Bitcoin logo
Bitcoin
$38807.00
btc
+1.77%
Bitcoin logo
Ethereum
$2095.08
eth
+0.02%
Bitcoin logo
XRP
$0.61
xrp
+0.39%
Bitcoin logo
Bitcoin Cash
$226.07
bch
+1.38%
Bitcoin logo
Cardano
$0.39
ada
+1.70%
Bitcoin logo
Litecoin
$71.88
ltc
+2.37%

Tezos

 • Tezos - Den selv-oppgraderende blokkjeden
 • Intro
 • Om Tezos og XTZ
 • Tezos Baking og Delegering
 • Selv-oppgraderende blokkjede og desentralisert innovasjon
 • Struktur og økonomi
 • Problemer, løsninger og bruk
 • Selvregulerende blokkjede
 • Liquid Proof of Stake
 • Liquid Democracy
 • Michelson og Liquidity programmeringsspråk for å unngå feil
 • Formålet med Tezos
 • Fordelene med Tezos
 • Ulempene med Tezos
 • Konklusjon

Tezos - Den selv-oppgraderende blokkjeden

Intro

Tezos er vident kjent for å ha utført en av de mest suksessfulle ICOer i krypto-industriens historie. Prosjektet greide å få inn investeringer tilsvarende $232 millioner på kun to uker.

Etter en fantastisk start ble prosjektet deretter bedre kjent for sine intriger og interne stridigheter mellom grunnleggerne Arthur Breitman og Kathleen Breitman, og Lederen for Tezos Foundation, Johann Gevers.

Prosjektet ser nå ut til å ha lagt disse problemene bak seg, og er godt i gang med mer produktive aktiviteter. Prosjektet lanserte sitt Main Net i Juni 2018. I August 2019 startet blant annet utviklingen av NFT (Non-Fungible) tokener og Plasma Layer skalerings-teknologi på blokkjeden til Tezos.

Om Tezos og XTZ

Plattformen som Tezos tilbyr gjør det mulig å lage smartkontrakter og bygge desentraliserte apper som ikke kan sensureres eller stoppes av tredjeparter. Tezos skiller seg ut fra andre blokkjeder ved at de bruker formell verifisering, en teknikk som gjør det mulig å bevise egenskapene til programmer og smartkontrakter matematisk. Denne teknikken er allerede i bruk i industrier som luftfart og atomkraft der feil og uhell kan ha veldig store konsekvenser. Formell verifisering gjør det nemlig mulig, gjennom matematiske modeller, å forsikre seg at ting virker slik som de skal.

Tezos tilbyr, i likhet med Ethereum, en plattform for apper og ressurser slik som for eksempel kryptovalutaer. Plattformen er vident kjent for å kunne oppgradere seg selv uten at den trenger å gå gjennom en såkalt “fork”. Dette gjør at Tezos unngår slike konflikter og splittelser i kryptomiljøet som har en tendens til å skje som resultat av en “fork”. I tillegg reduseres utgiftene for koordinering og implementering av endringer.

Tokenet XTZ er kryptovalutaen som brukes på Tezos blokkjeden. Det er dette tokenet man bruker for aktiviteter på blokkjeden slik som for eksempel for å drive desentraliserte apper eller for å stemme på forandringer inne på Tezos blokkjeden.

Tezos Baking og Delegering

Tezos er en Proof-of-Stake (PoS) blokkjede. Dette er en konsensus mekanisme som lar en person hjelpe til med å validere blokker i blokkjeden basert på hvor mye av kryptovalutaen han har. Dersom denne personen utfører validering av feil blokker risikerer han å miste kryptovalutaen som han har satt som garanti. Fordelene med denne metoden er blant annet at det er både raskere og mer ressursbesparende enn proof of work.

Signering og publisering av blokker i Tezos blokkjeden kalles “Baking”. De som gjør jobben med å signere blokkene kalles “Bakere”. Etter at blokken har blitt laget av en Baker vil den bli verifisert av til sammen 32 “Anbefalere”.

En Baker tjener 16 XTZ for hver signert blokk. En Anbefaler tjener 2 XTZ for hver verifisert blokk. For å kunne bli valgt trenger en Baker å ha minst 10,000 XTZ for å kvalifisere. Bakere blir valgt tilfeldig for å verifisere blokker, men desto mer XTZ man har desto større sjanse har man for å bli valgt som Baker eller “Anbefaler” for blokker i Tezos blokkjeden.

Bakere og Anbefalere må også betale et depositum for hver blokk de behandler. Dette hjelper med å forsikre at blokkene de baker ikke inneholder svindel eller feil ettersom de vil miste dette depositumet dersom ikke alt er som det skal.

Det er også mulig å ta del i inntektene fra en baker ved å delegere sine XTZ til en Baker. Dette kan gjøres uten å overlevere disse tokenene til en Baker, og er derfor ingen stor risiko. Man kan delegere sine XTZ ved å overføre dem til en egen type konto designet for dette. Man kan deretter velge hvilken Baker man vil delegere sine XTZ til. Det er verdt å sjekke hvilken deal man kan få her. Det er nemlig opp til hver enkelt Baker hvor mye av inntektene fra bakingen de selv beholder og hvor mye du derfor får igjen fra å delegere dine XTZ.

Selv-oppgraderende blokkjede og desentralisert innovasjon

På Tezos blokkjeden kan selv-oppgradering oppnås ved styring og valg direkte på blokkjeden der alle kan delta. Prosessen for oppgradering av Tezos blokkjeden kan beskrives som en syklisk prosess som går gjennom de fire følgende stadiene. Hvert stadium inkluderer åtte sykluser. Hele prosessen fra forslag til aktivering tar nesten nøyaktig tre måneder. En demokratisk styringsprosess som foregår direkte på blokkjeden i kombinasjon med selv-oppgradering gjør at Tezos også kan forandre selve styringsprosessen dersom bedre alternativer etter hvert blir oppdaget.

Forslags-periode

En Baker kan sende inn opp til 20 forslag i en forslagsperiode. En Baker kan også stemme på opptil 20 forslag. De forslagene med mest stemmer vil gå videre til utgreiings-perioden.

Utgreiings-periode

I utgreiinings-perioden kan Bakere stemme for å teste det av forslagene fra forslags-perioden som fikk mest stemmer. Forslag som får minst 80% majoritet innen slutten av utgreiings-perioden vil gå videre til testing. Avstemningene er gjort på blokkjeden.

Testings-periode

En ny sidekjede blir laget for å teste forslaget i 48 timer. Et test-nett utenfor blokkjeden kan også bli brukt til å teste forslaget.

Kampanje- og avstemnings-periode

Etter testingen kan Bakere stemme for å flytte forslaget fra test-nettet til hovednettet. Dersom forslaget får en 80% majoritet vil testnettet bli konvertert til hovednettet.

Forslag som går gjennom styringsprosessen til Tezos kan også inkludere betaling til individer eller grupper som står for utviklingen av forbedringene. Dette gjør Tezos sin oppgraderingsprosess robust og effektiv med mange utviklere som er interesserte i å bidra til å vedlikeholde og forbedre Tezos blokkjeden.

Struktur og økonomi

Tezos bele utviklet av et firma kalt Dynamic Ledger Solutions, eid av Arthur og Kathleen Breitman. Teknologien ble deretter solgt til Tezos Foundation som betalte bedriften med inntekter som de hentet inn gjennom sin veldig suksessfulle ICO.

Tezos foundation, på grunn av sin suksessfulle ICO har rikelig med midler til å drive prosjektet fremover. De har også en høy standard når det gjelder økonomisk gjennomsiktighet, og de bruker PriceWaterhouseCoopers som sin revisor.

Det integrerte systemet for fortløpende oppgradering av Tezos sørger for en stadig strøm av forslag. Det er også nok av penger tilgjengelig i Tezos for å utvikle og implementere de forslagene som blir vedtatt.

Problemer, løsninger og bruk

I og med at Tezos er en smartkontrakt-plattform blir den gjerne sett på som et alternativ til Ethereum. Dette er forsåvidt rett nok, men Tezos er langt fra en kopi av Ethereum. Teamet bak Tezos har nemlig gått gjennom mange av svakhetene med Ethereum og andre kryptovalutaer i markedet, og har introdusert en rekke med interessante løsninger som vist nedenfor.

Selvregulerende blokkjede

Helt siden starten av Bitcoin har kryptoindustrien opplevd problemer med splittelser i form av såkalte “hard forks”. Bitcoin har så langt endet opp med over 100 avgreninger fra Bitcoin. 74 av disse er fortsatt aktive. Noen av de mest kjente er Bitcoin Gold, Bitcoin Cash og Bitcoin SV. Disse “hard forks” er et problem som ofte fører til splittelser og redusert stabilitet innen kryptomiljøet.

Tezos teamet har kommet frem til en løsning på dette problemet ved å introdusere en selvregulerende blokkjede. Dette betyr at de som eier tokener på Tezos blokkjeden stemmer på forandringer inne på blokkjeden. Avgjørelsene vil deretter bli automatisk implementert etter flere runder med avstemninger og testing.

Liquid Proof of Stake

Ethereum bruker for tiden fortsatt Proof of Work for sine transaksjoner. Dette er en unødvendig bruk av ressurser, og de er nå i gang med å utvikle alternativer for dette.

Tezos har allerede fra starten av introdusert en versjon av Delegated Proof of Stake (DPoS) som sitt valg av konsensus algoritme. Variasjonen av DPoS som Tezos bruker kalles Liquid Proof of Stake (LPoS).

Alt man trenger for å være med i konsensus systemet I LPoS er en viss mengde XTZ tokener. Dersom du eier tokener kan du delegere disse til andre brukere som kan benytte disse i for å tjene penger konsensus systemet. I Tezos systemet kalles dette baking, noe du kan lese mer om her.

Liquid Democracy

Tezos har også introdusert et nytt og interessant konsept kalt “Liquid Democracy”. Dette er et system der man fritt kan bytte mellom å stemme direkte og å stemme via en representant. Med andre ord snakker man om både direkte demokrati og representativt demokrati på en gang.

Fordelene med Liquid Democracy er at stemmen til hver person teller og bidrar til den endelige innføringen av nye bestemmelser. Det er lav terskel for å kunne bli en delegat. Minoriteter kan også bli bedre representert siden det er lettere å skifte mellom direkte og indirekte stemmer. Samtidig er systemet skalerbart ettersom de som ikke har tid til å stemme selv kan delegere stemmeretten sin til en representant de stoler på.

Michelson og Liquidity programmeringsspråk for å unngå feil

Noen industrier trenger mer sikkerhet enn andre når det gjelder å unngå feil. Dette gjelder for eksempel systemer innen luftfartsindustrien eller kjernekraftverk. Tezos er basert på den samme typen formell verifisering. Tezos gjør dette ved å bruke programmeringsspråkene Michelson og Liquidity. Du kan finne ut mer om Michelson programmeringsspråket her, og om Liquidity her.

Formålet med Tezos

Ifølge Tezos Foundation er Formålet til Tezos å drive sosial, politisk og økonomisk innovasjon på en global målestokk.

Dette virker som et veldig bredt formål, men når man setter seg litt mer inn i detaljene om hvordan Tezos virker ser man faktisk at denne plattformen introduserer interessante og tankevekkende konsepter som potensielt kan ha virkninger langt utover finansindustrien. Dette gjelder for eksempel deres introduksjon av det innovative “Liquid Democracy” konseptet.

Fordelene med Tezos

Tezos hadde en veldig suksessfull ICO. Dette har betydd stor økonomisk frihet for prosjektet. Uten de økonomiske restriksjonene som andre kryptovalutaer sliter med har dette prosjektet stor frihet til å få unnagjort viktige oppgraderinger og til å markedsføre prosjektet til potensielle brukere og partnere.

Et eksempel på suksessfull introduksjon i markedet er BTG Pactual. Dette er Brasil sin femte største bank som planlegger å bruke Tezos blokkjeden.

Tezos er også veldig populær på grunn av den passive inntekten Tezos holdere kan få fra å holde XTZ. Ifølge denne artikkelen er XTZ den mest profitable kryptovalutaen i markedet når det gjelder passiv inntekt.

En annen stor fordel med Tezos er at blokkjeden ikke har noen leder. Dette kan sies å komme av at blokkjeden er bygget for å styre seg selv med klare regler for og automatisering av oppgradering.

Ulempene med Tezos

Etter en veldig suksessfull ICO hadde Tezos en veldig dårlig start med mye negative nyheter som resultat av stridighetene mellom grunnleggerne og lederen for Tezos Foundation i Sveits. Dette førte til flere rettssaker. Arthur Breitman måtte også betale en bot på 20 000 Dollar for å ha startet firmaet Dynamic Ledger Solutions mens han fortsatt jobbet for Morgan Stanley.

I denne artikkelen går Vitalik Buterin også inn på problemer med PoS modellen som blant andre Tezos bruker. I hovedsak går artikkelen inn på faren for at Bakere i Tezos systemet rett og slett kan bestikke XTZ eiere til å delegere sine tokener til dem ved å gi det aller meste av inntektene videre til eierne av tokenene. Bakerne vil deretter kunne sentralisere videre ved å etablere karteller som koordinerer stemming.

Konklusjon

Tezos hadde en veldig turbulent start, men det virker nå som prosjektet har lagt det verste bak seg. Dette kan man også til dels lese ut av prisen til Tezos som gjorde et comeback i 2019.

Prosjektet er et interessant alternativ til Ethereum ettersom de takler en del av de samme problemene, men bruker noe forskjellige teknologiske løsninger. Det kan også virke som en sikring dersom noe skulle skje med verdien av Ethereum. Når det er sagt er kanskje en av hovedgrunnene til at mange velger å investere i Tezos kanskje de passive inntektene de får fra å holde Tezos i sin portefølje, som er kjent for å være blant de høyeste i industrien.

Problemet med PoS modellen til Tezos er verdt å merke seg, men så langt har ingen konsensus mekanisme vist seg å være uten svakheter. Til og med Bitcoin sliter med sentralisering. I forhold til mange andre kan det sies at Tezos er en av de valutaene som er bedre stilt til å dra fordel av nye og bedre modeller etter hvert som de oppdages ettersom prosjektet er satt opp med klare prosesser på plass for oppgraderinger.

Anbefalte artikler

Se alle
Liker du tjenesten Coinweb tilbyr?
Donasjoner kan sendes til følgende adresser:
Kopiert til utklippstavlen! 1AdiRqNmDszWVLcLyYSJjY1YQawvuNqxKN
Kopiert til utklippstavlen! 0x49623cb417a2628778f230a0b65c433419c2db0d