Bitcoin logo
Bitcoin
$38783.00
btc
+1.73%
Bitcoin logo
Ethereum
$2097.22
eth
+0.41%
Bitcoin logo
XRP
$0.61
xrp
+0.59%
Bitcoin logo
Bitcoin Cash
$225.99
bch
+1.47%
Bitcoin logo
Cardano
$0.39
ada
+2.18%
Bitcoin logo
Litecoin
$72.01
ltc
+2.73%

Binance Coin

  • Problemer, løsninger og bruk

Hva er Binance og Binance Coin?

BNB_coin

For å forstå Binance Coin (BNB) må man først forstå Binance sin kryptobørs. Børser av forskjellige typer, inkludert kryptobørser er avhengige av å støtte seg på et sterkt nettverk av tradere som bruker tjenestene for å kjøpe og selge. Desto flere som kjøper og selger på børsen desto bedre likviditet har børsen. Og desto bedre likviditet børsen har desto flere tradere kommer for å bruke den. Med andre ord er det en selvforsterkende nettverks-effekt i spill her.

Dette gjør at god likviditet fører til bedre likviditet helt til den naturlige utvelgelsen gjør at man til slutt sitter igjen med ett eller et fåtall markedsplasser med høy likviditet. Binance har på kort tid greid å manøvrere seg inn i en situasjon der de er en av kryptobørsene med best likviditet i markedet. Dette har de greid å oppnå gjennom en kombinasjon av profesjonell drift og lave priser.

Skjebnene til BNB og Binance kryptobørsen er sterkt sammenflettet. BNB ble først introdusert som en innovativ metode for å finansiere kryptobørsen til Binance gjennom en ICO i 2017. I stedet for å utstede tradisjonelle aksjer til investorene i Binance valgte teamet å heller finansiere initiativet ved å selge BNB. Binance er av mange nå ansett som den ledende kryptobørsen i verden, og med dens suksess har etterspørselen og verdien av BNB økt tilsvarende.

Selv om BNB generelt sett ikke er ansett å være en såkalt equity coin har den allikevel en indirekte måte å gi avkastning. Binance har nemlig lovet å tilintetgjøre BNB tilsvarende 20% av profitten til bedriften hvert kvartal. Denne praksisen vil pågå helt til Binance har tilintetgjort halvparten av de 200 millionene BNB som opprinnelig ble utstedt. Ved å ta stadig mer BNB ut av sirkulasjon, økes verdien av gjenværende BNB som fortsatt er i sirkulasjon.

BNB ble i utgangspunktet utstedt som ERC20 tokener på Ethereum blokkjeden, men planen var lenge å forandre dette til tokener på en egen blokkjede. Dette skjedde i April 2019 da Binance Chain gikk live. Binance Chain ble lansert i forbindelse med Binance DEX. Dette er Binance sin desentraliserte kryptobørs, som er neste stadie i Binance sin evolusjon. Planen til Binance er nemlig å utvikle seg fra en sentralisert kryptobørs til en ekte desentralisert organisasjon.

Binance Chain bruker Proof of Stake(PoS) som sin konsensus modell. Det betyr at eiere som har et visst antall BNB kan validere transaksjoner og tjene på dette. Noen av fordelene med PoS er at man ikke trenger datamaskiner med høy kapasitet for å delta i godkjenning av transaksjoner. PoS krever derfor mye mindre energi, som selvfølgelig gjør det til en mye mer miljøvennlig løsning.

Struktur og økonomi

BNB er, på grunn av sin sammenheng med Binance kryptobørsen, et av de best finansierte prosjektene i kryptoindustrien. Å ha tilgang til store ressurser er en klar fordel i ethvert marked, men medaljen har en bakside. Det betyr nemlig også at den sentraliserte Binance kryptobørsen utøver stor kontroll over BNB.

Nå som Binance etter hvert kommer til å flytte aktivitetene gradvis over på den nye desentraliserte kryptobørsen kan det hende at dette vil komme seg litt, men selv da blir BNB av noen regnet for ikke å være like desentralisert som mange andre kryptovalutaer etter som Binance selv eier en så stor del av de eksisterende BNB tokenene.

Problemer, løsninger og bruk

Mangelen av regler for kryptovaluta-industrien har vært en utfordring for mange oppstartsbedrifter innen denne industrien. Dette har også vært tilfellet for innhenting av kapital. BNB ble i utgangspunktet laget som en løsning på problemet med oppstartsfinansiering for kryptobørsen. Ved hjelp av BNB kunne Binance nemlig hente inn penger til prosjektet gjennom salg av kryptovalutaen.

I stedet for å betale aksjeeiere i et vanlig aksjeselskap i form av aksjer blir BNB eiere betalt 20% av profitten til Binance indirekte ved at stadig mer av BNB tilintetgjøres av Binance. Denne indirekte betalingen skjer gjennom at Binance tillintetgjør BNB tilsvarende 20% av den kvartalsmessige profitten sin. Det naturlige resultatet blir da at verdien av gjenværende tokener øker i takt med reduksjonen av total beholdning.

BNB er attraktivt for de som holder dem fordi de gir eieren retten til rabatt på gebyrer når de trader på Binance kryptobørsen. Rabatten trappes gradvis ned over de første 5 årene etter at Binance ble etablert i følge tabellen under:

År          Rabatt
1            50%
2            25%
3            12.50%
4            6.75%
5            0%

Det var Binance som var først ute med å gi rabatt til de som holder tokener utstedt av kryptobørsen. Dette har senere blitt en populær måte også for andre kryptobørser å finansiere på.

BNB har introdusert sin egen blokkjede i forbindelse med introduksjonen av sin desentraliserte kryptobørs, Binance DEX. Den desentraliserte kryptobørsen representerer Binance sin visjon om å bli en ekte desentralisert autonom organisasjon (DAO). BNB vil her gi brukerne hele 60% rabatt dersom de bruker BNB til å betale gebyrene, så det kan derfor forventes at BNB kommer til å øke i popularitet og verdi dersom Binance DEX blir en suksess.

I tillegg kommer BNB også til å ha andre funksjoner i den nye blokkjeden og den desentraliserte kryptobørsen. Brukere av Binance DEX vil for eksempel ha insentiver for å holde visse mengder av BNB for å få rabatter. De som validerer nye valutaer vil også trenge BNB for å kunne stemme på hvilke valutaer som skal gis tilgang til Binance DEX.

Formålet med Binance Coin

Fra Binance sin side var det viktigste formålet med BNB i utgangspunktet å finansiere kryptobørsen Binance. Nå som Binance har startet sin egen blokkjede og har startet evolusjonen sin fra en sentralisert kryptobørs til en desentralisert kryptobørs er rollen til BNB på vei til å bli viktigere. BNB vil mest sannsynlig være livsblodet til den nye Binance DEX, og vil være nødvendig for å kunne avgi stemmer og for å kunne godkjenne transaksjoner på blokkjeden.

Fordelene med Binance Coin

Binance er sannsynligvis den mest innflytelsesrike kryptobørsen i verden. Veldig mange tradere bruker BNB daglig når de handler med hundrevis av forskjellige typer kryptovaluta. De bruker BNB hovedsaklig for å betale gebyrer til Binance kryptobørsen, ettersom betaling med BNB for øyeblikket gir deg en 25% rabatt på de allerede lave transaksjonsgebyrene. På grunn av at så mange millioner av brukere benytter Binance har dette automatisk ført til stor etterspørsel etter BNB.

Selv om det er mange som allerede ser på Binance og BNB som en suksess er det fremtiden de fleste er interesserte i, og fremtiden til både Binance og BNB ser lys ut. Med lanseringen av Binance DEX har Binance offisielt åpnet det neste kapitlet i historien sin. BNB er antatt å ville være mye viktigere for det nye desentraliserte økosystemet som bygges rundt Binance DEX enn det som var tilfellet med den sentraliserte kryptobørsen.

BNB har hovedsaklig bare har hatt bruksverdi inne på Binance kryptobørsen, men Binance har også gått aktivt ut for å finne nye bruksområder for BNB, og etter integrasjonen med CoinPayments på slutten av 2017 kan BNB brukes som betalingsmiddel hos flere millioner forhandlere over hele verden.

Selv om BNB har sin egen kryptolommebok, Trust Wallet, tilgjengelig er kryptovalutaen også kompatibel med eksterne systemer. I tillegg til å være kompatibel gjennom integrasjoner med andre blokkjeder kan BNB også lagres i mange av de populære krypto-lommebøkene inkludert Trezor, Eidoo, Enjin, Jaxx, Ledger, Metal Vault, Blox, og Request Wallet.

Ulempene med Binance Coin

I denne artikkelen trekkes det frem en del svakheter med BNB. Et nøkkelpunkt som trekkes frem er at mange av fordelene med BNB faktisk er designet til å gradvis forsvinne. For eksempel skal kvartalsmessig tilintetgjøring av BNB avsluttes når 100 millioner BNB har blitt tilintetgjort.

I tillegg setter artikkelen fingeren på noe som ikke har fått mye oppmerksomhet, nemlig at summene av BNB som Binance har tilintetgjort faktisk ikke kommer fra tokener som Binance har kjøpt fra markedet, men i stedet blir tatt fra Binance sine egne reserver. Så med andre ord legger Binance ikke ut noen “ekte penger” ettersom de kun tilintetgjør tokener som de selv har opprettet, og som aldri har vært ute i markedet. Dette er problematisk ettersom det betyr at denne såkalte “token brenningen” faktisk ikke reduserer den reelle mengden BNB normalt tilgjengelig i markedet.

I en annen artikkel diskuteres det om hvor sentralisert BNB er og det klages på at mye manipulering foregår med BNB. Disse beskyldningene gjentas i denne videoen og flere andre.

Binance trapper også gradvis ned rabattene de gir tradere som betaler med BNB på Binance kryptobørsen. Planene til Binance er å trappe ned rabatten som BNB holdere får fra 50% til null over de første 5 årene. Rabatten er allerede redusert til 25%. Planene til Binance er at BNB kommer til å bringe BNB eiere flere nye fordeler i Binance sin nye DEX, men dersom denne ikke slår an i krypto-trading miljøet er det ikke vanskelig å se en situasjon der BNB mister mye av sin verdi.

Avslutning

Binance og BNB har hatt en eventyrlig suksess siden de startet opp. Binance gikk fra å være nykommer til å bli den mest populære kryptobørsen på få måneder. Prosjektet er helt klart ledet av et veldig kompetent team som har gjort en veldig effektiv jobb så langt, og som til tross for noen rykter om manipulering og lignende generelt sett er sett på som veldig profesjonelle.

BNB er en kryptovaluta i forandring. Det betyr risiko, men der det er risiko er det også sjanser for god profitt. BNB skal nå gå fra å være en valuta med en relativt liten rolle på en veldig stor og betydningsfull sentralisert kryptobørs til å bli en veldig viktig del av et nytt og uprøvd desentralisert økosystem. Det er ingen som i dag kan si hvor det kommer til å ende opp, men skal man basere forutsigelsen på ytelsen til teamet så langt så kan BNB ha en veldig lys tid i vente.

Anbefalte artikler

Se alle
Liker du tjenesten Coinweb tilbyr?
Donasjoner kan sendes til følgende adresser:
Kopiert til utklippstavlen! 1AdiRqNmDszWVLcLyYSJjY1YQawvuNqxKN
Kopiert til utklippstavlen! 0x49623cb417a2628778f230a0b65c433419c2db0d