Bitcoin logo
Bitcoin
$38783.00
btc
+1.73%
Bitcoin logo
Ethereum
$2097.22
eth
+0.41%
Bitcoin logo
XRP
$0.61
xrp
+0.59%
Bitcoin logo
Bitcoin Cash
$225.99
bch
+1.47%
Bitcoin logo
Cardano
$0.39
ada
+2.18%
Bitcoin logo
Litecoin
$72.01
ltc
+2.73%

Bitcoin Gold

  • En ny og mer desentralisert Bitcoin
  • Hva er Bitcoin Gold?
  • Struktur og økonomi
  • Problemer, løsninger og bruk
  • Formålet med Bitcoin Gold
  • Fordelene med Bitcoin Gold
  • Ulempene med Bitcoin Gold

En ny og mer desentralisert Bitcoin

Bitcoin (BTC) sin grunnlegger, den anonyme personen kalt Satoshi Nakamoto, gjorde det klart at for mye sentralisering var en av hovedgrunnene til at BTC ble laget. BTC skulle virke som et desentralisert nettverk som ikke kunne bli kontrollert av noen enkeltperson eller organisasjon.

Det umulige skjedde allerede så tidlig som 2014 da ghash.iokontrollerte mer enn halvparten av datakapasiteten i BTC-nettverket. En splittelse oppstod siden, men fortsatt kontrolleres mer enn halvparten av kapasiteten av bare tre selskaper. Som et resultat av dette ble ideen om Bitcoin Gold (BTG) introdusert for å holde liv i Satoshi Nakamotos idealer.

Hva er Bitcoin Gold?

BTG er en distribuert kryptovaluta, og en forkeller en forgrening, av BTC-blokkjeden. En forgrening av blokkjeden skjer når grupperinger av deltakerne i en blokkjede bestemmer seg for å gå forskjellige veier fremover. For eksempel kan dette gjelde en forandring i reglene for hvordan blokkjeden behandles, introduksjon av ny teknologi eller prosedyrer i blokkjeden.

Det har også hendt at en blokkjede har bestemt seg for å lage en forgrening for å reversere effekten av hacking eller seriøse feil i programvaren. Et eksempel på en forgrening av denne typen er da Ethereum ble hacket og bestemte seg for å splitte kryptovalutaen. Noen andre eksempler på denne typen forgreninger av BTC er:

Når en forgrening skjer i BTC-blokkjeden betyr det at alle BTC-eiere også blir tildelt et tilsvarende antall av den nye valutaen. Dette betyr at dersom du for eksempel hadde 5 BTC den 24 oktober 2017 ville du etter forgreningen ha 5 BTC + 5 BTG.

Fork Bitcoin og Bitcoin Gold

Struktur og økonomi

BTG er drevet gjennom en ideell organisasjon med et distribuert team som jobber fra mange forskjellige steder i verden. Arbeidet til teamet er betalt gjennom 0,5% av den totale mengden med BTG som har blitt satt til side for finansiering av utviklere og teamet.

Problemer, løsninger og bruk

BTG er resultatet av stadig større sentralisering av BTC sine Bitcoin miners, eller gruvearbeidere. Gruvearbeiderne tar seg av sikringen av blokkjeden gjennom godkjenningen av blokkenei blokkjeden gjennom Proof of Work-prosessen. Dette er prosessen der gruvearbeiderne kjører et program som mottar uverifiserte transaksjoner fra systemet og godkjenner dem ved å løse et problem. Sentraliseringen skyldes introduksjonen av mining poolsog ASIC miners.

Mining pools er en type samarbeid mellom en gruppe gruvearbeidere som samarbeider og deler inntektene fra gruvedriften i forhold til hver enkelts innsats i form av datakraft. Denne typen samarbeid er en fordel for gruvearbeiderne, og har etter hvert blitt nødvendig, ettersom BTC sine problemer har blitt så vanskelige å løse at det kan ta årevis for en enkelt gruvearbeider å løse dem. Gjennom denne typen samarbeid kan bidragsyterne i stedet bli betalt på en månedlig basis.

Dette er problematisk for BTC fordi det truer kryptovalutaens rykte som en desentralisert kryptovaluta. For tiden kontrolleres over halvparten av all gruvedriften i BTC av kun 3 mining pools. Den 13. juni 2014 bidro ghash.iomed mer enn 50% av ressursene i nettverket. Det betyr at i en kortere periode hadde de som kontrollerer ghash.io muligheten til å manipulere BTC gjennom et såkalt 51% angrep om de hadde valgt å gjøre det. Et 51% angrep ville innebære at angriperen for eksempel kunne bruke de samme pengene i flere forskjellige transaksjoner og fortsatt få disse godkjent.

Noe av problemet med sentraliseringen av gruvedriften til BTC skyldes introduksjonen av Application-Specific Integrated Circuit (ASIC) miners.Dette er utstyr som er spesiallaget for utvinning av kryptovaluta og derfor er mye mer effektivt enn vanlige prosessorer eller grafikkort. Introduksjonen av denne typen spesialutstyr har ført til en stadig økende sentralisering av gruvedriften hos enkelte selskaper som har ressursene til å investere i denne typen utstyr.

Sentralisering i Kina?

Mange av selskapene som driver med BTC-utvinning i stor skala er basert i Kina, som ikke er et demokrati. Mange er derfor redde for at for mye kontroll nå er i hendene til for få mennesker, og at disse vil kunne bli påvirket av press fra kinesiske myndigheter. En av de som er nevnt ved navn er kineseren Jihan Wu, grunnleggeren av Bitmain, som i en artikkelblir beskyldt for å kontrollere 81% av BTC -tvinningen.

BTG har introdusert en løsning for å motvirke den stadige sentraliseringen av BTC gjennom utbredt bruk av ASIC-utstyr. De har gjort dette ved å introdusere en algoritme kalt Equihash. Denne algoritmen, som først ble brukt av Zcash, gjør at utvinning av BTG ikke kan gjøres fortere på ASIC-utstyr enn på vanlige datamaskiner. Dette hjelper dermed BTG med å gjøre det vanskeligere for brukere av ASIC-utstyr å dominere BTG-utvinningen.

Utvinning av Bitcoin Gold

Formålet med Bitcoin Gold

BTG har som hovedformål å desentralisere gruvedriften ved å gjøre det attraktivt for eiere av vanlige datamaskiner å utvinne BTG. Dette gjør prosjektet ved å introdusere Equihash-algoritmen som gjør det mindre effektivt å utvinne BTG ved hjelp av ASIC-utstyr.

Fordelene med Bitcoin Gold

Bitcoin Gold er basert på BTC, som er en av de mest veletablerte og testede teknologiene som finnes i kryptomarkedet. I tillegg til dette har BTG lagt til Equihash-algoritmen som er designet for å holde nettverket desentralisert. Desentralisering av nettverket er en av hjørnesteinene for BTC, og den økende sentraliseringen et av de største problemene med BTC i dag.

BTG introduserer sin egen versjon av Equihash-algoritmen. Denne gjør det vanskeligere å samle nok datakraft til å sette i gang et 51%-angrep.

BTG har vist at de kan motstå angrep av forskjellige typer. Dette inkluderer da nettsidene deres ble tatt ned, uten at dette hadde noen innvirkning på BTG-blokkjeden.

Ulempene med Bitcoin Gold

BTG bruker databehandlingskapasitet til å sikre nettverket sitt gjennom såkalte gruvearbeidere. Dette er det samme med både BTC og BTG, og disse to har derfor de samme svakhetene på dette området. Til forskjell fra BTC har BTG mye mindre datakraft engasjert til å sikre nettverket sitt, som gjør systemet mer sårbart. Dette ble veldig tydelig da BTG ble utsatt for et 51%-angrepden 18. mai 2018.

En annen ulempe med BTG er at det fortsatt er mange kryptobørser somikke godkjenner forgreninger av BTCsom egen kryptovaluta. En av disse er den kjente kryptobørsen Coinbase.

Siden etableringen av BTG har teamet bak kryptovalutaen blitt beskyldt for å være for grådige. Dette har blant annet fordi teamet har satt til side 0,5% av den totale valutamengden for seg selv.

Anbefalte artikler

Se alle
Liker du tjenesten Coinweb tilbyr?
Donasjoner kan sendes til følgende adresser:
Kopiert til utklippstavlen! 1AdiRqNmDszWVLcLyYSJjY1YQawvuNqxKN
Kopiert til utklippstavlen! 0x49623cb417a2628778f230a0b65c433419c2db0d