Bitcoin logo
Bitcoin
$38796.00
btc
+1.79%
Bitcoin logo
Ethereum
$2093.48
eth
-0.05%
Bitcoin logo
XRP
$0.61
xrp
+0.43%
Bitcoin logo
Bitcoin Cash
$226.05
bch
+1.38%
Bitcoin logo
Cardano
$0.39
ada
+1.69%
Bitcoin logo
Litecoin
$71.85
ltc
+2.31%

Lisk

  • Hva er Lisk?
  • Hvilke hovedkomponenter består Lisk av?
  • Hvem står bak Lisk?
  • Hvordan brukes LSK-valutaen på Lisk-plattformen?
  • Hva er fordelene med Lisk?
  • Hva er ulempene med Lisk?

Den nye generasjonen av desentraliserte applikasjoner basert på blokkjede-teknologien og JavaScript.

Hva er Lisk?

Lisk ble startet for å svare på den voksende etterspørselen etter teknologisk utvikling som utnytter seg av blokkjeden. I bunn og grunn er Lisk en plattform som er lansert for å bygge applikasjoner, som også skal være tilgjengelig for utviklere over hele verden.

”Lisk-stiftelsen tror på en desentralisert fremtid.”

En av de store utfordringene for personer som har ønsket å dra nytte av denne nye teknologien har vært å måtte bygge noe fra bunnen av hver gang man har startet noe nytt. Å lage sin egen blokkjede er komplisert arbeid, selv for en erfaren utvikler og kode-kjenner.

Lisk har skapt en mulighet for å bygge sin helt egen blokkjede-applikasjon – på allerede eksisterende teknologi. Dette gjøres ved å kombinere blokkjede med programmeringsspråket JavaScript, som er et av verdens største og mest implementerte. Vi skal ta en titt på utviklerpakken til Lisk i mer detalj om litt.

Men grunnleggende består Lisk av en hovedkjede, som ikke er bygget på noen annen blokkjede-protokoll. Dette er altså en egen plattform, spesielt utviklet for å fylle tomrommet grunnleggerne av Lisk ønsker å fylle.

Her kan man bygge desentraliserte applikasjoner, som er noe helt annet enn de som i dag tilbys på Apples App Store eller Googles Play Store. Applikasjonene skrives i JavaScript, og kjøres på blokkjeden. Det betyr at hvem som helst kan få tilgang på dem, hvor som helst i verden – og utvikle dem til hva som helst.

Det trekkes mange likhetstegn mellom Lisk og Ethereum, fordi sistnevnte også tilrettelegger for desentraliserte applikasjoner, men dette er altså to individuelle tjenestetilbydere.

Hvilke hovedkomponenter består Lisk av?

Som vanlig for de nyere kryptovalutaene og blokkjede-teknologiene består Lisk av en hel del mer enn bare en digital betalingsmetode. Under går vi gjennom hovedkomponentene av Lisk-plattformen:

Rammeverk for applikasjonsutvikling (SDK)

SDK står for Software Development Kit, og med et så stort fokus på applikasjonsutvikling som Lisk har er det ingen tvil om at dette er en av plattformens viktigste komponenter. Rammeverket til Lisk bruker som nevnt JavaScript, som vil være svært attraktivt for utviklere som er nye til blokkjede-teknologien, men kjenner programmering fra før.

Applikasjonsutviklingen har uendelige potensialer på Lisk sin plattform. Se for deg at du får muligheten til å bygge ditt eget puslespill, men at bitene og fargene allerede er utviklet av noen andre. Grunnmuren står der, men den er også 100% tilpasningsdyktig slik at applikasjoner av alle tenkelige slag kan utvikles som del av Lisk. Dette kan være alt fra sosiale medie-nettverk og spill til kryptovalutabørser og nettbutikker.

Sidekjeder

Lisk baserer seg på en egen hovedkjede – altså en egen blokkjede. For de som ønsker å utvikle applikasjoner i nettverket blir det mulig å gjøre dette i form av sidekjeder. Disse fungerer som helt selvstendige blokkjeder, men er allikevel koblet opp til hovedkjeden på Lisk-nettverket.

En sidekjede er det ene og alene utvikleren som bestemmer hvordan skal se ut og progammeres. Man kan velge å benytte seg av LSK-valutaen som betalingsform, eller å lage sin egen kryptovaluta som henger sammen med den nye sidekjeden.

Det som gjør dette så spesielt er at sidekjeden ikke vil ha noen innvirkning på funksjonaliteten til hovedkjeden. Altså er dette helt desentraliserte applikasjoner, som også kan ’kuttes’ fra Lisk sitt nettverk (hovedkjede) dersom noe skulle gå galt med programmeringen.

Et omfattende økosystem av applikasjoner og tjenester

Hovedfokuset til Lisk er utvikling av applikasjoner. Ved hjelp av sidekjedene er alle disse som vi har sett tilknyttet hovedkjeden. Når det etter hvert utvikles flere og flere applikasjoner vil nye og eksisterende programmer og tjenester i Lisk-nettverket kunne benytte seg av dem.

I stedet for å bruke en tredjepartsleverandør vil utviklerne i dette scenariet kunne koble seg på eksisterende Lisk-applikasjoner og –tjenester. Da vil man også kunne tilby bedre og bedre programvare, som baserer seg på én stor digital utviklingsplattform.

All programvaren som utvikles vil kjøres på egne sidekjeder av Lisk-nettverket. Samtidig er den også tilknyttet hovedkjeden, og kan dermed kommunisere med annen programvare som befinner seg på andre sidekjeder. Alt er desentralisert og sikkert, og allikevel vil man kunne skape et stort og utfyllende økosystem av digital innovasjon.

LSK-token

Den siste hovedkomponenten av Lisk sitt nettverk er LSK-tokens, altså kryptovalutaen som henger sammen med plattformen. Denne har en omfattende oppgave i funksjonaliteten av Lisk, og vi skal se på akkurat hvordan den fungerer litt senere.

Som del av Lisk sin ICO (initial coin offering) ble det samlet inn 14.000 Bitcoins, til en verdi av like over 6 millioner dollar. 85% av LSK-tokens ble distribuert til de som hadde deltatt i dugnaden i forkant av prosjektet. Lisk som kryptovaluta selges på de fleste store kryptovalutabørsene på nettet.

lisk potensial

Hvem står bak Lisk?

Det er utviklerne Max Kordek og Oliver Beddows som grunnla Lisk i 2016. Dette er med andre ord en forholdsvis ny plattform og kryptovaluta, som allikevel har gjort store fremskritt siden begynnelsen av prosjektet.

Lisk er det som kalles en ’hard fork’ av prosjektet Crypti. En hard fork betyr at utviklerne av en blokkjede-plattform (og tilhørende valuta) bestemmer seg for å endre fundamentalt på den eksisterende koden. Beddows og Kordek var ikke fornøyde med førsteversjonen av ideen sin, altså Crypti, og startet derfor Lisk

Plattformen er det som kalles for ’open source’, eller åpen kildekode, som betyr at det ikke er ett enkelt selskap som sitter med utviklingen av prosjektet. På Lisk kan hvem som helst bygge applikasjoner og benytte seg av hovedkjeden. Dermed drives også utviklingen primært av implementering.

Fordi plattformen er laget for å være så tilpasningsdyktig som mulig retter ikke Lisk seg mot noe spesifikt marked eller eget næringssegment. Ideen er at så mange utviklere som mulig skal skape applikasjoner til så mange formål som mulig. Da vil Lisk-nettverket bli mer omfattende, og tilhørende kryptovaluta (i prinsippet aksjer) vil øke i verdi.

Hvordan brukes LSK-valutaen på Lisk-plattformen?

LSK-valutaen er viktig for sikkerhet og vedlikehold av Lisk sitt nettverk. Dette baserer seg på noe som kalles for DPoS, et nytt system for validering på blokkjeden utviklet av Daniel Larimer (BitShares).

Hva er et Delegated Proof-of-Stake-system?

I et DPoS-system kombinerer man de to Proof of Work- og Proof of Stake-systemene. Kort forklart er PoW basert på at jo mer kapasitet du har til å grave etter kryptovaluta, jo større ansvar får du for sikkerhet og vedlikehold på blokkjeden. Med Proof of Stake overføres dette prinsippet til hvor mange tokens, altså hvor mye kryptovaluta, du holder, på mange måter som med aksjer.

Ulempen med begge disse systemene er at de adskiller ’arbeiderne’ i et blokkjede-system (de som graver etter kryptovaluta og lager nye blokker) fra ’eierne’ i det samme systemet (de som sitter med kryptovaluta). Med Delegated Proof of Stake får man en kombinasjon av konseptene, som også er der LSK-valutaen blir viktig for Lisk.

I DPoS stemmer eierne på arbeiderne, som får dem inn i delegatstillinger. Stemmene vektlegges i henhold til hvor mye den enkelte eieren sitter med i form av kryptovaluta. Arbeiderne som får flest stemmer blir ansvarlige for systemet, altså for vedlikehold, utvinning av nye blokker og validering av transaksjoner.

Hvis du sitter med mye LSK betyr det at stemmen din vil ha mer å si enn noen som sitter med mindre. Hvis du er en arbeider på nettverket, og gjør en god jobb, vil du få flere stemmer fra eierne. DPoS sørger altså for at det er attraktivt både å holde LSK, og å grave etter den. Det er 101 delegater i Lisk-nettverket, men listen er dynamisk og endres kontinuerlig i henhold til antall stemmer de forskjellige arbeiderne sitter med.

Hvordan fungerer LSK-valutaen på sidekjedene?

LSK-valutaen er videre verdifull fordi den kan brukes som valuta i utviklingen av nye sidekjeder til Lisk sin hovedkjede. På disse desentraliserte applikasjonene blir det mulig for utviklerne å kjøre transaksjoner med LSK. Jo flere som utvikler på blokkjeden, og jo flere som benytter seg av applikasjonene, jo mer verdifull vil dermed LSK bli også for sidekjedene.

Hva er fordelene med Lisk?

Lisk er et omfattende prosjekt, og det er tydelig at grunnleggerne virkelig har forsøkt å skape noe som det allerede finnes en eksisterende etterspørsel for. Bare dette er en stor fordel. Allikevel er det spesielt fire ting som er verdt å trekke fram som fordeler med Lisk.

100% selvstendig plattform

Fordi Lisk er bygget fra bunnen av til et helt spesifikt formål er det ikke avhengig av noen annen protokoll for å fungere. Der mange blokkjede-prosjekter er bygget på toppen av for eksempel Ethereums eksisterende kjede er Lisk altså selvstendig. Det er eierne og arbeiderne som blir enige om og implementerer eventuelle endringer på plattformen.

Programmeringsspråk: JavaScript

Problemet Kordek og Beddows har forsøkt å løse med Lisk er nettopp tilgjengeligheten til blokkjede-teknologi og kryptovaluta. De har ønsket å gjøre det enkelt for utviklere å komme på banen, uten å måtte sette seg inn i, eller i verste fall skrive, et helt nytt system.

Derfor er JavaScript som grunnleggende programmeringsspråk et sjakktrekk. Det er kompatibelt med så å si alle eksisterende, konvensjonelle plattformer man kan tenke seg på nettet. Ved å kombinere blokkjede med JavaScript gjør Lisk det enklere å implementere blokkjede som del av nye applikasjoner på tvers av næringer og landegrenser.

Svært god dokumentasjon

Og dersom en utvikler mot formodning skulle være i tvil om hvordan de kommer i gang med Lisk har plattformen omfattende dokumentasjon som del av nettsidene sine. Denne er helt gratis og tilgjengelig for alle som ønsker å lese gjennom den. Dokumentasjonen er som en grundig bruksanvisning om Lisk til interesserte utviklere.

Delegated Proof of Stake-systemet

DPoS er som nevnt en kombinasjon av to tidligere sikkerhets- og valideringssystemer for blokkjeden. I stedet for å skille eiere og arbeidere bringer det dem sammen og gir dem vektet innflytelse på hvordan de ønsker at Lisk-plattformen skal styres. Dette gjør det gunstig å både eie og grave etter LSK-valuta.

Som med de aller fleste kryptovalutaer knyttet opp mot spesifikke blokkjede-prosjekter vil LSK (og Lisk) være avhengig av omfattende implementering for å lykkes. Dersom LSK skal øke i verdi må tjenesten den henger sammen med brukes på en stor skala. Heldigvis har grunnleggerne tilrettelagt i så stor grad som mulig nettopp for dette.

Hva er ulempene med Lisk?

Plattformen er ny

I motsetning til Ethereum, som er den desidert største konkurrenten innen desentraliserte applikasjoner (DApps), er Lisk en ny aktør på blokkjede-banen. Selve prosjektet ble ikke grunnlagt før i 2016. Med så mye, og økende, konkurranse kan det bli vanskelig for Lisk å etablere seg og vokse slik plattformen er avhengig av for å bli mer verdifull.

JavaScript anses av mange som et usikkert programmeringsspråk

JavaScript er det som kalles for et svakt programmeringsspråk. Dette handler primært om at koden kjøres på den enkelte brukerens datamaskin. Selv om en sidekjede vil være uavhengig fra hovedkjeden i Lisk kan det allikevel oppstå sikkerhetsproblemer på disse selvstendige applikasjonene.

Grunnleggerne av Lisk argumenterer for at det er utviklerens oppgave å skrive trygg kode i utgangspunktet, uavhengig av hvilket programmeringsspråk som brukes. Allikevel har Beddows og Kordek fått mye kritikk for å ikke lage et tryggere språk til Lisk-prosjektet.

For mye frihet kan være negativt

Det vil alltid være risikabelt å lage et helt åpent system hvem som helst kan skrive applikasjoner og utvikle teknologi på. Når man gir så frie tøyler til brukerne står man også i fare for å miste kontrollen over sitt eget nettverk. Lisk blir nødt til å sørge for at hovedkjeden er den foretrukne og regjerende for at nye utviklinger på plattformen ikke skal undergrave den.

Dersom Lisk klarer å løse alle problemene prosjektet sikter etter har plattformen potensiale til å bli en viktig del av applikasjonsutvikling basert på blokkjede-teknologi. Med stor nok implementering kan den tilhørende LSK-valutaen også øke en hel del i verdi.

--

Kilder:

https://blockonomi.com/lisk-guide/

https://blog.lisk.io/what-is-lisk-and-what-it-isnt-e7b6b6188211

https://www.finder.com/lisk

https://docs.lisk.io/docs/faq

Anbefalte artikler

Se alle
Liker du tjenesten Coinweb tilbyr?
Donasjoner kan sendes til følgende adresser:
Kopiert til utklippstavlen! 1AdiRqNmDszWVLcLyYSJjY1YQawvuNqxKN
Kopiert til utklippstavlen! 0x49623cb417a2628778f230a0b65c433419c2db0d