Bitcoin logo
Bitcoin
$38783.00
btc
+1.73%
Bitcoin logo
Ethereum
$2097.22
eth
+0.41%
Bitcoin logo
XRP
$0.61
xrp
+0.59%
Bitcoin logo
Bitcoin Cash
$225.99
bch
+1.47%
Bitcoin logo
Cardano
$0.39
ada
+2.18%
Bitcoin logo
Litecoin
$72.01
ltc
+2.73%

DASH

  • Nå tar de pengene dine også
  • Hva er DASH?
  • Struktur og økonomi
  • Styring og utvikling
  • Problem, løsninger og bruk av token
  • Formålet med DASH
  • Fordelene med DASH
  • Ulempene med DASH
  • Så hva skjer med pengene våre?

Nå tar de pengene dine også

Det klages over at staten tar for mye kontroll over transaksjoner, mens bankene alltid legger seg imellom og tar en urimelig stor andel av alt som kjøpes og selges.

En stadig økende byrde av gebyrer og kontroll har ført til utvikling av blokkjede-teknologien og den resulterende fremveksten av tusenvis av desentraliserte kryptovalutaer over hele verden, ofte til til tross for regjeringers fåfengte forsøk på å stoppe denne utviklingen. En av de mest populære av disse heter DASH.

Hva er DASH?

XCoin (XCO) ble lansert den 18. Januar 2014. 10 dager senere ble navnet forandret til Darkcoin. 25. mars 2015 forandret valutaen endelig navnet sitt til DASH, som er en forkortelse av Digital Cash. Navnet på kryptovalutaen beskriver veldig klart og enkelt funksjonen, hensikten og fokuset til DASH, nemlig å fungere som en ny og digitalt forbedret versjon av kontanter.

DASH (da kalt DarkCoin) var i utgangspunktet favoritten til mange som holdt på med lyssky aktiviteter. Den har klar fokus på å “levere valuta som en tjeneste” for betalings-industrien over hele verden. For DASH har dette ment en rekke tiltak for å forsikre anonymitet og hastighet i transaksjoner. DASH sine tiltak og evne til å justere tjenestene sine har gjort DASH til en av favorittene blant de mange kryptovalutaene.

Noen av de viktige fordelene med kontanter er at en transaksjon kan være en privatsak mellom to individer uten noen bank som går i mellom og kikker på transaksjonene dine (og selvfølgelig tar litt av pengene dine der de kan slippe unna med det). Transaksjoner med kontanter er også umiddelbare.

DASH tilbyr en PrivateSend-funksjonalitet, som imiterer anonymiteten ved kontanttransaksjoner ved at transaksjonen ikke kan koble betaler sammen med mottaker. DASH tilbyr også brukerne InstantSend, som betyr at transaksjoner kan gjennomføres øyeblikkelig. Noe som er en av de andre fordelene med kontanter.

Til forskjell fra kontanter har DASH en mye større rekkevidde. Du kan kun betale med kontanter til en person som er fysisk til stede der du er. DASH lar deg gjøre lignende transaksjoner til hvem som helst hvor som helst i verden, noe som er en klar forbedring i forhold til funksjonaliteten til kontanter. Som så mange kryptovalutaer er DASH også mest brukt i Europa og USA, men den eksisterer i alle verdensdeler. Et kart over steder der valutaen kan brukes kan finnes på Zeemaps.

Struktur og økonomi

Kryptovalutaen DASH er bygget med en protokoll som har to nivåer. På det første nivået er den lignende Bitcoin. Den er en blokkjede med blokker som blir utvunnet av såkalte miners, eller gruvearbeidere, ved hjelp av Proof of Work-algoritmen.

Det andre nivået er bygd av et nettverk av såkalte masternodes eller masternoder. Masternoder er tusenvis av kraftige servere som  hjelper til med InstantSend-funksjonen. Dette gjør de ved å øyeblikkelig låse inn pengene du sender, for så å instruere gruvearbeiderne om å bygge den neste blokken på en slik måte at pengene dine ikke kan brukes to ganger.

Masternoder utfører også PrivateSend-funksjonen, som mikser sammen coins på en måte som gjør det veldig vanskelig å spore en transaksjon. Masternoder har ellers en viktig rolle i styring av DASH sin utvikling. Det er de som stemmer for eller mot forslag om utvikling som må gjøres av utviklerne andre ansatte. Masternoder er helt klart en veldig viktig del av DASH sitt nettverk. Og til forskjell fra Bitcoin så er inntektene fra utvinning av blokker delt likt mellom gruvearbeidere og Masternoder. 10% av inntektene går også til DASH sitt budsjett for utvikling og drift.  

Bedriften har gjennom dette unike budsjettsystemet nå et tilgjengelig budsjett på rundt 5 millioner dollar per måned.  Budsjettet brukes til utvikling av DASH. Både den systematiske metoden for videreutvikling av systemet og finansieringsmodellen gjør at DASH er ganske mye bedre stilt enn andre kryptovalutaer i markedet til å håndtere fremtidige utfordringer som man i dag enda ikke engang har tenkt på. Budsjettet vokser i takt med verdien av DASH, noe som gjør systemet veldig skalerbart.

Styring og utvikling

Styring og utvikling i et desentralisert nettverk slik som en kryptovaluta basert på blokkjede-teknologi er vanskelig. Det er per definisjon ingen sentral myndighet som egentlig kan ta avgjørelser. Styring og utvikling er et område der DASH virkelig skiller seg ut fra andre kryptovalutaer. DASH er regnet for å være verdens første desentraliserte autonome organisasjon (DAO). Det betyr at organisasjonen ikke blir styrt av en ledelse. I stedet blir den styrt av et desentralisert system som er basert på fastsatte regler. I DASH-systemet kan brukere legge inn forslag om hvilke forbedringer som de føler bør gjøres i systemet. Det kan de gjøre gjennom et skjema på https://proposal.dash.org/.

Forslagene som blir sendt inn blir mottatt til vurdering av Masternodene, som stemmer for eller mot hvert forslag. De forslagene som får mest stemmer går inn i jobblisten for måneden. Det godkjente arbeidet blir ofte gjort gjennom leie av prosjektressurser. Prosjektarbeidere som jobber på prosjekter for DASH blir også betalt i DASH-valuta. Dette gir dem enda et insentiv for å gjøre en god jobb. Arbeiderne blir betalt fra DASH sitt budsjett.

Evan Duffield var programmereren som laget open source-programmet for DASH. I dag står Evan oppført som strategisk rådgiver på hjemmesiden til DASH. Teamet er nå ledet av bedriftens CEO, Ryan Taylor. Ryan jobbet tidligere i et stort investeringsfond på Wall Street, der jobben hans var å forstå hvordan betalingssystemer fungerer. Andre teammedlemmer består blant annet av Andy Freer (CTO), Holger Shinzel (Kvalitetskontroll, automasjon og testing), Philipp Engelhorn (Presse), Fernando Guiterrez (Chief Marketing Officer), og Robert Wiecko (Prosjektleder).

Teamet har generelt sett et rykte på seg for å være profesjonelle og løsningsorienterte, noe som er viktig for enhver kryptovaluta. I motsetning til vanlige bedrifter blir faktisk retningen til utviklingen av DASH ikke styrt av det ovenfor nevnte teamet. Som en desentralisert autonom organisasjon blir organisasjonen ikke styrt av en ledelse, men av et desentralisert system som er basert på fastsatte regler. Utbedringer og utvikling blir gjort på grunnlag av forslag som kommer fra brukerne. Masternodene stemmer på hvilke forslag som skal iverksettes først og så følger teamet opp på disse oppgavene.  

Problem, løsninger og bruk av token

Fra et brukerperspektiv så løser DASH problemet med at kontanter tidligere ikke kunne brukes til sikker betaling direkte mellom to personer øyeblikkelig, hvor som helst i verden uten innblanding fra tredjeparter og fordyrende mellomledd. Andre kryptovalutaer løser også deler av dette problemet, men DASH skiller seg ut med introduseringen av Masternoder som blander sammen transaksjonene slik at de forblir private. Masternoder reduserer også transaksjonstiden kraftig i forhold til for eksempel Bitcoin.

Formålet med DASH

Formålet med DASH er klart. Det er å levere valuta som en tjeneste. Dette krever at DASH er sikkert, hurtig, anonymt og fleksibelt nok til å møte fremtidens brukere av valutaen. Mange kryptovalutaer blander sammen betalingsfunksjonen med andre funksjoner. Dette gjelder særlig kryptovalutaer som bruker Ethereum-basert teknologi, ettersom denne teknologien legger til rette for smartkontrakter. DASH har et sterk fokus på kjerneaktiviteten sin, som er å behandle og gjennomføre transaksjoner raskt effektivt og anonymt overalt uten fordyrende mellomledd.

dash

Fordelene med DASH

En av de største fordelene med DASH  i forhold til andre kryptovalutaer, er det innebygde budsjettsystemet som setter til side 10% av utvunnede mynter som et budsjett for videre utvikling av systemet. Dette utgjør nå allerede et budsjett på over 5 millioner dollar per måned. Budsjettet blir brukt til å utføre prosjekter for å vedlikeholde, forbedre og markedsføre DASH-nettverket.

En av de siste forbedringene som ble introdusert i 2017 er 2 MB blokkstørrelse. Dette vil snart bli øket igjen til 5 MB og fortsette opp til 45 MB eller mer ettersom etterspørselen etter valutaen øker. Den økede blokkstørrelsen, og forandringene som tillater gradvis øning av blokkstørrelse, er en løsning på skaleringsproblemene som mange kryptovalutaer sliter med. DASH vil derfor snart ha kapasitet nok til å kunne håndtere opptil 50 millioner brukere. Masternodene hjelper til med å kunne gjennomføre transaksjoner umiddelbart selv med så mange brukere.

Disse fordelene er alle viktige, men de er kanskje mindre viktige i forhold til at DASH har greid å sette opp et styringssystem som gjør det mulig, både finansielt og fra et organisasjonsmessig synspunkt, å håndtere problemer som kommer til å oppstå i fremtiden på en effektiv måte.

Ulempene med DASH

DASH, og tidligere DarkCoin har en fortid der de nærmest ble sett på som et betalingsmiddel for lyssky forretningsvirksomheter. Denne typen bandittstempel kan det være vanskelig å bli kvitt, og det vil kreves ekspertise innen markedsføring og PR. Eric Sammons, i sin artikkel “An Honest Assessment of Dash, Today’s Hottest Cryptocurrency”, mener at DASH på dette tidspunktet ikke har gode nok folk som tar seg av markedsføring og PR.

Det er lett å liste opp fordelene med DASH og hvor lett det er å bruke, hvor sikkert og anonymt det er, men faktum er at DASH bare er litt over fire år gammel, så den har kanskje ikke vært lenge nok i sirkulasjon til å etablere seg som en stabil kryptovaluta, og det er derfor ikke like lett å bruke DASH som noen av de andre konkurrerende valutaene.

Det finnes nok fortsatt mange som tenker at det er lite nytte i DASH dersom det ikke går an å kjøpe seg tyggispakke med den. Når det er sagt så forandrer dette seg nok fortere enn de fleste er forberedt på. Flere land tilbyr gjennom antall forretninger kjøp av dagligdagse varer og tjenester med kryptovalutaer.

Så hva skjer med pengene våre?

Det føles godt å ha en god bunke med kontanter i lomma. Heldigvis betyr introduksjonen av DASH at utskifting av pengesedler med elektroniske systemer ikke er slutten på private transaksjoner. Bankene og myndighetene kan heller ikke få komplett kontroll over den siste lille biten av frihet du fortsatt har igjen...selv om de nok gjerne kunne tenkt seg det. Kunne det tenke seg at vi faktisk går lysere tider i møte der neste generasjon uten hinder og grådige mellommenn vil kunne bruke penger som en selv vil, uten at noen puster deg i nakken. 

 

Kilder

https://steemit.com/cryptocurrency/@walczakit/futurocoin-a-copy-of-dash-without-the-decentralization

https://www.dashforcenews.com/dash-dao-future-might-look-like/

https://www.zeemaps.com/map?group=2357566#

https://medium.com/@EricRSammons/an-honest-assessment-of-dash-todays-hottest-cryptocurrency-908603b7a2a3

https://cointelegraph.com/news/dash-aims-for-mass-adoption-announces-new-integration-activates-2-mb-blocks

https://en.wikipedia.org/wiki/Dash_(cryptocurrency)

https://www.dash.org

Anbefalte artikler

Se alle
Liker du tjenesten Coinweb tilbyr?
Donasjoner kan sendes til følgende adresser:
Kopiert til utklippstavlen! 1AdiRqNmDszWVLcLyYSJjY1YQawvuNqxKN
Kopiert til utklippstavlen! 0x49623cb417a2628778f230a0b65c433419c2db0d