Bitcoin logo
Bitcoin
$38816.00
btc
+1.73%
Bitcoin logo
Ethereum
$2095.04
eth
+0.01%
Bitcoin logo
XRP
$0.61
xrp
+0.48%
Bitcoin logo
Bitcoin Cash
$226.34
bch
+1.49%
Bitcoin logo
Cardano
$0.39
ada
+1.84%
Bitcoin logo
Litecoin
$71.93
ltc
+2.41%

Bitcoin Cash

  • Hva er Bitcoin Cash?
  • Struktur og økonomi
  • Problemer, løsninger og bruk
  • Formålet med Bitcoin Cash
  • Fordelene med Bitcoin Cash
  • Ulempene med Bitcoin Cash
  • Bitcoin Cash og Bitcoin Core
  • 2018 Bitcoin Cash Fork

Bitcoin Cash (BCH)

2017 var året da Bitcoin (BTC) møtte sin største tekniske utfordring så langt. Det viste seg at den daværende teknologien rett og slett ikke var skalerbar nok. Dette førte til en diskusjon om hvilke forandringer som skulle kunne innføres. Etter stor uenighet ble blokkjeden til slutt splittet, og Bitcoin Cash (BCH) ble til som en parallell blokkjede. Den nye forgreningen kunne umiddelbart skilte med stor økning i transaksjonshastighet og mye lavere transaksjonskostnader.

Hva er Bitcoin Cash?

BCH er en distribuert kryptovaluta, og en fork, eller en forgrening, av BTC blokkjeden. Bitcoin Cash er derfor ikke en kopi av Bitcoin. Den 1. August 2017 ble hele Bitcoin Blokkjeden splittet i to versjoner, BitcoinCash og BitcoinCore. Det finnes ingen offisiell Bitcoin, bare forskjellige versjoner av Bitcoin som man selv må vurdere basert på deres funksjonalitet.

Forgreningen av blokkjeden skjedde på grunn av at to grupperinger i blokkjeden bestemte seg for å gå forskjellige veier fremover med tanke på forandring i reglene for hvordan blokkjeden behandles, introduksjon av ny teknologi eller prosedyrer i blokkjeden.

I BCH sitt tilfelle gjaldt forgreningen uenighet i Bitcoin miljøet om hvordan man skulle håndtere de stadig økende problemene med behandlingskapasitet av transaksjoner. I bunn og grunn er dette relatert til blokkstørrelsen, som begrenser hvor mye informasjon kan sikres i hver blokk av blokkjeden. Etter forgreningen der BCH ble skilt fra BTC implementerte BCH umiddelbart en økning i blokkstørrelse fra 1mb til 8mb. Denne blokkstørrelsen økes nå igjen til 32mb.

Økningen i blokkstørrelsen i BCH har også åpnet for muligheten til å inkludere smartkontrakter i BCH blokkjeden, som betyr at BCH i større grad vil kunne konkurrere med Ethereum.

Når en forgrening skjer i BTC blokkjeden betyr det at alle BTC eiere også blir tildelt et tilsvarende antall av den nye valutaen. Dette betyr at dersom du for eksempel hadde 5 BTC den 1 August 2017 ville du etter forgreningen ha 5 BTC + 5 BCH.

Noen andre eksempler på forgreninger av BTC er:
Bitcoin Gold(BTG), som ble introdusert for å redusere sentralisering av datakapasiteten som sikrer blokkjeden og bruk av spesialiserte ASIC Miners.
Bitcoin Private, er en forgrening av BTC som gir brukerne muligheten til å skjule summen samt identiteten til avsendere og mottakeren.
SegWit2x var et forsøk på å øke blokkstørrelsen i BTC gjennom alternative metoder. Dette forslaget ble til slutt nedstemt, så ingen forgrening ble gjennomført.

Struktur og økonomi

Det finnes ikke ett enkelt team av utviklere for BCH. I stedet utvikles nettverket av en rekke uavhengige team av utviklere. Denne desentraliseringen av utviklingen er et viktig steg i riktig retning for å kunne overleve som en desentralisert og helt uavhengig kryptovaluta.

Problemer, løsninger og bruk

Bitcoin_Core

Før 2017 var Bitcoin kjent for å kunne tilby billige transaksjoner som kunne gjøres fort , og som ikke kunne reverseres. Dette var deler av den fundamentale ideen som Satoshi Nakamoto hadde for Bitcoin.
Blokkene i en blokkjede er grupperinger av nye transaksjoner som blir lagt til i blokkjeden. BTC hadde satt en begrensning for maksimum 1MB ca. Innholdet av en gammeldags diskett, med transaksjonsdata for hver blokk. Begrunnelsen for denne begrensningen var at den begrensede blokkstørrelsen ville gjøre det vanskeligere for en angriper å bombardere nettverket med store mengder spam-transaksjoner mellom sine egne lommebøker. Da denne begrensningen ble innført var det gratis å sende transaksjoner.

btc_value

I 2017 skjedde en stor forandring da verdien og etterspørselen av Bitcoin nærmest eksploderte. Som et resultat av denne utviklingen begynte Bitcoin å få problemer med kapasiteten for behandling av transaksjonene i blokkjeden. I 2017 begynte kapasitetsproblemene å få seriøs innvirkning på både transaksjonskostnader og hurtigheten på transaksjonene.

En av løsningene som ble foreslått kaltes SegWit (Segregated Witness). SegWit skulle blant annet håndtere en kjent svakhet der visse mindre deler av transaksjoner kunne forandres. Forandringene satte ikke transaksjonene i fare, men resulterte i store forsinkelser i systemet.

Den andre svakheten som skulle håndteres ved SegWit oppdateringen var implementering av større blokkstørrelse slik at det økende antallet transaksjoner etter hvert kunne bli håndtert.

difference

Mange så den effektive økningen i blokkstørrelsen fra 1 til 2.1 MB som en altfor liten økning i transaksjonskapasitet. I tillegg foreslår denne oppdateringen at et nytt lag i blokkjeden, Kalt Lightning Network, ble laget der transaksjoner kunne bli håndtert gjennom tredjeparter. Dette er et nettverk av betalingskanaler som lar individuelle transaksjoner behandles utenfor blokkjeden. Dette ble av mange sett på som en uakseptabel form for sentralisering, og et grunnleggende skritt bort fra den underliggende blokkjedeteknologien.
SegWit og Lighting Network introduksjonen fikk mange motstandere, og resultatet var etter hvert at BCH ble etablert. Etter etableringen lanserte BCH umiddelbart større blokkstørrelser, kortere transaksjonstider og billigere transaksjoner.

Formålet med Bitcoin Cash

Det var SegWit splittelsen som til slutt førte til at BCH ble til. BCH ble etablert som følge av stadig økende transaksjonskostnader og lange transaksjonstider i Bitcoin blokkjeden. Disse hendelsene var symptomene på det som BCH miljøet ser på som det egentlige problemet med BTC.

Satoshi Nakamoto, i sitt Whitepaper, beskriver Bitcoin som elektroniske kontanter. BTC har i det siste beveget seg i en retning som ikke er i tråd med denne grunnleggende beskrivelsen.
Transaksjonstidene og kostnadene gjorde det umulig å bruke BTC som et alternativ til kontanter, og teamet bak BTC ser ut til, med implementeringen av SegWit, og Lightning Network, å foretrekke å styre BTC i retning av et system for oppgjør, i stedet for den opprinnelige rollen som var en digital valuta.
For å holde i live Nakamoto sin visjon om digital valuta bestemte en stor gruppering innen Bitcoin seg for at en forgrening måtte skje før den omstridte SegWit oppgraderingen ble implementert. BCH ble derfor til den 1. August 2017.

Fordelene med Bitcoin Cash

BCH har vist at de har funnet en løsning på problemene Bitcoin har slitt med. Transaksjoner med BCH er mye raskere og mye billigere enn transaksjoner med BTC.

Dette er i hovedsak på grunn av blokkstørrelsen. I BTC blir transaksjoner som det ikke er plass til i en blokk plassert i en slags kø. Brukere har mulighet til å betale høyere transaksjonskostnader for å sende transaksjoner fremover i køen. Dette har ført til et system som faktisk gjør det mer profitabelt for BTC systemet å gjøre unna transaksjoner saktere.

Da oppgraderingen i BCH forgreningen ble implementert i 2017 ble umiddelbart en oppgradering av blokkstørrelse til 8MB implementert. Dette løste kapasitetsproblemet, slik at både behandlingstider og transaksjonskostnader kunne reduseres til et nivå som realistisk kan brukes for kontanttransaksjoner. Blokkstørrelsen har siden blitt øket ytterligere uten tekniske problemer.

Dersom du eide BTC den 1. August 2017 ble du kanskje også den lykkelige eier av en tilsvarende mengde BCH. Alle som var eiere av BTC da BCH sin forgrening skjedde ble nemlig automatisk også eiere av en tilsvarende mengde BCH.

Dersom du ønsker å ta ut dine BCH for å bruke dem eller veksle dem inn i en annen valuta er det et par ting du bør være oppmerksom på. Hovedsaklig må du huske å flytte dine BTC fra lommeboken før du gjør noe med dine BCH. Denne artikkelen fra Bitcoin Magazine gir deg viktige tips og forklarer prosessen i detalj.

Ulempene med Bitcoin Cash

BTC bruker databehandlingskapasitet til å sikre nettverket sitt gjennom såkalte gruvearbeidere. Dette er det samme med både BTC og BCH, og disse to har derfor de samme svakhetene på dette området. Til forskjell fra BTC har BCH mindre datakraft engasjert til å sikre nettverket sitt, som gjør systemet mer sårbart.

Denne artikkelen argumenterer at BCH ikke er desentralisert, og at valutaen er dominert av kun 3 personer. Det blir i denne artikkelen også vist til sentraliseringen innen av BCH sine gruvearbeidere i et fåtall mining pools, men denne kritikken kunne nok like godt passet for BTC.

En person innenfor kryptomiljøet som kaller seg BitPico påstår at han vil greie å gjennomføre angrep som vil kunne greie å ødelegge BCH blokkjeden ved å splitte den flere ganger. Han påstår at han vil gjøre dette ved å bruke 5,000 datamaskiner. Motivet for angrepet påstås å være å stressteste BCH nettverket slik at det blir sikrere for alle, men det virker som han også har relativt sterke negative følelser angående BCH og andre forgreninger av BTC, og har satt seg som mål å ødelegge disse.

Mange tviler på at ovenfor nevnte angrep vil ha noen særlig effekt. Det stilles også spørsmål ved BitPico sin troverdighet etter hans tidligere tomme trusler. Det dette angrepet på BCH demonstrerer er at det fortsatt er mye ondt blod mellom BTC og BCH forgreningene. Dette kan sees som en ulempe ettersom begge forgreningene stadig ser ut til å prøve å undergrave hverandres troverdighet.

Bitcoin Cash og Bitcoin Core

Striden mellom tilhengerne av BTC og BCH i kryptomiljøet er for de sterkt mobiliserte. Begge parter fremstiller seg selv som den “Ekte Bitcoin” etter Satoshi Nakamoto sine ønsker. Nå, etter at BTC har gått inn for å implementere SegWit og Lightning Network, er det egentlig umulig å si hvilken av de to versjonene som er mest i tråd med visjonen til grunnleggeren Satoshi Nakamoto.

Begge versjonene er nå totalt forskjellige fra den opprinnelige versjonen, men de som eide Bitcoin da splittelsen skjedde og endte opp med dobbelt opp er kanskje ikke så misfornøyde?

2018 Bitcoin Cash Fork

I 2018 opplevde Bitcoin blokkjeden en ny splittelse. Denne gangen var det Bitcon Cash (BCH) blokkjeden som ble splittet i to forgreninger. Bitcoin Adjustable Blocksize Cap (Bitcoin ABC) og Bitcoin Satoshi’s vision (Bitcoin SV).

Denne splittelsen ble igjen forårsaket av motstand mot forandringer i blokkjeden. Splittelsen skjedde som resultat av en oppdatering i BCH kalt Bitcoin ABC 0.18.0. I denne nye oppdateringen åpnes det for smart-kontrakter, orakler og atomic-contracts på tvers av forskjellige blokkjeder. Mye av kritikken rundt denne oppdateringen dreide seg i utgangspunktet om overgang fra Topological Transaction Ordering (TTOR) til Canonical Transaction Ordering (CTOR). Mange mente at overgangen var en altfor stor forandring i forhold til den versjonen av Bitcoin som ble publisert av Satoshi Nakamoto.

En gruppering ledet av CoinGeek CEO, Calvin Ayre, og Craig S. Wright, som har gått offentlig ut og påstått at han er Satoshi Nakamoto bestemte seg for å sette seg imot oppdateringen ved å publisere sin egen alternative oppdatering. De to grupperingene gikk deretter i gang med å konkurrere om hvilken oppdatering som ville bli brukt av flest bitcoin miners.

LOL

Til slutt endte kampen med at en ny forgrening av BCH, kalt Bitcoin SV (BSV) ble opprettet. En stund var det uklart hvilken forgrening som ville ende opp som den dominerende versjonen, og kampen mellom de to partene ble mye publisert i media der Craig S. Wright tiltrakk seg mye negativ oppmerksomhet for å være en såkalt “Faketoshi”. Wright gikk deretter til ekstreme lengder for å straffe de som gjorde narr av hans påstander ved å starte rettssaker mot disse.

Reaksjonene på dette i kryptomiljøet ble sterk, og førte etter hvert til at BSV ble fjernet i første omgang fra Binance, og senere fra en rekke andre kryptobørser. Dette har naturligvis gjort ting vanskelig for BSV, som umiddelbart gikk ned 20% i verdi etter å ha blitt fjernet fra Binance. BSV svarte med å etablere sin egen kryptobørs kalt FloatSV i samarbeid med OKEx der det fortsatt går an å handle med BSV.

John_Mcafee

Debatten rundt oppgraderingen av BCH endet opp med å for det meste handle om Wright sin påstand om at han er Satoshi Nakamoto, og har endet opp med å være veldig lite konstruktivt for alle involverte. Det gjenstår nå å se hva som skjer videre med BCH, BSV og Faketoshi. Som et siste innslag i sagaen gikk John McAfee ut med informasjon i pressen om at han vet hvem Satoshi Nakamoto er, og at dette er et team av indere, hvorav en er bosatt i USA.

Anbefalte artikler

Se alle
Liker du tjenesten Coinweb tilbyr?
Donasjoner kan sendes til følgende adresser:
Kopiert til utklippstavlen! 1AdiRqNmDszWVLcLyYSJjY1YQawvuNqxKN
Kopiert til utklippstavlen! 0x49623cb417a2628778f230a0b65c433419c2db0d