Bitcoin logo
Bitcoin
$26616.00
btc
-1.59%
Bitcoin logo
Ethereum
$1590.69
eth
-1.81%
Bitcoin logo
XRP
$0.51
xrp
-1.10%
Bitcoin logo
Bitcoin Cash
$208.44
bch
-2.82%
Bitcoin logo
Cardano
$0.25
ada
-2.94%
Bitcoin logo
Litecoin
$65.19
ltc
+0.64%

OMG Network

  • Hva er OMG network?
  • Hvilke problemer løser OMG?
  • Hvem er kundene til OMG og hvor skal OMG brukes?
  • Hvem står bak OMG?
  • Hva er fordelene med OMG?
  • Hva er ulempene med OMG?

Hva er OMG network?

OMG network (OMG) er en neste generasjons blokkjede-oppfinnelse fra det sørasiatiske selskapet Omise. Med en økende etterspørsel for smidige betalinger på tvers av landegrenser og nettverksleverandører er det er voksende behov for desentraliserte og pålitelige svar på utfordringene. OMG Network har som mål å være et slikt svar.

Dette er en åpen betalingsplattform som er bygget som en egen blokkjede på toppen av Ethereum-nettverket. OMG Networker et ambisiøst prosjekt med en rekke delmål, men i all hovedsak sikter det mot å opprette en desentralisert børs og sømløs handel på verdensbasis.

Ekstra spesielt med OMG Network er at plattformen skal kunne veksle både fiat-valuta (dollar, kroner, yen også videre) i tillegg til kryptovaluta. Ved en storskala implementering har prosjektet dermed potensiale til å fase ut børssider for kryptovaluta som Kraken og Coinbase.

Da vil det ikke lenger være behov for mellommenn ved finansielle transaksjoner på tvers av valutaer, nettverk eller landegrenser. Skaperne bak OMG Network ser store problemer ved dagens betalingsløsninger både i bank og på elektroniske betalingsplattformer, og bruker blokkjede-teknologien til å løse dem.

OmiseGO har blitt rebrandet til OMG, som nå er en foundation.

OmiseGo

OMG Network-nettverket desentraliserer:

  • markedslikviditet
  • effektuering av bestillinger
  • administrasjonen av såkalte ’clearing houses’ (aktører som fungerer som mellommenn ved finansielle transaksjoner)
  • storskala betalinger

”Blokkjeder gjør det mulig for samfunnet å flytte verdens forretningsprosesser ut fra enkelte sentraliserte aktører (som organisasjoner, bedrifter og selskaper) og inn i åpne, desentraliserte informatikknettverk. ”

Hovedkomponentene i OMG-blokkjeden

Så hvordan skal OMG revolusjonere bank- og betalingssektorene? Prosjektet har tre hovedkomponenter i tillegg til sitt OMG-token. Sistnevnte tar vi en titt på litt senere.

Den desentraliserte børsen (DEX)

En desentralisert børs har en rekke gunstige funksjoner tradisjonelle banktjenester og børshandler ikke kan tilby. Den viktigste, som også er et av OMG virkelig store salgspunkter, er at ved hjelp av blokkjede-teknologien kan denne børsen fungere på tvers av betalingsnettverk.

La oss si at du bruker PayPal for å gjennomføre betalinger til utlandet i dag. For at mottakeren skal få pengene sine må hun eller han også ha en PayPal-konto, koblet opp til sin bankkonto. Med en desentralisert børs er ikke dette lenger nødvendig. Da kan midlene flyttes, uavhengig av hvilket nettverk de kommer fra eller skal til, fra A til B på svært kort tid.

Børsen vil videre være kompatibel med handel i både kryptovaluta og fiat-valuta. Dersom du ønsker å sende norske kroner, men mottakeren vil motta i amerikanske dollar, er det mulig på den desentraliserte børsen til OMG.

Selv om det ikke kommer til å være obligatorisk kan man i slike tilfeller velge å sende pengene via kryptovaluta (NOK > ETH > USD i dette eksempelet) for større sikkerhet og raskere behandlingstid. Det skal være mulig å handle i alle typer valutaer, samt digitaliserte verdier, på den desentraliserte børsen.

OMG-lommeboken

I denne lommeboken kan du holde, sende, og motta penger og verdier, og den vil være knyttet direkte opp til OMG-nettverket. Når du åpner applikasjonen som kjører lommeboken blir datamaskinen din også aktivert som en node på blokkjeden. Dette er viktig i sammenheng med OMG-valutaen, som vi skal ta for oss lenger ned i denne guiden.

SDK: Rammeverk for lommebok-utvikling

Fordi OMG vil skape en universell betalingsløsning alle kan bruke uansett nettverk, lommebok, valuta eller nasjonalitet er skaperne interesserte i utvikling på blokkjeden. Derfor tilbys det et gratis software development kit til utviklere.

Dette er et rammeverk med delvis forhåndsdefinerte rammer, som gjør det enkelt for interesserte firmaer og utviklerne deres å lage sine helt egne lommebøker på OMG-nettverket. Konsekvensen blir at flere benytter seg av plattformen, som også gjør den tilgjengelig for flere kunder.

Hva har Ethereum og OMG med hverandre å gjøre?

Ethereum og OMG henger tett sammen, og ikke bare fordi Vitalin Butarik har vært rådgiver på prosjektet siden starten. OMG er bygget på toppen av Ethereums blokkjede, og noen av transaksjonene som gjennomføres kommer til å gå gjennom Ethereum.

De operasjonene som handler om hvilke midler som flyttes hvor, samt hvilke bestillinger som skal effektueres, kommer til å gjennomføres på OMG-nettverket. Selve pengeoverføringen vil imidlertid kjøres på Ethereum sin eksisterende blokkjede.

Videre vil det være ETH, altså Ethereums kryptovaluta, som vil brukes som referansevaluta når det skal overføres fiat-valuta til en annen fiat-valuta via kryptovaluta på den desentraliserte børsen. Sånn sett har både Ethereum-kjeden og Ethereum-valutaen en viktig rolle i OMG sin løsning.

omisego

Hvilke problemer løser OMG?

Dersom OMG-prosjektet blir satt ut i livet i sin helhet vil det revolusjonere måten e-handel gjennomføres på. Med en desentralisert børs vil det bli mulig å drive veksling og handel på tvers av både fiat- og kryptovaluta, samt forskjellige betalingsnettverk. Dette blir i praksis en helt åpen handelsplattform, som hvem som helst kan benytte seg av.

Slagordet til OMG er ’unbank the banked’, som viser til denne desentraliserte måten å håndtere pengeoverføringer og børshandel på. I stedet for at penger og midler blir stående låst i sine respektive systemer kan man på rekordtid overføre dem på tvers av hverandre. Det eneste kriteriet vil være at betalingsløsningen ’henger på’ OmiseGO-blokkjeden.

Videre gir prosjektet mennesker som ikke har bankkontoer tilgang på enkle, effektive og rimelige betalingsløsninger. Det finnes mange hundre millioner privatpersoner som ikke har en egen bankkonto, og dermed er behovet for enkle plattformer til overføring av midler stort.

I dag er pengeoverføring for disse menneskene begrenset til tjenester som MoneyGram og Western Union, som begge er kostbare og tungvinte. Med OMG-børsen vil det ikke være behov for noe mer enn en smarttelefon og tilgang til en OMG-lommebok for å overføre penger.

Hvem er kundene til OMG og hvor skal OMG brukes?

Enkeltpersoner

Det er faktisk rundt 2 milliarder mennesker i verden som er det som kalles for ’unbanked’, altså som ikke har en bankkonto. Her er det et enormt marked for løsningene OMG tilbyr og i første omgang kommer prosjektet til å rette seg mot privatpersoner i Sørøst-Asia.

Forhandlere

Med OMG sitt software development kit vil det være mulig for en hvilken som helst forhandler hvor som helst i verden å utvikle en egen betalingsløsning for sine kunder. Så lenge den bygges i OMG-nettverket vil den kunne integreres på børsen, og dermed gjøre e-handel enkelt og globalt. Betalingsløsningen Omise, forgjengeren til OmiseGO fra det samme selskapet, brukes allerede som betalingsløsning av tusenvis av forhandlere i Asia.

Thailand

OMG har fått et sterkt fotfeste i Thailand, hvor Omise opprinnelig ble grunnlagt. Prosjektet har samarbeidsavtaler med Finansdepartementet i Thailand, i tillegg til flere store banker i landet. Omise har videre gått inn i samarbeid med McDonald’s for å tilby betaling med OMG i over 200 restauranter.

Hvem står bak OMG?

OMG er utviklet av selskapet Omise, og grunnleggerne er Jun Hasegawa (Japan) og Donnie Harinsut (Thailand). Viktige samarbeidspartnere har vært Ethereums hovedutvikler Vitalik Buterin, Lightning Networks grunnlegger Joseph Poon og Gavin Wood som også var med på å grunnlegge Ethereum.

OMG er berømt for å ha ført hele innsamlingen til prosjektet gjennom private ICO-salg. Valutaen og plattformen hadde rundt 100 millioner dollar i interesse før det offentlige ICO-salget skulle startes, men Omise valgte å stoppe da de 25 millioner dollar de trengte var innsamlet.

OMG eies ikke av noe enkelt selskap; det er med andre ord ikke Omise som sitter med eierskap over plattformen. Dette er en åpen kildekode-plattform hvem som helst kan utvikle applikasjoner på, og eierne er dermed de som sitter med OMG-valutaen. Man kan sammenligne eierskapet med aksjer i tradisjonelle selskaper. Jo flere aksjer du holder (altså jo mer valuta du holder), jo mer av nettverket ’eier’ du.

Hvilken funksjon får OMG-valutaen?

OMG-valutaen vil være tett knyttet sammen med OMG-lommeboken. Som nevnt gjør denne applikasjonen, når den er åpen, datamaskinen din til en node på blokkjede-nettverket. Når en transaksjon skal gjennomføres må den bekreftes av et antall noder, altså et antall aktive datamaskiner med OMG-lommeboken installert og åpen, for å gå gjennom.

Men hva skjer hvis lommeboken din er helt tom?

Proof of Stake-systemet til OMG

Det er her det såkalte Proof of Stake-systemet, eller PoS-systemet, til OMG kommer inn i bildet. Du må nemlig ha en viss mengde OMG-valuta i lommeboken din for å kunne bekrefte en korresponderende mengde transaksjoner på blokkjeden.

Når det kjøres transaksjoner på OMG-nettverket vil dette generere en liten kurtasje for hver transaksjon. Og denne inntekten distribueres til de som holder OMG-valuta, i proporsjon med hvor mye valuta de holder.

’Stake’ kan oversettes til norsk som å ’satse’. Jo mer valuta du satser ved å holde på den i lommeboken din, jo mer kan du tjene på OMG-transaksjonene. Og dersom du misbruker nettverket på noen måte, eksempelvis for egen vinning, vil du ikke bare miste retten til å bekrefte transaksjoner. Du vil miste all valutaen din også.

På denne måten gjør OMG det både attraktivt å holde valuta, samt lite attraktivt å forsøke å jukse på blokkjeden. Når du ’satser’ mer OMG-valuta har du mer å vinne, men du har også mer å tape.

Hva er fordelene med OMG?

Den største fordelen med OMG er at, dersom prosjektet lykkes, vil det ha et enormt potensiale for vekst. Med så stor etterspørsel etter enkle betalingsløsninger, både blant enkeltpersoner og forhandlere, kan OMG potensielt bli et verdensomspennende produkt.

Med en desentralisert børs vil det bli mulig å sende valutaer, på tvers av fiat og krypto, helt uten behov for verifisering eller behandling fra en tradisjonell finansinstitusjon. Transaksjonene kan gjennomføres på rekordtid, og er ved hjelp av blokkjede-sikkerheten tilnærmet vanntette. Dette vil ved storskala implementering kunne bli framtidens betalingsløsning.

Asia er fortsatt et marked i enorm vekst. Fordi OMG retter seg mot nettopp dette markedet er mulighetene mange og store. Prosjektet er allerede godt etablert i Thailand og sprer seg gradvis i Sørøst-Asia. Her finnes det mange millioner mennesker som ikke har bankkonto og som OMG dermed kan gjøre livet en hel del lettere for.

Det er ingen tvil om at rådgivning fra både Vitalik Butarin og Gavin Wood (Ethereum), og den direkte tilknytningen til dette blokkjede-nettverket, er gunstig for OMG. Ethereum er en av kjempene innen blokkjede-verdenen, både med hensyn til valuta og prosjektutvikling. Dette gir OMG et fortrinn i sammenligning med mange andre nye lignende prosjekter og kryptovalutaen.

For at OMG-valutaen skal øke i verdi er prosjektet avhengig av implementering på stor skala. Men hvis flere utviklere, privatpersoner og forhandlere benytter seg av løsningene til Omise har kryptovalutaen stort potensiale til å styrkes.

Hva er ulempene med OMG?

Ambisiøse prosjekter er alltid risikable. Ved å skape en løsning som i praksis gjør både børshandler og i stor grad banker unødvendige har OMG satt lista høyt. Det kreves mye å rokke ved så etablerte institusjoner som de vi har i banksektoren og det kan hende at prosjektet har bitt over mer enn det kan tygge i dette henseende.

Trenden beveger seg imidlertid i den retningen at vi kommer til å se flere og flere betalingsløsninger som baserer seg på blokkjede-teknologi. I hvilken grad disse kommer til å samarbeide med eksisterende banker og regjeringer er uvisst. Det kan også hende at bankene og regjeringene på verdensbasis etter hvert begynner å utvikle sine egne digitaliserte valutaer.

Men dersom vi i fremtiden ender opp med en løsning tilsvarende den OMG-prosjektet har utviklet betyr ikke det at det vil være OMG som blir den heldige vinneren av å være leverandør. Det finnes flere andre kryptovalutaer med tilhørende prosjekter som sikter mot lignende mål. Sannsynligheten er stor for at noen vil komme godt ut av det, mens andre vil mislykkes.

Avslutningsvis er det verdt å nevne at OMG, på lik linje med andre kryptovaluta-prosjekter, er avhengig av implementering for å lykkes. Det ser imidlertid ut som om akkurat Omise beveger seg i riktig retning, og hvis denne utviklingen fortsetter kan OMG bli en av de virkelig store handelsplattformene i fremtiden.

Mer:

Les OMG white paper her.

Les en mer utfyllende guide om OMG-prosjektet her.

Anbefalte artikler

Se alle
Liker du tjenesten Coinweb tilbyr?
Donasjoner kan sendes til følgende adresser:
Kopiert til utklippstavlen! 1AdiRqNmDszWVLcLyYSJjY1YQawvuNqxKN
Kopiert til utklippstavlen! 0x49623cb417a2628778f230a0b65c433419c2db0d