon [num_market_pairs] => 26 [date_added] => 2017-02-21T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi [1] => asset-management ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1250000 [total_supply] => 1250000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xec67005c4e498ec7f55e092bd1d35cbc47c91892 ) [cmc_rank] => 294 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 17.8662019083 [volume_24h] => 1256585.5112292 [percent_change_1h] => 1.22196 [percent_change_24h] => 3.94443 [percent_change_7d] => 33.7562 [market_cap] => 22332752.385375 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:03.000Z ) ) ) [294] => stdClass Object ( [id] => 5620 [name] => 8X8 PROTOCOL [symbol] => EXE [slug] => 8x8-protocol [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2020-05-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 880000000 [circulating_supply] => 110000000 [total_supply] => 880000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x412d397ddca07d753e3e0c61e367fb1b474b3e7d ) [cmc_rank] => 295 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:16.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.198304407354 [volume_24h] => 48031380.896356 [percent_change_1h] => 0.108181 [percent_change_24h] => -1.28662 [percent_change_7d] => 1.41895 [market_cap] => 21813484.80894 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:16.000Z ) ) ) [295] => stdClass Object ( [id] => 1788 [name] => Metal [symbol] => MTL [slug] => metal [num_market_pairs] => 25 [date_added] => 2017-07-09T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => payments [1] => medium-of-exchange ) [max_supply] => 66588888 [circulating_supply] => 65483821.167 [total_supply] => 66588888 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xF433089366899D83a9f26A773D59ec7eCF30355e ) [cmc_rank] => 296 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.332850516503 [volume_24h] => 3034120.2726704 [percent_change_1h] => -0.157707 [percent_change_24h] => 0.171044 [percent_change_7d] => -0.537469 [market_cap] => 21796323.698026 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:04.000Z ) ) ) [296] => stdClass Object ( [id] => 1660 [name] => Monolith [symbol] => TKN [slug] => monolith [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2017-05-07T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => services ) [max_supply] => [circulating_supply] => 32694386.773757 [total_supply] => 39406759.92832 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xaaaf91d9b90df800df4f55c205fd6989c977e73a ) [cmc_rank] => 297 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.659449898428 [volume_24h] => 153715.26784419 [percent_change_1h] => -1.45236 [percent_change_24h] => 1.03195 [percent_change_7d] => 55.7025 [market_cap] => 21560310.03712 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:03.000Z ) ) ) [297] => stdClass Object ( [id] => 2044 [name] => Enigma [symbol] => ENG [slug] => enigma [num_market_pairs] => 27 [date_added] => 2017-10-13T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => privacy ) [max_supply] => [circulating_supply] => 74836171.09 [total_supply] => 150000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xf0ee6b27b759c9893ce4f094b49ad28fd15a23e4 ) [cmc_rank] => 298 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.285610076422 [volume_24h] => 1382580.2935898 [percent_change_1h] => -0.526892 [percent_change_24h] => -0.422133 [percent_change_7d] => -1.04712 [market_cap] => 21373964.544145 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:05.000Z ) ) ) [298] => stdClass Object ( [id] => 3344 [name] => Ecoreal Estate [symbol] => ECOREAL [slug] => ecoreal-estate [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2018-09-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => smart-contracts [1] => real-estate ) [max_supply] => [circulating_supply] => 208919604.6268 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xb052f8a33d8bb068414eade06af6955199f9f010 ) [cmc_rank] => 299 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.102155551107 [volume_24h] => 1987.8288206624 [percent_change_1h] => 0.11491 [percent_change_24h] => -2.64753 [percent_change_7d] => -6.21348 [market_cap] => 21342297.347707 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:10.000Z ) ) ) [299] => stdClass Object ( [id] => 3748 [name] => Hxro [symbol] => HXRO [slug] => hxro [num_market_pairs] => 10 [date_added] => 2019-02-15T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 151142778.28232 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x4bd70556ae3f8a6ec6c4080a0c327b24325438f3 ) [cmc_rank] => 300 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.141197087652 [volume_24h] => 254471.31170751 [percent_change_1h] => -0.169417 [percent_change_24h] => -2.9122 [percent_change_7d] => -2.51144 [market_cap] => 21340920.113095 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:11.000Z ) ) ) [300] => stdClass Object ( [id] => 1492 [name] => Obyte [symbol] => GBYTE [slug] => obyte [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2016-12-27T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 1000000 [circulating_supply] => 753180.68743539 [total_supply] => 1000000 [platform] => [cmc_rank] => 301 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 28.2835747452 [volume_24h] => 18558.099055239 [percent_change_1h] => 0.759804 [percent_change_24h] => -3.34308 [percent_change_7d] => -2.40358 [market_cap] => 21302642.26972 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:03.000Z ) ) ) [301] => stdClass Object ( [id] => 4092 [name] => Dusk Network [symbol] => DUSK [slug] => dusk-network [num_market_pairs] => 10 [date_added] => 2019-07-11T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => privacy [1] => marketplace [2] => smart-contracts ) [max_supply] => [circulating_supply] => 264234446.29334 [total_supply] => 500000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => DUSK-45E ) [cmc_rank] => 302 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0802758197496 [volume_24h] => 5690219.3443186 [percent_change_1h] => -1.39493 [percent_change_24h] => 32.8584 [percent_change_7d] => 30.1923 [market_cap] => 21211636.782279 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:13.000Z ) ) ) [302] => stdClass Object ( [id] => 2496 [name] => Polymath [symbol] => POLY [slug] => polymath-network [num_market_pairs] => 33 [date_added] => 2018-02-02T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => marketplace [1] => crowdfunding ) [max_supply] => [circulating_supply] => 526200098.01552 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x9992ec3cf6a55b00978cddf2b27bc6882d88d1ec ) [cmc_rank] => 303 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0402699427189 [volume_24h] => 541941.80590695 [percent_change_1h] => 0.104977 [percent_change_24h] => 1.9053 [percent_change_7d] => 1.08283 [market_cap] => 21190047.805765 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:07.000Z ) ) ) [303] => stdClass Object ( [id] => 5841 [name] => NEST Protocol [symbol] => NEST [slug] => nest-protocol [num_market_pairs] => 10 [date_added] => 2020-07-14T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 10000000000 [circulating_supply] => 368470093.679 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x04abeda201850ac0124161f037efd70c74ddc74c ) [cmc_rank] => 304 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:16.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0574498815229 [volume_24h] => 8063131.6380078 [percent_change_1h] => 1.10658 [percent_change_24h] => 15.1465 [percent_change_7d] => 24.2661 [market_cap] => 21168563.22659 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:16.000Z ) ) ) [304] => stdClass Object ( [id] => 2588 [name] => Loom Network [symbol] => LOOM [slug] => loom-network [num_market_pairs] => 62 [date_added] => 2018-03-14T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => enterprise-solutions ) [max_supply] => [circulating_supply] => 970056584.86262 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xa4e8c3ec456107ea67d3075bf9e3df3a75823db0 ) [cmc_rank] => 305 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0215852033695 [volume_24h] => 3194254.7630382 [percent_change_1h] => -0.397564 [percent_change_24h] => 0.0236784 [percent_change_7d] => -1.13106 [market_cap] => 20938868.664182 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:08.000Z ) ) ) [305] => stdClass Object ( [id] => 2297 [name] => StormX [symbol] => STMX [slug] => stormx [num_market_pairs] => 11 [date_added] => 2017-12-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => media [1] => loyalty ) [max_supply] => 10000000000 [circulating_supply] => 7221500445.5224 [total_supply] => 9355599413.7326 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xbE9375C6a420D2eEB258962efB95551A5b722803 ) [cmc_rank] => 306 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00285693318132 [volume_24h] => 4441434.5020175 [percent_change_1h] => 0.771175 [percent_change_24h] => 2.94961 [percent_change_7d] => -8.23683 [market_cap] => 20631344.24173 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:07.000Z ) ) ) [306] => stdClass Object ( [id] => 3795 [name] => ZEON [symbol] => ZEON [slug] => zeon [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2019-03-15T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 25641798362.022 [total_supply] => 50000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xe5b826ca2ca02f09c1725e9bd98d9a8874c30532 ) [cmc_rank] => 307 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.000801256247029 [volume_24h] => 47066.476316158 [percent_change_1h] => -2.08745 [percent_change_24h] => -15.9083 [percent_change_7d] => 37.1081 [market_cap] => 20545651.122628 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:12.000Z ) ) ) [307] => stdClass Object ( [id] => 5103 [name] => Tachyon Protocol [symbol] => IPX [slug] => tachyon-protocol [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2020-01-03T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 1500000000 [circulating_supply] => 266858530.8 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 3704 [name] => v.systems [symbol] => VSYS [slug] => v-systems [token_address] => TWZZfKFqcaNVe5TrphLRNEm5DQFnBRJMjDDByqv84 ) [cmc_rank] => 308 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:15.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0767549457673 [volume_24h] => 492468.38325797 [percent_change_1h] => 0.370421 [percent_change_24h] => 0.0858761 [percent_change_7d] => -4.77737 [market_cap] => 20482712.059095 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:15.000Z ) ) ) [308] => stdClass Object ( [id] => 3788 [name] => NEXT [symbol] => NET [slug] => next [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2019-03-11T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => centralized-exchange [1] => marketplace ) [max_supply] => [circulating_supply] => 40491818.444156 [total_supply] => 116503818.44416 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xF29226914595052a04F5AFbe6410D0C3eD707548 ) [cmc_rank] => 309 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.505818592785 [volume_24h] => 171638.52411748 [percent_change_1h] => 0.616621 [percent_change_24h] => 3.84158 [percent_change_7d] => 0.0529431 [market_cap] => 20481514.624729 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:12.000Z ) ) ) [309] => stdClass Object ( [id] => 2907 [name] => Karatgold Coin [symbol] => KBC [slug] => karatgold-coin [num_market_pairs] => 24 [date_added] => 2018-07-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => stablecoin-asset-backed [1] => store-of-value ) [max_supply] => [circulating_supply] => 4590331700.0086 [total_supply] => 12000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xf3586684107ce0859c44aa2b2e0fb8cd8731a15a ) [cmc_rank] => 310 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00445739500821 [volume_24h] => 622900.79948379 [percent_change_1h] => 0.246552 [percent_change_24h] => 0.0858717 [percent_change_7d] => -25.8576 [market_cap] => 20460921.605646 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:08.000Z ) ) ) [310] => stdClass Object ( [id] => 3154 [name] => Davinci Coin [symbol] => DAC [slug] => davinci-coin [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2018-08-13T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => ai-big-data [1] => technology [2] => iot ) [max_supply] => [circulating_supply] => 4526901498.7997 [total_supply] => 8800000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xaad54c9f27b876d2538455dda69207279ff673a5 ) [cmc_rank] => 311 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00442194174062 [volume_24h] => 950983.50752655 [percent_change_1h] => 1.34373 [percent_change_24h] => -0.645136 [percent_change_7d] => -9.50764 [market_cap] => 20017694.693218 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:09.000Z ) ) ) [311] => stdClass Object ( [id] => 4217 [name] => BOSAGORA [symbol] => BOA [slug] => bosagora [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2019-08-05T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 282119913.73679 [total_supply] => 450000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x746dda2ea243400d5a63e0700f190ab79f06489e ) [cmc_rank] => 312 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0703807450648 [volume_24h] => 477036.31935694 [percent_change_1h] => 0.0248123 [percent_change_24h] => 4.02182 [percent_change_7d] => 0.238766 [market_cap] => 19855809.726413 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:13.000Z ) ) ) [312] => stdClass Object ( [id] => 3884 [name] => Function X [symbol] => FX [slug] => function-x [num_market_pairs] => 11 [date_added] => 2019-04-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => hardware ) [max_supply] => 1893022625 [circulating_supply] => 227817242.7882 [total_supply] => 378604525.46289 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x8c15ef5b4b21951d50e53e4fbda8298ffad25057 ) [cmc_rank] => 313 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.087154104615 [volume_24h] => 203441.05611909 [percent_change_1h] => 0.417277 [percent_change_24h] => 0.406792 [percent_change_7d] => 1.01077 [market_cap] => 19855207.811064 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:12.000Z ) ) ) [313] => stdClass Object ( [id] => 1768 [name] => AdEx [symbol] => ADX [slug] => adx-net [num_market_pairs] => 15 [date_added] => 2017-07-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => smart-contracts [1] => marketing ) [max_supply] => 100000000 [circulating_supply] => 91882826.1451 [total_supply] => 100000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x4470bb87d77b963a013db939be332f927f2b992e ) [cmc_rank] => 314 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.21569117588 [volume_24h] => 2735202.0504704 [percent_change_1h] => 1.10526 [percent_change_24h] => -3.65356 [percent_change_7d] => -8.65428 [market_cap] => 19818314.814414 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:04.000Z ) ) ) [314] => stdClass Object ( [id] => 3968 [name] => Elitium [symbol] => EUM [slug] => elitium [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2019-05-24T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 16651481.334096 [total_supply] => 332200000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x6aB4A7d75B0A42B6Bc83E852daB9E121F9C610Aa ) [cmc_rank] => 315 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.19001826438 [volume_24h] => 101464.02997736 [percent_change_1h] => -0.412264 [percent_change_24h] => 5.39969 [percent_change_7d] => 22.3402 [market_cap] => 19815566.916557 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:12.000Z ) ) ) [315] => stdClass Object ( [id] => 1816 [name] => Civic [symbol] => CVC [slug] => civic [num_market_pairs] => 58 [date_added] => 2017-07-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => enterprise-solutions [1] => identity ) [max_supply] => [circulating_supply] => 670000000 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x41e5560054824ea6b0732e656e3ad64e20e94e45 ) [cmc_rank] => 316 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0295607349912 [volume_24h] => 3515931.147294 [percent_change_1h] => 0.281781 [percent_change_24h] => 0.927515 [percent_change_7d] => -0.605777 [market_cap] => 19805692.444104 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:04.000Z ) ) ) [316] => stdClass Object ( [id] => 4818 [name] => Xensor [symbol] => XSR [slug] => xensor [num_market_pairs] => 10 [date_added] => 2019-10-21T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 5000000000 [circulating_supply] => 1269531031.1565 [total_supply] => 4800000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x6bC1F3A1ae56231DbB64d3E82E070857EAe86045 ) [cmc_rank] => 317 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0154497914774 [volume_24h] => 3866508.5633217 [percent_change_1h] => -0.580692 [percent_change_24h] => -6.55449 [percent_change_7d] => -6.19419 [market_cap] => 19613989.705457 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:14.000Z ) ) ) [317] => stdClass Object ( [id] => 4842 [name] => Folgory Coin [symbol] => FLG [slug] => folgory-coin [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2019-11-26T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 15872257.83228 [total_supply] => 100000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x5e040aC72140F0617bC24aB7134c0C6eCae0e965 ) [cmc_rank] => 318 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.23510530502 [volume_24h] => 572632.11343755 [percent_change_1h] => 0.965845 [percent_change_24h] => 0.0652167 [percent_change_7d] => -14.1657 [market_cap] => 19603909.851294 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:14.000Z ) ) ) [318] => stdClass Object ( [id] => 3829 [name] => Nash Exchange [symbol] => NEX [slug] => nash-exchange [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2019-04-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => marketplace ) [max_supply] => 50000000 [circulating_supply] => 23442585.6 [total_supply] => 50000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1376 [name] => Neo [symbol] => NEO [slug] => neo [token_address] => 3a4acd3647086e7c44398aac0349802e6a171129 ) [cmc_rank] => 319 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.824469468869 [volume_24h] => 109316.30792252 [percent_change_1h] => -3.02754 [percent_change_24h] => 14.8985 [percent_change_7d] => 13.9582 [market_cap] => 19327696.098548 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:12.000Z ) ) ) [319] => stdClass Object ( [id] => 4957 [name] => Minter Network [symbol] => BIP [slug] => minter-network [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2020-04-22T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 10000000000 [circulating_supply] => 2440781423 [total_supply] => 2645990990 [platform] => [cmc_rank] => 320 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.007914721022 [volume_24h] => 390732.74526142 [percent_change_1h] => -0.402595 [percent_change_24h] => 1.84014 [percent_change_7d] => 23.2101 [market_cap] => 19318104.038725 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:14.000Z ) ) ) [320] => stdClass Object ( [id] => 2298 [name] => Dynamic Trading Rights [symbol] => DTR [slug] => dynamic-trading-rights [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2017-12-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => marketplace ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1542320812 [total_supply] => 2556570812 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xd234bf2410a0009df9c3c63b610c09738f18ccd7 ) [cmc_rank] => 321 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.01250884457 [volume_24h] => 45974.817407423 [percent_change_1h] => -0.116312 [percent_change_24h] => -0.268484 [percent_change_7d] => -3.38214 [market_cap] => 19292651.314384 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:06.000Z ) ) ) [321] => stdClass Object ( [id] => 2043 [name] => Cindicator [symbol] => CND [slug] => cindicator [num_market_pairs] => 13 [date_added] => 2017-10-13T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => ai-big-data [1] => services ) [max_supply] => [circulating_supply] => 2000000004.6069 [total_supply] => 2000000004.6079 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xd4c435f5b09f855c3317c8524cb1f586e42795fa ) [cmc_rank] => 322 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00963575250094 [volume_24h] => 153852.42403671 [percent_change_1h] => 1.30374 [percent_change_24h] => 3.619 [percent_change_7d] => 1.27747 [market_cap] => 19271505.046271 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:05.000Z ) ) ) [322] => stdClass Object ( [id] => 1159 [name] => SaluS [symbol] => SLS [slug] => salus [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2016-01-22T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => staking [1] => hybrid-pow-pos [2] => marketplace [3] => scrypt ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1012265.2714843 [total_supply] => 1012265.2714843 [platform] => [cmc_rank] => 323 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 18.9272560216 [volume_24h] => 201.24563671731 [percent_change_1h] => 0.339563 [percent_change_24h] => 2.97485 [percent_change_7d] => 4.85354 [market_cap] => 19159403.955158 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:02.000Z ) ) ) [323] => stdClass Object ( [id] => 2526 [name] => Envion [symbol] => EVN [slug] => envion [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2018-02-15T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => hardware [1] => smart-contracts ) [max_supply] => [circulating_supply] => 127425493.56223 [total_supply] => 127425493.56223 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xd780ae2bf04cd96e577d3d014762f831d97129d0 ) [cmc_rank] => 324 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.148361472666 [volume_24h] => 461.59933058102 [percent_change_1h] => 0.273351 [percent_change_24h] => 3.82423 [percent_change_7d] => 6.73177 [market_cap] => 18905033.880084 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:07.000Z ) ) ) [324] => stdClass Object ( [id] => 5258 [name] => APIX [symbol] => APIX [slug] => apix [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2020-02-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 204047845.21 [circulating_supply] => 112729291.17732 [total_supply] => 204047845.21 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xf51EBf9a26DbC02B13F8B3a9110dac47a4d62D78 ) [cmc_rank] => 325 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:15.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.167585179272 [volume_24h] => 2460754.7298701 [percent_change_1h] => 0.912462 [percent_change_24h] => 3.5772 [percent_change_7d] => 0.0932528 [market_cap] => 18891758.471156 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:15.000Z ) ) ) [325] => stdClass Object ( [id] => 2934 [name] => BitKan [symbol] => KAN [slug] => bitkan [num_market_pairs] => 18 [date_added] => 2018-07-30T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => content-creation [1] => services ) [max_supply] => [circulating_supply] => 6372252975.5098 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x1410434b0346f5be678d0fb554e5c7ab620f8f4a ) [cmc_rank] => 326 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00293529740311 [volume_24h] => 977793.21738192 [percent_change_1h] => 0.161852 [percent_change_24h] => 0.805168 [percent_change_7d] => 0.143265 [market_cap] => 18704457.610974 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:08.000Z ) ) ) [326] => stdClass Object ( [id] => 5548 [name] => Massnet [symbol] => MASS [slug] => massnet [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2020-05-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 206438400 [circulating_supply] => 79547618.437786 [total_supply] => 79547618.437786 [platform] => [cmc_rank] => 327 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:15.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.234225033833 [volume_24h] => 1766459.8981271 [percent_change_1h] => -0.13103 [percent_change_24h] => -0.709964 [percent_change_7d] => -14.9742 [market_cap] => 18632043.619925 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:15.000Z ) ) ) [327] => stdClass Object ( [id] => 3791 [name] => Jewel [symbol] => JWL [slug] => jewel [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2019-03-13T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => payments [1] => medium-of-exchange ) [max_supply] => [circulating_supply] => 54710245 [total_supply] => 300000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x8275ebf521dc217aa79c88132017a5bcef001dd9 ) [cmc_rank] => 328 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.339397441828 [volume_24h] => 274.94303215919 [percent_change_1h] => 1.2106 [percent_change_24h] => 6.191 [percent_change_7d] => 3.82226 [market_cap] => 18568517.194783 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:12.000Z ) ) ) [328] => stdClass Object ( [id] => 2276 [name] => Ignis [symbol] => IGNIS [slug] => ignis [num_market_pairs] => 15 [date_added] => 2017-12-13T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => state-channels [1] => payments [2] => platform ) [max_supply] => 999449694 [circulating_supply] => 761143950 [total_supply] => 999449694 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1320 [name] => Ardor [symbol] => ARDR [slug] => ardor [token_address] => ) [cmc_rank] => 329 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.024345959781 [volume_24h] => 863595.03692244 [percent_change_1h] => 0.401835 [percent_change_24h] => 1.55479 [percent_change_7d] => 1.79517 [market_cap] => 18530779.994251 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:06.000Z ) ) ) [329] => stdClass Object ( [id] => 5068 [name] => Neutrino Dollar [symbol] => USDN [slug] => neutrino-dollar [num_market_pairs] => 17 [date_added] => 2020-01-30T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 18359796.69585 [total_supply] => 18359796.69585 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1274 [name] => Waves [symbol] => WAVES [slug] => waves [token_address] => DG2xFkPdDwKUoBkzGAhQtLpSGzfXLiCYPEzeKH2Ad24p ) [cmc_rank] => 330 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:15.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.00127687636 [volume_24h] => 3116698.91214 [percent_change_1h] => 0.0934647 [percent_change_24h] => 0.177201 [percent_change_7d] => 0.408556 [market_cap] => 18383239.886226 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:15.000Z ) ) ) [330] => stdClass Object ( [id] => 5428 [name] => Vid [symbol] => VI [slug] => vid [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2020-04-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 888888888 [circulating_supply] => 30192990.913213 [total_supply] => 888888888 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xd321ca7cd7a233483b8cd5a11a89e9337e70df84 ) [cmc_rank] => 331 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:15.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.606230606893 [volume_24h] => 949344.8700909 [percent_change_1h] => -4.47701 [percent_change_24h] => -2.93465 [percent_change_7d] => -8.59476 [market_cap] => 18303915.205232 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:15.000Z ) ) ) [331] => stdClass Object ( [id] => 3714 [name] => LTO Network [symbol] => LTO [slug] => lto-network [num_market_pairs] => 17 [date_added] => 2019-02-05T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 230687027.82474 [total_supply] => 403394564.52464 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => LTO-BDF ) [cmc_rank] => 332 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0792179978849 [volume_24h] => 2289078.4645746 [percent_change_1h] => -1.01374 [percent_change_24h] => 6.47904 [percent_change_7d] => 22.2863 [market_cap] => 18274564.482294 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:11.000Z ) ) ) [332] => stdClass Object ( [id] => 2273 [name] => Uquid Coin [symbol] => UQC [slug] => uquid-coin [num_market_pairs] => 33 [date_added] => 2017-12-13T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => asset-management [1] => payments ) [max_supply] => [circulating_supply] => 10000000 [total_supply] => 40000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xd01db73e047855efb414e6202098c4be4cd2423b ) [cmc_rank] => 333 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.82123123677 [volume_24h] => 6629691.6805476 [percent_change_1h] => 0.116971 [percent_change_24h] => 3.18352 [percent_change_7d] => -5.40524 [market_cap] => 18212312.3677 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:06.000Z ) ) ) [333] => stdClass Object ( [id] => 2662 [name] => Haven Protocol [symbol] => XHV [slug] => haven-protocol [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2018-04-23T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 13167727.071 [total_supply] => 13167727.071 [platform] => [cmc_rank] => 334 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.37882107659 [volume_24h] => 1806104.744274 [percent_change_1h] => -0.238166 [percent_change_24h] => 7.70697 [percent_change_7d] => -15.618 [market_cap] => 18155939.61628 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:07.000Z ) ) ) [334] => stdClass Object ( [id] => 2620 [name] => Switcheo [symbol] => SWTH [slug] => switcheo [num_market_pairs] => 11 [date_added] => 2018-03-31T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi ) [max_supply] => [circulating_supply] => 740345103.28631 [total_supply] => 983988071.9161 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1376 [name] => Neo [symbol] => NEO [slug] => neo [token_address] => ab38352559b8b203bde5fddfa0b07d8b2525e132 ) [cmc_rank] => 335 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0244719841215 [volume_24h] => 386376.92002104 [percent_change_1h] => -1.03706 [percent_change_24h] => -3.97696 [percent_change_7d] => 4.41737 [market_cap] => 18117713.612053 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:07.000Z ) ) ) [335] => stdClass Object ( [id] => 2930 [name] => Everipedia [symbol] => IQ [slug] => everipedia [num_market_pairs] => 18 [date_added] => 2018-07-13T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => media [1] => content-creation [2] => loyalty ) [max_supply] => [circulating_supply] => 9403059586.076 [total_supply] => 10012414417.014 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1765 [name] => EOS [symbol] => EOS [slug] => eos [token_address] => everipediaiq ) [cmc_rank] => 336 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00191704194111 [volume_24h] => 849892.17689403 [percent_change_1h] => -0.0968965 [percent_change_24h] => -0.00434978 [percent_change_7d] => -11.3989 [market_cap] => 18026059.601264 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:09.000Z ) ) ) [336] => stdClass Object ( [id] => 3301 [name] => Invictus Hyperion Fund [symbol] => IHF [slug] => invictus-hyperion-fund [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2018-09-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 119528563.3104 [total_supply] => 121335657.37387 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xaf1250fa68d7decd34fd75de8742bc03b29bd58e ) [cmc_rank] => 337 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.150513783975 [volume_24h] => 2552.9205200784 [percent_change_1h] => 5.84588 [percent_change_24h] => -3.08332 [percent_change_7d] => -3.19335 [market_cap] => 17990696.356943 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:10.000Z ) ) ) [337] => stdClass Object ( [id] => 4038 [name] => MovieBloc [symbol] => MBL [slug] => moviebloc [num_market_pairs] => 18 [date_added] => 2019-06-21T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => media [1] => video [2] => content-creation ) [max_supply] => 30000000000 [circulating_supply] => 8701088066.4975 [total_supply] => 30000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => MBL-2D2 ) [cmc_rank] => 338 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00206734277077 [volume_24h] => 3267590.2461658 [percent_change_1h] => 0.36482 [percent_change_24h] => -1.17735 [percent_change_7d] => -1.34043 [market_cap] => 17988131.512107 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:13.000Z ) ) ) [338] => stdClass Object ( [id] => 4200 [name] => ChainX [symbol] => PCX [slug] => chainx [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2019-08-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 21000000 [circulating_supply] => 6181350 [total_supply] => 6181350 [platform] => [cmc_rank] => 339 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 2.87248088789 [volume_24h] => 632801.95383936 [percent_change_1h] => 0.469455 [percent_change_24h] => 11.5608 [percent_change_7d] => 21.199 [market_cap] => 17755809.736359 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:13.000Z ) ) ) [339] => stdClass Object ( [id] => 1789 [name] => Populous [symbol] => PPT [slug] => populous [num_market_pairs] => 23 [date_added] => 2017-07-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => logistics ) [max_supply] => 53252246 [circulating_supply] => 53252245.99439 [total_supply] => 53252246 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xd4fa1460f537bb9085d22c7bccb5dd450ef28e3a ) [cmc_rank] => 340 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.332079371197 [volume_24h] => 3913708.7781341 [percent_change_1h] => -0.723638 [percent_change_24h] => -3.24323 [percent_change_7d] => 1.30736 [market_cap] => 17683972.364645 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:04.000Z ) ) ) [340] => stdClass Object ( [id] => 4039 [name] => ARPA Chain [symbol] => ARPA [slug] => arpa-chain [num_market_pairs] => 34 [date_added] => 2019-07-15T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 735623131.57143 [total_supply] => 1460000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xba50933c268f567bdc86e1ac131be072c6b0b71a ) [cmc_rank] => 341 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0240086322646 [volume_24h] => 8050746.1146116 [percent_change_1h] => -1.34911 [percent_change_24h] => 5.96062 [percent_change_7d] => 7.60798 [market_cap] => 17661305.251232 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:13.000Z ) ) ) [341] => stdClass Object ( [id] => 3376 [name] => Darico Ecosystem Coin [symbol] => DEC [slug] => darcio-ecosystem-coin [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2018-10-11T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 63006341.501908 [total_supply] => 99006341.501908 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x89c6c856a6db3e46107163d0cda7a7ff211bd655 ) [cmc_rank] => 342 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.278157030208 [volume_24h] => 557.97572520207 [percent_change_1h] => 0.0236912 [percent_change_24h] => 14.3689 [percent_change_7d] => 8.82294 [market_cap] => 17525656.836442 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:10.000Z ) ) ) [342] => stdClass Object ( [id] => 4970 [name] => Ouroboros [symbol] => OURO [slug] => ouroboros [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2019-12-09T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 31296748.7402 [total_supply] => 77343806.3365 [platform] => [cmc_rank] => 343 [last_updated] => 2020-08-05T04:44:18.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.559732330255 [volume_24h] => 0 [percent_change_1h] => 0 [percent_change_24h] => 2.84217E-14 [percent_change_7d] => 9725.85 [market_cap] => 17517802.101757 [last_updated] => 2020-08-05T04:44:18.000Z ) ) ) [343] => stdClass Object ( [id] => 1785 [name] => Gas [symbol] => GAS [slug] => gas [num_market_pairs] => 56 [date_added] => 2017-07-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => smart-contracts [1] => payments [2] => medium-of-exchange ) [max_supply] => 100000000 [circulating_supply] => 10128375.105773 [total_supply] => 17190378 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1376 [name] => Neo [symbol] => NEO [slug] => neo [token_address] => 602c79718b16e442de58778e148d0b1084e3b2dffd5de6b7b16cee7969282de7 ) [cmc_rank] => 344 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.70655241499 [volume_24h] => 13492162.023383 [percent_change_1h] => -0.109516 [percent_change_24h] => -1.0226 [percent_change_7d] => 0.978185 [market_cap] => 17284602.996682 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:04.000Z ) ) ) [344] => stdClass Object ( [id] => 2896 [name] => Mainframe [symbol] => MFT [slug] => mainframe [num_market_pairs] => 18 [date_added] => 2018-07-05T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => smart-contracts [2] => content-creation ) [max_supply] => [circulating_supply] => 9361564163.5734 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xdf2c7238198ad8b389666574f2d8bc411a4b7428 ) [cmc_rank] => 345 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0018459903338 [volume_24h] => 1934932.2836627 [percent_change_1h] => 0.564631 [percent_change_24h] => -1.98328 [percent_change_7d] => -1.49282 [market_cap] => 17281356.955205 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:09.000Z ) ) ) [345] => stdClass Object ( [id] => 5313 [name] => CONTRACOIN [symbol] => CTCN [slug] => contracoin [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2020-03-13T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 100000000 [circulating_supply] => 17835607.5 [total_supply] => 100000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xfd6c31bb6f05fc8db64f4b740ab758605c271fd8 ) [cmc_rank] => 346 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:15.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.968911053142 [volume_24h] => 18731.381309194 [percent_change_1h] => -0.87558 [percent_change_24h] => 1.00487 [percent_change_7d] => 4.70669 [market_cap] => 17281117.246252 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:15.000Z ) ) ) [346] => stdClass Object ( [id] => 5113 [name] => inSure [symbol] => SURE [slug] => insure [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2020-01-07T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 88000000000 [circulating_supply] => 3553964973.7924 [total_supply] => 88000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xb5a4ac5b04e777230ba3381195eff6a60c3934f2 ) [cmc_rank] => 347 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:15.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00478591688994 [volume_24h] => 30947.626185268 [percent_change_1h] => -4.44045 [percent_change_24h] => 7.51504 [percent_change_7d] => -23.1412 [market_cap] => 17008980.994328 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:15.000Z ) ) ) [347] => stdClass Object ( [id] => 5186 [name] => ExtStock Token [symbol] => XT [slug] => extstock-token [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2020-01-29T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 601588625 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xef65887a05415bf6316204b5ffb350d4d1a19bba ) [cmc_rank] => 348 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:15.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0282192486833 [volume_24h] => 0 [percent_change_1h] => 0 [percent_change_24h] => 8.52651E-14 [percent_change_7d] => -2.13163E-13 [market_cap] => 16976379.01392 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:15.000Z ) ) ) [348] => stdClass Object ( [id] => 5748 [name] => Meta [symbol] => MTA [slug] => meta [num_market_pairs] => 24 [date_added] => 2020-06-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi ) [max_supply] => [circulating_supply] => 3422050.52586 [total_supply] => 100000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xa3BeD4E1c75D00fa6f4E5E6922DB7261B5E9AcD2 ) [cmc_rank] => 349 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:16.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 4.95945360013 [volume_24h] => 3666388.8310241 [percent_change_1h] => -0.0809642 [percent_change_24h] => -0.930127 [percent_change_7d] => -20.1011 [market_cap] => 16971500.800303 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:16.000Z ) ) ) [349] => stdClass Object ( [id] => 5087 [name] => CRYPTOBUCKS [symbol] => CBUCKS [slug] => cryptobucks [num_market_pairs] => 10 [date_added] => 2020-01-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 10000000000 [circulating_supply] => 3932014866.54 [total_supply] => 8534139361.3 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x0d2BB9D68dD4451A09ec94C05E20Bd395022bd8e ) [cmc_rank] => 350 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:15.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00426565989047 [volume_24h] => 285.76444706541 [percent_change_1h] => -0.0333182 [percent_change_24h] => -3.82967 [percent_change_7d] => -2.84698 [market_cap] => 16772638.104931 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:15.000Z ) ) ) [350] => stdClass Object ( [id] => 2868 [name] => Constellation [symbol] => DAG [slug] => constellation [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2018-06-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => payments [1] => platform [2] => smart-contracts [3] => dag ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1266911931.0441 [total_supply] => 3711998690.36 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xa8258abc8f2811dd48eccd209db68f25e3e34667 ) [cmc_rank] => 351 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0131083428036 [volume_24h] => 445763.89346715 [percent_change_1h] => -2.40825 [percent_change_24h] => 11.3112 [percent_change_7d] => 5.81806 [market_cap] => 16607115.894097 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:08.000Z ) ) ) [351] => stdClass Object ( [id] => 1298 [name] => LBRY Credits [symbol] => LBC [slug] => library-credit [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2016-07-07T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable [1] => content-creation [2] => marketplace ) [max_supply] => 1083202000 [circulating_supply] => 450704628.23609 [total_supply] => 681282076 [platform] => [cmc_rank] => 352 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0367923206466 [volume_24h] => 1734802.4512098 [percent_change_1h] => 0.00449265 [percent_change_24h] => 4.12394 [percent_change_7d] => 3.11071 [market_cap] => 16582469.198969 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:03.000Z ) ) ) [352] => stdClass Object ( [id] => 2021 [name] => RChain [symbol] => REV [slug] => rchain [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2017-10-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => smart-contracts [2] => distributed-computing ) [max_supply] => [circulating_supply] => 482890385.83479 [total_supply] => 870663574 [platform] => [cmc_rank] => 353 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0342780091526 [volume_24h] => 250629.09047682 [percent_change_1h] => -1.11571 [percent_change_24h] => -10.7307 [percent_change_7d] => -18.1149 [market_cap] => 16552521.065348 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:05.000Z ) ) ) [353] => stdClass Object ( [id] => 258 [name] => Groestlcoin [symbol] => GRS [slug] => groestlcoin [num_market_pairs] => 29 [date_added] => 2014-04-11T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => pow [1] => groestl [2] => mineable [3] => medium-of-exchange ) [max_supply] => 105000000 [circulating_supply] => 75619158.887366 [total_supply] => 75619158.887366 [platform] => [cmc_rank] => 354 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.218250030013 [volume_24h] => 3502441.6371174 [percent_change_1h] => 0.701603 [percent_change_24h] => 3.87108 [percent_change_7d] => 4.86178 [market_cap] => 16503883.696725 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:02.000Z ) ) ) [354] => stdClass Object ( [id] => 3657 [name] => Lambda [symbol] => LAMB [slug] => lambda [num_market_pairs] => 44 [date_added] => 2019-01-02T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => distributed-computing [1] => ai-big-data [2] => platform ) [max_supply] => 10000000000 [circulating_supply] => 782982234.53205 [total_supply] => 6000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => LAMB-46C ) [cmc_rank] => 355 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0209175906028 [volume_24h] => 17845526.827239 [percent_change_1h] => -1.33703 [percent_change_24h] => 13.1823 [percent_change_7d] => 15.3931 [market_cap] => 16378101.831207 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:11.000Z ) ) ) [355] => stdClass Object ( [id] => 5471 [name] => GHOST [symbol] => GHOST [slug] => ghost [num_market_pairs] => 12 [date_added] => 2020-05-26T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 55000000 [circulating_supply] => 13573415 [total_supply] => 13573415 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x4c327471c44b2dacd6e90525f9d629bd2e4f662c ) [cmc_rank] => 356 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:15.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.20106704055 [volume_24h] => 657710.7151851 [percent_change_1h] => 0.2353 [percent_change_24h] => -2.15562 [percent_change_7d] => 6.16586 [market_cap] => 16302581.384207 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:15.000Z ) ) ) [356] => stdClass Object ( [id] => 5007 [name] => TROY [symbol] => TROY [slug] => troy [num_market_pairs] => 12 [date_added] => 2019-12-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 2390000000 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => TROY-9B8 ) [cmc_rank] => 357 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:15.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00680229024673 [volume_24h] => 6057611.74827 [percent_change_1h] => -1.13047 [percent_change_24h] => 4.95483 [percent_change_7d] => 4.91097 [market_cap] => 16257473.689685 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:15.000Z ) ) ) [357] => stdClass Object ( [id] => 99 [name] => Vertcoin [symbol] => VTC [slug] => vertcoin [num_market_pairs] => 10 [date_added] => 2014-01-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => privacy [1] => pow [2] => medium-of-exchange [3] => mineable [4] => payments [5] => lyra2re ) [max_supply] => 84000000 [circulating_supply] => 55948397 [total_supply] => 55948397 [platform] => [cmc_rank] => 358 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:01.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.28850785541 [volume_24h] => 673425.30960062 [percent_change_1h] => 1.30724 [percent_change_24h] => 0.811203 [percent_change_7d] => -1.72755 [market_cap] => 16141552.032097 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:01.000Z ) ) ) [358] => stdClass Object ( [id] => 2212 [name] => Quantstamp [symbol] => QSP [slug] => quantstamp [num_market_pairs] => 10 [date_added] => 2017-11-21T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => smart-contracts [1] => cybersecurity ) [max_supply] => [circulating_supply] => 617314170.81855 [total_supply] => 976442388.321 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x99ea4db9ee77acd40b119bd1dc4e33e1c070b80d ) [cmc_rank] => 359 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0261341189027 [volume_24h] => 373083.37463839 [percent_change_1h] => -0.0441867 [percent_change_24h] => 2.63255 [percent_change_7d] => 9.2278 [market_cap] => 16132961.940494 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:06.000Z ) ) ) [359] => stdClass Object ( [id] => 3667 [name] => Atomic Wallet Coin [symbol] => AWC [slug] => atomic-wallet-coin [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2019-01-04T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 10603658.692008 [total_supply] => 100000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xad22f63404f7305e4713ccbd4f296f34770513f4 ) [cmc_rank] => 360 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.51765984918 [volume_24h] => 144750.26091594 [percent_change_1h] => 1.12371 [percent_change_24h] => 1.58547 [percent_change_7d] => 7.35539 [market_cap] => 16092747.051269 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:11.000Z ) ) ) [360] => stdClass Object ( [id] => 5328 [name] => WOM Protocol [symbol] => WOM [slug] => wom-protocol [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2020-03-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 1000000000 [circulating_supply] => 100007450 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xa982b2e19e90b2d9f7948e9c1b65d119f1ce88d6 ) [cmc_rank] => 361 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:15.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.159938983603 [volume_24h] => 3007519.5834404 [percent_change_1h] => -0.406179 [percent_change_24h] => 1.77176 [percent_change_7d] => -13.5083 [market_cap] => 15995089.905728 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:15.000Z ) ) ) [361] => stdClass Object ( [id] => 3977 [name] => Sport and Leisure [symbol] => SNL [slug] => sport-and-leisure [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2019-05-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => marketplace ) [max_supply] => [circulating_supply] => 674670124.83471 [total_supply] => 963252000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xa806b3fed6891136940cf81c4085661500aa2709 ) [cmc_rank] => 362 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0236236211119 [volume_24h] => 1130292.2219603 [percent_change_1h] => 0.0357245 [percent_change_24h] => 1.16751 [percent_change_7d] => -2.27426 [market_cap] => 15938151.404613 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:12.000Z ) ) ) [362] => stdClass Object ( [id] => 4036 [name] => Contentos [symbol] => COS [slug] => contentos [num_market_pairs] => 16 [date_added] => 2019-06-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => media ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1923212148.8681 [total_supply] => 13500000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => COS-2E4 ) [cmc_rank] => 363 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0081792743834 [volume_24h] => 2604839.6815934 [percent_change_1h] => 1.04266 [percent_change_24h] => 0.010593 [percent_change_7d] => -6.96848 [market_cap] => 15730479.863081 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:13.000Z ) ) ) [363] => stdClass Object ( [id] => 4748 [name] => Dimension Chain [symbol] => EON [slug] => dimension-chain [num_market_pairs] => 1 [date_added] => 2019-10-04T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform ) [max_supply] => [circulating_supply] => 244783561 [total_supply] => 2000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x4cb10f4df4bf4f64d4797d00d468181ef731be9a ) [cmc_rank] => 364 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0636034897056 [volume_24h] => 86066.038684083 [percent_change_1h] => -4.63087 [percent_change_24h] => -5.59977 [percent_change_7d] => -4.58666 [market_cap] => 15569088.702164 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:14.000Z ) ) ) [364] => stdClass Object ( [id] => 3754 [name] => EveryCoin [symbol] => EVY [slug] => everycoin [num_market_pairs] => 15 [date_added] => 2019-02-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 9380000000 [total_supply] => 88800000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xeed3ae7b0f8b5b9bb8c035a9941382b1822671cd ) [cmc_rank] => 365 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00165473939851 [volume_24h] => 2200043.4051953 [percent_change_1h] => 0.463881 [percent_change_24h] => -0.876915 [percent_change_7d] => 11.2752 [market_cap] => 15521455.558024 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:11.000Z ) ) ) [365] => stdClass Object ( [id] => 2840 [name] => QuarkChain [symbol] => QKC [slug] => quarkchain [num_market_pairs] => 33 [date_added] => 2018-06-04T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => payments [1] => marketplace ) [max_supply] => 10000000000 [circulating_supply] => 2146146299.5836 [total_supply] => 5226747032.04 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xea26c4ac16d4a5a106820bc8aee85fd0b7b2b664 ) [cmc_rank] => 366 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00720695275701 [volume_24h] => 2978570.0034116 [percent_change_1h] => 0.976979 [percent_change_24h] => 1.39796 [percent_change_7d] => -2.97352 [market_cap] => 15467174.990731 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:08.000Z ) ) ) [366] => stdClass Object ( [id] => 3458 [name] => ZBG Token [symbol] => ZT [slug] => zbg-token [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2018-10-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 284448925.25 [total_supply] => 500000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xfe39e6a32acd2af7955cb3d406ba2b55c901f247 ) [cmc_rank] => 367 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0541527640173 [volume_24h] => 2004328.0095497 [percent_change_1h] => 0.497526 [percent_change_24h] => 2.8229 [percent_change_7d] => 3.3777 [market_cap] => 15403695.524038 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:10.000Z ) ) ) [367] => stdClass Object ( [id] => 789 [name] => Nexus [symbol] => NXS [slug] => nexus [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2015-01-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => hybrid-pow-npos [2] => staking [3] => mineable ) [max_supply] => 78000000 [circulating_supply] => 64671957.142437 [total_supply] => 64671957.142437 [platform] => [cmc_rank] => 368 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.237562473158 [volume_24h] => 136481.00295306 [percent_change_1h] => -0.662422 [percent_change_24h] => -0.250353 [percent_change_7d] => 0.480757 [market_cap] => 15363630.082726 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:02.000Z ) ) ) [368] => stdClass Object ( [id] => 3935 [name] => Sparkpoint [symbol] => SRK [slug] => sparkpoint [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2019-05-14T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 6757089266.6725 [total_supply] => 14421653252 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x0488401c3f535193fa8df029d9ffe615a06e74e6 ) [cmc_rank] => 369 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00226301774559 [volume_24h] => 1877903.5351688 [percent_change_1h] => 0.796145 [percent_change_24h] => -6.79274 [percent_change_7d] => 360.979 [market_cap] => 15291412.919015 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:12.000Z ) ) ) [369] => stdClass Object ( [id] => 1703 [name] => Metaverse ETP [symbol] => ETP [slug] => metaverse [num_market_pairs] => 18 [date_added] => 2017-06-05T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => smart-contracts [1] => asset-management [2] => mineable ) [max_supply] => 100000000 [circulating_supply] => 78697927.907623 [total_supply] => 78698032.471923 [platform] => [cmc_rank] => 370 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.193310368877 [volume_24h] => 1845545.4473639 [percent_change_1h] => -2.57479 [percent_change_24h] => -2.51702 [percent_change_7d] => -3.5051 [market_cap] => 15213125.473678 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:04.000Z ) ) ) [370] => stdClass Object ( [id] => 2213 [name] => QASH [symbol] => QASH [slug] => qash [num_market_pairs] => 24 [date_added] => 2017-11-21T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => payments [1] => discount-token [2] => marketplace ) [max_supply] => [circulating_supply] => 350000000 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x618e75ac90b12c6049ba3b27f5d5f8651b0037f6 ) [cmc_rank] => 371 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0434359819789 [volume_24h] => 184353.16880403 [percent_change_1h] => 0.499881 [percent_change_24h] => -0.0766678 [percent_change_7d] => 0.178976 [market_cap] => 15202593.692615 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:06.000Z ) ) ) [371] => stdClass Object ( [id] => 4006 [name] => Standard Tokenization Protocol [symbol] => STPT [slug] => standard-tokenization-protocol [num_market_pairs] => 16 [date_added] => 2019-06-12T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => payments ) [max_supply] => [circulating_supply] => 807044894.02707 [total_supply] => 1942420283.0271 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xde7d85157d9714eadf595045cc12ca4a5f3e2adb ) [cmc_rank] => 372 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0186664998824 [volume_24h] => 5500012.3692444 [percent_change_1h] => -0.534847 [percent_change_24h] => 9.24922 [percent_change_7d] => 13.7674 [market_cap] => 15064703.419448 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:13.000Z ) ) ) [372] => stdClass Object ( [id] => 5325 [name] => BIKI [symbol] => BIKI [slug] => biki [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2020-03-16T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 1000000000 [circulating_supply] => 314898067.9 [total_supply] => 543998079.9 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x70debcdab2ef20be3d1dbff6a845e9ccb6e46930 ) [cmc_rank] => 373 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:15.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0475815369045 [volume_24h] => 1395967.3309254 [percent_change_1h] => 1.85631 [percent_change_24h] => -1.12242 [percent_change_7d] => -0.157998 [market_cap] => 14983334.03894 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:15.000Z ) ) ) [373] => stdClass Object ( [id] => 67 [name] => Unobtanium [symbol] => UNO [slug] => unobtanium [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2013-12-21T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => medium-of-exchange [1] => mineable [2] => sha-256 [3] => payments [4] => pow ) [max_supply] => [circulating_supply] => 202529.78151896 [total_supply] => 202529.78151896 [platform] => [cmc_rank] => 374 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:01.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 73.2958166168 [volume_24h] => 1387.2923028683 [percent_change_1h] => 0.388448 [percent_change_24h] => 6.37867 [percent_change_7d] => 5.66969 [market_cap] => 14844585.725654 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:01.000Z ) ) ) [374] => stdClass Object ( [id] => 1087 [name] => Factom [symbol] => FCT [slug] => factom [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2015-10-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => enterprise-solutions [1] => services [2] => data-provenance ) [max_supply] => [circulating_supply] => 9272273.1030331 [total_supply] => 9272273.1030331 [platform] => [cmc_rank] => 375 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.59983075096 [volume_24h] => 291790.21169465 [percent_change_1h] => 0.473617 [percent_change_24h] => 3.59664 [percent_change_7d] => 7.02588 [market_cap] => 14834067.641532 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:02.000Z ) ) ) [375] => stdClass Object ( [id] => 3404 [name] => Wixlar [symbol] => WIX [slug] => wixlar [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2018-10-05T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => payments [1] => medium-of-exchange ) [max_supply] => [circulating_supply] => 2391707646.94 [total_supply] => 5330000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x7ba19b7f7d106a9a1e0985397b94f38eee0b555e ) [cmc_rank] => 376 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00618497640167 [volume_24h] => 10202.0856282 [percent_change_1h] => 0.0886645 [percent_change_24h] => 377.756 [percent_change_7d] => 21.3193 [market_cap] => 14792655.356018 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:10.000Z ) ) ) [376] => stdClass Object ( [id] => 2918 [name] => Bit-Z Token [symbol] => BZ [slug] => bit-z-token [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2018-07-11T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => marketplace [1] => payments [2] => discount-token ) [max_supply] => [circulating_supply] => 128232001.7 [total_supply] => 677699077 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x4375e7ad8a01b8ec3ed041399f62d9cd120e0063 ) [cmc_rank] => 377 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.113723602354 [volume_24h] => 6888408.7433239 [percent_change_1h] => 0.40879 [percent_change_24h] => 1.07673 [percent_change_7d] => 4.45686 [market_cap] => 14583005.170388 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:08.000Z ) ) ) [377] => stdClass Object ( [id] => 2780 [name] => NKN [symbol] => NKN [slug] => nkn [num_market_pairs] => 23 [date_added] => 2018-05-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => distributed-computing [1] => platform [2] => mineable ) [max_supply] => 1000000000 [circulating_supply] => 583666666 [total_supply] => 700000000 [platform] => [cmc_rank] => 378 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.024924354008 [volume_24h] => 2223377.2159851 [percent_change_1h] => 0.0491293 [percent_change_24h] => 4.93843 [percent_change_7d] => 4.54239 [market_cap] => 14547514.606053 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:08.000Z ) ) ) [378] => stdClass Object ( [id] => 2161 [name] => Raiden Network Token [symbol] => RDN [slug] => raiden-network-token [num_market_pairs] => 16 [date_added] => 2017-11-08T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => state-channels [1] => platform ) [max_supply] => [circulating_supply] => 50910504.100427 [total_supply] => 100000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x255aa6df07540cb5d3d297f0d0d4d84cb52bc8e6 ) [cmc_rank] => 379 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.284950336895 [volume_24h] => 1865651.5017283 [percent_change_1h] => 0.189039 [percent_change_24h] => -1.06413 [percent_change_7d] => -2.61706 [market_cap] => 14506965.294911 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:06.000Z ) ) ) [379] => stdClass Object ( [id] => 4189 [name] => Ultra [symbol] => UOS [slug] => ultra [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2019-07-30T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => payments [1] => gaming [2] => platform ) [max_supply] => [circulating_supply] => 275506228.2471 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xd13c7342e1ef687c5ad21b27c2b65d772cab5c8c ) [cmc_rank] => 380 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0524602502649 [volume_24h] => 181388.31525765 [percent_change_1h] => -0.837365 [percent_change_24h] => -3.44685 [percent_change_7d] => 15.4551 [market_cap] => 14453125.683382 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:13.000Z ) ) ) [380] => stdClass Object ( [id] => 3507 [name] => MicroBitcoin [symbol] => MBC [slug] => microbitcoin [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2018-10-26T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => medium-of-exchange [1] => mineable ) [max_supply] => 210000000000 [circulating_supply] => 188777000000 [total_supply] => 188777000000 [platform] => [cmc_rank] => 381 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 7.55316300775E-5 [volume_24h] => 312.54677653798 [percent_change_1h] => -1.70237 [percent_change_24h] => -8.55783 [percent_change_7d] => -3.72139 [market_cap] => 14258634.53114 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:11.000Z ) ) ) [381] => stdClass Object ( [id] => 1500 [name] => Wings [symbol] => WINGS [slug] => wings [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2017-01-08T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => crowdfunding [1] => asset-management ) [max_supply] => [circulating_supply] => 97259638.118284 [total_supply] => 100000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x667088b212ce3d06a1b553a7221E1fD19000d9aF ) [cmc_rank] => 382 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.146559471304 [volume_24h] => 946541.92326658 [percent_change_1h] => 0.0557945 [percent_change_24h] => 4.78549 [percent_change_7d] => -7.28434 [market_cap] => 14254321.141834 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:03.000Z ) ) ) [382] => stdClass Object ( [id] => 3020 [name] => BHPCoin [symbol] => BHP [slug] => bhp-coin [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2018-08-03T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => e-commerce ) [max_supply] => 100000000 [circulating_supply] => 20177578.18 [total_supply] => 52881277.67 [platform] => [cmc_rank] => 383 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.696692559839 [volume_24h] => 5502180.9969332 [percent_change_1h] => -1.65603 [percent_change_24h] => -0.961081 [percent_change_7d] => 1.15158 [market_cap] => 14057568.593576 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:09.000Z ) ) ) [383] => stdClass Object ( [id] => 1803 [name] => PeepCoin [symbol] => PCN [slug] => peepcoin [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2017-07-11T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 126366770672.1 [total_supply] => 165566770672.1 [platform] => [cmc_rank] => 384 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.000110980027646 [volume_24h] => 0 [percent_change_1h] => 0 [percent_change_24h] => -7.10543E-14 [percent_change_7d] => -1.27898E-13 [market_cap] => 14024187.702726 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:04.000Z ) ) ) [384] => stdClass Object ( [id] => 3260 [name] => AMO Coin [symbol] => AMO [slug] => amo-coin [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2018-09-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 18085793254.277 [total_supply] => 19679012761.81 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x38c87aa89b2b8cd9b95b736e1fa7b612ea972169 ) [cmc_rank] => 385 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.000772578050699 [volume_24h] => 502174.30190604 [percent_change_1h] => 0.839276 [percent_change_24h] => 1.33575 [percent_change_7d] => -11.5719 [market_cap] => 13972686.897734 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:10.000Z ) ) ) [385] => stdClass Object ( [id] => 3683 [name] => AEN Smart Token [symbol] => AENS [slug] => aen-smart-token [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2019-01-09T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 4000000000 [circulating_supply] => 699015535.53898 [total_supply] => 4000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xD38dE88687172BDE440755b5237987e4A87c23A7 ) [cmc_rank] => 386 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0199494980563 [volume_24h] => 126.65212819619 [percent_change_1h] => 0.0581669 [percent_change_24h] => 12.8206 [percent_change_7d] => 23.8526 [market_cap] => 13945009.067558 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:11.000Z ) ) ) [386] => stdClass Object ( [id] => 1706 [name] => Aidos Kuneen [symbol] => ADK [slug] => aidos-kuneen [num_market_pairs] => 21 [date_added] => 2017-06-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 25000000 [total_supply] => 25000000 [platform] => [cmc_rank] => 387 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.555851294525 [volume_24h] => 2006602.7106195 [percent_change_1h] => -2.44326 [percent_change_24h] => 5.13035 [percent_change_7d] => 5.68504 [market_cap] => 13896282.363125 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:04.000Z ) ) ) [387] => stdClass Object ( [id] => 66 [name] => Nxt [symbol] => NXT [slug] => nxt [num_market_pairs] => 17 [date_added] => 2013-12-04T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => hybrid-pos-lpos [1] => platform [2] => state-channels [3] => pos [4] => enterprise-solutions ) [max_supply] => 1000000000 [circulating_supply] => 998999941.50769 [total_supply] => 998999941.50769 [platform] => [cmc_rank] => 388 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0138049861144 [volume_24h] => 1153486.4997304 [percent_change_1h] => 0.468664 [percent_change_24h] => 12.8593 [percent_change_7d] => 16.6174 [market_cap] => 13791180.3208 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:02.000Z ) ) ) [388] => stdClass Object ( [id] => 3733 [name] => S4FE [symbol] => S4F [slug] => s4fe [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2019-02-07T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 895310762 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xaec7d1069e3a914a3eb50f0bfb1796751f2ce48a ) [cmc_rank] => 389 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0153177172256 [volume_24h] => 124053.8928705 [percent_change_1h] => 33.019 [percent_change_24h] => 49.7163 [percent_change_7d] => 149.973 [market_cap] => 13714117.081352 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:11.000Z ) ) ) [389] => stdClass Object ( [id] => 3617 [name] => ILCoin [symbol] => ILC [slug] => ilcoin [num_market_pairs] => 32 [date_added] => 2018-11-26T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable [1] => filesharing [2] => medium-of-exchange [3] => quantum-resistant ) [max_supply] => 2500000000 [circulating_supply] => 541434987.37089 [total_supply] => 1495131407.4355 [platform] => [cmc_rank] => 390 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0252910478384 [volume_24h] => 549833.16819786 [percent_change_1h] => -2.72453 [percent_change_24h] => -0.699491 [percent_change_7d] => -9.41815 [market_cap] => 13693458.166981 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:11.000Z ) ) ) [390] => stdClass Object ( [id] => 3418 [name] => Metadium [symbol] => META [slug] => metadium [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2018-10-09T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => identity [1] => platform ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1245430303.86 [total_supply] => 2000000000 [platform] => [cmc_rank] => 391 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0109169138322 [volume_24h] => 12164995.696912 [percent_change_1h] => -1.85876 [percent_change_24h] => 12.4408 [percent_change_7d] => 33.5135 [market_cap] => 13596255.31125 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:10.000Z ) ) ) [391] => stdClass Object ( [id] => 3698 [name] => Observer [symbol] => OBSR [slug] => observer [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2019-01-15T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => [circulating_supply] => 2296573616 [total_supply] => 15000000000 [platform] => [cmc_rank] => 392 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00585944258672 [volume_24h] => 4779197.0006778 [percent_change_1h] => -2.38984 [percent_change_24h] => 19.5886 [percent_change_7d] => 88.9175 [market_cap] => 13456641.249128 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:11.000Z ) ) ) [392] => stdClass Object ( [id] => 2992 [name] => Apollo Currency [symbol] => APL [slug] => apollo-currency [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2018-07-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => payments [1] => medium-of-exchange ) [max_supply] => [circulating_supply] => 14685096531 [total_supply] => 21165096531 [platform] => [cmc_rank] => 393 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.000915910472166 [volume_24h] => 761897.60558012 [percent_change_1h] => -1.07376 [percent_change_24h] => 1.20346 [percent_change_7d] => -14.6166 [market_cap] => 13450233.697511 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:09.000Z ) ) ) [393] => stdClass Object ( [id] => 2090 [name] => LATOKEN [symbol] => LA [slug] => latoken [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2017-10-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => marketplace [1] => payments [2] => centralized-exchange ) [max_supply] => 1000000000 [circulating_supply] => 380104462 [total_supply] => 400000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xe50365f5d679cb98a1dd62d6f6e58e59321bcddf ) [cmc_rank] => 394 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0352386307151 [volume_24h] => 283326.23810421 [percent_change_1h] => -0.0329643 [percent_change_24h] => 0.0428107 [percent_change_7d] => 17.94 [market_cap] => 13394360.76958 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:05.000Z ) ) ) [394] => stdClass Object ( [id] => 4490 [name] => Emirex Token [symbol] => EMRX [slug] => emirex-token [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2019-09-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 24786512 [total_supply] => 500000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xbdbC2a5B32F3a5141ACd18C39883066E4daB9774 ) [cmc_rank] => 395 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.538074849756 [volume_24h] => 32218.056657641 [percent_change_1h] => -0.0382688 [percent_change_24h] => 3.76451 [percent_change_7d] => 8.69029 [market_cap] => 13336998.720375 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:14.000Z ) ) ) [395] => stdClass Object ( [id] => 3871 [name] => Newton [symbol] => NEW [slug] => newton [num_market_pairs] => 12 [date_added] => 2019-04-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable [1] => enterprise-solutions [2] => marketplace ) [max_supply] => 98823661261.46 [circulating_supply] => 20571994592.46 [total_supply] => 98823661261.46 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => NEW-09E ) [cmc_rank] => 396 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.000647086552146 [volume_24h] => 755386.42478373 [percent_change_1h] => 0.288435 [percent_change_24h] => 0.929675 [percent_change_7d] => -2.28199 [market_cap] => 13311861.051601 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:12.000Z ) ) ) [396] => stdClass Object ( [id] => 1853 [name] => OAX [symbol] => OAX [slug] => oax [num_market_pairs] => 10 [date_added] => 2017-07-31T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => marketplace ) [max_supply] => [circulating_supply] => 74315999.976843 [total_supply] => 100000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x701c244b988a513c945973defa05de933b23fe1d ) [cmc_rank] => 397 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.17823347226 [volume_24h] => 5555671.6769019 [percent_change_1h] => -1.98377 [percent_change_24h] => 24.4504 [percent_change_7d] => 62.1018 [market_cap] => 13245598.720347 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:05.000Z ) ) ) [397] => stdClass Object ( [id] => 3840 [name] => 1irstcoin [symbol] => FST [slug] => 1irstcoin [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2019-04-08T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => services ) [max_supply] => [circulating_supply] => 35769713.86945 [total_supply] => 100000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x310c93dfc1c5e34cdf51678103f63c41762089cd ) [cmc_rank] => 398 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.367071047594 [volume_24h] => 22912.139217928 [percent_change_1h] => -0.149159 [percent_change_24h] => -0.997325 [percent_change_7d] => 14.4594 [market_cap] => 13130026.342197 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:12.000Z ) ) ) [398] => stdClass Object ( [id] => 1993 [name] => Kin [symbol] => KIN [slug] => kin [num_market_pairs] => 24 [date_added] => 2017-09-27T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => content-creation [1] => media [2] => smart-contracts ) [max_supply] => 10000000000000 [circulating_supply] => 1518114145968 [total_supply] => 10000000000000 [platform] => [cmc_rank] => 399 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 8.60350014002E-6 [volume_24h] => 150668.79725526 [percent_change_1h] => -5.43739 [percent_change_24h] => -0.296153 [percent_change_7d] => -0.331483 [market_cap] => 13061095.267402 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:05.000Z ) ) ) [399] => stdClass Object ( [id] => 1229 [name] => DigixDAO [symbol] => DGD [slug] => digixdao [num_market_pairs] => 15 [date_added] => 2016-04-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => stablecoin-asset-backed [1] => platform ) [max_supply] => [circulating_supply] => 168608.08177643 [total_supply] => 168608.08177643 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xe0b7927c4af23765cb51314a0e0521a9645f0e2a ) [cmc_rank] => 400 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 77.227025526 [volume_24h] => 109309.17856819 [percent_change_1h] => 0.0956551 [percent_change_24h] => 1.0271 [percent_change_7d] => 27.6356 [market_cap] => 13021100.635239 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:03.000Z ) ) ) [400] => stdClass Object ( [id] => 5821 [name] => Aleph.im [symbol] => ALEPH [slug] => aleph-im [num_market_pairs] => 15 [date_added] => 2020-07-08T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 40866514.466913 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 2092 [name] => NULS [symbol] => NULS [slug] => nuls [token_address] => 0xc0134b5b924c2fca106efb33c45446c466fbe03e ) [cmc_rank] => 401 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:16.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.315753862521 [volume_24h] => 861990.65506289 [percent_change_1h] => 0.510144 [percent_change_24h] => -10.3962 [percent_change_7d] => -29.2905 [market_cap] => 12903759.790698 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:16.000Z ) ) ) [401] => stdClass Object ( [id] => 1711 [name] => Electra [symbol] => ECA [slug] => electra [num_market_pairs] => 13 [date_added] => 2017-06-09T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable [1] => payments [2] => medium-of-exchange ) [max_supply] => [circulating_supply] => 28695003905.107 [total_supply] => 29562160458.107 [platform] => [cmc_rank] => 402 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.000448106854749 [volume_24h] => 21679.295697078 [percent_change_1h] => 0.220614 [percent_change_24h] => 1.68322 [percent_change_7d] => 8.85545 [market_cap] => 12858427.946928 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:04.000Z ) ) ) [402] => stdClass Object ( [id] => 2306 [name] => Bread [symbol] => BRD [slug] => bread [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2017-12-24T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => wallet [1] => services ) [max_supply] => [circulating_supply] => 88733977.693005 [total_supply] => 88862718 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x558ec3152e2eb2174905cd19aea4e34a23de9ad6 ) [cmc_rank] => 403 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.144653991985 [volume_24h] => 659667.05834338 [percent_change_1h] => 0.181955 [percent_change_24h] => 0.834311 [percent_change_7d] => 9.01818 [market_cap] => 12835724.098001 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:06.000Z ) ) ) [403] => stdClass Object ( [id] => 3866 [name] => CONUN [symbol] => CON [slug] => conun [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2019-04-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 2845397240 [total_supply] => 5000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x4Dd672e77c795844fe3A464eF8eF0FAAe617C8fB ) [cmc_rank] => 404 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0044979662104 [volume_24h] => 1175803.0842737 [percent_change_1h] => -1.27149 [percent_change_24h] => 3.02362 [percent_change_7d] => -5.62131 [market_cap] => 12798500.640685 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:12.000Z ) ) ) [404] => stdClass Object ( [id] => 4300 [name] => VideoCoin [symbol] => VID [slug] => videocoin [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2019-08-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => media [1] => video [2] => content-creation ) [max_supply] => [circulating_supply] => 114641632.5786 [total_supply] => 265000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x2c9023bbc572ff8dc1228c7858a280046ea8c9e5 ) [cmc_rank] => 405 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.111563023954 [volume_24h] => 439416.83264851 [percent_change_1h] => 0.389274 [percent_change_24h] => 2.46321 [percent_change_7d] => -6.66668 [market_cap] => 12789767.201492 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:13.000Z ) ) ) [405] => stdClass Object ( [id] => 3974 [name] => Bitcoin 2 [symbol] => BTC2 [slug] => bitcoin2 [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2019-05-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => medium-of-exchange [1] => payments ) [max_supply] => 21000000 [circulating_supply] => 17356434.195 [total_supply] => 17356434.195 [platform] => [cmc_rank] => 406 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.732316479842 [volume_24h] => 981.27866878557 [percent_change_1h] => -2.12406 [percent_change_24h] => -0.331976 [percent_change_7d] => 49.7279 [market_cap] => 12710402.792292 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:12.000Z ) ) ) [406] => stdClass Object ( [id] => 2381 [name] => Spectre.ai Dividend Token [symbol] => SXDT [slug] => spectre-dividend [num_market_pairs] => 1 [date_added] => 2018-01-12T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => smart-contracts [1] => centralized-exchange [2] => marketplace ) [max_supply] => [circulating_supply] => 82073518.624388 [total_supply] => 140270691.24878 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x12b306fa98f4cbb8d4457fdff3a0a0a56f07ccdf ) [cmc_rank] => 407 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.151225505098 [volume_24h] => 0 [percent_change_1h] => 0 [percent_change_24h] => 0.476082 [percent_change_7d] => 8.76258 [market_cap] => 12411609.309143 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:07.000Z ) ) ) [407] => stdClass Object ( [id] => 5626 [name] => King DAG [symbol] => KDAG [slug] => king-dag [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2020-05-26T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 1000000000 [circulating_supply] => 49001545 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x95e40e065afb3059dcabe4aaf404c1f92756603a ) [cmc_rank] => 408 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:16.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.252727883287 [volume_24h] => 10379885.307056 [percent_change_1h] => 0.191011 [percent_change_24h] => 1.44106 [percent_change_7d] => 25.0883 [market_cap] => 12384056.745643 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:16.000Z ) ) ) [408] => stdClass Object ( [id] => 2760 [name] => Cred [symbol] => LBA [slug] => libra-credit [num_market_pairs] => 28 [date_added] => 2018-05-22T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => payments ) [max_supply] => [circulating_supply] => 840410204.82116 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xfe5f141bf94fe84bc28ded0ab966c16b17490657 ) [cmc_rank] => 409 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0147033536387 [volume_24h] => 2537864.8432884 [percent_change_1h] => 0.491626 [percent_change_24h] => 11.9736 [percent_change_7d] => 6.24895 [market_cap] => 12356848.443058 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:08.000Z ) ) ) [409] => stdClass Object ( [id] => 2861 [name] => GoChain [symbol] => GO [slug] => gochain [num_market_pairs] => 14 [date_added] => 2018-06-13T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1033322875.5828 [total_supply] => 1098322875 [platform] => [cmc_rank] => 410 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0118310409166 [volume_24h] => 1005762.4269668 [percent_change_1h] => 4.36587 [percent_change_24h] => 1.54241 [percent_change_7d] => -4.08575 [market_cap] => 12225285.221078 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:08.000Z ) ) ) [410] => stdClass Object ( [id] => 2665 [name] => Dero [symbol] => DERO [slug] => dero [num_market_pairs] => 16 [date_added] => 2018-04-23T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => [circulating_supply] => 9915238 [total_supply] => 18400000 [platform] => [cmc_rank] => 411 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.22967760892 [volume_24h] => 1321046.8046912 [percent_change_1h] => 0.213879 [percent_change_24h] => 4.35075 [percent_change_7d] => -2.12488 [market_cap] => 12192546.155713 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:08.000Z ) ) ) [411] => stdClass Object ( [id] => 2937 [name] => VITE [symbol] => VITE [slug] => vite [num_market_pairs] => 13 [date_added] => 2018-07-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => enterprise-solutions [1] => platform [2] => scaling ) [max_supply] => [circulating_supply] => 468828112.96346 [total_supply] => 1001399223.4635 [platform] => [cmc_rank] => 412 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0258220850042 [volume_24h] => 2175463.6173941 [percent_change_1h] => -2.00762 [percent_change_24h] => -0.255906 [percent_change_7d] => 2.47313 [market_cap] => 12106119.385301 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:08.000Z ) ) ) [412] => stdClass Object ( [id] => 2251 [name] => IoT Chain [symbol] => ITC [slug] => iot-chain [num_market_pairs] => 16 [date_added] => 2017-12-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => smart-contracts [1] => iot [2] => platform ) [max_supply] => [circulating_supply] => 87214657.4756 [total_supply] => 99999999 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x5e6b6d9abad9093fdc861ea1600eba1b355cd940 ) [cmc_rank] => 413 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.138767354735 [volume_24h] => 5479291.3379355 [percent_change_1h] => -0.892025 [percent_change_24h] => 1.64717 [percent_change_7d] => -1.50408 [market_cap] => 12102547.312008 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:06.000Z ) ) ) [413] => stdClass Object ( [id] => 4118 [name] => The Force Protocol [symbol] => FOR [slug] => the-force-protocol [num_market_pairs] => 11 [date_added] => 2019-07-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 311488081.18892 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x1fcdce58959f536621d76f5b7ffb955baa5a672f ) [cmc_rank] => 414 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.038737872326 [volume_24h] => 1437284.9649773 [percent_change_1h] => 0.430964 [percent_change_24h] => -1.30773 [percent_change_7d] => -9.43922 [market_cap] => 12066385.520167 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:13.000Z ) ) ) [414] => stdClass Object ( [id] => 4026 [name] => LiquidApps [symbol] => DAPP [slug] => liquid-apps [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2019-06-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => distributed-computing [1] => platform [2] => interoperability ) [max_supply] => 20000000000 [circulating_supply] => 687644751.2 [total_supply] => 1039341708.5558 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1765 [name] => EOS [symbol] => EOS [slug] => eos [token_address] => dappservices ) [cmc_rank] => 415 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0175214414518 [volume_24h] => 17642.136838509 [percent_change_1h] => -0.330435 [percent_change_24h] => -10.9355 [percent_change_7d] => -11.8175 [market_cap] => 12048527.247788 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:13.000Z ) ) ) [415] => stdClass Object ( [id] => 201 [name] => Einsteinium [symbol] => EMC2 [slug] => einsteinium [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2014-04-09T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable [1] => crowdfunding [2] => technology [3] => research ) [max_supply] => [circulating_supply] => 220244754.5 [total_supply] => 220244754.5 [platform] => [cmc_rank] => 416 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0546708486618 [volume_24h] => 498146.34137169 [percent_change_1h] => 0.234443 [percent_change_24h] => 5.063 [percent_change_7d] => 1.09645 [market_cap] => 12040967.641825 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:02.000Z ) ) ) [416] => stdClass Object ( [id] => 2593 [name] => Dragon Coins [symbol] => DRG [slug] => dragon-coins [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2018-03-19T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => payments [1] => media ) [max_supply] => [circulating_supply] => 348657484.01761 [total_supply] => 442695970.07088 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x814f67fa286f7572b041d041b1d99b432c9155ee ) [cmc_rank] => 417 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0344922927929 [volume_24h] => 2083.0889084256 [percent_change_1h] => 3.4397 [percent_change_24h] => 9.14749 [percent_change_7d] => -10.9212 [market_cap] => 12025996.023171 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:07.000Z ) ) ) [417] => stdClass Object ( [id] => 1008 [name] => Capricoin+ [symbol] => CPS [slug] => capricoin [num_market_pairs] => 1 [date_added] => 2015-07-23T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => x11 [1] => hybrid-pow-pos ) [max_supply] => 1000000000 [circulating_supply] => 222863010.70111 [total_supply] => 291230088.91381 [platform] => [cmc_rank] => 418 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0538427531545 [volume_24h] => 808.64061881614 [percent_change_1h] => -3.65749 [percent_change_24h] => 5.08802 [percent_change_7d] => -12.4297 [market_cap] => 11999558.072448 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:02.000Z ) ) ) [418] => stdClass Object ( [id] => 2829 [name] => REPO [symbol] => REPO [slug] => repo [num_market_pairs] => 1 [date_added] => 2018-05-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 109958607 [total_supply] => 356999900 [platform] => stdClass Object ( [id] => 512 [name] => Stellar [symbol] => XLM [slug] => stellar [token_address] => GCZNF24HPMYTV6NOEHI7Q5RJFFUI23JKUKY3H3XTQAFBQIBOHD5OXG3B ) [cmc_rank] => 419 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.108025262751 [volume_24h] => 0 [percent_change_1h] => -0.252855 [percent_change_24h] => -0.48301 [percent_change_7d] => 12.6455 [market_cap] => 11878307.412909 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:08.000Z ) ) ) [419] => stdClass Object ( [id] => 3917 [name] => Sentivate [symbol] => SNTVT [slug] => sentivate [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2019-05-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 4200000000 [circulating_supply] => 2594211531.8145 [total_supply] => 4200000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x7865af71cf0b288b4e7f654f4f7851eb46a2b7f8 ) [cmc_rank] => 420 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00455799798519 [volume_24h] => 464551.18498793 [percent_change_1h] => -0.546195 [percent_change_24h] => 26.4139 [percent_change_7d] => 72.7663 [market_cap] => 11824410.935167 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:12.000Z ) ) ) [420] => stdClass Object ( [id] => 5444 [name] => Cartesi [symbol] => CTSI [slug] => cartesi [num_market_pairs] => 18 [date_added] => 2020-04-23T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 177366836 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x491604c0fdf08347dd1fa4ee062a822a5dd06b5d ) [cmc_rank] => 421 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:15.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0663051019794 [volume_24h] => 4651040.0879572 [percent_change_1h] => -0.0422562 [percent_change_24h] => 4.08612 [percent_change_7d] => 27.112 [market_cap] => 11760326.148744 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:15.000Z ) ) ) [421] => stdClass Object ( [id] => 4275 [name] => Cocos-BCX [symbol] => COCOS [slug] => cocos-bcx [num_market_pairs] => 13 [date_added] => 2019-08-21T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => gaming [1] => media ) [max_supply] => 100000000000 [circulating_supply] => 24210008178 [total_supply] => 100000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x0c6f5f7d555e7518f6841a79436bd2b1eef03381 ) [cmc_rank] => 422 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00047450262812 [volume_24h] => 1195170.4581388 [percent_change_1h] => 1.64073 [percent_change_24h] => 2.80239 [percent_change_7d] => 2.38315 [market_cap] => 11487712.507268 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:13.000Z ) ) ) [422] => stdClass Object ( [id] => 5026 [name] => Orchid [symbol] => OXT [slug] => orchid [num_market_pairs] => 27 [date_added] => 2019-12-16T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 65807276.5161 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x4575f41308EC1483f3d399aa9a2826d74Da13Deb ) [cmc_rank] => 423 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.173993421236 [volume_24h] => 3007633.5607597 [percent_change_1h] => 0.997585 [percent_change_24h] => 0.913368 [percent_change_7d] => -4.1199 [market_cap] => 11450033.18326 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:14.000Z ) ) ) [423] => stdClass Object ( [id] => 3637 [name] => Aergo [symbol] => AERGO [slug] => aergo [num_market_pairs] => 23 [date_added] => 2018-12-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => smart-contracts [2] => enterprise-solutions ) [max_supply] => 500000000 [circulating_supply] => 264019889.6214 [total_supply] => 500000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => AERGO-46B ) [cmc_rank] => 424 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0433344564049 [volume_24h] => 3022116.3017048 [percent_change_1h] => 1.81233 [percent_change_24h] => 12.6899 [percent_change_7d] => 14.8757 [market_cap] => 11441158.396825 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:11.000Z ) ) ) [424] => stdClass Object ( [id] => 2545 [name] => Arcblock [symbol] => ABT [slug] => arcblock [num_market_pairs] => 24 [date_added] => 2018-02-26T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => marketplace [1] => interoperability ) [max_supply] => [circulating_supply] => 98554305.440293 [total_supply] => 186000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xb98d4c97425d9908e66e53a6fdf673acca0be986 ) [cmc_rank] => 425 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.1152608023 [volume_24h] => 5779572.5037951 [percent_change_1h] => -2.85051 [percent_change_24h] => 4.78775 [percent_change_7d] => 5.07814 [market_cap] => 11359448.315167 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:07.000Z ) ) ) [425] => stdClass Object ( [id] => 573 [name] => Burst [symbol] => BURST [slug] => burst [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2014-08-30T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable [1] => poc ) [max_supply] => 2158812800 [circulating_supply] => 2100477988 [total_supply] => 2100477988 [platform] => [cmc_rank] => 426 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00540563609271 [volume_24h] => 276353.06125498 [percent_change_1h] => -1.32925 [percent_change_24h] => -0.65157 [percent_change_7d] => 6.23956 [market_cap] => 11354419.623876 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:02.000Z ) ) ) [426] => stdClass Object ( [id] => 4060 [name] => TrustVerse [symbol] => TRV [slug] => trustverse [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2019-07-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 399830019.20324 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x72955ecff76e48f2c8abcce11d54e5734d6f3657 ) [cmc_rank] => 427 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0281032248395 [volume_24h] => 65792.962189919 [percent_change_1h] => 0.601312 [percent_change_24h] => 2.18614 [percent_change_7d] => -4.44687 [market_cap] => 11236512.92725 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:13.000Z ) ) ) [427] => stdClass Object ( [id] => 3164 [name] => PumaPay [symbol] => PMA [slug] => pumapay [num_market_pairs] => 21 [date_added] => 2018-08-13T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 26476422230.56 [total_supply] => 78042956829 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x846c66cf71c43f80403b51fe3906b3599d63336f ) [cmc_rank] => 428 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.000423638926313 [volume_24h] => 1886694.9088466 [percent_change_1h] => -0.329884 [percent_change_24h] => -6.11932 [percent_change_7d] => 130.932 [market_cap] => 11216443.086364 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:09.000Z ) ) ) [428] => stdClass Object ( [id] => 1619 [name] => Skycoin [symbol] => SKY [slug] => skycoin [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2017-04-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => distributed-computing ) [max_supply] => 100000000 [circulating_supply] => 18000000 [total_supply] => 25000000 [platform] => [cmc_rank] => 429 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.6226767248 [volume_24h] => 653782.45009001 [percent_change_1h] => 2.41943 [percent_change_24h] => -0.216543 [percent_change_7d] => 1.12205 [market_cap] => 11208181.0464 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:03.000Z ) ) ) [429] => stdClass Object ( [id] => 3946 [name] => Carry [symbol] => CRE [slug] => carry [num_market_pairs] => 11 [date_added] => 2019-05-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => retail [1] => loyalty ) [max_supply] => [circulating_supply] => 5437682664.6895 [total_supply] => 6503182617.3436 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x115eC79F1de567eC68B7AE7eDA501b406626478e ) [cmc_rank] => 430 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00205692446752 [volume_24h] => 1324543.1838638 [percent_change_1h] => -0.298115 [percent_change_24h] => -0.553028 [percent_change_7d] => -1.00031 [market_cap] => 11184902.519609 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:12.000Z ) ) ) [430] => stdClass Object ( [id] => 89 [name] => Mooncoin [symbol] => MOON [slug] => mooncoin [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2014-01-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => scrypt [1] => pow [2] => mineable ) [max_supply] => [circulating_supply] => 226958467889.73 [total_supply] => 226958467889.73 [platform] => [cmc_rank] => 431 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:01.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 4.92031476054E-5 [volume_24h] => 391.85938999112 [percent_change_1h] => 1.22336 [percent_change_24h] => 49.7254 [percent_change_7d] => 112.156 [market_cap] => 11167070.995874 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:01.000Z ) ) ) [431] => stdClass Object ( [id] => 3175 [name] => TTC [symbol] => TTC [slug] => ttc [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2018-08-14T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => media [1] => content-creation ) [max_supply] => 1000000000 [circulating_supply] => 437283790.177 [total_supply] => 894308945.993 [platform] => [cmc_rank] => 432 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0254767684946 [volume_24h] => 264159.05511672 [percent_change_1h] => 0.604956 [percent_change_24h] => 0.694883 [percent_change_7d] => -2.07968 [market_cap] => 11140577.888781 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:09.000Z ) ) ) [432] => stdClass Object ( [id] => 2303 [name] => MediBloc [symbol] => MED [slug] => medibloc [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2017-12-22T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => health ) [max_supply] => [circulating_supply] => 2502318187.2436 [total_supply] => 8153146128.2436 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => MEDB-87E ) [cmc_rank] => 433 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.004413137305 [volume_24h] => 251678.2182202 [percent_change_1h] => 0.283631 [percent_change_24h] => -0.731147 [percent_change_7d] => -6.01452 [market_cap] => 11043073.741105 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:06.000Z ) ) ) [433] => stdClass Object ( [id] => 2838 [name] => PCHAIN [symbol] => PI [slug] => pchain [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2018-06-04T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => smart-contracts [2] => interoperability ) [max_supply] => 2100000000 [circulating_supply] => 775745467.13568 [total_supply] => 2011546868 [platform] => [cmc_rank] => 434 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0141809197085 [volume_24h] => 2072982.4114175 [percent_change_1h] => -1.89297 [percent_change_24h] => 164.57 [percent_change_7d] => 225.436 [market_cap] => 11000784.183684 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:08.000Z ) ) ) [434] => stdClass Object ( [id] => 5798 [name] => Darwinia Network [symbol] => RING [slug] => darwinia-network [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2020-07-02T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 10000000000 [circulating_supply] => 308492667.77442 [total_supply] => 1590567952.9265 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x9469d013805bffb7d3debe5e7839237e535ec483 ) [cmc_rank] => 435 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:16.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0355789567654 [volume_24h] => 806382.61057608 [percent_change_1h] => 3.92929 [percent_change_24h] => 40.4097 [percent_change_7d] => 24.8985 [market_cap] => 10975847.289189 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:16.000Z ) ) ) [435] => stdClass Object ( [id] => 2859 [name] => XMax [symbol] => XMX [slug] => xmax [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2018-06-14T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => gaming [1] => content-creation [2] => media ) [max_supply] => [circulating_supply] => 15538108143.263 [total_supply] => 30000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x0f8c45b896784a1e408526b9300519ef8660209c ) [cmc_rank] => 436 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.000703632003573 [volume_24h] => 1700342.5265881 [percent_change_1h] => 0.361458 [percent_change_24h] => 12.3794 [percent_change_7d] => 21.1406 [market_cap] => 10933110.164578 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:08.000Z ) ) ) [436] => stdClass Object ( [id] => 3306 [name] => Gemini Dollar [symbol] => GUSD [slug] => gemini-dollar [num_market_pairs] => 33 [date_added] => 2018-10-05T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => store-of-value [1] => stablecoin-asset-backed ) [max_supply] => [circulating_supply] => 10867066.64 [total_supply] => 10867066.64 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x056Fd409E1d7A124BD7017459dFEa2F387b6d5Cd ) [cmc_rank] => 437 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.00130970991 [volume_24h] => 5899897.0376703 [percent_change_1h] => -0.15459 [percent_change_24h] => 0.0675759 [percent_change_7d] => 0.239055 [market_cap] => 10881299.344871 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:10.000Z ) ) ) [437] => stdClass Object ( [id] => 2675 [name] => Dock [symbol] => DOCK [slug] => dock [num_market_pairs] => 22 [date_added] => 2018-04-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => services [1] => jobs ) [max_supply] => [circulating_supply] => 605628024.41715 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xe5dada80aa6477e85d09747f2842f7993d0df71c ) [cmc_rank] => 438 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0179277438698 [volume_24h] => 10001283.779605 [percent_change_1h] => -1.26994 [percent_change_24h] => 6.04302 [percent_change_7d] => 12.2059 [market_cap] => 10857544.102124 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:08.000Z ) ) ) [438] => stdClass Object ( [id] => 2873 [name] => Metronome [symbol] => MET [slug] => metronome [num_market_pairs] => 12 [date_added] => 2018-06-26T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => wallet [1] => payments [2] => platform ) [max_supply] => [circulating_supply] => 10750263.293873 [total_supply] => 12226937.293873 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xa3d58c4e56fedcae3a7c43a725aee9a71f0ece4e ) [cmc_rank] => 439 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.0093126149 [volume_24h] => 671222.89688072 [percent_change_1h] => -0.719846 [percent_change_24h] => 0.515974 [percent_change_7d] => 26.345 [market_cap] => 10850376.356003 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:08.000Z ) ) ) [439] => stdClass Object ( [id] => 4220 [name] => General Attention Currency [symbol] => XAC [slug] => general-attention-currency [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2019-08-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => payments [1] => commodities ) [max_supply] => [circulating_supply] => 10000000 [total_supply] => 150000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xde4c5a791913838027a2185709e98c5c6027ea63 ) [cmc_rank] => 440 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.08412274504 [volume_24h] => 0 [percent_change_1h] => 0 [percent_change_24h] => 7.10543E-14 [percent_change_7d] => 17.4626 [market_cap] => 10841227.4504 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:13.000Z ) ) ) [440] => stdClass Object ( [id] => 4841 [name] => suterusu [symbol] => SUTER [slug] => suterusu [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2019-11-22T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1192606311.2208 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xba8c0244fbdeb10f19f6738750daeedf7a5081eb ) [cmc_rank] => 441 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00907124403724 [volume_24h] => 2260228.3499977 [percent_change_1h] => -1.11375 [percent_change_24h] => 0.803005 [percent_change_7d] => 8.39713 [market_cap] => 10818422.889436 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:14.000Z ) ) ) [441] => stdClass Object ( [id] => 3826 [name] => TOP [symbol] => TOP [slug] => top [num_market_pairs] => 12 [date_added] => 2019-03-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 5119429433.82 [total_supply] => 20000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xdcD85914b8aE28c1E62f1C488E1D968D5aaFfE2b ) [cmc_rank] => 442 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00211317720925 [volume_24h] => 332821.2274309 [percent_change_1h] => 0.0270083 [percent_change_24h] => 5.70039 [percent_change_7d] => 2.61097 [market_cap] => 10818261.603912 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:12.000Z ) ) ) [442] => stdClass Object ( [id] => 2204 [name] => B2BX [symbol] => B2B [slug] => b2bx [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2017-11-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => smart-contracts [1] => marketplace ) [max_supply] => [circulating_supply] => 19629794.463469 [total_supply] => 19822337.199585 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x5d51fcced3114a8bb5e90cdd0f9d682bcbcc5393 ) [cmc_rank] => 443 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.550896367528 [volume_24h] => 272.50417387057 [percent_change_1h] => -0.0754696 [percent_change_24h] => -0.0535088 [percent_change_7d] => 9.07307 [market_cap] => 10813982.465247 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:06.000Z ) ) ) [443] => stdClass Object ( [id] => 5350 [name] => Proton [symbol] => XPR [slug] => proton [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2020-04-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 10000000000 [circulating_supply] => 628901781.8928 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xd7efb00d12c2c13131fd319336fdf952525da2af ) [cmc_rank] => 444 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:15.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0170280284714 [volume_24h] => 1045470.1252054 [percent_change_1h] => 0.22178 [percent_change_24h] => 0.526386 [percent_change_7d] => -2.03881 [market_cap] => 10708957.447785 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:15.000Z ) ) ) [444] => stdClass Object ( [id] => 4003 [name] => Zenon [symbol] => ZNN [slug] => zenon [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2019-06-12T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => [circulating_supply] => 4324651.6450374 [total_supply] => 5096787.6449254 [platform] => [cmc_rank] => 445 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 2.45944012336 [volume_24h] => 324516.05255017 [percent_change_1h] => 0.415791 [percent_change_24h] => 0.471991 [percent_change_7d] => -0.463868 [market_cap] => 10636221.77536 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:13.000Z ) ) ) [445] => stdClass Object ( [id] => 2267 [name] => Tael [symbol] => WABI [slug] => tael [num_market_pairs] => 15 [date_added] => 2017-12-12T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => logistics [1] => data-provenance ) [max_supply] => [circulating_supply] => 86199999.338241 [total_supply] => 100000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x286bda1413a2df81731d4930ce2f862a35a609fe ) [cmc_rank] => 446 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.122601906079 [volume_24h] => 1599714.1074492 [percent_change_1h] => 0.0584887 [percent_change_24h] => 0.929705 [percent_change_7d] => 5.41398 [market_cap] => 10568284.222877 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:07.000Z ) ) ) [446] => stdClass Object ( [id] => 3307 [name] => Spendcoin [symbol] => SPND [slug] => spendcoin [num_market_pairs] => 11 [date_added] => 2019-01-30T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 2274878345.5681 [total_supply] => 4000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => SPNDB-916 ) [cmc_rank] => 447 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00463333903821 [volume_24h] => 2906584.7958958 [percent_change_1h] => -0.109492 [percent_change_24h] => -11.0454 [percent_change_7d] => -47.6014 [market_cap] => 10540282.645699 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:10.000Z ) ) ) [447] => stdClass Object ( [id] => 1974 [name] => Propy [symbol] => PRO [slug] => propy [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2017-09-19T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => real-estate [1] => smart-contracts [2] => escrow ) [max_supply] => [circulating_supply] => 70100406 [total_supply] => 100000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x226bb599a12c826476e3a771454697ea52e9e220 ) [cmc_rank] => 448 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.149836613045 [volume_24h] => 131419.95078632 [percent_change_1h] => -0.513205 [percent_change_24h] => 1.39859 [percent_change_7d] => 2.84361 [market_cap] => 10503607.408119 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:05.000Z ) ) ) [448] => stdClass Object ( [id] => 3609 [name] => CWV Chain [symbol] => CWV [slug] => cwv-chain [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2018-11-16T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => payments [1] => platform [2] => smart-contracts ) [max_supply] => [circulating_supply] => 3540912310.9992 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xed494c9e2f8e34e53bdd0ea9b4d80305cb15c5c2 ) [cmc_rank] => 449 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00296562348671 [volume_24h] => 16115.254320026 [percent_change_1h] => 0.203908 [percent_change_24h] => 2.12526 [percent_change_7d] => -1.61634 [market_cap] => 10501012.71388 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:11.000Z ) ) ) [449] => stdClass Object ( [id] => 5072 [name] => Rakon [symbol] => RKN [slug] => rakon [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2019-12-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 285714286 [circulating_supply] => 132142857 [total_supply] => 285714286 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x6e5a43db10b04701385a34afb670e404bc7ea597 ) [cmc_rank] => 450 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0791967571501 [volume_24h] => 1870399.49519 [percent_change_1h] => 0.309471 [percent_change_24h] => 4.78762 [percent_change_7d] => -1.21707 [market_cap] => 10465285.754949 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:14.000Z ) ) ) [450] => stdClass Object ( [id] => 2058 [name] => AirSwap [symbol] => AST [slug] => airswap [num_market_pairs] => 11 [date_added] => 2017-10-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi [1] => decentralized-exchange [2] => payments [3] => marketplace ) [max_supply] => [circulating_supply] => 150000000 [total_supply] => 500000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x27054b13b1b798b345b591a4d22e6562d47ea75a ) [cmc_rank] => 451 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.068342115648 [volume_24h] => 3883600.8039656 [percent_change_1h] => 1.97454 [percent_change_24h] => 21.1409 [percent_change_7d] => 19.4389 [market_cap] => 10251317.3472 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:05.000Z ) ) ) [451] => stdClass Object ( [id] => 2336 [name] => Game.com [symbol] => GTC [slug] => game [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2018-01-03T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => media ) [max_supply] => [circulating_supply] => 761444189.76189 [total_supply] => 2000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xb70835d7822ebb9426b56543e391846c107bd32c ) [cmc_rank] => 452 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0134438508407 [volume_24h] => 413319.04781393 [percent_change_1h] => -0.15802 [percent_change_24h] => -0.399151 [percent_change_7d] => -0.0857849 [market_cap] => 10236742.110676 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:07.000Z ) ) ) [452] => stdClass Object ( [id] => 3762 [name] => 1SG [symbol] => 1SG [slug] => 1sg [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2019-02-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 2226069.382175 [total_supply] => 22227000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x0f72714b35a366285df85886a2ee174601292a17 ) [cmc_rank] => 453 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 4.59261742743 [volume_24h] => 0 [percent_change_1h] => 0 [percent_change_24h] => -7.10543E-14 [percent_change_7d] => -2.27374E-13 [market_cap] => 10223485.039245 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:12.000Z ) ) ) [453] => stdClass Object ( [id] => 2246 [name] => CyberMiles [symbol] => CMT [slug] => cybermiles [num_market_pairs] => 29 [date_added] => 2017-12-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => e-commerce ) [max_supply] => [circulating_supply] => 800000000 [total_supply] => 1000000000 [platform] => [cmc_rank] => 454 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0127730883417 [volume_24h] => 1773559.898412 [percent_change_1h] => -0.359121 [percent_change_24h] => 3.11081 [percent_change_7d] => 0.134899 [market_cap] => 10218470.67336 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:06.000Z ) ) ) [454] => stdClass Object ( [id] => 1758 [name] => TenX [symbol] => PAY [slug] => tenx [num_market_pairs] => 27 [date_added] => 2017-06-27T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => medium-of-exchange ) [max_supply] => [circulating_supply] => 146416535.88603 [total_supply] => 205218255.94858 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xb97048628db6b661d4c2aa833e95dbe1a905b280 ) [cmc_rank] => 455 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0697485187178 [volume_24h] => 2881324.1710693 [percent_change_1h] => -0.5836 [percent_change_24h] => 2.76821 [percent_change_7d] => 11.261 [market_cap] => 10212336.493842 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:04.000Z ) ) ) [455] => stdClass Object ( [id] => 4901 [name] => Anchor [symbol] => ANCT [slug] => anchor [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2019-11-09T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 12811098.121639 [total_supply] => 759493671 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x5456bc77dd275c45c3c15f0cf936b763cf57c3b5 ) [cmc_rank] => 456 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.795890222386 [volume_24h] => 305.42392724752 [percent_change_1h] => 0.148689 [percent_change_24h] => 0.275469 [percent_change_7d] => 1.33401 [market_cap] => 10196227.733041 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:14.000Z ) ) ) [456] => stdClass Object ( [id] => 2066 [name] => Everus [symbol] => EVR [slug] => everus [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2017-10-19T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => marketplace [1] => e-commerce ) [max_supply] => [circulating_supply] => 464777458.34203 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x3137619705b5fc22a3048989f983905e456b59ab ) [cmc_rank] => 457 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0217487103353 [volume_24h] => 3.4125507088935 [percent_change_1h] => 0.339563 [percent_change_24h] => -1.51022 [percent_change_7d] => 31.7378 [market_cap] => 10108310.311858 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:05.000Z ) ) ) [457] => stdClass Object ( [id] => 4283 [name] => BitForex Token [symbol] => BF [slug] => bitforex-token [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2019-08-30T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => centralized-exchange [1] => marketplace [2] => payments ) [max_supply] => [circulating_supply] => 4254567591.4946 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x5b71bee9d961b1b848f8485eec8d8787f80217f5 ) [cmc_rank] => 458 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0023367249014 [volume_24h] => 796132.38036943 [percent_change_1h] => -0.214053 [percent_change_24h] => 7.40483 [percent_change_7d] => 14.3059 [market_cap] => 9941754.0357348 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:13.000Z ) ) ) [458] => stdClass Object ( [id] => 377 [name] => NavCoin [symbol] => NAV [slug] => nav-coin [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2014-06-12T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => x13 [1] => hybrid-pow-pos ) [max_supply] => [circulating_supply] => 69274208.907711 [total_supply] => 69274208.907711 [platform] => [cmc_rank] => 459 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.142881244954 [volume_24h] => 266070.23994363 [percent_change_1h] => 1.02728 [percent_change_24h] => 2.53902 [percent_change_7d] => 2.46261 [market_cap] => 9897985.2119372 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:02.000Z ) ) ) [459] => stdClass Object ( [id] => 4058 [name] => FIBOS [symbol] => FO [slug] => fibos [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2019-08-29T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1065453492.9691 [total_supply] => 1069632125.8191 [platform] => [cmc_rank] => 460 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00927257960723 [volume_24h] => 501125.62195149 [percent_change_1h] => -0.134864 [percent_change_24h] => -0.41771 [percent_change_7d] => 0.778369 [market_cap] => 9879502.3313572 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:13.000Z ) ) ) [460] => stdClass Object ( [id] => 4953 [name] => FirmaChain [symbol] => FCT [slug] => firmachain [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2019-12-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 184275043.14956 [total_supply] => 600000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xe1bad922f84b198a08292fb600319300ae32471b ) [cmc_rank] => 461 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0530764727876 [volume_24h] => 2522876.9402903 [percent_change_1h] => -0.236996 [percent_change_24h] => 2.38501 [percent_change_7d] => 20.6699 [market_cap] => 9780669.3131614 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:14.000Z ) ) ) [461] => stdClass Object ( [id] => 2579 [name] => ShipChain [symbol] => SHIP [slug] => shipchain [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2018-03-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => logistics ) [max_supply] => [circulating_supply] => 478598259.68133 [total_supply] => 500000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xe25b0bba01dc5630312b6a21927e578061a13f55 ) [cmc_rank] => 462 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0204008916579 [volume_24h] => 490308.9142715 [percent_change_1h] => 0.267085 [percent_change_24h] => 9.9682 [percent_change_7d] => -4.44034 [market_cap] => 9763831.2434183 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:07.000Z ) ) ) [462] => stdClass Object ( [id] => 1712 [name] => Quantum Resistant Ledger [symbol] => QRL [slug] => quantum-resistant-ledger [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2017-06-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => distributed-computing [1] => mineable [2] => platform [3] => quantum-resistant [4] => pow ) [max_supply] => 105000000 [circulating_supply] => 71787963.663001 [total_supply] => 71787963.663001 [platform] => [cmc_rank] => 463 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.13528876824 [volume_24h] => 175379.57518333 [percent_change_1h] => -0.618728 [percent_change_24h] => -0.158314 [percent_change_7d] => -4.24561 [market_cap] => 9712105.1784253 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:04.000Z ) ) ) [463] => stdClass Object ( [id] => 5481 [name] => BASIC [symbol] => BASIC [slug] => basic [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2020-04-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 10000000000 [circulating_supply] => 1360453456.829 [total_supply] => 8326258166.69 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xf25c91c87e0b1fd9b4064af0f427157aab0193a7 ) [cmc_rank] => 464 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:15.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0070634111473 [volume_24h] => 4170349.4849233 [percent_change_1h] => 0.753174 [percent_change_24h] => 6.48016 [percent_change_7d] => 2.53081 [market_cap] => 9609442.1123486 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:15.000Z ) ) ) [464] => stdClass Object ( [id] => 707 [name] => Blocknet [symbol] => BLOCK [slug] => blocknet [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2014-11-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => marketplace [1] => hybrid-pow-pos ) [max_supply] => [circulating_supply] => 7012597.8653111 [total_supply] => 7012597.8653111 [platform] => [cmc_rank] => 465 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.36457993352 [volume_24h] => 44669.529558506 [percent_change_1h] => -2.98708 [percent_change_24h] => 4.15111 [percent_change_7d] => -25.8741 [market_cap] => 9569250.3288487 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:02.000Z ) ) ) [465] => stdClass Object ( [id] => 1955 [name] => Neblio [symbol] => NEBL [slug] => neblio [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2017-09-12T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => enterprise-solutions ) [max_supply] => [circulating_supply] => 16080025.966136 [total_supply] => 16600200.96923 [platform] => [cmc_rank] => 466 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.593762107137 [volume_24h] => 197419.59944446 [percent_change_1h] => 0.462873 [percent_change_24h] => -0.20464 [percent_change_7d] => 2.25501 [market_cap] => 9547710.1004706 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:05.000Z ) ) ) [466] => stdClass Object ( [id] => 5305 [name] => BTSE [symbol] => BTSE [slug] => btse [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2020-03-12T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 200000000 [circulating_supply] => 4507522 [total_supply] => 166057522 [platform] => [cmc_rank] => 467 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:15.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 2.10157420983 [volume_24h] => 490567.87204952 [percent_change_1h] => -0.602597 [percent_change_24h] => -1.16641 [percent_change_7d] => 11.3544 [market_cap] => 9472891.9854413 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:15.000Z ) ) ) [467] => stdClass Object ( [id] => 4067 [name] => Cryptoindex.com 100 [symbol] => CIX100 [slug] => cryptoindex-com-100 [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2019-07-04T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => ai-big-data [1] => services ) [max_supply] => [circulating_supply] => 62409479.632261 [total_supply] => 300000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x6393e822874728f8afa7e1c9944e417d37ca5878 ) [cmc_rank] => 468 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.151676794427 [volume_24h] => 60504.686985037 [percent_change_1h] => 0.195893 [percent_change_24h] => 0.269441 [percent_change_7d] => 0.334445 [market_cap] => 9466069.8124785 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:13.000Z ) ) ) [468] => stdClass Object ( [id] => 2578 [name] => TE-FOOD [symbol] => TFD [slug] => te-food [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2018-03-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => data-provenance [1] => logistics ) [max_supply] => 1000000000 [circulating_supply] => 524564312.8711 [total_supply] => 567917832.52934 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xe5f166c0d8872b68790061317bb6cca04582c912 ) [cmc_rank] => 469 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.018022502167 [volume_24h] => 136695.75994387 [percent_change_1h] => -0.769701 [percent_change_24h] => 4.03227 [percent_change_7d] => 97.3582 [market_cap] => 9453961.4654503 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:07.000Z ) ) ) [469] => stdClass Object ( [id] => 1807 [name] => Santiment Network Token [symbol] => SAN [slug] => santiment [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2017-07-12T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => asset-management [1] => crowdsourcing [2] => ai-big-data ) [max_supply] => [circulating_supply] => 63057370.956979 [total_supply] => 83337000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x7c5a0ce9267ed19b22f8cae653f198e3e8daf098 ) [cmc_rank] => 470 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.149908239872 [volume_24h] => 26034.49299096 [percent_change_1h] => -4.26326 [percent_change_24h] => -4.18173 [percent_change_7d] => -6.73086 [market_cap] => 9452819.4911166 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:04.000Z ) ) ) [470] => stdClass Object ( [id] => 1392 [name] => Pluton [symbol] => PLU [slug] => pluton [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2016-09-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => services [1] => payments ) [max_supply] => 20000000 [circulating_supply] => 849999.5 [total_supply] => 20000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xD8912C10681D8B21Fd3742244f44658dBA12264E ) [cmc_rank] => 471 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 11.0931204871 [volume_24h] => 883105.7972263 [percent_change_1h] => -0.229013 [percent_change_24h] => -5.72284 [percent_change_7d] => 19.7737 [market_cap] => 9429146.8674748 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:03.000Z ) ) ) [471] => stdClass Object ( [id] => 4103 [name] => FLETA [symbol] => FLETA [slug] => fleta [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2019-07-16T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1004279454.9958 [total_supply] => 2000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x7788d759f21f53533051a9ae657fa05a1e068fc6 ) [cmc_rank] => 472 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00937652644874 [volume_24h] => 7289783.7914922 [percent_change_1h] => -1.36635 [percent_change_24h] => 6.875 [percent_change_7d] => -2.80387 [market_cap] => 9416652.8716944 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:13.000Z ) ) ) [472] => stdClass Object ( [id] => 2608 [name] => Mithril [symbol] => MITH [slug] => mithril [num_market_pairs] => 28 [date_added] => 2018-03-24T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => smart-contracts [1] => content-creation [2] => media ) [max_supply] => [circulating_supply] => 912297500 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => MITH-C76 ) [cmc_rank] => 473 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0101443120191 [volume_24h] => 4807955.9406246 [percent_change_1h] => 0.885019 [percent_change_24h] => 9.80124 [percent_change_7d] => 7.07293 [market_cap] => 9254630.4942449 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:07.000Z ) ) ) [473] => stdClass Object ( [id] => 2394 [name] => Telcoin [symbol] => TEL [slug] => telcoin [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2018-01-14T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => media [1] => content-creation ) [max_supply] => [circulating_supply] => 47245810799.22 [total_supply] => 100000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x85e076361cc813a908ff672f9bad1541474402b2 ) [cmc_rank] => 474 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.000195826345251 [volume_24h] => 66733.395340621 [percent_change_1h] => -0.0615002 [percent_change_24h] => -2.86238 [percent_change_7d] => -0.121155 [market_cap] => 9251974.4572315 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:06.000Z ) ) ) [474] => stdClass Object ( [id] => 2034 [name] => Everex [symbol] => EVX [slug] => everex [num_market_pairs] => 16 [date_added] => 2017-10-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => smart-contracts [1] => services ) [max_supply] => [circulating_supply] => 22700000 [total_supply] => 25000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xf3db5fa2c66b7af3eb0c0b782510816cbe4813b8 ) [cmc_rank] => 475 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.405279341587 [volume_24h] => 2208510.495575 [percent_change_1h] => 1.99689 [percent_change_24h] => 14.5775 [percent_change_7d] => 16.6334 [market_cap] => 9199841.0540249 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:05.000Z ) ) ) [475] => stdClass Object ( [id] => 4431 [name] => VIDY [symbol] => VIDY [slug] => vidy [num_market_pairs] => 15 [date_added] => 2019-09-04T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 6222083205.7386 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xc77b230f31b517f1ef362e59c173c2be6540b5e8 ) [cmc_rank] => 476 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00147276561056 [volume_24h] => 889859.7349043 [percent_change_1h] => -0.372826 [percent_change_24h] => -2.32142 [percent_change_7d] => 15.0238 [market_cap] => 9163670.1714547 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:14.000Z ) ) ) [476] => stdClass Object ( [id] => 2666 [name] => Effect.AI [symbol] => EFX [slug] => effect-ai [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2018-04-23T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 252168527.316 [total_supply] => 650000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1765 [name] => EOS [symbol] => EOS [slug] => eos [token_address] => acbc532904b6b51b5ea6d19b803d78af70e7e6f9 ) [cmc_rank] => 477 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0361474689661 [volume_24h] => 55468.979990689 [percent_change_1h] => -2.04054 [percent_change_24h] => 7.98065 [percent_change_7d] => 27.1289 [market_cap] => 9115254.0153823 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:08.000Z ) ) ) [477] => stdClass Object ( [id] => 1954 [name] => Moeda Loyalty Points [symbol] => MDA [slug] => moeda-loyalty-points [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2017-09-11T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => services ) [max_supply] => [circulating_supply] => 19628888 [total_supply] => 19628888 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x51db5ad35c671a87207d88fc11d593ac0c8415bd ) [cmc_rank] => 478 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.460712168132 [volume_24h] => 293411.04406403 [percent_change_1h] => 0.325905 [percent_change_24h] => 0.00344042 [percent_change_7d] => 1.77722 [market_cap] => 9043267.5485002 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:04.000Z ) ) ) [478] => stdClass Object ( [id] => 2765 [name] => XYO [symbol] => XYO [slug] => xyo [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2018-05-22T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 12844821265.921 [total_supply] => 13960974963 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x55296f69f40ea6d20e478533c15a6b08b654e758 ) [cmc_rank] => 479 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00069894425214 [volume_24h] => 73556.181895051 [percent_change_1h] => -0.523157 [percent_change_24h] => 5.53318 [percent_change_7d] => -6.76377 [market_cap] => 8977813.9935808 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:08.000Z ) ) ) [479] => stdClass Object ( [id] => 5299 [name] => HyperDAO [symbol] => HDAO [slug] => hyperdao [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2020-03-12T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 5000000000 [circulating_supply] => 377965796.16393 [total_supply] => 5000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x74faab6986560fd1140508e4266d8a7b87274ffd ) [cmc_rank] => 480 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:15.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0237446024584 [volume_24h] => 1495140.8667954 [percent_change_1h] => -0.89428 [percent_change_24h] => -0.211508 [percent_change_7d] => 5.67234 [market_cap] => 8974647.5727851 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:15.000Z ) ) ) [480] => stdClass Object ( [id] => 5277 [name] => SynchroBitcoin [symbol] => SNB [slug] => synchrobitcoin [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2020-03-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 74046130.5 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x179e31fb25e433441a2839389a7b8ec9c4654b7b ) [cmc_rank] => 481 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:15.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.120016206753 [volume_24h] => 34449.044713507 [percent_change_1h] => 0.919104 [percent_change_24h] => 2.87437 [percent_change_7d] => -6.39675 [market_cap] => 8886735.7073476 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:15.000Z ) ) ) [481] => stdClass Object ( [id] => 2399 [name] => INT Chain [symbol] => INT [slug] => int-chain [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2018-01-15T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => iot [1] => platform ) [max_supply] => [circulating_supply] => 449560377 [total_supply] => 960329508.372 [platform] => [cmc_rank] => 482 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0197322366822 [volume_24h] => 3696956.6433514 [percent_change_1h] => 6.44344 [percent_change_24h] => -3.71916 [percent_change_7d] => 50.5086 [market_cap] => 8870831.7619031 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:06.000Z ) ) ) [482] => stdClass Object ( [id] => 2134 [name] => Grid+ [symbol] => GRID [slug] => grid [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2017-11-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => energy ) [max_supply] => [circulating_supply] => 39236491 [total_supply] => 300000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x12b19d3e2ccc14da04fae33e63652ce469b3f2fd ) [cmc_rank] => 483 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.224758798897 [volume_24h] => 139004.42230149 [percent_change_1h] => -0.00182881 [percent_change_24h] => 5.23295 [percent_change_7d] => -11.8067 [market_cap] => 8818746.590093 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:05.000Z ) ) ) [483] => stdClass Object ( [id] => 2503 [name] => DMarket [symbol] => DMT [slug] => dmarket [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2018-02-03T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => entertainment [1] => marketplace [2] => payments ) [max_supply] => [circulating_supply] => 56921773.171956 [total_supply] => 56921773.171971 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x2ccbff3a042c68716ed2a2cb0c544a9f1d1935e1 ) [cmc_rank] => 484 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.154312689943 [volume_24h] => 181395.49973842 [percent_change_1h] => 1.61937 [percent_change_24h] => 0.756864 [percent_change_7d] => -0.74697 [market_cap] => 8783751.9344898 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:07.000Z ) ) ) [484] => stdClass Object ( [id] => 3756 [name] => #MetaHash [symbol] => MHC [slug] => metahash [num_market_pairs] => 14 [date_added] => 2019-02-21T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 9200000000 [circulating_supply] => 2003851011.5346 [total_supply] => 2172595529 [platform] => [cmc_rank] => 485 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00437334936768 [volume_24h] => 4292900.7715047 [percent_change_1h] => 0.751784 [percent_change_24h] => -2.89887 [percent_change_7d] => -10.7725 [market_cap] => 8763540.5542199 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:12.000Z ) ) ) [485] => stdClass Object ( [id] => 1918 [name] => Achain [symbol] => ACT [slug] => achain [num_market_pairs] => 22 [date_added] => 2017-08-27T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => dpos [1] => smart-contracts [2] => platform ) [max_supply] => 1000000000 [circulating_supply] => 969999997.92063 [total_supply] => 1000000000 [platform] => [cmc_rank] => 486 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00901727493791 [volume_24h] => 7718938.2285496 [percent_change_1h] => -0.140075 [percent_change_24h] => -3.04407 [percent_change_7d] => 10.8661 [market_cap] => 8746756.6710224 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:04.000Z ) ) ) [486] => stdClass Object ( [id] => 2289 [name] => Gifto [symbol] => GTO [slug] => gifto [num_market_pairs] => 22 [date_added] => 2017-12-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => media [1] => content-creation [2] => loyalty ) [max_supply] => [circulating_supply] => 712498034.94468 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => GTO-908 ) [cmc_rank] => 487 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0122466705919 [volume_24h] => 5314244.5159541 [percent_change_1h] => 0.325525 [percent_change_24h] => -0.486435 [percent_change_7d] => -7.71765 [market_cap] => 8725728.7313436 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:06.000Z ) ) ) [487] => stdClass Object ( [id] => 4105 [name] => CoinMetro Token [symbol] => XCM [slug] => coinmetro-token [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2019-08-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 330000000 [circulating_supply] => 279749271.98077 [total_supply] => 330000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x44e2ca91cea1147f1b503e669f06cd11fb0c5490 ) [cmc_rank] => 488 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0311243222327 [volume_24h] => 17592.643484951 [percent_change_1h] => 0.183358 [percent_change_24h] => -2.69324 [percent_change_7d] => 3.17799 [market_cap] => 8707006.4854927 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:13.000Z ) ) ) [488] => stdClass Object ( [id] => 2941 [name] => CoinEx Token [symbol] => CET [slug] => coinex-token [num_market_pairs] => 10 [date_added] => 2018-07-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 666952928.42709 [total_supply] => 5817096876.5382 [platform] => [cmc_rank] => 489 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0130398155992 [volume_24h] => 2161059.0212803 [percent_change_1h] => 0.0425631 [percent_change_24h] => 2.25209 [percent_change_7d] => 12.8012 [market_cap] => 8696943.2000357 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:08.000Z ) ) ) [489] => stdClass Object ( [id] => 3924 [name] => DREP [symbol] => DREP [slug] => drep [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2019-05-07T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 10000000000 [circulating_supply] => 3449682631.5 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => DREP-7D2 ) [cmc_rank] => 490 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0025180816081 [volume_24h] => 739546.2035055 [percent_change_1h] => 1.2491 [percent_change_24h] => 1.76665 [percent_change_7d] => -6.7836 [market_cap] => 8686582.3881622 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:12.000Z ) ) ) [490] => stdClass Object ( [id] => 4950 [name] => LCX [symbol] => LCX [slug] => lcx [num_market_pairs] => 20 [date_added] => 2019-12-03T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 533258027.38406 [total_supply] => 955270975 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x037a54aab062628c9bbae1fdb1583c195585fe41 ) [cmc_rank] => 491 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0162759510549 [volume_24h] => 553483.60753466 [percent_change_1h] => -1.88738 [percent_change_24h] => 3.3247 [percent_change_7d] => 3.38923 [market_cap] => 8679281.5533355 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:14.000Z ) ) ) [491] => stdClass Object ( [id] => 4997 [name] => XIO [symbol] => XIO [slug] => xio [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2020-05-15T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 15897125.190466 [total_supply] => 100000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => XIO-B05 ) [cmc_rank] => 492 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.54417179625 [volume_24h] => 463330.97586218 [percent_change_1h] => -1.21977 [percent_change_24h] => 22.6814 [percent_change_7d] => -7.32746 [market_cap] => 8650767.1701069 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:14.000Z ) ) ) [492] => stdClass Object ( [id] => 1710 [name] => Veritaseum [symbol] => VERI [slug] => veritaseum [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2017-06-08T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => services ) [max_supply] => [circulating_supply] => 2149646.44 [total_supply] => 100000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x8f3470A7388c05eE4e7AF3d01D8C722b0FF52374 ) [cmc_rank] => 493 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 4.02131008478 [volume_24h] => 11887.384026795 [percent_change_1h] => -0.00792552 [percent_change_24h] => -3.94138 [percent_change_7d] => -0.361282 [market_cap] => 8644394.9078835 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:04.000Z ) ) ) [493] => stdClass Object ( [id] => 4804 [name] => ROOBEE [symbol] => ROOBEE [slug] => roobee [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2019-10-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 5400000000 [circulating_supply] => 1811492777.91 [total_supply] => 5400000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xa31b1767e09f842ecfd4bc471fe44f830e3891aa ) [cmc_rank] => 494 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00477174298843 [volume_24h] => 1453859.4781615 [percent_change_1h] => 0.881052 [percent_change_24h] => 15.8486 [percent_change_7d] => 20.5353 [market_cap] => 8643977.9615836 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:14.000Z ) ) ) [494] => stdClass Object ( [id] => 4430 [name] => VNX Exchange [symbol] => VNXLU [slug] => vnx-exchange [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2019-12-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 28104700 [total_supply] => 80000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x00fc270c9cc13e878ab5363d00354bebf6f05c15 ) [cmc_rank] => 495 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.304004472969 [volume_24h] => 67648.407742567 [percent_change_1h] => 0.911338 [percent_change_24h] => 3.79893 [percent_change_7d] => -1.37082 [market_cap] => 8543954.5114519 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:13.000Z ) ) ) [495] => stdClass Object ( [id] => 2403 [name] => MOAC [symbol] => MOAC [slug] => moac [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2018-01-15T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => smart-contracts [1] => platform [2] => pow ) [max_supply] => [circulating_supply] => 62463333.604191 [total_supply] => 151205864 [platform] => [cmc_rank] => 496 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.136472535699 [volume_24h] => 70080.930177226 [percent_change_1h] => 4.29199 [percent_change_24h] => 27.985 [percent_change_7d] => 50.4382 [market_cap] => 8524529.5251766 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:07.000Z ) ) ) [496] => stdClass Object ( [id] => 53 [name] => Quark [symbol] => QRK [slug] => quark [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2013-08-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable [1] => multiple [2] => pow ) [max_supply] => [circulating_supply] => 265669154.43568 [total_supply] => 265669154.43568 [platform] => [cmc_rank] => 497 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:01.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0319764822228 [volume_24h] => 1276.1128676828 [percent_change_1h] => 0.836203 [percent_change_24h] => 5.31429 [percent_change_7d] => 8.58181 [market_cap] => 8495164.9939588 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:01.000Z ) ) ) [497] => stdClass Object ( [id] => 3371 [name] => MIR COIN [symbol] => MIR [slug] => mir-coin [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2018-10-02T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => 1300000000 [circulating_supply] => 780627480.525 [total_supply] => 1300000000 [platform] => [cmc_rank] => 498 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0108578480989 [volume_24h] => 3078744.1499396 [percent_change_1h] => 4.21378 [percent_change_24h] => -3.30312 [percent_change_7d] => 88.6268 [market_cap] => 8475934.6053675 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:10.000Z ) ) ) [498] => stdClass Object ( [id] => 3686 [name] => Content Value Network [symbol] => CVNT [slug] => content-value-network [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2019-01-09T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => content-creation [1] => media ) [max_supply] => [circulating_supply] => 925000000 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x6400b5522f8d448c0803e6245436dd1c81df09ce ) [cmc_rank] => 499 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00908237454478 [volume_24h] => 483127.31837137 [percent_change_1h] => 1.49136 [percent_change_24h] => 7.97107 [percent_change_7d] => 6.22011 [market_cap] => 8401196.4539215 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:11.000Z ) ) ) [499] => stdClass Object ( [id] => 3147 [name] => HYCON [symbol] => HYC [slug] => hycon [num_market_pairs] => 10 [date_added] => 2018-08-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable [1] => dag [2] => scaling [3] => platform ) [max_supply] => 5000000000 [circulating_supply] => 2274102586.1229 [total_supply] => 3009177108.0254 [platform] => [cmc_rank] => 500 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00368017934005 [volume_24h] => 1334427.9772761 [percent_change_1h] => 0.614958 [percent_change_24h] => 0.743816 [percent_change_7d] => -10.0947 [market_cap] => 8369105.3546038 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:09.000Z ) ) ) [500] => stdClass Object ( [id] => 4180 [name] => DDKoin [symbol] => DDK [slug] => ddkoin [num_market_pairs] => 13 [date_added] => 2019-07-29T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => scaling [1] => dpos [2] => enterprise-solutions [3] => mineable [4] => platform ) [max_supply] => 45000000 [circulating_supply] => 1710000 [total_supply] => 45000000 [platform] => [cmc_rank] => 501 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 4.87995476033 [volume_24h] => 97135.864991517 [percent_change_1h] => 0.598707 [percent_change_24h] => -19.379 [percent_change_7d] => -24.4904 [market_cap] => 8344722.6401643 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:13.000Z ) ) ) [501] => stdClass Object ( [id] => 2307 [name] => Bibox Token [symbol] => BIX [slug] => bibox-token [num_market_pairs] => 19 [date_added] => 2017-12-24T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => marketplace [1] => discount-token [2] => centralized-exchange ) [max_supply] => [circulating_supply] => 91783868.27 [total_supply] => 245326151.27 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xb3104b4b9da82025e8b9f8fb28b3553ce2f67069 ) [cmc_rank] => 502 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0901452910791 [volume_24h] => 2070244.0967352 [percent_change_1h] => 0.229851 [percent_change_24h] => -1.60142 [percent_change_7d] => -1.65225 [market_cap] => 8273883.5215649 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:06.000Z ) ) ) [502] => stdClass Object ( [id] => 4467 [name] => Nestree [symbol] => EGG [slug] => nestree [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2019-09-09T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1003908974.4496 [total_supply] => 2994901340 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x65ccd72c0813ce6f2703593b633202a0f3ca6a0c ) [cmc_rank] => 503 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00824079922246 [volume_24h] => 830662.30810722 [percent_change_1h] => 1.66172 [percent_change_24h] => 3.05049 [percent_change_7d] => -7.52943 [market_cap] => 8273012.2960651 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:14.000Z ) ) ) [503] => stdClass Object ( [id] => 1996 [name] => SALT [symbol] => SALT [slug] => salt [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2017-09-29T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => smart-contracts ) [max_supply] => [circulating_supply] => 80283620.020574 [total_supply] => 120000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x4156d3342d5c385a87d264f90653733592000581 ) [cmc_rank] => 504 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.102858639156 [volume_24h] => 28311.149686698 [percent_change_1h] => -0.294635 [percent_change_24h] => 12.4944 [percent_change_7d] => 26.0084 [market_cap] => 8257863.9018336 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:05.000Z ) ) ) [504] => stdClass Object ( [id] => 2235 [name] => Time New Bank [symbol] => TNB [slug] => time-new-bank [num_market_pairs] => 18 [date_added] => 2017-11-27T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => smart-contracts [1] => platform ) [max_supply] => [circulating_supply] => 3436586618.2187 [total_supply] => 4415707418.2187 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xf7920b0768ecb20a123fac32311d07d193381d6f ) [cmc_rank] => 505 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00240149832336 [volume_24h] => 662094.08939311 [percent_change_1h] => 0.37368 [percent_change_24h] => -0.637638 [percent_change_7d] => -5.83367 [market_cap] => 8252957.0017336 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:06.000Z ) ) ) [505] => stdClass Object ( [id] => 2882 [name] => 0Chain [symbol] => ZCN [slug] => 0chain [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2018-07-02T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => iot [2] => ai-big-data ) [max_supply] => 400000000 [circulating_supply] => 48400982 [total_supply] => 200000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xb9ef770b6a5e12e45983c5d80545258aa38f3b78 ) [cmc_rank] => 506 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.170481201182 [volume_24h] => 88895.91443183 [percent_change_1h] => 0.00249017 [percent_change_24h] => -0.149839 [percent_change_7d] => 12.8299 [market_cap] => 8251457.5497484 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:08.000Z ) ) ) [506] => stdClass Object ( [id] => 2544 [name] => Nucleus Vision [symbol] => NCASH [slug] => nucleus-vision [num_market_pairs] => 15 [date_added] => 2018-02-26T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => iot [1] => retail ) [max_supply] => [circulating_supply] => 6997736763.7536 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x809826cceab68c387726af962713b64cb5cb3cca ) [cmc_rank] => 507 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00117053198492 [volume_24h] => 1624507.3629335 [percent_change_1h] => 3.97859 [percent_change_24h] => 37.2514 [percent_change_7d] => 145.637 [market_cap] => 8191074.7040242 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:08.000Z ) ) ) [507] => stdClass Object ( [id] => 1403 [name] => FirstBlood [symbol] => 1ST [slug] => firstblood [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2016-09-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => loyalty [1] => media [2] => gaming ) [max_supply] => [circulating_supply] => 85558370.5 [total_supply] => 93468691 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xaf30d2a7e90d7dc361c8c4585e9bb7d2f6f15bc7 ) [cmc_rank] => 508 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0955071434659 [volume_24h] => 613.02356665197 [percent_change_1h] => 0.00649821 [percent_change_24h] => -0.54346 [percent_change_7d] => -4.82442 [market_cap] => 8171435.5660521 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:03.000Z ) ) ) [508] => stdClass Object ( [id] => 5601 [name] => xDai [symbol] => STAKE [slug] => xdai [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2020-05-19T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi ) [max_supply] => 8537500 [circulating_supply] => 2325149.6393088 [total_supply] => 8277500.0031586 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x0Ae055097C6d159879521C384F1D2123D1f195e6 ) [cmc_rank] => 509 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:15.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 3.50594529079 [volume_24h] => 4739116.566382 [percent_change_1h] => 0.434597 [percent_change_24h] => 11.8847 [percent_change_7d] => 5.71195 [market_cap] => 8151847.4283169 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:15.000Z ) ) ) [509] => stdClass Object ( [id] => 3731 [name] => PlayChip [symbol] => PLA [slug] => playchip [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2019-02-08T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => gaming [1] => centralized-exchange [2] => gambling ) [max_supply] => [circulating_supply] => 14009105692.842 [total_supply] => 50000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x0198f46f520F33cd4329bd4bE380a25a90536CD5 ) [cmc_rank] => 510 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.000570374638688 [volume_24h] => 59.796173328607 [percent_change_1h] => -0.47247 [percent_change_24h] => 0.367556 [percent_change_7d] => 10.9752 [market_cap] => 7990438.5978969 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:11.000Z ) ) ) [510] => stdClass Object ( [id] => 1026 [name] => Aeon [symbol] => AEON [slug] => aeon [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2015-08-04T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => pow [1] => mineable [2] => cryptonight-lite ) [max_supply] => [circulating_supply] => 15831459.311211 [total_supply] => 15831459.311211 [platform] => [cmc_rank] => 511 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.504186024717 [volume_24h] => 15950.505997407 [percent_change_1h] => 0.64866 [percent_change_24h] => -2.44741 [percent_change_7d] => 18.0838 [market_cap] => 7982000.5355884 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:02.000Z ) ) ) [511] => stdClass Object ( [id] => 2558 [name] => Insights Network [symbol] => INSTAR [slug] => insights-network [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2018-03-02T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => enterprise-solutions [1] => ai-big-data [2] => marketplace ) [max_supply] => 300000000 [circulating_supply] => 196753507.9 [total_supply] => 251212199.3678 [platform] => [cmc_rank] => 512 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0399641365727 [volume_24h] => 105668.11686409 [percent_change_1h] => 0.336207 [percent_change_24h] => -20.8131 [percent_change_7d] => 0.505333 [market_cap] => 7863084.0608734 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:07.000Z ) ) ) [512] => stdClass Object ( [id] => 4120 [name] => Prometeus [symbol] => PROM [slug] => prometeus [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2019-07-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 6870000 [total_supply] => 20000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xfc82bb4ba86045af6f327323a46e80412b91b27d ) [cmc_rank] => 513 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.13908751121 [volume_24h] => 403068.15460041 [percent_change_1h] => 0.05015 [percent_change_24h] => 0.102243 [percent_change_7d] => -6.41156 [market_cap] => 7825531.2020127 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:13.000Z ) ) ) [513] => stdClass Object ( [id] => 2866 [name] => Sentinel Protocol [symbol] => UPP [slug] => sentinel-protocol [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2018-06-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 404012675.25 [total_supply] => 500000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xc86d054809623432210c107af2e3f619dcfbf652 ) [cmc_rank] => 514 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0193633256067 [volume_24h] => 629279.99373286 [percent_change_1h] => 0.467408 [percent_change_24h] => 0.345131 [percent_change_7d] => -1.15009 [market_cap] => 7823028.9800997 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:08.000Z ) ) ) [514] => stdClass Object ( [id] => 2321 [name] => QLC Chain [symbol] => QLC [slug] => qlink [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2017-12-29T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => technology ) [max_supply] => [circulating_supply] => 240000000 [total_supply] => 600000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1376 [name] => Neo [symbol] => NEO [slug] => neo [token_address] => 0d821bd7b6d53f5c2b40e217c6defc8bbe896cf5 ) [cmc_rank] => 515 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0323485631371 [volume_24h] => 2210987.2733864 [percent_change_1h] => 1.35779 [percent_change_24h] => 10.5424 [percent_change_7d] => 8.74694 [market_cap] => 7763655.152904 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:06.000Z ) ) ) [515] => stdClass Object ( [id] => 3336 [name] => IQeon [symbol] => IQN [slug] => iqeon [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2018-09-24T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 5491860.1987553 [total_supply] => 5491860.1987553 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x0db8d8b76bc361bacbb72e2c491e06085a97ab31 ) [cmc_rank] => 516 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.4122181723 [volume_24h] => 56322.602161062 [percent_change_1h] => 1.91947 [percent_change_24h] => 4.09624 [percent_change_7d] => 6.85055 [market_cap] => 7755704.7724133 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:10.000Z ) ) ) [516] => stdClass Object ( [id] => 2446 [name] => DATA [symbol] => DTA [slug] => data [num_market_pairs] => 12 [date_added] => 2018-01-22T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => marketing [1] => ai-big-data ) [max_supply] => 11500000000 [circulating_supply] => 11499993344.401 [total_supply] => 11500000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x69b148395ce0015c13e36bffbad63f49ef874e03 ) [cmc_rank] => 517 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.000672162117321 [volume_24h] => 9372751.7464377 [percent_change_1h] => -3.08834 [percent_change_24h] => 75.4883 [percent_change_7d] => 82.7635 [market_cap] => 7729859.8755499 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:07.000Z ) ) ) [517] => stdClass Object ( [id] => 2296 [name] => OST [symbol] => OST [slug] => ost [num_market_pairs] => 15 [date_added] => 2017-12-19T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => services ) [max_supply] => [circulating_supply] => 750466070.30512 [total_supply] => 800000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x2c4e8f2d746113d0696ce89b35f0d8bf88e0aeca ) [cmc_rank] => 518 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0102142255514 [volume_24h] => 428416.10286014 [percent_change_1h] => 0.538674 [percent_change_24h] => 1.25779 [percent_change_7d] => -4.02866 [market_cap] => 7665429.7107693 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:06.000Z ) ) ) [518] => stdClass Object ( [id] => 2739 [name] => Digix Gold Token [symbol] => DGX [slug] => digix-gold-token [num_market_pairs] => 11 [date_added] => 2018-05-15T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => stablecoin-asset-backed [1] => store-of-value [2] => dao ) [max_supply] => [circulating_supply] => 117048.83002046 [total_supply] => 120400 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x4f3afec4e5a3f2a6a1a411def7d7dfe50ee057bf ) [cmc_rank] => 519 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 65.3459827594 [volume_24h] => 41924.082406109 [percent_change_1h] => 0.177486 [percent_change_24h] => 0.805825 [percent_change_7d] => 3.19471 [market_cap] => 7648670.8285249 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:08.000Z ) ) ) [519] => stdClass Object ( [id] => 3875 [name] => Valor Token [symbol] => VALOR [slug] => valor-token [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2019-04-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => asset-management ) [max_supply] => [circulating_supply] => 20036000.0002 [total_supply] => 75000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x297e4e5e59ad72b1b0a2fd446929e76117be0e0a ) [cmc_rank] => 520 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.380764631157 [volume_24h] => 520209.06557531 [percent_change_1h] => -0.261233 [percent_change_24h] => 8.45527 [percent_change_7d] => -1.95876 [market_cap] => 7629000.1499378 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:12.000Z ) ) ) [520] => stdClass Object ( [id] => 1923 [name] => Tierion [symbol] => TNT [slug] => tierion [num_market_pairs] => 14 [date_added] => 2017-08-27T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => data-provenance [1] => services ) [max_supply] => [circulating_supply] => 428481269.49942 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x08f5a9235b08173b7569f83645d2c7fb55e8ccd8 ) [cmc_rank] => 521 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0177290527859 [volume_24h] => 490863.96625475 [percent_change_1h] => 0.283801 [percent_change_24h] => -2.32118 [percent_change_7d] => -48.3291 [market_cap] => 7596567.0447247 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:04.000Z ) ) ) [521] => stdClass Object ( [id] => 2726 [name] => DAOstack [symbol] => GEN [slug] => daostack [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2018-05-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => dao [1] => platform ) [max_supply] => [circulating_supply] => 48033038.993039 [total_supply] => 60000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x543ff227f64aa17ea132bf9886cab5db55dcaddf ) [cmc_rank] => 522 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.158046853923 [volume_24h] => 37888.035571933 [percent_change_1h] => -1.27405 [percent_change_24h] => -4.76943 [percent_change_7d] => -31.0764 [market_cap] => 7591470.6972106 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:08.000Z ) ) ) [522] => stdClass Object ( [id] => 1358 [name] => EDC Blockchain [old] [symbol] => EDC [slug] => edc-blockchain-old [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2016-08-24T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => enterprise-solutions [1] => dpos [2] => platform [3] => mineable [4] => masternodes [5] => x11 ) [max_supply] => [circulating_supply] => 2670646025 [total_supply] => 5330754414.894 [platform] => [cmc_rank] => 523 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00281152475759 [volume_24h] => 217.4520354862 [percent_change_1h] => 0.259567 [percent_change_24h] => 2.73837 [percent_change_7d] => 9.08689 [market_cap] => 7508587.4180468 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:03.000Z ) ) ) [523] => stdClass Object ( [id] => 2287 [name] => LockTrip [symbol] => LOC [slug] => lockchain [num_market_pairs] => 10 [date_added] => 2017-12-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => sharing-economy [1] => hospitality ) [max_supply] => [circulating_supply] => 14952162.966826 [total_supply] => 18585932.741501 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x5e3346444010135322268a4630d2ed5f8d09446c ) [cmc_rank] => 524 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.498099273542 [volume_24h] => 79118.357709662 [percent_change_1h] => 0.614768 [percent_change_24h] => 12.0434 [percent_change_7d] => 24.1793 [market_cap] => 7447661.5116574 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:06.000Z ) ) ) [524] => stdClass Object ( [id] => 2763 [name] => Morpheus.Network [symbol] => MRPH [slug] => morpheus-network [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2018-05-22T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => payments [1] => logistics ) [max_supply] => [circulating_supply] => 34179309.5367 [total_supply] => 47897218 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x7b0c06043468469967dba22d1af33d77d44056c8 ) [cmc_rank] => 525 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.217739539319 [volume_24h] => 570096.18514411 [percent_change_1h] => -4.40722 [percent_change_24h] => 6.56012 [percent_change_7d] => -1.05506 [market_cap] => 7442187.1127626 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:09.000Z ) ) ) [525] => stdClass Object ( [id] => 1937 [name] => Po.et [symbol] => POE [slug] => poet [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2017-09-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => media ) [max_supply] => [circulating_supply] => 3141592653 [total_supply] => 3141592653 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x0e0989b1f9b8a38983c2ba8053269ca62ec9b195 ) [cmc_rank] => 526 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00235146473617 [volume_24h] => 123711.30042833 [percent_change_1h] => -2.10721 [percent_change_24h] => -0.839077 [percent_change_7d] => 4.10097 [market_cap] => 7387344.3389403 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:05.000Z ) ) ) [526] => stdClass Object ( [id] => 4173 [name] => Levolution [symbol] => LEVL [slug] => levolution [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2019-07-26T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 44259574.746244 [total_supply] => 311000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x09970aec766b6f3223aca9111555e99dc50ff13a ) [cmc_rank] => 527 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.166630363639 [volume_24h] => 112530.21851527 [percent_change_1h] => 0.331082 [percent_change_24h] => 1.98454 [percent_change_7d] => 6.29858 [market_cap] => 7374989.0344742 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:13.000Z ) ) ) [527] => stdClass Object ( [id] => 5 [name] => Peercoin [symbol] => PPC [slug] => peercoin [num_market_pairs] => 19 [date_added] => 2013-04-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable [1] => sha-256 [2] => payments [3] => hybrid-pow-pos [4] => medium-of-exchange ) [max_supply] => [circulating_supply] => 26401636.76325 [total_supply] => 26401636.76325 [platform] => [cmc_rank] => 528 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.278722319065 [volume_24h] => 42116.427929677 [percent_change_1h] => -1.19609 [percent_change_24h] => 0.523751 [percent_change_7d] => -2.61455 [market_cap] => 7358725.4257649 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:02.000Z ) ) ) [528] => stdClass Object ( [id] => 2827 [name] => Phantasma [symbol] => SOUL [slug] => phantasma [num_market_pairs] => 10 [date_added] => 2018-05-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => enterprise-solutions [1] => platform [2] => content-creation ) [max_supply] => [circulating_supply] => 56542635.3235 [total_supply] => 96302327 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1376 [name] => Neo [symbol] => NEO [slug] => neo [token_address] => ed07cffad18f1308db51920d99a2af60ac66a7b3 ) [cmc_rank] => 529 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.129935748411 [volume_24h] => 349164.59547887 [percent_change_1h] => -1.2858 [percent_change_24h] => 3.38585 [percent_change_7d] => 61.8767 [market_cap] => 7346909.6378892 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:08.000Z ) ) ) [529] => stdClass Object ( [id] => 1834 [name] => Pillar [symbol] => PLR [slug] => pillar [num_market_pairs] => 12 [date_added] => 2017-07-24T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => identity [2] => distributed-computing ) [max_supply] => 800000000 [circulating_supply] => 259348201 [total_supply] => 800000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xe3818504c1b32bf1557b16c238b2e01fd3149c17 ) [cmc_rank] => 530 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0282945991043 [volume_24h] => 63311.12052294 [percent_change_1h] => -0.469095 [percent_change_24h] => -6.10045 [percent_change_7d] => 0.948611 [market_cap] => 7338153.3757164 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:04.000Z ) ) ) [530] => stdClass Object ( [id] => 2709 [name] => Morpheus Labs [symbol] => MITX [slug] => morpheus-labs [num_market_pairs] => 12 [date_added] => 2018-05-04T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => enterprise-solutions ) [max_supply] => [circulating_supply] => 348379945 [total_supply] => 746999995 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x4a527d8fc13c5203ab24ba0944f4cb14658d1db6 ) [cmc_rank] => 531 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0210428020795 [volume_24h] => 1456628.0547206 [percent_change_1h] => -0.891179 [percent_change_24h] => -1.5431 [percent_change_7d] => 18.2726 [market_cap] => 7330890.2311021 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:08.000Z ) ) ) [531] => stdClass Object ( [id] => 3986 [name] => StakeCubeCoin [symbol] => SCC [slug] => stakecubecoin [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2019-06-03T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => [circulating_supply] => 7170720.451475 [total_supply] => 8469720.451475 [platform] => [cmc_rank] => 532 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.02186845789 [volume_24h] => 1109.7540323866 [percent_change_1h] => 0.339929 [percent_change_24h] => 13.5077 [percent_change_7d] => 16.3809 [market_cap] => 7327533.0497091 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:12.000Z ) ) ) [532] => stdClass Object ( [id] => 3918 [name] => Safe [symbol] => SAFE [slug] => safe [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2019-05-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => masternodes [1] => medium-of-exchange ) [max_supply] => [circulating_supply] => 20835499.35 [total_supply] => 29600000 [platform] => [cmc_rank] => 533 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.351506183258 [volume_24h] => 66363.859824104 [percent_change_1h] => 2.97854 [percent_change_24h] => 4.51114 [percent_change_7d] => -7.66119 [market_cap] => 7323806.852793 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:12.000Z ) ) ) [533] => stdClass Object ( [id] => 1762 [name] => Ergo [symbol] => ERG [slug] => ergo [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2017-06-29T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => pow [1] => dapp [2] => mineable [3] => platform ) [max_supply] => 97739924 [circulating_supply] => 18385078 [total_supply] => 21688800 [platform] => [cmc_rank] => 534 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.397152373571 [volume_24h] => 600630.35809258 [percent_change_1h] => 8.46673 [percent_change_24h] => 7.74187 [percent_change_7d] => 76.0783 [market_cap] => 7301677.365988 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:04.000Z ) ) ) [534] => stdClass Object ( [id] => 2455 [name] => PressOne [symbol] => PRS [slug] => pressone [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2018-01-24T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => content-creation [1] => marketplace ) [max_supply] => 2000000000 [circulating_supply] => 284742627.99294 [total_supply] => 2000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xe0d95530820aafc51b1d98023aa1ff000b78d8b2 ) [cmc_rank] => 535 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0254503733159 [volume_24h] => 87257.272801905 [percent_change_1h] => -0.0557204 [percent_change_24h] => -0.391528 [percent_change_7d] => -9.73244 [market_cap] => 7246806.1813708 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:07.000Z ) ) ) [535] => stdClass Object ( [id] => 4366 [name] => MixMarvel [symbol] => MIX [slug] => mixmarvel [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2019-09-02T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 10000000000 [circulating_supply] => 1986068094 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x5d285f735998f36631f678ff41fb56a10a4d0429 ) [cmc_rank] => 536 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00364162239904 [volume_24h] => 774563.59052407 [percent_change_1h] => -0.188926 [percent_change_24h] => 3.67009 [percent_change_7d] => -5.96714 [market_cap] => 7232510.0571291 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:14.000Z ) ) ) [536] => stdClass Object ( [id] => 2468 [name] => LinkEye [symbol] => LET [slug] => linkeye [num_market_pairs] => 11 [date_added] => 2018-01-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 809999000 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xfa3118b34522580c35ae27f6cf52da1dbb756288 ) [cmc_rank] => 537 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00891376590341 [volume_24h] => 4100671.8041781 [percent_change_1h] => 1.02632 [percent_change_24h] => -3.26126 [percent_change_7d] => 4.29489 [market_cap] => 7220141.4679962 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:07.000Z ) ) ) [537] => stdClass Object ( [id] => 2345 [name] => High Performance Blockchain [symbol] => HPB [slug] => high-performance-blockchain [num_market_pairs] => 12 [date_added] => 2018-01-09T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => smart-contracts [1] => dpos [2] => enterprise-solutions [3] => hardware ) [max_supply] => [circulating_supply] => 73069950 [total_supply] => 101119949.75 [platform] => [cmc_rank] => 538 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0984068266656 [volume_24h] => 591105.48394712 [percent_change_1h] => -0.530884 [percent_change_24h] => -2.99726 [percent_change_7d] => -12.6391 [market_cap] => 7190581.9041141 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:06.000Z ) ) ) [538] => stdClass Object ( [id] => 3168 [name] => FarmaTrust [symbol] => FTT [slug] => farmatrust [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2018-08-14T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 600000000 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x2aec18c5500f21359ce1bea5dc1777344df4c0dc ) [cmc_rank] => 539 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0119213761617 [volume_24h] => 1529.5756677695 [percent_change_1h] => -12.8865 [percent_change_24h] => -24.5546 [percent_change_7d] => 4845.54 [market_cap] => 7152825.69702 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:09.000Z ) ) ) [539] => stdClass Object ( [id] => 3585 [name] => WeShow Token [symbol] => WET [slug] => weshow-token [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2018-11-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 463851902.61946 [total_supply] => 1250000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x36d10c6800d569bb8c4fe284a05ffe3b752f972c ) [cmc_rank] => 540 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0153251492403 [volume_24h] => 5072800.0596882 [percent_change_1h] => 0.752694 [percent_change_24h] => -31.894 [percent_change_7d] => -40.3774 [market_cap] => 7108599.6330403 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:11.000Z ) ) ) [540] => stdClass Object ( [id] => 4484 [name] => ChronoCoin [symbol] => CRN [slug] => chronocoin [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2019-10-15T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 2221053119.3844 [total_supply] => 5680000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1376 [name] => Neo [symbol] => NEO [slug] => neo [token_address] => c875e3e1a9f7ba1291aea40cead371754dfcb3de ) [cmc_rank] => 541 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00319620056142 [volume_24h] => 13948.726074712 [percent_change_1h] => -0.408377 [percent_change_24h] => -0.428331 [percent_change_7d] => 14.2511 [market_cap] => 7098931.2271201 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:14.000Z ) ) ) [541] => stdClass Object ( [id] => 3345 [name] => DAPS Coin [symbol] => DAPS [slug] => daps-coin [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2018-09-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => pos [1] => privacy [2] => platform ) [max_supply] => 70000000000 [circulating_supply] => 52586828001.998 [total_supply] => 60000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x93190dbce9b9bd4aa546270a8d1d65905b5fdd28 ) [cmc_rank] => 542 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.000134679211761 [volume_24h] => 269515.80798485 [percent_change_1h] => 1.2643 [percent_change_24h] => 1.4358 [percent_change_7d] => 4.33896 [market_cap] => 7082352.5443204 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:10.000Z ) ) ) [542] => stdClass Object ( [id] => 2655 [name] => Monero Classic [symbol] => XMC [slug] => monero-classic [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2018-04-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 19176436.191059 [total_supply] => 19176436.191059 [platform] => [cmc_rank] => 543 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.368274429736 [volume_24h] => 1847.3110992579 [percent_change_1h] => -0.759498 [percent_change_24h] => 0.543652 [percent_change_7d] => -4.11021 [market_cap] => 7062191.1026311 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:07.000Z ) ) ) [543] => stdClass Object ( [id] => 4691 [name] => Zano [symbol] => ZANO [slug] => zano [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2020-01-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 10235456.78 [total_supply] => 12264956.78 [platform] => [cmc_rank] => 544 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.689173320842 [volume_24h] => 4394.7481428715 [percent_change_1h] => 0.269785 [percent_change_24h] => -7.03035 [percent_change_7d] => 1.68568 [market_cap] => 7054003.7394074 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:14.000Z ) ) ) [544] => stdClass Object ( [id] => 2915 [name] => Moss Coin [symbol] => MOC [slug] => moss-coin [num_market_pairs] => 1 [date_added] => 2018-07-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 367194688.83763 [total_supply] => 500000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x865ec58b06bf6305b886793aa20a2da31d034e68 ) [cmc_rank] => 545 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.018987662239 [volume_24h] => 310022.94159837 [percent_change_1h] => 0.505751 [percent_change_24h] => -2.02737 [percent_change_7d] => -1.42865 [market_cap] => 6972168.7276035 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:08.000Z ) ) ) [545] => stdClass Object ( [id] => 405 [name] => DigitalNote [symbol] => XDN [slug] => digitalnote [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2014-06-24T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => privacy [1] => mineable [2] => cryptonight [3] => payments [4] => pow ) [max_supply] => 10000000000 [circulating_supply] => 4858772714.1126 [total_supply] => 5073211605.4827 [platform] => [cmc_rank] => 546 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00143125498965 [volume_24h] => 154988.03846005 [percent_change_1h] => -4.06784 [percent_change_24h] => 1.5897 [percent_change_7d] => 32.898 [market_cap] => 6954142.6906489 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:02.000Z ) ) ) [546] => stdClass Object ( [id] => 1826 [name] => Particl [symbol] => PART [slug] => particl [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2017-07-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 9183493.9230458 [total_supply] => 9667986.0091673 [platform] => [cmc_rank] => 547 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.755492529412 [volume_24h] => 43568.079835961 [percent_change_1h] => -1.25379 [percent_change_24h] => 1.29216 [percent_change_7d] => -2.52324 [market_cap] => 6938061.0527616 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:04.000Z ) ) ) [547] => stdClass Object ( [id] => 4815 [name] => EURBASE [symbol] => EBASE [slug] => eurbase [num_market_pairs] => 18 [date_added] => 2019-10-21T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 2884334 [total_supply] => 5000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x86fadb80d8d2cff3c3680819e4da99c10232ba0f ) [cmc_rank] => 548 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 2.38293086985 [volume_24h] => 410.24832088817 [percent_change_1h] => 2.60452 [percent_change_24h] => 102.284 [percent_change_7d] => 90.9545 [market_cap] => 6873168.5275579 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:14.000Z ) ) ) [548] => stdClass Object ( [id] => 2746 [name] => GreenPower [symbol] => GRN [slug] => greenpower [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2018-05-21T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 3231699360.0099 [total_supply] => 3294166500.6099 [platform] => [cmc_rank] => 549 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.002124444667 [volume_24h] => 7120.0352258276 [percent_change_1h] => 0.275174 [percent_change_24h] => 10.3425 [percent_change_7d] => 18.2251 [market_cap] => 6865566.4707204 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:08.000Z ) ) ) [549] => stdClass Object ( [id] => 4215 [name] => Eminer [symbol] => EM [slug] => eminer [num_market_pairs] => 10 [date_added] => 2019-08-22T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 2100000000 [circulating_supply] => 1320593468.0536 [total_supply] => 2100000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x35b08722aa26be119c1608029ccbc976ac5c1082 ) [cmc_rank] => 550 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00519882743427 [volume_24h] => 3823663.3095518 [percent_change_1h] => -0.00691443 [percent_change_24h] => 3.57695 [percent_change_7d] => 2.88315 [market_cap] => 6865537.5512348 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:13.000Z ) ) ) [550] => stdClass Object ( [id] => 3357 [name] => Digital Asset Guarantee Token [symbol] => DAGT [slug] => digital-asset-guarantee-token [num_market_pairs] => 1 [date_added] => 2018-09-29T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 33099999.99997 [total_supply] => 100100000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x56D1aE30c97288DA4B58BC39F026091778e4E316 ) [cmc_rank] => 551 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.20730649712 [volume_24h] => 0 [percent_change_1h] => -0.0831624 [percent_change_24h] => 1.81289 [percent_change_7d] => 24.8276 [market_cap] => 6861845.0546658 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:10.000Z ) ) ) [551] => stdClass Object ( [id] => 2223 [name] => BLOCKv [symbol] => VEE [slug] => blockv [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2017-11-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => content-creation [1] => enterprise-solutions [2] => media ) [max_supply] => [circulating_supply] => 2989942417.7842 [total_supply] => 3646271241.2003 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x340d2bde5eb28c1eed91b2f790723e3b160613b7 ) [cmc_rank] => 552 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00229086675811 [volume_24h] => 765700.76348181 [percent_change_1h] => 3.34557 [percent_change_24h] => 22.1527 [percent_change_7d] => 58.7935 [market_cap] => 6849559.6935649 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:06.000Z ) ) ) [552] => stdClass Object ( [id] => 3920 [name] => Diamond Platform Token [symbol] => DPT [slug] => diamond-platform-token [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2019-05-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => store-of-value [1] => stablecoin-asset-backed ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1722583.031314 [total_supply] => 10000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x10c71515602429c19d53011ea7040b87a4894838 ) [cmc_rank] => 553 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 3.9573324614 [volume_24h] => 3730.2211453897 [percent_change_1h] => 0.207133 [percent_change_24h] => 2.39367 [percent_change_7d] => -4.48554 [market_cap] => 6816833.7472759 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:12.000Z ) ) ) [553] => stdClass Object ( [id] => 3053 [name] => YOU COIN [symbol] => YOU [slug] => you-coin [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2018-08-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => content-creation [1] => marketplace ) [max_supply] => [circulating_supply] => 556120198.41019 [total_supply] => 2856000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x34364BEe11607b1963d66BCA665FDE93fCA666a8 ) [cmc_rank] => 554 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0122208481482 [volume_24h] => 1250178.1313872 [percent_change_1h] => 0.299576 [percent_change_24h] => -0.940451 [percent_change_7d] => -6.19095 [market_cap] => 6796260.4969178 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:09.000Z ) ) ) [554] => stdClass Object ( [id] => 2610 [name] => Peculium [symbol] => PCL [slug] => peculium [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2018-03-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 2039325377.289 [total_supply] => 2206029269.289 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x0f02e27745e3b6e9e1310d19469e2b5d7b5ec99a ) [cmc_rank] => 555 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0033235620786 [volume_24h] => 430807.99123769 [percent_change_1h] => 0.105603 [percent_change_24h] => -2.36174 [percent_change_7d] => 4.09498 [market_cap] => 6777824.4898844 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:08.000Z ) ) ) [555] => stdClass Object ( [id] => 4228 [name] => Ferrum Network [symbol] => FRM [slug] => ferrum-network [num_market_pairs] => 13 [date_added] => 2019-08-08T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi ) [max_supply] => 331718750 [circulating_supply] => 136795730.79509 [total_supply] => 329218749 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xe5caef4af8780e59df925470b050fb23c43ca68c ) [cmc_rank] => 556 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0495060282301 [volume_24h] => 788564.53859562 [percent_change_1h] => 0.100811 [percent_change_24h] => 9.42683 [percent_change_7d] => 14.7719 [market_cap] => 6772213.3104989 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:13.000Z ) ) ) [556] => stdClass Object ( [id] => 3 [name] => Namecoin [symbol] => NMC [slug] => namecoin [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2013-04-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => pow [1] => platform [2] => mineable [3] => sha-256 ) [max_supply] => [circulating_supply] => 14736400 [total_supply] => 14736400 [platform] => [cmc_rank] => 557 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:01.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.457141947624 [volume_24h] => 4925.0497522884 [percent_change_1h] => 1.68231 [percent_change_24h] => 19.5586 [percent_change_7d] => 13.4708 [market_cap] => 6736626.5969663 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:01.000Z ) ) ) [557] => stdClass Object ( [id] => 3608 [name] => Hyprr (Howdoo) [symbol] => UDOO [slug] => hyprr [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2018-11-15T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 97821309.33 [total_supply] => 888888888 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x12f649a9e821f90bb143089a6e56846945892ffb ) [cmc_rank] => 558 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0686994124558 [volume_24h] => 999198.67839864 [percent_change_1h] => -1.77566 [percent_change_24h] => -3.60526 [percent_change_7d] => -0.52085 [market_cap] => 6720266.4766281 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:11.000Z ) ) ) [558] => stdClass Object ( [id] => 576 [name] => GameCredits [symbol] => GAME [slug] => gamecredits [num_market_pairs] => 11 [date_added] => 2014-09-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => pow [1] => mineable [2] => scrypt ) [max_supply] => 200000000 [circulating_supply] => 97978273.952752 [total_supply] => 200000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x63f88a2298a5c4aee3c216aa6d926b184a4b2437 ) [cmc_rank] => 559 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0685864257137 [volume_24h] => 51979.990488023 [percent_change_1h] => 0.0840903 [percent_change_24h] => 0.245941 [percent_change_7d] => 0.895053 [market_cap] => 6719979.608017 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:02.000Z ) ) ) [559] => stdClass Object ( [id] => 2371 [name] => United Traders Token [symbol] => UTT [slug] => uttoken [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2018-01-11T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => payments [1] => marketplace [2] => smart-contracts ) [max_supply] => [circulating_supply] => 37508998.799855 [total_supply] => 69403130.979855 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x16f812be7fff02caf662b85d5d58a5da6572d4df ) [cmc_rank] => 560 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.178837192505 [volume_24h] => 477.15398240867 [percent_change_1h] => 1.9513 [percent_change_24h] => 10.8293 [percent_change_7d] => 17.6701 [market_cap] => 6708004.0390395 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:06.000Z ) ) ) [560] => stdClass Object ( [id] => 3631 [name] => FOAM [symbol] => FOAM [slug] => foam [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2018-12-11T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => ai-big-data [1] => platform ) [max_supply] => [circulating_supply] => 300919995.84228 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x4946fcea7c692606e8908002e55a582af44ac121 ) [cmc_rank] => 561 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0222839001859 [volume_24h] => 30777.635434335 [percent_change_1h] => -0.225985 [percent_change_24h] => -2.73561 [percent_change_7d] => 55.3137 [market_cap] => 6705671.1512908 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:11.000Z ) ) ) [561] => stdClass Object ( [id] => 3985 [name] => Origo [symbol] => OGO [slug] => origo [num_market_pairs] => 14 [date_added] => 2019-06-03T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => privacy [1] => platform [2] => smart-contracts ) [max_supply] => [circulating_supply] => 440516809.14682 [total_supply] => 681277849.938 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xff0e5e014cf97e0615cb50f6f39da6388e2fae6e ) [cmc_rank] => 562 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0151607693517 [volume_24h] => 1190619.4394563 [percent_change_1h] => 1.93326 [percent_change_24h] => 5.05223 [percent_change_7d] => 1.88183 [market_cap] => 6678573.7390218 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:12.000Z ) ) ) [562] => stdClass Object ( [id] => 2885 [name] => Egretia [symbol] => EGT [slug] => egretia [num_market_pairs] => 28 [date_added] => 2018-07-02T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 4218701581.8677 [total_supply] => 8000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x8e1b448ec7adfc7fa35fc2e885678bd323176e34 ) [cmc_rank] => 563 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00157397047052 [volume_24h] => 2408305.4354036 [percent_change_1h] => -0.785559 [percent_change_24h] => -1.19468 [percent_change_7d] => -6.70336 [market_cap] => 6640111.7137957 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:08.000Z ) ) ) [563] => stdClass Object ( [id] => 2605 [name] => BnkToTheFuture [symbol] => BFT [slug] => bnktothefuture [num_market_pairs] => 10 [date_added] => 2018-03-22T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => services [1] => crowdfunding ) [max_supply] => [circulating_supply] => 729989999.32474 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x01ff50f8b7f74e4f00580d9596cd3d0d6d6e326f ) [cmc_rank] => 564 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00906421487566 [volume_24h] => 852540.01332763 [percent_change_1h] => 0.303301 [percent_change_24h] => -1.5775 [percent_change_7d] => 4.52718 [market_cap] => 6616786.2109623 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:08.000Z ) ) ) [564] => stdClass Object ( [id] => 5475 [name] => GHOSTPRISM [symbol] => GHOST [slug] => ghostprism [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2020-04-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 175000000 [circulating_supply] => 2438241.9628275 [total_supply] => 2438241.9628275 [platform] => [cmc_rank] => 565 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:15.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 2.71080095471 [volume_24h] => 417825.38786518 [percent_change_1h] => 0.374562 [percent_change_24h] => 3.45561 [percent_change_7d] => 7.13148 [market_cap] => 6609588.6406468 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:15.000Z ) ) ) [565] => stdClass Object ( [id] => 5429 [name] => DEAPcoin [symbol] => DEP [slug] => deapcoin [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2020-04-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 30000000000 [circulating_supply] => 882771017.068 [total_supply] => 30000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x1a3496c18d558bd9c6c8f609e1b129f67ab08163 ) [cmc_rank] => 566 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:15.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00742274324325 [volume_24h] => 510699.95943079 [percent_change_1h] => -0.0193509 [percent_change_24h] => 0.641827 [percent_change_7d] => -7.92695 [market_cap] => 6552582.6022784 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:15.000Z ) ) ) [566] => stdClass Object ( [id] => 4166 [name] => Realio Network [symbol] => RIO [slug] => realio-network [num_market_pairs] => 1 [date_added] => 2020-06-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 99999893 [circulating_supply] => 7074303.8895273 [total_supply] => 99999879.368635 [platform] => stdClass Object ( [id] => 512 [name] => Stellar [symbol] => XLM [slug] => stellar [token_address] => GBNLJIYH34UWO5YZFA3A3HD3N76R6DOI33N4JONUOHEEYZYCAYTEJ5AK ) [cmc_rank] => 567 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.91974803892 [volume_24h] => 0 [percent_change_1h] => 0.920641 [percent_change_24h] => -8.50728 [percent_change_7d] => 17.5545 [market_cap] => 6506577.1291169 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:13.000Z ) ) ) [567] => stdClass Object ( [id] => 2631 [name] => ODEM [symbol] => ODE [slug] => odem [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2018-04-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => smart-contracts [1] => education ) [max_supply] => [circulating_supply] => 219110098.30355 [total_supply] => 268946131 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xbf52f2ab39e26e0951d2a02b49b7702abe30406a ) [cmc_rank] => 568 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0296065313267 [volume_24h] => 176828.2610499 [percent_change_1h] => 8.2018 [percent_change_24h] => 1.90786 [percent_change_7d] => -12.6228 [market_cap] => 6487089.9894204 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:07.000Z ) ) ) [568] => stdClass Object ( [id] => 3883 [name] => QuickX Protocol [symbol] => QCX [slug] => quickx-protocol [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2019-04-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 498334427.95726 [total_supply] => 500000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xf9e5af7b42d31d51677c75bbbd37c1986ec79aee ) [cmc_rank] => 569 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0129841564674 [volume_24h] => 345028.57611302 [percent_change_1h] => 0.218051 [percent_change_24h] => -1.01027 [percent_change_7d] => 1.50273 [market_cap] => 6470452.1856893 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:12.000Z ) ) ) [569] => stdClass Object ( [id] => 2199 [name] => ALQO [symbol] => XLQ [slug] => alqo [num_market_pairs] => 1 [date_added] => 2017-11-19T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 64664324.290409 [total_supply] => 65539763.62146 [platform] => [cmc_rank] => 570 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.100044067543 [volume_24h] => 3044.7014977423 [percent_change_1h] => 0.339563 [percent_change_24h] => -1.22769 [percent_change_7d] => 44.5515 [market_cap] => 6469282.0269321 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:06.000Z ) ) ) [570] => stdClass Object ( [id] => 2181 [name] => Genesis Vision [symbol] => GVT [slug] => genesis-vision [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2017-11-15T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => asset-management ) [max_supply] => [circulating_supply] => 4426883.3118906 [total_supply] => 4436643.9285333 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x103c3a209da59d3e7c4a89307e66521e081cfdf0 ) [cmc_rank] => 571 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.45611009058 [volume_24h] => 536001.30693563 [percent_change_1h] => -0.0920861 [percent_change_24h] => -1.81225 [percent_change_7d] => 2.71121 [market_cap] => 6446029.4602641 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:06.000Z ) ) ) [571] => stdClass Object ( [id] => 3858 [name] => FNB Protocol [symbol] => FNB [slug] => fnb-protocol [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2019-04-11T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform ) [max_supply] => [circulating_supply] => 2366880913 [total_supply] => 2490000160 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x47b28f365bf4cb38db4b6356864bde7bc4b35129 ) [cmc_rank] => 572 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00270021947695 [volume_24h] => 375600.31418217 [percent_change_1h] => -0.361022 [percent_change_24h] => -0.497315 [percent_change_7d] => 1.63388 [market_cap] => 6391097.9409038 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:12.000Z ) ) ) [572] => stdClass Object ( [id] => 5160 [name] => Dune Network [symbol] => DUN [slug] => dune-network [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2020-05-04T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 415873485.656 [total_supply] => 519070377.656 [platform] => [cmc_rank] => 573 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:15.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0153548552478 [volume_24h] => 8964.4844105709 [percent_change_1h] => -2.41466 [percent_change_24h] => 2.53807 [percent_change_7d] => 2.27448 [market_cap] => 6385677.1736459 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:15.000Z ) ) ) [573] => stdClass Object ( [id] => 2359 [name] => Polis [symbol] => POLIS [slug] => polis [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2018-01-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => 25000000 [circulating_supply] => 9831890.5669544 [total_supply] => 9831890.5669544 [platform] => [cmc_rank] => 574 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.647541713614 [volume_24h] => 3359.6725842006 [percent_change_1h] => 0.346002 [percent_change_24h] => 5.14092 [percent_change_7d] => -5.00184 [market_cap] => 6366559.265791 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:07.000Z ) ) ) [574] => stdClass Object ( [id] => 2318 [name] => Neumark [symbol] => NEU [slug] => neumark [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2017-12-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => crowdfunding [1] => asset-management ) [max_supply] => 1500000000 [circulating_supply] => 37499235.813479 [total_supply] => 70017075.947654 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xa823e6722006afe99e91c30ff5295052fe6b8e32 ) [cmc_rank] => 575 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.169241470905 [volume_24h] => 32314.878418118 [percent_change_1h] => 1.74512 [percent_change_24h] => -2.54249 [percent_change_7d] => 23.2964 [market_cap] => 6346425.8268867 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:06.000Z ) ) ) [575] => stdClass Object ( [id] => 3180 [name] => Compound Coin [symbol] => COMP [slug] => compound-coin [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2018-08-16T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => [circulating_supply] => 53731717830.442 [total_supply] => 54281727831.442 [platform] => [cmc_rank] => 576 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.000117560596407 [volume_24h] => 25.402493671672 [percent_change_1h] => 0.339563 [percent_change_24h] => 5.52989 [percent_change_7d] => 5.90463 [market_cap] => 6316732.7941194 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:09.000Z ) ) ) [576] => stdClass Object ( [id] => 3620 [name] => Atlas Protocol [symbol] => ATP [slug] => atlas-protocol [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2018-11-27T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => marketing ) [max_supply] => 10000000000 [circulating_supply] => 2576066702.77 [total_supply] => 4000001000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => ATP-38C ) [cmc_rank] => 577 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00242643392268 [volume_24h] => 428181.12384514 [percent_change_1h] => -0.13778 [percent_change_24h] => 6.34036 [percent_change_7d] => 8.04478 [market_cap] => 6250655.6346875 [last_updated] => 2020-08-06T09:51:11.000Z ) ) ) [577] => stdClass Object ( [id] => 2473 [name] => All Sports [symbol] => SOC [slug] => all-sports [num_market_pairs] => 15 [date_added] => 2018-01-27T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => sports