Sist oppdatert: 19. mars 2018

            g20 markedskommentar
Marked

Markedsrapport 19. mars

I dagens markedsrapport ser vi nærmere på noen av helgens viktigste nyheter.
Eivind Dahl Ringard

Bitcoin-prisen løfter seg over $8000 igjen

Prisen per Bitcoin er opp $1000 det siste døgnet og koster nå rundt $8200. Bakgrunnen for prisstigningen er nyheten om at G20-landene trolig ikke kommer til å komme med strenge reguleringer av kryptovalutaer med det første.

Det har vært og er fortsatt knyttet stor spenning til G20-møtet som avholdes i Buenos Aires i dag og i morgen. Denne nyheten kommer i etterkant av FSBs anbefaling til G20-landene i forkant av møtet i Argentina.

The Financial Stability Board (FSB) uttaler at det bør komme en koordinert internasjonal regulering på sikt, men at krypto-markedet foreløpig ikke utgjør en trussel for finansiell stabilitet globalt. På topp utgjorde markedet under 1 % av globalt BNP og er dermed foreløpig en veldig liten sektor.

De enkelte landene i G20 står naturligvis fritt til å regulere sektoren hvordan de vil, og per dags dato ser vi blant annet at USAs ståsted er veldig ulikt tilnærmingen for eksempel Frankrike og Tyskland har til temaet. Vi kommer inn på dette lengre ned.

Slår Twitter følge med Google og Facebook?

Nyheten om at Twitter skal forby krypto-relatert reklame er foreløpig ikke bekreftet, men ryktet spres rakst via sosiale kanaler. Det er Sky News som melder at en ny reklame-policy vil bli implementert i løpet av 2 uker. Reklamering av ICOs, token-salg og krypto-lommebøker skal forbys for å beskytte investorer mot den økte trusselen for svindel. Twitter sliter med falske kontoer som lurer mennesker ved å utgi seg for å være anerkjente mennesker i krypto-miljøet.

I januar gjorde Facebook det som kjent forbudt å reklamere for ICOs og kryptovaluta, og i forrige uke annonserte Google at de vil forby det samme fra og med juni i år.

Dette vil primært gjøre det vanskelig for nye ICOer og produkter å få publisitet i markedet. For de etablerte kryptovalutaene vil dette trolig ikke ha så stor effekt da de ikke avhengig av samme type markedsføring.

Fransk U-sving?

Frankrike har fram til nå hatt en veldig streng regulatorisk framtoning mot ICOer, og så sent som i forrige uke slo de ned på 15 selskapet som drev med ulovlig markedsføring av kryptovalutaer.

Nå ønsker Frankrike at de som ønsker å utstede tokens og gjennomføre en ICO skal få et ordentlig rammeverk å forholde seg til. Utstederne må jobbe tett med regulatoriske myndigheter og få en lisens for å kunne gjennomføre en ICO.

For å få lisensen og for å beskytte investorene, må utsteder blant annet dokumentere og garantere for en fornuftig bruk av midlene som hentes inn.

EU som krypto-hub

Frankrike og Tyskland er to nøkkelmedlemmer både i EU og i G20. Begge landene ønsker en koordinert internasjonal regulering av krypto-markedet, med formål om å legitimere sektoren. De ønsker å posisjonere EU som den ledende krypto-huben i verden, men erkjenner at hensiktsmessig regulering må på plass før det er mulig.

Den foreløpig regulatoriske statusen i Tyskland og Frankrike er at kryptovalutaer er legitime finansielle instrumenter, men ytterligere lisenser og tillatelser må på plass.

USA står på sitt

Mike Lempres, som er Cheif Legal and Risk Officer i Coinbase, uttaler at stemningen blant de som ønsker å utstede nye tokens i USA er veldig kjøling. Entreprenører erkjenner at det kan bli vanskelig å få solgt nye tokens som «utility tokens», som skulle sørge for at en token ikke blir regulert som en security/verdipapir. Dette er svært viktig fordi det foreløpig ikke er noen krypto-børser i USA som har lisens til å formidle verdipapirer.

Slik det ser ut nå kommer USA til å kalle alle tokens for verdipapirer, noe som vil ramme eksisterende og planlagte tokens, i følge Nick Ayton, CEO i Chainstarter.

Stopp innom Coinweb og les vår daglige markedskommentar

Vi publiserer en daglig markedskommentar slik at du kan holde deg oppdatert på hva som skjer i kryptomarkedet.

Følg oss på Facebook og Twitter.

Coinweb-teamet