Bitcoin logo
Bitcoin
$54301.00
btc
-1.50%
Bitcoin logo
Ethereum
$4080.28
eth
-1.78%
Bitcoin logo
XRP
$0.93
xrp
-2.99%
Bitcoin logo
Bitcoin Cash
$552.74
bch
-2.27%
Bitcoin logo
Cardano
$1.50
ada
-4.48%
Bitcoin logo
Litecoin
$189.88
ltc
-3.72%

Stellar

  • Hva er Stellar?
  • Struktur og økonomi
  • Inflasjon for demokratisk styring og utvikling
  • Problemer, løsninger og bruk
  • Formålet med Stellar
  • Fordelene med Stellar
  • Ulempene med Stellar
  • Er ICOer det neste store fra Stellar?

Det er vanskelig å snakke om Stellar (XLM) uten å på samme tid også snakke om Ripple (XRP). Jed McCaleb, grunnleggeren av Stellar, er også en av grunnleggerne av Ripple. Stellar ble i 2014 startet som en forgrening av Ripple, men allerede året etter hadde det meste av koden blitt forandret til Stellars egen versjon. I store trekk er Stellar på mange måter veldig lik Ripple, men du vil finne ut at det er noen viktige forskjeller mellom disse to kryptovalutaene. Forskjellene ligger både i det tekniske, men også i stor grad i ideologien til disse to organisasjonene.

Hva er Stellar?

Stellar er navnet på et desentralisert betalingsnettverk. Tidligere ble det samme navnet brukt til nettverkets interne kryptovaluta, hvorav 100 milliarder ble utstedt i 2014. Ett år senere ble imidlertid navnet endret til Lumen, for å gjøre ting lettere å forstå. I dag selges kryptovalutaen under forkortelsen XLM eller STR. Lumen er den innebygde valutaen i Stellar-nettverket. Lumen har en viktig oppgave i å flytte verdier rundt om i verden, og mellom forskjellige valutaer, raskt og sikkert.

Lumen brukes også til å forhindre spam ved at brukerne i Stellar må betale 0.00001 Lumen per transaksjon. Dette er nødvendig for å redusere faren for spam som tar opp mye kapasitet eller lagringsplass på nettverket. Alle kontoer trenger også å inneholde minimum 0.5 Lumen. Dette er for å redusere antallet forlatte og inaktive kontoer i systemet, som tar opp plass uten at de blir brukt. Det er ingen som tjener penger på transaksjonskostnadene. Transaksjonsinntektene som blir hentet inn blir tilbakeført til systemet gjennom en inflasjonsfunksjon som Stellar har bygd inn i valutaen sin.

Forhåndsutvunnet inflasjonsvaluta

Lumen er forhåndsutvunnet (pre-mined). Det betyr at Stellar ikke bruker Proof-of-Work-algoritmen, eller ‘gruvedrift’, for å sikre nettverket. I stedet bruker systemet sin egen konsensusmodell til denne funksjonen. Konsensusmodellen er godt forklart i denne tegneserien som ble laget for å gjøre det lettere for alle å forstå prinsippene bak konsensusmodellen.

Stellar er en inflasjonsvaluta. Dette skiller seg fra mange andre kryptovalutaer, hvor det er vanlig at den totale pengemengden er fastsatt, som fører til deflasjon når valuta eksempelvis blir mistet av eierne. Antallet Lumens er på den annen side satt til å øke med 1% per år. Dette er en inflasjon som er fastsatt av systemet.

Som nevnt har Stellar veldig mye til felles med Ripple. Du kan finne ut mer om Ripple her. Stellar er et betalingsnettverk som er kompatibelt med banker og andre finansinstitusjoner. I systemet kalles disse finansinstitusjonene for ‘ankrer’ (anchors). Stellar fungerer også som en desentralisert pengeveksler. Det vil si at systemet automatisk finner den laveste prisen når penger blir sendt internasjonalt og veksling er nødvendig.

Hva er Stellar kryptovaluta

Betalingsnettverk basert på kreditt

I likhet med Ripple er også Stellar basert på kreditt. I stedet for at beløp blir overført mellom banker, eller ankrer, for hver transaksjon, fungerer nettverket som en sentral transaksjonsbok som holder styr på hvilke ankere som skylder hvilke andre ankere hvor mye. Utestående summer kan så bli justert regelmessig eller etter behov, som fører til at pengene sjeldent faktisk blir flyttet når en transaksjon gjennomføres.

I realiteten betyr dette at når du gjør en transaksjon på nettverket så kjøper du kreditt fra ankeret ditt som går inn i Stellar-systemet. Denne kreditten blir så overført til ankeret til den du vil sende penger til. Mottakeren kan ta ut pengene fra ankeret sitt. Ankeret ditt vil dermed ende opp med å skylde penger til ankeret til mottakeren.

I følge Jed McCaleb er visjonen til Stellar å lage et betalingsnettverk der alle kan delta. Han beskriver det selv som en slags versjon av internett for pengetransaksjoner, som ikke er kontrollert av noen enhet eller autoritet, og som kobler sammen mennesker, betalingssystemer og banker.

Stellar sitt formål er å hjelpe folk som ikke har tilgang til pålitelige banktjenester. På grunn av dette fokuset retter prosjektet seg i første omgang mot utviklingsland.

Struktur og økonomi

Stellar blir drevet som en veldedig organisasjon, med formål om å gi verdens fattige en løsning for å sende penger. Veldedige organisasjoner sliter ofte med at de er avhengige av finansiering; dette virker imidlertid ikke å være noen stor bekymring for Stellar. Jeb McCaleb regnes personlig for å være verdt 20 milliarder dollar, og resten av teamet bak Stellar har også tung økonomisk pondus.

Inflasjon for demokratisk styring og utvikling

Stellar har laget et inflasjonssystem med 1% inflasjon per år. Nye Lumens som blir utstedt, pluss alle inntekter fra transaksjonsgebyrer, samles på en inflasjonskonto. Hver uke deles inflasjonspengene ut til kontoer valgt som inflasjonsdestinasjon av minst 0.05% av stemmene i systemet. Stemmer vektlegges på bakgrunn av antall Lumen som er i kontoen til den som stemmer. For eksempel: Dersom Konto A har 120 Lumen og setter inflasjonsdestinasjonen sin til Konto B, vil nettverket regne 120 stemmer for Konto B.

Dette systemet gjør at folk som for eksempel utfører nødvendig vedlikehold av valutaen kan bli betalt gjennom inflasjonen, dersom de får nok stemmer fra de som holder Lumen. De som holder et større antall Lumens er i tillegg de som har mest å vinne på at valutaen blir forbedret, som er bakgrunnen til at de får en tyngre vektet stemmerett.

Problemer, løsninger og bruk av Stellar

Problemer, løsninger og bruk

Det er i dag en stor del av verdens befolkning som lever i fattigdom og ikke har tilgang til banktjenester. Banktjenester er ofte også for dyre til at det er aktuelt å benytte seg av dem. Disse menneskene mangler effektive tjenester for å overføre penger både lokalt og internasjonalt.

Finansindustrien er for tiden en rotete kombinasjon av individuelle lukkede systemer. Mellomrommene mellom disse systemene gjør at transaksjoner blir dyre og tar lang tid. Denne friksjonen og vanskelighetene forbundet med den har ført til at millioner av mennesker ikke har tilgang til de finansielle tjenestene de burde ha.

Stellar sin løsning på dette problemet er en desentralisert løsning, kalt Stellar Consensus Protocol (SCP) som kan bryte ned barrierer og redusere kostnader, slik at nye deltakere som har mindre midler vil få en sjanse til å delta i det internasjonale finanssystemet. I Stellar sitt distribuerte konsensus-system oppdaterer alle nodene transaksjonshovedboken. Dette skjer med noen sekunders mellomrom. Oppdateringer blir identifisert, og alle oppdateringer må bli godkjent før de kopieres til nodene.

Stellar har forutsatt at systemet kan bli forstyrret ved at noder enten inneholder feil eller blir manipulert. For å håndtere dette har de implementert noe som heter quorum slice. Dette er en samling av noder som sammen kan avgjøre om en transaksjon stemmer eller ikke. Nodene velger selv hvilke andre noder de stoler på, som dermed blir plassert i samme quorum slice.

Formålet med Stellar

Formålet med Stellar har fra starten av ikke vært profitt. Hovedformålet har vært å bruke blokkjede-teknologi til å hjelpe de fattige. Modellen til prosjektet gjør det mulig for mennesker som ikke har bankkontoer å sende eller motta penger fra mennesker hvor som helst i verden. Stellar er derfor fokusert på å lage en tjeneste som er tilgjengelig for individer like mye som banker og finansinstitusjoner.

Fordelene med Stellar

Stellar har foreløpig samarbeid gående med IBM, ClickEx, Deloitte, Parkway Projects og Tempo-selskapene. Sammen med Deloitte har prosjektet eksempelvis utviklet en applikasjon du kan bruke til å sende penger til en mottaker i utlandet for brøkdelen av et cent (0.01 USD) på fem sekunder.

Videre bruker nettverket en konsensus-algoritme i stedet for gruvedrift. Dette er helt forskjellig fra for eksempel Bitcoin som benytter seg av Proof-of-Work. Konsensus-modellen gjør at transaksjoner kan verifiseres på få sekunder. Så langt har nettverket kommet opp i en hastighet på 1000 transaksjoner per sekund med en transaksjonstid på rundt 5 sekunder.

Stellar har et bedre rykte enn hovedrivalen Ripple, som andre i kryptovalutaindustrien ofte ser på som både grådige og i et litt for koselig samarbeid med bankene. I stedet anses Stellar som å være snille og opptatte av å forbedre verden, heller enn å gjøre seg selv enda rikere.

Transaksjoner og kontoer på Stellar er designet for å ha en svært lav kostnad. I april 2018 ville én amerikansk dollar være nok til cirka 400.000 transaksjoner. Hver konto koster for tiden 0.5 Lumen, eller cirka $0.15. Denne summen er minstebeløpet som må sitte i kontoen for å garantere at den er aktiv.

ICO-er og Stellar

En ting som er unikt med Stellar, og kan vise seg som en stor fordel i dagens investeringsklima, er at de har bygget inn funksjonalitet for Initial Coin Offerings på plattformen sin. Dette betyr at hvem som helst kan bruke plattformen til å lansere sin egen valuta, som umiddelbart kan kjøpes og selges over nettverket.

Dette betyr at du ikke trenger å gå gjennom kryptovalutabørser for å få solgt nye valutaenheter. Det å bli listet på en eller flere av disse børsene er ofte en viktig flaskehals som betyr mye for suksessen til nye kryptovalutaer. Det kan se ut som om Stellar har klart å løse denne utfordringen for nye kryptovalutaprosjekter.

Fordeler med Stellar

Ulempene med Stellar

Noe av kritikken Stellar har fått ligger rundt inflasjonssystemet. Det blir argumentert at dette er et system som lar de rike bli rikere, noe som ikke passer seg for et system som markedsfører seg som en løsning for verdens fattige.

Det har etter hvert vist seg at Lumen-eiere har gått sammen i grupper for å kunne få tilgang til inflasjonspengene, som de deretter fordeler blant medlemmene i gruppen. Dette er svært likt gruvearbeiderlagene man ser på Bitcoin-nettverket, som svekker den reelle desentraliseringen.

En annen liten ulempe er at du må ha et minimum antall Lumens på kontoen din for å holde den aktiv.

At prosjektet er i så å si direkte konkurranse med Ripple er en relativt stor bakside ved det. Ripple har en stor mengde ressurser til sin disposisjon, og har i tillegg klart å skape seg mange viktige allianser innen finansnæringen.

Er ICOer det neste store fra Stellar?

Alle kryptoentusiaster bør følge nøye med på XLM. Valutaen har en solid grunnmur og et svært kapabelt team i ryggen. Til tross for at den er en veldedig organisasjon har den betydelige ressurser bak seg, og drives av suksessfulle, høyt profilerte personer fra relevante industrier.

Det som det kan være mest spennende å følge med på er kanskje hvordan Stellar har profilert seg såpass strategisk i forhold til å bli en plattform for nye ICO-lanseringer. Dette er et marked som har opplevd eksplosiv vekst de siste par årene. Vi venter i spenning for å se hvilke ICOer som blir lansert på nettverket den kommende tiden.

Kilder

https://coindoo.com/stellar-lumens-review/

https://cryptoslate.com/stellar-lumens/

https://bitcoinmagazine.com/articles/new-stellar-consensus-protocol-permit-faster-cheaper-transactions-1429304217/

https://medium.com/a-stellar-journey/on-worldwide-consensus-359e9eb3e949

http://www.adrianminde.com/archives/4777

https://i2.wp.com/www.adrianminde.com/wp-content/uploads/2018/01/StellrTeam.png

https://www.reddit.com/r/Stellar/comments/835j1z/graphic_novel_explaining_stellars_federated/

https://www.stellar.org/blog/3-common-misconceptions-about-ICO-law/

https://www.stellar.org/developers/guides/concepts/inflation.html

https://medium.com/blockchain-manchester/how-to-stellar-inflationary-rewards-3c7df9090c24

https://www.mystellar.org/thread-64.html

https://www.stellar.org/papers/stellar-consensus-protocol.pdf

https://www.stellar.org/lumens/

https://bankinnovation.net/2016/05/deloitte-taps-blockchain-startups-to-build-new-core-banking-system/

https://www.stellar.org/how-it-works/use-cases/

https://kryptokoll.nu/nb/hva-er-stellar-lumens/

https://www.stellar.org/stories/adventures-in-galactic-consensus-chapter-1/

https://cryptorecorder.com/2018/03/22/5-interesting-facts-about-stellar-lumens-xlm/

https://www.reddit.com/r/Stellar/comments/7vnurc/how_privacy_brought_me_to_stellar/

https://en.wikipedia.org/wiki/Stellar_(payment_network)

https://www.quora.com/What-is-the-main-difference-between-Stellar-and-Ripple-protocols

https://www.stellar.org/how-it-works/powered-by-stellar/#Tempo

https://cointelegraph.com/news/co-founder-of-ripple-stellar-blockchain-needs-to-be-decentralized-to-be-successful

https://www.stellar.org/

Anbefalte artikler

Se alle
Liker du tjenesten Coinweb tilbyr?
Donasjoner kan sendes til følgende adresser:
Kopiert til utklippstavlen! 1AdiRqNmDszWVLcLyYSJjY1YQawvuNqxKN
Kopiert til utklippstavlen! 0x49623cb417a2628778f230a0b65c433419c2db0d