Bitcoin logo
Bitcoin
$54354.00
btc
-0.76%
Bitcoin logo
Ethereum
$4088.09
eth
-0.90%
Bitcoin logo
XRP
$0.92
xrp
-3.38%
Bitcoin logo
Bitcoin Cash
$552.32
bch
-1.98%
Bitcoin logo
Cardano
$1.50
ada
-4.13%
Bitcoin logo
Litecoin
$190.14
ltc
-3.16%

Steem

  • Hva er Steem?
  • Formålet med Steemit
  • Problemer, Løsninger og bruk
  • Struktur og Organisasjon
  • Fordelene med Steem
  • Ulempene med Steem
  • Avslutning

Steem - Blogg. Stem. Publiser. Tjen.

I de siste årene har ytringsfriheten vært under sterkt press fra mange hold. Publiseringer blir sensurert og fjernet fra folk sine sosiale media kontoer. Såkalt politisk korrekthet har etter hvert, i tradisjonelle media og på sentraliserte sosiale media plattformer i stadig større grad tatt over for ekte individuell ytringsfrihet..

Det går  klart frem over hele verden at tradisjonelle media ikke lenger viser oss et realistisk bilde av virkeligheten, men heller i økende grad et bilde av den versjonen av virkeligheten som foretrekkes av de som kontrollerer de diverse kanalene og plattformene.

Steemit power plant

Den sosiale plattformen Steemit tar fatt i dette problemet, og med sin desentraliserte organisasjon og blokkjedeteknologi gir plattformen en mulighet for ytringsfrihet slik det en gang var. Med sin interne kryptovaluta, Steem, gjør Steemit det også mulig for individer å publisere sine meninger og tjene penger på det. Måten de tjener penger på er gjennom utbetaling av Steem kryptovalutaen for sitt engasjement i form av publiseringer, kommentarer og likerklikk.

Hva er Steem?

Steem er mer enn kun en kryptovaluta. Det er et samfunn som tilbyr følgende til medlemmene sine:

1. En kilde for kvalitetssikrede nyheter og annet innhold.

2. En kilde for gode svar på individuelle spørsmål.

3. En stabil kryptovaluta lås til amerikanske dollar.

4. Gratis betalingstransaksjoner

5. Jobber med å utføre ovenfor nevnte tjenester til medlemmene.

Steem kryptovalutaen er en blokkjedebasert kryptovaluta brukt for betalinger på den sosiale plattformen Steemit, på andre plattformer innen Steem systemet, eller hvor enn ellers man skulle ønske å bruke Steem som betalingsmiddel. Steem bruker Delegated Proof of Stake for produksjon av blokkene i blokkjeden.  I Steem blir en ny blokk lagt til i kjeden hvert tredje sekund. Disse blokkene blir laget og lagt til i blokkjeden av såkalte “vitner”. For hver blokk som blir godkjent og lagt til i blokkjeden blir 15% av nyutvunnet STM utdelt til alle som holder Steem Power, 75% blir fordelt på brukere som produserer publiseringer og innhold, og 10% blir distribuert til såkalte “vitner” som er ansvarlige for å verifisere blokkene i blokkjeden. Hver blokk er verdt 1 Steem (STM), og blir utbetalt i form av Steem Power (SP). I avsnittet under kan du lese mer om de tre formene av Steem: Steem (STM), Steem Power (SP) og Steem Blockchain Dollars (SBD).

Steem network asset classes

Steem (STM)

Det er Steem som bestemmer verdien for de andre tokenene som blir brukt på Steemit plattformen. Steem kan fritt veksles og kan brukes som betalingsmiddel både På Steemit plattformen og hvor som helst ellers. Steem kan også kjøpes og selges på flere kryptovaluta børser.  Steem kan også umiddelbart konverteres til Steem Power.

STM lages ikke direkte. SP og SMD er formene av STM som lages konstant gjennom produksjon av innhold eller gjennom aktivitet som vitne for blokkjeden. SP og SBD kan deretter konverteres til STM.

For tiden har STM en inflasjon på 9%. Inflasjonsnivået vil reduseres med 0.5% per år helt til det stopper på minimumsnivået som er 0.95% per år.   

Steem Power (SP)

STM som er låst inn i Steemit systemet og kan veksles ut gradvis over 13 uker kalles Steem Power (SP). SP har to hovedformål. Det første er å lage et insentiv for brukere til å holde så mye som mulig av valutaen inne i Steemit systemet så lenge som mulig.

Mengden SP en bruker har bestemmer hvor stor innflytelse en bruker har i Steemit systemet gjennom hvor mange stemmer brukeren kontrollerer når han stemmer opp eller ned innhold. Desto mer SP en bruker har desto mer vil bli utbetalt til de som publiserte det han stemte på.

Prosessen med å konvertere SP til STM kalles “Powering Down”. Denne prosessen vil automatisk konvertere 1/13 av den valgte mengden SP hver uke over 13 uker. STM kan også konverteres direkte til SP. Denne prosessen kalles “Powering Up”.

Ved å holde SP drar brukere også fordel av inflasjonen. 15% av ny STM som blir utstedt i form av inflasjon hvert år blir fordelt på brukere som holder SP. De vil bli tildelt tokener relativt i forhold til hvor mye av sin STM de har låst inn i form av SP.

Steem Blockchain Dollars (SBD)

SBD er en slags obligasjon som fordeles i forbindelse med betaling for publisering av innhold. Når innhold publiseres blir den som publiserer betalt 50% i form av SP og 50% i form av SBD. 1 SBD kan veksles inn i STM tilsvarende 1USD. SBD bidrar til stabilitet og finansiering av Steemit systemet.

For mer detaljert informasjon om de forskjellige tokenene i Steem systemet, besøk Steem sitt whitepaper.

Brukere som bidrar med artikler på Steemit blir betalt basert på hvor populære publiseringene deres er. I Steemit, utav den totale verdien i en publisering, tjener den som publiserer 75% av verdien og de som kommenterer og stemmer på publiseringen deler de gjenværende 25%. For noen av de andre appene i Steem systemet kan disse prosentandelene variere. For eksempel trekker Steem appen Dtube så mye som 25% fra inntektene til alle bidragsytere på Dtube plattformen.

Formålet med Steemit

Et av hovedmålene til Steem er å lage et system som premierer folk for å lage de beste diskusjonene på internett. I følge grunnleggerne er Steemit et økonomisk system og et samfunn som der alle som bidrar med verdier fortjener en andel av profitten. Hvert år blir 75% av den årlige inflasjonen distribuert som betaling til brukere som publiserer, stemmer på og diskuterer innhold.

Tradisjonelle plattformer for deling av informasjon slik som sosiale media sliter med økende sensur. Ofte kommer sensuren i form av reduserte muligheter for inntekt, fra for eksempel reklame, for brukere som publiserer innhold som strider med det som regnes som politisk korrekt.

Steemit ble etablert som en reaksjon til stadig økende økonomisk sensurering i tradisjonelle sosiale media, og prøver å støtte sosiale media og nettbaserte samfunn ved å returnere mye av verdien til de brukerne som bidrar med verdifulle publiseringer. Dette blir gjort ved å betale dem i kryptovaluta. På en måte kan Steemit sammenlignes med “borgerlønn” konseptet i og med at folk kan få betalt for å gjøre hva som helst, bortsett fra at i Steemit blir brukere ikke betalt med mindre andre brukere synes hva de publiserer er nyttig eller underholdende.

Problemer, Løsninger og bruk

Utgivere av diverse typer innhold sliter i dag med å få profitt fra sitt digitale innhold. Tradisjonelle utgivere har en stor utfordring i å få en stor nok mengde betalende abonnenter til å betale for driften av for eksempel en nettbasert avis. Et alternativ er å tjene penger på reklame, men disse inntektene er i det siste sterkt reduserte, blant annet på grunn av utbredt bruk av programmer som blokkerer reklame. Nettverk som Facebook og Google tar også i de fleste tilfeller inntektene fra reklamen innen sine nettverk selv. Tips og donasjoner er heller ikke en realistisk løsning ettersom det koster så mye å gjennomføre små transaksjoner, og det er heller ikke mange nok som gir på eget initiativ.

Løsningen i følge steemit er å skape et system der kryptovaluta tokener blir distribuert basert på den verdien medlemmene på plattformen føler at en publisering tilfører plattformen.

Sensur er et stigende problem i tradisjonelle sosiale media og på sentraliserte plattformer. Tradisjonelle plattformer ender opp med å oversensurere publiseringer enten av politisk motiverte årsaker eller av juridiske grunner.

Sensuren kan skje i form av direkte sensur der innholdet blir blokkert og fjernet fra plattformen. Sensuren skjer også i økende grad på en mye listigere måte der innholdet i publiseringer blir merket som “ikke reklameverdig”. Mange alternative nyhetskanaler som leverer innhold som ikke er i tråd med hva myndigheter og økonomiske interesser ønsker å få publisert har i den siste tiden fått inntektsgrunnlaget sitt fra reklameinntekter, for eksempel fra Youtube, revet bort. Ved å fjerne reklameinntektene til publiseringer som ikke er i linje med de politiske synspunktene til de som kontrollerer plattformen blir alternative nyhetskanaler effektivt kneblet på en måte som er lite synlig for seerne.

Den økende synlige og usynlige sensuren er en av grunnene til at Steemit ble etablert i 2016. På Steemit sin plattform er publiseringer lagret i en blokkjede, og kan derfor ikke sensureres. I tillegg er Steemit en desentralisert organisasjon. Dette betyr i at problemet med juridisk eller politisk press mot eieren av plattformen reduseres. Hver og en bruker er ansvarlig for sine egne publiseringer, og siden systemet ikke er eid av eller styrt av noen individer er det heller ikke lett å finne noen andre enn kanskje skribenten selv som kan saksøkes der overtredelser skjer, og det kan i praksis være vanskelig og urealistisk å gjennomføre.

Steem comminites

Steemit har hatt problemer med at det kan være vanskelig å konkurrere med andre veletablerte og sentraliserte sosiale media slik som for eksempel Facebook eller Reddit. Noe av problemet er at sentraliserte løsninger er mye lettere å kontrollere og forandre på. Dette er en stor fordel når det gjelder utvikling av funksjonalitet og brukergrensesnitt. Steemit er ofte sett på som vanskeligere å forstå, og mindre brukervennlig enn andre sosiale media. Dette er i ferd med å forandre seg med introduksjonen av Hive Mind.

Hive Mind er en database som ligger utenfor blokkjeden, og vil muliggjøre funksjonaliteter slik som for eksempel samfunn of samfunn inne i samfunn. Det vil også gi tilgang til en stor mengde data som mye lettere kan benyttes for å lage spesialiserte apper.

Det er kanskje ingen tilfeldighet at Hive Mind er forventet å bli introdusert rundt samme tid som en annen og mye mer omtalt oppdatering kalt Smart Media Tokens(SMT). Funksjonaliteten til SMT ligner funksjonen til Ethereum sine ERC20 smart tokener. Hovedsaken her er at SMT vil gjøre det mulig for hvem som helst å lansere sine egne tokener på Steem plattformen, som betyr at det åpner for ICOer for finansiering av prosjekter.    

Struktur og Organisasjon

Steemit ble startet av Dan Larimer og Ned Scott. Dan Larimer hadde tidligere startet Bitshares og BitUSD. Ned og Dan møttes gjennom Bitshares prosjektet og bestemte seg for å starte et sosialt blokkjede prosjekt. Hovednettet ble lansert i Mars 2016.

Steem er en del av steemit systemet og blir styrt som en del av Steemit plattformen. Steemit er en desentralisert organisasjon og har derfor ikke noen ledelse.

Steem er styrt gjennom en blokkjede. De som har mest Steem Power har mest stemmerett, og også mest innvirkning når de stemmer på “vitner” som lager og godkjenner blokkene. Hver blokk må godkjennes av 21 vitner. 19 av vitnene er innvalgt. 1 vitne er valgt fra en kø av “gruvearbeidere” som lager kryptografiske hasher fra blokkjeden, og ett vitne velges fra en gruppering av SP eiere.

Fordelene med Steem

Steem til forskjell fra andre Proof of Work kryptovalutaer slik som for eksempel Bitcoin, deler ikke ut nylig utvunnet Steem bare til sine “gruvearbeidere”, men fordeler også valutaen mellom de som lager artikler og de som leser og stemmer på dem. Dette betyr et system der valutaen faktisk er backet av innhold. Denne metoden for fordeling av kryptovaluta kalles også “Proof of Brain”.

En fordel med Proof of Brain fordeling i forhold til Proof of work er at i stedet for å kaste bort store mengder elektrisitet og penger på å løse problemer som ikke betyr noe betaler Proof of Brain systemet mennesker for å bidra med innhold som andre kan ha nytte av både nå og i fremtiden. Med andre ord Steem skaper verdier som varer.

Steemit introduserer smart media Tokens som ligner på ERC20 tokener. De kan brukes for finansiering gjennom ICOer.

I de fleste kryptovalutaer sliter du dersom du mister koden til kontoen din. Steemit er en av de få som har greid å gjøre noe med dette. De har nemlig utviklet en metode for å få tilbake kontrollen over kontoer som har blitt hacket. Steemit lar deg også bruke kontoen din med et normalt brukernavn i stedet for utrolig lange og vanskelige koder.

Bitcoin skilter med rundt 7 transaksjoner per sekund. Steem er utrolig raskt i forhold, og kan greie flere tusen transaksjoner per sekund. For denne tjenesten betaler brukerne ingen ting. Transaksjoner på Steem blokkjeden er gratis.

Ulempene med Steem

Steem sitt system for å få penger for å stemme på artikler har en tendens til å få brukere til å behandle artikler som transaksjoner i stedet for å engasjere seg i artiklene. Etter hvert blir det om å gjøre å komme gjennom flest mulig artikler på kortest mulig tid for å tjene så mye som mulig steem.

En annen ulempe med Steem er at modellen med tre versjoner av valutaen som brukes i Steemit er komplisert og litt for vanskelig å forstå. Steem prøver å være et alternativ for nye brukere av kryptovaluta, men et komplisert system som er vanskelig å forstå er en liten hindring.

Steemit skilter med at det ikke koster noe å bli involvert, men dersom man prøver å registrere seg uten å på samme tid investere i Steem tar det mange uker. Prosessen er også noe uklar. Det er lett å innbille seg at mange gir opp i denne prosessen og mister interessen.

Steem coting power

På grunn av at Steemit systemet ikke har regler er det en del problemer med spam og plagiat. Et annet problem er at på grunn av at siden det er et desentralisert system der brukere som investerer mer har mer makt finnes det situasjoner der maktmisbruk skjer. Veldig mye av Steem Power kontrolleres av noen få brukere.

Denne ujevnheten i stemmerett gjør at Steemit på en måte allikevel ikke er desentralisert ettersom en bruker med mye Steem Power effektivt kan sensurere innhold med å stemme det ned.

Det sirkulerer også rykter om at en del ting ble gjort for å forhindre lik fordeling da Steem først ble satt opp.  Ryktene sier at utviklerne bak prosjektet satte opp prosjektet på en slik måte at de lett kunne sikre seg en stor del av Steem kryptovalutaen selv.

Steemit har ingen inntektskilde. Dette er nødvendigvis ikke et problem ettersom dette for så vidt er det samme for mange andre kryptovalutaer, men dersom Steemit for eksempel hadde en funksjonalitet der reklameinntekter kunne hentes inn og bidra til inntektene til brukerne ville dette kunne øke utbetalingene til de som publiserer og gjøre plattformen enda mer konkurransedyktig.

Avslutning

Steem chart
Steem chart

Steemit er et av de mest interessante eksemplene på hvordan blokkjedeteknologi kan brukes i praksis for andre ting enn kun som en valuta. Plattformen er allerede flere år gammel og har hatt grei vekst over de siste årene både når det gjelder brukere og investeringer i kryptovalutaen. Økende sensur i tradisjonelle sosiale media kommer utvilsomt til å øke populariteten til Steemit og andre lignende tjenester fremover, så de store spørsmålene blir om Steemit greier å håndtere problemet med den ulike fordelingen i stemmerett når det gjelder å stemme opp artikler, og om de greier å rydde opp i beskyldningene om uærligheter i startfasen.

Anbefalte artikler

Se alle
Liker du tjenesten Coinweb tilbyr?
Donasjoner kan sendes til følgende adresser:
Kopiert til utklippstavlen! 1AdiRqNmDszWVLcLyYSJjY1YQawvuNqxKN
Kopiert til utklippstavlen! 0x49623cb417a2628778f230a0b65c433419c2db0d