Bitcoin logo
Bitcoin
$26573.00
btc
-1.41%
Bitcoin logo
Ethereum
$1588.04
eth
-1.74%
Bitcoin logo
XRP
$0.51
xrp
-0.93%
Bitcoin logo
Bitcoin Cash
$207.69
bch
-2.78%
Bitcoin logo
Cardano
$0.24
ada
-2.91%
Bitcoin logo
Litecoin
$65.00
ltc
+0.70%

EOS

  • Det desentraliserte operativsystemet
  • Hva er EOS?
  • Hva er EOSIO?
  • Struktur og økonomi
  • Problemer, løsninger og bruk
  • Formålet med EOSIO
  • Fordelene med EOSIO
  • Ulempene med EOSIO
  • Avslutning

Det desentraliserte operativsystemet

Det begynner å bli en stund siden flertallet av databrukere hadde egne servere til lagring av data og applikasjoner. Nå skal alt helst være oppe i den såkalte “nettskyen”. Lokal lagring hadde fordelen av at man kontrollerte dataene sine i større grad. Ulempen var at man lett kunne miste alt dersom utstyret brøt sammen. Amazon Web Services (AWS) og Google App Engine har revolusjonert markedet for datamaskiner og hosting. I dag foretrekker svært mange å bruke tjenester som dette. De både strømlinjeformer og gjør ting en hel del billigere dersom man tar alle driftsutgiftene i betraktning.

Problemet med tjenestene er at altfor mye makt ender opp i altfor få hender. Om man bruker disse systemene gir man Google/AWS full tillit til at de tar godt vare på dataene dine. EOSIO (www.eos.io) har utviklet en plattform som løser dette problemet ved å skape en desentralisert plattform som virker som et slags nettbasert og desentralisert operativsystem. I EOSIO kan du bygge, lagre og drive appene dine uten bekymring for at leverandøren plutselig av en eller annen grunn stenger tilgangen din.

Hva er EOS?

For å fordele ressursene i dette desentraliserte operativsystemet, og for å hjelpe til med utvikling av kapasiteten har grunnleggerne bak EOSIO systemet lansert kryptovalutaen EOS som representerer en eierandel i EOSIO systemets ressurser. Dersom du eier 1% av EOS sine valutaenheter så eier du også 1% av systemressursene til EOSIO.

Hva er EOSIO?

EOSIO er et desentralisert operativsystem. Operativsystemet kan brukes til å bygge tusenvis av desentraliserte applikasjoner (såkalte DApps) på en industriell skala. EOSIO operativsystemet behandler data i parallel. Alle data innen en blokk kan behandles når som helst og av hvilken som helst node i systemet. Dette gjør at data som ellers ville måtte stå i kø for behandling nå kan behandles på samme tid. EOSIO operativsystemet fordeler oppgaver der hvor det finnes kapasitet. EOSIO gjør det mulig for desentraliserte apper å skalere enten vertikalt (ved å legge til mer databehandlingskraft per node), eller horisontalt (ved å legge til flere noder). EOSIO vil også la desentraliserte applikasjoner bli utviklet i velkjente programmeringsspråk slik som for eksempel C++ eller Java.

Transaksjoner i EOS-valutaen bruker algoritmen Delegated Proof of Stake til å godkjenne transaksjoner. Andre eksempler på kryptovalutaer som bruker Delegated Proof of Stake er Bitshares, Steemit og Tron. Delegated Proof of Stake-modellen til EOS betyr at alle som holder kryptovalutaenheter vil kunne delta i valg av 21 representanter som EOS kaller “vitner”. Vitner er de datasentrene som brukes til å godkjenne blokkene i EOS-blokkjeden. Algoritmen er ganske annerledes fra gruvearbeiderne i Bitcoin og Ethereum, som godkjenner blokkene med arbeidet sitt i prosessen kalt Proof of Work. Valget av vitner er pågående hele tiden. Altså vil vitner som eventuelt ikke gjør jobben sin godt nok umiddelbart vil bli byttet ut.    

Hva er EOS?

Struktur og økonomi

Vitner blir godt betalt for jobben de gjør, og det vil derfor være stor konkurranse om å være vitner på EOSIO-blokkjeden. Det er kun de topp 20 innvalgte vitnene som vil motta regelmessige betalinger. Med andre ord er det attraktivt å gjøre en god jobb som vitne; man vil fort miste plassen sin og den regelmessige inntekten den kommer med dersom man ikke legger i tilstrekkelig innsats. Vitner vil også bli rotert for hver 21 blokker. Dette betyr at ingen vitner kommer til å verifisere mer enn maksimalt 4.8% av alle blokker.

EOSIO kommer ikke til å ha transaksjonskostnader for nettverksbrukerne, og skal i tillegg ha en svært kort transaksjonstid. Faktisk antar prosjektet at nettverket etter hvert vil komme til å klare over én million transaksjoner per sekund. Men allerede i starten er det raskt, med over 1000 transaksjoner per sekund.

Lederteamet i EOSIO har solid erfaring med det de holder på med. Utviklingen er ledet av Dan Larimer, som tidligere var med på utviklingen av Steemit og Bitshares. Selskapet bak EOSIO er Block One, som er registrert på Cayman-øyene, med kontorer i Hong Kong, California og Virginia.  

Skalerbarhet av EOS-nettverket

Problemer, løsninger og bruk

EOSIO løser et av problemene andre blokkjeder har med skalering. EOSIO sin Delegated Proof of Stake er et mye mer skalerbart alternativ enn Proof of Work, som sliter med seriøse skaleringsproblemer. Det er antatt at EOSIO allerede fra starten av kommer til å kunne greie  over 1000 transaksjoner per sekund, og at dette tallet kan øke til millioner av transaksjoner per sekund.

EOSIO-systemet løser problemet med sentralisert kontroll over data. Systemer slik som AWS og Google er sentralt kontrollerte, og derfor mye mer sårbare når det gjelder press fra for eksempel myndighetene i restriktive regimer som Kina eller Tyrkia. Dersom du driver en app fra din egen server eller serveren til et firma slik som for eksempel AWS eller Google risikerer du rett og slett at den kan bli stengt på grunnlag av politisk press. Et system som EOSIO er desentralisert, og det er derfor vanskelig for myndigheter å legge press på det, ettersom systemet ikke eies av noen, men er et åpent system basert på åpen kildekode.

EOSIO gjennomfører videre det som kalles for parallell databehandling. Det betyr at i stedet for at en handling gjøres av én datamaskin så blir handlingen fordelt over at antall datamaskiner. På denne måten kan komplekse kalkulasjoner gjøres fortere og uten behov for innkjøp av veldig sofistikert utstyr.

Formålet med EOSIO

Formålet med EOSIO er å lage et vertikalt og horisontalt skalerbart globalt operativsystem uten transaksjonskostnader som kan brukes til desentralisert hosting av apper. Desentraliserte apper kan ikke sensureres. Derfor representerer de en sikrere og mer robust måte å lagre og drive applikasjoner på.

EOSIO sine valutaenheter , kalt EOS, er et “utility token” som brukes til å kjøpe en andel av den totale båndbredden og lagringsplassen i det desentraliserte EOSIO-operativsystemet. Som eier av disse enhetene vil du ha tilgang til en forholdsmessig andel av systemets ressurser. Det vil si at dersom du eier 1% av EOS-enhetene vil du ha tilgang på 1% av systemressursene til EOSIO. Du vil videre ha stemmerett og kan delta i valg av vitnene som godkjenner transaksjonene på blokkjeden.

Problemer, løsninger og bruk av EOS

Fordelene med EOSIO

De som er med i konsensusprosessen til EOSIO må bli godkjent gjennom valg av brukerne på nettverket. Dette betyr at det er vanskeligere for hackere og brukere med dårlige intensjoner å få direkte tilgang til konsensusprosessen. EOSIO-stemmeretten din kommer an på hvor mye EOS du holder.

Apper i EOSIO-systemet kan utvikles på et hvilket som helst programmeringsspråk, slik som for eksempel C++ eller Java, som mange programmerere er godt kjent med. Dette er en stor fordel i forhold til eksempelvis Ethereum der kun Solidity, et forholdsvis ukjent programmeringsspråk, kan brukes.   

EOSIO et desentralisert system, som betyr at du som apputvikler slipper å forholde deg til en sentralisert organisasjon som plutselig kan avslutte kundeforholdet ditt. Mengden EOS du holder fastsetter hvor stor andel av systemressursene du har rett til å bruke.

I forhold til andre blokkjedeløsninger har EOSIO stor skaleringsevne, og kan derfor tilby mye høyere transaksjonshastighet og transaksjonsvolum enn for eksempel Bitcoin eller Ethereum. EOSIO vil heller ikke ha transaksjonskostnader innen systemet.

EOSIO er laget med bakgrunn i Bitshares og Steemit. Disse systemene er velprøvde og suksessfulle apper som er laget med brukeren i fokus. Dette ser man eksempelvis ved at transaksjoner er kostnadsfrie og at kontoene opprettes med brukernavn i stedet for kompliserte nøkler.

Fordeler og ulemper med EOS

Ulempene med EOSIO

Delegated Proof of Stake (DPoS) er mindre desentralisert enn vanlig Proof of Stake (PoS). I PoS er er det brukere som har holder en viss mengde av verdier i kryptovalutaen som har lov til å ta seg av verifiseringen av transaksjoner. Desto større mengde av valuta du holder, desto mer er verifiseringen din verdt. Dette virker fordi brukere som holder så store mengder av kryptovaluta at de i teorien kunne ha insentiver til å ødelegge i systemet faktisk også kommer til å bli de største taperne i angrepet.

Med DPoS er det et antall av demokratisk valgte representanter (i EOSIO er de kalt vitner) som tar seg av verifiseringen av transaksjonene. Dette anses av mange å være en mer demokratisk måte å gjøre ting på siden brukere med små volumer av EOS kryptovaluta også har anledning til å stemme på de representantene de ønsker som vitner, men samtidig er det et faktum at en relativt liten gruppe av 21 individer eller organisasjoner blir gitt mye makt.

Å bygge en app på EOSIO-plattformen er ikke for alle. Operatører slik som for eksempel AWS lar utviklere av apper bestemme i stor detalj akkurat hvilken type datamaskiner appen din skal bli drevet av. Dersom du skal lage en app som trenger avansert grafikk-akselerasjon, slik som for eksempel en del dataspill, er for eksempel ikke EOSIO løsningen. AWS lar deg derimot velge hvilke grafikkort serverne dine inneholder.

I skrivende stund har EOSIO fortsatt ikke lansert hovednettet sitt med sin nye integrerte EOS-valuta. Denne er fortsatt basert på Ethereum sin ERC20-standard som etter hvert vil bli byttet ut. Det er et omfattende prosjekt, og mange ting kan fortsatt gå galt under eller etter lanseringen, som selvfølgelig kan resultere i alvorlige prissvingninger eller det som verre er.   

Problemer ved lansering

Mindre enn en uke før lanseringen av EOSIO sitt Main Net, fant det kinesiske datasikkerhetsselskapet 360 Total Security en alvorlig svakhet i sikkerheten til EOSIO. Svakheten ville kunne bli brukt av angripere til å sende en infisert smartkontrakt inn i systemet som deretter kunne ha blitt brukt til å ta kontroll over alle de aktive nodene i det.

Angriperen ville kunne bruke denne kontrollen til å stjele penger eller informasjon fra kontoene til brukere, generell ødeleggelse, spre virus, eller bruke systemets massive ressurser til for eksempel å drive utvinning av Bitcoin eller andre kryptovalutaer på stor skala.

EOSIO-ledelsen gav ikke umiddelbart kommentarer bortsett fra å garantere at problemet ville bli løst så fort som mulig og at Main Net ikke ville bli lansert før svakheten var utbedret. Denne typen nyheter rett før lanseringen var en veldig negativ utvikling for EOSIO, og mange lurer på hvor sikkert systemet egentlig er når noe så kritisk kunne skje så kort tid før lansering.   

Avslutning

Slutten på tiden hvor regimer i land som Iran, Tyrkia, Indonesia og Kina kunne sensurere tilgangen til tjenester som Wikipedia, Reddit og Vimeo er forhåpentligvis rett rundt hjørnet med introduksjonen av EOSIO. Everipedia er et nettbasert leksikon som nå testes på EOSIO-nettverket, og som på grunn av det desentraliserte nettet kommer til å være utenfor rekkevidden til disse regimene. Dersom du vil sikre deg er EOSIO åpent for alle som har lyst til å bruke det til å lansere desentraliserte applikasjoner som ikke kan sensureres. Det første du trenger å gjøre for å komme i gang er å kjøpe deg litt EOS-valuta for å sikre deg din del av EOSIO.     

Kilder

https://bitshares.org/technology/delegated-proof-of-stake-consensus/

https://en.wikipedia.org/wiki/Byzantine_fault_tolerance#Byzantine_Generals'_Problem

https://medium.com/swlh/the-blockchain-for-dummies-guide-part-3-e5aba942041

https://icobench.com/ico/eos/team

https://github.com/eosio

https://block.one/contact/

https://www.youtube.com/watch?v=XhKbBszovR0

https://everipedia.org/

https://en.wikipedia.org/wiki/Everipedia

https://www.reddit.com/r/eos/comments/81vbpp/is_eos_a_tokenized_aws/

https://globalcoinreport.com/ethereum-joining-hands-with-amazon-web-services-and-enigma-eng/

https://en.wikipedia.org/wiki/EOS.IO

https://en.wikipedia.org/wiki/Scalability

https://github.com/EOSIO/Documentation/blob/master/TechnicalWhitePaper.md

https://www.reddit.com/r/eos/comments/88585f/the_exhaustive_eos_faq/

https://medium.com/eosio

https://block.one/about/

https://eos.io/faq

https://eos.io/

https://www.youtube.com/watch?v=Jye8tKhRjoI

https://www.youtube.com/watch?v=QxKqKVsLYLA

https://block.one/news/block-one-signs-200m-joint-venture-partnership-to-accelerate-asia-focused-eosio-ecosystem-development/

http://bitcoinist.com/high-risk-vulnerabilities-found-in-eos-network-main-net-launch-might-be-pushed-back/

https://steemit.com/bitcoin/@mooncryption/guide-proof-of-work-pow-vs-proof-of-stake-pos-vs-delegated-proof-of-stake-dpos

Anbefalte artikler

Se alle
Liker du tjenesten Coinweb tilbyr?
Donasjoner kan sendes til følgende adresser:
Kopiert til utklippstavlen! 1AdiRqNmDszWVLcLyYSJjY1YQawvuNqxKN
Kopiert til utklippstavlen! 0x49623cb417a2628778f230a0b65c433419c2db0d