$0.00
btc
0.00%
$0.00
eth
0.00%
$0.00
xrp
0.00%
$0.00
bch
0.00%
$0.00
ada
0.00%
$0.00
ltc
0.00%

ICON

  • Hva er ICON?
  • Struktur og økonomi
  • Problemer, løsninger og bruk
  • Formålet med ICON
  • Fordelene med ICON
  • Ulempene med ICON
  • Avslutning

Det finnes hundrevis av private og offentlige blokkjeder og kryptovalutaprosjekter som løser en lang rekke forskjellige problemer. Teknologien åpner for nye muligheter innen områder slik som for eksempel personvern, deling av kapasitet for databehandling, transaksjonshastighet, skaleringsevne, mikrotransaksjoner, likviditet, salg av underholdning, og til og med for prostitusjon. Det disse kryptovalutaene har til felles er at de alle er designet for å fungere i isolasjon - som sine egne økosystemer hvor de løser spesifikke problemer.

Det som mangler er et overordnet, desentralisert system der alle de forskjellige kryptovalutaene kan kobles til hverandre for lett overføring mellom de forskjellige systemene. Med andre ord en blokkjede av blokkjeder. Det er dette ICON har bygget og allerede er godt i gang med implementeringen av i Sør-Korea.

Hva er ICON?

ICON er en kryptovaluta som er bygget som en blokkjede av blokkjeder. De lager en blokkjede som individuelle blokkjeder kan bruke til å koble seg til andre blokkjeder slik at de kan overføre verdier direkte mellom blokkjedene uten å måtte gå via en børs for kryptovaluta. I dette nettverket brukes kryptovalutaen (ICX) som overføringsmedium i en desentralisert kryptobørs. Denne er integrert i form av smartkontrakter på blokkjeden. Dette ligner på Bancor Network, men med den hovedforskjellen at Bancor bruker Ethereum-smartkontrakter, som gjør at vekslingen koster mye mer enn med ICON, som gjennomfører vekslingen via sin egen blokkjede.

En av grunnene til at vekslinger kan gjennomføres med lavere kostnad er at nettverket benytter seg av Delegated Proof of Stake (DPoS) når det gjelder typen algoritme som brukes for å komme til enighet om verifisering av transaksjoner i nettverket. Ved å bruke denne typen algoritme vil ICX-valutaen kunne greie en mye større transaksjonshastighet, samtidig som at elektrisitetsforbruket til denne typen prosjekt er lite. Dette betyr at kostnadene ved hver transaksjon reduseres i forhold til for eksempel Bitcoin eller Ethereum.

Samfunnsrepresentanter (C-Rep) er de datasentrene i nettverket som brukes til å godkjenne blokkene i blokkjeden. Algoritmen er ganske annerledes fra Proof of Work (PoW)-systemer, slik som Bitcoin og Ethereum bruker, der “gruvearbeidere” godkjenner blokkene med arbeidet sitt. Valget av samfunnsrepresentanter er pågående hele tiden, slik at representanter som eventuelt ikke gjør jobben sin godt nok umiddelbart vil bli byttet ut.

Samfunnsrepresentantene er representanter fra de diverse blokkjedene, også kalt samfunn, som er tilknyttet nettverket til ICON. Andre eksempler på kryptovalutaer som bruker DPoS er BitsharesSteemit, EOS og Tron. Samfunnsrepresentantene i ICON-nettverket har en tilsvarende rolle som “vitner” har i disse andre nettverkene.

ICON: Blokkjeden for blokkjeder

Struktur og økonomi

Kryptovalutaen ICX er utstedt av ICON Foundation, som er en sveitsisk registrert organisasjon. Implementeringen og utviklingen er basert på et samarbeid mellom de to sørkoreanske organisasjonene theloop og DAILI Intelligence. Disse selskapene er igjen backet og finansiert av noen av Sør-Koreas største konglomerater. ICON has så langt greid å etablere viktige konsortium innen en rekke næringer inkludert verdipapirer, banknæringen, universiteter, sykehus og forsikring i Sør-Korea.

Blokkjede-plattformen er bygget som en åpen kildekode-programvare, og er regnet for å være et av veldig få prosjekter i sektoren i Korea som er backet av myndighetene. Prosjektet er regnet for å være det første og største kommersielle blokkjedeprosjektet i Sør-Korea.

ICON-nettverket er bygget opp av samfunn, samfunnsnoder og samfunnsrepresentanter, som alle til sammen utgjør ICON-republikken.

Community (Samfunn)

Et samfunn i ICON er et nettverk sammensatt av forskjellige noder med samme styringssystem. Finansinstitusjoner, regjeringer, skoler, nettbaserte markedsplasser, helsevesen, Bitcoin og Ethereum kan alle være eksempler på samfunn i ICON-republikken. Hvert samfunn har forskjellige sammensetninger og karakteristikker og styrer seg selv etter sine egne regler, helt uavhengig av andre samfunn.

C-Node (Samfunnsnode)

Samfunnsnoder er byggesteinene i et samfunn. De bestemmer hvordan samfunnet kommer til enighet om transaksjoner, styring og avgjørelser. Retningslinjene for hver samfunnsnode er bestemt av det individuelle samfunnets regler.

C-Rep (Samfunnsrepresentant)

Samfunnsrepresentanten er både en innvalgt representant fra et individuelt samfunn og en del av ICON sitt styringssystem. Representanten stemmer på verifiseringer av transaksjoner og på saker som angår styringen av ICON-nettverket. Bare sterkt engasjerte brukere som har bidratt positivt i systemet vil få sjansen til å bli samfunnsrepresentanter. ICON har et AI-styrt scoringssystem, kalt ICON Incentives Scoring System (IISS), som bestemmer hvem som kan bli samfunnsrepresentanter. Fordelen med å bli innvalgt som samfunnsrepresentant er at man kan tjene ICX på verifiseringen av blokker i blokkjeden.

Citizen Node (Vanlige brukere)

Vanlige brukere kan koble seg på ICON-systemet gjennom en såkalt Citizen Node. Disse nodene har imidlertid ikke stemmerett på nettverket, de har kun mulighet til å lage transaksjoner.

ICON Republic (ICON-republikken)

Alle delene ovenfor utgjør til sammen ICON-republikken som er det systemet som kobler sammen og koordinerer alle de individuelle og selvstyrte samfunnene.

Problemer, løsninger og bruk

Enhver kjede er som kjent ikke sterkere enn det svakeste leddet. Kryptovalutaer bruker blokkjede-teknologi, som er en svært sikker måte å håndtere transaksjoner på. Svakheten til kryptovaluta nå for tiden er at for å faktisk kunne bruke kryptovalutaen din er du ofte nødt til å bevege deg inn på kryptobørser, som er mye mindre sikre enn selve blokkjeden. Når du hører om hacking i sammenheng med kryptovaluta er det ofte i systemene til kryptobørser det skjer. Hacking av en blokkjede regnes for å være så godt som umulig.

Løsningen ICON foreslår er et system der kryptobørser blir unødvendige. I systemet vil overføringer mellom forskjellige blokkjeder blir gjort via en egen blokkjede. Denne er spesialutviklet for å kunne koble sammen andre blokkjeder. I sitt arbeid for å  kunne lage denne typen blokkjede har ICON blitt med i et samarbeid kalt Blockchain Interoperability Alliance som jobber med å etablere en standard for kommunikasjon mellom individuelle blokkjeder. Alliansen deler også teknisk informasjon for videre utvikling, og utvikler miljøer rundt dette overordnede formålet.

Formålet med ICON

Formålet til prosjektet er å koble sammen verdens blokkjeder slik at de lettere kan brukes i dagligdagse transaksjoner. ICON ønsker å overføre verdier mellom forskjellige blokkjeder uten å måtte bruke eksterne kryptobørser som er mindre sikre enn selve blokkjeden. I stedet vil de bruke smartkontrakter som kan brukes for umiddelbar veksling av kryptovaluta internt i ICON-blokkjeden.

Fordelene med ICON

Fordi ICON bruker DPoS-algoritmen i stedet for Proof of Work bruker nettverket mye mindre elektrisitet enn mange andre kryptovalutaer. Dette har også en annen positiv side, nemlig at transaksjonene kan gjennomføres veldig mye raskere.

En annen spennende ting prosjektet jobber med er ICONex-kryptolommeboken, hvor du kan oppbevare ICX og andre valutaer. I den samme lommeboken kan du også importere og administrere lommebøkene for andre kryptovalutaer. ICONick ID for kryptolommeboken din lar deg også lage dine egne kryptoaddresser som er lettere å huske.

En av de viktigste fordelene med ICON er at de har bred støtte både fra myndigheter og næringsliv i hjemmemarkedet sitt. Det at ICO-en ble utsolgt allerede i forsalget viser hvor sterk tro det er på denne valutaen.

Prosjektet tilfredsstiller ellers et spesifikt og voksende behov i kryptomarkedet.

Ulempene med ICON

Et halvt års tid etter at ICON lanserte hovednettet sitt i januar 2018 ble en liten, men relativt alvorlig, feil funnet i koden til ICON sine smartkontrakter. Resultatet av feilen var at overføring av ICX fra enhver lommebok ikke virket. Ettersom ICX først og fremst er designet for å være et betalingssystem sier det seg selv at dette er en veldig alvorlig feil.

Mange har kritisert ICON for manglende testing i og med at en feil av denne typen kunne bli oversett. Det er særlig urovekkende at dette faktisk fortsatt kunne skje til tross for de betydelige ressursene ICON har til sin disposisjon.

ICON er for tiden fokusert på markedet i Sør-Korea, så det kommer mest sannsynlig til å ta noe tid før denne kryptovalutaen kommer til å bli brukbar som betalingsmåte i Europa.

DPoS er fortsatt et relativt nytt konsept innenfor blokkjede-teknologi, og er mer komplisert enn PoW. Begge algoritmene har fordeler og ulemper, men det kan være en ulempe for ICON at teknologien er relativt uprøvd. Det å bruke samfunnsrepresentanter som “vitner” i prosessen er også en ny vri, som ikke har blitt testet tidligere.

Avslutning

Dersom man er syk skal man ikke måtte stresse med å veksle “universitetspengene” inn i “sykehuspenger” før man kan betale. Det er nå tid for å få samkjørt kryptovalutaene slik at ting kan bli litt lettere i daglig bruk av kryptovaluta. Det er denne utfordringen ICON, og samarbeidspartnere deres i Blockchain Interoperability Alliance, har tatt for seg.

Vi ser frem til den dagen det ikke betyr noe hvilken valuta man holder i lommeboken. Automatisert veksling vil skje umiddelbart og uten store kostnader. Det gjenstår fortsatt å få størstedelen av de eksisterende kryptovalutaene med på laget, men med å lage et inkluderende system der de lett kan koble seg til og nyte godt av den økte likviditeten det innebærer har de tatt et viktig steg i rett retning.

Anbefalte artikler

Se alle
Liker du tjenesten Coinweb tilbyr?
Donasjoner kan sendes til følgende adresser:
Kopiert til utklippstavlen! 1AdiRqNmDszWVLcLyYSJjY1YQawvuNqxKN
Kopiert til utklippstavlen! 0x49623cb417a2628778f230a0b65c433419c2db0d