Bitcoin logo
Bitcoin
$38816.00
btc
+1.73%
Bitcoin logo
Ethereum
$2095.04
eth
+0.01%
Bitcoin logo
XRP
$0.61
xrp
+0.48%
Bitcoin logo
Bitcoin Cash
$226.34
bch
+1.49%
Bitcoin logo
Cardano
$0.39
ada
+1.84%
Bitcoin logo
Litecoin
$71.93
ltc
+2.41%

Zcash

 • Full anonymitet for transaksjoner
 • Hva er Zcash?
 • Formålet med Zcash
 • Problemer, Løsninger og bruk
 • Struktur og Organisasjon
 • Fordelene med Zcash
 • Ulempene med Zcash
 • Tyveri av kryptovaluta med $5 brekkjern

Full anonymitet for transaksjoner

Bitcoin er en testet og pålitelig teknologi som har revolusjonert hvordan vi ser på betaling og finansindustrien. Til tross for sine fordeler har Bitcoin has en seriøs svakhet som kanskje er mer seriøs enn skaleringsproblemet alle er så opptatt av. I Bitcoin blokkjeden kan du, ved å kjenne til en person sin offentlige nøkkel, se alle hans eller hennes transaksjoner, inkludert mottakeren av betalinger, sum av betalingen, og hvor mye penger du har. Teamet bak Zcash identifiserte denne svakheten og utviklet teknologi basert på Bitcoin sin kode, men med den forskjellen at de har lagt til funksjonalitet som gjør at både senderen, mottakeren og summen kan skjules.

Hva er Zcash?

Zcash er en desentralisert Proof of Work kryptovaluta kryptovaluta med åpen kildekode basert på Bitcoin sin publiserte kildekode. Proof of Work er den opprinnelige algoritmen brukt for å bekrefte transaksjoner i en blokkjede. I Proof of Work konkurrerer såkalte gruvearbeidere med hverandre om først å løse matematiske problemer for å produsere blokker i blokkjeden.

how the bitcoin blockchain works
Zcash er ikke en forgrening av selve Bitcoin blokkjeden. Bitcoin sin kildekode er åpen og publisert slik at hvem som helst kan gjøre bruk av den.
Zcash-versjonen av Bitcoin tilbyr noen viktige forbedringer når det gjelder personvern og sikring av privat informasjon. Brukere av Zcash kan velge å gjøre alt eller deler av transaksjonsinformasjonen sin privat. En kryptografisk teknikk kalt Zero-knowledge Proofs, lar Zcash garantere at transaksjoner er autentiske uten å måtte avsløre mer informasjon om dem. Zcash bruker en avansert versjon av Zero-knowledge proof kalt “Zero-Knowledge Succinct Non-Interactive Argument of Knowledge”. På grunn av det lange navnet er teknikken oftest bare kalt zkSNARK.

Zcash transaction

Formålet med Zcash

Bitcoin transaksjoner kan bli avslørt ved hjelp av sporing og analyse av pengestrømmer. Zcash har derfor laget et desentralisert og anonymt betalingssystem oppå Bitcoin sitt grunnleggende system ved hjelp av zk Snark teknologien. Zcash kan dermed tilby anonyme transksjoner som tar vare på personvernet til brukerne, og forhindrer uønsket innsyn i de private transaksjonene til brukerne.

Problemer, Løsninger og bruk

Bitcoin der transaksjonene ikke er private, men er åpne for hvem som helst som ønsker å laste disse ned. Denne forbedringen ble gjort ved hjelp av den relativt nye zkSNARK teknologien som gjør det mulig å verifisere transaksjoner uten å oppgi noe av den sensitive informasjonen som transaksjonene inneholder.

Bitcoin sliter med skalerbarhet, og har i den siste tiden implementert oppgraderinger for å bygge hva som er kalt Lightning Network. Dette er et system der transaksjonskanaler blir satt opp utenfor selve blokkjeden. Når en kanal blir stengt blir en transaksjon sendt til blokkjeden for oppgjøret. Problemet med Lightning Network transaksjonene er at de heller ikke er private. Zcash har bygget sin egen versjon av betalingskanaler utenfor blokkjeden kalt Bolt. Disse betalingskanalene er krypterte.

Struktur og Organisasjon

Zcash er en desentralisert organisasjon, og det er derfor ingen ledelse som styrer Zcash. I likhet med Bitcoin så har Zcash en organisasjon, Zcash Foundation, som tar seg av retningen for Zcash.

zcash team

Teamet bak Zcash har også bedriften ZcashCo. Dette er en bedrift som bidrar med utvikling av og oppgraderinger til Zcash. De bestemmer ikke hvilke oppgraderinger eller forandringer som blir utført, og de har ingen garantier for at arbeidet de gjør blir godkjent av Zcash-samfunnet gjennom Zcash Foundation. Til syvende og sist er det Zcash samfunnet, gjennom sine stemmer i Zcash Foundation som bestemmer den videre utviklingen for Zcash.

Zcash Monetary Base

Prosjektforslag som blir godkjente av Zcash-samfunnet blir betalt for gjennom Zcash Foundation. Zcash Foundation er finansiert av donasjoner. En del av disse donasjonene kommer for tiden fra teamet bak Zcash.

Det er verdt å nevne fordelingen av Zcash sin såkalte Founders’ Reward ettersom det har vært mye forvirring og feilaktig informasjon angående dette. Den totale mengden av Zcash er, i likhet med Bitcoin, begrenset til 21 millioner. Founders’ Reward vil bli utbetalt over de første 4 årene. Fordelingen av den totale pengemengden kan bli oppsummert som følger:

 • 90% til gruvearbeidere som utfører utvinningen av blokker
 • 5,7% til grunnleggere, ansatte og rådgivere
 • 1,6% til investorer
 • 1,2% til drift av Zcash Co for finansiering av nye kommersielle prosjekter
 • 1,4% til Zcash Foundation for å støtte teknologien på vegne av alle brukerne

Fordelene med Zcash

Zcash er kjent for å være en av de beste kryptovalutaene i markedet, og er lenger fremme enn de fleste valutaer når det gjelder personvern på grunn av sin suksessfulle implementering av zkSNARK. I tillegg er Zcash basert på Bitcoin, som er den mest testede valutaen i markedet. Zcash sin utvikling er for tiden støttet av et motivert og kompetent team, som ifølge Google grunnleggeren Sergey Brin uttalte at det nesten var utrolig at Zcash teamet hadde greid å implementere zkSNARK teknologien som er så ny.

I 2016 introduserte Zcash Equihash. Equihash er en algoritme som gjør det vanskeligere å bruke ASIC miners. ASIC miners er datautstyr som er laget spesielt for å utvinne en eller noen få typer kryptovaluta. Bakgrunnen for å prøve å i så stor som mulig grad unngå bruk av denne typen utstyr er at det har en tendens til å føre til sentralisering av utvinningen blant noen få spesialiserte selskaper som har råd til å investere i denne typen spesialisert utstyr.

zcash miner

I tillegg til dette har Equihash også veldig effektiv verifisering. Dette er noe som Zcash ser som viktig for planlagt implementering av lette noder. Det er planen å gjøre gruvedrift av Zcash så lett at folk for eksempel vil kunne utvinne Zcash med mobiltelefonen sin når den er plugget inn og ligger ubrukt om natten. Dette vil potensielt kunne bidra til sterk desentralisering av Zcash.

Implementeringen av Equihash gjør det også mulig å åpne for bruk av Zcash inne i Ethereum smartkontrakter. Dette vil virke på en lignende måte som BTC Relay. Ethereum kontrakter vil kunne bidra med sikker verifisering av Zcash transaksjoner uten mellomledd. Du vil med andre ord kunne betale med Zcash for a bruke Ethereum-baserte desentraliserte apper.

Zcash introduserte i utgangspunktet en 2MB blokkstørrelse, som er dobbelt så stort som den Bitcoin har brukt, slik at de løste problemet med lang kø for transaksjoner. I tillegg har Zcash nå introdusert gyldighetstid for transaksjoner som legges inn i køen for godkjenning. Dette betyr at en transaksjon for eksempel kan bli ugyldig og kanselleres etter 20 blokker, eller ca. 50 minutter.

Ulempene med Zcash

I og med at Zcash er basert på den samme kildekoden og det samme Proof of Work systemet som Bitcoin så er det naturlig at Zcash også sliter med en del av de samme problemene som Bitcoin når det gjelder sentralisering gjennom grupperinger av gruvearbeidere. Sentraliseringen av gruvearbeiderne er et ideologisk problem, men det har også etter hvert vist seg å være et voksende sikkerhetsproblem.

zcash miners

Store mengder datakraft, som kan leies til en billig penge, finnes nå ute i markedet ettersom utbyttet fra arbeidet til gruvearbeiderne stadig synker i takt med stigningen i vanskelighetsgraden til Bitcoin sine Proof of Work algoritmer. For Zcash er dette for tiden et enda større problem enn for Bitcoin. En av grupperingene av gruvearbeidere som utvinner Zcash er kalt Flypool. Flypool er mer enn dobbelt så stor som den nest største aktøren kalt F2pool. Det er abslutt mulig at Flypool kan ha kapasitet nok til å gjennomføre et 51% angrep.

51-Attack-Becoming-Regular

Gruvearbeidere blir etter hvert i økende grad fristet til å misbruke datakraften sin til andre mer profitable, og mer lyssky, aktiviteter. En av disse aktivitetene viser seg i økende grad å være 51% angrep. Så langt er vel over 4 millioner dollar stjålet i denne typen angrep. Et av de nylige ofrene for et slikt angrep var Zencash, som er en mindre forgrening av Zcash. Angrepet på Zencash er antatt å ha kostet kun 5,237 USD for å utføre et angrep på en time. Tyvene kom seg unna med en halv million dollar. Et lignende angrep på Zcash er estimert til å kunne koste 37,859 USD per time. Dette er mye penger å investere, men det begynner å bli fristende når tyvene kan slippe unna med millioner av dollar. Zcash, med sin anonymitet, utgjør et særlig fristende mål ettersom det er umulig å vite hvem som stjal pengene i etterkant.

Et annet område under diskusjon er betaling av nødvendig utvikling og vedlikehold av systemene. I teorien skal dette bli gjennomført av uavhengige utviklere basert på demokratiske avgjørelser i Zcash samfunnet. Dette har mye til felles med systemet som Bitcoin bruker. Bitcoin har i det siste fått mye kritikk for sitt økende engasjement med Blockstream , og det har vært mye snakk om hvorvidt Blockstream har tatt kontrollen over Bitcoin for å implementere sin egen agenda og implementere Lightning Network.

Det er uklart om Bitcoin sin involvering med Blockstream er så seriøse som det blir påstått, men det er klart at Blockstream bidrar med 16-20% av utviklerne til Bitcoin prosjektet, som er en ikke ubetydelig andel. Det kan godt tenkes at uten sin egen uavhengige finansieringskilde Zcash prosjektet kan komme i en lignende situasjon der en eller flere finansielle bidragsytere utøver gradvis større innflytelse over utviklingen av kryptovalutaen.

Som nevnt tidligere fordeler Zcash en såkalt Founders’ Reward på 20% over de første fire årene. Dette har blitt sett på som grådig av noen, men når man ser på fordelingen i detaljer viser det seg at dette er en ganske balansert løsning, og at det til slutt dreier seg om 10% fordelt på alle involvert i arbeidet med å utvikle Zcash. Man må ta i betraktning at Zcash aldri hadde en ICO for å finansiere prosjektet. Det som kanskje i denne sammenheng er mer alvorlig er at denne ordningen på grunn av valutaens anonymitet teoretisk sett kan misbrukes ved at de som kontrollerer valutaen med vilje eller under press setter opp en uendelig tilføring av ny valuta.

Tyveri av kryptovaluta med $5 brekkjern

Kryptovaluta-relatert kriminalitet som inkluderer fysiske angrep er på vei oppover. Med Bitcoin kan transaksjoner spores ettersom alle transaksjonene er lagret i en offentlig blokkjede. Hvem som helst kan laste ned denne komplette transaksjonshistorikken. Ut fra dataene i denne enorme databasen er det teoretisk mulig at for eksempel kriminelle greier å identifisere individer som har store mengder Bitcoin. Derfra er det ikke så vanskelig å innbille seg at sjansene for at det såkalte “$5 brekkjern-angrepet” kan skje er ganske realistiske. Denne korte tegneserien er en litt humoristisk, men samtidig alvorlig, påminnelse om hvor viktig Zcash sitt bidrag til kryptovalutateknologi er.

theft of crypto

Anbefalte artikler

Se alle
Liker du tjenesten Coinweb tilbyr?
Donasjoner kan sendes til følgende adresser:
Kopiert til utklippstavlen! 1AdiRqNmDszWVLcLyYSJjY1YQawvuNqxKN
Kopiert til utklippstavlen! 0x49623cb417a2628778f230a0b65c433419c2db0d