Bitcoin logo
Bitcoin
$38816.00
btc
+1.73%
Bitcoin logo
Ethereum
$2095.04
eth
+0.01%
Bitcoin logo
XRP
$0.61
xrp
+0.48%
Bitcoin logo
Bitcoin Cash
$226.34
bch
+1.49%
Bitcoin logo
Cardano
$0.39
ada
+1.84%
Bitcoin logo
Litecoin
$71.93
ltc
+2.41%

Waltonchain

  • Hva er Waltonchain?
  • Formålet med Waltonchain
  • Struktur og Organisasjon
  • Fordelene med Waltonchain
  • Ulempene med Waltonchain
  • Avslutning

Waltonchain - Blokkjede integrert med IoT

Vi er på full fart inn i den neste epoken av informasjonsalderen, Alderen av Tingenes Internett (IoT), der objekter blir koblet sammen og kommuniserer med hverandre via Internett. En av metodene objekter kan bruke for å kommunisere er ved hjelp av Radiofrekvensidentifikasjon (RFID) brikker som virker som en unik identifisering av objektet når det kommuniserer med nettverket.

Waltonchain, oppkalt etter Charles Walton, oppfinneren av RFID, er et interessant nytt kryptovalutaprosjekt som virker i grensesnittet mellom programvare og objekter. Fokusen til prosjektet er å kombinere det fysiske og det digitale for å skape effektiv behandling av verdikjeden til bedrifter. Waltonchain er i utgangspunktet spesialisert mot tekstilindustrien der utviklerne har mye erfaring, men prosjektet har potensiale som strekker seg mye bredere enn det.

Problemer og Løsninger

Et av hovedproblemene med fullstendig implementering av IoT og autonome objekter er hvor data lagres. I mange objekter er det ikke praktisk å lagre all nødvendig informasjon lokalt, men dersom det lagres sentralt ender vi opp med spørsmålet om hvem som eier og kontrollerer dataene.

Dette er et problem som ofte har med tillit å gjøre. Man vil forsikre seg om at personlige data ikke blir gjort tilgjengelig for uvedkommende enten med eller uten hensikt. Et relevant eksempel for mange er biler som i større og større grad blir IoT objekter. Lagring av geo-posisjonsdata er et sensitivt punkt som har både fordeler og ulemper. Med sentralisert lagring og tilgang til data kan alle biler lære av hvilke veier som er farbare, hvor trafikken står stille, og hvor en stjålet bil befinner seg, men den samme informasjonen kan også brukes til å vite når en person er borte fra hjemmet sitt for å for eksempel gjøre innbrudd.

I tillegg er tap og forandring av data potensielle problemer som i økende grad blir viktige ettersom vi blir mer og mer avhengige av IoT objekter og IT baserte systemer. Noen av de mest skremmende eksemplene på dette er Ransomware som i økende grad har blitt et problem for sentraliserte datasystemer.

Desentralisering gjennom en blokkjede er en løsning som kan hjelpe med dette ettersom data blir kopiert til alle nodene på blokkjeden, og ikke er ikke er eid eller kontrollert av noen som helst. Dette betyr også at dersom en av datamaskinene blir utsatt for et ransomware angrep vil informasjonen fortsatt være tilgjengelig. En blokkjede vil også beskytte integriteten til opplastede data slik at det blir umulig å forandre informasjonen uten tillatelse. Kryptering kan brukes i kombinasjon med blokkjeden for å beskytte personvernet til brukerne og gjøre informasjonen privat.

Hva er Waltonchain?

Waltonchain er prosjektet som utsteder kryptovalutaen Waltoncoin (WTC). Prosjektet kombinerer blokkjedeteknologi med RFID for å kunne oppnå mer effektive løsninger for administrering av verdikjeden til varer. Waltonchain planlegger på lengre sikt å introdusere IoT for å lage et desentralisert økosystem for sammenkobling av objekter. Teamet beskriver konseptet sitt som Value Internet of Things (VIoT), som er et slags nettverk der fysiske objekter har individuelle digitale identiteter.

Et av de første bruksområdene for teknologien som er utviklet er for klesindustrien der RFID brikkene brukes for å holde kontroll med Klærne gjennom hele verdikjeden Det er også interessant å merke seg potensialet for RFID merking av merkeklær, samt potensialet for markedsundersøkelser basert på måling av hva folk gjør med individuelle klesplagg inne i butikken.

En annen industri Waltonchain samarbeider tett med er matvareindustrien der et system for sporing av mat er under utvikling for å kunne garantere kvalitet. En rekke flere bruksområder er forventet å bli introdusert i nær fremtid.

Kombinasjonen av patentert RFID teknologi med avansert blokkjedeteknologi er en av de mest fremtredende styrkene til Waltonchain. Firmaet som står bak Waltonchain har utviklet sin egen patenterte RFID teknologi som er spesialtilpasset for å samarbeide med Waltonchain blokkjeden.

Data blir samlet inn hver gang en vare blir skannet, for eksempel når den går ut av lageret og forlater fabrikken, når den lastes på en lastebil, eller når den selges i en butikk. Dataene blir deretter lagret i Waltonchain blokkjeden. Det er denne blokkjeden som forsikrer at data i systemet ikke kan forandres av uvedkommende ettersom informasjonen er distribuert over hele nettverket.

Waltonchain er strukturert med tanke på at bedrifter og organisasjoner skal kunne lage sine egne sidekjeder under Waltonchain hoved-blokkjeden. I disse sidekjedene kan bedrifter fritt frem kryptere sine data. De er også fri til å bruke egne konsensus mekanismer slik som for eksempel PoS, PoW eller Directed Acyclic Graph (DAG).

waltonchain

For øyeblikket bruker waltonchain ERC20 tokener fra Ethereum, men dette er kun midlertidig til de er ferdige med utviklingen og får lansert sin egen blokkjede. Waltonchain sin konsensusmodell som brukes for å verifisere transaksjoner vil være en avansert versjon av Proof of Stake (PoS) modellen som de har kalt Proof of Stake and Trust (PoST).

PoS er brukt av blant andre Steem, Neo og Lisk. Andre kryptovalutaer, Inkludert Ethereum og Cardano, holder også på med overgang til PoS. Fordeler med PoS over Proof of Work, som for tiden blant annet blir brukt av Bitcoin, er at PoS er raskere, mer skalerbart, og innebærer mindre unødvendig bruk av utstyr og elektrisitet. PoST er en modell som ligner på PoS, men som i tillegg legger vekt på hvor godt ryktet til hver enkelt node er i systemet. PoW er også brukt til en viss grad for å skrive inn informasjon i blokkene. Mer informasjon om utvinning av WTC finnes her.

Formålet med Waltonchain

Formålet med Waltonchain er å oppnå en situasjon der man kan oppnå helautomatisert distribusjon og lagring av varer mellom forskjellige bedrifter basert på smartkontrakter. Dette vil i veldig stor grad kunne fjerne menneskelige feil i lager og logistikk-prosessen. Dette planlegger Waltonchain å gjøre ved å gi fysiske objekter en digital identitet ved hjelp av RFID brikker.

Struktur og Organisasjon

Organisasjonen er basert i Kina der produksjonen av RFID brikkene også foregår. De har også kontor i Sør Korea. Prosjektet har et stort team med imponerende bakgrunner. De virket til å være åpne i sin kommunikasjon gjennom sosiale media.

Silictec er selskapet Waltonchain samarbeider med for produksjon av RFID brikkene sine. Noen av teamet til Waltonchain har eierandel i dette selskapet.

Fordelene med Waltonchain

Waltonchain gir muligheten til å bygge en stor database av logistikkdata og andre typer verdifulle data som kan analyseres for å forbedre effektivitet og identifisere svake punkter i verdikjeden. Den gir også muligheten til å bli kvitt store mengder unødvendig papirarbeid og kutte kostnader. Dette vil bli gjort blant annet ved hjelp av Waltonchain sine selvproduserte RFID brikker som kan produseres for under 5 cent per stk.

Som en kryptovaluta har Waltoncoin fordelen av at den er den, i likhet med Ethereum sin Ether, er den sentrale betalingsmåten i et økosystem som gir valutaen en slags verdi i seg selv. På Waltonchain plattformen trengs Waltoncoin for transaksjoner i sidekjedene til Waltonchain hoved-blokkjeden. Dette betyr at desto flere prosjekter som blir etablert på Waltonchain desto mer vil valutaen bli etterspurt. Dette er en relativt stor forskjell fra kryptovalutaer der verdien kun er deres funksjon som betalingsmiddel ettersom Waltonchain prosjektet har i seg selv stor verdi i næringslivet.

Ulempene med Waltonchain

Så langt har Waltonchain teamet vist seg å være flinke på den tekniske siden, men de har imponert mindre når det gjelder kommunikasjon, profilering og markedsføring av prosjektet. Dette har ført til at prosjektet kanskje har fått noe mindre oppmerksomhet enn det fortjener i forhold til mange andre prosjekter som har fått mye mer oppmerksomhet for mye mindre solide prosjekter.

Waltonchain sitt whitepaper er langt og tunglest, og det er kanskje derfor mange som ikke får med seg alle de viktige detaljene i prosjektet.

Teamet virker veldig kinesisk. Mange av intervjuene som finnes med teamet er på kinesisk, og det virker som mange er ukomfortable med å bruke engelsk. Dette kan kanskje se ut som en detalj, men det kan tenkes at dette også henger sammen med deres vanskeligheter med å få prosjektet sitt i rampelyset. Kommunikasjonen med potensielle kjøpere (som ikke er fra Kina) virker litt anstrengt. Det kan også tenkes at det er vanskelig for teamet å forstå mentaliteten til kjøpere i viktige markeder i vesten.

Ryktene sier at eierne av WTC kan eie mellom 42-70%. Dersom dette er sant er det noe folk definitivt bør ta til ettertanke før de eventuelt investerer.

Avslutning

Alt i alt er Waltonchain et interessant tillegg i kryptomarkedet. De har en forretningsmodell som binder sammen fysiske objekter og prosesser med digitale identiteter og transaksjoner på en effektiv og strømlinjeformet måte. Det er uten tvil at teknologien Waltonchain jobber med kommer til å bli verdifull for bedrifter, noe som betyr at Waltoncoin mest sannsynlig vil ha en underliggende verdi i tillegg til den humørsvingningene i markedet bestemmer seg for.

Anbefalte artikler

Se alle
Liker du tjenesten Coinweb tilbyr?
Donasjoner kan sendes til følgende adresser:
Kopiert til utklippstavlen! 1AdiRqNmDszWVLcLyYSJjY1YQawvuNqxKN
Kopiert til utklippstavlen! 0x49623cb417a2628778f230a0b65c433419c2db0d