Bitcoin logo
Bitcoin
$38816.00
btc
+1.73%
Bitcoin logo
Ethereum
$2095.04
eth
+0.01%
Bitcoin logo
XRP
$0.61
xrp
+0.48%
Bitcoin logo
Bitcoin Cash
$226.34
bch
+1.49%
Bitcoin logo
Cardano
$0.39
ada
+1.84%
Bitcoin logo
Litecoin
$71.93
ltc
+2.41%

Ethereum Classic

  • Ethereum Classic (ETC) - Uforanderlige Transaksjoner Uansett
  • Hva er Ethereum Classic?
  • Formålet med Ethereum Classic
  • Problemer, løsninger og bruk
  • Struktur og Organisasjon
  • Fordelene med Ethereum Classic
  • Ulempene med Ethereum Classic
  • Avslutning

Ethereum Classic (ETC) - Uforanderlige Transaksjoner Uansett

Historien om Ethereum Classic (ETC) starter med Ethereum, og med tyveriet av 50 millioner dollar. Det hendte i Mai 2016 da en ICO kalt “The DAO” greide å hente inn vel over 150 millioner dollar. På grunn av svakheten I systemene som The DAO hadde laget ble en av smartkontraktene til The DAO hacket, og 50 millioner dollar ble stjålet.

Beløpet som ble stjålet var så stort at Ethereum teamet var redd for at det kunne resultere i total ødeleggelse av Ethereum. På grunn av måten The DAO var satt opp viste det seg at pengene fortsatt var tilgjengelige i systemet 28 dager etter at tyveriet hadde skjedd. Dette gav Ethereum en unik mulighet til å gjøre noe med det som hadde skjedd, og det gjorde de.

Det ble til slutt vedtatt, med støtte fra omtrent 90% av Ethereum Samfunnet at en hard fork, eller forgrening, skulle bli innført. Dette var en veldig kontroversiell beslutning, og det stilles den dag i dag fortsatt mange spørsmål om hvorvidt dette var den rette beslutningen. Særlig ettersom beslutningen virker som om den går tvert imot Ethereum sine grunnprinsipper. Det hjelper selvfølgelig heller ikke på troverdigheten at Vitalik Buterin og flere andre Ethereum utviklere er antatt å ha hatt betydelige pengesummer investert i The Dao.

ethereum classic

Hva er Ethereum Classic?

ETC er en Proof of Work basert blokkjede som muliggjør distribuert databehandling og desentraliserte apper. ETC er en forgrening av Ethereum som oppstod på grunn av det mange i Ethereum miljøet følte var korruptering av Ethereum sine mest grunnleggende prinsipper i forbindelse med behandlingen av The DAO.

Den største innovasjonen introdusert av Ethereum er Ethereums Virtuelle Datamaskin(EVM.) Det er denne innovasjonen som gjør det mulig å bygge desentraliserte apper, og til og med desentraliserte organisasjoner. ETC har identifisert svakheter med EVM, og har laget sin egen oppdatering med forbedringer.

Formålet med Ethereum Classic

Ethereum, sin kryptovaluta er laget for to formål. Det første formålet er å fungere som et generelt betalingsmiddel slik som mange andre kryptovalutaer. Det andre formålet er å fungere som betalingsmiddelet som brukes inne i Ethereum systemet for å betale for driften av Ethereum applikasjoner.

Ethereum ble i utgangspunktet sett på som en løsning for å bli kvitt muligheten for økonomisk korrupsjon. En blokkjede som ikke kan forandres var ment å kunne forhindre menneskelige inngrep og korrupsjon. Ethereum samfunnet sin avgjørelse i å innføre en hard fork ble av mange sett som en manipulasjon av blokkjeden, og gikk derfor tvert imot prinsippene som danner grunnlaget for Ethereum sin eksistens. Det var dette som dannet grunnlaget for opprettelsen av ETC.

ETC sitt formål er i utgangspunktet identisk med Ethereum, men på grunn av sin historiske opprinnelse legger ETC mer vekt på at transaksjoner i blokkjeden ikke skal kunne omgjøres i ettertid slik som var saken med Ethereum etter hackingen av “The Dao”. De som mente at håndteringen av “The DAO” problemet var feil og gikk tvert imot prinsippene til Ethereum holdt seg med ETC, mens resten fortsatte med Ethereum. På grunn av disse store ideologiske meningsforskjellene er det mye sterke følelser inne i bildet mellom disse to grupperingene.

Problemer, løsninger og bruk

ETC og Ethereum Classic ble kanskje adskilt av ideologiske grunner, men etter skillet har mye skjedd. Etter splittelsen befant ETC seg i en situasjon hvor det var klart hva de var motstandere av, men uklart hva de jobbet for. Etter noen turbulente måneder fant ETC sin nisje i markedet, og har nå en rekke klare mål de jobber mot.

Disse målene inkluderer å gjøre ferdige program som er påbegynt, øke publisitet og markedsføring, komme bedre i kontakt med forskjellige språkgrupper, etablere samarbeid med en rekke industrier som kan dra fordel av å bruke RTC, forbedre samarbeid mellom de forskjellige ETC teamene, og ansette flere ansatte for å støtte videre prosjekter.

Problemer med Ethereum sin virtuelle datamaskin er noe som man ikke hører så mye om, men i følge Charles Hoskinson så er dette noe Ethereum sliter med. ETC har tatt tak i dette og redesignet den virtuelle datamaskinen fra bunnen av med de forandringene teamet følte at manglet i den opprinnelige Ethereum versjonen.

Ethereum har gått inn for å prøve seg på en overgang fra Proof of work til proof of stake for å bedre kunne greie å håndtere den stigende mengden med brukere og redusere transaksjonstiden. ETC har nå sin egen og helt uavhengige blokkjede.

ETC samfunnet holder nå på med utvikling av nye funksjonaliteter. En av de nye tingene som mange ønsker skal bli utviklet er for eksempel et internt system der et Budsjett ut fra POW arbeidet kan bli implementert.

Not ICO focus in the same way as Ethereum. ETC har mye mer fokus på valuta delen avb funksjonaliteten sin.

ethereum classic

Struktur og Organisasjon

ETC er en desentralisert organisasjon, og er derfor ikke ledet av noen, men når det gjelder utvikling av oppdateringer og videreutvikling så er det for tiden håndtert av Ehereum Classic Cooperative (ETC Cooperartive).   ETC Cooperative er Ledet av Anthony Lusardi, og er på vei til å bli godkjent som en veldedig organisasjon med rett til å motta donasjoner med skattefradrag. Andre sentrale ansatte og styremedlemmer i ETC er Igor Artamanov (Splix), Charles Hoskinson, Elaine Ou, Barry Silbert, James Wo og Christian Xu.

ETCDEV Team er et uavhengig team med programmerere som arbeider på fulltid med Ethereum Classic prosjekter. Teamet er ledet av Igor Artamanov.

IOHK | Grothendieck Team er et annet uavhengig team som jobber med utvikling av Ethereum Classic Prosjekter. Teamet er ledet av  Charles Hoskinson som er en av Ethereum sine grunnleggere og et av ETC sine mest kjente ansikter.

Ethereum Commonwealth  med sin leder Dexaran er en tidlig bidragsyter til Ethereum Classic. Dette er et team som fokuserer på forbedring av infrastruktur og vedlikehold av kompatibilitet med ethereum sin beste nye teknologi.

ETC Cooperative offentliggjør en rapport to ganger i året med detaljer om deres suksesser, tabber, og planer for fremtiden. Det meste av rapporten beskriver i detaljer hva teamet har gjort, hva de holder på med, og områder de føler trenger mer arbeid. Det inneholder også informasjon om hvordan de bruker budsjettet sitt, inkludert donasjoner de har mottatt.

Fordelene med Ethereum Classic

Hovedfordelen med ETC i forhold til Ethereum er at ETC er veldig klare på det ideologiske spørsmålet om en uforanderlig blokkjede. I ETC sin versjon av Ethereum blokkjeden beholdt tyvene pengene de stjal da The DAO ble hacket. Med andre ord valgte de å la tyvene slippe unna med tyveriet av 50 millioner dollar for å ta vare på ryktet til ETC som en uforanderlig blokkjede, og for å forsikre at blokkjeden forblir uforanderlig i fremtiden. Ethereum på den annen side har nå en omgjort transaksjon som en del av historien sin, og det ser ut som det kan være vanskelig å stoppe når man først har begynt. En av Ethereum sine ansatte sa tidligere opp jobben sin i protest mot et forslag som vil kunne åpne for omgjøring av transaksjoner.

Da ETC ble splittet fra Ethereum ble kryptovalutaen samtidig også frakoblet “Vitalik kulten” som har blitt etablert rundt Ethereum. Vitalik er en veldig dyktig og karismatisk person som har vært en viktig leder for Ethereum. Mye av suksessen til Ethereum i det siste kan tilskrives Vitalik sin ledelse. Men så mye som det er en fordel å ha en dyktig ledelse, så er det også en svakhet når en person er så sentral i suksessen til et desentralisert system. I teorien vil Ethereum kunne fungere uten Vitalik sin ledelse, men i realiteten er det vanskelig å si i hvilken grad Ethereum er avhengig av Vitalik. ETC har ingen  prominente lederfigurer av denne typen, og er derfor en ekte distribuert organisasjon.

Etter at ETC ble splittet fra Ethereum tok teamet seg tid til en grundig gjennomgang av Ethereum protokollen. Teamet ser på ETC som en ny start for Ethereum protokollen der alle svakhetene fra den opprinnelige protokollen kan fikses.

ETC trenger ikke følge etter Ethereum og og deres konvertering til Proof of Stake. I følge teamet som jobber med utviklingen av ETC så finnes det mye nytenkning og nye løsninger innenfor Proof of Work, som det kan hende løser noen av problemene Ethereum har hatt. Dersom ETC bestemmer seg for å fortsette med Proof of Work kommer de mest sannsynlig til å nyte godt av at mange Ethereum brukere som ikke liker Proof of Stake flytter over. Dette gjelder også gruvearbeidere som kommer til å bidra til å gjøre ETC sin blokkjede enda sikrere.

I det siste har ETC fått støtte både fra Coinbase og Binance. Samarbeidet med disse to markedene gjør mye for å øke likviditeten til ETC.

En av de store fordelene til ETC er at all kode som er skrevet for Ethereum også kan fungere på ETC plattformen. Dette betyr at programmerere som allerede har erfaring med Ethereum utvikling allerede har de ferdighetene de trenger for å programmere smartkontrakter eller desentraliserte apper.

Ulempene med Ethereum Classic

En av ulempene med ETC er at ETC ikke er baklengs kompatibel med Ethereum, og derfor ikke kan dra nytte av nyutviklede oppdateringer fra Ethereum. Et eksempel på dette er overgangen fra Proof of Work til Proof of Stake.

ETC lever fortsatt i skyggen av Ethereum, og det er fortsatt mange som ser på ETC som den litt mindre populære og mindre seriøse versjonen av Ethereum, selv om dette er en oppfatning som gradvis forandrer seg.

ETC har ikke så mange gruvearbeidere til å sikre blokkjeden. På grunn av dette er denne blokkjeden fortsatt litt mer sårbar enn Ethereum for et  51% angrep enn Ethereum som er mye større. I følge en brasiliansk forsker som publiserte sine resultater i Mai 2018 vil det koste mellom 55 - 85 millioner dollar å finansiere et suksessfullt 51% angrep på ETC som i teorien vil kunne komme unna med en milliard dollar. Dette kan forandre seg etter at Ethereum flytter over til en Proof of Stake modell da mange gruvearbeidere som tidligere jobbet med Ethereum da forventes å begynne med jobbing for ETC.

Avslutning

ETC måtte tåle mange harde slag og kritikk i starten, og sliter med historien om et av de største tyveriene i IT sektorens historie. Men Tyveriet bidra til å splitte et samfunn som i realiteten allerede var ideologisk splittet før noe skjedde. Til sist viste det seg at splittelsen mest sannsynlig var til fordel for Ethereum Classic. De har nå et rykte som gjør det klart at ETC kan man stole på til å holde på blokkjedens integritet uansett hvor mye det koster.

Anbefalte artikler

Se alle
Liker du tjenesten Coinweb tilbyr?
Donasjoner kan sendes til følgende adresser:
Kopiert til utklippstavlen! 1AdiRqNmDszWVLcLyYSJjY1YQawvuNqxKN
Kopiert til utklippstavlen! 0x49623cb417a2628778f230a0b65c433419c2db0d