Bitcoin logo
Bitcoin
$38816.00
btc
+1.73%
Bitcoin logo
Ethereum
$2095.04
eth
+0.01%
Bitcoin logo
XRP
$0.61
xrp
+0.48%
Bitcoin logo
Bitcoin Cash
$226.34
bch
+1.49%
Bitcoin logo
Cardano
$0.39
ada
+1.84%
Bitcoin logo
Litecoin
$71.93
ltc
+2.41%

VeChain

  • VeChain - Blokkjeden som løser virkelige forretningsproblemer
  • Hva er VeChain
  • VeChain Token (VET) og VeThor Token (VTHO)
  • Struktur og økonomi
  • Problemer, løsninger og bruk
  • Fordelene med VeChain
  • Ulempene med VeChain
  • Avslutning

VeChain - Blokkjeden som løser virkelige forretningsproblemer

Hvor kommer maten din egentlig fra? Har whiskey flasken din vært blitt åpnet etter at den forlot produsenten? Er håndvesken din original merkevare? Har iskremen din smeltet og blitt frosset igjen på veien til butikken? Dette er noen av de utallige spørsmålene både bedrifter og konsumenter endelig vil kunne få pålitelige svar på ved hjelp av prosjektet til VeChain.

vechainbmw

https://www.newsbtc.com/2018/02/27/vechain-enlists-nordic-god-power-bmw-rebrand/

Desto flere parter som samarbeider om å fullføre en oppgave desto vanskeligere blir det å kontrollere kvaliteten på sluttresultatet, og desto vanskeligere er det å tilskrive ansvar og finne ut akkurat hvor og hvorfor noe gikk galt. Dette er spesielt relevant når man snakker om forsyningskjeder. VeChain er en plattform som fokuserer på løse problemer med forsyningskjeder, som har vært en hodepine for bedrifter siden tidenes morgen.

VeChain sitt prosjekt forbedrer administrasjonen og klargjør ansvar innen forsyningskjeder gjennom bruk av revolusjonerende blokkjedeteknologi i kombinasjon med andre teknologier slik som for eksempel temperatursensorer og RFID brikker.

Hva er VeChain

VeChain er ikke hundre prosent desentralisert. I stedet har de introdusert et system der 101 kjente godkjennere, også kalt Authority-masternoder, produserer blokker i systemet. For denne jobben blir de betalt i VTHO tokens.

Det finnes fire typer noder i VeChain:

Strength Node : 10 dager med minimum 1 000 000 VET
Thunder Node : 20 dager med minimum 5 000 000 VET
Mjolnir Masternode : 20 dager med minimum 15 000 000 VET
Thrudheim (Authority) Masternode : Begrenset tilgang. Minimum 25 000 000 VET

I tillegg til å motta samme mengde VTHO som vanlige noder mottar Thrudheim Authoruty-masternoder også 30% av all VTHO som betales når transaksjoner utføres. De resterende 70% blir tilintetgjort. Thrudheim masternoder må gå gjennom en inngående KYC prosess, og deres identitet publiseres. Det finnes i tillegg også andre kriterier for hvem som kan fungere som en Autority-masternode. Disse kriteriene bestemmes av VeChain Foundation.

proof

https://medium.com/poa-network/proof-of-authority-consensus-model-with-identity-at-stake-d5bd15463256

VeChain startet med ERC20 tokener på Ethereum sin blokkjede, men har nå allerede flyttet over til VeChain sin egen blokkjede kalt VeChainThor. Konsensusprotokollen til VeChain på den nye blokkjeden er bygd på en forbedret versjon av Proof of Stake (PoS) kalt Proof of Authority (PoA).

PoS er en konsensusmodell der eiere av tokener, ofte kalt master-noder, som har låst inn tokener kan validere nye blokker i blokkjeden i bytte mot betaling som de får i form av nye tokener. Desto flere tokener en PoS node har desto mer har den å tape på å validere uriktige transaksjoner.

Et problem med PoS er at mennesker kan legge forskjellig verdi på verdiene de har låst inn basert på for eksempel hvor stor deres totale beholdning av andre kryptovalutaer er. Det er også et problem at PoS systemet er strukturert slik at noen få noder etter hvert vil bli stadig rikere og få mer og mer kontroll over nettverket. Med andre ord sentralisering. En kjent svakhet med PoS er også den såkalte “ingenting å tape” problemet. Dette er en situasjon som kan oppstå dersom to forskjellige forgreninger oppstår i blokkjeden. På grunn av at noder i PoS ikke bruker datakraft på å verifisere blokkene vil nodene ikke ha noe å tape på å støtte begge forgreningene.

PoA løser disse problemene rett og slett ved å også sette hver Authority-masternode sitt gode navn og rykte på spill. Alle Authority-masternoder i VeChain blir valgt basert på sitt gode navn og rykte. Dette kan for eksempel være bedrifter som er kjent for sin profesjonalitet, og som vil ha veldig mye å tape dersom de skulle delta i misbruk slik som for eksempel verifisering av feil blokker for egen vinnings skyld. I tillegg må disse Authority-masternodene også låse inn store verdier i form av VeChain Tokens slik at de også har mye å tape finansielt dersom de undergraver integriteten til blokkjeden.

VeChain Token (VET) og VeThor Token (VTHO)

Screenshot-2018-11-05-10.40.14

https://coincentral.com/vechain-thor-beginner-guide/

Før VeChain fikk sin egen blokkjede hadde de kun en type tokener, nemlig VEN som var basert på Ethereum sin ERC20 standard. VeChain sin nye blokkjede har et nytt system som bruker to forskjellige tokener kalt VET og VTHO. VET brukes som en slags digitale penger for finansielle aktiviteter og betalinger innenfor blokkjeden. Brukere som har mer VET vil også få høyere prioritet og flere rettigheter på VeChain blokkjeden. Når hovednettet til VeChain åpnet og de nye tokenene ble operasjonelle fikk eiere av VEN lov til å bytte inn disse i VET i en ratio av 1 VEN :100 VET.

Dersom du har VET mottar du VTHO. Dette er brukes som energi for å gjennomføre smartkontrakter eller kjøre apper på blokkjeden. Systemet ligner litt på systemet til NEO slik den produserer GAS tokener for de som eier NEO. Minimum VTHO produksjon man får per dag er 0.000432 VTHO per VET man holder. Dette er et nivå som etter hvert kommer til å bli justert gjennom avstemninger i VeChain systemet.

Struktur og økonomi

I tillegg til å ha innvirkning på konsensus har VET også betydning for driften av VeChain.Dersom du holder mer enn en million Vet har du nemlig mulighet til å direkte påvirke fremtiden til nettverket gjennom å stemme på avgjørelser som blant annet har med teknologi, drift, og PR å gjøre.

Problemer, løsninger og bruk

VeChain fokuserer blokkjeden sin på å løse logistiske problemer som lenge har vært en konstant hodepine for bedrifter. Matvarer har for eksempel ofte en begrenset holdbarhet som kan reduseres drastisk dersom temperaturer stiger over visse verdier eller dersom segl blir brutt. Dette betyr at man gjerne kan ende opp i situasjoner der varene blir verdiløse når noen i forsyningskjeden ikke utfører oppgaven sin riktig.

Med en komplisert forsyningskjede vil det være vanskelig å vite hvor ting kan ha gått galt. Dersom noen tabber seg ut og ender opp med å ødelegge forsendelsen vil de ofte ha store økonomiske insentiver for å dekke over problemet og sende det videre til neste ledd i forsyningskjeden. Resultater er at et dårlig produkt kanskje ender opp i butikken, og ingen vet hvem som er ansvarlige for problemet. Til sist ender konsumenten, som siste ledd i forsyningskjeden opp med å skylde på produsenten som første ledd i forsyningskjeden, og merkenavnet til produsenten vil bli skadelidende.

Det er her blokkjedeløsningen til VeChain kommer inn. Ved hjelp av VeChain kan nemlig eieren av produktet se akkurat i hvilket ledd der for eksempel temperaturen på et lass med iskrem steg til et nivå der kvaliteten på iskremen ble ødelagt. Temperaturinformasjonen vil bli skrevet inn i blokkjeden der den ikke kan forandres. Slik kan ansvaret for uhellet tilskrives riktig ledd i forsyningskjeden, og man kan lære fra feil som ble gjort. Teknisk finnes det mange måter å gjøre dette. VeChain har sitt eget team som jobber på tekniske IoT løsninger, slik som for eksempel sensorer for forsyningskjeder.

Fordelene med VeChain

En av styrkene til VeChain er at de er veldig flinke på å knytte til seg strategiske partnere. Blant partnerne til VeChain finner vi en rekke av tungvektere fra internasjonalt næringsliv inkludert DNV-GL, Kuehne + Nagel, LVMH, Renault, BMW, PWC , DB Schenker og mange flere som samlet forvalter hundrevis av milliarder dollar. I tillegg til alle disse partnerne fra privat sektor har VeChain også opprettet samarbeid med kinesiske og kypriotiske myndigheter.

Det er vanskelig å presisere viktigheten av disse partnerskapene for VeChain som en offentlig blokkjede. Det som er åpenbart er at disse partnerskapene i seg selv allerede kan bidra til veldig stort volum av transaksjoner på blokkjeden. I tillegg må man også ta i betraktning at disse selskapene også er veldig strategisk viktige. De er nemlig innflytelsesrike selskaper som åpner dørene for samarbeid med andre selskaper.

DNV-GL er for eksempel en av verdens ledende organisasjoner innenfor sertifisering generelt, med en særlig dominerende rolle innenfor shipping og logistikk. Det å kunne vise til DNV-GL sertifisering er for et logistikkselskap sett som et bevis på at man driver i henhold til de høyeste standardene i industrien. DNV-GL er et selskap som stort sett alle i logistikk industrien stoler 100% på, men i tillegg til det er det også et selskap produsenter stoler på når de bestemmer seg for hvilken logistikkpartner de vil bruke.

Kuehne + Nagel, som er basert i Sveits, er sannsynligvis verdens største logistikkselskap. I 2010 stod dette ene selskapet for hele 15% av verdens luft- og sjø-transport målt i inntekt. DB Schenker er et lignende gigantisk selskap innen logistikkindustrien med 72 000 ansatte i 2000 kontorer in 140 forskjellige land. Begge disse selskapene er blant samarbeidspartnerne til VeChain.

Dersom du ser på listen over selskaper som som ellers er representert vil du begynne å legge merke til kundeforhold mellom de eksisterende selskapene. Dette er et tegn på at VeChain har greid å inkludere strategiske partnere som kan introdusere andre selskaper som partnere slik at de kan samarbeide med VeChain sin blokkjede som basis for forsyningskjedene sine.

Ulempene med VeChain

VeChain er basert på PoA konsensus. Dette er ikke en fullt desentralisert konsensus mekanisme. Selv om konsensus mekanismen i PoA er fordelt på 101 Thrudheim Authority-masternoder er det fortsatt fare for at en viss sentralisering vil forekomme. For eksempel er mange av samarbeidspartnerne til VeChain bedrifter som allerede jobber sammen. Det betyr at man for eksempel kan risikere sentralisering rundt en gruppering i næringslivet, noe som kanskje vil kunne skremme bort konkurrerende grupperinger fra å bruke kjeden.

I tillegg forteller denne artikkelen om et annet potensielt problem for VeChain kalt
“Blockchain Bloating”, en situasjon der størrelsen på blokkjeden vokser ukontrollerbart. Dette er et problem som en av de konkurrerende blokkjedene sliter med, og det er ikke klart om VeChain enda har funnet en løsning på dette problemet.

Avslutning

VeChain er er en plattform som fokuserer på å rydde opp i forsyningskjeder rundt omkring i verden. Dette er et stort problem som mange strider med, og deres prosjekt har derfor greid å få støtte fra mange av de mest innflytelsesrike bedriftene i verden innen logistikkbransjen på relativt kort tid.

VeChain er ikke en typisk desentralisert løsning ettersom de bruker Proof of Authority (PoA) som konsensus-mekanisme. Denne typen løsning er generelt sett som mer sentralisert enn mange andre blokkjeder, men samtidig tilbyr PoA hurtig behandling med opp til 10 000 transaksjoner per sekund, og PoA løser også noen av svakhetene med Proof of Stake (PoS).

Vi har så langt til gode å finne blokkjedeteknologi uten svakheter. Det samme gjelder VeChain, men med profesjonell støtte og finansiering er det få problemer som man ikke kan løse. VeChain kan skilte med en av de mest imponerende samlingene av partnere i industrien, og er derfor bedre posisjonert enn mange andre konkurrerende blokkjeder for å håndtere problemer de måtte treffe på etter hvert.

Anbefalte artikler

Se alle
Liker du tjenesten Coinweb tilbyr?
Donasjoner kan sendes til følgende adresser:
Kopiert til utklippstavlen! 1AdiRqNmDszWVLcLyYSJjY1YQawvuNqxKN
Kopiert til utklippstavlen! 0x49623cb417a2628778f230a0b65c433419c2db0d