Bitcoin logo
Bitcoin
$38796.00
btc
+1.79%
Bitcoin logo
Ethereum
$2093.48
eth
-0.05%
Bitcoin logo
XRP
$0.61
xrp
+0.43%
Bitcoin logo
Bitcoin Cash
$226.05
bch
+1.38%
Bitcoin logo
Cardano
$0.39
ada
+1.69%
Bitcoin logo
Litecoin
$71.85
ltc
+2.31%

Ripple

  • Ripple - designet for bankene
  • Hva er Ripple?
  • Struktur og økonomi
  • Styring og utvikling
  • Problemer, løsninger og bruk av Ripple
  • Formålet med Ripple
  • Fordelene med Ripple
  • Ulempene med Ripple
  • En kryptovaluta for de litt forsiktige?

Ripple - designet for bankene

Kryptovalutaer anses ofte som noe nytt som konkurrerer med det etablerte systemet av banker og finansielle institusjoner. Både banker og regjeringer i mange land ser desentraliserte kryptovalutaer som en trussel mot etablerte finansielle systemer. Men det er ikke alle kryptovalutaer som passer beskrivelsen. Blant kryptovalutaer er Ripple den snille gutten i klassen. I stedet for å forsøke å omgå bankene har de aktivt invitert og inkludert banker og finansinstitusjoner inn i systemet sitt.

Hva er Ripple?

Ripple er to ting. Det er både navnet på en kryptovaluta (XRP), men det er også navnet på et betalingsnettverk der denne valutaen, blant mange andre, blir brukt. Hovedfokuset til prosjektet anses å være på betalingsnettverket. Dette er designet som et desentralisert system for kjøp og salg av valutaer. Det er også en metode for overføring av penger uten å flytte dem.

Prinsippet bak Ripple er ikke nytt. Det har faktisk eksistert siden det åttende århundre, og er blant annet kjent under navnet Hawala, som kan oversettes som “tillit”. Hawala-systemet lever for tiden i beste velgående i mange land, og Hawala-transaksjoner er ofte billigere enn transaksjoner gjennom banksystemet. Grunnen til dette er at i Hawala-systemet blir pengene faktisk ikke flyttet.

Når du sender penger gjennom en Hawala-transaksjon leverer du enkelt og greit pengene du vil sende til Hawaldar A, som kontakter Hawaldar B, som han stoler på. Hawaldar B utbetaler pengene til mottakeren på grunnlag av et passord. Etter at pengene blir utbetalt skylder Hawaldar A beløpet til Hawaldar B. Hver Hawaldar holder telling med utestående midler fra andre Hawaldar. Utestående blir justert med jevne mellomrom. Dette gjør at små transaksjoner ikke trenger å gå gjennom et banksystem som både er dyrt, tregt og tungrodd. Hawala-transaksjoner er ansett som ulovlige i mange land, men til tross for dette er de fortsatt relativt utbredt flere steder, og populære som betalingsmåte på grunn av sin enkelhet, hurtighet og lave transaksjonspris.

Ripple har mye til felles med Hawala-systemet. Det kan sies å være en forbedret versjon av det eldgamle systemet. “Agenter”, som i mange tilfeller er synonymt med banker, kan bestemme hvilke andre institusjoner de stoler på og for hvor store beløp. I stedet for at beløpene blir overført mellom banker for hver transaksjon fungerer Ripple som en sentral transaksjonshovedbok som holder styr på hvilke banker som skylder hvilke banker hvor mye. Utestående summer kan så bli justert regelmessig eller etter behov, pengene blir dermed ofte ikke flyttet når en transaksjon blir gjort.

Struktur og økonomi

Struktur i Ripple

Systemet håndterer transaksjoner både med og uten tillit mellom agentene. Dette er en relativt stor forskjell fra andre kryptovalutaer, hvor alle transaksjoner som regel blir utført uten etablerte tillitsforhold mellom de involverte partene.

Tillitsbaserte transaksjoner via Ripple kan gjøres i hvilken som helst valuta ved at regnskapsbøkene til de agentene i systemet som stoler på hverandre automatisk justeres av Ripple. Nettverket holder videre en oversikt over alle agentene og deres individuelle beholdning av hver valuta. Transaksjoner kan også i teorien gjøres i andre ting enn valuta, slik som for eksempel gull, eller kryptovaluta slik som Bitcoin. Dersom et direkte tillitsforhold mellom agenten til mottakeren og avsenderen ikke eksisterer finner nettverket en eller flere mellommenn som kan danne en kjede av tillit fra avsender til mottaker.

Et eksempel på en transaksjon er Alex som vil sende penger til Beth. Alex går til banken sin (Agent A), som tilbyr overføringer via Ripple. Bank A har ikke et tillitsforhold til banken Beth bruker (Agent B). Systemet finner derfor en annen bank (Agent C) som har et etablert forhold til både Agent A og Agent B. Når transaksjonen er fullført har Beth fått penger fra Alex, Agent C skylder Agent B penger, og Agent A skylder Agent C penger.

Avsender til mottaker med Ripple

Transaksjoner mellom agenter som ikke stoler på hverandre

Transaksjoner mellom agenter som enda ikke har etablert et tillitsforhold er også mulige i Ripple-systemet. Det er her kryptovalutaen XRP kommer inn i bildet. Alle valutaer i systemet har en verdi i XRP, som blant annet brukes til å fasilitere transaksjoner der det ikke finnes noen tilgjengelig kjede av tillit. XRP kan videre brukes for å overføre penger billigere, i og med at transaksjonene krever færre mellommenn. XRP gjør det også mulig å faktisk overføre pengene øyeblikkelig, slik at summer ikke trenger å være utestående.

Ripple driver ikke med såkalt utvinning av mynter slik som Bitcoin gjør. Alle XRP som eksisterer er allerede utstedt. Den totale mengden utstedt er 100 milliarder XRP. I desember 2017 gjennomførte Ripple planen sin om å sette 55 milliarder XRP i en slags kryptografisk hvelv. Dette roet ned markedet og styrket tilliten til prosjektet, ettersom det umuliggjør at markedet blir oversvømt av XRP på kort tid. Sannsynligvis vil det også bidra til å stabilisere prisen på XRP.

Styring og utvikling

Ripple-protokollen ble utviklet av selskapet Open Coin. Dette selskapet ble startet av Chris Larsen, Arthur Britto og Jed McCaleb. McCaleb jobbet tidligere for Mt. Gox, som var en av de største valutabørsene for Bitcoin og alternative kryptovalutaer (kjent som altcoins). Larsen var tidligere involvert i det nettbaserte finansieringsselskapet E-LOAN. Mange av de andre utviklerne i prosjektet har også erfaring fra Bitcoin. I dag styres prosjektet gjennom Ripple Labs som er basert i San Francisco, USA.

Problemer, løsninger og bruk av Ripple

I dag jobber individuelle banker mer eller mindre i sin egen verden. De tar seg av transaksjoner internt i banken og stoler kun på sin egen lille krets av samarbeidspartnere. Dette systemet er både tungrodd og dyrt i drift for alle involverte - inkludert bankene. Transaksjoner og oppgaver blir ofte repetert unødvendig mange ganger, og hver gang legges det på fordyrende gebyrer. Overføringer tar også unødvendig lang tid. Internasjonale transaksjoner beregnes i dager i en tidsalder da dette burde beregnes i sekunder.

Løsningen til Ripple er et betalingsnettverk der tillitsforhold benyttes som en slags betalingskjede. Det betyr at banker får muligheten til å samarbeide med andre som de ikke har et direkte tillitsforhold til indirekte gjennom en partner de allerede har et tillitsforhold til. Dette gjør at kreditt kan brukes mer effektivt til å redusere faktiske overføringer, og transaksjonstiden kan dermed reduseres fra flere dager til bare sekunder. Dette muliggjøres samtidig som at alle fortsetter å kun samarbeide med parter de allerede stoler på. Transaksjonene kan gjennomføres direkte i den aktuelle valutaen, og er ikke avhengige av å bruke Ripples kryptovaluta.

I tillegg har protokollen lagt til rette for transaksjoner der det ikke finnes noen tillitsforhold som kan benyttes. I disse tilfellene brukes kryptovalutaen XRP til å fasilitere en lynrask transaksjon til en lav pris, uten at et tillitsforhold er nødvendig. Transaksjoner gjort via Ripple er ofte tryggere ettersom det innebærer at verdiene blir direkte overført i form av XRP. Det blir ofte billigere i tillegg, ettersom transaksjonen er innom færre mellomledd på veien fra avsender til mottaker.

Ripple-transaksjoner

Formålet med Ripple

Ripple ble grunnlagt for å fasilitere fri flyt av penger. I følge David Schwartz, som er Ripple sin hovedkryptograf (chief cryptologist), så befinner betalingssystemer seg i dag på samme stadie som e-post var på på 80-tallet. Hver leverandør laget sitt eget system for sine brukere, og dersom man brukte forskjellige systemer var det vanskelig å kommunisere med hverandre. Ripple er bygget for å koble sammen systemene til de forskjellige bankene og finansinstitusjonene.

Fordelene med Ripple

Ripple er en av de raskeste kryptovalutaene med hensyn til transaksjonshastighet. I våren 2018 offentliggjorde organisasjonen at nettverket var oppe i en transaksjonshastighet på 50.000 transaksjoner per sekund. Dette er mer enn dobbelt så mange som markedslederen VISA sin betalingsløsning greier, som er svært imponerende. Særlig når man tenker på at Ripple er del av en industri som i stadig økende grad sliter med transaksjonstreghet.

Fordi Ripple ikke trenger å utvinne blokker bruker valutaen veldig lite elektrisitet, og den er derfor mye mer miljøvennlig og ressursbesparende enn mange andre kryptovalutaer. Det er for eksempel et stort spørsmål i dag om Bitcoin sin elektrisitetsbruk på noen måte kan være bærekraftig.

Konsolidering med det etablerte

Til dags dato er Ripple den av kryptovalutaene som har hatt mest suksess når det gjelder integrasjon og samarbeid med tradisjonelle finansinstitusjoner. Dette har gjort at Ripple ofte har mindre friksjon enn andre kryptovalutaer i sitt forhold til det offentlige og den tradisjonelle finansnæringen.

Ripple er ikke bare en valuta. Det er også et nettverk som brukes til effektiv overføring av penger over landegrenser. XRP er en liten, men uunnværlig del av dette systemet. I og med at Ripple er et transaksjonssystem så er Ripple også posisjonert til å kunne nyte godt av suksessen til andre kryptovalutaer.

Fordeler med Ripple

Ulempene med Ripple

Ripple er basert på sin egen unike kode, som inntil relativt nylig ikke var publisert for offentligheten. Dette fikk organisasjonen en del pepper for, men kildekoden er nå endelig publisert som betyr at sikkerheten lett kan vurderes av tredjeparter. Mange andre valutaer har hatt åpen kildekode mye lenger enn Ripple, som betyr at det fortsatt kan identifiseres svakheter ved betalingsnettverket.

At Ripple nå har åpen kildekode betyr også at Ripple i teorien ikke er avhengig av Ripple Labs for å eksistere. I realiteten så eier imidlertid Ripple Labs vel over halvparten av alle Ripples kryptovalutaenheter, og det er derfor omdiskutert om Ripple kan kalles desentralisert.

Er Ripple egentlig desentralisert?

En av de mest omdiskuterte problemene med Ripple er mengden av penger som blir holdt av bedriften. Fra starten av gav de tre grunderne seg selv 20 milliarder XRP hver. Dette har blitt sett som grådig av mange i kryptomiljøet, og av den grunn gitt mange en avsmak for prosjektet.

Det har videre ført til frykt for at store mengder XRP plutselig kan bli solgt, og dermed forårsake et kraftig fall i XRP-kursen. Denne faren ble realisert da Jed McCaleb bestemte seg for å slutte og selge sine XRP. Etter en rettssak bestemte partene seg for at han kunne selge sin andel litt etter litt over tid. Bedriften bestemte seg deretter for at de skulle låse inn muligheten til å bruke XRP slik at bare en mindre andel av valutaen kunne brukes hver måned. Imidlertid er dette fortsatt en svært stor mengde, som kan komme til å få sterk innvirkning på XRP-kursen.

McCaleb kommer til å få utbetalt rundt USD 256 millioner i XRP sin nåværende verdi. Dette er ikke ideelt for Ripple, spesielt med tanke på at McCaleb for tiden er involvert i å utvikle et konkurrerende prosjekt til Ripple.

Det skal også nevnes at flere kryptoentusiaster fnyser når de hører navnet til Ripple, grunnet det nære samarbeidet med banker og tradisjonelle finansinstitusjoner. Kryptomiljøet generelt vil helst se at bankene forsvinner helt. Ripple sliter videre med lav anonymitet. Dette er et problem de jobber med å finne en løsning på. Men de ligger langt etter andre kryptovalutaer, som for eksempel DASH, på dette området.

En kryptovaluta for de litt forsiktige?

For de som synes at forandring ikke egentlig fryder, men heller foretrekker at ting forblir slik som de alltid har vært, så har vi dårlige nyheter. Det eneste som ikke forandrer seg er at forandringer skjer enten man vil det eller ikke. Den gode nyheten er at Ripple sitt betalingsnettverk, i motsetning til mange andre kryptovalutaer, tilbyr en gradvis forandring og er basert på de veletablerte og velkjente banksystemene som vi alle kjenner og stoler på.

Det er i tillegg basert på middelalderske betalingssystemer, så noe mer konservative enn det går det vel knapt an å være innen kryptovalutaindustrien. Og når vi nå allikevel må finne oss i at ting forandrer seg, er vel kanskje ikke den verste forandringen et system som reduserer behandlingstiden på pengetransaksjoner med flere dager, samtidig som den reduserer bankgebyrene våre?

Kilder

https://coincentral.com/what-is-ripple-xrp/

https://medium.com/krown/what-are-the-disadvantages-of-ripple-xrp-as-a-cryptocurrency-e6cc2d25e0bf

https://globalcoinreport.com/how-ripple-xrp-outdid-the-transaction-speed-of-visa/

https://ripple.com/insights/ripple-escrows-55-billion-xrp-for-supply-predictability/

https://ripple.com/insights/ripple-to-place-55-billion-xrp-in-escrow-to-ensure-certainty-into-total-xrp-supply/

https://www.coindesk.com/ripple-medieval-banking-digital-twist/

https://ripple.com/insights/

https://www.bloomberg.com/research/stocks/private/snapshot.asp?privcapId=235707311

https://wiki.ripple.com/Consensus_Graphic

https://bitcoinmagazine.com/articles/ripple-is-officially-open-source-1380246874/

https://www.coindesk.com/10-things-you-need-to-know-about-ripple/

https://www.quora.com/How-is-Ripple-different-from-bitcoin

https://www.quora.com/How-does-the-Hawala-system-of-transferring-money-work

https://hackernoon.com/hawala-vs-bitcoin-vs-ripple-573fbf63f401

https://en.wikipedia.org/wiki/Hawala

https://en.wikipedia.org/wiki/Ripple_(payment_protocol)

https://ripple.com/

https://e24.no/boers-og-finans/digital-valuta/ripple-forbi-ethereum-er-naa-nest-stoerst-kryptovaluta/24220437

Anbefalte artikler

Se alle
Liker du tjenesten Coinweb tilbyr?
Donasjoner kan sendes til følgende adresser:
Kopiert til utklippstavlen! 1AdiRqNmDszWVLcLyYSJjY1YQawvuNqxKN
Kopiert til utklippstavlen! 0x49623cb417a2628778f230a0b65c433419c2db0d