×
Sist oppdatert: 01. mars 2018

            hva er stablecoin
Marked

Hva er Stablecoins?

I denne artikkelen ser vi nærmere på hva en "stablecoin" er og hvilke problemer disse valutaene prøver å løse i kryptomarkedet.
Eivind Dahl Ringard

Utfordringen med kryptovaluta i dag

En valuta har flere bruksområder. Primært er det en enhet som brukes som betalingsmiddel for å bytte til seg varer og tjenester. Sekundært skal det være en stabil enhet hvor man kan lagre økonomisk verdi trygt over tid. For at en valuta skal være egnet for å lagre verdi bør man være sikker på at verdien holder seg stabil og forutsigbar over tid.

Per dags dato har kryptovalutaer vist seg å være et dårlig alternativ til det sistnevnte. Man kan ikke lagre verdi på en effektiv måte når prisene svinger med opptil 20 % på en vanlig dag. Til tross for dette kalles Bitcoin for “det digitale gullet”, som refererer til at man skal kunne lagre verdier i Bitcoin på lik linje som man har gjort med gull i lang tid.

Bitcoin og Ethereum er to av de mest dominerende krytovalutaene, men verdien svinger veldig. Volatiliteten øker spekulasjonen og inntil videre legger dette en demper på masseadopsjon og brukervennligheten i den virkelige verden. Det er for eksempel ikke hensiktsmessig å få lønnen utbetalt i Bitcoin når kjøpekraften kan endres i løpet av et par timer.

Som nevnt over hemmer volatiliteten i kryptomarkedet adopsjonen av teknologien og bruken av kryptovalutaer til det de er designet til å gjøre. Det mange misforstår med kryptovalutaer er at ikke alle har som har som formål om å erstatte det eksisterende pengesystemet og de tradisjonelle valutaene vi har i dag. Bitcoin prøver blant annet å løse problemet med at man er avhengig av en tredjepart for å overføre penger fra A til B, og at betalingen tar urimelig lang tid. Dette er Bitcoin, men man må ikke tro at alle valutaene har dette formålet.

Problemstilling

I dag finnes det i følge Coinmarketcap.com over 600 tokens som er bygd på Ethereum sitt nettverk. Ethereum er en blockchain som lar utviklere lage desentraliserte applikasjoner (dApps) på nettverket sitt. Disse applikasjonene har egne tokens og i mange tilfeller er de såkalte “utility tokens”, som skal ha en egen nytte innenfor et eget økosystem. Disse økosystemene og applikasjonene er avhengig adopsjon og at man bruker en token til det den faktisk er designet til.

Tenk deg for enkelhets skyld at Ethereum er Internet og en desentralisert applikasjon er E-post. For å kunne sende en E-post trenger du en token. I dagens kryptomarked er enhver token objekt for prisspekulasjon. Hvem vil vell bruke en token til å sende en E-post når man vet at verdien kan doble seg i løpet av veldig kort tid? Og på den andre siden kan noen velge å holde seg unna en slik token siden verdien kan synke kraftig rett etter man har kjøpt den. Her er det foreløpig et åpenbart problem.

Løsningen

Løsningen på dette problemet kan være stablecoins . Dette er kryptovalutaer som prøver å løse problemene den ekstreme volatiliteten i de andre kryptovalutaene medfører.

Markedsverdien av en stablecoin skal alltid holde seg stabil, og verdien kan for eksempel være knyttet opp mot dollaren. En mynt skal for eksempel alltid være verdt 1 dollar.

Det finnes flere metoder å oppnå prisstabilitet på, noe vi kommer tilbake til i neste avsnitt.

Stablecoins kan være med på å få ut det virkelige potensialet blockchain-teknologien har og hjelpe til meg en bredere adopsjon. Når volatiliteten fjernes blir en valuta mer hensiktsmessig å bruke som betalingsmiddel og for lagring av verdi. Da blir det enklere for større selskaper å ta i bruk teknologien for å foreta raske betalinger, uten risikoen for at betalingsgrunnlaget endres underveis. I dag kan man for eksempel risikere at prisen svinger mer enn hva en tradisjonell overføringsgebyr koster, bare i løpet av den korte tiden en overføring tar.

Bruk av stablecoins ved trading

Hittil er det mest kjente bruksområdet for stablecoins å være en trygg havn når det er uro i markedet. For de spekulerer i kryptovaluta er det en lang og uønsket vei å gå fra kryptovaluta tilbake til fiat (Dollar, Euro, NOK) når markedet korrigerer. Da er det hensiktsmessig å ha en stabil valuta lett tilgjengelig. I dag er den mest kjente stablecoinen som brukes ved trading Tether (UDST). På flere av de største børsene, herunder Binance og Bittrex, kan man veksle kryptovalutaer direkte til Tether. På lik linje kan man veksle tilbake til de valutaene man ønsker når man vil entre markedet igjen.

Bildet under viser hvordan prisen på Tether målt i dollar (grønn linje) utvikler seg over tid. Den gule linjen viser hvordan utviklingen i Tether har vært mål i Bitcoin.

Andre bruksområder

Hittil er som nevnt stablecoins primært brukt til trading. I løpet av det siste året har antallet nye selskaper som ønsker å sloss om tronen for stablecoins økt betraktelig. Noen av de nye aktørene er Maker, Bitshares, Havven, TrueUSA, Digix Gold, Kowala og BaseCoin. Alle ønsker primært å tilby en stabil valuta som kan sørge for raske betaling og adopsjon. Et par av prosjektene ser også at en stabil valuta vil gi rom for lån og langsiktige terminkontrakter.

Hvordan mekanisme ligger bak en stablecoin?

Som du har fått med deg innledningsvis skal en mynt av en stabil valuta som regel være knyttet opp mot prisen på en stabil eiendel. De aller fleste legger til grunn at en mynt skal koste 1 dollar. I dag er det 3 forskjellige modeller bak de ulike stablecoinsene og hver av de har en egen metode som sørger for at prisen holder seg stabil.

1. Sentralisert “I-O-U”

Her utsteder et selskap en virtuell mynt som representerer et krav på en underliggende eiendel. Den underliggende eiendelen er som regel penger som oppbevares på en konto eller i et hvelv. Dette er tilfellet for blant annet Tether og Digix. 1 mynt er knyttet til 1 dollar, og mynten er låst til denne vekslingskursen.

Ulempen med denne modellen er at eierskapet til de underliggende eiendelene er sentralisert. Dette fører til et tillitsspørsmål ovenfor utstederen og man må stole på at de faktisk eier og har de underliggende verdiene.

Tidligere i år var Tether Limited, selskapet bak Tether, i hardt vær da det ble sådd tvil om de faktisk hadde verdier som kunne støtte et 1:1 vekslingsforhold med myntene de hadde utstedt.

2. Pantsettelse av beholdning

Her kan man utstede stablecoins selv via eksisterende plattformer, som for eksempel Bitshares, Maker og Havven. Man stiller deler av egen beholdning som pant via en smartkontrakt og får utbetalt nye mynter. Man kan for eksempel bruke Maker og låse Ethereum verdt $150 og få ut Dai verdt $100. (Dai er Maker sin token og er en stablecoin).

Ulempen med denne metoden er at man har gjeld (til Maker) som er pantsatt i en eiendel som er svært volatil. Man kan for eksempel risikere at panten man stiller i Ethereum synker under verdien til beholdningen man har av Dai. De ulike plattformene har ulike metoder for å ta hensyn til denne risikoen. Et eksempel er at man må stille med en pant som er høyere enn det man får “låne”. Slik som i eksemplet hvor man stiller med $150 i pant og får ut $100.

3. Ingen pant, ingen underliggende eiendeler

Den mest kjente prismekanismen vi kjenner til i dag er basert tilbud og etterspørsel. Hvis tilbudet er gitt og etterspørselen går opp, går prisen opp. Hvis etterspørselen synker, går prisen ned.

Den siste metoden bruker en algoritme som til enhver tid overvåker etterspørselen etter mynter av stabile valutaen.  Algoritmen regulerer tilbudet slik at prisen alltid forholder seg stabil. Prisen på disse myntene er i likhet med eksempel 1 som regel fastsatt til $1.

Hvilken er best?

Det finnes ikke er enkelt svar på dette spørsmålet. Her må man foreta egne avveininger og vurdere hvilken metode man er mest komfortabel med. 2) og 3) er desentraliserte, noe mange krypto-entusiaster verdsetter.

Hold deg oppdatert

Fortsett å besøk Coinweb.no for oppdaterte nyheter fra kryptomarkedet. Følg oss fjerne på Facebook for å gå med det de siste nyhetsartiklene. 

Coinweb-teamet

stdClass Object ( [status] => stdClass Object ( [timestamp] => 2020-08-06T09:21:28.003Z [error_code] => 0 [error_message] => [elapsed] => 218 [credit_count] => 15 [notice] => You have used 135% of your plan's daily credit limit. ) [data] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 1 [name] => Bitcoin [symbol] => BTC [slug] => bitcoin [num_market_pairs] => 8568 [date_added] => 2013-04-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable [1] => sha-256 [2] => state-channels [3] => pow [4] => store-of-value ) [max_supply] => 21000000 [circulating_supply] => 18452843 [total_supply] => 18452843 [platform] => [cmc_rank] => 1 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:33.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 11740.4443826 [volume_24h] => 24917013931.746 [percent_change_1h] => 0.386411 [percent_change_24h] => 3.39756 [percent_change_7d] => 6.94266 [market_cap] => 216644576942.35 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:33.000Z ) ) ) [1] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [num_market_pairs] => 5324 [date_added] => 2015-08-07T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => medium-of-exchange [1] => mineable [2] => smart-contracts [3] => ethash [4] => crowdfunding [5] => pow ) [max_supply] => [circulating_supply] => 112065245.3115 [total_supply] => 112065245.3115 [platform] => [cmc_rank] => 2 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:17.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 398.155025942 [volume_24h] => 12788168994.293 [percent_change_1h] => 0.217816 [percent_change_24h] => 1.62652 [percent_change_7d] => 25.1523 [market_cap] => 44619340654.197 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:17.000Z ) ) ) [2] => stdClass Object ( [id] => 52 [name] => XRP [symbol] => XRP [slug] => xrp [num_market_pairs] => 588 [date_added] => 2013-08-04T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => medium-of-exchange [1] => enterprise-solutions ) [max_supply] => 100000000000 [circulating_supply] => 44862646997 [total_supply] => 99990908537 [platform] => [cmc_rank] => 3 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.301941242048 [volume_24h] => 1861568278.5053 [percent_change_1h] => 0.127777 [percent_change_24h] => 0.468617 [percent_change_7d] => 24.2518 [market_cap] => 13545883355.835 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:04.000Z ) ) ) [3] => stdClass Object ( [id] => 825 [name] => Tether [symbol] => USDT [slug] => tether [num_market_pairs] => 6048 [date_added] => 2015-02-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => stablecoin-asset-backed [1] => payments [2] => store-of-value ) [max_supply] => [circulating_supply] => 9998221723.192 [total_supply] => 10281372503.67 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7 ) [cmc_rank] => 4 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:18.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.00273116178 [volume_24h] => 33637847297.344 [percent_change_1h] => -5.92651E-5 [percent_change_24h] => 0.120839 [percent_change_7d] => 0.0817586 [market_cap] => 10025528484.23 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:18.000Z ) ) ) [4] => stdClass Object ( [id] => 1831 [name] => Bitcoin Cash [symbol] => BCH [slug] => bitcoin-cash [num_market_pairs] => 521 [date_added] => 2017-07-23T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable [1] => enterprise-solutions [2] => marketplace ) [max_supply] => 21000000 [circulating_supply] => 18482337.5 [total_supply] => 18482337.5 [platform] => [cmc_rank] => 5 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 292.505730892 [volume_24h] => 1822650077.2108 [percent_change_1h] => 0.29561 [percent_change_24h] => 0.231845 [percent_change_7d] => 2.7116 [market_cap] => 5406189639.0301 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:06.000Z ) ) ) [5] => stdClass Object ( [id] => 3602 [name] => Bitcoin SV [symbol] => BSV [slug] => bitcoin-sv [num_market_pairs] => 202 [date_added] => 2018-11-09T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => medium-of-exchange [1] => mineable ) [max_supply] => 21000000 [circulating_supply] => 18480564.581923 [total_supply] => 18480564.581923 [platform] => [cmc_rank] => 6 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 232.856455888 [volume_24h] => 1428406295.1719 [percent_change_1h] => 0.292457 [percent_change_24h] => 1.4625 [percent_change_7d] => 10.0692 [market_cap] => 4303318771.356 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:11.000Z ) ) ) [6] => stdClass Object ( [id] => 2 [name] => Litecoin [symbol] => LTC [slug] => litecoin [num_market_pairs] => 640 [date_added] => 2013-04-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => medium-of-exchange [1] => mineable [2] => scrypt [3] => pow ) [max_supply] => 84000000 [circulating_supply] => 65180822.736792 [total_supply] => 65180822.736792 [platform] => [cmc_rank] => 7 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 58.6674331612 [volume_24h] => 2165952682.4789 [percent_change_1h] => 0.128519 [percent_change_24h] => 0.490293 [percent_change_7d] => 6.78346 [market_cap] => 3823991561.3028 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:05.000Z ) ) ) [7] => stdClass Object ( [id] => 2010 [name] => Cardano [symbol] => ADA [slug] => cardano [num_market_pairs] => 159 [date_added] => 2017-10-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable [1] => research [2] => platform [3] => smart-contracts ) [max_supply] => 45000000000 [circulating_supply] => 25927070538 [total_supply] => 31112483745 [platform] => [cmc_rank] => 8 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.141889592385 [volume_24h] => 266118935.03513 [percent_change_1h] => 0.0971304 [percent_change_24h] => -0.622943 [percent_change_7d] => 1.74454 [market_cap] => 3678781470.374 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:05.000Z ) ) ) [8] => stdClass Object ( [id] => 1975 [name] => Chainlink [symbol] => LINK [slug] => chainlink [num_market_pairs] => 254 [date_added] => 2017-09-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => oracles [2] => defi [3] => smart-contracts ) [max_supply] => [circulating_supply] => 350000000 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x514910771af9ca656af840dff83e8264ecf986ca ) [cmc_rank] => 9 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 9.68843121376 [volume_24h] => 897963252.47277 [percent_change_1h] => -0.138523 [percent_change_24h] => 1.39554 [percent_change_7d] => 34.4606 [market_cap] => 3390950924.816 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:05.000Z ) ) ) [9] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [num_market_pairs] => 350 [date_added] => 2017-07-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => payments [1] => marketplace ) [max_supply] => 176406561 [circulating_supply] => 144406560 [total_supply] => 176406560.9 [platform] => [cmc_rank] => 10 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 23.1414233601 [volume_24h] => 278343923.43915 [percent_change_1h] => 0.255423 [percent_change_24h] => -0.695618 [percent_change_7d] => 16.8721 [market_cap] => 3341773340.9357 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:06.000Z ) ) ) [10] => stdClass Object ( [id] => 3635 [name] => Crypto.com Coin [symbol] => CRO [slug] => crypto-com-coin [num_market_pairs] => 50 [date_added] => 2018-12-14T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => payments [1] => mobile [2] => medium-of-exchange ) [max_supply] => [circulating_supply] => 18641552511.416 [total_supply] => 100000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xa0b73e1ff0b80914ab6fe0444e65848c4c34450b ) [cmc_rank] => 11 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.163275868776 [volume_24h] => 79418174.416893 [percent_change_1h] => 0.186903 [percent_change_24h] => 3.9905 [percent_change_7d] => 1.12225 [market_cap] => 3043715681.6348 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:10.000Z ) ) ) [11] => stdClass Object ( [id] => 1765 [name] => EOS [symbol] => EOS [slug] => eos [num_market_pairs] => 407 [date_added] => 2017-07-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => medium-of-exchange [1] => smart-contracts [2] => enterprise-solutions ) [max_supply] => [circulating_supply] => 934955506.0761 [total_supply] => 1021655517.026 [platform] => [cmc_rank] => 12 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 3.03274041213 [volume_24h] => 1761779293.0889 [percent_change_1h] => 0.0368083 [percent_change_24h] => -0.384216 [percent_change_7d] => 1.17151 [market_cap] => 2835477346.8204 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:06.000Z ) ) ) [12] => stdClass Object ( [id] => 2011 [name] => Tezos [symbol] => XTZ [slug] => tezos [num_market_pairs] => 140 [date_added] => 2017-10-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => enterprise-solutions [1] => platform [2] => smart-contracts ) [max_supply] => [circulating_supply] => 738894067.66676 [total_supply] => 738894067.66676 [platform] => [cmc_rank] => 13 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 3.15047024807 [volume_24h] => 148373786.52709 [percent_change_1h] => 0.222483 [percent_change_24h] => -1.03058 [percent_change_7d] => 12.6377 [market_cap] => 2327863776.6596 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:04.000Z ) ) ) [13] => stdClass Object ( [id] => 512 [name] => Stellar [symbol] => XLM [slug] => stellar [num_market_pairs] => 292 [date_added] => 2014-08-05T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => medium-of-exchange ) [max_supply] => [circulating_supply] => 20516500246.177 [total_supply] => 50001803784.872 [platform] => [cmc_rank] => 14 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.10719529817 [volume_24h] => 220564620.97665 [percent_change_1h] => -0.034127 [percent_change_24h] => -1.27456 [percent_change_7d] => 11.7402 [market_cap] => 2199272361.2938 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:03.000Z ) ) ) [14] => stdClass Object ( [id] => 328 [name] => Monero [symbol] => XMR [slug] => monero [num_market_pairs] => 170 [date_added] => 2014-05-21T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => pow [1] => ringct [2] => mineable [3] => medium-of-exchange ) [max_supply] => [circulating_supply] => 17656411.922344 [total_supply] => 17656411.922344 [platform] => [cmc_rank] => 15 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 89.6034737509 [volume_24h] => 81458168.926067 [percent_change_1h] => -0.433444 [percent_change_24h] => 1.35596 [percent_change_7d] => 11.5208 [market_cap] => 1582075842.2188 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:02.000Z ) ) ) [15] => stdClass Object ( [id] => 1958 [name] => TRON [symbol] => TRX [slug] => tron [num_market_pairs] => 366 [date_added] => 2017-09-13T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => payments [1] => filesharing [2] => media ) [max_supply] => [circulating_supply] => 71659657369.49 [total_supply] => 100850743811.66 [platform] => [cmc_rank] => 16 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0202517980898 [volume_24h] => 478559068.88044 [percent_change_1h] => -0.0956411 [percent_change_24h] => -0.975441 [percent_change_7d] => 6.48571 [market_cap] => 1451236912.2312 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:06.000Z ) ) ) [16] => stdClass Object ( [id] => 3957 [name] => UNUS SED LEO [symbol] => LEO [slug] => unus-sed-leo [num_market_pairs] => 26 [date_added] => 2019-05-21T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => payments [1] => discount-token [2] => marketplace ) [max_supply] => [circulating_supply] => 999498892.9 [total_supply] => 999498892.9 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x2af5d2ad76741191d15dfe7bf6ac92d4bd912ca3 ) [cmc_rank] => 17 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.27577479439 [volume_24h] => 14297434.684975 [percent_change_1h] => 0.102686 [percent_change_24h] => 0.200425 [percent_change_7d] => 1.94186 [market_cap] => 1275135494.5825 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:11.000Z ) ) ) [17] => stdClass Object ( [id] => 3077 [name] => VeChain [symbol] => VET [slug] => vechain [num_market_pairs] => 109 [date_added] => 2017-08-22T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => data-provenance [1] => logistics [2] => smart-contracts ) [max_supply] => [circulating_supply] => 55454734800 [total_supply] => 86712634466 [platform] => [cmc_rank] => 18 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0193437892 [volume_24h] => 217983386.33824 [percent_change_1h] => -0.939786 [percent_change_24h] => 4.2776 [percent_change_7d] => 21.8977 [market_cap] => 1072704700.1131 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:09.000Z ) ) ) [18] => stdClass Object ( [id] => 3408 [name] => USD Coin [symbol] => USDC [slug] => usd-coin [num_market_pairs] => 321 [date_added] => 2018-10-08T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => stablecoin-asset-backed [1] => medium-of-exchange ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1072713092.5823 [total_supply] => 1076063165.61 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xa0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48 ) [cmc_rank] => 19 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.999663660652 [volume_24h] => 351056910.3518 [percent_change_1h] => -0.118803 [percent_change_24h] => -0.120794 [percent_change_7d] => -0.0726441 [market_cap] => 1072352296.9602 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:11.000Z ) ) ) [19] => stdClass Object ( [id] => 2502 [name] => Huobi Token [symbol] => HT [slug] => huobi-token [num_market_pairs] => 151 [date_added] => 2018-02-03T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => discount-token [1] => marketplace [2] => payments ) [max_supply] => [circulating_supply] => 215789732.76989 [total_supply] => 500000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x6f259637dcd74c767781e37bc6133cd6a68aa161 ) [cmc_rank] => 20 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 4.87895632702 [volume_24h] => 83226041.771879 [percent_change_1h] => 0.324761 [percent_change_24h] => -0.966553 [percent_change_7d] => 11.8509 [market_cap] => 1052828682.0036 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:07.000Z ) ) ) [20] => stdClass Object ( [id] => 1376 [name] => Neo [symbol] => NEO [slug] => neo [num_market_pairs] => 241 [date_added] => 2016-09-08T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => smart-contracts [2] => enterprise-solutions ) [max_supply] => 100000000 [circulating_supply] => 70538831 [total_supply] => 100000000 [platform] => [cmc_rank] => 21 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 12.9170160636 [volume_24h] => 221654704.94266 [percent_change_1h] => -0.0286965 [percent_change_24h] => 1.95753 [percent_change_7d] => 10.5777 [market_cap] => 911151213.13457 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:04.000Z ) ) ) [21] => stdClass Object ( [id] => 1437 [name] => Zcash [symbol] => ZEC [slug] => zcash [num_market_pairs] => 241 [date_added] => 2016-10-29T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => equihash [1] => zero-knowledge-proofs [2] => pow [3] => medium-of-exchange [4] => mineable ) [max_supply] => 21000000 [circulating_supply] => 9753775 [total_supply] => 9753775 [platform] => [cmc_rank] => 22 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 93.2083112651 [volume_24h] => 699965320.69219 [percent_change_1h] => -2.10055 [percent_change_24h] => 7.35126 [percent_change_7d] => 31.1444 [market_cap] => 909132896.20975 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:03.000Z ) ) ) [22] => stdClass Object ( [id] => 131 [name] => Dash [symbol] => DASH [slug] => dash [num_market_pairs] => 303 [date_added] => 2014-02-14T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable [1] => masternodes [2] => x11 [3] => privacy [4] => hybrid-pow-pos [5] => medium-of-exchange ) [max_supply] => 18900000 [circulating_supply] => 9639616.4217814 [total_supply] => 9639616.4217814 [platform] => [cmc_rank] => 23 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 91.6633105013 [volume_24h] => 393212964.92225 [percent_change_1h] => -0.241959 [percent_change_24h] => 3.76977 [percent_change_7d] => 13.5459 [market_cap] => 883599153.18318 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:02.000Z ) ) ) [23] => stdClass Object ( [id] => 1720 [name] => IOTA [symbol] => MIOTA [slug] => iota [num_market_pairs] => 55 [date_added] => 2017-06-13T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => medium-of-exchange [1] => sharing-economy [2] => dag [3] => iot ) [max_supply] => 2779530283 [circulating_supply] => 2779530283 [total_supply] => 2779530283 [platform] => [cmc_rank] => 24 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.304247526778 [volume_24h] => 16450543.598809 [percent_change_1h] => 0.14789 [percent_change_24h] => -0.938563 [percent_change_7d] => 2.35922 [market_cap] => 845665214.2073 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:03.000Z ) ) ) [24] => stdClass Object ( [id] => 1321 [name] => Ethereum Classic [symbol] => ETC [slug] => ethereum-classic [num_market_pairs] => 255 [date_added] => 2016-07-24T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => mineable [2] => ethash [3] => smart-contracts [4] => pow ) [max_supply] => 210700000 [circulating_supply] => 116313299 [total_supply] => 116313299 [platform] => [cmc_rank] => 25 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 7.10618270853 [volume_24h] => 692015358.49528 [percent_change_1h] => 0.0654138 [percent_change_24h] => -0.812201 [percent_change_7d] => -0.414822 [market_cap] => 826543554.12588 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:03.000Z ) ) ) [25] => stdClass Object ( [id] => 3794 [name] => Cosmos [symbol] => ATOM [slug] => cosmos [num_market_pairs] => 140 [date_added] => 2019-03-14T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => interoperability [1] => content-creation [2] => platform ) [max_supply] => [circulating_supply] => 190688439.2 [total_supply] => 237928230.82159 [platform] => [cmc_rank] => 26 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 4.15674739805 [volume_24h] => 136926356.32392 [percent_change_1h] => -0.655116 [percent_change_24h] => 1.88791 [percent_change_7d] => 12.8298 [market_cap] => 792643673.48282 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:11.000Z ) ) ) [26] => stdClass Object ( [id] => 3662 [name] => HedgeTrade [symbol] => HEDG [slug] => hedgetrade [num_market_pairs] => 16 [date_added] => 2019-01-03T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => marketplace [1] => discount-token ) [max_supply] => [circulating_supply] => 288208798.06353 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xF1290473E210b2108A85237fbCd7b6eb42Cc654F ) [cmc_rank] => 27 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 2.10527975055 [volume_24h] => 1209639.223791 [percent_change_1h] => 0.464957 [percent_change_24h] => -0.789578 [percent_change_7d] => 50.8469 [market_cap] => 606760146.4935 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:10.000Z ) ) ) [27] => stdClass Object ( [id] => 1518 [name] => Maker [symbol] => MKR [slug] => maker [num_market_pairs] => 93 [date_added] => 2017-01-29T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => store-of-value [1] => defi ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1005576.7463346 [total_supply] => 1005576.7463346 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x9f8f72aa9304c8b593d555f12ef6589cc3a579a2 ) [cmc_rank] => 28 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 583.417994026 [volume_24h] => 11462890.524374 [percent_change_1h] => 0.0021399 [percent_change_24h] => -0.505252 [percent_change_7d] => 6.88182 [market_cap] => 586671568.18572 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:03.000Z ) ) ) [28] => stdClass Object ( [id] => 873 [name] => NEM [symbol] => XEM [slug] => nem [num_market_pairs] => 89 [date_added] => 2015-04-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => medium-of-exchange [1] => smart-contracts [2] => poi [3] => payments ) [max_supply] => [circulating_supply] => 8999999999 [total_supply] => 8999999999 [platform] => [cmc_rank] => 29 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0599575540998 [volume_24h] => 18587017.154802 [percent_change_1h] => 0.18662 [percent_change_24h] => 5.92054 [percent_change_7d] => 16.6508 [market_cap] => 539617986.83824 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:02.000Z ) ) ) [29] => stdClass Object ( [id] => 2566 [name] => Ontology [symbol] => ONT [slug] => ontology [num_market_pairs] => 127 [date_added] => 2018-03-08T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => marketplace [1] => identity [2] => enterprise-solutions ) [max_supply] => [circulating_supply] => 699029877 [total_supply] => 1000000000 [platform] => [cmc_rank] => 30 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.708581099607 [volume_24h] => 84589861.820045 [percent_change_1h] => -0.271273 [percent_change_24h] => -1.06981 [percent_change_7d] => 1.86976 [market_cap] => 495319358.90281 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:07.000Z ) ) ) [30] => stdClass Object ( [id] => 74 [name] => Dogecoin [symbol] => DOGE [slug] => dogecoin [num_market_pairs] => 260 [date_added] => 2013-12-15T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => pow [1] => medium-of-exchange [2] => mineable [3] => payments [4] => scrypt [5] => memes ) [max_supply] => [circulating_supply] => 125720708913.91 [total_supply] => 125720708913.91 [platform] => [cmc_rank] => 31 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00350727495205 [volume_24h] => 63693582.583236 [percent_change_1h] => -0.806855 [percent_change_24h] => -0.493326 [percent_change_7d] => 10.1426 [market_cap] => 440937093.32774 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:03.000Z ) ) ) [31] => stdClass Object ( [id] => 2239 [name] => Aave [symbol] => LEND [slug] => aave [num_market_pairs] => 70 [date_added] => 2017-11-30T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi [1] => platform ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1299999941.7032 [total_supply] => 1299999941.7032 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x80fb784b7ed66730e8b1dbd9820afd29931aab03 ) [cmc_rank] => 32 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.322592651235 [volume_24h] => 24700182.791619 [percent_change_1h] => -0.860495 [percent_change_24h] => -0.463464 [percent_change_7d] => -2.90363 [market_cap] => 419370427.79937 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:06.000Z ) ) ) [32] => stdClass Object ( [id] => 2586 [name] => Synthetix Network Token [symbol] => SNX [slug] => synthetix-network-token [num_market_pairs] => 66 [date_added] => 2018-03-14T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => services [1] => defi ) [max_supply] => [circulating_supply] => 91801923.294937 [total_supply] => 196828196.31885 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xc011a73ee8576fb46f5e1c5751ca3b9fe0af2a6f ) [cmc_rank] => 33 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 4.46717476479 [volume_24h] => 27129933.16841 [percent_change_1h] => -0.175616 [percent_change_24h] => -2.76042 [percent_change_7d] => 31.2966 [market_cap] => 410095235.10233 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:07.000Z ) ) ) [33] => stdClass Object ( [id] => 4943 [name] => Dai [symbol] => DAI [slug] => multi-collateral-dai [num_market_pairs] => 188 [date_added] => 2019-11-22T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi ) [max_supply] => [circulating_supply] => 385074586.65207 [total_supply] => 385594013.27422 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x6b175474e89094c44da98b954eedeac495271d0f ) [cmc_rank] => 34 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.0157831517 [volume_24h] => 14336512.334258 [percent_change_1h] => -0.0418832 [percent_change_24h] => 0.507056 [percent_change_7d] => -1.6518 [market_cap] => 391152277.26902 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:13.000Z ) ) ) [34] => stdClass Object ( [id] => 1697 [name] => Basic Attention Token [symbol] => BAT [slug] => basic-attention-token [num_market_pairs] => 212 [date_added] => 2017-06-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => content-creation [1] => marketing [2] => payments ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1487212636.7863 [total_supply] => 1500000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x0d8775f648430679a709e98d2b0cb6250d2887ef ) [cmc_rank] => 35 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.257047744269 [volume_24h] => 153695373.70847 [percent_change_1h] => -0.140359 [percent_change_24h] => -0.527205 [percent_change_7d] => 2.92727 [market_cap] => 382284653.53427 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:04.000Z ) ) ) [35] => stdClass Object ( [id] => 109 [name] => DigiByte [symbol] => DGB [slug] => digibyte [num_market_pairs] => 93 [date_added] => 2014-02-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => medium-of-exchange [1] => mineable [2] => payments [3] => multiple [4] => privacy [5] => pow ) [max_supply] => 21000000000 [circulating_supply] => 13418777004.402 [total_supply] => 13418777004.402 [platform] => [cmc_rank] => 36 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0272684425171 [volume_24h] => 18886172.842738 [percent_change_1h] => 0.282668 [percent_change_24h] => 3.36497 [percent_change_7d] => 14.5781 [market_cap] => 365909149.39431 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:02.000Z ) ) ) [36] => stdClass Object ( [id] => 3897 [name] => OKB [symbol] => OKB [slug] => okb [num_market_pairs] => 55 [date_added] => 2019-04-30T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => centralized-exchange [1] => marketplace [2] => discount-token ) [max_supply] => [circulating_supply] => 60000000 [total_supply] => 300000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x75231f58b43240c9718dd58b4967c5114342a86c ) [cmc_rank] => 37 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 6.05066381965 [volume_24h] => 148259545.16632 [percent_change_1h] => 0.0186258 [percent_change_24h] => -0.0625119 [percent_change_7d] => 5.42509 [market_cap] => 363039829.179 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:11.000Z ) ) ) [37] => stdClass Object ( [id] => 5692 [name] => Compound [symbol] => COMP [slug] => compound [num_market_pairs] => 95 [date_added] => 2020-06-16T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi ) [max_supply] => [circulating_supply] => 2561279 [total_supply] => 10000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xc00e94cb662c3520282e6f5717214004a7f26888 ) [cmc_rank] => 38 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:15.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 136.698216657 [volume_24h] => 54309161.14235 [percent_change_1h] => -1.01817 [percent_change_24h] => -0.480209 [percent_change_7d] => 3.14926 [market_cap] => 350122271.66102 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:15.000Z ) ) ) [38] => stdClass Object ( [id] => 4195 [name] => FTX Token [symbol] => FTT [slug] => ftx-token [num_market_pairs] => 30 [date_added] => 2019-07-31T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => marketplace [1] => derivatives ) [max_supply] => [circulating_supply] => 94346957.523749 [total_supply] => 345219293.59098 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => FTT-F11 ) [cmc_rank] => 39 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 3.58789923177 [volume_24h] => 7813407.7002236 [percent_change_1h] => 0.348341 [percent_change_24h] => 1.24773 [percent_change_7d] => 9.22365 [market_cap] => 338507376.4193 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:12.000Z ) ) ) [39] => stdClass Object ( [id] => 1982 [name] => Kyber Network [symbol] => KNC [slug] => kyber-network [num_market_pairs] => 95 [date_added] => 2017-09-24T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => decentralized-exchange [1] => marketplace [2] => defi ) [max_supply] => [circulating_supply] => 195533013.32363 [total_supply] => 210465865.04249 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xdd974d5c2e2928dea5f71b9825b8b646686bd200 ) [cmc_rank] => 40 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.5434844683 [volume_24h] => 82437200.451389 [percent_change_1h] => -0.131008 [percent_change_24h] => -2.10628 [percent_change_7d] => 5.16385 [market_cap] => 301802169.10492 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:05.000Z ) ) ) [40] => stdClass Object ( [id] => 1896 [name] => 0x [symbol] => ZRX [slug] => 0x [num_market_pairs] => 204 [date_added] => 2017-08-16T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => decentralized-exchange [1] => platform [2] => defi ) [max_supply] => [circulating_supply] => 713994632.45329 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xe41d2489571d322189246dafa5ebde1f4699f498 ) [cmc_rank] => 41 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.398000579451 [volume_24h] => 40096254.608 [percent_change_1h] => 0.608383 [percent_change_24h] => -1.95089 [percent_change_7d] => 2.8996 [market_cap] => 284170277.44131 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:05.000Z ) ) ) [41] => stdClass Object ( [id] => 4086 [name] => Elrond [symbol] => ERD [slug] => elrond [num_market_pairs] => 11 [date_added] => 2019-07-04T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => store-of-value ) [max_supply] => [circulating_supply] => 13323533426.513 [total_supply] => 20000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => ERD-D06 ) [cmc_rank] => 42 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0210780206861 [volume_24h] => 25948310.331028 [percent_change_1h] => -0.0710666 [percent_change_24h] => -1.46902 [percent_change_7d] => -20.0982 [market_cap] => 280833713.17598 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:11.000Z ) ) ) [42] => stdClass Object ( [id] => 4030 [name] => Algorand [symbol] => ALGO [slug] => algorand [num_market_pairs] => 97 [date_added] => 2019-06-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => pos [2] => research [3] => mineable ) [max_supply] => [circulating_supply] => 771817006.92814 [total_supply] => 3303088849.9281 [platform] => [cmc_rank] => 43 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.35939350656 [volume_24h] => 73843514.327889 [percent_change_1h] => -0.508416 [percent_change_24h] => 5.74247 [percent_change_7d] => 7.4341 [market_cap] => 277386020.54255 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:12.000Z ) ) ) [43] => stdClass Object ( [id] => 2416 [name] => THETA [symbol] => THETA [slug] => theta [num_market_pairs] => 33 [date_added] => 2018-01-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => video [1] => content-creation [2] => media ) [max_supply] => [circulating_supply] => 870502690 [total_supply] => 1000000000 [platform] => [cmc_rank] => 44 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.318092506671 [volume_24h] => 39628134.470139 [percent_change_1h] => -0.171664 [percent_change_24h] => 0.358799 [percent_change_7d] => 26.6301 [market_cap] => 276900382.72595 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:06.000Z ) ) ) [44] => stdClass Object ( [id] => 1684 [name] => Qtum [symbol] => QTUM [slug] => qtum [num_market_pairs] => 175 [date_added] => 2017-05-24T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => smart-contracts ) [max_supply] => 107822406 [circulating_supply] => 96920047.657719 [total_supply] => 102639468 [platform] => [cmc_rank] => 45 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 2.74584033041 [volume_24h] => 291930863.54392 [percent_change_1h] => 0.0710251 [percent_change_24h] => -1.48237 [percent_change_7d] => 16.4524 [market_cap] => 266126975.68382 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:04.000Z ) ) ) [45] => stdClass Object ( [id] => 3718 [name] => BitTorrent [symbol] => BTT [slug] => bittorrent [num_market_pairs] => 134 [date_added] => 2019-01-31T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => distributed-computing [1] => platform [2] => filesharing ) [max_supply] => [circulating_supply] => 659952625000 [total_supply] => 990000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1958 [name] => TRON [symbol] => TRX [slug] => tron [token_address] => 1002000 ) [cmc_rank] => 46 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.000390584425612 [volume_24h] => 21738979.325141 [percent_change_1h] => -0.440817 [percent_change_24h] => 0.306726 [percent_change_7d] => 2.538 [market_cap] => 257767216.96676 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:11.000Z ) ) ) [46] => stdClass Object ( [id] => 3695 [name] => Hyperion [symbol] => HYN [slug] => hyperion [num_market_pairs] => 10 [date_added] => 2019-01-14T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => geospatial-services ) [max_supply] => [circulating_supply] => 316765917.406 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xe99a894a69d7c2e3c92e61b64c505a6a57d2bc07 ) [cmc_rank] => 47 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.806739604031 [volume_24h] => 20014384.521456 [percent_change_1h] => 0.34678 [percent_change_24h] => 4.06743 [percent_change_7d] => 10.5062 [market_cap] => 255547610.77863 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:10.000Z ) ) ) [47] => stdClass Object ( [id] => 4056 [name] => Ampleforth [symbol] => AMPL [slug] => ampleforth [num_market_pairs] => 37 [date_added] => 2019-06-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi ) [max_supply] => [circulating_supply] => 321121516.93684 [total_supply] => 754786399.7016 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xd46ba6d942050d489dbd938a2c909a5d5039a161 ) [cmc_rank] => 48 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.790824109234 [volume_24h] => 24942479.050085 [percent_change_1h] => 0.98568 [percent_change_24h] => -7.64504 [percent_change_7d] => 1.8812 [market_cap] => 253950637.58744 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:12.000Z ) ) ) [48] => stdClass Object ( [id] => 3330 [name] => Paxos Standard [symbol] => PAX [slug] => paxos-standard [num_market_pairs] => 123 [date_added] => 2018-09-27T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => store-of-value [1] => stablecoin-asset-backed ) [max_supply] => [circulating_supply] => 244951954.49426 [total_supply] => 249952064.83 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x8e870d67f660d95d5be530380d0ec0bd388289e1 ) [cmc_rank] => 49 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.00051552513 [volume_24h] => 185435502.16464 [percent_change_1h] => -0.0154576 [percent_change_24h] => -0.0219194 [percent_change_7d] => 0.0954951 [market_cap] => 245078233.38245 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:10.000Z ) ) ) [49] => stdClass Object ( [id] => 1104 [name] => Augur [symbol] => REP [slug] => augur [num_market_pairs] => 94 [date_added] => 2015-10-27T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => prediction-markets [1] => defi [2] => reputation [3] => platform ) [max_supply] => [circulating_supply] => 11000000 [total_supply] => 11000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x1985365e9f78359a9b6ad760e32412f4a445e862 ) [cmc_rank] => 50 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 20.6849986021 [volume_24h] => 13025374.7222 [percent_change_1h] => -0.166376 [percent_change_24h] => -0.963733 [percent_change_7d] => 0.575785 [market_cap] => 227534984.6231 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:03.000Z ) ) ) [50] => stdClass Object ( [id] => 1808 [name] => OMG Network [symbol] => OMG [slug] => omg [num_market_pairs] => 221 [date_added] => 2017-07-14T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => state-channels [1] => payments [2] => medium-of-exchange ) [max_supply] => [circulating_supply] => 140245398.24513 [total_supply] => 140245398.24513 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xd26114cd6EE289AccF82350c8d8487fedB8A0C07 ) [cmc_rank] => 51 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.59408750698 [volume_24h] => 67155742.70094 [percent_change_1h] => 0.00144368 [percent_change_24h] => -1.05389 [percent_change_7d] => 0.0285158 [market_cap] => 223563437.254 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:05.000Z ) ) ) [51] => stdClass Object ( [id] => 4642 [name] => Hedera Hashgraph [symbol] => HBAR [slug] => hedera-hashgraph [num_market_pairs] => 40 [date_added] => 2019-09-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => marketplace [1] => payments [2] => dag [3] => enterprise-solutions ) [max_supply] => [circulating_supply] => 5033144576 [total_supply] => 50000000000 [platform] => [cmc_rank] => 52 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0430965492469 [volume_24h] => 14046813.472708 [percent_change_1h] => -0.0616889 [percent_change_24h] => 0.184139 [percent_change_7d] => -0.0390849 [market_cap] => 216911163.08635 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:13.000Z ) ) ) [52] => stdClass Object ( [id] => 2099 [name] => ICON [symbol] => ICX [slug] => icon [num_market_pairs] => 61 [date_added] => 2017-10-27T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => interoperability [2] => enterprise-solutions ) [max_supply] => [circulating_supply] => 559262835.78013 [total_supply] => 850700153.88727 [platform] => [cmc_rank] => 53 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.386435874657 [volume_24h] => 23004726.838256 [percent_change_1h] => -0.601268 [percent_change_24h] => -3.25458 [percent_change_7d] => 3.54271 [market_cap] => 216119223.10785 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:05.000Z ) ) ) [53] => stdClass Object ( [id] => 2469 [name] => Zilliqa [symbol] => ZIL [slug] => zilliqa [num_market_pairs] => 109 [date_added] => 2018-01-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable [1] => payments [2] => platform ) [max_supply] => 21000000000 [circulating_supply] => 10332670414.652 [total_supply] => 13624137567.652 [platform] => [cmc_rank] => 54 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0204987483733 [volume_24h] => 68492543.730796 [percent_change_1h] => -0.600356 [percent_change_24h] => 10.3273 [percent_change_7d] => 9.88406 [market_cap] => 211806810.85419 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:07.000Z ) ) ) [54] => stdClass Object ( [id] => 2539 [name] => Ren [symbol] => REN [slug] => ren [num_market_pairs] => 48 [date_added] => 2018-02-21T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi [1] => marketplace ) [max_supply] => [circulating_supply] => 868140654.34872 [total_supply] => 999999632.80375 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x408e41876cccdc0f92210600ef50372656052a38 ) [cmc_rank] => 55 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.231051112432 [volume_24h] => 22252966.328453 [percent_change_1h] => -0.526303 [percent_change_24h] => 10.9749 [percent_change_7d] => 43.8916 [market_cap] => 200584863.93472 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:07.000Z ) ) ) [55] => stdClass Object ( [id] => 2563 [name] => TrueUSD [symbol] => TUSD [slug] => trueusd [num_market_pairs] => 168 [date_added] => 2018-03-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => stablecoin-asset-backed [1] => store-of-value ) [max_supply] => [circulating_supply] => 198861165.50439 [total_supply] => 198861165.50439 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => TUSDB-888 ) [cmc_rank] => 56 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.00192499876 [volume_24h] => 102364952.36316 [percent_change_1h] => -0.0259932 [percent_change_24h] => -0.101872 [percent_change_7d] => 0.15023 [market_cap] => 199243973.00139 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:07.000Z ) ) ) [56] => stdClass Object ( [id] => 1168 [name] => Decred [symbol] => DCR [slug] => decred [num_market_pairs] => 60 [date_added] => 2016-02-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => dao [1] => medium-of-exchange [2] => mineable [3] => privacy [4] => blake256 [5] => store-of-value [6] => hybrid-pow-pos ) [max_supply] => 21000000 [circulating_supply] => 11841064.026989 [total_supply] => 11841064.026989 [platform] => [cmc_rank] => 57 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 16.4341789145 [volume_24h] => 7621187.842429 [percent_change_1h] => -0.112167 [percent_change_24h] => 1.08971 [percent_change_7d] => 7.64671 [market_cap] => 194598164.75758 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:02.000Z ) ) ) [57] => stdClass Object ( [id] => 1727 [name] => Bancor [symbol] => BNT [slug] => bancor [num_market_pairs] => 144 [date_added] => 2017-06-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => decentralized-exchange [1] => payments [2] => marketplace [3] => defi ) [max_supply] => [circulating_supply] => 69148529.131396 [total_supply] => 69148529.131396 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x1f573d6fb3f13d689ff844b4ce37794d79a7ff1c ) [cmc_rank] => 58 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 2.7152420724 [volume_24h] => 145869929.63297 [percent_change_1h] => 2.99069 [percent_change_24h] => 26.5137 [percent_change_7d] => 81.2941 [market_cap] => 187754995.54214 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:04.000Z ) ) ) [58] => stdClass Object ( [id] => 2083 [name] => Bitcoin Gold [symbol] => BTG [slug] => bitcoin-gold [num_market_pairs] => 78 [date_added] => 2017-10-23T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => payments [1] => medium-of-exchange [2] => mineable ) [max_supply] => 21000000 [circulating_supply] => 17513923.589 [total_supply] => 17513923.589 [platform] => [cmc_rank] => 59 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 10.3883846364 [volume_24h] => 12166749.582825 [percent_change_1h] => 0.406689 [percent_change_24h] => 0.0438668 [percent_change_7d] => 7.03236 [market_cap] => 181941374.73505 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:05.000Z ) ) ) [59] => stdClass Object ( [id] => 1274 [name] => Waves [symbol] => WAVES [slug] => waves [num_market_pairs] => 146 [date_added] => 2016-06-02T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => lpos [2] => smart-contracts ) [max_supply] => [circulating_supply] => 102662356 [total_supply] => 102662356 [platform] => [cmc_rank] => 60 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.66393059595 [volume_24h] => 49823402.669738 [percent_change_1h] => 0.150811 [percent_change_24h] => 2.96675 [percent_change_7d] => 9.05237 [market_cap] => 170823035.20071 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:03.000Z ) ) ) [60] => stdClass Object ( [id] => 1214 [name] => Lisk [symbol] => LSK [slug] => lisk [num_market_pairs] => 55 [date_added] => 2016-04-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => dpos [1] => enterprise-solutions [2] => platform [3] => smart-contracts ) [max_supply] => [circulating_supply] => 125062644.49208 [total_supply] => 141094700 [platform] => [cmc_rank] => 61 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.36231511939 [volume_24h] => 6466752.0000448 [percent_change_1h] => 0.343286 [percent_change_24h] => 2.36 [percent_change_7d] => 7.14926 [market_cap] => 170374731.46245 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:03.000Z ) ) ) [61] => stdClass Object ( [id] => 2222 [name] => Bitcoin Diamond [symbol] => BCD [slug] => bitcoin-diamond [num_market_pairs] => 24 [date_added] => 2017-11-24T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable [1] => payments [2] => medium-of-exchange ) [max_supply] => 210000000 [circulating_supply] => 186492897.953 [total_supply] => 189492897.953 [platform] => [cmc_rank] => 62 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.835245048241 [volume_24h] => 13651854.026798 [percent_change_1h] => 0.370302 [percent_change_24h] => 0.40561 [percent_change_7d] => -4.00569 [market_cap] => 155767269.54736 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:05.000Z ) ) ) [62] => stdClass Object ( [id] => 2577 [name] => Ravencoin [symbol] => RVN [slug] => ravencoin [num_market_pairs] => 66 [date_added] => 2018-03-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => collectibles-nfts [1] => platform [2] => crowdfunding [3] => mineable ) [max_supply] => 21000000000 [circulating_supply] => 6756530000 [total_supply] => 6756530000 [platform] => [cmc_rank] => 63 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0230512207525 [volume_24h] => 30076937.557725 [percent_change_1h] => -1.30264 [percent_change_24h] => 2.72335 [percent_change_7d] => 14.0261 [market_cap] => 155746264.55089 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:07.000Z ) ) ) [63] => stdClass Object ( [id] => 4687 [name] => Binance USD [symbol] => BUSD [slug] => binance-usd [num_market_pairs] => 155 [date_added] => 2019-09-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => stablecoin-asset-backed [1] => store-of-value ) [max_supply] => [circulating_supply] => 155269622.09 [total_supply] => 155269622.09 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => BUSD-BD1 ) [cmc_rank] => 64 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.00222315208 [volume_24h] => 250166446.84512 [percent_change_1h] => 0.0552911 [percent_change_24h] => 0.0282802 [percent_change_7d] => 0.222601 [market_cap] => 155614810.07331 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:13.000Z ) ) ) [64] => stdClass Object ( [id] => 2130 [name] => Enjin Coin [symbol] => ENJ [slug] => enjin-coin [num_market_pairs] => 68 [date_added] => 2017-11-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => collectibles-nfts [1] => media [2] => gaming ) [max_supply] => [circulating_supply] => 821201679.40826 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xf629cbd94d3791c9250152bd8dfbdf380e2a3b9c ) [cmc_rank] => 65 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.188811235721 [volume_24h] => 10531083.212635 [percent_change_1h] => -0.106391 [percent_change_24h] => -4.01923 [percent_change_7d] => 7.0481 [market_cap] => 155052103.86523 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:05.000Z ) ) ) [65] => stdClass Object ( [id] => 4679 [name] => Band Protocol [symbol] => BAND [slug] => band-protocol [num_market_pairs] => 17 [date_added] => 2019-09-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi ) [max_supply] => [circulating_supply] => 20494032.5175 [total_supply] => 100000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xba11d00c5f74255f56a5e366f4f77f5a186d7f55 ) [cmc_rank] => 66 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 7.34155261249 [volume_24h] => 93255466.17281 [percent_change_1h] => 1.0475 [percent_change_24h] => 31.9151 [percent_change_7d] => 86.8318 [market_cap] => 150458017.96931 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:12.000Z ) ) ) [66] => stdClass Object ( [id] => 1934 [name] => Loopring [symbol] => LRC [slug] => loopring [num_market_pairs] => 60 [date_added] => 2017-08-30T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi [1] => decentralized-exchange [2] => marketplace ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1112733457.9759 [total_supply] => 1374513896.6908 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xbbbbca6a901c926f240b89eacb641d8aec7aeafd ) [cmc_rank] => 67 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.131818105597 [volume_24h] => 20117522.485886 [percent_change_1h] => 1.597 [percent_change_24h] => 0.998087 [percent_change_7d] => 23.7203 [market_cap] => 146678416.46478 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:04.000Z ) ) ) [67] => stdClass Object ( [id] => 1567 [name] => Nano [symbol] => NANO [slug] => nano [num_market_pairs] => 52 [date_added] => 2017-03-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => payments [1] => pow [2] => medium-of-exchange [3] => blake2b ) [max_supply] => 133248297.197 [circulating_supply] => 133248297.197 [total_supply] => 133248297.197 [platform] => [cmc_rank] => 68 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.03861874684 [volume_24h] => 9426064.0572579 [percent_change_1h] => -0.203338 [percent_change_24h] => 2.60758 [percent_change_7d] => 10.4799 [market_cap] => 138394179.45331 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:03.000Z ) ) ) [68] => stdClass Object ( [id] => 4779 [name] => HUSD [symbol] => HUSD [slug] => husd [num_market_pairs] => 26 [date_added] => 2019-10-15T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => pow [1] => medium-of-exchange [2] => stablecoin-asset-backed [3] => stablecoin ) [max_supply] => [circulating_supply] => 136465557.47087 [total_supply] => 136465557.47087 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xdf574c24545e5ffecb9a659c229253d4111d87e1 ) [cmc_rank] => 69 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.00172823464 [volume_24h] => 31527505.212839 [percent_change_1h] => 0.0594331 [percent_change_24h] => 0.0740485 [percent_change_7d] => 0.118984 [market_cap] => 136701401.97446 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:12.000Z ) ) ) [69] => stdClass Object ( [id] => 3356 [name] => The Midas Touch Gold [symbol] => TMTG [slug] => the-midas-touch-gold [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2018-09-27T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 4231547063.229 [total_supply] => 9335139666.073 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x10086399dd8c1e3de736724af52587a2044c9fa2 ) [cmc_rank] => 70 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0320436396797 [volume_24h] => 16653438.012486 [percent_change_1h] => 0.852941 [percent_change_24h] => -7.63293 [percent_change_7d] => -11.3108 [market_cap] => 135594169.3818 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:09.000Z ) ) ) [70] => stdClass Object ( [id] => 1042 [name] => Siacoin [symbol] => SC [slug] => siacoin [num_market_pairs] => 43 [date_added] => 2015-08-26T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => distributed-computing [1] => pow [2] => platform [3] => mineable [4] => filesharing [5] => blake2b ) [max_supply] => [circulating_supply] => 41817047634 [total_supply] => 41817047634 [platform] => [cmc_rank] => 71 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00321665341713 [volume_24h] => 2425030.0886911 [percent_change_1h] => 0.163504 [percent_change_24h] => 0.449799 [percent_change_7d] => 2.85303 [market_cap] => 134510949.16619 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:02.000Z ) ) ) [71] => stdClass Object ( [id] => 213 [name] => MonaCoin [symbol] => MONA [slug] => monacoin [num_market_pairs] => 14 [date_added] => 2014-03-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => scrypt [1] => memes [2] => pow [3] => medium-of-exchange [4] => mineable ) [max_supply] => [circulating_supply] => 65729674.871168 [total_supply] => 65729674.871168 [platform] => [cmc_rank] => 72 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:01.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.98255687643 [volume_24h] => 8366285.8649028 [percent_change_1h] => 0.361302 [percent_change_24h] => 1.68922 [percent_change_7d] => -1.55672 [market_cap] => 130312818.90134 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:01.000Z ) ) ) [72] => stdClass Object ( [id] => 2682 [name] => Holo [symbol] => HOT [slug] => holo [num_market_pairs] => 81 [date_added] => 2018-04-29T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => filesharing [2] => distributed-computing ) [max_supply] => [circulating_supply] => 165900315926.31 [total_supply] => 177619433541.14 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x6c6ee5e31d828de241282b9606c8e98ea48526e2 ) [cmc_rank] => 73 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.000785037344838 [volume_24h] => 7667618.5413109 [percent_change_1h] => 0.366562 [percent_change_24h] => 0.190005 [percent_change_7d] => 3.72729 [market_cap] => 130237943.52258 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:08.000Z ) ) ) [73] => stdClass Object ( [id] => 4172 [name] => Terra [symbol] => LUNA [slug] => terra-luna [num_market_pairs] => 20 [date_added] => 2019-07-26T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => store-of-value [1] => payments [2] => defi [3] => stablecoin-algorithmically-stabilized ) [max_supply] => [circulating_supply] => 385252488.16026 [total_supply] => 996903504.16026 [platform] => [cmc_rank] => 74 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.336976797336 [volume_24h] => 7713226.2867939 [percent_change_1h] => -0.102879 [percent_change_24h] => -2.138 [percent_change_7d] => 0.487014 [market_cap] => 129821149.62597 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:12.000Z ) ) ) [74] => stdClass Object ( [id] => 4948 [name] => Nervos Network [symbol] => CKB [slug] => nervos-network [num_market_pairs] => 25 [date_added] => 2019-11-19T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 20189683979.969 [total_supply] => 28468625442.588 [platform] => [cmc_rank] => 75 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0064280490356 [volume_24h] => 14815969.636505 [percent_change_1h] => 0.479544 [percent_change_24h] => 9.64969 [percent_change_7d] => 15.1875 [market_cap] => 129780278.63651 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:13.000Z ) ) ) [75] => stdClass Object ( [id] => 3812 [name] => Flexacoin [symbol] => FXC [slug] => flexacoin [num_market_pairs] => 15 [date_added] => 2019-03-22T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => medium-of-exchange [1] => payments ) [max_supply] => 100000000000 [circulating_supply] => 28625000000 [total_supply] => 28625000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x4a57e687b9126435a9b19e4a802113e266adebde ) [cmc_rank] => 76 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0045031021929 [volume_24h] => 579149.45225163 [percent_change_1h] => -0.967248 [percent_change_24h] => -2.75726 [percent_change_7d] => 10.0254 [market_cap] => 128901300.27176 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:11.000Z ) ) ) [76] => stdClass Object ( [id] => 3139 [name] => DxChain Token [symbol] => DX [slug] => dxchain-token [num_market_pairs] => 10 [date_added] => 2018-08-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => technology [1] => payments [2] => ai-big-data ) [max_supply] => [circulating_supply] => 49999999999.686 [total_supply] => 100000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x973e52691176d36453868D9d86572788d27041A9 ) [cmc_rank] => 77 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00245635359127 [volume_24h] => 1210052.4523623 [percent_change_1h] => 1.20467 [percent_change_24h] => -5.18875 [percent_change_7d] => -7.0215 [market_cap] => 122817679.56273 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:08.000Z ) ) ) [77] => stdClass Object ( [id] => 4279 [name] => Swipe [symbol] => SXP [slug] => swipe [num_market_pairs] => 42 [date_added] => 2019-08-26T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => medium-of-exchange [1] => wallet [2] => payments ) [max_supply] => [circulating_supply] => 65982751.74895 [total_supply] => 299969952.87891 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x8ce9137d39326ad0cd6491fb5cc0cba0e089b6a9 ) [cmc_rank] => 78 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.82862864548 [volume_24h] => 95522935.274186 [percent_change_1h] => -0.157744 [percent_change_24h] => -0.823977 [percent_change_7d] => 17.3516 [market_cap] => 120657949.95573 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:12.000Z ) ) ) [78] => stdClass Object ( [id] => 3351 [name] => ZB Token [symbol] => ZB [slug] => zb-token [num_market_pairs] => 10 [date_added] => 2018-09-27T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => marketplace [1] => payments [2] => discount-token ) [max_supply] => [circulating_supply] => 463288810 [total_supply] => 2100000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xbd0793332e9fb844a52a205a233ef27a5b34b927 ) [cmc_rank] => 79 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.25069539246 [volume_24h] => 13520013.581853 [percent_change_1h] => 0.200731 [percent_change_24h] => -4.19991 [percent_change_7d] => 6.43083 [market_cap] => 116144370.04528 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:09.000Z ) ) ) [79] => stdClass Object ( [id] => 1866 [name] => Bytom [symbol] => BTM [slug] => bytom [num_market_pairs] => 51 [date_added] => 2017-08-08T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => smart-contracts [2] => mineable [3] => payments ) [max_supply] => 2100000000 [circulating_supply] => 1312049106.303 [total_supply] => 1610334037.5 [platform] => [cmc_rank] => 80 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0884885833104 [volume_24h] => 15826054.256291 [percent_change_1h] => -0.0656838 [percent_change_24h] => -1.53019 [percent_change_7d] => -2.27648 [market_cap] => 116101366.65043 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:05.000Z ) ) ) [80] => stdClass Object ( [id] => 3441 [name] => Divi [symbol] => DIVI [slug] => divi [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2018-10-12T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => asset-management [1] => masternodes [2] => mineable [3] => wallet ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1822658584.6854 [total_supply] => 1822658584.6854 [platform] => [cmc_rank] => 81 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0601712829424 [volume_24h] => 186499.33709397 [percent_change_1h] => 0.0543936 [percent_change_24h] => 1.69159 [percent_change_7d] => -0.953049 [market_cap] => 109671705.4065 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:10.000Z ) ) ) [81] => stdClass Object ( [id] => 4847 [name] => Blockstack [symbol] => STX [slug] => blockstack [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2019-10-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 2048913388 [circulating_supply] => 532692981.8381 [total_supply] => 766616347.8381 [platform] => [cmc_rank] => 82 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.204073128367 [volume_24h] => 5360237.4953431 [percent_change_1h] => -1.36662 [percent_change_24h] => 8.31495 [percent_change_7d] => 28.2913 [market_cap] => 108708323.26285 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:12.000Z ) ) ) [82] => stdClass Object ( [id] => 4846 [name] => Kava.io [symbol] => KAVA [slug] => kava [num_market_pairs] => 28 [date_added] => 2019-10-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi ) [max_supply] => [circulating_supply] => 33485394.721819 [total_supply] => 106274713.72182 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => KAVA-10C ) [cmc_rank] => 83 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 3.14778476837 [volume_24h] => 45350446.999286 [percent_change_1h] => 0.00269418 [percent_change_24h] => 8.14361 [percent_change_7d] => 31.8119 [market_cap] => 105404815.4682 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:12.000Z ) ) ) [83] => stdClass Object ( [id] => 1637 [name] => iExec RLC [symbol] => RLC [slug] => rlc [num_market_pairs] => 24 [date_added] => 2017-04-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => distributed-computing [1] => marketplace ) [max_supply] => [circulating_supply] => 80070793.238767 [total_supply] => 86999784.986845 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x607f4c5bb672230e8672085532f7e901544a7375 ) [cmc_rank] => 84 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.27752892174 [volume_24h] => 10134174.022671 [percent_change_1h] => -0.412226 [percent_change_24h] => 4.03898 [percent_change_7d] => 10.8333 [market_cap] => 102292754.14919 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:03.000Z ) ) ) [84] => stdClass Object ( [id] => 2694 [name] => Nexo [symbol] => NEXO [slug] => nexo [num_market_pairs] => 31 [date_added] => 2018-05-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => payments [1] => services ) [max_supply] => [circulating_supply] => 560000011 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => NEXO-A84 ) [cmc_rank] => 85 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.179945980288 [volume_24h] => 9714077.283564 [percent_change_1h] => -2.49575 [percent_change_24h] => -20.0744 [percent_change_7d] => -22.5753 [market_cap] => 100769750.94069 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:07.000Z ) ) ) [85] => stdClass Object ( [id] => 3911 [name] => Ocean Protocol [symbol] => OCEAN [slug] => ocean-protocol [num_market_pairs] => 14 [date_added] => 2019-05-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => ai-big-data [1] => platform ) [max_supply] => 1410000000 [circulating_supply] => 352937273.07166 [total_supply] => 613099141 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x985dd3d42de1e256d09e1c10f112bccb8015ad41 ) [cmc_rank] => 86 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.283608482333 [volume_24h] => 5380489.5457749 [percent_change_1h] => 0.052017 [percent_change_24h] => 4.68939 [percent_change_7d] => 74.171 [market_cap] => 100096004.3746 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:11.000Z ) ) ) [86] => stdClass Object ( [id] => 693 [name] => Verge [symbol] => XVG [slug] => verge [num_market_pairs] => 49 [date_added] => 2014-10-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => medium-of-exchange [1] => multiple [2] => privacy [3] => mineable ) [max_supply] => 16555000000 [circulating_supply] => 16337538343.363 [total_supply] => 16337538343.363 [platform] => [cmc_rank] => 87 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00608312911095 [volume_24h] => 1970277.7435584 [percent_change_1h] => -0.124462 [percent_change_24h] => 0.204762 [percent_change_7d] => -1.45114 [market_cap] => 99383355.097776 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:02.000Z ) ) ) [87] => stdClass Object ( [id] => 2700 [name] => Celsius [symbol] => CEL [slug] => celsius [num_market_pairs] => 18 [date_added] => 2018-05-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 238863519.826 [total_supply] => 695658160.967 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xaaaebe6fe48e54f431b0c390cfaf0b017d09d42d ) [cmc_rank] => 88 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.401113684849 [volume_24h] => 1680498.8087974 [percent_change_1h] => -0.291706 [percent_change_24h] => -2.99783 [percent_change_7d] => 1.23539 [market_cap] => 95811426.613409 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:07.000Z ) ) ) [88] => stdClass Object ( [id] => 2874 [name] => Aurora [symbol] => AOA [slug] => aurora [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2018-06-26T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => smart-contracts [1] => platform ) [max_supply] => [circulating_supply] => 6542330148.2086 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x9ab165d795019b6d8b3e971dda91071421305e5a ) [cmc_rank] => 89 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0145158838633 [volume_24h] => 67538770.922333 [percent_change_1h] => 0.388303 [percent_change_24h] => 8.1835 [percent_change_7d] => 31.004 [market_cap] => 94967704.626762 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:08.000Z ) ) ) [89] => stdClass Object ( [id] => 1680 [name] => Aragon [symbol] => ANT [slug] => aragon [num_market_pairs] => 37 [date_added] => 2017-05-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => dao [1] => enterprise-solutions [2] => platform ) [max_supply] => [circulating_supply] => 32480880.743485 [total_supply] => 39609523.809524 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x960b236a07cf122663c4303350609a66a7b288c0 ) [cmc_rank] => 90 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 2.91094336529 [volume_24h] => 5249945.607497 [percent_change_1h] => 7.5292 [percent_change_24h] => 14.114 [percent_change_7d] => 42.1556 [market_cap] => 94550004.299022 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:03.000Z ) ) ) [90] => stdClass Object ( [id] => 3155 [name] => Quant [symbol] => QNT [slug] => quant [num_market_pairs] => 21 [date_added] => 2018-08-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => interoperability [1] => platform ) [max_supply] => [circulating_supply] => 12072738 [total_supply] => 14612493.080826 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x4a220e6096b25eadb88358cb44068a3248254675 ) [cmc_rank] => 91 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 7.60385404458 [volume_24h] => 2249454.5319265 [percent_change_1h] => 0.0116831 [percent_change_24h] => 1.17065 [percent_change_7d] => -9.16902 [market_cap] => 91799337.670455 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:09.000Z ) ) ) [91] => stdClass Object ( [id] => 1759 [name] => Status [symbol] => SNT [slug] => status [num_market_pairs] => 92 [date_added] => 2017-06-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => content-creation [1] => media [2] => privacy ) [max_supply] => [circulating_supply] => 3470483788 [total_supply] => 6804870174 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x744d70fdbe2ba4cf95131626614a1763df805b9e ) [cmc_rank] => 92 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.02644713428 [volume_24h] => 13518450.365967 [percent_change_1h] => -0.0453097 [percent_change_24h] => -0.254042 [percent_change_7d] => 0.159013 [market_cap] => 91784350.757799 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:03.000Z ) ) ) [92] => stdClass Object ( [id] => 1698 [name] => Horizen [symbol] => ZEN [slug] => horizen [num_market_pairs] => 38 [date_added] => 2017-06-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => medium-of-exchange [1] => content-creation [2] => mineable [3] => privacy ) [max_supply] => 21000000 [circulating_supply] => 9660287.5 [total_supply] => 9660287.5 [platform] => [cmc_rank] => 93 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 9.34899310836 [volume_24h] => 6290478.617062 [percent_change_1h] => 0.557637 [percent_change_24h] => 3.12975 [percent_change_7d] => 14.5933 [market_cap] => 90313961.262276 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:03.000Z ) ) ) [93] => stdClass Object ( [id] => 4157 [name] => THORChain [symbol] => RUNE [slug] => thorchain [num_market_pairs] => 16 [date_added] => 2019-07-23T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi ) [max_supply] => [circulating_supply] => 158432088.34333 [total_supply] => 500000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => RUNE-B1A ) [cmc_rank] => 94 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.554126540988 [volume_24h] => 5617034.6579326 [percent_change_1h] => -2.0455 [percent_change_24h] => -5.84158 [percent_change_7d] => 4.51822 [market_cap] => 87791425.095196 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:12.000Z ) ) ) [94] => stdClass Object ( [id] => 2405 [name] => IOST [symbol] => IOST [slug] => iostoken [num_market_pairs] => 85 [date_added] => 2018-01-16T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => iot [1] => hardware ) [max_supply] => [circulating_supply] => 15088518010.332 [total_supply] => 22017058356.804 [platform] => [cmc_rank] => 95 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00581196658498 [volume_24h] => 42008732.855438 [percent_change_1h] => -0.902825 [percent_change_24h] => 4.0751 [percent_change_7d] => 1.20024 [market_cap] => 87693962.492919 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:06.000Z ) ) ) [95] => stdClass Object ( [id] => 1776 [name] => MCO [symbol] => MCO [slug] => crypto-com [num_market_pairs] => 62 [date_added] => 2017-07-03T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => medium-of-exchange ) [max_supply] => [circulating_supply] => 15793831.094963 [total_supply] => 31587682.363206 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xb63b606ac810a52cca15e44bb630fd42d8d1d83d ) [cmc_rank] => 96 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 5.35481783337 [volume_24h] => 21743889.80307 [percent_change_1h] => 0.175467 [percent_change_24h] => 4.81593 [percent_change_7d] => 29.069 [market_cap] => 84573088.404539 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:03.000Z ) ) ) [96] => stdClass Object ( [id] => 3964 [name] => Reserve Rights [symbol] => RSR [slug] => reserve-rights [num_market_pairs] => 28 [date_added] => 2019-05-24T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi [1] => store-of-value [2] => stablecoin-asset-backed ) [max_supply] => [circulating_supply] => 6849998999.9999 [total_supply] => 100000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x8762db106b2c2a0bccb3a80d1ed41273552616e8 ) [cmc_rank] => 97 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0122141390029 [volume_24h] => 6876420.48389 [percent_change_1h] => 0.119402 [percent_change_24h] => -0.152772 [percent_change_7d] => 34.0135 [market_cap] => 83666839.955725 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:11.000Z ) ) ) [97] => stdClass Object ( [id] => 1966 [name] => Decentraland [symbol] => MANA [slug] => decentraland [num_market_pairs] => 84 [date_added] => 2017-09-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => payments [2] => gaming ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1440732283.0131 [total_supply] => 2195728865.5441 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x0f5d2fb29fb7d3cfee444a200298f468908cc942 ) [cmc_rank] => 98 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0578884216863 [volume_24h] => 29902777.041705 [percent_change_1h] => 1.72965 [percent_change_24h] => 15.2929 [percent_change_7d] => 25.3737 [market_cap] => 83401717.93613 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:04.000Z ) ) ) [98] => stdClass Object ( [id] => 2776 [name] => Travala.com [symbol] => AVA [slug] => travala [num_market_pairs] => 31 [date_added] => 2018-05-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => hospitality ) [max_supply] => [circulating_supply] => 39403050.99943 [total_supply] => 61228716 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => AVA-645 ) [cmc_rank] => 99 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 2.06870781547 [volume_24h] => 32105874.859205 [percent_change_1h] => 1.52628 [percent_change_24h] => 23.9209 [percent_change_7d] => 7.95176 [market_cap] => 81513399.555884 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:08.000Z ) ) ) [99] => stdClass Object ( [id] => 1521 [name] => Komodo [symbol] => KMD [slug] => komodo [num_market_pairs] => 30 [date_added] => 2017-02-05T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => mineable [2] => enterprise-solutions [3] => equihash [4] => atomic-swaps [5] => hybrid-dpow-pow ) [max_supply] => 200000000 [circulating_supply] => 121158160.90893 [total_supply] => 121158160.90893 [platform] => [cmc_rank] => 100 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.672519867906 [volume_24h] => 4777117.6044619 [percent_change_1h] => -0.450767 [percent_change_24h] => -0.188231 [percent_change_7d] => 2.71164 [market_cap] => 81481270.370208 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:03.000Z ) ) ) [100] => stdClass Object ( [id] => 3890 [name] => Matic Network [symbol] => MATIC [slug] => matic-network [num_market_pairs] => 74 [date_added] => 2019-04-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => state-channels [2] => enterprise-solutions ) [max_supply] => [circulating_supply] => 3753653022 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x7D1AfA7B718fb893dB30A3aBc0Cfc608AaCfeBB0 ) [cmc_rank] => 101 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.021657887137 [volume_24h] => 18676108.973012 [percent_change_1h] => -1.21021 [percent_change_24h] => -0.609725 [percent_change_7d] => 6.46618 [market_cap] => 81296193.501935 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:11.000Z ) ) ) [101] => stdClass Object ( [id] => 2499 [name] => SwissBorg [symbol] => CHSB [slug] => swissborg [num_market_pairs] => 10 [date_added] => 2018-02-02T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => staking [1] => asset-management ) [max_supply] => [circulating_supply] => 715981685.97428 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xba9d4199fab4f26efe3551d490e3821486f135ba ) [cmc_rank] => 102 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.111694766731 [volume_24h] => 730122.14043957 [percent_change_1h] => 0.39847 [percent_change_24h] => 2.21927 [percent_change_7d] => 2.65233 [market_cap] => 79971407.398565 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:06.000Z ) ) ) [102] => stdClass Object ( [id] => 5268 [name] => Energy Web Token [symbol] => EWT [slug] => energy-web-token [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2020-03-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 100000000 [circulating_supply] => 6719730.54 [total_supply] => 46688195.466 [platform] => [cmc_rank] => 103 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 11.7382743623 [volume_24h] => 1763670.1890899 [percent_change_1h] => 0.697313 [percent_change_24h] => -2.50224 [percent_change_7d] => 42.5375 [market_cap] => 78878040.719246 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:13.000Z ) ) ) [103] => stdClass Object ( [id] => 1230 [name] => Steem [symbol] => STEEM [slug] => steem [num_market_pairs] => 32 [date_added] => 2016-04-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => media [1] => content-creation ) [max_supply] => [circulating_supply] => 373354065.227 [total_supply] => 390328159.227 [platform] => [cmc_rank] => 104 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.208982771069 [volume_24h] => 2360997.7061181 [percent_change_1h] => 0.0981706 [percent_change_24h] => 0.0440548 [percent_change_7d] => -1.58975 [market_cap] => 78024567.141015 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:02.000Z ) ) ) [104] => stdClass Object ( [id] => 2087 [name] => KuCoin Shares [symbol] => KCS [slug] => kucoin-shares [num_market_pairs] => 14 [date_added] => 2017-10-24T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => centralized-exchange [1] => marketplace [2] => discount-token ) [max_supply] => [circulating_supply] => 80728394 [total_supply] => 170728394 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x039b5649a59967e3e936d7471f9c3700100ee1ab ) [cmc_rank] => 105 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.93395730747 [volume_24h] => 10266103.792485 [percent_change_1h] => 1.17608 [percent_change_24h] => 3.70379 [percent_change_7d] => 15.7184 [market_cap] => 75396873.496617 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:04.000Z ) ) ) [105] => stdClass Object ( [id] => 1414 [name] => Zcoin [symbol] => XZC [slug] => zcoin [num_market_pairs] => 54 [date_added] => 2016-10-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => privacy [1] => mineable [2] => medium-of-exchange [3] => pow ) [max_supply] => 21400000 [circulating_supply] => 10715734.798165 [total_supply] => 21400000 [platform] => [cmc_rank] => 106 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 6.85966501886 [volume_24h] => 24279538.689243 [percent_change_1h] => 0.192036 [percent_change_24h] => 5.00538 [percent_change_7d] => 22.2877 [market_cap] => 73506351.146353 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:03.000Z ) ) ) [106] => stdClass Object ( [id] => 5794 [name] => pNetwork [symbol] => PNT [slug] => pnetwork [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2020-07-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi ) [max_supply] => 87984177 [circulating_supply] => 57077789.37736 [total_supply] => 59631456.37736 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x89ab32156e46f46d02ade3fecbe5fc4243b9aaed ) [cmc_rank] => 107 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:15.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.27255301206 [volume_24h] => 3871851.461426 [percent_change_1h] => -0.51336 [percent_change_24h] => 1.60719 [percent_change_7d] => 1.68513 [market_cap] => 72634512.793886 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:15.000Z ) ) ) [107] => stdClass Object ( [id] => 463 [name] => BitShares [symbol] => BTS [slug] => bitshares [num_market_pairs] => 57 [date_added] => 2014-07-21T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => decentralized-exchange [1] => pos [2] => marketplace [3] => sha-512 ) [max_supply] => 3600570502 [circulating_supply] => 2751450000 [total_supply] => 2751450000 [platform] => [cmc_rank] => 108 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0259807844347 [volume_24h] => 5858862.46736 [percent_change_1h] => 0.308141 [percent_change_24h] => 0.672666 [percent_change_7d] => -2.88492 [market_cap] => 71484829.332855 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:02.000Z ) ) ) [108] => stdClass Object ( [id] => 5370 [name] => Hive [symbol] => HIVE [slug] => hive-blockchain [num_market_pairs] => 29 [date_added] => 2020-03-26T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 303381649.958 [total_supply] => 386751855.83 [platform] => [cmc_rank] => 109 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.23336325294 [volume_24h] => 6955595.8286207 [percent_change_1h] => 2.39328 [percent_change_24h] => 5.79021 [percent_change_7d] => 3.07021 [market_cap] => 70798128.716503 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:14.000Z ) ) ) [109] => stdClass Object ( [id] => 2758 [name] => Unibright [symbol] => UBT [slug] => unibright [num_market_pairs] => 20 [date_added] => 2018-05-21T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 148594999.24349 [total_supply] => 150000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x8400d94a5cb0fa0d041a3788e395285d61c9ee5e ) [cmc_rank] => 110 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.469393140784 [volume_24h] => 2363991.9088558 [percent_change_1h] => 0.206909 [percent_change_24h] => -1.46181 [percent_change_7d] => 8.27088 [market_cap] => 69749473.399699 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:08.000Z ) ) ) [110] => stdClass Object ( [id] => 2772 [name] => Digitex Futures [symbol] => DGTX [slug] => digitex-futures [num_market_pairs] => 14 [date_added] => 2018-05-23T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => derivatives [1] => centralized-exchange [2] => asset-management ) [max_supply] => [circulating_supply] => 893785715 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x1c83501478f1320977047008496dacbd60bb15ef ) [cmc_rank] => 111 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0769521047943 [volume_24h] => 3645395.1557552 [percent_change_1h] => 2.73497 [percent_change_24h] => -6.25393 [percent_change_7d] => -29.4006 [market_cap] => 68778692.004328 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:08.000Z ) ) ) [111] => stdClass Object ( [id] => 3437 [name] => ABBC Coin [symbol] => ABBC [slug] => abbc-coin [num_market_pairs] => 38 [date_added] => 2018-10-12T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable [1] => platform [2] => dpos [3] => payments ) [max_supply] => 1500000000 [circulating_supply] => 555416924.35072 [total_supply] => 1003278750.0109 [platform] => [cmc_rank] => 112 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.123281673011 [volume_24h] => 46595283.597403 [percent_change_1h] => -0.0900676 [percent_change_24h] => 0.258354 [percent_change_7d] => -23.5925 [market_cap] => 68472727.652581 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:10.000Z ) ) ) [112] => stdClass Object ( [id] => 2570 [name] => TomoChain [symbol] => TOMO [slug] => tomochain [num_market_pairs] => 34 [date_added] => 2018-03-08T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable [1] => platform ) [max_supply] => [circulating_supply] => 71522600 [total_supply] => 100000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => TOMOB-4BC ) [cmc_rank] => 113 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.934853175764 [volume_24h] => 6454024.4200921 [percent_change_1h] => 0.721819 [percent_change_24h] => 1.20133 [percent_change_7d] => 2.8453 [market_cap] => 66863129.748898 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:07.000Z ) ) ) [113] => stdClass Object ( [id] => 3218 [name] => Energi [symbol] => NRG [slug] => energi [num_market_pairs] => 19 [date_added] => 2018-08-23T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => masternodes [1] => marketplace [2] => research [3] => mineable ) [max_supply] => [circulating_supply] => 31629431.342636 [total_supply] => 31629431.342636 [platform] => [cmc_rank] => 114 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 2.0657878322 [volume_24h] => 1842009.4843098 [percent_change_1h] => 0.44317 [percent_change_24h] => -0.47316 [percent_change_7d] => -2.81451 [market_cap] => 65339694.407023 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:09.000Z ) ) ) [114] => stdClass Object ( [id] => 2634 [name] => XinFin Network [symbol] => XDCE [slug] => xinfin-network [num_market_pairs] => 20 [date_added] => 2018-04-12T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 10238450575.333 [total_supply] => 15000000000 [platform] => [cmc_rank] => 115 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00636380348575 [volume_24h] => 2484070.045468 [percent_change_1h] => 5.0095 [percent_change_24h] => 6.06478 [percent_change_7d] => -4.80969 [market_cap] => 65155487.459981 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:07.000Z ) ) ) [115] => stdClass Object ( [id] => 3773 [name] => Fetch.ai [symbol] => FET [slug] => fetch [num_market_pairs] => 32 [date_added] => 2019-03-02T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => technology [1] => ai-big-data ) [max_supply] => 1152997575 [circulating_supply] => 752364251.99971 [total_supply] => 1152997575 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x1d287cc25dad7ccaf76a26bc660c5f7c8e2a05bd ) [cmc_rank] => 116 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0865685425014 [volume_24h] => 11933102.0831 [percent_change_1h] => -1.02488 [percent_change_24h] => 6.93424 [percent_change_7d] => 16.1354 [market_cap] => 65131076.725771 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:10.000Z ) ) ) [116] => stdClass Object ( [id] => 1586 [name] => Ark [symbol] => ARK [slug] => ark [num_market_pairs] => 20 [date_added] => 2017-03-22T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => marketplace [1] => state-channels [2] => dpos [3] => payments ) [max_supply] => [circulating_supply] => 122729149.39399 [total_supply] => 151200046 [platform] => [cmc_rank] => 117 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.529143000175 [volume_24h] => 5960566.3311554 [percent_change_1h] => 0.518363 [percent_change_24h] => 1.92728 [percent_change_7d] => 25.1092 [market_cap] => 64941270.31926 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:03.000Z ) ) ) [117] => stdClass Object ( [id] => 1903 [name] => HyperCash [symbol] => HC [slug] => hypercash [num_market_pairs] => 30 [date_added] => 2017-08-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => marketplace [1] => state-channels [2] => mineable [3] => payments ) [max_supply] => 84000000 [circulating_supply] => 44723212.177052 [total_supply] => 44723212.177052 [platform] => [cmc_rank] => 118 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.44821117505 [volume_24h] => 17558877.376996 [percent_change_1h] => 0.0772303 [percent_change_24h] => -1.17085 [percent_change_7d] => 6.48954 [market_cap] => 64768655.658939 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:03.000Z ) ) ) [118] => stdClass Object ( [id] => 1320 [name] => Ardor [symbol] => ARDR [slug] => ardor [num_market_pairs] => 26 [date_added] => 2016-07-23T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => state-channels [2] => enterprise-solutions ) [max_supply] => 998999495 [circulating_supply] => 998999495 [total_supply] => 998999495 [platform] => [cmc_rank] => 119 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.063769902953 [volume_24h] => 5312808.8594975 [percent_change_1h] => 3.58846 [percent_change_24h] => 7.61723 [percent_change_7d] => 11.6502 [market_cap] => 63706100.846246 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:02.000Z ) ) ) [119] => stdClass Object ( [id] => 4066 [name] => Chiliz [symbol] => CHZ [slug] => chiliz [num_market_pairs] => 51 [date_added] => 2019-07-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => content-creation [1] => sports [2] => payments ) [max_supply] => [circulating_supply] => 4716402860.6603 [total_supply] => 8888888888 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => CHZ-ECD ) [cmc_rank] => 120 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0134190840476 [volume_24h] => 10056894.745067 [percent_change_1h] => -0.111995 [percent_change_24h] => 1.86873 [percent_change_7d] => 6.61553 [market_cap] => 63289806.389542 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:11.000Z ) ) ) [120] => stdClass Object ( [id] => 541 [name] => Syscoin [symbol] => SYS [slug] => syscoin [num_market_pairs] => 11 [date_added] => 2014-08-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => pow [1] => platform [2] => mineable [3] => scaling [4] => scrypt [5] => enterprise-solutions ) [max_supply] => 888000000 [circulating_supply] => 592504471.34494 [total_supply] => 592504471.34494 [platform] => [cmc_rank] => 121 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.105434270415 [volume_24h] => 4585831.1886085 [percent_change_1h] => -1.32366 [percent_change_24h] => -0.942276 [percent_change_7d] => -0.120558 [market_cap] => 62470276.653879 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:02.000Z ) ) ) [121] => stdClass Object ( [id] => 1455 [name] => Golem [symbol] => GNT [slug] => golem-network-tokens [num_market_pairs] => 89 [date_added] => 2016-11-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => distributed-computing [1] => platform [2] => payments ) [max_supply] => [circulating_supply] => 990670000 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xa74476443119A942dE498590Fe1f2454d7D4aC0d ) [cmc_rank] => 122 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0619407070631 [volume_24h] => 5876560.2681012 [percent_change_1h] => 0.554481 [percent_change_24h] => 3.71152 [percent_change_7d] => 1.22465 [market_cap] => 61362800.266201 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:02.000Z ) ) ) [122] => stdClass Object ( [id] => 2300 [name] => WAX [symbol] => WAXP [slug] => wax [num_market_pairs] => 22 [date_added] => 2017-12-21T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => media [1] => payments [2] => collectibles-nfts ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1255283347.77 [total_supply] => 3692201914.5185 [platform] => [cmc_rank] => 123 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0486760157423 [volume_24h] => 1544471.913243 [percent_change_1h] => -0.0223817 [percent_change_24h] => -0.834666 [percent_change_7d] => -4.58124 [market_cap] => 61102191.9971 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:05.000Z ) ) ) [123] => stdClass Object ( [id] => 3701 [name] => RSK Infrastructure Framework [symbol] => RIF [slug] => rsk-infrastructure-framework [num_market_pairs] => 13 [date_added] => 2019-01-16T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => payments [1] => services ) [max_supply] => [circulating_supply] => 623593345.6458 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 3626 [name] => RSK Smart Bitcoin [symbol] => RBTC [slug] => rsk-smart-bitcoin [token_address] => 0x2acc95758f8b5f583470ba265eb685a8f45fc9d5 ) [cmc_rank] => 124 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0958330412323 [volume_24h] => 835059.47763594 [percent_change_1h] => 0.356784 [percent_change_24h] => -0.139439 [percent_change_7d] => 5.23326 [market_cap] => 59760846.805462 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:10.000Z ) ) ) [124] => stdClass Object ( [id] => 4747 [name] => Velas [symbol] => VLX [slug] => velas [num_market_pairs] => 15 [date_added] => 2019-10-03T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1342809240.8 [total_supply] => 2088120361 [platform] => [cmc_rank] => 125 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.044032928789 [volume_24h] => 3305822.2169443 [percent_change_1h] => 0.255838 [percent_change_24h] => -0.39639 [percent_change_7d] => -2.02095 [market_cap] => 59127823.677358 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:12.000Z ) ) ) [125] => stdClass Object ( [id] => 3945 [name] => Harmony [symbol] => ONE [slug] => harmony [num_market_pairs] => 26 [date_added] => 2019-06-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => enterprise-solutions [1] => platform [2] => scaling ) [max_supply] => 12600000000 [circulating_supply] => 6255461110 [total_supply] => 12600000000 [platform] => [cmc_rank] => 126 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00921017215584 [volume_24h] => 12621283.113602 [percent_change_1h] => -1.62629 [percent_change_24h] => 9.6099 [percent_change_7d] => 5.8513 [market_cap] => 57613873.737262 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:11.000Z ) ) ) [126] => stdClass Object ( [id] => 4705 [name] => PAX Gold [symbol] => PAXG [slug] => pax-gold [num_market_pairs] => 21 [date_added] => 2019-09-26T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 27490.028 [total_supply] => 27490.028 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x45804880de22913dafe09f4980848ece6ecbaf78 ) [cmc_rank] => 127 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 2057.39279648 [volume_24h] => 1712390.4794877 [percent_change_1h] => 0.17573 [percent_change_24h] => 0.238496 [percent_change_7d] => 4.67705 [market_cap] => 56557785.582233 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:12.000Z ) ) ) [127] => stdClass Object ( [id] => 1732 [name] => Numeraire [symbol] => NMR [slug] => numeraire [num_market_pairs] => 19 [date_added] => 2017-06-23T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => asset-management [1] => defi [2] => ai-big-data [3] => payments ) [max_supply] => 11000000 [circulating_supply] => 2747666.9097775 [total_supply] => 10979513.30088 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x1776e1f26f98b1a5df9cd347953a26dd3cb46671 ) [cmc_rank] => 128 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 20.4874933182 [volume_24h] => 776072.61708359 [percent_change_1h] => 0.278764 [percent_change_24h] => 1.54495 [percent_change_7d] => 3.49741 [market_cap] => 56292807.454706 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:03.000Z ) ) ) [128] => stdClass Object ( [id] => 2299 [name] => aelf [symbol] => ELF [slug] => aelf [num_market_pairs] => 74 [date_added] => 2017-12-21T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => marketplace [1] => enterprise-solutions ) [max_supply] => 1000000000 [circulating_supply] => 544480199.98647 [total_supply] => 879999999.98647 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xbf2179859fc6d5bee9bf9158632dc51678a4100e ) [cmc_rank] => 129 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.103335398534 [volume_24h] => 14159995.426436 [percent_change_1h] => 0.134575 [percent_change_24h] => 2.14803 [percent_change_7d] => -2.35215 [market_cap] => 56264078.459473 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:05.000Z ) ) ) [129] => stdClass Object ( [id] => 3704 [name] => v.systems [symbol] => VSYS [slug] => v-systems [num_market_pairs] => 37 [date_added] => 2019-03-05T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => discount-token [1] => platform [2] => smart-contracts ) [max_supply] => [circulating_supply] => 2057556400 [total_supply] => 3972414864 [platform] => [cmc_rank] => 130 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0264617910612 [volume_24h] => 2890678.7027643 [percent_change_1h] => 0.450363 [percent_change_24h] => 1.0535 [percent_change_7d] => -2.06907 [market_cap] => 54446627.553435 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:10.000Z ) ) ) [130] => stdClass Object ( [id] => 3874 [name] => IRISnet [symbol] => IRIS [slug] => irisnet [num_market_pairs] => 21 [date_added] => 2019-04-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 807028661.886 [total_supply] => 1996900165.3679 [platform] => [cmc_rank] => 131 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0673143239854 [volume_24h] => 7983897.4897974 [percent_change_1h] => -0.358455 [percent_change_24h] => -10.2915 [percent_change_7d] => 33.5935 [market_cap] => 54324588.811698 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:11.000Z ) ) ) [131] => stdClass Object ( [id] => 1700 [name] => Aeternity [symbol] => AE [slug] => aeternity [num_market_pairs] => 40 [date_added] => 2017-06-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable [1] => privacy [2] => medium-of-exchange ) [max_supply] => [circulating_supply] => 317290175.5 [total_supply] => 363111119.49932 [platform] => [cmc_rank] => 132 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.170435961101 [volume_24h] => 5765220.1396173 [percent_change_1h] => -0.231343 [percent_change_24h] => 0.343626 [percent_change_7d] => 6.38061 [market_cap] => 54077656.009247 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:03.000Z ) ) ) [132] => stdClass Object ( [id] => 1343 [name] => Stratis [symbol] => STRAT [slug] => stratis [num_market_pairs] => 26 [date_added] => 2016-08-12T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => x13 [1] => enterprise-solutions [2] => hybrid-pow-pos [3] => platform ) [max_supply] => [circulating_supply] => 99905401.170045 [total_supply] => 99905401.170045 [platform] => [cmc_rank] => 133 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.539950939315 [volume_24h] => 1951730.5676091 [percent_change_1h] => -0.405526 [percent_change_24h] => -0.414045 [percent_change_7d] => -4.56258 [market_cap] => 53944015.204408 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:02.000Z ) ) ) [133] => stdClass Object ( [id] => 2642 [name] => CyberVein [symbol] => CVT [slug] => cybervein [num_market_pairs] => 10 [date_added] => 2018-04-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1060404495.65 [total_supply] => 2147483648 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xbe428c3867f05dea2a89fc76a102b544eac7f772 ) [cmc_rank] => 134 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0499027175967 [volume_24h] => 921284.26213644 [percent_change_1h] => -0.0908046 [percent_change_24h] => 21.3037 [percent_change_7d] => 34.6744 [market_cap] => 52917066.084693 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:07.000Z ) ) ) [134] => stdClass Object ( [id] => 2492 [name] => Elastos [symbol] => ELA [slug] => elastos [num_market_pairs] => 24 [date_added] => 2018-01-31T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable [1] => state-channels [2] => platform ) [max_supply] => [circulating_supply] => 21774225.426523 [total_supply] => 23065194.83939 [platform] => [cmc_rank] => 135 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 2.39157522495 [volume_24h] => 4635188.0320088 [percent_change_1h] => 0.166578 [percent_change_24h] => -4.26867 [percent_change_7d] => -17.4745 [market_cap] => 52074698.072549 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:06.000Z ) ) ) [135] => stdClass Object ( [id] => 4134 [name] => Akropolis [symbol] => AKRO [slug] => akropolis [num_market_pairs] => 24 [date_added] => 2019-07-19T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1535848457.5 [total_supply] => 4000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x8ab7404063ec4dbcfd4598215992dc3f8ec853d7 ) [cmc_rank] => 136 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0337655430957 [volume_24h] => 31421402.25685 [percent_change_1h] => -0.234988 [percent_change_24h] => 27.645 [percent_change_7d] => 227.014 [market_cap] => 51858757.280181 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:12.000Z ) ) ) [136] => stdClass Object ( [id] => 2137 [name] => Electroneum [symbol] => ETN [slug] => electroneum [num_market_pairs] => 26 [date_added] => 2017-11-02T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => medium-of-exchange [1] => mineable [2] => wallet ) [max_supply] => 21000000000 [circulating_supply] => 10179908575.92 [total_supply] => 10179908575.92 [platform] => [cmc_rank] => 137 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00503770811009 [volume_24h] => 268876.79711434 [percent_change_1h] => -0.176832 [percent_change_24h] => 2.68438 [percent_change_7d] => -1.84972 [market_cap] => 51283407.992887 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:05.000Z ) ) ) [137] => stdClass Object ( [id] => 2603 [name] => Pundi X [symbol] => NPXS [slug] => pundi-x [num_market_pairs] => 59 [date_added] => 2018-03-22T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => medium-of-exchange ) [max_supply] => [circulating_supply] => 234566874619.47 [total_supply] => 258549026523.59 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xa15c7ebe1f07caf6bff097d8a589fb8ac49ae5b3 ) [cmc_rank] => 138 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.000209063451145 [volume_24h] => 3544790.4855696 [percent_change_1h] => 2.68194 [percent_change_24h] => 4.69839 [percent_change_7d] => 3.85753 [market_cap] => 49039360.332242 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:07.000Z ) ) ) [138] => stdClass Object ( [id] => 3581 [name] => Kleros [symbol] => PNK [slug] => kleros [num_market_pairs] => 19 [date_added] => 2018-11-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 504968878.11236 [total_supply] => 764626704 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x93ed3fbe21207ec2e8f2d3c3de6e058cb73bc04d ) [cmc_rank] => 139 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0966986598971 [volume_24h] => 3168406.0827174 [percent_change_1h] => 1.23487 [percent_change_24h] => 11.0785 [percent_change_7d] => 48.4717 [market_cap] => 48829813.803207 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:10.000Z ) ) ) [139] => stdClass Object ( [id] => 2062 [name] => Aion [symbol] => AION [slug] => aion [num_market_pairs] => 20 [date_added] => 2017-10-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => marketplace [1] => payments [2] => mineable [3] => ai-big-data ) [max_supply] => [circulating_supply] => 448954390 [total_supply] => 448954390 [platform] => [cmc_rank] => 140 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.105182174622 [volume_24h] => 1803868.0870976 [percent_change_1h] => 0.34035 [percent_change_24h] => 1.0358 [percent_change_7d] => 2.12462 [market_cap] => 47221999.046293 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:04.000Z ) ) ) [140] => stdClass Object ( [id] => 2092 [name] => NULS [symbol] => NULS [slug] => nuls [num_market_pairs] => 38 [date_added] => 2017-10-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => mineable [2] => enterprise-solutions ) [max_supply] => 210000000 [circulating_supply] => 98181774.49842 [total_supply] => 110258673.46285 [platform] => [cmc_rank] => 141 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.476393194684 [volume_24h] => 28088291.159711 [percent_change_1h] => 0.0488912 [percent_change_24h] => -0.379717 [percent_change_7d] => 8.37539 [market_cap] => 46773129.213046 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:04.000Z ) ) ) [141] => stdClass Object ( [id] => 4078 [name] => Super Zero Protocol [symbol] => SERO [slug] => super-zero-protocol [num_market_pairs] => 16 [date_added] => 2019-07-19T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 647367590 [circulating_supply] => 282627004 [total_supply] => 642120718 [platform] => [cmc_rank] => 142 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.161640018166 [volume_24h] => 4226788.6871478 [percent_change_1h] => 0.726969 [percent_change_24h] => 0.278717 [percent_change_7d] => 3.19075 [market_cap] => 45683834.060762 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:11.000Z ) ) ) [142] => stdClass Object ( [id] => 291 [name] => MaidSafeCoin [symbol] => MAID [slug] => maidsafecoin [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2014-04-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => filesharing [2] => distributed-computing ) [max_supply] => [circulating_supply] => 452552412 [total_supply] => 452552412 [platform] => stdClass Object ( [id] => 83 [name] => Omni [symbol] => OMNI [slug] => omni [token_address] => 3 ) [cmc_rank] => 143 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:01.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.100509607591 [volume_24h] => 455497.2345449 [percent_change_1h] => 1.77581 [percent_change_24h] => -8.49092 [percent_change_7d] => -7.15547 [market_cap] => 45485865.344481 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:01.000Z ) ) ) [143] => stdClass Object ( [id] => 1817 [name] => Voyager Token [symbol] => VGX [slug] => voyager-token [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2017-07-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => wallet [1] => asset-management ) [max_supply] => 222295208.238 [circulating_supply] => 222295208 [total_supply] => 222295208.238 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x5af2be193a6abca9c8817001f45744777db30756 ) [cmc_rank] => 144 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.202977389429 [volume_24h] => 2857242.84322 [percent_change_1h] => 1.09826 [percent_change_24h] => 5.72156 [percent_change_7d] => 24.9803 [market_cap] => 45120901.002417 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:04.000Z ) ) ) [144] => stdClass Object ( [id] => 2916 [name] => Nimiq [symbol] => NIM [slug] => nimiq [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2018-07-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => 21000000000 [circulating_supply] => 6326696056.8451 [total_supply] => 7152696056.8451 [platform] => [cmc_rank] => 145 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00711523247189 [volume_24h] => 2378642.4771827 [percent_change_1h] => -0.286331 [percent_change_24h] => -1.66676 [percent_change_7d] => 14.0353 [market_cap] => 45015913.223443 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:08.000Z ) ) ) [145] => stdClass Object ( [id] => 2346 [name] => WaykiChain [symbol] => WICC [slug] => waykichain [num_market_pairs] => 21 [date_added] => 2018-01-09T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform ) [max_supply] => [circulating_supply] => 189000000 [total_supply] => 210000000 [platform] => [cmc_rank] => 146 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.236551568016 [volume_24h] => 1853672.9661294 [percent_change_1h] => 0.827488 [percent_change_24h] => 4.63524 [percent_change_7d] => 7.87293 [market_cap] => 44708246.355024 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:06.000Z ) ) ) [146] => stdClass Object ( [id] => 372 [name] => Bytecoin [symbol] => BCN [slug] => bytecoin-bcn [num_market_pairs] => 15 [date_added] => 2014-06-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable [1] => payments [2] => cryptonight [3] => privacy [4] => pow [5] => medium-of-exchange ) [max_supply] => 184470000000 [circulating_supply] => 184066828814.06 [total_supply] => 184066828814.06 [platform] => [cmc_rank] => 147 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:01.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.000236006978379 [volume_24h] => 56011.701669234 [percent_change_1h] => 0.047285 [percent_change_24h] => -1.56599 [percent_change_7d] => 3.32087 [market_cap] => 43441056.088211 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:01.000Z ) ) ) [147] => stdClass Object ( [id] => 3012 [name] => VeThor Token [symbol] => VTHO [slug] => vethor-token [num_market_pairs] => 24 [date_added] => 2018-07-30T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 26337149513 [total_supply] => 26337149513 [platform] => stdClass Object ( [id] => 3077 [name] => VeChain [symbol] => VET [slug] => vechain [token_address] => 0x0000000000000000000000000000456E65726779 ) [cmc_rank] => 148 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00162904237997 [volume_24h] => 5254254.4931762 [percent_change_1h] => 0.0568312 [percent_change_24h] => 0.907538 [percent_change_7d] => -2.194 [market_cap] => 42904332.724283 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:09.000Z ) ) ) [148] => stdClass Object ( [id] => 2320 [name] => Utrust [symbol] => UTK [slug] => utrust [num_market_pairs] => 24 [date_added] => 2017-12-29T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => smart-contracts [1] => payments [2] => cybersecurity ) [max_supply] => [circulating_supply] => 450000000 [total_supply] => 500000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x70a72833d6bf7f508c8224ce59ea1ef3d0ea3a38 ) [cmc_rank] => 149 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0931313163316 [volume_24h] => 3456069.6375019 [percent_change_1h] => -0.913336 [percent_change_24h] => 1.72092 [percent_change_7d] => 28.7597 [market_cap] => 41909092.34922 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:05.000Z ) ) ) [149] => stdClass Object ( [id] => 3724 [name] => SOLVE [symbol] => SOLVE [slug] => solve [num_market_pairs] => 20 [date_added] => 2019-02-04T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => enterprise-solutions [1] => health [2] => wallet ) [max_supply] => 1000000000 [circulating_supply] => 340523877.94968 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x446c9033e7516d820cc9a2ce2d0b7328b579406f ) [cmc_rank] => 150 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.119651635398 [volume_24h] => 1481228.7403947 [percent_change_1h] => -0.288878 [percent_change_24h] => -1.34241 [percent_change_7d] => -3.42403 [market_cap] => 40744238.888748 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:10.000Z ) ) ) [150] => stdClass Object ( [id] => 3783 [name] => Ankr [symbol] => ANKR [slug] => ankr [num_market_pairs] => 33 [date_added] => 2019-03-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => enterprise-solutions ) [max_supply] => [circulating_supply] => 5829566044.4583 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => ANKR-E97 ) [cmc_rank] => 151 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00698791002139 [volume_24h] => 29182298.170933 [percent_change_1h] => 0.494039 [percent_change_24h] => 17.7419 [percent_change_7d] => 19.3525 [market_cap] => 40736482.982425 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:10.000Z ) ) ) [151] => stdClass Object ( [id] => 2132 [name] => Power Ledger [symbol] => POWR [slug] => power-ledger [num_market_pairs] => 46 [date_added] => 2017-11-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => energy [1] => sharing-economy ) [max_supply] => [circulating_supply] => 422257509.14937 [total_supply] => 999506122.99937 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x595832f8fc6bf59c85c527fec3740a1b7a361269 ) [cmc_rank] => 152 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0964621534661 [volume_24h] => 2456553.2607818 [percent_change_1h] => 0.0539877 [percent_change_24h] => 4.25238 [percent_change_7d] => 1.97129 [market_cap] => 40731868.64978 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:05.000Z ) ) ) [152] => stdClass Object ( [id] => 2467 [name] => OriginTrail [symbol] => TRAC [slug] => origintrail [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2018-01-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => enterprise-solutions [1] => logistics [2] => smart-contracts ) [max_supply] => [circulating_supply] => 318944195.11986 [total_supply] => 500000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xaa7a9ca87d3694b5755f213b5d04094b8d0f0a6f ) [cmc_rank] => 153 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.127359896983 [volume_24h] => 696830.9422111 [percent_change_1h] => -0.671578 [percent_change_24h] => 4.59554 [percent_change_7d] => 49.6282 [market_cap] => 40620699.833791 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:06.000Z ) ) ) [153] => stdClass Object ( [id] => 118 [name] => ReddCoin [symbol] => RDD [slug] => reddcoin [num_market_pairs] => 11 [date_added] => 2014-02-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => content-creation [1] => hybrid-pow-pos [2] => media [3] => scrypt ) [max_supply] => [circulating_supply] => 28808713173.789 [total_supply] => 28808713173.789 [platform] => [cmc_rank] => 154 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:01.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00140512100203 [volume_24h] => 378009.91447686 [percent_change_1h] => -1.24771 [percent_change_24h] => 3.4411 [percent_change_7d] => 12.7644 [market_cap] => 40479727.921949 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:01.000Z ) ) ) [154] => stdClass Object ( [id] => 1772 [name] => Storj [symbol] => STORJ [slug] => storj [num_market_pairs] => 47 [date_added] => 2017-07-02T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => filesharing [1] => distributed-computing [2] => platform ) [max_supply] => [circulating_supply] => 197189614.97295 [total_supply] => 424999998.00001 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xb64ef51c888972c908cfacf59b47c1afbc0ab8ac ) [cmc_rank] => 155 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.199317673083 [volume_24h] => 4264576.8947439 [percent_change_1h] => -0.829325 [percent_change_24h] => 0.935403 [percent_change_7d] => 7.46657 [market_cap] => 39303375.21254 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:04.000Z ) ) ) [155] => stdClass Object ( [id] => 4269 [name] => Gatechain Token [symbol] => GT [slug] => gatechain-token [num_market_pairs] => 16 [date_added] => 2019-08-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => centralized-exchange [1] => marketplace [2] => discount-token ) [max_supply] => [circulating_supply] => 70519042.564256 [total_supply] => 300000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xe66747a101bff2dba3697199dcce5b743b454759 ) [cmc_rank] => 156 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.557226937583 [volume_24h] => 19566329.485682 [percent_change_1h] => 0.245549 [percent_change_24h] => 0.0527199 [percent_change_7d] => 1.44374 [market_cap] => 39295110.129365 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:12.000Z ) ) ) [156] => stdClass Object ( [id] => 3835 [name] => Orbs [symbol] => ORBS [slug] => orbs [num_market_pairs] => 19 [date_added] => 2019-04-03T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => services [1] => enterprise-solutions ) [max_supply] => [circulating_supply] => 2190387553.9114 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xff56cc6b1e6ded347aa0b7676c85ab0b3d08b0fa ) [cmc_rank] => 157 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0173368101492 [volume_24h] => 477219.88803861 [percent_change_1h] => -0.127771 [percent_change_24h] => 2.30188 [percent_change_7d] => 2.91075 [market_cap] => 37974333.175332 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:10.000Z ) ) ) [157] => stdClass Object ( [id] => 2989 [name] => STASIS EURO [symbol] => EURS [slug] => stasis-euro [num_market_pairs] => 31 [date_added] => 2018-07-30T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => stablecoin-asset-backed [1] => marketplace [2] => wallet ) [max_supply] => [circulating_supply] => 31979207 [total_supply] => 31979207 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xdb25f211ab05b1c97d595516f45794528a807ad8 ) [cmc_rank] => 158 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.18436095141 [volume_24h] => 782827.13732531 [percent_change_1h] => -0.0142703 [percent_change_24h] => 1.17136 [percent_change_7d] => 3.04453 [market_cap] => 37874924.027857 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:08.000Z ) ) ) [158] => stdClass Object ( [id] => 2441 [name] => Molecular Future [symbol] => MOF [slug] => molecular-future [num_market_pairs] => 14 [date_added] => 2018-01-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => technology ) [max_supply] => [circulating_supply] => 85481224.8 [total_supply] => 100000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x653430560be843c4a3d143d0110e896c2ab8ac0d ) [cmc_rank] => 159 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.432268953034 [volume_24h] => 5805852.406818 [percent_change_1h] => 0.116734 [percent_change_24h] => -0.184559 [percent_change_7d] => 0.216539 [market_cap] => 36950879.54836 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:06.000Z ) ) ) [159] => stdClass Object ( [id] => 3809 [name] => DOS Network [symbol] => DOS [slug] => dos-network [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2019-03-22T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 265869623.68485 [total_supply] => 950000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x70861e862e1ac0c96f853c8231826e469ead37b1 ) [cmc_rank] => 160 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.138587031067 [volume_24h] => 1834714.4149132 [percent_change_1h] => 4.25758 [percent_change_24h] => 31.0672 [percent_change_7d] => 376.835 [market_cap] => 36846081.797384 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:10.000Z ) ) ) [160] => stdClass Object ( [id] => 5034 [name] => Kusama [symbol] => KSM [slug] => kusama [num_market_pairs] => 17 [date_added] => 2019-12-12T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 2985094.0304521 [total_supply] => 9283320.0684695 [platform] => [cmc_rank] => 161 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 12.1211873653 [volume_24h] => 10649921.22508 [percent_change_1h] => 0.354585 [percent_change_24h] => 18.5448 [percent_change_7d] => 14.0917 [market_cap] => 36182884.046149 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:13.000Z ) ) ) [161] => stdClass Object ( [id] => 2606 [name] => Wanchain [symbol] => WAN [slug] => wanchain [num_market_pairs] => 21 [date_added] => 2018-03-23T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => marketplace [1] => interoperability [2] => enterprise-solutions ) [max_supply] => [circulating_supply] => 123899997.0584 [total_supply] => 210000000 [platform] => [cmc_rank] => 162 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.286500039101 [volume_24h] => 3515187.4488647 [percent_change_1h] => -0.00250389 [percent_change_24h] => 5.76532 [percent_change_7d] => 7.10109 [market_cap] => 35497354.001845 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:07.000Z ) ) ) [162] => stdClass Object ( [id] => 1659 [name] => Gnosis [symbol] => GNO [slug] => gnosis-gno [num_market_pairs] => 25 [date_added] => 2017-05-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => services [1] => prediction-markets ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1104590 [total_supply] => 10000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x6810e776880c02933d47db1b9fc05908e5386b96 ) [cmc_rank] => 163 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 31.9276776384 [volume_24h] => 311825.00512112 [percent_change_1h] => 0.506184 [percent_change_24h] => 3.26144 [percent_change_7d] => 7.72434 [market_cap] => 35266993.4426 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:03.000Z ) ) ) [163] => stdClass Object ( [id] => 2143 [name] => Streamr [symbol] => DATA [slug] => streamr [num_market_pairs] => 30 [date_added] => 2017-11-03T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => content-creation [1] => media [2] => payments ) [max_supply] => [circulating_supply] => 683943834.63693 [total_supply] => 987154514 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x0cf0ee63788a0849fe5297f3407f701e122cc023 ) [cmc_rank] => 164 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0504647158681 [volume_24h] => 846277.99765045 [percent_change_1h] => -0.139281 [percent_change_24h] => 0.0354504 [percent_change_7d] => -0.097392 [market_cap] => 34515031.284691 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:05.000Z ) ) ) [164] => stdClass Object ( [id] => 3513 [name] => Fantom [symbol] => FTM [slug] => fantom [num_market_pairs] => 33 [date_added] => 2018-10-29T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => enterprise-solutions [1] => platform ) [max_supply] => 3175000000 [circulating_supply] => 2113955538.5169 [total_supply] => 2132239132.5899 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => FTM-A64 ) [cmc_rank] => 165 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0162411879013 [volume_24h] => 12865988.64208 [percent_change_1h] => -1.02199 [percent_change_24h] => 15.3183 [percent_change_7d] => 21.9944 [market_cap] => 34333149.116047 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:10.000Z ) ) ) [165] => stdClass Object ( [id] => 3628 [name] => MXC [symbol] => MXC [slug] => mxc [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2018-12-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 2507238083.3783 [total_supply] => 2642132373 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x5ca381bbfb58f0092df149bd3d243b08b9a8386e ) [cmc_rank] => 166 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0136925733961 [volume_24h] => 3993142.2289734 [percent_change_1h] => -1.98484 [percent_change_24h] => 12.5627 [percent_change_7d] => 20.8532 [market_cap] => 34330541.478155 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:10.000Z ) ) ) [166] => stdClass Object ( [id] => 1750 [name] => GXChain [symbol] => GXC [slug] => gxchain [num_market_pairs] => 24 [date_added] => 2017-06-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => decentralized-exchange ) [max_supply] => 100000000 [circulating_supply] => 65000000 [total_supply] => 99898145.30746 [platform] => [cmc_rank] => 167 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.527817707642 [volume_24h] => 2174230.7211498 [percent_change_1h] => 0.13387 [percent_change_24h] => 0.386332 [percent_change_7d] => 0.461092 [market_cap] => 34308150.99673 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:03.000Z ) ) ) [167] => stdClass Object ( [id] => 5426 [name] => Solana [symbol] => SOL [slug] => solana [num_market_pairs] => 16 [date_added] => 2020-04-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 17244550.598809 [total_supply] => 488624246.0172 [platform] => [cmc_rank] => 168 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.98055729613 [volume_24h] => 6714128.5300708 [percent_change_1h] => 0.769537 [percent_change_24h] => 9.68602 [percent_change_7d] => 16.7548 [market_cap] => 34153820.506954 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:14.000Z ) ) ) [168] => stdClass Object ( [id] => 2777 [name] => IoTeX [symbol] => IOTX [slug] => iotex [num_market_pairs] => 23 [date_added] => 2018-05-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => iot ) [max_supply] => 10000000000 [circulating_supply] => 4823952132.63 [total_supply] => 9734304443.32 [platform] => [cmc_rank] => 169 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00707739347271 [volume_24h] => 3149974.6112202 [percent_change_1h] => 0.219566 [percent_change_24h] => 2.27544 [percent_change_7d] => -2.16903 [market_cap] => 34141007.336141 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:08.000Z ) ) ) [169] => stdClass Object ( [id] => 3822 [name] => Theta Fuel [symbol] => TFUEL [slug] => theta-fuel [num_market_pairs] => 13 [date_added] => 2019-03-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => content-creation [1] => media [2] => payments ) [max_supply] => [circulating_supply] => 3838301572 [total_supply] => 5000000000 [platform] => [cmc_rank] => 170 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00888205357389 [volume_24h] => 5316304.4788199 [percent_change_1h] => 1.19567 [percent_change_24h] => -0.692637 [percent_change_7d] => 8.73482 [market_cap] => 34092000.19525 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:11.000Z ) ) ) [170] => stdClass Object ( [id] => 4862 [name] => DAD [symbol] => DAD [slug] => dad [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2019-10-31T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 124601733 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x5b322514ff727253292637d9054301600c2c81e8 ) [cmc_rank] => 171 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.271223867029 [volume_24h] => 3610059.3544501 [percent_change_1h] => 0.400278 [percent_change_24h] => 1.84404 [percent_change_7d] => -5.35816 [market_cap] => 33794963.862775 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:12.000Z ) ) ) [171] => stdClass Object ( [id] => 3930 [name] => Thunder Token [symbol] => TT [slug] => thunder-token [num_market_pairs] => 13 [date_added] => 2019-05-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform ) [max_supply] => 10000000000 [circulating_supply] => 5887905379.4705 [total_supply] => 10000000000 [platform] => [cmc_rank] => 172 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00547309423309 [volume_24h] => 5378472.2359148 [percent_change_1h] => 0.0153372 [percent_change_24h] => 0.674286 [percent_change_7d] => -10.9047 [market_cap] => 32225060.97736 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:11.000Z ) ) ) [172] => stdClass Object ( [id] => 3721 [name] => Huobi Pool Token [symbol] => HPT [slug] => huobi-pool-token [num_market_pairs] => 11 [date_added] => 2019-02-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 4978845596.976 [total_supply] => 9831945597.436 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xa66Daa57432024023DB65477BA87D4E7F5f95213 ) [cmc_rank] => 173 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0063454099234 [volume_24h] => 1679514.2613026 [percent_change_1h] => 0.25055 [percent_change_24h] => 0.0570667 [percent_change_7d] => 9.05244 [market_cap] => 31592816.258128 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:10.000Z ) ) ) [173] => stdClass Object ( [id] => 5117 [name] => Origin Protocol [symbol] => OGN [slug] => origin-protocol [num_market_pairs] => 27 [date_added] => 2020-01-09T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 99205412.02 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x8207c1ffc5b6804f6024322ccf34f29c3541ae26 ) [cmc_rank] => 174 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.312757251397 [volume_24h] => 9726469.1517377 [percent_change_1h] => -0.115768 [percent_change_24h] => 3.53099 [percent_change_7d] => -4.41297 [market_cap] => 31027211.987082 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:13.000Z ) ) ) [174] => stdClass Object ( [id] => 1925 [name] => Waltonchain [symbol] => WTC [slug] => waltonchain [num_market_pairs] => 38 [date_added] => 2017-08-27T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => logistics [1] => iot ) [max_supply] => 100000000 [circulating_supply] => 69654138.010668 [total_supply] => 70000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xb7cb1c96db6b22b0d3d9536e0108d062bd488f74 ) [cmc_rank] => 175 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.443280228821 [volume_24h] => 4886475.0919641 [percent_change_1h] => -0.674864 [percent_change_24h] => 0.344263 [percent_change_7d] => 2.96214 [market_cap] => 30876302.235699 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:04.000Z ) ) ) [175] => stdClass Object ( [id] => 1757 [name] => FunFair [symbol] => FUN [slug] => funfair [num_market_pairs] => 28 [date_added] => 2017-06-27T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => payments [1] => marketplace ) [max_supply] => [circulating_supply] => 6548879188.6634 [total_supply] => 10999873621.398 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x419d0d8bdd9af5e606ae2232ed285aff190e711b ) [cmc_rank] => 176 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00469408584915 [volume_24h] => 2062028.7300139 [percent_change_1h] => -0.662968 [percent_change_24h] => 3.49419 [percent_change_7d] => -4.05433 [market_cap] => 30741001.127298 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:04.000Z ) ) ) [176] => stdClass Object ( [id] => 1886 [name] => Dent [symbol] => DENT [slug] => dent [num_market_pairs] => 34 [date_added] => 2017-08-12T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => services ) [max_supply] => [circulating_supply] => 82503941182.736 [total_supply] => 100000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x3597bfd533a99c9aa083587b074434e61eb0a258 ) [cmc_rank] => 177 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.000368365577917 [volume_24h] => 5093998.3530492 [percent_change_1h] => 9.72196 [percent_change_24h] => 46.2996 [percent_change_7d] => 69.6448 [market_cap] => 30391611.974209 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:04.000Z ) ) ) [177] => stdClass Object ( [id] => 2900 [name] => Project Pai [symbol] => PAI [slug] => project-pai [num_market_pairs] => 14 [date_added] => 2018-07-05T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => ai-big-data [1] => services [2] => identity ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1477940024 [total_supply] => 1689219000 [platform] => [cmc_rank] => 178 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0205186338047 [volume_24h] => 461984.35951492 [percent_change_1h] => 0.610797 [percent_change_24h] => 5.69031 [percent_change_7d] => 14.1809 [market_cap] => 30325310.137766 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:08.000Z ) ) ) [178] => stdClass Object ( [id] => 2447 [name] => Crypterium [symbol] => CRPT [slug] => crpt [num_market_pairs] => 10 [date_added] => 2018-01-22T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => smart-contracts [1] => services ) [max_supply] => [circulating_supply] => 99489833.001873 [total_supply] => 99489833.001873 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x80a7e048f37a50500351c204cb407766fa3bae7f ) [cmc_rank] => 179 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.301074125787 [volume_24h] => 179474.34505413 [percent_change_1h] => 0.337952 [percent_change_24h] => -1.00555 [percent_change_7d] => -2.12813 [market_cap] => 29953814.495733 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:06.000Z ) ) ) [179] => stdClass Object ( [id] => 3702 [name] => Beam [symbol] => BEAM [slug] => beam [num_market_pairs] => 37 [date_added] => 2019-01-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable [1] => mimble-wimble [2] => medium-of-exchange ) [max_supply] => 262800000 [circulating_supply] => 67920160 [total_supply] => 67920160 [platform] => [cmc_rank] => 180 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.434828940745 [volume_24h] => 9938182.3365253 [percent_change_1h] => 0.470591 [percent_change_24h] => 4.93082 [percent_change_7d] => 8.15371 [market_cap] => 29533651.228031 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:10.000Z ) ) ) [180] => stdClass Object ( [id] => 2505 [name] => Bluzelle [symbol] => BLZ [slug] => bluzelle [num_market_pairs] => 23 [date_added] => 2018-02-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => distributed-computing [1] => platform [2] => smart-contracts ) [max_supply] => [circulating_supply] => 238312278.20485 [total_supply] => 500000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x5732046a883704404f284ce41ffadd5b007fd668 ) [cmc_rank] => 181 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.123580642817 [volume_24h] => 9785503.2018062 [percent_change_1h] => -2.73 [percent_change_24h] => -2.58954 [percent_change_7d] => 44.1144 [market_cap] => 29450784.531739 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:06.000Z ) ) ) [181] => stdClass Object ( [id] => 2096 [name] => Ripio Credit Network [symbol] => RCN [slug] => ripio-credit-network [num_market_pairs] => 23 [date_added] => 2017-10-26T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => services ) [max_supply] => [circulating_supply] => 512848856.76109 [total_supply] => 999942647.35309 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xf970b8e36e23f7fc3fd752eea86f8be8d83375a6 ) [cmc_rank] => 182 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0565118127361 [volume_24h] => 477897.4322595 [percent_change_1h] => 0.215375 [percent_change_24h] => 1.73786 [percent_change_7d] => 6.2376 [market_cap] => 28982018.555206 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:05.000Z ) ) ) [182] => stdClass Object ( [id] => 2071 [name] => Request [symbol] => REQ [slug] => request [num_market_pairs] => 29 [date_added] => 2017-10-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => payments [1] => medium-of-exchange [2] => smart-contracts ) [max_supply] => 999983984 [circulating_supply] => 799401135.31118 [total_supply] => 999966002.08518 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x8f8221afbb33998d8584a2b05749ba73c37a938a ) [cmc_rank] => 183 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0362257589951 [volume_24h] => 745806.16139041 [percent_change_1h] => -1.93218 [percent_change_24h] => -1.56639 [percent_change_7d] => -1.44706 [market_cap] => 28958912.868192 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:05.000Z ) ) ) [183] => stdClass Object ( [id] => 2638 [name] => Cortex [symbol] => CTXC [slug] => cortex [num_market_pairs] => 27 [date_added] => 2018-04-16T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => smart-contracts [2] => mineable [3] => iot ) [max_supply] => 299792458 [circulating_supply] => 249938725.35 [total_supply] => 299792458 [platform] => [cmc_rank] => 184 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.115376533853 [volume_24h] => 18145708.399888 [percent_change_1h] => -0.921965 [percent_change_24h] => 2.74001 [percent_change_7d] => -3.93679 [market_cap] => 28837063.80652 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:07.000Z ) ) ) [184] => stdClass Object ( [id] => 5161 [name] => WazirX [symbol] => WRX [slug] => wazirx [num_market_pairs] => 24 [date_added] => 2020-02-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 228379456.0101 [total_supply] => 999166667 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => WRX-ED1 ) [cmc_rank] => 185 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.126128524105 [volume_24h] => 3722132.8460046 [percent_change_1h] => -0.0109107 [percent_change_24h] => 0.51887 [percent_change_7d] => -0.100977 [market_cap] => 28805163.722457 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:13.000Z ) ) ) [185] => stdClass Object ( [id] => 3814 [name] => Celer Network [symbol] => CELR [slug] => celer-network [num_market_pairs] => 26 [date_added] => 2019-03-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => state-channels [1] => enterprise-solutions [2] => platform ) [max_supply] => 10000000000 [circulating_supply] => 3861794541.5645 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x4f9254c83eb525f9fcf346490bbb3ed28a81c667 ) [cmc_rank] => 186 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00744261872017 [volume_24h] => 7311658.3731119 [percent_change_1h] => 1.747 [percent_change_24h] => 7.67527 [percent_change_7d] => 3.37288 [market_cap] => 28741864.348498 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:11.000Z ) ) ) [186] => stdClass Object ( [id] => 3992 [name] => COTI [symbol] => COTI [slug] => coti [num_market_pairs] => 19 [date_added] => 2019-06-04T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi ) [max_supply] => 2000000000 [circulating_supply] => 568032882.87 [total_supply] => 2000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => COTI-CBB ) [cmc_rank] => 187 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0496954710371 [volume_24h] => 10159179.343405 [percent_change_1h] => -1.16012 [percent_change_24h] => 6.7838 [percent_change_7d] => 15.0057 [market_cap] => 28228661.678787 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:11.000Z ) ) ) [187] => stdClass Object ( [id] => 3801 [name] => BORA [symbol] => BORA [slug] => bora [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2019-03-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => gaming [1] => marketplace [2] => wallet ) [max_supply] => [circulating_supply] => 677177024.77903 [total_supply] => 1205750000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x26fb86579e371c7aedc461b2ddef0a8628c93d3b ) [cmc_rank] => 188 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0414142484693 [volume_24h] => 132915979.48506 [percent_change_1h] => -1.49844 [percent_change_24h] => -20.4913 [percent_change_7d] => 85.7193 [market_cap] => 28044777.5619 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:10.000Z ) ) ) [188] => stdClass Object ( [id] => 4191 [name] => NOIA Network [symbol] => NOIA [slug] => noia-network [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2019-07-31T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 302111070.91193 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xfc858154c0b2c4a3323046fb505811f110ebda57 ) [cmc_rank] => 189 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0918940319535 [volume_24h] => 905161.10358968 [percent_change_1h] => 0.861416 [percent_change_24h] => 47.764 [percent_change_7d] => 42.1058 [market_cap] => 27762204.403887 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:12.000Z ) ) ) [189] => stdClass Object ( [id] => 4090 [name] => Wirex Token [symbol] => WXT [slug] => wirex-token [num_market_pairs] => 14 [date_added] => 2019-07-09T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => payments [1] => asset-management ) [max_supply] => [circulating_supply] => 2700500000.4848 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 512 [name] => Stellar [symbol] => XLM [slug] => stellar [token_address] => GASBLVHS5FOABSDNW5SPPH3QRJYXY5JHA2AOA2QHH2FJLZBRXSG4SWXT ) [cmc_rank] => 190 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0102141671997 [volume_24h] => 2510519.167716 [percent_change_1h] => 0.212803 [percent_change_24h] => 0.798409 [percent_change_7d] => -0.347956 [market_cap] => 27583358.527742 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:11.000Z ) ) ) [190] => stdClass Object ( [id] => 1169 [name] => PIVX [symbol] => PIVX [slug] => pivx [num_market_pairs] => 21 [date_added] => 2016-02-13T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => quark [1] => privacy [2] => hybrid-pow-pos [3] => medium-of-exchange ) [max_supply] => [circulating_supply] => 56781165.992094 [total_supply] => 56781165.992094 [platform] => [cmc_rank] => 191 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.482347511277 [volume_24h] => 425945.67736961 [percent_change_1h] => 0.910323 [percent_change_24h] => 4.01253 [percent_change_7d] => 6.17092 [market_cap] => 27388254.103693 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:02.000Z ) ) ) [191] => stdClass Object ( [id] => 4293 [name] => Perlin [symbol] => PERL [slug] => perlin [num_market_pairs] => 16 [date_added] => 2019-08-26T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => scaling [1] => platform ) [max_supply] => [circulating_supply] => 352597396.207 [total_supply] => 1033200000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xb5a73f5fc8bbdbce59bfd01ca8d35062e0dad801 ) [cmc_rank] => 192 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0751697804305 [volume_24h] => 13470412.496282 [percent_change_1h] => -3.48002 [percent_change_24h] => -0.100204 [percent_change_7d] => 9.17752 [market_cap] => 26504668.853246 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:12.000Z ) ) ) [192] => stdClass Object ( [id] => 3845 [name] => V-ID [symbol] => VIDT [slug] => v-id [num_market_pairs] => 11 [date_added] => 2019-04-05T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 58501137.2 [circulating_supply] => 46317526.984123 [total_supply] => 57563930.6 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x445f51299ef3307dbd75036dd896565f5b4bf7a5 ) [cmc_rank] => 193 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.564794526786 [volume_24h] => 4751537.4716966 [percent_change_1h] => -3.26044 [percent_change_24h] => 5.08127 [percent_change_7d] => 61.4089 [market_cap] => 26159885.734895 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:11.000Z ) ) ) [193] => stdClass Object ( [id] => 2530 [name] => Fusion [symbol] => FSN [slug] => fusion [num_market_pairs] => 27 [date_added] => 2018-02-16T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => payments ) [max_supply] => [circulating_supply] => 45895393.5087 [total_supply] => 63465150.1487 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => FSN-E14 ) [cmc_rank] => 194 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.569326170893 [volume_24h] => 3007602.1223104 [percent_change_1h] => -0.34047 [percent_change_24h] => -3.55209 [percent_change_7d] => -5.8178 [market_cap] => 26129448.647936 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:06.000Z ) ) ) [194] => stdClass Object ( [id] => 2457 [name] => TrueChain [symbol] => TRUE [slug] => truechain [num_market_pairs] => 16 [date_added] => 2018-01-24T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => smart-contracts ) [max_supply] => [circulating_supply] => 79575542.96 [total_supply] => 100000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => TRUE-D84 ) [cmc_rank] => 195 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.323116623933 [volume_24h] => 16044469.47963 [percent_change_1h] => -0.371996 [percent_change_24h] => 0.46552 [percent_change_7d] => -20.1406 [market_cap] => 25712180.788871 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:06.000Z ) ) ) [195] => stdClass Object ( [id] => 4281 [name] => BHEX Token [symbol] => BHT [slug] => bhex-token [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2019-08-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => discount-token [1] => centralized-exchange [2] => marketplace ) [max_supply] => [circulating_supply] => 195639532.11163 [total_supply] => 1357691032.1116 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xfc29b6e626b67776675fff55d5bc0452d042f434 ) [cmc_rank] => 196 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.130610224504 [volume_24h] => 218733.59903587 [percent_change_1h] => -0.0142858 [percent_change_24h] => -0.176241 [percent_change_7d] => -2.85226 [market_cap] => 25552523.210958 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:12.000Z ) ) ) [196] => stdClass Object ( [id] => 3709 [name] => Grin [symbol] => GRIN [slug] => grin [num_market_pairs] => 58 [date_added] => 2019-01-27T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => privacy [1] => medium-of-exchange [2] => mineable ) [max_supply] => [circulating_supply] => 48925080 [total_supply] => 48925080 [platform] => [cmc_rank] => 197 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.519366897101 [volume_24h] => 7341785.639539 [percent_change_1h] => 1.09131 [percent_change_24h] => -1.3143 [percent_change_7d] => 16.4945 [market_cap] => 25410066.990018 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:11.000Z ) ) ) [197] => stdClass Object ( [id] => 2243 [name] => Dragonchain [symbol] => DRGN [slug] => dragonchain [num_market_pairs] => 15 [date_added] => 2017-12-03T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => enterprise-solutions [1] => platform ) [max_supply] => 433494437 [circulating_supply] => 350707286.80475 [total_supply] => 433494437 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x419c4db4b9e25d6db2ad9691ccb832c8d9fda05e ) [cmc_rank] => 198 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0720612326113 [volume_24h] => 117187.54910521 [percent_change_1h] => 0.117643 [percent_change_24h] => -1.61631 [percent_change_7d] => -8.74902 [market_cap] => 25272399.372915 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:05.000Z ) ) ) [198] => stdClass Object ( [id] => 4206 [name] => WINk [symbol] => WIN [slug] => wink-tronbet [num_market_pairs] => 20 [date_added] => 2019-08-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => gambling ) [max_supply] => [circulating_supply] => 313607571387 [total_supply] => 999000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1958 [name] => TRON [symbol] => TRX [slug] => tron [token_address] => TLa2f6VPqDgRE67v1736s7bJ8Ray5wYjU7 ) [cmc_rank] => 199 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 7.97374545367E-5 [volume_24h] => 1326946.784505 [percent_change_1h] => 0.974564 [percent_change_24h] => 1.54155 [percent_change_7d] => 1.42732 [market_cap] => 25006269.465836 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:12.000Z ) ) ) [199] => stdClass Object ( [id] => 2424 [name] => SingularityNET [symbol] => AGI [slug] => singularitynet [num_market_pairs] => 13 [date_added] => 2018-01-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => ai-big-data [1] => marketplace [2] => payments ) [max_supply] => 1000000000 [circulating_supply] => 823678083.30997 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x8eb24319393716668d768dcec29356ae9cffe285 ) [cmc_rank] => 200 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0303335369302 [volume_24h] => 2238524.9381046 [percent_change_1h] => -1.12776 [percent_change_24h] => 16.0578 [percent_change_7d] => 47.7166 [market_cap] => 24985069.558679 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:06.000Z ) ) ) [200] => stdClass Object ( [id] => 5015 [name] => HEX [symbol] => HEX [slug] => hex [num_market_pairs] => 27 [date_added] => 2019-12-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 274903003100.22 [total_supply] => 277273065727.83 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x2b591e99afe9f32eaa6214f7b7629768c40eeb39 ) [cmc_rank] => 201 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00403187429538 [volume_24h] => 1840255.8787104 [percent_change_1h] => 0.807508 [percent_change_24h] => 1.18676 [percent_change_7d] => -29.7169 [market_cap] => 1108374351.9226 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:13.000Z ) ) ) [201] => stdClass Object ( [id] => 3085 [name] => INO COIN [symbol] => INO [slug] => ino-coin [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2018-08-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => crowdfunding [1] => medium-of-exchange ) [max_supply] => [circulating_supply] => 180003180 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xc9859fccc876e6b4b3c749c5d29ea04f48acb74f ) [cmc_rank] => 202 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 2.60231735283 [volume_24h] => 487850.47864838 [percent_change_1h] => 0.259196 [percent_change_24h] => 2.55487 [percent_change_7d] => 7.77635 [market_cap] => 468425398.87858 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:08.000Z ) ) ) [202] => stdClass Object ( [id] => 5482 [name] => Counos X [symbol] => CCXX [slug] => counos-x [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2020-04-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => 21000000 [circulating_supply] => 17711341 [total_supply] => 18402729 [platform] => [cmc_rank] => 203 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 20.4383666497 [volume_24h] => 517848.89119471 [percent_change_1h] => 0.0203717 [percent_change_24h] => 0.452662 [percent_change_7d] => 0.103775 [market_cap] => 361990881.21586 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:14.000Z ) ) ) [203] => stdClass Object ( [id] => 3116 [name] => Insight Chain [symbol] => INB [slug] => insight-chain [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2018-08-08T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => distributed-computing [1] => asset-management ) [max_supply] => [circulating_supply] => 349902689.082 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x17aa18a4b64a55abed7fa543f2ba4e91f2dce482 ) [cmc_rank] => 204 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.02144394318 [volume_24h] => 3266466.3445089 [percent_change_1h] => 0.179844 [percent_change_24h] => -0.771026 [percent_change_7d] => -1.92927 [market_cap] => 357405982.4652 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:08.000Z ) ) ) [204] => stdClass Object ( [id] => 5815 [name] => BitcoinPoS [symbol] => BPS [slug] => bitcoinpos [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2020-07-07T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 21000000 [circulating_supply] => 3496514.1300042 [total_supply] => 3707968 [platform] => [cmc_rank] => 205 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:15.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 91.7684936426 [volume_24h] => 1403037.1003034 [percent_change_1h] => 7.06051 [percent_change_24h] => 10.7519 [percent_change_7d] => 15.1746 [market_cap] => 320869834.71055 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:15.000Z ) ) ) [205] => stdClass Object ( [id] => 5524 [name] => TNC Coin [symbol] => TNC [slug] => tnc-coin [num_market_pairs] => 31 [date_added] => 2020-05-03T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 1000000000000 [circulating_supply] => 2310424689 [total_supply] => 1000000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x39e743fee400a5d9b36f1167b70c10e8f06440e5 ) [cmc_rank] => 206 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.111632252034 [volume_24h] => 21045526.886082 [percent_change_1h] => 0.117254 [percent_change_24h] => 1.09567 [percent_change_7d] => 3.95032 [market_cap] => 257917911.18802 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:14.000Z ) ) ) [206] => stdClass Object ( [id] => 5567 [name] => Celo [symbol] => CELO [slug] => celo [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2020-05-22T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 1000000000 [circulating_supply] => 124447717 [total_supply] => 1000000000 [platform] => [cmc_rank] => 207 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.75450917446 [volume_24h] => 133417.85527126 [percent_change_1h] => 0.0310512 [percent_change_24h] => -1.33056 [percent_change_7d] => 0.781215 [market_cap] => 218344661.2171 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:14.000Z ) ) ) [207] => stdClass Object ( [id] => 3144 [name] => ThoreCoin [symbol] => THR [slug] => thorecoin [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2018-08-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => centralized-exchange [1] => store-of-value ) [max_supply] => [circulating_supply] => 86686.0215 [total_supply] => 100000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x1cb3209d45b2a60b7fbca1ccdbf87f674237a4aa ) [cmc_rank] => 208 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 2281.22854045 [volume_24h] => 24522.485799902 [percent_change_1h] => 0.323401 [percent_change_24h] => 3.39468 [percent_change_7d] => 6.93391 [market_cap] => 197750626.30386 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:08.000Z ) ) ) [208] => stdClass Object ( [id] => 3717 [name] => Wrapped Bitcoin [symbol] => WBTC [slug] => wrapped-bitcoin [num_market_pairs] => 36 [date_added] => 2019-01-30T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi [1] => medium-of-exchange [2] => stablecoin-asset-backed ) [max_supply] => 21000000 [circulating_supply] => 16370.90146486 [total_supply] => 16370.90146486 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x2260fac5e5542a773aa44fbcfedf7c193bc2c599 ) [cmc_rank] => 209 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 11721.2470849 [volume_24h] => 1066130.1624044 [percent_change_1h] => 0.954723 [percent_change_24h] => 2.83516 [percent_change_7d] => 6.29255 [market_cap] => 191887381.07218 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:10.000Z ) ) ) [209] => stdClass Object ( [id] => 5614 [name] => Zelwin [symbol] => ZLW [slug] => zelwin [num_market_pairs] => 14 [date_added] => 2020-05-21T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 300000000 [circulating_supply] => 46533640.0351 [total_supply] => 300000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x5319e86F0e41a06E49eb37046b8c11D78bcAd68C ) [cmc_rank] => 210 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 4.11243615338 [volume_24h] => 419723.45102615 [percent_change_1h] => -0.13333 [percent_change_24h] => 0.948629 [percent_change_7d] => -5.04583 [market_cap] => 191366623.62872 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:14.000Z ) ) ) [210] => stdClass Object ( [id] => 3296 [name] => MINDOL [symbol] => MIN [slug] => mindol [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2019-03-29T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 170303575.9 [total_supply] => 240000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x5d64d850c8368008afb39224e92ad0dceff3cf38 ) [cmc_rank] => 211 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.09715392776 [volume_24h] => 59861.701056062 [percent_change_1h] => -0.0302354 [percent_change_24h] => 1.45303 [percent_change_7d] => 24.105 [market_cap] => 186849237.21026 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:09.000Z ) ) ) [211] => stdClass Object ( [id] => 911 [name] => Advanced Internet Blocks [symbol] => AIB [slug] => advanced-internet-blocks [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2015-04-30T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => scrypt [1] => pow [2] => mineable ) [max_supply] => [circulating_supply] => 24213254182.6 [total_supply] => 31413254179.6 [platform] => [cmc_rank] => 212 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00727435490487 [volume_24h] => 99126.931941119 [percent_change_1h] => -9.45226 [percent_change_24h] => 1.06722 [percent_change_7d] => 27.7398 [market_cap] => 176135804.32606 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:02.000Z ) ) ) [212] => stdClass Object ( [id] => 5329 [name] => Largo Coin [symbol] => LRG [slug] => largo-coin [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2020-03-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 200000000 [circulating_supply] => 16919838.704712 [total_supply] => 38665638.014712 [platform] => [cmc_rank] => 213 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 10.0716216127 [volume_24h] => 1655782.6082624 [percent_change_1h] => 0.636206 [percent_change_24h] => -0.222031 [percent_change_7d] => -0.137756 [market_cap] => 170410213.18178 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:13.000Z ) ) ) [213] => stdClass Object ( [id] => 5070 [name] => Tap [symbol] => XTP [slug] => tap [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2019-12-24T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 3031911016.18 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x6368e1E18c4C419DDFC608A0BEd1ccb87b9250fc ) [cmc_rank] => 214 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0552247550376 [volume_24h] => 287598.7495363 [percent_change_1h] => 0.400464 [percent_change_24h] => 1.75015 [percent_change_7d] => -4.7059 [market_cap] => 167436543.16434 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:13.000Z ) ) ) [214] => stdClass Object ( [id] => 3873 [name] => botXcoin [symbol] => BOTX [slug] => botxcoin [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2019-04-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => marketplace ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1632102305 [total_supply] => 5000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xEF19F4E48830093Ce5bC8b3Ff7f903A0AE3E9Fa1 ) [cmc_rank] => 215 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0988913404494 [volume_24h] => 528990.07624535 [percent_change_1h] => -0.549949 [percent_change_24h] => 1.55143 [percent_change_7d] => 25.3303 [market_cap] => 161400784.69201 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:11.000Z ) ) ) [215] => stdClass Object ( [id] => 5031 [name] => MimbleWimbleCoin [symbol] => MWC [slug] => mimblewimblecoin [num_market_pairs] => 10 [date_added] => 2020-02-24T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 20000000 [circulating_supply] => 10378089.45694 [total_supply] => 10609352.45694 [platform] => [cmc_rank] => 216 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 14.0282591631 [volume_24h] => 2104019.1557471 [percent_change_1h] => 0.523218 [percent_change_24h] => -9.42353 [percent_change_7d] => -13.2547 [market_cap] => 145586528.5198 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:13.000Z ) ) ) [216] => stdClass Object ( [id] => 5279 [name] => Sologenic [symbol] => SOLO [slug] => sologenic [num_market_pairs] => 16 [date_added] => 2020-03-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 400000000 [circulating_supply] => 200001808 [total_supply] => 399997160.6196 [platform] => stdClass Object ( [id] => 52 [name] => XRP [symbol] => XRP [slug] => xrp [token_address] => ) [cmc_rank] => 217 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.685424143878 [volume_24h] => 9570231.9309604 [percent_change_1h] => -1.01497 [percent_change_24h] => -1.0278 [percent_change_7d] => 19.5781 [market_cap] => 137086068.02245 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:13.000Z ) ) ) [217] => stdClass Object ( [id] => 5600 [name] => Attila [symbol] => ATT [slug] => attila [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2020-05-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 3000000000 [circulating_supply] => 450382736 [total_supply] => 3000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x89Fb927240750c1B15d4743cd58440fc5f14A11C ) [cmc_rank] => 218 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.287791345 [volume_24h] => 2978766.2440869 [percent_change_1h] => 0.380377 [percent_change_24h] => 0.244082 [percent_change_7d] => 72.8206 [market_cap] => 129616253.35822 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:14.000Z ) ) ) [218] => stdClass Object ( [id] => 3653 [name] => Baer Chain [symbol] => BRC [slug] => baer-chain [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2018-12-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 580000000 [circulating_supply] => 174000000 [total_supply] => 580000000 [platform] => [cmc_rank] => 219 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.731824172963 [volume_24h] => 2225.8599407456 [percent_change_1h] => 0.177237 [percent_change_24h] => -3.09505 [percent_change_7d] => -2.9892 [market_cap] => 127337406.09556 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:10.000Z ) ) ) [219] => stdClass Object ( [id] => 3607 [name] => VestChain [symbol] => VEST [slug] => vestchain [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2018-11-15T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => smart-contracts [1] => platform ) [max_supply] => [circulating_supply] => 8848000000 [total_supply] => 8848000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x37f04d2c3ae075fad5483bb918491f656b12bdb6 ) [cmc_rank] => 220 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0143163519514 [volume_24h] => 3754.474093115 [percent_change_1h] => 0.323401 [percent_change_24h] => -33.6064 [percent_change_7d] => -54.0565 [market_cap] => 126671082.06599 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:10.000Z ) ) ) [220] => stdClass Object ( [id] => 5864 [name] => yearn.finance [symbol] => YFI [slug] => yearn-finance [num_market_pairs] => 35 [date_added] => 2020-07-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi ) [max_supply] => [circulating_supply] => 29946.939053744 [total_supply] => 30000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x0bc529c00c6401aef6d220be8c6ea1667f6ad93e ) [cmc_rank] => 221 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:15.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 4214.07933045 [volume_24h] => 7541056.360628 [percent_change_1h] => 0.701507 [percent_change_24h] => 9.07083 [percent_change_7d] => 1.48777 [market_cap] => 126198776.87663 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:15.000Z ) ) ) [221] => stdClass Object ( [id] => 5560 [name] => Idea Chain Coin [symbol] => ICH [slug] => idea-chain-coin [num_market_pairs] => 17 [date_added] => 2020-05-11T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 55000000 [circulating_supply] => 41252304 [total_supply] => 55000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xf8483E2d6560585C02D46bF7B3186Bf154a96166 ) [cmc_rank] => 222 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 2.92796985675 [volume_24h] => 546268.20472375 [percent_change_1h] => 0.0653335 [percent_change_24h] => -2.57637 [percent_change_7d] => 9.28604 [market_cap] => 120785502.63349 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:14.000Z ) ) ) [222] => stdClass Object ( [id] => 5336 [name] => Homeros [symbol] => HMR [slug] => homeros [num_market_pairs] => 12 [date_added] => 2020-03-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 10000000000 [circulating_supply] => 235550815.34 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xB1A30851E3f7d841b231B086479608e17198363A ) [cmc_rank] => 223 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.491828132726 [volume_24h] => 7862988.8847567 [percent_change_1h] => 0.523988 [percent_change_24h] => 1.90712 [percent_change_7d] => 3.94034 [market_cap] => 115850517.67076 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:14.000Z ) ) ) [223] => stdClass Object ( [id] => 5796 [name] => BeautyPayCoin [symbol] => BPC [slug] => beautypaycoin [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2020-07-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 10000000000 [circulating_supply] => 229741603 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => etherscan.io ) [cmc_rank] => 224 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:15.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.497572746227 [volume_24h] => 174984.33588568 [percent_change_1h] => 0.277289 [percent_change_24h] => 40.1919 [percent_change_7d] => -7.42182 [market_cap] => 114313160.3273 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:15.000Z ) ) ) [224] => stdClass Object ( [id] => 2027 [name] => Cryptonex [symbol] => CNX [slug] => cryptonex [num_market_pairs] => 11 [date_added] => 2017-10-07T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable [1] => centralized-exchange [2] => medium-of-exchange [3] => smart-contracts ) [max_supply] => 210000000 [circulating_supply] => 55686328.961925 [total_supply] => 107135053.92192 [platform] => [cmc_rank] => 225 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.83358271916 [volume_24h] => 1442616.1375336 [percent_change_1h] => 0.506489 [percent_change_24h] => 2.10366 [percent_change_7d] => 1.94536 [market_cap] => 102105490.47804 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:04.000Z ) ) ) [225] => stdClass Object ( [id] => 4257 [name] => Bitball Treasure [symbol] => BTRS [slug] => bitball-treasure [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2019-11-04T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 1000000 [circulating_supply] => 450000 [total_supply] => 1000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x73c9275c3a2dd84b5741fd59aebf102c91eb033f ) [cmc_rank] => 226 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 222.645082639 [volume_24h] => 82.650457545391 [percent_change_1h] => 0.128719 [percent_change_24h] => 9.28973 [percent_change_7d] => 76.0255 [market_cap] => 100190287.18755 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:12.000Z ) ) ) [226] => stdClass Object ( [id] => 5234 [name] => Metaverse Dualchain Network Architecture [symbol] => DNA [slug] => metaverse-dualchain-network-architecture [num_market_pairs] => 13 [date_added] => 2020-02-15T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 15900112516 [total_supply] => 100000000000 [platform] => [cmc_rank] => 227 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00582319972896 [volume_24h] => 3293123.7072811 [percent_change_1h] => -0.570208 [percent_change_24h] => -8.16875 [percent_change_7d] => -12.6053 [market_cap] => 92589530.893605 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:13.000Z ) ) ) [227] => stdClass Object ( [id] => 2349 [name] => Mixin [symbol] => XIN [slug] => mixin [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2018-01-09T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => marketplace [1] => wallet [2] => content-creation ) [max_supply] => 1000000 [circulating_supply] => 517609.86395204 [total_supply] => 1000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xa974c709cfb4566686553a20790685a47aceaa33 ) [cmc_rank] => 228 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 176.423323724 [volume_24h] => 1399497.1050269 [percent_change_1h] => 0.246211 [percent_change_24h] => 2.95734 [percent_change_7d] => -4.10799 [market_cap] => 91318452.590746 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:05.000Z ) ) ) [228] => stdClass Object ( [id] => 4122 [name] => Counos Coin [symbol] => CCA [slug] => counos-coin [num_market_pairs] => 1 [date_added] => 2019-12-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => 21000000 [circulating_supply] => 14848323.5467 [total_supply] => 16986059.7247 [platform] => [cmc_rank] => 229 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 5.10919532565 [volume_24h] => 169809.21584344 [percent_change_1h] => -0.0811209 [percent_change_24h] => -0.100362 [percent_change_7d] => 3.80278 [market_cap] => 75862985.258538 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:12.000Z ) ) ) [229] => stdClass Object ( [id] => 3914 [name] => GlitzKoin [symbol] => GTN [slug] => glitzkoin [num_market_pairs] => 0 [date_added] => 2019-05-07T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 247499427.9096 [total_supply] => 998999327.9096 [platform] => stdClass Object ( [id] => 512 [name] => Stellar [symbol] => XLM [slug] => stellar [token_address] => GARFMAHQM4JDI55SK2FGEPLOZU7BTEODS3Y5QNT3VMQQIU3WV2HTBA46 ) [cmc_rank] => 230 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.282845511808 [volume_24h] => [percent_change_1h] => 0 [percent_change_24h] => -7.10543E-14 [percent_change_7d] => 2.41585E-13 [market_cap] => 70004102.359278 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:11.000Z ) ) ) [230] => stdClass Object ( [id] => 2585 [name] => Centrality [symbol] => CENNZ [slug] => centrality [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2018-03-13T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => enterprise-solutions [1] => marketplace ) [max_supply] => [circulating_supply] => 905103804.57651 [total_supply] => 1200000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x1122b6a0e00dce0563082b6e2953f3a943855c1f ) [cmc_rank] => 231 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0770324609371 [volume_24h] => 118116.0623398 [percent_change_1h] => 0.254317 [percent_change_24h] => 3.02926 [percent_change_7d] => -0.0671281 [market_cap] => 69722373.470061 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:07.000Z ) ) ) [231] => stdClass Object ( [id] => 2319 [name] => QCash [symbol] => QC [slug] => qcash [num_market_pairs] => 85 [date_added] => 2019-12-12T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 10000000000 [circulating_supply] => 460000200 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1684 [name] => Qtum [symbol] => QTUM [slug] => qtum [token_address] => f2033ede578e17fa6231047265010445bca8cf1c ) [cmc_rank] => 232 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.144462486217 [volume_24h] => 318213968.38375 [percent_change_1h] => 0.195986 [percent_change_24h] => 0.41473 [percent_change_7d] => 1.27946 [market_cap] => 66452772.552317 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:06.000Z ) ) ) [232] => stdClass Object ( [id] => 4268 [name] => NewYork Exchange [symbol] => NYE [slug] => newyork-exchange [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2019-08-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => services ) [max_supply] => 600000000 [circulating_supply] => 6400061.8650479 [total_supply] => 375232010.78505 [platform] => [cmc_rank] => 233 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 10.0788220669 [volume_24h] => 1905186.2745362 [percent_change_1h] => 0.235217 [percent_change_24h] => 2.50743 [percent_change_7d] => 4.99167 [market_cap] => 64505084.75497 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:12.000Z ) ) ) [233] => stdClass Object ( [id] => 5115 [name] => TerraKRW [symbol] => KRT [slug] => terra-krw [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2020-01-15T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 76541727224.936 [total_supply] => 76542456333.542 [platform] => [cmc_rank] => 234 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.000836531230116 [volume_24h] => 186873.63428202 [percent_change_1h] => 0.0489257 [percent_change_24h] => 0.248084 [percent_change_7d] => 0.850113 [market_cap] => 64029545.230679 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:13.000Z ) ) ) [234] => stdClass Object ( [id] => 2165 [name] => ERC20 [symbol] => ERC20 [slug] => erc20 [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2017-11-09T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => medium-of-exchange [1] => payments ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1126570973.7552 [total_supply] => 12999999996.04 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xc3761eb917cd790b30dad99f6cc5b4ff93c4f9ea ) [cmc_rank] => 235 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0545015887861 [volume_24h] => 53253.227705354 [percent_change_1h] => 0.21921 [percent_change_24h] => -4.92632 [percent_change_7d] => 17.9005 [market_cap] => 61399907.949965 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:05.000Z ) ) ) [235] => stdClass Object ( [id] => 4197 [name] => ShareToken [symbol] => SHR [slug] => sharetoken [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2019-11-26T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1460363496.01 [total_supply] => 2038460139.7 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => SHR-DB6 ) [cmc_rank] => 236 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.041414322947 [volume_24h] => 7084492.2808477 [percent_change_1h] => -4.64535 [percent_change_24h] => 8.67421 [percent_change_7d] => 0.55614 [market_cap] => 60479965.443768 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:12.000Z ) ) ) [236] => stdClass Object ( [id] => 3772 [name] => STEM CELL COIN [symbol] => SCC [slug] => stem-cell-coin [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2019-03-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 5000000000 [circulating_supply] => 320658118 [total_supply] => 5000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1376 [name] => Neo [symbol] => NEO [slug] => neo [token_address] => 323571cfc42a40d48d64832a7da594039fbac76a ) [cmc_rank] => 237 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.180101819006 [volume_24h] => 784023.33484611 [percent_change_1h] => -1.885 [percent_change_24h] => 15.4557 [percent_change_7d] => 5.06121 [market_cap] => 57751110.330841 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:10.000Z ) ) ) [237] => stdClass Object ( [id] => 5810 [name] => bZx Protocol [symbol] => BZRX [slug] => bzx-protocol [num_market_pairs] => 19 [date_added] => 2020-07-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 140610067 [total_supply] => 1030000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x56d811088235F11C8920698a204A5010a788f4b3 ) [cmc_rank] => 238 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:15.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.406842229707 [volume_24h] => 4737171.1590749 [percent_change_1h] => 1.0429 [percent_change_24h] => 10.6935 [percent_change_7d] => 29.4463 [market_cap] => 57206113.177531 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:15.000Z ) ) ) [238] => stdClass Object ( [id] => 3987 [name] => Beldex [symbol] => BDX [slug] => beldex [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2019-06-07T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => marketplace [1] => discount-token [2] => centralized-exchange ) [max_supply] => [circulating_supply] => 980222595 [total_supply] => 1400222610.4674 [platform] => [cmc_rank] => 239 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0551929367161 [volume_24h] => 145145.301915 [percent_change_1h] => -0.106559 [percent_change_24h] => 1.53123 [percent_change_7d] => -4.38979 [market_cap] => 54101363.653526 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:11.000Z ) ) ) [239] => stdClass Object ( [id] => 3734 [name] => Elamachain [symbol] => ELAMA [slug] => elamachain [num_market_pairs] => 11 [date_added] => 2019-02-07T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 10000000000 [circulating_supply] => 565933389 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xfb444c1f2b718ddfc385cb8fd9f2d1d776b24668 ) [cmc_rank] => 240 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.095441030997 [volume_24h] => 36204424.037009 [percent_change_1h] => 0.161531 [percent_change_24h] => 2.27531 [percent_change_7d] => -0.435315 [market_cap] => 54013266.121786 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:10.000Z ) ) ) [240] => stdClass Object ( [id] => 4049 [name] => Bitbook Gambling [symbol] => BXK [slug] => bitbook-gambling [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2019-06-24T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => gambling [1] => loyalty ) [max_supply] => [circulating_supply] => 357687491.4 [total_supply] => 730756054.4 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xeb6985acd6d0cbff60b88032b0b29ac1d9d66a1b ) [cmc_rank] => 241 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.141752471462 [volume_24h] => 197235.29934923 [percent_change_1h] => 0.377111 [percent_change_24h] => 1.02831 [percent_change_7d] => 10.946 [market_cap] => 50703085.916993 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:11.000Z ) ) ) [241] => stdClass Object ( [id] => 5677 [name] => IZE [symbol] => IZE [slug] => ize [num_market_pairs] => 1 [date_added] => 2020-06-08T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 4160881000 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x6944d3e38973C4831dA24E954fbD790c7E688bDd ) [cmc_rank] => 242 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0110301855761 [volume_24h] => 29326.825775797 [percent_change_1h] => 5.3344 [percent_change_24h] => 13.5265 [percent_change_7d] => 654.132 [market_cap] => 45895289.590069 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:14.000Z ) ) ) [242] => stdClass Object ( [id] => 3673 [name] => BitMax Token [symbol] => BTMX [slug] => bitmax-token [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2019-01-08T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 660615274 [total_supply] => 780615274 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xcca0c9c383076649604ee31b20248bc04fdf61ca ) [cmc_rank] => 243 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0694018832801 [volume_24h] => 5867319.9938626 [percent_change_1h] => 0.990465 [percent_change_24h] => -3.35411 [percent_change_7d] => 38.2928 [market_cap] => 45847944.139199 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:10.000Z ) ) ) [243] => stdClass Object ( [id] => 4967 [name] => Joule [symbol] => JUL [slug] => joule [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2019-11-26T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1010499999 [total_supply] => 200000000000 [platform] => [cmc_rank] => 244 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0452301524712 [volume_24h] => 0 [percent_change_1h] => 0 [percent_change_24h] => 0 [percent_change_7d] => -3.2685E-13 [market_cap] => 45705069.026917 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:13.000Z ) ) ) [244] => stdClass Object ( [id] => 3063 [name] => Vitae [symbol] => VITAE [slug] => vitae [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2018-08-14T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => medium-of-exchange [1] => pos [2] => masternodes [3] => mineable ) [max_supply] => 100000000 [circulating_supply] => 19471178.434822 [total_supply] => 19731055.979569 [platform] => [cmc_rank] => 245 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 2.31319347098 [volume_24h] => 1469256.0984169 [percent_change_1h] => -0.114981 [percent_change_24h] => 5.83614 [percent_change_7d] => 10.4142 [market_cap] => 45040602.827717 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:08.000Z ) ) ) [245] => stdClass Object ( [id] => 2842 [name] => Bankera [symbol] => BNK [slug] => bankera [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2018-06-04T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => payments [1] => marketplace [2] => smart-contracts ) [max_supply] => [circulating_supply] => 24618912107.743 [total_supply] => 25000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xc80c5e40220172b36adee2c951f26f2a577810c5 ) [cmc_rank] => 246 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00175574821164 [volume_24h] => 12206.870729584 [percent_change_1h] => 0.31896 [percent_change_24h] => 2.50317 [percent_change_7d] => 4.88936 [market_cap] => 43224610.905691 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:08.000Z ) ) ) [246] => stdClass Object ( [id] => 3916 [name] => ThoreNext [symbol] => THX [slug] => thorenext [num_market_pairs] => 1 [date_added] => 2019-05-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => payments [1] => medium-of-exchange ) [max_supply] => 210000000 [circulating_supply] => 21652254 [total_supply] => 210000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xf08c68bd5f4194d994fd70726746bf529ee5a617 ) [cmc_rank] => 247 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.91604421855 [volume_24h] => 5714.3289469487 [percent_change_1h] => 0.119289 [percent_change_24h] => 26.1017 [percent_change_7d] => 1.08884 [market_cap] => 41486676.095276 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:11.000Z ) ) ) [247] => stdClass Object ( [id] => 3519 [name] => Breezecoin [symbol] => BRZE [slug] => breezecoin [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2018-10-29T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 200000000 [circulating_supply] => 100000000 [total_supply] => 200000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x77c07555af5ffdc946fb47ce15ea68620e4e7170 ) [cmc_rank] => 248 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.41137724858 [volume_24h] => 538149.8004784 [percent_change_1h] => -0.115045 [percent_change_24h] => 1.93581 [percent_change_7d] => 2.87221 [market_cap] => 41137724.858 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:10.000Z ) ) ) [248] => stdClass Object ( [id] => 5488 [name] => JUST [symbol] => JST [slug] => just [num_market_pairs] => 13 [date_added] => 2020-05-07T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi ) [max_supply] => 9900000000 [circulating_supply] => 1433850000 [total_supply] => 9900000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1958 [name] => TRON [symbol] => TRX [slug] => tron [token_address] => TCFLL5dx5ZJdKnWuesXxi1VPwjLVmWZZy9 ) [cmc_rank] => 249 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0283864830128 [volume_24h] => 9344465.2605689 [percent_change_1h] => 1.39735 [percent_change_24h] => 17.4474 [percent_change_7d] => 143.191 [market_cap] => 40701958.667903 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:14.000Z ) ) ) [249] => stdClass Object ( [id] => 5084 [name] => PlayFuel [symbol] => PLF [slug] => playfuel [num_market_pairs] => 28 [date_added] => 2019-12-30T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 10000000000 [circulating_supply] => 500000000 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xaDA62f7CCd6af6cAcff04ACCBC4f56f3D4FFd4Ef ) [cmc_rank] => 250 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0802773257768 [volume_24h] => 3718098.8659112 [percent_change_1h] => 0.0418368 [percent_change_24h] => 3.42521 [percent_change_7d] => -15.0938 [market_cap] => 40138662.8884 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:13.000Z ) ) ) [250] => stdClass Object ( [id] => 5075 [name] => Egoras [symbol] => EGR [slug] => egoras [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2019-12-30T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 65160356358 [total_supply] => 98868449452.129 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x73Cee8348b9bDd48c64E13452b8a6fbc81630573 ) [cmc_rank] => 251 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.000593187489345 [volume_24h] => 1.7026318631078 [percent_change_1h] => -0.448918 [percent_change_24h] => 0.233748 [percent_change_7d] => 12.3043 [market_cap] => 38652308.192828 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:13.000Z ) ) ) [251] => stdClass Object ( [id] => 3640 [name] => Livepeer [symbol] => LPT [slug] => livepeer [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2018-12-19T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 20163505.822187 [total_supply] => 21857862.822187 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x58b6a8a3302369daec383334672404ee733ab239 ) [cmc_rank] => 252 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.90709617221 [volume_24h] => 134241.92313578 [percent_change_1h] => 0.119181 [percent_change_24h] => -4.86259 [percent_change_7d] => 2.53656 [market_cap] => 38453744.771826 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:10.000Z ) ) ) [252] => stdClass Object ( [id] => 4360 [name] => FABRK [symbol] => FAB [slug] => fabrk [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2019-09-12T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => ai-big-data ) [max_supply] => [circulating_supply] => 4794443396.5564 [total_supply] => 55000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x12683dc9eec95a5f742d40206e73319e6b9d8a91 ) [cmc_rank] => 253 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00795375788911 [volume_24h] => 487529.49301159 [percent_change_1h] => 0.640611 [percent_change_24h] => -2.09678 [percent_change_7d] => -9.71718 [market_cap] => 38133841.989252 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:12.000Z ) ) ) [253] => stdClass Object ( [id] => 3737 [name] => BTU Protocol [symbol] => BTU [slug] => btu-protocol [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2019-02-11T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => enterprise-solutions [1] => marketplace ) [max_supply] => 100000000 [circulating_supply] => 90014990.591047 [total_supply] => 100000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xb683d83a532e2cb7dfa5275eed3698436371cc9f ) [cmc_rank] => 254 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.412326360132 [volume_24h] => 276760.17753739 [percent_change_1h] => 0.0404429 [percent_change_24h] => 0.714905 [percent_change_7d] => -14.1782 [market_cap] => 37115553.427723 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:10.000Z ) ) ) [254] => stdClass Object ( [id] => 268 [name] => WhiteCoin [symbol] => XWC [slug] => whitecoin [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2014-04-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => scrypt [1] => hybrid-pow-pos ) [max_supply] => [circulating_supply] => 250183629.19257 [total_supply] => 250183629.19257 [platform] => [cmc_rank] => 255 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:01.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.14415362563 [volume_24h] => 934473.9271671 [percent_change_1h] => 0.60832 [percent_change_24h] => 12.1112 [percent_change_7d] => -1.99114 [market_cap] => 36064877.22138 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:01.000Z ) ) ) [255] => stdClass Object ( [id] => 5094 [name] => Level01 [symbol] => LVX [slug] => level01 [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2020-06-03T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 1200000000 [circulating_supply] => 152450195.03188 [total_supply] => 1200000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x261638EC8ee8100484130EBD2fEBfDAdC0D8742a ) [cmc_rank] => 256 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.233385805265 [volume_24h] => 1441134.1359421 [percent_change_1h] => 0.827069 [percent_change_24h] => 3.09062 [percent_change_7d] => 10.7593 [market_cap] => 35579711.530321 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:13.000Z ) ) ) [256] => stdClass Object ( [id] => 3928 [name] => IDEX [symbol] => IDEX [slug] => idex [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2019-05-09T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi ) [max_supply] => [circulating_supply] => 523290834.94107 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xb705268213d593b8fd88d3fdeff93aff5cbdcfae ) [cmc_rank] => 257 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0664541951387 [volume_24h] => 482981.542768 [percent_change_1h] => 0.267444 [percent_change_24h] => 25.0628 [percent_change_7d] => 37.3955 [market_cap] => 34774871.259467 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:11.000Z ) ) ) [257] => stdClass Object ( [id] => 4644 [name] => Poseidon Network [symbol] => QQQ [slug] => poseidon-network [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2019-09-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 2152875407.6 [total_supply] => 21000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x2822f6D1B2f41F93f33d937bc7d84A8Dfa4f4C21 ) [cmc_rank] => 258 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.015808654224 [volume_24h] => 379891.23893981 [percent_change_1h] => 0.081498 [percent_change_24h] => 3.77932 [percent_change_7d] => -15.2387 [market_cap] => 34034062.906101 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:12.000Z ) ) ) [258] => stdClass Object ( [id] => 2943 [name] => Rocket Pool [symbol] => RPL [slug] => rocket-pool [num_market_pairs] => 12 [date_added] => 2018-07-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 10279742.404182 [total_supply] => 17922514.606585 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xb4efd85c19999d84251304bda99e90b92300bd93 ) [cmc_rank] => 259 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 3.26059690577 [volume_24h] => 1621041.3964486 [percent_change_1h] => 0.322966 [percent_change_24h] => 1.99712 [percent_change_7d] => 12.9763 [market_cap] => 33518096.275187 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:08.000Z ) ) ) [259] => stdClass Object ( [id] => 2649 [name] => DeviantCoin [symbol] => DEV [slug] => deviantcoin [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2018-04-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => 88000000 [circulating_supply] => 28553644.51238 [total_supply] => 28553645.51238 [platform] => [cmc_rank] => 260 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.16569816869 [volume_24h] => 387976.15594303 [percent_change_1h] => -22.016 [percent_change_24h] => 2.21433 [percent_change_7d] => -3.58794 [market_cap] => 33284931.117506 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:07.000Z ) ) ) [260] => stdClass Object ( [id] => 3415 [name] => Buggyra Coin Zero [symbol] => BCZERO [slug] => buggyra-coin-zero [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2018-10-09T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => transport ) [max_supply] => [circulating_supply] => 2010775988.46 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xd45247c07379d94904e0a87b4481f0a1ddfa0c64 ) [cmc_rank] => 261 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0164718509811 [volume_24h] => 727.26825143271 [percent_change_1h] => 0.0635935 [percent_change_24h] => 3.86157 [percent_change_7d] => -2.86471 [market_cap] => 33121202.438287 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:09.000Z ) ) ) [261] => stdClass Object ( [id] => 3966 [name] => BitcoinHD [symbol] => BHD [slug] => bitcoinhd [num_market_pairs] => 11 [date_added] => 2019-05-27T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => medium-of-exchange ) [max_supply] => 21000000 [circulating_supply] => 6083016.35 [total_supply] => 6339465 [platform] => [cmc_rank] => 262 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 5.43333188738 [volume_24h] => 2646587.1761333 [percent_change_1h] => -0.0383194 [percent_change_24h] => -1.90382 [percent_change_7d] => -8.38594 [market_cap] => 33051046.705909 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:11.000Z ) ) ) [262] => stdClass Object ( [id] => 2633 [name] => Stakenet [symbol] => XSN [slug] => stakenet [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2018-04-11T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => x11 [1] => tpos ) [max_supply] => [circulating_supply] => 105271429.52128 [total_supply] => 108558575.52082 [platform] => [cmc_rank] => 263 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.306035057168 [volume_24h] => 1912828.0043219 [percent_change_1h] => -4.35688 [percent_change_24h] => 19.9811 [percent_change_7d] => 27.1119 [market_cap] => 32216747.951701 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:07.000Z ) ) ) [263] => stdClass Object ( [id] => 5221 [name] => Handshake [symbol] => HNS [slug] => handshake [num_market_pairs] => 14 [date_added] => 2020-02-22T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 2040000000 [circulating_supply] => 299885422.87662 [total_supply] => 299885422.87662 [platform] => [cmc_rank] => 264 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.106669901625 [volume_24h] => 852729.24812515 [percent_change_1h] => 0.640466 [percent_change_24h] => 4.08993 [percent_change_7d] => 9.34238 [market_cap] => 31988748.557021 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:13.000Z ) ) ) [264] => stdClass Object ( [id] => 5280 [name] => Bloomzed Token [symbol] => BZT [slug] => bloomzed-token [num_market_pairs] => 10 [date_added] => 2020-03-09T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 33000000 [total_supply] => 100000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x0d5516103752b3954d95621f470a8261151da2e4 ) [cmc_rank] => 265 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.939770435745 [volume_24h] => 23714.801025597 [percent_change_1h] => -2.39982 [percent_change_24h] => -0.726253 [percent_change_7d] => -41.1811 [market_cap] => 31012424.379585 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:13.000Z ) ) ) [265] => stdClass Object ( [id] => 5453 [name] => KardiaChain [symbol] => KAI [slug] => kardiachain [num_market_pairs] => 14 [date_added] => 2020-04-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 5000000000 [circulating_supply] => 1750000000 [total_supply] => 5000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xbd6467a31899590474ce1e84f70594c53d628e46 ) [cmc_rank] => 266 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0171399820879 [volume_24h] => 4041045.1099935 [percent_change_1h] => -0.027894 [percent_change_24h] => 10.7194 [percent_change_7d] => 45.5288 [market_cap] => 29994968.653825 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:14.000Z ) ) ) [266] => stdClass Object ( [id] => 5060 [name] => XeniosCoin [symbol] => XNC [slug] => xenioscoin [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2019-12-19T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 110000000 [circulating_supply] => 76274958.05368 [total_supply] => 100413374 [platform] => [cmc_rank] => 267 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.388702215055 [volume_24h] => 121605.16466675 [percent_change_1h] => 0.305273 [percent_change_24h] => 2.43392 [percent_change_7d] => 5.18932 [market_cap] => 29648245.148693 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:13.000Z ) ) ) [267] => stdClass Object ( [id] => 45 [name] => CasinoCoin [symbol] => CSC [slug] => casinocoin [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2018-01-16T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => gambling [1] => poc [2] => gaming ) [max_supply] => [circulating_supply] => 39999910779.75 [total_supply] => 39999910799.75 [platform] => [cmc_rank] => 268 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:01.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.000736978312666 [volume_24h] => 80901.748399663 [percent_change_1h] => 2.08545 [percent_change_24h] => 5.57041 [percent_change_7d] => 11.6501 [market_cap] => 29479066.753251 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:01.000Z ) ) ) [268] => stdClass Object ( [id] => 4113 [name] => UNI COIN [symbol] => UNI [slug] => uni-coin [num_market_pairs] => 1 [date_added] => 2019-07-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => medium-of-exchange ) [max_supply] => [circulating_supply] => 60009414.236682 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xe6877ea9c28fbdec631ffbc087956d0023a76bf2 ) [cmc_rank] => 269 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.490377883629 [volume_24h] => 0 [percent_change_1h] => 0 [percent_change_24h] => -1.42109E-14 [percent_change_7d] => 3.21795 [market_cap] => 29427289.5512 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:11.000Z ) ) ) [269] => stdClass Object ( [id] => 3742 [name] => Chimpion [symbol] => BNANA [slug] => chimpion [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2019-02-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 31727387.345718 [total_supply] => 100000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x07ef9e82721ac16809d24dafbe1792ce01654db4 ) [cmc_rank] => 270 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.919625674515 [volume_24h] => 646202.5282614 [percent_change_1h] => 2.11028 [percent_change_24h] => 4.65901 [percent_change_7d] => 0.843334 [market_cap] => 29177319.988405 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:10.000Z ) ) ) [270] => stdClass Object ( [id] => 4005 [name] => Tratin [symbol] => TRAT [slug] => tratin [num_market_pairs] => 1 [date_added] => 2019-06-11T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => payments [1] => platform ) [max_supply] => [circulating_supply] => 112002966735.04 [total_supply] => 144287391827.44 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x3eb55d5b22ee0f9b03d59b4994c5ae7fe811be92 ) [cmc_rank] => 271 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.000258773065822 [volume_24h] => 0.0059517805138968 [percent_change_1h] => 0.21921 [percent_change_24h] => -6.9743 [percent_change_7d] => -12.5524 [market_cap] => 28983351.083185 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:11.000Z ) ) ) [271] => stdClass Object ( [id] => 5127 [name] => Orient Walt [symbol] => HTDF [slug] => orient-walt [num_market_pairs] => 13 [date_added] => 2020-01-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 96000000 [circulating_supply] => 73566303.688882 [total_supply] => 96000000 [platform] => [cmc_rank] => 272 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.392744719944 [volume_24h] => 5969090.669065 [percent_change_1h] => -0.145706 [percent_change_24h] => 2.62645 [percent_change_7d] => 0.310014 [market_cap] => 28892777.339605 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:13.000Z ) ) ) [272] => stdClass Object ( [id] => 4064 [name] => USDK [symbol] => USDK [slug] => usdk [num_market_pairs] => 40 [date_added] => 2019-07-29T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => medium-of-exchange [1] => stablecoin-asset-backed ) [max_supply] => [circulating_supply] => 28600072 [total_supply] => 28600072 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x1c48f86ae57291f7686349f12601910bd8d470bb ) [cmc_rank] => 273 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.0037637215 [volume_24h] => 67228365.819921 [percent_change_1h] => 0.125271 [percent_change_24h] => 0.309863 [percent_change_7d] => 0.442965 [market_cap] => 28707714.705888 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:11.000Z ) ) ) [273] => stdClass Object ( [id] => 2444 [name] => CRYPTO20 [symbol] => C20 [slug] => c20 [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2018-01-22T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => services ) [max_supply] => [circulating_supply] => 40345202.559167 [total_supply] => 40656081.980167 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x26e75307fc0c021472feb8f727839531f112f317 ) [cmc_rank] => 274 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.701637856894 [volume_24h] => 8708.6784811599 [percent_change_1h] => -0.470694 [percent_change_24h] => 0.426654 [percent_change_7d] => 12.6039 [market_cap] => 28307721.459568 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:06.000Z ) ) ) [274] => stdClass Object ( [id] => 1681 [name] => PRIZM [symbol] => PZM [slug] => prizm [num_market_pairs] => 25 [date_added] => 2017-05-19T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => iot [1] => marketplace ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1951453705.76 [total_supply] => 6000000000 [platform] => [cmc_rank] => 275 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0142768353303 [volume_24h] => 396658.49612238 [percent_change_1h] => 0.137817 [percent_change_24h] => 0.939008 [percent_change_7d] => 33.3899 [market_cap] => 27860583.211839 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:03.000Z ) ) ) [275] => stdClass Object ( [id] => 3224 [name] => Qubitica [symbol] => QBIT [slug] => qubitica [num_market_pairs] => 13 [date_added] => 2018-08-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => ai-big-data [1] => platform ) [max_supply] => [circulating_supply] => 808674.9028 [total_supply] => 10000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x1602af2C782cC03F9241992E243290Fccf73Bb13 ) [cmc_rank] => 276 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 33.5265681064 [volume_24h] => 89350.176689683 [percent_change_1h] => 0.149238 [percent_change_24h] => 0.355089 [percent_change_7d] => -4.25921 [market_cap] => 27112094.204661 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:09.000Z ) ) ) [276] => stdClass Object ( [id] => 2748 [name] => Loki [symbol] => LOKI [slug] => loki [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2018-05-21T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => technology [1] => masternodes [2] => mineable [3] => privacy ) [max_supply] => [circulating_supply] => 49317918 [total_supply] => 49317918 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => LOKI-6A9 ) [cmc_rank] => 277 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.549004117862 [volume_24h] => 35149.741913392 [percent_change_1h] => 0.512549 [percent_change_24h] => 3.46497 [percent_change_7d] => 2.964 [market_cap] => 27075740.06638 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:07.000Z ) ) ) [277] => stdClass Object ( [id] => 3666 [name] => Ultiledger [symbol] => ULT [slug] => ultiledger [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2019-01-07T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => services ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1572128293.7869 [total_supply] => 4500000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xe884cc2795b9c45beeac0607da9539fd571ccf85 ) [cmc_rank] => 278 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.017047075174 [volume_24h] => 1185265.7852815 [percent_change_1h] => 0.537503 [percent_change_24h] => -0.374074 [percent_change_7d] => 9.54379 [market_cap] => 26800189.207358 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:10.000Z ) ) ) [278] => stdClass Object ( [id] => 3364 [name] => PLATINCOIN [symbol] => PLC [slug] => platincoin [num_market_pairs] => 14 [date_added] => 2018-10-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => payments [1] => medium-of-exchange ) [max_supply] => [circulating_supply] => 5001073 [total_supply] => 600686942.00994 [platform] => [cmc_rank] => 279 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 5.3456421399 [volume_24h] => 635552.51268763 [percent_change_1h] => -0.00338969 [percent_change_24h] => -2.02281 [percent_change_7d] => 0.395839 [market_cap] => 26733946.573516 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:09.000Z ) ) ) [279] => stdClass Object ( [id] => 3664 [name] => AgaveCoin [symbol] => AGVC [slug] => agavecoin [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2019-01-04T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => commodities [1] => discount-token ) [max_supply] => [circulating_supply] => 390619593 [total_supply] => 35000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x8b79656FC38a04044E495e22fAD747126ca305C4 ) [cmc_rank] => 280 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0661793870656 [volume_24h] => 7383.5381126586 [percent_change_1h] => 0.199127 [percent_change_24h] => 1.71285 [percent_change_7d] => 0.800659 [market_cap] => 25850965.240554 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:10.000Z ) ) ) [280] => stdClass Object ( [id] => 4944 [name] => Tellor [symbol] => TRB [slug] => tellor [num_market_pairs] => 27 [date_added] => 2019-11-19T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi [1] => mineable ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1400925.4726777 [total_supply] => 1490450.590475 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x0ba45a8b5d5575935b8158a88c631e9f9c95a2e5 ) [cmc_rank] => 281 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 18.1642974093 [volume_24h] => 5764785.3290958 [percent_change_1h] => 0.995716 [percent_change_24h] => 21.5387 [percent_change_7d] => 60.7491 [market_cap] => 25446826.933982 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:13.000Z ) ) ) [281] => stdClass Object ( [id] => 2538 [name] => Nectar [symbol] => NEC [slug] => nectar [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2018-02-21T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => payments [1] => defi [2] => smart-contracts [3] => marketplace ) [max_supply] => [circulating_supply] => 158229828.69188 [total_supply] => 618133669.51287 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xcc80c051057b774cd75067dc48f8987c4eb97a5e ) [cmc_rank] => 282 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.160570175295 [volume_24h] => 9759.2579160004 [percent_change_1h] => -0.756749 [percent_change_24h] => -2.86327 [percent_change_7d] => -12.0131 [market_cap] => 25406991.329953 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:06.000Z ) ) ) [282] => stdClass Object ( [id] => 2369 [name] => Insolar [symbol] => XNS [slug] => insolar [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2018-01-11T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 1000000000 [circulating_supply] => 40000000 [total_supply] => 1000000000 [platform] => [cmc_rank] => 283 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.614845132228 [volume_24h] => 1730524.327555 [percent_change_1h] => 0.261207 [percent_change_24h] => 1.6888 [percent_change_7d] => 1.30419 [market_cap] => 24593805.28912 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:06.000Z ) ) ) [283] => stdClass Object ( [id] => 5829 [name] => TrustSwap [symbol] => SWAP [slug] => trustswap [num_market_pairs] => 13 [date_added] => 2020-07-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 68751249.999646 [total_supply] => 100000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xcc4304a31d09258b0029ea7fe63d032f52e44efe ) [cmc_rank] => 284 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:15.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.357303341033 [volume_24h] => 2271142.2353607 [percent_change_1h] => 4.50723 [percent_change_24h] => 30.1183 [percent_change_7d] => 22.2898 [market_cap] => 24565051.325069 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:15.000Z ) ) ) [284] => stdClass Object ( [id] => 4041 [name] => MX Token [symbol] => MX [slug] => mx-token [num_market_pairs] => 11 [date_added] => 2019-09-24T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => discount-token [1] => centralized-exchange [2] => marketplace ) [max_supply] => [circulating_supply] => 173415755.5997 [total_supply] => 654101297.48 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x11eef04c884e24d9b7b4760e7476d06ddf797f36 ) [cmc_rank] => 285 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.141448194371 [volume_24h] => 3082274.4626439 [percent_change_1h] => 0.0799934 [percent_change_24h] => -3.96445 [percent_change_7d] => 5.41447 [market_cap] => 24529345.50506 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:11.000Z ) ) ) [285] => stdClass Object ( [id] => 3367 [name] => CryptalDash [symbol] => CRD [slug] => cryptaldash [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2018-10-02T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1000000000 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xcaaa93712bdac37f736c323c93d4d5fdefcc31cc ) [cmc_rank] => 286 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0241705284946 [volume_24h] => 6155792.6206335 [percent_change_1h] => 0.690189 [percent_change_24h] => 0.541065 [percent_change_7d] => 50.7253 [market_cap] => 24170528.4946 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:09.000Z ) ) ) [286] => stdClass Object ( [id] => 1908 [name] => Nebulas [symbol] => NAS [slug] => nebulas-token [num_market_pairs] => 23 [date_added] => 2017-08-23T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => search-engine [1] => platform ) [max_supply] => [circulating_supply] => 51952589 [total_supply] => 72056407.10302 [platform] => [cmc_rank] => 287 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.458817984235 [volume_24h] => 4946043.3257262 [percent_change_1h] => -0.213707 [percent_change_24h] => -0.0307388 [percent_change_7d] => 6.89343 [market_cap] => 23836782.160769 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:04.000Z ) ) ) [287] => stdClass Object ( [id] => 2324 [name] => BigONE Token [symbol] => ONE [slug] => bigone-token [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2017-12-30T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => marketplace [1] => centralized-exchange ) [max_supply] => 13508522147.21 [circulating_supply] => 9449081034 [total_supply] => 13083124264 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x0396340f16bbec973280ab053efc3f208fa37795 ) [cmc_rank] => 288 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00251251465339 [volume_24h] => 3287432.6377384 [percent_change_1h] => 0.665615 [percent_change_24h] => 1.95378 [percent_change_7d] => 1.86806 [market_cap] => 23740954.558995 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:06.000Z ) ) ) [288] => stdClass Object ( [id] => 1004 [name] => Hellenic Coin [symbol] => HNC [slug] => helleniccoin [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2015-07-21T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable [1] => scrypt [2] => pow ) [max_supply] => [circulating_supply] => 69734636 [total_supply] => 69734636 [platform] => [cmc_rank] => 289 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.336443550765 [volume_24h] => 240518.30522659 [percent_change_1h] => -1.7568 [percent_change_24h] => 1.66227 [percent_change_7d] => 6.51447 [market_cap] => 23461768.547145 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:02.000Z ) ) ) [289] => stdClass Object ( [id] => 5320 [name] => Bonorum [symbol] => BONO [slug] => bonorum [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2020-03-16T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 35000000 [circulating_supply] => 415310.74030237 [total_supply] => 568226.32860708 [platform] => [cmc_rank] => 290 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 56.1553037937 [volume_24h] => 6.1770834173051 [percent_change_1h] => 0.323401 [percent_change_24h] => 3.32325 [percent_change_7d] => 9.44391 [market_cap] => 23321900.790466 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:13.000Z ) ) ) [290] => stdClass Object ( [id] => 3978 [name] => Chromia [symbol] => CHR [slug] => chromia [num_market_pairs] => 30 [date_added] => 2019-05-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 1000000000 [circulating_supply] => 403476263.04228 [total_supply] => 475191730.99988 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x915044526758533dfB918ecEb6e44bc21632060D ) [cmc_rank] => 291 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0572104120704 [volume_24h] => 7307354.3826364 [percent_change_1h] => -0.200012 [percent_change_24h] => 4.39475 [percent_change_7d] => -9.26832 [market_cap] => 23083043.269274 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:11.000Z ) ) ) [291] => stdClass Object ( [id] => 4280 [name] => 12Ships [symbol] => TSHP [slug] => 12ships [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2019-08-26T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 4929351506.01 [total_supply] => 4996980813.01 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x525794473f7ab5715c81d06d10f52d11cc052804 ) [cmc_rank] => 292 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00465689534716 [volume_24h] => 260425.73377753 [percent_change_1h] => -0.299062 [percent_change_24h] => -1.58785 [percent_change_7d] => -3.88071 [market_cap] => 22955474.092854 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:12.000Z ) ) ) [292] => stdClass Object ( [id] => 2927 [name] => sUSD [symbol] => SUSD [slug] => susd [num_market_pairs] => 16 [date_added] => 2018-07-13T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => store-of-value [1] => stablecoin-algorithmically-stabilized [2] => defi ) [max_supply] => [circulating_supply] => 22510653.083903 [total_supply] => 22510653.083903 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x57ab1e02fee23774580c119740129eac7081e9d3 ) [cmc_rank] => 293 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.997993479916 [volume_24h] => 47946.084774068 [percent_change_1h] => 0.0995081 [percent_change_24h] => 0.675214 [percent_change_7d] => -1.1816 [market_cap] => 22465485.006386 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:08.000Z ) ) ) [293] => stdClass Object ( [id] => 1552 [name] => Melon [symbol] => MLN [slug] => melon [num_market_pairs] => 26 [date_added] => 2017-02-21T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi [1] => asset-management ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1250000 [total_supply] => 1250000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xec67005c4e498ec7f55e092bd1d35cbc47c91892 ) [cmc_rank] => 294 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 17.6896234126 [volume_24h] => 1269204.2208718 [percent_change_1h] => 0.219488 [percent_change_24h] => 3.00748 [percent_change_7d] => 32.4485 [market_cap] => 22112029.26575 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:03.000Z ) ) ) [294] => stdClass Object ( [id] => 5620 [name] => 8X8 PROTOCOL [symbol] => EXE [slug] => 8x8-protocol [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2020-05-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 880000000 [circulating_supply] => 110000000 [total_supply] => 880000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x412d397ddca07d753e3e0c61e367fb1b474b3e7d ) [cmc_rank] => 295 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.197917073759 [volume_24h] => 47576478.04531 [percent_change_1h] => -0.194591 [percent_change_24h] => -1.56401 [percent_change_7d] => 1.14244 [market_cap] => 21770878.11349 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:14.000Z ) ) ) [295] => stdClass Object ( [id] => 1788 [name] => Metal [symbol] => MTL [slug] => metal [num_market_pairs] => 25 [date_added] => 2017-07-09T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => payments [1] => medium-of-exchange ) [max_supply] => 66588888 [circulating_supply] => 65483821.167 [total_supply] => 66588888 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xF433089366899D83a9f26A773D59ec7eCF30355e ) [cmc_rank] => 296 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.33152367139 [volume_24h] => 3040735.9195456 [percent_change_1h] => -0.261975 [percent_change_24h] => -0.0960697 [percent_change_7d] => -0.996886 [market_cap] => 21709436.80993 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:04.000Z ) ) ) [296] => stdClass Object ( [id] => 1660 [name] => Monolith [symbol] => TKN [slug] => monolith [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2017-05-07T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => services ) [max_supply] => [circulating_supply] => 32694386.773757 [total_supply] => 39406759.92832 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xaaaf91d9b90df800df4f55c205fd6989c977e73a ) [cmc_rank] => 297 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.663322686343 [volume_24h] => 151911.09235578 [percent_change_1h] => -1.09138 [percent_change_24h] => 1.71191 [percent_change_7d] => 56.7579 [market_cap] => 21686928.463106 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:03.000Z ) ) ) [297] => stdClass Object ( [id] => 2044 [name] => Enigma [symbol] => ENG [slug] => enigma [num_market_pairs] => 27 [date_added] => 2017-10-13T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => privacy ) [max_supply] => [circulating_supply] => 74836171.09 [total_supply] => 150000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xf0ee6b27b759c9893ce4f094b49ad28fd15a23e4 ) [cmc_rank] => 298 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.28643281104 [volume_24h] => 1392392.6691369 [percent_change_1h] => -0.710791 [percent_change_24h] => -0.12151 [percent_change_7d] => -0.624724 [market_cap] => 21435534.852779 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:04.000Z ) ) ) [298] => stdClass Object ( [id] => 3344 [name] => Ecoreal Estate [symbol] => ECOREAL [slug] => ecoreal-estate [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2018-09-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => smart-contracts [1] => real-estate ) [max_supply] => [circulating_supply] => 208919604.6268 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xb052f8a33d8bb068414eade06af6955199f9f010 ) [cmc_rank] => 299 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.102259353496 [volume_24h] => 1996.9393941361 [percent_change_1h] => 0.305651 [percent_change_24h] => -3.17382 [percent_change_7d] => -6.16566 [market_cap] => 21363983.701777 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:09.000Z ) ) ) [299] => stdClass Object ( [id] => 4092 [name] => Dusk Network [symbol] => DUSK [slug] => dusk-network [num_market_pairs] => 10 [date_added] => 2019-07-11T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => privacy [1] => marketplace [2] => smart-contracts ) [max_supply] => [circulating_supply] => 264234446.29334 [total_supply] => 500000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => DUSK-45E ) [cmc_rank] => 300 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0805566960221 [volume_24h] => 5690723.9295008 [percent_change_1h] => -0.489997 [percent_change_24h] => 33.0131 [percent_change_7d] => 30.2875 [market_cap] => 21285853.96862 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:11.000Z ) ) ) [300] => stdClass Object ( [id] => 2496 [name] => Polymath [symbol] => POLY [slug] => polymath-network [num_market_pairs] => 33 [date_added] => 2018-02-02T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => marketplace [1] => crowdfunding ) [max_supply] => [circulating_supply] => 526200098.01552 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x9992ec3cf6a55b00978cddf2b27bc6882d88d1ec ) [cmc_rank] => 301 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0402680714743 [volume_24h] => 542694.49458522 [percent_change_1h] => 0.0407751 [percent_change_24h] => 2.01877 [percent_change_7d] => 1.12364 [market_cap] => 21189063.156673 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:06.000Z ) ) ) [301] => stdClass Object ( [id] => 3748 [name] => Hxro [symbol] => HXRO [slug] => hxro [num_market_pairs] => 10 [date_added] => 2019-02-15T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 151142778.28232 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x4bd70556ae3f8a6ec6c4080a0c327b24325438f3 ) [cmc_rank] => 302 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.14018015617 [volume_24h] => 255276.42819886 [percent_change_1h] => -0.0979133 [percent_change_24h] => -3.51309 [percent_change_7d] => -3.17247 [market_cap] => 21187218.263583 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:10.000Z ) ) ) [302] => stdClass Object ( [id] => 5841 [name] => NEST Protocol [symbol] => NEST [slug] => nest-protocol [num_market_pairs] => 10 [date_added] => 2020-07-14T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 10000000000 [circulating_supply] => 368470093.679 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x04abeda201850ac0124161f037efd70c74ddc74c ) [cmc_rank] => 303 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:15.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0572745533245 [volume_24h] => 8016934.3159716 [percent_change_1h] => 2.14882 [percent_change_24h] => 15.4486 [percent_change_7d] => 23.9184 [market_cap] => 21103960.028901 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:15.000Z ) ) ) [303] => stdClass Object ( [id] => 2588 [name] => Loom Network [symbol] => LOOM [slug] => loom-network [num_market_pairs] => 62 [date_added] => 2018-03-14T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => enterprise-solutions ) [max_supply] => [circulating_supply] => 970056584.86262 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xa4e8c3ec456107ea67d3075bf9e3df3a75823db0 ) [cmc_rank] => 304 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0217464071096 [volume_24h] => 3199110.5136611 [percent_change_1h] => 0.16005 [percent_change_24h] => 0.914954 [percent_change_7d] => -0.518327 [market_cap] => 21095245.413771 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:07.000Z ) ) ) [304] => stdClass Object ( [id] => 1492 [name] => Obyte [symbol] => GBYTE [slug] => obyte [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2016-12-27T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 1000000 [circulating_supply] => 753180.68743539 [total_supply] => 1000000 [platform] => [cmc_rank] => 305 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 27.8327308256 [volume_24h] => 18439.306297839 [percent_change_1h] => -0.535826 [percent_change_24h] => -4.80113 [percent_change_7d] => -4.06623 [market_cap] => 20963075.33643 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:02.000Z ) ) ) [305] => stdClass Object ( [id] => 3795 [name] => ZEON [symbol] => ZEON [slug] => zeon [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2019-03-15T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 25641798362.022 [total_supply] => 50000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xe5b826ca2ca02f09c1725e9bd98d9a8874c30532 ) [cmc_rank] => 306 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00080737703193 [volume_24h] => 47721.609216377 [percent_change_1h] => -1.47081 [percent_change_24h] => -16.2057 [percent_change_7d] => 39.5038 [market_cap] => 20702599.054877 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:11.000Z ) ) ) [306] => stdClass Object ( [id] => 2297 [name] => StormX [symbol] => STMX [slug] => stormx [num_market_pairs] => 11 [date_added] => 2017-12-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => media [1] => loyalty ) [max_supply] => 10000000000 [circulating_supply] => 7221500445.5224 [total_supply] => 9355599413.7326 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xbE9375C6a420D2eEB258962efB95551A5b722803 ) [cmc_rank] => 307 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00285378260123 [volume_24h] => 4440857.3442215 [percent_change_1h] => 0.299412 [percent_change_24h] => 2.99482 [percent_change_7d] => -8.61102 [market_cap] => 20608592.326206 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:06.000Z ) ) ) [307] => stdClass Object ( [id] => 2907 [name] => Karatgold Coin [symbol] => KBC [slug] => karatgold-coin [num_market_pairs] => 24 [date_added] => 2018-07-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => stablecoin-asset-backed [1] => store-of-value ) [max_supply] => [circulating_supply] => 4590331700.0086 [total_supply] => 12000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xf3586684107ce0859c44aa2b2e0fb8cd8731a15a ) [cmc_rank] => 308 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00446024296425 [volume_24h] => 618454.2695697 [percent_change_1h] => 0.363032 [percent_change_24h] => 0.200844 [percent_change_7d] => -25.5988 [market_cap] => 20473994.668537 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:08.000Z ) ) ) [308] => stdClass Object ( [id] => 5103 [name] => Tachyon Protocol [symbol] => IPX [slug] => tachyon-protocol [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2020-01-03T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 1500000000 [circulating_supply] => 266858530.8 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 3704 [name] => v.systems [symbol] => VSYS [slug] => v-systems [token_address] => TWZZfKFqcaNVe5TrphLRNEm5DQFnBRJMjDDByqv84 ) [cmc_rank] => 309 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0766475816891 [volume_24h] => 497336.23944273 [percent_change_1h] => 0.221141 [percent_change_24h] => -0.0984583 [percent_change_7d] => -4.89015 [market_cap] => 20454061.038926 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:13.000Z ) ) ) [309] => stdClass Object ( [id] => 3788 [name] => NEXT [symbol] => NET [slug] => next [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2019-03-11T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => centralized-exchange [1] => marketplace ) [max_supply] => [circulating_supply] => 40491818.444156 [total_supply] => 116503818.44416 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xF29226914595052a04F5AFbe6410D0C3eD707548 ) [cmc_rank] => 310 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.501383228736 [volume_24h] => 168848.08338423 [percent_change_1h] => -0.644024 [percent_change_24h] => 2.90311 [percent_change_7d] => -0.85113 [market_cap] => 20301918.668923 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:10.000Z ) ) ) [310] => stdClass Object ( [id] => 3829 [name] => Nash Exchange [symbol] => NEX [slug] => nash-exchange [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2019-04-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => marketplace ) [max_supply] => 50000000 [circulating_supply] => 23442585.6 [total_supply] => 50000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1376 [name] => Neo [symbol] => NEO [slug] => neo [token_address] => 3a4acd3647086e7c44398aac0349802e6a171129 ) [cmc_rank] => 311 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.856459583574 [volume_24h] => 109413.63292128 [percent_change_1h] => 6.41105 [percent_change_24h] => 19.5865 [percent_change_7d] => 18.2851 [market_cap] => 20077627.100874 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:11.000Z ) ) ) [311] => stdClass Object ( [id] => 3154 [name] => Davinci Coin [symbol] => DAC [slug] => davinci-coin [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2018-08-13T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => ai-big-data [1] => technology [2] => iot ) [max_supply] => [circulating_supply] => 4526901498.7997 [total_supply] => 8800000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xaad54c9f27b876d2538455dda69207279ff673a5 ) [cmc_rank] => 312 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00440695851539 [volume_24h] => 920625.76954769 [percent_change_1h] => 1.56278 [percent_change_24h] => -0.837058 [percent_change_7d] => -9.81348 [market_cap] => 19949867.108467 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:09.000Z ) ) ) [312] => stdClass Object ( [id] => 4217 [name] => BOSAGORA [symbol] => BOA [slug] => bosagora [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2019-08-05T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 282119913.73679 [total_supply] => 450000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x746dda2ea243400d5a63e0700f190ab79f06489e ) [cmc_rank] => 313 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0704444603443 [volume_24h] => 468930.68623893 [percent_change_1h] => 0.127656 [percent_change_24h] => 4.51345 [percent_change_7d] => 0.271125 [market_cap] => 19873785.075569 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:12.000Z ) ) ) [313] => stdClass Object ( [id] => 3884 [name] => Function X [symbol] => FX [slug] => function-x [num_market_pairs] => 11 [date_added] => 2019-04-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => hardware ) [max_supply] => 1893022625 [circulating_supply] => 227817242.7882 [total_supply] => 378604525.46289 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x8c15ef5b4b21951d50e53e4fbda8298ffad25057 ) [cmc_rank] => 314 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0871459210792 [volume_24h] => 212909.97542765 [percent_change_1h] => 0.588039 [percent_change_24h] => 0.459981 [percent_change_7d] => 1.03815 [market_cap] => 19853343.460502 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:11.000Z ) ) ) [314] => stdClass Object ( [id] => 1816 [name] => Civic [symbol] => CVC [slug] => civic [num_market_pairs] => 58 [date_added] => 2017-07-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => enterprise-solutions [1] => identity ) [max_supply] => [circulating_supply] => 670000000 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x41e5560054824ea6b0732e656e3ad64e20e94e45 ) [cmc_rank] => 315 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0295595577767 [volume_24h] => 3480368.3236205 [percent_change_1h] => 0.512139 [percent_change_24h] => 1.03806 [percent_change_7d] => -0.615493 [market_cap] => 19804903.710389 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:03.000Z ) ) ) [315] => stdClass Object ( [id] => 3968 [name] => Elitium [symbol] => EUM [slug] => elitium [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2019-05-24T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 16651481.334096 [total_supply] => 332200000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x6aB4A7d75B0A42B6Bc83E852daB9E121F9C610Aa ) [cmc_rank] => 316 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.18798779989 [volume_24h] => 101287.70487421 [percent_change_1h] => 1.74313 [percent_change_24h] => 5.77142 [percent_change_7d] => 22.0519 [market_cap] => 19781756.675002 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:11.000Z ) ) ) [316] => stdClass Object ( [id] => 4818 [name] => Xensor [symbol] => XSR [slug] => xensor [num_market_pairs] => 10 [date_added] => 2019-10-21T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 5000000000 [circulating_supply] => 1269531031.1565 [total_supply] => 4800000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x6bC1F3A1ae56231DbB64d3E82E070857EAe86045 ) [cmc_rank] => 317 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0155154892366 [volume_24h] => 3951811.5741049 [percent_change_1h] => 0.215997 [percent_change_24h] => -5.77168 [percent_change_7d] => -6.04099 [market_cap] => 19697395.049439 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:13.000Z ) ) ) [317] => stdClass Object ( [id] => 1768 [name] => AdEx [symbol] => ADX [slug] => adx-net [num_market_pairs] => 15 [date_added] => 2017-07-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => smart-contracts [1] => marketing ) [max_supply] => 100000000 [circulating_supply] => 91882826.1451 [total_supply] => 100000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x4470bb87d77b963a013db939be332f927f2b992e ) [cmc_rank] => 318 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.21367955077 [volume_24h] => 2730690.6408507 [percent_change_1h] => -0.0622575 [percent_change_24h] => -4.60177 [percent_change_7d] => -10.1187 [market_cap] => 19633481.014163 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:03.000Z ) ) ) [318] => stdClass Object ( [id] => 4957 [name] => Minter Network [symbol] => BIP [slug] => minter-network [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2020-04-22T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 10000000000 [circulating_supply] => 2440707083 [total_supply] => 2645916650 [platform] => [cmc_rank] => 319 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00794931481836 [volume_24h] => 390880.98508733 [percent_change_1h] => -0.897471 [percent_change_24h] => 2.58293 [percent_change_7d] => 24.2677 [market_cap] => 19401948.982168 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:13.000Z ) ) ) [319] => stdClass Object ( [id] => 2298 [name] => Dynamic Trading Rights [symbol] => DTR [slug] => dynamic-trading-rights [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2017-12-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => marketplace ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1542320812 [total_supply] => 2556570812 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xd234bf2410a0009df9c3c63b610c09738f18ccd7 ) [cmc_rank] => 320 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.012524863639 [volume_24h] => 48459.152221679 [percent_change_1h] => -0.019695 [percent_change_24h] => -0.0303274 [percent_change_7d] => -3.33336 [market_cap] => 19317357.857892 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:05.000Z ) ) ) [320] => stdClass Object ( [id] => 1159 [name] => SaluS [symbol] => SLS [slug] => salus [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2016-01-22T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => staking [1] => hybrid-pow-pos [2] => marketplace [3] => scrypt ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1012265.2714843 [total_supply] => 1012265.2714843 [platform] => [cmc_rank] => 321 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 18.89289069 [volume_24h] => 333.79008759164 [percent_change_1h] => 0.323401 [percent_change_24h] => 2.80185 [percent_change_7d] => 4.76407 [market_cap] => 19124617.123436 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:02.000Z ) ) ) [321] => stdClass Object ( [id] => 5428 [name] => Vid [symbol] => VI [slug] => vid [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2020-04-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 888888888 [circulating_supply] => 30192990.913213 [total_supply] => 888888888 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xd321ca7cd7a233483b8cd5a11a89e9337e70df84 ) [cmc_rank] => 322 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.629986545562 [volume_24h] => 985251.98323765 [percent_change_1h] => -0.842658 [percent_change_24h] => 0.58428 [percent_change_7d] => -4.95345 [market_cap] => 19021178.0456 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:14.000Z ) ) ) [322] => stdClass Object ( [id] => 2043 [name] => Cindicator [symbol] => CND [slug] => cindicator [num_market_pairs] => 13 [date_added] => 2017-10-13T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => ai-big-data [1] => services ) [max_supply] => [circulating_supply] => 2000000004.6069 [total_supply] => 2000000004.6079 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xd4c435f5b09f855c3317c8524cb1f586e42795fa ) [cmc_rank] => 323 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00950316782716 [volume_24h] => 159238.57666805 [percent_change_1h] => -0.173281 [percent_change_24h] => 2.12515 [percent_change_7d] => 0.128181 [market_cap] => 19006335.698101 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:04.000Z ) ) ) [323] => stdClass Object ( [id] => 2526 [name] => Envion [symbol] => EVN [slug] => envion [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2018-02-15T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => hardware [1] => smart-contracts ) [max_supply] => [circulating_supply] => 127425493.56223 [total_supply] => 127425493.56223 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xd780ae2bf04cd96e577d3d014762f831d97129d0 ) [cmc_rank] => 324 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.148092099694 [volume_24h] => 263.44199839249 [percent_change_1h] => 0.243968 [percent_change_24h] => 3.63572 [percent_change_7d] => 6.52239 [market_cap] => 18870708.896175 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:06.000Z ) ) ) [324] => stdClass Object ( [id] => 5548 [name] => Massnet [symbol] => MASS [slug] => massnet [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2020-05-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 206438400 [circulating_supply] => 79546562.437786 [total_supply] => 79546562.437786 [platform] => [cmc_rank] => 325 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.23507562396 [volume_24h] => 1761186.0861783 [percent_change_1h] => 1.10014 [percent_change_24h] => -0.34686 [percent_change_7d] => -14.8801 [market_cap] => 18699457.798936 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:14.000Z ) ) ) [325] => stdClass Object ( [id] => 2934 [name] => BitKan [symbol] => KAN [slug] => bitkan [num_market_pairs] => 18 [date_added] => 2018-07-30T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => content-creation [1] => services ) [max_supply] => [circulating_supply] => 6372252975.5098 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x1410434b0346f5be678d0fb554e5c7ab620f8f4a ) [cmc_rank] => 326 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00293245711263 [volume_24h] => 985836.89715358 [percent_change_1h] => 0.0873438 [percent_change_24h] => 0.754121 [percent_change_7d] => 0.027666 [market_cap] => 18686358.561511 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:08.000Z ) ) ) [326] => stdClass Object ( [id] => 5258 [name] => APIX [symbol] => APIX [slug] => apix [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2020-02-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 204047845.21 [circulating_supply] => 112729291.17732 [total_supply] => 204047845.21 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xf51EBf9a26DbC02B13F8B3a9110dac47a4d62D78 ) [cmc_rank] => 327 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.165105550675 [volume_24h] => 2556124.0579973 [percent_change_1h] => -0.29627 [percent_change_24h] => 2.57445 [percent_change_7d] => -1.443 [market_cap] => 18612231.697034 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:13.000Z ) ) ) [327] => stdClass Object ( [id] => 2276 [name] => Ignis [symbol] => IGNIS [slug] => ignis [num_market_pairs] => 15 [date_added] => 2017-12-13T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => state-channels [1] => payments [2] => platform ) [max_supply] => 999449694 [circulating_supply] => 761143950 [total_supply] => 999449694 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1320 [name] => Ardor [symbol] => ARDR [slug] => ardor [token_address] => ) [cmc_rank] => 328 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0243322699477 [volume_24h] => 837664.09826253 [percent_change_1h] => 0.270735 [percent_change_24h] => 1.68464 [percent_change_7d] => 1.70827 [market_cap] => 18520360.060459 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:05.000Z ) ) ) [328] => stdClass Object ( [id] => 3714 [name] => LTO Network [symbol] => LTO [slug] => lto-network [num_market_pairs] => 17 [date_added] => 2019-02-05T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 230687027.82474 [total_supply] => 403394564.52464 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => LTO-BDF ) [cmc_rank] => 329 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0801877030789 [volume_24h] => 2301819.3135504 [percent_change_1h] => 1.07757 [percent_change_24h] => 7.90539 [percent_change_7d] => 24.1037 [market_cap] => 18498262.891364 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:10.000Z ) ) ) [329] => stdClass Object ( [id] => 4842 [name] => Folgory Coin [symbol] => FLG [slug] => folgory-coin [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2019-11-26T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 15872257.83228 [total_supply] => 100000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x5e040aC72140F0617bC24aB7134c0C6eCae0e965 ) [cmc_rank] => 330 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.16094751471 [volume_24h] => 537648.06188748 [percent_change_1h] => -9.27272 [percent_change_24h] => -6.37889 [percent_change_7d] => -19.0107 [market_cap] => 18426858.283222 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:12.000Z ) ) ) [330] => stdClass Object ( [id] => 3791 [name] => Jewel [symbol] => JWL [slug] => jewel [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2019-03-13T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => payments [1] => medium-of-exchange ) [max_supply] => [circulating_supply] => 54710245 [total_supply] => 300000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x8275ebf521dc217aa79c88132017a5bcef001dd9 ) [cmc_rank] => 331 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.336551618005 [volume_24h] => 266.32495535701 [percent_change_1h] => 1.13445 [percent_change_24h] => 5.22114 [percent_change_7d] => 2.89804 [market_cap] => 18412821.4762 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:10.000Z ) ) ) [331] => stdClass Object ( [id] => 5068 [name] => Neutrino Dollar [symbol] => USDN [slug] => neutrino-dollar [num_market_pairs] => 17 [date_added] => 2020-01-30T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 18393607.593322 [total_supply] => 18393607.593322 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1274 [name] => Waves [symbol] => WAVES [slug] => waves [token_address] => DG2xFkPdDwKUoBkzGAhQtLpSGzfXLiCYPEzeKH2Ad24p ) [cmc_rank] => 332 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.00009966965 [volume_24h] => 3120415.4542703 [percent_change_1h] => 0.0504539 [percent_change_24h] => 0.0547283 [percent_change_7d] => 0.287105 [market_cap] => 18395440.877753 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:13.000Z ) ) ) [332] => stdClass Object ( [id] => 2273 [name] => Uquid Coin [symbol] => UQC [slug] => uquid-coin [num_market_pairs] => 33 [date_added] => 2017-12-13T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => asset-management [1] => payments ) [max_supply] => [circulating_supply] => 10000000 [total_supply] => 40000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xd01db73e047855efb414e6202098c4be4cd2423b ) [cmc_rank] => 333 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.82115587297 [volume_24h] => 6654785.0258352 [percent_change_1h] => 0.207198 [percent_change_24h] => 3.31783 [percent_change_7d] => -5.28824 [market_cap] => 18211558.7297 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:05.000Z ) ) ) [333] => stdClass Object ( [id] => 2620 [name] => Switcheo [symbol] => SWTH [slug] => switcheo [num_market_pairs] => 11 [date_added] => 2018-03-31T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi ) [max_supply] => [circulating_supply] => 740345103.28631 [total_supply] => 983988071.9161 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1376 [name] => Neo [symbol] => NEO [slug] => neo [token_address] => ab38352559b8b203bde5fddfa0b07d8b2525e132 ) [cmc_rank] => 334 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0245176417302 [volume_24h] => 390950.86502576 [percent_change_1h] => -0.919665 [percent_change_24h] => -3.31896 [percent_change_7d] => 4.7576 [market_cap] => 18151515.999082 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:07.000Z ) ) ) [334] => stdClass Object ( [id] => 2662 [name] => Haven Protocol [symbol] => XHV [slug] => haven-protocol [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2018-04-23T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 13167585.216 [total_supply] => 13167585.216 [platform] => [cmc_rank] => 335 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.37640280212 [volume_24h] => 1792583.7054426 [percent_change_1h] => 0.107909 [percent_change_24h] => 7.71787 [percent_change_7d] => -15.9745 [market_cap] => 18123901.188456 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:07.000Z ) ) ) [335] => stdClass Object ( [id] => 2930 [name] => Everipedia [symbol] => IQ [slug] => everipedia [num_market_pairs] => 18 [date_added] => 2018-07-13T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => media [1] => content-creation [2] => loyalty ) [max_supply] => [circulating_supply] => 9403135378.085 [total_supply] => 10012413917.023 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1765 [name] => EOS [symbol] => EOS [slug] => eos [token_address] => everipediaiq ) [cmc_rank] => 336 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00192349605239 [volume_24h] => 850747.90958823 [percent_change_1h] => -0.025155 [percent_change_24h] => 0.264449 [percent_change_7d] => -11.2288 [market_cap] => 18086893.779835 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:08.000Z ) ) ) [336] => stdClass Object ( [id] => 4039 [name] => ARPA Chain [symbol] => ARPA [slug] => arpa-chain [num_market_pairs] => 34 [date_added] => 2019-07-15T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 735623131.57143 [total_supply] => 1460000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xba50933c268f567bdc86e1ac131be072c6b0b71a ) [cmc_rank] => 337 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0244688943759 [volume_24h] => 7901695.5664556 [percent_change_1h] => -0.741076 [percent_change_24h] => 7.98354 [percent_change_7d] => 9.91988 [market_cap] => 17999884.70689 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:11.000Z ) ) ) [337] => stdClass Object ( [id] => 4038 [name] => MovieBloc [symbol] => MBL [slug] => moviebloc [num_market_pairs] => 18 [date_added] => 2019-06-21T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => media [1] => video [2] => content-creation ) [max_supply] => 30000000000 [circulating_supply] => 8701088066.4975 [total_supply] => 30000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => MBL-2D2 ) [cmc_rank] => 338 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00206298567813 [volume_24h] => 3255168.0248553 [percent_change_1h] => 0.102667 [percent_change_24h] => -1.14261 [percent_change_7d] => -1.64338 [market_cap] => 17950220.065332 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:11.000Z ) ) ) [338] => stdClass Object ( [id] => 5113 [name] => inSure [symbol] => SURE [slug] => insure [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2020-01-07T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 88000000000 [circulating_supply] => 3553964973.7924 [total_supply] => 88000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xb5a4ac5b04e777230ba3381195eff6a60c3934f2 ) [cmc_rank] => 339 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00497105981915 [volume_24h] => 30932.199212295 [percent_change_1h] => 1.40795 [percent_change_24h] => 11.995 [percent_change_7d] => -19.691 [market_cap] => 17666972.479886 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:13.000Z ) ) ) [339] => stdClass Object ( [id] => 4200 [name] => ChainX [symbol] => PCX [slug] => chainx [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2019-08-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 21000000 [circulating_supply] => 6181150 [total_supply] => 6181150 [platform] => [cmc_rank] => 340 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 2.85672527074 [volume_24h] => 653078.61300053 [percent_change_1h] => 0.0343272 [percent_change_24h] => 10.6859 [percent_change_7d] => 20.391 [market_cap] => 17657847.407235 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:12.000Z ) ) ) [340] => stdClass Object ( [id] => 1789 [name] => Populous [symbol] => PPT [slug] => populous [num_market_pairs] => 23 [date_added] => 2017-07-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => logistics ) [max_supply] => 53252246 [circulating_supply] => 53252245.99439 [total_supply] => 53252246 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xd4fa1460f537bb9085d22c7bccb5dd450ef28e3a ) [cmc_rank] => 341 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.329865327501 [volume_24h] => 3888704.0898489 [percent_change_1h] => -2.11859 [percent_change_24h] => -4.21969 [percent_change_7d] => 0.821957 [market_cap] => 17566069.565103 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:03.000Z ) ) ) [341] => stdClass Object ( [id] => 3376 [name] => Darico Ecosystem Coin [symbol] => DEC [slug] => darcio-ecosystem-coin [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2018-10-11T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 63006341.501908 [total_supply] => 99006341.501908 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x89c6c856a6db3e46107163d0cda7a7ff211bd655 ) [cmc_rank] => 342 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.27856111933 [volume_24h] => 558.7863174083 [percent_change_1h] => 0.21921 [percent_change_24h] => 14.6941 [percent_change_7d] => 9.17293 [market_cap] => 17551117.01366 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:09.000Z ) ) ) [342] => stdClass Object ( [id] => 4970 [name] => Ouroboros [symbol] => OURO [slug] => ouroboros [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2019-12-09T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 31296748.7402 [total_supply] => 77343806.3365 [platform] => [cmc_rank] => 343 [last_updated] => 2020-08-05T04:44:18.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.559732330255 [volume_24h] => 0 [percent_change_1h] => 0 [percent_change_24h] => 2.84217E-14 [percent_change_7d] => 9725.85 [market_cap] => 17517802.101757 [last_updated] => 2020-08-05T04:44:18.000Z ) ) ) [343] => stdClass Object ( [id] => 5313 [name] => CONTRACOIN [symbol] => CTCN [slug] => contracoin [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2020-03-13T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 100000000 [circulating_supply] => 17835607.5 [total_supply] => 100000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xfd6c31bb6f05fc8db64f4b740ab758605c271fd8 ) [cmc_rank] => 344 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.97222039537 [volume_24h] => 18580.576904005 [percent_change_1h] => -0.318735 [percent_change_24h] => 2.02458 [percent_change_7d] => 5.27049 [market_cap] => 17340141.375314 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:13.000Z ) ) ) [344] => stdClass Object ( [id] => 1785 [name] => Gas [symbol] => GAS [slug] => gas [num_market_pairs] => 56 [date_added] => 2017-07-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => smart-contracts [1] => payments [2] => medium-of-exchange ) [max_supply] => 100000000 [circulating_supply] => 10128375.105773 [total_supply] => 17190378 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1376 [name] => Neo [symbol] => NEO [slug] => neo [token_address] => 602c79718b16e442de58778e148d0b1084e3b2dffd5de6b7b16cee7969282de7 ) [cmc_rank] => 345 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.70621047927 [volume_24h] => 13334343.444759 [percent_change_1h] => -0.0172492 [percent_change_24h] => -0.886077 [percent_change_7d] => 0.960595 [market_cap] => 17281139.743447 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:05.000Z ) ) ) [345] => stdClass Object ( [id] => 2896 [name] => Mainframe [symbol] => MFT [slug] => mainframe [num_market_pairs] => 18 [date_added] => 2018-07-05T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => smart-contracts [2] => content-creation ) [max_supply] => [circulating_supply] => 9361564163.5734 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xdf2c7238198ad8b389666574f2d8bc411a4b7428 ) [cmc_rank] => 346 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00182395990701 [volume_24h] => 1905321.5038171 [percent_change_1h] => -1.61575 [percent_change_24h] => -3.04829 [percent_change_7d] => -2.82951 [market_cap] => 17075117.701259 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:08.000Z ) ) ) [346] => stdClass Object ( [id] => 5748 [name] => Meta [symbol] => MTA [slug] => meta [num_market_pairs] => 24 [date_added] => 2020-06-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi ) [max_supply] => [circulating_supply] => 3422050.52586 [total_supply] => 100000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xa3BeD4E1c75D00fa6f4E5E6922DB7261B5E9AcD2 ) [cmc_rank] => 347 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:15.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 4.97184786283 [volume_24h] => 3678187.9913812 [percent_change_1h] => 0.459595 [percent_change_24h] => -0.798344 [percent_change_7d] => -20.2675 [market_cap] => 17013914.593493 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:15.000Z ) ) ) [347] => stdClass Object ( [id] => 3301 [name] => Invictus Hyperion Fund [symbol] => IHF [slug] => invictus-hyperion-fund [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2018-09-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 119528563.3104 [total_supply] => 121335657.37387 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xaf1250fa68d7decd34fd75de8742bc03b29bd58e ) [cmc_rank] => 348 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.142341739384 [volume_24h] => 2236.2651005856 [percent_change_1h] => 0.137164 [percent_change_24h] => -8.34302 [percent_change_7d] => -8.26309 [market_cap] => 17013903.607672 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:09.000Z ) ) ) [348] => stdClass Object ( [id] => 5186 [name] => ExtStock Token [symbol] => XT [slug] => extstock-token [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2020-01-29T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 601588625 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xef65887a05415bf6316204b5ffb350d4d1a19bba ) [cmc_rank] => 349 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0282192486833 [volume_24h] => 0 [percent_change_1h] => 0 [percent_change_24h] => 8.52651E-14 [percent_change_7d] => -2.13163E-13 [market_cap] => 16976379.01392 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:13.000Z ) ) ) [349] => stdClass Object ( [id] => 2021 [name] => RChain [symbol] => REV [slug] => rchain [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2017-10-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => smart-contracts [2] => distributed-computing ) [max_supply] => [circulating_supply] => 482890385.83479 [total_supply] => 870663574 [platform] => [cmc_rank] => 350 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0351283016843 [volume_24h] => 256333.14734062 [percent_change_1h] => -3.07025 [percent_change_24h] => -8.64787 [percent_change_7d] => -15.9501 [market_cap] => 16963119.154053 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:04.000Z ) ) ) [350] => stdClass Object ( [id] => 5087 [name] => CRYPTOBUCKS [symbol] => CBUCKS [slug] => cryptobucks [num_market_pairs] => 10 [date_added] => 2020-01-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 10000000000 [circulating_supply] => 3932014866.54 [total_supply] => 8534139361.3 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x0d2BB9D68dD4451A09ec94C05E20Bd395022bd8e ) [cmc_rank] => 351 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00426982841507 [volume_24h] => 286.04130581063 [percent_change_1h] => 0.089829 [percent_change_24h] => -3.71913 [percent_change_7d] => -2.80472 [market_cap] => 16789028.80563 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:13.000Z ) ) ) [351] => stdClass Object ( [id] => 3657 [name] => Lambda [symbol] => LAMB [slug] => lambda [num_market_pairs] => 44 [date_added] => 2019-01-02T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => distributed-computing [1] => ai-big-data [2] => platform ) [max_supply] => 10000000000 [circulating_supply] => 782982234.53205 [total_supply] => 6000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => LAMB-46C ) [cmc_rank] => 352 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0212946483818 [volume_24h] => 18001137.989958 [percent_change_1h] => 1.10171 [percent_change_24h] => 15.695 [percent_change_7d] => 17.4321 [market_cap] => 16673331.373556 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:10.000Z ) ) ) [352] => stdClass Object ( [id] => 1298 [name] => LBRY Credits [symbol] => LBC [slug] => library-credit [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2016-07-07T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable [1] => content-creation [2] => marketplace ) [max_supply] => 1083202000 [circulating_supply] => 450704628.23609 [total_supply] => 681282076 [platform] => [cmc_rank] => 353 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0366053860688 [volume_24h] => 1762391.2699061 [percent_change_1h] => 0.135785 [percent_change_24h] => 3.80643 [percent_change_7d] => 2.54073 [market_cap] => 16498216.919577 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:02.000Z ) ) ) [353] => stdClass Object ( [id] => 258 [name] => Groestlcoin [symbol] => GRS [slug] => groestlcoin [num_market_pairs] => 29 [date_added] => 2014-04-11T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => pow [1] => groestl [2] => mineable [3] => medium-of-exchange ) [max_supply] => 105000000 [circulating_supply] => 75619093.887366 [total_supply] => 75619093.887366 [platform] => [cmc_rank] => 354 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:01.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.216837304 [volume_24h] => 3648678.7679909 [percent_change_1h] => -0.0131471 [percent_change_24h] => 3.53904 [percent_change_7d] => 4.02673 [market_cap] => 16397040.449459 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:01.000Z ) ) ) [354] => stdClass Object ( [id] => 5007 [name] => TROY [symbol] => TROY [slug] => troy [num_market_pairs] => 12 [date_added] => 2019-12-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 2390000000 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => TROY-9B8 ) [cmc_rank] => 355 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00683698283127 [volume_24h] => 6115805.11905 [percent_change_1h] => 0.0459876 [percent_change_24h] => 6.00245 [percent_change_7d] => 5.59947 [market_cap] => 16340388.966735 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:13.000Z ) ) ) [355] => stdClass Object ( [id] => 5471 [name] => GHOST [symbol] => GHOST [slug] => ghost [num_market_pairs] => 12 [date_added] => 2020-05-26T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 55000000 [circulating_supply] => 13573415 [total_supply] => 13573415 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x4c327471c44b2dacd6e90525f9d629bd2e4f662c ) [cmc_rank] => 356 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.19987728809 [volume_24h] => 662669.46067684 [percent_change_1h] => 0.441285 [percent_change_24h] => -2.20658 [percent_change_7d] => 5.64108 [market_cap] => 16286432.38032 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:14.000Z ) ) ) [356] => stdClass Object ( [id] => 2868 [name] => Constellation [symbol] => DAG [slug] => constellation [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2018-06-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => payments [1] => platform [2] => smart-contracts [3] => dag ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1266911931.0441 [total_supply] => 3711998690.36 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xa8258abc8f2811dd48eccd209db68f25e3e34667 ) [cmc_rank] => 357 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0128481501762 [volume_24h] => 453002.9229088 [percent_change_1h] => -4.0722 [percent_change_24h] => 9.55386 [percent_change_7d] => 4.26836 [market_cap] => 16277474.750074 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:08.000Z ) ) ) [357] => stdClass Object ( [id] => 4748 [name] => Dimension Chain [symbol] => EON [slug] => dimension-chain [num_market_pairs] => 1 [date_added] => 2019-10-04T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform ) [max_supply] => [circulating_supply] => 244783561 [total_supply] => 2000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x4cb10f4df4bf4f64d4797d00d468181ef731be9a ) [cmc_rank] => 358 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0662934412238 [volume_24h] => 89745.874349004 [percent_change_1h] => 2.22802 [percent_change_24h] => -1.63255 [percent_change_7d] => -0.543 [market_cap] => 16227544.613706 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:12.000Z ) ) ) [358] => stdClass Object ( [id] => 2212 [name] => Quantstamp [symbol] => QSP [slug] => quantstamp [num_market_pairs] => 10 [date_added] => 2017-11-21T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => smart-contracts [1] => cybersecurity ) [max_supply] => [circulating_supply] => 617314170.81855 [total_supply] => 976442388.321 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x99ea4db9ee77acd40b119bd1dc4e33e1c070b80d ) [cmc_rank] => 359 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0261351647962 [volume_24h] => 372164.84357765 [percent_change_1h] => -0.0847688 [percent_change_24h] => 2.38978 [percent_change_7d] => 9.30424 [market_cap] => 16133607.585372 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:05.000Z ) ) ) [359] => stdClass Object ( [id] => 5328 [name] => WOM Protocol [symbol] => WOM [slug] => wom-protocol [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2020-03-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 1000000000 [circulating_supply] => 100007450 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xa982b2e19e90b2d9f7948e9c1b65d119f1ce88d6 ) [cmc_rank] => 360 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.160570597499 [volume_24h] => 3042611.0712482 [percent_change_1h] => 0.676417 [percent_change_24h] => 2.22829 [percent_change_7d] => -13.257 [market_cap] => 16058256.000851 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:14.000Z ) ) ) [360] => stdClass Object ( [id] => 3977 [name] => Sport and Leisure [symbol] => SNL [slug] => sport-and-leisure [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2019-05-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => marketplace ) [max_supply] => [circulating_supply] => 674670124.83471 [total_supply] => 963252000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xa806b3fed6891136940cf81c4085661500aa2709 ) [cmc_rank] => 361 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0236549897208 [volume_24h] => 1131783.7097841 [percent_change_1h] => 0.223169 [percent_change_24h] => 1.43956 [percent_change_7d] => -2.13323 [market_cap] => 15959314.867896 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:11.000Z ) ) ) [361] => stdClass Object ( [id] => 3667 [name] => Atomic Wallet Coin [symbol] => AWC [slug] => atomic-wallet-coin [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2019-01-04T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 10603658.692008 [total_supply] => 100000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xad22f63404f7305e4713ccbd4f296f34770513f4 ) [cmc_rank] => 362 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.50386224904 [volume_24h] => 145755.52378222 [percent_change_1h] => -0.751804 [percent_change_24h] => 0.413668 [percent_change_7d] => 6.24686 [market_cap] => 15946442.008616 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:10.000Z ) ) ) [362] => stdClass Object ( [id] => 99 [name] => Vertcoin [symbol] => VTC [slug] => vertcoin [num_market_pairs] => 10 [date_added] => 2014-01-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => privacy [1] => pow [2] => medium-of-exchange [3] => mineable [4] => payments [5] => lyra2re ) [max_supply] => 84000000 [circulating_supply] => 55948197 [total_supply] => 55948197 [platform] => [cmc_rank] => 363 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:01.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.283797583111 [volume_24h] => 672647.7708517 [percent_change_1h] => 0.900626 [percent_change_24h] => -1.01952 [percent_change_7d] => -3.4887 [market_cap] => 15877963.088018 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:01.000Z ) ) ) [363] => stdClass Object ( [id] => 4036 [name] => Contentos [symbol] => COS [slug] => contentos [num_market_pairs] => 16 [date_added] => 2019-06-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => media ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1923212148.8681 [total_supply] => 13500000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => COS-2E4 ) [cmc_rank] => 364 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00818897200106 [volume_24h] => 2597652.4459038 [percent_change_1h] => 1.15412 [percent_change_24h] => 0.137303 [percent_change_7d] => -6.95597 [market_cap] => 15749130.439179 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:11.000Z ) ) ) [364] => stdClass Object ( [id] => 1703 [name] => Metaverse ETP [symbol] => ETP [slug] => metaverse [num_market_pairs] => 18 [date_added] => 2017-06-05T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => smart-contracts [1] => asset-management [2] => mineable ) [max_supply] => 100000000 [circulating_supply] => 78697927.907623 [total_supply] => 78698032.471923 [platform] => [cmc_rank] => 365 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.19850708113 [volume_24h] => 1884375.4608973 [percent_change_1h] => 0.0989546 [percent_change_24h] => 0.0279564 [percent_change_7d] => -0.888714 [market_cap] => 15622095.959921 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:03.000Z ) ) ) [365] => stdClass Object ( [id] => 3754 [name] => EveryCoin [symbol] => EVY [slug] => everycoin [num_market_pairs] => 15 [date_added] => 2019-02-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 9380000000 [total_supply] => 88800000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xeed3ae7b0f8b5b9bb8c035a9941382b1822671cd ) [cmc_rank] => 366 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00165728942359 [volume_24h] => 2268718.4588168 [percent_change_1h] => 1.23836 [percent_change_24h] => -0.749298 [percent_change_7d] => 11.3448 [market_cap] => 15545374.793274 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:10.000Z ) ) ) [366] => stdClass Object ( [id] => 789 [name] => Nexus [symbol] => NXS [slug] => nexus [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2015-01-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => hybrid-pow-npos [2] => staking [3] => mineable ) [max_supply] => 78000000 [circulating_supply] => 64671957.142437 [total_supply] => 64671957.142437 [platform] => [cmc_rank] => 367 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.239440787131 [volume_24h] => 136308.21870035 [percent_change_1h] => -0.203993 [percent_change_24h] => 0.53185 [percent_change_7d] => 1.51502 [market_cap] => 15485104.323487 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:02.000Z ) ) ) [367] => stdClass Object ( [id] => 2840 [name] => QuarkChain [symbol] => QKC [slug] => quarkchain [num_market_pairs] => 33 [date_added] => 2018-06-04T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => payments [1] => marketplace ) [max_supply] => 10000000000 [circulating_supply] => 2146146299.5836 [total_supply] => 5226747032.04 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xea26c4ac16d4a5a106820bc8aee85fd0b7b2b664 ) [cmc_rank] => 368 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00717544395224 [volume_24h] => 2895914.288561 [percent_change_1h] => 0.249033 [percent_change_24h] => 0.998968 [percent_change_7d] => -3.60451 [market_cap] => 15399552.485969 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:08.000Z ) ) ) [368] => stdClass Object ( [id] => 3458 [name] => ZBG Token [symbol] => ZT [slug] => zbg-token [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2018-10-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 284448925.25 [total_supply] => 500000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xfe39e6a32acd2af7955cb3d406ba2b55c901f247 ) [cmc_rank] => 369 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0540214982379 [volume_24h] => 1979523.8283348 [percent_change_1h] => 0.262469 [percent_change_24h] => 2.7155 [percent_change_7d] => 3.10226 [market_cap] => 15366357.114165 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:09.000Z ) ) ) [369] => stdClass Object ( [id] => 3935 [name] => Sparkpoint [symbol] => SRK [slug] => sparkpoint [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2019-05-14T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 6757089266.6725 [total_supply] => 14421653252 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x0488401c3f535193fa8df029d9ffe615a06e74e6 ) [cmc_rank] => 370 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00226188025699 [volume_24h] => 1923442.8384674 [percent_change_1h] => 2.62361 [percent_change_24h] => -11.2704 [percent_change_7d] => 363.185 [market_cap] => 15283726.807005 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:11.000Z ) ) ) [370] => stdClass Object ( [id] => 2213 [name] => QASH [symbol] => QASH [slug] => qash [num_market_pairs] => 24 [date_added] => 2017-11-21T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => payments [1] => discount-token [2] => marketplace ) [max_supply] => [circulating_supply] => 350000000 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x618e75ac90b12c6049ba3b27f5d5f8651b0037f6 ) [cmc_rank] => 371 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0433562172924 [volume_24h] => 180558.39999178 [percent_change_1h] => 0.569968 [percent_change_24h] => -0.312921 [percent_change_7d] => 0.0791384 [market_cap] => 15174676.05234 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:05.000Z ) ) ) [371] => stdClass Object ( [id] => 4006 [name] => Standard Tokenization Protocol [symbol] => STPT [slug] => standard-tokenization-protocol [num_market_pairs] => 16 [date_added] => 2019-06-12T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => payments ) [max_supply] => [circulating_supply] => 807044894.02707 [total_supply] => 1942420283.0271 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xde7d85157d9714eadf595045cc12ca4a5f3e2adb ) [cmc_rank] => 372 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.018656403464 [volume_24h] => 5503923.4963701 [percent_change_1h] => -1.00066 [percent_change_24h] => 9.16084 [percent_change_7d] => 13.5876 [market_cap] => 15056555.15653 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:11.000Z ) ) ) [372] => stdClass Object ( [id] => 5325 [name] => BIKI [symbol] => BIKI [slug] => biki [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2020-03-16T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 1000000000 [circulating_supply] => 314898067.9 [total_supply] => 543998079.9 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x70debcdab2ef20be3d1dbff6a845e9ccb6e46930 ) [cmc_rank] => 373 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0474860630813 [volume_24h] => 1373086.1678137 [percent_change_1h] => 1.69834 [percent_change_24h] => -1.33061 [percent_change_7d] => -0.319746 [market_cap] => 14953269.516479 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:13.000Z ) ) ) [373] => stdClass Object ( [id] => 67 [name] => Unobtanium [symbol] => UNO [slug] => unobtanium [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2013-12-21T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => medium-of-exchange [1] => mineable [2] => sha-256 [3] => payments [4] => pow ) [max_supply] => [circulating_supply] => 202529.74151896 [total_supply] => 202529.74151896 [platform] => [cmc_rank] => 374 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:01.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 73.2822942155 [volume_24h] => 1401.5365954546 [percent_change_1h] => 0.451358 [percent_change_24h] => 6.5064 [percent_change_7d] => 5.63476 [market_cap] => 14841844.105382 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:01.000Z ) ) ) [374] => stdClass Object ( [id] => 3404 [name] => Wixlar [symbol] => WIX [slug] => wixlar [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2018-10-05T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => payments [1] => medium-of-exchange ) [max_supply] => [circulating_supply] => 2391707646.94 [total_supply] => 5330000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x7ba19b7f7d106a9a1e0985397b94f38eee0b555e ) [cmc_rank] => 375 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00618979303508 [volume_24h] => 10201.878519922 [percent_change_1h] => 0.240511 [percent_change_24h] => 378.128 [percent_change_7d] => 21.0493 [market_cap] => 14804175.334977 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:09.000Z ) ) ) [375] => stdClass Object ( [id] => 1087 [name] => Factom [symbol] => FCT [slug] => factom [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2015-10-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => enterprise-solutions [1] => services [2] => data-provenance ) [max_supply] => [circulating_supply] => 9272273.1030331 [total_supply] => 9272273.1030331 [platform] => [cmc_rank] => 376 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.59478890293 [volume_24h] => 283389.31760553 [percent_change_1h] => 0.321514 [percent_change_24h] => 3.46003 [percent_change_7d] => 6.72065 [market_cap] => 14787318.249653 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:02.000Z ) ) ) [376] => stdClass Object ( [id] => 4189 [name] => Ultra [symbol] => UOS [slug] => ultra [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2019-07-30T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => payments [1] => gaming [2] => platform ) [max_supply] => [circulating_supply] => 275506228.2471 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xd13c7342e1ef687c5ad21b27c2b65d772cab5c8c ) [cmc_rank] => 377 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0528956109217 [volume_24h] => 183703.74628525 [percent_change_1h] => 1.03149 [percent_change_24h] => -2.87541 [percent_change_7d] => 16.5446 [market_cap] => 14573070.255864 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:12.000Z ) ) ) [377] => stdClass Object ( [id] => 2161 [name] => Raiden Network Token [symbol] => RDN [slug] => raiden-network-token [num_market_pairs] => 16 [date_added] => 2017-11-08T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => state-channels [1] => platform ) [max_supply] => [circulating_supply] => 50910504.100427 [total_supply] => 100000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x255aa6df07540cb5d3d297f0d0d4d84cb52bc8e6 ) [cmc_rank] => 378 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.284838298293 [volume_24h] => 1849891.0688987 [percent_change_1h] => -0.325419 [percent_change_24h] => -0.984817 [percent_change_7d] => -1.93028 [market_cap] => 14501261.353205 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:05.000Z ) ) ) [378] => stdClass Object ( [id] => 1706 [name] => Aidos Kuneen [symbol] => ADK [slug] => aidos-kuneen [num_market_pairs] => 21 [date_added] => 2017-06-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 25000000 [total_supply] => 25000000 [platform] => [cmc_rank] => 379 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.579637201624 [volume_24h] => 2117327.5481687 [percent_change_1h] => 1.71652 [percent_change_24h] => 9.75403 [percent_change_7d] => 10.0718 [market_cap] => 14490930.0406 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:03.000Z ) ) ) [379] => stdClass Object ( [id] => 2780 [name] => NKN [symbol] => NKN [slug] => nkn [num_market_pairs] => 23 [date_added] => 2018-05-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => distributed-computing [1] => platform [2] => mineable ) [max_supply] => 1000000000 [circulating_supply] => 583666666 [total_supply] => 700000000 [platform] => [cmc_rank] => 380 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.024821671261 [volume_24h] => 2262113.5663143 [percent_change_1h] => -0.00344637 [percent_change_24h] => 4.23078 [percent_change_7d] => 4.21418 [market_cap] => 14487582.109456 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:08.000Z ) ) ) [380] => stdClass Object ( [id] => 2918 [name] => Bit-Z Token [symbol] => BZ [slug] => bit-z-token [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2018-07-11T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => marketplace [1] => payments [2] => discount-token ) [max_supply] => [circulating_supply] => 128232001.7 [total_supply] => 677699077 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x4375e7ad8a01b8ec3ed041399f62d9cd120e0063 ) [cmc_rank] => 381 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.112901356433 [volume_24h] => 6828700.6670369 [percent_change_1h] => -0.434875 [percent_change_24h] => 0.330915 [percent_change_7d] => 3.62787 [market_cap] => 14477566.930049 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:08.000Z ) ) ) [381] => stdClass Object ( [id] => 3507 [name] => MicroBitcoin [symbol] => MBC [slug] => microbitcoin [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2018-10-26T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => medium-of-exchange [1] => mineable ) [max_supply] => 210000000000 [circulating_supply] => 188777000000 [total_supply] => 188777000000 [platform] => [cmc_rank] => 382 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 7.56413577017E-5 [volume_24h] => 307.7240479872 [percent_change_1h] => 0.21921 [percent_change_24h] => -9.0293 [percent_change_7d] => -3.89706 [market_cap] => 14279348.582854 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:10.000Z ) ) ) [382] => stdClass Object ( [id] => 1500 [name] => Wings [symbol] => WINGS [slug] => wings [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2017-01-08T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => crowdfunding [1] => asset-management ) [max_supply] => [circulating_supply] => 97259638.118284 [total_supply] => 100000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x667088b212ce3d06a1b553a7221E1fD19000d9aF ) [cmc_rank] => 383 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.1466331821 [volume_24h] => 945722.7331695 [percent_change_1h] => 0.266691 [percent_change_24h] => 5.20364 [percent_change_7d] => -7.26778 [market_cap] => 14261490.227179 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:03.000Z ) ) ) [383] => stdClass Object ( [id] => 3020 [name] => BHPCoin [symbol] => BHP [slug] => bhp-coin [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2018-08-03T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => e-commerce ) [max_supply] => 100000000 [circulating_supply] => 20177578.18 [total_supply] => 52881277.67 [platform] => [cmc_rank] => 384 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.700487714884 [volume_24h] => 5485091.5204345 [percent_change_1h] => -1.0465 [percent_change_24h] => -0.631679 [percent_change_7d] => 1.71095 [market_cap] => 14134145.631201 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:08.000Z ) ) ) [384] => stdClass Object ( [id] => 1803 [name] => PeepCoin [symbol] => PCN [slug] => peepcoin [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2017-07-11T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 126357799213.79 [total_supply] => 165557799213.79 [platform] => [cmc_rank] => 385 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.000110980027646 [volume_24h] => 0 [percent_change_1h] => 0 [percent_change_24h] => -7.10543E-14 [percent_change_7d] => -1.27898E-13 [market_cap] => 14023192.050034 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:03.000Z ) ) ) [385] => stdClass Object ( [id] => 3683 [name] => AEN Smart Token [symbol] => AENS [slug] => aen-smart-token [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2019-01-09T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 4000000000 [circulating_supply] => 699015535.53898 [total_supply] => 4000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xD38dE88687172BDE440755b5237987e4A87c23A7 ) [cmc_rank] => 386 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0199480665769 [volume_24h] => 124.82449130457 [percent_change_1h] => 0.113498 [percent_change_24h] => 19.1339 [percent_change_7d] => 23.8535 [market_cap] => 13944008.441219 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:10.000Z ) ) ) [386] => stdClass Object ( [id] => 3260 [name] => AMO Coin [symbol] => AMO [slug] => amo-coin [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2018-09-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 18085793254.277 [total_supply] => 19679012761.81 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x38c87aa89b2b8cd9b95b736e1fa7b612ea972169 ) [cmc_rank] => 387 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.000767480881738 [volume_24h] => 489271.43457359 [percent_change_1h] => 0.146417 [percent_change_24h] => 0.812871 [percent_change_7d] => -12.2259 [market_cap] => 13880500.553724 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:09.000Z ) ) ) [387] => stdClass Object ( [id] => 3733 [name] => S4FE [symbol] => S4F [slug] => s4fe [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2019-02-07T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 895310762 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xaec7d1069e3a914a3eb50f0bfb1796751f2ce48a ) [cmc_rank] => 388 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0154138283813 [volume_24h] => 125894.8092302 [percent_change_1h] => 43.57 [percent_change_24h] => 50.7442 [percent_change_7d] => 152.18 [market_cap] => 13800166.433399 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:10.000Z ) ) ) [388] => stdClass Object ( [id] => 66 [name] => Nxt [symbol] => NXT [slug] => nxt [num_market_pairs] => 17 [date_added] => 2013-12-04T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => hybrid-pos-lpos [1] => platform [2] => state-channels [3] => pos [4] => enterprise-solutions ) [max_supply] => 1000000000 [circulating_supply] => 998999941.50769 [total_supply] => 998999941.50769 [platform] => [cmc_rank] => 389 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:01.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0137882888858 [volume_24h] => 1143658.9211415 [percent_change_1h] => 0.0758242 [percent_change_24h] => 12.9387 [percent_change_7d] => 16.4687 [market_cap] => 13774499.790405 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:01.000Z ) ) ) [389] => stdClass Object ( [id] => 3617 [name] => ILCoin [symbol] => ILC [slug] => ilcoin [num_market_pairs] => 32 [date_added] => 2018-11-26T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable [1] => filesharing [2] => medium-of-exchange [3] => quantum-resistant ) [max_supply] => 2500000000 [circulating_supply] => 541422487.37089 [total_supply] => 1495118907.4355 [platform] => [cmc_rank] => 390 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0252492888394 [volume_24h] => 543928.60823937 [percent_change_1h] => -3.01539 [percent_change_24h] => -0.783661 [percent_change_7d] => -9.5358 [market_cap] => 13670532.767774 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:10.000Z ) ) ) [390] => stdClass Object ( [id] => 3418 [name] => Metadium [symbol] => META [slug] => metadium [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2018-10-09T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => identity [1] => platform ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1245430303.86 [total_supply] => 2000000000 [platform] => [cmc_rank] => 391 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0109201021808 [volume_24h] => 12371683.850723 [percent_change_1h] => 0.294009 [percent_change_24h] => 13.5273 [percent_change_7d] => 33.8224 [market_cap] => 13600226.177216 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:09.000Z ) ) ) [391] => stdClass Object ( [id] => 1993 [name] => Kin [symbol] => KIN [slug] => kin [num_market_pairs] => 24 [date_added] => 2017-09-27T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => content-creation [1] => media [2] => smart-contracts ) [max_supply] => 10000000000000 [circulating_supply] => 1518114145968 [total_supply] => 10000000000000 [platform] => [cmc_rank] => 392 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 8.95378045371E-6 [volume_24h] => 151462.4882744 [percent_change_1h] => -2.26111 [percent_change_24h] => 4.28897 [percent_change_7d] => 3.98992 [market_cap] => 13592860.766669 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:04.000Z ) ) ) [392] => stdClass Object ( [id] => 2992 [name] => Apollo Currency [symbol] => APL [slug] => apollo-currency [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2018-07-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => payments [1] => medium-of-exchange ) [max_supply] => [circulating_supply] => 14685096531 [total_supply] => 21165096531 [platform] => [cmc_rank] => 393 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.000917301207108 [volume_24h] => 764012.89410201 [percent_change_1h] => -1.09475 [percent_change_24h] => 1.54626 [percent_change_7d] => -14.6604 [market_cap] => 13470656.774384 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:08.000Z ) ) ) [393] => stdClass Object ( [id] => 2090 [name] => LATOKEN [symbol] => LA [slug] => latoken [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2017-10-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => marketplace [1] => payments [2] => centralized-exchange ) [max_supply] => 1000000000 [circulating_supply] => 380104462 [total_supply] => 400000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xe50365f5d679cb98a1dd62d6f6e58e59321bcddf ) [cmc_rank] => 394 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0352980369316 [volume_24h] => 284007.01732619 [percent_change_1h] => 0.0635698 [percent_change_24h] => 0.249348 [percent_change_7d] => 18.3582 [market_cap] => 13416941.337542 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:05.000Z ) ) ) [394] => stdClass Object ( [id] => 3698 [name] => Observer [symbol] => OBSR [slug] => observer [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2019-01-15T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => [circulating_supply] => 2296573616 [total_supply] => 15000000000 [platform] => [cmc_rank] => 395 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00583103424082 [volume_24h] => 4769005.1125 [percent_change_1h] => -4.35683 [percent_change_24h] => 21.0377 [percent_change_7d] => 88.4467 [market_cap] => 13391399.39146 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:10.000Z ) ) ) [395] => stdClass Object ( [id] => 3871 [name] => Newton [symbol] => NEW [slug] => newton [num_market_pairs] => 12 [date_added] => 2019-04-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable [1] => enterprise-solutions [2] => marketplace ) [max_supply] => 98823661261.46 [circulating_supply] => 20571994592.46 [total_supply] => 98823661261.46 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => NEW-09E ) [cmc_rank] => 396 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.000649549203022 [volume_24h] => 749789.69492061 [percent_change_1h] => 1.15613 [percent_change_24h] => 1.26796 [percent_change_7d] => -1.9207 [market_cap] => 13362522.692105 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:11.000Z ) ) ) [396] => stdClass Object ( [id] => 4490 [name] => Emirex Token [symbol] => EMRX [slug] => emirex-token [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2019-09-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 24786512 [total_supply] => 500000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xbdbC2a5B32F3a5141ACd18C39883066E4daB9774 ) [cmc_rank] => 397 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.537097892472 [volume_24h] => 32159.559842322 [percent_change_1h] => -0.0543705 [percent_change_24h] => 3.81392 [percent_change_7d] => 8.50701 [market_cap] => 13312783.356932 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:12.000Z ) ) ) [397] => stdClass Object ( [id] => 1853 [name] => OAX [symbol] => OAX [slug] => oax [num_market_pairs] => 10 [date_added] => 2017-07-31T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => marketplace ) [max_supply] => [circulating_supply] => 74315999.976843 [total_supply] => 100000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x701c244b988a513c945973defa05de933b23fe1d ) [cmc_rank] => 398 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.178853688806 [volume_24h] => 5553537.3111441 [percent_change_1h] => -0.480604 [percent_change_24h] => 24.9762 [percent_change_7d] => 62.9335 [market_cap] => 13291690.733165 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:04.000Z ) ) ) [398] => stdClass Object ( [id] => 3840 [name] => 1irstcoin [symbol] => FST [slug] => 1irstcoin [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2019-04-08T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => services ) [max_supply] => [circulating_supply] => 35769713.86945 [total_supply] => 100000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x310c93dfc1c5e34cdf51678103f63c41762089cd ) [cmc_rank] => 399 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.366961147811 [volume_24h] => 22728.005626268 [percent_change_1h] => -0.189896 [percent_change_24h] => -2.86702 [percent_change_7d] => 14.4746 [market_cap] => 13126095.258404 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:11.000Z ) ) ) [399] => stdClass Object ( [id] => 3974 [name] => Bitcoin 2 [symbol] => BTC2 [slug] => bitcoin2 [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2019-05-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => medium-of-exchange [1] => payments ) [max_supply] => 21000000 [circulating_supply] => 17356434.195 [total_supply] => 17356434.195 [platform] => [cmc_rank] => 400 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.749384502541 [volume_24h] => 956.32718099325 [percent_change_1h] => 0.323082 [percent_change_24h] => 1.9708 [percent_change_7d] => 52.1635 [market_cap] => 13006642.805106 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:11.000Z ) ) ) [400] => stdClass Object ( [id] => 1229 [name] => DigixDAO [symbol] => DGD [slug] => digixdao [num_market_pairs] => 15 [date_added] => 2016-04-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => stablecoin-asset-backed [1] => platform ) [max_supply] => [circulating_supply] => 168708.06617643 [total_supply] => 168708.06617643 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xe0b7927c4af23765cb51314a0e0521a9645f0e2a ) [cmc_rank] => 401 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 76.9877642701 [volume_24h] => 109123.30446663 [percent_change_1h] => 0.0476809 [percent_change_24h] => 0.799634 [percent_change_7d] => 27.2544 [market_cap] => 12988456.829256 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:02.000Z ) ) ) [401] => stdClass Object ( [id] => 5821 [name] => Aleph.im [symbol] => ALEPH [slug] => aleph-im [num_market_pairs] => 15 [date_added] => 2020-07-08T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 40866514.466913 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 2092 [name] => NULS [symbol] => NULS [slug] => nuls [token_address] => 0xc0134b5b924c2fca106efb33c45446c466fbe03e ) [cmc_rank] => 402 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:15.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.317371788791 [volume_24h] => 889459.45165043 [percent_change_1h] => 1.72081 [percent_change_24h] => -10.6251 [percent_change_7d] => -28.6994 [market_cap] => 12969878.798017 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:15.000Z ) ) ) [402] => stdClass Object ( [id] => 3866 [name] => CONUN [symbol] => CON [slug] => conun [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2019-04-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 2845397240 [total_supply] => 5000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x4Dd672e77c795844fe3A464eF8eF0FAAe617C8fB ) [cmc_rank] => 403 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00454913538591 [volume_24h] => 1170099.7867643 [percent_change_1h] => -0.541214 [percent_change_24h] => 4.01625 [percent_change_7d] => -4.63726 [market_cap] => 12944097.271455 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:11.000Z ) ) ) [403] => stdClass Object ( [id] => 1711 [name] => Electra [symbol] => ECA [slug] => electra [num_market_pairs] => 13 [date_added] => 2017-06-09T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable [1] => payments [2] => medium-of-exchange ) [max_supply] => [circulating_supply] => 28694996942.78 [total_supply] => 29562153495.78 [platform] => [cmc_rank] => 404 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.000448404077757 [volume_24h] => 23910.763579616 [percent_change_1h] => 0.390352 [percent_change_24h] => 1.89851 [percent_change_7d] => 9.1194 [market_cap] => 12866953.640367 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:03.000Z ) ) ) [404] => stdClass Object ( [id] => 2306 [name] => Bread [symbol] => BRD [slug] => bread [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2017-12-24T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => wallet [1] => services ) [max_supply] => [circulating_supply] => 88733977.693005 [total_supply] => 88862718 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x558ec3152e2eb2174905cd19aea4e34a23de9ad6 ) [cmc_rank] => 405 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.144827224467 [volume_24h] => 664372.32132762 [percent_change_1h] => 0.311968 [percent_change_24h] => 0.941971 [percent_change_7d] => 9.26797 [market_cap] => 12851095.705195 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:06.000Z ) ) ) [405] => stdClass Object ( [id] => 4300 [name] => VideoCoin [symbol] => VID [slug] => videocoin [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2019-08-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => media [1] => video [2] => content-creation ) [max_supply] => [circulating_supply] => 114641632.5786 [total_supply] => 265000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x2c9023bbc572ff8dc1228c7858a280046ea8c9e5 ) [cmc_rank] => 406 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.111474143871 [volume_24h] => 438865.63440538 [percent_change_1h] => 0.52823 [percent_change_24h] => 3.01977 [percent_change_7d] => -6.72905 [market_cap] => 12779577.843673 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:12.000Z ) ) ) [406] => stdClass Object ( [id] => 2381 [name] => Spectre.ai Dividend Token [symbol] => SXDT [slug] => spectre-dividend [num_market_pairs] => 1 [date_added] => 2018-01-12T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => smart-contracts [1] => centralized-exchange [2] => marketplace ) [max_supply] => [circulating_supply] => 82073518.624388 [total_supply] => 140270691.24878 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x12b306fa98f4cbb8d4457fdff3a0a0a56f07ccdf ) [cmc_rank] => 407 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.151225505098 [volume_24h] => 0 [percent_change_1h] => 0 [percent_change_24h] => 0.637786 [percent_change_7d] => 8.76258 [market_cap] => 12411609.309143 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:06.000Z ) ) ) [407] => stdClass Object ( [id] => 5626 [name] => King DAG [symbol] => KDAG [slug] => king-dag [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2020-05-26T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 1000000000 [circulating_supply] => 49001545 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x95e40e065afb3059dcabe4aaf404c1f92756603a ) [cmc_rank] => 408 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.252677773456 [volume_24h] => 10456906.787563 [percent_change_1h] => 0.233379 [percent_change_24h] => 1.58409 [percent_change_7d] => 25.067 [market_cap] => 12381601.286504 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:14.000Z ) ) ) [408] => stdClass Object ( [id] => 2861 [name] => GoChain [symbol] => GO [slug] => gochain [num_market_pairs] => 14 [date_added] => 2018-06-13T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1033321202.5828 [total_supply] => 1098321195 [platform] => [cmc_rank] => 409 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0119377037135 [volume_24h] => 1021769.7669068 [percent_change_1h] => 3.91865 [percent_change_24h] => 1.40767 [percent_change_7d] => -3.35059 [market_cap] => 12335482.35731 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:08.000Z ) ) ) [409] => stdClass Object ( [id] => 2760 [name] => Cred [symbol] => LBA [slug] => libra-credit [num_market_pairs] => 28 [date_added] => 2018-05-22T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => payments ) [max_supply] => [circulating_supply] => 840410204.82116 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xfe5f141bf94fe84bc28ded0ab966c16b17490657 ) [cmc_rank] => 410 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0146337732167 [volume_24h] => 2515005.3551684 [percent_change_1h] => -0.714878 [percent_change_24h] => 11.5083 [percent_change_7d] => 5.72965 [market_cap] => 12298372.346353 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:08.000Z ) ) ) [410] => stdClass Object ( [id] => 2937 [name] => VITE [symbol] => VITE [slug] => vite [num_market_pairs] => 13 [date_added] => 2018-07-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => enterprise-solutions [1] => platform [2] => scaling ) [max_supply] => [circulating_supply] => 468822926.38455 [total_supply] => 1001394036.8845 [platform] => [cmc_rank] => 411 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.026206758599 [volume_24h] => 2381281.3999243 [percent_change_1h] => -2.07195 [percent_change_24h] => 0.990108 [percent_change_7d] => 4.28759 [market_cap] => 12286329.257437 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:08.000Z ) ) ) [411] => stdClass Object ( [id] => 2665 [name] => Dero [symbol] => DERO [slug] => dero [num_market_pairs] => 16 [date_added] => 2018-04-23T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => [circulating_supply] => 9915238 [total_supply] => 18400000 [platform] => [cmc_rank] => 412 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.23282664286 [volume_24h] => 1290898.618266 [percent_change_1h] => 0.43004 [percent_change_24h] => 5.1221 [percent_change_7d] => -2.20365 [market_cap] => 12223769.576698 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:07.000Z ) ) ) [412] => stdClass Object ( [id] => 4026 [name] => LiquidApps [symbol] => DAPP [slug] => liquid-apps [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2019-06-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => distributed-computing [1] => platform [2] => interoperability ) [max_supply] => 20000000000 [circulating_supply] => 687643688.8647 [total_supply] => 1039340646.2205 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1765 [name] => EOS [symbol] => EOS [slug] => eos [token_address] => dappservices ) [cmc_rank] => 413 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0177134400218 [volume_24h] => 17294.334428825 [percent_change_1h] => 1.64238 [percent_change_24h] => -9.69039 [percent_change_7d] => -10.7717 [market_cap] => 12180535.239074 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:11.000Z ) ) ) [413] => stdClass Object ( [id] => 2251 [name] => IoT Chain [symbol] => ITC [slug] => iot-chain [num_market_pairs] => 16 [date_added] => 2017-12-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => smart-contracts [1] => iot [2] => platform ) [max_supply] => [circulating_supply] => 87214657.4756 [total_supply] => 99999999 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x5e6b6d9abad9093fdc861ea1600eba1b355cd940 ) [cmc_rank] => 414 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.139291382808 [volume_24h] => 5417042.9212712 [percent_change_1h] => -0.620596 [percent_change_24h] => 2.04249 [percent_change_7d] => -1.1623 [market_cap] => 12148250.240902 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:05.000Z ) ) ) [414] => stdClass Object ( [id] => 4118 [name] => The Force Protocol [symbol] => FOR [slug] => the-force-protocol [num_market_pairs] => 11 [date_added] => 2019-07-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 311488081.18892 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x1fcdce58959f536621d76f5b7ffb955baa5a672f ) [cmc_rank] => 415 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0389077647373 [volume_24h] => 1433809.3068556 [percent_change_1h] => 1.74216 [percent_change_24h] => -0.593106 [percent_change_7d] => -9.02417 [market_cap] => 12119304.981372 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:11.000Z ) ) ) [415] => stdClass Object ( [id] => 1008 [name] => Capricoin+ [symbol] => CPS [slug] => capricoin [num_market_pairs] => 1 [date_added] => 2015-07-23T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => x11 [1] => hybrid-pow-pos ) [max_supply] => 1000000000 [circulating_supply] => 222862777.98309 [total_supply] => 291229856.19579 [platform] => [cmc_rank] => 416 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0537449933914 [volume_24h] => 807.17240794791 [percent_change_1h] => -7.36512 [percent_change_24h] => 5.31616 [percent_change_7d] => -12.6111 [market_cap] => 11977758.52989 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:02.000Z ) ) ) [416] => stdClass Object ( [id] => 2593 [name] => Dragon Coins [symbol] => DRG [slug] => dragon-coins [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2018-03-19T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => payments [1] => media ) [max_supply] => [circulating_supply] => 348657484.01761 [total_supply] => 442695970.07088 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x814f67fa286f7572b041d041b1d99b432c9155ee ) [cmc_rank] => 417 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.034340034357 [volume_24h] => 2128.9900844116 [percent_change_1h] => 2.78179 [percent_change_24h] => 9.0405 [percent_change_7d] => -11.3638 [market_cap] => 11972909.97999 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:07.000Z ) ) ) [417] => stdClass Object ( [id] => 201 [name] => Einsteinium [symbol] => EMC2 [slug] => einsteinium [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2014-04-09T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable [1] => crowdfunding [2] => technology [3] => research ) [max_supply] => [circulating_supply] => 220244716.5 [total_supply] => 220244716.5 [platform] => [cmc_rank] => 418 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:01.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0540794772088 [volume_24h] => 492297.61869966 [percent_change_1h] => -0.950006 [percent_change_24h] => 4.30634 [percent_change_7d] => -0.324142 [market_cap] => 11910719.12632 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:01.000Z ) ) ) [418] => stdClass Object ( [id] => 2829 [name] => REPO [symbol] => REPO [slug] => repo [num_market_pairs] => 1 [date_added] => 2018-05-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 109958607 [total_supply] => 356999900 [platform] => stdClass Object ( [id] => 512 [name] => Stellar [symbol] => XLM [slug] => stellar [token_address] => GCZNF24HPMYTV6NOEHI7Q5RJFFUI23JKUKY3H3XTQAFBQIBOHD5OXG3B ) [cmc_rank] => 419 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.10825899486 [volume_24h] => 0 [percent_change_1h] => -0.0468011 [percent_change_24h] => -0.296892 [percent_change_7d] => 12.8426 [market_cap] => 11904008.270026 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:08.000Z ) ) ) [419] => stdClass Object ( [id] => 5444 [name] => Cartesi [symbol] => CTSI [slug] => cartesi [num_market_pairs] => 18 [date_added] => 2020-04-23T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 177366836 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x491604c0fdf08347dd1fa4ee062a822a5dd06b5d ) [cmc_rank] => 420 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0665866605789 [volume_24h] => 4695015.3661636 [percent_change_1h] => -0.596804 [percent_change_24h] => 4.39766 [percent_change_7d] => 27.7609 [market_cap] => 11810265.306685 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:14.000Z ) ) ) [420] => stdClass Object ( [id] => 3917 [name] => Sentivate [symbol] => SNTVT [slug] => sentivate [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2019-05-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 4200000000 [circulating_supply] => 2594211531.8145 [total_supply] => 4200000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x7865af71cf0b288b4e7f654f4f7851eb46a2b7f8 ) [cmc_rank] => 421 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00453525119455 [volume_24h] => 465415.17724296 [percent_change_1h] => -3.54957 [percent_change_24h] => 25.5706 [percent_change_7d] => 72.3119 [market_cap] => 11765400.948577 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:11.000Z ) ) ) [421] => stdClass Object ( [id] => 2545 [name] => Arcblock [symbol] => ABT [slug] => arcblock [num_market_pairs] => 24 [date_added] => 2018-02-26T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => marketplace [1] => interoperability ) [max_supply] => [circulating_supply] => 98554305.440293 [total_supply] => 186000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xb98d4c97425d9908e66e53a6fdf673acca0be986 ) [cmc_rank] => 422 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.118860505027 [volume_24h] => 5692341.338328 [percent_change_1h] => 0.225955 [percent_change_24h] => 7.93779 [percent_change_7d] => 8.38986 [market_cap] => 11714214.517218 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:07.000Z ) ) ) [422] => stdClass Object ( [id] => 573 [name] => Burst [symbol] => BURST [slug] => burst [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2014-08-30T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable [1] => poc ) [max_supply] => 2158812800 [circulating_supply] => 2100477988 [total_supply] => 2100477988 [platform] => [cmc_rank] => 423 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00550514089657 [volume_24h] => 276210.86731104 [percent_change_1h] => 0.962249 [percent_change_24h] => 1.45986 [percent_change_7d] => 8.38461 [market_cap] => 11563427.274084 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:02.000Z ) ) ) [423] => stdClass Object ( [id] => 3637 [name] => Aergo [symbol] => AERGO [slug] => aergo [num_market_pairs] => 23 [date_added] => 2018-12-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => smart-contracts [2] => enterprise-solutions ) [max_supply] => 500000000 [circulating_supply] => 264019889.6214 [total_supply] => 500000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => AERGO-46B ) [cmc_rank] => 424 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0433817361436 [volume_24h] => 3023155.957054 [percent_change_1h] => 1.86306 [percent_change_24h] => 13.2095 [percent_change_7d] => 14.9386 [market_cap] => 11453641.188218 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:10.000Z ) ) ) [424] => stdClass Object ( [id] => 2303 [name] => MediBloc [symbol] => MED [slug] => medibloc [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2017-12-22T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => health ) [max_supply] => [circulating_supply] => 2600325368.1157 [total_supply] => 8251153309.1157 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => MEDB-87E ) [cmc_rank] => 425 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00440282288827 [volume_24h] => 277813.52272392 [percent_change_1h] => 0.0541094 [percent_change_24h] => -0.808284 [percent_change_7d] => -6.40785 [market_cap] => 11448772.047689 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:05.000Z ) ) ) [425] => stdClass Object ( [id] => 4275 [name] => Cocos-BCX [symbol] => COCOS [slug] => cocos-bcx [num_market_pairs] => 13 [date_added] => 2019-08-21T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => gaming [1] => media ) [max_supply] => 100000000000 [circulating_supply] => 24210008178 [total_supply] => 100000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x0c6f5f7d555e7518f6841a79436bd2b1eef03381 ) [cmc_rank] => 426 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.000471913776999 [volume_24h] => 1214179.7982142 [percent_change_1h] => 2.0125 [percent_change_24h] => 2.06251 [percent_change_7d] => 1.9859 [market_cap] => 11425036.400457 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:12.000Z ) ) ) [426] => stdClass Object ( [id] => 3164 [name] => PumaPay [symbol] => PMA [slug] => pumapay [num_market_pairs] => 21 [date_added] => 2018-08-13T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 26476422230.56 [total_supply] => 78042956829 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x846c66cf71c43f80403b51fe3906b3599d63336f ) [cmc_rank] => 427 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.000430828120753 [volume_24h] => 1926203.7774208 [percent_change_1h] => 0.521883 [percent_change_24h] => -4.75887 [percent_change_7d] => 141.82 [market_cap] => 11406787.233855 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:09.000Z ) ) ) [427] => stdClass Object ( [id] => 5026 [name] => Orchid [symbol] => OXT [slug] => orchid [num_market_pairs] => 27 [date_added] => 2019-12-16T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 65807276.5161 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x4575f41308EC1483f3d399aa9a2826d74Da13Deb ) [cmc_rank] => 428 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.17258934502 [volume_24h] => 2879479.2020038 [percent_change_1h] => 0.28562 [percent_change_24h] => 0.167165 [percent_change_7d] => -4.81508 [market_cap] => 11357634.751464 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:13.000Z ) ) ) [428] => stdClass Object ( [id] => 4060 [name] => TrustVerse [symbol] => TRV [slug] => trustverse [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2019-07-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 399830019.20324 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x72955ecff76e48f2c8abcce11d54e5734d6f3657 ) [cmc_rank] => 429 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0281111410862 [volume_24h] => 69310.648360154 [percent_change_1h] => 0.468976 [percent_change_24h] => 2.1095 [percent_change_7d] => -4.53247 [market_cap] => 11239678.08032 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:11.000Z ) ) ) [429] => stdClass Object ( [id] => 3946 [name] => Carry [symbol] => CRE [slug] => carry [num_market_pairs] => 11 [date_added] => 2019-05-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => retail [1] => loyalty ) [max_supply] => [circulating_supply] => 5437682664.6895 [total_supply] => 6503182617.3436 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x115eC79F1de567eC68B7AE7eDA501b406626478e ) [cmc_rank] => 430 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0020594531852 [volume_24h] => 1324893.1911312 [percent_change_1h] => 0.27954 [percent_change_24h] => -0.467148 [percent_change_7d] => -1.01229 [market_cap] => 11198652.883902 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:11.000Z ) ) ) [430] => stdClass Object ( [id] => 1619 [name] => Skycoin [symbol] => SKY [slug] => skycoin [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2017-04-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => distributed-computing ) [max_supply] => 100000000 [circulating_supply] => 18000000 [total_supply] => 25000000 [platform] => [cmc_rank] => 431 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.621114079827 [volume_24h] => 638009.82495422 [percent_change_1h] => 2.58999 [percent_change_24h] => -0.362118 [percent_change_7d] => 0.877603 [market_cap] => 11180053.436886 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:03.000Z ) ) ) [431] => stdClass Object ( [id] => 3175 [name] => TTC [symbol] => TTC [slug] => ttc [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2018-08-14T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => media [1] => content-creation ) [max_supply] => 1000000000 [circulating_supply] => 437281501.126 [total_supply] => 894306656.942 [platform] => [cmc_rank] => 432 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0254644699457 [volume_24h] => 274080.56533234 [percent_change_1h] => 0.482906 [percent_change_24h] => 0.718214 [percent_change_7d] => -2.30889 [market_cap] => 11135141.643234 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:09.000Z ) ) ) [432] => stdClass Object ( [id] => 89 [name] => Mooncoin [symbol] => MOON [slug] => mooncoin [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2014-01-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => scrypt [1] => pow [2] => mineable ) [max_supply] => [circulating_supply] => 226958437279.73 [total_supply] => 226958437279.73 [platform] => [cmc_rank] => 433 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:01.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 4.87628599137E-5 [volume_24h] => 397.43059292363 [percent_change_1h] => 0.389962 [percent_change_24h] => 48.2087 [percent_change_7d] => 108.257 [market_cap] => 11067142.483304 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:01.000Z ) ) ) [433] => stdClass Object ( [id] => 4841 [name] => suterusu [symbol] => SUTER [slug] => suterusu [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2019-11-22T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1192606311.2208 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xba8c0244fbdeb10f19f6738750daeedf7a5081eb ) [cmc_rank] => 434 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00923081474415 [volume_24h] => 2287004.6180902 [percent_change_1h] => 0.810837 [percent_change_24h] => 2.87781 [percent_change_7d] => 10.3462 [market_cap] => 11008727.921583 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:12.000Z ) ) ) [434] => stdClass Object ( [id] => 5798 [name] => Darwinia Network [symbol] => RING [slug] => darwinia-network [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2020-07-02T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 10000000000 [circulating_supply] => 307108801.77442 [total_supply] => 1590567952.9265 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x9469d013805bffb7d3debe5e7839237e535ec483 ) [cmc_rank] => 435 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:15.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0357627531386 [volume_24h] => 793146.7246738 [percent_change_1h] => 8.89953 [percent_change_24h] => 40.8201 [percent_change_7d] => 25.0616 [market_cap] => 10983056.26455 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:15.000Z ) ) ) [435] => stdClass Object ( [id] => 2838 [name] => PCHAIN [symbol] => PI [slug] => pchain [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2018-06-04T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => smart-contracts [2] => interoperability ) [max_supply] => 2100000000 [circulating_supply] => 775745467.13568 [total_supply] => 2011546868 [platform] => [cmc_rank] => 436 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0141018811947 [volume_24h] => 2066862.6339722 [percent_change_1h] => -5.35513 [percent_change_24h] => 163.65 [percent_change_7d] => 227.383 [market_cap] => 10939470.414874 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:08.000Z ) ) ) [436] => stdClass Object ( [id] => 3306 [name] => Gemini Dollar [symbol] => GUSD [slug] => gemini-dollar [num_market_pairs] => 33 [date_added] => 2018-10-05T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => store-of-value [1] => stablecoin-asset-backed ) [max_supply] => [circulating_supply] => 10867066.64 [total_supply] => 10867066.64 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x056Fd409E1d7A124BD7017459dFEa2F387b6d5Cd ) [cmc_rank] => 437 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.0045373201 [volume_24h] => 5914467.745694 [percent_change_1h] => 0.216613 [percent_change_24h] => 0.410909 [percent_change_7d] => 0.553913 [market_cap] => 10916373.999894 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:09.000Z ) ) ) [437] => stdClass Object ( [id] => 2873 [name] => Metronome [symbol] => MET [slug] => metronome [num_market_pairs] => 12 [date_added] => 2018-06-26T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => wallet [1] => payments [2] => platform ) [max_supply] => [circulating_supply] => 10750263.293873 [total_supply] => 12226937.293873 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xa3d58c4e56fedcae3a7c43a725aee9a71f0ece4e ) [cmc_rank] => 438 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.0148740959 [volume_24h] => 673703.85345571 [percent_change_1h] => 0.379219 [percent_change_24h] => 1.1742 [percent_change_7d] => 27.3597 [market_cap] => 10910163.741056 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:08.000Z ) ) ) [438] => stdClass Object ( [id] => 2675 [name] => Dock [symbol] => DOCK [slug] => dock [num_market_pairs] => 22 [date_added] => 2018-04-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => services [1] => jobs ) [max_supply] => [circulating_supply] => 605628024.41715 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xe5dada80aa6477e85d09747f2842f7993d0df71c ) [cmc_rank] => 439 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0179528362227 [volume_24h] => 10082569.031976 [percent_change_1h] => -1.46233 [percent_change_24h] => 6.41729 [percent_change_7d] => 12.0765 [market_cap] => 10872740.734238 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:07.000Z ) ) ) [439] => stdClass Object ( [id] => 2859 [name] => XMax [symbol] => XMX [slug] => xmax [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2018-06-14T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => gaming [1] => content-creation [2] => media ) [max_supply] => [circulating_supply] => 15538108143.263 [total_supply] => 30000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x0f8c45b896784a1e408526b9300519ef8660209c ) [cmc_rank] => 440 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.000699444528596 [volume_24h] => 1693598.1106843 [percent_change_1h] => -0.285326 [percent_change_24h] => 11.1574 [percent_change_7d] => 20.4674 [market_cap] => 10868044.725538 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:08.000Z ) ) ) [440] => stdClass Object ( [id] => 4220 [name] => General Attention Currency [symbol] => XAC [slug] => general-attention-currency [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2019-08-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => payments [1] => commodities ) [max_supply] => [circulating_supply] => 10000000 [total_supply] => 150000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xde4c5a791913838027a2185709e98c5c6027ea63 ) [cmc_rank] => 441 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.08412274504 [volume_24h] => 0 [percent_change_1h] => 0 [percent_change_24h] => 7.10543E-14 [percent_change_7d] => 17.4626 [market_cap] => 10841227.4504 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:12.000Z ) ) ) [441] => stdClass Object ( [id] => 3826 [name] => TOP [symbol] => TOP [slug] => top [num_market_pairs] => 12 [date_added] => 2019-03-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 5119429433.82 [total_supply] => 20000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xdcD85914b8aE28c1E62f1C488E1D968D5aaFfE2b ) [cmc_rank] => 442 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00211598529781 [volume_24h] => 333765.86756773 [percent_change_1h] => 0.579827 [percent_change_24h] => 5.83238 [percent_change_7d] => 2.77663 [market_cap] => 10832637.415139 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:11.000Z ) ) ) [442] => stdClass Object ( [id] => 2204 [name] => B2BX [symbol] => B2B [slug] => b2bx [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2017-11-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => smart-contracts [1] => marketplace ) [max_supply] => [circulating_supply] => 19629794.463469 [total_supply] => 19822337.199585 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x5d51fcced3114a8bb5e90cdd0f9d682bcbcc5393 ) [cmc_rank] => 443 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.551609571454 [volume_24h] => 272.85696444587 [percent_change_1h] => 0.0635935 [percent_change_24h] => 0.0753885 [percent_change_7d] => 10.335 [market_cap] => 10827982.511724 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:05.000Z ) ) ) [443] => stdClass Object ( [id] => 5350 [name] => Proton [symbol] => XPR [slug] => proton [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2020-04-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 10000000000 [circulating_supply] => 628901781.8928 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xd7efb00d12c2c13131fd319336fdf952525da2af ) [cmc_rank] => 444 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0170185123648 [volume_24h] => 1033893.4279198 [percent_change_1h] => 0.1973 [percent_change_24h] => 0.617447 [percent_change_7d] => -2.14353 [market_cap] => 10702972.751387 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:14.000Z ) ) ) [444] => stdClass Object ( [id] => 5072 [name] => Rakon [symbol] => RKN [slug] => rakon [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2019-12-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 285714286 [circulating_supply] => 132142857 [total_supply] => 285714286 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x6e5a43db10b04701385a34afb670e404bc7ea597 ) [cmc_rank] => 445 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0805705106491 [volume_24h] => 1872788.0161145 [percent_change_1h] => 4.7691 [percent_change_24h] => 6.56894 [percent_change_7d] => 0.486532 [market_cap] => 10646817.467121 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:13.000Z ) ) ) [445] => stdClass Object ( [id] => 4003 [name] => Zenon [symbol] => ZNN [slug] => zenon [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2019-06-12T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => [circulating_supply] => 4324618.6455466 [total_supply] => 5096754.6454346 [platform] => [cmc_rank] => 446 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 2.45339841417 [volume_24h] => 313235.88060873 [percent_change_1h] => 0.744003 [percent_change_24h] => 0.317308 [percent_change_7d] => -0.684719 [market_cap] => 10610012.526874 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:11.000Z ) ) ) [446] => stdClass Object ( [id] => 1974 [name] => Propy [symbol] => PRO [slug] => propy [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2017-09-19T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => real-estate [1] => smart-contracts [2] => escrow ) [max_supply] => [circulating_supply] => 70100406 [total_supply] => 100000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x226bb599a12c826476e3a771454697ea52e9e220 ) [cmc_rank] => 447 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.150828270814 [volume_24h] => 133149.01738548 [percent_change_1h] => 0.223421 [percent_change_24h] => 1.96081 [percent_change_7d] => 3.70299 [market_cap] => 10573123.020339 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:04.000Z ) ) ) [447] => stdClass Object ( [id] => 2267 [name] => Tael [symbol] => WABI [slug] => tael [num_market_pairs] => 15 [date_added] => 2017-12-12T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => logistics [1] => data-provenance ) [max_supply] => [circulating_supply] => 86199999.338241 [total_supply] => 100000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x286bda1413a2df81731d4930ce2f862a35a609fe ) [cmc_rank] => 448 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.122398029996 [volume_24h] => 1595121.7113322 [percent_change_1h] => -0.449423 [percent_change_24h] => 0.995425 [percent_change_7d] => 5.35878 [market_cap] => 10550710.104657 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:05.000Z ) ) ) [448] => stdClass Object ( [id] => 3307 [name] => Spendcoin [symbol] => SPND [slug] => spendcoin [num_market_pairs] => 11 [date_added] => 2019-01-30T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 2274878345.5681 [total_supply] => 4000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => SPNDB-916 ) [cmc_rank] => 449 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00463281720297 [volume_24h] => 2952797.8418662 [percent_change_1h] => -0.314415 [percent_change_24h] => -11.0039 [percent_change_7d] => -45.5141 [market_cap] => 10539095.534012 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:09.000Z ) ) ) [449] => stdClass Object ( [id] => 3609 [name] => CWV Chain [symbol] => CWV [slug] => cwv-chain [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2018-11-16T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => payments [1] => platform [2] => smart-contracts ) [max_supply] => [circulating_supply] => 3540912310.9992 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xed494c9e2f8e34e53bdd0ea9b4d80305cb15c5c2 ) [cmc_rank] => 450 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00294130806687 [volume_24h] => 16166.978445841 [percent_change_1h] => -0.208633 [percent_change_24h] => 1.32428 [percent_change_7d] => -2.43145 [market_cap] => 10414913.944421 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:10.000Z ) ) ) [450] => stdClass Object ( [id] => 2058 [name] => AirSwap [symbol] => AST [slug] => airswap [num_market_pairs] => 11 [date_added] => 2017-10-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi [1] => decentralized-exchange [2] => payments [3] => marketplace ) [max_supply] => [circulating_supply] => 150000000 [total_supply] => 500000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x27054b13b1b798b345b591a4d22e6562d47ea75a ) [cmc_rank] => 451 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0693778278994 [volume_24h] => 3886027.5328564 [percent_change_1h] => 3.35775 [percent_change_24h] => 22.9515 [percent_change_7d] => 21.4631 [market_cap] => 10406674.18491 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:05.000Z ) ) ) [451] => stdClass Object ( [id] => 2336 [name] => Game.com [symbol] => GTC [slug] => game [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2018-01-03T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => media ) [max_supply] => [circulating_supply] => 761444189.76189 [total_supply] => 2000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xb70835d7822ebb9426b56543e391846c107bd32c ) [cmc_rank] => 452 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0134929168935 [volume_24h] => 414330.47270874 [percent_change_1h] => 0.554033 [percent_change_24h] => -0.154389 [percent_change_7d] => 0.44138 [market_cap] => 10274103.171496 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:06.000Z ) ) ) [452] => stdClass Object ( [id] => 1758 [name] => TenX [symbol] => PAY [slug] => tenx [num_market_pairs] => 27 [date_added] => 2017-06-27T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => medium-of-exchange ) [max_supply] => [circulating_supply] => 146416535.88603 [total_supply] => 205218255.94858 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xb97048628db6b661d4c2aa833e95dbe1a905b280 ) [cmc_rank] => 453 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0700382652664 [volume_24h] => 2807836.2172228 [percent_change_1h] => 0.0884825 [percent_change_24h] => 3.44738 [percent_change_7d] => 12.0765 [market_cap] => 10254760.179773 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:03.000Z ) ) ) [453] => stdClass Object ( [id] => 2246 [name] => CyberMiles [symbol] => CMT [slug] => cybermiles [num_market_pairs] => 29 [date_added] => 2017-12-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => e-commerce ) [max_supply] => [circulating_supply] => 800000000 [total_supply] => 1000000000 [platform] => [cmc_rank] => 454 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0128016078694 [volume_24h] => 1766378.5500749 [percent_change_1h] => 0.156937 [percent_change_24h] => 3.43696 [percent_change_7d] => 0.400708 [market_cap] => 10241286.29552 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:05.000Z ) ) ) [454] => stdClass Object ( [id] => 3762 [name] => 1SG [symbol] => 1SG [slug] => 1sg [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2019-02-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 2226069.382175 [total_supply] => 22227000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x0f72714b35a366285df85886a2ee174601292a17 ) [cmc_rank] => 455 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 4.59261742743 [volume_24h] => 0 [percent_change_1h] => 0 [percent_change_24h] => -7.10543E-14 [percent_change_7d] => -2.27374E-13 [market_cap] => 10223485.039245 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:11.000Z ) ) ) [455] => stdClass Object ( [id] => 4901 [name] => Anchor [symbol] => ANCT [slug] => anchor [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2019-11-09T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 12811098.121639 [total_supply] => 759493671 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x5456bc77dd275c45c3c15f0cf936b763cf57c3b5 ) [cmc_rank] => 456 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.79551232542 [volume_24h] => 305.50985328875 [percent_change_1h] => 0.18152 [percent_change_24h] => 0.34007 [percent_change_7d] => 1.29365 [market_cap] => 10191386.457929 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:13.000Z ) ) ) [456] => stdClass Object ( [id] => 2066 [name] => Everus [symbol] => EVR [slug] => everus [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2017-10-19T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => marketplace [1] => e-commerce ) [max_supply] => [circulating_supply] => 464777458.34203 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x3137619705b5fc22a3048989f983905e456b59ab ) [cmc_rank] => 457 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0217092222214 [volume_24h] => 3.4063547005276 [percent_change_1h] => 0.323401 [percent_change_24h] => -1.60552 [percent_change_7d] => 33.2903 [market_cap] => 10089957.126645 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:04.000Z ) ) ) [457] => stdClass Object ( [id] => 4283 [name] => BitForex Token [symbol] => BF [slug] => bitforex-token [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2019-08-30T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => centralized-exchange [1] => marketplace [2] => payments ) [max_supply] => [circulating_supply] => 4254567591.4946 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x5b71bee9d961b1b848f8485eec8d8787f80217f5 ) [cmc_rank] => 458 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00236506456123 [volume_24h] => 804565.04434777 [percent_change_1h] => 0.81204 [percent_change_24h] => 7.85197 [percent_change_7d] => 15.662 [market_cap] => 10062327.034002 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:12.000Z ) ) ) [458] => stdClass Object ( [id] => 4058 [name] => FIBOS [symbol] => FO [slug] => fibos [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2019-08-29T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1065453492.9691 [total_supply] => 1069632125.8191 [platform] => [cmc_rank] => 459 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00930039517997 [volume_24h] => 496322.91781963 [percent_change_1h] => 0.136156 [percent_change_24h] => -0.12289 [percent_change_7d] => 1.0559 [market_cap] => 9909138.530492 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:11.000Z ) ) ) [459] => stdClass Object ( [id] => 1807 [name] => Santiment Network Token [symbol] => SAN [slug] => santiment [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2017-07-12T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => asset-management [1] => crowdsourcing [2] => ai-big-data ) [max_supply] => [circulating_supply] => 63057370.956979 [total_supply] => 83337000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x7c5a0ce9267ed19b22f8cae653f198e3e8daf098 ) [cmc_rank] => 460 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.156772466804 [volume_24h] => 19361.18846508 [percent_change_1h] => -0.17417 [percent_change_24h] => -0.211074 [percent_change_7d] => -2.35289 [market_cap] => 9885659.5951006 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:03.000Z ) ) ) [460] => stdClass Object ( [id] => 377 [name] => NavCoin [symbol] => NAV [slug] => nav-coin [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2014-06-12T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => x13 [1] => hybrid-pow-pos ) [max_supply] => [circulating_supply] => 69274134.907711 [total_supply] => 69274134.907711 [platform] => [cmc_rank] => 461 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:01.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.141476000855 [volume_24h] => 260183.53140696 [percent_change_1h] => -0.523556 [percent_change_24h] => 1.65825 [percent_change_7d] => 1.55071 [market_cap] => 9800627.5694327 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:01.000Z ) ) ) [461] => stdClass Object ( [id] => 2579 [name] => ShipChain [symbol] => SHIP [slug] => shipchain [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2018-03-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => logistics ) [max_supply] => [circulating_supply] => 478598259.68133 [total_supply] => 500000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xe25b0bba01dc5630312b6a21927e578061a13f55 ) [cmc_rank] => 462 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0204771230709 [volume_24h] => 490250.93433727 [percent_change_1h] => 1.09038 [percent_change_24h] => 10.8939 [percent_change_7d] => -4.17892 [market_cap] => 9800315.4650132 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:07.000Z ) ) ) [462] => stdClass Object ( [id] => 4953 [name] => FirmaChain [symbol] => FCT [slug] => firmachain [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2019-12-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 184275043.14956 [total_supply] => 600000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xe1bad922f84b198a08292fb600319300ae32471b ) [cmc_rank] => 463 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0531321794401 [volume_24h] => 2499652.8396874 [percent_change_1h] => -0.307559 [percent_change_24h] => 2.4627 [percent_change_7d] => 20.8042 [market_cap] => 9790934.6589546 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:13.000Z ) ) ) [463] => stdClass Object ( [id] => 1712 [name] => Quantum Resistant Ledger [symbol] => QRL [slug] => quantum-resistant-ledger [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2017-06-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => distributed-computing [1] => mineable [2] => platform [3] => quantum-resistant [4] => pow ) [max_supply] => 105000000 [circulating_supply] => 71787797.859383 [total_supply] => 71787797.859383 [platform] => [cmc_rank] => 464 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.134864797895 [volume_24h] => 171483.67470893 [percent_change_1h] => -0.676275 [percent_change_24h] => -0.451986 [percent_change_7d] => -4.56708 [market_cap] => 9681646.8496329 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:03.000Z ) ) ) [464] => stdClass Object ( [id] => 5481 [name] => BASIC [symbol] => BASIC [slug] => basic [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2020-04-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 10000000000 [circulating_supply] => 1360453456.829 [total_supply] => 8326258166.69 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xf25c91c87e0b1fd9b4064af0f427157aab0193a7 ) [cmc_rank] => 465 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0070303367967 [volume_24h] => 4095595.739632 [percent_change_1h] => 0.225103 [percent_change_24h] => 6.07824 [percent_change_7d] => 1.97466 [market_cap] => 9564445.9977425 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:14.000Z ) ) ) [465] => stdClass Object ( [id] => 707 [name] => Blocknet [symbol] => BLOCK [slug] => blocknet [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2014-11-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => marketplace [1] => hybrid-pow-pos ) [max_supply] => [circulating_supply] => 7012577.8653111 [total_supply] => 7012577.8653111 [platform] => [cmc_rank] => 466 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:01.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.35911615175 [volume_24h] => 44153.569282674 [percent_change_1h] => -0.982271 [percent_change_24h] => 4.18198 [percent_change_7d] => -25.8142 [market_cap] => 9530907.8421488 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:01.000Z ) ) ) [466] => stdClass Object ( [id] => 1955 [name] => Neblio [symbol] => NEBL [slug] => neblio [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2017-09-12T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => enterprise-solutions ) [max_supply] => [circulating_supply] => 16079981.496768 [total_supply] => 16600153.098833 [platform] => [cmc_rank] => 467 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.592530052978 [volume_24h] => 204314.89596051 [percent_change_1h] => -0.255867 [percent_change_24h] => 0.081983 [percent_change_7d] => 2.22367 [market_cap] => 9527872.288165 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:06.000Z ) ) ) [467] => stdClass Object ( [id] => 2578 [name] => TE-FOOD [symbol] => TFD [slug] => te-food [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2018-03-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => data-provenance [1] => logistics ) [max_supply] => 1000000000 [circulating_supply] => 524564312.8711 [total_supply] => 567917832.52934 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xe5f166c0d8872b68790061317bb6cca04582c912 ) [cmc_rank] => 468 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0181383855976 [volume_24h] => 138331.00131129 [percent_change_1h] => -0.554931 [percent_change_24h] => 5.1413 [percent_change_7d] => 100.709 [market_cap] => 9514749.7775961 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:07.000Z ) ) ) [468] => stdClass Object ( [id] => 4103 [name] => FLETA [symbol] => FLETA [slug] => fleta [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2019-07-16T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1004279454.9958 [total_supply] => 2000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x7788d759f21f53533051a9ae657fa05a1e068fc6 ) [cmc_rank] => 469 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00946154220691 [volume_24h] => 7339367.0534425 [percent_change_1h] => -0.817147 [percent_change_24h] => 8.20251 [percent_change_7d] => -2.05633 [market_cap] => 9502032.4509754 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:11.000Z ) ) ) [469] => stdClass Object ( [id] => 4067 [name] => Cryptoindex.com 100 [symbol] => CIX100 [slug] => cryptoindex-com-100 [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2019-07-04T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => ai-big-data [1] => services ) [max_supply] => [circulating_supply] => 62409479.632261 [total_supply] => 300000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x6393e822874728f8afa7e1c9944e417d37ca5878 ) [cmc_rank] => 470 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.151873158919 [volume_24h] => 60581.043483098 [percent_change_1h] => 0.883022 [percent_change_24h] => 0.77879 [percent_change_7d] => 0.392804 [market_cap] => 9478324.8182425 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:11.000Z ) ) ) [470] => stdClass Object ( [id] => 5305 [name] => BTSE [symbol] => BTSE [slug] => btse [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2020-03-12T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 200000000 [circulating_supply] => 4507522 [total_supply] => 166057522 [platform] => [cmc_rank] => 471 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 2.10276623388 [volume_24h] => 490377.54233213 [percent_change_1h] => -0.407003 [percent_change_24h] => -1.34309 [percent_change_7d] => 11.29 [market_cap] => 9478265.0600712 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:13.000Z ) ) ) [471] => stdClass Object ( [id] => 1392 [name] => Pluton [symbol] => PLU [slug] => pluton [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2016-09-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => services [1] => payments ) [max_supply] => 20000000 [circulating_supply] => 849999.5 [total_supply] => 20000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xD8912C10681D8B21Fd3742244f44658dBA12264E ) [cmc_rank] => 472 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 11.1119349267 [volume_24h] => 884312.13607416 [percent_change_1h] => -0.0333481 [percent_change_24h] => -5.49721 [percent_change_7d] => 20.0361 [market_cap] => 9445139.1317275 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:02.000Z ) ) ) [472] => stdClass Object ( [id] => 2666 [name] => Effect.AI [symbol] => EFX [slug] => effect-ai [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2018-04-23T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 252168527.316 [total_supply] => 650000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1765 [name] => EOS [symbol] => EOS [slug] => eos [token_address] => acbc532904b6b51b5ea6d19b803d78af70e7e6f9 ) [cmc_rank] => 473 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0369799820503 [volume_24h] => 55209.1323821 [percent_change_1h] => 0.132327 [percent_change_24h] => 9.41256 [percent_change_7d] => 30.4154 [market_cap] => 9325187.6137963 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:07.000Z ) ) ) [473] => stdClass Object ( [id] => 2394 [name] => Telcoin [symbol] => TEL [slug] => telcoin [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2018-01-14T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => media [1] => content-creation ) [max_supply] => [circulating_supply] => 47245810799.22 [total_supply] => 100000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x85e076361cc813a908ff672f9bad1541474402b2 ) [cmc_rank] => 474 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.000196342333816 [volume_24h] => 68373.355785413 [percent_change_1h] => 1.03495 [percent_change_24h] => -2.87428 [percent_change_7d] => 0.038832 [market_cap] => 9276352.755348 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:06.000Z ) ) ) [474] => stdClass Object ( [id] => 4431 [name] => VIDY [symbol] => VIDY [slug] => vidy [num_market_pairs] => 15 [date_added] => 2019-09-04T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 6222083205.7386 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xc77b230f31b517f1ef362e59c173c2be6540b5e8 ) [cmc_rank] => 475 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00149087393651 [volume_24h] => 906025.68926587 [percent_change_1h] => 0.895983 [percent_change_24h] => -1.48349 [percent_change_7d] => 16.3192 [market_cap] => 9276341.6822323 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:12.000Z ) ) ) [475] => stdClass Object ( [id] => 2034 [name] => Everex [symbol] => EVX [slug] => everex [num_market_pairs] => 16 [date_added] => 2017-10-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => smart-contracts [1] => services ) [max_supply] => [circulating_supply] => 22700000 [total_supply] => 25000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xf3db5fa2c66b7af3eb0c0b782510816cbe4813b8 ) [cmc_rank] => 476 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.401454803971 [volume_24h] => 2071924.3043629 [percent_change_1h] => 4.20595 [percent_change_24h] => 13.7082 [percent_change_7d] => 15.3901 [market_cap] => 9113024.0501417 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:05.000Z ) ) ) [476] => stdClass Object ( [id] => 2608 [name] => Mithril [symbol] => MITH [slug] => mithril [num_market_pairs] => 28 [date_added] => 2018-03-24T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => smart-contracts [1] => content-creation [2] => media ) [max_supply] => [circulating_supply] => 912297500 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => MITH-C76 ) [cmc_rank] => 477 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00993426916594 [volume_24h] => 4495476.1148954 [percent_change_1h] => -2.24995 [percent_change_24h] => 7.44758 [percent_change_7d] => 4.67991 [market_cap] => 9063008.9244141 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:07.000Z ) ) ) [477] => stdClass Object ( [id] => 2765 [name] => XYO [symbol] => XYO [slug] => xyo [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2018-05-22T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 12844821265.921 [total_supply] => 13960974963 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x55296f69f40ea6d20e478533c15a6b08b654e758 ) [cmc_rank] => 478 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.000705309713182 [volume_24h] => 73616.849370133 [percent_change_1h] => 0.149048 [percent_change_24h] => 6.62913 [percent_change_7d] => -5.46697 [market_cap] => 9059577.2029405 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:08.000Z ) ) ) [478] => stdClass Object ( [id] => 5299 [name] => HyperDAO [symbol] => HDAO [slug] => hyperdao [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2020-03-12T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 5000000000 [circulating_supply] => 377965796.16393 [total_supply] => 5000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x74faab6986560fd1140508e4266d8a7b87274ffd ) [cmc_rank] => 479 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0238723123803 [volume_24h] => 1667673.0044553 [percent_change_1h] => -0.349825 [percent_change_24h] => 0.427325 [percent_change_7d] => 6.04181 [market_cap] => 9022917.555094 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:14.000Z ) ) ) [479] => stdClass Object ( [id] => 1954 [name] => Moeda Loyalty Points [symbol] => MDA [slug] => moeda-loyalty-points [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2017-09-11T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => services ) [max_supply] => [circulating_supply] => 19628888 [total_supply] => 19628888 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x51db5ad35c671a87207d88fc11d593ac0c8415bd ) [cmc_rank] => 480 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.459510768798 [volume_24h] => 289335.94589971 [percent_change_1h] => -0.192517 [percent_change_24h] => -0.136544 [percent_change_7d] => 1.52269 [market_cap] => 9019685.4155298 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:04.000Z ) ) ) [480] => stdClass Object ( [id] => 5277 [name] => SynchroBitcoin [symbol] => SNB [slug] => synchrobitcoin [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2020-03-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 74046130.5 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x179e31fb25e433441a2839389a7b8ec9c4654b7b ) [cmc_rank] => 481 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.119468986295 [volume_24h] => 34281.377321496 [percent_change_1h] => 0.430862 [percent_change_24h] => 2.54886 [percent_change_7d] => -6.49274 [market_cap] => 8846216.1499023 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:13.000Z ) ) ) [481] => stdClass Object ( [id] => 4997 [name] => XIO [symbol] => XIO [slug] => xio [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2020-05-15T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 15897125.190466 [total_supply] => 100000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => XIO-B05 ) [cmc_rank] => 482 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.556350828839 [volume_24h] => 457306.85780143 [percent_change_1h] => 1.88013 [percent_change_24h] => 25.5364 [percent_change_7d] => -5.49416 [market_cap] => 8844378.775873 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:13.000Z ) ) ) [482] => stdClass Object ( [id] => 2134 [name] => Grid+ [symbol] => GRID [slug] => grid [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2017-11-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => energy ) [max_supply] => [circulating_supply] => 39236491 [total_supply] => 300000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x12b19d3e2ccc14da04fae33e63652ce469b3f2fd ) [cmc_rank] => 483 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.224791575465 [volume_24h] => 138639.6098994 [percent_change_1h] => -0.151988 [percent_change_24h] => 5.45394 [percent_change_7d] => -11.799 [market_cap] => 8820032.6276083 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:04.000Z ) ) ) [483] => stdClass Object ( [id] => 4950 [name] => LCX [symbol] => LCX [slug] => lcx [num_market_pairs] => 20 [date_added] => 2019-12-03T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 533258027.38406 [total_supply] => 955270975 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x037a54aab062628c9bbae1fdb1583c195585fe41 ) [cmc_rank] => 484 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0165338728718 [volume_24h] => 550270.14351265 [percent_change_1h] => -0.777301 [percent_change_24h] => 5.21501 [percent_change_7d] => 4.69641 [market_cap] => 8816820.4326349 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:13.000Z ) ) ) [484] => stdClass Object ( [id] => 3756 [name] => #MetaHash [symbol] => MHC [slug] => metahash [num_market_pairs] => 14 [date_added] => 2019-02-21T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 9200000000 [circulating_supply] => 2003851011.5346 [total_supply] => 2172595529 [platform] => [cmc_rank] => 485 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00436847614436 [volume_24h] => 4323992.0868293 [percent_change_1h] => 0.332753 [percent_change_24h] => -3.17806 [percent_change_7d] => -10.8991 [market_cap] => 8753775.3407406 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:10.000Z ) ) ) [485] => stdClass Object ( [id] => 1918 [name] => Achain [symbol] => ACT [slug] => achain [num_market_pairs] => 22 [date_added] => 2017-08-27T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => dpos [1] => smart-contracts [2] => platform ) [max_supply] => 1000000000 [circulating_supply] => 969999997.92063 [total_supply] => 1000000000 [platform] => [cmc_rank] => 486 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00902246434215 [volume_24h] => 7660085.8758129 [percent_change_1h] => -0.29999 [percent_change_24h] => -2.94038 [percent_change_7d] => 11.2567 [market_cap] => 8751790.3931245 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:04.000Z ) ) ) [486] => stdClass Object ( [id] => 2289 [name] => Gifto [symbol] => GTO [slug] => gifto [num_market_pairs] => 22 [date_added] => 2017-12-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => media [1] => content-creation [2] => loyalty ) [max_supply] => [circulating_supply] => 712498034.94468 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => GTO-908 ) [cmc_rank] => 487 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0122246944773 [volume_24h] => 5228176.6279173 [percent_change_1h] => -0.248386 [percent_change_24h] => -0.480826 [percent_change_7d] => -8.20096 [market_cap] => 8710070.7928753 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:05.000Z ) ) ) [487] => stdClass Object ( [id] => 2941 [name] => CoinEx Token [symbol] => CET [slug] => coinex-token [num_market_pairs] => 10 [date_added] => 2018-07-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 666953975.96994 [total_supply] => 5817096876.5382 [platform] => [cmc_rank] => 488 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0130485830578 [volume_24h] => 2167607.9069944 [percent_change_1h] => 0.0804579 [percent_change_24h] => 2.28818 [percent_change_7d] => 12.9669 [market_cap] => 8702804.3511737 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:08.000Z ) ) ) [488] => stdClass Object ( [id] => 3924 [name] => DREP [symbol] => DREP [slug] => drep [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2019-05-07T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 10000000000 [circulating_supply] => 3449682631.5 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => DREP-7D2 ) [cmc_rank] => 489 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00252143102473 [volume_24h] => 738571.13820935 [percent_change_1h] => 1.65524 [percent_change_24h] => 1.83702 [percent_change_7d] => -6.94853 [market_cap] => 8698136.8125363 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:11.000Z ) ) ) [489] => stdClass Object ( [id] => 4105 [name] => CoinMetro Token [symbol] => XCM [slug] => coinmetro-token [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2019-08-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 330000000 [circulating_supply] => 279749271.98077 [total_supply] => 330000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x44e2ca91cea1147f1b503e669f06cd11fb0c5490 ) [cmc_rank] => 490 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0310801351629 [volume_24h] => 17567.667190904 [percent_change_1h] => 0.024434 [percent_change_24h] => -2.99439 [percent_change_7d] => 3.04263 [market_cap] => 8694645.1848852 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:11.000Z ) ) ) [490] => stdClass Object ( [id] => 2503 [name] => DMarket [symbol] => DMT [slug] => dmarket [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2018-02-03T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => entertainment [1] => marketplace [2] => payments ) [max_supply] => [circulating_supply] => 56921773.171956 [total_supply] => 56921773.171971 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x2ccbff3a042c68716ed2a2cb0c544a9f1d1935e1 ) [cmc_rank] => 491 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.152610732595 [volume_24h] => 175813.62200989 [percent_change_1h] => 0.448553 [percent_change_24h] => -0.225587 [percent_change_7d] => -1.96933 [market_cap] => 8686873.5043786 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:06.000Z ) ) ) [491] => stdClass Object ( [id] => 1710 [name] => Veritaseum [symbol] => VERI [slug] => veritaseum [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2017-06-08T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => services ) [max_supply] => [circulating_supply] => 2149646.44 [total_supply] => 100000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x8f3470A7388c05eE4e7AF3d01D8C722b0FF52374 ) [cmc_rank] => 492 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 4.02820374039 [volume_24h] => 9799.0701389314 [percent_change_1h] => 0.267206 [percent_change_24h] => -3.63144 [percent_change_7d] => -0.529654 [market_cap] => 8659213.8301241 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:03.000Z ) ) ) [492] => stdClass Object ( [id] => 4804 [name] => ROOBEE [symbol] => ROOBEE [slug] => roobee [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2019-10-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 5400000000 [circulating_supply] => 1811492777.91 [total_supply] => 5400000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xa31b1767e09f842ecfd4bc471fe44f830e3891aa ) [cmc_rank] => 493 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00477273414772 [volume_24h] => 1456468.5869728 [percent_change_1h] => 0.556509 [percent_change_24h] => 16.3079 [percent_change_7d] => 20.5923 [market_cap] => 8645773.4394792 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:13.000Z ) ) ) [493] => stdClass Object ( [id] => 4430 [name] => VNX Exchange [symbol] => VNXLU [slug] => vnx-exchange [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2019-12-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 28104700 [total_supply] => 80000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x00fc270c9cc13e878ab5363d00354bebf6f05c15 ) [cmc_rank] => 494 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.303452783975 [volume_24h] => 67783.699578498 [percent_change_1h] => 0.842633 [percent_change_24h] => 3.80123 [percent_change_7d] => -1.57708 [market_cap] => 8528449.4577822 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:12.000Z ) ) ) [494] => stdClass Object ( [id] => 2399 [name] => INT Chain [symbol] => INT [slug] => int-chain [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2018-01-15T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => iot [1] => platform ) [max_supply] => [circulating_supply] => 449560377 [total_supply] => 960329508.372 [platform] => [cmc_rank] => 495 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0188251706043 [volume_24h] => 3687423.4894907 [percent_change_1h] => 1.36275 [percent_change_24h] => -7.72568 [percent_change_7d] => 43.7708 [market_cap] => 8463050.7939584 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:06.000Z ) ) ) [495] => stdClass Object ( [id] => 3686 [name] => Content Value Network [symbol] => CVNT [slug] => content-value-network [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2019-01-09T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => content-creation [1] => media ) [max_supply] => [circulating_supply] => 925000000 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x6400b5522f8d448c0803e6245436dd1c81df09ce ) [cmc_rank] => 496 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0090540224454 [volume_24h] => 494831.26107447 [percent_change_1h] => 2.53348 [percent_change_24h] => 10.5511 [percent_change_7d] => 5.84603 [market_cap] => 8374970.761995 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:10.000Z ) ) ) [496] => stdClass Object ( [id] => 53 [name] => Quark [symbol] => QRK [slug] => quark [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2013-08-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable [1] => multiple [2] => pow ) [max_supply] => [circulating_supply] => 265669018.09216 [total_supply] => 265669018.09216 [platform] => [cmc_rank] => 497 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:01.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0314490354343 [volume_24h] => 1294.5081302234 [percent_change_1h] => -0.903354 [percent_change_24h] => 3.54587 [percent_change_7d] => 6.69207 [market_cap] => 8355034.363776 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:01.000Z ) ) ) [497] => stdClass Object ( [id] => 3147 [name] => HYCON [symbol] => HYC [slug] => hycon [num_market_pairs] => 10 [date_added] => 2018-08-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable [1] => dag [2] => scaling [3] => platform ) [max_supply] => 5000000000 [circulating_supply] => 2274102062.0229 [total_supply] => 3009176583.9254 [platform] => [cmc_rank] => 498 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00367388524888 [volume_24h] => 1333617.7550301 [percent_change_1h] => 0.239347 [percent_change_24h] => 0.821988 [percent_change_7d] => -10.2451 [market_cap] => 8354790.0201135 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:09.000Z ) ) ) [498] => stdClass Object ( [id] => 2235 [name] => Time New Bank [symbol] => TNB [slug] => time-new-bank [num_market_pairs] => 18 [date_added] => 2017-11-27T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => smart-contracts [1] => platform ) [max_supply] => [circulating_supply] => 3436586618.2187 [total_supply] => 4415707418.2187 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xf7920b0768ecb20a123fac32311d07d193381d6f ) [cmc_rank] => 499 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00241029385908 [volume_24h] => 663401.94219825 [percent_change_1h] => -0.321026 [percent_change_24h] => 0.0738016 [percent_change_7d] => -5.66897 [market_cap] => 8283183.622089 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:05.000Z ) ) ) [499] => stdClass Object ( [id] => 2882 [name] => 0Chain [symbol] => ZCN [slug] => 0chain [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2018-07-02T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => iot [2] => ai-big-data ) [max_supply] => 400000000 [circulating_supply] => 48400982 [total_supply] => 200000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xb9ef770b6a5e12e45983c5d80545258aa38f3b78 ) [cmc_rank] => 500 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.170792007733 [volume_24h] => 95995.743863728 [percent_change_1h] => 0.220448 [percent_change_24h] => 0.158813 [percent_change_7d] => 12.9782 [market_cap] => 8266500.8920288 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:08.000Z ) ) ) [500] => stdClass Object ( [id] => 4180 [name] => DDKoin [symbol] => DDK [slug] => ddkoin [num_market_pairs] => 13 [date_added] => 2019-07-29T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => scaling [1] => dpos [2] => enterprise-solutions [3] => mineable [4] => platform ) [max_supply] => 45000000 [circulating_supply] => 1710000 [total_supply] => 45000000 [platform] => [cmc_rank] => 501 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 4.8323515836 [volume_24h] => 97061.678183347 [percent_change_1h] => -1.17044 [percent_change_24h] => -20.0975 [percent_change_7d] => -24.7173 [market_cap] => 8263321.207956 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:11.000Z ) ) ) [501] => stdClass Object ( [id] => 1996 [name] => SALT [symbol] => SALT [slug] => salt [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2017-09-29T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => smart-contracts ) [max_supply] => [circulating_supply] => 80283620.020574 [total_supply] => 120000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x4156d3342d5c385a87d264f90653733592000581 ) [cmc_rank] => 502 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.102710197629 [volume_24h] => 28296.784684061 [percent_change_1h] => -0.405511 [percent_change_24h] => 12.8615 [percent_change_7d] => 25.8624 [market_cap] => 8245946.4786847 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:04.000Z ) ) ) [502] => stdClass Object ( [id] => 2307 [name] => Bibox Token [symbol] => BIX [slug] => bibox-token [num_market_pairs] => 19 [date_added] => 2017-12-24T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => marketplace [1] => discount-token [2] => centralized-exchange ) [max_supply] => [circulating_supply] => 91783868.27 [total_supply] => 245326151.27 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xb3104b4b9da82025e8b9f8fb28b3553ce2f67069 ) [cmc_rank] => 503 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0898052999074 [volume_24h] => 2096297.1438025 [percent_change_1h] => -0.410265 [percent_change_24h] => -1.72507 [percent_change_7d] => -2.06372 [market_cap] => 8242677.8166486 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:05.000Z ) ) ) [503] => stdClass Object ( [id] => 2403 [name] => MOAC [symbol] => MOAC [slug] => moac [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2018-01-15T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => smart-contracts [1] => platform [2] => pow ) [max_supply] => [circulating_supply] => 62463333.604191 [total_supply] => 151205864 [platform] => [cmc_rank] => 504 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.130871321174 [volume_24h] => 63274.181244896 [percent_change_1h] => 0.708746 [percent_change_24h] => 22.6347 [percent_change_7d] => 44.2505 [market_cap] => 8174658.9937129 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:06.000Z ) ) ) [504] => stdClass Object ( [id] => 5601 [name] => xDai [symbol] => STAKE [slug] => xdai [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2020-05-19T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi ) [max_supply] => 8537500 [circulating_supply] => 2325149.6393088 [total_supply] => 8277500.0031586 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x0Ae055097C6d159879521C384F1D2123D1f195e6 ) [cmc_rank] => 505 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 3.50796792884 [volume_24h] => 4729608.079317 [percent_change_1h] => 0.918276 [percent_change_24h] => 12.0866 [percent_change_7d] => 5.65136 [market_cap] => 8156550.3644493 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:14.000Z ) ) ) [505] => stdClass Object ( [id] => 1403 [name] => FirstBlood [symbol] => 1ST [slug] => firstblood [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2016-09-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => loyalty [1] => media [2] => gaming ) [max_supply] => [circulating_supply] => 85558370.5 [total_supply] => 93468691 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xaf30d2a7e90d7dc361c8c4585e9bb7d2f6f15bc7 ) [cmc_rank] => 506 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0952130980726 [volume_24h] => 609.60798543438 [percent_change_1h] => -0.409835 [percent_change_24h] => -3.19024 [percent_change_7d] => -5.48661 [market_cap] => 8146277.5213483 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:02.000Z ) ) ) [506] => stdClass Object ( [id] => 4467 [name] => Nestree [symbol] => EGG [slug] => nestree [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2019-09-09T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1003908974.4496 [total_supply] => 2994901340 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x65ccd72c0813ce6f2703593b633202a0f3ca6a0c ) [cmc_rank] => 507 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00810930340135 [volume_24h] => 778299.92248821 [percent_change_1h] => 0.0621007 [percent_change_24h] => 1.6159 [percent_change_7d] => -9.16827 [market_cap] => 8141002.4611502 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:12.000Z ) ) ) [507] => stdClass Object ( [id] => 3731 [name] => PlayChip [symbol] => PLA [slug] => playchip [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2019-02-08T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => gaming [1] => centralized-exchange [2] => gambling ) [max_supply] => [circulating_supply] => 14009105692.842 [total_supply] => 50000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x0198f46f520F33cd4329bd4bE380a25a90536CD5 ) [cmc_rank] => 508 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.000574713326766 [volume_24h] => 59.761897626726 [percent_change_1h] => 1.09184 [percent_change_24h] => 1.29525 [percent_change_7d] => 11.5948 [market_cap] => 8051219.7377499 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:10.000Z ) ) ) [508] => stdClass Object ( [id] => 2446 [name] => DATA [symbol] => DTA [slug] => data [num_market_pairs] => 12 [date_added] => 2018-01-22T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => marketing [1] => ai-big-data ) [max_supply] => 11500000000 [circulating_supply] => 11499993344.401 [total_supply] => 11500000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x69b148395ce0015c13e36bffbad63f49ef874e03 ) [cmc_rank] => 509 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.000693216757531 [volume_24h] => 9317943.8354442 [percent_change_1h] => -0.359461 [percent_change_24h] => 80.8365 [percent_change_7d] => 90.6232 [market_cap] => 7971988.0978337 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:06.000Z ) ) ) [509] => stdClass Object ( [id] => 3371 [name] => MIR COIN [symbol] => MIR [slug] => mir-coin [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2018-10-02T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => 1300000000 [circulating_supply] => 780627480.525 [total_supply] => 1300000000 [platform] => [cmc_rank] => 510 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.010207078817 [volume_24h] => 2922012.1441816 [percent_change_1h] => -7.95492 [percent_change_24h] => -7.33563 [percent_change_7d] => 78.446 [market_cap] => 7967926.2204348 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:09.000Z ) ) ) [510] => stdClass Object ( [id] => 1026 [name] => Aeon [symbol] => AEON [slug] => aeon [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2015-08-04T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => pow [1] => mineable [2] => cryptonight-lite ) [max_supply] => [circulating_supply] => 15831459.311211 [total_supply] => 15831459.311211 [platform] => [cmc_rank] => 511 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.503281235944 [volume_24h] => 15934.114464245 [percent_change_1h] => 1.30099 [percent_change_24h] => -2.69115 [percent_change_7d] => 17.649 [market_cap] => 7967676.4089434 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:02.000Z ) ) ) [511] => stdClass Object ( [id] => 2544 [name] => Nucleus Vision [symbol] => NCASH [slug] => nucleus-vision [num_market_pairs] => 15 [date_added] => 2018-02-26T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => iot [1] => retail ) [max_supply] => [circulating_supply] => 6997736763.7536 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x809826cceab68c387726af962713b64cb5cb3cca ) [cmc_rank] => 512 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00113401156349 [volume_24h] => 1570240.31445 [percent_change_1h] => -0.0410862 [percent_change_24h] => 33.5636 [percent_change_7d] => 139.473 [market_cap] => 7935514.4083557 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:07.000Z ) ) ) [512] => stdClass Object ( [id] => 2866 [name] => Sentinel Protocol [symbol] => UPP [slug] => sentinel-protocol [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2018-06-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 404012675.25 [total_supply] => 500000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xc86d054809623432210c107af2e3f619dcfbf652 ) [cmc_rank] => 513 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0194635615475 [volume_24h] => 631840.10551554 [percent_change_1h] => 1.25173 [percent_change_24h] => 0.857515 [percent_change_7d] => -0.741353 [market_cap] => 7863525.5706985 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:08.000Z ) ) ) [513] => stdClass Object ( [id] => 2558 [name] => Insights Network [symbol] => INSTAR [slug] => insights-network [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2018-03-02T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => enterprise-solutions [1] => ai-big-data [2] => marketplace ) [max_supply] => 300000000 [circulating_supply] => 196753507.9 [total_supply] => 251212199.3678 [platform] => [cmc_rank] => 514 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0399112472208 [volume_24h] => 105590.5210171 [percent_change_1h] => 0.305504 [percent_change_24h] => -20.2191 [percent_change_7d] => 0.41406 [market_cap] => 7852677.8953565 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:06.000Z ) ) ) [514] => stdClass Object ( [id] => 4120 [name] => Prometeus [symbol] => PROM [slug] => prometeus [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2019-07-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 6870000 [total_supply] => 20000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xfc82bb4ba86045af6f327323a46e80412b91b27d ) [cmc_rank] => 515 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.13943242754 [volume_24h] => 398676.7880102 [percent_change_1h] => -0.312152 [percent_change_24h] => -0.0211784 [percent_change_7d] => -6.41009 [market_cap] => 7827900.7771998 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:12.000Z ) ) ) [515] => stdClass Object ( [id] => 2763 [name] => Morpheus.Network [symbol] => MRPH [slug] => morpheus-network [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2018-05-22T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => payments [1] => logistics ) [max_supply] => [circulating_supply] => 34179309.5367 [total_supply] => 47897218 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x7b0c06043468469967dba22d1af33d77d44056c8 ) [cmc_rank] => 516 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.228220252246 [volume_24h] => 597304.02415047 [percent_change_1h] => 0.119142 [percent_change_24h] => 11.7472 [percent_change_7d] => 3.73771 [market_cap] => 7800410.6440598 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:07.000Z ) ) ) [516] => stdClass Object ( [id] => 2726 [name] => DAOstack [symbol] => GEN [slug] => daostack [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2018-05-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => dao [1] => platform ) [max_supply] => [circulating_supply] => 48033038.993039 [total_supply] => 60000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x543ff227f64aa17ea132bf9886cab5db55dcaddf ) [cmc_rank] => 517 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.161050771202 [volume_24h] => 37837.216222925 [percent_change_1h] => 1.07228 [percent_change_24h] => -3.92097 [percent_change_7d] => -29.576 [market_cap] => 7735757.9730047 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:08.000Z ) ) ) [517] => stdClass Object ( [id] => 2321 [name] => QLC Chain [symbol] => QLC [slug] => qlink [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2017-12-29T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => technology ) [max_supply] => [circulating_supply] => 240000000 [total_supply] => 600000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1376 [name] => Neo [symbol] => NEO [slug] => neo [token_address] => 0d821bd7b6d53f5c2b40e217c6defc8bbe896cf5 ) [cmc_rank] => 518 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0320667269151 [volume_24h] => 2172863.3122475 [percent_change_1h] => -1.8151 [percent_change_24h] => 10.4449 [percent_change_7d] => 8.42861 [market_cap] => 7696014.459624 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:05.000Z ) ) ) [518] => stdClass Object ( [id] => 2296 [name] => OST [symbol] => OST [slug] => ost [num_market_pairs] => 15 [date_added] => 2017-12-19T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => services ) [max_supply] => [circulating_supply] => 750466070.30512 [total_supply] => 800000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x2c4e8f2d746113d0696ce89b35f0d8bf88e0aeca ) [cmc_rank] => 519 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0102047276172 [volume_24h] => 423822.66320694 [percent_change_1h] => 0.564703 [percent_change_24h] => 1.13711 [percent_change_7d] => -4.18445 [market_cap] => 7658301.8334142 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:05.000Z ) ) ) [519] => stdClass Object ( [id] => 2739 [name] => Digix Gold Token [symbol] => DGX [slug] => digix-gold-token [num_market_pairs] => 11 [date_added] => 2018-05-15T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => stablecoin-asset-backed [1] => store-of-value [2] => dao ) [max_supply] => [circulating_supply] => 117048.83002046 [total_supply] => 120400 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x4f3afec4e5a3f2a6a1a411def7d7dfe50ee057bf ) [cmc_rank] => 520 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 65.4000336839 [volume_24h] => 41956.898345398 [percent_change_1h] => 0.410549 [percent_change_24h] => 1.06232 [percent_change_7d] => 3.34784 [market_cap] => 7654997.4259992 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:07.000Z ) ) ) [520] => stdClass Object ( [id] => 1923 [name] => Tierion [symbol] => TNT [slug] => tierion [num_market_pairs] => 14 [date_added] => 2017-08-27T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => data-provenance [1] => services ) [max_supply] => [circulating_supply] => 428481269.49942 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x08f5a9235b08173b7569f83645d2c7fb55e8ccd8 ) [cmc_rank] => 521 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0178294275212 [volume_24h] => 488919.08269174 [percent_change_1h] => -0.122155 [percent_change_24h] => -1.71315 [percent_change_7d] => -48.3935 [market_cap] => 7639575.7387317 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:04.000Z ) ) ) [521] => stdClass Object ( [id] => 3875 [name] => Valor Token [symbol] => VALOR [slug] => valor-token [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2019-04-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => asset-management ) [max_supply] => [circulating_supply] => 20036000.0002 [total_supply] => 75000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x297e4e5e59ad72b1b0a2fd446929e76117be0e0a ) [cmc_rank] => 522 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.380546967177 [volume_24h] => 520467.70576058 [percent_change_1h] => -0.571318 [percent_change_24h] => 8.60866 [percent_change_7d] => -2.04235 [market_cap] => 7624639.0344345 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:11.000Z ) ) ) [522] => stdClass Object ( [id] => 3336 [name] => IQeon [symbol] => IQN [slug] => iqeon [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2018-09-24T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 5491860.1987553 [total_supply] => 5491860.1987553 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x0db8d8b76bc361bacbb72e2c491e06085a97ab31 ) [cmc_rank] => 523 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.38157426868 [volume_24h] => 56113.622421255 [percent_change_1h] => 0.0898941 [percent_change_24h] => 2.11758 [percent_change_7d] => 4.4381 [market_cap] => 7587412.7377882 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:09.000Z ) ) ) [523] => stdClass Object ( [id] => 1358 [name] => EDC Blockchain [old] [symbol] => EDC [slug] => edc-blockchain-old [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2016-08-24T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => enterprise-solutions [1] => dpos [2] => platform [3] => mineable [4] => masternodes [5] => x11 ) [max_supply] => [circulating_supply] => 2670646025 [total_supply] => 5330754414.894 [platform] => [cmc_rank] => 524 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00280873463098 [volume_24h] => 217.2395260402 [percent_change_1h] => 0.295412 [percent_change_24h] => 1.61455 [percent_change_7d] => 8.76835 [market_cap] => 7501135.9775066 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:02.000Z ) ) ) [524] => stdClass Object ( [id] => 2287 [name] => LockTrip [symbol] => LOC [slug] => lockchain [num_market_pairs] => 10 [date_added] => 2017-12-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => sharing-economy [1] => hospitality ) [max_supply] => [circulating_supply] => 14952162.966826 [total_supply] => 18585932.741501 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x5e3346444010135322268a4630d2ed5f8d09446c ) [cmc_rank] => 525 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.499579102986 [volume_24h] => 74028.040324357 [percent_change_1h] => 0.832272 [percent_change_24h] => 12.9331 [percent_change_7d] => 25.1136 [market_cap] => 7469788.1626672 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:05.000Z ) ) ) [525] => stdClass Object ( [id] => 2827 [name] => Phantasma [symbol] => SOUL [slug] => phantasma [num_market_pairs] => 10 [date_added] => 2018-05-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => enterprise-solutions [1] => platform [2] => content-creation ) [max_supply] => [circulating_supply] => 56542635.3235 [total_supply] => 96302327 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1376 [name] => Neo [symbol] => NEO [slug] => neo [token_address] => ed07cffad18f1308db51920d99a2af60ac66a7b3 ) [cmc_rank] => 526 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.131365517769 [volume_24h] => 348792.17136078 [percent_change_1h] => -0.10296 [percent_change_24h] => 4.567 [percent_change_7d] => 63.2408 [market_cap] => 7427752.5652953 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:08.000Z ) ) ) [526] => stdClass Object ( [id] => 5 [name] => Peercoin [symbol] => PPC [slug] => peercoin [num_market_pairs] => 19 [date_added] => 2013-04-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable [1] => sha-256 [2] => payments [3] => hybrid-pow-pos [4] => medium-of-exchange ) [max_supply] => [circulating_supply] => 26401627.823854 [total_supply] => 26401627.823854 [platform] => [cmc_rank] => 527 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:01.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.280820954123 [volume_24h] => 41598.844497387 [percent_change_1h] => -1.15993 [percent_change_24h] => 1.07619 [percent_change_7d] => -1.9036 [market_cap] => 7414130.3158951 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:01.000Z ) ) ) [527] => stdClass Object ( [id] => 2709 [name] => Morpheus Labs [symbol] => MITX [slug] => morpheus-labs [num_market_pairs] => 12 [date_added] => 2018-05-04T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => enterprise-solutions ) [max_supply] => [circulating_supply] => 348379945 [total_supply] => 746999995 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x4a527d8fc13c5203ab24ba0944f4cb14658d1db6 ) [cmc_rank] => 528 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0212027408473 [volume_24h] => 1461519.6640358 [percent_change_1h] => -0.424347 [percent_change_24h] => -0.728566 [percent_change_7d] => 19.9733 [market_cap] => 7386609.6902316 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:07.000Z ) ) ) [528] => stdClass Object ( [id] => 1834 [name] => Pillar [symbol] => PLR [slug] => pillar [num_market_pairs] => 12 [date_added] => 2017-07-24T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => identity [2] => distributed-computing ) [max_supply] => 800000000 [circulating_supply] => 259348201 [total_supply] => 800000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xe3818504c1b32bf1557b16c238b2e01fd3149c17 ) [cmc_rank] => 529 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0284358797724 [volume_24h] => 63719.787803195 [percent_change_1h] => 0.385832 [percent_change_24h] => -5.6287 [percent_change_7d] => 1.46695 [market_cap] => 7374794.2628242 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:03.000Z ) ) ) [529] => stdClass Object ( [id] => 1937 [name] => Po.et [symbol] => POE [slug] => poet [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2017-09-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => media ) [max_supply] => [circulating_supply] => 3141592653 [total_supply] => 3141592653 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x0e0989b1f9b8a38983c2ba8053269ca62ec9b195 ) [cmc_rank] => 530 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00234743595604 [volume_24h] => 119654.25294414 [percent_change_1h] => -4.4324 [percent_change_24h] => -0.452952 [percent_change_7d] => 3.87176 [market_cap] => 7374687.5528833 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:04.000Z ) ) ) [530] => stdClass Object ( [id] => 3918 [name] => Safe [symbol] => SAFE [slug] => safe [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2019-05-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => masternodes [1] => medium-of-exchange ) [max_supply] => [circulating_supply] => 20835499.35 [total_supply] => 29600000 [platform] => [cmc_rank] => 531 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.3532149129 [volume_24h] => 67613.143910712 [percent_change_1h] => 0.100308 [percent_change_24h] => 5.28014 [percent_change_7d] => -7.04668 [market_cap] => 7359409.0881383 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:11.000Z ) ) ) [531] => stdClass Object ( [id] => 4173 [name] => Levolution [symbol] => LEVL [slug] => levolution [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2019-07-26T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 44259574.746244 [total_supply] => 311000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x09970aec766b6f3223aca9111555e99dc50ff13a ) [cmc_rank] => 532 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.165887433243 [volume_24h] => 112543.60320547 [percent_change_1h] => 0.00872212 [percent_change_24h] => 1.80522 [percent_change_7d] => 6.02135 [market_cap] => 7342107.2510811 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:12.000Z ) ) ) [532] => stdClass Object ( [id] => 3986 [name] => StakeCubeCoin [symbol] => SCC [slug] => stakecubecoin [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2019-06-03T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => [circulating_supply] => 7170720.451475 [total_supply] => 8469720.451475 [platform] => [cmc_rank] => 533 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.02001309923 [volume_24h] => 1107.7391040074 [percent_change_1h] => 1.03341 [percent_change_24h] => 13.8336 [percent_change_7d] => 15.6701 [market_cap] => 7314228.791421 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:11.000Z ) ) ) [533] => stdClass Object ( [id] => 2455 [name] => PressOne [symbol] => PRS [slug] => pressone [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2018-01-24T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => content-creation [1] => marketplace ) [max_supply] => 2000000000 [circulating_supply] => 284742627.99294 [total_supply] => 2000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xe0d95530820aafc51b1d98023aa1ff000b78d8b2 ) [cmc_rank] => 534 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.025574801687 [volume_24h] => 87844.496135094 [percent_change_1h] => 0.582974 [percent_change_24h] => -0.375547 [percent_change_7d] => -9.37292 [market_cap] => 7282236.2427547 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:06.000Z ) ) ) [534] => stdClass Object ( [id] => 4366 [name] => MixMarvel [symbol] => MIX [slug] => mixmarvel [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2019-09-02T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 10000000000 [circulating_supply] => 1986068094 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x5d285f735998f36631f678ff41fb56a10a4d0429 ) [cmc_rank] => 535 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00365410179251 [volume_24h] => 784744.39845834 [percent_change_1h] => 0.580391 [percent_change_24h] => 4.11723 [percent_change_7d] => -5.7428 [market_cap] => 7257294.9823323 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:12.000Z ) ) ) [535] => stdClass Object ( [id] => 2468 [name] => LinkEye [symbol] => LET [slug] => linkeye [num_market_pairs] => 11 [date_added] => 2018-01-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 809999000 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xfa3118b34522580c35ae27f6cf52da1dbb756288 ) [cmc_rank] => 536 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00890251481646 [volume_24h] => 4094432.7413628 [percent_change_1h] => 0.23861 [percent_change_24h] => -3.29609 [percent_change_7d] => 4.04979 [market_cap] => 7211028.0988178 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:06.000Z ) ) ) [536] => stdClass Object ( [id] => 2345 [name] => High Performance Blockchain [symbol] => HPB [slug] => high-performance-blockchain [num_market_pairs] => 12 [date_added] => 2018-01-09T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => smart-contracts [1] => dpos [2] => enterprise-solutions [3] => hardware ) [max_supply] => [circulating_supply] => 73069950 [total_supply] => 101119949.75 [platform] => [cmc_rank] => 537 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.098604263602 [volume_24h] => 592587.52834021 [percent_change_1h] => -0.464557 [percent_change_24h] => -2.59395 [percent_change_7d] => -12.4895 [market_cap] => 7205008.611185 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:06.000Z ) ) ) [537] => stdClass Object ( [id] => 4484 [name] => ChronoCoin [symbol] => CRN [slug] => chronocoin [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2019-10-15T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 2221053119.3844 [total_supply] => 5680000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1376 [name] => Neo [symbol] => NEO [slug] => neo [token_address] => c875e3e1a9f7ba1291aea40cead371754dfcb3de ) [cmc_rank] => 538 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00321638526482 [volume_24h] => 13908.875461262 [percent_change_1h] => 0.230222 [percent_change_24h] => 0.113946 [percent_change_7d] => 14.9337 [market_cap] => 7143762.5255705 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:12.000Z ) ) ) [538] => stdClass Object ( [id] => 3168 [name] => FarmaTrust [symbol] => FTT [slug] => farmatrust [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2018-08-14T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 600000000 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x2aec18c5500f21359ce1bea5dc1777344df4c0dc ) [cmc_rank] => 539 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0118882088032 [volume_24h] => 1528.4555026464 [percent_change_1h] => -12.9561 [percent_change_24h] => -31.6487 [percent_change_7d] => 4831.78 [market_cap] => 7132925.28192 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:09.000Z ) ) ) [539] => stdClass Object ( [id] => 3585 [name] => WeShow Token [symbol] => WET [slug] => weshow-token [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2018-11-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 463851902.61946 [total_supply] => 1250000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x36d10c6800d569bb8c4fe284a05ffe3b752f972c ) [cmc_rank] => 540 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.01536060208 [volume_24h] => 4967526.3028763 [percent_change_1h] => -0.61492 [percent_change_24h] => -31.8423 [percent_change_7d] => -40.3885 [market_cap] => 7125044.5001884 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:10.000Z ) ) ) [540] => stdClass Object ( [id] => 2655 [name] => Monero Classic [symbol] => XMC [slug] => monero-classic [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2018-04-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 19176436.191059 [total_supply] => 19176436.191059 [platform] => [cmc_rank] => 541 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.370562706093 [volume_24h] => 1836.4493345075 [percent_change_1h] => -0.133624 [percent_change_24h] => 1.56615 [percent_change_7d] => -3.61146 [market_cap] => 7106072.0881786 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:07.000Z ) ) ) [541] => stdClass Object ( [id] => 4691 [name] => Zano [symbol] => ZANO [slug] => zano [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2020-01-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 10235431.78 [total_supply] => 12264931.78 [platform] => [cmc_rank] => 542 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.687922021147 [volume_24h] => 4386.7688046631 [percent_change_1h] => 0.253634 [percent_change_24h] => -9.63729 [percent_change_7d] => 1.4104 [market_cap] => 7041178.9174098 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:12.000Z ) ) ) [542] => stdClass Object ( [id] => 3345 [name] => DAPS Coin [symbol] => DAPS [slug] => daps-coin [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2018-09-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => pos [1] => privacy [2] => platform ) [max_supply] => 70000000000 [circulating_supply] => 52586828001.998 [total_supply] => 60000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x93190dbce9b9bd4aa546270a8d1d65905b5fdd28 ) [cmc_rank] => 543 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.000133756290179 [volume_24h] => 273347.83602604 [percent_change_1h] => 0.823524 [percent_change_24h] => 0.680891 [percent_change_7d] => 3.88858 [market_cap] => 7033819.0258284 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:09.000Z ) ) ) [543] => stdClass Object ( [id] => 1826 [name] => Particl [symbol] => PART [slug] => particl [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2017-07-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 9183487.2998644 [total_supply] => 9667973.6447453 [platform] => [cmc_rank] => 544 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.76376802321 [volume_24h] => 42333.94957262 [percent_change_1h] => 0.55316 [percent_change_24h] => 2.46035 [percent_change_7d] => -1.47917 [market_cap] => 7014053.9411916 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:03.000Z ) ) ) [544] => stdClass Object ( [id] => 1762 [name] => Ergo [symbol] => ERG [slug] => ergo [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2017-06-29T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => pow [1] => dapp [2] => mineable [3] => platform ) [max_supply] => 97739924 [circulating_supply] => 18384703 [total_supply] => 21688425 [platform] => [cmc_rank] => 545 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.380268991499 [volume_24h] => 572269.4382131 [percent_change_1h] => 8.09447 [percent_change_24h] => 3.69684 [percent_change_7d] => 69.7449 [market_cap] => 6991132.4688186 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:03.000Z ) ) ) [545] => stdClass Object ( [id] => 405 [name] => DigitalNote [symbol] => XDN [slug] => digitalnote [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2014-06-24T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => privacy [1] => mineable [2] => cryptonight [3] => payments [4] => pow ) [max_supply] => 10000000000 [circulating_supply] => 4858771414.1226 [total_supply] => 5073209805.4928 [platform] => [cmc_rank] => 546 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:01.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00143494353427 [volume_24h] => 164429.58557824 [percent_change_1h] => -2.88696 [percent_change_24h] => 1.92913 [percent_change_7d] => 37.123 [market_cap] => 6972062.6251911 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:01.000Z ) ) ) [546] => stdClass Object ( [id] => 2915 [name] => Moss Coin [symbol] => MOC [slug] => moss-coin [num_market_pairs] => 1 [date_added] => 2018-07-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 367194688.83763 [total_supply] => 500000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x865ec58b06bf6305b886793aa20a2da31d034e68 ) [cmc_rank] => 547 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0189793336145 [volume_24h] => 308220.29842465 [percent_change_1h] => 0.795519 [percent_change_24h] => -2.15658 [percent_change_7d] => -1.5612 [market_cap] => 6969110.5009218 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:08.000Z ) ) ) [547] => stdClass Object ( [id] => 2223 [name] => BLOCKv [symbol] => VEE [slug] => blockv [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2017-11-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => content-creation [1] => enterprise-solutions [2] => media ) [max_supply] => [circulating_supply] => 2989942417.7842 [total_supply] => 3646271241.2003 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x340d2bde5eb28c1eed91b2f790723e3b160613b7 ) [cmc_rank] => 548 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00231340407975 [volume_24h] => 768423.49165828 [percent_change_1h] => 4.58299 [percent_change_24h] => 23.0594 [percent_change_7d] => 61.2218 [market_cap] => 6916944.9875196 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:05.000Z ) ) ) [548] => stdClass Object ( [id] => 3357 [name] => Digital Asset Guarantee Token [symbol] => DAGT [slug] => digital-asset-guarantee-token [num_market_pairs] => 1 [date_added] => 2018-09-29T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 33099999.99997 [total_supply] => 100100000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x56D1aE30c97288DA4B58BC39F026091778e4E316 ) [cmc_rank] => 549 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.20847156295 [volume_24h] => 0 [percent_change_1h] => 0.271153 [percent_change_24h] => 2.32156 [percent_change_7d] => 25.5148 [market_cap] => 6900408.7336387 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:09.000Z ) ) ) [549] => stdClass Object ( [id] => 4815 [name] => EURBASE [symbol] => EBASE [slug] => eurbase [num_market_pairs] => 18 [date_added] => 2019-10-21T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 2884334 [total_supply] => 5000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x86fadb80d8d2cff3c3680819e4da99c10232ba0f ) [cmc_rank] => 550 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 2.38186088303 [volume_24h] => 409.83380102697 [percent_change_1h] => 1.68677 [percent_change_24h] => 102.294 [percent_change_7d] => 90.3829 [market_cap] => 6870082.3281935 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:13.000Z ) ) ) [550] => stdClass Object ( [id] => 4215 [name] => Eminer [symbol] => EM [slug] => eminer [num_market_pairs] => 10 [date_added] => 2019-08-22T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 2100000000 [circulating_supply] => 1320593468.0536 [total_supply] => 2100000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x35b08722aa26be119c1608029ccbc976ac5c1082 ) [cmc_rank] => 551 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00519106176308 [volume_24h] => 3821653.5585586 [percent_change_1h] => -0.596269 [percent_change_24h] => 3.03027 [percent_change_7d] => 2.70579 [market_cap] => 6855282.2565863 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:12.000Z ) ) ) [551] => stdClass Object ( [id] => 2746 [name] => GreenPower [symbol] => GRN [slug] => greenpower [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2018-05-21T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 3231699360.0099 [total_supply] => 3294166500.6099 [platform] => [cmc_rank] => 552 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00212091428282 [volume_24h] => 7108.1910511017 [percent_change_1h] => 2.96317 [percent_change_24h] => 10.2527 [percent_change_7d] => 17.9956 [market_cap] => 6854157.3304253 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:07.000Z ) ) ) [552] => stdClass Object ( [id] => 4228 [name] => Ferrum Network [symbol] => FRM [slug] => ferrum-network [num_market_pairs] => 13 [date_added] => 2019-08-08T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi ) [max_supply] => 331718750 [circulating_supply] => 136795730.79509 [total_supply] => 329218749 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xe5caef4af8780e59df925470b050fb23c43ca68c ) [cmc_rank] => 553 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0498697399686 [volume_24h] => 783525.33450454 [percent_change_1h] => 1.12723 [percent_change_24h] => 9.78948 [percent_change_7d] => 15.8779 [market_cap] => 6821967.5235658 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:12.000Z ) ) ) [553] => stdClass Object ( [id] => 3920 [name] => Diamond Platform Token [symbol] => DPT [slug] => diamond-platform-token [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2019-05-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => store-of-value [1] => stablecoin-asset-backed ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1722583.031314 [total_supply] => 10000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x10c71515602429c19d53011ea7040b87a4894838 ) [cmc_rank] => 554 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 3.95430251978 [volume_24h] => 3728.6004429419 [percent_change_1h] => 0.246486 [percent_change_24h] => 2.36802 [percent_change_7d] => -4.17686 [market_cap] => 6811614.4212554 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:11.000Z ) ) ) [554] => stdClass Object ( [id] => 3608 [name] => Hyprr (Howdoo) [symbol] => UDOO [slug] => hyprr [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2018-11-15T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 97821309.33 [total_supply] => 888888888 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x12f649a9e821f90bb143089a6e56846945892ffb ) [cmc_rank] => 555 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0694062465128 [volume_24h] => 988645.85848939 [percent_change_1h] => -0.53335 [percent_change_24h] => -2.48159 [percent_change_7d] => 0.547669 [market_cap] => 6789409.9095628 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:10.000Z ) ) ) [555] => stdClass Object ( [id] => 3053 [name] => YOU COIN [symbol] => YOU [slug] => you-coin [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2018-08-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => content-creation [1] => marketplace ) [max_supply] => [circulating_supply] => 556120198.41019 [total_supply] => 2856000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x34364BEe11607b1963d66BCA665FDE93fCA666a8 ) [cmc_rank] => 556 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0122041963331 [volume_24h] => 1242188.8439739 [percent_change_1h] => 0.0200352 [percent_change_24h] => -0.952409 [percent_change_7d] => -6.3128 [market_cap] => 6787000.0862005 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:08.000Z ) ) ) [556] => stdClass Object ( [id] => 2610 [name] => Peculium [symbol] => PCL [slug] => peculium [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2018-03-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 2039325377.289 [total_supply] => 2206029269.289 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x0f02e27745e3b6e9e1310d19469e2b5d7b5ec99a ) [cmc_rank] => 557 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00332658463517 [volume_24h] => 430482.77594531 [percent_change_1h] => 0.268227 [percent_change_24h] => -4.02238 [percent_change_7d] => 4.29836 [market_cap] => 6783988.4662019 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:07.000Z ) ) ) [557] => stdClass Object ( [id] => 3631 [name] => FOAM [symbol] => FOAM [slug] => foam [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2018-12-11T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => ai-big-data [1] => platform ) [max_supply] => [circulating_supply] => 300919995.84228 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x4946fcea7c692606e8908002e55a582af44ac121 ) [cmc_rank] => 558 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0223741697153 [volume_24h] => 30907.634262864 [percent_change_1h] => 0.539166 [percent_change_24h] => -2.21741 [percent_change_7d] => 55.7623 [market_cap] => 6732835.0577026 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:10.000Z ) ) ) [558] => stdClass Object ( [id] => 3 [name] => Namecoin [symbol] => NMC [slug] => namecoin [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2013-04-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => pow [1] => platform [2] => mineable [3] => sha-256 ) [max_supply] => [circulating_supply] => 14736400 [total_supply] => 14736400 [platform] => [cmc_rank] => 559 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:01.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.456312021692 [volume_24h] => 4924.3221052989 [percent_change_1h] => 2.32345 [percent_change_24h] => 19.4547 [percent_change_7d] => 13.3365 [market_cap] => 6724396.476462 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:01.000Z ) ) ) [559] => stdClass Object ( [id] => 2371 [name] => United Traders Token [symbol] => UTT [slug] => uttoken [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2018-01-11T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => payments [1] => marketplace [2] => smart-contracts ) [max_supply] => [circulating_supply] => 37508998.799855 [total_supply] => 69403130.979855 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x16f812be7fff02caf662b85d5d58a5da6572d4df ) [cmc_rank] => 560 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.17890678595 [volume_24h] => 477.23130009188 [percent_change_1h] => 11.731 [percent_change_24h] => 10.5099 [percent_change_7d] => 17.4375 [market_cap] => 6710614.4194845 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:06.000Z ) ) ) [560] => stdClass Object ( [id] => 2885 [name] => Egretia [symbol] => EGT [slug] => egretia [num_market_pairs] => 28 [date_added] => 2018-07-02T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 4218701581.8677 [total_supply] => 8000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x8e1b448ec7adfc7fa35fc2e885678bd323176e34 ) [cmc_rank] => 561 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00157835512032 [volume_24h] => 2415052.8924684 [percent_change_1h] => -0.23213 [percent_change_24h] => -0.489984 [percent_change_7d] => -6.48649 [market_cap] => 6658609.2428429 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:08.000Z ) ) ) [561] => stdClass Object ( [id] => 2605 [name] => BnkToTheFuture [symbol] => BFT [slug] => bnktothefuture [num_market_pairs] => 10 [date_added] => 2018-03-22T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => services [1] => crowdfunding ) [max_supply] => [circulating_supply] => 729989999.32474 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x01ff50f8b7f74e4f00580d9596cd3d0d6d6e326f ) [cmc_rank] => 562 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00904797035124 [volume_24h] => 850183.9402889 [percent_change_1h] => 0.270727 [percent_change_24h] => -1.59635 [percent_change_7d] => 4.32479 [market_cap] => 6604927.8705919 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:07.000Z ) ) ) [562] => stdClass Object ( [id] => 5475 [name] => GHOSTPRISM [symbol] => GHOST [slug] => ghostprism [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2020-04-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 175000000 [circulating_supply] => 2438141.9628275 [total_supply] => 2438141.9628275 [platform] => [cmc_rank] => 563 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 2.70681919028 [volume_24h] => 419364.85704109 [percent_change_1h] => 0.450209 [percent_change_24h] => 3.47439 [percent_change_7d] => 6.95574 [market_cap] => 6599609.4536084 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:14.000Z ) ) ) [563] => stdClass Object ( [id] => 576 [name] => GameCredits [symbol] => GAME [slug] => gamecredits [num_market_pairs] => 11 [date_added] => 2014-09-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => pow [1] => mineable [2] => scrypt ) [max_supply] => 200000000 [circulating_supply] => 97978273.952752 [total_supply] => 200000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x63f88a2298a5c4aee3c216aa6d926b184a4b2437 ) [cmc_rank] => 564 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:01.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0671891052321 [volume_24h] => 52248.723727287 [percent_change_1h] => -0.498769 [percent_change_24h] => -1.71343 [percent_change_7d] => -1.0924 [market_cap] => 6583072.559071 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:01.000Z ) ) ) [564] => stdClass Object ( [id] => 3985 [name] => Origo [symbol] => OGO [slug] => origo [num_market_pairs] => 14 [date_added] => 2019-06-03T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => privacy [1] => platform [2] => smart-contracts ) [max_supply] => [circulating_supply] => 440516809.14682 [total_supply] => 681277849.938 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xff0e5e014cf97e0615cb50f6f39da6388e2fae6e ) [cmc_rank] => 565 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0149025535747 [volume_24h] => 1164402.0747236 [percent_change_1h] => 0.915566 [percent_change_24h] => 3.50883 [percent_change_7d] => 0.12645 [market_cap] => 6564825.3488664 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:11.000Z ) ) ) [565] => stdClass Object ( [id] => 5429 [name] => DEAPcoin [symbol] => DEP [slug] => deapcoin [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2020-04-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 30000000000 [circulating_supply] => 882771017.068 [total_supply] => 30000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x1a3496c18d558bd9c6c8f609e1b129f67ab08163 ) [cmc_rank] => 566 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00743252380936 [volume_24h] => 549502.44022036 [percent_change_1h] => 0.136075 [percent_change_24h] => 0.978424 [percent_change_7d] => -7.78144 [market_cap] => 6561216.6025709 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:14.000Z ) ) ) [566] => stdClass Object ( [id] => 2631 [name] => ODEM [symbol] => ODE [slug] => odem [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2018-04-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => smart-contracts [1] => education ) [max_supply] => [circulating_supply] => 219110098.30355 [total_supply] => 268946131 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xbf52f2ab39e26e0951d2a02b49b7702abe30406a ) [cmc_rank] => 567 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0296396694469 [volume_24h] => 178094.57800455 [percent_change_1h] => 0.0259362 [percent_change_24h] => 1.81055 [percent_change_7d] => -12.1806 [market_cap] => 6494350.886195 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:07.000Z ) ) ) [567] => stdClass Object ( [id] => 2181 [name] => Genesis Vision [symbol] => GVT [slug] => genesis-vision [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2017-11-15T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => asset-management ) [max_supply] => [circulating_supply] => 4426883.3118906 [total_supply] => 4436643.9285333 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x103c3a209da59d3e7c4a89307e66521e081cfdf0 ) [cmc_rank] => 568 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.46114697476 [volume_24h] => 540830.70803731 [percent_change_1h] => 0.138272 [percent_change_24h] => -1.61842 [percent_change_7d] => 3.49362 [market_cap] => 6468327.1587844 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:05.000Z ) ) ) [568] => stdClass Object ( [id] => 2199 [name] => ALQO [symbol] => XLQ [slug] => alqo [num_market_pairs] => 1 [date_added] => 2017-11-19T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 64664324.290409 [total_supply] => 65539763.62146 [platform] => [cmc_rank] => 569 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0998624222185 [volume_24h] => 3039.1733759469 [percent_change_1h] => 0.323401 [percent_change_24h] => -1.68807 [percent_change_7d] => 44.2678 [market_cap] => 6457536.0547628 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:05.000Z ) ) ) [569] => stdClass Object ( [id] => 3883 [name] => QuickX Protocol [symbol] => QCX [slug] => quickx-protocol [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2019-04-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 498334427.95726 [total_supply] => 500000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xf9e5af7b42d31d51677c75bbbd37c1986ec79aee ) [cmc_rank] => 570 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0129447420974 [volume_24h] => 346270.8974868 [percent_change_1h] => -0.0896253 [percent_change_24h] => -0.985001 [percent_change_7d] => 1.52323 [market_cap] => 6450810.648162 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:11.000Z ) ) ) [570] => stdClass Object ( [id] => 4166 [name] => Realio Network [symbol] => RIO [slug] => realio-network [num_market_pairs] => 1 [date_added] => 2020-06-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 99999893 [circulating_supply] => 7074303.8895273 [total_supply] => 99999879.368635 [platform] => stdClass Object ( [id] => 512 [name] => Stellar [symbol] => XLM [slug] => stellar [token_address] => GBNLJIYH34UWO5YZFA3A3HD3N76R6DOI33N4JONUOHEEYZYCAYTEJ5AK ) [cmc_rank] => 571 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.911020194783 [volume_24h] => 0 [percent_change_1h] => -0.0468006 [percent_change_24h] => -9.3205 [percent_change_7d] => 16.5111 [market_cap] => 6444833.7073913 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:12.000Z ) ) ) [571] => stdClass Object ( [id] => 5160 [name] => Dune Network [symbol] => DUN [slug] => dune-network [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2020-05-04T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 415873485.656 [total_supply] => 519070377.656 [platform] => [cmc_rank] => 572 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0154541389481 [volume_24h] => 8925.5960425938 [percent_change_1h] => -0.677319 [percent_change_24h] => 3.23897 [percent_change_7d] => 2.98482 [market_cap] => 6426966.6321585 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:13.000Z ) ) ) [572] => stdClass Object ( [id] => 3858 [name] => FNB Protocol [symbol] => FNB [slug] => fnb-protocol [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2019-04-11T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform ) [max_supply] => [circulating_supply] => 2366880913 [total_supply] => 2490000160 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x47b28f365bf4cb38db4b6356864bde7bc4b35129 ) [cmc_rank] => 573 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00270914572653 [volume_24h] => 381321.99708777 [percent_change_1h] => -0.411167 [percent_change_24h] => 0.183432 [percent_change_7d] => 2.00967 [market_cap] => 6412225.3106594 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:11.000Z ) ) ) [573] => stdClass Object ( [id] => 2359 [name] => Polis [symbol] => POLIS [slug] => polis [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2018-01-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => 25000000 [circulating_supply] => 9831890.5669544 [total_supply] => 9831890.5669544 [platform] => [cmc_rank] => 574 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.646334473912 [volume_24h] => 3453.1057910069 [percent_change_1h] => 0.325236 [percent_change_24h] => 4.67702 [percent_change_7d] => -5.15419 [market_cap] => 6354689.8171528 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:06.000Z ) ) ) [574] => stdClass Object ( [id] => 2318 [name] => Neumark [symbol] => NEU [slug] => neumark [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2017-12-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => crowdfunding [1] => asset-management ) [max_supply] => 1500000000 [circulating_supply] => 37499235.813479 [total_supply] => 70017075.947654 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xa823e6722006afe99e91c30ff5295052fe6b8e32 ) [cmc_rank] => 575 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.168967035059 [volume_24h] => 32269.441586998 [percent_change_1h] => 1.57271 [percent_change_24h] => -1.84081 [percent_change_7d] => 23.0484 [market_cap] => 6336134.6923819 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:05.000Z ) ) ) [575] => stdClass Object ( [id] => 3180 [name] => Compound Coin [symbol] => COMP [slug] => compound-coin [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2018-08-16T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => [circulating_supply] => 53731717830.442 [total_supply] => 54281727831.442 [platform] => [cmc_rank] => 576 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.000117347147143 [volume_24h] => 25.356371554601 [percent_change_1h] => 0.323401 [percent_change_24h] => 5.33828 [percent_change_7d] => 5.71234 [market_cap] => 6305263.7984951 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:09.000Z ) ) ) [576] => stdClass Object ( [id] => 2473 [name] => All Sports [symbol] => SOC [slug] => all-sports [num_market_pairs] => 15 [date_added] => 2018-01-27T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => sports ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1499865881.6973 [total_supply] => 1500000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x2d0e95bd4795d7ace0da3c0ff7b706a5970eb9d3 ) [cmc_rank] => 577 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00416364776692 [volume_24h] => 583206.5158497 [percent_change_1h] => 0.54156 [percent_change_24h] => 5.75115 [percent_change_7d] => -0.374081 [market_cap] => 6244913.2290085 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:06.000Z ) ) ) [577] => stdClass Object ( [id] => 4566 [name] => DigitalBits [symbol] => XDB [slug] => digitalbits [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2019-09-13T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 350372627.27233 [total_supply] => 1500000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xb9eefc4b0d472a44be93970254df4f4016569d27 ) [cmc_rank] => 578 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0177918720518 [volume_24h] => 704941.87888573 [percent_change_1h] => 1.42137 [percent_change_24h] => -1.37126 [percent_change_7d] => -8.07961 [market_cap] => 6233784.9548823 [last_updated] => 2020-08-06T09:20:12.000Z ) ) ) [578] => stdClass Object ( [id] => 3620 [name] => Atlas Protocol [symbol] => ATP [slug] => atlas-protocol [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2018-11-27T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => marketing ) [max_supply] => 10000000000 [circulating_supply] => 2576066702.77 [total_supply] => 4000001000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB