Bitcoin logo
Bitcoin
$38786.00
btc
+1.76%
Bitcoin logo
Ethereum
$2099.21
eth
+0.33%
Bitcoin logo
XRP
$0.62
xrp
+0.92%
Bitcoin logo
Bitcoin Cash
$226.09
bch
+1.50%
Bitcoin logo
Cardano
$0.39
ada
+2.18%
Bitcoin logo
Litecoin
$72.03
ltc
+2.71%

TRON

  • Kampen mot et sentralisert internett
  • Hva er TRON
  • Organisasjonens struktur og økonomi
  • Problemer, løsninger og bruk
  • Formålet med TRON
  • Fordelene med TRON
  • Ulempene med TRON
  • Avslutning: En uoppnåelig balanse?

Kampen mot et sentralisert internett

I 1969 ble fire datamaskiner stående på forskjellige steder sammenkoblet via ‘ARPANET’. Det militære forskningsprosjektet utviklet seg i en uventet retning, og det vi i dag kjenner som Internett beveget seg raskt utenfor det militæres kontroll. Faktisk var det utenfor noens kontroll. Internett har blitt et symbol på frihet og fri flyt av informasjon, ideer og innhold på tvers av landegrenser - uten noen sentralisert kontroll.

Men mye har skjedd siden den gang. Internett, som et desentralisert system for deling av informasjon, blir i stadig større grad dominert av noen få bedrifter. Det har nå blitt slik at de som kontrollerer pengestrømmen på Internett i stor grad også kontrollerer informasjonen de aller fleste får tilgang til på Internett. Det er denne dominansen TRON har lagt seg til hat, og vil rette opp i.

Hva er TRON

TRON fungerer som en slags desentralisert versjon av iTunes eller Google Play. Brukere kan publisere, lagre og eie data. Brukere kan også kjøpe og selge underholdning, og til og med søke finansiering, for eksempel for produksjon av underholdningsprodukter, gjennom sin egen ICO innen systemet.

Exodus

Exodus er navnet på TRON sitt hovednettverk. Dette er et desentralisert nettverk der brukere fritt kan kjøpe, selge eller dele innhold direkte med hverandre uten innblanding fra tredjeparter slik som for eksempel Google Play eller iStore.

Tronix Token

Tronix Token er kryptovalutaen som brukes for transaksjoner inne i Exodus-nettverket. Du kan kjøpe og selge innhold i denne valutaen. Ved hjelp av Tronix kan mellommenn slik som Google Play eller iTunes kuttes ut. Det betyr både at innholdet vil koste mindre for kjøperne, og at mer av profitten vil gå til de som faktisk produserer innholdet.

Transaksjonskostnader i Exodus betales i Tronix Token. Transaksjonskostnaden vil bli en av de billigste blant kryptovalutaene; 0.0001 TRX per transaksjon, eller rundt 200.000 transaksjoner for 0.01 USD i dagens kurs.

Desentraliserte applikasjoner

Det er verdt å nevne at TRON-nettverket gjør det mulig å lage desentraliserte apper.

Tron struktur og økonomi

Organisasjonens struktur og økonomi

Prosjektet blir for tiden drevet av Tron Foundation, som er basert i Singapore. Organisasjonen er grunnlagt av Justin Sun, som tidligere jobbet som sjefsrepresentant for Ripple i Kina. Justin er også grunnlegger og leder for appen Peiwo som har rundt 30 millioner brukere. I Juni 2018 kommer ansvaret for driften til å bli overlevert til 27 representanter valgt av TRX-eiere.

I motsetning til Bitcoin, som er basert på Proof of Work-algoritmen, er TRON basert på konsensus-mekanismen Delegated Proof of Stake. I nettverket betyr dette at brukerne stemmer på 27 noder som skal representere resten av brukerne i det kommende året. Det er disse ‘superrepresentantene’ som vil være ansvarlige for regelmessig vedlikehold og drift av nettverket.

Superrepresentantene vil bli tildelt 32 TRX per blokk de godkjenner, som kan komme til å bli en forholdsvis attraktiv forretning i og med at TRON-nettverket generer én blokk per sekund. Ved å delta i avstemningen kan brukerne ikke bare være med på å bestemme hvem som styrer nettverket gjennom en demokratisk prosess. De kan også selv motta bonuser fra nodene de stemte på.

Problemer, løsninger og bruk

Tanken bak Internett i dag er at du er fri til å se på hvilket innhold du ønsker. For tiden blir imidlertid Internett i økende grad dominert av store selskaper som Google, Facebook og Apple. I realiteten er dette en ny form for sentralisert kontroll av Internett. Disse selskapene tar i større og større grad kontrollen over hvilken type innhold som blir publisert og kan tjene penger via kanalene de eier. Resultatet av dette er at kritiske stemmer og folk som tenker annerledes fra mainstream-normen blir utestengt fra plattformene som gir dem tilgang til et publikum.

TRON forsøker å desentralisere Internett og distribusjon av underholdningsmateriale. Her blir innhold delt direkte mellom to parter som er innenfor et desentralisert nettverk, og ikke gjennom en sentralisert tredjepart. Det vil si at delingen av innholdet ikke kan sensureres. Det vil også si at ingen sentral autoritet kan bestemme hvilket innhold som skal distribueres og hvilket som ikke får lov. Innhold vil etterhvert bli distribuert på bakgrunn av popularitet, samt innstillingene du har valgt.

Innholdet kan også kjøpes og selges direkte for TRX, som er en annen viktig komponent av fri innholdsdistribusjon. Tenk for eksempel på WikiLeaks, som ble boikottet av de vanligste betalingsløsningene på grunn av politisk press. Dette er en av de mest høyprofilerte sakene av denne typen, men det finnes en rekke andre eksempler også, som vi sannsynligvis aldri vil få høre om.

Sentralisert internett og Tron

Formålet med TRON

Grunnleggeren Justin Sun beskriver prosjektets mål som å fremtvinge grunnleggende forandringer i underholdningsindustrien og hvordan underholdningsplattformene driver sin forretningsvirksomhet. Han planlegger å starte med gaming og sosiale media.

TRON er et nettverk for publisering og distribusjon av innhold. Generelt sett er tanken bak prosjektet distribusjon av underholdningsprodukter. For tiden er underholdningsprodukter kontrollert gjennom sentraliserte systemer. Dette gjør at det det er vanskelig og dyrt for små og uavhengige produsenter å få produktene sine ut i markedet og ut til kundene.

Videre er det mulig å lage desentraliserte applikasjoner på nettverket. Dette gjør det vanskeligere å sensurere og stoppe appene på steder som sliter med sensur.

Fordelene med TRON

En av de store fordelene med TRON er deres suksess med desentraliserte apper. Gjennomslaget Peiwo var en stor seier for prosjektet. De har også vist seg å ha god teknisk kompetanse med suksessfull utvikling og lanseringer av testnettverket sitt og hovednettet som ble lansert i 2018.

Kina er et enormt potensielt marked, som også er hjemmemarkedet til TRON. Kina er for tiden svært restriktivt når det gjelder kryptovaluta, men det er grunn til å tro at dette er et midlertidig tiltak frem til myndighetene finner ut hvordan de best kan kontrollere kjøp og salg av disse nye, digitale pengene. TRON-ledelsen har gode relasjoner til de kinesiske myndighetene, så det er grunn til å tro at de kommer til å være i en god posisjon i det kinesiske markedet så snart som ting åpner opp igjen i Kina.

Fordeler og ulemper med Tron

Ulempene med TRON

TRON har vært utsatt for alvorlig kritikk i media på grunn av beskyldninger om plagiat av deler av visjonsdokumentene (såkalte white papers) til FileCoin og IPFS. Det virker som viktige deler av prosjektets visjonsdokument rett og slett har blitt kopiert fra andre kryptovalutaer. Dette problemet har ført til fall i verdien til TRX, og redusert troverdigheten til kryptovalutaen.

Videre er prosjektet kritisert for å ha manglende fokus. Noe av bakgrunnen til problemene med TRONs visjonsdokument sies å stamme fra en mangel på enighet internt om hva målsetningen for videre drift egentlig er.

Mengden TRX-valutaenheter (tokens) har også blitt kritisert. Investorer er redde for at den massive mengden med Tronix tokens vil gjøre det vanskelig for kryptovalutaen å stige til priser som er attraktive for investorer.

TRON er generelt kjent for å være dårlige på kommunikasjon. Noe av dette er tilskrevet grunnleggeren, Justin Sun, sin unge alder og hans litt for ungdommelige iver som ofte virker som den resulterer i litt forhastede og overivrige publiseringer i sosiale media. Dårlig informasjon og kommunikasjon har særlig vært et problem i vestlige markeder.

Avslutning: En uoppnåelig balanse?

TRON har store planer og har så langt bevist at de kan levere som planlagt, dette til tross for mye kritikk og klare problemer på kommunikasjons-fronten.

Kina er hjemmemarkedet til blokkjede-prosjektet, og Justin Sun har sterke forbindelser til den kinesiske eliten. Hva som skjer i det kinesiske kryptomarkedet kommer nok til å ha en god del innflytelse over verdien av TRX. Dersom du planlegger å investere i TRX er dette altså en situasjon du bør holde et våkent øye med. TRON sitt forhold til de kinesiske myndighetene kan gjøre at nettverket kan dra enda større fordeler av det kinesiske markedet når det etter hvert åpner opp.

Et viktig spørsmål i den sammenheng kan være hvordan prosjektets desentraliserte system for underholdning kan forenes med Kina sitt sensur-regime, ofte kalt “The Great Firewall”. Kan TRON både gjøre det stort i Kina og samtidig jobbe for å fremme frihet på Internett?

Kilder

https://globalcoinreport.com/3-major-impacts-of-tron-main-net-exodus/

https://tron.network/resources?lng=en

https://www.reddit.com/r/Tronix/comments/8br353/letter_to_the_tron_community_on_super/

https://www.linkedin.com/in/sunyuchen/

https://blog.ark.io/dpos-and-ark-voting-explained-68596a171ca1

https://www.morningstar.com/news/access-wire/ASW_Accesswire_496539MSN/tron39s-hundredbilliondollar-quotsuper-representativequot-plan-entails-deep-implications.html

https://www.quora.com/Since-China-banned-crypto-is-it-wise-to-keep-NEO-and-TRON-Shall-I-sell-them-I-am-having-severe-losses-with-them

https://cryptorecorder.com/2018/04/18/are-tron-trx-and-super-representative-to-become-the-next-great-idea/

https://medium.com/@Tronfoundation/letter-to-the-tron-community-on-super-representative-elections-96f7ae205c00

https://cryptocurrencynews.com/daily-news/altcoins/tron-super-election/

https://medium.com/@Tronfoundation/tron-europe-to-join-trons-super-representative-elections-cf89fe2954e8

https://ethereumworldnews.com/the-tron-trx-decentralized-apps-no-one-is-talking-about/

https://dn-peiwo-web.qbox.me/What_is_TRON1.4.pdf

https://www.reddit.com/r/Tronix/comments/7zcu98/trons_image_problem_and_how_to_fix_it/

https://cryptominded.com/coin/tron/

http://www.nethistory.info/History%20of%20the%20Internet/origins.html

http://www.nethistory.info/History%20of%20the%20Internet/beginnings.html

https://www.internetsociety.org/internet/history-internet/brief-history-internet/

https://ipfs.io/ipfs/QmWh3LEWUQN8LsoHerQecmwfACXAPNKE9wigx6t9dLitmE/tron/Tron-Whitepaper-1031-V18-EN.pdf

https://coincentral.com/community-accuses-tron-plagiarizing-whitepaper/

https://www.youtube.com/watch?v=xyOpzVRAOoM

https://www.youtube.com/watch?v=XdmNgMAIKDQ

https://www.youtube.com/watch?v=mZ4nJsgUxIQ

https://www.youtube.com/watch?v=B75q-tgaNmw

https://www.youtube.com/watch?v=PUWm36Yb8Uo

https://tron.network/faq?lng=en

http://www.cryptocamacho.com/why-the-altcoin-tron-trx-will-rise-in-2018-media-empire-built-from-cryptocurrency/

https://coinmarketcap.com/currencies/tron/

Anbefalte artikler

Se alle
Liker du tjenesten Coinweb tilbyr?
Donasjoner kan sendes til følgende adresser:
Kopiert til utklippstavlen! 1AdiRqNmDszWVLcLyYSJjY1YQawvuNqxKN
Kopiert til utklippstavlen! 0x49623cb417a2628778f230a0b65c433419c2db0d