Bitcoin logo
Bitcoin
$26569.00
btc
-1.70%
Bitcoin logo
Ethereum
$1587.44
eth
-1.87%
Bitcoin logo
XRP
$0.51
xrp
-1.59%
Bitcoin logo
Bitcoin Cash
$207.05
bch
-3.26%
Bitcoin logo
Cardano
$0.24
ada
-2.80%
Bitcoin logo
Litecoin
$64.69
ltc
+0.20%

Ontology

 • Om Ontology Token
 • Struktur og økonomi
 • Problemer, løsninger og bruk
 • Fordelene med Ontology Token
 • Ulempene med Ontology Token
 • Konklusjon

Intro

Ontologi er studiet av hva som eksisterer, og former for eksistens. Teamet bak Ontology prosjektet valgte nok ikke dette navnet tilfeldig. Ontology token fokuserer nemlig på identitet og verifisering av det som eksisterer, inkludert både personer og objekter.

Det har vært mye forvirring rundt Ontology og NEO, og det kan man kanskje forstå. Ontology, og prosjektets sammenheng med NEO er relativt komplisert. Det hjelper heller ikke på forvirringen at flere av nøkkelpersonene i Ontology også er involvert i NEO.

I denne artikkelen går vi inn i detaljer på hvordan Ontology fungerer, og hvordan prosjektet faktisk fungerer i symbiose med NEO og andre prosjekter i den samme gruppen, Onchain, heller enn å være i direkte konkurranse. Kort fortalt handler denne symbiosen om autentisering, digital identitet og personvern. Det handler også om å levere en løsning som gjør det mulig for små og mellomstore bedrifter å dra nytte av blokkjedeteknologi.

Om Ontology Token

Ontology token består av Ontology ID (ONT ID), Ontology (ONTO), og DDXF som er det desentraliserte rammeverket for datautveksling og samarbeid. Ontology håper å kunne bli stedet der man går for å verifisere identiteter eller eierskap. Sosiale plattformer vil da kunne integrere med Ontology for tillit.

Blokkjedeprotokollen til Ontology fokuserer på å løse problemer rundt tillit, identitet, autentisering, verifisering og autorisering. Et system som fungerer som en slags matrise gjør det mer relevant for bedrifter. Andre blokkjeder kan også kobles til Ontology sin plattform for sikker lagring av data, og kryptert dataanalyse, bygging av desentraliserte apper, og desentralisert datautveksling. Dette gjøres via API, SDK, og andre moduler som Ontology har gjort tilgjengelig.

Det antas at Ontology sitt økosystem vil bli brukt for distribuerte tjenester slik som for eksempel verifisering av data og utveksling av data på tvers av forskjellige industrier slik som for eksempel IoT (Tingenes Internett), finans, forsikring, media, programvareutvikling, betalingsløsninger, helse og eiendom.

Ontology bruker også NeoContracts. Prosjekter som bygges på Ontology kan lage NEP5 tokener som administreres av NEO blokkjeden. Dette betyr at Ontology kan ta seg av lagring av data og identitet, mens neo tar seg av verdier og transaksjoner.

Struktur og økonomi

Ontology ble startet i 2017 av det kinesiske selskapet Onchain med kontorer i Beijing og Shanghai. Onchain ble startet i 2014 av CEO Da HongFei og CTO Erik Zhang. For å forstå Ontology token må man også forstå det kinesiske forsknings- og teknologifirmaet Onchain og deres store planer for økosystemet de bygger gjennom sine forskjellige prosjekter.

Antshares var forløperen til NEO og er nå kalt NEO. Det var dette prosjektet som i 2014 markerte starten for Onchain sine prosjekter innen blokkjedeteknologi. Dette ble også den første offentlige blokkjeden i Kina. NEO er en blokkjede for smartkontrakter, og er en direkte konkurrent til Ethereum.

Distributed Networks Architecture (DNA) er et rammeverk som ligner på NEO, men er skrevet på programmeringsspråket GO. Formålet med dette prosjektet er å hjelpe andre blokkjeder og finansinstitusjoner til lettere å kunne bygge sine egne blokkjeder med dette rammeverket. NEO X oppgraderingen lar også alle DNA blokkjeder koble seg sammen med NEO.

Problemer, løsninger og bruk

I følge Ontology sin grunnlegger, Li Jun, er dagens internett basert på sentralisert tillit. Dette innebærer at eierskap av data er uklart. Det er også basert på tredjeparts tjenesteytere, og mangler derfor åpenhet. Resultatet er at brukerne sine data lett lett misbrukes uten deres samtykke og uten at de vet det.

Det finnes en mengde situasjoner der vi trenger å dele informasjon. Dersom man for eksempel skal bookes inn på et hotell må man for eksempel ofte vise legitimasjon. Denne legitimasjonen er det ikka alltid man vil være komfortabel med å overlevere til personen bak disken.

Dersom man heller kunne bruke en ID løsning slik som Ontology sin ONT ID ville man for eksempel kunne gi hotellet tilgang til kun den relevante informasjonen på legitimasjonen, slik som for eksempel navn, bilde og alder, uten at resten av informasjonen trenger å oppgis. Samtidig vil hotellet kunne være trygge på at de har mottatt den rette informasjonen. ID løsningen kan også brukes for objekter, for eksempel for å verifisere om et merkevareprodukt er ekte vare.

Med sentralisert utveksling av data blir data kopiert og lagret. Dette gjør det vanskelig å kontrollere hvor, når, hvordan data blir brukt, og hvem som har tilgang. Dette er problematisk med tanke på kopibeskyttelse av data og med tanke på personvern.

Ontology sin distribuerte dataprotokoll, ONT Data, inneholder et rammeverk for distribuert utveksling av data ved hjelp av Ontology blokkjeden. Denne løsningen gjør det enkelt å håndtere ting som kopibeskyttelse og sikker deling av data. Dette blir gjort ved hjelp av data tokener, smartkontrakter for utveksling av data, programvareutviklingspakker for datautveksling og kryptografiske komponenter slik som for eksempel digitale vannmerker.

Ontology tilbyr per i dag tillitsløsninger for:

 • Verifisering av mennesker og objekter
 • Evaluering av rykte
 • Administrasjon av grupper
 • Samarbeid og utveksling av data
 • Finanstjenester og Aksjeforvaltning
 • Produksjon og handel med opphavsrettsbeskyttet innhold
 • Håndtering av prosedyrer

Fra et teknisk perspektiv gjøres dette ved hjelp av fire lag. Det første av lagene verifiserer mennesker, objekter og organisasjoner. Det andre laget verifiserer applikasjoner og kobler dem sammen med hverandre. Det tredje laget verifiserer linkmoduler, protokoller, SDKer og applikasjonsgrensesnitt. Det siste laget i kjeden setter forskjellige nettverksprotokoller i kontakt med hverandre slik at Ontology kan fungere på tvers av forskjellige blokkjeder.

En av utfordringene t av problemene mange blokkjeder har støtt på er at mange bedrifter ikke er interesserte i å koble seg til åpne nettverk. I næringslivet er det mye som skal holdes hemmelig, så et åpent nettverk der alt er offentlig vil ha relativt begrensede bruksområder for bedrifter. I tillegg til bedriftens egen informasjon har bedrifter ofte kundeinformasjon som de er ansvarlige for. Det foreligger strenge regler for hvordan slik informasjon kan brukes, og det foreligger også mange begrensninger for hvordan denne informasjonen kan deles med andre.

Dette kan komme av mange ting inkludert intern hemmeligholdelse av strategiske grunner, personvern, eller fordi det av andre grunner er lovpålagt. Ontology virker som en buffer mellom vanlige bedrifter og åpne nettverk slik som for eksempel NEO eller Ethereum.

Fordelene med Ontology Token

Ontology har allerede publisert Ontology Development Platform på de tre ledende markedsplassene Google Cloud Platform, Microsoft Azure og Amazon Web Services. Dette gjør det mye lettere for programmerere å prøve ut Ontology for utvikling av smartkontrakter og desentraliserte apper.

Ontology er også backet av Fosun Group, som er et av de største konglomeratene i Kina gjennom deres investering i Onchain. Fosun Group planlegger å implementere Onchain sin distribuerte nettverksarkitektur (DNA) i alle gruppens avdelinger. Fosun International, som bare representerer gruppen sine aktiviteter utenfor Kina er verdt nesten 103 milliarder dollar. Dette betyr at prosjektet allerede kan ha nok å henge fingrene i de neste årene bare i samarbeidet med gruppens selskaper.

I tillegg har Kina sin 13. fem-års plan gjort det klart at utvikling og implementering av blokkjedeteknologi er en prioritet over de neste årene. I sammenheng med dette ble en nasjonal standard for blokkjeder publisert av det kinesiske departementet for industri og informasjonsteknologi. Onchain sin gruppe av prosjekter var først ute til å bli godkjent i henhold til denne standarden. Dette antyder at Onchain, og dermed også Ontology, har en lys fremtid når det gjelder prosjekter både fra den kinesiske staten og private selskaper i Kina.

Ulempene med Ontology Token

Når det gjelder forholdet mellom NEO og Ontology kan ting fortsatt virke litt uklare. Det er mye som tyder på at NEO og Ontology er drevet av det samme teamet. Da kan det være naturlig å spørre seg hvorfor det i så fall er nødvendig å gi inntrykk av at dette er to forskjellige prosjekter, og hvorfor disse prosjektene henter inn penger hver for seg.

Flere ICOer virker som de har sammenheng med den samme gruppen av mennesker. Et av disse prosjektene er Loopring. På Coinmarketcap kan man se at Loopring mer eller mindre har tapt hele verdien sin. Rundt starten av 2018 var Loopring tokens verdt over 2 USD. Per i dag er denne kryptovalutaen verdt 0.03 USD. Deepbrain, THEKEY og NEO er andre kryptovalutaer som alle ser ut til å være forbundet med det samme teamet.

Ontology er også basert i Kina, og er et prosjekt med sterk fokus på bedriftsmarkedet. Dette er et segment som for tiden er i ukjent lende med tanke på den pågående konflikten med USA. Det er vanskelig å forutsi hvordan denne situasjonen kommer til å påvirke dette segmentet og den generelle makroøkonomiske og politiske situasjonen i Kina.

Ontology sin modell baserer seg på såkalte tillits-ankere. Dette er institusjoner slik som for eksempel statlige departementer og kontorer, banker, universiteter, leverandører av biometriske ID tjenester og lignende. Dette bringer for noen opp argumentet at Ontology ikke egentlig er desentralisert, ettersom hele systemet er basert på informasjonen fra disse såkalte ankere som ikke er desentraliserte.

Konklusjon

Hvem du kan stole på er ofte et komplisert spørsmål. Kan du som bruker stole på at du sender dine data til en bedrift som behandler dem på forsvarlig måte? Kan bedriften stole på at de faktisk kommuniserer med deg på nettet, og ikke noen som utgir seg for å være deg?

Dette er store problemer på internett i dag som Ontology ser ut til å ha utviklet en praktisk og fleksibel løsning for. Noen relevante spørsmål å stille seg før man eventuelt investerer i Ontology er kanskje ting som om dette markedet kommer til å domineres av ett prosjekt, eller om det kommer til å bli en fragmentert industri med mange aktører. Dersom markedet kommer til å domineres av ett prosjekt vil Ontology ha en klar fordel fra å være først ute, men man kan samtidig regne med at de kommer til å slite med imaget sitt i vestlige land i dagens politiske klima.

Uansett om Ontology kommer til å slå an i vestlige land eller ikke har de et stort forsprang i det massive kinesiske markedet der de ser ut til å ha gode partnere både i staten og i det private næringslivet, så det er gode indikasjoner på at prosjektet kommer til å ha en viss grad av suksess. I tillegg har Ontology fordelen av at de allerede er en del av NEO systemet, som er kjent som et av de relativt populære prosjektene i industrien. .

Anbefalte artikler

Se alle
Liker du tjenesten Coinweb tilbyr?
Donasjoner kan sendes til følgende adresser:
Kopiert til utklippstavlen! 1AdiRqNmDszWVLcLyYSJjY1YQawvuNqxKN
Kopiert til utklippstavlen! 0x49623cb417a2628778f230a0b65c433419c2db0d