Bitcoin logo
Bitcoin
$54371.00
btc
-0.72%
Bitcoin logo
Ethereum
$4083.49
eth
-0.90%
Bitcoin logo
XRP
$0.92
xrp
-3.25%
Bitcoin logo
Bitcoin Cash
$552.55
bch
-1.72%
Bitcoin logo
Cardano
$1.50
ada
-3.95%
Bitcoin logo
Litecoin
$190.02
ltc
-2.93%

ChainLink

  • Chainlink - kobler blokkjeden til virkelighetens verden
  • Hva er Chainlink?
  • LINK Token
  • Struktur og økonomi
  • Problemer, løsninger og bruk
  • Formålet med ChainLink
  • Fordelene med ChainLink
  • Ulempene med ChainLink
  • Konklusjon

Chainlink - kobler blokkjeden til virkelighetens verden


Intro

Blokkjedeteknologi er en revolusjonerende teknologi som kommer til å forandre verden slik vi kjenner den i dag. Blokkjedeteknologi bidrar til å lage et sikkert system der transaksjoner kan gjøres i et desentralisert nettverk der ingen trenger å stole på andre, og der informasjon ikke kan forandres i etterkant. Bitcoin er den første og mest kjente kryptovalutaen basert på Blokkjedeteknologi.

Ett av problemene med blokkjeder er at de så langt i stor grad har fungert i isolasjon. Dette har fordelen med at blokkjedens integritet blir ivaretatt og kan ikke påvirkes av eksterne faktorer, men samtidig begrenser det i stor grad brukbarheten til blokkjeder i virkelighetens verden. Det er dette viktige problemet Chainlink tar tak i. Resultatene av arbeidet til Chainlink kan derfor ha stor innvirkning på videre utvikling og bruk av blokkjeder og kryptovaluta.

Hva er Chainlink?

Chainlink har to hovedformål:

La blokkjeder kontakte hvilken som helst API
Sende betalinger hvor som helst

Kort forklart er Chainlink er et system som lar en blokkjede koble seg til eksterne datakilder via API. Denne typen system er ofte kalt middleware, eller med andre ord en type programvare som går i mellom to andre programvarer som en slags adapter slik at de blir kompatible med hverandre og kan samarbeide. Noen eksempler på middleware som mange bruker er IFTTT eller Zapier. Disse typene middleware er så nyttige og anvendelige at de i IT-verdenen ofte omtales som “lim” eller “teip”.

De eksisterende aktørene i markedet har så langt ikke våget seg på utfordringen å koble seg til blokkjeder. Problemet alle nettverk av smartkontrakter har er at smartkontrakter ikke kan få tilgang til data på egenhånd. De har problemer med å koble til eksterne datakilder slik som for eksempel API på grunn av måten blokkjeder kommer frem til konsensus om transaksjonsdata på.

Løsningen for å koble seg til blokkjeden er å bruke orakler. Når man snakker om orakler i sammenheng med blokkjeder menes en funksjon som finner og verifiserer informasjon fra utenfor blokkjeden slik at den kan brukes i smartkontrakter. Når en smartkontrakt får innhentet den avtalte informasjonen fra utenfor blokkjeden, for eksempel via et orakel, vil dette sette i gang en automatisk reaksjon på blokkjeden.

Denne reaksjonen kan for eksempel være at betaling i henhold til markedspris blir automatisk overført i form av kryptovaluta på en blokkjede når en container med fersk fisk er registrert som mottatt, og temperaturen i containeren på hele reisen ikke har steget over et forutbestemt antall grader.

Orakelet i denne situasjonen vil for eksempel kunne handle basert på informasjon fra nettverket til transportselskapet og automatisk info fra et nettverkstilkoblet termometer. Det vil også hente inn informasjon om markedsprisen på fisken i containeren. Hovedfunksjonen til orakler er å overføre denne typen informasjon på en sikker og pålitelig måte.

Programvare-orakler håndterer informasjon som er tilgjengelig fra kilder på nettet. Dette kan for eksempel dreie seg om tider og forsinkelser for tog eller fly, værdata, råvarepriser og lignende. Orakelet finner denne informasjonen på steder som bedrifter eller andre organisasjoner sine nettsider, og overfører den inn til smartkontrakten slik at en avgjørelse kan tas. Hardware orakler får informasjonen sin direkte fra virkelighetens verden. Dette kan for eksempel bety bevegelses-sensorer, temperatur-sensorer eller RFID-lesere.

Innkommende orakler gir en smartkontrakt data fra eksterne kilder slik at den kan sette i gang en funksjon slik som for eksempel en automatisk kjøpsordre. Utgående orakler gir smartkontrakten din muligheten til å sende data til verden utenfor blokkjeden. Et eksempel på dette kan være at en smart-lås på en dør åpnes opp når en kryptolommebok mottar en betaling.

I utgangspunktet har orakler vært sentraliserte, men dette innebærer at orakelet blir en svakhet i et ellers desentralisert system. Enhver kjede er bare så sterk som sitt svakeste ledd. Dette betyr at en veldig sikker blokkjede har liten betydning dersom smartkontrakten behandler informasjon fra en sentralisert informasjonskilde som ikke er pålitelig, eller som lett kan bli kompromittert. Dette er problemstillingen blokkjeder i utgangspunktet ble utviklet for å løse.

Løsningen på problemet som ChainLink har utviklet er å bygge et desentralisert nettverk av orakler. Et desentralisert nettverk av orakler kan gi like god sikkerhet som selve smartkontrakten, og vil derfor ikke lenger være det svakeste leddet. Dette gjøres ved at flere uavhengige chainlink noder verifiserer informasjonen før den regnes som verifisert.

LINK Token

ChainLink nettverket bruker LINK utility tokener som betalingsmiddel når mottakeren av informasjonen får data fra et orakel. De som driver orakel-nodene inne i ChainLink systemet får dermed betalt for sin innsats i å innhente data fra kilder utenfor blokkjeden, formatering av data slik at de er kompatible med blokkjeden, kalkulasjoner utenfor blokkjeden og rett og slett for alltid å være tilgjengelige for nettverket.

For å kunne bruke en Chainlink node må smartkontrakter betale noden med LINK tokener. Prisene på informasjonen fra nodene er bestemt av markedet. Dette betyr at enhver node bestemmer hvor mye de vil ta betalt basert på hvor mye de tror markedet er villige til å betale for den. Det totale antallet link tokens er begrenset til 1 milliard tokener. Resultatet er derfor at desto mer informasjon som blir utvekslet og behandlet gjennom nettverket, eller desto høyere kvaliteten er på informasjonen som blir utvekslet, desto mer vil etterspørselen etter LINK tokener stige, og desto høyere vil prisen bli.

LINK token er basert på Ethereum ERC20 teknologien, og har i tillegg også ERC223 “transfer and call” funksjonaliteten som lar tokener bli mottatt og behandlet av smartkontrakter i en og samme transaksjon.

Struktur og økonomi

ChainLink er en offentlig blokkjede. Den er utviklet av Smart Contract Chainlink Ltd SEZC, en bedrift som er registrert i Cayman Islands. Bedriften ledes av Sergey Nazarov som er CEO, Steve Ellis som er CTO, og Mark Oblad som er Head of Operations.

350 millioner tokener bli solgt i løpet av prosjektets ICO. I følge prosjektets whitepaper skal 350 millioner tokener brukes som insentiver for operatører av noder. De siste 300 millionene av selskapets 1 milliard tokener ble distribuert til selskapet for å finansiere fremtidig utvikling, ekspansjon og operasjonelle kostnader. Ifølge dagens pris ligger verdien av ChainLink sine tokener på flere hundre millioner dollar, så det virker som de har mer enn nok av ressurser til å drive prosjektet fremover.

Problemer, løsninger og bruk

Størstedelen av alle smartkontrakter trenger eksterne data for å fungere. Det å få tak i disse dataene har så langt vært et stort problem som har holdt tilbake bruken av smartkontrakter. Løsningen før ChainLink var å bruke såkalte “Orakler” som en slags adapter slik at informasjonen fra utsiden kunne bli brukt i smartkontraktene.

Introduksjonen av orakler for å levere data til smartkontrakter løste det umiddelbare tekniske problemet med overføring av eksterne data inn på en blokkjede, men det brakte nye spørsmål og problemstillinger. Oraklene var nemlig sentraliserte, og ble derfor en åpenbar svakhet i den ellers robuste sikkerheten til blokkjeden.

Dersom et orakel for eksempel skulle bli hacket ville dette bety at angriperen mye lettere ville kunne igangsette en feilaktig transaksjon på blokkjeden, uten å trenge å manipulere selve blokkjeden som ville vært nesten umulig. Med andre ord, et typisk eksempel av “søppel inn-søppel ut”.

Et annet viktig problem med å bruke kun et enkelt orakel er at smartkontrakten er ubrukelig så snart dette orakelet slutter å virke. Løsningen til ChainLink er et desentralisert nettverk av orakler. Da vil du som mottaker av data kunne få data fra mange forskjellige kilder slik at smartkontrakten din kan sammenligne og være sikker på at du har rett data. I tillegg vil smartkontrakten din fortsatt kunne virke dersom du mister tilgang til ett eller flere av oraklene i og med at du fortsatt vil ha mange andre du kan bruke som kilder for den samme informasjonen.

Formålet med ChainLink

I følge ChainLink krever mer enn 80% av de potensielle bruksområdene for smartkontrakter at smartkontraktene må kunne innhente informasjon fra informasjonskilder utenfor blokkjeden sin. Formålet med ChainLink er å hjelpe smartkontrakter til å oppnå sitt fulle potensiale. Dette gjør de ved å gi smartkontrakter sikker og stabil tilgang til data vi API uten å måtte bruke sårbare sentraliserte orakler.

Fordelene med ChainLink

Orakel-teknologi kommer til å gjøre smartkontrakter utrolig mye mer nyttige. ChainLink sin teknologi har potensialet til å bringe smartkontrakter til massemarkedet, og de har allerede tatt imponerende steg i retning av å oppnå dette. Det beste eksempelet på dette er deres nære samarbeid med SWIFT, som blir brukt av mer enn 11 000 banker over hele verden.

En annen fordel med chainlink er at de har et solid team som har jobbet sammen i tidligere prosjekter. Deres tidligere prosjekter har vist at de er kompetente. kan kan oppnå resultater og bygger produkter som holder det de lover.

ChainLink har også en nettverkseffekt. Plattformen vil bli mer nyttig etter hvert som den utvikler seg til en sentral markedsplass hvor man kan finne alle eksterne data man trenger for blokkjeden sin.

Ulempene med ChainLink

Teamet til ChainLink har vist seg å være relativt lite flinke til å kommunisere eksternt. Manglende informasjon har ført til at usanne rykter har spredt seg som gjerne kunne vært unngått dersom teamet hadde kommunisert litt bedre. Mange i kryptomiljøet føler også at den manglende kommunikasjonen betyr manglende åpenhet, noe som kanskje er sett på som viktigere i kryptomiljøet enn andre miljøer.

En annen ulempe er at ChainLink gjør noe som kan kopieres. Orakler er allerede vanlige i kryptomiljøet, men disse var tidligere sentraliserte. Nå som ideen om desentraliserte orakler har blitt brakt frem som en løsning er det lite i veien for at andre også skal kunne komme inn som konkurrenter. ChainLink har et forsprang siden de var tidlig ute med plattformen sin, men det finnes mange eksempler der de som er først ute ender opp med å gjøre unna det tyngste arbeidet med å utvikle teknologi, åpne markedet og lære opp kundene, bare for så å bli forbigått av den neste konkurrenten som henger seg på når det tyngste arbeidet er unnagjort.

Konklusjon

ChainLink er et relativt nytt konsept som har potensiale til å revolusjonere bruk av blokkjedeteknologi og kryptovaluta. Det mest spennende med ChainLink er at det gjør det mulig å koble sammen blokkjeder med informasjonskilder vi API på en sikker og praktisk måte. Resultatet er at veldig mange typer kontrakter da vil kunne omgjøres til smartkontrakter. Dette vil bety store innsparinger på tid og penger. Det vil også kunne resultere i sikrere kontrakter i noen tilfeller. Et eksempel på dette kan være kontrakter som involverer flere jurisdiksjoner, eller som gjelder en avtale i en jurisdiksjon der rettssikkerheten er lav.

ChainLink har hatt stor fremgang, og kan sies å være markedslederen innen sitt felt for øyeblikket. Samarbeidet de har startet med SWIFT og flere andre viktige finansinstitusjoner bidrar betydelig til å forsterke deres posisjon i markedet.

Å være tidlig ute i et nytt marked kan virker til ChainLink sin fordel dersom de greier å kommunisere godt nok, og vokse fort nok til å etablere en dominans i markedet. ChainLink tar nå det tunge arbeidet med å åpne markedet. Dette vil også gjøre det lettere for konkurrenter når de kommer inn i markedet senere. Dersom konkurrentene er flinkere på kommunikasjon og vekst kan ChainLink fortsatt bli akterutseilt av andre som kom inn i markedet etter dem.

Anbefalte artikler

Se alle
Liker du tjenesten Coinweb tilbyr?
Donasjoner kan sendes til følgende adresser:
Kopiert til utklippstavlen! 1AdiRqNmDszWVLcLyYSJjY1YQawvuNqxKN
Kopiert til utklippstavlen! 0x49623cb417a2628778f230a0b65c433419c2db0d