Bitcoin logo
Bitcoin
$38816.00
btc
+1.73%
Bitcoin logo
Ethereum
$2095.04
eth
+0.01%
Bitcoin logo
XRP
$0.61
xrp
+0.48%
Bitcoin logo
Bitcoin Cash
$226.34
bch
+1.49%
Bitcoin logo
Cardano
$0.39
ada
+1.84%
Bitcoin logo
Litecoin
$71.93
ltc
+2.41%

NEM

 • Hva er NEM?
 • Proof of Importance-algoritmen
 • Tillit og sikkerhet på en anonymisert blokkjede-plattform: Ryktesystemet til NEM
 • Smart Asset-løsningen til NEM
 • Hvem står bak NEM?
 • Hvordan fungerer XEM-valutaen på NEM-nettverket?
 • Fordelene med NEM
 • Ulempene med NEM

Hva er NEM?

I sin enkleste form er NEM et blokkjede-nettverk som kjører en kryptovaluta. Allikevel er dette prosjektet veldig mye mer enn bare enda en kryptovaluta i det stadig mer overfylte markedet. NEM skal komme med nyskapende teknologi, som forbedrer de eksisterende blokkjedene, og i tillegg lansere nye løsninger i et dynamisk og demokratisk desentralisert system.

"NEM er en bevegelse som har som mål å gi enkeltindividet mer makt og handlekraft ved å skape en ny økonomi basert på prinsippene desentralisering, økonomisk frihet og like muligheter for alle."

NEM har som visjon å være grunnlaget for et levende og aktivt økosystem basert på kryptovaluta. Blokkjeden ble lansert allerede i 2015, men har siden den gang introdusert flere innovative løsninger til nettverket sitt. NEMs største bidrag til kryptovaluta spesifikt har imidlertid vært den unike Proof of Importance-algoritmen blokkjeden kjører på. Vi skal ta en titt på denne om litt.

Flaggskipet til NEM er prosjektets Smart Asset-system. Dette ble lansert som en del av Catapult-oppdateringen og er en omfattende løsning for bedrifter som ønsker å benytte seg av blokkjeden. Her kan man i teorien digitalisere og bygge nesten hva som helst på nettverket; vi går gjennom komponentene i detalj litt lenger ned i denne guiden.

Proof of Importance-algoritmen

De to vanligste algoritmene for sikring av blokkjede-nettverk kalles Proof of Work (Bitcoin m.fl.) og Proof of Stake (Ethereum m.fl.). Ettersom disse systemene har fått fungere i praksis over en lengre periode har det blitt identifisert flere mangler ved dem begge. NEM har utviklet en helt egen algoritme til sin blokkjede, som i kryptovaluta-verdenen er revolusjonerende.

Proof of Importance-algoritmen er designet for å bidra til rettferdighet og aktivitet på nettverket. Her får du tildelt en vekting, en viktighet, som konto, som sier noe om hvor mye 'makt', eller innflytelse, du har på nettverket. Jo bedre vekting, jo større er sannsynligheten for at du vil få høstet nye blokker på kjeden.

"(Proof of Importance) har som hensikt å belønne aktive økonomi-deltakere til fordel for inaktive deltakere, og hindrer tendensen til at de rike blir rikere, som er en uunngåelig del av (Proof of Stake)."

Vested og unvested kontobalanse

NEM-prosjektet har designet algoritmen på en helt unik måte. Kontoen din deles inn i det som kalles for vested og unvested balanse. Dette sies å være balansen med (vested) og uten (unvested) egeninteresse. For at du skal kvalifisere til vekt-beregningen, og få en sjanse til å høste nye blokker, må du ha en vested balanse på minst 10.000 XEM (NEM-blokkjedens kryptovaluta).

Konverteringen fra unvested til vested balanse forekommer ved hjelp av tid. For hver 1440 nye blokker (24 timer) på NEM-kjeden blir 10% av kontobalansen din omgjort til vested balanse. Dersom du eksempelvis mottar 100.000 XEM (som ved mottaket blir en del av unvested balanse) tar det 24 timer før du vil kvalifisere til vektingsberegning.

Proof of Importance-beregningen tar høyde for følgende faktorer:

 • At du kvalifiserer til beregning (minst 10.000 XEM i vested balanse på kontoen)
 • Hvor mange transaksjoner du har gjennomført som var på minst 1000 XEM
 • Hvor mange transaksjoner som forekom i løpet av de siste 43.200 blokkene (cirka 30 dager)

Til sammen utgjør disse faktorene, ved hjelp av en formel, en vekting for hver konto. Gjennom algoritmen sin har altså NEM lagt opp til at brukerne må være aktive på nettverket for å kunne høste nøye blokker. Det holder ikke å bare sitte med penger; du må bidra til blokkjeden. Dermed løser algoritmen Proof of Stake sitt hovedproblem: at det ene og alene er størrelsen på lommeboken din som teller.

Tillit og sikkerhet på en anonymisert blokkjede-plattform: Ryktesystemet til NEM

Anonyme P2P-systemer har en rekke fordeler som blokkjede-teknologien drar nytte av. Allikevel vil et anonymisert brukernettverk også slite med visse baksider og utfordringer. Når hvem som helst kan bli medlem av nettverket, uten noen identitetskontroll, vil det aktuelle nettverket også bli sårbart for angrep. NEM-prosjektet forsøker å løse denne utfordringen ved hjelp av et såkalt ryktesystem.

Dette kjøres i tillegg til Proof of Importance-algoritmen, og er lagt inn i NEM-programmeringen for å forebygge mot angrep og forsøk på å svindle nettverket. Til dette formålet bruker NEM en variant av EigenTrust-algoritmen, som er spesielt utarbeidet for P2P-nettverk og rykte-administrasjon på denne typen nettverk.

Enklest mulig forklart sørger algoritmen for at kommunikasjon med noder som sender ut feilaktig informasjon begrenses så mye som mulig. I løpet av flere transaksjoner og forespørsler mellom nodene utvikles det en troverdighetsscore for hver node. De får altså et rykte på seg som gode eller dårlige noder å kommunisere med.

Med mange transaksjoner og tusenvis av noder betyr et slikt system at det vil gå relativt kort tid før man identifiserer angrepsnoder eller grupper av angrepsnoder. Med de nodene som er 100% upålitelige sørger EigenTrust for minimalt med angrep som går gjennom og dermed får en innvirkning på nettverket. Men også med hensyn til tidvis upålitelige noder (60% upålitelige) er algoritmen svært effektiv.

Smart Asset-løsningen til NEM

NEMs Smart Asset-løsning ble lansert som en del av Catapult-oppdateringen til nettverket. Med denne funksjonaliteten har prosjektteamet i praksis gjort det mulig for en hvilken som helst bedrift å bruke NEM-blokkjeden til hva som helst. Smart Asset, eller smart-eiendeler, er en 100% fleksibel blokkjede-løsning som gjør det enkelt å integrere eksisterende teknologi med den desentraliserte blokkjeden.

Smart Asset-løsningen består av fire komponenter:

Adressen: Containeren for smart-eiendelene

Adresse-komponenten er den delen av Smart Asset-løsningen som huser smart-eiendelene. Objektet adressen representerer må være unikt og kunne oppdateres. Her er det mulig å benytte seg av multisignaturfunksjonen til NEM-blokkjeden for å lage regler om hvordan de forskjellige adressene skal kommunisere med hverandre.

En adresse på NEM-nettverket kan være en lommebok som inneholder kryptovaluta. Men den kan også representere en pakke som skal leveres, eller eierskapspapirer til et hus, for å nevne noen potensielle bruksområder.

Mosaikkbitene: De digitale byggeblokkene til smart-eiendelene

Mosaikkbitene er de digitale byggeblokkene, eller objektene, i Smart Asset-løsningen. Dette kan representere et sett med identiske ting som ikke endrer på seg, som for eksempel tokens til en kryptovaluta. Mosaikkbiter kan imidlertid også eksempelvis representere flybonuspoeng, signaturer, aksjeandeler eller stemmer.

Navneplasser: Din bedriftskonto på NEM-blokkjeden

Navneplassen din blir som en bedriftskonto i NEM sitt nettverk. Disse har et unikt navn som henger sammen med din bedrift, og kan huse både adresser og mosaikkbiter. Dette kan sammenlignes med et domenenavn til en nettside, hvor du selv bestemmer underdomenene, som i NEM sitt tilfelle da er smart-verdier på blokkjeden.

Transaksjoner: Smart-eiendelene settes i bevegelse

For at smart-eiendelene skal kunne gjøre noe i praksis, altså utføre forskjellige funksjoner, er man avhengig av transaksjoner. Disse gjennomføres på lik linje med andre transaksjoner på blokkjeden og kan være å sende mosaikkbiter mellom adresser, konfigurere eierskap av adresser (eksempelvis med multisignaturfunksjon) eller å sende meldinger.

Til sammen sørger disse komponentene for en vanntett og skalerbar løsning for bedrifter over hele verden - til alle typer formål. Smart Asset-løsningen til NEM, dersom den blir implementert i stor nok grad, har potensialet til å etablere seg som en skikkelig genistrek.

Hvem står bak NEM?

Utviklerne av NEM har siden oppstarten jobbet under pseudonymer, og er så langt ikke identifiserte. Det var brukeren UtopianFuture fra Bitcoin Talk-forumet som grunnla NEM, og utviklingen har vært anonym og basert på frivillig arbeid. I utgangspunktet var tanken å kjøre NEM som en fork av Nxt, som er der inspirasjonen til NEM kom fra, men utviklerne bestemte seg for å utvikle sin helt egne kildekode.

Lon Wong er imidlertid blitt et ansikt utad for NEM, da han er grunnleggeren og lederen av NEM.io-stiftelsen. Denne ble opprettet for å promotere implementering av NEM-blokkjeden internasjonalt, og Wong overser utvikling og strategisk vekst i stiftelsen. Han ser et stort potensiale for NEM både i privat og offentlig sektor, med vekstmuligheter innen en rekke forskjellige industrier.

Hvordan fungerer XEM-valutaen på NEM-nettverket?

XEM-valutaen er en essensiell del av NEM-nettverket. Alle former for transaksjoner som gjennomføres på blokkjeden krever XEM. Dette gjelder ved overføring av XEM fra en konto til en annen, samt viktighetstransaksjoner (der man låner bort vektingen sin til en ekstern konto) og transaksjoner for å lage multisignaturkonti.

Gebyrene ser ut som følger:

 • 0.05 per 10.000 XEM overført (maks 1.25 XEM)
 • 0.15 XEM per viktighetstransaksjon
 • 0.5 XEM for å lage multisignaturkonti
 • 0.15 XEM per multisignaturtransaksjon

NEM-prosjektet har designet motivasjonsfaktorene for å skaffe seg XEM på en smart og gjennomgående måte. For så høy sjanse som mulig til å høste en ny blokk trenger man 10.000 XEM i vested balanse. Altså er det gunstig å opparbeide seg XEM, men også å bruke dem, som vi så tidligere. Når man høster, eller 'vinner', en ny blokk, mottar innhøsteren samtlige transaksjonsavgifter fra denne blokken.

I og med at det er plass til opptil 120 transaksjoner per blokk på NEM-kjeden er det altså både motiverende å:

 1. legge så mange transaksjoner som mulig i hver blokk
 2. opprettholde en god kontovekting, fordi dette gir deg bedre odds for å høste en ny blokk

I tillegg til det rent praktiske er XEM også en essensiell del av Proof of Importance-algoritmen. En ting er minstebeløpet du må ha for å kvalifisere. Men mengden XEM har også noe å si for beregningen. Altså vil det være gunstig for en som høster blokker å behandle og godkjenne så mange transaksjoner som mulig og sitte med så mye XEM som mulig på konto.

Fordelene med NEM

NEM-prosjektet har en rekke fordeler som gjør det til en interessant investering. Det er spesielt fire av dem som gjør at NEM skiller seg ut i mengden.

Enkelt, men kraftig

NEM er fordelaktig fordi prosjektet har jobbet mye med grunnmuren sin, og laget en solid blokkjede-plattform i utgangspunktet. Derfor er NEM enkelt, samtidig som det er svært kraftig. En solid grunnmur skal så absolutt ikke undervurderes, da dette er essensielt for god skalering av blokkjeden.

Smart Asset-løsningen

Denne funksjonaliteten er spesielt gunstig fordi den gjør NEM brukbar i alle tenkbare industrier, verden over. Ved hjelp av et omfattende og godt designet system er det mulig for en hvilken som helst bedrift å benytte seg av blokkjeden. Integrering mellom eksisterende systemer og nettverket har vært i fokus, som betyr at Smart Asset-løsningen også har høy brukervennlighet.

Proof of Importance-algoritmen

Ikke glem at NEM har laget en helt ny algoritme for sikring av nettverket på blokkjeden sin. Dette er spesielt, og banebrytende, innenfor kryptovaluta og blokkjede-teknologi. PoI-algoritmen sørger både for et rettferdig og et aktivt nettverk. Dette oppfordrer brukerne til å benytte seg av NEM-blokkjeden i hverdagen, fordi det vil lønne seg med hensyn til høsting av nye blokker.

Mulighet for implementering i rekke forskjellige industrier

NEM har ikke begrenset seg til finanssektoren eller en annen åpenbar industri. Med en solid blokkjede i bunnen og Smart Asset-løsningen er det egentlig bare fantasien som setter grenser for hvor NEM kan implementeres. Dersom denne plattformen blir en foretrukken løsning blant bedrifter har NEM potensialet til å vokse enormt i verdi.

Ulempene med NEM

Allikevel skal man være oppmerksom på at ikke-spesialiserte prosjekter alltid har en viss bakside ved seg. Når man ikke definerer i mer detalj akkurat hva man skal være best på er det fort gjort at fokuset blir for bredt. NEM-prosjektet må altså sørge for at blokkjede-løsningene deres er både brukervennlig og anvendelige, uavhengig av industrien de implementeres i.

De fastsatte transaksjonsgebyrene kan også bli et potensielt problem for NEM. Dersom XEM øker mye i verdi kan disse raskt bli for høye til at brukere ønsker å benytte seg av dem. 0.15 XEM er ikke mye når 1 XEM er verdt $0.40, men dersom 1 XEM er verdt $250 er det noe litt annet.

Avslutningsvis skal det også sies at NEM har mange konkurrenter på markedet. Stadig flere blokkjede-prosjekter forsøker å skape den foretrukne plattformen for konvertering av eksisterende teknologiske løsninger til desentraliserte blokkjede-løsninger. Allikevel skal man ikke undervurdere potensialet til NEM, da særlig med tanke på Smart Asset-løsningen deres. Dersom denne implementeres på stor nok skala er det ikke helt usannsynlig å tenke seg at NEM kan bli det neste Ethereum.

Kilder

NEM, Technical Reference
https://nem.io/wp-content/themes/nem/files/NEM_techRef.pdf

EigenTrust
https://en.wikipedia.org/wiki/EigenTrust

What is Proof-of-Importance (POI) and Why Is It Better, and What Is Vesting?
https://blog.nem.io/what-are-poi-and-vesting/

NEM, Technology
https://nem.io/technology/

Interview with Lon Wong
https://nemflash.io/interview-lon-wong-president-nem-foundation/

Anbefalte artikler

Se alle
Liker du tjenesten Coinweb tilbyr?
Donasjoner kan sendes til følgende adresser:
Kopiert til utklippstavlen! 1AdiRqNmDszWVLcLyYSJjY1YQawvuNqxKN
Kopiert til utklippstavlen! 0x49623cb417a2628778f230a0b65c433419c2db0d