Bitcoin logo
Bitcoin
$54382.00
btc
-1.05%
Bitcoin logo
Ethereum
$4090.42
eth
-1.13%
Bitcoin logo
XRP
$0.93
xrp
-3.05%
Bitcoin logo
Bitcoin Cash
$552.52
bch
-2.00%
Bitcoin logo
Cardano
$1.50
ada
-4.12%
Bitcoin logo
Litecoin
$190.32
ltc
-3.08%

Golem Network Tokens

  • Problemer og Løsninger
  • Hva er Golem og GNT?
  • Formålet med Golem
  • Struktur og Organisasjon
  • Fordelene med Golem
  • Ulempene med Golem
  • Avslutning

Et av de første og mest suksessfulle prosjektene for distribuert databehandling var SETI@home programmet. Dette programmet ble startet i 1999 med håp om å benytte 50,000-100,000 private datamaskiner, mens de ikke var i bruk, til å behandle data for bruk i søkenen etter intelligent liv i verdensrommet. Programmet ble distribuert som en skjermsparer som aktiverte behandling av data fra SETI programmet når datamaskinen ikke var aktivt i bruk. Prosjektet gikk over all forventning, og har fått over 5 millioner bidragsytere.

Golem

Konseptet til Golem har en del til felles med SETI@home prosjektet. Det bygger på det samme konseptet med at bidragsytere kan tilby ledig kapasitet på sine datamaskiner som blir samkjørt og brukt til å behandle store mengder data på kort tid. Golem er en superdatamaskin som består av ubenyttet databehandlings-kapasitet på datamaskiner over hele verden. Den ubenyttede kapasiteten leies fra eierne som blir betalt i form av Golem Network Tokens (GNT). Dette er forskjellig fra SETI@home prosjektet der bidragsyterne ikke ble betalt for sine bidrag.

Problemer og Løsninger

I dagens verdensbilde blir datakraft stadig viktigere. Dessverre har adgang til superdatamaskiner i stor grad vært begrenset til statlige og militære organisasjoner, samt bedrifter med stor kapital slik som for eksempel Microsoft, Amazon, Google eller IBM. Til nå har superdatamaskiner vært utenfor rekkevidde for menigmann. Golem har som målsetning å gjøre superdatamaskiner, og fordelene med å kunne behandle store mengder data på kort tid, tilgjengelig for vanlige folk og mindre bedrifter som kanskje ikke har budsjetter til å investere i sin egen superdatamaskin. Dette blir gjort ved å samkjøre mange mindre ressurser som alle utfører mindre deler av en stor oppgave.

Ressursene som blir brukt i databehandlingen til Golem er i mange tilfeller overskuddskapasitet som ellers ikke hadde blitt benyttet av eierne av datamaskinene, så konseptet er derfor ofte kalt sharing economy for datamaskiner. Ressursene i Golem nettverket kommer fra eiere av individuelle datamaskiner eller datasentere som selger overskuddskapasiteten sin til nettverket. Benyttelsen av overskudds-ressurser fører til økt effektivitet, og derfor lavere priser på tjenestene.

Tjenestene til Golem kan for eksempel brukes til CGI Rendering, analyse og modeller for aksjemarkedet, DNA analyse, kryptografi og kunstig intelligens.

Hva er Golem og GNT?

Navnet Golem har sin opprinnelse fra Polsk-Jødisk mytologi. Golem var en mytisk skapning laget av diverse typer materiale slik som for eksempel metall, stein eller keramikk, og som ble bragt til live ved hjelp av religiøse ritualer. Golem hadde nærmest ubegrenset kraft og potensiale. Dette er også planen for Golem teamet sin nye globale superdatamaskin. Golem fungerer også som et desentralisert marked for kjøp og salg av databehandlings-kapasitet.

Golem teamet utvikler et økosystem der databehandlings-oppgaver kan deles opp i veldig små mikro-oppgaver som lett kan behandles hver for seg og uten at en bestemt rekkefølge må følges. Dette gjør at forskjellige deler av en oppgave kan fordeles på mange datamaskiner hvor den behandles på samtidig, noe som kan redusere behandlingstiden drastisk, og som også har muligheten til å redusere kostnadene ettersom man benytter overskuddskapasitet som ellers ikke ville bli benyttet.

Økosystemet til Golem består av tre brukergrupper:

  1. Kjøpere av databehandlings-kapasitet

Kjøpere av tjenestene til Golem kommer til å være brukere som fra tid til annen trenger ekstra databehandlings-kapasitet. Golem systemet kommer også til å tilby en rekke spesialiserte programmer som blir solgt gjennom Golem plattformen.

  1. Selgere av databehandlings-kapasitet

Hvem som helst kan bli en selger av databehandlings-kapasitet. Dette kan være datasentre som har mange datamaskiner og som driver profesjonelt, men det kan også være en privatperson som lar overskuddskapasiteten benyttes når datamaskinen hans ikke er i bruk. Kjøpere av databehandlings-kapasitet kan også være selgere når de ikke trenger kapasiteten sin selv.

  1. Programutviklere

Golem åpner for programmerere og utviklere som lager programmer, eller såkalte desentraliserte apper som brukere kan kjøpe tilgang til og bruke på Golem plattformen.

GNT er introdusert som et betalingsmiddel på Golem plattformen for å kunne utføre betaling for de såkalte mikro-tjenestene til de som gjør databehandlings-kapasiteten sin tilgjengelig for brukere på Golem plattformen eller de som selger tilgang til programvare på Golem nettverket.

Siden GNT er et Ethereum-basert token er det relativt lett å behandle. Det kan for eksempel lagres i Ethereum Wallet.

GNT Tokenene til Golem er også utstedt i en begrenset mengde. Alle tokenene som skal utstedes ble allerede utstedt i Golem sin ICO.

GNT er klassifisert som Utility Token, som betyr at de ikke gir en eierandel i firmaet som utsteder dem. GNT har sitt eget unike bruksområde, kjøp og salg av datakraft.

 

Formålet med Golem

Golem demokratiserer tilgang til databehandlings-kapasitet i stor skala. Tilgang til superdatamaskiner har lenge vært ute av rekkevidde for individer og bedrifter uten store ressurser. Et eksempel på dette er filmindustrien der spesialeffekter i stadig større grad blir brukt i populære filmer. Kostnadene med utstyret som trengs for rendering av av dataanimerte effekter (CGI) har lenge vært en av de tingene som gjør det vanskelig for mindre filmprodusenter å konkurrere når det gjelder CGI. Golem gjør det mulig for nye aktører i filmindustrien å benytte seg av CGI uten å måtte betale store penger for innkjøp eller leie av utstyr. I stedet kan rendering-jobben gjøres helt eller delvis på andre datamaskiner som for øyeblikket ikke er i bruk.

Andre bruksområder for Golem inkluderer utvikling av modeller for aksjemarkedet, analyse av store mengder data, kunstig intelligens, arkitektur og forskjellige typer forskning inkludert DNA analyse og andre typer medisinsk forskning, og Søken etter intelligent liv i verdensrommet. Desentraliserte apper og mikrotjenester, samt fullt desentraliserte Proof of Work blokkjeder er også mulig på Golem nettverket.  Bildet under viser hvordan teamet har planer om å utvikle de fremtidige funksjonene over tid.

Struktur og Organisasjon

Golem prosjektet er drevet av en bedrift kalt Golem Factory GmbH som er basert i Warszawa, Polen. De fleste av de som jobber på Golem prosjektet er også polske.

Golem teamet er velorganisert, erfarent, og de er flinke på å kommunisere med samfunnet rundt valutaen sin. Teamet har også nok finansiering til å utføre de prosjektene de har planer om ettersom de hadde en veldig vellykket ICO som brakte inn 8,6 millioner dollar på et par timer.

Fordelene med Golem

Golem er et kryptovaluta-prosjekt som bidrar med en verdifull funksjonalitet utover det å bare være et betalingsmiddel. Mange kryptovalutaer bidrar med lite bortsett fra å kunne fungere som betalingsmidler.

Distribusjon av databehandlings-kapasitet er et område vi kommer til å høre mye mer om i fremtiden. Google og Amazon er for tiden hovedaktørene i denne industrien som er verdt ca 175 milliarder dollar i året. Golem har potensiale for å bli en sterk aktør i sitt marked.

Golem bringer desentralisering til nettskyen, noe som betyr økt robusthet for brukere. I følge Lloyd’s sine beregninger kan seriøse problemer i tjenestene til en av de største nettskyleverandørene resultere i tap til en verdi av rundt 15 milliarder dollar på mindre enn en uke.

En av de store fordelene med Golem er potensialet for skalering og utbredt bruk. Desto større etterspørselen i Golem nettverket blir desto mer kan man tenke seg at kommer tilgangen til datakraft blir både fordi det blir mer populært som en alternativ inntektskilde, og fordi mange av brukerne sannsynligvis også vil gjøre sine egne ressurser tilgjengelige for bruk når de ikke trenger dem.

Finansiering er en av hovedgrunnene til at oppstartsbedrifter ender opp med å legges ned.  Golem er vel finansiert som følge av deres suksessfulle ICO, og dette er derfor ikke et problem.

Ulempene med Golem

Golem er bygget på Ethereum plattformen. Tokenene som brukes for transaksjoner i Golem systemet er derfor en del av Ethereum blokkjeden. Dette gjør Golem veldig avhengig av Ethereum, noe som er en ulempe dersom noe skulle skje med Ethereum, for eksempel i forbindelse med Ethereum sine kapasitetsproblemer eller i forbindelse med overgangen fra Proof of Work til Proof of Stake som Ethereum planlegger.

Golem har et veldig langt tidsperspektiv. I Golem sitt Whitepaper planlegger de aktivitetene sine over 14 år. Dette trenger ikke nødvendigvis bety at de jobber for sakte, og det er ikke i seg selv negativt å tenke fremover, men det kan også bety at de ikke har nok ressurser som jobber med utviklingen av prosjektet.

Dette er veldig lang tid i kryptovaluta-sammenheng, og det er også store sjanser for at revolusjonerende teknologi kan bli introdusert i løpet av denne tiden, I 2016 koblet for eksempel IBM en liten Quantum Computer til internett.

Golem har allerede nå noen veldig store og sterke konkurrenter, inkludert IBM, Google, microsoft og AWS. Golem kommer i direkte konkurranse med disse kjempene som har seriøs kapital bak seg som de kan bruke til å for eksempel konkurrere med priser der de selger med tap i en oppstartsfase mens Golem er i ferd med å etablere seg. Golem derimot har lite kontroll på prisnivået for tjenestene sine til enhver tid. Risikoen er at de kanskje på kort sikt ikke kommer til å være konkurransedyktige på pris og at det tar for lang tid for Golem å etablere et stabilt og velfungerende system.

Avslutning

Internett som et desentralisert nettverk er i økende grad på vei til å bli sentralisert. Dette er på grunn av store sentraliserte tjenesteytere som Amazon, Google og IBM som tilbyr rimelige og praktiske løsninger for databehandling i nettskyen. Dette er en situasjon som naturlig nok resulterer i at få personer etter hvert får altfor stor kontroll over det som i utgangspunktet var et fritt, usensurert og desentralisert nettverk.

Sentraliseringen åpner for at priser etter hvert kan stige på grunn av lite konkurranse, og at diskriminering kan skje mot spesifikke personer eller bedrifter som blir utestengt fra muligheten til å bruke disse ressursene.

Golem sin desentraliserte superdatamaskin behandler data i små porsjoner på mange individuelle datamaskiner i stedet for å lage sentre som er fulle av servere som du som kunde kan leie. Raskere og billigere.

 

Anbefalte artikler

Se alle
Liker du tjenesten Coinweb tilbyr?
Donasjoner kan sendes til følgende adresser:
Kopiert til utklippstavlen! 1AdiRqNmDszWVLcLyYSJjY1YQawvuNqxKN
Kopiert til utklippstavlen! 0x49623cb417a2628778f230a0b65c433419c2db0d