×
Sist oppdatert: 01. mars 2018

            hva er stablecoin
Marked

Hva er Stablecoins?

I denne artikkelen ser vi nærmere på hva en "stablecoin" er og hvilke problemer disse valutaene prøver å løse i kryptomarkedet.
Eivind Dahl Ringard

Utfordringen med kryptovaluta i dag

En valuta har flere bruksområder. Primært er det en enhet som brukes som betalingsmiddel for å bytte til seg varer og tjenester. Sekundært skal det være en stabil enhet hvor man kan lagre økonomisk verdi trygt over tid. For at en valuta skal være egnet for å lagre verdi bør man være sikker på at verdien holder seg stabil og forutsigbar over tid.

Per dags dato har kryptovalutaer vist seg å være et dårlig alternativ til det sistnevnte. Man kan ikke lagre verdi på en effektiv måte når prisene svinger med opptil 20 % på en vanlig dag. Til tross for dette kalles Bitcoin for “det digitale gullet”, som refererer til at man skal kunne lagre verdier i Bitcoin på lik linje som man har gjort med gull i lang tid.

Bitcoin og Ethereum er to av de mest dominerende krytovalutaene, men verdien svinger veldig. Volatiliteten øker spekulasjonen og inntil videre legger dette en demper på masseadopsjon og brukervennligheten i den virkelige verden. Det er for eksempel ikke hensiktsmessig å få lønnen utbetalt i Bitcoin når kjøpekraften kan endres i løpet av et par timer.

Som nevnt over hemmer volatiliteten i kryptomarkedet adopsjonen av teknologien og bruken av kryptovalutaer til det de er designet til å gjøre. Det mange misforstår med kryptovalutaer er at ikke alle har som har som formål om å erstatte det eksisterende pengesystemet og de tradisjonelle valutaene vi har i dag. Bitcoin prøver blant annet å løse problemet med at man er avhengig av en tredjepart for å overføre penger fra A til B, og at betalingen tar urimelig lang tid. Dette er Bitcoin, men man må ikke tro at alle valutaene har dette formålet.

Problemstilling

I dag finnes det i følge Coinmarketcap.com over 600 tokens som er bygd på Ethereum sitt nettverk. Ethereum er en blockchain som lar utviklere lage desentraliserte applikasjoner (dApps) på nettverket sitt. Disse applikasjonene har egne tokens og i mange tilfeller er de såkalte “utility tokens”, som skal ha en egen nytte innenfor et eget økosystem. Disse økosystemene og applikasjonene er avhengig adopsjon og at man bruker en token til det den faktisk er designet til.

Tenk deg for enkelhets skyld at Ethereum er Internet og en desentralisert applikasjon er E-post. For å kunne sende en E-post trenger du en token. I dagens kryptomarked er enhver token objekt for prisspekulasjon. Hvem vil vell bruke en token til å sende en E-post når man vet at verdien kan doble seg i løpet av veldig kort tid? Og på den andre siden kan noen velge å holde seg unna en slik token siden verdien kan synke kraftig rett etter man har kjøpt den. Her er det foreløpig et åpenbart problem.

Løsningen

Løsningen på dette problemet kan være stablecoins . Dette er kryptovalutaer som prøver å løse problemene den ekstreme volatiliteten i de andre kryptovalutaene medfører.

Markedsverdien av en stablecoin skal alltid holde seg stabil, og verdien kan for eksempel være knyttet opp mot dollaren. En mynt skal for eksempel alltid være verdt 1 dollar.

Det finnes flere metoder å oppnå prisstabilitet på, noe vi kommer tilbake til i neste avsnitt.

Stablecoins kan være med på å få ut det virkelige potensialet blockchain-teknologien har og hjelpe til meg en bredere adopsjon. Når volatiliteten fjernes blir en valuta mer hensiktsmessig å bruke som betalingsmiddel og for lagring av verdi. Da blir det enklere for større selskaper å ta i bruk teknologien for å foreta raske betalinger, uten risikoen for at betalingsgrunnlaget endres underveis. I dag kan man for eksempel risikere at prisen svinger mer enn hva en tradisjonell overføringsgebyr koster, bare i løpet av den korte tiden en overføring tar.

Bruk av stablecoins ved trading

Hittil er det mest kjente bruksområdet for stablecoins å være en trygg havn når det er uro i markedet. For de spekulerer i kryptovaluta er det en lang og uønsket vei å gå fra kryptovaluta tilbake til fiat (Dollar, Euro, NOK) når markedet korrigerer. Da er det hensiktsmessig å ha en stabil valuta lett tilgjengelig. I dag er den mest kjente stablecoinen som brukes ved trading Tether (UDST). På flere av de største børsene, herunder Binance og Bittrex, kan man veksle kryptovalutaer direkte til Tether. På lik linje kan man veksle tilbake til de valutaene man ønsker når man vil entre markedet igjen.

Bildet under viser hvordan prisen på Tether målt i dollar (grønn linje) utvikler seg over tid. Den gule linjen viser hvordan utviklingen i Tether har vært mål i Bitcoin.

Andre bruksområder

Hittil er som nevnt stablecoins primært brukt til trading. I løpet av det siste året har antallet nye selskaper som ønsker å sloss om tronen for stablecoins økt betraktelig. Noen av de nye aktørene er Maker, Bitshares, Havven, TrueUSA, Digix Gold, Kowala og BaseCoin. Alle ønsker primært å tilby en stabil valuta som kan sørge for raske betaling og adopsjon. Et par av prosjektene ser også at en stabil valuta vil gi rom for lån og langsiktige terminkontrakter.

Hvordan mekanisme ligger bak en stablecoin?

Som du har fått med deg innledningsvis skal en mynt av en stabil valuta som regel være knyttet opp mot prisen på en stabil eiendel. De aller fleste legger til grunn at en mynt skal koste 1 dollar. I dag er det 3 forskjellige modeller bak de ulike stablecoinsene og hver av de har en egen metode som sørger for at prisen holder seg stabil.

1. Sentralisert “I-O-U”

Her utsteder et selskap en virtuell mynt som representerer et krav på en underliggende eiendel. Den underliggende eiendelen er som regel penger som oppbevares på en konto eller i et hvelv. Dette er tilfellet for blant annet Tether og Digix. 1 mynt er knyttet til 1 dollar, og mynten er låst til denne vekslingskursen.

Ulempen med denne modellen er at eierskapet til de underliggende eiendelene er sentralisert. Dette fører til et tillitsspørsmål ovenfor utstederen og man må stole på at de faktisk eier og har de underliggende verdiene.

Tidligere i år var Tether Limited, selskapet bak Tether, i hardt vær da det ble sådd tvil om de faktisk hadde verdier som kunne støtte et 1:1 vekslingsforhold med myntene de hadde utstedt.

2. Pantsettelse av beholdning

Her kan man utstede stablecoins selv via eksisterende plattformer, som for eksempel Bitshares, Maker og Havven. Man stiller deler av egen beholdning som pant via en smartkontrakt og får utbetalt nye mynter. Man kan for eksempel bruke Maker og låse Ethereum verdt $150 og få ut Dai verdt $100. (Dai er Maker sin token og er en stablecoin).

Ulempen med denne metoden er at man har gjeld (til Maker) som er pantsatt i en eiendel som er svært volatil. Man kan for eksempel risikere at panten man stiller i Ethereum synker under verdien til beholdningen man har av Dai. De ulike plattformene har ulike metoder for å ta hensyn til denne risikoen. Et eksempel er at man må stille med en pant som er høyere enn det man får “låne”. Slik som i eksemplet hvor man stiller med $150 i pant og får ut $100.

3. Ingen pant, ingen underliggende eiendeler

Den mest kjente prismekanismen vi kjenner til i dag er basert tilbud og etterspørsel. Hvis tilbudet er gitt og etterspørselen går opp, går prisen opp. Hvis etterspørselen synker, går prisen ned.

Den siste metoden bruker en algoritme som til enhver tid overvåker etterspørselen etter mynter av stabile valutaen.  Algoritmen regulerer tilbudet slik at prisen alltid forholder seg stabil. Prisen på disse myntene er i likhet med eksempel 1 som regel fastsatt til $1.

Hvilken er best?

Det finnes ikke er enkelt svar på dette spørsmålet. Her må man foreta egne avveininger og vurdere hvilken metode man er mest komfortabel med. 2) og 3) er desentraliserte, noe mange krypto-entusiaster verdsetter.

Hold deg oppdatert

Fortsett å besøk Coinweb.no for oppdaterte nyheter fra kryptomarkedet. Følg oss fjerne på Facebook for å gå med det de siste nyhetsartiklene. 

Coinweb-teamet

stdClass Object ( [status] => stdClass Object ( [timestamp] => 2020-06-05T11:27:39.469Z [error_code] => 0 [error_message] => [elapsed] => 285 [credit_count] => 14 [notice] => You have used 121% of your plan's daily credit limit. ) [data] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 1 [name] => Bitcoin [symbol] => BTC [slug] => bitcoin [num_market_pairs] => 8341 [date_added] => 2013-04-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => 21000000 [circulating_supply] => 18394868 [total_supply] => 18394868 [platform] => [cmc_rank] => 1 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:31.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 9720.96011045 [volume_24h] => 26100700110.006 [percent_change_1h] => -0.768752 [percent_change_24h] => 1.42682 [percent_change_7d] => 2.77924 [market_cap] => 178815778064.99 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:31.000Z ) ) ) [1] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [num_market_pairs] => 5189 [date_added] => 2015-08-07T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => [circulating_supply] => 111222018.999 [total_supply] => 111222018.999 [platform] => [cmc_rank] => 2 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:24.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 243.93388797 [volume_24h] => 10135727292.785 [percent_change_1h] => -0.613671 [percent_change_24h] => 1.64163 [percent_change_7d] => 10.85 [market_cap] => 27130819522.299 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:24.000Z ) ) ) [2] => stdClass Object ( [id] => 825 [name] => Tether [symbol] => USDT [slug] => tether [num_market_pairs] => 5192 [date_added] => 2015-02-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 9187991662.6077 [total_supply] => 9479177441.5431 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 31 ) [cmc_rank] => 3 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:23.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.00017860263 [volume_24h] => 32796207084.95 [percent_change_1h] => -0.706402 [percent_change_24h] => 0.154456 [percent_change_7d] => -0.186994 [market_cap] => 9189632662.083 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:23.000Z ) ) ) [3] => stdClass Object ( [id] => 52 [name] => XRP [symbol] => XRP [slug] => xrp [num_market_pairs] => 572 [date_added] => 2013-08-04T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 100000000000 [circulating_supply] => 44112853111 [total_supply] => 99990976125 [platform] => [cmc_rank] => 4 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.203505786181 [volume_24h] => 1362162505.666 [percent_change_1h] => -0.845133 [percent_change_24h] => 0.288163 [percent_change_7d] => 2.38428 [market_cap] => 8977220853.041 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:03.000Z ) ) ) [4] => stdClass Object ( [id] => 1831 [name] => Bitcoin Cash [symbol] => BCH [slug] => bitcoin-cash [num_market_pairs] => 501 [date_added] => 2017-07-23T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => 21000000 [circulating_supply] => 18426518.75 [total_supply] => 18426518.75 [platform] => [cmc_rank] => 5 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 258.126890269 [volume_24h] => 2656678089.2963 [percent_change_1h] => -0.612644 [percent_change_24h] => 2.23375 [percent_change_7d] => 8.55995 [market_cap] => 4756379983.4209 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:08.000Z ) ) ) [5] => stdClass Object ( [id] => 3602 [name] => Bitcoin SV [symbol] => BSV [slug] => bitcoin-sv [num_market_pairs] => 196 [date_added] => 2018-11-09T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => 21000000 [circulating_supply] => 18425177.081923 [total_supply] => 18425177.081923 [platform] => [cmc_rank] => 6 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 196.915116737 [volume_24h] => 1422155710.3785 [percent_change_1h] => -0.665516 [percent_change_24h] => 0.806876 [percent_change_7d] => 3.37135 [market_cap] => 3628195895.9868 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:12.000Z ) ) ) [6] => stdClass Object ( [id] => 2 [name] => Litecoin [symbol] => LTC [slug] => litecoin [num_market_pairs] => 616 [date_added] => 2013-04-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => 84000000 [circulating_supply] => 64887710.280529 [total_supply] => 64887710.280529 [platform] => [cmc_rank] => 7 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 47.3165830429 [volume_24h] => 2659146826.004 [percent_change_1h] => -0.584938 [percent_change_24h] => 0.491359 [percent_change_7d] => 5.79461 [market_cap] => 3070264731.9523 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:03.000Z ) ) ) [7] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [num_market_pairs] => 310 [date_added] => 2017-07-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 179883948.9 [circulating_supply] => 155536713 [total_supply] => 179883948.9 [platform] => [cmc_rank] => 8 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 17.6264534112 [volume_24h] => 257838467.39621 [percent_change_1h] => -0.656879 [percent_change_24h] => 1.98443 [percent_change_7d] => 4.06902 [market_cap] => 2741560625.4257 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:07.000Z ) ) ) [8] => stdClass Object ( [id] => 1765 [name] => EOS [symbol] => EOS [slug] => eos [num_market_pairs] => 383 [date_added] => 2017-07-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 933227313.2298 [total_supply] => 1019927324.5237 [platform] => [cmc_rank] => 9 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 2.73964626737 [volume_24h] => 1873494762.7394 [percent_change_1h] => -0.286702 [percent_change_24h] => 1.81804 [percent_change_7d] => 4.17324 [market_cap] => 2556712725.2978 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:08.000Z ) ) ) [9] => stdClass Object ( [id] => 2010 [name] => Cardano [symbol] => ADA [slug] => cardano [num_market_pairs] => 139 [date_added] => 2017-10-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => 45000000000 [circulating_supply] => 25927070538 [total_supply] => 31112483745 [platform] => [cmc_rank] => 10 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0871122557719 [volume_24h] => 428756946.98921 [percent_change_1h] => -0.980492 [percent_change_24h] => 0.70522 [percent_change_7d] => 35.5177 [market_cap] => 2258565600.1223 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:06.000Z ) ) ) [10] => stdClass Object ( [id] => 2011 [name] => Tezos [symbol] => XTZ [slug] => tezos [num_market_pairs] => 108 [date_added] => 2017-10-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 712897011.10467 [total_supply] => 712897011.10467 [platform] => [cmc_rank] => 11 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 2.98348169803 [volume_24h] => 94409769.773892 [percent_change_1h] => -0.799209 [percent_change_24h] => 0.923946 [percent_change_7d] => 4.37908 [market_cap] => 2126915185.2111 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:05.000Z ) ) ) [11] => stdClass Object ( [id] => 3635 [name] => Crypto.com Coin [symbol] => CRO [slug] => crypto-com-coin [num_market_pairs] => 43 [date_added] => 2018-12-14T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 17304566210.046 [total_supply] => 100000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xa0b73e1ff0b80914ab6fe0444e65848c4c34450b ) [cmc_rank] => 12 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.099016973393 [volume_24h] => 62248169.972453 [percent_change_1h] => -0.924794 [percent_change_24h] => 2.46275 [percent_change_7d] => 23.5099 [market_cap] => 1713445771.9975 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:11.000Z ) ) ) [12] => stdClass Object ( [id] => 512 [name] => Stellar [symbol] => XLM [slug] => stellar [num_market_pairs] => 303 [date_added] => 2014-08-05T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 20294228089.058 [total_supply] => 50001803843.872 [platform] => [cmc_rank] => 13 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.08159113206 [volume_24h] => 582568291.31851 [percent_change_1h] => -1.0642 [percent_change_24h] => -0.771103 [percent_change_7d] => 20.4596 [market_cap] => 1655829044.0701 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:03.000Z ) ) ) [13] => stdClass Object ( [id] => 1975 [name] => Chainlink [symbol] => LINK [slug] => chainlink [num_market_pairs] => 192 [date_added] => 2017-09-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 350000000 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x514910771af9ca656af840dff83e8264ecf986ca ) [cmc_rank] => 14 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 4.42257856484 [volume_24h] => 306403698.05124 [percent_change_1h] => -0.494471 [percent_change_24h] => 1.16267 [percent_change_7d] => 9.87231 [market_cap] => 1547902497.694 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:06.000Z ) ) ) [14] => stdClass Object ( [id] => 3957 [name] => UNUS SED LEO [symbol] => LEO [slug] => unus-sed-leo [num_market_pairs] => 25 [date_added] => 2019-05-21T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 999498892.9 [total_supply] => 999498892.9 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x2af5d2ad76741191d15dfe7bf6ac92d4bd912ca3 ) [cmc_rank] => 15 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.22874281965 [volume_24h] => 11809606.150071 [percent_change_1h] => -0.384428 [percent_change_24h] => 0.725105 [percent_change_7d] => 4.96448 [market_cap] => 1228127087.899 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:12.000Z ) ) ) [15] => stdClass Object ( [id] => 328 [name] => Monero [symbol] => XMR [slug] => monero [num_market_pairs] => 160 [date_added] => 2014-05-21T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => [circulating_supply] => 17586107.943914 [total_supply] => 17586107.943914 [platform] => [cmc_rank] => 16 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 68.0128923048 [volume_24h] => 72953395.341975 [percent_change_1h] => -0.931984 [percent_change_24h] => 2.08422 [percent_change_7d] => 2.01864 [market_cap] => 1196082065.65 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:02.000Z ) ) ) [16] => stdClass Object ( [id] => 1958 [name] => TRON [symbol] => TRX [slug] => tron [num_market_pairs] => 354 [date_added] => 2017-09-13T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 66682072191.4 [total_supply] => 99281283754.3 [platform] => [cmc_rank] => 17 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0170777900046 [volume_24h] => 1540054257.0392 [percent_change_1h] => -0.571189 [percent_change_24h] => 2.52652 [percent_change_7d] => 13.2373 [market_cap] => 1138782425.9563 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:08.000Z ) ) ) [17] => stdClass Object ( [id] => 2502 [name] => Huobi Token [symbol] => HT [slug] => huobi-token [num_market_pairs] => 139 [date_added] => 2018-02-03T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 220206911.97192 [total_supply] => 500000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x6f259637dcd74c767781e37bc6133cd6a68aa161 ) [cmc_rank] => 18 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 4.30983503262 [volume_24h] => 247423863.97425 [percent_change_1h] => -0.864194 [percent_change_24h] => 6.16858 [percent_change_7d] => 7.61938 [market_cap] => 949055463.64165 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:08.000Z ) ) ) [18] => stdClass Object ( [id] => 1376 [name] => Neo [symbol] => NEO [slug] => neo [num_market_pairs] => 245 [date_added] => 2016-09-08T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 100000000 [circulating_supply] => 70538831 [total_supply] => 100000000 [platform] => [cmc_rank] => 19 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 12.1057901222 [volume_24h] => 484004809.14167 [percent_change_1h] => -0.703984 [percent_change_24h] => 0.400061 [percent_change_7d] => 18.3592 [market_cap] => 853928283.55134 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:02.000Z ) ) ) [19] => stdClass Object ( [id] => 1321 [name] => Ethereum Classic [symbol] => ETC [slug] => ethereum-classic [num_market_pairs] => 256 [date_added] => 2016-07-24T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => 210700000 [circulating_supply] => 116313299 [total_supply] => 116313299 [platform] => [cmc_rank] => 20 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 6.89494282872 [volume_24h] => 1104312038.4513 [percent_change_1h] => -0.588571 [percent_change_24h] => 0.287388 [percent_change_7d] => -3.16276 [market_cap] => 801973546.82482 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:03.000Z ) ) ) [20] => stdClass Object ( [id] => 3662 [name] => HedgeTrade [symbol] => HEDG [slug] => hedgetrade [num_market_pairs] => 15 [date_added] => 2019-01-03T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 288208798.11353 [total_supply] => 1000000000.05 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xF1290473E210b2108A85237fbCd7b6eb42Cc654F ) [cmc_rank] => 21 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 2.75646995086 [volume_24h] => 1791114.5985728 [percent_change_1h] => -1.57416 [percent_change_24h] => -3.89445 [percent_change_7d] => 27.0224 [market_cap] => 794438891.57342 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:10.000Z ) ) ) [21] => stdClass Object ( [id] => 131 [name] => Dash [symbol] => DASH [slug] => dash [num_market_pairs] => 298 [date_added] => 2014-02-14T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => 18900000 [circulating_supply] => 9532212.2627261 [total_supply] => 9532212.2627261 [platform] => [cmc_rank] => 22 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 78.9866019026 [volume_24h] => 525046101.39484 [percent_change_1h] => -0.640182 [percent_change_24h] => 2.11874 [percent_change_7d] => 6.06978 [market_cap] => 752917055.24703 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:02.000Z ) ) ) [22] => stdClass Object ( [id] => 3408 [name] => USD Coin [symbol] => USDC [slug] => usd-coin [num_market_pairs] => 244 [date_added] => 2018-10-08T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 735075919.46187 [total_supply] => 739880370.27 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xa0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48 ) [cmc_rank] => 23 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.00026299004 [volume_24h] => 294312532.63504 [percent_change_1h] => -0.562909 [percent_change_24h] => 0.0913121 [percent_change_7d] => -0.186202 [market_cap] => 735269237.10733 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:12.000Z ) ) ) [23] => stdClass Object ( [id] => 1720 [name] => IOTA [symbol] => MIOTA [slug] => iota [num_market_pairs] => 53 [date_added] => 2017-06-13T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 2779530283 [circulating_supply] => 2779530283 [total_supply] => 2779530283 [platform] => [cmc_rank] => 24 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.2498412102 [volume_24h] => 18018596.965174 [percent_change_1h] => -1.59516 [percent_change_24h] => 2.20512 [percent_change_7d] => 25.0318 [market_cap] => 694441209.69227 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:04.000Z ) ) ) [24] => stdClass Object ( [id] => 3794 [name] => Cosmos [symbol] => ATOM [slug] => cosmos [num_market_pairs] => 133 [date_added] => 2019-03-14T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 190688439.2 [total_supply] => 237928230.82159 [platform] => [cmc_rank] => 25 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 3.16978835342 [volume_24h] => 192080391.46084 [percent_change_1h] => -0.524621 [percent_change_24h] => 7.20971 [percent_change_7d] => 19.0169 [market_cap] => 604441993.708 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:11.000Z ) ) ) [25] => stdClass Object ( [id] => 1437 [name] => Zcash [symbol] => ZEC [slug] => zcash [num_market_pairs] => 244 [date_added] => 2016-10-29T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => 21000000 [circulating_supply] => 9310125 [total_supply] => 9310125 [platform] => [cmc_rank] => 26 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 53.4912218093 [volume_24h] => 269399361.77292 [percent_change_1h] => -1.21349 [percent_change_24h] => 3.44467 [percent_change_7d] => 13.8344 [market_cap] => 498009961.44731 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:06.000Z ) ) ) [26] => stdClass Object ( [id] => 1518 [name] => Maker [symbol] => MKR [slug] => maker [num_market_pairs] => 62 [date_added] => 2017-01-29T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1005576.7463346 [total_supply] => 1005576.7463346 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x9f8f72aa9304c8b593d555f12ef6589cc3a579a2 ) [cmc_rank] => 27 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 431.827222339 [volume_24h] => 7215528.9350529 [percent_change_1h] => -1.16674 [percent_change_24h] => 0.92128 [percent_change_7d] => 11.4152 [market_cap] => 434235413.21836 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:02.000Z ) ) ) [27] => stdClass Object ( [id] => 873 [name] => NEM [symbol] => XEM [slug] => nem [num_market_pairs] => 93 [date_added] => 2015-04-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 8999999999 [total_supply] => 8999999999 [platform] => [cmc_rank] => 28 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0468062187049 [volume_24h] => 10720912.279791 [percent_change_1h] => -0.953308 [percent_change_24h] => 1.94557 [percent_change_7d] => 13.0808 [market_cap] => 421255968.29729 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:02.000Z ) ) ) [28] => stdClass Object ( [id] => 2566 [name] => Ontology [symbol] => ONT [slug] => ontology [num_market_pairs] => 124 [date_added] => 2018-03-08T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 694802128 [total_supply] => 1000000000 [platform] => [cmc_rank] => 29 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.589307823032 [volume_24h] => 97438012.039477 [percent_change_1h] => -0.760147 [percent_change_24h] => 0.0634748 [percent_change_7d] => 13.8935 [market_cap] => 409452329.48968 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:07.000Z ) ) ) [29] => stdClass Object ( [id] => 3077 [name] => VeChain [symbol] => VET [slug] => vechain [num_market_pairs] => 99 [date_added] => 2017-08-22T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 55454734800 [total_supply] => 86712634466 [platform] => [cmc_rank] => 30 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00687267999188 [volume_24h] => 201229483.87884 [percent_change_1h] => -1.16259 [percent_change_24h] => 1.2381 [percent_change_7d] => 25.9447 [market_cap] => 381122646.31497 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:09.000Z ) ) ) [30] => stdClass Object ( [id] => 1697 [name] => Basic Attention Token [symbol] => BAT [slug] => basic-attention-token [num_market_pairs] => 193 [date_added] => 2017-06-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1463001432.4463 [total_supply] => 1500000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x0d8775f648430679a709e98d2b0cb6250d2887ef ) [cmc_rank] => 31 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.24381942163 [volume_24h] => 133011456.99011 [percent_change_1h] => -0.714061 [percent_change_24h] => 6.76084 [percent_change_7d] => 15.6367 [market_cap] => 356708163.10292 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:05.000Z ) ) ) [31] => stdClass Object ( [id] => 74 [name] => Dogecoin [symbol] => DOGE [slug] => dogecoin [num_market_pairs] => 239 [date_added] => 2013-12-15T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => [circulating_supply] => 124862001050.04 [total_supply] => 124862001050.04 [platform] => [cmc_rank] => 32 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00260055699062 [volume_24h] => 190847086.14374 [percent_change_1h] => -0.797691 [percent_change_24h] => -0.680124 [percent_change_7d] => 2.95354 [market_cap] => 324710749.69349 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:02.000Z ) ) ) [32] => stdClass Object ( [id] => 3897 [name] => OKB [symbol] => OKB [slug] => okb [num_market_pairs] => 55 [date_added] => 2019-04-30T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 60000000 [total_supply] => 300000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x75231f58b43240c9718dd58b4967c5114342a86c ) [cmc_rank] => 33 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 5.36277936163 [volume_24h] => 146558955.71011 [percent_change_1h] => -0.839137 [percent_change_24h] => 3.24463 [percent_change_7d] => 2.85855 [market_cap] => 321766761.6978 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:12.000Z ) ) ) [33] => stdClass Object ( [id] => 4195 [name] => FTX Token [symbol] => FTT [slug] => ftx-token [num_market_pairs] => 28 [date_added] => 2019-07-31T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 94346957.523749 [total_supply] => 345219293.59098 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x50d1c9771902476076ecfc8b2a83ad6b9355a4c9 ) [cmc_rank] => 34 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 2.98628299492 [volume_24h] => 3642580.578303 [percent_change_1h] => -0.780923 [percent_change_24h] => 1.19085 [percent_change_7d] => 1.90182 [market_cap] => 281746714.87561 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:12.000Z ) ) ) [34] => stdClass Object ( [id] => 2416 [name] => THETA [symbol] => THETA [slug] => theta [num_market_pairs] => 30 [date_added] => 2018-01-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 870502690 [total_supply] => 1000000000 [platform] => [cmc_rank] => 35 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.288196286595 [volume_24h] => 40138672.677339 [percent_change_1h] => -1.05362 [percent_change_24h] => 2.30549 [percent_change_7d] => -9.22474 [market_cap] => 250875642.72896 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:05.000Z ) ) ) [35] => stdClass Object ( [id] => 3330 [name] => Paxos Standard [symbol] => PAX [slug] => paxos-standard [num_market_pairs] => 108 [date_added] => 2018-09-27T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 244951954.49426 [total_supply] => 249952064.83 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x8e870d67f660d95d5be530380d0ec0bd388289e1 ) [cmc_rank] => 36 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.00060613082 [volume_24h] => 202063276.07664 [percent_change_1h] => -0.633408 [percent_change_24h] => 0.15084 [percent_change_7d] => -0.0737723 [market_cap] => 245100427.4233 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:11.000Z ) ) ) [36] => stdClass Object ( [id] => 1808 [name] => OMG Network [symbol] => OMG [slug] => omg [num_market_pairs] => 217 [date_added] => 2017-07-14T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 140245398.24513 [total_supply] => 140245398.24513 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xd26114cd6EE289AccF82350c8d8487fedB8A0C07 ) [cmc_rank] => 37 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.68198997752 [volume_24h] => 114978370.47012 [percent_change_1h] => -0.423912 [percent_change_24h] => -0.295324 [percent_change_7d] => 3.89178 [market_cap] => 235891354.24161 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:06.000Z ) ) ) [37] => stdClass Object ( [id] => 109 [name] => DigiByte [symbol] => DGB [slug] => digibyte [num_market_pairs] => 75 [date_added] => 2014-02-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => 21000000000 [circulating_supply] => 13210755528.172 [total_supply] => 13210755528.172 [platform] => [cmc_rank] => 38 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:01.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0176244670958 [volume_24h] => 9333002.770069 [percent_change_1h] => -1.0446 [percent_change_24h] => 0.698587 [percent_change_7d] => -3.68811 [market_cap] => 232832526.11693 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:01.000Z ) ) ) [38] => stdClass Object ( [id] => 1896 [name] => 0x [symbol] => ZRX [slug] => 0x [num_market_pairs] => 180 [date_added] => 2017-08-16T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 655127320.01674 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xe41d2489571d322189246dafa5ebde1f4699f498 ) [cmc_rank] => 39 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.325877828223 [volume_24h] => 33808337.878192 [percent_change_1h] => -0.299132 [percent_change_24h] => -0.0145726 [percent_change_7d] => -3.50967 [market_cap] => 213491468.25661 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:06.000Z ) ) ) [39] => stdClass Object ( [id] => 1168 [name] => Decred [symbol] => DCR [slug] => decred [num_market_pairs] => 53 [date_added] => 2016-02-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => 21000000 [circulating_supply] => 11581191.616556 [total_supply] => 11581191.616556 [platform] => [cmc_rank] => 40 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 18.2556813754 [volume_24h] => 122218633.11156 [percent_change_1h] => -0.298825 [percent_change_24h] => 4.84426 [percent_change_7d] => 26.3639 [market_cap] => 211422544.0993 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:02.000Z ) ) ) [40] => stdClass Object ( [id] => 4642 [name] => Hedera Hashgraph [symbol] => HBAR [slug] => hedera-hashgraph [num_market_pairs] => 29 [date_added] => 2019-09-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 4488736441 [total_supply] => 50000000000 [platform] => [cmc_rank] => 41 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0437591467566 [volume_24h] => 11936968.07637 [percent_change_1h] => -0.298968 [percent_change_24h] => 2.43301 [percent_change_7d] => -1.29534 [market_cap] => 196423276.67342 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:13.000Z ) ) ) [41] => stdClass Object ( [id] => 2099 [name] => ICON [symbol] => ICX [slug] => icon [num_market_pairs] => 63 [date_added] => 2017-10-27T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 547022787.18426 [total_supply] => 800460000 [platform] => [cmc_rank] => 42 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.340752623268 [volume_24h] => 30786734.002657 [percent_change_1h] => 1.10821 [percent_change_24h] => 2.56633 [percent_change_7d] => -3.97348 [market_cap] => 186399449.72041 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:05.000Z ) ) ) [42] => stdClass Object ( [id] => 4030 [name] => Algorand [symbol] => ALGO [slug] => algorand [num_market_pairs] => 86 [date_added] => 2019-06-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => [circulating_supply] => 767933734.66384 [total_supply] => 3299205577.6638 [platform] => [cmc_rank] => 43 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.238930338807 [volume_24h] => 27383021.006104 [percent_change_1h] => -0.591762 [percent_change_24h] => -1.75922 [percent_change_7d] => 4.73968 [market_cap] => 183482667.40456 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:13.000Z ) ) ) [43] => stdClass Object ( [id] => 1684 [name] => Qtum [symbol] => QTUM [slug] => qtum [num_market_pairs] => 174 [date_added] => 2017-05-24T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 107822406 [circulating_supply] => 96752883.657719 [total_supply] => 102472304 [platform] => [cmc_rank] => 44 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.82451574659 [volume_24h] => 352130726.26244 [percent_change_1h] => -0.624839 [percent_change_24h] => 0.682524 [percent_change_7d] => 8.3349 [market_cap] => 176527159.7615 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:05.000Z ) ) ) [44] => stdClass Object ( [id] => 2469 [name] => Zilliqa [symbol] => ZIL [slug] => zilliqa [num_market_pairs] => 110 [date_added] => 2018-01-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => 21000000000 [circulating_supply] => 10180723213.885 [total_supply] => 13472190366.885 [platform] => [cmc_rank] => 45 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0168325164459 [volume_24h] => 41377696.422452 [percent_change_1h] => -0.535629 [percent_change_24h] => -1.14947 [percent_change_7d] => 37.8203 [market_cap] => 171367190.92888 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:06.000Z ) ) ) [45] => stdClass Object ( [id] => 4687 [name] => Binance USD [symbol] => BUSD [slug] => binance-usd [num_market_pairs] => 80 [date_added] => 2019-09-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 169567686.96 [total_supply] => 169567686.96 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x4Fabb145d64652a948d72533023f6E7A623C7C53 ) [cmc_rank] => 46 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.00012800697 [volume_24h] => 116577789.02477 [percent_change_1h] => -0.666076 [percent_change_24h] => 0.0455198 [percent_change_7d] => -0.139816 [market_cap] => 169589392.80582 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:14.000Z ) ) ) [46] => stdClass Object ( [id] => 2586 [name] => Synthetix Network Token [symbol] => SNX [slug] => synthetix-network-token [num_market_pairs] => 19 [date_added] => 2018-03-14T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 186807161.80279 [total_supply] => 188034333.36952 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xc011a72400e58ecd99ee497cf89e3775d4bd732f ) [cmc_rank] => 47 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.888573891345 [volume_24h] => 1812802.7575379 [percent_change_1h] => -1.53775 [percent_change_24h] => 6.23644 [percent_change_7d] => 19.3276 [market_cap] => 165991966.69422 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:06.000Z ) ) ) [47] => stdClass Object ( [id] => 1214 [name] => Lisk [symbol] => LSK [slug] => lisk [num_market_pairs] => 59 [date_added] => 2016-04-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 123973044.14564 [total_supply] => 140027656 [platform] => [cmc_rank] => 48 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.31920700305 [volume_24h] => 8570408.8857142 [percent_change_1h] => -0.967122 [percent_change_24h] => 6.05058 [percent_change_7d] => 9.78798 [market_cap] => 163546108.02636 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:04.000Z ) ) ) [48] => stdClass Object ( [id] => 2083 [name] => Bitcoin Gold [symbol] => BTG [slug] => bitcoin-gold [num_market_pairs] => 79 [date_added] => 2017-10-23T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => 21000000 [circulating_supply] => 17513923.589 [total_supply] => 17513923.589 [platform] => [cmc_rank] => 49 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 9.2944430503 [volume_24h] => 43264442.279426 [percent_change_1h] => -0.913036 [percent_change_24h] => 0.883345 [percent_change_7d] => 2.19035 [market_cap] => 162782165.38527 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:05.000Z ) ) ) [49] => stdClass Object ( [id] => 2130 [name] => Enjin Coin [symbol] => ENJ [slug] => enjin-coin [num_market_pairs] => 64 [date_added] => 2017-11-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 821195954.40826 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xf629cbd94d3791c9250152bd8dfbdf380e2a3b9c ) [cmc_rank] => 50 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.197074276777 [volume_24h] => 18583113.507709 [percent_change_1h] => -0.560984 [percent_change_24h] => -0.190338 [percent_change_7d] => -4.21202 [market_cap] => 161836598.80721 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:05.000Z ) ) ) [50] => stdClass Object ( [id] => 1104 [name] => Augur [symbol] => REP [slug] => augur [num_market_pairs] => 74 [date_added] => 2015-10-27T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 11000000 [total_supply] => 11000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x1985365e9f78359a9b6ad760e32412f4a445e862 ) [cmc_rank] => 51 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 14.6075589481 [volume_24h] => 35747959.346672 [percent_change_1h] => -0.818002 [percent_change_24h] => 2.99987 [percent_change_7d] => 14.4663 [market_cap] => 160683148.4291 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:02.000Z ) ) ) [51] => stdClass Object ( [id] => 2563 [name] => TrueUSD [symbol] => TUSD [slug] => trueusd [num_market_pairs] => 162 [date_added] => 2018-03-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 137923028.36 [total_supply] => 137923028.36 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x0000000000085d4780B73119b644AE5ecd22b376 ) [cmc_rank] => 52 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.0014687624 [volume_24h] => 104580551.23982 [percent_change_1h] => -0.528312 [percent_change_24h] => 0.177151 [percent_change_7d] => 0.0178196 [market_cap] => 138125604.51815 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:07.000Z ) ) ) [52] => stdClass Object ( [id] => 4943 [name] => Multi-collateral DAI [symbol] => DAI [slug] => multi-collateral-dai [num_market_pairs] => 102 [date_added] => 2019-11-22T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 131634143.55582 [total_supply] => 132105628.10797 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x6b175474e89094c44da98b954eedeac495271d0f ) [cmc_rank] => 53 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:15.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.00162302417 [volume_24h] => 7652448.9949704 [percent_change_1h] => -0.576865 [percent_change_24h] => 0.417604 [percent_change_7d] => 0.670611 [market_cap] => 131847788.95241 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:15.000Z ) ) ) [53] => stdClass Object ( [id] => 1982 [name] => Kyber Network [symbol] => KNC [slug] => kyber-network [num_market_pairs] => 63 [date_added] => 2017-09-24T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 179865754.64333 [total_supply] => 210698596.36219 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xdd974d5c2e2928dea5f71b9825b8b646686bd200 ) [cmc_rank] => 54 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.723903223676 [volume_24h] => 44803843.065555 [percent_change_1h] => -0.726272 [percent_change_24h] => 1.05177 [percent_change_7d] => 5.04992 [market_cap] => 130205399.61522 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:04.000Z ) ) ) [54] => stdClass Object ( [id] => 3695 [name] => Hyperion [symbol] => HYN [slug] => hyperion [num_market_pairs] => 11 [date_added] => 2019-01-14T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 316765917.406 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xe99a894a69d7c2e3c92e61b64c505a6a57d2bc07 ) [cmc_rank] => 55 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.405993087239 [volume_24h] => 26478776.740879 [percent_change_1h] => -0.0189882 [percent_change_24h] => -0.510298 [percent_change_7d] => -4.75944 [market_cap] => 128604772.73976 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:10.000Z ) ) ) [55] => stdClass Object ( [id] => 2577 [name] => Ravencoin [symbol] => RVN [slug] => ravencoin [num_market_pairs] => 57 [date_added] => 2018-03-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => 21000000000 [circulating_supply] => 6313685000 [total_supply] => 6313685000 [platform] => [cmc_rank] => 56 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0200303789081 [volume_24h] => 11618795.120559 [percent_change_1h] => -0.79148 [percent_change_24h] => 0.207417 [percent_change_7d] => -2.61766 [market_cap] => 126465502.85639 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:08.000Z ) ) ) [56] => stdClass Object ( [id] => 1567 [name] => Nano [symbol] => NANO [slug] => nano [num_market_pairs] => 50 [date_added] => 2017-03-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 133248297.197 [circulating_supply] => 133248297.197 [total_supply] => 133248297.197 [platform] => [cmc_rank] => 57 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.922644112295 [volume_24h] => 6486839.8903907 [percent_change_1h] => -0.890264 [percent_change_24h] => 4.58557 [percent_change_7d] => 2.92311 [market_cap] => 122940756.88215 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:04.000Z ) ) ) [57] => stdClass Object ( [id] => 213 [name] => MonaCoin [symbol] => MONA [slug] => monacoin [num_market_pairs] => 14 [date_added] => 2014-03-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => [circulating_supply] => 65729674.871168 [total_supply] => 65729674.871168 [platform] => [cmc_rank] => 58 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:01.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.83247016932 [volume_24h] => 14434209.149211 [percent_change_1h] => -0.177279 [percent_change_24h] => 2.35292 [percent_change_7d] => 9.44214 [market_cap] => 120447668.44052 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:01.000Z ) ) ) [58] => stdClass Object ( [id] => 4779 [name] => HUSD [symbol] => HUSD [slug] => husd [num_market_pairs] => 27 [date_added] => 2019-10-15T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 118596002.51285 [total_supply] => 118596002.51285 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xdf574c24545e5ffecb9a659c229253d4111d87e1 ) [cmc_rank] => 59 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.00038898822 [volume_24h] => 24446832.865747 [percent_change_1h] => -0.705778 [percent_change_24h] => 0.0838991 [percent_change_7d] => -0.165774 [market_cap] => 118642134.96077 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:13.000Z ) ) ) [59] => stdClass Object ( [id] => 1042 [name] => Siacoin [symbol] => SC [slug] => siacoin [num_market_pairs] => 42 [date_added] => 2015-08-26T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => [circulating_supply] => 41817047634 [total_supply] => 41817047634 [platform] => [cmc_rank] => 60 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00279351119743 [volume_24h] => 4234520.6890828 [percent_change_1h] => 0.160535 [percent_change_24h] => -1.00773 [percent_change_7d] => 18.7266 [market_cap] => 116816390.80904 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:04.000Z ) ) ) [60] => stdClass Object ( [id] => 1274 [name] => Waves [symbol] => WAVES [slug] => waves [num_market_pairs] => 137 [date_added] => 2016-06-02T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 102119890 [total_supply] => 102119890 [platform] => [cmc_rank] => 61 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.13436082946 [volume_24h] => 41855046.054827 [percent_change_1h] => -0.00867663 [percent_change_24h] => 1.95918 [percent_change_7d] => 4.53181 [market_cap] => 115840803.12476 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:02.000Z ) ) ) [61] => stdClass Object ( [id] => 2222 [name] => Bitcoin Diamond [symbol] => BCD [slug] => bitcoin-diamond [num_market_pairs] => 29 [date_added] => 2017-11-24T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => 210000000 [circulating_supply] => 186492897.953 [total_supply] => 189492897.953 [platform] => [cmc_rank] => 62 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.588230439876 [volume_24h] => 8912050.2387358 [percent_change_1h] => -1.39792 [percent_change_24h] => 1.20071 [percent_change_7d] => 2.48435 [market_cap] => 109700799.39664 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:05.000Z ) ) ) [62] => stdClass Object ( [id] => 3351 [name] => ZB Token [symbol] => ZB [slug] => zb-token [num_market_pairs] => 11 [date_added] => 2018-09-27T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 463288810 [total_supply] => 2100000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xbd0793332e9fb844a52a205a233ef27a5b34b927 ) [cmc_rank] => 63 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.231484111539 [volume_24h] => 10910048.108208 [percent_change_1h] => -1.2358 [percent_change_24h] => 0.327044 [percent_change_7d] => 1.14631 [market_cap] => 107243998.56881 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:09.000Z ) ) ) [63] => stdClass Object ( [id] => 2682 [name] => Holo [symbol] => HOT [slug] => holo [num_market_pairs] => 77 [date_added] => 2018-04-29T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 165167070918.62 [total_supply] => 177619433541.14 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x6c6ee5e31d828de241282b9606c8e98ea48526e2 ) [cmc_rank] => 64 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.000645799799323 [volume_24h] => 15691681.756262 [percent_change_1h] => -0.963349 [percent_change_24h] => 1.33124 [percent_change_7d] => 14.8727 [market_cap] => 106664861.25401 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:07.000Z ) ) ) [64] => stdClass Object ( [id] => 1759 [name] => Status [symbol] => SNT [slug] => status [num_market_pairs] => 88 [date_added] => 2017-06-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 3470483788 [total_supply] => 6804870174 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x744d70fdbe2ba4cf95131626614a1763df805b9e ) [cmc_rank] => 65 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0288390673745 [volume_24h] => 23387735.272928 [percent_change_1h] => -0.418847 [percent_change_24h] => 1.24987 [percent_change_7d] => 6.4308 [market_cap] => 100085515.78424 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:04.000Z ) ) ) [65] => stdClass Object ( [id] => 3155 [name] => Quant [symbol] => QNT [slug] => quant [num_market_pairs] => 21 [date_added] => 2018-08-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 12072738 [total_supply] => 14612493.080826 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x4a220e6096b25eadb88358cb44068a3248254675 ) [cmc_rank] => 66 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 7.69748871924 [volume_24h] => 4185844.5188185 [percent_change_1h] => -0.786992 [percent_change_24h] => 5.6411 [percent_change_7d] => 30.2713 [market_cap] => 92929764.56534 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:09.000Z ) ) ) [66] => stdClass Object ( [id] => 3812 [name] => Flexacoin [symbol] => FXC [slug] => flexacoin [num_market_pairs] => 14 [date_added] => 2019-03-22T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 100000000000 [circulating_supply] => 27973958333 [total_supply] => 27973958333 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x4a57e687b9126435a9b19e4a802113e266adebde ) [cmc_rank] => 67 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00328843247716 [volume_24h] => 100521.86883727 [percent_change_1h] => -0.48798 [percent_change_24h] => 2.55453 [percent_change_7d] => 1.84185 [market_cap] => 91990473.096958 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:11.000Z ) ) ) [67] => stdClass Object ( [id] => 1521 [name] => Komodo [symbol] => KMD [slug] => komodo [num_market_pairs] => 30 [date_added] => 2017-02-05T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => 200000000 [circulating_supply] => 120134567.67509 [total_supply] => 120134567.67509 [platform] => [cmc_rank] => 68 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.741658924154 [volume_24h] => 8323317.7414923 [percent_change_1h] => -2.53283 [percent_change_24h] => 9.71543 [percent_change_7d] => 24.6184 [market_cap] => 89098874.215613 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:04.000Z ) ) ) [68] => stdClass Object ( [id] => 2300 [name] => WAX [symbol] => WAXP [slug] => wax [num_market_pairs] => 19 [date_added] => 2017-12-21T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1178245580.9644 [total_supply] => 3663333205.8668 [platform] => [cmc_rank] => 69 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0723143470676 [volume_24h] => 40397629.20983 [percent_change_1h] => 2.69756 [percent_change_24h] => 56.33 [percent_change_7d] => 65.2019 [market_cap] => 85204059.872728 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:05.000Z ) ) ) [69] => stdClass Object ( [id] => 1776 [name] => MCO [symbol] => MCO [slug] => crypto-com [num_market_pairs] => 61 [date_added] => 2017-07-03T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 15793831.094963 [total_supply] => 31587682.363206 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xb63b606ac810a52cca15e44bb630fd42d8d1d83d ) [cmc_rank] => 70 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 5.33342407397 [volume_24h] => 40832163.866079 [percent_change_1h] => -0.680829 [percent_change_24h] => 0.449066 [percent_change_7d] => -3.15148 [market_cap] => 84235198.982089 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:04.000Z ) ) ) [70] => stdClass Object ( [id] => 3139 [name] => DxChain Token [symbol] => DX [slug] => dxchain-token [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2018-08-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 49999999999.686 [total_supply] => 100000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x973e52691176d36453868D9d86572788d27041A9 ) [cmc_rank] => 71 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00166388296172 [volume_24h] => 392389.16678904 [percent_change_1h] => -1.12406 [percent_change_24h] => 3.1969 [percent_change_7d] => 4.73305 [market_cap] => 83194148.085478 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:09.000Z ) ) ) [71] => stdClass Object ( [id] => 2137 [name] => Electroneum [symbol] => ETN [slug] => electroneum [num_market_pairs] => 23 [date_added] => 2017-11-02T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => 21000000000 [circulating_supply] => 10122774903.55 [total_supply] => 10122774903.55 [platform] => [cmc_rank] => 72 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00807012721013 [volume_24h] => 890855.16804511 [percent_change_1h] => -1.23341 [percent_change_24h] => -4.08669 [percent_change_7d] => -8.61428 [market_cap] => 81692081.19116 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:04.000Z ) ) ) [72] => stdClass Object ( [id] => 2539 [name] => Ren [symbol] => REN [slug] => ren [num_market_pairs] => 19 [date_added] => 2018-02-21T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 864690804.42482 [total_supply] => 999999632.80375 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x408e41876cccdc0f92210600ef50372656052a38 ) [cmc_rank] => 73 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0941276777101 [volume_24h] => 7354342.9787367 [percent_change_1h] => 0.874301 [percent_change_24h] => 9.82674 [percent_change_7d] => 6.34453 [market_cap] => 81391337.357787 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:06.000Z ) ) ) [73] => stdClass Object ( [id] => 2087 [name] => KuCoin Shares [symbol] => KCS [slug] => kucoin-shares [num_market_pairs] => 16 [date_added] => 2017-10-24T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 81250284 [total_supply] => 171250284 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x039b5649a59967e3e936d7471f9c3700100ee1ab ) [cmc_rank] => 74 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.972323635468 [volume_24h] => 7787599.0503796 [percent_change_1h] => -0.391001 [percent_change_24h] => 0.160925 [percent_change_7d] => -0.979059 [market_cap] => 79001571.521687 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:04.000Z ) ) ) [74] => stdClass Object ( [id] => 2239 [name] => Aave [symbol] => LEND [slug] => aave [num_market_pairs] => 23 [date_added] => 2017-11-30T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1299999941.7032 [total_supply] => 1299999941.7032 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x80fb784b7ed66730e8b1dbd9820afd29931aab03 ) [cmc_rank] => 75 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0602366675861 [volume_24h] => 1937824.0668137 [percent_change_1h] => -0.99503 [percent_change_24h] => -1.30991 [percent_change_7d] => 13.2463 [market_cap] => 78307664.350323 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:05.000Z ) ) ) [75] => stdClass Object ( [id] => 5370 [name] => Hive [symbol] => HIVE [slug] => hive-blockchain [num_market_pairs] => 19 [date_added] => 2020-03-26T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 295620234.066 [total_supply] => 378990439.938 [platform] => [cmc_rank] => 76 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:15.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.263833398691 [volume_24h] => 11597871.985418 [percent_change_1h] => -0.10681 [percent_change_24h] => 5.53494 [percent_change_7d] => -2.15233 [market_cap] => 77994491.075462 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:15.000Z ) ) ) [76] => stdClass Object ( [id] => 1866 [name] => Bytom [symbol] => BTM [slug] => bytom [num_market_pairs] => 53 [date_added] => 2017-08-08T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => 2100000000 [circulating_supply] => 1074294081.303 [total_supply] => 1595578912.5 [platform] => [cmc_rank] => 77 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0722579267991 [volume_24h] => 14894705.071109 [percent_change_1h] => -0.650627 [percent_change_24h] => 0.388548 [percent_change_7d] => 5.90942 [market_cap] => 77626263.087499 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:04.000Z ) ) ) [77] => stdClass Object ( [id] => 1230 [name] => Steem [symbol] => STEEM [slug] => steem [num_market_pairs] => 35 [date_added] => 2016-04-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 368304569.442 [total_supply] => 385278663.442 [platform] => [cmc_rank] => 78 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.209318409062 [volume_24h] => 3068956.3937142 [percent_change_1h] => -0.212049 [percent_change_24h] => 1.74912 [percent_change_7d] => 1.05192 [market_cap] => 77092926.525864 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:02.000Z ) ) ) [78] => stdClass Object ( [id] => 4948 [name] => Nervos Network [symbol] => CKB [slug] => nervos-network [num_market_pairs] => 25 [date_added] => 2019-11-19T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 17518080267.719 [total_supply] => 27682759159.173 [platform] => [cmc_rank] => 79 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00431217112908 [volume_24h] => 6821403.5700924 [percent_change_1h] => -0.717691 [percent_change_24h] => 3.78595 [percent_change_7d] => 4.53718 [market_cap] => 75540959.967366 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:13.000Z ) ) ) [79] => stdClass Object ( [id] => 3218 [name] => Energi [symbol] => NRG [slug] => energi [num_market_pairs] => 16 [date_added] => 2018-08-23T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => [circulating_supply] => 29519338.501488 [total_supply] => 29519338.501488 [platform] => [cmc_rank] => 80 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 2.53874376626 [volume_24h] => 1161857.6379317 [percent_change_1h] => -0.951249 [percent_change_24h] => 0.951792 [percent_change_7d] => 1.86079 [market_cap] => 74942036.604773 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:09.000Z ) ) ) [80] => stdClass Object ( [id] => 3890 [name] => Matic Network [symbol] => MATIC [slug] => matic-network [num_market_pairs] => 56 [date_added] => 2019-04-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 3433504408 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x7D1AfA7B718fb893dB30A3aBc0Cfc608AaCfeBB0 ) [cmc_rank] => 81 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0216262741036 [volume_24h] => 33007762.886678 [percent_change_1h] => 0.0349996 [percent_change_24h] => 2.96229 [percent_change_7d] => -16.4069 [market_cap] => 74253907.463327 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:11.000Z ) ) ) [81] => stdClass Object ( [id] => 693 [name] => Verge [symbol] => XVG [slug] => verge [num_market_pairs] => 48 [date_added] => 2014-10-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => 16555000000 [circulating_supply] => 16288173143.363 [total_supply] => 16288173143.363 [platform] => [cmc_rank] => 82 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00448433557371 [volume_24h] => 2251256.9204515 [percent_change_1h] => 0.847762 [percent_change_24h] => 0.829611 [percent_change_7d] => 10.557 [market_cap] => 73041634.257532 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:02.000Z ) ) ) [82] => stdClass Object ( [id] => 1934 [name] => Loopring [symbol] => LRC [slug] => loopring [num_market_pairs] => 39 [date_added] => 2017-08-30T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1057388455.4567 [total_supply] => 1374513896.6908 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xbbbbca6a901c926f240b89eacb641d8aec7aeafd ) [cmc_rank] => 83 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.067692743087 [volume_24h] => 13775859.678969 [percent_change_1h] => -3.17174 [percent_change_24h] => 0.0919008 [percent_change_7d] => 49.2197 [market_cap] => 71577525.058391 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:04.000Z ) ) ) [83] => stdClass Object ( [id] => 3718 [name] => BitTorrent [symbol] => BTT [slug] => bittorrent [num_market_pairs] => 134 [date_added] => 2019-01-31T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 212116500000 [total_supply] => 990000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1958 [name] => TRON [symbol] => TRX [slug] => tron [token_address] => 1002000 ) [cmc_rank] => 84 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.000324001131757 [volume_24h] => 73467340.53346 [percent_change_1h] => -1.11769 [percent_change_24h] => 4.5958 [percent_change_7d] => 10.8977 [market_cap] => 68725986.064334 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:12.000Z ) ) ) [84] => stdClass Object ( [id] => 2694 [name] => Nexo [symbol] => NEXO [slug] => nexo [num_market_pairs] => 27 [date_added] => 2018-05-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 560000011 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xb62132e35a6c13ee1ee0f84dc5d40bad8d815206 ) [cmc_rank] => 85 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.121703680725 [volume_24h] => 3947873.429784 [percent_change_1h] => -0.820148 [percent_change_24h] => 0.753892 [percent_change_7d] => -8.85304 [market_cap] => 68154062.54474 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:09.000Z ) ) ) [85] => stdClass Object ( [id] => 2830 [name] => Seele-N [symbol] => SEELE [slug] => seele [num_market_pairs] => 14 [date_added] => 2018-05-31T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 699592066.28948 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xb1eef147028e9f480dbc5ccaa3277d417d1b85f0 ) [cmc_rank] => 86 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.096826383309 [volume_24h] => 13359789.155899 [percent_change_1h] => -0.663023 [percent_change_24h] => -0.575375 [percent_change_7d] => -2.18327 [market_cap] => 67738969.57048 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:08.000Z ) ) ) [86] => stdClass Object ( [id] => 3441 [name] => Divi [symbol] => DIVI [slug] => divi [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2018-10-12T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1714600797.6277 [total_supply] => 1714600797.6277 [platform] => [cmc_rank] => 87 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0389662534021 [volume_24h] => 401363.69372151 [percent_change_1h] => 1.4041 [percent_change_24h] => 27.0308 [percent_change_7d] => 99.0706 [market_cap] => 66811569.163804 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:10.000Z ) ) ) [87] => stdClass Object ( [id] => 1732 [name] => Numeraire [symbol] => NMR [slug] => numeraire [num_market_pairs] => 11 [date_added] => 2017-06-23T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 11000000 [circulating_supply] => 2620121.5366441 [total_supply] => 10979551.159209 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x1776e1f26f98b1a5df9cd347953a26dd3cb46671 ) [cmc_rank] => 88 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 24.3831115868 [volume_24h] => 864971.39902157 [percent_change_1h] => -1.16024 [percent_change_24h] => -0.0536777 [percent_change_7d] => 3.57103 [market_cap] => 63886715.79897 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:04.000Z ) ) ) [88] => stdClass Object ( [id] => 4847 [name] => Blockstack [symbol] => STX [slug] => blockstack [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2019-10-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 2048913388 [circulating_supply] => 439122930.67144 [total_supply] => 673046296.67144 [platform] => [cmc_rank] => 89 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.142633987269 [volume_24h] => 1437715.725187 [percent_change_1h] => -0.857312 [percent_change_24h] => -1.36716 [percent_change_7d] => -6.36194 [market_cap] => 62633854.502916 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:14.000Z ) ) ) [89] => stdClass Object ( [id] => 463 [name] => BitShares [symbol] => BTS [slug] => bitshares [num_market_pairs] => 58 [date_added] => 2014-07-21T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 3600570502 [circulating_supply] => 2749870000 [total_supply] => 2749870000 [platform] => [cmc_rank] => 90 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0227618192256 [volume_24h] => 8279646.5054117 [percent_change_1h] => -0.885587 [percent_change_24h] => -0.08928 [percent_change_7d] => 1.66089 [market_cap] => 62592043.833901 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:02.000Z ) ) ) [90] => stdClass Object ( [id] => 2405 [name] => IOST [symbol] => IOST [slug] => iostoken [num_market_pairs] => 83 [date_added] => 2018-01-16T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 12013965608.847 [total_supply] => 21000000000 [platform] => [cmc_rank] => 91 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0051944943837 [volume_24h] => 45168707.62904 [percent_change_1h] => -0.875258 [percent_change_24h] => 7.15384 [percent_change_7d] => 16.1363 [market_cap] => 62406476.881123 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:06.000Z ) ) ) [91] => stdClass Object ( [id] => 4172 [name] => Terra [symbol] => LUNA [slug] => terra-luna [num_market_pairs] => 13 [date_added] => 2019-07-26T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 287765804.43056 [total_supply] => 995859074.22459 [platform] => [cmc_rank] => 92 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.216510924843 [volume_24h] => 7024193.5867097 [percent_change_1h] => -0.338997 [percent_change_24h] => 4.91417 [percent_change_7d] => 7.43457 [market_cap] => 62304440.455451 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:12.000Z ) ) ) [92] => stdClass Object ( [id] => 2758 [name] => Unibright [symbol] => UBT [slug] => unibright [num_market_pairs] => 15 [date_added] => 2018-05-21T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 148594999.24349 [total_supply] => 150000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x8400d94a5cb0fa0d041a3788e395285d61c9ee5e ) [cmc_rank] => 93 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.417096820546 [volume_24h] => 2297202.0605731 [percent_change_1h] => -1.91992 [percent_change_24h] => -1.44425 [percent_change_7d] => -12.4972 [market_cap] => 61978501.733496 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:08.000Z ) ) ) [93] => stdClass Object ( [id] => 2700 [name] => Celsius [symbol] => CEL [slug] => celsius [num_market_pairs] => 11 [date_added] => 2018-05-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 238863519.826 [total_supply] => 695658160.967 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xaaaebe6fe48e54f431b0c390cfaf0b017d09d42d ) [cmc_rank] => 94 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.257929235073 [volume_24h] => 690609.27167404 [percent_change_1h] => -0.616015 [percent_change_24h] => 0.384609 [percent_change_7d] => 35.1831 [market_cap] => 61609884.955565 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:07.000Z ) ) ) [94] => stdClass Object ( [id] => 1903 [name] => HyperCash [symbol] => HC [slug] => hypercash [num_market_pairs] => 32 [date_added] => 2017-08-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => 84000000 [circulating_supply] => 44638938.577052 [total_supply] => 44638938.577052 [platform] => [cmc_rank] => 95 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.34296210679 [volume_24h] => 14640939.927376 [percent_change_1h] => -0.382894 [percent_change_24h] => 0.050017 [percent_change_7d] => 4.69834 [market_cap] => 59948402.996307 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:04.000Z ) ) ) [95] => stdClass Object ( [id] => 3724 [name] => SOLVE [symbol] => SOLVE [slug] => solve [num_market_pairs] => 19 [date_added] => 2019-02-04T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 1000000000 [circulating_supply] => 340296377.94968 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x446c9033e7516d820cc9a2ce2d0b7328b579406f ) [cmc_rank] => 96 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.175338996849 [volume_24h] => 2873200.3710006 [percent_change_1h] => -0.59771 [percent_change_24h] => 3.88776 [percent_change_7d] => -0.129814 [market_cap] => 59667225.541045 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:11.000Z ) ) ) [96] => stdClass Object ( [id] => 291 [name] => MaidSafeCoin [symbol] => MAID [slug] => maidsafecoin [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2014-04-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 452552412 [total_supply] => 452552412 [platform] => stdClass Object ( [id] => 83 [name] => Omni [symbol] => OMNI [slug] => omni [token_address] => 3 ) [cmc_rank] => 97 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:01.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.13094829738 [volume_24h] => 159583.53700598 [percent_change_1h] => -0.64352 [percent_change_24h] => 6.53891 [percent_change_7d] => 6.20139 [market_cap] => 59260967.826612 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:01.000Z ) ) ) [97] => stdClass Object ( [id] => 3437 [name] => ABBC Coin [symbol] => ABBC [slug] => abbc-coin [num_market_pairs] => 39 [date_added] => 2018-10-12T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => 1500000000 [circulating_supply] => 555416924.35072 [total_supply] => 1003278750.0109 [platform] => [cmc_rank] => 98 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.105808194694 [volume_24h] => 30982296.411678 [percent_change_1h] => -2.52319 [percent_change_24h] => 2.42597 [percent_change_7d] => -6.07365 [market_cap] => 58767662.068044 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:10.000Z ) ) ) [98] => stdClass Object ( [id] => 1966 [name] => Decentraland [symbol] => MANA [slug] => decentraland [num_market_pairs] => 76 [date_added] => 2017-09-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1368930076.0725 [total_supply] => 2196674685.4351 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x0f5d2fb29fb7d3cfee444a200298f468908cc942 ) [cmc_rank] => 99 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0415162033944 [volume_24h] => 22191333.029115 [percent_change_1h] => -1.13755 [percent_change_24h] => 1.8827 [percent_change_7d] => 5.86291 [market_cap] => 56832779.470939 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:05.000Z ) ) ) [99] => stdClass Object ( [id] => 1698 [name] => Horizen [symbol] => ZEN [slug] => horizen [num_market_pairs] => 38 [date_added] => 2017-06-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => 21000000 [circulating_supply] => 9219162.5 [total_supply] => 9219162.5 [platform] => [cmc_rank] => 100 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 6.13779361573 [volume_24h] => 4559014.556981 [percent_change_1h] => -0.262968 [percent_change_24h] => 1.39879 [percent_change_7d] => 2.6276 [market_cap] => 56585316.734877 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:04.000Z ) ) ) [100] => stdClass Object ( [id] => 4066 [name] => Chiliz [symbol] => CHZ [slug] => chiliz [num_market_pairs] => 39 [date_added] => 2019-07-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 4567138633 [total_supply] => 8888888888 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x3506424f91fd33084466f402d5d97f05f8e3b4af ) [cmc_rank] => 101 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0122673393922 [volume_24h] => 8448291.1895121 [percent_change_1h] => 0.00405741 [percent_change_24h] => 3.97602 [percent_change_7d] => 19.2684 [market_cap] => 56026639.662239 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:12.000Z ) ) ) [101] => stdClass Object ( [id] => 1455 [name] => Golem [symbol] => GNT [slug] => golem-network-tokens [num_market_pairs] => 89 [date_added] => 2016-11-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 984430000 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xa74476443119A942dE498590Fe1f2454d7D4aC0d ) [cmc_rank] => 102 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0531003351937 [volume_24h] => 8526451.0467443 [percent_change_1h] => -0.429441 [percent_change_24h] => 5.65829 [percent_change_7d] => 5.6392 [market_cap] => 52273562.974734 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:04.000Z ) ) ) [102] => stdClass Object ( [id] => 2062 [name] => Aion [symbol] => AION [slug] => aion [num_market_pairs] => 21 [date_added] => 2017-10-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => [circulating_supply] => 429683147 [total_supply] => 429683147 [platform] => [cmc_rank] => 103 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.118526415704 [volume_24h] => 6182995.0370681 [percent_change_1h] => 0.399777 [percent_change_24h] => 10.5724 [percent_change_7d] => 22.7408 [market_cap] => 50928803.302325 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:05.000Z ) ) ) [103] => stdClass Object ( [id] => 1320 [name] => Ardor [symbol] => ARDR [slug] => ardor [num_market_pairs] => 27 [date_added] => 2016-07-23T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 998999495 [circulating_supply] => 998999495 [total_supply] => 998999495 [platform] => [cmc_rank] => 104 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0503857843678 [volume_24h] => 3210712.7087241 [percent_change_1h] => -0.679543 [percent_change_24h] => 1.18585 [percent_change_7d] => 9.25328 [market_cap] => 50335373.138611 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:04.000Z ) ) ) [104] => stdClass Object ( [id] => 1414 [name] => Zcoin [symbol] => XZC [slug] => zcoin [num_market_pairs] => 55 [date_added] => 2016-10-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => 21400000 [circulating_supply] => 10267393.325491 [total_supply] => 21400000 [platform] => [cmc_rank] => 105 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 4.8238191191 [volume_24h] => 25897429.121902 [percent_change_1h] => -0.872401 [percent_change_24h] => 1.60841 [percent_change_7d] => 3.60491 [market_cap] => 49528048.226826 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:02.000Z ) ) ) [105] => stdClass Object ( [id] => 2299 [name] => aelf [symbol] => ELF [slug] => aelf [num_market_pairs] => 76 [date_added] => 2017-12-21T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 1000000000 [circulating_supply] => 544480199.98647 [total_supply] => 879999999.98647 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xbf2179859fc6d5bee9bf9158632dc51678a4100e ) [cmc_rank] => 106 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0905636235094 [volume_24h] => 20061266.318 [percent_change_1h] => -0.793195 [percent_change_24h] => -0.47966 [percent_change_7d] => 3.57886 [market_cap] => 49310099.839897 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:06.000Z ) ) ) [106] => stdClass Object ( [id] => 3704 [name] => v.systems [symbol] => VSYS [slug] => v-systems [num_market_pairs] => 37 [date_added] => 2019-03-05T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 2009597297 [total_supply] => 3924455761 [platform] => [cmc_rank] => 107 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0242815267585 [volume_24h] => 4810211.8966728 [percent_change_1h] => -0.239742 [percent_change_24h] => 1.37867 [percent_change_7d] => 1.19017 [market_cap] => 48796090.540915 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:11.000Z ) ) ) [107] => stdClass Object ( [id] => 2642 [name] => CyberVein [symbol] => CVT [slug] => cybervein [num_market_pairs] => 10 [date_added] => 2018-04-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1060404495.65 [total_supply] => 2147483648 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xbe428c3867f05dea2a89fc76a102b544eac7f772 ) [cmc_rank] => 108 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0451493005986 [volume_24h] => 2450360.9964958 [percent_change_1h] => -0.516536 [percent_change_24h] => -0.176906 [percent_change_7d] => 2.50037 [market_cap] => 47876521.330209 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:06.000Z ) ) ) [108] => stdClass Object ( [id] => 4705 [name] => PAX Gold [symbol] => PAXG [slug] => pax-gold [num_market_pairs] => 16 [date_added] => 2019-09-26T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 27502.492 [total_supply] => 27502.492 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x45804880de22913dafe09f4980848ece6ecbaf78 ) [cmc_rank] => 109 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1712.12899745 [volume_24h] => 511231.44327649 [percent_change_1h] => -0.361209 [percent_change_24h] => 0.172469 [percent_change_7d] => -2.03406 [market_cap] => 47087814.055337 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:14.000Z ) ) ) [109] => stdClass Object ( [id] => 2447 [name] => Crypterium [symbol] => CRPT [slug] => crpt [num_market_pairs] => 10 [date_added] => 2018-01-22T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 99543586.041873 [total_supply] => 99543586.041873 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x80a7e048f37a50500351c204cb407766fa3bae7f ) [cmc_rank] => 110 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.451845243564 [volume_24h] => 376245.38109833 [percent_change_1h] => 2.70885 [percent_change_24h] => 0.0209254 [percent_change_7d] => -4.40033 [market_cap] => 44978295.880324 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:07.000Z ) ) ) [110] => stdClass Object ( [id] => 1700 [name] => Aeternity [symbol] => AE [slug] => aeternity [num_market_pairs] => 43 [date_added] => 2017-06-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => [circulating_supply] => 312017438.5 [total_supply] => 357838382.49932 [platform] => [cmc_rank] => 111 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.14391898846 [volume_24h] => 16074249.461857 [percent_change_1h] => -0.560025 [percent_change_24h] => 2.00412 [percent_change_7d] => 13.5456 [market_cap] => 44905234.1308 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:04.000Z ) ) ) [111] => stdClass Object ( [id] => 118 [name] => ReddCoin [symbol] => RDD [slug] => reddcoin [num_market_pairs] => 11 [date_added] => 2014-02-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 28808713173.789 [total_supply] => 28808713173.789 [platform] => [cmc_rank] => 112 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:01.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00154466741933 [volume_24h] => 166507.87103719 [percent_change_1h] => 2.38817 [percent_change_24h] => 4.62102 [percent_change_7d] => 2.71252 [market_cap] => 44499880.632374 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:01.000Z ) ) ) [112] => stdClass Object ( [id] => 4281 [name] => BHEX Token [symbol] => BHT [slug] => bhex-token [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2019-08-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 284347544.11163 [total_supply] => 1446399044.1116 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xfc29b6e626b67776675fff55d5bc0452d042f434 ) [cmc_rank] => 113 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.156242195623 [volume_24h] => 1002441.4264254 [percent_change_1h] => -1.01875 [percent_change_24h] => 7.45011 [percent_change_7d] => -0.725802 [market_cap] => 44427084.612009 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:12.000Z ) ) ) [113] => stdClass Object ( [id] => 4818 [name] => Xensor [symbol] => XSR [slug] => xensor [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2019-10-21T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 5000000000 [circulating_supply] => 1090893729.68 [total_supply] => 5000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x6bC1F3A1ae56231DbB64d3E82E070857EAe86045 ) [cmc_rank] => 114 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.038577892778 [volume_24h] => 21575207.230097 [percent_change_1h] => -0.700598 [percent_change_24h] => 13.684 [percent_change_7d] => 77.9987 [market_cap] => 42084381.335788 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:13.000Z ) ) ) [114] => stdClass Object ( [id] => 3701 [name] => RSK Infrastructure Framework [symbol] => RIF [slug] => rsk-infrastructure-framework [num_market_pairs] => 13 [date_added] => 2019-01-16T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 601940012.94388 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 3626 [name] => RSK Smart Bitcoin [symbol] => RBTC [slug] => rsk-smart-bitcoin [token_address] => 0x2acc95758f8b5f583470ba265eb685a8f45fc9d5 ) [cmc_rank] => 115 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0689904581726 [volume_24h] => 3095469.7958311 [percent_change_1h] => -0.723639 [percent_change_24h] => 2.39034 [percent_change_7d] => 3.43293 [market_cap] => 41528117.285419 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:10.000Z ) ) ) [115] => stdClass Object ( [id] => 2143 [name] => Streamr [symbol] => DATA [slug] => streamr [num_market_pairs] => 24 [date_added] => 2017-11-03T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 679327434.98693 [total_supply] => 987154514 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x0cf0ee63788a0849fe5297f3407f701e122cc023 ) [cmc_rank] => 116 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0607472573626 [volume_24h] => 505886.32483181 [percent_change_1h] => -1.34044 [percent_change_24h] => -1.19001 [percent_change_7d] => -4.17159 [market_cap] => 41267278.526626 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:06.000Z ) ) ) [116] => stdClass Object ( [id] => 1727 [name] => Bancor [symbol] => BNT [slug] => bancor [num_market_pairs] => 128 [date_added] => 2017-06-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 69148553.570998 [total_supply] => 69148553.570998 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x1f573d6fb3f13d689ff844b4ce37794d79a7ff1c ) [cmc_rank] => 117 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.587054430034 [volume_24h] => 16712866.968633 [percent_change_1h] => -0.789018 [percent_change_24h] => -0.408609 [percent_change_7d] => -13.5322 [market_cap] => 40593964.704298 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:05.000Z ) ) ) [117] => stdClass Object ( [id] => 2132 [name] => Power Ledger [symbol] => POWR [slug] => power-ledger [num_market_pairs] => 46 [date_added] => 2017-11-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 420900728.06928 [total_supply] => 999785291 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x595832f8fc6bf59c85c527fec3740a1b7a361269 ) [cmc_rank] => 118 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0950113354537 [volume_24h] => 3848795.6650298 [percent_change_1h] => -1.15312 [percent_change_24h] => 1.30997 [percent_change_7d] => 8.81955 [market_cap] => 39990340.267296 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:06.000Z ) ) ) [118] => stdClass Object ( [id] => 2096 [name] => Ripio Credit Network [symbol] => RCN [slug] => ripio-credit-network [num_market_pairs] => 22 [date_added] => 2017-10-26T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 510848856.76109 [total_supply] => 999942647.35309 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xf970b8e36e23f7fc3fd752eea86f8be8d83375a6 ) [cmc_rank] => 119 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.077364934397 [volume_24h] => 414863.3688547 [percent_change_1h] => -1.10552 [percent_change_24h] => -1.58582 [percent_change_7d] => -6.9773 [market_cap] => 39521788.290104 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:05.000Z ) ) ) [119] => stdClass Object ( [id] => 2499 [name] => SwissBorg [symbol] => CHSB [slug] => swissborg [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2018-02-02T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 704880233.02428 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xba9d4199fab4f26efe3551d490e3821486f135ba ) [cmc_rank] => 120 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0539319990517 [volume_24h] => 1099005.4860446 [percent_change_1h] => 0.883516 [percent_change_24h] => 41.1157 [percent_change_7d] => 78.1366 [market_cap] => 38015600.059027 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:06.000Z ) ) ) [120] => stdClass Object ( [id] => 1637 [name] => iExec RLC [symbol] => RLC [slug] => rlc [num_market_pairs] => 20 [date_added] => 2017-04-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 80070793.238767 [total_supply] => 86999784.986845 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x607f4c5bb672230e8672085532f7e901544a7375 ) [cmc_rank] => 121 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.468278161067 [volume_24h] => 2330637.0572658 [percent_change_1h] => -1.64463 [percent_change_24h] => 10.5943 [percent_change_7d] => 24.7447 [market_cap] => 37495403.813026 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:04.000Z ) ) ) [121] => stdClass Object ( [id] => 2346 [name] => WaykiChain [symbol] => WICC [slug] => waykichain [num_market_pairs] => 22 [date_added] => 2018-01-09T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 189000000 [total_supply] => 210000000 [platform] => [cmc_rank] => 122 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.19613651235 [volume_24h] => 1032044.5289267 [percent_change_1h] => -0.50383 [percent_change_24h] => 1.81785 [percent_change_7d] => 1.50024 [market_cap] => 37069800.83415 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:05.000Z ) ) ) [122] => stdClass Object ( [id] => 1343 [name] => Stratis [symbol] => STRAT [slug] => stratis [num_market_pairs] => 25 [date_added] => 2016-08-12T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 99825803.170045 [total_supply] => 99825803.170045 [platform] => [cmc_rank] => 123 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.368204239755 [volume_24h] => 1146805.6786547 [percent_change_1h] => 1.01399 [percent_change_24h] => 5.55856 [percent_change_7d] => 11.5421 [market_cap] => 36756283.964159 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:02.000Z ) ) ) [123] => stdClass Object ( [id] => 2772 [name] => Digitex Futures [symbol] => DGTX [slug] => digitex-futures [num_market_pairs] => 10 [date_added] => 2018-05-23T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 857535721 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x1c83501478f1320977047008496dacbd60bb15ef ) [cmc_rank] => 124 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0428014758797 [volume_24h] => 1901554.1013758 [percent_change_1h] => -0.732311 [percent_change_24h] => 0.0159991 [percent_change_7d] => -4.72393 [market_cap] => 36703794.478363 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:07.000Z ) ) ) [124] => stdClass Object ( [id] => 4269 [name] => Gatechain Token [symbol] => GT [slug] => gatechain-token [num_market_pairs] => 16 [date_added] => 2019-08-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 66934859.762385 [total_supply] => 300000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xe66747a101bff2dba3697199dcce5b743b454759 ) [cmc_rank] => 125 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.546731048882 [volume_24h] => 17283283.200712 [percent_change_1h] => -1.28839 [percent_change_24h] => 0.836668 [percent_change_7d] => 15.4703 [market_cap] => 36595366.084658 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:12.000Z ) ) ) [125] => stdClass Object ( [id] => 4679 [name] => Band Protocol [symbol] => BAND [slug] => band-protocol [num_market_pairs] => 14 [date_added] => 2019-09-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 20494032.5175 [total_supply] => 100000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xba11d00c5f74255f56a5e366f4f77f5a186d7f55 ) [cmc_rank] => 126 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.78038698257 [volume_24h] => 5520641.8183746 [percent_change_1h] => -1.29944 [percent_change_24h] => -6.269 [percent_change_7d] => 25.0947 [market_cap] => 36487308.714523 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:13.000Z ) ) ) [126] => stdClass Object ( [id] => 4846 [name] => Kava [symbol] => KAVA [slug] => kava [num_market_pairs] => 19 [date_added] => 2019-10-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 33416985.721819 [total_supply] => 106206304.72182 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => ) [cmc_rank] => 127 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.07334770204 [volume_24h] => 16139918.349158 [percent_change_1h] => -0.573161 [percent_change_24h] => 0.573609 [percent_change_7d] => 11.3194 [market_cap] => 35868044.833618 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:14.000Z ) ) ) [127] => stdClass Object ( [id] => 3930 [name] => Thunder Token [symbol] => TT [slug] => thunder-token [num_market_pairs] => 13 [date_added] => 2019-05-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 10000000000 [circulating_supply] => 5453843152.1873 [total_supply] => 10000000000 [platform] => [cmc_rank] => 128 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00657541223127 [volume_24h] => 33568936.162522 [percent_change_1h] => -0.497142 [percent_change_24h] => -17.5204 [percent_change_7d] => 2.45986 [market_cap] => 35861266.97032 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:11.000Z ) ) ) [128] => stdClass Object ( [id] => 2989 [name] => STASIS EURO [symbol] => EURS [slug] => stasis-euro [num_market_pairs] => 31 [date_added] => 2018-07-30T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 31979207 [total_supply] => 31979207 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xdb25f211ab05b1c97d595516f45794528a807ad8 ) [cmc_rank] => 129 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.11657475966 [volume_24h] => 641238.28782228 [percent_change_1h] => -0.811459 [percent_change_24h] => 1.1504 [percent_change_7d] => 0.881581 [market_cap] => 35707175.370142 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:08.000Z ) ) ) [129] => stdClass Object ( [id] => 1680 [name] => Aragon [symbol] => ANT [slug] => aragon [num_market_pairs] => 23 [date_added] => 2017-05-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 31480880.743485 [total_supply] => 39609523.809524 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x960b236a07cf122663c4303350609a66a7b288c0 ) [cmc_rank] => 130 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.10763957235 [volume_24h] => 225416.40554748 [percent_change_1h] => -0.334733 [percent_change_24h] => -0.03037 [percent_change_7d] => 5.67233 [market_cap] => 34869469.283915 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:04.000Z ) ) ) [130] => stdClass Object ( [id] => 2603 [name] => Pundi X [symbol] => NPXS [slug] => pundi-x [num_market_pairs] => 60 [date_added] => 2018-03-22T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 234602965991.75 [total_supply] => 258585117895.87 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xa15c7ebe1f07caf6bff097d8a589fb8ac49ae5b3 ) [cmc_rank] => 131 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.000148364253486 [volume_24h] => 1783457.4732538 [percent_change_1h] => -0.532251 [percent_change_24h] => 0.558009 [percent_change_7d] => 2.89008 [market_cap] => 34806693.914967 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:06.000Z ) ) ) [131] => stdClass Object ( [id] => 2369 [name] => Insolar [symbol] => XNS [slug] => insolar [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2018-01-11T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 1000000000 [circulating_supply] => 40000000 [total_supply] => 1000000000 [platform] => [cmc_rank] => 132 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.864270751291 [volume_24h] => 1890892.922095 [percent_change_1h] => -0.794276 [percent_change_24h] => -2.4615 [percent_change_7d] => -0.700775 [market_cap] => 34570830.05164 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:05.000Z ) ) ) [132] => stdClass Object ( [id] => 2057 [name] => Eidoo [symbol] => EDO [slug] => eidoo [num_market_pairs] => 17 [date_added] => 2017-10-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 71651125.233569 [total_supply] => 87985570.37574 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xced4e93198734ddaff8492d525bd258d49eb388e ) [cmc_rank] => 133 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.48124647659 [volume_24h] => 9996041.7626885 [percent_change_1h] => 2.67186 [percent_change_24h] => 7.06504 [percent_change_7d] => 63.5804 [market_cap] => 34481851.562364 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:05.000Z ) ) ) [133] => stdClass Object ( [id] => 1750 [name] => GXChain [symbol] => GXC [slug] => gxchain [num_market_pairs] => 24 [date_added] => 2017-06-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 100000000 [circulating_supply] => 65000000 [total_supply] => 99898145.30746 [platform] => [cmc_rank] => 134 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.52543842761 [volume_24h] => 18964465.115865 [percent_change_1h] => -0.418522 [percent_change_24h] => 0.940446 [percent_change_7d] => 2.50809 [market_cap] => 34153497.79465 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:04.000Z ) ) ) [134] => stdClass Object ( [id] => 3822 [name] => Theta Fuel [symbol] => TFUEL [slug] => theta-fuel [num_market_pairs] => 11 [date_added] => 2019-03-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 3838301572 [total_supply] => 5000000000 [platform] => [cmc_rank] => 135 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00861780975008 [volume_24h] => 9885373.9973972 [percent_change_1h] => -0.653754 [percent_change_24h] => -0.10614 [percent_change_7d] => -11.5276 [market_cap] => 33077752.710929 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:11.000Z ) ) ) [135] => stdClass Object ( [id] => 4279 [name] => Swipe [symbol] => SXP [slug] => swipe [num_market_pairs] => 16 [date_added] => 2019-08-26T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 65982751.74895 [total_supply] => 299969952.87891 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x8ce9137d39326ad0cd6491fb5cc0cba0e089b6a9 ) [cmc_rank] => 136 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.488308350359 [volume_24h] => 1044221.7965775 [percent_change_1h] => 0.338131 [percent_change_24h] => 0.975388 [percent_change_7d] => 3.64269 [market_cap] => 32219928.658677 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:13.000Z ) ) ) [136] => stdClass Object ( [id] => 3702 [name] => Beam [symbol] => BEAM [slug] => beam [num_market_pairs] => 36 [date_added] => 2019-01-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => 262800000 [circulating_supply] => 63066040 [total_supply] => 63066040 [platform] => [cmc_rank] => 137 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.510358960663 [volume_24h] => 70234570.031445 [percent_change_1h] => -1.72428 [percent_change_24h] => 4.73366 [percent_change_7d] => 37.0746 [market_cap] => 32186318.627531 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:11.000Z ) ) ) [137] => stdClass Object ( [id] => 2092 [name] => NULS [symbol] => NULS [slug] => nuls [num_market_pairs] => 33 [date_added] => 2017-10-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => 210000000 [circulating_supply] => 97420128.148783 [total_supply] => 109497027.11322 [platform] => [cmc_rank] => 138 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.329758881286 [volume_24h] => 37895555.566556 [percent_change_1h] => -0.468155 [percent_change_24h] => 0.256974 [percent_change_7d] => 5.79578 [market_cap] => 32125152.473081 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:05.000Z ) ) ) [138] => stdClass Object ( [id] => 2492 [name] => Elastos [symbol] => ELA [slug] => elastos [num_market_pairs] => 21 [date_added] => 2018-01-31T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => [circulating_supply] => 18417951.855695 [total_supply] => 36133628.766981 [platform] => [cmc_rank] => 139 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.66616477807 [volume_24h] => 835845.11530092 [percent_change_1h] => -1.10861 [percent_change_24h] => 0.914666 [percent_change_7d] => 5.01664 [market_cap] => 30687342.666148 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:06.000Z ) ) ) [139] => stdClass Object ( [id] => 3835 [name] => Orbs [symbol] => ORBS [slug] => orbs [num_market_pairs] => 17 [date_added] => 2019-04-03T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 2144501077.4403 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xff56cc6b1e6ded347aa0b7676c85ab0b3d08b0fa ) [cmc_rank] => 140 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0137682978121 [volume_24h] => 769534.87762794 [percent_change_1h] => 0.0325416 [percent_change_24h] => 4.01698 [percent_change_7d] => 10.7379 [market_cap] => 29526129.492567 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:11.000Z ) ) ) [140] => stdClass Object ( [id] => 1586 [name] => Ark [symbol] => ARK [slug] => ark [num_market_pairs] => 21 [date_added] => 2017-03-22T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 121396057.394 [total_supply] => 149866954 [platform] => [cmc_rank] => 141 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.238617760178 [volume_24h] => 2150172.7623939 [percent_change_1h] => 1.63954 [percent_change_24h] => 4.2668 [percent_change_7d] => 11.6428 [market_cap] => 28967255.309795 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:04.000Z ) ) ) [141] => stdClass Object ( [id] => 4041 [name] => MX Token [symbol] => MX [slug] => mx-token [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2019-09-24T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 184804220.3097 [total_supply] => 665489762.19 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x11eef04c884e24d9b7b4760e7476d06ddf797f36 ) [cmc_rank] => 142 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.155265498603 [volume_24h] => 5728975.6206288 [percent_change_1h] => -2.17316 [percent_change_24h] => 3.67531 [percent_change_7d] => 5.33813 [market_cap] => 28693719.410324 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:12.000Z ) ) ) [142] => stdClass Object ( [id] => 3721 [name] => Huobi Pool Token [symbol] => HPT [slug] => huobi-pool-token [num_market_pairs] => 11 [date_added] => 2019-02-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 4993351601.306 [total_supply] => 9846451601.766 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xa66Daa57432024023DB65477BA87D4E7F5f95213 ) [cmc_rank] => 143 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00571247633337 [volume_24h] => 1877700.3511988 [percent_change_1h] => -0.464047 [percent_change_24h] => 6.46774 [percent_change_7d] => 7.82827 [market_cap] => 28524402.846656 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:10.000Z ) ) ) [143] => stdClass Object ( [id] => 2570 [name] => TomoChain [symbol] => TOMO [slug] => tomochain [num_market_pairs] => 28 [date_added] => 2018-03-08T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => [circulating_supply] => 70887700 [total_supply] => 100000000 [platform] => [cmc_rank] => 144 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.398645037639 [volume_24h] => 10763542.015294 [percent_change_1h] => -1.38908 [percent_change_24h] => 1.19436 [percent_change_7d] => -0.722697 [market_cap] => 28259029.834642 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:06.000Z ) ) ) [144] => stdClass Object ( [id] => 1659 [name] => Gnosis [symbol] => GNO [slug] => gnosis-gno [num_market_pairs] => 18 [date_added] => 2017-05-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1104590 [total_supply] => 10000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x6810e776880c02933d47db1b9fc05908e5386b96 ) [cmc_rank] => 145 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 25.5632070274 [volume_24h] => 111321.77933365 [percent_change_1h] => -0.31623 [percent_change_24h] => 3.85226 [percent_change_7d] => 7.5576 [market_cap] => 28236862.850396 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:04.000Z ) ) ) [145] => stdClass Object ( [id] => 2243 [name] => Dragonchain [symbol] => DRGN [slug] => dragonchain [num_market_pairs] => 17 [date_added] => 2017-12-03T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 238421940 [total_supply] => 433494437 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x419c4db4b9e25d6db2ad9691ccb832c8d9fda05e ) [cmc_rank] => 146 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.117962544154 [volume_24h] => 258463.91680559 [percent_change_1h] => -0.700988 [percent_change_24h] => 11.3548 [percent_change_7d] => 20.0507 [market_cap] => 28124858.624532 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:05.000Z ) ) ) [146] => stdClass Object ( [id] => 2638 [name] => Cortex [symbol] => CTXC [slug] => cortex [num_market_pairs] => 31 [date_added] => 2018-04-16T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => 299792458 [circulating_supply] => 249938725.35 [total_supply] => 299792458 [platform] => [cmc_rank] => 147 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.110916700352 [volume_24h] => 9920801.1307194 [percent_change_1h] => -0.867243 [percent_change_24h] => -0.594397 [percent_change_7d] => 0.253364 [market_cap] => 27722378.706007 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:06.000Z ) ) ) [147] => stdClass Object ( [id] => 3911 [name] => Ocean Protocol [symbol] => OCEAN [slug] => ocean-protocol [num_market_pairs] => 10 [date_added] => 2019-05-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 1410000000 [circulating_supply] => 347416474.41166 [total_supply] => 613099141 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x985dd3d42de1e256d09e1c10f112bccb8015ad41 ) [cmc_rank] => 148 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0797864436596 [volume_24h] => 4216165.1191562 [percent_change_1h] => -1.61278 [percent_change_24h] => -4.44987 [percent_change_7d] => 1.80755 [market_cap] => 27719124.962063 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:11.000Z ) ) ) [148] => stdClass Object ( [id] => 4280 [name] => 12Ships [symbol] => TSHP [slug] => 12ships [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2019-08-26T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 4886967672.01 [total_supply] => 4996980813.01 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x525794473f7ab5715c81d06d10f52d11cc052804 ) [cmc_rank] => 149 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00567055621138 [volume_24h] => 864272.98963242 [percent_change_1h] => 1.02239 [percent_change_24h] => 3.34692 [percent_change_7d] => 17.2514 [market_cap] => 27711824.88733 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:13.000Z ) ) ) [149] => stdClass Object ( [id] => 4086 [name] => Elrond [symbol] => ERD [slug] => elrond [num_market_pairs] => 10 [date_added] => 2019-07-04T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 9663844334.9714 [total_supply] => 19999999900 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => bnb1m5uzzfxs7x05sl28gg96zyecn9jwgtkpyeftyn ) [cmc_rank] => 150 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00274198194538 [volume_24h] => 4182180.7570933 [percent_change_1h] => -1.81453 [percent_change_24h] => -0.00740507 [percent_change_7d] => 27.8846 [market_cap] => 26498086.689454 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:12.000Z ) ) ) [150] => stdClass Object ( [id] => 2044 [name] => Enigma [symbol] => ENG [slug] => enigma [num_market_pairs] => 30 [date_added] => 2017-10-13T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 74836171.09 [total_supply] => 150000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xf0ee6b27b759c9893ce4f094b49ad28fd15a23e4 ) [cmc_rank] => 151 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.345874435931 [volume_24h] => 2192981.2095342 [percent_change_1h] => -0.0314802 [percent_change_24h] => 14.924 [percent_change_7d] => 13.5937 [market_cap] => 25883918.46299 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:05.000Z ) ) ) [151] => stdClass Object ( [id] => 2606 [name] => Wanchain [symbol] => WAN [slug] => wanchain [num_market_pairs] => 20 [date_added] => 2018-03-23T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 123899997.0584 [total_supply] => 210000000 [platform] => [cmc_rank] => 152 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.207755288853 [volume_24h] => 1101151.4062806 [percent_change_1h] => -0.165428 [percent_change_24h] => 1.71188 [percent_change_7d] => 11.5096 [market_cap] => 25740879.677754 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:06.000Z ) ) ) [152] => stdClass Object ( [id] => 1169 [name] => PIVX [symbol] => PIVX [slug] => pivx [num_market_pairs] => 21 [date_added] => 2016-02-13T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 56781165.992094 [total_supply] => 56781165.992094 [platform] => [cmc_rank] => 153 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.445487856923 [volume_24h] => 2556620.9493882 [percent_change_1h] => -5.48754 [percent_change_24h] => -0.242549 [percent_change_7d] => 44.3778 [market_cap] => 25295319.951407 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:02.000Z ) ) ) [153] => stdClass Object ( [id] => 2777 [name] => IoTeX [symbol] => IOTX [slug] => iotex [num_market_pairs] => 21 [date_added] => 2018-05-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 5399999890 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x6fb3e0a217407efff7ca062d46c26e5d60a14d69 ) [cmc_rank] => 154 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00464185845075 [volume_24h] => 2865747.0974058 [percent_change_1h] => -0.675734 [percent_change_24h] => 1.11864 [percent_change_7d] => -17.7543 [market_cap] => 25066035.123446 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:07.000Z ) ) ) [154] => stdClass Object ( [id] => 2297 [name] => Storm [symbol] => STORM [slug] => storm [num_market_pairs] => 27 [date_added] => 2017-12-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 7765900445.7897 [total_supply] => 9999999434 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xd0a4b8946cb52f0661273bfbc6fd0e0c75fc6433 ) [cmc_rank] => 155 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00320407600461 [volume_24h] => 17996594.74462 [percent_change_1h] => -0.288464 [percent_change_24h] => -11.2268 [percent_change_7d] => 67.8125 [market_cap] => 24882535.272545 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:06.000Z ) ) ) [155] => stdClass Object ( [id] => 4078 [name] => Super Zero [symbol] => SERO [slug] => super-zero [num_market_pairs] => 15 [date_added] => 2019-07-19T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 647367590 [circulating_supply] => 268338811 [total_supply] => 643946323 [platform] => [cmc_rank] => 156 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0907880249059 [volume_24h] => 5709332.0511166 [percent_change_1h] => -0.870312 [percent_change_24h] => -0.527284 [percent_change_7d] => 7.25226 [market_cap] => 24361950.656288 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:13.000Z ) ) ) [156] => stdClass Object ( [id] => 3709 [name] => Grin [symbol] => GRIN [slug] => grin [num_market_pairs] => 61 [date_added] => 2019-01-27T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => [circulating_supply] => 43602240 [total_supply] => 43602240 [platform] => [cmc_rank] => 157 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.558494322798 [volume_24h] => 17057003.208277 [percent_change_1h] => -1.7207 [percent_change_24h] => 0.425945 [percent_change_7d] => 13.1784 [market_cap] => 24351603.501276 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:11.000Z ) ) ) [157] => stdClass Object ( [id] => 2900 [name] => Project Pai [symbol] => PAI [slug] => project-pai [num_market_pairs] => 14 [date_added] => 2018-07-05T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1467848217 [total_supply] => 1678057500 [platform] => [cmc_rank] => 158 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0163473819795 [volume_24h] => 160567.3802939 [percent_change_1h] => -0.579061 [percent_change_24h] => -0.059977 [percent_change_7d] => -3.83543 [market_cap] => 23995475.491227 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:08.000Z ) ) ) [158] => stdClass Object ( [id] => 1925 [name] => Waltonchain [symbol] => WTC [slug] => waltonchain [num_market_pairs] => 42 [date_added] => 2017-08-27T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 100000000 [circulating_supply] => 69651773.010668 [total_supply] => 70000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xb7cb1c96db6b22b0d3d9536e0108d062bd488f74 ) [cmc_rank] => 159 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.340866321537 [volume_24h] => 10371331.310337 [percent_change_1h] => -0.367609 [percent_change_24h] => 1.29044 [percent_change_7d] => -4.62872 [market_cap] => 23741943.654677 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:05.000Z ) ) ) [159] => stdClass Object ( [id] => 3964 [name] => Reserve Rights [symbol] => RSR [slug] => reserve-rights [num_market_pairs] => 15 [date_added] => 2019-05-24T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 6849998999.9999 [total_supply] => 100000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x8762db106b2c2a0bccb3a80d1ed41273552616e8 ) [cmc_rank] => 160 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00346343352855 [volume_24h] => 2436367.9885704 [percent_change_1h] => -0.93431 [percent_change_24h] => -5.08657 [percent_change_7d] => 7.11569 [market_cap] => 23724516.207134 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:12.000Z ) ) ) [160] => stdClass Object ( [id] => 2496 [name] => Polymath [symbol] => POLY [slug] => polymath-network [num_market_pairs] => 33 [date_added] => 2018-02-02T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 514270098.01552 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x9992ec3cf6a55b00978cddf2b27bc6882d88d1ec ) [cmc_rank] => 161 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0453798130075 [volume_24h] => 3691113.3241692 [percent_change_1h] => 0.125537 [percent_change_24h] => 0.435982 [percent_change_7d] => 31.3934 [market_cap] => 23337480.883293 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:07.000Z ) ) ) [161] => stdClass Object ( [id] => 5103 [name] => Tachyon Protocol [symbol] => IPX [slug] => tachyon-protocol [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2020-01-03T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 1500000000 [circulating_supply] => 266858530.8 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 3704 [name] => v.systems [symbol] => VSYS [slug] => v-systems [token_address] => TWZZfKFqcaNVe5TrphLRNEm5DQFnBRJMjDDByqv84 ) [cmc_rank] => 162 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0869245272171 [volume_24h] => 5501064.0203672 [percent_change_1h] => -0.656674 [percent_change_24h] => 23.3751 [percent_change_7d] => 27.0236 [market_cap] => 23196551.62364 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:14.000Z ) ) ) [162] => stdClass Object ( [id] => 4090 [name] => Wirex Token [symbol] => WXT [slug] => wirex-token [num_market_pairs] => 12 [date_added] => 2019-07-09T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 2300500000.4848 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 512 [name] => Stellar [symbol] => XLM [slug] => stellar [token_address] => GASBLVHS5FOABSDNW5SPPH3QRJYXY5JHA2AOA2QHH2FJLZBRXSG4SWXT ) [cmc_rank] => 163 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0098721536943 [volume_24h] => 1363753.4128185 [percent_change_1h] => -0.678413 [percent_change_24h] => 0.95021 [percent_change_7d] => -0.966354 [market_cap] => 22710889.578523 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:12.000Z ) ) ) [163] => stdClass Object ( [id] => 3829 [name] => Nash Exchange [symbol] => NEX [slug] => nash-exchange [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2019-04-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 50000000 [circulating_supply] => 23442585.6 [total_supply] => 50000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1376 [name] => Neo [symbol] => NEO [slug] => neo [token_address] => 3a4acd3647086e7c44398aac0349802e6a171129 ) [cmc_rank] => 164 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.961666561197 [volume_24h] => 1592520.4114659 [percent_change_1h] => -0.484789 [percent_change_24h] => 2.03974 [percent_change_7d] => -0.719561 [market_cap] => 22543950.679518 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:11.000Z ) ) ) [164] => stdClass Object ( [id] => 2457 [name] => TrueChain [symbol] => TRUE [slug] => truechain [num_market_pairs] => 16 [date_added] => 2018-01-24T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 79575542.96 [total_supply] => 100000000 [platform] => [cmc_rank] => 165 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.282639344384 [volume_24h] => 13040392.893868 [percent_change_1h] => -1.12212 [percent_change_24h] => 0.638535 [percent_change_7d] => -0.0771438 [market_cap] => 22491179.291215 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:06.000Z ) ) ) [165] => stdClass Object ( [id] => 1706 [name] => Aidos Kuneen [symbol] => ADK [slug] => aidos-kuneen [num_market_pairs] => 19 [date_added] => 2017-06-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 25000000 [total_supply] => 25000000 [platform] => [cmc_rank] => 166 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.883008679023 [volume_24h] => 1342971.4367068 [percent_change_1h] => -1.12962 [percent_change_24h] => 3.07874 [percent_change_7d] => 13.3448 [market_cap] => 22075216.975575 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:04.000Z ) ) ) [166] => stdClass Object ( [id] => 1772 [name] => Storj [symbol] => STORJ [slug] => storj [num_market_pairs] => 37 [date_added] => 2017-07-02T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 161753780.41392 [total_supply] => 424999998.00001 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xb64ef51c888972c908cfacf59b47c1afbc0ab8ac ) [cmc_rank] => 167 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.13285096277 [volume_24h] => 95164885.737842 [percent_change_1h] => -0.528607 [percent_change_24h] => -0.0969721 [percent_change_7d] => -1.5294 [market_cap] => 21489145.459677 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:04.000Z ) ) ) [167] => stdClass Object ( [id] => 1757 [name] => FunFair [symbol] => FUN [slug] => funfair [num_market_pairs] => 24 [date_added] => 2017-06-27T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 6548879188.6634 [total_supply] => 10999873621.398 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x419d0d8bdd9af5e606ae2232ed285aff190e711b ) [cmc_rank] => 168 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00326965497984 [volume_24h] => 610575.4975701 [percent_change_1h] => -0.376036 [percent_change_24h] => -1.5055 [percent_change_7d] => -1.36512 [market_cap] => 21412575.451584 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:04.000Z ) ) ) [168] => stdClass Object ( [id] => 1789 [name] => Populous [symbol] => PPT [slug] => populous [num_market_pairs] => 24 [date_added] => 2017-07-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 53252246 [circulating_supply] => 53252245.99439 [total_supply] => 53252246 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xd4fa1460f537bb9085d22c7bccb5dd450ef28e3a ) [cmc_rank] => 169 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.395477867082 [volume_24h] => 2967068.7191633 [percent_change_1h] => -0.736223 [percent_change_24h] => 5.83348 [percent_change_7d] => 19.1934 [market_cap] => 21060084.663187 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:05.000Z ) ) ) [169] => stdClass Object ( [id] => 2438 [name] => Acute Angle Cloud [symbol] => AAC [slug] => acute-angle-cloud [num_market_pairs] => 12 [date_added] => 2018-01-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 250000000 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xe75ad3aab14e4b0df8c5da4286608dabb21bd864 ) [cmc_rank] => 170 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0824340852232 [volume_24h] => 2660681.97014 [percent_change_1h] => -1.50408 [percent_change_24h] => -1.31075 [percent_change_7d] => -9.63828 [market_cap] => 20608521.3058 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:06.000Z ) ) ) [170] => stdClass Object ( [id] => 1788 [name] => Metal [symbol] => MTL [slug] => metal [num_market_pairs] => 25 [date_added] => 2017-07-09T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 66588888 [circulating_supply] => 65483821.167 [total_supply] => 66588888 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xF433089366899D83a9f26A773D59ec7eCF30355e ) [cmc_rank] => 171 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.314650779421 [volume_24h] => 3204167.7418561 [percent_change_1h] => -0.673271 [percent_change_24h] => 1.44824 [percent_change_7d] => 1.77666 [market_cap] => 20604535.369662 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:04.000Z ) ) ) [171] => stdClass Object ( [id] => 2748 [name] => Loki [symbol] => LOKI [slug] => loki [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2018-05-21T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => [circulating_supply] => 48203796 [total_supply] => 48203796 [platform] => [cmc_rank] => 172 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.422944494819 [volume_24h] => 72322.437196733 [percent_change_1h] => -0.0808903 [percent_change_24h] => 4.03568 [percent_change_7d] => 10.8799 [market_cap] => 20387530.147578 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:07.000Z ) ) ) [172] => stdClass Object ( [id] => 2634 [name] => XinFin Network [symbol] => XDCE [slug] => xinfin-network [num_market_pairs] => 22 [date_added] => 2018-04-12T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 5787785720.3326 [total_supply] => 15000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x41ab1b6fcbb2fa9dced81acbdec13ea6315f2bf2 ) [cmc_rank] => 173 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00346216919382 [volume_24h] => 2363521.9146395 [percent_change_1h] => -2.71437 [percent_change_24h] => -11.1056 [percent_change_7d] => -27.4701 [market_cap] => 20038293.421367 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:07.000Z ) ) ) [173] => stdClass Object ( [id] => 1908 [name] => Nebulas [symbol] => NAS [slug] => nebulas-token [num_market_pairs] => 24 [date_added] => 2017-08-23T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 51952589 [total_supply] => 71547775.76696 [platform] => [cmc_rank] => 174 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.385211611329 [volume_24h] => 5446917.6848152 [percent_change_1h] => -0.176024 [percent_change_24h] => 0.882574 [percent_change_7d] => 11.9606 [market_cap] => 20012740.521403 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:04.000Z ) ) ) [174] => stdClass Object ( [id] => 1816 [name] => Civic [symbol] => CVC [slug] => civic [num_market_pairs] => 58 [date_added] => 2017-07-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 670000000 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x41e5560054824ea6b0732e656e3ad64e20e94e45 ) [cmc_rank] => 175 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0289258003283 [volume_24h] => 11539572.647535 [percent_change_1h] => -0.49878 [percent_change_24h] => 11.4646 [percent_change_7d] => 18.8498 [market_cap] => 19380286.219961 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:04.000Z ) ) ) [175] => stdClass Object ( [id] => 2276 [name] => Ignis [symbol] => IGNIS [slug] => ignis [num_market_pairs] => 15 [date_added] => 2017-12-13T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 999449694 [circulating_supply] => 761143950 [total_supply] => 999449694 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1320 [name] => Ardor [symbol] => ARDR [slug] => ardor [token_address] => ) [cmc_rank] => 176 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0251247214844 [volume_24h] => 1614797.7934105 [percent_change_1h] => -2.26561 [percent_change_24h] => -1.56722 [percent_change_7d] => 7.63166 [market_cap] => 19123529.753286 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:05.000Z ) ) ) [176] => stdClass Object ( [id] => 2588 [name] => Loom Network [symbol] => LOOM [slug] => loom-network [num_market_pairs] => 62 [date_added] => 2018-03-14T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 969802154.77857 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xa4e8c3ec456107ea67d3075bf9e3df3a75823db0 ) [cmc_rank] => 177 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.019179295031 [volume_24h] => 8561298.4362099 [percent_change_1h] => -0.570079 [percent_change_24h] => 4.86394 [percent_change_7d] => 8.94386 [market_cap] => 18600121.648198 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:07.000Z ) ) ) [177] => stdClass Object ( [id] => 3801 [name] => BORA [symbol] => BORA [slug] => bora [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2019-03-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 671112500 [total_supply] => 1205750000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x26fb86579e371c7aedc461b2ddef0a8628c93d3b ) [cmc_rank] => 178 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0274384614204 [volume_24h] => 1271293.860744 [percent_change_1h] => -0.527155 [percent_change_24h] => 0.978668 [percent_change_7d] => -6.70305 [market_cap] => 18414294.439998 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:11.000Z ) ) ) [178] => stdClass Object ( [id] => 2530 [name] => Fusion [symbol] => FSN [slug] => fusion [num_market_pairs] => 28 [date_added] => 2018-02-16T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 44887066.0087 [total_supply] => 62456822.6487 [platform] => [cmc_rank] => 179 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.40408056154 [volume_24h] => 6512213.8354288 [percent_change_1h] => 1.61773 [percent_change_24h] => 2.36178 [percent_change_7d] => -4.62253 [market_cap] => 18137990.838679 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:06.000Z ) ) ) [179] => stdClass Object ( [id] => 3020 [name] => BHPCoin [symbol] => BHP [slug] => bhp-coin [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2018-08-03T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 100000000 [circulating_supply] => 20177578.18 [total_supply] => 52881277.67 [platform] => [cmc_rank] => 180 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.885462065294 [volume_24h] => 8947696.8033216 [percent_change_1h] => -1.48934 [percent_change_24h] => 7.77765 [percent_change_7d] => 0.131041 [market_cap] => 17866480.047894 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:08.000Z ) ) ) [180] => stdClass Object ( [id] => 3773 [name] => Fetch.ai [symbol] => FET [slug] => fetch [num_market_pairs] => 30 [date_added] => 2019-03-02T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 1152997575 [circulating_supply] => 735666492.47888 [total_supply] => 1152997575 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x1d287cc25dad7ccaf76a26bc660c5f7c8e2a05bd ) [cmc_rank] => 181 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0242479536458 [volume_24h] => 2737612.7343801 [percent_change_1h] => -0.906652 [percent_change_24h] => 1.4016 [percent_change_7d] => 8.59853 [market_cap] => 17838407.008396 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:11.000Z ) ) ) [181] => stdClass Object ( [id] => 541 [name] => Syscoin [symbol] => SYS [slug] => syscoin [num_market_pairs] => 13 [date_added] => 2014-08-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => 888000000 [circulating_supply] => 587362344.3983 [total_supply] => 587362344.3983 [platform] => [cmc_rank] => 182 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:01.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0302582086301 [volume_24h] => 616266.66717015 [percent_change_1h] => 0.146338 [percent_change_24h] => 5.16529 [percent_change_7d] => 14.0328 [market_cap] => 17772532.358268 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:01.000Z ) ) ) [182] => stdClass Object ( [id] => 1785 [name] => Gas [symbol] => GAS [slug] => gas [num_market_pairs] => 53 [date_added] => 2017-07-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 100000000 [circulating_supply] => 10128375.105773 [total_supply] => 17190378 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1376 [name] => Neo [symbol] => NEO [slug] => neo [token_address] => 602c79718b16e442de58778e148d0b1084e3b2dffd5de6b7b16cee7969282de7 ) [cmc_rank] => 183 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.74809732728 [volume_24h] => 14390336.017876 [percent_change_1h] => -0.374218 [percent_change_24h] => 1.16587 [percent_change_7d] => 23.1648 [market_cap] => 17705385.452091 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:04.000Z ) ) ) [183] => stdClass Object ( [id] => 4206 [name] => WINk [symbol] => WIN [slug] => wink-tronbet [num_market_pairs] => 22 [date_added] => 2019-08-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 196500113934 [total_supply] => 999000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1958 [name] => TRON [symbol] => TRX [slug] => tron [token_address] => TLa2f6VPqDgRE67v1736s7bJ8Ray5wYjU7 ) [cmc_rank] => 184 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 8.87735195275E-5 [volume_24h] => 1477783.5335178 [percent_change_1h] => -0.722032 [percent_change_24h] => 1.64206 [percent_change_7d] => 9.42686 [market_cap] => 17444006.701476 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:13.000Z ) ) ) [184] => stdClass Object ( [id] => 1886 [name] => Dent [symbol] => DENT [slug] => dent [num_market_pairs] => 33 [date_added] => 2017-08-12T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 81673941182.736 [total_supply] => 100000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x3597bfd533a99c9aa083587b074434e61eb0a258 ) [cmc_rank] => 185 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.000210845472743 [volume_24h] => 379748.05112293 [percent_change_1h] => -0.48927 [percent_change_24h] => 1.29308 [percent_change_7d] => 5.89752 [market_cap] => 17220580.739458 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:04.000Z ) ) ) [185] => stdClass Object ( [id] => 4862 [name] => DAD [symbol] => DAD [slug] => dad [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2019-10-31T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 66452989.7329 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x5b322514ff727253292637d9054301600c2c81e8 ) [cmc_rank] => 186 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.258372273083 [volume_24h] => 3436113.6192294 [percent_change_1h] => -1.22721 [percent_change_24h] => 1.86333 [percent_change_7d] => 2.15173 [market_cap] => 17169610.010451 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:14.000Z ) ) ) [186] => stdClass Object ( [id] => 3945 [name] => Harmony [symbol] => ONE [slug] => harmony [num_market_pairs] => 25 [date_added] => 2019-06-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 12600000000 [circulating_supply] => 4596807869 [total_supply] => 12600000000 [platform] => [cmc_rank] => 187 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00367402221675 [volume_24h] => 4633286.8861158 [percent_change_1h] => -1.76691 [percent_change_24h] => -0.560897 [percent_change_7d] => -3.72364 [market_cap] => 16888774.236837 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:12.000Z ) ) ) [187] => stdClass Object ( [id] => 1087 [name] => Factom [symbol] => FCT [slug] => factom [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2015-10-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 9203476.4 [total_supply] => 9203476.4 [platform] => [cmc_rank] => 188 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.77680369982 [volume_24h] => 470445.25359909 [percent_change_1h] => -0.0750092 [percent_change_24h] => -1.80975 [percent_change_7d] => -3.14533 [market_cap] => 16352770.918726 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:02.000Z ) ) ) [188] => stdClass Object ( [id] => 99 [name] => Vertcoin [symbol] => VTC [slug] => vertcoin [num_market_pairs] => 10 [date_added] => 2014-01-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => 84000000 [circulating_supply] => 55053747 [total_supply] => 55053747 [platform] => [cmc_rank] => 189 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:01.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.29014629685 [volume_24h] => 403338.04042922 [percent_change_1h] => -3.26416 [percent_change_24h] => -3.18733 [percent_change_7d] => -2.12002 [market_cap] => 15973640.819767 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:01.000Z ) ) ) [189] => stdClass Object ( [id] => 4217 [name] => BOSAGORA [symbol] => BOA [slug] => bosagora [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2019-08-05T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 282119913.73679 [total_supply] => 450000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x746dda2ea243400d5a63e0700f190ab79f06489e ) [cmc_rank] => 190 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0562429867481 [volume_24h] => 710479.97652277 [percent_change_1h] => -0.839887 [percent_change_24h] => 0.0557075 [percent_change_7d] => 0.705904 [market_cap] => 15867266.569674 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:12.000Z ) ) ) [190] => stdClass Object ( [id] => 5117 [name] => Origin Protocol [symbol] => OGN [slug] => origin-protocol [num_market_pairs] => 18 [date_added] => 2020-01-09T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 67096882.02 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x8207c1ffc5b6804f6024322ccf34f29c3541ae26 ) [cmc_rank] => 191 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.234369906154 [volume_24h] => 9494405.4617346 [percent_change_1h] => 2.28538 [percent_change_24h] => 10.4663 [percent_change_7d] => 23.6109 [market_cap] => 15725489.942253 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:14.000Z ) ) ) [191] => stdClass Object ( [id] => 3871 [name] => Newton [symbol] => NEW [slug] => newton [num_market_pairs] => 12 [date_added] => 2019-04-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => 98823661261.46 [circulating_supply] => 20571994592.46 [total_supply] => 98823661261.46 [platform] => [cmc_rank] => 192 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.000763805122709 [volume_24h] => 1436445.1758238 [percent_change_1h] => -0.440647 [percent_change_24h] => 4.99944 [percent_change_7d] => 3.93114 [market_cap] => 15712994.854063 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:11.000Z ) ) ) [192] => stdClass Object ( [id] => 2467 [name] => OriginTrail [symbol] => TRAC [slug] => origintrail [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2018-01-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 268586701.8739 [total_supply] => 500000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xaa7a9ca87d3694b5755f213b5d04094b8d0f0a6f ) [cmc_rank] => 193 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0583697497889 [volume_24h] => 167333.7393843 [percent_change_1h] => -1.4601 [percent_change_24h] => -12.6757 [percent_change_7d] => 50.9146 [market_cap] => 15677338.585006 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:07.000Z ) ) ) [193] => stdClass Object ( [id] => 1923 [name] => Tierion [symbol] => TNT [slug] => tierion [num_market_pairs] => 16 [date_added] => 2017-08-27T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 428481269.49942 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x08f5a9235b08173b7569f83645d2c7fb55e8ccd8 ) [cmc_rank] => 194 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0364525961001 [volume_24h] => 825300.12248484 [percent_change_1h] => -1.00967 [percent_change_24h] => 0.159666 [percent_change_7d] => 0.464565 [market_cap] => 15619254.65352 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:05.000Z ) ) ) [194] => stdClass Object ( [id] => 2874 [name] => Aurora [symbol] => AOA [slug] => aurora [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2018-06-26T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 6542330148.2086 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x9ab165d795019b6d8b3e971dda91071421305e5a ) [cmc_rank] => 195 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0023562551934 [volume_24h] => 635638.0789443 [percent_change_1h] => -1.07118 [percent_change_24h] => 6.15051 [percent_change_7d] => 7.91282 [market_cap] => 15415399.388654 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:08.000Z ) ) ) [195] => stdClass Object ( [id] => 3884 [name] => Function X [symbol] => FX [slug] => function-x [num_market_pairs] => 11 [date_added] => 2019-04-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 1893022625 [circulating_supply] => 219293749.66486 [total_supply] => 378604525.46289 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x8c15ef5b4b21951d50e53e4fbda8298ffad25057 ) [cmc_rank] => 196 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0687676822827 [volume_24h] => 276558.6892141 [percent_change_1h] => -0.53395 [percent_change_24h] => 2.66318 [percent_change_7d] => 13.1641 [market_cap] => 15080322.903535 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:11.000Z ) ) ) [196] => stdClass Object ( [id] => 5034 [name] => Kusama [symbol] => KSM [slug] => kusama [num_market_pairs] => 11 [date_added] => 2019-12-12T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 2519422.2297678 [total_supply] => 9272103.3653875 [platform] => [cmc_rank] => 197 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 5.94489512592 [volume_24h] => 2789450.4654009 [percent_change_1h] => -1.40256 [percent_change_24h] => -10.5342 [percent_change_7d] => -4.07569 [market_cap] => 14977700.933881 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:14.000Z ) ) ) [197] => stdClass Object ( [id] => 2934 [name] => BitKan [symbol] => KAN [slug] => bitkan [num_market_pairs] => 20 [date_added] => 2018-07-30T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 6331770755.5098 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x1410434b0346f5be678d0fb554e5c7ab620f8f4a ) [cmc_rank] => 198 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00232568588708 [volume_24h] => 590901.62535269 [percent_change_1h] => -0.62217 [percent_change_24h] => 1.76355 [percent_change_7d] => 0.744655 [market_cap] => 14725709.886315 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:08.000Z ) ) ) [198] => stdClass Object ( [id] => 258 [name] => Groestlcoin [symbol] => GRS [slug] => groestlcoin [num_market_pairs] => 31 [date_added] => 2014-04-11T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => 105000000 [circulating_supply] => 75194953.887366 [total_supply] => 75194953.887366 [platform] => [cmc_rank] => 199 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:01.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.192273142146 [volume_24h] => 1227679.6149902 [percent_change_1h] => -1.21248 [percent_change_24h] => 0.408997 [percent_change_7d] => 14.0358 [market_cap] => 14457970.057447 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:01.000Z ) ) ) [199] => stdClass Object ( [id] => 5161 [name] => WazirX [symbol] => WRX [slug] => wazirx [num_market_pairs] => 17 [date_added] => 2020-02-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 107404950.0101 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => bnb19cvhgyrxmkw30hlqs9c5lp966drjzyylytl74z ) [cmc_rank] => 200 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.134124164356 [volume_24h] => 8103048.8477501 [percent_change_1h] => -0.863986 [percent_change_24h] => 0.127988 [percent_change_7d] => -2.24191 [market_cap] => 14405599.167803 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:14.000Z ) ) ) [200] => stdClass Object ( [id] => 5015 [name] => HEX [symbol] => HEX [slug] => hex [num_market_pairs] => 24 [date_added] => 2019-12-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 193685830699.11 [total_supply] => 197132781772.84 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x2b591e99afe9f32eaa6214f7b7629768c40eeb39 ) [cmc_rank] => 201 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00401419233512 [volume_24h] => 1922726.83387 [percent_change_1h] => -0.760345 [percent_change_24h] => -2.76757 [percent_change_7d] => -17.7474 [market_cap] => 777492177.01371 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:13.000Z ) ) ) [201] => stdClass Object ( [id] => 5186 [name] => ExtStock Token [symbol] => XT [slug] => extstock-token [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2020-01-29T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 601588625 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xef65887a05415bf6316204b5ffb350d4d1a19bba ) [cmc_rank] => 202 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.788630619875 [volume_24h] => 578.06175259679 [percent_change_1h] => -11.8517 [percent_change_24h] => 15.1549 [percent_change_7d] => 2757.13 [market_cap] => 474431210.2435 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:14.000Z ) ) ) [202] => stdClass Object ( [id] => 3296 [name] => MINDOL [symbol] => MIN [slug] => mindol [num_market_pairs] => 13 [date_added] => 2019-03-29T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 170303575.5 [total_supply] => 240000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x5d64d850c8368008afb39224e92ad0dceff3cf38 ) [cmc_rank] => 203 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 2.51030397829 [volume_24h] => 146851.05421814 [percent_change_1h] => -2.59388 [percent_change_24h] => 8.54799 [percent_change_7d] => -12.6875 [market_cap] => 427513743.09466 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:10.000Z ) ) ) [203] => stdClass Object ( [id] => 5482 [name] => Counos X [symbol] => CCXX [slug] => counos-x [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2020-04-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => 21000000 [circulating_supply] => 17704353 [total_supply] => 18402729 [platform] => [cmc_rank] => 204 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:15.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 20.4034836783 [volume_24h] => 659096.711363 [percent_change_1h] => -0.655271 [percent_change_24h] => 0.283218 [percent_change_7d] => 0.302201 [market_cap] => 361230477.47036 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:15.000Z ) ) ) [204] => stdClass Object ( [id] => 5524 [name] => TNC Coin [symbol] => TNC [slug] => tnc-coin [num_market_pairs] => 25 [date_added] => 2020-05-03T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 1000000000000 [circulating_supply] => 2310424689 [total_supply] => 1000000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x39e743fee400a5d9b36f1167b70c10e8f06440e5 ) [cmc_rank] => 205 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:15.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.151566281944 [volume_24h] => 356480.84614086 [percent_change_1h] => -2.52239 [percent_change_24h] => -15.98 [percent_change_7d] => -40.0466 [market_cap] => 350182479.82335 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:15.000Z ) ) ) [205] => stdClass Object ( [id] => 3085 [name] => INO COIN [symbol] => INO [slug] => ino-coin [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2018-08-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 180003180 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xc9859fccc876e6b4b3c749c5d29ea04f48acb74f ) [cmc_rank] => 206 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.87285240267 [volume_24h] => 438787.54536487 [percent_change_1h] => -1.32515 [percent_change_24h] => 4.17381 [percent_change_7d] => -0.836052 [market_cap] => 337119388.15124 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:09.000Z ) ) ) [206] => stdClass Object ( [id] => 4981 [name] => TAGZ5 [symbol] => TAGZ5 [slug] => tagz5 [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2019-11-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 385818417.34324 [total_supply] => 500000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x4d0425e47ee2d16b94c036715dfcb52a0cebc4dc ) [cmc_rank] => 207 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.729175251895 [volume_24h] => 4193.0238774568 [percent_change_1h] => -0.604355 [percent_change_24h] => -53.5173 [percent_change_7d] => -89.8773 [market_cap] => 281329241.65198 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:14.000Z ) ) ) [207] => stdClass Object ( [id] => 5084 [name] => PlayFuel [symbol] => PLF [slug] => playfuel [num_market_pairs] => 28 [date_added] => 2019-12-30T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 10000000000 [circulating_supply] => 500000000 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xaDA62f7CCd6af6cAcff04ACCBC4f56f3D4FFd4Ef ) [cmc_rank] => 208 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.415546322716 [volume_24h] => 6928809.7828928 [percent_change_1h] => -0.788417 [percent_change_24h] => 0.917187 [percent_change_7d] => 0.221645 [market_cap] => 207773161.358 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:14.000Z ) ) ) [208] => stdClass Object ( [id] => 723 [name] => BitBay [symbol] => BAY [slug] => bitbay [num_market_pairs] => 1 [date_added] => 2014-11-16T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1012146906.1856 [total_supply] => 1012146906.1856 [platform] => [cmc_rank] => 209 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.17939338144 [volume_24h] => 46944.851349591 [percent_change_1h] => -1.01413 [percent_change_24h] => -7.97252 [percent_change_7d] => -17.2142 [market_cap] => 181572456.01468 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:02.000Z ) ) ) [209] => stdClass Object ( [id] => 5031 [name] => MimbleWimbleCoin [symbol] => MWC [slug] => mimblewimblecoin [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2020-02-24T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 20000000 [circulating_supply] => 10281020.65694 [total_supply] => 10556169.65694 [platform] => [cmc_rank] => 210 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 17.1042066933 [volume_24h] => 17165251.21795 [percent_change_1h] => -0.688061 [percent_change_24h] => -2.99133 [percent_change_7d] => -7.67971 [market_cap] => 175848702.3344 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:14.000Z ) ) ) [210] => stdClass Object ( [id] => 3116 [name] => Insight Chain [symbol] => INB [slug] => insight-chain [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2018-08-08T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 349902689.082 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x17aa18a4b64a55abed7fa543f2ba4e91f2dce482 ) [cmc_rank] => 211 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.472875511422 [volume_24h] => 269.84247337934 [percent_change_1h] => -1.40176 [percent_change_24h] => 1.36043 [percent_change_7d] => 1.44729 [market_cap] => 165460413.04758 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:09.000Z ) ) ) [211] => stdClass Object ( [id] => 3144 [name] => ThoreCoin [symbol] => THR [slug] => thorecoin [num_market_pairs] => 1 [date_added] => 2018-08-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 86686.0215 [total_supply] => 100000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x1cb3209d45b2a60b7fbca1ccdbf87f674237a4aa ) [cmc_rank] => 212 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1887.2261471 [volume_24h] => 26283.190700464 [percent_change_1h] => -0.851359 [percent_change_24h] => 1.49593 [percent_change_7d] => 2.73029 [market_cap] => 163596126.36287 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:08.000Z ) ) ) [212] => stdClass Object ( [id] => 911 [name] => Advanced Internet Blocks [symbol] => AIB [slug] => advanced-internet-blocks [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2015-04-30T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => [circulating_supply] => 24213254182.6 [total_supply] => 31413254179.6 [platform] => [cmc_rank] => 213 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:01.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00642882910199 [volume_24h] => 18306.929047229 [percent_change_1h] => 19.2918 [percent_change_24h] => 4.58206 [percent_change_7d] => 18.3015 [market_cap] => 155662873.14298 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:01.000Z ) ) ) [213] => stdClass Object ( [id] => 3607 [name] => VestChain [symbol] => VEST [slug] => vestchain [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2018-11-15T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 8848000000 [total_supply] => 8848000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x37f04d2c3ae075fad5483bb918491f656b12bdb6 ) [cmc_rank] => 214 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0171033150927 [volume_24h] => 101596.57153211 [percent_change_1h] => -0.851349 [percent_change_24h] => 1.16089 [percent_change_7d] => 15.4898 [market_cap] => 151330131.94021 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:11.000Z ) ) ) [214] => stdClass Object ( [id] => 3734 [name] => Elamachain [symbol] => ELAMA [slug] => elamachain [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2019-02-07T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 10000000000 [circulating_supply] => 565933389 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xfb444c1f2b718ddfc385cb8fd9f2d1d776b24668 ) [cmc_rank] => 215 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.248739916121 [volume_24h] => 2069040.3157355 [percent_change_1h] => -0.651458 [percent_change_24h] => -3.29424 [percent_change_7d] => -6.41967 [market_cap] => 140770223.70993 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:10.000Z ) ) ) [215] => stdClass Object ( [id] => 3653 [name] => Baer Chain [symbol] => BRC [slug] => baer-chain [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2018-12-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 580000000 [circulating_supply] => 174000000 [total_supply] => 580000000 [platform] => [cmc_rank] => 216 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.772017041525 [volume_24h] => 38917.587682445 [percent_change_1h] => -0.804731 [percent_change_24h] => 21.0697 [percent_change_7d] => 13.3023 [market_cap] => 134330965.22535 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:10.000Z ) ) ) [216] => stdClass Object ( [id] => 5234 [name] => Metaverse Dualchain Network Architecture [symbol] => DNA [slug] => metaverse-dualchain-network-architecture [num_market_pairs] => 15 [date_added] => 2020-02-15T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 12681839401 [total_supply] => 100000000000 [platform] => [cmc_rank] => 217 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00920436875782 [volume_24h] => 4373225.0087237 [percent_change_1h] => -0.194824 [percent_change_24h] => -4.5651 [percent_change_7d] => -35.3648 [market_cap] => 116728326.37426 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:14.000Z ) ) ) [217] => stdClass Object ( [id] => 4257 [name] => Bitball Treasure [symbol] => BTRS [slug] => bitball-treasure [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2019-11-04T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 1000000 [circulating_supply] => 450000 [total_supply] => 1000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x73c9275c3a2dd84b5741fd59aebf102c91eb033f ) [cmc_rank] => 218 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 223.106924452 [volume_24h] => 908.74066314494 [percent_change_1h] => -0.603655 [percent_change_24h] => 1.61892 [percent_change_7d] => 10.8158 [market_cap] => 100398116.0034 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:13.000Z ) ) ) [218] => stdClass Object ( [id] => 3914 [name] => GlitzKoin [symbol] => GTN [slug] => glitzkoin [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2019-05-07T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 247499427.9096 [total_supply] => 998999327.9096 [platform] => stdClass Object ( [id] => 512 [name] => Stellar [symbol] => XLM [slug] => stellar [token_address] => GARFMAHQM4JDI55SK2FGEPLOZU7BTEODS3Y5QNT3VMQQIU3WV2HTBA46 ) [cmc_rank] => 219 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.399711759159 [volume_24h] => 1311868.6838914 [percent_change_1h] => -0.99297 [percent_change_24h] => -0.256088 [percent_change_7d] => -1.45546 [market_cap] => 98928431.720592 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:12.000Z ) ) ) [219] => stdClass Object ( [id] => 5336 [name] => Homeros [symbol] => HMR [slug] => homeros [num_market_pairs] => 12 [date_added] => 2020-03-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 10000000000 [circulating_supply] => 214488955 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xB1A30851E3f7d841b231B086479608e17198363A ) [cmc_rank] => 220 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:15.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.449997641734 [volume_24h] => 1428525.0001013 [percent_change_1h] => -0.655073 [percent_change_24h] => 4.8953 [percent_change_7d] => 3.31871 [market_cap] => 96519523.92799 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:15.000Z ) ) ) [220] => stdClass Object ( [id] => 3873 [name] => botXcoin [symbol] => BOTX [slug] => botxcoin [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2019-04-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1632102305 [total_supply] => 5000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xEF19F4E48830093Ce5bC8b3Ff7f903A0AE3E9Fa1 ) [cmc_rank] => 221 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0588390200528 [volume_24h] => 210992.97303088 [percent_change_1h] => -0.576149 [percent_change_24h] => 1.52166 [percent_change_7d] => 11.1096 [market_cap] => 96031300.252116 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:11.000Z ) ) ) [221] => stdClass Object ( [id] => 2027 [name] => Cryptonex [symbol] => CNX [slug] => cryptonex [num_market_pairs] => 11 [date_added] => 2017-10-07T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => 210000000 [circulating_supply] => 55686328.961925 [total_supply] => 107135053.92192 [platform] => [cmc_rank] => 222 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.71640887507 [volume_24h] => 1336068.001203 [percent_change_1h] => -0.775307 [percent_change_24h] => 0.573557 [percent_change_7d] => -1.04934 [market_cap] => 95580509.250316 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:04.000Z ) ) ) [222] => stdClass Object ( [id] => 5280 [name] => Bloomzed Token [symbol] => BZT [slug] => bloomzed-token [num_market_pairs] => 13 [date_added] => 2020-03-09T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 20000000 [total_supply] => 100000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x0d5516103752b3954d95621f470a8261151da2e4 ) [cmc_rank] => 223 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 4.64580541463 [volume_24h] => 473803.80586358 [percent_change_1h] => -0.832018 [percent_change_24h] => 0.195913 [percent_change_7d] => -2.08149 [market_cap] => 92916108.2926 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:14.000Z ) ) ) [223] => stdClass Object ( [id] => 2165 [name] => ERC20 [symbol] => ERC20 [slug] => erc20 [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2017-11-09T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1126570973.7552 [total_supply] => 12999999996.04 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xc3761eb917cd790b30dad99f6cc5b4ff93c4f9ea ) [cmc_rank] => 224 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0725359544744 [volume_24h] => 94221.531175375 [percent_change_1h] => -2.21676 [percent_change_24h] => -1.34681 [percent_change_7d] => 35.6555 [market_cap] => 81716900.864491 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:04.000Z ) ) ) [224] => stdClass Object ( [id] => 2349 [name] => Mixin [symbol] => XIN [slug] => mixin [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2018-01-09T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 1000000 [circulating_supply] => 515898.85964711 [total_supply] => 1000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xa974c709cfb4566686553a20790685a47aceaa33 ) [cmc_rank] => 225 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 157.244243407 [volume_24h] => 4497564.7872584 [percent_change_1h] => -1.13736 [percent_change_24h] => -1.72828 [percent_change_7d] => 4.21172 [market_cap] => 81122125.859743 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:05.000Z ) ) ) [225] => stdClass Object ( [id] => 4747 [name] => Velas [symbol] => VLX [slug] => velas [num_market_pairs] => 10 [date_added] => 2019-10-03T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1342809240.7987 [total_supply] => 2073891831.4987 [platform] => [cmc_rank] => 226 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0560007000878 [volume_24h] => 933969.58716837 [percent_change_1h] => -0.991836 [percent_change_24h] => -0.587429 [percent_change_7d] => 8.5228 [market_cap] => 75198257.569096 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:13.000Z ) ) ) [226] => stdClass Object ( [id] => 4122 [name] => Counos Coin [symbol] => CCA [slug] => counos-coin [num_market_pairs] => 1 [date_added] => 2019-12-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => 21000000 [circulating_supply] => 14848323.5467 [total_supply] => 16986059.7247 [platform] => [cmc_rank] => 227 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 4.92145757791 [volume_24h] => 293924.21092555 [percent_change_1h] => -0.557923 [percent_change_24h] => 0.0938328 [percent_change_7d] => -0.189486 [market_cap] => 73075394.438166 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:12.000Z ) ) ) [227] => stdClass Object ( [id] => 2319 [name] => QCash [symbol] => QC [slug] => qcash [num_market_pairs] => 85 [date_added] => 2019-12-12T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 10000000000 [circulating_supply] => 460000200 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1684 [name] => Qtum [symbol] => QTUM [slug] => qtum [token_address] => f2033ede578e17fa6231047265010445bca8cf1c ) [cmc_rank] => 228 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.141208507714 [volume_24h] => 389522664.7869 [percent_change_1h] => -0.727099 [percent_change_24h] => 0.23859 [percent_change_7d] => 0.0111897 [market_cap] => 64955941.790142 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:05.000Z ) ) ) [228] => stdClass Object ( [id] => 5560 [name] => Idea Chain Coin [symbol] => ICH [slug] => idea-chain-coin [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2020-05-11T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 55000000 [circulating_supply] => 21252304 [total_supply] => 55000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xf8483E2d6560585C02D46bF7B3186Bf154a96166 ) [cmc_rank] => 229 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:15.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 2.86328853339 [volume_24h] => 455475.875666 [percent_change_1h] => -2.30434 [percent_change_24h] => -17.8688 [percent_change_7d] => 20.1174 [market_cap] => 60851478.351318 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:15.000Z ) ) ) [229] => stdClass Object ( [id] => 5087 [name] => CRYPTOBUCKS [symbol] => CBUCKS [slug] => cryptobucks [num_market_pairs] => 11 [date_added] => 2020-01-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 10000000000 [circulating_supply] => 3932008737.83 [total_supply] => 8534139361.3 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x0d2BB9D68dD4451A09ec94C05E20Bd395022bd8e ) [cmc_rank] => 230 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0154746722815 [volume_24h] => 356026.87707864 [percent_change_1h] => 0.508711 [percent_change_24h] => -7.68521 [percent_change_7d] => -10.0598 [market_cap] => 60846546.625914 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:14.000Z ) ) ) [230] => stdClass Object ( [id] => 4049 [name] => Bitbook Gambling [symbol] => BXK [slug] => bitbook-gambling [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2019-06-24T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 357687491.4 [total_supply] => 730756054.4 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xeb6985acd6d0cbff60b88032b0b29ac1d9d66a1b ) [cmc_rank] => 231 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.165786683308 [volume_24h] => 206573.68078872 [percent_change_1h] => -0.797383 [percent_change_24h] => 3.00039 [percent_change_7d] => 38.1228 [market_cap] => 59299822.859965 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:12.000Z ) ) ) [231] => stdClass Object ( [id] => 4268 [name] => NewYork Exchange [symbol] => NYE [slug] => newyork-exchange [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2019-08-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 600000000 [circulating_supply] => 6290105.8669 [total_supply] => 373393610.787 [platform] => [cmc_rank] => 232 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 9.32292580002 [volume_24h] => 1949549.8729031 [percent_change_1h] => -4.62195 [percent_change_24h] => -0.199049 [percent_change_7d] => 0.532394 [market_cap] => 58642190.271379 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:13.000Z ) ) ) [232] => stdClass Object ( [id] => 3987 [name] => Beldex [symbol] => BDX [slug] => beldex [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2019-06-07T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 980222595 [total_supply] => 1400222610.4674 [platform] => [cmc_rank] => 233 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0590870091202 [volume_24h] => 184425.97317338 [percent_change_1h] => -0.454354 [percent_change_24h] => -5.33105 [percent_change_7d] => -7.5051 [market_cap] => 57918421.410591 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:12.000Z ) ) ) [233] => stdClass Object ( [id] => 5279 [name] => Sologenic [symbol] => SOLO [slug] => sologenic [num_market_pairs] => 16 [date_added] => 2020-03-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 400000000 [circulating_supply] => 200001808 [total_supply] => 399997708.8507 [platform] => stdClass Object ( [id] => 52 [name] => XRP [symbol] => XRP [slug] => xrp [token_address] => ) [cmc_rank] => 234 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.289197846529 [volume_24h] => 2506603.2731308 [percent_change_1h] => 1.10892 [percent_change_24h] => 5.68038 [percent_change_7d] => 16.5994 [market_cap] => 57840092.175507 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:14.000Z ) ) ) [234] => stdClass Object ( [id] => 2585 [name] => Centrality [symbol] => CENNZ [slug] => centrality [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2018-03-13T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 851103804.57651 [total_supply] => 1200000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x1122b6a0e00dce0563082b6e2953f3a943855c1f ) [cmc_rank] => 235 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0664292916808 [volume_24h] => 188049.52085248 [percent_change_1h] => -2.24129 [percent_change_24h] => -6.7355 [percent_change_7d] => -22.8655 [market_cap] => 56538222.884852 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:06.000Z ) ) ) [235] => stdClass Object ( [id] => 3966 [name] => BitcoinHD [symbol] => BHD [slug] => bitcoinhd [num_market_pairs] => 11 [date_added] => 2019-05-27T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 21000000 [circulating_supply] => 6083016.35 [total_supply] => 6339465 [platform] => [cmc_rank] => 236 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 8.49117830079 [volume_24h] => 3577790.5765733 [percent_change_1h] => -0.515546 [percent_change_24h] => 0.141687 [percent_change_7d] => 2.79139 [market_cap] => 51651976.434471 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:12.000Z ) ) ) [236] => stdClass Object ( [id] => 4644 [name] => Poseidon Network [symbol] => QQQ [slug] => poseidon-network [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2019-09-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 2152875407.6 [total_supply] => 21000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x2822f6D1B2f41F93f33d937bc7d84A8Dfa4f4C21 ) [cmc_rank] => 237 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0220086280294 [volume_24h] => 18037.869051924 [percent_change_1h] => -2.97041 [percent_change_24h] => -4.8408 [percent_change_7d] => -22.022 [market_cap] => 47381834.039511 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:13.000Z ) ) ) [237] => stdClass Object ( [id] => 3772 [name] => STEM CELL COIN [symbol] => SCC [slug] => stem-cell-coin [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2019-03-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 5000000000 [circulating_supply] => 320658118 [total_supply] => 5000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1376 [name] => Neo [symbol] => NEO [slug] => neo [token_address] => 323571cfc42a40d48d64832a7da594039fbac76a ) [cmc_rank] => 238 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.143582408938 [volume_24h] => 585472.7539848 [percent_change_1h] => -0.99091 [percent_change_24h] => 1.23583 [percent_change_7d] => 0.330429 [market_cap] => 46040865.027965 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:11.000Z ) ) ) [238] => stdClass Object ( [id] => 4967 [name] => Joule [symbol] => JUL [slug] => joule [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2019-11-26T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1010499999 [total_supply] => 200000000000 [platform] => [cmc_rank] => 239 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0452301524712 [volume_24h] => 0 [percent_change_1h] => 0 [percent_change_24h] => 0 [percent_change_7d] => -3.2685E-13 [market_cap] => 45705069.026917 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:14.000Z ) ) ) [239] => stdClass Object ( [id] => 372 [name] => Bytecoin [symbol] => BCN [slug] => bytecoin-bcn [num_market_pairs] => 15 [date_added] => 2014-06-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => 184470000000 [circulating_supply] => 184066828814.06 [total_supply] => 184066828814.06 [platform] => [cmc_rank] => 240 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:01.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.000246336128278 [volume_24h] => 44345.525915564 [percent_change_1h] => 0.14429 [percent_change_24h] => 2.37624 [percent_change_7d] => -1.1117 [market_cap] => 45342309.954465 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:01.000Z ) ) ) [240] => stdClass Object ( [id] => 268 [name] => WhiteCoin [symbol] => XWC [slug] => whitecoin [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2014-04-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 250183629.19257 [total_supply] => 250183629.19257 [platform] => [cmc_rank] => 241 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:01.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.179067481098 [volume_24h] => 3534317.3865565 [percent_change_1h] => -2.15447 [percent_change_24h] => 1.27486 [percent_change_7d] => 0.0257691 [market_cap] => 44799752.29147 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:01.000Z ) ) ) [241] => stdClass Object ( [id] => 5070 [name] => Tap [symbol] => XTP [slug] => tap [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2019-12-24T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 518802335 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x6368e1E18c4C419DDFC608A0BEd1ccb87b9250fc ) [cmc_rank] => 242 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0837687404122 [volume_24h] => 433699.61915049 [percent_change_1h] => -1.14447 [percent_change_24h] => 2.82973 [percent_change_7d] => -3.6538 [market_cap] => 43459418.125858 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:13.000Z ) ) ) [242] => stdClass Object ( [id] => 2842 [name] => Bankera [symbol] => BNK [slug] => bankera [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2018-06-04T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 24618912107.743 [total_supply] => 25000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xc80c5e40220172b36adee2c951f26f2a577810c5 ) [cmc_rank] => 243 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00175992519888 [volume_24h] => 11742.237117779 [percent_change_1h] => -1.54452 [percent_change_24h] => 0.720648 [percent_change_7d] => 0.886334 [market_cap] => 43327443.787428 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:07.000Z ) ) ) [243] => stdClass Object ( [id] => 3519 [name] => Breezecoin [symbol] => BRZE [slug] => breezecoin [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2018-10-29T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 200000000 [circulating_supply] => 100000000 [total_supply] => 200000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x77c07555af5ffdc946fb47ce15ea68620e4e7170 ) [cmc_rank] => 244 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.42456526071 [volume_24h] => 377696.37612841 [percent_change_1h] => -0.961545 [percent_change_24h] => -0.179794 [percent_change_7d] => -1.04587 [market_cap] => 42456526.071 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:10.000Z ) ) ) [244] => stdClass Object ( [id] => 1681 [name] => PRIZM [symbol] => PZM [slug] => prizm [num_market_pairs] => 24 [date_added] => 2017-05-19T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1630664464.56 [total_supply] => 6000000000 [platform] => [cmc_rank] => 245 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0259671650376 [volume_24h] => 653374.0032641 [percent_change_1h] => 0.909975 [percent_change_24h] => 5.9628 [percent_change_7d] => 11.369 [market_cap] => 42343733.272179 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:04.000Z ) ) ) [245] => stdClass Object ( [id] => 4005 [name] => Tratin [symbol] => TRAT [slug] => tratin [num_market_pairs] => 1 [date_added] => 2019-06-11T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 112002966735.04 [total_supply] => 144287391827.44 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x3eb55d5b22ee0f9b03d59b4994c5ae7fe811be92 ) [cmc_rank] => 246 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.000365924301176 [volume_24h] => 163.20022388675 [percent_change_1h] => -0.604355 [percent_change_24h] => -68.8876 [percent_change_7d] => -4.88451 [market_cap] => 40984607.332157 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:12.000Z ) ) ) [246] => stdClass Object ( [id] => 5113 [name] => inSure [symbol] => SURE [slug] => insure [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2020-01-07T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 88000000000 [circulating_supply] => 3553964973.7924 [total_supply] => 88000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xb5a4ac5b04e777230ba3381195eff6a60c3934f2 ) [cmc_rank] => 247 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.011349958078 [volume_24h] => 39209.507283554 [percent_change_1h] => -0.632621 [percent_change_24h] => 29.8238 [percent_change_7d] => 4.3503 [market_cap] => 40337353.463224 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:14.000Z ) ) ) [247] => stdClass Object ( [id] => 2649 [name] => DeviantCoin [symbol] => DEV [slug] => deviantcoin [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2018-04-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => 88000000 [circulating_supply] => 27358943.363461 [total_supply] => 27358944.363461 [platform] => [cmc_rank] => 248 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.44797474726 [volume_24h] => 591073.20735031 [percent_change_1h] => 73.5841 [percent_change_24h] => 34.1781 [percent_change_7d] => 82.2984 [market_cap] => 39615059.102009 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:07.000Z ) ) ) [248] => stdClass Object ( [id] => 3415 [name] => Buggyra Coin Zero [symbol] => BCZERO [slug] => buggyra-coin-zero [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2018-10-09T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 2010775988.46 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xd45247c07379d94904e0a87b4481f0a1ddfa0c64 ) [cmc_rank] => 249 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.01722006133 [volume_24h] => 2442.016305994 [percent_change_1h] => -0.731163 [percent_change_24h] => 1.60048 [percent_change_7d] => 2.98854 [market_cap] => 34625685.842173 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:09.000Z ) ) ) [249] => stdClass Object ( [id] => 5548 [name] => Massnet [symbol] => MASS [slug] => massnet [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2020-05-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 206438400 [circulating_supply] => 73971237.637658 [total_supply] => 73971237.637658 [platform] => [cmc_rank] => 250 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:15.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.44490966213 [volume_24h] => 5494854.0184107 [percent_change_1h] => -1.03514 [percent_change_24h] => -8.12167 [percent_change_7d] => -14.2133 [market_cap] => 32910518.344708 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:15.000Z ) ) ) [250] => stdClass Object ( [id] => 4360 [name] => FABRK [symbol] => FAB [slug] => fabrk [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2019-09-12T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 4794443396.5564 [total_supply] => 55000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x12683dc9eec95a5f742d40206e73319e6b9d8a91 ) [cmc_rank] => 251 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00685075987299 [volume_24h] => 474496.65636768 [percent_change_1h] => -0.750789 [percent_change_24h] => 2.48679 [percent_change_7d] => 0.671275 [market_cap] => 32845580.43445 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:12.000Z ) ) ) [251] => stdClass Object ( [id] => 5221 [name] => Handshake [symbol] => HNS [slug] => handshake [num_market_pairs] => 13 [date_added] => 2020-02-22T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 2040000000 [circulating_supply] => 276429483.49482 [total_supply] => 276429483.49482 [platform] => [cmc_rank] => 252 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:15.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.11405177105 [volume_24h] => 4652992.0584459 [percent_change_1h] => -0.0820842 [percent_change_24h] => 2.34871 [percent_change_7d] => -11.933 [market_cap] => 31527272.163021 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:15.000Z ) ) ) [252] => stdClass Object ( [id] => 3609 [name] => CWV Chain [symbol] => CWV [slug] => cwv-chain [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2018-11-16T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 3540912310.9992 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xed494c9e2f8e34e53bdd0ea9b4d80305cb15c5c2 ) [cmc_rank] => 253 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00870039457767 [volume_24h] => 18173.734987161 [percent_change_1h] => -0.892415 [percent_change_24h] => -2.75962 [percent_change_7d] => 309.94 [market_cap] => 30807334.270622 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:10.000Z ) ) ) [253] => stdClass Object ( [id] => 3224 [name] => Qubitica [symbol] => QBIT [slug] => qubitica [num_market_pairs] => 13 [date_added] => 2018-08-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 808674.9028 [total_supply] => 10000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x1602af2C782cC03F9241992E243290Fccf73Bb13 ) [cmc_rank] => 254 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 37.2336145668 [volume_24h] => 190591.45088942 [percent_change_1h] => -0.781939 [percent_change_24h] => 1.80022 [percent_change_7d] => 7.6851 [market_cap] => 30109889.6407 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:09.000Z ) ) ) [254] => stdClass Object ( [id] => 3063 [name] => Vitae [symbol] => VITAE [slug] => vitae [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2018-08-14T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => 100000000 [circulating_supply] => 19471178.434822 [total_supply] => 19731055.979569 [platform] => [cmc_rank] => 255 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.48668380313 [volume_24h] => 378343.86003284 [percent_change_1h] => -0.68644 [percent_change_24h] => 2.52763 [percent_change_7d] => -2.08898 [market_cap] => 28947485.606904 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:08.000Z ) ) ) [255] => stdClass Object ( [id] => 5277 [name] => SynchroBitcoin [symbol] => SNB [slug] => synchrobitcoin [num_market_pairs] => 10 [date_added] => 2020-03-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 70542434.5 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x179e31fb25e433441a2839389a7b8ec9c4654b7b ) [cmc_rank] => 256 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:15.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.410282782328 [volume_24h] => 147506.63957352 [percent_change_1h] => -0.389475 [percent_change_24h] => 2.32639 [percent_change_7d] => -4.7468 [market_cap] => 28942346.298851 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:15.000Z ) ) ) [256] => stdClass Object ( [id] => 3737 [name] => BTU Protocol [symbol] => BTU [slug] => btu-protocol [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2019-02-11T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 100000000 [circulating_supply] => 90014990.603047 [total_supply] => 100000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xb683d83a532e2cb7dfa5275eed3698436371cc9f ) [cmc_rank] => 257 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.320308304223 [volume_24h] => 308614.70141687 [percent_change_1h] => -1.59817 [percent_change_24h] => -0.281825 [percent_change_7d] => 8.96008 [market_cap] => 28832548.994711 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:11.000Z ) ) ) [257] => stdClass Object ( [id] => 4064 [name] => USDK [symbol] => USDK [slug] => usdk [num_market_pairs] => 39 [date_added] => 2019-07-29T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 28600072 [total_supply] => 28600072 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x1c48f86ae57291f7686349f12601910bd8d470bb ) [cmc_rank] => 258 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.00105818258 [volume_24h] => 78206184.635507 [percent_change_1h] => -0.725055 [percent_change_24h] => 0.247062 [percent_change_7d] => 0.291563 [market_cap] => 28630336.097977 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:12.000Z ) ) ) [258] => stdClass Object ( [id] => 3364 [name] => PLATINCOIN [symbol] => PLC [slug] => platincoin [num_market_pairs] => 14 [date_added] => 2018-10-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 5001073 [total_supply] => 600416151.63973 [platform] => [cmc_rank] => 259 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 5.27577789665 [volume_24h] => 634788.5128008 [percent_change_1h] => 0.110073 [percent_change_24h] => 0.00583314 [percent_change_7d] => 0.593053 [market_cap] => 26384550.392933 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:10.000Z ) ) ) [259] => stdClass Object ( [id] => 2907 [name] => Karatgold Coin [symbol] => KBC [slug] => karatgold-coin [num_market_pairs] => 25 [date_added] => 2018-07-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 4590051602.7086 [total_supply] => 12000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xf3586684107ce0859c44aa2b2e0fb8cd8731a15a ) [cmc_rank] => 260 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00572761636506 [volume_24h] => 3578904.7891679 [percent_change_1h] => -0.0383949 [percent_change_24h] => 0.448762 [percent_change_7d] => 38.2165 [market_cap] => 26290054.676144 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:07.000Z ) ) ) [260] => stdClass Object ( [id] => 4113 [name] => UNI COIN [symbol] => UNI [slug] => uni-coin [num_market_pairs] => 1 [date_added] => 2019-07-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 60009414.236682 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xe6877ea9c28fbdec631ffbc087956d0023a76bf2 ) [cmc_rank] => 261 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.431557244284 [volume_24h] => 0 [percent_change_1h] => 2.84217E-14 [percent_change_24h] => -7.10543E-14 [percent_change_7d] => 2.05862 [market_cap] => 25897497.43908 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:11.000Z ) ) ) [261] => stdClass Object ( [id] => 3673 [name] => BitMax Token [symbol] => BTMX [slug] => bitmax-token [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2019-01-08T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 660615274 [total_supply] => 780615274 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xcca0c9c383076649604ee31b20248bc04fdf61ca ) [cmc_rank] => 262 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0391196372727 [volume_24h] => 2545903.2801725 [percent_change_1h] => -1.60835 [percent_change_24h] => 1.85625 [percent_change_7d] => 1.91942 [market_cap] => 25843029.895685 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:11.000Z ) ) ) [262] => stdClass Object ( [id] => 2943 [name] => Rocket Pool [symbol] => RPL [slug] => rocket-pool [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2018-07-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 10279742.404182 [total_supply] => 17922514.606585 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xb4efd85c19999d84251304bda99e90b92300bd93 ) [cmc_rank] => 263 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 2.44370487808 [volume_24h] => 637894.98716298 [percent_change_1h] => -0.532462 [percent_change_24h] => 0.632068 [percent_change_7d] => -29.4755 [market_cap] => 25120656.658504 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:08.000Z ) ) ) [263] => stdClass Object ( [id] => 3664 [name] => AgaveCoin [symbol] => AGVC [slug] => agavecoin [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2019-01-04T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 390619593 [total_supply] => 35000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x8b79656FC38a04044E495e22fAD747126ca305C4 ) [cmc_rank] => 264 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0640034757696 [volume_24h] => 40926.533353452 [percent_change_1h] => -0.60633 [percent_change_24h] => 1.96758 [percent_change_7d] => 8.86385 [market_cap] => 25001011.655707 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:12.000Z ) ) ) [264] => stdClass Object ( [id] => 5060 [name] => XeniosCoin [symbol] => XNC [slug] => xenioscoin [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2019-12-19T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 110000000 [circulating_supply] => 76126815.455599 [total_supply] => 100341348 [platform] => [cmc_rank] => 265 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.32522321071 [volume_24h] => 166524.70338788 [percent_change_1h] => -0.82569 [percent_change_24h] => 1.5144 [percent_change_7d] => 2.50812 [market_cap] => 24758207.343598 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:13.000Z ) ) ) [265] => stdClass Object ( [id] => 3840 [name] => 1irstcoin [symbol] => FST [slug] => 1irstcoin [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2019-04-08T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 36274967.078907 [total_supply] => 100000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x310c93dfc1c5e34cdf51678103f63c41762089cd ) [cmc_rank] => 266 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.676053009294 [volume_24h] => 43739.955865195 [percent_change_1h] => -1.25022 [percent_change_24h] => 0.0221893 [percent_change_7d] => 12.0439 [market_cap] => 24523800.655736 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:11.000Z ) ) ) [266] => stdClass Object ( [id] => 2324 [name] => BigONE Token [symbol] => ONE [slug] => bigone-token [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2017-12-30T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 13508522147.21 [circulating_supply] => 9449081034 [total_supply] => 13234586652 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x0396340f16bbec973280ab053efc3f208fa37795 ) [cmc_rank] => 267 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00257616114623 [volume_24h] => 2776760.4450822 [percent_change_1h] => -0.0739984 [percent_change_24h] => 1.16974 [percent_change_7d] => 5.58722 [market_cap] => 24342355.42737 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:06.000Z ) ) ) [267] => stdClass Object ( [id] => 1004 [name] => Hellenic Coin [symbol] => HNC [slug] => helleniccoin [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2015-07-21T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => [circulating_supply] => 69651828 [total_supply] => 69651828 [platform] => [cmc_rank] => 268 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.317031176547 [volume_24h] => 490610.26767606 [percent_change_1h] => -0.500914 [percent_change_24h] => 8.18604 [percent_change_7d] => 21.9573 [market_cap] => 22081800.979489 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:02.000Z ) ) ) [268] => stdClass Object ( [id] => 2298 [name] => Dynamic Trading Rights [symbol] => DTR [slug] => dynamic-trading-rights [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2017-12-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1553642014 [total_supply] => 2567892014 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xd234bf2410a0009df9c3c63b610c09738f18ccd7 ) [cmc_rank] => 269 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0137652745973 [volume_24h] => 21654.159291714 [percent_change_1h] => -0.671958 [percent_change_24h] => 1.19656 [percent_change_7d] => 2.90449 [market_cap] => 21386308.948612 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:04.000Z ) ) ) [269] => stdClass Object ( [id] => 3666 [name] => Ultiledger [symbol] => ULT [slug] => ultiledger [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2019-01-07T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1284728293.7869 [total_supply] => 4500000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xe884cc2795b9c45beeac0607da9539fd571ccf85 ) [cmc_rank] => 270 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0164844000801 [volume_24h] => 1369304.9520102 [percent_change_1h] => 0.299591 [percent_change_24h] => 3.07804 [percent_change_7d] => 3.69135 [market_cap] => 21177975.189008 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:11.000Z ) ) ) [270] => stdClass Object ( [id] => 4157 [name] => THORChain [symbol] => RUNE [slug] => thorchain [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2019-07-23T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 158432088.34333 [total_supply] => 500000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => bnb1e4q8whcufp6d72w8nwmpuhxd96r4n0fstegyuy ) [cmc_rank] => 271 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.132421834746 [volume_24h] => 194938.18694182 [percent_change_1h] => -1.18349 [percent_change_24h] => 1.57775 [percent_change_7d] => 14.0188 [market_cap] => 20979867.821065 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:12.000Z ) ) ) [271] => stdClass Object ( [id] => 3916 [name] => ThoreNext [symbol] => THX [slug] => thorenext [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2019-05-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 210000000 [circulating_supply] => 21652254 [total_supply] => 210000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xf08c68bd5f4194d994fd70726746bf529ee5a617 ) [cmc_rank] => 272 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.940697688155 [volume_24h] => 9027.1985513727 [percent_change_1h] => -30.3513 [percent_change_24h] => 2.12925 [percent_change_7d] => -23.1504 [market_cap] => 20368225.281145 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:11.000Z ) ) ) [272] => stdClass Object ( [id] => 3795 [name] => ZEON [symbol] => ZEON [slug] => zeon [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2019-03-15T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 25631716490.214 [total_supply] => 50000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xe5b826ca2ca02f09c1725e9bd98d9a8874c30532 ) [cmc_rank] => 273 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.000794181356734 [volume_24h] => 82542.299765086 [percent_change_1h] => 2.95509 [percent_change_24h] => 8.22395 [percent_change_7d] => 1.01255 [market_cap] => 20356231.377619 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:11.000Z ) ) ) [273] => stdClass Object ( [id] => 2444 [name] => CRYPTO20 [symbol] => C20 [slug] => c20 [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2018-01-22T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 40307602.559167 [total_supply] => 40656081.980167 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x26e75307fc0c021472feb8f727839531f112f317 ) [cmc_rank] => 274 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.502561437043 [volume_24h] => 2310.9514801878 [percent_change_1h] => -0.700109 [percent_change_24h] => -0.555665 [percent_change_7d] => 2.60415 [market_cap] => 20257046.665893 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:07.000Z ) ) ) [274] => stdClass Object ( [id] => 3344 [name] => Ecoreal Estate [symbol] => ECOREAL [slug] => ecoreal-estate [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2018-09-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 208919604.6268 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xb052f8a33d8bb068414eade06af6955199f9f010 ) [cmc_rank] => 275 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0967846474624 [volume_24h] => 1035.690133016 [percent_change_1h] => -0.600747 [percent_change_24h] => 1.90103 [percent_change_7d] => -2.79791 [market_cap] => 20220210.281789 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:09.000Z ) ) ) [275] => stdClass Object ( [id] => 4842 [name] => Folgory Coin [symbol] => FLG [slug] => folgory-coin [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2019-11-26T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 15872257.83228 [total_supply] => 100000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x5e040aC72140F0617bC24aB7134c0C6eCae0e965 ) [cmc_rank] => 276 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.23344911194 [volume_24h] => 499529.48910783 [percent_change_1h] => -36.6141 [percent_change_24h] => -34.0729 [percent_change_7d] => -58.2735 [market_cap] => 19577622.327708 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:13.000Z ) ) ) [276] => stdClass Object ( [id] => 45 [name] => CasinoCoin [symbol] => CSC [slug] => casinocoin [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2018-01-16T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 39937734862.127 [total_supply] => 39999989984.25 [platform] => [cmc_rank] => 277 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:01.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.000482018549776 [volume_24h] => 194424.86683681 [percent_change_1h] => -5.16071 [percent_change_24h] => -21.6362 [percent_change_7d] => 19.1513 [market_cap] => 19250729.039581 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:01.000Z ) ) ) [277] => stdClass Object ( [id] => 3791 [name] => Jewel [symbol] => JWL [slug] => jewel [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2019-03-13T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 54710245 [total_supply] => 300000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x8275ebf521dc217aa79c88132017a5bcef001dd9 ) [cmc_rank] => 278 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.347155868554 [volume_24h] => 356.86265035085 [percent_change_1h] => 2.21553 [percent_change_24h] => 5.34325 [percent_change_7d] => 7.1984 [market_cap] => 18992982.621777 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:11.000Z ) ) ) [278] => stdClass Object ( [id] => 4067 [name] => Cryptoindex.com 100 [symbol] => CIX100 [slug] => cryptoindex-com-100 [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2019-07-04T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 62409479.632261 [total_supply] => 300000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x6393e822874728f8afa7e1c9944e417d37ca5878 ) [cmc_rank] => 279 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.297207740948 [volume_24h] => 17861.008009515 [percent_change_1h] => -0.745805 [percent_change_24h] => -0.0109178 [percent_change_7d] => -12.3795 [market_cap] => 18548580.455245 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:12.000Z ) ) ) [279] => stdClass Object ( [id] => 5009 [name] => LuckySevenToken [symbol] => LST [slug] => luckyseventoken [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2019-12-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 65590200 [total_supply] => 8000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x6b9F1F092E0B10015a4391A80cD3E6B6cefD1728 ) [cmc_rank] => 280 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.272128223393 [volume_24h] => 2172445.8708097 [percent_change_1h] => -0.696944 [percent_change_24h] => 0.946126 [percent_change_7d] => -1.43822 [market_cap] => 17848944.597992 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:13.000Z ) ) ) [280] => stdClass Object ( [id] => 3788 [name] => NEXT [symbol] => NET [slug] => next [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2019-03-11T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 40491818.444156 [total_supply] => 116503818.44416 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xF29226914595052a04F5AFbe6410D0C3eD707548 ) [cmc_rank] => 281 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.438658608836 [volume_24h] => 620595.08626193 [percent_change_1h] => 0.226336 [percent_change_24h] => -1.12486 [percent_change_7d] => 0.688165 [market_cap] => 17762084.747953 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:10.000Z ) ) ) [281] => stdClass Object ( [id] => 3974 [name] => Bitcoin 2 [symbol] => BTC2 [slug] => bitcoin2 [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2019-05-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 21000000 [circulating_supply] => 17356434.195 [total_supply] => 17356434.195 [platform] => [cmc_rank] => 282 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.00922677994 [volume_24h] => 1775.1456575266 [percent_change_1h] => -1.00354 [percent_change_24h] => -1.67107 [percent_change_7d] => 7.10493 [market_cap] => 17516578.19386 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:12.000Z ) ) ) [282] => stdClass Object ( [id] => 4220 [name] => General Attention Currency [symbol] => XAC [slug] => general-attention-currency [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2019-08-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 10000000 [total_supply] => 150000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xde4c5a791913838027a2185709e98c5c6027ea63 ) [cmc_rank] => 283 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.73271072105 [volume_24h] => 15.98358148029 [percent_change_1h] => -0.851359 [percent_change_24h] => 5.84651 [percent_change_7d] => 12.3125 [market_cap] => 17327107.2105 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:12.000Z ) ) ) [283] => stdClass Object ( [id] => 2273 [name] => Uquid Coin [symbol] => UQC [slug] => uquid-coin [num_market_pairs] => 17 [date_added] => 2017-12-13T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 10000000 [total_supply] => 40000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xd01db73e047855efb414e6202098c4be4cd2423b ) [cmc_rank] => 284 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.66764861598 [volume_24h] => 5746354.060981 [percent_change_1h] => -0.600755 [percent_change_24h] => -0.0681996 [percent_change_7d] => 9.34708 [market_cap] => 16676486.1598 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:06.000Z ) ) ) [284] => stdClass Object ( [id] => 2829 [name] => REPO [symbol] => REPO [slug] => repo [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2018-05-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 109958607 [total_supply] => 356999900 [platform] => stdClass Object ( [id] => 512 [name] => Stellar [symbol] => XLM [slug] => stellar [token_address] => GCZNF24HPMYTV6NOEHI7Q5RJFFUI23JKUKY3H3XTQAFBQIBOHD5OXG3B ) [cmc_rank] => 285 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.148873057069 [volume_24h] => 5554.0433697185 [percent_change_1h] => -0.665371 [percent_change_24h] => 54.3346 [percent_change_7d] => 104.219 [market_cap] => 16369873.975139 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:07.000Z ) ) ) [285] => stdClass Object ( [id] => 5313 [name] => CONTRACOIN [symbol] => CTCN [slug] => contracoin [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2020-03-13T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 100000000 [circulating_supply] => 16426272.5 [total_supply] => 100000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xfd6c31bb6f05fc8db64f4b740ab758605c271fd8 ) [cmc_rank] => 286 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.988737251967 [volume_24h] => 34167.390038583 [percent_change_1h] => -1.10852 [percent_change_24h] => 0.442246 [percent_change_7d] => 1.62768 [market_cap] => 16241267.531711 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:14.000Z ) ) ) [286] => stdClass Object ( [id] => 5320 [name] => Bonorum [symbol] => BONO [slug] => bonorum [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2020-03-16T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 35000000 [circulating_supply] => 343314.16255547 [total_supply] => 493809.89586018 [platform] => [cmc_rank] => 287 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:15.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 45.9874289134 [volume_24h] => 281352.2370621 [percent_change_1h] => -2.68936 [percent_change_24h] => 2.97813 [percent_change_7d] => 2.95874 [market_cap] => 15788135.645483 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:15.000Z ) ) ) [287] => stdClass Object ( [id] => 2526 [name] => Envion [symbol] => EVN [slug] => envion [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2018-02-15T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 127425493.56223 [total_supply] => 127425493.56223 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xd780ae2bf04cd96e577d3d014762f831d97129d0 ) [cmc_rank] => 288 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.123755645719 [volume_24h] => 0 [percent_change_1h] => 0 [percent_change_24h] => -7.10543E-14 [percent_change_7d] => 2.30684 [market_cap] => 15769624.236856 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:08.000Z ) ) ) [288] => stdClass Object ( [id] => 1492 [name] => Obyte [symbol] => GBYTE [slug] => obyte [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2016-12-27T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 1000000 [circulating_supply] => 747028.68743001 [total_supply] => 1000000 [platform] => [cmc_rank] => 289 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 20.4830328195 [volume_24h] => 14440.163324017 [percent_change_1h] => -2.71703 [percent_change_24h] => 5.6979 [percent_change_7d] => 9.43259 [market_cap] => 15301413.121737 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:03.000Z ) ) ) [289] => stdClass Object ( [id] => 3458 [name] => ZBG Token [symbol] => ZT [slug] => zbg-token [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2018-10-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 279448925.25 [total_supply] => 500000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xfe39e6a32acd2af7955cb3d406ba2b55c901f247 ) [cmc_rank] => 290 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0546458372795 [volume_24h] => 2716229.5130855 [percent_change_1h] => -0.828754 [percent_change_24h] => 1.18352 [percent_change_7d] => -1.51609 [market_cap] => 15270720.497143 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:10.000Z ) ) ) [290] => stdClass Object ( [id] => 4283 [name] => BitForex Token [symbol] => BF [slug] => bitforex-token [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2019-08-30T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 4253796636.2383 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x5b71bee9d961b1b848f8485eec8d8787f80217f5 ) [cmc_rank] => 291 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00356365393001 [volume_24h] => 5761631.807071 [percent_change_1h] => 0.75872 [percent_change_24h] => 4.68038 [percent_change_7d] => -5.90928 [market_cap] => 15159059.100194 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:13.000Z ) ) ) [291] => stdClass Object ( [id] => 2204 [name] => B2BX [symbol] => B2B [slug] => b2bx [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2017-11-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 19629794.463469 [total_supply] => 19822337.199585 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x5d51fcced3114a8bb5e90cdd0f9d682bcbcc5393 ) [cmc_rank] => 292 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.770045965645 [volume_24h] => 815733.56523309 [percent_change_1h] => -0.721627 [percent_change_24h] => 0.125435 [percent_change_7d] => 47.5385 [market_cap] => 15115844.033035 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:05.000Z ) ) ) [292] => stdClass Object ( [id] => 3742 [name] => Chimpion [symbol] => BNANA [slug] => chimpion [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2019-02-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 31727387.345718 [total_supply] => 100000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x07ef9e82721ac16809d24dafbe1792ce01654db4 ) [cmc_rank] => 293 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.472766515516 [volume_24h] => 475280.77505272 [percent_change_1h] => 0.64424 [percent_change_24h] => 1.11484 [percent_change_7d] => 18.4507 [market_cap] => 14999646.361862 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:11.000Z ) ) ) [293] => stdClass Object ( [id] => 4060 [name] => TrustVerse [symbol] => TRV [slug] => trustverse [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2019-07-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 337680467.9725 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x72955ecff76e48f2c8abcce11d54e5734d6f3657 ) [cmc_rank] => 294 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0440711064391 [volume_24h] => 693318.09213145 [percent_change_1h] => 2.85094 [percent_change_24h] => 10.9689 [percent_change_7d] => 15.6669 [market_cap] => 14881951.846421 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:13.000Z ) ) ) [294] => stdClass Object ( [id] => 3617 [name] => ILCoin [symbol] => ILC [slug] => ilcoin [num_market_pairs] => 27 [date_added] => 2018-11-26T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => 2500000000 [circulating_supply] => 482754987.37089 [total_supply] => 1436451407.4355 [platform] => [cmc_rank] => 295 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0292938447677 [volume_24h] => 233580.65315515 [percent_change_1h] => 2.1697 [percent_change_24h] => -5.34887 [percent_change_7d] => -6.7173 [market_cap] => 14141749.660876 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:10.000Z ) ) ) [295] => stdClass Object ( [id] => 1710 [name] => Veritaseum [symbol] => VERI [slug] => veritaseum [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2017-06-08T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 2149646.44 [total_supply] => 100000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x8f3470A7388c05eE4e7AF3d01D8C722b0FF52374 ) [cmc_rank] => 296 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 6.56626789682 [volume_24h] => 5326.1724810492 [percent_change_1h] => -0.468784 [percent_change_24h] => 7.59665 [percent_change_7d] => 11.3218 [market_cap] => 14115154.408485 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:03.000Z ) ) ) [296] => stdClass Object ( [id] => 2394 [name] => Telcoin [symbol] => TEL [slug] => telcoin [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2018-01-14T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 47245810799.22 [total_supply] => 100000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x85e076361cc813a908ff672f9bad1541474402b2 ) [cmc_rank] => 297 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.000298710805676 [volume_24h] => 47682.055073224 [percent_change_1h] => 0.402951 [percent_change_24h] => 2.7574 [percent_change_7d] => -11.0076 [market_cap] => 14112834.208651 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:05.000Z ) ) ) [297] => stdClass Object ( [id] => 67 [name] => Unobtanium [symbol] => UNO [slug] => unobtanium [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2013-12-21T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => [circulating_supply] => 202234.04151896 [total_supply] => 202234.04151896 [platform] => [cmc_rank] => 298 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:01.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 69.7719423528 [volume_24h] => 14726.948756941 [percent_change_1h] => -1.66011 [percent_change_24h] => 11.1044 [percent_change_7d] => 22.2215 [market_cap] => 14110261.886635 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:01.000Z ) ) ) [298] => stdClass Object ( [id] => 2043 [name] => Cindicator [symbol] => CND [slug] => cindicator [num_market_pairs] => 11 [date_added] => 2017-10-13T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 2000000004.6069 [total_supply] => 2000000004.6079 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xd4c435f5b09f855c3317c8524cb1f586e42795fa ) [cmc_rank] => 299 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0069969255856 [volume_24h] => 190139.4498849 [percent_change_1h] => 1.6843 [percent_change_24h] => -0.725458 [percent_change_7d] => 13.7698 [market_cap] => 13993851.203434 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:04.000Z ) ) ) [299] => stdClass Object ( [id] => 2424 [name] => SingularityNET [symbol] => AGI [slug] => singularitynet [num_market_pairs] => 14 [date_added] => 2018-01-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 1000000000 [circulating_supply] => 816757504.562 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x8eb24319393716668d768dcec29356ae9cffe285 ) [cmc_rank] => 300 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0169551264496 [volume_24h] => 390236.49060476 [percent_change_1h] => -0.586992 [percent_change_24h] => 3.70792 [percent_change_7d] => 4.93283 [market_cap] => 13848226.768508 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:05.000Z ) ) ) [300] => stdClass Object ( [id] => 4300 [name] => VideoCoin [symbol] => VID [slug] => videocoin [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2019-08-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 114641632.5786 [total_supply] => 265000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x2c9023bbc572ff8dc1228c7858a280046ea8c9e5 ) [cmc_rank] => 301 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.12057939006 [volume_24h] => 230633.75328408 [percent_change_1h] => -1.00544 [percent_change_24h] => 1.77331 [percent_change_7d] => -2.34278 [market_cap] => 13823418.13181 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:12.000Z ) ) ) [301] => stdClass Object ( [id] => 4694 [name] => GAPS [symbol] => GAP [slug] => gaps [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2019-09-23T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 10000000 [total_supply] => 100000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xcd8544defedec7c6b60b5a4232320365b1b21fcc ) [cmc_rank] => 302 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.37210093329 [volume_24h] => 1999432.118983 [percent_change_1h] => -1.0277 [percent_change_24h] => -9.29993 [percent_change_7d] => -38.7155 [market_cap] => 13721009.3329 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:13.000Z ) ) ) [302] => stdClass Object ( [id] => 2918 [name] => Bit-Z Token [symbol] => BZ [slug] => bit-z-token [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2018-07-11T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 128232001.7 [total_supply] => 677699077 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x4375e7ad8a01b8ec3ed041399f62d9cd120e0063 ) [cmc_rank] => 303 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.106289537907 [volume_24h] => 5748806.0881333 [percent_change_1h] => -0.713705 [percent_change_24h] => -2.97591 [percent_change_7d] => -6.14696 [market_cap] => 13629720.205583 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:08.000Z ) ) ) [303] => stdClass Object ( [id] => 3826 [name] => TOP [symbol] => TOP [slug] => top [num_market_pairs] => 12 [date_added] => 2019-03-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 5119429433.82 [total_supply] => 20000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xdcD85914b8aE28c1E62f1C488E1D968D5aaFfE2b ) [cmc_rank] => 304 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00265486113841 [volume_24h] => 1898989.8953237 [percent_change_1h] => -1.05677 [percent_change_24h] => 16.6766 [percent_change_7d] => 76.7386 [market_cap] => 13591374.254681 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:11.000Z ) ) ) [304] => stdClass Object ( [id] => 2776 [name] => Travala.com [symbol] => AVA [slug] => travala [num_market_pairs] => 20 [date_added] => 2018-05-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 38531059.69943 [total_supply] => 61242960 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => de2ed49b691e76754c20fe619d891b78ef58e537 ) [cmc_rank] => 305 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.351128402632 [volume_24h] => 566715.49633083 [percent_change_1h] => -0.415205 [percent_change_24h] => -2.28753 [percent_change_7d] => -8.15712 [market_cap] => 13529349.443979 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:09.000Z ) ) ) [305] => stdClass Object ( [id] => 5026 [name] => Orchid [symbol] => OXT [slug] => orchid [num_market_pairs] => 21 [date_added] => 2019-12-16T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 65807276.5161 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x4575f41308EC1483f3d399aa9a2826d74Da13Deb ) [cmc_rank] => 306 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.202519369027 [volume_24h] => 2464376.5879964 [percent_change_1h] => -0.868467 [percent_change_24h] => 0.0589427 [percent_change_7d] => 2.29663 [market_cap] => 13327248.117426 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:13.000Z ) ) ) [306] => stdClass Object ( [id] => 2930 [name] => Everipedia [symbol] => IQ [slug] => everipedia [num_market_pairs] => 10 [date_added] => 2018-07-13T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 7530815690.025 [total_supply] => 10010884761.263 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1765 [name] => EOS [symbol] => EOS [slug] => eos [token_address] => everipediaiq ) [cmc_rank] => 307 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00173362675983 [volume_24h] => 1572735.0833123 [percent_change_1h] => 6.79489 [percent_change_24h] => 7.04834 [percent_change_7d] => 27.5779 [market_cap] => 13055623.603575 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:08.000Z ) ) ) [307] => stdClass Object ( [id] => 2593 [name] => Dragon Coins [symbol] => DRG [slug] => dragon-coins [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2018-03-19T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 348657484.01761 [total_supply] => 442695970.07088 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x814f67fa286f7572b041d041b1d99b432c9155ee ) [cmc_rank] => 308 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0367034768601 [volume_24h] => 13139.064380514 [percent_change_1h] => -0.894523 [percent_change_24h] => 37.3437 [percent_change_7d] => 3.66466 [market_cap] => 12796941.896741 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:06.000Z ) ) ) [308] => stdClass Object ( [id] => 2348 [name] => Measurable Data Token [symbol] => MDT [slug] => measurable-data-token [num_market_pairs] => 16 [date_added] => 2018-01-09T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 961117605.12355 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x814e0908b12a99fecf5bc101bb5d0b8b5cdf7d26 ) [cmc_rank] => 309 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0132524962848 [volume_24h] => 18716071.712253 [percent_change_1h] => -0.333906 [percent_change_24h] => 31.273 [percent_change_7d] => 18.4758 [market_cap] => 12737207.491156 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:05.000Z ) ) ) [309] => stdClass Object ( [id] => 2992 [name] => Apollo Currency [symbol] => APL [slug] => apollo-currency [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2018-07-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 14685096531 [total_supply] => 21165096531 [platform] => [cmc_rank] => 310 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.000866364198107 [volume_24h] => 357515.85091987 [percent_change_1h] => -1.37376 [percent_change_24h] => -0.28884 [percent_change_7d] => 3.55487 [market_cap] => 12722641.880204 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:08.000Z ) ) ) [310] => stdClass Object ( [id] => 5075 [name] => Egoras [symbol] => EGR [slug] => egoras [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2019-12-30T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 65160356358 [total_supply] => 98415810559.129 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x73Cee8348b9bDd48c64E13452b8a6fbc81630573 ) [cmc_rank] => 311 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.000195145542725 [volume_24h] => 117000.96333427 [percent_change_1h] => 0.0207155 [percent_change_24h] => -1.12041 [percent_change_7d] => -33.0243 [market_cap] => 12715753.105636 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:13.000Z ) ) ) [311] => stdClass Object ( [id] => 1358 [name] => EDC Blockchain [symbol] => EDC [slug] => edc-blockchain [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2016-08-24T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => [circulating_supply] => 2670646025 [total_supply] => 5330754414.894 [platform] => [cmc_rank] => 312 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00474881807256 [volume_24h] => 11541.492676576 [percent_change_1h] => -0.843201 [percent_change_24h] => 5.57231 [percent_change_7d] => -4.77965 [market_cap] => 12682412.108931 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:04.000Z ) ) ) [312] => stdClass Object ( [id] => 3717 [name] => Wrapped Bitcoin [symbol] => WBTC [slug] => wrapped-bitcoin [num_market_pairs] => 12 [date_added] => 2019-01-30T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 21000000 [circulating_supply] => 1297.36583215 [total_supply] => 1297.36583215 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x2260fac5e5542a773aa44fbcfedf7c193bc2c599 ) [cmc_rank] => 313 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 9775.1008552 [volume_24h] => 199068.46993812 [percent_change_1h] => -0.487582 [percent_change_24h] => 1.87476 [percent_change_7d] => 2.74501 [market_cap] => 12681881.855357 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:10.000Z ) ) ) [313] => stdClass Object ( [id] => 789 [name] => Nexus [symbol] => NXS [slug] => nexus [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2015-01-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => 78000000 [circulating_supply] => 64671957.142437 [total_supply] => 64671957.142437 [platform] => [cmc_rank] => 314 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:01.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.195208385735 [volume_24h] => 154027.54019913 [percent_change_1h] => -0.641449 [percent_change_24h] => 2.07258 [percent_change_7d] => 6.52669 [market_cap] => 12624508.356098 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:01.000Z ) ) ) [314] => stdClass Object ( [id] => 3783 [name] => Ankr [symbol] => ANKR [slug] => ankr [num_market_pairs] => 32 [date_added] => 2019-03-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 5162899377.7917 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x8290333ceF9e6D528dD5618Fb97a76f268f3EDD4 ) [cmc_rank] => 315 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00240920795533 [volume_24h] => 5452311.9627367 [percent_change_1h] => -0.276547 [percent_change_24h] => 1.03123 [percent_change_7d] => 12.9237 [market_cap] => 12438498.253544 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:11.000Z ) ) ) [315] => stdClass Object ( [id] => 5068 [name] => Neutrino Dollar [symbol] => USDN [slug] => neutrino-dollar [num_market_pairs] => 15 [date_added] => 2020-01-30T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 12451654.613783 [total_supply] => 12451654.613783 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1274 [name] => Waves [symbol] => WAVES [slug] => waves [token_address] => ) [cmc_rank] => 316 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.99760000739 [volume_24h] => 2625724.938919 [percent_change_1h] => -0.138038 [percent_change_24h] => 0.373757 [percent_change_7d] => -0.0174948 [market_cap] => 12421770.734728 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:14.000Z ) ) ) [316] => stdClass Object ( [id] => 4038 [name] => MovieBloc [symbol] => MBL [slug] => moviebloc [num_market_pairs] => 18 [date_added] => 2019-06-21T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 30000000000 [circulating_supply] => 6956568608.3406 [total_supply] => 30000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 2566 [name] => Ontology [symbol] => ONT [slug] => ontology [token_address] => e5a49d7fd57e7178e189d3965d1ee64368a1036d ) [cmc_rank] => 317 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00177914134934 [volume_24h] => 4076720.3146111 [percent_change_1h] => -0.26089 [percent_change_24h] => 2.14413 [percent_change_7d] => 2.86336 [market_cap] => 12376718.860619 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:11.000Z ) ) ) [317] => stdClass Object ( [id] => 2021 [name] => RChain [symbol] => REV [slug] => rchain [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2017-10-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 482890385.83479 [total_supply] => 870663574 [platform] => [cmc_rank] => 318 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0255465741063 [volume_24h] => 392940.128617 [percent_change_1h] => -1.85079 [percent_change_24h] => 4.48838 [percent_change_7d] => 14.986 [market_cap] => 12336195.026948 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:05.000Z ) ) ) [318] => stdClass Object ( [id] => 2868 [name] => Constellation [symbol] => DAG [slug] => constellation [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2018-06-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1266911931.0441 [total_supply] => 3711998690.36 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xa8258abc8f2811dd48eccd209db68f25e3e34667 ) [cmc_rank] => 319 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00948427523128 [volume_24h] => 97742.480397924 [percent_change_1h] => -1.06767 [percent_change_24h] => -5.48167 [percent_change_7d] => 1.45358 [market_cap] => 12015741.447814 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:07.000Z ) ) ) [319] => stdClass Object ( [id] => 4026 [name] => LiquidApps [symbol] => DAPP [slug] => liquid-apps [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2019-06-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 20000000000 [circulating_supply] => 579540686.838 [total_supply] => 1034636922.1686 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1765 [name] => EOS [symbol] => EOS [slug] => eos [token_address] => dappservices ) [cmc_rank] => 320 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.020632609361 [volume_24h] => 123592.6010482 [percent_change_1h] => 41.6752 [percent_change_24h] => 32.6708 [percent_change_7d] => 91.53 [market_cap] => 11957436.600334 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:12.000Z ) ) ) [320] => stdClass Object ( [id] => 3367 [name] => CryptalDash [symbol] => CRD [slug] => cryptaldash [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2018-10-02T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1000000000 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xcaaa93712bdac37f736c323c93d4d5fdefcc31cc ) [cmc_rank] => 321 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0119507133629 [volume_24h] => 2984998.959966 [percent_change_1h] => -1.03233 [percent_change_24h] => -0.417334 [percent_change_7d] => 2.81501 [market_cap] => 11950713.3629 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:09.000Z ) ) ) [321] => stdClass Object ( [id] => 3513 [name] => Fantom [symbol] => FTM [slug] => fantom [num_market_pairs] => 34 [date_added] => 2018-10-29T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 3175000000 [circulating_supply] => 1813658595.34 [total_supply] => 1987133655.1899 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x4e15361fd6b4bb609fa63c81a2be19d873717870 ) [cmc_rank] => 322 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00654726483932 [volume_24h] => 2680714.2359175 [percent_change_1h] => -0.355433 [percent_change_24h] => 6.91393 [percent_change_7d] => 13.8126 [market_cap] => 11874503.1518 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:10.000Z ) ) ) [322] => stdClass Object ( [id] => 3992 [name] => COTI [symbol] => COTI [slug] => coti [num_market_pairs] => 17 [date_added] => 2019-06-04T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 2000000000 [circulating_supply] => 514970798.86667 [total_supply] => 2000000000 [platform] => [cmc_rank] => 323 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0228964339285 [volume_24h] => 2074828.1461592 [percent_change_1h] => -1.0783 [percent_change_24h] => 1.12924 [percent_change_7d] => 3.14994 [market_cap] => 11790994.871358 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:12.000Z ) ) ) [323] => stdClass Object ( [id] => 2381 [name] => Spectre.ai Dividend Token [symbol] => SXDT [slug] => spectre-dividend [num_market_pairs] => 1 [date_added] => 2018-01-12T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 82073518.624388 [total_supply] => 140270691.24878 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x12b306fa98f4cbb8d4457fdff3a0a0a56f07ccdf ) [cmc_rank] => 324 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.142756704948 [volume_24h] => 0.098403722439253 [percent_change_1h] => -0.849682 [percent_change_24h] => -1.36938 [percent_change_7d] => 27.1008 [market_cap] => 11716545.082306 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:05.000Z ) ) ) [324] => stdClass Object ( [id] => 4058 [name] => FIBOS [symbol] => FO [slug] => fibos [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2019-08-29T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1063680343.5803 [total_supply] => 1067858976.4303 [platform] => [cmc_rank] => 325 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0109271008274 [volume_24h] => 939490.27826724 [percent_change_1h] => -1.01966 [percent_change_24h] => -1.12867 [percent_change_7d] => -11.3441 [market_cap] => 11622942.362425 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:12.000Z ) ) ) [325] => stdClass Object ( [id] => 66 [name] => Nxt [symbol] => NXT [slug] => nxt [num_market_pairs] => 19 [date_added] => 2013-12-04T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 1000000000 [circulating_supply] => 998999941.50769 [total_supply] => 998999941.50769 [platform] => [cmc_rank] => 326 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:01.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0116289718492 [volume_24h] => 1082682.2998766 [percent_change_1h] => -2.6999 [percent_change_24h] => 0.601645 [percent_change_7d] => -0.490157 [market_cap] => 11617342.197145 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:01.000Z ) ) ) [326] => stdClass Object ( [id] => 3968 [name] => Elitium [symbol] => EUM [slug] => elitium [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2019-05-24T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 11159825.854096 [total_supply] => 332200000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x6aB4A7d75B0A42B6Bc83E852daB9E121F9C610Aa ) [cmc_rank] => 327 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.03770273916 [volume_24h] => 83888.659078443 [percent_change_1h] => -0.465132 [percent_change_24h] => 6.18031 [percent_change_7d] => 8.32714 [market_cap] => 11580581.857344 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:12.000Z ) ) ) [327] => stdClass Object ( [id] => 2071 [name] => Request [symbol] => REQ [slug] => request [num_market_pairs] => 25 [date_added] => 2017-10-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 999983984 [circulating_supply] => 784410186.46998 [total_supply] => 999975053.24398 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x8f8221afbb33998d8584a2b05749ba73c37a938a ) [cmc_rank] => 328 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0146567428887 [volume_24h] => 291252.38244824 [percent_change_1h] => -1.65184 [percent_change_24h] => 2.03653 [percent_change_7d] => 6.06677 [market_cap] => 11496898.422368 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:04.000Z ) ) ) [328] => stdClass Object ( [id] => 3657 [name] => Lambda [symbol] => LAMB [slug] => lambda [num_market_pairs] => 43 [date_added] => 2019-01-02T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 10000000000 [circulating_supply] => 647938260.10346 [total_supply] => 6000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x8971f9fd7196e5cee2c1032b50f656855af7dd26 ) [cmc_rank] => 329 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0176904104767 [volume_24h] => 41629623.336598 [percent_change_1h] => -1.24317 [percent_change_24h] => 3.93846 [percent_change_7d] => -2.26768 [market_cap] => 11462293.784789 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:11.000Z ) ) ) [329] => stdClass Object ( [id] => 4118 [name] => The Force Protocol [symbol] => FOR [slug] => the-force-protocol [num_market_pairs] => 12 [date_added] => 2019-07-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 311488081.18892 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x1fcdce58959f536621d76f5b7ffb955baa5a672f ) [cmc_rank] => 330 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0367870118075 [volume_24h] => 684037.76485474 [percent_change_1h] => 0.100757 [percent_change_24h] => 6.39213 [percent_change_7d] => 15.0206 [market_cap] => 11458715.720592 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:12.000Z ) ) ) [330] => stdClass Object ( [id] => 3175 [name] => TTC [symbol] => TTC [slug] => ttc [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2018-08-14T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 1000000000 [circulating_supply] => 426856195.518 [total_supply] => 883881351.334 [platform] => [cmc_rank] => 331 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0268205536086 [volume_24h] => 2586604.3789326 [percent_change_1h] => 0.0155021 [percent_change_24h] => 3.71016 [percent_change_7d] => 17.143 [market_cap] => 11448519.475054 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:09.000Z ) ) ) [331] => stdClass Object ( [id] => 1298 [name] => LBRY Credits [symbol] => LBC [slug] => library-credit [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2016-07-07T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => 1083202000 [circulating_supply] => 380028875.60121 [total_supply] => 671716864 [platform] => [cmc_rank] => 332 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0299296906327 [volume_24h] => 509136.29771008 [percent_change_1h] => -3.74949 [percent_change_24h] => -7.5915 [percent_change_7d] => -18.8488 [market_cap] => 11374146.678237 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:02.000Z ) ) ) [332] => stdClass Object ( [id] => 3301 [name] => Invictus Hyperion Fund [symbol] => IHF [slug] => invictus-hyperion-fund [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2018-09-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 118716682.9585 [total_supply] => 121335657.37387 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xaf1250fa68d7decd34fd75de8742bc03b29bd58e ) [cmc_rank] => 333 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0955518685029 [volume_24h] => 7645.0780727187 [percent_change_1h] => -0.81593 [percent_change_24h] => 4.08806 [percent_change_7d] => 10.6044 [market_cap] => 11343600.879151 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:09.000Z ) ) ) [333] => stdClass Object ( [id] => 201 [name] => Einsteinium [symbol] => EMC2 [slug] => einsteinium [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2014-04-09T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => [circulating_supply] => 219878426.5 [total_supply] => 219878426.5 [platform] => [cmc_rank] => 334 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:01.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0512842609674 [volume_24h] => 476312.25977942 [percent_change_1h] => -0.39613 [percent_change_24h] => 3.64184 [percent_change_7d] => 7.83802 [market_cap] => 11276302.605727 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:01.000Z ) ) ) [334] => stdClass Object ( [id] => 1660 [name] => Monolith [symbol] => TKN [slug] => monolith [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2017-05-07T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 32694386.773757 [total_supply] => 39406759.92832 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xaaaf91d9b90df800df4f55c205fd6989c977e73a ) [cmc_rank] => 335 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.33983915959 [volume_24h] => 69240.967943599 [percent_change_1h] => -0.502133 [percent_change_24h] => 9.82358 [percent_change_7d] => 63.2381 [market_cap] => 11110832.924504 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:04.000Z ) ) ) [335] => stdClass Object ( [id] => 2303 [name] => MediBloc [symbol] => MED [slug] => medibloc [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2017-12-22T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 2502318187.2436 [total_supply] => 8153146128.2436 [platform] => [cmc_rank] => 336 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00442084844656 [volume_24h] => 1160899.7003231 [percent_change_1h] => -0.32853 [percent_change_24h] => -0.580563 [percent_change_7d] => 3.39294 [market_cap] => 11062369.470875 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:05.000Z ) ) ) [336] => stdClass Object ( [id] => 3714 [name] => LTO Network [symbol] => LTO [slug] => lto-network [num_market_pairs] => 16 [date_added] => 2019-02-05T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 216626522.82474 [total_supply] => 403395332.52464 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x3db6ba6ab6f95efed1a6e794cad492faaabf294d ) [cmc_rank] => 337 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0510630638934 [volume_24h] => 2926619.5544793 [percent_change_1h] => -0.37447 [percent_change_24h] => 5.37575 [percent_change_7d] => 20.8094 [market_cap] => 11061613.976005 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:10.000Z ) ) ) [337] => stdClass Object ( [id] => 1403 [name] => FirstBlood [symbol] => 1ST [slug] => firstblood [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2016-09-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 85558370.5 [total_supply] => 93468691 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xaf30d2a7e90d7dc361c8c4585e9bb7d2f6f15bc7 ) [cmc_rank] => 338 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.128809084675 [volume_24h] => 39958.608906634 [percent_change_1h] => -1.62644 [percent_change_24h] => 2.94762 [percent_change_7d] => 12.2094 [market_cap] => 11020695.39039 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:03.000Z ) ) ) [338] => stdClass Object ( [id] => 573 [name] => Burst [symbol] => BURST [slug] => burst [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2014-08-30T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => 2158812800 [circulating_supply] => 2094594673 [total_supply] => 2094594673 [platform] => [cmc_rank] => 339 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:01.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00522484761568 [volume_24h] => 25135.535493652 [percent_change_1h] => -1.56527 [percent_change_24h] => 1.4931 [percent_change_7d] => 5.6478 [market_cap] => 10943937.98304 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:01.000Z ) ) ) [339] => stdClass Object ( [id] => 4189 [name] => Ultra [symbol] => UOS [slug] => ultra [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2019-07-30T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 251698149.1746 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xd13c7342e1ef687c5ad21b27c2b65d772cab5c8c ) [cmc_rank] => 340 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0432799372608 [volume_24h] => 75873.981020436 [percent_change_1h] => -1.01108 [percent_change_24h] => -7.54428 [percent_change_7d] => -9.81564 [market_cap] => 10893480.104936 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:12.000Z ) ) ) [340] => stdClass Object ( [id] => 2579 [name] => ShipChain [symbol] => SHIP [slug] => shipchain [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2018-03-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 478598259.68133 [total_supply] => 500000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xe25b0bba01dc5630312b6a21927e578061a13f55 ) [cmc_rank] => 341 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0227064984579 [volume_24h] => 535401.92790667 [percent_change_1h] => -3.02273 [percent_change_24h] => 5.53874 [percent_change_7d] => 19.7004 [market_cap] => 10867290.645408 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:07.000Z ) ) ) [341] => stdClass Object ( [id] => 3628 [name] => Machine Xchange Coin [symbol] => MXC [slug] => machine-xchange-coin [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2018-12-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 2495638083.3783 [total_supply] => 2642132373 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x5ca381bbfb58f0092df149bd3d243b08b9a8386e ) [cmc_rank] => 342 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00434552057157 [volume_24h] => 1614974.2474461 [percent_change_1h] => -0.422253 [percent_change_24h] => 1.71614 [percent_change_7d] => -4.36874 [market_cap] => 10844846.630514 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:10.000Z ) ) ) [342] => stdClass Object ( [id] => 5328 [name] => WOM Protocol [symbol] => WOM [slug] => wom-protocol [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2020-03-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 1000000000 [circulating_supply] => 100007450 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xa982b2e19e90b2d9f7948e9c1b65d119f1ce88d6 ) [cmc_rank] => 343 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:15.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.108371277224 [volume_24h] => 721224.27765871 [percent_change_1h] => -0.386444 [percent_change_24h] => -1.23116 [percent_change_7d] => 18.0696 [market_cap] => 10837935.088415 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:15.000Z ) ) ) [343] => stdClass Object ( [id] => 2213 [name] => QASH [symbol] => QASH [slug] => qash [num_market_pairs] => 25 [date_added] => 2017-11-21T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 350000000 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x618e75ac90b12c6049ba3b27f5d5f8651b0037f6 ) [cmc_rank] => 344 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0307279029841 [volume_24h] => 234417.30847573 [percent_change_1h] => -5.66836 [percent_change_24h] => 2.54599 [percent_change_7d] => -3.13262 [market_cap] => 10754766.044435 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:05.000Z ) ) ) [344] => stdClass Object ( [id] => 4036 [name] => Contentos [symbol] => COS [slug] => contentos [num_market_pairs] => 16 [date_added] => 2019-06-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1264792335.5498 [total_supply] => 13500000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => bnb1u9j9hkst6gf09dkdvxlj7puk8c7vh68a0kkmht ) [cmc_rank] => 345 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00846084410714 [volume_24h] => 6906723.2329268 [percent_change_1h] => -2.2222 [percent_change_24h] => 2.26322 [percent_change_7d] => -5.70895 [market_cap] => 10701210.778992 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:12.000Z ) ) ) [345] => stdClass Object ( [id] => 3814 [name] => Celer Network [symbol] => CELR [slug] => celer-network [num_market_pairs] => 25 [date_added] => 2019-03-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 10000000000 [circulating_supply] => 3754877874.8745 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x4f9254c83eb525f9fcf346490bbb3ed28a81c667 ) [cmc_rank] => 346 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00284205601731 [volume_24h] => 1413566.9500231 [percent_change_1h] => -1.09866 [percent_change_24h] => 0.772761 [percent_change_7d] => -0.191217 [market_cap] => 10671573.258551 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:12.000Z ) ) ) [346] => stdClass Object ( [id] => 1609 [name] => Asch [symbol] => XAS [slug] => asch [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2017-04-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 93355331 [total_supply] => 114855331 [platform] => [cmc_rank] => 347 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.113778567026 [volume_24h] => 930277.651808 [percent_change_1h] => -2.35767 [percent_change_24h] => -25.6525 [percent_change_7d] => -36.0271 [market_cap] => 10621835.785418 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:04.000Z ) ) ) [347] => stdClass Object ( [id] => 5072 [name] => Rakon [symbol] => RKN [slug] => rakon [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2019-12-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 285714286 [circulating_supply] => 112242857 [total_supply] => 285714286 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x6e5a43db10b04701385a34afb670e404bc7ea597 ) [cmc_rank] => 348 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0945894622328 [volume_24h] => 3299329.5222892 [percent_change_1h] => 0.458224 [percent_change_24h] => 3.65252 [percent_change_7d] => 43.9586 [market_cap] => 10616991.483103 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:14.000Z ) ) ) [348] => stdClass Object ( [id] => 3946 [name] => Carry [symbol] => CRE [slug] => carry [num_market_pairs] => 10 [date_added] => 2019-05-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 5136889399.3281 [total_supply] => 6019555512.5536 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x115eC79F1de567eC68B7AE7eDA501b406626478e ) [cmc_rank] => 349 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00206531064238 [volume_24h] => 2677872.0997924 [percent_change_1h] => -0.466588 [percent_change_24h] => 4.55061 [percent_change_7d] => 12.8988 [market_cap] => 10609272.345161 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:12.000Z ) ) ) [349] => stdClass Object ( [id] => 2780 [name] => NKN [symbol] => NKN [slug] => nkn [num_market_pairs] => 21 [date_added] => 2018-05-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => 1000000000 [circulating_supply] => 466666666 [total_supply] => 700000000 [platform] => [cmc_rank] => 350 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0226564407902 [volume_24h] => 2619640.3328267 [percent_change_1h] => -0.0227991 [percent_change_24h] => 5.00663 [percent_change_7d] => 23.9247 [market_cap] => 10573005.686989 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:07.000Z ) ) ) [350] => stdClass Object ( [id] => 1974 [name] => Propy [symbol] => PRO [slug] => propy [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2017-09-19T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 70100406 [total_supply] => 100000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x226bb599a12c826476e3a771454697ea52e9e220 ) [cmc_rank] => 351 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.149967967836 [volume_24h] => 137773.5840019 [percent_change_1h] => -0.220023 [percent_change_24h] => -1.05685 [percent_change_7d] => -7.81825 [market_cap] => 10512815.432299 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:05.000Z ) ) ) [351] => stdClass Object ( [id] => 3928 [name] => IDEX [symbol] => IDEX [slug] => idex [num_market_pairs] => 1 [date_added] => 2019-05-09T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 506080878.49589 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xb705268213d593b8fd88d3fdeff93aff5cbdcfae ) [cmc_rank] => 352 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0207068618831 [volume_24h] => 18964.491411085 [percent_change_1h] => -0.604355 [percent_change_24h] => 2.12425 [percent_change_7d] => 6.16948 [market_cap] => 10479346.852692 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:12.000Z ) ) ) [352] => stdClass Object ( [id] => 1817 [name] => Voyager Token [symbol] => VGX [slug] => voyager-token [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2017-07-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 222295208.238 [circulating_supply] => 222295208 [total_supply] => 222295208.238 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x5af2be193a6abca9c8817001f45744777db30756 ) [cmc_rank] => 353 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0470090406627 [volume_24h] => 989978.99896548 [percent_change_1h] => -0.191554 [percent_change_24h] => 8.79398 [percent_change_7d] => 12.1362 [market_cap] => 10449884.471995 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:04.000Z ) ) ) [353] => stdClass Object ( [id] => 3920 [name] => Diamond Platform Token [symbol] => DPT [slug] => diamond-platform-token [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2019-05-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1722566.031314 [total_supply] => 10000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x10c71515602429c19d53011ea7040b87a4894838 ) [cmc_rank] => 354 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 6.0042864688 [volume_24h] => 6097.2955207656 [percent_change_1h] => -0.779234 [percent_change_24h] => -0.52032 [percent_change_7d] => 4.26751 [market_cap] => 10342779.913433 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:12.000Z ) ) ) [354] => stdClass Object ( [id] => 4490 [name] => Emirex Token [symbol] => EMRX [slug] => emirex-token [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2019-09-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 24786512 [total_supply] => 500000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xbdbC2a5B32F3a5141ACd18C39883066E4daB9774 ) [cmc_rank] => 355 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.415452137049 [volume_24h] => 42169.421636236 [percent_change_1h] => -1.98518 [percent_change_24h] => -2.42834 [percent_change_7d] => -6.5623 [market_cap] => 10297609.380391 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:13.000Z ) ) ) [355] => stdClass Object ( [id] => 2545 [name] => Arcblock [symbol] => ABT [slug] => arcblock [num_market_pairs] => 25 [date_added] => 2018-02-26T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 98554305.440293 [total_supply] => 186000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xb98d4c97425d9908e66e53a6fdf673acca0be986 ) [cmc_rank] => 356 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.103590770625 [volume_24h] => 4615870.7885064 [percent_change_1h] => -0.696295 [percent_change_24h] => 1.01896 [percent_change_7d] => 2.92315 [market_cap] => 10209316.448972 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:06.000Z ) ) ) [356] => stdClass Object ( [id] => 3683 [name] => Aencoin [symbol] => AEN [slug] => aencoin [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2019-01-09T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 273390785.07 [total_supply] => 4000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x0bef619cf38cf0c22967289b8419720fbd1db9f7 ) [cmc_rank] => 357 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0369816626308 [volume_24h] => 21010.133748627 [percent_change_1h] => 3.13956 [percent_change_24h] => 4.21632 [percent_change_7d] => 12.9756 [market_cap] => 10110445.779828 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:10.000Z ) ) ) [357] => stdClass Object ( [id] => 4901 [name] => Anchor [symbol] => ANCT [slug] => anchor [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2019-11-09T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 12810498.121639 [total_supply] => 759493671 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x5456bc77dd275c45c3c15f0cf936b763cf57c3b5 ) [cmc_rank] => 358 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.788641604212 [volume_24h] => 43690.694499228 [percent_change_1h] => -0.480078 [percent_change_24h] => -0.209066 [percent_change_7d] => -0.382873 [market_cap] => 10102891.789405 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:13.000Z ) ) ) [358] => stdClass Object ( [id] => 5426 [name] => Solana [symbol] => SOL [slug] => solana [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2020-04-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 17250657.691756 [total_supply] => 488630353.11015 [platform] => [cmc_rank] => 359 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:15.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.584727181892 [volume_24h] => 877000.32423339 [percent_change_1h] => -0.237485 [percent_change_24h] => 2.45737 [percent_change_7d] => 0.909273 [market_cap] => 10086928.457884 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:15.000Z ) ) ) [359] => stdClass Object ( [id] => 2307 [name] => Bibox Token [symbol] => BIX [slug] => bibox-token [num_market_pairs] => 23 [date_added] => 2017-12-24T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 94851512.27 [total_supply] => 248393795.27 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xb3104b4b9da82025e8b9f8fb28b3553ce2f67069 ) [cmc_rank] => 360 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.106155158476 [volume_24h] => 2078007.3374178 [percent_change_1h] => -0.939318 [percent_change_24h] => 2.04035 [percent_change_7d] => -1.55027 [market_cap] => 10068977.31671 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:05.000Z ) ) ) [360] => stdClass Object ( [id] => 2306 [name] => Bread [symbol] => BRD [slug] => bread [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2017-12-24T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 88733977.693005 [total_supply] => 88862718 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x558ec3152e2eb2174905cd19aea4e34a23de9ad6 ) [cmc_rank] => 361 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.113296503683 [volume_24h] => 681527.34360832 [percent_change_1h] => -0.183438 [percent_change_24h] => 0.641711 [percent_change_7d] => 1.08542 [market_cap] => 10053249.430503 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:05.000Z ) ) ) [361] => stdClass Object ( [id] => 2760 [name] => Cred [symbol] => LBA [slug] => libra-credit [num_market_pairs] => 27 [date_added] => 2018-05-22T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 838749674.82116 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xfe5f141bf94fe84bc28ded0ab966c16b17490657 ) [cmc_rank] => 362 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0119753147661 [volume_24h] => 2142866.386412 [percent_change_1h] => -1.01941 [percent_change_24h] => 2.73421 [percent_change_7d] => 4.35303 [market_cap] => 10044291.365947 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:07.000Z ) ) ) [362] => stdClass Object ( [id] => 1229 [name] => DigixDAO [symbol] => DGD [slug] => digixdao [num_market_pairs] => 20 [date_added] => 2016-04-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 213074.2264466 [total_supply] => 213074.2264466 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xe0b7927c4af23765cb51314a0e0521a9645f0e2a ) [cmc_rank] => 363 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 46.8396934537 [volume_24h] => 6077114.1170761 [percent_change_1h] => -1.19749 [percent_change_24h] => 1.12284 [percent_change_7d] => 9.58768 [market_cap] => 9980331.4496431 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:02.000Z ) ) ) [363] => stdClass Object ( [id] => 3306 [name] => Gemini Dollar [symbol] => GUSD [slug] => gemini-dollar [num_market_pairs] => 36 [date_added] => 2018-10-05T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 9944829.53 [total_supply] => 9944829.53 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x056Fd409E1d7A124BD7017459dFEa2F387b6d5Cd ) [cmc_rank] => 364 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.999344430543 [volume_24h] => 23632764.771793 [percent_change_1h] => -0.786707 [percent_change_24h] => 0.00276481 [percent_change_7d] => 0.365612 [market_cap] => 9938310.0035051 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:10.000Z ) ) ) [364] => stdClass Object ( [id] => 5350 [name] => Proton [symbol] => XPR [slug] => proton [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2020-04-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 10000000000 [circulating_supply] => 628901781.8928 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xd7efb00d12c2c13131fd319336fdf952525da2af ) [cmc_rank] => 365 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0157432565955 [volume_24h] => 1294281.9321046 [percent_change_1h] => -0.8406 [percent_change_24h] => -0.0134187 [percent_change_7d] => -2.76217 [market_cap] => 9900962.1257055 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:14.000Z ) ) ) [365] => stdClass Object ( [id] => 3977 [name] => Sport and Leisure [symbol] => SNL [slug] => sport-and-leisure [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2019-05-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 674670124.83471 [total_supply] => 963252000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xa806b3fed6891136940cf81c4085661500aa2709 ) [cmc_rank] => 366 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0146389212654 [volume_24h] => 2241976.6746989 [percent_change_1h] => -0.608745 [percent_change_24h] => 1.61367 [percent_change_7d] => 12.8891 [market_cap] => 9876442.8375729 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:12.000Z ) ) ) [366] => stdClass Object ( [id] => 4057 [name] => Aladdin [symbol] => ADN [slug] => aladdin [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2019-06-27T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 43354666588.107 [total_supply] => 100000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x95a41fB80ca70306e9Ecf4e51ceA31bD18379C18 ) [cmc_rank] => 367 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.000227675495554 [volume_24h] => 5455389.7298235 [percent_change_1h] => -1.53218 [percent_change_24h] => 4.10921 [percent_change_7d] => 3.26165 [market_cap] => 9870795.2000256 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:12.000Z ) ) ) [367] => stdClass Object ( [id] => 2267 [name] => Tael [symbol] => WABI [slug] => tael [num_market_pairs] => 15 [date_added] => 2017-12-12T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 82699999.338241 [total_supply] => 100000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x286bda1413a2df81731d4930ce2f862a35a609fe ) [cmc_rank] => 368 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.119104392003 [volume_24h] => 2042420.230796 [percent_change_1h] => -1.22767 [percent_change_24h] => -3.41219 [percent_change_7d] => 1.65571 [market_cap] => 9849933.1398296 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:04.000Z ) ) ) [368] => stdClass Object ( [id] => 3507 [name] => MicroBitcoin [symbol] => MBC [slug] => microbitcoin [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2018-10-26T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => 210000000000 [circulating_supply] => 188777000000 [total_supply] => 188777000000 [platform] => [cmc_rank] => 369 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 5.21734003015E-5 [volume_24h] => 3947.9097845793 [percent_change_1h] => -9.00764 [percent_change_24h] => -3.5425 [percent_change_7d] => -27.5789 [market_cap] => 9849137.9887163 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:10.000Z ) ) ) [369] => stdClass Object ( [id] => 3874 [name] => IRISnet [symbol] => IRIS [slug] => irisnet [num_market_pairs] => 22 [date_added] => 2019-04-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 707136146.78634 [total_supply] => 2001157402.7686 [platform] => [cmc_rank] => 370 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0139183518426 [volume_24h] => 1306042.108624 [percent_change_1h] => -0.108258 [percent_change_24h] => 6.23404 [percent_change_7d] => 10.9755 [market_cap] => 9842169.6915927 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:11.000Z ) ) ) [370] => stdClass Object ( [id] => 3686 [name] => Content Value Network [symbol] => CVNT [slug] => content-value-network [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2019-01-09T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 850000000 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x6400b5522f8d448c0803e6245436dd1c81df09ce ) [cmc_rank] => 371 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0115494977361 [volume_24h] => 226050.77635936 [percent_change_1h] => -0.7626 [percent_change_24h] => 10.7328 [percent_change_7d] => 27.2549 [market_cap] => 9817073.075685 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:10.000Z ) ) ) [371] => stdClass Object ( [id] => 1993 [name] => Kin [symbol] => KIN [slug] => kin [num_market_pairs] => 26 [date_added] => 2017-09-27T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 10000000000000 [circulating_supply] => 1518114145968 [total_supply] => 10000000000000 [platform] => [cmc_rank] => 372 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 6.46442966576E-6 [volume_24h] => 19798.835076326 [percent_change_1h] => -0.948852 [percent_change_24h] => 3.59539 [percent_change_7d] => 1.77346 [market_cap] => 9813742.1212054 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:04.000Z ) ) ) [372] => stdClass Object ( [id] => 2090 [name] => LATOKEN [symbol] => LA [slug] => latoken [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2017-10-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 1000000000 [circulating_supply] => 380104462 [total_supply] => 400000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xe50365f5d679cb98a1dd62d6f6e58e59321bcddf ) [cmc_rank] => 373 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0257978953971 [volume_24h] => 59563.65390001 [percent_change_1h] => -0.652023 [percent_change_24h] => 1.31874 [percent_change_7d] => 16.2271 [market_cap] => 9805895.150647 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:05.000Z ) ) ) [373] => stdClass Object ( [id] => 2861 [name] => GoChain [symbol] => GO [slug] => gochain [num_market_pairs] => 14 [date_added] => 2018-06-13T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 974470521.58259 [total_supply] => 1090860203 [platform] => [cmc_rank] => 374 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0100005070977 [volume_24h] => 754832.72413869 [percent_change_1h] => -0.759678 [percent_change_24h] => -0.509937 [percent_change_7d] => 4.02461 [market_cap] => 9745199.3675861 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:08.000Z ) ) ) [374] => stdClass Object ( [id] => 1954 [name] => Moeda Loyalty Points [symbol] => MDA [slug] => moeda-loyalty-points [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2017-09-11T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 19628888 [total_supply] => 19628888 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x51db5ad35c671a87207d88fc11d593ac0c8415bd ) [cmc_rank] => 375 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.481811823563 [volume_24h] => 457428.66109904 [percent_change_1h] => -1.10971 [percent_change_24h] => 5.45458 [percent_change_7d] => 15.5366 [market_cap] => 9457430.3217939 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:04.000Z ) ) ) [375] => stdClass Object ( [id] => 3866 [name] => CONUN [symbol] => CON [slug] => conun [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2019-04-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 2845397240 [total_supply] => 5000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x4Dd672e77c795844fe3A464eF8eF0FAAe617C8fB ) [cmc_rank] => 376 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00332375804035 [volume_24h] => 749983.26331738 [percent_change_1h] => -1.5778 [percent_change_24h] => 8.23527 [percent_change_7d] => 15.2958 [market_cap] => 9457411.9544397 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:11.000Z ) ) ) [376] => stdClass Object ( [id] => 2503 [name] => DMarket [symbol] => DMT [slug] => dmarket [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2018-02-03T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 56921773.171956 [total_supply] => 56921773.171971 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x2ccbff3a042c68716ed2a2cb0c544a9f1d1935e1 ) [cmc_rank] => 377 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.165564055462 [volume_24h] => 699328.29608142 [percent_change_1h] => -1.05979 [percent_change_24h] => 0.990547 [percent_change_7d] => 2.37254 [market_cap] => 9424199.610437 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:06.000Z ) ) ) [377] => stdClass Object ( [id] => 3154 [name] => Davinci Coin [symbol] => DAC [slug] => davinci-coin [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2018-08-13T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 3996858619.7997 [total_supply] => 8800000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xaad54c9f27b876d2538455dda69207279ff673a5 ) [cmc_rank] => 378 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00235239078295 [volume_24h] => 572308.51988661 [percent_change_1h] => -0.136127 [percent_change_24h] => 7.13736 [percent_change_7d] => -5.68055 [market_cap] => 9402173.3779711 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:09.000Z ) ) ) [378] => stdClass Object ( [id] => 3581 [name] => Kleros [symbol] => PNK [slug] => kleros [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2018-11-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 460681009.94719 [total_supply] => 564626704 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x93ed3fbe21207ec2e8f2d3c3de6e058cb73bc04d ) [cmc_rank] => 379 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.020393765607 [volume_24h] => 79392.873689628 [percent_change_1h] => -0.611155 [percent_change_24h] => 6.17004 [percent_change_7d] => 18.7708 [market_cap] => 9395020.5364591 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:10.000Z ) ) ) [379] => stdClass Object ( [id] => 2251 [name] => IoT Chain [symbol] => ITC [slug] => iot-chain [num_market_pairs] => 16 [date_added] => 2017-12-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 87214658.4756 [total_supply] => 100000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x5e6b6d9abad9093fdc861ea1600eba1b355cd940 ) [cmc_rank] => 380 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.107599368915 [volume_24h] => 6197716.1615001 [percent_change_1h] => 0.522694 [percent_change_24h] => 1.01575 [percent_change_7d] => -22.4107 [market_cap] => 9384242.2121118 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:05.000Z ) ) ) [380] => stdClass Object ( [id] => 1807 [name] => Santiment Network Token [symbol] => SAN [slug] => santiment [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2017-07-12T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 63057370.956979 [total_supply] => 83337000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x7c5a0ce9267ed19b22f8cae653f198e3e8daf098 ) [cmc_rank] => 381 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.148119979965 [volume_24h] => 4863.5289546962 [percent_change_1h] => 0.170777 [percent_change_24h] => -0.142553 [percent_change_7d] => -2.34598 [market_cap] => 9340056.5227934 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:04.000Z ) ) ) [381] => stdClass Object ( [id] => 4006 [name] => Standard Tokenization Protocol [symbol] => STPT [slug] => standard-tokenization-protocol [num_market_pairs] => 13 [date_added] => 2019-06-12T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 704634235.02707 [total_supply] => 1943020283.0271 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xde7d85157d9714eadf595045cc12ca4a5f3e2adb ) [cmc_rank] => 382 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0132014385025 [volume_24h] => 1474600.7002338 [percent_change_1h] => -0.509108 [percent_change_24h] => 1.37587 [percent_change_7d] => 16.3294 [market_cap] => 9302185.520466 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:13.000Z ) ) ) [382] => stdClass Object ( [id] => 4899 [name] => Yap Stone [symbol] => YAP [slug] => yap-stone [num_market_pairs] => 12 [date_added] => 2019-11-09T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 150000000 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => ) [cmc_rank] => 383 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.061631482475 [volume_24h] => 3401861.9158599 [percent_change_1h] => -1.23557 [percent_change_24h] => 2.28924 [percent_change_7d] => -2.4956 [market_cap] => 9244722.37125 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:14.000Z ) ) ) [383] => stdClass Object ( [id] => 3924 [name] => DREP [symbol] => DREP [slug] => drep [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2019-05-07T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 10000000000 [circulating_supply] => 2447682631.5 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x22dE9912cd3D74953B1cd1F250B825133cC2C1b3 ) [cmc_rank] => 384 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00375502015819 [volume_24h] => 1586735.788433 [percent_change_1h] => -0.839237 [percent_change_24h] => 0.303362 [percent_change_7d] => 14.4981 [market_cap] => 9191097.622134 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:11.000Z ) ) ) [384] => stdClass Object ( [id] => 2246 [name] => CyberMiles [symbol] => CMT [slug] => cybermiles [num_market_pairs] => 29 [date_added] => 2017-12-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 800000000 [total_supply] => 1000000000 [platform] => [cmc_rank] => 385 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0113676672418 [volume_24h] => 1740106.0373885 [percent_change_1h] => -0.783527 [percent_change_24h] => 1.11851 [percent_change_7d] => 0.81239 [market_cap] => 9094133.79344 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:05.000Z ) ) ) [385] => stdClass Object ( [id] => 2840 [name] => QuarkChain [symbol] => QKC [slug] => quarkchain [num_market_pairs] => 33 [date_added] => 2018-06-04T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 10000000000 [circulating_supply] => 1717091105.3296 [total_supply] => 5226747032.04 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xea26c4ac16d4a5a106820bc8aee85fd0b7b2b664 ) [cmc_rank] => 386 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00526245177197 [volume_24h] => 7551627.5031599 [percent_change_1h] => -0.366362 [percent_change_24h] => -2.59213 [percent_change_7d] => 23.5326 [market_cap] => 9036109.1298757 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:08.000Z ) ) ) [386] => stdClass Object ( [id] => 3404 [name] => Wixlar [symbol] => WIX [slug] => wixlar [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2018-10-05T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 2391694946.94 [total_supply] => 5330000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x7ba19b7f7d106a9a1e0985397b94f38eee0b555e ) [cmc_rank] => 387 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00377627626163 [volume_24h] => 12115.373295525 [percent_change_1h] => -1.122 [percent_change_24h] => 22.9289 [percent_change_7d] => -0.544943 [market_cap] => 9031700.8531899 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:10.000Z ) ) ) [387] => stdClass Object ( [id] => 2859 [name] => XMax [symbol] => XMX [slug] => xmax [num_market_pairs] => 11 [date_added] => 2018-06-14T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 20216621153.669 [total_supply] => 30000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x0f8c45b896784a1e408526b9300519ef8660209c ) [cmc_rank] => 388 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.000445160539666 [volume_24h] => 1356640.8565764 [percent_change_1h] => -3.8638 [percent_change_24h] => 0.135061 [percent_change_7d] => -1.93849 [market_cap] => 8999641.9829904 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:07.000Z ) ) ) [388] => stdClass Object ( [id] => 2441 [name] => Molecular Future [symbol] => MOF [slug] => molecular-future [num_market_pairs] => 15 [date_added] => 2018-01-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 85481224.8 [total_supply] => 100000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x653430560be843c4a3d143d0110e896c2ab8ac0d ) [cmc_rank] => 389 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.105124689896 [volume_24h] => 1594527.5426112 [percent_change_1h] => -0.90428 [percent_change_24h] => -3.55325 [percent_change_7d] => -10.7865 [market_cap] => 8986187.2490303 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:06.000Z ) ) ) [389] => stdClass Object ( [id] => 2289 [name] => Gifto [symbol] => GTO [slug] => gifto [num_market_pairs] => 23 [date_added] => 2017-12-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 682212221.94468 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xc5bbae50781be1669306b9e001eff57a2957b09d ) [cmc_rank] => 390 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0131489446402 [volume_24h] => 10748318.030687 [percent_change_1h] => 2.48322 [percent_change_24h] => 4.91744 [percent_change_7d] => 18.6649 [market_cap] => 8970370.7392184 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:06.000Z ) ) ) [390] => stdClass Object ( [id] => 2631 [name] => ODEM [symbol] => ODE [slug] => odem [num_market_pairs] => 12 [date_added] => 2018-04-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 219110098.30355 [total_supply] => 268946131 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xbf52f2ab39e26e0951d2a02b49b7702abe30406a ) [cmc_rank] => 391 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0406813829752 [volume_24h] => 196517.14480684 [percent_change_1h] => -0.0472234 [percent_change_24h] => 0.991799 [percent_change_7d] => 3.34133 [market_cap] => 8913701.8228205 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:07.000Z ) ) ) [391] => stdClass Object ( [id] => 4275 [name] => Cocos-BCX [symbol] => COCOS [slug] => cocos-bcx [num_market_pairs] => 13 [date_added] => 2019-08-21T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 100000000000 [circulating_supply] => 24210008178 [total_supply] => 100000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x0c6f5f7d555e7518f6841a79436bd2b1eef03381 ) [cmc_rank] => 392 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.000367851629011 [volume_24h] => 1022691.0827313 [percent_change_1h] => -1.71473 [percent_change_24h] => -3.30737 [percent_change_7d] => 5.77562 [market_cap] => 8905690.9466469 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:13.000Z ) ) ) [392] => stdClass Object ( [id] => 1955 [name] => Neblio [symbol] => NEBL [slug] => neblio [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2017-09-12T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 15840387.027995 [total_supply] => 16391287.026012 [platform] => [cmc_rank] => 393 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.561927985956 [volume_24h] => 200336.61196536 [percent_change_1h] => -0.425035 [percent_change_24h] => 2.12123 [percent_change_7d] => 15.7273 [market_cap] => 8901156.7794049 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:04.000Z ) ) ) [393] => stdClass Object ( [id] => 1768 [name] => AdEx [symbol] => ADX [slug] => adx-net [num_market_pairs] => 14 [date_added] => 2017-07-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 100000000 [circulating_supply] => 86781826.1451 [total_supply] => 100000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x4470bb87d77b963a013db939be332f927f2b992e ) [cmc_rank] => 394 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.100052131661 [volume_24h] => 534731.6581647 [percent_change_1h] => 0.098789 [percent_change_24h] => 5.13021 [percent_change_7d] => 14.7652 [market_cap] => 8682706.6952516 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:04.000Z ) ) ) [394] => stdClass Object ( [id] => 3589 [name] => Ethereum Meta [symbol] => ETHM [slug] => ethereum-meta [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2018-11-02T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 50010379197.946 [total_supply] => 99000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x340ef83ec8560892168d4062720f030460468656 ) [cmc_rank] => 395 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.000173537365067 [volume_24h] => 1781.4767662985 [percent_change_1h] => -50.5309 [percent_change_24h] => -54.3251 [percent_change_7d] => -58.1486 [market_cap] => 8678669.432013 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:11.000Z ) ) ) [395] => stdClass Object ( [id] => 3748 [name] => Hxro [symbol] => HXRO [slug] => hxro [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2019-02-15T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 99990829.693106 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x4bd70556ae3f8a6ec6c4080a0c327b24325438f3 ) [cmc_rank] => 396 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0859517340097 [volume_24h] => 16186.764352058 [percent_change_1h] => -0.723534 [percent_change_24h] => -1.22238 [percent_change_7d] => -2.51541 [market_cap] => 8594385.197191 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:10.000Z ) ) ) [396] => stdClass Object ( [id] => 1619 [name] => Skycoin [symbol] => SKY [slug] => skycoin [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2017-04-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 100000000 [circulating_supply] => 18000000 [total_supply] => 25000000 [platform] => [cmc_rank] => 397 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.47674848588 [volume_24h] => 378283.70398907 [percent_change_1h] => -1.08673 [percent_change_24h] => 0.38293 [percent_change_7d] => 3.41529 [market_cap] => 8581472.74584 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:03.000Z ) ) ) [397] => stdClass Object ( [id] => 2941 [name] => CoinEx Token [symbol] => CET [slug] => coinex-token [num_market_pairs] => 10 [date_added] => 2018-07-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 688367513.54804 [total_supply] => 5842177609.5382 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x081f67afa0ccf8c7b17540767bbe95df2ba8d97f ) [cmc_rank] => 398 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0124589524158 [volume_24h] => 2118614.9849323 [percent_change_1h] => -0.945848 [percent_change_24h] => -0.698055 [percent_change_7d] => -3.45823 [market_cap] => 8576338.0958776 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:08.000Z ) ) ) [398] => stdClass Object ( [id] => 1172 [name] => Safex Token [symbol] => SFT [slug] => safex-token [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2016-02-16T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1885974016 [total_supply] => 1885974016 [platform] => [cmc_rank] => 399 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00453594670626 [volume_24h] => 435.46994681852 [percent_change_1h] => -0.0266008 [percent_change_24h] => 7.41758 [percent_change_7d] => 12.4355 [market_cap] => 8554677.6259671 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:03.000Z ) ) ) [399] => stdClass Object ( [id] => 707 [name] => Blocknet [symbol] => BLOCK [slug] => blocknet [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2014-11-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 6861590.8807323 [total_supply] => 6861590.8807323 [platform] => [cmc_rank] => 400 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:01.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.2316075292 [volume_24h] => 27557.68415962 [percent_change_1h] => -1.41337 [percent_change_24h] => -20.8215 [percent_change_7d] => -28.8873 [market_cap] => 8450786.9909999 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:01.000Z ) ) ) [400] => stdClass Object ( [id] => 377 [name] => NavCoin [symbol] => NAV [slug] => nav-coin [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2014-06-12T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 68815144.907711 [total_supply] => 68815144.907711 [platform] => [cmc_rank] => 401 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:01.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.122568760408 [volume_24h] => 89989.291583155 [percent_change_1h] => -0.16145 [percent_change_24h] => 3.15951 [percent_change_7d] => 6.71862 [market_cap] => 8434587.008635 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:01.000Z ) ) ) [401] => stdClass Object ( [id] => 1703 [name] => Metaverse ETP [symbol] => ETP [slug] => metaverse [num_market_pairs] => 20 [date_added] => 2017-06-05T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => 100000000 [circulating_supply] => 78310203.025711 [total_supply] => 78310307.590111 [platform] => [cmc_rank] => 402 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.107638821333 [volume_24h] => 917391.73623136 [percent_change_1h] => -0.238994 [percent_change_24h] => -0.737487 [percent_change_7d] => -4.15772 [market_cap] => 8429217.9520355 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:04.000Z ) ) ) [402] => stdClass Object ( [id] => 1409 [name] => SingularDTV [symbol] => SNGLS [slug] => singulardtv [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2016-10-03T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 600000000 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xaec2e87e0a235266d9c5adc9deb4b2e29b54d009 ) [cmc_rank] => 403 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0140293042916 [volume_24h] => 2549618.6041524 [percent_change_1h] => 0.166331 [percent_change_24h] => -6.75218 [percent_change_7d] => -7.69316 [market_cap] => 8417582.57496 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:02.000Z ) ) ) [403] => stdClass Object ( [id] => 2212 [name] => Quantstamp [symbol] => QSP [slug] => quantstamp [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2017-11-21T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 617314170.81855 [total_supply] => 976442388.321 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x99ea4db9ee77acd40b119bd1dc4e33e1c070b80d ) [cmc_rank] => 404 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0135642372486 [volume_24h] => 974013.47706053 [percent_change_1h] => 1.04059 [percent_change_24h] => 8.80882 [percent_change_7d] => 21.9029 [market_cap] => 8373395.8699057 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:05.000Z ) ) ) [404] => stdClass Object ( [id] => 3418 [name] => Metadium [symbol] => META [slug] => metadium [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2018-10-09T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1245430303.86 [total_supply] => 2000000000 [platform] => [cmc_rank] => 405 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00667812301342 [volume_24h] => 576653.55830256 [percent_change_1h] => -0.368569 [percent_change_24h] => -0.473407 [percent_change_7d] => -5.79148 [market_cap] => 8317136.7738181 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:10.000Z ) ) ) [405] => stdClass Object ( [id] => 1711 [name] => Electra [symbol] => ECA [slug] => electra [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2017-06-09T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => 30000000000 [circulating_supply] => 28679401911.099 [total_supply] => 29546558464.099 [platform] => [cmc_rank] => 406 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.000289807087316 [volume_24h] => 13280.750607219 [percent_change_1h] => -0.909768 [percent_change_24h] => 10.1206 [percent_change_7d] => 105.7 [market_cap] => 8311493.9338206 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:03.000Z ) ) ) [406] => stdClass Object ( [id] => 2746 [name] => GreenPower [symbol] => GRN [slug] => greenpower [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2018-05-21T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 3231699360.0099 [total_supply] => 3294166500.6099 [platform] => [cmc_rank] => 407 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00254999694168 [volume_24h] => 4251.7241223836 [percent_change_1h] => -4.43949 [percent_change_24h] => 2.92467 [percent_change_7d] => 4.12 [market_cap] => 8240823.4844545 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:07.000Z ) ) ) [407] => stdClass Object ( [id] => 4039 [name] => ARPA Chain [symbol] => ARPA [slug] => arpa-chain [num_market_pairs] => 30 [date_added] => 2019-07-15T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 732123131.57143 [total_supply] => 1440000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xba50933c268f567bdc86e1ac131be072c6b0b71a ) [cmc_rank] => 408 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0112489008091 [volume_24h] => 1932876.6902255 [percent_change_1h] => -1.29283 [percent_change_24h] => 1.47075 [percent_change_7d] => 2.55564 [market_cap] => 8235580.4870947 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:13.000Z ) ) ) [408] => stdClass Object ( [id] => 4430 [name] => VNX Exchange [symbol] => VNXLU [slug] => vnx-exchange [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2019-12-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 28104700 [total_supply] => 80000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x00fc270c9cc13e878ab5363d00354bebf6f05c15 ) [cmc_rank] => 409 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.291635127434 [volume_24h] => 66025.473217771 [percent_change_1h] => -2.95902 [percent_change_24h] => -0.526067 [percent_change_7d] => -3.02448 [market_cap] => 8196317.7659943 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:14.000Z ) ) ) [409] => stdClass Object ( [id] => 2896 [name] => Mainframe [symbol] => MFT [slug] => mainframe [num_market_pairs] => 14 [date_added] => 2018-07-05T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 9516264987.2633 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xdf2c7238198ad8b389666574f2d8bc411a4b7428 ) [cmc_rank] => 410 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.000853633110027 [volume_24h] => 2061968.0173168 [percent_change_1h] => 0.536114 [percent_change_24h] => 1.66917 [percent_change_7d] => 23.7557 [market_cap] => 8123398.8769187 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:08.000Z ) ) ) [410] => stdClass Object ( [id] => 4366 [name] => MixMarvel [symbol] => MIX [slug] => mixmarvel [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2019-09-02T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 10000000000 [circulating_supply] => 1986068094 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x5d285f735998f36631f678ff41fb56a10a4d0429 ) [cmc_rank] => 411 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00407054201716 [volume_24h] => 10720483.999511 [percent_change_1h] => 1.87784 [percent_change_24h] => 19.5318 [percent_change_7d] => 11.1957 [market_cap] => 8084373.6255679 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:13.000Z ) ) ) [411] => stdClass Object ( [id] => 3 [name] => Namecoin [symbol] => NMC [slug] => namecoin [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2013-04-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => [circulating_supply] => 14736400 [total_supply] => 14736400 [platform] => [cmc_rank] => 412 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:01.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.54347756192 [volume_24h] => 5187.8403193312 [percent_change_1h] => 1.03084 [percent_change_24h] => 4.22216 [percent_change_7d] => 19.2637 [market_cap] => 8008902.7434779 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:01.000Z ) ) ) [412] => stdClass Object ( [id] => 3850 [name] => OTOCASH [symbol] => OTO [slug] => otocash [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2019-04-09T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => [circulating_supply] => 21315863.5929 [total_supply] => 38254583.5403 [platform] => [cmc_rank] => 413 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.37440340715 [volume_24h] => 3504.5752345414 [percent_change_1h] => -0.673214 [percent_change_24h] => 6.38253 [percent_change_7d] => 6.07881 [market_cap] => 7980731.9555264 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:11.000Z ) ) ) [413] => stdClass Object ( [id] => 2763 [name] => Morpheus.Network [symbol] => MRPH [slug] => morpheus-network [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2018-05-22T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 33731152.5367 [total_supply] => 47897218 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x7b0c06043468469967dba22d1af33d77d44056c8 ) [cmc_rank] => 414 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.236473069854 [volume_24h] => 651489.13113074 [percent_change_1h] => 4.17793 [percent_change_24h] => -15.4009 [percent_change_7d] => -20.5275 [market_cap] => 7976509.190067 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:07.000Z ) ) ) [414] => stdClass Object ( [id] => 5050 [name] => Baz Token [symbol] => BAZT [slug] => baz-token [num_market_pairs] => 1 [date_added] => 2019-12-16T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1089402.026 [total_supply] => 2500000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xb020ed54651831878e5c967e0953a900786178f9 ) [cmc_rank] => 415 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 7.31826890843 [volume_24h] => 8764.2508055709 [percent_change_1h] => -0.605035 [percent_change_24h] => -12.244 [percent_change_7d] => -74.1944 [market_cap] => 7972536.9756565 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:14.000Z ) ) ) [415] => stdClass Object ( [id] => 2308 [name] => Single Collateral DAI [symbol] => SAI [slug] => single-collateral-dai [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2017-12-24T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 6795570.863082 [total_supply] => 6795570.863082 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x89d24a6b4ccb1b6faa2625fe562bdd9a23260359 ) [cmc_rank] => 416 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.16695626748 [volume_24h] => 5684.6185782284 [percent_change_1h] => -0.646813 [percent_change_24h] => 16.2253 [percent_change_7d] => 10.2353 [market_cap] => 7930134.009778 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:05.000Z ) ) ) [416] => stdClass Object ( [id] => 5007 [name] => TROY [symbol] => TROY [slug] => troy [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2019-12-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 2390000000 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => bnb1scrark2sv6fpngyqxrryw9hw7y05euwntz45ae ) [cmc_rank] => 417 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00331731633359 [volume_24h] => 2061494.9539503 [percent_change_1h] => -2.35216 [percent_change_24h] => -3.92187 [percent_change_7d] => -12.4409 [market_cap] => 7928386.0372801 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:14.000Z ) ) ) [417] => stdClass Object ( [id] => 2927 [name] => sUSD [symbol] => SUSD [slug] => susd [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2018-07-13T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 7806955.504766 [total_supply] => 7806955.504766 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x57ab1e02fee23774580c119740129eac7081e9d3 ) [cmc_rank] => 418 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.00750097213 [volume_24h] => 5177.6122775651 [percent_change_1h] => -0.121644 [percent_change_24h] => 1.29964 [percent_change_7d] => -0.787963 [market_cap] => 7865515.2604273 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:07.000Z ) ) ) [418] => stdClass Object ( [id] => 3053 [name] => YOU COIN [symbol] => YOU [slug] => you-coin [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2018-08-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 556120198.41019 [total_supply] => 2856000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x34364BEe11607b1963d66BCA665FDE93fCA666a8 ) [cmc_rank] => 419 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0140928559275 [volume_24h] => 2747833.215805 [percent_change_1h] => -1.09648 [percent_change_24h] => -6.88205 [percent_change_7d] => -8.4752 [market_cap] => 7837321.8345676 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:08.000Z ) ) ) [419] => stdClass Object ( [id] => 2403 [name] => MOAC [symbol] => MOAC [slug] => moac [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2018-01-15T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 62463333.604191 [total_supply] => 151205864 [platform] => [cmc_rank] => 420 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.125378881167 [volume_24h] => 42776.8585301 [percent_change_1h] => -0.698616 [percent_change_24h] => 0.907928 [percent_change_7d] => -3.43444 [market_cap] => 7831582.8812546 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:05.000Z ) ) ) [420] => stdClass Object ( [id] => 2161 [name] => Raiden Network Token [symbol] => RDN [slug] => raiden-network-token [num_market_pairs] => 17 [date_added] => 2017-11-08T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 50793936 [total_supply] => 100000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x255aa6df07540cb5d3d297f0d0d4d84cb52bc8e6 ) [cmc_rank] => 421 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.152451950742 [volume_24h] => 1203570.1311599 [percent_change_1h] => 1.05015 [percent_change_24h] => 5.25561 [percent_change_7d] => -2.34243 [market_cap] => 7743634.6290643 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:04.000Z ) ) ) [421] => stdClass Object ( [id] => 1159 [name] => SaluS [symbol] => SLS [slug] => salus [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2016-01-22T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1012265.2714843 [total_supply] => 1012265.2714843 [platform] => [cmc_rank] => 422 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 7.52785310562 [volume_24h] => 288.96386569376 [percent_change_1h] => -0.859886 [percent_change_24h] => 4.69076 [percent_change_7d] => 8.07813 [market_cap] => 7620184.2676544 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:02.000Z ) ) ) [422] => stdClass Object ( [id] => 4092 [name] => Dusk Network [symbol] => DUSK [slug] => dusk-network [num_market_pairs] => 10 [date_added] => 2019-07-11T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 247084257.42483 [total_supply] => 500000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x940a2db1b7008b6c776d4faaca729d6d4a4aa551 ) [cmc_rank] => 423 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0305492528473 [volume_24h] => 647245.84483476 [percent_change_1h] => -2.60833 [percent_change_24h] => 3.27549 [percent_change_7d] => 12.0341 [market_cap] => 7548239.4546585 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:13.000Z ) ) ) [423] => stdClass Object ( [id] => 2359 [name] => Polis [symbol] => POLIS [slug] => polis [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2018-01-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => 25000000 [circulating_supply] => 9831890.5669544 [total_supply] => 9831890.5669544 [platform] => [cmc_rank] => 424 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.767089377563 [volume_24h] => 7979.2208098689 [percent_change_1h] => -1.29066 [percent_change_24h] => 1.40432 [percent_change_7d] => -1.25926 [market_cap] => 7541938.8152726 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:05.000Z ) ) ) [424] => stdClass Object ( [id] => 2538 [name] => Nectar [symbol] => NEC [slug] => nectar [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2018-02-21T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 82353021.82319 [total_supply] => 1007949846.6935 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xcc80c051057b774cd75067dc48f8987c4eb97a5e ) [cmc_rank] => 425 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.091377490275 [volume_24h] => 9730.9604726527 [percent_change_1h] => -2.27816 [percent_change_24h] => -16.8771 [percent_change_7d] => 27.4817 [market_cap] => 7525212.4507654 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:07.000Z ) ) ) [425] => stdClass Object ( [id] => 3936 [name] => GNY [symbol] => GNY [slug] => gny [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2019-05-14T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 192376657 [total_supply] => 400000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x247551f2eb3362e222c742e9c788b8957d9bc87e ) [cmc_rank] => 426 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0390955787509 [volume_24h] => 4403.1629294714 [percent_change_1h] => -0.851359 [percent_change_24h] => 26.5494 [percent_change_7d] => 91.3024 [market_cap] => 7521076.7435784 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:11.000Z ) ) ) [426] => stdClass Object ( [id] => 4214 [name] => Agrocoin [symbol] => AGRO [slug] => agrocoin [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2019-08-05T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 121944271 [total_supply] => 600000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x1fd27f0cfc6f273b87a5e0f6fcf063422e7bcd6a ) [cmc_rank] => 427 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0609794740066 [volume_24h] => 30.511001861781 [percent_change_1h] => -0.744517 [percent_change_24h] => 1.52333 [percent_change_7d] => -1.24392 [market_cap] => 7436097.5036983 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:12.000Z ) ) ) [427] => stdClass Object ( [id] => 2556 [name] => Credits [symbol] => CS [slug] => credits [num_market_pairs] => 13 [date_added] => 2018-03-02T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 249471071.21 [circulating_supply] => 185986079.21042 [total_supply] => 249471071.20999 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x46b9ad944d1059450da1163511069c718f699d31 ) [cmc_rank] => 428 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.039753408022 [volume_24h] => 57648.156448779 [percent_change_1h] => -5.12931 [percent_change_24h] => 5.54155 [percent_change_7d] => -20.0184 [market_cap] => 7393580.4932639 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:06.000Z ) ) ) [428] => stdClass Object ( [id] => 1826 [name] => Particl [symbol] => PART [slug] => particl [num_market_pairs] => 10 [date_added] => 2017-07-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 9091045.671733 [total_supply] => 9627228.9028483 [platform] => [cmc_rank] => 429 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.810564837779 [volume_24h] => 13489.790059818 [percent_change_1h] => -1.60711 [percent_change_24h] => -13.0969 [percent_change_7d] => -4.93353 [market_cap] => 7368881.9601498 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:04.000Z ) ) ) [429] => stdClass Object ( [id] => 1758 [name] => TenX [symbol] => PAY [slug] => tenx [num_market_pairs] => 28 [date_added] => 2017-06-27T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 145733693.30056 [total_supply] => 205218255.94858 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xb97048628db6b661d4c2aa833e95dbe1a905b280 ) [cmc_rank] => 430 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0502252706014 [volume_24h] => 2880051.9060226 [percent_change_1h] => -1.07683 [percent_change_24h] => 2.75866 [percent_change_7d] => 3.0988 [market_cap] => 7319514.1817622 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:04.000Z ) ) ) [430] => stdClass Object ( [id] => 2835 [name] => Endor Protocol [symbol] => EDR [slug] => endor-protocol [num_market_pairs] => 18 [date_added] => 2018-05-31T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1419220028.8167 [total_supply] => 1469212017.4378 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xc528c28fec0a90c083328bc45f587ee215760a0f ) [cmc_rank] => 431 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00515654190647 [volume_24h] => 1164579.591983 [percent_change_1h] => 0.25596 [percent_change_24h] => 1.93738 [percent_change_7d] => 30.8455 [market_cap] => 7318267.5530947 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:07.000Z ) ) ) [431] => stdClass Object ( [id] => 3637 [name] => Aergo [symbol] => AERGO [slug] => aergo [num_market_pairs] => 19 [date_added] => 2018-12-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 500000000 [circulating_supply] => 264019889.6214 [total_supply] => 500000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xae31b85bfe62747d0836b82608b4830361a3d37a ) [cmc_rank] => 432 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0275265742238 [volume_24h] => 1180735.6017919 [percent_change_1h] => -2.33407 [percent_change_24h] => 4.6059 [percent_change_7d] => 8.83573 [market_cap] => 7267563.0882231 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:10.000Z ) ) ) [432] => stdClass Object ( [id] => 2058 [name] => AirSwap [symbol] => AST [slug] => airswap [num_market_pairs] => 11 [date_added] => 2017-10-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 150000000 [total_supply] => 500000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x27054b13b1b798b345b591a4d22e6562d47ea75a ) [cmc_rank] => 433 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0482155986052 [volume_24h] => 2881629.081456 [percent_change_1h] => -0.418078 [percent_change_24h] => -2.17126 [percent_change_7d] => 56.3767 [market_cap] => 7232339.79078 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:05.000Z ) ) ) [433] => stdClass Object ( [id] => 2915 [name] => Moss Coin [symbol] => MOC [slug] => moss-coin [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2018-07-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 367194688.83763 [total_supply] => 500000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x865ec58b06bf6305b886793aa20a2da31d034e68 ) [cmc_rank] => 434 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0194537322778 [volume_24h] => 858840.56937582 [percent_change_1h] => -0.356694 [percent_change_24h] => 2.54229 [percent_change_7d] => 12.2255 [market_cap] => 7143307.1704773 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:07.000Z ) ) ) [434] => stdClass Object ( [id] => 3858 [name] => FNB Protocol [symbol] => FNB [slug] => fnb-protocol [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2019-04-11T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 2365755913 [total_supply] => 2490000160 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x47b28f365bf4cb38db4b6356864bde7bc4b35129 ) [cmc_rank] => 435 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00300797775691 [volume_24h] => 1590437.808402 [percent_change_1h] => 3.99244 [percent_change_24h] => 13.2729 [percent_change_7d] => 37.9059 [market_cap] => 7116141.1645823 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:12.000Z ) ) ) [435] => stdClass Object ( [id] => 2955 [name] => Cosmo Coin [symbol] => COSM [slug] => cosmo-coin [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2018-07-23T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 670780888.57439 [total_supply] => 923000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xd1e10c37a27d95d95720291b1dc6f12f74c71443 ) [cmc_rank] => 436 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0105928776545 [volume_24h] => 2166186.1567754 [percent_change_1h] => -0.188109 [percent_change_24h] => 0.28834 [percent_change_7d] => 20.357 [market_cap] => 7105499.8856453 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:08.000Z ) ) ) [436] => stdClass Object ( [id] => 3260 [name] => AMO Coin [symbol] => AMO [slug] => amo-coin [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2018-09-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 17654507247.211 [total_supply] => 19679012761.81 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x38c87aa89b2b8cd9b95b736e1fa7b612ea972169 ) [cmc_rank] => 437 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.000399744597837 [volume_24h] => 410282.61852412 [percent_change_1h] => 0.617365 [percent_change_24h] => 1.29973 [percent_change_7d] => 7.28619 [market_cap] => 7057293.8995468 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:09.000Z ) ) ) [437] => stdClass Object ( [id] => 4944 [name] => Tellor [symbol] => TRB [slug] => tellor [num_market_pairs] => 15 [date_added] => 2019-11-19T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1249206.9413729 [total_supply] => 1343617.4248697 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x0ba45a8b5d5575935b8158a88c631e9f9c95a2e5 ) [cmc_rank] => 438 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 5.63712619058 [volume_24h] => 11994646.201422 [percent_change_1h] => -0.676751 [percent_change_24h] => 1.50639 [percent_change_7d] => -5.75122 [market_cap] => 7041937.1666675 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:14.000Z ) ) ) [438] => stdClass Object ( [id] => 1592 [name] => TaaS [symbol] => TAAS [slug] => taas [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2017-03-30T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 8146000.779398 [total_supply] => 8146000.779398 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xe7775a6e9bcf904eb39da2b68c5efb4f9360e08c ) [cmc_rank] => 439 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.859369830925 [volume_24h] => 2531.3704167685 [percent_change_1h] => -2.24992 [percent_change_24h] => -2.16334 [percent_change_7d] => 1.9275 [market_cap] => 7000427.3125062 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:03.000Z ) ) ) [439] => stdClass Object ( [id] => 5 [name] => Peercoin [symbol] => PPC [slug] => peercoin [num_market_pairs] => 19 [date_added] => 2013-04-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => [circulating_supply] => 26303379.991963 [total_supply] => 26303379.991963 [platform] => [cmc_rank] => 440 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:01.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.264636739752 [volume_24h] => 70339.483538423 [percent_change_1h] => -1.41288 [percent_change_24h] => -1.33853 [percent_change_7d] => 2.37955 [market_cap] => 6960840.7255312 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:01.000Z ) ) ) [440] => stdClass Object ( [id] => 2296 [name] => OST [symbol] => OST [slug] => ost [num_market_pairs] => 15 [date_added] => 2017-12-19T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 747772871.17972 [total_supply] => 800000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x2c4e8f2d746113d0696ce89b35f0d8bf88e0aeca ) [cmc_rank] => 441 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00925550420815 [volume_24h] => 674850.19057361 [percent_change_1h] => -0.758782 [percent_change_24h] => 0.114896 [percent_change_7d] => 20.6003 [market_cap] => 6921014.9559443 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:05.000Z ) ) ) [441] => stdClass Object ( [id] => 2336 [name] => Game.com [symbol] => GTC [slug] => game [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2018-01-03T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 761444189.76189 [total_supply] => 2000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xb70835d7822ebb9426b56543e391846c107bd32c ) [cmc_rank] => 442 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0090490796077 [volume_24h] => 2342020.9011585 [percent_change_1h] => -0.479168 [percent_change_24h] => 2.712 [percent_change_7d] => 26.2172 [market_cap] => 6890369.0899759 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:05.000Z ) ) ) [442] => stdClass Object ( [id] => 4748 [name] => Dimension Chain [symbol] => EON [slug] => dimension-chain [num_market_pairs] => 1 [date_added] => 2019-10-04T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 244783561 [total_supply] => 2000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x4cb10f4df4bf4f64d4797d00d468181ef731be9a ) [cmc_rank] => 443 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.028001671478 [volume_24h] => 267039.9401695 [percent_change_1h] => 6.70661 [percent_change_24h] => 23.9175 [percent_change_7d] => -23.9944 [market_cap] => 6854348.858337 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:13.000Z ) ) ) [443] => stdClass Object ( [id] => 3978 [name] => Chromia [symbol] => CHR [slug] => chromia [num_market_pairs] => 18 [date_added] => 2019-05-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 1000000000 [circulating_supply] => 317074002.49546 [total_supply] => 410559794.99988 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x915044526758533dfB918ecEb6e44bc21632060D ) [cmc_rank] => 444 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.021598404556 [volume_24h] => 1427636.1493438 [percent_change_1h] => -0.908417 [percent_change_24h] => -1.00453 [percent_change_7d] => 3.95236 [market_cap] => 6848292.580087 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:12.000Z ) ) ) [444] => stdClass Object ( [id] => 2235 [name] => Time New Bank [symbol] => TNB [slug] => time-new-bank [num_market_pairs] => 17 [date_added] => 2017-11-27T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 3286586618.2187 [total_supply] => 4415707418.2187 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xf7920b0768ecb20a123fac32311d07d193381d6f ) [cmc_rank] => 445 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00208047030128 [volume_24h] => 1589594.4994765 [percent_change_1h] => 1.05737 [percent_change_24h] => 10.2082 [percent_change_7d] => 17.9164 [market_cap] => 6837645.8517883 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:06.000Z ) ) ) [445] => stdClass Object ( [id] => 3083 [name] => LINA [symbol] => LINA [slug] => lina [num_market_pairs] => 14 [date_added] => 2018-08-07T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 291524966.74919 [total_supply] => 900000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xc05d14442a510de4d3d71a3d316585aa0ce32b50 ) [cmc_rank] => 446 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0232325184369 [volume_24h] => 163369.75712131 [percent_change_1h] => -0.318364 [percent_change_24h] => 4.63647 [percent_change_7d] => 14.7433 [market_cap] => 6772859.1648173 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:09.000Z ) ) ) [446] => stdClass Object ( [id] => 1500 [name] => Wings [symbol] => WINGS [slug] => wings [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2017-01-08T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 97259638.118284 [total_supply] => 100000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x667088b212ce3d06a1b553a7221E1fD19000d9aF ) [cmc_rank] => 447 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0694320903802 [volume_24h] => 250064.3454295 [percent_change_1h] => -0.711232 [percent_change_24h] => 2.38221 [percent_change_7d] => 33.0527 [market_cap] => 6752939.9841743 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:04.000Z ) ) ) [447] => stdClass Object ( [id] => 4200 [name] => ChainX [symbol] => PCX [slug] => chainx [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2019-08-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 21000000 [circulating_supply] => 5342050 [total_supply] => 5342050 [platform] => [cmc_rank] => 448 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.26243357979 [volume_24h] => 362672.37959189 [percent_change_1h] => -0.376828 [percent_change_24h] => -2.37873 [percent_change_7d] => 0.0968923 [market_cap] => 6743983.3049172 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:12.000Z ) ) ) [448] => stdClass Object ( [id] => 2866 [name] => Sentinel Protocol [symbol] => UPP [slug] => sentinel-protocol [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2018-06-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 401731425.25 [total_supply] => 500000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xc86d054809623432210c107af2e3f619dcfbf652 ) [cmc_rank] => 449 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.016778253872 [volume_24h] => 579897.14225844 [percent_change_1h] => 0.208846 [percent_change_24h] => 4.82795 [percent_change_7d] => 6.35107 [market_cap] => 6740351.8412049 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:08.000Z ) ) ) [449] => stdClass Object ( [id] => 4293 [name] => Perlin [symbol] => PERL [slug] => perlin [num_market_pairs] => 10 [date_added] => 2019-08-26T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 352597396.207 [total_supply] => 1033200000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xb5a73f5fc8bbdbce59bfd01ca8d35062e0dad801 ) [cmc_rank] => 450 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0186859830284 [volume_24h] => 1405240.1409386 [percent_change_1h] => -0.253624 [percent_change_24h] => 1.66504 [percent_change_7d] => -3.50122 [market_cap] => 6588628.961382 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:13.000Z ) ) ) [450] => stdClass Object ( [id] => 2739 [name] => Digix Gold Token [symbol] => DGX [slug] => digix-gold-token [num_market_pairs] => 11 [date_added] => 2018-05-15T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 117156.69238118 [total_supply] => 120600 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x4f3afec4e5a3f2a6a1a411def7d7dfe50ee057bf ) [cmc_rank] => 451 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 55.4387881386 [volume_24h] => 17582.987068217 [percent_change_1h] => -0.944659 [percent_change_24h] => -1.88593 [percent_change_7d] => -3.31551 [market_cap] => 6495025.0479394 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:07.000Z ) ) ) [451] => stdClass Object ( [id] => 2455 [name] => PressOne [symbol] => PRS [slug] => pressone [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2018-01-24T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 2000000000 [circulating_supply] => 284742627.99294 [total_supply] => 2000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xe0d95530820aafc51b1d98023aa1ff000b78d8b2 ) [cmc_rank] => 452 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0227280906384 [volume_24h] => 83726.795676785 [percent_change_1h] => -2.08652 [percent_change_24h] => 12.9188 [percent_change_7d] => 19.3693 [market_cap] => 6471656.2576398 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:05.000Z ) ) ) [452] => stdClass Object ( [id] => 2937 [name] => VITE [symbol] => VITE [slug] => vite [num_market_pairs] => 12 [date_added] => 2018-07-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 466742617.61105 [total_supply] => 999313728.11105 [platform] => [cmc_rank] => 453 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0137512996696 [volume_24h] => 2520226.7615694 [percent_change_1h] => -1.5161 [percent_change_24h] => 0.138627 [percent_change_7d] => 3.3742 [market_cap] => 6418317.6033431 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:08.000Z ) ) ) [453] => stdClass Object ( [id] => 4103 [name] => FLETA [symbol] => FLETA [slug] => fleta [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2019-07-16T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 991970054.68986 [total_supply] => 2000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x7788d759f21f53533051a9ae657fa05a1e068fc6 ) [cmc_rank] => 454 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00644872992787 [volume_24h] => 2879809.4103989 [percent_change_1h] => 0.221512 [percent_change_24h] => 5.37153 [percent_change_7d] => 7.24154 [market_cap] => 6396946.9792294 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:12.000Z ) ) ) [454] => stdClass Object ( [id] => 4841 [name] => suterusu [symbol] => SUTER [slug] => suterusu [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2019-11-22T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1085471454.801 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xba8c0244fbdeb10f19f6738750daeedf7a5081eb ) [cmc_rank] => 455 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00582463685482 [volume_24h] => 1356791.431521 [percent_change_1h] => -0.464688 [percent_change_24h] => 1.51792 [percent_change_7d] => -6.71845 [market_cap] => 6322477.040489 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:14.000Z ) ) ) [455] => stdClass Object ( [id] => 3918 [name] => Safe [symbol] => SAFE [slug] => safe [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2019-05-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 20835499.35 [total_supply] => 29600000 [platform] => [cmc_rank] => 456 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.302228286174 [volume_24h] => 60666.343664428 [percent_change_1h] => -24.8817 [percent_change_24h] => -21.3042 [percent_change_7d] => -20.0199 [market_cap] => 6297077.26013 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:12.000Z ) ) ) [456] => stdClass Object ( [id] => 3345 [name] => DAPS Coin [symbol] => DAPS [slug] => daps-coin [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2018-09-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 70000000000 [circulating_supply] => 52586828001.998 [total_supply] => 60000000000 [platform] => [cmc_rank] => 457 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.000119361444851 [volume_24h] => 607515.77112128 [percent_change_1h] => -0.266162 [percent_change_24h] => -1.69399 [percent_change_7d] => 22.7612 [market_cap] => 6276839.7704495 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:09.000Z ) ) ) [457] => stdClass Object ( [id] => 2335 [name] => Lightning Bitcoin [symbol] => LBTC [slug] => lightning-bitcoin [num_market_pairs] => 12 [date_added] => 2018-01-03T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => 7465926 [circulating_supply] => 3860807.622 [total_supply] => 7465926 [platform] => [cmc_rank] => 458 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.62257333479 [volume_24h] => 4366103.6173418 [percent_change_1h] => -0.633238 [percent_change_24h] => 16.0431 [percent_change_7d] => 7.3763 [market_cap] => 6264443.4982112 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:05.000Z ) ) ) [458] => stdClass Object ( [id] => 1834 [name] => Pillar [symbol] => PLR [slug] => pillar [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2017-07-24T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 800000000 [circulating_supply] => 259348201 [total_supply] => 800000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xe3818504c1b32bf1557b16c238b2e01fd3149c17 ) [cmc_rank] => 459 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0241177403949 [volume_24h] => 12630.041409546 [percent_change_1h] => -0.974437 [percent_change_24h] => -0.368207 [percent_change_7d] => 7.49659 [market_cap] => 6254892.5836023 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:05.000Z ) ) ) [459] => stdClass Object ( [id] => 2320 [name] => Utrust [symbol] => UTK [slug] => utrust [num_market_pairs] => 20 [date_added] => 2017-12-29T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 450000000 [total_supply] => 500000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x70a72833d6bf7f508c8224ce59ea1ef3d0ea3a38 ) [cmc_rank] => 460 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0138705552406 [volume_24h] => 2017649.7448039 [percent_change_1h] => -0.756737 [percent_change_24h] => 22.7314 [percent_change_7d] => 13.622 [market_cap] => 6241749.85827 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:06.000Z ) ) ) [460] => stdClass Object ( [id] => 2576 [name] => Tokenomy [symbol] => TEN [slug] => tokenomy [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2018-03-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 200000000 [total_supply] => 200000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xdd16ec0f66e54d453e6756713e533355989040e4 ) [cmc_rank] => 461 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.031199685734 [volume_24h] => 50607.395395767 [percent_change_1h] => -0.507345 [percent_change_24h] => -0.0202132 [percent_change_7d] => 31.1612 [market_cap] => 6239937.1468 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:06.000Z ) ) ) [461] => stdClass Object ( [id] => 4950 [name] => LCX [symbol] => LCX [slug] => lcx [num_market_pairs] => 18 [date_added] => 2019-12-03T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 529038953.38406 [total_supply] => 956682375 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x037a54aab062628c9bbae1fdb1583c195585fe41 ) [cmc_rank] => 462 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0116935593228 [volume_24h] => 670189.7789336 [percent_change_1h] => 3.27366 [percent_change_24h] => -0.144895 [percent_change_7d] => -24.8516 [market_cap] => 6186348.3854686 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:14.000Z ) ) ) [462] => stdClass Object ( [id] => 3707 [name] => T.OS [symbol] => TOSC [slug] => t-os [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2019-01-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 2130000000 [circulating_supply] => 847439102.25238 [total_supply] => 2088368121.4849 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xd50649aab1d39d68bc965e0f6d1cfe0010e4908b ) [cmc_rank] => 463 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00728861783497 [volume_24h] => 321628.05764676 [percent_change_1h] => -1.07313 [percent_change_24h] => 1.4953 [percent_change_7d] => 0.14515 [market_cap] => 6176659.7547276 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:11.000Z ) ) ) [463] => stdClass Object ( [id] => 2371 [name] => United Traders Token [symbol] => UTT [slug] => uttoken [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2018-01-11T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 37508998.799855 [total_supply] => 69403130.979855 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x16f812be7fff02caf662b85d5d58a5da6572d4df ) [cmc_rank] => 464 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.164416917563 [volume_24h] => 4208.717090152 [percent_change_1h] => -1.02518 [percent_change_24h] => 1.97887 [percent_change_7d] => 4.27597 [market_cap] => 6167113.9635465 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:05.000Z ) ) ) [464] => stdClass Object ( [id] => 3731 [name] => PlayChip [symbol] => PLA [slug] => playchip [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2019-02-08T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 14009105692.842 [total_supply] => 50000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x0198f46f520F33cd4329bd4bE380a25a90536CD5 ) [cmc_rank] => 465 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.000437846487603 [volume_24h] => 253.68293200007 [percent_change_1h] => -0.823485 [percent_change_24h] => -70.1269 [percent_change_7d] => -72.8623 [market_cap] => 6133837.7220701 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:11.000Z ) ) ) [465] => stdClass Object ( [id] => 5626 [name] => King DAG [symbol] => KDAG [slug] => king-dag [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2020-05-26T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 1000000000 [circulating_supply] => 48001470 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x95e40e065afb3059dcabe4aaf404c1f92756603a ) [cmc_rank] => 466 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:15.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.127546450645 [volume_24h] => 2446385.9721378 [percent_change_1h] => -0.463028 [percent_change_24h] => 1.89522 [percent_change_7d] => 10.5845 [market_cap] => 6122417.1242424 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:15.000Z ) ) ) [466] => stdClass Object ( [id] => 1937 [name] => Po.et [symbol] => POE [slug] => poet [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2017-09-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 3141592653 [total_supply] => 3141592653 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x0e0989b1f9b8a38983c2ba8053269ca62ec9b195 ) [cmc_rank] => 467 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00194336717772 [volume_24h] => 293398.17093167 [percent_change_1h] => -0.0931153 [percent_change_24h] => -0.0364988 [percent_change_7d] => 3.17567 [market_cap] => 6105268.0476065 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:04.000Z ) ) ) [467] => stdClass Object ( [id] => 3997 [name] => BlockStamp [symbol] => BST [slug] => blockstamp [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2019-06-05T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => [circulating_supply] => 26380703.453916 [total_supply] => 33923669.453916 [platform] => [cmc_rank] => 468 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.230874597317 [volume_24h] => 2014.9029114862 [percent_change_1h] => -0.85008 [percent_change_24h] => 9.73772 [percent_change_7d] => 17.7821 [market_cap] => 6090634.286862 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:12.000Z ) ) ) [468] => stdClass Object ( [id] => 1312 [name] => Steem Dollars [symbol] => SBD [slug] => steem-dollars [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2016-07-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 5678919.965 [total_supply] => 5678919.965 [platform] => [cmc_rank] => 469 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.07132465566 [volume_24h] => 109446.02561942 [percent_change_1h] => -0.066663 [percent_change_24h] => 2.89971 [percent_change_7d] => 8.13032 [market_cap] => 6083966.9760243 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:02.000Z ) ) ) [469] => stdClass Object ( [id] => 5160 [name] => Dune Network [symbol] => DUN [slug] => dune-network [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2020-05-04T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 455538981.806 [total_supply] => 561268467.806 [platform] => [cmc_rank] => 470 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0132576244914 [volume_24h] => 31535.426083216 [percent_change_1h] => -3.11701 [percent_change_24h] => 3.46835 [percent_change_7d] => 2.26787 [market_cap] => 6039364.7619786 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:13.000Z ) ) ) [470] => stdClass Object ( [id] => 3883 [name] => QuickX Protocol [symbol] => QCX [slug] => quickx-protocol [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2019-04-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 498333777.95726 [total_supply] => 500000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xf9e5af7b42d31d51677c75bbbd37c1986ec79aee ) [cmc_rank] => 471 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0121120062769 [volume_24h] => 66703.968057678 [percent_change_1h] => -3.00778 [percent_change_24h] => -2.7995 [percent_change_7d] => -22.8418 [market_cap] => 6035821.8466096 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:12.000Z ) ) ) [471] => stdClass Object ( [id] => 3756 [name] => #MetaHash [symbol] => MHC [slug] => metahash [num_market_pairs] => 14 [date_added] => 2019-02-21T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 9200000000 [circulating_supply] => 1885282474.9248 [total_supply] => 2052475179 [platform] => [cmc_rank] => 472 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00319773371868 [volume_24h] => 9017739.762977 [percent_change_1h] => -0.705806 [percent_change_24h] => 0.707409 [percent_change_7d] => -2.67218 [market_cap] => 6028631.3393035 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:10.000Z ) ) ) [472] => stdClass Object ( [id] => 2318 [name] => Neumark [symbol] => NEU [slug] => neumark [num_market_pairs] => 10 [date_added] => 2017-12-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 1500000000 [circulating_supply] => 38692171.379008 [total_supply] => 71211011.513183 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xa823e6722006afe99e91c30ff5295052fe6b8e32 ) [cmc_rank] => 473 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.154714276119 [volume_24h] => 7078.4918641249 [percent_change_1h] => 0.0541988 [percent_change_24h] => 5.32571 [percent_change_7d] => -3.80471 [market_cap] => 5986231.2863755 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:06.000Z ) ) ) [473] => stdClass Object ( [id] => 2505 [name] => Bluzelle [symbol] => BLZ [slug] => bluzelle [num_market_pairs] => 22 [date_added] => 2018-02-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 226658585.87485 [total_supply] => 500000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x5732046a883704404f284ce41ffadd5b007fd668 ) [cmc_rank] => 474 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0263698480595 [volume_24h] => 3732422.321187 [percent_change_1h] => -2.47643 [percent_change_24h] => 10.4281 [percent_change_7d] => 55.8698 [market_cap] => 5976952.470901 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:06.000Z ) ) ) [474] => stdClass Object ( [id] => 3847 [name] => Contents Protocol [symbol] => CPT [slug] => contents-protocol [num_market_pairs] => 0 [date_added] => 2019-04-08T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 3071538363.7798 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x9b62513c8a27290cf6a7a9e29386e600245ea819 ) [cmc_rank] => 475 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00193282596652 [volume_24h] => [percent_change_1h] => 0 [percent_change_24h] => -4.26326E-14 [percent_change_7d] => -7.10543E-14 [market_cap] => 5936749.106676 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:11.000Z ) ) ) [475] => stdClass Object ( [id] => 3875 [name] => Valor Token [symbol] => VALOR [slug] => valor-token [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2019-04-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 20036000.0002 [total_supply] => 75000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x297e4e5e59ad72b1b0a2fd446929e76117be0e0a ) [cmc_rank] => 476 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.29611632426 [volume_24h] => 1218823.1945476 [percent_change_1h] => 0.0245131 [percent_change_24h] => 13.0338 [percent_change_7d] => 26.6754 [market_cap] => 5932986.6729326 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:11.000Z ) ) ) [476] => stdClass Object ( [id] => 2605 [name] => BnkToTheFuture [symbol] => BFT [slug] => bnktothefuture [num_market_pairs] => 10 [date_added] => 2018-03-22T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 729989999.32474 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x01ff50f8b7f74e4f00580d9596cd3d0d6d6e326f ) [cmc_rank] => 477 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00806799261495 [volume_24h] => 334171.080531 [percent_change_1h] => 0.317718 [percent_change_24h] => -4.10304 [percent_change_7d] => 12.5066 [market_cap] => 5889553.9235393 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:07.000Z ) ) ) [477] => stdClass Object ( [id] => 2916 [name] => Nimiq [symbol] => NIM [slug] => nimiq [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2018-07-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => 21000000000 [circulating_supply] => 6030196302.9496 [total_supply] => 6856196302.9496 [platform] => [cmc_rank] => 478 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.000975743414251 [volume_24h] => 272568.75788314 [percent_change_1h] => -1.54946 [percent_change_24h] => 0.527869 [percent_change_7d] => -8.56492 [market_cap] => 5883924.3292438 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:08.000Z ) ) ) [478] => stdClass Object ( [id] => 5488 [name] => JUST [symbol] => JST [slug] => just [num_market_pairs] => 11 [date_added] => 2020-05-07T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 9900000000 [circulating_supply] => 796125000 [total_supply] => 9900000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1958 [name] => TRON [symbol] => TRX [slug] => tron [token_address] => TCFLL5dx5ZJdKnWuesXxi1VPwjLVmWZZy9 ) [cmc_rank] => 479 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00736132040477 [volume_24h] => 54977290.309726 [percent_change_1h] => -0.850966 [percent_change_24h] => -1.53792 [percent_change_7d] => -7.08843 [market_cap] => 5860531.2072475 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:14.000Z ) ) ) [479] => stdClass Object ( [id] => 1712 [name] => Quantum Resistant Ledger [symbol] => QRL [slug] => quantum-resistant-ledger [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2017-06-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => 105000000 [circulating_supply] => 71288818.968115 [total_supply] => 71288818.968115 [platform] => [cmc_rank] => 480 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0821794087979 [volume_24h] => 151446.35626642 [percent_change_1h] => -3.78856 [percent_change_24h] => 2.83687 [percent_change_7d] => 9.69904 [market_cap] => 5858472.9967002 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:04.000Z ) ) ) [480] => stdClass Object ( [id] => 4120 [name] => Prometeus [symbol] => PROM [slug] => prometeus [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2019-07-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 6500000 [total_supply] => 20000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xfc82bb4ba86045af6f327323a46e80412b91b27d ) [cmc_rank] => 481 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.900466401356 [volume_24h] => 556424.01598191 [percent_change_1h] => -0.757855 [percent_change_24h] => -3.14655 [percent_change_7d] => -3.0681 [market_cap] => 5853031.608814 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:12.000Z ) ) ) [481] => stdClass Object ( [id] => 4824 [name] => SymVerse [symbol] => SYM [slug] => symverse [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2019-12-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 1000000000 [circulating_supply] => 66969061 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x79b4D12Fa63A8d1202b26c5Ba6d62136A4A09dDa ) [cmc_rank] => 482 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0868964044251 [volume_24h] => 17576.676180257 [percent_change_1h] => -0.450085 [percent_change_24h] => 5.97232 [percent_change_7d] => 13.7061 [market_cap] => 5819370.6086252 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:14.000Z ) ) ) [482] => stdClass Object ( [id] => 2572 [name] => BABB [symbol] => BAX [slug] => babb [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2018-03-09T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 34146212034.51 [total_supply] => 50000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x9a0242b7a33dacbe40edb927834f96eb39f8fbcb ) [cmc_rank] => 483 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.000169432132059 [volume_24h] => 93756.277963072 [percent_change_1h] => 5.4386 [percent_change_24h] => 6.69394 [percent_change_7d] => 0.188439 [market_cap] => 5785465.5067458 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:08.000Z ) ) ) [483] => stdClass Object ( [id] => 2662 [name] => Haven Protocol [symbol] => XHV [slug] => haven-protocol [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2018-04-23T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 12663596.675 [total_supply] => 12663596.675 [platform] => [cmc_rank] => 484 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.456606594193 [volume_24h] => 168995.21512983 [percent_change_1h] => 3.80628 [percent_change_24h] => 2.16156 [percent_change_7d] => -0.082477 [market_cap] => 5782281.7480055 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:07.000Z ) ) ) [484] => stdClass Object ( [id] => 4152 [name] => CryptoVerificationCoin [symbol] => CVCC [slug] => cryptoverificationcoin [num_market_pairs] => 1 [date_added] => 2019-07-23T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 582595.49469 [total_supply] => 36000000 [platform] => [cmc_rank] => 485 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 9.91940445486 [volume_24h] => 0.098996051008349 [percent_change_1h] => -0.851359 [percent_change_24h] => 1.39587 [percent_change_7d] => -5.91084 [market_cap] => 5779000.3454094 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:12.000Z ) ) ) [485] => stdClass Object ( [id] => 2066 [name] => Everus [symbol] => EVR [slug] => everus [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2017-10-19T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 464518541.01626 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x3137619705b5fc22a3048989f983905e456b59ab ) [cmc_rank] => 486 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0124338154844 [volume_24h] => 78.404696878045 [percent_change_1h] => -0.477977 [percent_change_24h] => 29.4388 [percent_change_7d] => 119.069 [market_cap] => 5775737.8280789 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:04.000Z ) ) ) [486] => stdClass Object ( [id] => 1996 [name] => SALT [symbol] => SALT [slug] => salt [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2017-09-29T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 80283620.020574 [total_supply] => 120000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x4156d3342d5c385a87d264f90653733592000581 ) [cmc_rank] => 487 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0718809543159 [volume_24h] => 5215.3900938557 [percent_change_1h] => -1.12037 [percent_change_24h] => 1.58567 [percent_change_7d] => -1.26691 [market_cap] => 5770863.2230139 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:05.000Z ) ) ) [487] => stdClass Object ( [id] => 4173 [name] => Levolution [symbol] => LEVL [slug] => levolution [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2019-07-26T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 39452988.83914 [total_supply] => 311000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x09970aec766b6f3223aca9111555e99dc50ff13a ) [cmc_rank] => 488 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.146176424181 [volume_24h] => 75002.276516915 [percent_change_1h] => -2.28213 [percent_change_24h] => -4.44904 [percent_change_7d] => -20.9578 [market_cap] => 5767096.8317583 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:13.000Z ) ) ) [488] => stdClass Object ( [id] => 4056 [name] => Ampleforth [symbol] => AMPL [slug] => ampleforth [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2019-06-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 5898074.3636092 [total_supply] => 19693112.91993 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xd46ba6d942050d489dbd938a2c909a5d5039a161 ) [cmc_rank] => 489 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.973807793602 [volume_24h] => 13473.92142324 [percent_change_1h] => -0.722202 [percent_change_24h] => 0.466109 [percent_change_7d] => -3.25945 [market_cap] => 5743590.7825268 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:12.000Z ) ) ) [489] => stdClass Object ( [id] => 2833 [name] => Ivy [symbol] => IVY [slug] => ivy [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2018-05-31T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 895021071.95342 [total_supply] => 1610924200 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xa4ea687a2a7f29cf2dc66b39c68e4411c0d00c49 ) [cmc_rank] => 490 [last_updated] => 2020-06-05T02:24:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00636798044999 [volume_24h] => 0.006367980449987 [percent_change_1h] => 0.274438 [percent_change_24h] => -11.8066 [percent_change_7d] => -42.0342 [market_cap] => 5699476.6885285 [last_updated] => 2020-06-05T02:24:08.000Z ) ) ) [490] => stdClass Object ( [id] => 1779 [name] => Wagerr [symbol] => WGR [slug] => wagerr [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2017-07-05T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 190377114.45867 [total_supply] => 211756728.45867 [platform] => [cmc_rank] => 491 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0298886316551 [volume_24h] => 1413.2858378499 [percent_change_1h] => -1.40037 [percent_change_24h] => 0.10462 [percent_change_7d] => 3.37188 [market_cap] => 5690111.449616 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:03.000Z ) ) ) [491] => stdClass Object ( [id] => 4566 [name] => DigitalBits [symbol] => XDB [slug] => digitalbits [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2019-09-13T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 339994911.94203 [total_supply] => 1500000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xb9eefc4b0d472a44be93970254df4f4016569d27 ) [cmc_rank] => 492 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0167236241915 [volume_24h] => 892150.12300677 [percent_change_1h] => -0.484883 [percent_change_24h] => 6.12949 [percent_change_7d] => -7.98721 [market_cap] => 5685947.1343407 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:13.000Z ) ) ) [492] => stdClass Object ( [id] => 4804 [name] => ROOBEE [symbol] => ROOBEE [slug] => roobee [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2019-10-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 5400000000 [circulating_supply] => 1381663689 [total_supply] => 5400000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xa31b1767e09f842ecfd4bc471fe44f830e3891aa ) [cmc_rank] => 493 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00409745861761 [volume_24h] => 1854441.2088062 [percent_change_1h] => -0.641332 [percent_change_24h] => 1.46628 [percent_change_7d] => -5.38997 [market_cap] => 5661309.7891319 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:13.000Z ) ) ) [493] => stdClass Object ( [id] => 4194 [name] => LNX Protocol [symbol] => LNX [slug] => lnx-protocol [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2019-07-31T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 271607626 [total_supply] => 1855312500 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x5e3845a1d78db544613edbe43dc1ea497266d3b8 ) [cmc_rank] => 494 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0208098518907 [volume_24h] => 3844.3639157603 [percent_change_1h] => -0.433455 [percent_change_24h] => 58.0116 [percent_change_7d] => 60.3804 [market_cap] => 5652114.4694446 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:13.000Z ) ) ) [494] => stdClass Object ( [id] => 3985 [name] => Origo [symbol] => OGO [slug] => origo [num_market_pairs] => 16 [date_added] => 2019-06-03T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 433668796.36682 [total_supply] => 708333334.009 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xff0e5e014cf97e0615cb50f6f39da6388e2fae6e ) [cmc_rank] => 495 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.013015999477 [volume_24h] => 906821.99771953 [percent_change_1h] => -1.08762 [percent_change_24h] => 0.913727 [percent_change_7d] => 10.7811 [market_cap] => 5644632.8267018 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:12.000Z ) ) ) [495] => stdClass Object ( [id] => 2453 [name] => EDUCare [symbol] => EKT [slug] => educare [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2018-01-23T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 724297908.475 [total_supply] => 724297908.475 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x4ecdb6385f3db3847f9c4a9bf3f9917bb27a5452 ) [cmc_rank] => 496 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0077758692734 [volume_24h] => 421127.88182772 [percent_change_1h] => -1.65749 [percent_change_24h] => -2.15478 [percent_change_7d] => -8.05132 [market_cap] => 5632045.8512986 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:05.000Z ) ) ) [496] => stdClass Object ( [id] => 1918 [name] => Achain [symbol] => ACT [slug] => achain [num_market_pairs] => 22 [date_added] => 2017-08-27T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 1000000000 [circulating_supply] => 962958739.91063 [total_supply] => 1000000000 [platform] => [cmc_rank] => 497 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00583858888472 [volume_24h] => 1308998.2611505 [percent_change_1h] => -1.74199 [percent_change_24h] => -1.1174 [percent_change_7d] => -0.335057 [market_cap] => 5622320.1952862 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:04.000Z ) ) ) [497] => stdClass Object ( [id] => 3325 [name] => Robotina [symbol] => ROX [slug] => robotina [num_market_pairs] => 13 [date_added] => 2018-09-21T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 303758412.04429 [total_supply] => 331614076.92142 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x574f84108a98c575794f75483d801d1d5dc861a5 ) [cmc_rank] => 498 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0182983587006 [volume_24h] => 4086.7914049919 [percent_change_1h] => -0.68891 [percent_change_24h] => -0.750968 [percent_change_7d] => -3.43028 [market_cap] => 5558280.3819111 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:10.000Z ) ) ) [498] => stdClass Object ( [id] => 3376 [name] => Darico Ecosystem Coin [symbol] => DEC [slug] => darcio-ecosystem-coin [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2018-10-11T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 63006341.501908 [total_supply] => 99006341.501908 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x89c6c856a6db3e46107163d0cda7a7ff211bd655 ) [cmc_rank] => 499 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0874315130276 [volume_24h] => 9.3376855913494 [percent_change_1h] => -0.604355 [percent_change_24h] => -10.9936 [percent_change_7d] => 166.719 [market_cap] => 5508739.7678455 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:10.000Z ) ) ) [499] => stdClass Object ( [id] => 2454 [name] => UnlimitedIP [symbol] => UIP [slug] => unlimitedip [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2018-01-24T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1276568734.7223 [total_supply] => 2839985525.01 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x4290563c2d7c255b5eec87f2d3bd10389f991d68 ) [cmc_rank] => 500 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00431457411223 [volume_24h] => 205978.29896818 [percent_change_1h] => -0.679748 [percent_change_24h] => 1.06104 [percent_change_7d] => 0.953039 [market_cap] => 5507850.4153151 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:07.000Z ) ) ) [500] => stdClass Object ( [id] => 4105 [name] => CoinMetro Token [symbol] => XCM [slug] => coinmetro-token [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2019-08-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 330000000 [circulating_supply] => 209758372.51827 [total_supply] => 330000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x44e2ca91cea1147f1b503e669f06cd11fb0c5490 ) [cmc_rank] => 501 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0261005293563 [volume_24h] => 9409.2953035577 [percent_change_1h] => 0.116284 [percent_change_24h] => 0.383784 [percent_change_7d] => 3.72647 [market_cap] => 5474804.5596428 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:12.000Z ) ) ) [501] => stdClass Object ( [id] => 3754 [name] => EveryCoin [symbol] => EVY [slug] => everycoin [num_market_pairs] => 14 [date_added] => 2019-02-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 9380000000 [total_supply] => 88800000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xeed3ae7b0f8b5b9bb8c035a9941382b1822671cd ) [cmc_rank] => 502 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.000580105621827 [volume_24h] => 762891.47434867 [percent_change_1h] => -0.287943 [percent_change_24h] => -1.91714 [percent_change_7d] => 4.47305 [market_cap] => 5441390.7327373 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:10.000Z ) ) ) [502] => stdClass Object ( [id] => 2666 [name] => Effect.AI [symbol] => EFX [slug] => effect-ai [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2018-04-23T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 252168527.316 [total_supply] => 650000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1765 [name] => EOS [symbol] => EOS [slug] => eos [token_address] => acbc532904b6b51b5ea6d19b803d78af70e7e6f9 ) [cmc_rank] => 503 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0215109957924 [volume_24h] => 9906.269248579 [percent_change_1h] => -0.453902 [percent_change_24h] => 3.95427 [percent_change_7d] => 2.32489 [market_cap] => 5424396.1300702 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:06.000Z ) ) ) [503] => stdClass Object ( [id] => 3336 [name] => IQeon [symbol] => IQN [slug] => iqeon [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2018-09-24T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 5491860.1987553 [total_supply] => 5491860.1987553 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x0db8d8b76bc361bacbb72e2c491e06085a97ab31 ) [cmc_rank] => 504 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.986501820121 [volume_24h] => 42071.274906209 [percent_change_1h] => 0.439184 [percent_change_24h] => 2.25992 [percent_change_7d] => 4.73792 [market_cap] => 5417730.0819222 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:10.000Z ) ) ) [504] => stdClass Object ( [id] => 5420 [name] => SonoCoin [symbol] => SONO [slug] => sonocoin [num_market_pairs] => 1 [date_added] => 2020-04-08T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 28250406.685166 [total_supply] => 102638296.91241 [platform] => [cmc_rank] => 505 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:15.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.190011342172 [volume_24h] => 1507.1199631255 [percent_change_1h] => -0.722418 [percent_change_24h] => 0.117645 [percent_change_7d] => -0.158077 [market_cap] => 5367897.6911532 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:15.000Z ) ) ) [505] => stdClass Object ( [id] => 4484 [name] => ChronoCoin [symbol] => CRN [slug] => chronocoin [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2019-10-15T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 2221053119.3844 [total_supply] => 5680000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1376 [name] => Neo [symbol] => NEO [slug] => neo [token_address] => c875e3e1a9f7ba1291aea40cead371754dfcb3de ) [cmc_rank] => 506 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00241026270233 [volume_24h] => 7555.7038050713 [percent_change_1h] => -2.69347 [percent_change_24h] => -0.449086 [percent_change_7d] => 12.0716 [market_cap] => 5353321.4935459 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:13.000Z ) ) ) [506] => stdClass Object ( [id] => 2399 [name] => INT Chain [symbol] => INT [slug] => int-chain [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2018-01-15T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 449560377 [total_supply] => 960329508.372 [platform] => [cmc_rank] => 507 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0118939414095 [volume_24h] => 1233649.3684553 [percent_change_1h] => 1.35988 [percent_change_24h] => 0.231989 [percent_change_7d] => -8.97892 [market_cap] => 5347044.7840707 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:07.000Z ) ) ) [507] => stdClass Object ( [id] => 1026 [name] => Aeon [symbol] => AEON [slug] => aeon [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2015-08-04T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => [circulating_supply] => 15831459.311211 [total_supply] => 15831459.311211 [platform] => [cmc_rank] => 508 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:01.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.336743926331 [volume_24h] => 3517.8436623332 [percent_change_1h] => -0.427477 [percent_change_24h] => 3.13561 [percent_change_7d] => 0.0610973 [market_cap] => 5331147.7680067 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:01.000Z ) ) ) [508] => stdClass Object ( [id] => 2379 [name] => Kcash [symbol] => KCASH [slug] => kcash [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2018-01-12T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 445499083.496 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x32d74896f05204d1b6ae7b0a3cebd7fc0cd8f9c7 ) [cmc_rank] => 509 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.01193345625 [volume_24h] => 3853408.4149335 [percent_change_1h] => -0.799187 [percent_change_24h] => -0.795351 [percent_change_7d] => -0.237987 [market_cap] => 5316343.8223146 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:06.000Z ) ) ) [509] => stdClass Object ( [id] => 2473 [name] => All Sports [symbol] => SOC [slug] => all-sports [num_market_pairs] => 15 [date_added] => 2018-01-27T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1499865881.6973 [total_supply] => 1500000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x2d0e95bd4795d7ace0da3c0ff7b706a5970eb9d3 ) [cmc_rank] => 510 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00353436966869 [volume_24h] => 788282.52177058 [percent_change_1h] => 1.75913 [percent_change_24h] => 0.300631 [percent_change_7d] => 3.68179 [market_cap] => 5301080.479374 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:06.000Z ) ) ) [510] => stdClass Object ( [id] => 4003 [name] => Zenon [symbol] => ZNN [slug] => zenon [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2019-06-12T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => [circulating_supply] => 4062094.6097921 [total_supply] => 4834230.6096801 [platform] => [cmc_rank] => 511 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.2974307991 [volume_24h] => 191765.84610088 [percent_change_1h] => -0.843396 [percent_change_24h] => -2.79363 [percent_change_7d] => -9.94408 [market_cap] => 5270286.6556024 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:12.000Z ) ) ) [511] => stdClass Object ( [id] => 2313 [name] => SIRIN LABS Token [symbol] => SRN [slug] => sirin-labs-token [num_market_pairs] => 18 [date_added] => 2017-12-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 491820906.379 [total_supply] => 572166103.886 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x68d57c9a1c35f63e2c83ee8e49a64e9d70528d25 ) [cmc_rank] => 512 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0107099462557 [volume_24h] => 298815.06284137 [percent_change_1h] => -0.719965 [percent_change_24h] => -1.30679 [percent_change_7d] => 5.54195 [market_cap] => 5267375.4747488 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:05.000Z ) ) ) [512] => stdClass Object ( [id] => 2873 [name] => Metronome [symbol] => MET [slug] => metronome [num_market_pairs] => 10 [date_added] => 2018-06-26T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 10571874.731921 [total_supply] => 12048548.731921 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xa3d58c4e56fedcae3a7c43a725aee9a71f0ece4e ) [cmc_rank] => 513 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.497837046701 [volume_24h] => 29659.778304999 [percent_change_1h] => -0.641158 [percent_change_24h] => 7.85042 [percent_change_7d] => 18.3455 [market_cap] => 5263070.8946325 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:07.000Z ) ) ) [513] => stdClass Object ( [id] => 4691 [name] => Zano [symbol] => ZANO [slug] => zano [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2020-01-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 10146706.93 [total_supply] => 12176206.93 [platform] => [cmc_rank] => 514 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.517622052228 [volume_24h] => 45617.539476915 [percent_change_1h] => -0.722306 [percent_change_24h] => -14.1939 [percent_change_7d] => -29.1899 [market_cap] => 5252159.2644627 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:13.000Z ) ) ) [514] => stdClass Object ( [id] => 3147 [name] => HYCON [symbol] => HYC [slug] => hycon [num_market_pairs] => 10 [date_added] => 2018-08-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => 5000000000 [circulating_supply] => 2221882175.8013 [total_supply] => 3006239699.7038 [platform] => [cmc_rank] => 515 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00234706072402 [volume_24h] => 3257302.4008493 [percent_change_1h] => -0.0987473 [percent_change_24h] => 4.90591 [percent_change_7d] => 7.03694 [market_cap] => 5214892.3882233 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:09.000Z ) ) ) [515] => stdClass Object ( [id] => 3620 [name] => Atlas Protocol [symbol] => ATP [slug] => atlas-protocol [num_market_pairs] => 11 [date_added] => 2018-11-27T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 10000000000 [circulating_supply] => 2576066702.77 [total_supply] => 4000001000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1908 [name] => Nebulas [symbol] => NAS [slug] => nebulas-token [token_address] => n1zUNqeBPvsyrw5zxp9mKcDdLTjuaEL7s39 ) [cmc_rank] => 516 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00201758221284 [volume_24h] => 119685.80184016 [percent_change_1h] => -0.775934 [percent_change_24h] => -0.0260903 [percent_change_7d] => -1.17615 [market_cap] => 5197426.3585981 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:11.000Z ) ) ) [516] => stdClass Object ( [id] => 2135 [name] => Revain [symbol] => REV [slug] => revain [num_market_pairs] => 17 [date_added] => 2017-11-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 484450000 [circulating_supply] => 484410729 [total_supply] => 484410729 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x2ef52Ed7De8c5ce03a4eF0efbe9B7450F2D7Edc9 ) [cmc_rank] => 517 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0106574079207 [volume_24h] => 1323401.4403773 [percent_change_1h] => -0.669135 [percent_change_24h] => 0.436323 [percent_change_7d] => 0.165886 [market_cap] => 5162562.7401167 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:05.000Z ) ) ) [517] => stdClass Object ( [id] => 1552 [name] => Melon [symbol] => MLN [slug] => melon [num_market_pairs] => 11 [date_added] => 2017-02-21T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1250000 [total_supply] => 1250000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xec67005c4e498ec7f55e092bd1d35cbc47c91892 ) [cmc_rank] => 518 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 4.07996003721 [volume_24h] => 266776.63181625 [percent_change_1h] => 0.719343 [percent_change_24h] => 0.894054 [percent_change_7d] => -0.898507 [market_cap] => 5099950.0465125 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:04.000Z ) ) ) [518] => stdClass Object ( [id] => 3182 [name] => HitChain [symbol] => HIT [slug] => hitchain [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2018-08-16T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 61440000000 [total_supply] => 102400000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x7995ab36bB307Afa6A683C24a25d90Dc1Ea83566 ) [cmc_rank] => 519 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 8.29492085037E-5 [volume_24h] => 59801.810095938 [percent_change_1h] => -0.280186 [percent_change_24h] => 1.23113 [percent_change_7d] => -15.7994 [market_cap] => 5096399.3704673 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:09.000Z ) ) ) [519] => stdClass Object ( [id] => 2034 [name] => Everex [symbol] => EVX [slug] => everex [num_market_pairs] => 16 [date_added] => 2017-10-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 22700000 [total_supply] => 25000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xf3db5fa2c66b7af3eb0c0b782510816cbe4813b8 ) [cmc_rank] => 520 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.223645180007 [volume_24h] => 748336.97925011 [percent_change_1h] => -1.53075 [percent_change_24h] => 5.97806 [percent_change_7d] => 0.768856 [market_cap] => 5076745.5861589 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:04.000Z ) ) ) [520] => stdClass Object ( [id] => 2081 [name] => Ambrosus [symbol] => AMB [slug] => amber [num_market_pairs] => 11 [date_added] => 2017-10-23T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 360960970.59785 [total_supply] => 361477437.5357 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x4dc3643dbc642b72c158e7f3d2ff232df61cb6ce ) [cmc_rank] => 521 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0140501816935 [volume_24h] => 263010.91352463 [percent_change_1h] => -0.135217 [percent_change_24h] => 1.1182 [percent_change_7d] => 33.8036 [market_cap] => 5071567.2211619 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:05.000Z ) ) ) [521] => stdClass Object ( [id] => 2633 [name] => Stakenet [symbol] => XSN [slug] => stakenet [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2018-04-11T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 99718033.587834 [total_supply] => 106858324.50741 [platform] => [cmc_rank] => 522 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0505333468844 [volume_24h] => 234075.32511698 [percent_change_1h] => -0.593966 [percent_change_24h] => -3.86113 [percent_change_7d] => -1.44297 [market_cap] => 5039085.9819243 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:07.000Z ) ) ) [522] => stdClass Object ( [id] => 2476 [name] => Ruff [symbol] => RUFF [slug] => ruff [num_market_pairs] => 15 [date_added] => 2018-01-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 980500000 [total_supply] => 1880000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xf278c1ca969095ffddded020290cf8b5c424ace2 ) [cmc_rank] => 523 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00513763008434 [volume_24h] => 723078.07139246 [percent_change_1h] => -1.51391 [percent_change_24h] => -0.342042 [percent_change_7d] => -2.00591 [market_cap] => 5037446.2976954 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:06.000Z ) ) ) [523] => stdClass Object ( [id] => 4660 [name] => Telos [symbol] => TLOS [slug] => telos [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2019-09-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 263516198.8933 [total_supply] => 355208370.6674 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1765 [name] => EOS [symbol] => EOS [slug] => eos [token_address] => ) [cmc_rank] => 524 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.019087982784 [volume_24h] => 36479.193250753 [percent_change_1h] => -1.44845 [percent_change_24h] => -4.44031 [percent_change_7d] => -11.3506 [market_cap] => 5029992.6677804 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:13.000Z ) ) ) [524] => stdClass Object ( [id] => 2655 [name] => Monero Classic [symbol] => XMC [slug] => monero-classic [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2018-04-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 18835789.706711 [total_supply] => 18835789.706711 [platform] => [cmc_rank] => 525 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.266445908907 [volume_24h] => 1069.879056247 [percent_change_1h] => 1.4175 [percent_change_24h] => -29.5519 [percent_change_7d] => -35.0229 [market_cap] => 5018719.1083856 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:07.000Z ) ) ) [525] => stdClass Object ( [id] => 5475 [name] => GHOSTPRISM [symbol] => GHOST [slug] => ghostprism [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2020-04-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 175000000 [circulating_supply] => 2031095.904972 [total_supply] => 2031095.904972 [platform] => [cmc_rank] => 526 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 2.46889810945 [volume_24h] => 352595.16141257 [percent_change_1h] => -0.485097 [percent_change_24h] => 14.4559 [percent_change_7d] => 13.7423 [market_cap] => 5014568.839897 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:14.000Z ) ) ) [526] => stdClass Object ( [id] => 3126 [name] => ProximaX [symbol] => XPX [slug] => proximax [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2018-08-08T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 6097456550 [total_supply] => 9000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 873 [name] => NEM [symbol] => XEM [slug] => nem [token_address] => prx ) [cmc_rank] => 527 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00082010662067 [volume_24h] => 408738.95553827 [percent_change_1h] => -0.724836 [percent_change_24h] => 0.435989 [percent_change_7d] => -10.2986 [market_cap] => 5000564.4859027 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:08.000Z ) ) ) [527] => stdClass Object ( [id] => 4020 [name] => USDQ [symbol] => USDQ [slug] => usdq [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2019-06-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 5517450.8757497 [total_supply] => 5531632.504218 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x4954db6391f4feb5468b6b943d4935353596aec9 ) [cmc_rank] => 528 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.906113657972 [volume_24h] => 0 [percent_change_1h] => 0 [percent_change_24h] => 0.362115 [percent_change_7d] => -16.6988 [market_cap] => 4999437.5957064 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:12.000Z ) ) ) [528] => stdClass Object ( [id] => 5397 [name] => Castweet [symbol] => CTT [slug] => castweet [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2020-03-31T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 3734992.7757678 [total_supply] => 1010000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x1a4743cf1af4c289351390a2b3fe7c13d2f7c235 ) [cmc_rank] => 529 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.33106962206 [volume_24h] => 242038.76787667 [percent_change_1h] => -2.44571 [percent_change_24h] => 11.9084 [percent_change_7d] => -32.8138 [market_cap] => 4971535.4224381 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:14.000Z ) ) ) [529] => stdClass Object ( [id] => 3904 [name] => Electronic Energy Coin [symbol] => E2C [slug] => electronic-energy-coin [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2019-05-02T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 971550999 [circulating_supply] => 433657273 [total_supply] => 511373999 [platform] => [cmc_rank] => 530 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0114434154266 [volume_24h] => 191684.52814975 [percent_change_1h] => -0.75678 [percent_change_24h] => 16.6917 [percent_change_7d] => 2.48885 [market_cap] => 4962520.3277055 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:12.000Z ) ) ) [530] => stdClass Object ( [id] => 2727 [name] => Bezant [symbol] => BZNT [slug] => bezant [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2018-05-11T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 826604627.64428 [total_supply] => 999999820 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xe1aee98495365fc179699c1bb3e761fa716bee62 ) [cmc_rank] => 531 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0059798166692 [volume_24h] => 455757.12569705 [percent_change_1h] => -0.497353 [percent_change_24h] => 5.05946 [percent_change_7d] => 4.79901 [market_cap] => 4942944.1312251 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:07.000Z ) ) ) [531] => stdClass Object ( [id] => 254 [name] => Gulden [symbol] => NLG [slug] => gulden [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2014-04-08T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => [circulating_supply] => 513718057 [total_supply] => 513718057 [platform] => [cmc_rank] => 532 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:01.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00962077181068 [volume_24h] => 10315.381914637 [percent_change_1h] => 2.06775 [percent_change_24h] => 4.43185 [percent_change_7d] => 0.846897 [market_cap] => 4942364.2014229 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:01.000Z ) ) ) [532] => stdClass Object ( [id] => 2645 [name] => U Network [symbol] => UUU [slug] => u-network [num_market_pairs] => 12 [date_added] => 2018-04-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 6994600000 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x3543638ed4a9006e4840b105944271bcea15605d ) [cmc_rank] => 533 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0007063063525 [volume_24h] => 196741.23348292 [percent_change_1h] => -0.696405 [percent_change_24h] => -0.606242 [percent_change_7d] => 0.148501 [market_cap] => 4940330.4131965 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:07.000Z ) ) ) [533] => stdClass Object ( [id] => 3698 [name] => Observer [symbol] => OBSR [slug] => observer [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2019-01-15T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => [circulating_supply] => 2111851841 [total_supply] => 15000000000 [platform] => [cmc_rank] => 534 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00233364038152 [volume_24h] => 3094425.4743548 [percent_change_1h] => -3.16755 [percent_change_24h] => 6.34428 [percent_change_7d] => 24.0025 [market_cap] => 4928302.735945 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:10.000Z ) ) ) [534] => stdClass Object ( [id] => 4075 [name] => CryptoFranc [symbol] => XCHF [slug] => cryptofranc [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2019-07-02T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 4726000 [total_supply] => 4726000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xb4272071ecadd69d933adcd19ca99fe80664fc08 ) [cmc_rank] => 535 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.04020727324 [volume_24h] => 2974.8897043227 [percent_change_1h] => -0.78832 [percent_change_24h] => 0.18879 [percent_change_7d] => -1.21178 [market_cap] => 4916019.5733322 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:11.000Z ) ) ) [535] => stdClass Object ( [id] => 2364 [name] => TokenClub [symbol] => TCT [slug] => tokenclub [num_market_pairs] => 12 [date_added] => 2018-01-11T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 539484924.83501 [total_supply] => 995239500 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x4824a7b64e3966b0133f4f4ffb1b9d6beb75fff7 ) [cmc_rank] => 536 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00910607811221 [volume_24h] => 4924574.4771291 [percent_change_1h] => -4.04507 [percent_change_24h] => 12.3687 [percent_change_7d] => 50.2608 [market_cap] => 4912591.8659074 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:05.000Z ) ) ) [536] => stdClass Object ( [id] => 1828 [name] => SmartCash [symbol] => SMART [slug] => smartcash [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2017-07-21T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => 5000000000 [circulating_supply] => 1413859297.5233 [total_supply] => 2014903576.7233 [platform] => [cmc_rank] => 537 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00345021803541 [volume_24h] => 222610.98668961 [percent_change_1h] => 0.870404 [percent_change_24h] => 12.3806 [percent_change_7d] => 6.933 [market_cap] => 4878122.8478471 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:04.000Z ) ) ) [537] => stdClass Object ( [id] => 2277 [name] => SmartMesh [symbol] => SMT [slug] => smartmesh [num_market_pairs] => 11 [date_added] => 2017-12-13T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1340519342.7617 [total_supply] => 3141592653 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x55f93985431fc9304077687a35a1ba103dc1e081 ) [cmc_rank] => 538 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00360522736855 [volume_24h] => 97862.526573844 [percent_change_1h] => -0.105502 [percent_change_24h] => 0.650362 [percent_change_7d] => -1.64835 [market_cap] => 4832877.0225953 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:05.000Z ) ) ) [538] => stdClass Object ( [id] => 1784 [name] => Polybius [symbol] => PLBT [slug] => polybius [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2017-07-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 3969564.998325 [total_supply] => 3969564.998325 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x0affa06e7fbe5bc9a764c979aa66e8256a631f02 ) [cmc_rank] => 539 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.21158431361 [volume_24h] => 10127.79960605 [percent_change_1h] => -1.76858 [percent_change_24h] => -0.112237 [percent_change_7d] => -2.80786 [market_cap] => 4809462.6838259 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:04.000Z ) ) ) [539] => stdClass Object ( [id] => 5444 [name] => Cartesi [symbol] => CTSI [slug] => cartesi [num_market_pairs] => 14 [date_added] => 2020-04-23T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 147333048.4 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x491604c0fdf08347dd1fa4ee062a822a5dd06b5d ) [cmc_rank] => 540 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:15.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0323518012268 [volume_24h] => 869547.7805053 [percent_change_1h] => 0.136037 [percent_change_24h] => 1.58668 [percent_change_7d] => -1.47972 [market_cap] => 4766489.4959753 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:15.000Z ) ) ) [540] => stdClass Object ( [id] => 4191 [name] => NOIA Network [symbol] => NOIA [slug] => noia-network [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2019-07-31T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 260354417.12469 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xfc858154c0b2c4a3323046fb505811f110ebda57 ) [cmc_rank] => 541 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0183044372395 [volume_24h] => 131908.30907963 [percent_change_1h] => -0.775105 [percent_change_24h] => 1.72612 [percent_change_7d] => -4.96076 [market_cap] => 4765641.0882856 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:12.000Z ) ) ) [541] => stdClass Object ( [id] => 3986 [name] => StakeCubeCoin [symbol] => SCC [slug] => stakecubecoin [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2019-06-03T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => [circulating_supply] => 6398263.8353083 [total_supply] => 7697263.8353083 [platform] => [cmc_rank] => 542 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.744051218108 [volume_24h] => 1579.7309587913 [percent_change_1h] => 6.61119 [percent_change_24h] => 47.9952 [percent_change_7d] => 66.1918 [market_cap] => 4760636.0004375 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:12.000Z ) ) ) [542] => stdClass Object ( [id] => 64 [name] => FLO [symbol] => FLO [slug] => flo [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2013-11-27T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => 160000000 [circulating_supply] => 152351008.348 [total_supply] => 152351008.348 [platform] => [cmc_rank] => 543 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:01.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0310974442365 [volume_24h] => 18806.690799654 [percent_change_1h] => 0.408943 [percent_change_24h] => 0.864026 [percent_change_7d] => 4.01116 [market_cap] => 4737726.9864765 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:01.000Z ) ) ) [543] => stdClass Object ( [id] => 3845 [name] => V-ID [symbol] => VIDT [slug] => v-id [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2019-04-05T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 58501137.2 [circulating_supply] => 46357367.584123 [total_supply] => 57914810.6 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x445f51299ef3307dbd75036dd896565f5b4bf7a5 ) [cmc_rank] => 544 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.101758405781 [volume_24h] => 548829.32698819 [percent_change_1h] => -1.65248 [percent_change_24h] => 3.53412 [percent_change_7d] => -2.05748 [market_cap] => 4717251.8215641 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:11.000Z ) ) ) [544] => stdClass Object ( [id] => 3839 [name] => Bitcoin Rhodium [symbol] => XRC [slug] => bitcoin-rhodium [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2019-04-04T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => 2100000 [circulating_supply] => 960027.60390249 [total_supply] => 1250975 [platform] => [cmc_rank] => 545 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 4.88109168772 [volume_24h] => 117178.18563275 [percent_change_1h] => -0.854051 [percent_change_24h] => -1.10821 [percent_change_7d] => -22.362 [market_cap] => 4685982.7573902 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:11.000Z ) ) ) [545] => stdClass Object ( [id] => 2882 [name] => 0Chain [symbol] => ZCN [slug] => 0chain [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2018-07-02T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 40117166 [total_supply] => 200000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xb9ef770b6a5e12e45983c5d80545258aa38f3b78 ) [cmc_rank] => 546 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.116477389697 [volume_24h] => 50698.990067881 [percent_change_1h] => 1.2829 [percent_change_24h] => 2.11543 [percent_change_7d] => 28.0757 [market_cap] => 4672742.7777212 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:07.000Z ) ) ) [546] => stdClass Object ( [id] => 2387 [name] => Bitcoin Atom [symbol] => BCA [slug] => bitcoin-atom [num_market_pairs] => 1 [date_added] => 2018-01-12T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => 21000000 [circulating_supply] => 18418931.25 [total_supply] => 21000000 [platform] => [cmc_rank] => 547 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.252666734422 [volume_24h] => 2046.3810202966 [percent_change_1h] => -7.16931 [percent_change_24h] => 3.43844 [percent_change_7d] => 152.581 [market_cap] => 4653851.2104808 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:06.000Z ) ) ) [547] => stdClass Object ( [id] => 2709 [name] => Morpheus Labs [symbol] => MITX [slug] => morpheus-labs [num_market_pairs] => 11 [date_added] => 2018-05-04T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 348379945 [total_supply] => 746999995 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x4a527d8fc13c5203ab24ba0944f4cb14658d1db6 ) [cmc_rank] => 548 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0133356471876 [volume_24h] => 1035555.2640309 [percent_change_1h] => 1.27374 [percent_change_24h] => 9.04436 [percent_change_7d] => 2.05326 [market_cap] => 4645872.0337555 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:07.000Z ) ) ) [548] => stdClass Object ( [id] => 3929 [name] => BQT [symbol] => BQTX [slug] => bqt [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2019-05-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 582831006.81268 [total_supply] => 800000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x9d8be94d0612170ce533ac4d7b43cc3cd91e5a1a ) [cmc_rank] => 549 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00791925617922 [volume_24h] => 766.61508458896 [percent_change_1h] => 23.8766 [percent_change_24h] => 31.4447 [percent_change_7d] => 12.3214 [market_cap] => 4615588.0521423 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:11.000Z ) ) ) [549] => stdClass Object ( [id] => 588 [name] => Ubiq [symbol] => UBQ [slug] => ubiq [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2014-09-07T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => [circulating_supply] => 42609099.353966 [total_supply] => 42609099.353966 [platform] => [cmc_rank] => 550 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:01.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.108160798235 [volume_24h] => 8015.490641744 [percent_change_1h] => -0.85326 [percent_change_24h] => -2.09238 [percent_change_7d] => -5.3756 [market_cap] => 4608634.1981994 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:01.000Z ) ) ) [550] => stdClass Object ( [id] => 4110 [name] => NPCoin [symbol] => NPC [slug] => npcoin [num_market_pairs] => 1 [date_added] => 2019-07-24T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 72457334.9547 [total_supply] => 150000000 [platform] => [cmc_rank] => 551 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0631666836055 [volume_24h] => 14174.96473098 [percent_change_1h] => 6.52333 [percent_change_24h] => -0.820902 [percent_change_7d] => 85.4674 [market_cap] => 4576889.5519813 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:12.000Z ) ) ) [551] => stdClass Object ( [id] => 2511 [name] => WePower [symbol] => WPR [slug] => wepower [num_market_pairs] => 12 [date_added] => 2018-02-09T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 608221472.5098 [total_supply] => 745248183.09677 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x4CF488387F035FF08c371515562CBa712f9015d4 ) [cmc_rank] => 552 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00749663354723 [volume_24h] => 140542.45874813 [percent_change_1h] => -1.21209 [percent_change_24h] => -1.2293 [percent_change_7d] => 4.40584 [market_cap] => 4559613.4949626 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:06.000Z ) ) ) [552] => stdClass Object ( [id] => 2608 [name] => Mithril [symbol] => MITH [slug] => mithril [num_market_pairs] => 24 [date_added] => 2018-03-24T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 856265000 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x3893b9422cd5d70a81edeffe3d5a1c6a978310bb ) [cmc_rank] => 553 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00531238560166 [volume_24h] => 2912702.7451865 [percent_change_1h] => -1.20434 [percent_change_24h] => -0.876514 [percent_change_7d] => 9.99654 [market_cap] => 4548809.8572054 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:07.000Z ) ) ) [553] => stdClass Object ( [id] => 1755 [name] => Flash [symbol] => FLASH [slug] => flash [num_market_pairs] => 1 [date_added] => 2017-06-26T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 900000000 [circulating_supply] => 900000000 [total_supply] => 900000000 [platform] => [cmc_rank] => 554 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00505333468844 [volume_24h] => 199.01987823372 [percent_change_1h] => 7.40991 [percent_change_24h] => 4.85503 [percent_change_7d] => -1.97093 [market_cap] => 4548001.219596 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:04.000Z ) ) ) [554] => stdClass Object ( [id] => 5258 [name] => APIX [symbol] => APIX [slug] => apix [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2020-02-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 204047845.21 [circulating_supply] => 93369723.67776 [total_supply] => 204047845.21 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xf51EBf9a26DbC02B13F8B3a9110dac47a4d62D78 ) [cmc_rank] => 555 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0483486795808 [volume_24h] => 969396.18977094 [percent_change_1h] => -1.03125 [percent_change_24h] => -1.77859 [percent_change_7d] => 38.7025 [market_cap] => 4514302.8526438 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:14.000Z ) ) ) [555] => stdClass Object ( [id] => 2498 [name] => Jibrel Network [symbol] => JNT [slug] => jibrel-network [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2018-02-02T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 170126885.90138 [total_supply] => 200000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xa5fd1a791c4dfcaacc963d4f73c6ae5824149ea7 ) [cmc_rank] => 556 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0264972745884 [volume_24h] => 7448.7574543977 [percent_change_1h] => -0.674133 [percent_change_24h] => -4.35518 [percent_change_7d] => -5.06821 [market_cap] => 4507898.8105983 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:06.000Z ) ) ) [556] => stdClass Object ( [id] => 3134 [name] => ETERNAL TOKEN [symbol] => XET [slug] => eternal-token [num_market_pairs] => 0 [date_added] => 2018-08-09T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 93470000 [total_supply] => 200000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x054c64741dbafdc19784505494029823d89c3b13 ) [cmc_rank] => 557 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0480870214026 [volume_24h] => [percent_change_1h] => -1.42109E-14 [percent_change_24h] => 7.10543E-14 [percent_change_7d] => -2.13163E-13 [market_cap] => 4494693.890501 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:10.000Z ) ) ) [557] => stdClass Object ( [id] => 1899 [name] => YOYOW [symbol] => YOYOW [slug] => yoyow [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2017-08-19T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 478109216.80925 [total_supply] => 1025908687.3879 [platform] => [cmc_rank] => 558 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00931510224819 [volume_24h] => 127973.6353547 [percent_change_1h] => -1.39907 [percent_change_24h] => -1.13261 [percent_change_7d] => -0.902021 [market_cap] => 4453636.2403802 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:04.000Z ) ) ) [558] => stdClass Object ( [id] => 4180 [name] => DDKoin [symbol] => DDK [slug] => ddkoin [num_market_pairs] => 14 [date_added] => 2019-07-29T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => 45000000 [circulating_supply] => 1710000 [total_supply] => 45000000 [platform] => [cmc_rank] => 559 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 2.5989707032 [volume_24h] => 42045.082472132 [percent_change_1h] => -0.841004 [percent_change_24h] => -1.10628 [percent_change_7d] => 30.3527 [market_cap] => 4444239.902472 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:13.000Z ) ) ) [559] => stdClass Object ( [id] => 2199 [name] => ALQO [symbol] => XLQ [slug] => alqo [num_market_pairs] => 1 [date_added] => 2017-11-19T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 64664324.290409 [total_supply] => 65539763.62146 [platform] => [cmc_rank] => 560 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0687059158601 [volume_24h] => 153.30760956668 [percent_change_1h] => -0.992427 [percent_change_24h] => 20.3533 [percent_change_7d] => 4.1705 [market_cap] => 4442821.623847 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:04.000Z ) ) ) [560] => stdClass Object ( [id] => 5641 [name] => BackPacker Coin [symbol] => BPC [slug] => backpacker-coin [num_market_pairs] => 1 [date_added] => 2020-05-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 0 [circulating_supply] => 4396700 [total_supply] => 4396700 [platform] => [cmc_rank] => 561 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:15.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.00843180888 [volume_24h] => 21812.154764026 [percent_change_1h] => -0.851359 [percent_change_24h] => -1.36482 [percent_change_7d] => [market_cap] => 4433772.1341027 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:15.000Z ) ) ) [561] => stdClass Object ( [id] => 3357 [name] => Digital Asset Guarantee Token [symbol] => DAGT [slug] => digital-asset-guarantee-token [num_market_pairs] => 1 [date_added] => 2018-09-29T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 33099999.99997 [total_supply] => 100100000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x56D1aE30c97288DA4B58BC39F026091778e4E316 ) [cmc_rank] => 562 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.13306959187 [volume_24h] => 0 [percent_change_1h] => -0.783299 [percent_change_24h] => -3.14799 [percent_change_7d] => -1.64526 [market_cap] => 4404603.490893 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:09.000Z ) ) ) [562] => stdClass Object ( [id] => 4805 [name] => VNDC [symbol] => VNDC [slug] => vndc [num_market_pairs] => 10 [date_added] => 2019-11-07T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 101920252781 [total_supply] => 118691454400 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x1f3f677ecc58f6a1f9e2cf410df4776a8546b5de ) [cmc_rank] => 563 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 4.30744785697E-5 [volume_24h] => 372422.24857171 [percent_change_1h] => -0.453167 [percent_change_24h] => 0.393097 [percent_change_7d] => 0.556806 [market_cap] => 4390161.7442336 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:13.000Z ) ) ) [563] => stdClass Object ( [id] => 1950 [name] => Hiveterminal Token [symbol] => HVN [slug] => hiveterminal-token [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2017-09-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 500000000 [total_supply] => 500000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xC0Eb85285d83217CD7c891702bcbC0FC401E2D9D ) [cmc_rank] => 564 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00873748130161 [volume_24h] => 1705.7083716421 [percent_change_1h] => 0.442977 [percent_change_24h] => 2.04266 [percent_change_7d] => 13.955 [market_cap] => 4368740.650805 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:04.000Z ) ) ) [564] => stdClass Object ( [id] => 470 [name] => Viacoin [symbol] => VIA [slug] => viacoin [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2014-07-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => 23176392 [circulating_supply] => 23168165.759361 [total_supply] => 23168165.759361 [platform] => [cmc_rank] => 565 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:01.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.188022690653 [volume_24h] => 378049.90388337 [percent_change_1h] => 0.532062 [percent_change_24h] => 8.96601 [percent_change_7d] => 2.29252 [market_cap] => 4356140.8635697 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:01.000Z ) ) ) [565] => stdClass Object ( [id] => 2675 [name] => Dock [symbol] => DOCK [slug] => dock [num_market_pairs] => 20 [date_added] => 2018-04-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 593145469.41715 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xe5dada80aa6477e85d09747f2842f7993d0df71c ) [cmc_rank] => 566 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00728418323628 [volume_24h] => 956309.13964802 [percent_change_1h] => -0.553491 [percent_change_24h] => -1.42892 [percent_change_7d] => 1.93577 [market_cap] => 4320580.2850038 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:06.000Z ) ) ) [566] => stdClass Object ( [id] => 2341 [name] => SwftCoin [symbol] => SWFTC [slug] => swftcoin [num_market_pairs] => 22 [date_added] => 2018-01-04T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 4004999999 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x0bb217e40f8a5cb79adf04e1aab60e5abd0dfc1e ) [cmc_rank] => 567 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00107814264445 [volume_24h] => 12540657.007415 [percent_change_1h] => 0.301468 [percent_change_24h] => 1.44414 [percent_change_7d] => -4.55267 [market_cap] => 4317961.2899441 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:06.000Z ) ) ) [567] => stdClass Object ( [id] => 2181 [name] => Genesis Vision [symbol] => GVT [slug] => genesis-vision [num_market_pairs] => 15 [date_added] => 2017-11-15T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 4426883.3118906 [total_supply] => 4436643.9285333 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x103c3a209da59d3e7c4a89307e66521e081cfdf0 ) [cmc_rank] => 568 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.967593696875 [volume_24h] => 193595.19302601 [percent_change_1h] => -0.836754 [percent_change_24h] => 1.02945 [percent_change_7d] => 4.8709 [market_cap] => 4283424.3893864 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:06.000Z ) ) ) [568] => stdClass Object ( [id] => 2765 [name] => XYO [symbol] => XYO [slug] => xyo [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2018-05-22T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 12844821265.921 [total_supply] => 13960974963 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x55296f69f40ea6d20e478533c15a6b08b654e758 ) [cmc_rank] => 569 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00033342323709 [volume_24h] => 33040.076126774 [percent_change_1h] => 2.08744 [percent_change_24h] => 9.55405 [percent_change_7d] => 20.1909 [market_cap] => 4282761.8863257 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:07.000Z ) ) ) [569] => stdClass Object ( [id] => 576 [name] => GameCredits [symbol] => GAME [slug] => gamecredits [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2014-09-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => 84000000 [circulating_supply] => 69836100 [total_supply] => 69836100 [platform] => [cmc_rank] => 570 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:01.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0610168322111 [volume_24h] => 27030.660046152 [percent_change_1h] => 0.967538 [percent_change_24h] => -0.527354 [percent_change_7d] => 20.9877 [market_cap] => 4261177.5959776 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:01.000Z ) ) ) [570] => stdClass Object ( [id] => 4762 [name] => ZVCHAIN [symbol] => ZVC [slug] => zvchain [num_market_pairs] => 1 [date_added] => 2019-10-07T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => 5000000000 [circulating_supply] => 628887245.11625 [total_supply] => 641058115.72625 [platform] => [cmc_rank] => 571 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00676140360225 [volume_24h] => 15924.375477727 [percent_change_1h] => -0.683255 [percent_change_24h] => -1.91481 [percent_change_7d] => -28.4331 [market_cap] => 4252160.4845381 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:14.000Z ) ) ) [571] => stdClass Object ( [id] => 5446 [name] => JUST Stablecoin [symbol] => USDJ [slug] => just-stablecoin [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2020-04-14T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 4224725.4533263 [total_supply] => 4224725.4533263 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1958 [name] => TRON [symbol] => TRX [slug] => tron [token_address] => TMwFHYXLJaRUPeW6421aqXL4ZEzPRFGkGT ) [cmc_rank] => 572 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.999666978555 [volume_24h] => 156352.62750141 [percent_change_1h] => -0.608819 [percent_change_24h] => 0.118029 [percent_change_7d] => 0.0580668 [market_cap] => 4223318.5291511 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:14.000Z ) ) ) [572] => stdClass Object ( [id] => 1876 [name] => Dentacoin [symbol] => DCN [slug] => dentacoin [num_market_pairs] => 20 [date_added] => 2017-08-11T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 697290065761 [total_supply] => 7899848965678 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x08d32b0da63e2c3bcf8019c9c5d849d7a9d791e6 ) [cmc_rank] => 573 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 6.04147018233E-6 [volume_24h] => 106187.46101797 [percent_change_1h] => -0.436881 [percent_change_24h] => 13.2878 [percent_change_7d] => 10.8722 [market_cap] => 4212657.14073 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:04.000Z ) ) ) [573] => stdClass Object ( [id] => 4100 [name] => qiibee [symbol] => QBX [slug] => qiibee [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2019-07-16T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 715516735.02873 [total_supply] => 1380392157 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x2467aa6b5a2351416fd4c3def8462d841feeecec ) [cmc_rank] => 574 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00583077079435 [volume_24h] => 443.13858037063 [percent_change_1h] => -0.849682 [percent_change_24h] => -6.31046 [percent_change_7d] => -4.6155 [market_cap] => 4172014.0814742 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:12.000Z ) ) ) [574] => stdClass Object ( [id] => 2610 [name] => Peculium [symbol] => PCL [slug] => peculium [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2018-03-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 2039325377.289 [total_supply] => 2206029269.289 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x0f02e27745e3b6e9e1310d19469e2b5d7b5ec99a ) [cmc_rank] => 575 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00204400356978 [volume_24h] => 237099.60607148 [percent_change_1h] => -0.274583 [percent_change_24h] => 0.891292 [percent_change_7d] => -15.7369 [market_cap] => 4168388.3511217 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:07.000Z ) ) ) [575] => stdClass Object ( [id] => 2287 [name] => LockTrip [symbol] => LOC [slug] => lockchain [num_market_pairs] => 12 [date_added] => 2017-12-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 14952162.966826 [total_supply] => 18585932.741501 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x5e3346444010135322268a4630d2ed5f8d09446c ) [cmc_rank] => 576 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.278610756332 [volume_24h] => 23264.887809538 [percent_change_1h] => -0.983673 [percent_change_24h] => -1.21685 [percent_change_7d] => -5.96939 [market_cap] => 4165833.4329866 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:05.000Z ) ) ) [576] => stdClass Object ( [id] => 3917 [name] => Sentivate [symbol] => SNTVT [slug] => sentivate [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2019-05-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 4200000000 [circulating_supply] => 2409812955.2979 [total_supply] => 4200000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x7865af71cf0b288b4e7f654f4f7851eb46a2b7f8 ) [cmc_rank] => 577 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00171123122577 [volume_24h] => 97035.803392805 [percent_change_1h] => -1.12436 [percent_change_24h] => -2.69715 [percent_change_7d] => -7.51642 [market_cap] => 4123747.1773709 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:12.000Z ) ) ) [577] => stdClass Object ( [id] => 2711 [name] => doc.com Token [symbol] => MTC [slug] => doc-com-token [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2018-05-07T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 757881939.38614 [total_supply] => 783285021 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x905e337c6c8645263d3521205aa37bf4d034e745 ) [cmc_rank] => 578 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00539497596672 [volume_24h] => 81747.429059547 [percent_change_1h] => -0.519428 [percent_change_24h] => -4.23852 [percent_change_7d] => 3.43117 [market_cap] => 4088754.8485994 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:08.000Z ) ) ) [578] => stdClass Object ( [id] => 4215 [name] => Eminer [symbol] => EM [slug] => eminer [num_market_pairs] => 10 [date_added] => 2019-08-22T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 2100000000 [circulating_supply] => 1218712290 [total_supply] => 2100000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x35b08722aa26be119c1608029ccbc976ac5c1082 ) [cmc_rank] => 579 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00334790215564 [volume_24h] => 565516.32217164 [percent_change_1h] => -0.0136645 [percent_change_24h] => 3.80951 [percent_change_7d] => 3.92994 [market_cap] => 4080129.502796 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:14.000Z ) ) ) [579] => stdClass Object ( [id] => 3951 [name] => Pirate Chain [symbol] => ARRR [slug] => pirate-chain [num_market_pairs] => 11 [date_added] => 2019-05-22T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => 200000000 [circulating_supply] => 158284486.44417 [total_supply] => 158284486.44417 [platform] => [cmc_rank] => 580 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0257298859111 [volume_24h] => 204143.96176748 [percent_change_1h] => -4.70044 [percent_change_24h] => -7.30951 [percent_change_7d] => -15.0646 [market_cap] => 4072641.7777055 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:11.000Z ) ) ) [580] => stdClass Object ( [id] => 624 [name] => bitCNY [symbol] => BITCNY [slug] => bitcny [num_market_pairs] => 14 [date_added] => 2014-09-23T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 28727800 [total_supply] => 28727800 [platform] => stdClass Object ( [id] => 463 [name] => BitShares [symbol] => BTS [slug] => bitshares [token_address] => CNY ) [cmc_rank] => 581 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:01.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.14145555522 [volume_24h] => 51164338.385634 [percent_change_1h] => -0.856032 [percent_change_24h] => 0.107186 [percent_change_7d] => 0.392859 [market_cap] => 4063706.8992491 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:01.000Z ) ) ) [581] => stdClass Object ( [id] => 2433 [name] => IPChain [symbol] => IPC [slug] => ipchain [num_market_pairs] => 1 [date_added] => 2018-01-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 80823612.8 [total_supply] => 95223613.9 [platform] => [cmc_rank] => 582 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0501980116454 [volume_24h] => 0 [percent_change_1h] => 0 [percent_change_24h] => 7.10543E-14 [percent_change_7d] => -2.27374E-13 [market_cap] => 4057184.6565577 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:05.000Z ) ) ) [582] => stdClass Object ( [id] => 2529 [name] => Cashaa [symbol] => CAS [slug] => cashaa [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2018-02-15T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 586624991.095 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xe8780b48bdb05f928697a5e8155f672ed91462f7 ) [cmc_rank] => 583 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0068899308067 [volume_24h] => 46630.460176611 [percent_change_1h] => -0.750916 [percent_change_24h] => -1.22441 [percent_change_7d] => -8.672 [market_cap] => 4041805.5981256 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:06.000Z ) ) ) [583] => stdClass Object ( [id] => 1853 [name] => OAX [symbol] => OAX [slug] => oax [num_market_pairs] => 10 [date_added] => 2017-07-31T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 74315999.976843 [total_supply] => 100000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x701c244b988a513c945973defa05de933b23fe1d ) [cmc_rank] => 584 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0541963123004 [volume_24h] => 1890658.0314789 [percent_change_1h] => -2.88133 [percent_change_24h] => 15.5214 [percent_change_7d] => 30.1265 [market_cap] => 4027653.1436615 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:04.000Z ) ) ) [584] => stdClass Object ( [id] => 4850 [name] => LINKA [symbol] => LINKA [slug] => linka [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2019-11-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 694150020 [total_supply] => 2000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x578b49c45961f98d8df92854b53f1641af0a5036 ) [cmc_rank] => 585 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00576169707586 [volume_24h] => 12538.074296331 [percent_change_1h] => -0.498814 [percent_change_24h] => -0.689168 [percent_change_7d] => -2.61722 [market_cap] => 3999482.1404422 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:13.000Z ) ) ) [585] => stdClass Object ( [id] => 5079 [name] => apM Coin [symbol] => APM [slug] => apm-coin [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2019-12-27T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 50110000 [total_supply] => 1812500000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xc8c424b91d8ce0137bab4b832b7f7d154156ba6c ) [cmc_rank] => 586 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:15.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.079507205273 [volume_24h] => 942399.76143664 [percent_change_1h] => -1.06503 [percent_change_24h] => -1.64762 [percent_change_7d] => -2.25167 [market_cap] => 3984106.05623 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:15.000Z ) ) ) [586] => stdClass Object ( [id] => 2542 [name] => Tidex Token [symbol] => TDX [slug] => tidex-token [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2018-02-23T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 100000000 [circulating_supply] => 9504980.45 [total_supply] => 99999981 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1274 [name] => Waves [symbol] => WAVES [slug] => waves [token_address] => 3QvxP6YFBKpWJSMAfYtL8Niv8KmmKsnpb9uQwQpg8QN2 ) [cmc_rank] => 587 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.417094470823 [volume_24h] => 57478.00789135 [percent_change_1h] => -0.303807 [percent_change_24h] => 0.0722481 [percent_change_7d] => 30.9771 [market_cap] => 3964474.7909757 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:06.000Z ) ) ) [587] => stdClass Object ( [id] => 2982 [name] => MVL [symbol] => MVL [slug] => mvl [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2018-07-27T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 8354276413.407 [total_supply] => 30000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xa849eaae994fb86afa73382e9bd88c2b6b18dc71 ) [cmc_rank] => 588 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.000474141136434 [volume_24h] => 167068.26302532 [percent_change_1h] => -1.50093 [percent_change_24h] => 1.22337 [percent_change_7d] => -0.435369 [market_cap] => 3961106.1127366 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:08.000Z ) ) ) [588] => stdClass Object ( [id] => 2158 [name] => Phore [symbol] => PHR [slug] => phore [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2017-11-07T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 21082636.569742 [total_supply] => 21082636.569742 [platform] => [cmc_rank] => 589 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.187359007924 [volume_24h] => 26051.422942996 [percent_change_1h] => 0.57302 [percent_change_24h] => -0.178974 [percent_change_7d] => -17.4861 [market_cap] => 3950021.8721291 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:04.000Z ) ) ) [589] => stdClass Object ( [id] => 2400 [name] => OneRoot Network [symbol] => RNT [slug] => oneroot-network [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2018-01-15T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 284073816.71586 [total_supply] => 400000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xff603f43946a3a28df5e6a73172555d8c8b02386 ) [cmc_rank] => 590 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0138846258712 [volume_24h] => 2224797.5824364 [percent_change_1h] => -0.272369 [percent_change_24h] => 0.170037 [percent_change_7d] => -3.41544 [market_cap] => 3944258.6649035 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:06.000Z ) ) ) [590] => stdClass Object ( [id] => 2885 [name] => Egretia [symbol] => EGT [slug] => egretia [num_market_pairs] => 28 [date_added] => 2018-07-02T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 4218701581.8677 [total_supply] => 8000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x8e1b448ec7adfc7fa35fc2e885678bd323176e34 ) [cmc_rank] => 591 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.000932077916283 [volume_24h] => 640155.38651216 [percent_change_1h] => -1.31874 [percent_change_24h] => 1.79778 [percent_change_7d] => 3.10085 [market_cap] => 3932158.579847 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:08.000Z ) ) ) [591] => stdClass Object ( [id] => 1905 [name] => TrueFlip [symbol] => TFL [slug] => trueflip [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2017-08-23T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 6247267 [total_supply] => 8924667 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xa7f976c360ebbed4465c2855684d1aae5271efa9 ) [cmc_rank] => 592 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.627487743476 [volume_24h] => 5878.5451672843 [percent_change_1h] => -0.581027 [percent_change_24h] => 1.42173 [percent_change_7d] => 4.07855 [market_cap] => 3920083.4727221 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:04.000Z ) ) ) [592] => stdClass Object ( [id] => 2344 [name] => AppCoins [symbol] => APPC [slug] => appcoins [num_market_pairs] => 11 [date_added] => 2018-01-08T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 100054311.84495 [total_supply] => 246203093 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x1a7a8bd9106f2b8d977e08582dc7d24c723ab0db ) [cmc_rank] => 593 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.039164333186 [volume_24h] => 243879.48731844 [percent_change_1h] => -0.773953 [percent_change_24h] => 0.523327 [percent_change_7d] => 9.02442 [market_cap] => 3918560.4057915 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:06.000Z ) ) ) [593] => stdClass Object ( [id] => 1856 [name] => district0x [symbol] => DNT [slug] => district0x [num_market_pairs] => 15 [date_added] => 2017-08-03T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 600000000 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x0abdace70d3790235af448c88547603b945604ea ) [cmc_rank] => 594 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00651561736459 [volume_24h] => 550851.92194281 [percent_change_1h] => -2.04381 [percent_change_24h] => 1.51149 [percent_change_7d] => 6.53129 [market_cap] => 3909370.418754 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:04.000Z ) ) ) [594] => stdClass Object ( [id] => 2345 [name] => High Performance Blockchain [symbol] => HPB [slug] => high-performance-blockchain [num_market_pairs] => 12 [date_added] => 2018-01-09T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 43619949.249879 [total_supply] => 101119949.74988 [platform] => [cmc_rank] => 595 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0892396825425 [volume_24h] => 507185.4391956 [percent_change_1h] => -0.808866 [percent_change_24h] => 2.64951 [percent_change_7d] => 6.21417 [market_cap] => 3892630.4235792 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:05.000Z ) ) ) [595] => stdClass Object ( [id] => 1949 [name] => Agrello [symbol] => DLT [slug] => agrello-delta [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2017-09-09T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 85978873 [total_supply] => 130271020.0357 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x07e3c70653548b04f0a75970c1f81b4cbbfb606f ) [cmc_rank] => 596 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0452623377941 [volume_24h] => 612448.27339209 [percent_change_1h] => 0.19344 [percent_change_24h] => 6.19505 [percent_change_7d] => 19.5131 [market_cap] => 3891604.792882 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:04.000Z ) ) ) [596] => stdClass Object ( [id] => 2535 [name] => Edge [symbol] => DADI [slug] => edge [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2018-02-19T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 100000000 [circulating_supply] => 100000000 [total_supply] => 100000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xfb2f26f266fb2805a387230f2aa0a331b4d96fba ) [cmc_rank] => 597 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0386129709149 [volume_24h] => 277.65814879084 [percent_change_1h] => -0.659222 [percent_change_24h] => -5.6525 [percent_change_7d] => 5.52039 [market_cap] => 3861297.09149 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:06.000Z ) ) ) [597] => stdClass Object ( [id] => 2342 [name] => Covesting [symbol] => COV [slug] => covesting [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2018-01-23T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 18000000 [total_supply] => 20000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xe2fb6529ef566a080e6d23de0bd351311087d567 ) [cmc_rank] => 598 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.212356397479 [volume_24h] => 29010.659182807 [percent_change_1h] => -0.752506 [percent_change_24h] => -0.960133 [percent_change_7d] => -12.5508 [market_cap] => 3822415.154622 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:06.000Z ) ) ) [598] => stdClass Object ( [id] => 1654 [name] => Bitcore [symbol] => BTX [slug] => bitcore [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2017-04-27T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => 21000000 [circulating_supply] => 17784524.793954 [total_supply] => 18285483.910548 [platform] => [cmc_rank] => 599 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.213796594453 [volume_24h] => 386.75647730581 [percent_change_1h] => -0.292485 [percent_change_24h] => 11.6602 [percent_change_7d] => 3.32867 [market_cap] => 3802270.8349123 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:03.000Z ) ) ) [599] => stdClass Object ( [id] => 2665 [name] => Dero [symbol] => DERO [slug] => dero [num_market_pairs] => 16 [date_added] => 2018-04-23T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => [circulating_supply] => 9761347 [total_supply] => 18400000 [platform] => [cmc_rank] => 600 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.388948890315 [volume_24h] => 520859.26134612 [percent_change_1h] => -0.434636 [percent_change_24h] => -1.76267 [percent_change_7d] => -2.54556 [market_cap] => 3796665.0836297 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:08.000Z ) ) ) [600] => stdClass Object ( [id] => 2474 [name] => Matrix AI Network [symbol] => MAN [slug] => matrix-ai-network [num_market_pairs] => 13 [date_added] => 2018-01-27T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => 1000000000 [circulating_supply] => 214302041.85902 [total_supply] => 647450055.95902 [platform] => [cmc_rank] => 601 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0177104875489 [volume_24h] => 88196.975283714 [percent_change_1h] => -10.2788 [percent_change_24h] => 17.2322 [percent_change_7d] => 9.03145 [market_cap] => 3795393.6440481 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:05.000Z ) ) ) [601] => stdClass Object ( [id] => 2354 [name] => GET Protocol [symbol] => GET [slug] => get-protocol [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2018-01-09T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 11388257.651223 [total_supply] => 33368773.4 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x8a854288a5976036a725879164ca3e91d30c6a1b ) [cmc_rank] => 602 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.332403622352 [volume_24h] => 51717.788740233 [percent_change_1h] => -0.873538 [percent_change_24h] => 0.923544 [percent_change_7d] => -2.14527 [market_cap] => 3785498.0955446 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:06.000Z ) ) ) [602] => stdClass Object ( [id] => 1726 [name] => ZrCoin [symbol] => ZRC [slug] => zrcoin [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2017-06-16T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 4988893 [total_supply] => 4988893 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1274 [name] => Waves [symbol] => WAVES [slug] => waves [token_address] => ) [cmc_rank] => 603 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.754514083877 [volume_24h] => 74653.434070052 [percent_change_1h] => -1.08017 [percent_change_24h] => 0.204865 [percent_change_7d] => -3.16703 [market_cap] => 3764190.0314554 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:03.000Z ) ) ) [603] => stdClass Object ( [id] => 1454 [name] => Lykke [symbol] => LKK [slug] => lykke [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2016-11-14T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 316809738.68 [total_supply] => 1285690000 [platform] => [cmc_rank] => 604 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.011836108186 [volume_24h] => 0 [percent_change_1h] => 0.751971 [percent_change_24h] => -0.035386 [percent_change_7d] => -4.56607 [market_cap] => 3749794.3413949 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:03.000Z ) ) ) [604] => stdClass Object ( [id] => 2578 [name] => TE-FOOD [symbol] => TFD [slug] => te-food [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2018-03-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 1000000000 [circulating_supply] => 523412806.97072 [total_supply] => 567917832.52934 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xe5f166c0d8872b68790061317bb6cca04582c912 ) [cmc_rank] => 605 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0071166967514 [volume_24h] => 2908.9116139354 [percent_change_1h] => -0.841929 [percent_change_24h] => 1.99817 [percent_change_7d] => 2.44542 [market_cap] => 3724970.2230097 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:06.000Z ) ) ) [605] => stdClass Object ( [id] => 4431 [name] => VIDY [symbol] => VIDY [slug] => vidy [num_market_pairs] => 15 [date_added] => 2019-09-04T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 6222083205.7386 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xc77b230f31b517f1ef362e59c173c2be6540b5e8 ) [cmc_rank] => 606 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.000594782824604 [volume_24h] => 592534.11342343 [percent_change_1h] => -0.802119 [percent_change_24h] => 0.196161 [percent_change_7d] => -2.58367 [market_cap] => 3700788.2240303 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:13.000Z ) ) ) [606] => stdClass Object ( [id] => 3475 [name] => BOX Token [symbol] => BOX [slug] => box-token [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2018-10-19T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 99609050.373144 [total_supply] => 100000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xe1A178B681BD05964d3e3Ed33AE731577d9d96dD ) [cmc_rank] => 607 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0370571790292 [volume_24h] => 9178.4851919237 [percent_change_1h] => 0.367494 [percent_change_24h] => 2.43727 [percent_change_7d] => 7.02584 [market_cap] => 3691230.4126062 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:10.000Z ) ) ) [607] => stdClass Object ( [id] => 3407 [name] => Ondori [symbol] => RSTR [slug] => ondori [num_market_pairs] => 1 [date_added] => 2018-10-08T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => [circulating_supply] => 37766847790.336 [total_supply] => 43903795596.892 [platform] => [cmc_rank] => 608 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 9.71795132392E-5 [volume_24h] => 17.457397581765 [percent_change_1h] => -0.851359 [percent_change_24h] => 1.4962 [percent_change_7d] => 2.73074 [market_cap] => 3670163.8848438 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:09.000Z ) ) ) [608] => stdClass Object ( [id] => 3506 [name] => IONChain [symbol] => IONC [slug] => ionchain [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2018-10-26T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 121180604.9 [total_supply] => 520000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xbc647aad10114b89564c0a7aabe542bd0cf2c5af ) [cmc_rank] => 609 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0301922189304 [volume_24h] => 228949.50160605 [percent_change_1h] => 4.11116 [percent_change_24h] => 21.1195 [percent_change_7d] => -0.0167576 [market_cap] => 3658711.3532591 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:10.000Z ) ) ) [609] => stdClass Object ( [id] => 1677 [name] => Etheroll [symbol] => DICE [slug] => etheroll [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2017-05-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 7001623 [circulating_supply] => 7001622.6487944 [total_supply] => 7001622.6487944 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x2e071D2966Aa7D8dECB1005885bA1977D6038A65 ) [cmc_rank] => 610 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.512330393797 [volume_24h] => 0.15369911813908 [percent_change_1h] => -0.85074 [percent_change_24h] => 2.98864 [percent_change_7d] => 19.5084 [market_cap] => 3587144.0888748 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:03.000Z ) ) ) [610] => stdClass Object ( [id] => 2484 [name] => Hi Mutual Society [symbol] => HMC [slug] => hi-mutual-society [num_market_pairs] => 1 [date_added] => 2018-01-30T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 404100000 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xAa0bb10CEc1fa372eb3Abc17C933FC6ba863DD9E ) [cmc_rank] => 611 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00878678910717 [volume_24h] => 0 [percent_change_1h] => 0 [percent_change_24h] => 0.847515 [percent_change_7d] => 6.77264 [market_cap] => 3550741.4782074 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:06.000Z ) ) ) [611] => stdClass Object ( [id] => 4228 [name] => Ferrum Network [symbol] => FRM [slug] => ferrum-network [num_market_pairs] => 10 [date_added] => 2019-08-08T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 331718750 [circulating_supply] => 133083580.1861 [total_supply] => 329218749 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xe5caef4af8780e59df925470b050fb23c43ca68c ) [cmc_rank] => 612 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0265380820623 [volume_24h] => 626654.92189349 [percent_change_1h] => -1.63112 [percent_change_24h] => 1.8501 [percent_change_7d] => -0.831951 [market_cap] => 3531782.9721233 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:12.000Z ) ) ) [612] => stdClass Object ( [id] => 2305 [name] => NAGA [symbol] => NGC [slug] => naga [num_market_pairs] => 15 [date_added] => 2017-12-23T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 71960164.81417 [total_supply] => 77910266.157691 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x72dd4b6bd852a3aa172be4d6c5a6dbec588cf131 ) [cmc_rank] => 613 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0490414002938 [volume_24h] => 3040.7623762111 [percent_change_1h] => -0.315488 [percent_change_24h] => 12.4839 [percent_change_7d] => 19.7808 [market_cap] => 3529027.2478595 [last_updated] => 2020-06-05T11:26:05.000Z ) ) ) [613] => stdClass Object ( [id] => 2315