×
Sist oppdatert: 01. mai 2018
Bitcoin btc
Marked

Hva er en fork?

Monero forkes nå til MoneroV og i den sammenheng har vi skrevet en artikkel om forks. Vi redegjør også for forskjellen mellom en soft fork og en hard fork.
Shayan Darvishi

Programvaren til Bitcoin og blokkjeden som driver Bitcoin har en åpen kildekode. Det betyr at koden er tilgjengelig for alle, både for å se på og til å bruke. Kildekoden fastsetter reglene og protokollene til den enkelte blokkjede, og håndheves av noder (brukere) som validerer transaksjoner og genererer nye blokker.

Bitcoin-protokollen inneholder eksempelvis en regel som sier at størrelsen på hver nye blokk i blokkjeden skal være på 1 megabyte med transaksjonsdata. Ettersom en kryptovaluta som Bitcoin utvikler seg kan det imidlertid forekommer endringer i protokoller. Det kan legges til ny funksjonalitet, eller kjerne-parametere som for eksempel blokkstørrelsen kan justeres.

En fork forekommer når en gruppe med ‘minere’ (noder som miner etter og genererer nye blokker på kjeden) i et nettverk eller på en blokkjede vedtar denne typen endringer og oppretter en ny blokkjede. I fjor sommer ble eksempelvis Bitcoin ‘forket’, eller splittet, til Bitcoin Cash. Denne nye blokkjeden fikk da andre regler og en annen protokoll enn forgjengeren Bitcoin.

To typer forks

Soft forks:

Når en gruppe med noder blir enige om oppdateringer til eksisterende regler på blokkjeden forekommer det som kalles en soft fork. Dette betyr at de nye versjonene av protokollen er kompatible med tidligere versjoner; eldre versjoner av blokkjeden vil altså gjenkjenne nye blokker. Protokollen kjører som sådan på samme måte som før, og samtlige noder på nettverket fortsetter å gjenkjenne nye blokker som legges til blokkjeden etter en soft fork.

Hard forks:

En hard fork forekommer når en gruppe med noder (brukere) ikke klarer å nå konsensus – altså ikke klarer å bli enige med hverandre. Deretter bestemmer en enkelt miner, eller en gruppe med minere, seg for å begynne å validere blokker med nye protokollregler. Dette er ikke kompatibelt med eldre versjoner av blokkjeden. Dermed må alle som kjører en node og driver utvinning av nye blokker på blokkjeden, og som ønsker å validere transaksjoner etter de nye reglene, oppdatere programvaren for å gjenkjenne disse nye blokkene.

En hard fork resulterer i en splittelse i blokkjeden, og skaper en ny blokkjede. Hvorvidt begge kjedene fortsetter å eksistere, både den gamle og den nye, avhenger av om de begge støttes av noder og gruvearbeidere på nettverket.
Hard forks får vanligvis en hel del mer oppmerksomhet enn soft forks, simpelthen fordi de skaper en helt ny blokkjede.

Dette så man eksempelvis i sommeren 2017, da Bitcoin ble splittet, og Bitcoin Cash ble født. I dette tilfellet klarte ikke nettverket å bli enige om blokkstørrelsen, og en gruppe noder bestemte seg for å splitte til Bitcoin Cash, med blokkstørrelser på 8 megabyte.

Når en hard fork oppstår, og begge blokkjedene fortsetter å støttes av noder som utvinner blokker (minere), mottar alle som holder den opprinnelige kryptovalutaen som oftest en tilsvarende mengde av den nye, splittede kryptovalutaen.

Det er opp til kryptovalutabørsene å avgjøre om den nye kryptovalutaen skal støttes eller ikke, og eventuelt å distribuere den til brukerne. Tidligere har mange kryptovalutainvestorer sett på hard forks som gratispenger, men denne typen splittelser er avhengige av at minere har nok tro på den nye valutaen til å holde den i live. Det har forekommet en rekke Bitcoin-splittelser, men den originale Bitcoin-blokkjeden med sin tilhørende protokoll er fortsatt den dominerende.

Kort oppsummert

Når en teknologisk utvikling eller endring av en blokkjede forekommer oppgraderes den enten gjennom en soft fork eller en hard fork. En soft fork oppstår når det oppnås konsensus blant nodene, altså når et flertall av individene på nettverket er enige om utviklingene og de nye reglene som foreslås, og de implementerer endringene sammen. Dette resulterer i en protokollendring i den originale blokkjeden. En hard fork oppstår derimot når nettverket av noder som utvinner nye blokker ikke klarer å oppnå konsensus og en gruppe med minere splitter seg fra den opprinnelige blokkjeden for å danne en helt ny kjede.

stdClass Object ( [status] => stdClass Object ( [timestamp] => 2020-08-06T10:42:29.648Z [error_code] => 0 [error_message] => [elapsed] => 419 [credit_count] => 15 [notice] => You have used 180% of your plan's daily credit limit. ) [data] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 1 [name] => Bitcoin [symbol] => BTC [slug] => bitcoin [num_market_pairs] => 8568 [date_added] => 2013-04-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable [1] => sha-256 [2] => state-channels [3] => pow [4] => store-of-value ) [max_supply] => 21000000 [circulating_supply] => 18452868 [total_supply] => 18452868 [platform] => [cmc_rank] => 1 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:34.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 11706.0093735 [volume_24h] => 24702439689.182 [percent_change_1h] => -0.347623 [percent_change_24h] => 2.63325 [percent_change_7d] => 6.66677 [market_cap] => 216009445775.96 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:34.000Z ) ) ) [1] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [num_market_pairs] => 5324 [date_added] => 2015-08-07T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => medium-of-exchange [1] => mineable [2] => smart-contracts [3] => ethash [4] => crowdfunding [5] => pow ) [max_supply] => [circulating_supply] => 112066057.624 [total_supply] => 112066057.624 [platform] => [cmc_rank] => 2 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:23.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 395.439383663 [volume_24h] => 12742724944.277 [percent_change_1h] => -0.541156 [percent_change_24h] => 0.393194 [percent_change_7d] => 24.2642 [market_cap] => 44315332756.377 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:23.000Z ) ) ) [2] => stdClass Object ( [id] => 52 [name] => XRP [symbol] => XRP [slug] => xrp [num_market_pairs] => 588 [date_added] => 2013-08-04T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => medium-of-exchange [1] => enterprise-solutions ) [max_supply] => 100000000000 [circulating_supply] => 44862646997 [total_supply] => 99990908537 [platform] => [cmc_rank] => 3 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.299118055295 [volume_24h] => 1838087546.0834 [percent_change_1h] => -0.815754 [percent_change_24h] => -1.19253 [percent_change_7d] => 23.0118 [market_cap] => 13419227725.129 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:04.000Z ) ) ) [3] => stdClass Object ( [id] => 825 [name] => Tether [symbol] => USDT [slug] => tether [num_market_pairs] => 6048 [date_added] => 2015-02-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => stablecoin-asset-backed [1] => payments [2] => store-of-value ) [max_supply] => [circulating_supply] => 9998221723.192 [total_supply] => 10281372503.67 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7 ) [cmc_rank] => 4 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:18.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.00279739356 [volume_24h] => 33325866552.949 [percent_change_1h] => 0.025653 [percent_change_24h] => 0.116125 [percent_change_7d] => 0.112397 [market_cap] => 10026190684.252 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:18.000Z ) ) ) [4] => stdClass Object ( [id] => 1831 [name] => Bitcoin Cash [symbol] => BCH [slug] => bitcoin-cash [num_market_pairs] => 521 [date_added] => 2017-07-23T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable [1] => enterprise-solutions [2] => marketplace ) [max_supply] => 21000000 [circulating_supply] => 18482381.25 [total_supply] => 18482381.25 [platform] => [cmc_rank] => 5 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 291.176999134 [volume_24h] => 1782321117.9018 [percent_change_1h] => -0.286111 [percent_change_24h] => -0.886961 [percent_change_7d] => 2.088 [market_cap] => 5381644309.2255 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:05.000Z ) ) ) [5] => stdClass Object ( [id] => 3602 [name] => Bitcoin SV [symbol] => BSV [slug] => bitcoin-sv [num_market_pairs] => 202 [date_added] => 2018-11-09T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => medium-of-exchange [1] => mineable ) [max_supply] => 21000000 [circulating_supply] => 18480814.581923 [total_supply] => 18480814.581923 [platform] => [cmc_rank] => 6 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 232.070305067 [volume_24h] => 1408407477.7971 [percent_change_1h] => -0.391857 [percent_change_24h] => 0.541012 [percent_change_7d] => 9.68014 [market_cap] => 4288848277.9136 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:10.000Z ) ) ) [6] => stdClass Object ( [id] => 2 [name] => Litecoin [symbol] => LTC [slug] => litecoin [num_market_pairs] => 640 [date_added] => 2013-04-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => medium-of-exchange [1] => mineable [2] => scrypt [3] => pow ) [max_supply] => 84000000 [circulating_supply] => 65181147.736792 [total_supply] => 65181147.736792 [platform] => [cmc_rank] => 7 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 58.2854602187 [volume_24h] => 2106967293.512 [percent_change_1h] => -0.565523 [percent_change_24h] => -0.867781 [percent_change_7d] => 5.59856 [market_cap] => 3799113193.422 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:03.000Z ) ) ) [7] => stdClass Object ( [id] => 2010 [name] => Cardano [symbol] => ADA [slug] => cardano [num_market_pairs] => 159 [date_added] => 2017-10-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable [1] => research [2] => platform [3] => smart-contracts ) [max_supply] => 45000000000 [circulating_supply] => 25927070538 [total_supply] => 31112483745 [platform] => [cmc_rank] => 8 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.142186352299 [volume_24h] => 268275568.02474 [percent_change_1h] => 0.320229 [percent_change_24h] => -0.524393 [percent_change_7d] => 2.14282 [market_cap] => 3686475585.5971 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:04.000Z ) ) ) [8] => stdClass Object ( [id] => 1975 [name] => Chainlink [symbol] => LINK [slug] => chainlink [num_market_pairs] => 254 [date_added] => 2017-09-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => oracles [2] => defi [3] => smart-contracts ) [max_supply] => [circulating_supply] => 350000000 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x514910771af9ca656af840dff83e8264ecf986ca ) [cmc_rank] => 9 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 9.64765787411 [volume_24h] => 893067191.21248 [percent_change_1h] => 0.176132 [percent_change_24h] => 0.623872 [percent_change_7d] => 33.6499 [market_cap] => 3376680255.9385 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:05.000Z ) ) ) [9] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [num_market_pairs] => 350 [date_added] => 2017-07-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => payments [1] => marketplace ) [max_supply] => 176406561 [circulating_supply] => 144406560 [total_supply] => 176406560.9 [platform] => [cmc_rank] => 10 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 23.0015643613 [volume_24h] => 264939339.32072 [percent_change_1h] => -0.406243 [percent_change_24h] => -1.55849 [percent_change_7d] => 16.2705 [market_cap] => 3321576784.0339 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:04.000Z ) ) ) [10] => stdClass Object ( [id] => 3635 [name] => Crypto.com Coin [symbol] => CRO [slug] => crypto-com-coin [num_market_pairs] => 50 [date_added] => 2018-12-14T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => payments [1] => mobile [2] => medium-of-exchange ) [max_supply] => [circulating_supply] => 18663470319.635 [total_supply] => 100000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xa0b73e1ff0b80914ab6fe0444e65848c4c34450b ) [cmc_rank] => 11 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.162676485919 [volume_24h] => 78872448.732442 [percent_change_1h] => -0.487951 [percent_change_24h] => 3.2862 [percent_change_7d] => 0.848052 [market_cap] => 3036107766.6517 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:09.000Z ) ) ) [11] => stdClass Object ( [id] => 1765 [name] => EOS [symbol] => EOS [slug] => eos [num_market_pairs] => 407 [date_added] => 2017-07-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => medium-of-exchange [1] => smart-contracts [2] => enterprise-solutions ) [max_supply] => [circulating_supply] => 934957016.5832 [total_supply] => 1021657027.5331 [platform] => [cmc_rank] => 12 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 3.02324241923 [volume_24h] => 1739830925.6747 [percent_change_1h] => -0.293673 [percent_change_24h] => -1.08354 [percent_change_7d] => 0.805897 [market_cap] => 2826601712.6911 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:05.000Z ) ) ) [12] => stdClass Object ( [id] => 2011 [name] => Tezos [symbol] => XTZ [slug] => tezos [num_market_pairs] => 140 [date_added] => 2017-10-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => enterprise-solutions [1] => platform [2] => smart-contracts ) [max_supply] => [circulating_supply] => 738894067.66676 [total_supply] => 738894067.66676 [platform] => [cmc_rank] => 13 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 3.13239908311 [volume_24h] => 142465716.44803 [percent_change_1h] => -0.0847243 [percent_change_24h] => -1.59785 [percent_change_7d] => 11.8581 [market_cap] => 2314511100.0748 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:04.000Z ) ) ) [13] => stdClass Object ( [id] => 512 [name] => Stellar [symbol] => XLM [slug] => stellar [num_market_pairs] => 292 [date_added] => 2014-08-05T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => medium-of-exchange ) [max_supply] => [circulating_supply] => 20516500244.991 [total_supply] => 50001803784.872 [platform] => [cmc_rank] => 14 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.106329215059 [volume_24h] => 219295566.65617 [percent_change_1h] => -0.568979 [percent_change_24h] => -2.04385 [percent_change_7d] => 10.9691 [market_cap] => 2181503366.8077 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:02.000Z ) ) ) [14] => stdClass Object ( [id] => 328 [name] => Monero [symbol] => XMR [slug] => monero [num_market_pairs] => 170 [date_added] => 2014-05-21T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => pow [1] => ringct [2] => mineable [3] => medium-of-exchange ) [max_supply] => [circulating_supply] => 17656509.899895 [total_supply] => 17656509.899895 [platform] => [cmc_rank] => 15 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 89.3492846799 [volume_24h] => 81657283.670399 [percent_change_1h] => -0.108683 [percent_change_24h] => 1.00601 [percent_change_7d] => 10.9961 [market_cap] => 1577596529.4992 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:02.000Z ) ) ) [15] => stdClass Object ( [id] => 1958 [name] => TRON [symbol] => TRX [slug] => tron [num_market_pairs] => 366 [date_added] => 2017-09-13T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => payments [1] => filesharing [2] => media ) [max_supply] => [circulating_supply] => 71659657369.49 [total_supply] => 100850743811.66 [platform] => [cmc_rank] => 16 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.020156532873 [volume_24h] => 476451176.72408 [percent_change_1h] => -0.529172 [percent_change_24h] => -1.96655 [percent_change_7d] => 6.03459 [market_cap] => 1444410239.436 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:05.000Z ) ) ) [16] => stdClass Object ( [id] => 3957 [name] => UNUS SED LEO [symbol] => LEO [slug] => unus-sed-leo [num_market_pairs] => 26 [date_added] => 2019-05-21T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => payments [1] => discount-token [2] => marketplace ) [max_supply] => [circulating_supply] => 999498892.9 [total_supply] => 999498892.9 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x2af5d2ad76741191d15dfe7bf6ac92d4bd912ca3 ) [cmc_rank] => 17 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.27422848144 [volume_24h] => 13946734.05756 [percent_change_1h] => 0.0139852 [percent_change_24h] => 0.0631057 [percent_change_7d] => 1.8435 [market_cap] => 1273589956.5009 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:10.000Z ) ) ) [17] => stdClass Object ( [id] => 3077 [name] => VeChain [symbol] => VET [slug] => vechain [num_market_pairs] => 109 [date_added] => 2017-08-22T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => data-provenance [1] => logistics [2] => smart-contracts ) [max_supply] => [circulating_supply] => 55454734800 [total_supply] => 86712634466 [platform] => [cmc_rank] => 18 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0194878809523 [volume_24h] => 220806527.83472 [percent_change_1h] => 1.17625 [percent_change_24h] => 5.69466 [percent_change_7d] => 21.9359 [market_cap] => 1080695270.0238 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:08.000Z ) ) ) [18] => stdClass Object ( [id] => 3408 [name] => USD Coin [symbol] => USDC [slug] => usd-coin [num_market_pairs] => 321 [date_added] => 2018-10-08T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => stablecoin-asset-backed [1] => medium-of-exchange ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1072712067.4823 [total_supply] => 1076040860.61 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xa0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48 ) [cmc_rank] => 19 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.00000886719 [volume_24h] => 347073229.5045 [percent_change_1h] => 0.0142312 [percent_change_24h] => -0.0786379 [percent_change_7d] => -0.0275529 [market_cap] => 1072721579.424 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:10.000Z ) ) ) [19] => stdClass Object ( [id] => 2502 [name] => Huobi Token [symbol] => HT [slug] => huobi-token [num_market_pairs] => 151 [date_added] => 2018-02-03T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => discount-token [1] => marketplace [2] => payments ) [max_supply] => [circulating_supply] => 215789732.76989 [total_supply] => 500000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x6f259637dcd74c767781e37bc6133cd6a68aa161 ) [cmc_rank] => 20 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 4.84844110025 [volume_24h] => 76090755.681349 [percent_change_1h] => -0.53175 [percent_change_24h] => -1.19898 [percent_change_7d] => 11.2215 [market_cap] => 1046243809.3735 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:06.000Z ) ) ) [20] => stdClass Object ( [id] => 1437 [name] => Zcash [symbol] => ZEC [slug] => zcash [num_market_pairs] => 241 [date_added] => 2016-10-29T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => equihash [1] => zero-knowledge-proofs [2] => pow [3] => medium-of-exchange [4] => mineable ) [max_supply] => 21000000 [circulating_supply] => 9754131.25 [total_supply] => 9754131.25 [platform] => [cmc_rank] => 21 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 94.096758862 [volume_24h] => 620615706.81306 [percent_change_1h] => 0.0955829 [percent_change_24h] => 7.61914 [percent_change_7d] => 32.3952 [market_cap] => 917832136.13955 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:03.000Z ) ) ) [21] => stdClass Object ( [id] => 1376 [name] => Neo [symbol] => NEO [slug] => neo [num_market_pairs] => 241 [date_added] => 2016-09-08T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => smart-contracts [2] => enterprise-solutions ) [max_supply] => 100000000 [circulating_supply] => 70538831 [total_supply] => 100000000 [platform] => [cmc_rank] => 22 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 12.8744727817 [volume_24h] => 224041914.13456 [percent_change_1h] => -0.309005 [percent_change_24h] => 1.0741 [percent_change_7d] => 10.2319 [market_cap] => 908150259.76244 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:04.000Z ) ) ) [22] => stdClass Object ( [id] => 131 [name] => Dash [symbol] => DASH [slug] => dash [num_market_pairs] => 303 [date_added] => 2014-02-14T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable [1] => masternodes [2] => x11 [3] => privacy [4] => hybrid-pow-pos [5] => medium-of-exchange ) [max_supply] => 18900000 [circulating_supply] => 9639702.9635314 [total_supply] => 9639702.9635314 [platform] => [cmc_rank] => 23 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 92.2434786863 [volume_24h] => 399976106.29864 [percent_change_1h] => 0.637693 [percent_change_24h] => 4.17389 [percent_change_7d] => 14.3217 [market_cap] => 889199734.85877 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:03.000Z ) ) ) [23] => stdClass Object ( [id] => 1720 [name] => IOTA [symbol] => MIOTA [slug] => iota [num_market_pairs] => 55 [date_added] => 2017-06-13T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => medium-of-exchange [1] => sharing-economy [2] => dag [3] => iot ) [max_supply] => 2779530283 [circulating_supply] => 2779530283 [total_supply] => 2779530283 [platform] => [cmc_rank] => 24 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.302907434385 [volume_24h] => 16772586.516795 [percent_change_1h] => -0.197513 [percent_change_24h] => -1.62039 [percent_change_7d] => 1.69318 [market_cap] => 841940386.81894 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:03.000Z ) ) ) [24] => stdClass Object ( [id] => 1321 [name] => Ethereum Classic [symbol] => ETC [slug] => ethereum-classic [num_market_pairs] => 255 [date_added] => 2016-07-24T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => mineable [2] => ethash [3] => smart-contracts [4] => pow ) [max_supply] => 210700000 [circulating_supply] => 116313299 [total_supply] => 116313299 [platform] => [cmc_rank] => 25 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 7.05633966911 [volume_24h] => 691405373.17075 [percent_change_1h] => -0.562889 [percent_change_24h] => -1.80217 [percent_change_7d] => -1.14422 [market_cap] => 820746145.77875 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:04.000Z ) ) ) [25] => stdClass Object ( [id] => 3794 [name] => Cosmos [symbol] => ATOM [slug] => cosmos [num_market_pairs] => 140 [date_added] => 2019-03-14T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => interoperability [1] => content-creation [2] => platform ) [max_supply] => [circulating_supply] => 190688439.2 [total_supply] => 237928230.82159 [platform] => [cmc_rank] => 26 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 4.18478277334 [volume_24h] => 135634166.19008 [percent_change_1h] => 0.903721 [percent_change_24h] => 1.96912 [percent_change_7d] => 13.4955 [market_cap] => 797989695.43925 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:10.000Z ) ) ) [26] => stdClass Object ( [id] => 3662 [name] => HedgeTrade [symbol] => HEDG [slug] => hedgetrade [num_market_pairs] => 16 [date_added] => 2019-01-03T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => marketplace [1] => discount-token ) [max_supply] => [circulating_supply] => 288208798.06353 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xF1290473E210b2108A85237fbCd7b6eb42Cc654F ) [cmc_rank] => 27 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 2.090580403 [volume_24h] => 1217197.371904 [percent_change_1h] => -0.471595 [percent_change_24h] => -1.29581 [percent_change_7d] => 49.8902 [market_cap] => 602523665.2038 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:09.000Z ) ) ) [27] => stdClass Object ( [id] => 1518 [name] => Maker [symbol] => MKR [slug] => maker [num_market_pairs] => 93 [date_added] => 2017-01-29T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => store-of-value [1] => defi ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1005576.7463346 [total_supply] => 1005576.7463346 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x9f8f72aa9304c8b593d555f12ef6589cc3a579a2 ) [cmc_rank] => 28 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 581.120364979 [volume_24h] => 11544796.422055 [percent_change_1h] => -0.475804 [percent_change_24h] => -1.22903 [percent_change_7d] => 6.09657 [market_cap] => 584361125.84436 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:02.000Z ) ) ) [28] => stdClass Object ( [id] => 873 [name] => NEM [symbol] => XEM [slug] => nem [num_market_pairs] => 89 [date_added] => 2015-04-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => medium-of-exchange [1] => smart-contracts [2] => poi [3] => payments ) [max_supply] => [circulating_supply] => 8999999999 [total_supply] => 8999999999 [platform] => [cmc_rank] => 29 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0603374607799 [volume_24h] => 19521507.953738 [percent_change_1h] => -0.261441 [percent_change_24h] => 6.35327 [percent_change_7d] => 17.4497 [market_cap] => 543037146.95876 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:02.000Z ) ) ) [29] => stdClass Object ( [id] => 2566 [name] => Ontology [symbol] => ONT [slug] => ontology [num_market_pairs] => 127 [date_added] => 2018-03-08T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => marketplace [1] => identity [2] => enterprise-solutions ) [max_supply] => [circulating_supply] => 699029877 [total_supply] => 1000000000 [platform] => [cmc_rank] => 30 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.704308347433 [volume_24h] => 84327101.749933 [percent_change_1h] => -0.280578 [percent_change_24h] => -1.61698 [percent_change_7d] => 1.15891 [market_cap] => 492332577.47616 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:06.000Z ) ) ) [30] => stdClass Object ( [id] => 74 [name] => Dogecoin [symbol] => DOGE [slug] => dogecoin [num_market_pairs] => 260 [date_added] => 2013-12-15T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => pow [1] => medium-of-exchange [2] => mineable [3] => payments [4] => scrypt [5] => memes ) [max_supply] => [circulating_supply] => 125720708913.91 [total_supply] => 125720708913.91 [platform] => [cmc_rank] => 31 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00352485078113 [volume_24h] => 63210195.592562 [percent_change_1h] => 0.700705 [percent_change_24h] => 0.02574 [percent_change_7d] => 10.725 [market_cap] => 443146739.01942 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:03.000Z ) ) ) [31] => stdClass Object ( [id] => 2239 [name] => Aave [symbol] => LEND [slug] => aave [num_market_pairs] => 70 [date_added] => 2017-11-30T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi [1] => platform ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1299999941.7032 [total_supply] => 1299999941.7032 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x80fb784b7ed66730e8b1dbd9820afd29931aab03 ) [cmc_rank] => 32 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.320409215958 [volume_24h] => 24048664.073634 [percent_change_1h] => -0.467262 [percent_change_24h] => -0.560814 [percent_change_7d] => -4.46187 [market_cap] => 416531962.06656 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:05.000Z ) ) ) [32] => stdClass Object ( [id] => 2586 [name] => Synthetix Network Token [symbol] => SNX [slug] => synthetix-network-token [num_market_pairs] => 66 [date_added] => 2018-03-14T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => services [1] => defi ) [max_supply] => [circulating_supply] => 91801923.294937 [total_supply] => 196828196.31885 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xc011a73ee8576fb46f5e1c5751ca3b9fe0af2a6f ) [cmc_rank] => 33 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 4.44367006781 [volume_24h] => 26761460.370197 [percent_change_1h] => 0.0888942 [percent_change_24h] => -3.38901 [percent_change_7d] => 30.309 [market_cap] => 407937458.7131 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:06.000Z ) ) ) [33] => stdClass Object ( [id] => 4943 [name] => Dai [symbol] => DAI [slug] => multi-collateral-dai [num_market_pairs] => 188 [date_added] => 2019-11-22T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi ) [max_supply] => [circulating_supply] => 385080444.99524 [total_supply] => 385599871.61739 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x6b175474e89094c44da98b954eedeac495271d0f ) [cmc_rank] => 34 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.01597412654 [volume_24h] => 14431623.7179 [percent_change_1h] => 0.0830237 [percent_change_24h] => 0.26164 [percent_change_7d] => -1.61564 [market_cap] => 391231768.75168 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:12.000Z ) ) ) [34] => stdClass Object ( [id] => 1697 [name] => Basic Attention Token [symbol] => BAT [slug] => basic-attention-token [num_market_pairs] => 212 [date_added] => 2017-06-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => content-creation [1] => marketing [2] => payments ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1487212636.7863 [total_supply] => 1500000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x0d8775f648430679a709e98d2b0cb6250d2887ef ) [cmc_rank] => 35 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.255580219449 [volume_24h] => 150443985.47176 [percent_change_1h] => -0.280337 [percent_change_24h] => -1.07832 [percent_change_7d] => 2.36964 [market_cap] => 380102132.07717 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:03.000Z ) ) ) [35] => stdClass Object ( [id] => 109 [name] => DigiByte [symbol] => DGB [slug] => digibyte [num_market_pairs] => 93 [date_added] => 2014-02-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => medium-of-exchange [1] => mineable [2] => payments [3] => multiple [4] => privacy [5] => pow ) [max_supply] => 21000000000 [circulating_supply] => 13418966740.514 [total_supply] => 13418966740.514 [platform] => [cmc_rank] => 36 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:01.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0270775947716 [volume_24h] => 19204382.710287 [percent_change_1h] => -0.200807 [percent_change_24h] => 3.39604 [percent_change_7d] => 13.5876 [market_cap] => 363353343.65322 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:01.000Z ) ) ) [36] => stdClass Object ( [id] => 3897 [name] => OKB [symbol] => OKB [slug] => okb [num_market_pairs] => 55 [date_added] => 2019-04-30T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => centralized-exchange [1] => marketplace [2] => discount-token ) [max_supply] => [circulating_supply] => 60000000 [total_supply] => 300000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x75231f58b43240c9718dd58b4967c5114342a86c ) [cmc_rank] => 37 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 6.05414707543 [volume_24h] => 149669217.80632 [percent_change_1h] => -0.0388965 [percent_change_24h] => -0.150434 [percent_change_7d] => 5.59557 [market_cap] => 363248824.5258 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:10.000Z ) ) ) [37] => stdClass Object ( [id] => 5692 [name] => Compound [symbol] => COMP [slug] => compound [num_market_pairs] => 95 [date_added] => 2020-06-16T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi ) [max_supply] => [circulating_supply] => 2561279 [total_supply] => 10000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xc00e94cb662c3520282e6f5717214004a7f26888 ) [cmc_rank] => 38 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 136.122566299 [volume_24h] => 50810392.231318 [percent_change_1h] => -0.382638 [percent_change_24h] => -2.61353 [percent_change_7d] => 2.68071 [market_cap] => 348647870.48774 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:14.000Z ) ) ) [38] => stdClass Object ( [id] => 4195 [name] => FTX Token [symbol] => FTT [slug] => ftx-token [num_market_pairs] => 30 [date_added] => 2019-07-31T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => marketplace [1] => derivatives ) [max_supply] => [circulating_supply] => 94346957.523749 [total_supply] => 345219293.59098 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => FTT-F11 ) [cmc_rank] => 39 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 3.57237306974 [volume_24h] => 7541627.3886023 [percent_change_1h] => -0.365132 [percent_change_24h] => 0.406618 [percent_change_7d] => 8.85841 [market_cap] => 337042530.26975 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:11.000Z ) ) ) [39] => stdClass Object ( [id] => 1982 [name] => Kyber Network [symbol] => KNC [slug] => kyber-network [num_market_pairs] => 95 [date_added] => 2017-09-24T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => decentralized-exchange [1] => marketplace [2] => defi ) [max_supply] => [circulating_supply] => 195533013.32363 [total_supply] => 210465865.04249 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xdd974d5c2e2928dea5f71b9825b8b646686bd200 ) [cmc_rank] => 40 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.53757899636 [volume_24h] => 78707192.214487 [percent_change_1h] => -0.377099 [percent_change_24h] => -2.11141 [percent_change_7d] => 4.67023 [market_cap] => 300647454.38139 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:03.000Z ) ) ) [40] => stdClass Object ( [id] => 1896 [name] => 0x [symbol] => ZRX [slug] => 0x [num_market_pairs] => 204 [date_added] => 2017-08-16T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => decentralized-exchange [1] => platform [2] => defi ) [max_supply] => [circulating_supply] => 713994632.45329 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xe41d2489571d322189246dafa5ebde1f4699f498 ) [cmc_rank] => 41 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.397389991638 [volume_24h] => 39233617.477247 [percent_change_1h] => 0.0276312 [percent_change_24h] => -1.59726 [percent_change_7d] => 2.54967 [market_cap] => 283734321.02019 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:04.000Z ) ) ) [41] => stdClass Object ( [id] => 4030 [name] => Algorand [symbol] => ALGO [slug] => algorand [num_market_pairs] => 97 [date_added] => 2019-06-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => pos [2] => research [3] => mineable ) [max_supply] => [circulating_supply] => 771817006.92814 [total_supply] => 3303088849.9281 [platform] => [cmc_rank] => 42 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.362003527628 [volume_24h] => 72667591.021772 [percent_change_1h] => 0.874522 [percent_change_24h] => 7.36747 [percent_change_7d] => 8.27414 [market_cap] => 279400479.19127 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:10.000Z ) ) ) [42] => stdClass Object ( [id] => 4086 [name] => Elrond [symbol] => ERD [slug] => elrond [num_market_pairs] => 11 [date_added] => 2019-07-04T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => store-of-value ) [max_supply] => [circulating_supply] => 13323533426.513 [total_supply] => 20000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => ERD-D06 ) [cmc_rank] => 43 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0209310277125 [volume_24h] => 25802313.963246 [percent_change_1h] => -0.827273 [percent_change_24h] => -1.89091 [percent_change_7d] => -20.3227 [market_cap] => 278875247.37876 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:11.000Z ) ) ) [43] => stdClass Object ( [id] => 2416 [name] => THETA [symbol] => THETA [slug] => theta [num_market_pairs] => 33 [date_added] => 2018-01-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => video [1] => content-creation [2] => media ) [max_supply] => [circulating_supply] => 870502690 [total_supply] => 1000000000 [platform] => [cmc_rank] => 44 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.315570856399 [volume_24h] => 37856526.945139 [percent_change_1h] => -0.639666 [percent_change_24h] => -0.842756 [percent_change_7d] => 25.3968 [market_cap] => 274705279.38093 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:06.000Z ) ) ) [44] => stdClass Object ( [id] => 1684 [name] => Qtum [symbol] => QTUM [slug] => qtum [num_market_pairs] => 175 [date_added] => 2017-05-24T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => smart-contracts ) [max_supply] => 107822406 [circulating_supply] => 96920187.657719 [total_supply] => 102639608 [platform] => [cmc_rank] => 45 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 2.71271577912 [volume_24h] => 288746296.89968 [percent_change_1h] => -0.93139 [percent_change_24h] => -2.68887 [percent_change_7d] => 15.0398 [market_cap] => 262916922.37437 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:03.000Z ) ) ) [45] => stdClass Object ( [id] => 3718 [name] => BitTorrent [symbol] => BTT [slug] => bittorrent [num_market_pairs] => 134 [date_added] => 2019-01-31T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => distributed-computing [1] => platform [2] => filesharing ) [max_supply] => [circulating_supply] => 659952625000 [total_supply] => 990000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1958 [name] => TRON [symbol] => TRX [slug] => tron [token_address] => 1002000 ) [cmc_rank] => 46 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.000389059128947 [volume_24h] => 21839342.531761 [percent_change_1h] => -0.279727 [percent_change_24h] => -0.35695 [percent_change_7d] => 2.2108 [market_cap] => 256760593.42879 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:10.000Z ) ) ) [46] => stdClass Object ( [id] => 3695 [name] => Hyperion [symbol] => HYN [slug] => hyperion [num_market_pairs] => 10 [date_added] => 2019-01-14T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => geospatial-services ) [max_supply] => [circulating_supply] => 316765917.406 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xe99a894a69d7c2e3c92e61b64c505a6a57d2bc07 ) [cmc_rank] => 47 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.807706739985 [volume_24h] => 20124887.776337 [percent_change_1h] => -0.196792 [percent_change_24h] => 3.8171 [percent_change_7d] => 10.1322 [market_cap] => 255853966.48636 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:09.000Z ) ) ) [47] => stdClass Object ( [id] => 3330 [name] => Paxos Standard [symbol] => PAX [slug] => paxos-standard [num_market_pairs] => 123 [date_added] => 2018-09-27T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => store-of-value [1] => stablecoin-asset-backed ) [max_supply] => [circulating_supply] => 244951954.49426 [total_supply] => 249952064.83 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x8e870d67f660d95d5be530380d0ec0bd388289e1 ) [cmc_rank] => 48 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.00080130387 [volume_24h] => 183620041.54569 [percent_change_1h] => 0.0255551 [percent_change_24h] => 0.0145469 [percent_change_7d] => 0.123696 [market_cap] => 245148235.44336 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:09.000Z ) ) ) [48] => stdClass Object ( [id] => 4056 [name] => Ampleforth [symbol] => AMPL [slug] => ampleforth [num_market_pairs] => 37 [date_added] => 2019-06-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi ) [max_supply] => [circulating_supply] => 321121516.93684 [total_supply] => 754786399.7016 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xd46ba6d942050d489dbd938a2c909a5d5039a161 ) [cmc_rank] => 49 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.759160016474 [volume_24h] => 25601385.825371 [percent_change_1h] => -3.34975 [percent_change_24h] => -12.3054 [percent_change_7d] => 2.30598 [market_cap] => 243782616.08792 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:10.000Z ) ) ) [49] => stdClass Object ( [id] => 1104 [name] => Augur [symbol] => REP [slug] => augur [num_market_pairs] => 94 [date_added] => 2015-10-27T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => prediction-markets [1] => defi [2] => reputation [3] => platform ) [max_supply] => [circulating_supply] => 11000000 [total_supply] => 11000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x1985365e9f78359a9b6ad760e32412f4a445e862 ) [cmc_rank] => 50 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 20.7075373901 [volume_24h] => 12903367.300789 [percent_change_1h] => 0.150185 [percent_change_24h] => -0.973207 [percent_change_7d] => 0.531931 [market_cap] => 227782911.2911 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:02.000Z ) ) ) [50] => stdClass Object ( [id] => 1808 [name] => OMG Network [symbol] => OMG [slug] => omg [num_market_pairs] => 221 [date_added] => 2017-07-14T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => state-channels [1] => payments [2] => medium-of-exchange ) [max_supply] => [circulating_supply] => 140245398.24513 [total_supply] => 140245398.24513 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xd26114cd6EE289AccF82350c8d8487fedB8A0C07 ) [cmc_rank] => 51 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.5903834657 [volume_24h] => 67310331.116253 [percent_change_1h] => -0.404861 [percent_change_24h] => -1.45326 [percent_change_7d] => -0.290858 [market_cap] => 223043962.50957 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:04.000Z ) ) ) [51] => stdClass Object ( [id] => 4642 [name] => Hedera Hashgraph [symbol] => HBAR [slug] => hedera-hashgraph [num_market_pairs] => 40 [date_added] => 2019-09-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => marketplace [1] => payments [2] => dag [3] => enterprise-solutions ) [max_supply] => [circulating_supply] => 5033144576 [total_supply] => 50000000000 [platform] => [cmc_rank] => 52 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0430540458298 [volume_24h] => 13918541.122373 [percent_change_1h] => -0.0152578 [percent_change_24h] => 0.0144261 [percent_change_7d] => 0.0534585 [market_cap] => 216697237.24311 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:12.000Z ) ) ) [52] => stdClass Object ( [id] => 2099 [name] => ICON [symbol] => ICX [slug] => icon [num_market_pairs] => 61 [date_added] => 2017-10-27T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => interoperability [2] => enterprise-solutions ) [max_supply] => [circulating_supply] => 559270491.11969 [total_supply] => 850707812.44111 [platform] => [cmc_rank] => 53 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.385708867655 [volume_24h] => 21369376.444741 [percent_change_1h] => -0.356971 [percent_change_24h] => -3.11905 [percent_change_7d] => 3.46024 [market_cap] => 215715587.84263 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:04.000Z ) ) ) [53] => stdClass Object ( [id] => 2469 [name] => Zilliqa [symbol] => ZIL [slug] => zilliqa [num_market_pairs] => 109 [date_added] => 2018-01-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable [1] => payments [2] => platform ) [max_supply] => 21000000000 [circulating_supply] => 10332811686.587 [total_supply] => 13624278839.587 [platform] => [cmc_rank] => 54 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0207125204491 [volume_24h] => 69964798.938473 [percent_change_1h] => 1.10417 [percent_change_24h] => 11.7244 [percent_change_7d] => 10.7346 [market_cap] => 214018573.35512 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:06.000Z ) ) ) [54] => stdClass Object ( [id] => 2563 [name] => TrueUSD [symbol] => TUSD [slug] => trueusd [num_market_pairs] => 168 [date_added] => 2018-03-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => stablecoin-asset-backed [1] => store-of-value ) [max_supply] => [circulating_supply] => 198421073.10441 [total_supply] => 198421073.10441 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => TUSDB-888 ) [cmc_rank] => 55 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.00227832457 [volume_24h] => 101291584.81565 [percent_change_1h] => 0.0501629 [percent_change_24h] => -0.0252777 [percent_change_7d] => 0.178213 [market_cap] => 198873140.71047 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:07.000Z ) ) ) [55] => stdClass Object ( [id] => 2539 [name] => Ren [symbol] => REN [slug] => ren [num_market_pairs] => 48 [date_added] => 2018-02-21T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi [1] => marketplace ) [max_supply] => [circulating_supply] => 868140654.34872 [total_supply] => 999999632.80375 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x408e41876cccdc0f92210600ef50372656052a38 ) [cmc_rank] => 56 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.223672857398 [volume_24h] => 22524843.577672 [percent_change_1h] => -2.86921 [percent_change_24h] => 7.53482 [percent_change_7d] => 39.1723 [market_cap] => 194179500.78155 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:05.000Z ) ) ) [56] => stdClass Object ( [id] => 1168 [name] => Decred [symbol] => DCR [slug] => decred [num_market_pairs] => 60 [date_added] => 2016-02-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => dao [1] => medium-of-exchange [2] => mineable [3] => privacy [4] => blake256 [5] => store-of-value [6] => hybrid-pow-pos ) [max_supply] => 21000000 [circulating_supply] => 11841339.516018 [total_supply] => 11841339.516018 [platform] => [cmc_rank] => 57 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 16.3973943804 [volume_24h] => 7440171.7675653 [percent_change_1h] => -0.284657 [percent_change_24h] => 1.26938 [percent_change_7d] => 7.52297 [market_cap] => 194167114.03636 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:02.000Z ) ) ) [57] => stdClass Object ( [id] => 1727 [name] => Bancor [symbol] => BNT [slug] => bancor [num_market_pairs] => 144 [date_added] => 2017-06-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => decentralized-exchange [1] => payments [2] => marketplace [3] => defi ) [max_supply] => [circulating_supply] => 69148529.131396 [total_supply] => 69148529.131396 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x1f573d6fb3f13d689ff844b4ce37794d79a7ff1c ) [cmc_rank] => 58 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 2.66681543238 [volume_24h] => 150264521.52664 [percent_change_1h] => -1.12442 [percent_change_24h] => 24.6494 [percent_change_7d] => 75.7866 [market_cap] => 184406364.61398 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:04.000Z ) ) ) [58] => stdClass Object ( [id] => 2083 [name] => Bitcoin Gold [symbol] => BTG [slug] => bitcoin-gold [num_market_pairs] => 78 [date_added] => 2017-10-23T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => payments [1] => medium-of-exchange [2] => mineable ) [max_supply] => 21000000 [circulating_supply] => 17513923.589 [total_supply] => 17513923.589 [platform] => [cmc_rank] => 59 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 10.3833156265 [volume_24h] => 11847890.815784 [percent_change_1h] => -0.0857215 [percent_change_24h] => -0.474521 [percent_change_7d] => 7.12733 [market_cap] => 181852596.48299 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:04.000Z ) ) ) [59] => stdClass Object ( [id] => 1274 [name] => Waves [symbol] => WAVES [slug] => waves [num_market_pairs] => 146 [date_added] => 2016-06-02T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => lpos [2] => smart-contracts ) [max_supply] => [circulating_supply] => 102662836 [total_supply] => 102662836 [platform] => [cmc_rank] => 60 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.6715801531 [volume_24h] => 53404589.781355 [percent_change_1h] => 0.205271 [percent_change_24h] => 3.5943 [percent_change_7d] => 9.37528 [market_cap] => 171609159.11856 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:02.000Z ) ) ) [60] => stdClass Object ( [id] => 1214 [name] => Lisk [symbol] => LSK [slug] => lisk [num_market_pairs] => 55 [date_added] => 2016-04-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => dpos [1] => enterprise-solutions [2] => platform [3] => smart-contracts ) [max_supply] => [circulating_supply] => 125063606.49208 [total_supply] => 141095662 [platform] => [cmc_rank] => 61 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.35480698305 [volume_24h] => 6510079.6498276 [percent_change_1h] => -0.568057 [percent_change_24h] => 1.43666 [percent_change_7d] => 6.79026 [market_cap] => 169437047.40088 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:02.000Z ) ) ) [61] => stdClass Object ( [id] => 2577 [name] => Ravencoin [symbol] => RVN [slug] => ravencoin [num_market_pairs] => 66 [date_added] => 2018-03-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => collectibles-nfts [1] => platform [2] => crowdfunding [3] => mineable ) [max_supply] => 21000000000 [circulating_supply] => 6756900000 [total_supply] => 6756900000 [platform] => [cmc_rank] => 62 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.02324416835 [volume_24h] => 29250815.817992 [percent_change_1h] => 0.69137 [percent_change_24h] => 3.96412 [percent_change_7d] => 14.8231 [market_cap] => 157058521.12411 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:06.000Z ) ) ) [62] => stdClass Object ( [id] => 2130 [name] => Enjin Coin [symbol] => ENJ [slug] => enjin-coin [num_market_pairs] => 68 [date_added] => 2017-11-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => collectibles-nfts [1] => media [2] => gaming ) [max_supply] => [circulating_supply] => 821201679.40826 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xf629cbd94d3791c9250152bd8dfbdf380e2a3b9c ) [cmc_rank] => 63 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.191243995676 [volume_24h] => 10293337.055328 [percent_change_1h] => 0.928227 [percent_change_24h] => -2.63168 [percent_change_7d] => 8.59891 [market_cap] => 157049890.42588 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:04.000Z ) ) ) [63] => stdClass Object ( [id] => 4687 [name] => Binance USD [symbol] => BUSD [slug] => binance-usd [num_market_pairs] => 155 [date_added] => 2019-09-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => stablecoin-asset-backed [1] => store-of-value ) [max_supply] => [circulating_supply] => 155269622.09 [total_supply] => 155269622.09 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => BUSD-BD1 ) [cmc_rank] => 64 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.00213734822 [volume_24h] => 246942003.84027 [percent_change_1h] => 0.0334944 [percent_change_24h] => 0.0284465 [percent_change_7d] => 0.222531 [market_cap] => 155601487.34039 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:12.000Z ) ) ) [64] => stdClass Object ( [id] => 2222 [name] => Bitcoin Diamond [symbol] => BCD [slug] => bitcoin-diamond [num_market_pairs] => 24 [date_added] => 2017-11-24T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable [1] => payments [2] => medium-of-exchange ) [max_supply] => 210000000 [circulating_supply] => 186492897.953 [total_supply] => 189492897.953 [platform] => [cmc_rank] => 65 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.830356805007 [volume_24h] => 13603502.749413 [percent_change_1h] => -0.423192 [percent_change_24h] => -0.153916 [percent_change_7d] => -4.57831 [market_cap] => 154855646.90075 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:05.000Z ) ) ) [65] => stdClass Object ( [id] => 4679 [name] => Band Protocol [symbol] => BAND [slug] => band-protocol [num_market_pairs] => 17 [date_added] => 2019-09-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi ) [max_supply] => [circulating_supply] => 20494032.5175 [total_supply] => 100000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xba11d00c5f74255f56a5e366f4f77f5a186d7f55 ) [cmc_rank] => 66 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 7.51939038805 [volume_24h] => 98274902.632765 [percent_change_1h] => -0.203441 [percent_change_24h] => 35.4738 [percent_change_7d] => 89.828 [market_cap] => 154102631.12447 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:11.000Z ) ) ) [66] => stdClass Object ( [id] => 1934 [name] => Loopring [symbol] => LRC [slug] => loopring [num_market_pairs] => 60 [date_added] => 2017-08-30T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi [1] => decentralized-exchange [2] => marketplace ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1112733457.9759 [total_supply] => 1374513896.6908 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xbbbbca6a901c926f240b89eacb641d8aec7aeafd ) [cmc_rank] => 67 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.130698243939 [volume_24h] => 19645310.167959 [percent_change_1h] => -0.801376 [percent_change_24h] => 0.331059 [percent_change_7d] => 22.8103 [market_cap] => 145432308.92962 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:04.000Z ) ) ) [67] => stdClass Object ( [id] => 1567 [name] => Nano [symbol] => NANO [slug] => nano [num_market_pairs] => 52 [date_added] => 2017-03-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => payments [1] => pow [2] => medium-of-exchange [3] => blake2b ) [max_supply] => 133248297.197 [circulating_supply] => 133248297.197 [total_supply] => 133248297.197 [platform] => [cmc_rank] => 68 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.03211211704 [volume_24h] => 9277428.1347958 [percent_change_1h] => -0.497145 [percent_change_24h] => 1.81971 [percent_change_7d] => 9.81668 [market_cap] => 137527182.11197 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:02.000Z ) ) ) [68] => stdClass Object ( [id] => 3356 [name] => The Midas Touch Gold [symbol] => TMTG [slug] => the-midas-touch-gold [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2018-09-27T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 4231547063.229 [total_supply] => 9335139666.073 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x10086399dd8c1e3de736724af52587a2044c9fa2 ) [cmc_rank] => 69 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0321125071429 [volume_24h] => 16180890.98602 [percent_change_1h] => 0.0130113 [percent_change_24h] => -8.12156 [percent_change_7d] => -11.0385 [market_cap] => 135885585.29346 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:08.000Z ) ) ) [69] => stdClass Object ( [id] => 4779 [name] => HUSD [symbol] => HUSD [slug] => husd [num_market_pairs] => 26 [date_added] => 2019-10-15T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => pow [1] => medium-of-exchange [2] => stablecoin-asset-backed [3] => stablecoin ) [max_supply] => [circulating_supply] => 135172293.67087 [total_supply] => 135172293.67087 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xdf574c24545e5ffecb9a659c229253d4111d87e1 ) [cmc_rank] => 70 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.00178382776 [volume_24h] => 30562347.033476 [percent_change_1h] => 0.0377903 [percent_change_24h] => 0.0671424 [percent_change_7d] => 0.136511 [market_cap] => 135413417.7607 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:11.000Z ) ) ) [70] => stdClass Object ( [id] => 1042 [name] => Siacoin [symbol] => SC [slug] => siacoin [num_market_pairs] => 43 [date_added] => 2015-08-26T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => distributed-computing [1] => pow [2] => platform [3] => mineable [4] => filesharing [5] => blake2b ) [max_supply] => [circulating_supply] => 41817047634 [total_supply] => 41817047634 [platform] => [cmc_rank] => 71 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00320570850504 [volume_24h] => 1964563.0421738 [percent_change_1h] => -0.0178184 [percent_change_24h] => 0.509356 [percent_change_7d] => 2.36973 [market_cap] => 134053265.25598 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:02.000Z ) ) ) [71] => stdClass Object ( [id] => 4172 [name] => Terra [symbol] => LUNA [slug] => terra-luna [num_market_pairs] => 20 [date_added] => 2019-07-26T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => store-of-value [1] => payments [2] => defi [3] => stablecoin-algorithmically-stabilized ) [max_supply] => [circulating_supply] => 385258529.23152 [total_supply] => 996909545.23152 [platform] => [cmc_rank] => 72 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.337137758134 [volume_24h] => 7574303.3380404 [percent_change_1h] => -0.00713201 [percent_change_24h] => -0.481501 [percent_change_7d] => 0.610149 [market_cap] => 129885196.84712 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:11.000Z ) ) ) [72] => stdClass Object ( [id] => 2682 [name] => Holo [symbol] => HOT [slug] => holo [num_market_pairs] => 81 [date_added] => 2018-04-29T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => filesharing [2] => distributed-computing ) [max_supply] => [circulating_supply] => 165900315926.31 [total_supply] => 177619433541.14 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x6c6ee5e31d828de241282b9606c8e98ea48526e2 ) [cmc_rank] => 73 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.000781282007434 [volume_24h] => 7730060.4651716 [percent_change_1h] => -0.360059 [percent_change_24h] => -0.238307 [percent_change_7d] => 3.27975 [market_cap] => 129614931.86084 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:07.000Z ) ) ) [73] => stdClass Object ( [id] => 213 [name] => MonaCoin [symbol] => MONA [slug] => monacoin [num_market_pairs] => 14 [date_added] => 2014-03-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => scrypt [1] => memes [2] => pow [3] => medium-of-exchange [4] => mineable ) [max_supply] => [circulating_supply] => 65729674.871168 [total_supply] => 65729674.871168 [platform] => [cmc_rank] => 74 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:01.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.96998110502 [volume_24h] => 7669643.4544902 [percent_change_1h] => -0.762858 [percent_change_24h] => 0.507679 [percent_change_7d] => -2.05972 [market_cap] => 129486217.53531 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:01.000Z ) ) ) [74] => stdClass Object ( [id] => 3812 [name] => Flexacoin [symbol] => FXC [slug] => flexacoin [num_market_pairs] => 15 [date_added] => 2019-03-22T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => medium-of-exchange [1] => payments ) [max_supply] => 100000000000 [circulating_supply] => 28625000000 [total_supply] => 28625000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x4a57e687b9126435a9b19e4a802113e266adebde ) [cmc_rank] => 75 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00446684033599 [volume_24h] => 605619.55095704 [percent_change_1h] => 0.0227529 [percent_change_24h] => -6.16775 [percent_change_7d] => 9.37868 [market_cap] => 127863304.61771 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:09.000Z ) ) ) [75] => stdClass Object ( [id] => 4948 [name] => Nervos Network [symbol] => CKB [slug] => nervos-network [num_market_pairs] => 25 [date_added] => 2019-11-19T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 20190357319.891 [total_supply] => 28469477612.777 [platform] => [cmc_rank] => 76 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0063133525325 [volume_24h] => 15065597.1813 [percent_change_1h] => -0.854156 [percent_change_24h] => 5.23345 [percent_change_7d] => 13.0152 [market_cap] => 127468843.51761 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:12.000Z ) ) ) [76] => stdClass Object ( [id] => 3139 [name] => DxChain Token [symbol] => DX [slug] => dxchain-token [num_market_pairs] => 10 [date_added] => 2018-08-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => technology [1] => payments [2] => ai-big-data ) [max_supply] => [circulating_supply] => 49999999999.686 [total_supply] => 100000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x973e52691176d36453868D9d86572788d27041A9 ) [cmc_rank] => 77 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00243925349354 [volume_24h] => 1219233.21628 [percent_change_1h] => -0.763069 [percent_change_24h] => -5.98761 [percent_change_7d] => -7.56373 [market_cap] => 121962674.67623 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:08.000Z ) ) ) [77] => stdClass Object ( [id] => 4279 [name] => Swipe [symbol] => SXP [slug] => swipe [num_market_pairs] => 42 [date_added] => 2019-08-26T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => medium-of-exchange [1] => wallet [2] => payments ) [max_supply] => [circulating_supply] => 65982751.74895 [total_supply] => 299969952.87891 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x8ce9137d39326ad0cd6491fb5cc0cba0e089b6a9 ) [cmc_rank] => 78 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.83499445386 [volume_24h] => 91451581.621115 [percent_change_1h] => 0.47803 [percent_change_24h] => -1.59668 [percent_change_7d] => 17.6058 [market_cap] => 121077983.50975 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:11.000Z ) ) ) [78] => stdClass Object ( [id] => 3351 [name] => ZB Token [symbol] => ZB [slug] => zb-token [num_market_pairs] => 10 [date_added] => 2018-09-27T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => marketplace [1] => payments [2] => discount-token ) [max_supply] => [circulating_supply] => 463288810 [total_supply] => 2100000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xbd0793332e9fb844a52a205a233ef27a5b34b927 ) [cmc_rank] => 79 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.250311755899 [volume_24h] => 13011660.796834 [percent_change_1h] => 0.038155 [percent_change_24h] => -4.16608 [percent_change_7d] => 6.31186 [market_cap] => 115966635.51946 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:08.000Z ) ) ) [79] => stdClass Object ( [id] => 1866 [name] => Bytom [symbol] => BTM [slug] => bytom [num_market_pairs] => 51 [date_added] => 2017-08-08T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => smart-contracts [2] => mineable [3] => payments ) [max_supply] => 2100000000 [circulating_supply] => 1312061893.803 [total_supply] => 1610346825 [platform] => [cmc_rank] => 80 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0878418314568 [volume_24h] => 15724546.534725 [percent_change_1h] => -0.505572 [percent_change_24h] => -1.98923 [percent_change_7d] => -3.08019 [market_cap] => 115253919.73633 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:03.000Z ) ) ) [80] => stdClass Object ( [id] => 4846 [name] => Kava.io [symbol] => KAVA [slug] => kava [num_market_pairs] => 28 [date_added] => 2019-10-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi ) [max_supply] => [circulating_supply] => 33485394.721819 [total_supply] => 106274713.72182 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => KAVA-10C ) [cmc_rank] => 81 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 3.33740741677 [volume_24h] => 50298606.644871 [percent_change_1h] => 4.45507 [percent_change_24h] => 15.1268 [percent_change_7d] => 39.7654 [market_cap] => 111754404.69807 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:12.000Z ) ) ) [81] => stdClass Object ( [id] => 4847 [name] => Blockstack [symbol] => STX [slug] => blockstack [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2019-10-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 2048913388 [circulating_supply] => 532692981.8381 [total_supply] => 766616347.8381 [platform] => [cmc_rank] => 82 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.206826583943 [volume_24h] => 5708331.0942339 [percent_change_1h] => -0.354362 [percent_change_24h] => 10.0111 [percent_change_7d] => 29.8355 [market_cap] => 110175069.72398 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:12.000Z ) ) ) [82] => stdClass Object ( [id] => 3441 [name] => Divi [symbol] => DIVI [slug] => divi [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2018-10-12T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => asset-management [1] => masternodes [2] => mineable [3] => wallet ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1822739974.7801 [total_supply] => 1822739974.7801 [platform] => [cmc_rank] => 83 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0598211508678 [volume_24h] => 192849.10019119 [percent_change_1h] => -0.725894 [percent_change_24h] => 1.49301 [percent_change_7d] => -0.983911 [market_cap] => 109038403.02409 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:08.000Z ) ) ) [83] => stdClass Object ( [id] => 1637 [name] => iExec RLC [symbol] => RLC [slug] => rlc [num_market_pairs] => 24 [date_added] => 2017-04-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => distributed-computing [1] => marketplace ) [max_supply] => [circulating_supply] => 80070793.238767 [total_supply] => 86999784.986845 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x607f4c5bb672230e8672085532f7e901544a7375 ) [cmc_rank] => 84 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.35350793032 [volume_24h] => 11192160.228189 [percent_change_1h] => 4.75353 [percent_change_24h] => 10.5858 [percent_change_7d] => 16.1596 [market_cap] => 108376453.63568 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:02.000Z ) ) ) [84] => stdClass Object ( [id] => 3911 [name] => Ocean Protocol [symbol] => OCEAN [slug] => ocean-protocol [num_market_pairs] => 14 [date_added] => 2019-05-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => ai-big-data [1] => platform ) [max_supply] => 1410000000 [circulating_supply] => 352937273.07166 [total_supply] => 613099141 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x985dd3d42de1e256d09e1c10f112bccb8015ad41 ) [cmc_rank] => 85 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.28057967021 [volume_24h] => 5241967.7850298 [percent_change_1h] => -0.778046 [percent_change_24h] => 4.33927 [percent_change_7d] => 72.1868 [market_cap] => 99027023.683263 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:10.000Z ) ) ) [85] => stdClass Object ( [id] => 2694 [name] => Nexo [symbol] => NEXO [slug] => nexo [num_market_pairs] => 31 [date_added] => 2018-05-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => payments [1] => services ) [max_supply] => [circulating_supply] => 560000011 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => NEXO-A84 ) [cmc_rank] => 86 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.176008512225 [volume_24h] => 9295755.4819444 [percent_change_1h] => -1.24666 [percent_change_24h] => -20.4229 [percent_change_7d] => -24.109 [market_cap] => 98564768.782094 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:06.000Z ) ) ) [86] => stdClass Object ( [id] => 2700 [name] => Celsius [symbol] => CEL [slug] => celsius [num_market_pairs] => 18 [date_added] => 2018-05-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 238863519.826 [total_supply] => 695658160.967 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xaaaebe6fe48e54f431b0c390cfaf0b017d09d42d ) [cmc_rank] => 87 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.412094045214 [volume_24h] => 1751960.8632035 [percent_change_1h] => 3.48822 [percent_change_24h] => -0.935225 [percent_change_7d] => 3.91744 [market_cap] => 98434234.139151 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:07.000Z ) ) ) [87] => stdClass Object ( [id] => 693 [name] => Verge [symbol] => XVG [slug] => verge [num_market_pairs] => 49 [date_added] => 2014-10-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => medium-of-exchange [1] => multiple [2] => privacy [3] => mineable ) [max_supply] => 16555000000 [circulating_supply] => 16337569743.363 [total_supply] => 16337569743.363 [platform] => [cmc_rank] => 88 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00602131231036 [volume_24h] => 1879572.036057 [percent_change_1h] => -0.767504 [percent_change_24h] => -1.15443 [percent_change_7d] => -2.6475 [market_cap] => 98373609.817079 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:02.000Z ) ) ) [88] => stdClass Object ( [id] => 1680 [name] => Aragon [symbol] => ANT [slug] => aragon [num_market_pairs] => 37 [date_added] => 2017-05-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => dao [1] => enterprise-solutions [2] => platform ) [max_supply] => [circulating_supply] => 32480880.743485 [total_supply] => 39609523.809524 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x960b236a07cf122663c4303350609a66a7b288c0 ) [cmc_rank] => 89 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 2.92706731656 [volume_24h] => 5584832.677365 [percent_change_1h] => 1.65259 [percent_change_24h] => 14.0944 [percent_change_7d] => 42.8455 [market_cap] => 95073724.437337 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:02.000Z ) ) ) [89] => stdClass Object ( [id] => 4157 [name] => THORChain [symbol] => RUNE [slug] => thorchain [num_market_pairs] => 16 [date_added] => 2019-07-23T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi ) [max_supply] => [circulating_supply] => 158432088.34333 [total_supply] => 500000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => RUNE-B1A ) [cmc_rank] => 90 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.594963750522 [volume_24h] => 6001623.0268973 [percent_change_1h] => 5.28915 [percent_change_24h] => 2.35289 [percent_change_7d] => 12.6384 [market_cap] => 94261349.483782 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:11.000Z ) ) ) [90] => stdClass Object ( [id] => 2874 [name] => Aurora [symbol] => AOA [slug] => aurora [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2018-06-26T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => smart-contracts [1] => platform ) [max_supply] => [circulating_supply] => 6542330148.2086 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x9ab165d795019b6d8b3e971dda91071421305e5a ) [cmc_rank] => 91 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0141699805831 [volume_24h] => 68010737.027202 [percent_change_1h] => -1.11466 [percent_change_24h] => 5.72718 [percent_change_7d] => 28.622 [market_cap] => 92704691.168345 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:07.000Z ) ) ) [91] => stdClass Object ( [id] => 1759 [name] => Status [symbol] => SNT [slug] => status [num_market_pairs] => 92 [date_added] => 2017-06-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => content-creation [1] => media [2] => privacy ) [max_supply] => [circulating_supply] => 3470483788 [total_supply] => 6804870174 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x744d70fdbe2ba4cf95131626614a1763df805b9e ) [cmc_rank] => 92 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0264521624081 [volume_24h] => 13520847.667169 [percent_change_1h] => 0.0212656 [percent_change_24h] => -1.02748 [percent_change_7d] => 0.350843 [market_cap] => 91801800.794854 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:03.000Z ) ) ) [92] => stdClass Object ( [id] => 3155 [name] => Quant [symbol] => QNT [slug] => quant [num_market_pairs] => 21 [date_added] => 2018-08-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => interoperability [1] => platform ) [max_supply] => [circulating_supply] => 12072738 [total_supply] => 14612493.080826 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x4a220e6096b25eadb88358cb44068a3248254675 ) [cmc_rank] => 93 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 7.5626668474 [volume_24h] => 2264036.8014836 [percent_change_1h] => -1.60774 [percent_change_24h] => 0.146732 [percent_change_7d] => -9.65834 [market_cap] => 91302095.429946 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:08.000Z ) ) ) [93] => stdClass Object ( [id] => 1698 [name] => Horizen [symbol] => ZEN [slug] => horizen [num_market_pairs] => 38 [date_added] => 2017-06-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => medium-of-exchange [1] => content-creation [2] => mineable [3] => privacy ) [max_supply] => 21000000 [circulating_supply] => 9660787.5 [total_supply] => 9660787.5 [platform] => [cmc_rank] => 94 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 9.30610320447 [volume_24h] => 6454689.3374125 [percent_change_1h] => -0.440866 [percent_change_24h] => 2.2091 [percent_change_7d] => 13.9127 [market_cap] => 89904285.511454 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:02.000Z ) ) ) [94] => stdClass Object ( [id] => 2405 [name] => IOST [symbol] => IOST [slug] => iostoken [num_market_pairs] => 85 [date_added] => 2018-01-16T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => iot [1] => hardware ) [max_supply] => [circulating_supply] => 15088518010.332 [total_supply] => 22017058356.804 [platform] => [cmc_rank] => 95 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00575190110739 [volume_24h] => 43892010.547957 [percent_change_1h] => -0.864372 [percent_change_24h] => 2.74095 [percent_change_7d] => 0.163523 [market_cap] => 86787663.452503 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:06.000Z ) ) ) [95] => stdClass Object ( [id] => 1776 [name] => MCO [symbol] => MCO [slug] => crypto-com [num_market_pairs] => 62 [date_added] => 2017-07-03T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => medium-of-exchange ) [max_supply] => [circulating_supply] => 15793831.094963 [total_supply] => 31587682.363206 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xb63b606ac810a52cca15e44bb630fd42d8d1d83d ) [cmc_rank] => 96 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 5.34944350073 [volume_24h] => 21095211.158177 [percent_change_1h] => -0.284392 [percent_change_24h] => 3.69066 [percent_change_7d] => 29.0868 [market_cap] => 84488207.102575 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:03.000Z ) ) ) [96] => stdClass Object ( [id] => 1966 [name] => Decentraland [symbol] => MANA [slug] => decentraland [num_market_pairs] => 84 [date_added] => 2017-09-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => payments [2] => gaming ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1440732283.0131 [total_supply] => 2195728865.5441 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x0f5d2fb29fb7d3cfee444a200298f468908cc942 ) [cmc_rank] => 97 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.058339900029 [volume_24h] => 32279736.5154 [percent_change_1h] => 0.532513 [percent_change_24h] => 16.1679 [percent_change_7d] => 25.9934 [market_cap] => 84052177.35954 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:04.000Z ) ) ) [97] => stdClass Object ( [id] => 3964 [name] => Reserve Rights [symbol] => RSR [slug] => reserve-rights [num_market_pairs] => 28 [date_added] => 2019-05-24T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi [1] => store-of-value [2] => stablecoin-asset-backed ) [max_supply] => [circulating_supply] => 6849998999.9999 [total_supply] => 100000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x8762db106b2c2a0bccb3a80d1ed41273552616e8 ) [cmc_rank] => 98 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0120191702957 [volume_24h] => 7034163.1376062 [percent_change_1h] => -0.499985 [percent_change_24h] => -1.82529 [percent_change_7d] => 32.325 [market_cap] => 82331304.506374 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:10.000Z ) ) ) [98] => stdClass Object ( [id] => 2776 [name] => Travala.com [symbol] => AVA [slug] => travala [num_market_pairs] => 31 [date_added] => 2018-05-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => hospitality ) [max_supply] => [circulating_supply] => 39400050.99943 [total_supply] => 61228716 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => AVA-645 ) [cmc_rank] => 99 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 2.07591225421 [volume_24h] => 33120344.879631 [percent_change_1h] => -2.58737 [percent_change_24h] => 25.4551 [percent_change_7d] => 9.01523 [market_cap] => 81791048.686216 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:07.000Z ) ) ) [99] => stdClass Object ( [id] => 3890 [name] => Matic Network [symbol] => MATIC [slug] => matic-network [num_market_pairs] => 74 [date_added] => 2019-04-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => state-channels [2] => enterprise-solutions ) [max_supply] => [circulating_supply] => 3753653022 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x7D1AfA7B718fb893dB30A3aBc0Cfc608AaCfeBB0 ) [cmc_rank] => 100 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0216341072521 [volume_24h] => 18086231.496585 [percent_change_1h] => -0.239129 [percent_change_24h] => -0.53257 [percent_change_7d] => 6.27742 [market_cap] => 81206932.065117 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:10.000Z ) ) ) [100] => stdClass Object ( [id] => 1521 [name] => Komodo [symbol] => KMD [slug] => komodo [num_market_pairs] => 30 [date_added] => 2017-02-05T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => mineable [2] => enterprise-solutions [3] => equihash [4] => atomic-swaps [5] => hybrid-dpow-pow ) [max_supply] => 200000000 [circulating_supply] => 121158665.27228 [total_supply] => 121158665.27228 [platform] => [cmc_rank] => 101 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.668729550764 [volume_24h] => 4705410.5136448 [percent_change_1h] => -0.442214 [percent_change_24h] => -1.60854 [percent_change_7d] => 1.86457 [market_cap] => 81022379.798698 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:02.000Z ) ) ) [101] => stdClass Object ( [id] => 2499 [name] => SwissBorg [symbol] => CHSB [slug] => swissborg [num_market_pairs] => 10 [date_added] => 2018-02-02T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => staking [1] => asset-management ) [max_supply] => [circulating_supply] => 715981685.97428 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xba9d4199fab4f26efe3551d490e3821486f135ba ) [cmc_rank] => 102 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.112055592151 [volume_24h] => 741368.88260763 [percent_change_1h] => 0.383112 [percent_change_24h] => 1.65507 [percent_change_7d] => 3.03926 [market_cap] => 80229751.791119 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:06.000Z ) ) ) [102] => stdClass Object ( [id] => 5268 [name] => Energy Web Token [symbol] => EWT [slug] => energy-web-token [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2020-03-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 100000000 [circulating_supply] => 6719730.54 [total_supply] => 46688195.466 [platform] => [cmc_rank] => 103 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 11.9146974382 [volume_24h] => 1833581.1408312 [percent_change_1h] => 1.75124 [percent_change_24h] => -1.88862 [percent_change_7d] => 43.9013 [market_cap] => 80063556.250332 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:13.000Z ) ) ) [103] => stdClass Object ( [id] => 1230 [name] => Steem [symbol] => STEEM [slug] => steem [num_market_pairs] => 32 [date_added] => 2016-04-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => media [1] => content-creation ) [max_supply] => [circulating_supply] => 373223501.297 [total_supply] => 390197595.297 [platform] => [cmc_rank] => 104 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.208812833087 [volume_24h] => 2395857.0937597 [percent_change_1h] => -0.0978591 [percent_change_24h] => -0.210501 [percent_change_7d] => -1.62106 [market_cap] => 77933856.680476 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:02.000Z ) ) ) [104] => stdClass Object ( [id] => 2087 [name] => KuCoin Shares [symbol] => KCS [slug] => kucoin-shares [num_market_pairs] => 14 [date_added] => 2017-10-24T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => centralized-exchange [1] => marketplace [2] => discount-token ) [max_supply] => [circulating_supply] => 80728394 [total_supply] => 170728394 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x039b5649a59967e3e936d7471f9c3700100ee1ab ) [cmc_rank] => 105 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.938589484211 [volume_24h] => 10087204.173814 [percent_change_1h] => 0.571269 [percent_change_24h] => 3.92514 [percent_change_7d] => 16.8287 [market_cap] => 75770821.685642 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:04.000Z ) ) ) [105] => stdClass Object ( [id] => 1414 [name] => Zcoin [symbol] => XZC [slug] => zcoin [num_market_pairs] => 54 [date_added] => 2016-10-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => privacy [1] => mineable [2] => medium-of-exchange [3] => pow ) [max_supply] => 21400000 [circulating_supply] => 10716059.798165 [total_supply] => 21400000 [platform] => [cmc_rank] => 106 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 6.83617205467 [volume_24h] => 23915915.778308 [percent_change_1h] => -0.392932 [percent_change_24h] => 4.57427 [percent_change_7d] => 21.9832 [market_cap] => 73256828.528388 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:03.000Z ) ) ) [106] => stdClass Object ( [id] => 5794 [name] => pNetwork [symbol] => PNT [slug] => pnetwork [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2020-07-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi ) [max_supply] => 87984177 [circulating_supply] => 57077769.37736 [total_supply] => 59631436.37736 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x89ab32156e46f46d02ade3fecbe5fc4243b9aaed ) [cmc_rank] => 107 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.27517575615 [volume_24h] => 3839207.1688329 [percent_change_1h] => 0.0160861 [percent_change_24h] => 2.91078 [percent_change_7d] => 2.47475 [market_cap] => 72784187.725131 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:14.000Z ) ) ) [107] => stdClass Object ( [id] => 463 [name] => BitShares [symbol] => BTS [slug] => bitshares [num_market_pairs] => 57 [date_added] => 2014-07-21T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => decentralized-exchange [1] => pos [2] => marketplace [3] => sha-512 ) [max_supply] => 3600570502 [circulating_supply] => 2751450000 [total_supply] => 2751450000 [platform] => [cmc_rank] => 108 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:01.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0259961806862 [volume_24h] => 5989407.9372919 [percent_change_1h] => 0.105954 [percent_change_24h] => 0.778175 [percent_change_7d] => -3.33621 [market_cap] => 71527191.349045 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:01.000Z ) ) ) [108] => stdClass Object ( [id] => 2758 [name] => Unibright [symbol] => UBT [slug] => unibright [num_market_pairs] => 20 [date_added] => 2018-05-21T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 148594999.24349 [total_supply] => 150000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x8400d94a5cb0fa0d041a3788e395285d61c9ee5e ) [cmc_rank] => 109 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.475311330103 [volume_24h] => 2356305.5045753 [percent_change_1h] => 0.998442 [percent_change_24h] => 0.0122705 [percent_change_7d] => 9.9081 [market_cap] => 70628886.737079 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:06.000Z ) ) ) [109] => stdClass Object ( [id] => 5370 [name] => Hive [symbol] => HIVE [slug] => hive-blockchain [num_market_pairs] => 29 [date_added] => 2020-03-26T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 303386313.342 [total_supply] => 386756519.214 [platform] => [cmc_rank] => 110 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.229572100336 [volume_24h] => 7309331.2315586 [percent_change_1h] => -1.12415 [percent_change_24h] => 3.99881 [percent_change_7d] => 1.59027 [market_cap] => 69649033.167119 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:13.000Z ) ) ) [110] => stdClass Object ( [id] => 3437 [name] => ABBC Coin [symbol] => ABBC [slug] => abbc-coin [num_market_pairs] => 38 [date_added] => 2018-10-12T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable [1] => platform [2] => dpos [3] => payments ) [max_supply] => 1500000000 [circulating_supply] => 555416924.35072 [total_supply] => 1003278750.0109 [platform] => [cmc_rank] => 111 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.123379880003 [volume_24h] => 46625596.842129 [percent_change_1h] => -0.198776 [percent_change_24h] => -0.960302 [percent_change_7d] => -23.8394 [market_cap] => 68527273.478027 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:08.000Z ) ) ) [111] => stdClass Object ( [id] => 2772 [name] => Digitex Futures [symbol] => DGTX [slug] => digitex-futures [num_market_pairs] => 14 [date_added] => 2018-05-23T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => derivatives [1] => centralized-exchange [2] => asset-management ) [max_supply] => [circulating_supply] => 893785715 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x1c83501478f1320977047008496dacbd60bb15ef ) [cmc_rank] => 112 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0765580521884 [volume_24h] => 3650593.7345775 [percent_change_1h] => 0.138117 [percent_change_24h] => -6.63753 [percent_change_7d] => -29.1314 [market_cap] => 68426493.414216 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:07.000Z ) ) ) [112] => stdClass Object ( [id] => 2570 [name] => TomoChain [symbol] => TOMO [slug] => tomochain [num_market_pairs] => 34 [date_added] => 2018-03-08T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable [1] => platform ) [max_supply] => [circulating_supply] => 71523275 [total_supply] => 100000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => TOMOB-4BC ) [cmc_rank] => 113 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.929553528524 [volume_24h] => 6374110.9316336 [percent_change_1h] => -0.740589 [percent_change_24h] => 0.730938 [percent_change_7d] => 2.22497 [market_cap] => 66484712.647842 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:06.000Z ) ) ) [113] => stdClass Object ( [id] => 3773 [name] => Fetch.ai [symbol] => FET [slug] => fetch [num_market_pairs] => 32 [date_added] => 2019-03-02T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => technology [1] => ai-big-data ) [max_supply] => 1152997575 [circulating_supply] => 752429598.28631 [total_supply] => 1152997575 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x1d287cc25dad7ccaf76a26bc660c5f7c8e2a05bd ) [cmc_rank] => 114 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0876503359325 [volume_24h] => 11664820.07192 [percent_change_1h] => 1.3085 [percent_change_24h] => 8.48684 [percent_change_7d] => 16.8581 [market_cap] => 65950707.055351 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:09.000Z ) ) ) [114] => stdClass Object ( [id] => 3218 [name] => Energi [symbol] => NRG [slug] => energi [num_market_pairs] => 19 [date_added] => 2018-08-23T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => masternodes [1] => marketplace [2] => research [3] => mineable ) [max_supply] => [circulating_supply] => 31630829.060725 [total_supply] => 31630829.060725 [platform] => [cmc_rank] => 115 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 2.0746016965 [volume_24h] => 1878095.855824 [percent_change_1h] => -0.274857 [percent_change_24h] => 0.523043 [percent_change_7d] => -2.33786 [market_cap] => 65621371.631081 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:08.000Z ) ) ) [115] => stdClass Object ( [id] => 1320 [name] => Ardor [symbol] => ARDR [slug] => ardor [num_market_pairs] => 26 [date_added] => 2016-07-23T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => state-channels [2] => enterprise-solutions ) [max_supply] => 998999495 [circulating_supply] => 998999495 [total_supply] => 998999495 [platform] => [cmc_rank] => 116 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0651167274379 [volume_24h] => 5761854.6197648 [percent_change_1h] => 1.49198 [percent_change_24h] => 9.63035 [percent_change_7d] => 14.3539 [market_cap] => 65051577.826515 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:02.000Z ) ) ) [116] => stdClass Object ( [id] => 1586 [name] => Ark [symbol] => ARK [slug] => ark [num_market_pairs] => 20 [date_added] => 2017-03-22T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => marketplace [1] => state-channels [2] => dpos [3] => payments ) [max_supply] => [circulating_supply] => 122730351.39399 [total_supply] => 151201248 [platform] => [cmc_rank] => 117 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.527139246971 [volume_24h] => 5935987.202287 [percent_change_1h] => -0.00550109 [percent_change_24h] => 1.62717 [percent_change_7d] => 23.7966 [market_cap] => 64695985.014312 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:02.000Z ) ) ) [117] => stdClass Object ( [id] => 1903 [name] => HyperCash [symbol] => HC [slug] => hypercash [num_market_pairs] => 30 [date_added] => 2017-08-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => marketplace [1] => state-channels [2] => mineable [3] => payments ) [max_supply] => 84000000 [circulating_supply] => 44723299.089052 [total_supply] => 44723299.089052 [platform] => [cmc_rank] => 118 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.4382491358 [volume_24h] => 17360913.183656 [percent_change_1h] => -0.300555 [percent_change_24h] => -2.03492 [percent_change_7d] => 5.78503 [market_cap] => 64323246.264954 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:03.000Z ) ) ) [118] => stdClass Object ( [id] => 2634 [name] => XinFin Network [symbol] => XDCE [slug] => xinfin-network [num_market_pairs] => 20 [date_added] => 2018-04-12T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 10238450575.333 [total_supply] => 15000000000 [platform] => [cmc_rank] => 119 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00620448175084 [volume_24h] => 2489244.492118 [percent_change_1h] => -1.74853 [percent_change_24h] => 3.37184 [percent_change_7d] => -7.15111 [market_cap] => 63524279.751528 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:06.000Z ) ) ) [119] => stdClass Object ( [id] => 541 [name] => Syscoin [symbol] => SYS [slug] => syscoin [num_market_pairs] => 11 [date_added] => 2014-08-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => pow [1] => platform [2] => mineable [3] => scaling [4] => scrypt [5] => enterprise-solutions ) [max_supply] => 888000000 [circulating_supply] => 592507347.92297 [total_supply] => 592507347.92297 [platform] => [cmc_rank] => 120 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:01.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.106251759337 [volume_24h] => 4340944.7076888 [percent_change_1h] => 0.601295 [percent_change_24h] => 1.20294 [percent_change_7d] => 0.00300729 [market_cap] => 62954948.136916 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:01.000Z ) ) ) [120] => stdClass Object ( [id] => 4066 [name] => Chiliz [symbol] => CHZ [slug] => chiliz [num_market_pairs] => 51 [date_added] => 2019-07-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => content-creation [1] => sports [2] => payments ) [max_supply] => [circulating_supply] => 4716402860.6603 [total_supply] => 8888888888 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => CHZ-ECD ) [cmc_rank] => 121 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0132923385522 [volume_24h] => 10245821.510799 [percent_change_1h] => -0.420124 [percent_change_24h] => 0.605521 [percent_change_7d] => 5.02362 [market_cap] => 62692023.572461 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:11.000Z ) ) ) [121] => stdClass Object ( [id] => 1455 [name] => Golem [symbol] => GNT [slug] => golem-network-tokens [num_market_pairs] => 89 [date_added] => 2016-11-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => distributed-computing [1] => platform [2] => payments ) [max_supply] => [circulating_supply] => 990670000 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xa74476443119A942dE498590Fe1f2454d7D4aC0d ) [cmc_rank] => 122 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0624122045172 [volume_24h] => 6131983.7320979 [percent_change_1h] => 0.369858 [percent_change_24h] => 3.99214 [percent_change_7d] => 2.05048 [market_cap] => 61829898.649055 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:03.000Z ) ) ) [122] => stdClass Object ( [id] => 2300 [name] => WAX [symbol] => WAXP [slug] => wax [num_market_pairs] => 22 [date_added] => 2017-12-21T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => media [1] => payments [2] => collectibles-nfts ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1255305624.2476 [total_supply] => 3692235726.2508 [platform] => [cmc_rank] => 123 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0487089872517 [volume_24h] => 1541436.9363736 [percent_change_1h] => 0.072283 [percent_change_24h] => -0.776095 [percent_change_7d] => -4.23047 [market_cap] => 61144665.648465 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:04.000Z ) ) ) [123] => stdClass Object ( [id] => 3701 [name] => RSK Infrastructure Framework [symbol] => RIF [slug] => rsk-infrastructure-framework [num_market_pairs] => 13 [date_added] => 2019-01-16T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => payments [1] => services ) [max_supply] => [circulating_supply] => 623593345.6458 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 3626 [name] => RSK Smart Bitcoin [symbol] => RBTC [slug] => rsk-smart-bitcoin [token_address] => 0x2acc95758f8b5f583470ba265eb685a8f45fc9d5 ) [cmc_rank] => 124 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0947490023061 [volume_24h] => 825817.31757914 [percent_change_1h] => -1.06529 [percent_change_24h] => -1.26553 [percent_change_7d] => 4.0273 [market_cap] => 59084847.344663 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:09.000Z ) ) ) [124] => stdClass Object ( [id] => 4747 [name] => Velas [symbol] => VLX [slug] => velas [num_market_pairs] => 15 [date_added] => 2019-10-03T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1342809240.8 [total_supply] => 2088120361 [platform] => [cmc_rank] => 125 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0439177098862 [volume_24h] => 3338983.0245145 [percent_change_1h] => -0.147511 [percent_change_24h] => -0.634389 [percent_change_7d] => -2.06689 [market_cap] => 58973106.669963 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:11.000Z ) ) ) [125] => stdClass Object ( [id] => 3945 [name] => Harmony [symbol] => ONE [slug] => harmony [num_market_pairs] => 26 [date_added] => 2019-06-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => enterprise-solutions [1] => platform [2] => scaling ) [max_supply] => 12600000000 [circulating_supply] => 6255461110 [total_supply] => 12600000000 [platform] => [cmc_rank] => 126 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0094130692616 [volume_24h] => 12804236.097898 [percent_change_1h] => 1.95017 [percent_change_24h] => 12.4952 [percent_change_7d] => 7.64128 [market_cap] => 58883088.691675 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:10.000Z ) ) ) [126] => stdClass Object ( [id] => 4705 [name] => PAX Gold [symbol] => PAXG [slug] => pax-gold [num_market_pairs] => 21 [date_added] => 2019-09-26T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 27490.028 [total_supply] => 27490.028 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x45804880de22913dafe09f4980848ece6ecbaf78 ) [cmc_rank] => 127 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 2053.86691335 [volume_24h] => 1692715.1353105 [percent_change_1h] => -0.314885 [percent_change_24h] => -0.24264 [percent_change_7d] => 4.61244 [market_cap] => 56460858.956265 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:11.000Z ) ) ) [127] => stdClass Object ( [id] => 1732 [name] => Numeraire [symbol] => NMR [slug] => numeraire [num_market_pairs] => 19 [date_added] => 2017-06-23T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => asset-management [1] => defi [2] => ai-big-data [3] => payments ) [max_supply] => 11000000 [circulating_supply] => 2747666.9097775 [total_supply] => 10979513.30088 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x1776e1f26f98b1a5df9cd347953a26dd3cb46671 ) [cmc_rank] => 128 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 20.3752606689 [volume_24h] => 790588.92367977 [percent_change_1h] => -0.686368 [percent_change_24h] => 0.661504 [percent_change_7d] => 2.8864 [market_cap] => 55984429.518028 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:02.000Z ) ) ) [128] => stdClass Object ( [id] => 2299 [name] => aelf [symbol] => ELF [slug] => aelf [num_market_pairs] => 74 [date_added] => 2017-12-21T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => marketplace [1] => enterprise-solutions ) [max_supply] => 1000000000 [circulating_supply] => 544480199.98647 [total_supply] => 879999999.98647 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xbf2179859fc6d5bee9bf9158632dc51678a4100e ) [cmc_rank] => 129 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.102361735392 [volume_24h] => 13979605.381767 [percent_change_1h] => -0.716653 [percent_change_24h] => 0.854834 [percent_change_7d] => -3.07886 [market_cap] => 55733938.157198 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:05.000Z ) ) ) [129] => stdClass Object ( [id] => 3704 [name] => v.systems [symbol] => VSYS [slug] => v-systems [num_market_pairs] => 37 [date_added] => 2019-03-05T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => discount-token [1] => platform [2] => smart-contracts ) [max_supply] => [circulating_supply] => 2057599416 [total_supply] => 3972457880 [platform] => [cmc_rank] => 130 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0262705499899 [volume_24h] => 2861160.4352056 [percent_change_1h] => -0.509811 [percent_change_24h] => 0.438797 [percent_change_7d] => -2.93306 [market_cap] => 54054268.317217 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:09.000Z ) ) ) [130] => stdClass Object ( [id] => 3874 [name] => IRISnet [symbol] => IRIS [slug] => irisnet [num_market_pairs] => 21 [date_added] => 2019-04-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 807033062.3922 [total_supply] => 1996908974.6564 [platform] => [cmc_rank] => 131 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0668998204125 [volume_24h] => 7789335.5164947 [percent_change_1h] => -0.214744 [percent_change_24h] => -10.0629 [percent_change_7d] => 32.7566 [market_cap] => 53990366.940988 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:10.000Z ) ) ) [131] => stdClass Object ( [id] => 1700 [name] => Aeternity [symbol] => AE [slug] => aeternity [num_market_pairs] => 40 [date_added] => 2017-06-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable [1] => privacy [2] => medium-of-exchange ) [max_supply] => [circulating_supply] => 317295305.5 [total_supply] => 363116249.49932 [platform] => [cmc_rank] => 132 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.169484733712 [volume_24h] => 5662731.8165252 [percent_change_1h] => -0.552634 [percent_change_24h] => -0.57304 [percent_change_7d] => 5.88107 [market_cap] => 53776710.360735 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:03.000Z ) ) ) [132] => stdClass Object ( [id] => 1343 [name] => Stratis [symbol] => STRAT [slug] => stratis [num_market_pairs] => 26 [date_added] => 2016-08-12T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => x13 [1] => enterprise-solutions [2] => hybrid-pow-pos [3] => platform ) [max_supply] => [circulating_supply] => 99905471.170045 [total_supply] => 99905471.170045 [platform] => [cmc_rank] => 133 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.537931333273 [volume_24h] => 1860256.3040766 [percent_change_1h] => -0.226966 [percent_change_24h] => -0.879351 [percent_change_7d] => -4.81696 [market_cap] => 53742283.30777 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:02.000Z ) ) ) [133] => stdClass Object ( [id] => 4134 [name] => Akropolis [symbol] => AKRO [slug] => akropolis [num_market_pairs] => 24 [date_added] => 2019-07-19T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1535848457.5 [total_supply] => 4000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x8ab7404063ec4dbcfd4598215992dc3f8ec853d7 ) [cmc_rank] => 134 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0345284909858 [volume_24h] => 31429733.856581 [percent_change_1h] => 2.04991 [percent_change_24h] => 30.2509 [percent_change_7d] => 234.789 [market_cap] => 53030529.620344 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:11.000Z ) ) ) [134] => stdClass Object ( [id] => 2642 [name] => CyberVein [symbol] => CVT [slug] => cybervein [num_market_pairs] => 10 [date_added] => 2018-04-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1060404495.65 [total_supply] => 2147483648 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xbe428c3867f05dea2a89fc76a102b544eac7f772 ) [cmc_rank] => 135 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0495998808111 [volume_24h] => 899480.97707803 [percent_change_1h] => -0.882212 [percent_change_24h] => 21.4737 [percent_change_7d] => 33.9142 [market_cap] => 52595936.595795 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:06.000Z ) ) ) [135] => stdClass Object ( [id] => 2492 [name] => Elastos [symbol] => ELA [slug] => elastos [num_market_pairs] => 24 [date_added] => 2018-01-31T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable [1] => state-channels [2] => platform ) [max_supply] => [circulating_supply] => 21774426.339765 [total_supply] => 23065395.752632 [platform] => [cmc_rank] => 136 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 2.4102872904 [volume_24h] => 4380427.6831731 [percent_change_1h] => 0.554309 [percent_change_24h] => -3.61041 [percent_change_7d] => -16.3423 [market_cap] => 52482623.062487 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:05.000Z ) ) ) [136] => stdClass Object ( [id] => 2137 [name] => Electroneum [symbol] => ETN [slug] => electroneum [num_market_pairs] => 26 [date_added] => 2017-11-02T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => medium-of-exchange [1] => mineable [2] => wallet ) [max_supply] => 21000000000 [circulating_supply] => 10179922983.94 [total_supply] => 10179922983.94 [platform] => [cmc_rank] => 137 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00501842898643 [volume_24h] => 263575.72340914 [percent_change_1h] => -0.37333 [percent_change_24h] => 2.12701 [percent_change_7d] => -1.86789 [market_cap] => 51087220.582229 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:04.000Z ) ) ) [137] => stdClass Object ( [id] => 291 [name] => MaidSafeCoin [symbol] => MAID [slug] => maidsafecoin [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2014-04-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => filesharing [2] => distributed-computing ) [max_supply] => [circulating_supply] => 452552412 [total_supply] => 452552412 [platform] => stdClass Object ( [id] => 83 [name] => Omni [symbol] => OMNI [slug] => omni [token_address] => 3 ) [cmc_rank] => 138 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:01.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.109661819599 [volume_24h] => 534892.02427249 [percent_change_1h] => 0.808954 [percent_change_24h] => -0.0433927 [percent_change_7d] => 1.21729 [market_cap] => 49627720.963836 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:01.000Z ) ) ) [138] => stdClass Object ( [id] => 2603 [name] => Pundi X [symbol] => NPXS [slug] => pundi-x [num_market_pairs] => 59 [date_added] => 2018-03-22T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => medium-of-exchange ) [max_supply] => [circulating_supply] => 234566874619.47 [total_supply] => 258549026523.59 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xa15c7ebe1f07caf6bff097d8a589fb8ac49ae5b3 ) [cmc_rank] => 139 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.000209657850726 [volume_24h] => 3983627.756087 [percent_change_1h] => 0.387019 [percent_change_24h] => 4.46241 [percent_change_7d] => 4.06555 [market_cap] => 49178786.784233 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:06.000Z ) ) ) [139] => stdClass Object ( [id] => 3581 [name] => Kleros [symbol] => PNK [slug] => kleros [num_market_pairs] => 19 [date_added] => 2018-11-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 504968878.11236 [total_supply] => 764626704 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x93ed3fbe21207ec2e8f2d3c3de6e058cb73bc04d ) [cmc_rank] => 140 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0970103191033 [volume_24h] => 3150505.6949831 [percent_change_1h] => -0.172098 [percent_change_24h] => 7.79494 [percent_change_7d] => 49.7523 [market_cap] => 48987192.002915 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:09.000Z ) ) ) [140] => stdClass Object ( [id] => 3809 [name] => DOS Network [symbol] => DOS [slug] => dos-network [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2019-03-22T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 265869623.68485 [total_supply] => 950000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x70861e862e1ac0c96f853c8231826e469ead37b1 ) [cmc_rank] => 141 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.183634808412 [volume_24h] => 2573305.4453746 [percent_change_1h] => 22.898 [percent_change_24h] => 73.0818 [percent_change_7d] => 529.727 [market_cap] => 48822917.407938 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:09.000Z ) ) ) [141] => stdClass Object ( [id] => 2062 [name] => Aion [symbol] => AION [slug] => aion [num_market_pairs] => 20 [date_added] => 2017-10-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => marketplace [1] => payments [2] => mineable [3] => ai-big-data ) [max_supply] => [circulating_supply] => 448954390 [total_supply] => 448954390 [platform] => [cmc_rank] => 142 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.104324062837 [volume_24h] => 1779617.6695546 [percent_change_1h] => -0.49922 [percent_change_24h] => 0.0856597 [percent_change_7d] => 1.15591 [market_cap] => 46836745.993307 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:04.000Z ) ) ) [142] => stdClass Object ( [id] => 2092 [name] => NULS [symbol] => NULS [slug] => nuls [num_market_pairs] => 38 [date_added] => 2017-10-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => mineable [2] => enterprise-solutions ) [max_supply] => 210000000 [circulating_supply] => 98182538.443447 [total_supply] => 110259437.40788 [platform] => [cmc_rank] => 143 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.476485740507 [volume_24h] => 28163552.942902 [percent_change_1h] => -0.00117063 [percent_change_24h] => 0.11513 [percent_change_7d] => 8.34465 [market_cap] => 46782579.535083 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:04.000Z ) ) ) [143] => stdClass Object ( [id] => 1817 [name] => Voyager Token [symbol] => VGX [slug] => voyager-token [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2017-07-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => wallet [1] => asset-management ) [max_supply] => 222295208.238 [circulating_supply] => 222295208 [total_supply] => 222295208.238 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x5af2be193a6abca9c8817001f45744777db30756 ) [cmc_rank] => 144 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.20589822781 [volume_24h] => 2849403.6640629 [percent_change_1h] => 1.01505 [percent_change_24h] => 6.48274 [percent_change_7d] => 27.819 [market_cap] => 45770189.377855 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:03.000Z ) ) ) [144] => stdClass Object ( [id] => 4078 [name] => Super Zero Protocol [symbol] => SERO [slug] => super-zero-protocol [num_market_pairs] => 16 [date_added] => 2019-07-19T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 647367590 [circulating_supply] => 282631972 [total_supply] => 642119046 [platform] => [cmc_rank] => 145 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.161415630935 [volume_24h] => 4213742.3485993 [percent_change_1h] => 0.0843577 [percent_change_24h] => 0.746618 [percent_change_7d] => 2.51339 [market_cap] => 45621218.082783 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:11.000Z ) ) ) [145] => stdClass Object ( [id] => 2346 [name] => WaykiChain [symbol] => WICC [slug] => waykichain [num_market_pairs] => 21 [date_added] => 2018-01-09T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform ) [max_supply] => [circulating_supply] => 189000000 [total_supply] => 210000000 [platform] => [cmc_rank] => 146 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.233486571749 [volume_24h] => 1931031.7095174 [percent_change_1h] => -1.01884 [percent_change_24h] => 2.8163 [percent_change_7d] => 6.94678 [market_cap] => 44128962.060561 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:05.000Z ) ) ) [146] => stdClass Object ( [id] => 372 [name] => Bytecoin [symbol] => BCN [slug] => bytecoin-bcn [num_market_pairs] => 15 [date_added] => 2014-06-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable [1] => payments [2] => cryptonight [3] => privacy [4] => pow [5] => medium-of-exchange ) [max_supply] => 184470000000 [circulating_supply] => 184066828814.06 [total_supply] => 184066828814.06 [platform] => [cmc_rank] => 147 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:01.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.000237465728024 [volume_24h] => 57102.673703455 [percent_change_1h] => 1.94682 [percent_change_24h] => -1.75228 [percent_change_7d] => 3.81595 [market_cap] => 43709563.509399 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:01.000Z ) ) ) [147] => stdClass Object ( [id] => 2916 [name] => Nimiq [symbol] => NIM [slug] => nimiq [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2018-07-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => 21000000000 [circulating_supply] => 6326933705.0324 [total_supply] => 7152933705.0324 [platform] => [cmc_rank] => 148 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00688973915522 [volume_24h] => 2345043.141639 [percent_change_1h] => -2.86609 [percent_change_24h] => -4.82885 [percent_change_7d] => 10.7821 [market_cap] => 43590922.880043 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:07.000Z ) ) ) [148] => stdClass Object ( [id] => 3012 [name] => VeThor Token [symbol] => VTHO [slug] => vethor-token [num_market_pairs] => 24 [date_added] => 2018-07-30T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 26337809153 [total_supply] => 26337809153 [platform] => stdClass Object ( [id] => 3077 [name] => VeChain [symbol] => VET [slug] => vechain [token_address] => 0x0000000000000000000000000000456E65726779 ) [cmc_rank] => 149 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00161111842923 [volume_24h] => 5275079.3373967 [percent_change_1h] => -1.10471 [percent_change_24h] => 0.0323328 [percent_change_7d] => -3.7645 [market_cap] => 42433329.711941 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:07.000Z ) ) ) [149] => stdClass Object ( [id] => 2320 [name] => Utrust [symbol] => UTK [slug] => utrust [num_market_pairs] => 24 [date_added] => 2017-12-29T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => smart-contracts [1] => payments [2] => cybersecurity ) [max_supply] => [circulating_supply] => 450000000 [total_supply] => 500000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x70a72833d6bf7f508c8224ce59ea1ef3d0ea3a38 ) [cmc_rank] => 150 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0921247631876 [volume_24h] => 3251701.3214028 [percent_change_1h] => -0.940862 [percent_change_24h] => 1.06707 [percent_change_7d] => 25.2806 [market_cap] => 41456143.43442 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:05.000Z ) ) ) [150] => stdClass Object ( [id] => 2132 [name] => Power Ledger [symbol] => POWR [slug] => power-ledger [num_market_pairs] => 46 [date_added] => 2017-11-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => energy [1] => sharing-economy ) [max_supply] => [circulating_supply] => 422257509.14937 [total_supply] => 999506122.99937 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x595832f8fc6bf59c85c527fec3740a1b7a361269 ) [cmc_rank] => 151 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0979552435568 [volume_24h] => 2626072.7274646 [percent_change_1h] => 1.11993 [percent_change_24h] => 5.73502 [percent_change_7d] => 3.69934 [market_cap] => 41362337.152414 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:04.000Z ) ) ) [151] => stdClass Object ( [id] => 3724 [name] => SOLVE [symbol] => SOLVE [slug] => solve [num_market_pairs] => 20 [date_added] => 2019-02-04T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => enterprise-solutions [1] => health [2] => wallet ) [max_supply] => 1000000000 [circulating_supply] => 340523877.94968 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x446c9033e7516d820cc9a2ce2d0b7328b579406f ) [cmc_rank] => 152 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.12047997327 [volume_24h] => 1490874.5287061 [percent_change_1h] => 0.116376 [percent_change_24h] => -0.711274 [percent_change_7d] => -2.74573 [market_cap] => 41026307.713174 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:09.000Z ) ) ) [152] => stdClass Object ( [id] => 3783 [name] => Ankr [symbol] => ANKR [slug] => ankr [num_market_pairs] => 33 [date_added] => 2019-03-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => enterprise-solutions ) [max_supply] => [circulating_supply] => 5829566044.4583 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => ANKR-E97 ) [cmc_rank] => 153 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00693659617245 [volume_24h] => 28335587.098567 [percent_change_1h] => -0.799939 [percent_change_24h] => 15.1513 [percent_change_7d] => 18.6156 [market_cap] => 40437345.511034 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:09.000Z ) ) ) [153] => stdClass Object ( [id] => 2467 [name] => OriginTrail [symbol] => TRAC [slug] => origintrail [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2018-01-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => enterprise-solutions [1] => logistics [2] => smart-contracts ) [max_supply] => [circulating_supply] => 318941195.11986 [total_supply] => 500000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xaa7a9ca87d3694b5755f213b5d04094b8d0f0a6f ) [cmc_rank] => 154 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.123752716853 [volume_24h] => 679090.61648123 [percent_change_1h] => -1.25675 [percent_change_24h] => 0.467734 [percent_change_7d] => 44.7846 [market_cap] => 39469839.412425 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:05.000Z ) ) ) [154] => stdClass Object ( [id] => 4269 [name] => Gatechain Token [symbol] => GT [slug] => gatechain-token [num_market_pairs] => 16 [date_added] => 2019-08-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => centralized-exchange [1] => marketplace [2] => discount-token ) [max_supply] => [circulating_supply] => 70519042.564256 [total_supply] => 300000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xe66747a101bff2dba3697199dcce5b743b454759 ) [cmc_rank] => 155 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.55801383292 [volume_24h] => 19727222.021783 [percent_change_1h] => 0.0558719 [percent_change_24h] => 0.14549 [percent_change_7d] => 1.41733 [market_cap] => 39350601.235129 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:11.000Z ) ) ) [155] => stdClass Object ( [id] => 1772 [name] => Storj [symbol] => STORJ [slug] => storj [num_market_pairs] => 47 [date_added] => 2017-07-02T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => filesharing [1] => distributed-computing [2] => platform ) [max_supply] => [circulating_supply] => 197189614.97295 [total_supply] => 424999998.00001 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xb64ef51c888972c908cfacf59b47c1afbc0ab8ac ) [cmc_rank] => 156 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.198868263855 [volume_24h] => 4304152.2288441 [percent_change_1h] => -0.955881 [percent_change_24h] => 1.47259 [percent_change_7d] => 7.04741 [market_cap] => 39214756.379906 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:03.000Z ) ) ) [156] => stdClass Object ( [id] => 118 [name] => ReddCoin [symbol] => RDD [slug] => reddcoin [num_market_pairs] => 11 [date_added] => 2014-02-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => content-creation [1] => hybrid-pow-pos [2] => media [3] => scrypt ) [max_supply] => [circulating_supply] => 28808713173.789 [total_supply] => 28808713173.789 [platform] => [cmc_rank] => 157 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:01.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00135260842654 [volume_24h] => 383255.16318771 [percent_change_1h] => -0.0583606 [percent_change_24h] => 1.87664 [percent_change_7d] => 8.03661 [market_cap] => 38966908.196641 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:01.000Z ) ) ) [157] => stdClass Object ( [id] => 2989 [name] => STASIS EURO [symbol] => EURS [slug] => stasis-euro [num_market_pairs] => 31 [date_added] => 2018-07-30T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => stablecoin-asset-backed [1] => marketplace [2] => wallet ) [max_supply] => [circulating_supply] => 31979207 [total_supply] => 31979207 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xdb25f211ab05b1c97d595516f45794528a807ad8 ) [cmc_rank] => 158 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.18657177358 [volume_24h] => 757022.91960258 [percent_change_1h] => -0.0127957 [percent_change_24h] => 1.10115 [percent_change_7d] => 3.276 [market_cap] => 37945624.367672 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:07.000Z ) ) ) [158] => stdClass Object ( [id] => 3835 [name] => Orbs [symbol] => ORBS [slug] => orbs [num_market_pairs] => 19 [date_added] => 2019-04-03T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => services [1] => enterprise-solutions ) [max_supply] => [circulating_supply] => 2190387553.9114 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xff56cc6b1e6ded347aa0b7676c85ab0b3d08b0fa ) [cmc_rank] => 159 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0172875845299 [volume_24h] => 486058.89106128 [percent_change_1h] => -0.224165 [percent_change_24h] => 1.42956 [percent_change_7d] => 2.61194 [market_cap] => 37866509.991484 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:10.000Z ) ) ) [159] => stdClass Object ( [id] => 2441 [name] => Molecular Future [symbol] => MOF [slug] => molecular-future [num_market_pairs] => 14 [date_added] => 2018-01-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => technology ) [max_supply] => [circulating_supply] => 85481224.8 [total_supply] => 100000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x653430560be843c4a3d143d0110e896c2ab8ac0d ) [cmc_rank] => 160 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.431577558858 [volume_24h] => 5873137.0593246 [percent_change_1h] => -0.139772 [percent_change_24h] => -0.393446 [percent_change_7d] => -0.0739597 [market_cap] => 36891778.327376 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:05.000Z ) ) ) [160] => stdClass Object ( [id] => 2606 [name] => Wanchain [symbol] => WAN [slug] => wanchain [num_market_pairs] => 21 [date_added] => 2018-03-23T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => marketplace [1] => interoperability [2] => enterprise-solutions ) [max_supply] => [circulating_supply] => 123899997.0584 [total_supply] => 210000000 [platform] => [cmc_rank] => 161 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.288216095091 [volume_24h] => 3540884.6591636 [percent_change_1h] => 0.40051 [percent_change_24h] => 6.56684 [percent_change_7d] => 7.4318 [market_cap] => 35709973.333958 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:06.000Z ) ) ) [161] => stdClass Object ( [id] => 5034 [name] => Kusama [symbol] => KSM [slug] => kusama [num_market_pairs] => 17 [date_added] => 2019-12-12T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 2985094.0304521 [total_supply] => 9283320.0684695 [platform] => [cmc_rank] => 162 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 11.8550805298 [volume_24h] => 10712585.941772 [percent_change_1h] => -1.83792 [percent_change_24h] => 16.0245 [percent_change_7d] => 11.7499 [market_cap] => 35388530.120035 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:12.000Z ) ) ) [162] => stdClass Object ( [id] => 3628 [name] => MXC [symbol] => MXC [slug] => mxc [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2018-12-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 2507238083.3783 [total_supply] => 2642132373 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x5ca381bbfb58f0092df149bd3d243b08b9a8386e ) [cmc_rank] => 163 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.014109829747 [volume_24h] => 4123225.5605884 [percent_change_1h] => 0.804789 [percent_change_24h] => 15.4138 [percent_change_7d] => 24.287 [market_cap] => 35376702.491663 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:09.000Z ) ) ) [163] => stdClass Object ( [id] => 1659 [name] => Gnosis [symbol] => GNO [slug] => gnosis-gno [num_market_pairs] => 25 [date_added] => 2017-05-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => services [1] => prediction-markets ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1104590 [total_supply] => 10000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x6810e776880c02933d47db1b9fc05908e5386b96 ) [cmc_rank] => 164 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 31.8759167937 [volume_24h] => 346404.95876476 [percent_change_1h] => -0.573407 [percent_change_24h] => 3.12251 [percent_change_7d] => 7.77955 [market_cap] => 35209818.931153 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:02.000Z ) ) ) [164] => stdClass Object ( [id] => 3822 [name] => Theta Fuel [symbol] => TFUEL [slug] => theta-fuel [num_market_pairs] => 13 [date_added] => 2019-03-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => content-creation [1] => media [2] => payments ) [max_supply] => [circulating_supply] => 3838301572 [total_supply] => 5000000000 [platform] => [cmc_rank] => 165 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00902652394618 [volume_24h] => 5207341.9296896 [percent_change_1h] => 1.89999 [percent_change_24h] => 1.13681 [percent_change_7d] => 10.6927 [market_cap] => 34646521.052318 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:09.000Z ) ) ) [165] => stdClass Object ( [id] => 2143 [name] => Streamr [symbol] => DATA [slug] => streamr [num_market_pairs] => 30 [date_added] => 2017-11-03T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => content-creation [1] => media [2] => payments ) [max_supply] => [circulating_supply] => 683943834.63693 [total_supply] => 987154514 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x0cf0ee63788a0849fe5297f3407f701e122cc023 ) [cmc_rank] => 166 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0505410655503 [volume_24h] => 825738.46323535 [percent_change_1h] => 0.197269 [percent_change_24h] => 0.246705 [percent_change_7d] => -0.0675852 [market_cap] => 34567250.179108 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:04.000Z ) ) ) [166] => stdClass Object ( [id] => 1750 [name] => GXChain [symbol] => GXC [slug] => gxchain [num_market_pairs] => 24 [date_added] => 2017-06-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => decentralized-exchange ) [max_supply] => 100000000 [circulating_supply] => 65000000 [total_supply] => 99898145.30746 [platform] => [cmc_rank] => 167 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.528641030894 [volume_24h] => 2253941.3975375 [percent_change_1h] => 0.0969605 [percent_change_24h] => 0.545224 [percent_change_7d] => 0.623352 [market_cap] => 34361667.00811 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:03.000Z ) ) ) [167] => stdClass Object ( [id] => 4862 [name] => DAD [symbol] => DAD [slug] => dad [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2019-10-31T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 124601733 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x5b322514ff727253292637d9054301600c2c81e8 ) [cmc_rank] => 168 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.273665027388 [volume_24h] => 3513021.0641681 [percent_change_1h] => 0.637012 [percent_change_24h] => 2.7906 [percent_change_7d] => -4.25362 [market_cap] => 34099136.674037 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:12.000Z ) ) ) [168] => stdClass Object ( [id] => 2777 [name] => IoTeX [symbol] => IOTX [slug] => iotex [num_market_pairs] => 23 [date_added] => 2018-05-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => iot ) [max_supply] => 10000000000 [circulating_supply] => 4823952132.63 [total_supply] => 9734304443.32 [platform] => [cmc_rank] => 169 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00704803839018 [volume_24h] => 3153170.2866796 [percent_change_1h] => 0.0635081 [percent_change_24h] => 1.9455 [percent_change_7d] => -2.059 [market_cap] => 33999399.823167 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:07.000Z ) ) ) [169] => stdClass Object ( [id] => 2447 [name] => Crypterium [symbol] => CRPT [slug] => crpt [num_market_pairs] => 10 [date_added] => 2018-01-22T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => smart-contracts [1] => services ) [max_supply] => [circulating_supply] => 99489833.001873 [total_supply] => 99489833.001873 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x80a7e048f37a50500351c204cb407766fa3bae7f ) [cmc_rank] => 170 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.340412748051 [volume_24h] => 191116.72499988 [percent_change_1h] => 11.2513 [percent_change_24h] => 11.4888 [percent_change_7d] => 10.7659 [market_cap] => 33867607.455303 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:05.000Z ) ) ) [170] => stdClass Object ( [id] => 3513 [name] => Fantom [symbol] => FTM [slug] => fantom [num_market_pairs] => 33 [date_added] => 2018-10-29T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => enterprise-solutions [1] => platform ) [max_supply] => 3175000000 [circulating_supply] => 2113970631.5166 [total_supply] => 2132239132.5899 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => FTM-A64 ) [cmc_rank] => 171 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0158288973059 [volume_24h] => 12957310.988631 [percent_change_1h] => -1.24806 [percent_change_24h] => 11.4891 [percent_change_7d] => 17.7826 [market_cap] => 33461824.033966 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:08.000Z ) ) ) [171] => stdClass Object ( [id] => 5426 [name] => Solana [symbol] => SOL [slug] => solana [num_market_pairs] => 16 [date_added] => 2020-04-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 17244543.787128 [total_supply] => 488624239.20552 [platform] => [cmc_rank] => 172 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.93029042105 [volume_24h] => 6736316.6005421 [percent_change_1h] => -1.56936 [percent_change_24h] => 7.87936 [percent_change_7d] => 13.6145 [market_cap] => 33286977.68767 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:13.000Z ) ) ) [172] => stdClass Object ( [id] => 3930 [name] => Thunder Token [symbol] => TT [slug] => thunder-token [num_market_pairs] => 13 [date_added] => 2019-05-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform ) [max_supply] => 10000000000 [circulating_supply] => 5887905379.4705 [total_supply] => 10000000000 [platform] => [cmc_rank] => 173 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00548136509626 [volume_24h] => 5351065.9381002 [percent_change_1h] => 0.175316 [percent_change_24h] => 0.629667 [percent_change_7d] => -9.52229 [market_cap] => 32273759.037111 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:10.000Z ) ) ) [173] => stdClass Object ( [id] => 3721 [name] => Huobi Pool Token [symbol] => HPT [slug] => huobi-pool-token [num_market_pairs] => 11 [date_added] => 2019-02-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 4978845596.976 [total_supply] => 9831945597.436 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xa66Daa57432024023DB65477BA87D4E7F5f95213 ) [cmc_rank] => 174 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00629765775141 [volume_24h] => 1590283.4686076 [percent_change_1h] => -0.67762 [percent_change_24h] => 0.283083 [percent_change_7d] => 8.15323 [market_cap] => 31355065.566869 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:09.000Z ) ) ) [174] => stdClass Object ( [id] => 1925 [name] => Waltonchain [symbol] => WTC [slug] => waltonchain [num_market_pairs] => 38 [date_added] => 2017-08-27T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => logistics [1] => iot ) [max_supply] => 100000000 [circulating_supply] => 69654138.010668 [total_supply] => 70000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xb7cb1c96db6b22b0d3d9536e0108d062bd488f74 ) [cmc_rank] => 175 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.443535275812 [volume_24h] => 5022237.0141815 [percent_change_1h] => 0.144842 [percent_change_24h] => -0.012319 [percent_change_7d] => 2.73904 [market_cap] => 30894067.314009 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:03.000Z ) ) ) [175] => stdClass Object ( [id] => 5117 [name] => Origin Protocol [symbol] => OGN [slug] => origin-protocol [num_market_pairs] => 27 [date_added] => 2020-01-09T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 99411988.02 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x8207c1ffc5b6804f6024322ccf34f29c3541ae26 ) [cmc_rank] => 176 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.310712330426 [volume_24h] => 9714901.4468735 [percent_change_1h] => -0.693278 [percent_change_24h] => 2.93116 [percent_change_7d] => -4.79486 [market_cap] => 30888530.469976 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:12.000Z ) ) ) [176] => stdClass Object ( [id] => 1757 [name] => FunFair [symbol] => FUN [slug] => funfair [num_market_pairs] => 28 [date_added] => 2017-06-27T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => payments [1] => marketplace ) [max_supply] => [circulating_supply] => 6548879188.6634 [total_supply] => 10999873621.398 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x419d0d8bdd9af5e606ae2232ed285aff190e711b ) [cmc_rank] => 177 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00471306288107 [volume_24h] => 2057755.2485325 [percent_change_1h] => 0.0517598 [percent_change_24h] => 3.1285 [percent_change_7d] => -3.90075 [market_cap] => 30865279.416701 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:03.000Z ) ) ) [177] => stdClass Object ( [id] => 2748 [name] => Loki [symbol] => LOKI [slug] => loki [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2018-05-21T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => technology [1] => masternodes [2] => mineable [3] => privacy ) [max_supply] => [circulating_supply] => 49318886 [total_supply] => 49318886 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => LOKI-6A9 ) [cmc_rank] => 178 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.623898921165 [volume_24h] => 64765.675711941 [percent_change_1h] => 9.79089 [percent_change_24h] => 17.8661 [percent_change_7d] => 14.436 [market_cap] => 30769999.76846 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:07.000Z ) ) ) [178] => stdClass Object ( [id] => 2505 [name] => Bluzelle [symbol] => BLZ [slug] => bluzelle [num_market_pairs] => 23 [date_added] => 2018-02-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => distributed-computing [1] => platform [2] => smart-contracts ) [max_supply] => [circulating_supply] => 238312278.20485 [total_supply] => 500000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x5732046a883704404f284ce41ffadd5b007fd668 ) [cmc_rank] => 179 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.125649789393 [volume_24h] => 9832443.7875052 [percent_change_1h] => 0.441627 [percent_change_24h] => 0.228662 [percent_change_7d] => 44.081 [market_cap] => 29943887.566206 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:05.000Z ) ) ) [179] => stdClass Object ( [id] => 2900 [name] => Project Pai [symbol] => PAI [slug] => project-pai [num_market_pairs] => 14 [date_added] => 2018-07-05T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => ai-big-data [1] => services [2] => identity ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1477947955 [total_supply] => 1689228000 [platform] => [cmc_rank] => 180 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0201358750515 [volume_24h] => 470468.18872691 [percent_change_1h] => -1.51802 [percent_change_24h] => 3.79381 [percent_change_7d] => 11.9862 [market_cap] => 29759775.3545 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:07.000Z ) ) ) [180] => stdClass Object ( [id] => 3702 [name] => Beam [symbol] => BEAM [slug] => beam [num_market_pairs] => 37 [date_added] => 2019-01-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable [1] => mimble-wimble [2] => medium-of-exchange ) [max_supply] => 262800000 [circulating_supply] => 67923440 [total_supply] => 67923440 [platform] => [cmc_rank] => 181 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.437006658566 [volume_24h] => 9961066.2256407 [percent_change_1h] => 1.14322 [percent_change_24h] => 5.19752 [percent_change_7d] => 8.58933 [market_cap] => 29682995.552708 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:09.000Z ) ) ) [181] => stdClass Object ( [id] => 1886 [name] => Dent [symbol] => DENT [slug] => dent [num_market_pairs] => 34 [date_added] => 2017-08-12T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => services ) [max_supply] => [circulating_supply] => 82503941182.736 [total_supply] => 100000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x3597bfd533a99c9aa083587b074434e61eb0a258 ) [cmc_rank] => 182 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.000359503223048 [volume_24h] => 5719744.5700799 [percent_change_1h] => -2.26065 [percent_change_24h] => 42.7765 [percent_change_7d] => 61.9229 [market_cap] => 29660432.769356 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:03.000Z ) ) ) [182] => stdClass Object ( [id] => 2096 [name] => Ripio Credit Network [symbol] => RCN [slug] => ripio-credit-network [num_market_pairs] => 23 [date_added] => 2017-10-26T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => services ) [max_supply] => [circulating_supply] => 512848856.76109 [total_supply] => 999942647.35309 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xf970b8e36e23f7fc3fd752eea86f8be8d83375a6 ) [cmc_rank] => 183 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0563094591281 [volume_24h] => 456324.30176296 [percent_change_1h] => -0.31609 [percent_change_24h] => 0.555374 [percent_change_7d] => 5.45557 [market_cap] => 28878241.738681 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:04.000Z ) ) ) [183] => stdClass Object ( [id] => 5161 [name] => WazirX [symbol] => WRX [slug] => wazirx [num_market_pairs] => 24 [date_added] => 2020-02-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 228379456.0101 [total_supply] => 999166667 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => WRX-ED1 ) [cmc_rank] => 184 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.126039550146 [volume_24h] => 3674985.1952247 [percent_change_1h] => 0.0233711 [percent_change_24h] => 0.802993 [percent_change_7d] => -0.0925595 [market_cap] => 28784843.898101 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:12.000Z ) ) ) [184] => stdClass Object ( [id] => 2071 [name] => Request [symbol] => REQ [slug] => request [num_market_pairs] => 29 [date_added] => 2017-10-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => payments [1] => medium-of-exchange [2] => smart-contracts ) [max_supply] => 999983984 [circulating_supply] => 799401135.31118 [total_supply] => 999966002.08518 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x8f8221afbb33998d8584a2b05749ba73c37a938a ) [cmc_rank] => 185 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0359482859923 [volume_24h] => 826025.23952313 [percent_change_1h] => -0.629058 [percent_change_24h] => -2.28324 [percent_change_7d] => -2.40333 [market_cap] => 28737100.634736 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:04.000Z ) ) ) [185] => stdClass Object ( [id] => 2638 [name] => Cortex [symbol] => CTXC [slug] => cortex [num_market_pairs] => 27 [date_added] => 2018-04-16T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => smart-contracts [2] => mineable [3] => iot ) [max_supply] => 299792458 [circulating_supply] => 249938725.35 [total_supply] => 299792458 [platform] => [cmc_rank] => 186 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.114754892444 [volume_24h] => 17668709.875799 [percent_change_1h] => -0.869047 [percent_change_24h] => 0.821226 [percent_change_7d] => -4.56886 [market_cap] => 28681691.54513 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:06.000Z ) ) ) [186] => stdClass Object ( [id] => 3992 [name] => COTI [symbol] => COTI [slug] => coti [num_market_pairs] => 19 [date_added] => 2019-06-04T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi ) [max_supply] => 2000000000 [circulating_supply] => 568032882.87 [total_supply] => 2000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => COTI-CBB ) [cmc_rank] => 187 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0503585429097 [volume_24h] => 9333654.9636305 [percent_change_1h] => 1.22323 [percent_change_24h] => 7.03997 [percent_change_7d] => 15.8871 [market_cap] => 28605308.306129 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:10.000Z ) ) ) [187] => stdClass Object ( [id] => 3801 [name] => BORA [symbol] => BORA [slug] => bora [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2019-03-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => gaming [1] => marketplace [2] => wallet ) [max_supply] => [circulating_supply] => 677177024.77903 [total_supply] => 1205750000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x26fb86579e371c7aedc461b2ddef0a8628c93d3b ) [cmc_rank] => 188 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.041599490055 [volume_24h] => 108733994.34688 [percent_change_1h] => 0.528463 [percent_change_24h] => -15.8225 [percent_change_7d] => 83.4823 [market_cap] => 28170218.90777 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:09.000Z ) ) ) [188] => stdClass Object ( [id] => 3814 [name] => Celer Network [symbol] => CELR [slug] => celer-network [num_market_pairs] => 26 [date_added] => 2019-03-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => state-channels [1] => enterprise-solutions [2] => platform ) [max_supply] => 10000000000 [circulating_supply] => 3861794541.5645 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x4f9254c83eb525f9fcf346490bbb3ed28a81c667 ) [cmc_rank] => 189 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00721127424115 [volume_24h] => 7582449.8866416 [percent_change_1h] => -1.9878 [percent_change_24h] => 4.52972 [percent_change_7d] => -0.177257 [market_cap] => 27848459.502198 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:09.000Z ) ) ) [189] => stdClass Object ( [id] => 1169 [name] => PIVX [symbol] => PIVX [slug] => pivx [num_market_pairs] => 21 [date_added] => 2016-02-13T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => quark [1] => privacy [2] => hybrid-pow-pos [3] => medium-of-exchange ) [max_supply] => [circulating_supply] => 56781165.992094 [total_supply] => 56781165.992094 [platform] => [cmc_rank] => 190 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.483871883006 [volume_24h] => 412215.70741197 [percent_change_1h] => 0.222044 [percent_change_24h] => 3.84969 [percent_change_7d] => 6.46724 [market_cap] => 27474809.707871 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:02.000Z ) ) ) [190] => stdClass Object ( [id] => 4090 [name] => Wirex Token [symbol] => WXT [slug] => wirex-token [num_market_pairs] => 14 [date_added] => 2019-07-09T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => payments [1] => asset-management ) [max_supply] => [circulating_supply] => 2700500000.4848 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 512 [name] => Stellar [symbol] => XLM [slug] => stellar [token_address] => GASBLVHS5FOABSDNW5SPPH3QRJYXY5JHA2AOA2QHH2FJLZBRXSG4SWXT ) [cmc_rank] => 191 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0101346635935 [volume_24h] => 2500064.7152657 [percent_change_1h] => -0.514509 [percent_change_24h] => 0.0344709 [percent_change_7d] => -1.26588 [market_cap] => 27368659.03916 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:10.000Z ) ) ) [191] => stdClass Object ( [id] => 3845 [name] => V-ID [symbol] => VIDT [slug] => v-id [num_market_pairs] => 11 [date_added] => 2019-04-05T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 58501137.2 [circulating_supply] => 46317526.984123 [total_supply] => 57563930.6 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x445f51299ef3307dbd75036dd896565f5b4bf7a5 ) [cmc_rank] => 192 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.571672341486 [volume_24h] => 4761603.1893483 [percent_change_1h] => -0.226238 [percent_change_24h] => 6.03459 [percent_change_7d] => 63.3408 [market_cap] => 26478449.102854 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:09.000Z ) ) ) [192] => stdClass Object ( [id] => 2530 [name] => Fusion [symbol] => FSN [slug] => fusion [num_market_pairs] => 27 [date_added] => 2018-02-16T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => payments ) [max_supply] => [circulating_supply] => 45896306.0087 [total_supply] => 63466062.6487 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => FSN-E14 ) [cmc_rank] => 193 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.575764837914 [volume_24h] => 3124946.2163743 [percent_change_1h] => 0.628593 [percent_change_24h] => -2.15545 [percent_change_7d] => -5.1531 [market_cap] => 26425479.18995 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:06.000Z ) ) ) [193] => stdClass Object ( [id] => 4293 [name] => Perlin [symbol] => PERL [slug] => perlin [num_market_pairs] => 16 [date_added] => 2019-08-26T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => scaling [1] => platform ) [max_supply] => [circulating_supply] => 352597396.207 [total_supply] => 1033200000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xb5a73f5fc8bbdbce59bfd01ca8d35062e0dad801 ) [cmc_rank] => 194 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0743956274298 [volume_24h] => 13050670.000992 [percent_change_1h] => -1.34811 [percent_change_24h] => -0.029547 [percent_change_7d] => 7.52688 [market_cap] => 26231704.520934 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:11.000Z ) ) ) [194] => stdClass Object ( [id] => 2457 [name] => TrueChain [symbol] => TRUE [slug] => truechain [num_market_pairs] => 16 [date_added] => 2018-01-24T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => smart-contracts ) [max_supply] => [circulating_supply] => 79575542.96 [total_supply] => 100000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => TRUE-D84 ) [cmc_rank] => 195 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.324011001608 [volume_24h] => 17227151.004516 [percent_change_1h] => -0.00428835 [percent_change_24h] => 0.694626 [percent_change_7d] => -20.0473 [market_cap] => 25783351.37797 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:05.000Z ) ) ) [195] => stdClass Object ( [id] => 2243 [name] => Dragonchain [symbol] => DRGN [slug] => dragonchain [num_market_pairs] => 15 [date_added] => 2017-12-03T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => enterprise-solutions [1] => platform ) [max_supply] => 433494437 [circulating_supply] => 350707286.80475 [total_supply] => 433494437 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x419c4db4b9e25d6db2ad9691ccb832c8d9fda05e ) [cmc_rank] => 196 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0731461705513 [volume_24h] => 118336.47312481 [percent_change_1h] => 1.03457 [percent_change_24h] => -2.05964 [percent_change_7d] => -6.96128 [market_cap] => 25652895.014204 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:05.000Z ) ) ) [196] => stdClass Object ( [id] => 4191 [name] => NOIA Network [symbol] => NOIA [slug] => noia-network [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2019-07-31T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 302111070.91193 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xfc858154c0b2c4a3323046fb505811f110ebda57 ) [cmc_rank] => 197 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0848270895507 [volume_24h] => 1006282.4942939 [percent_change_1h] => -3.90305 [percent_change_24h] => 34.9632 [percent_change_7d] => 29.1425 [market_cap] => 25627202.866504 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:11.000Z ) ) ) [197] => stdClass Object ( [id] => 4281 [name] => BHEX Token [symbol] => BHT [slug] => bhex-token [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2019-08-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => discount-token [1] => centralized-exchange [2] => marketplace ) [max_supply] => [circulating_supply] => 195639532.11163 [total_supply] => 1357691032.1116 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xfc29b6e626b67776675fff55d5bc0452d042f434 ) [cmc_rank] => 198 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.130458760495 [volume_24h] => 202689.74213639 [percent_change_1h] => -0.278344 [percent_change_24h] => -0.235072 [percent_change_7d] => -2.8578 [market_cap] => 25522890.863105 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:11.000Z ) ) ) [198] => stdClass Object ( [id] => 3709 [name] => Grin [symbol] => GRIN [slug] => grin [num_market_pairs] => 58 [date_added] => 2019-01-27T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => privacy [1] => medium-of-exchange [2] => mineable ) [max_supply] => [circulating_supply] => 48930000 [total_supply] => 48930000 [platform] => [cmc_rank] => 199 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.519407990118 [volume_24h] => 7227510.324095 [percent_change_1h] => -0.174728 [percent_change_24h] => -1.4591 [percent_change_7d] => 16.4693 [market_cap] => 25414632.956474 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:09.000Z ) ) ) [199] => stdClass Object ( [id] => 4206 [name] => WINk [symbol] => WIN [slug] => wink-tronbet [num_market_pairs] => 20 [date_added] => 2019-08-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => gambling ) [max_supply] => [circulating_supply] => 313607571387 [total_supply] => 999000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1958 [name] => TRON [symbol] => TRX [slug] => tron [token_address] => TLa2f6VPqDgRE67v1736s7bJ8Ray5wYjU7 ) [cmc_rank] => 200 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 7.91874115451E-5 [volume_24h] => 1346544.1808429 [percent_change_1h] => -0.720536 [percent_change_24h] => 0.614024 [percent_change_7d] => 0.481253 [market_cap] => 24833771.819082 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:11.000Z ) ) ) [200] => stdClass Object ( [id] => 5015 [name] => HEX [symbol] => HEX [slug] => hex [num_market_pairs] => 27 [date_added] => 2019-12-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 274900538771.44 [total_supply] => 277271699739.08 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x2b591e99afe9f32eaa6214f7b7629768c40eeb39 ) [cmc_rank] => 201 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0040003889241 [volume_24h] => 1852959.5582005 [percent_change_1h] => -0.648023 [percent_change_24h] => -0.38389 [percent_change_7d] => -30.214 [market_cap] => 1099709070.5304 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:12.000Z ) ) ) [201] => stdClass Object ( [id] => 3085 [name] => INO COIN [symbol] => INO [slug] => ino-coin [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2018-08-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => crowdfunding [1] => medium-of-exchange ) [max_supply] => [circulating_supply] => 180003180 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xc9859fccc876e6b4b3c749c5d29ea04f48acb74f ) [cmc_rank] => 202 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 2.57433360111 [volume_24h] => 479485.94358 [percent_change_1h] => -1.3312 [percent_change_24h] => 1.06675 [percent_change_7d] => 6.59583 [market_cap] => 463388234.58065 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:07.000Z ) ) ) [202] => stdClass Object ( [id] => 5482 [name] => Counos X [symbol] => CCXX [slug] => counos-x [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2020-04-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => 21000000 [circulating_supply] => 17711341 [total_supply] => 18402729 [platform] => [cmc_rank] => 203 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 20.430870549 [volume_24h] => 527688.09818367 [percent_change_1h] => 0.0133636 [percent_change_24h] => 0.452588 [percent_change_7d] => 0.491837 [market_cap] => 361858115.2202 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:13.000Z ) ) ) [203] => stdClass Object ( [id] => 3116 [name] => Insight Chain [symbol] => INB [slug] => insight-chain [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2018-08-08T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => distributed-computing [1] => asset-management ) [max_supply] => [circulating_supply] => 349902689.082 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x17aa18a4b64a55abed7fa543f2ba4e91f2dce482 ) [cmc_rank] => 204 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.0205358828 [volume_24h] => 3290188.1720597 [percent_change_1h] => -0.00700514 [percent_change_24h] => -0.857026 [percent_change_7d] => -1.87663 [market_cap] => 357088249.69639 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:08.000Z ) ) ) [204] => stdClass Object ( [id] => 5815 [name] => BitcoinPoS [symbol] => BPS [slug] => bitcoinpos [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2020-07-07T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 21000000 [circulating_supply] => 3496683.1300042 [total_supply] => 3708137 [platform] => [cmc_rank] => 205 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 96.1362085826 [volume_24h] => 1442387.46299 [percent_change_1h] => 4.02142 [percent_change_24h] => 14.759 [percent_change_7d] => 16.6672 [market_cap] => 336157858.73334 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:14.000Z ) ) ) [205] => stdClass Object ( [id] => 5524 [name] => TNC Coin [symbol] => TNC [slug] => tnc-coin [num_market_pairs] => 31 [date_added] => 2020-05-03T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 1000000000000 [circulating_supply] => 2310424689 [total_supply] => 1000000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x39e743fee400a5d9b36f1167b70c10e8f06440e5 ) [cmc_rank] => 206 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.110614649183 [volume_24h] => 21195840.398107 [percent_change_1h] => -0.73427 [percent_change_24h] => 0.0124646 [percent_change_7d] => 3.07165 [market_cap] => 255566816.43748 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:13.000Z ) ) ) [206] => stdClass Object ( [id] => 5567 [name] => Celo [symbol] => CELO [slug] => celo [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2020-05-22T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 1000000000 [circulating_supply] => 124447717 [total_supply] => 1000000000 [platform] => [cmc_rank] => 207 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.75577454521 [volume_24h] => 153615.68326028 [percent_change_1h] => 0.0564584 [percent_change_24h] => -1.20507 [percent_change_7d] => 0.851401 [market_cap] => 218502133.7181 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:13.000Z ) ) ) [207] => stdClass Object ( [id] => 3144 [name] => ThoreCoin [symbol] => THR [slug] => thorecoin [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2018-08-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => centralized-exchange [1] => store-of-value ) [max_supply] => [circulating_supply] => 86686.0215 [total_supply] => 100000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x1cb3209d45b2a60b7fbca1ccdbf87f674237a4aa ) [cmc_rank] => 208 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 2275.62692424 [volume_24h] => 24462.270196037 [percent_change_1h] => -0.353214 [percent_change_24h] => 2.68158 [percent_change_7d] => 6.71869 [market_cap] => 197265044.48065 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:08.000Z ) ) ) [208] => stdClass Object ( [id] => 5614 [name] => Zelwin [symbol] => ZLW [slug] => zelwin [num_market_pairs] => 14 [date_added] => 2020-05-21T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 300000000 [circulating_supply] => 46533640.0351 [total_supply] => 300000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x5319e86F0e41a06E49eb37046b8c11D78bcAd68C ) [cmc_rank] => 209 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 4.09270536912 [volume_24h] => 405261.74546948 [percent_change_1h] => -0.487035 [percent_change_24h] => 0.158456 [percent_change_7d] => -5.49133 [market_cap] => 190448478.41635 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:14.000Z ) ) ) [209] => stdClass Object ( [id] => 3296 [name] => MINDOL [symbol] => MIN [slug] => mindol [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2019-03-29T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 170303575.9 [total_supply] => 240000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x5d64d850c8368008afb39224e92ad0dceff3cf38 ) [cmc_rank] => 210 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.11356807586 [volume_24h] => 58240.141820599 [percent_change_1h] => 2.02262 [percent_change_24h] => -2.1633 [percent_change_7d] => 27.4072 [market_cap] => 189644625.32704 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:08.000Z ) ) ) [210] => stdClass Object ( [id] => 3717 [name] => Wrapped Bitcoin [symbol] => WBTC [slug] => wrapped-bitcoin [num_market_pairs] => 36 [date_added] => 2019-01-30T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi [1] => medium-of-exchange [2] => stablecoin-asset-backed ) [max_supply] => 21000000 [circulating_supply] => 16370.90146486 [total_supply] => 16370.90146486 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x2260fac5e5542a773aa44fbcfedf7c193bc2c599 ) [cmc_rank] => 211 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 11566.7686987 [volume_24h] => 1107138.0398958 [percent_change_1h] => -0.731947 [percent_change_24h] => 1.0597 [percent_change_7d] => 4.99971 [market_cap] => 189358430.63324 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:09.000Z ) ) ) [211] => stdClass Object ( [id] => 911 [name] => Advanced Internet Blocks [symbol] => AIB [slug] => advanced-internet-blocks [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2015-04-30T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => scrypt [1] => pow [2] => mineable ) [max_supply] => [circulating_supply] => 24213254182.6 [total_supply] => 31413254179.6 [platform] => [cmc_rank] => 212 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:01.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00780500393792 [volume_24h] => 99376.466650077 [percent_change_1h] => -10.9588 [percent_change_24h] => 5.02287 [percent_change_7d] => 37.5486 [market_cap] => 188984544.24505 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:01.000Z ) ) ) [212] => stdClass Object ( [id] => 5070 [name] => Tap [symbol] => XTP [slug] => tap [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2019-12-24T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 3031911016.18 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x6368e1E18c4C419DDFC608A0BEd1ccb87b9250fc ) [cmc_rank] => 213 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0560071893723 [volume_24h] => 286484.14655676 [percent_change_1h] => 1.17437 [percent_change_24h] => 0.160723 [percent_change_7d] => -3.59672 [market_cap] => 169808814.44316 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:12.000Z ) ) ) [213] => stdClass Object ( [id] => 5329 [name] => Largo Coin [symbol] => LRG [slug] => largo-coin [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2020-03-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 200000000 [circulating_supply] => 16919839.804712 [total_supply] => 38669601.314712 [platform] => [cmc_rank] => 214 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 9.9257714927 [volume_24h] => 1558673.5826217 [percent_change_1h] => -0.587647 [percent_change_24h] => -1.70198 [percent_change_7d] => -1.54897 [market_cap] => 167942463.59467 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:13.000Z ) ) ) [214] => stdClass Object ( [id] => 3873 [name] => botXcoin [symbol] => BOTX [slug] => botxcoin [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2019-04-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => marketplace ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1632102305 [total_supply] => 5000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xEF19F4E48830093Ce5bC8b3Ff7f903A0AE3E9Fa1 ) [cmc_rank] => 215 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0983650572751 [volume_24h] => 526146.26879205 [percent_change_1h] => -0.465793 [percent_change_24h] => 0.559645 [percent_change_7d] => 24.6903 [market_cap] => 160541836.71015 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:10.000Z ) ) ) [215] => stdClass Object ( [id] => 5031 [name] => MimbleWimbleCoin [symbol] => MWC [slug] => mimblewimblecoin [num_market_pairs] => 10 [date_added] => 2020-02-24T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 20000000 [circulating_supply] => 10378144.65694 [total_supply] => 10609407.65694 [platform] => [cmc_rank] => 216 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 13.1350878699 [volume_24h] => 2079371.7531004 [percent_change_1h] => -5.81524 [percent_change_24h] => -14.9682 [percent_change_7d] => -18.6046 [market_cap] => 136317841.99545 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:12.000Z ) ) ) [216] => stdClass Object ( [id] => 5279 [name] => Sologenic [symbol] => SOLO [slug] => sologenic [num_market_pairs] => 16 [date_added] => 2020-03-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 400000000 [circulating_supply] => 200001808 [total_supply] => 399997160.5937 [platform] => stdClass Object ( [id] => 52 [name] => XRP [symbol] => XRP [slug] => xrp [token_address] => ) [cmc_rank] => 217 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.672426790331 [volume_24h] => 9224049.113625 [percent_change_1h] => -1.78076 [percent_change_24h] => -2.77252 [percent_change_7d] => 17.3468 [market_cap] => 134486573.81384 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:13.000Z ) ) ) [217] => stdClass Object ( [id] => 5600 [name] => Attila [symbol] => ATT [slug] => attila [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2020-05-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 3000000000 [circulating_supply] => 450382736 [total_supply] => 3000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x89Fb927240750c1B15d4743cd58440fc5f14A11C ) [cmc_rank] => 218 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.289397455098 [volume_24h] => 3072272.04383 [percent_change_1h] => 0.76444 [percent_change_24h] => 0.657471 [percent_change_7d] => 72.9284 [market_cap] => 130339617.61847 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:13.000Z ) ) ) [218] => stdClass Object ( [id] => 5864 [name] => yearn.finance [symbol] => YFI [slug] => yearn-finance [num_market_pairs] => 35 [date_added] => 2020-07-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi ) [max_supply] => [circulating_supply] => 29947.034749194 [total_supply] => 30000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x0bc529c00c6401aef6d220be8c6ea1667f6ad93e ) [cmc_rank] => 219 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 4298.76434108 [volume_24h] => 7999028.6873365 [percent_change_1h] => -0.22396 [percent_change_24h] => 11.3397 [percent_change_7d] => 3.34713 [market_cap] => 128735245.10092 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:14.000Z ) ) ) [219] => stdClass Object ( [id] => 3653 [name] => Baer Chain [symbol] => BRC [slug] => baer-chain [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2018-12-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 580000000 [circulating_supply] => 174000000 [total_supply] => 580000000 [platform] => [cmc_rank] => 220 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.734136647046 [volume_24h] => 1833.2724179343 [percent_change_1h] => 0.339854 [percent_change_24h] => -0.408261 [percent_change_7d] => -3.3867 [market_cap] => 127739776.586 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:09.000Z ) ) ) [220] => stdClass Object ( [id] => 3607 [name] => VestChain [symbol] => VEST [slug] => vestchain [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2018-11-15T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => smart-contracts [1] => platform ) [max_supply] => [circulating_supply] => 8848000000 [total_supply] => 8848000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x37f04d2c3ae075fad5483bb918491f656b12bdb6 ) [cmc_rank] => 221 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0142811977756 [volume_24h] => 3745.2548839958 [percent_change_1h] => -0.343329 [percent_change_24h] => -34.0647 [percent_change_7d] => -54.157 [market_cap] => 126360037.91851 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:08.000Z ) ) ) [221] => stdClass Object ( [id] => 5560 [name] => Idea Chain Coin [symbol] => ICH [slug] => idea-chain-coin [num_market_pairs] => 17 [date_added] => 2020-05-11T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 55000000 [circulating_supply] => 41252304 [total_supply] => 55000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xf8483E2d6560585C02D46bF7B3186Bf154a96166 ) [cmc_rank] => 222 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 2.91589047498 [volume_24h] => 544880.0570628 [percent_change_1h] => -1.19093 [percent_change_24h] => -4.16999 [percent_change_7d] => 8.73417 [market_cap] => 120287200.30458 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:13.000Z ) ) ) [222] => stdClass Object ( [id] => 4257 [name] => Bitball Treasure [symbol] => BTRS [slug] => bitball-treasure [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2019-11-04T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 1000000 [circulating_supply] => 450000 [total_supply] => 1000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x73c9275c3a2dd84b5741fd59aebf102c91eb033f ) [cmc_rank] => 223 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 260.998091356 [volume_24h] => 67.876249949965 [percent_change_1h] => 17.397 [percent_change_24h] => 28.3851 [percent_change_7d] => 106.756 [market_cap] => 117449141.1102 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:11.000Z ) ) ) [223] => stdClass Object ( [id] => 5336 [name] => Homeros [symbol] => HMR [slug] => homeros [num_market_pairs] => 12 [date_added] => 2020-03-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 10000000000 [circulating_supply] => 235550815.34 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xB1A30851E3f7d841b231B086479608e17198363A ) [cmc_rank] => 224 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.492339900289 [volume_24h] => 7652969.6489431 [percent_change_1h] => -0.220633 [percent_change_24h] => 1.72838 [percent_change_7d] => 3.92211 [market_cap] => 115971064.93749 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:13.000Z ) ) ) [224] => stdClass Object ( [id] => 5796 [name] => BeautyPayCoin [symbol] => BPC [slug] => beautypaycoin [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2020-07-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 10000000000 [circulating_supply] => 229741603 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => etherscan.io ) [cmc_rank] => 225 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.495450749 [volume_24h] => 174288.53799808 [percent_change_1h] => -0.425049 [percent_change_24h] => 38.8514 [percent_change_7d] => -7.8679 [market_cap] => 113825649.28281 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:14.000Z ) ) ) [225] => stdClass Object ( [id] => 2027 [name] => Cryptonex [symbol] => CNX [slug] => cryptonex [num_market_pairs] => 11 [date_added] => 2017-10-07T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable [1] => centralized-exchange [2] => medium-of-exchange [3] => smart-contracts ) [max_supply] => 210000000 [circulating_supply] => 55686328.961925 [total_supply] => 107135053.92192 [platform] => [cmc_rank] => 226 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.82656918081 [volume_24h] => 1460172.0433893 [percent_change_1h] => -0.552273 [percent_change_24h] => 1.28413 [percent_change_7d] => 1.51603 [market_cap] => 101714932.2743 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:03.000Z ) ) ) [226] => stdClass Object ( [id] => 5234 [name] => Metaverse Dualchain Network Architecture [symbol] => DNA [slug] => metaverse-dualchain-network-architecture [num_market_pairs] => 13 [date_added] => 2020-02-15T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 15900112516 [total_supply] => 100000000000 [platform] => [cmc_rank] => 227 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0057106187313 [volume_24h] => 3232938.2459656 [percent_change_1h] => -2.1995 [percent_change_24h] => -9.53347 [percent_change_7d] => -14.1301 [market_cap] => 90799480.363647 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:13.000Z ) ) ) [227] => stdClass Object ( [id] => 2349 [name] => Mixin [symbol] => XIN [slug] => mixin [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2018-01-09T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => marketplace [1] => wallet [2] => content-creation ) [max_supply] => 1000000 [circulating_supply] => 517609.86395204 [total_supply] => 1000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xa974c709cfb4566686553a20790685a47aceaa33 ) [cmc_rank] => 228 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 175.215450789 [volume_24h] => 1375769.5745333 [percent_change_1h] => -0.400586 [percent_change_24h] => 2.71524 [percent_change_7d] => -4.7924 [market_cap] => 90693245.645189 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:04.000Z ) ) ) [228] => stdClass Object ( [id] => 4122 [name] => Counos Coin [symbol] => CCA [slug] => counos-coin [num_market_pairs] => 1 [date_added] => 2019-12-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => 21000000 [circulating_supply] => 14848323.5467 [total_supply] => 16986059.7247 [platform] => [cmc_rank] => 229 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 5.10022212178 [volume_24h] => 153164.77053912 [percent_change_1h] => -0.18329 [percent_change_24h] => -0.271792 [percent_change_7d] => 3.62704 [market_cap] => 75729748.224226 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:10.000Z ) ) ) [229] => stdClass Object ( [id] => 2165 [name] => ERC20 [symbol] => ERC20 [slug] => erc20 [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2017-11-09T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => medium-of-exchange [1] => payments ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1126570973.7552 [total_supply] => 12999999996.04 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xc3761eb917cd790b30dad99f6cc5b4ff93c4f9ea ) [cmc_rank] => 230 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0637825501175 [volume_24h] => 66355.051010304 [percent_change_1h] => 16.4835 [percent_change_24h] => 6.57126 [percent_change_7d] => 33.879 [market_cap] => 71855569.594465 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:04.000Z ) ) ) [230] => stdClass Object ( [id] => 3914 [name] => GlitzKoin [symbol] => GTN [slug] => glitzkoin [num_market_pairs] => 0 [date_added] => 2019-05-07T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 247499427.9096 [total_supply] => 998999327.9096 [platform] => stdClass Object ( [id] => 512 [name] => Stellar [symbol] => XLM [slug] => stellar [token_address] => GARFMAHQM4JDI55SK2FGEPLOZU7BTEODS3Y5QNT3VMQQIU3WV2HTBA46 ) [cmc_rank] => 231 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.282845511808 [volume_24h] => [percent_change_1h] => 0 [percent_change_24h] => -7.10543E-14 [percent_change_7d] => 2.41585E-13 [market_cap] => 70004102.359278 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:10.000Z ) ) ) [231] => stdClass Object ( [id] => 2585 [name] => Centrality [symbol] => CENNZ [slug] => centrality [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2018-03-13T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => enterprise-solutions [1] => marketplace ) [max_supply] => [circulating_supply] => 905103804.57651 [total_supply] => 1200000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x1122b6a0e00dce0563082b6e2953f3a943855c1f ) [cmc_rank] => 232 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0769185365766 [volume_24h] => 110133.58977253 [percent_change_1h] => -0.18056 [percent_change_24h] => 0.382185 [percent_change_7d] => -0.394062 [market_cap] => 69619260.097938 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:06.000Z ) ) ) [232] => stdClass Object ( [id] => 2319 [name] => QCash [symbol] => QC [slug] => qcash [num_market_pairs] => 85 [date_added] => 2019-12-12T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 10000000000 [circulating_supply] => 460000200 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1684 [name] => Qtum [symbol] => QTUM [slug] => qtum [token_address] => f2033ede578e17fa6231047265010445bca8cf1c ) [cmc_rank] => 233 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.14471385711 [volume_24h] => 312780150.35392 [percent_change_1h] => 0.20923 [percent_change_24h] => 0.481476 [percent_change_7d] => 1.49898 [market_cap] => 66568403.213371 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:05.000Z ) ) ) [233] => stdClass Object ( [id] => 4268 [name] => NewYork Exchange [symbol] => NYE [slug] => newyork-exchange [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2019-08-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => services ) [max_supply] => 600000000 [circulating_supply] => 6400081.8650479 [total_supply] => 375233630.78505 [platform] => [cmc_rank] => 234 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 10.0191133195 [volume_24h] => 1893886.7784753 [percent_change_1h] => -0.500267 [percent_change_24h] => 1.24851 [percent_change_7d] => 4.32844 [market_cap] => 64123145.459992 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:11.000Z ) ) ) [234] => stdClass Object ( [id] => 5115 [name] => TerraKRW [symbol] => KRT [slug] => terra-krw [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2020-01-15T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 76539263565.243 [total_supply] => 76539992673.849 [platform] => [cmc_rank] => 235 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.000836600319868 [volume_24h] => 180399.73669884 [percent_change_1h] => -0.0141081 [percent_change_24h] => 0.222044 [percent_change_7d] => 0.90499 [market_cap] => 64032772.381143 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:12.000Z ) ) ) [235] => stdClass Object ( [id] => 4197 [name] => ShareToken [symbol] => SHR [slug] => sharetoken [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2019-11-26T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1460363496.01 [total_supply] => 2038460139.7 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => SHR-DB6 ) [cmc_rank] => 236 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0409355880985 [volume_24h] => 6833151.9480445 [percent_change_1h] => -2.483 [percent_change_24h] => 4.88044 [percent_change_7d] => -0.870628 [market_cap] => 59780838.546751 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:11.000Z ) ) ) [236] => stdClass Object ( [id] => 3772 [name] => STEM CELL COIN [symbol] => SCC [slug] => stem-cell-coin [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2019-03-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 5000000000 [circulating_supply] => 320658118 [total_supply] => 5000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1376 [name] => Neo [symbol] => NEO [slug] => neo [token_address] => 323571cfc42a40d48d64832a7da594039fbac76a ) [cmc_rank] => 237 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.185576521637 [volume_24h] => 824936.14594776 [percent_change_1h] => 1.94859 [percent_change_24h] => 19.5687 [percent_change_7d] => 8.39716 [market_cap] => 59506618.173107 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:09.000Z ) ) ) [237] => stdClass Object ( [id] => 5810 [name] => bZx Protocol [symbol] => BZRX [slug] => bzx-protocol [num_market_pairs] => 19 [date_added] => 2020-07-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 140610067 [total_supply] => 1030000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x56d811088235F11C8920698a204A5010a788f4b3 ) [cmc_rank] => 238 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.409450216017 [volume_24h] => 4850710.6496326 [percent_change_1h] => 0.0553179 [percent_change_24h] => 10.6304 [percent_change_7d] => 30.1287 [market_cap] => 57572822.307315 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:14.000Z ) ) ) [238] => stdClass Object ( [id] => 3734 [name] => Elamachain [symbol] => ELAMA [slug] => elamachain [num_market_pairs] => 11 [date_added] => 2019-02-07T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 10000000000 [circulating_supply] => 565933389 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xfb444c1f2b718ddfc385cb8fd9f2d1d776b24668 ) [cmc_rank] => 239 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.094927240301 [volume_24h] => 36663200.542974 [percent_change_1h] => -0.141121 [percent_change_24h] => 1.47329 [percent_change_7d] => -5.57943 [market_cap] => 53722494.811962 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:09.000Z ) ) ) [239] => stdClass Object ( [id] => 3987 [name] => Beldex [symbol] => BDX [slug] => beldex [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2019-06-07T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => marketplace [1] => discount-token [2] => centralized-exchange ) [max_supply] => [circulating_supply] => 980222595 [total_supply] => 1400222610.4674 [platform] => [cmc_rank] => 240 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0547654182089 [volume_24h] => 141831.16349993 [percent_change_1h] => -0.890566 [percent_change_24h] => 0.749502 [percent_change_7d] => -5.21566 [market_cap] => 53682300.352988 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:10.000Z ) ) ) [240] => stdClass Object ( [id] => 4049 [name] => Bitbook Gambling [symbol] => BXK [slug] => bitbook-gambling [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2019-06-24T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => gambling [1] => loyalty ) [max_supply] => [circulating_supply] => 357687491.4 [total_supply] => 730756054.4 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xeb6985acd6d0cbff60b88032b0b29ac1d9d66a1b ) [cmc_rank] => 241 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.14117040309 [volume_24h] => 189975.79634161 [percent_change_1h] => -2.78307 [percent_change_24h] => 0.75742 [percent_change_7d] => 11.9635 [market_cap] => 50494887.341189 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:10.000Z ) ) ) [241] => stdClass Object ( [id] => 3673 [name] => BitMax Token [symbol] => BTMX [slug] => bitmax-token [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2019-01-08T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 660615274 [total_supply] => 780615274 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xcca0c9c383076649604ee31b20248bc04fdf61ca ) [cmc_rank] => 242 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0700278906405 [volume_24h] => 5867526.2051166 [percent_change_1h] => 0.395748 [percent_change_24h] => -3.08629 [percent_change_7d] => 39.6478 [market_cap] => 46261494.163116 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:09.000Z ) ) ) [242] => stdClass Object ( [id] => 4967 [name] => Joule [symbol] => JUL [slug] => joule [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2019-11-26T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1010499999 [total_supply] => 200000000000 [platform] => [cmc_rank] => 243 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0452301524712 [volume_24h] => 0 [percent_change_1h] => 0 [percent_change_24h] => 0 [percent_change_7d] => -3.2685E-13 [market_cap] => 45705069.026917 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:12.000Z ) ) ) [243] => stdClass Object ( [id] => 3063 [name] => Vitae [symbol] => VITAE [slug] => vitae [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2018-08-14T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => medium-of-exchange [1] => pos [2] => masternodes [3] => mineable ) [max_supply] => 100000000 [circulating_supply] => 19471178.434822 [total_supply] => 19731055.979569 [platform] => [cmc_rank] => 244 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 2.31392852901 [volume_24h] => 1459469.1429158 [percent_change_1h] => -0.273413 [percent_change_24h] => 5.25233 [percent_change_7d] => 10.9177 [market_cap] => 45054915.273779 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:07.000Z ) ) ) [244] => stdClass Object ( [id] => 5677 [name] => IZE [symbol] => IZE [slug] => ize [num_market_pairs] => 1 [date_added] => 2020-06-08T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 4160881000 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x6944d3e38973C4831dA24E954fbD790c7E688bDd ) [cmc_rank] => 245 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.010653778744 [volume_24h] => 27370.005052092 [percent_change_1h] => -1.75431 [percent_change_24h] => 8.94597 [percent_change_7d] => 628.397 [market_cap] => 44329105.554113 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:13.000Z ) ) ) [245] => stdClass Object ( [id] => 2842 [name] => Bankera [symbol] => BNK [slug] => bankera [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2018-06-04T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => payments [1] => marketplace [2] => smart-contracts ) [max_supply] => [circulating_supply] => 24618912107.743 [total_supply] => 25000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xc80c5e40220172b36adee2c951f26f2a577810c5 ) [cmc_rank] => 246 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00174924901115 [volume_24h] => 6980.1846031469 [percent_change_1h] => -0.473265 [percent_change_24h] => 1.51709 [percent_change_7d] => 4.67997 [market_cap] => 43064607.660058 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:07.000Z ) ) ) [246] => stdClass Object ( [id] => 3916 [name] => ThoreNext [symbol] => THX [slug] => thorenext [num_market_pairs] => 1 [date_added] => 2019-05-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => payments [1] => medium-of-exchange ) [max_supply] => 210000000 [circulating_supply] => 21652254 [total_supply] => 210000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xf08c68bd5f4194d994fd70726746bf529ee5a617 ) [cmc_rank] => 247 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.91133932196 [volume_24h] => 5672.206701607 [percent_change_1h] => -0.343329 [percent_change_24h] => 26.9242 [percent_change_7d] => 2.25662 [market_cap] => 41384804.479266 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:10.000Z ) ) ) [247] => stdClass Object ( [id] => 3519 [name] => Breezecoin [symbol] => BRZE [slug] => breezecoin [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2018-10-29T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 200000000 [circulating_supply] => 100000000 [total_supply] => 200000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x77c07555af5ffdc946fb47ce15ea68620e4e7170 ) [cmc_rank] => 248 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.41270525587 [volume_24h] => 518477.49058061 [percent_change_1h] => -0.00988334 [percent_change_24h] => 1.78406 [percent_change_7d] => 2.98458 [market_cap] => 41270525.587 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:09.000Z ) ) ) [248] => stdClass Object ( [id] => 5084 [name] => PlayFuel [symbol] => PLF [slug] => playfuel [num_market_pairs] => 28 [date_added] => 2019-12-30T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 10000000000 [circulating_supply] => 500000000 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xaDA62f7CCd6af6cAcff04ACCBC4f56f3D4FFd4Ef ) [cmc_rank] => 249 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0803227449925 [volume_24h] => 3725284.2445268 [percent_change_1h] => 0.0675926 [percent_change_24h] => 8.19142 [percent_change_7d] => -14.7923 [market_cap] => 40161372.49625 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:12.000Z ) ) ) [249] => stdClass Object ( [id] => 4360 [name] => FABRK [symbol] => FAB [slug] => fabrk [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2019-09-12T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => ai-big-data ) [max_supply] => [circulating_supply] => 4794443396.5564 [total_supply] => 55000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x12683dc9eec95a5f742d40206e73319e6b9d8a91 ) [cmc_rank] => 250 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00817146930364 [volume_24h] => 517476.23859926 [percent_change_1h] => 2.33948 [percent_change_24h] => 0.460394 [percent_change_7d] => -7.01842 [market_cap] => 39177647.043 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:11.000Z ) ) ) [250] => stdClass Object ( [id] => 5488 [name] => JUST [symbol] => JST [slug] => just [num_market_pairs] => 13 [date_added] => 2020-05-07T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi ) [max_supply] => 9900000000 [circulating_supply] => 1433850000 [total_supply] => 9900000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1958 [name] => TRON [symbol] => TRX [slug] => tron [token_address] => TCFLL5dx5ZJdKnWuesXxi1VPwjLVmWZZy9 ) [cmc_rank] => 251 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0272195217693 [volume_24h] => 9160733.7712728 [percent_change_1h] => 0.224525 [percent_change_24h] => 11.4598 [percent_change_7d] => 131.451 [market_cap] => 39028711.288911 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:13.000Z ) ) ) [251] => stdClass Object ( [id] => 3640 [name] => Livepeer [symbol] => LPT [slug] => livepeer [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2018-12-19T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 20163525.036375 [total_supply] => 21857882.036375 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x58b6a8a3302369daec383334672404ee733ab239 ) [cmc_rank] => 252 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.90809142068 [volume_24h] => 141711.40910461 [percent_change_1h] => 0.631653 [percent_change_24h] => -2.82082 [percent_change_7d] => 2.67637 [market_cap] => 38473849.132573 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:09.000Z ) ) ) [252] => stdClass Object ( [id] => 5075 [name] => Egoras [symbol] => EGR [slug] => egoras [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2019-12-30T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 65160356358 [total_supply] => 98868449452.129 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x73Cee8348b9bDd48c64E13452b8a6fbc81630573 ) [cmc_rank] => 253 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.000589297449464 [volume_24h] => 1.6914662435205 [percent_change_1h] => -0.533649 [percent_change_24h] => -0.423571 [percent_change_7d] => 11.5345 [market_cap] => 38398831.807935 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:12.000Z ) ) ) [253] => stdClass Object ( [id] => 3737 [name] => BTU Protocol [symbol] => BTU [slug] => btu-protocol [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2019-02-11T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => enterprise-solutions [1] => marketplace ) [max_supply] => 100000000 [circulating_supply] => 90014990.591047 [total_supply] => 100000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xb683d83a532e2cb7dfa5275eed3698436371cc9f ) [cmc_rank] => 254 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.415897980507 [volume_24h] => 278090.52457143 [percent_change_1h] => -0.0823457 [percent_change_24h] => 1.17593 [percent_change_7d] => -13.4811 [market_cap] => 37437052.802173 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:09.000Z ) ) ) [254] => stdClass Object ( [id] => 5094 [name] => Level01 [symbol] => LVX [slug] => level01 [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2020-06-03T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 1200000000 [circulating_supply] => 154450195.03188 [total_supply] => 1200000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x261638EC8ee8100484130EBD2fEBfDAdC0D8742a ) [cmc_rank] => 255 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.234801306369 [volume_24h] => 1391312.4800544 [percent_change_1h] => 0.356556 [percent_change_24h] => 0.234824 [percent_change_7d] => 11.4084 [market_cap] => 36265107.562432 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:12.000Z ) ) ) [255] => stdClass Object ( [id] => 268 [name] => WhiteCoin [symbol] => XWC [slug] => whitecoin [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2014-04-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => scrypt [1] => hybrid-pow-pos ) [max_supply] => [circulating_supply] => 250183629.19257 [total_supply] => 250183629.19257 [platform] => [cmc_rank] => 256 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:01.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.143462903788 [volume_24h] => 911996.34097418 [percent_change_1h] => 0.456697 [percent_change_24h] => 8.35842 [percent_change_7d] => -2.55866 [market_cap] => 35892069.924186 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:01.000Z ) ) ) [256] => stdClass Object ( [id] => 5280 [name] => Bloomzed Token [symbol] => BZT [slug] => bloomzed-token [num_market_pairs] => 10 [date_added] => 2020-03-09T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 33000000 [total_supply] => 100000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x0d5516103752b3954d95621f470a8261151da2e4 ) [cmc_rank] => 257 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.04975625955 [volume_24h] => 23197.13433016 [percent_change_1h] => 3.36235 [percent_change_24h] => 10.817 [percent_change_7d] => -34.0277 [market_cap] => 34641956.56515 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:13.000Z ) ) ) [257] => stdClass Object ( [id] => 3928 [name] => IDEX [symbol] => IDEX [slug] => idex [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2019-05-09T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi ) [max_supply] => [circulating_supply] => 523290834.94107 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xb705268213d593b8fd88d3fdeff93aff5cbdcfae ) [cmc_rank] => 258 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.065421611232 [volume_24h] => 491829.79908507 [percent_change_1h] => -0.304026 [percent_change_24h] => 22.2309 [percent_change_7d] => 36.2624 [market_cap] => 34234529.564783 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:10.000Z ) ) ) [258] => stdClass Object ( [id] => 2633 [name] => Stakenet [symbol] => XSN [slug] => stakenet [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2018-04-11T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => x11 [1] => tpos ) [max_supply] => [circulating_supply] => 105272797.42095 [total_supply] => 108559943.4205 [platform] => [cmc_rank] => 259 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.32354063952 [volume_24h] => 2012586.1125281 [percent_change_1h] => 4.58929 [percent_change_24h] => 24.8633 [percent_change_7d] => 35.4428 [market_cap] => 34060028.201635 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:06.000Z ) ) ) [259] => stdClass Object ( [id] => 4644 [name] => Poseidon Network [symbol] => QQQ [slug] => poseidon-network [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2019-09-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 2152875407.6 [total_supply] => 21000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x2822f6D1B2f41F93f33d937bc7d84A8Dfa4f4C21 ) [cmc_rank] => 260 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0157904993748 [volume_24h] => 378254.89903726 [percent_change_1h] => 0.120815 [percent_change_24h] => 3.03032 [percent_change_7d] => -15.2684 [market_cap] => 33994977.77773 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:11.000Z ) ) ) [260] => stdClass Object ( [id] => 3966 [name] => BitcoinHD [symbol] => BHD [slug] => bitcoinhd [num_market_pairs] => 11 [date_added] => 2019-05-27T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => medium-of-exchange ) [max_supply] => 21000000 [circulating_supply] => 6083016.35 [total_supply] => 6339465 [platform] => [cmc_rank] => 261 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 5.50674506728 [volume_24h] => 2808512.6468955 [percent_change_1h] => 1.28163 [percent_change_24h] => -0.378 [percent_change_7d] => -7.03402 [market_cap] => 33497620.279546 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:10.000Z ) ) ) [261] => stdClass Object ( [id] => 2943 [name] => Rocket Pool [symbol] => RPL [slug] => rocket-pool [num_market_pairs] => 12 [date_added] => 2018-07-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 10279742.404182 [total_supply] => 17922514.606585 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xb4efd85c19999d84251304bda99e90b92300bd93 ) [cmc_rank] => 262 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 3.23997048806 [volume_24h] => 1581968.4724597 [percent_change_1h] => -0.409318 [percent_change_24h] => 0.80147 [percent_change_7d] => 11.7965 [market_cap] => 33306062.014407 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:07.000Z ) ) ) [262] => stdClass Object ( [id] => 3415 [name] => Buggyra Coin Zero [symbol] => BCZERO [slug] => buggyra-coin-zero [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2018-10-09T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => transport ) [max_supply] => [circulating_supply] => 2010775988.46 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xd45247c07379d94904e0a87b4481f0a1ddfa0c64 ) [cmc_rank] => 263 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0164620746544 [volume_24h] => 726.83660522616 [percent_change_1h] => 0.00698961 [percent_change_24h] => 3.77723 [percent_change_7d] => -2.89615 [market_cap] => 33101544.435303 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:08.000Z ) ) ) [263] => stdClass Object ( [id] => 5221 [name] => Handshake [symbol] => HNS [slug] => handshake [num_market_pairs] => 14 [date_added] => 2020-02-22T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 2040000000 [circulating_supply] => 299895422.87662 [total_supply] => 299895422.87662 [platform] => [cmc_rank] => 264 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.106661021922 [volume_24h] => 856198.57679808 [percent_change_1h] => -0.0972881 [percent_change_24h] => 2.67753 [percent_change_7d] => 9.67735 [market_cap] => 31987152.273751 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:13.000Z ) ) ) [264] => stdClass Object ( [id] => 2649 [name] => DeviantCoin [symbol] => DEV [slug] => deviantcoin [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2018-04-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => 88000000 [circulating_supply] => 28554801.040041 [total_supply] => 28554802.040041 [platform] => [cmc_rank] => 265 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.06661570505 [volume_24h] => 386404.8985402 [percent_change_1h] => -29.9842 [percent_change_24h] => 16.8152 [percent_change_7d] => -8.16537 [market_cap] => 30456999.243886 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:06.000Z ) ) ) [265] => stdClass Object ( [id] => 5060 [name] => XeniosCoin [symbol] => XNC [slug] => xenioscoin [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2019-12-19T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 110000000 [circulating_supply] => 76274958.05368 [total_supply] => 100413374 [platform] => [cmc_rank] => 266 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.387956887476 [volume_24h] => 121991.266614 [percent_change_1h] => -0.258483 [percent_change_24h] => 1.84574 [percent_change_7d] => 5.02063 [market_cap] => 29591395.318868 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:12.000Z ) ) ) [266] => stdClass Object ( [id] => 4113 [name] => UNI COIN [symbol] => UNI [slug] => uni-coin [num_market_pairs] => 1 [date_added] => 2019-07-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => medium-of-exchange ) [max_supply] => [circulating_supply] => 60009414.236682 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xe6877ea9c28fbdec631ffbc087956d0023a76bf2 ) [cmc_rank] => 267 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.490377883629 [volume_24h] => 0 [percent_change_1h] => 0 [percent_change_24h] => -1.42109E-14 [percent_change_7d] => 3.21795 [market_cap] => 29427289.5512 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:11.000Z ) ) ) [267] => stdClass Object ( [id] => 5453 [name] => KardiaChain [symbol] => KAI [slug] => kardiachain [num_market_pairs] => 14 [date_added] => 2020-04-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 5000000000 [circulating_supply] => 1750000000 [total_supply] => 5000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xbd6467a31899590474ce1e84f70594c53d628e46 ) [cmc_rank] => 268 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0167403829003 [volume_24h] => 3942386.0611568 [percent_change_1h] => -1.59379 [percent_change_24h] => 8.04207 [percent_change_7d] => 42.1307 [market_cap] => 29295670.075525 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:13.000Z ) ) ) [268] => stdClass Object ( [id] => 45 [name] => CasinoCoin [symbol] => CSC [slug] => casinocoin [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2018-01-16T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => gambling [1] => poc [2] => gaming ) [max_supply] => [circulating_supply] => 39999910739.25 [total_supply] => 39999910759.25 [platform] => [cmc_rank] => 269 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:01.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.000725131276057 [volume_24h] => 284452.34918209 [percent_change_1h] => -1.64715 [percent_change_24h] => 2.02093 [percent_change_7d] => 10.0709 [market_cap] => 29005186.316518 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:01.000Z ) ) ) [269] => stdClass Object ( [id] => 5127 [name] => Orient Walt [symbol] => HTDF [slug] => orient-walt [num_market_pairs] => 13 [date_added] => 2020-01-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 96000000 [circulating_supply] => 73566303.688882 [total_supply] => 96000000 [platform] => [cmc_rank] => 270 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.392824107835 [volume_24h] => 5976036.8764989 [percent_change_1h] => -0.214967 [percent_change_24h] => 2.11203 [percent_change_7d] => 0.402139 [market_cap] => 28898617.613304 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:12.000Z ) ) ) [270] => stdClass Object ( [id] => 4005 [name] => Tratin [symbol] => TRAT [slug] => tratin [num_market_pairs] => 1 [date_added] => 2019-06-11T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => payments [1] => platform ) [max_supply] => [circulating_supply] => 112002966735.04 [total_supply] => 144287391827.44 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x3eb55d5b22ee0f9b03d59b4994c5ae7fe811be92 ) [cmc_rank] => 271 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.000257076068558 [volume_24h] => 0.0059127495768368 [percent_change_1h] => -0.529056 [percent_change_24h] => -8.0806 [percent_change_7d] => -13.1517 [market_cap] => 28793282.355076 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:10.000Z ) ) ) [271] => stdClass Object ( [id] => 4064 [name] => USDK [symbol] => USDK [slug] => usdk [num_market_pairs] => 40 [date_added] => 2019-07-29T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => medium-of-exchange [1] => stablecoin-asset-backed ) [max_supply] => [circulating_supply] => 28600072 [total_supply] => 28600072 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x1c48f86ae57291f7686349f12601910bd8d470bb ) [cmc_rank] => 272 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.00226060048 [volume_24h] => 65653901.83633 [percent_change_1h] => -0.0526672 [percent_change_24h] => 0.191569 [percent_change_7d] => 0.304185 [market_cap] => 28664725.336491 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:10.000Z ) ) ) [272] => stdClass Object ( [id] => 3742 [name] => Chimpion [symbol] => BNANA [slug] => chimpion [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2019-02-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 31727387.345718 [total_supply] => 100000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x07ef9e82721ac16809d24dafbe1792ce01654db4 ) [cmc_rank] => 273 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.899103480475 [volume_24h] => 648871.38563016 [percent_change_1h] => 0.877185 [percent_change_24h] => 2.55341 [percent_change_7d] => -1.43742 [market_cap] => 28526204.388914 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:09.000Z ) ) ) [273] => stdClass Object ( [id] => 2444 [name] => CRYPTO20 [symbol] => C20 [slug] => c20 [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2018-01-22T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => services ) [max_supply] => [circulating_supply] => 40355202.559167 [total_supply] => 40656081.980167 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x26e75307fc0c021472feb8f727839531f112f317 ) [cmc_rank] => 274 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.698569267787 [volume_24h] => 8670.6746571496 [percent_change_1h] => -0.437383 [percent_change_24h] => -0.384206 [percent_change_7d] => 12.0664 [market_cap] => 28190904.303153 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:05.000Z ) ) ) [274] => stdClass Object ( [id] => 1681 [name] => PRIZM [symbol] => PZM [slug] => prizm [num_market_pairs] => 25 [date_added] => 2017-05-19T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => iot [1] => marketplace ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1951609190.57 [total_supply] => 6000000000 [platform] => [cmc_rank] => 275 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.014234053392 [volume_24h] => 385447.87589136 [percent_change_1h] => 0.00299722 [percent_change_24h] => 1.47995 [percent_change_7d] => 31.2015 [market_cap] => 27779309.418891 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:03.000Z ) ) ) [275] => stdClass Object ( [id] => 3224 [name] => Qubitica [symbol] => QBIT [slug] => qubitica [num_market_pairs] => 13 [date_added] => 2018-08-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => ai-big-data [1] => platform ) [max_supply] => [circulating_supply] => 808674.9028 [total_supply] => 10000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x1602af2C782cC03F9241992E243290Fccf73Bb13 ) [cmc_rank] => 276 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 33.2442078458 [volume_24h] => 88889.441047003 [percent_change_1h] => -0.76584 [percent_change_24h] => -0.982834 [percent_change_7d] => -5.10539 [market_cap] => 26883756.548365 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:08.000Z ) ) ) [276] => stdClass Object ( [id] => 3364 [name] => PLATINCOIN [symbol] => PLC [slug] => platincoin [num_market_pairs] => 14 [date_added] => 2018-10-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => payments [1] => medium-of-exchange ) [max_supply] => [circulating_supply] => 5001073 [total_supply] => 600687878.48803 [platform] => [cmc_rank] => 277 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 5.34242490864 [volume_24h] => 634660.61720709 [percent_change_1h] => -0.109571 [percent_change_24h] => -2.08896 [percent_change_7d] => 0.22864 [market_cap] => 26717856.965127 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:08.000Z ) ) ) [277] => stdClass Object ( [id] => 3666 [name] => Ultiledger [symbol] => ULT [slug] => ultiledger [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2019-01-07T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => services ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1572128293.7869 [total_supply] => 4500000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xe884cc2795b9c45beeac0607da9539fd571ccf85 ) [cmc_rank] => 278 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0168628462777 [volume_24h] => 1178842.6940165 [percent_change_1h] => -0.915573 [percent_change_24h] => -0.907714 [percent_change_7d] => 8.73786 [market_cap] => 26510557.746951 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:09.000Z ) ) ) [278] => stdClass Object ( [id] => 3664 [name] => AgaveCoin [symbol] => AGVC [slug] => agavecoin [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2019-01-04T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => commodities [1] => discount-token ) [max_supply] => [circulating_supply] => 390619593 [total_supply] => 35000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x8b79656FC38a04044E495e22fAD747126ca305C4 ) [cmc_rank] => 279 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0661638115985 [volume_24h] => 3516.2786592963 [percent_change_1h] => 0.0991984 [percent_change_24h] => 1.17067 [percent_change_7d] => 0.86411 [market_cap] => 25844881.157935 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:09.000Z ) ) ) [279] => stdClass Object ( [id] => 2538 [name] => Nectar [symbol] => NEC [slug] => nectar [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2018-02-21T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => payments [1] => defi [2] => smart-contracts [3] => marketplace ) [max_supply] => [circulating_supply] => 158229828.69188 [total_supply] => 618133669.51287 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xcc80c051057b774cd75067dc48f8987c4eb97a5e ) [cmc_rank] => 280 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.160194590879 [volume_24h] => 7861.6968410782 [percent_change_1h] => -0.190813 [percent_change_24h] => -3.72399 [percent_change_7d] => -12.1637 [market_cap] => 25347562.67215 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:05.000Z ) ) ) [280] => stdClass Object ( [id] => 4944 [name] => Tellor [symbol] => TRB [slug] => tellor [num_market_pairs] => 27 [date_added] => 2019-11-19T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi [1] => mineable ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1401036.7061902 [total_supply] => 1490572.9473387 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x0ba45a8b5d5575935b8158a88c631e9f9c95a2e5 ) [cmc_rank] => 281 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 17.76650019 [volume_24h] => 5825736.9748387 [percent_change_1h] => -1.63922 [percent_change_24h] => 17.5231 [percent_change_7d] => 56.2421 [market_cap] => 24891518.906725 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:12.000Z ) ) ) [281] => stdClass Object ( [id] => 4041 [name] => MX Token [symbol] => MX [slug] => mx-token [num_market_pairs] => 11 [date_added] => 2019-09-24T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => discount-token [1] => centralized-exchange [2] => marketplace ) [max_supply] => [circulating_supply] => 173415755.5997 [total_supply] => 654101297.48 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x11eef04c884e24d9b7b4760e7476d06ddf797f36 ) [cmc_rank] => 282 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.141361827265 [volume_24h] => 2911951.0698137 [percent_change_1h] => -0.0532862 [percent_change_24h] => -3.99997 [percent_change_7d] => 5.41971 [market_cap] => 24514368.088114 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:10.000Z ) ) ) [282] => stdClass Object ( [id] => 2369 [name] => Insolar [symbol] => XNS [slug] => insolar [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2018-01-11T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 1000000000 [circulating_supply] => 40000000 [total_supply] => 1000000000 [platform] => [cmc_rank] => 283 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.612830025794 [volume_24h] => 1672192.5721818 [percent_change_1h] => -0.421013 [percent_change_24h] => 1.07093 [percent_change_7d] => 0.968109 [market_cap] => 24513201.03176 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:05.000Z ) ) ) [283] => stdClass Object ( [id] => 2424 [name] => SingularityNET [symbol] => AGI [slug] => singularitynet [num_market_pairs] => 13 [date_added] => 2018-01-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => ai-big-data [1] => marketplace [2] => payments ) [max_supply] => 1000000000 [circulating_supply] => 823678083.30997 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x8eb24319393716668d768dcec29356ae9cffe285 ) [cmc_rank] => 284 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0295366351015 [volume_24h] => 2190901.0554324 [percent_change_1h] => -2.29701 [percent_change_24h] => 11.3847 [percent_change_7d] => 43.4054 [market_cap] => 24328678.98783 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:05.000Z ) ) ) [284] => stdClass Object ( [id] => 5829 [name] => TrustSwap [symbol] => SWAP [slug] => trustswap [num_market_pairs] => 13 [date_added] => 2020-07-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 68751249.999646 [total_supply] => 100000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xcc4304a31d09258b0029ea7fe63d032f52e44efe ) [cmc_rank] => 285 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.353359942593 [volume_24h] => 2285946.283542 [percent_change_1h] => -3.83204 [percent_change_24h] => 27.3672 [percent_change_7d] => 21.0711 [market_cap] => 24293937.753072 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:14.000Z ) ) ) [285] => stdClass Object ( [id] => 3367 [name] => CryptalDash [symbol] => CRD [slug] => cryptaldash [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2018-10-02T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1000000000 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xcaaa93712bdac37f736c323c93d4d5fdefcc31cc ) [cmc_rank] => 286 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0241261129333 [volume_24h] => 6099801.9135495 [percent_change_1h] => 0.459151 [percent_change_24h] => 0.281217 [percent_change_7d] => 50.4266 [market_cap] => 24126112.9333 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:08.000Z ) ) ) [286] => stdClass Object ( [id] => 2324 [name] => BigONE Token [symbol] => ONE [slug] => bigone-token [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2017-12-30T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => marketplace [1] => centralized-exchange ) [max_supply] => 13508522147.21 [circulating_supply] => 9449081034 [total_supply] => 13083124264 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x0396340f16bbec973280ab053efc3f208fa37795 ) [cmc_rank] => 287 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00253313947146 [volume_24h] => 3266109.0507302 [percent_change_1h] => 0.861571 [percent_change_24h] => 2.45572 [percent_change_7d] => 2.47362 [market_cap] => 23935840.136249 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:04.000Z ) ) ) [287] => stdClass Object ( [id] => 1908 [name] => Nebulas [symbol] => NAS [slug] => nebulas-token [num_market_pairs] => 23 [date_added] => 2017-08-23T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => search-engine [1] => platform ) [max_supply] => [circulating_supply] => 51952589 [total_supply] => 72056863.72382 [platform] => [cmc_rank] => 288 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.455854415778 [volume_24h] => 4978123.8192851 [percent_change_1h] => -0.409632 [percent_change_24h] => -0.475635 [percent_change_7d] => 6.1318 [market_cap] => 23682817.10675 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:03.000Z ) ) ) [288] => stdClass Object ( [id] => 5320 [name] => Bonorum [symbol] => BONO [slug] => bonorum [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2020-03-16T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 35000000 [circulating_supply] => 415377.52030237 [total_supply] => 568295.62860708 [platform] => [cmc_rank] => 289 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 56.0174129797 [volume_24h] => 6.1619154277655 [percent_change_1h] => -0.353214 [percent_change_24h] => 2.61721 [percent_change_7d] => 9.0641 [market_cap] => 23268374.097262 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:13.000Z ) ) ) [289] => stdClass Object ( [id] => 1004 [name] => Hellenic Coin [symbol] => HNC [slug] => helleniccoin [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2015-07-21T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable [1] => scrypt [2] => pow ) [max_supply] => [circulating_supply] => 69734636 [total_supply] => 69734636 [platform] => [cmc_rank] => 290 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:01.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.331729578357 [volume_24h] => 229586.29939431 [percent_change_1h] => -0.130847 [percent_change_24h] => -3.23713 [percent_change_7d] => 5.23711 [market_cap] => 23133041.397159 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:01.000Z ) ) ) [290] => stdClass Object ( [id] => 4280 [name] => 12Ships [symbol] => TSHP [slug] => 12ships [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2019-08-26T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 4929351506.01 [total_supply] => 4996980813.01 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x525794473f7ab5715c81d06d10f52d11cc052804 ) [cmc_rank] => 291 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00468185387865 [volume_24h] => 281315.43219445 [percent_change_1h] => 0.394823 [percent_change_24h] => -1.04374 [percent_change_7d] => -2.62103 [market_cap] => 23078503.467642 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:11.000Z ) ) ) [291] => stdClass Object ( [id] => 3978 [name] => Chromia [symbol] => CHR [slug] => chromia [num_market_pairs] => 30 [date_added] => 2019-05-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 1000000000 [circulating_supply] => 403476263.04228 [total_supply] => 475191730.99988 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x915044526758533dfB918ecEb6e44bc21632060D ) [cmc_rank] => 292 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0564368435372 [volume_24h] => 7320687.2408811 [percent_change_1h] => -0.38153 [percent_change_24h] => 3.19281 [percent_change_7d] => -11.0574 [market_cap] => 22770926.728291 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:10.000Z ) ) ) [292] => stdClass Object ( [id] => 2927 [name] => sUSD [symbol] => SUSD [slug] => susd [num_market_pairs] => 16 [date_added] => 2018-07-13T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => store-of-value [1] => stablecoin-algorithmically-stabilized [2] => defi ) [max_supply] => [circulating_supply] => 22510653.083903 [total_supply] => 22510653.083903 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x57ab1e02fee23774580c119740129eac7081e9d3 ) [cmc_rank] => 293 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.995501452907 [volume_24h] => 43793.377561823 [percent_change_1h] => -0.413849 [percent_change_24h] => 1.11143 [percent_change_7d] => -1.61337 [market_cap] => 22409387.850911 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:07.000Z ) ) ) [293] => stdClass Object ( [id] => 1552 [name] => Melon [symbol] => MLN [slug] => melon [num_market_pairs] => 26 [date_added] => 2017-02-21T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi [1] => asset-management ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1250000 [total_supply] => 1250000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xec67005c4e498ec7f55e092bd1d35cbc47c91892 ) [cmc_rank] => 294 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 17.9204334747 [volume_24h] => 1222666.917941 [percent_change_1h] => 0.979793 [percent_change_24h] => 4.04364 [percent_change_7d] => 34.2131 [market_cap] => 22400541.843375 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:02.000Z ) ) ) [294] => stdClass Object ( [id] => 5620 [name] => 8X8 PROTOCOL [symbol] => EXE [slug] => 8x8-protocol [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2020-05-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 880000000 [circulating_supply] => 110000000 [total_supply] => 880000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x412d397ddca07d753e3e0c61e367fb1b474b3e7d ) [cmc_rank] => 295 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.197502487 [volume_24h] => 48506608.466209 [percent_change_1h] => -0.386959 [percent_change_24h] => -1.74549 [percent_change_7d] => 1.15386 [market_cap] => 21725273.57 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:13.000Z ) ) ) [295] => stdClass Object ( [id] => 1788 [name] => Metal [symbol] => MTL [slug] => metal [num_market_pairs] => 25 [date_added] => 2017-07-09T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => payments [1] => medium-of-exchange ) [max_supply] => 66588888 [circulating_supply] => 65483821.167 [total_supply] => 66588888 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xF433089366899D83a9f26A773D59ec7eCF30355e ) [cmc_rank] => 296 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.33101998184 [volume_24h] => 2972532.9207801 [percent_change_1h] => -0.536952 [percent_change_24h] => -0.517397 [percent_change_7d] => -1.03468 [market_cap] => 21676453.293514 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:02.000Z ) ) ) [296] => stdClass Object ( [id] => 5841 [name] => NEST Protocol [symbol] => NEST [slug] => nest-protocol [num_market_pairs] => 10 [date_added] => 2020-07-14T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 10000000000 [circulating_supply] => 368470093.679 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x04abeda201850ac0124161f037efd70c74ddc74c ) [cmc_rank] => 297 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.058697988934 [volume_24h] => 8580642.6098885 [percent_change_1h] => 2.34729 [percent_change_24h] => 16.6482 [percent_change_7d] => 26.9023 [market_cap] => 21628453.48128 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:14.000Z ) ) ) [297] => stdClass Object ( [id] => 1660 [name] => Monolith [symbol] => TKN [slug] => monolith [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2017-05-07T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => services ) [max_supply] => [circulating_supply] => 32694386.773757 [total_supply] => 39406759.92832 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xaaaf91d9b90df800df4f55c205fd6989c977e73a ) [cmc_rank] => 298 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.661452465237 [volume_24h] => 154967.6043315 [percent_change_1h] => -0.0213238 [percent_change_24h] => 0.576672 [percent_change_7d] => 55.8415 [market_cap] => 21625782.730914 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:02.000Z ) ) ) [298] => stdClass Object ( [id] => 2044 [name] => Enigma [symbol] => ENG [slug] => enigma [num_market_pairs] => 27 [date_added] => 2017-10-13T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => privacy ) [max_supply] => [circulating_supply] => 74836171.09 [total_supply] => 150000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xf0ee6b27b759c9893ce4f094b49ad28fd15a23e4 ) [cmc_rank] => 299 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.286741444856 [volume_24h] => 1371559.0692024 [percent_change_1h] => 0.11691 [percent_change_24h] => -0.211526 [percent_change_7d] => -0.838346 [market_cap] => 21458631.825837 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:04.000Z ) ) ) [299] => stdClass Object ( [id] => 3344 [name] => Ecoreal Estate [symbol] => ECOREAL [slug] => ecoreal-estate [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2018-09-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => smart-contracts [1] => real-estate ) [max_supply] => [circulating_supply] => 208919604.6268 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xb052f8a33d8bb068414eade06af6955199f9f010 ) [cmc_rank] => 300 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.102460687373 [volume_24h] => 1979.9027828903 [percent_change_1h] => 0.237366 [percent_change_24h] => -1.3555 [percent_change_7d] => -5.86677 [market_cap] => 21406046.295757 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:08.000Z ) ) ) [300] => stdClass Object ( [id] => 4092 [name] => Dusk Network [symbol] => DUSK [slug] => dusk-network [num_market_pairs] => 10 [date_added] => 2019-07-11T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => privacy [1] => marketplace [2] => smart-contracts ) [max_supply] => [circulating_supply] => 264234446.29334 [total_supply] => 500000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => DUSK-45E ) [cmc_rank] => 301 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0809561446043 [volume_24h] => 5831241.1301234 [percent_change_1h] => 1.1902 [percent_change_24h] => 34.4365 [percent_change_7d] => 31.8679 [market_cap] => 21391402.043561 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:10.000Z ) ) ) [301] => stdClass Object ( [id] => 2496 [name] => Polymath [symbol] => POLY [slug] => polymath-network [num_market_pairs] => 33 [date_added] => 2018-02-02T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => marketplace [1] => crowdfunding ) [max_supply] => [circulating_supply] => 526200098.01552 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x9992ec3cf6a55b00978cddf2b27bc6882d88d1ec ) [cmc_rank] => 302 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0402986711106 [volume_24h] => 553074.6177988 [percent_change_1h] => 0.132458 [percent_change_24h] => 1.74856 [percent_change_7d] => 0.976698 [market_cap] => 21205164.688293 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:06.000Z ) ) ) [302] => stdClass Object ( [id] => 3748 [name] => Hxro [symbol] => HXRO [slug] => hxro [num_market_pairs] => 10 [date_added] => 2019-02-15T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 151142778.28232 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x4bd70556ae3f8a6ec6c4080a0c327b24325438f3 ) [cmc_rank] => 303 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.140204312105 [volume_24h] => 253364.4957554 [percent_change_1h] => -0.760803 [percent_change_24h] => -3.72014 [percent_change_7d] => -3.2646 [market_cap] => 21190869.258711 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:09.000Z ) ) ) [303] => stdClass Object ( [id] => 1492 [name] => Obyte [symbol] => GBYTE [slug] => obyte [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2016-12-27T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 1000000 [circulating_supply] => 753180.68743539 [total_supply] => 1000000 [platform] => [cmc_rank] => 304 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 28.0044207582 [volume_24h] => 18555.563898628 [percent_change_1h] => -0.681944 [percent_change_24h] => -4.6877 [percent_change_7d] => -3.17916 [market_cap] => 21092388.877891 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:02.000Z ) ) ) [304] => stdClass Object ( [id] => 2588 [name] => Loom Network [symbol] => LOOM [slug] => loom-network [num_market_pairs] => 62 [date_added] => 2018-03-14T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => enterprise-solutions ) [max_supply] => [circulating_supply] => 970056584.86262 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xa4e8c3ec456107ea67d3075bf9e3df3a75823db0 ) [cmc_rank] => 305 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0216047748894 [volume_24h] => 3164490.2772079 [percent_change_1h] => -0.332343 [percent_change_24h] => -0.134355 [percent_change_7d] => -0.860326 [market_cap] => 20957854.145937 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:06.000Z ) ) ) [305] => stdClass Object ( [id] => 2297 [name] => StormX [symbol] => STMX [slug] => stormx [num_market_pairs] => 11 [date_added] => 2017-12-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => media [1] => loyalty ) [max_supply] => 10000000000 [circulating_supply] => 7221516858.2266 [total_supply] => 9355615826.4369 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xbE9375C6a420D2eEB258962efB95551A5b722803 ) [cmc_rank] => 306 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00288137453795 [volume_24h] => 4589170.6355474 [percent_change_1h] => 1.18353 [percent_change_24h] => 3.71418 [percent_change_7d] => -7.03572 [market_cap] => 20807894.800671 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:04.000Z ) ) ) [306] => stdClass Object ( [id] => 5103 [name] => Tachyon Protocol [symbol] => IPX [slug] => tachyon-protocol [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2020-01-03T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 1500000000 [circulating_supply] => 266858530.8 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 3704 [name] => v.systems [symbol] => VSYS [slug] => v-systems [token_address] => TWZZfKFqcaNVe5TrphLRNEm5DQFnBRJMjDDByqv84 ) [cmc_rank] => 307 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0766295168082 [volume_24h] => 474724.54616917 [percent_change_1h] => -0.162395 [percent_change_24h] => -0.120731 [percent_change_7d] => -4.98845 [market_cap] => 20449240.27135 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:12.000Z ) ) ) [307] => stdClass Object ( [id] => 3788 [name] => NEXT [symbol] => NET [slug] => next [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2019-03-11T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => centralized-exchange [1] => marketplace ) [max_supply] => [circulating_supply] => 40491818.444156 [total_supply] => 116503818.44416 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xF29226914595052a04F5AFbe6410D0C3eD707548 ) [cmc_rank] => 308 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.501427580067 [volume_24h] => 168616.56613652 [percent_change_1h] => -0.8464 [percent_change_24h] => 2.85471 [percent_change_7d] => -0.806863 [market_cap] => 20303714.534965 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:09.000Z ) ) ) [308] => stdClass Object ( [id] => 3154 [name] => Davinci Coin [symbol] => DAC [slug] => davinci-coin [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2018-08-13T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => ai-big-data [1] => technology [2] => iot ) [max_supply] => [circulating_supply] => 4526901498.7997 [total_supply] => 8800000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xaad54c9f27b876d2538455dda69207279ff673a5 ) [cmc_rank] => 309 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00444615847168 [volume_24h] => 956913.95225073 [percent_change_1h] => 0.324456 [percent_change_24h] => -0.21331 [percent_change_7d] => -9.1024 [market_cap] => 20127321.449349 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:07.000Z ) ) ) [309] => stdClass Object ( [id] => 2907 [name] => Karatgold Coin [symbol] => KBC [slug] => karatgold-coin [num_market_pairs] => 24 [date_added] => 2018-07-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => stablecoin-asset-backed [1] => store-of-value ) [max_supply] => [circulating_supply] => 4590331700.0086 [total_supply] => 12000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xf3586684107ce0859c44aa2b2e0fb8cd8731a15a ) [cmc_rank] => 310 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00434304517888 [volume_24h] => 614321.93175986 [percent_change_1h] => -2.36107 [percent_change_24h] => -2.95194 [percent_change_7d] => -28.0401 [market_cap] => 19936017.959182 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:07.000Z ) ) ) [310] => stdClass Object ( [id] => 4818 [name] => Xensor [symbol] => XSR [slug] => xensor [num_market_pairs] => 10 [date_added] => 2019-10-21T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 5000000000 [circulating_supply] => 1281531031.1565 [total_supply] => 4800000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x6bC1F3A1ae56231DbB64d3E82E070857EAe86045 ) [cmc_rank] => 311 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0155263118742 [volume_24h] => 3694906.9204246 [percent_change_1h] => 0.519051 [percent_change_24h] => -6.72698 [percent_change_7d] => -5.41897 [market_cap] => 19897450.466201 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:12.000Z ) ) ) [311] => stdClass Object ( [id] => 3884 [name] => Function X [symbol] => FX [slug] => function-x [num_market_pairs] => 11 [date_added] => 2019-04-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => hardware ) [max_supply] => 1893022625 [circulating_supply] => 227817242.7882 [total_supply] => 378604525.46289 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x8c15ef5b4b21951d50e53e4fbda8298ffad25057 ) [cmc_rank] => 312 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0869990053318 [volume_24h] => 191629.83512828 [percent_change_1h] => -0.106874 [percent_change_24h] => 0.270111 [percent_change_7d] => 0.771689 [market_cap] => 19819873.520007 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:10.000Z ) ) ) [312] => stdClass Object ( [id] => 4217 [name] => BOSAGORA [symbol] => BOA [slug] => bosagora [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2019-08-05T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 282119913.73679 [total_supply] => 450000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x746dda2ea243400d5a63e0700f190ab79f06489e ) [cmc_rank] => 313 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0702048990088 [volume_24h] => 472541.71038987 [percent_change_1h] => -0.123983 [percent_change_24h] => 3.29667 [percent_change_7d] => 0.0598424 [market_cap] => 19806200.052263 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:11.000Z ) ) ) [313] => stdClass Object ( [id] => 1768 [name] => AdEx [symbol] => ADX [slug] => adx-net [num_market_pairs] => 15 [date_added] => 2017-07-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => smart-contracts [1] => marketing ) [max_supply] => 100000000 [circulating_supply] => 91882826.1451 [total_supply] => 100000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x4470bb87d77b963a013db939be332f927f2b992e ) [cmc_rank] => 314 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.214701059622 [volume_24h] => 2644340.748338 [percent_change_1h] => 0.146549 [percent_change_24h] => -4.00456 [percent_change_7d] => -8.14882 [market_cap] => 19727340.134417 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:03.000Z ) ) ) [314] => stdClass Object ( [id] => 1816 [name] => Civic [symbol] => CVC [slug] => civic [num_market_pairs] => 58 [date_added] => 2017-07-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => enterprise-solutions [1] => identity ) [max_supply] => [circulating_supply] => 670000000 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x41e5560054824ea6b0732e656e3ad64e20e94e45 ) [cmc_rank] => 315 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0294052093478 [volume_24h] => 4175513.1783209 [percent_change_1h] => -0.490277 [percent_change_24h] => 0.223534 [percent_change_7d] => -1.06606 [market_cap] => 19701490.263026 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:03.000Z ) ) ) [315] => stdClass Object ( [id] => 3829 [name] => Nash Exchange [symbol] => NEX [slug] => nash-exchange [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2019-04-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => marketplace ) [max_supply] => 50000000 [circulating_supply] => 23442585.6 [total_supply] => 50000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1376 [name] => Neo [symbol] => NEO [slug] => neo [token_address] => 3a4acd3647086e7c44398aac0349802e6a171129 ) [cmc_rank] => 316 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.836834827919 [volume_24h] => 101765.6468542 [percent_change_1h] => -1.22697 [percent_change_24h] => 14.9696 [percent_change_7d] => 15.7798 [market_cap] => 19617572.086552 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:09.000Z ) ) ) [316] => stdClass Object ( [id] => 4842 [name] => Folgory Coin [symbol] => FLG [slug] => folgory-coin [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2019-11-26T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 15872257.83228 [total_supply] => 100000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x5e040aC72140F0617bC24aB7134c0C6eCae0e965 ) [cmc_rank] => 317 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.23357979486 [volume_24h] => 573843.89922432 [percent_change_1h] => 0.389131 [percent_change_24h] => -0.142379 [percent_change_7d] => -14.4681 [market_cap] => 19579696.560709 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:12.000Z ) ) ) [317] => stdClass Object ( [id] => 2298 [name] => Dynamic Trading Rights [symbol] => DTR [slug] => dynamic-trading-rights [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2017-12-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => marketplace ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1542320812 [total_supply] => 2556570812 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xd234bf2410a0009df9c3c63b610c09738f18ccd7 ) [cmc_rank] => 318 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0124785761693 [volume_24h] => 44492.740402184 [percent_change_1h] => -0.351605 [percent_change_24h] => -0.540712 [percent_change_7d] => -3.51317 [market_cap] => 19245967.730039 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:05.000Z ) ) ) [318] => stdClass Object ( [id] => 3795 [name] => ZEON [symbol] => ZEON [slug] => zeon [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2019-03-15T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 25641798362.022 [total_supply] => 50000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xe5b826ca2ca02f09c1725e9bd98d9a8874c30532 ) [cmc_rank] => 319 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.000749342404029 [volume_24h] => 43311.603541746 [percent_change_1h] => -5.58097 [percent_change_24h] => -19.7882 [percent_change_7d] => 26.2748 [market_cap] => 19214486.828224 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:09.000Z ) ) ) [319] => stdClass Object ( [id] => 4957 [name] => Minter Network [symbol] => BIP [slug] => minter-network [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2020-04-22T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 10000000000 [circulating_supply] => 2441007098 [total_supply] => 2646216665 [platform] => [cmc_rank] => 320 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00785264083078 [volume_24h] => 390069.34383089 [percent_change_1h] => -0.972822 [percent_change_24h] => 0.380976 [percent_change_7d] => 21.0623 [market_cap] => 19168352.005979 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:12.000Z ) ) ) [320] => stdClass Object ( [id] => 3968 [name] => Elitium [symbol] => EUM [slug] => elitium [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2019-05-24T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 16651481.334096 [total_supply] => 332200000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x6aB4A7d75B0A42B6Bc83E852daB9E121F9C610Aa ) [cmc_rank] => 321 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.14999896518 [volume_24h] => 104485.14278092 [percent_change_1h] => -2.87775 [percent_change_24h] => 0.933529 [percent_change_7d] => 18.348 [market_cap] => 19149186.302924 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:10.000Z ) ) ) [321] => stdClass Object ( [id] => 1159 [name] => SaluS [symbol] => SLS [slug] => salus [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2016-01-22T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => staking [1] => hybrid-pow-pos [2] => marketplace [3] => scrypt ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1012265.2714843 [total_supply] => 1012265.2714843 [platform] => [cmc_rank] => 322 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 18.8464987038 [volume_24h] => 146.63968993656 [percent_change_1h] => -0.347089 [percent_change_24h] => 2.49511 [percent_change_7d] => 4.42611 [market_cap] => 19077656.126931 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:02.000Z ) ) ) [322] => stdClass Object ( [id] => 2043 [name] => Cindicator [symbol] => CND [slug] => cindicator [num_market_pairs] => 13 [date_added] => 2017-10-13T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => ai-big-data [1] => services ) [max_supply] => [circulating_supply] => 2000000004.6069 [total_supply] => 2000000004.6079 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xd4c435f5b09f855c3317c8524cb1f586e42795fa ) [cmc_rank] => 323 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00948061908606 [volume_24h] => 146264.72181154 [percent_change_1h] => -0.940445 [percent_change_24h] => 2.3706 [percent_change_7d] => -0.93367 [market_cap] => 18961238.215797 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:04.000Z ) ) ) [323] => stdClass Object ( [id] => 2526 [name] => Envion [symbol] => EVN [slug] => envion [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2018-02-15T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => hardware [1] => smart-contracts ) [max_supply] => [circulating_supply] => 127425493.56223 [total_supply] => 127425493.56223 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xd780ae2bf04cd96e577d3d014762f831d97129d0 ) [cmc_rank] => 324 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.147728455678 [volume_24h] => 459.62981509692 [percent_change_1h] => -0.353214 [percent_change_24h] => 3.38124 [percent_change_7d] => 6.29661 [market_cap] => 18824371.377955 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:06.000Z ) ) ) [324] => stdClass Object ( [id] => 2934 [name] => BitKan [symbol] => KAN [slug] => bitkan [num_market_pairs] => 18 [date_added] => 2018-07-30T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => content-creation [1] => services ) [max_supply] => [circulating_supply] => 6372252975.5098 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x1410434b0346f5be678d0fb554e5c7ab620f8f4a ) [cmc_rank] => 325 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00293151450906 [volume_24h] => 954134.64720974 [percent_change_1h] => -0.0878552 [percent_change_24h] => 0.60451 [percent_change_7d] => 0.0367995 [market_cap] => 18680352.053108 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:07.000Z ) ) ) [325] => stdClass Object ( [id] => 2276 [name] => Ignis [symbol] => IGNIS [slug] => ignis [num_market_pairs] => 15 [date_added] => 2017-12-13T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => state-channels [1] => payments [2] => platform ) [max_supply] => 999449694 [circulating_supply] => 761143950 [total_supply] => 999449694 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1320 [name] => Ardor [symbol] => ARDR [slug] => ardor [token_address] => ) [cmc_rank] => 326 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0243874189207 [volume_24h] => 875779.04805849 [percent_change_1h] => 0.212611 [percent_change_24h] => 1.46835 [percent_change_7d] => 2.03381 [market_cap] => 18562336.367606 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:04.000Z ) ) ) [326] => stdClass Object ( [id] => 5548 [name] => Massnet [symbol] => MASS [slug] => massnet [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2020-05-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 206438400 [circulating_supply] => 79550242.437786 [total_supply] => 79550242.437786 [platform] => [cmc_rank] => 327 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.232922210685 [volume_24h] => 1772653.7956499 [percent_change_1h] => -0.568705 [percent_change_24h] => -1.64558 [percent_change_7d] => -15.121 [market_cap] => 18529018.329137 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:13.000Z ) ) ) [327] => stdClass Object ( [id] => 5258 [name] => APIX [symbol] => APIX [slug] => apix [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2020-02-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 204047845.21 [circulating_supply] => 112729291.17732 [total_supply] => 204047845.21 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xf51EBf9a26DbC02B13F8B3a9110dac47a4d62D78 ) [cmc_rank] => 328 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.163362355674 [volume_24h] => 2052800.0657099 [percent_change_1h] => -1.84163 [percent_change_24h] => 0.547585 [percent_change_7d] => -2.14947 [market_cap] => 18415722.560187 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:13.000Z ) ) ) [328] => stdClass Object ( [id] => 3714 [name] => LTO Network [symbol] => LTO [slug] => lto-network [num_market_pairs] => 17 [date_added] => 2019-02-05T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 230687027.82474 [total_supply] => 403394564.52464 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => LTO-BDF ) [cmc_rank] => 329 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0797805779651 [volume_24h] => 2282077.1552026 [percent_change_1h] => 0.0911723 [percent_change_24h] => 7.06272 [percent_change_7d] => 22.6512 [market_cap] => 18404344.408909 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:09.000Z ) ) ) [329] => stdClass Object ( [id] => 5068 [name] => Neutrino Dollar [symbol] => USDN [slug] => neutrino-dollar [num_market_pairs] => 17 [date_added] => 2020-01-30T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 18325733.488775 [total_supply] => 18325733.488775 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1274 [name] => Waves [symbol] => WAVES [slug] => waves [token_address] => DG2xFkPdDwKUoBkzGAhQtLpSGzfXLiCYPEzeKH2Ad24p ) [cmc_rank] => 330 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.997093601542 [volume_24h] => 3126756.6115206 [percent_change_1h] => -0.379651 [percent_change_24h] => -0.212339 [percent_change_7d] => -0.00974617 [market_cap] => 18272471.605222 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:12.000Z ) ) ) [330] => stdClass Object ( [id] => 2930 [name] => Everipedia [symbol] => IQ [slug] => everipedia [num_market_pairs] => 18 [date_added] => 2018-07-13T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => media [1] => content-creation [2] => loyalty ) [max_supply] => [circulating_supply] => 9403138402.047 [total_supply] => 10012415416.985 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1765 [name] => EOS [symbol] => EOS [slug] => eos [token_address] => everipediaiq ) [cmc_rank] => 331 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00193774590607 [volume_24h] => 849931.58398004 [percent_change_1h] => 0.724263 [percent_change_24h] => 1.03051 [percent_change_7d] => -9.92101 [market_cap] => 18220892.942776 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:07.000Z ) ) ) [331] => stdClass Object ( [id] => 2273 [name] => Uquid Coin [symbol] => UQC [slug] => uquid-coin [num_market_pairs] => 33 [date_added] => 2017-12-13T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => asset-management [1] => payments ) [max_supply] => [circulating_supply] => 10000000 [total_supply] => 40000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xd01db73e047855efb414e6202098c4be4cd2423b ) [cmc_rank] => 332 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.81670024215 [volume_24h] => 6623519.5897806 [percent_change_1h] => -0.323172 [percent_change_24h] => 2.5743 [percent_change_7d] => -5.84657 [market_cap] => 18167002.4215 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:05.000Z ) ) ) [332] => stdClass Object ( [id] => 2662 [name] => Haven Protocol [symbol] => XHV [slug] => haven-protocol [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2018-04-23T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 13168000.639 [total_supply] => 13168000.639 [platform] => [cmc_rank] => 333 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.3706610283 [volume_24h] => 1739551.6014087 [percent_change_1h] => -0.854641 [percent_change_24h] => 6.49335 [percent_change_7d] => -15.362 [market_cap] => 18048865.296507 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:06.000Z ) ) ) [333] => stdClass Object ( [id] => 3791 [name] => Jewel [symbol] => JWL [slug] => jewel [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2019-03-13T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => payments [1] => medium-of-exchange ) [max_supply] => [circulating_supply] => 54710245 [total_supply] => 300000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x8275ebf521dc217aa79c88132017a5bcef001dd9 ) [cmc_rank] => 334 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.329872256816 [volume_24h] => 273.92885072862 [percent_change_1h] => -1.70202 [percent_change_24h] => 3.33032 [percent_change_7d] => 1.20682 [market_cap] => 18047391.989106 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:09.000Z ) ) ) [334] => stdClass Object ( [id] => 4038 [name] => MovieBloc [symbol] => MBL [slug] => moviebloc [num_market_pairs] => 18 [date_added] => 2019-06-21T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => media [1] => video [2] => content-creation ) [max_supply] => 30000000000 [circulating_supply] => 8701088066.4975 [total_supply] => 30000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => MBL-2D2 ) [cmc_rank] => 335 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0020668943854 [volume_24h] => 3233921.6615394 [percent_change_1h] => 0.0427244 [percent_change_24h] => -1.31143 [percent_change_7d] => -1.26662 [market_cap] => 17984230.071515 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:10.000Z ) ) ) [335] => stdClass Object ( [id] => 3301 [name] => Invictus Hyperion Fund [symbol] => IHF [slug] => invictus-hyperion-fund [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2018-09-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 119528563.3104 [total_supply] => 121335657.37387 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xaf1250fa68d7decd34fd75de8742bc03b29bd58e ) [cmc_rank] => 336 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.150424461019 [volume_24h] => 2551.1844998414 [percent_change_1h] => 0.81952 [percent_change_24h] => -3.19713 [percent_change_7d] => -3.58315 [market_cap] => 17980019.712342 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:08.000Z ) ) ) [336] => stdClass Object ( [id] => 2620 [name] => Switcheo [symbol] => SWTH [slug] => switcheo [num_market_pairs] => 11 [date_added] => 2018-03-31T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi ) [max_supply] => [circulating_supply] => 740345103.28631 [total_supply] => 983988071.9161 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1376 [name] => Neo [symbol] => NEO [slug] => neo [token_address] => ab38352559b8b203bde5fddfa0b07d8b2525e132 ) [cmc_rank] => 337 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0242669880688 [volume_24h] => 380130.86184702 [percent_change_1h] => -0.926415 [percent_change_24h] => -5.41672 [percent_change_7d] => 3.3036 [market_cap] => 17965945.788243 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:06.000Z ) ) ) [337] => stdClass Object ( [id] => 4200 [name] => ChainX [symbol] => PCX [slug] => chainx [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2019-08-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 21000000 [circulating_supply] => 6181700 [total_supply] => 6181700 [platform] => [cmc_rank] => 338 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 2.88374814825 [volume_24h] => 655706.69827044 [percent_change_1h] => 0.927735 [percent_change_24h] => 12.35 [percent_change_7d] => 22.0072 [market_cap] => 17826465.928037 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:11.000Z ) ) ) [338] => stdClass Object ( [id] => 5428 [name] => Vid [symbol] => VI [slug] => vid [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2020-04-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 888888888 [circulating_supply] => 30192990.913213 [total_supply] => 888888888 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xd321ca7cd7a233483b8cd5a11a89e9337e70df84 ) [cmc_rank] => 339 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.587859768017 [volume_24h] => 951893.5642386 [percent_change_1h] => -2.4752 [percent_change_24h] => -6.84826 [percent_change_7d] => -11.4409 [market_cap] => 17749244.633981 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:13.000Z ) ) ) [339] => stdClass Object ( [id] => 1789 [name] => Populous [symbol] => PPT [slug] => populous [num_market_pairs] => 23 [date_added] => 2017-07-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => logistics ) [max_supply] => 53252246 [circulating_supply] => 53252245.99439 [total_supply] => 53252246 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xd4fa1460f537bb9085d22c7bccb5dd450ef28e3a ) [cmc_rank] => 340 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.332613560086 [volume_24h] => 3619931.7617424 [percent_change_1h] => -0.171425 [percent_change_24h] => -2.29308 [percent_change_7d] => 1.41386 [market_cap] => 17712419.122769 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:03.000Z ) ) ) [340] => stdClass Object ( [id] => 4039 [name] => ARPA Chain [symbol] => ARPA [slug] => arpa-chain [num_market_pairs] => 34 [date_added] => 2019-07-15T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 736623131.57143 [total_supply] => 1460000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xba50933c268f567bdc86e1ac131be072c6b0b71a ) [cmc_rank] => 341 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0238833799586 [volume_24h] => 8044685.682717 [percent_change_1h] => -1.1731 [percent_change_24h] => 5.25692 [percent_change_7d] => 6.7248 [market_cap] => 17593050.137614 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:11.000Z ) ) ) [341] => stdClass Object ( [id] => 5113 [name] => inSure [symbol] => SURE [slug] => insure [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2020-01-07T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 88000000000 [circulating_supply] => 3553964973.7924 [total_supply] => 88000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xb5a4ac5b04e777230ba3381195eff6a60c3934f2 ) [cmc_rank] => 342 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00494757359031 [volume_24h] => 30777.722221071 [percent_change_1h] => -0.506366 [percent_change_24h] => 11.0509 [percent_change_7d] => -21.1313 [market_cap] => 17583503.245222 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:12.000Z ) ) ) [342] => stdClass Object ( [id] => 4970 [name] => Ouroboros [symbol] => OURO [slug] => ouroboros [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2019-12-09T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 31296748.7402 [total_supply] => 77343806.3365 [platform] => [cmc_rank] => 343 [last_updated] => 2020-08-05T04:44:18.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.559732330255 [volume_24h] => 0 [percent_change_1h] => 0 [percent_change_24h] => 2.84217E-14 [percent_change_7d] => 9725.85 [market_cap] => 17517802.101757 [last_updated] => 2020-08-05T04:44:18.000Z ) ) ) [343] => stdClass Object ( [id] => 3376 [name] => Darico Ecosystem Coin [symbol] => DEC [slug] => darcio-ecosystem-coin [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2018-10-11T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 63006341.501908 [total_supply] => 99006341.501908 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x89c6c856a6db3e46107163d0cda7a7ff211bd655 ) [cmc_rank] => 344 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.276734354803 [volume_24h] => 555.12187556037 [percent_change_1h] => -0.529056 [percent_change_24h] => 13.3324 [percent_change_7d] => 7.9444 [market_cap] => 17436019.264028 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:08.000Z ) ) ) [344] => stdClass Object ( [id] => 5313 [name] => CONTRACOIN [symbol] => CTCN [slug] => contracoin [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2020-03-13T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 100000000 [circulating_supply] => 17835607.5 [total_supply] => 100000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xfd6c31bb6f05fc8db64f4b740ab758605c271fd8 ) [cmc_rank] => 345 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.976854502487 [volume_24h] => 18754.138040648 [percent_change_1h] => 0.814364 [percent_change_24h] => 2.03678 [percent_change_7d] => 5.47701 [market_cap] => 17422793.490966 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:13.000Z ) ) ) [345] => stdClass Object ( [id] => 2896 [name] => Mainframe [symbol] => MFT [slug] => mainframe [num_market_pairs] => 18 [date_added] => 2018-07-05T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => smart-contracts [2] => content-creation ) [max_supply] => [circulating_supply] => 9361564163.5734 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xdf2c7238198ad8b389666574f2d8bc411a4b7428 ) [cmc_rank] => 346 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00184534457523 [volume_24h] => 1957822.0397867 [percent_change_1h] => 0.268711 [percent_change_24h] => -2.02887 [percent_change_7d] => -1.25677 [market_cap] => 17275311.644918 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:07.000Z ) ) ) [346] => stdClass Object ( [id] => 1785 [name] => Gas [symbol] => GAS [slug] => gas [num_market_pairs] => 56 [date_added] => 2017-07-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => smart-contracts [1] => payments [2] => medium-of-exchange ) [max_supply] => 100000000 [circulating_supply] => 10128375.105773 [total_supply] => 17190378 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1376 [name] => Neo [symbol] => NEO [slug] => neo [token_address] => 602c79718b16e442de58778e148d0b1084e3b2dffd5de6b7b16cee7969282de7 ) [cmc_rank] => 347 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.69731317468 [volume_24h] => 13677854.322769 [percent_change_1h] => -0.56835 [percent_change_24h] => -1.7942 [percent_change_7d] => 0.411339 [market_cap] => 17191024.505129 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:03.000Z ) ) ) [347] => stdClass Object ( [id] => 2868 [name] => Constellation [symbol] => DAG [slug] => constellation [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2018-06-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => payments [1] => platform [2] => smart-contracts [3] => dag ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1266911931.0441 [total_supply] => 3711998690.36 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xa8258abc8f2811dd48eccd209db68f25e3e34667 ) [cmc_rank] => 348 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0135164269785 [volume_24h] => 462501.5042589 [percent_change_1h] => 4.76713 [percent_change_24h] => 14.7246 [percent_change_7d] => 8.08942 [market_cap] => 17124122.604148 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:07.000Z ) ) ) [348] => stdClass Object ( [id] => 5748 [name] => Meta [symbol] => MTA [slug] => meta [num_market_pairs] => 24 [date_added] => 2020-06-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi ) [max_supply] => [circulating_supply] => 3422050.52586 [total_supply] => 100000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xa3BeD4E1c75D00fa6f4E5E6922DB7261B5E9AcD2 ) [cmc_rank] => 349 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 4.9693878513 [volume_24h] => 3685596.7022186 [percent_change_1h] => 0.23048 [percent_change_24h] => -0.898742 [percent_change_7d] => -19.3002 [market_cap] => 17005496.309743 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:14.000Z ) ) ) [349] => stdClass Object ( [id] => 5186 [name] => ExtStock Token [symbol] => XT [slug] => extstock-token [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2020-01-29T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 601588625 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xef65887a05415bf6316204b5ffb350d4d1a19bba ) [cmc_rank] => 350 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0282192486833 [volume_24h] => 0 [percent_change_1h] => 0 [percent_change_24h] => 8.52651E-14 [percent_change_7d] => -2.13163E-13 [market_cap] => 16976379.01392 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:12.000Z ) ) ) [350] => stdClass Object ( [id] => 5087 [name] => CRYPTOBUCKS [symbol] => CBUCKS [slug] => cryptobucks [num_market_pairs] => 10 [date_added] => 2020-01-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 10000000000 [circulating_supply] => 3932014866.54 [total_supply] => 8534139361.3 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x0d2BB9D68dD4451A09ec94C05E20Bd395022bd8e ) [cmc_rank] => 351 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00426648879399 [volume_24h] => 285.81590168183 [percent_change_1h] => -0.0215117 [percent_change_24h] => -3.83439 [percent_change_7d] => -2.86939 [market_cap] => 16775897.365895 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:12.000Z ) ) ) [351] => stdClass Object ( [id] => 1298 [name] => LBRY Credits [symbol] => LBC [slug] => library-credit [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2016-07-07T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable [1] => content-creation [2] => marketplace ) [max_supply] => 1083202000 [circulating_supply] => 450711444.23609 [total_supply] => 681288892 [platform] => [cmc_rank] => 352 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0368630690669 [volume_24h] => 1711928.2486888 [percent_change_1h] => 0.0722573 [percent_change_24h] => 3.957 [percent_change_7d] => 3.54049 [market_cap] => 16614607.098117 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:02.000Z ) ) ) [352] => stdClass Object ( [id] => 258 [name] => Groestlcoin [symbol] => GRS [slug] => groestlcoin [num_market_pairs] => 29 [date_added] => 2014-04-11T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => groestl [1] => pow [2] => mineable [3] => medium-of-exchange ) [max_supply] => 105000000 [circulating_supply] => 75619433.887366 [total_supply] => 75619433.887366 [platform] => [cmc_rank] => 353 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:01.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.218816961074 [volume_24h] => 3344342.1245251 [percent_change_1h] => 0.81105 [percent_change_24h] => 3.82532 [percent_change_7d] => 5.36957 [market_cap] => 16546814.72137 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:01.000Z ) ) ) [353] => stdClass Object ( [id] => 2021 [name] => RChain [symbol] => REV [slug] => rchain [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2017-10-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => smart-contracts [2] => distributed-computing ) [max_supply] => [circulating_supply] => 482890385.83479 [total_supply] => 870663574 [platform] => [cmc_rank] => 354 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0341225033355 [volume_24h] => 250004.71249537 [percent_change_1h] => -1.2766 [percent_change_24h] => -10.9997 [percent_change_7d] => -18.4894 [market_cap] => 16477428.801329 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:03.000Z ) ) ) [354] => stdClass Object ( [id] => 3657 [name] => Lambda [symbol] => LAMB [slug] => lambda [num_market_pairs] => 44 [date_added] => 2019-01-02T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => distributed-computing [1] => ai-big-data [2] => platform ) [max_supply] => 10000000000 [circulating_supply] => 782982234.53205 [total_supply] => 6000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => LAMB-46C ) [cmc_rank] => 355 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.020942222186 [volume_24h] => 17611190.055619 [percent_change_1h] => -0.373839 [percent_change_24h] => 12.5032 [percent_change_7d] => 15.5406 [market_cap] => 16397387.923261 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:09.000Z ) ) ) [355] => stdClass Object ( [id] => 5471 [name] => GHOST [symbol] => GHOST [slug] => ghost [num_market_pairs] => 12 [date_added] => 2020-05-26T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 55000000 [circulating_supply] => 13573415 [total_supply] => 13573415 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x4c327471c44b2dacd6e90525f9d629bd2e4f662c ) [cmc_rank] => 356 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.20389748302 [volume_24h] => 654058.2749392 [percent_change_1h] => 0.355079 [percent_change_24h] => -2.13065 [percent_change_7d] => 7.12644 [market_cap] => 16341000.154486 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:13.000Z ) ) ) [356] => stdClass Object ( [id] => 4748 [name] => Dimension Chain [symbol] => EON [slug] => dimension-chain [num_market_pairs] => 1 [date_added] => 2019-10-04T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform ) [max_supply] => [circulating_supply] => 244783561 [total_supply] => 2000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x4cb10f4df4bf4f64d4797d00d468181ef731be9a ) [cmc_rank] => 357 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0667552605468 [volume_24h] => 87539.601127826 [percent_change_1h] => 4.07918 [percent_change_24h] => -0.986797 [percent_change_7d] => 0.113243 [market_cap] => 16340590.392129 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:11.000Z ) ) ) [357] => stdClass Object ( [id] => 5328 [name] => WOM Protocol [symbol] => WOM [slug] => wom-protocol [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2020-03-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 1000000000 [circulating_supply] => 100007450 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xa982b2e19e90b2d9f7948e9c1b65d119f1ce88d6 ) [cmc_rank] => 358 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.160588619851 [volume_24h] => 2984122.2769094 [percent_change_1h] => 0.385661 [percent_change_24h] => 2.07272 [percent_change_7d] => -13.0026 [market_cap] => 16060058.370318 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:13.000Z ) ) ) [358] => stdClass Object ( [id] => 5007 [name] => TROY [symbol] => TROY [slug] => troy [num_market_pairs] => 12 [date_added] => 2019-12-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 2390000000 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => TROY-9B8 ) [cmc_rank] => 359 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00671225561387 [volume_24h] => 5781365.9320387 [percent_change_1h] => -0.754918 [percent_change_24h] => 2.73645 [percent_change_7d] => 3.19957 [market_cap] => 16042290.917149 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:12.000Z ) ) ) [359] => stdClass Object ( [id] => 2212 [name] => Quantstamp [symbol] => QSP [slug] => quantstamp [num_market_pairs] => 10 [date_added] => 2017-11-21T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => smart-contracts [1] => cybersecurity ) [max_supply] => [circulating_supply] => 617314170.81855 [total_supply] => 976442388.321 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x99ea4db9ee77acd40b119bd1dc4e33e1c070b80d ) [cmc_rank] => 360 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0259145350809 [volume_24h] => 360075.38900745 [percent_change_1h] => -0.511146 [percent_change_24h] => 1.39242 [percent_change_7d] => 7.99742 [market_cap] => 15997409.735614 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:04.000Z ) ) ) [360] => stdClass Object ( [id] => 3667 [name] => Atomic Wallet Coin [symbol] => AWC [slug] => atomic-wallet-coin [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2019-01-04T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 10603658.692008 [total_supply] => 100000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xad22f63404f7305e4713ccbd4f296f34770513f4 ) [cmc_rank] => 361 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.50788850181 [volume_24h] => 146038.58025496 [percent_change_1h] => 0.374726 [percent_change_24h] => 1.15059 [percent_change_7d] => 6.62357 [market_cap] => 15989135.018796 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:09.000Z ) ) ) [361] => stdClass Object ( [id] => 99 [name] => Vertcoin [symbol] => VTC [slug] => vertcoin [num_market_pairs] => 10 [date_added] => 2014-01-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => privacy [1] => pow [2] => medium-of-exchange [3] => mineable [4] => payments [5] => lyra2re ) [max_supply] => 84000000 [circulating_supply] => 55949072 [total_supply] => 55949072 [platform] => [cmc_rank] => 362 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:01.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.283557820988 [volume_24h] => 661728.22005376 [percent_change_1h] => 0.452994 [percent_change_24h] => -1.20589 [percent_change_7d] => -3.09501 [market_cap] => 15864796.942621 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:01.000Z ) ) ) [362] => stdClass Object ( [id] => 3977 [name] => Sport and Leisure [symbol] => SNL [slug] => sport-and-leisure [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2019-05-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => marketplace ) [max_supply] => [circulating_supply] => 674670124.83471 [total_supply] => 963252000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xa806b3fed6891136940cf81c4085661500aa2709 ) [cmc_rank] => 363 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0235035631347 [volume_24h] => 1124550.2270753 [percent_change_1h] => -0.521947 [percent_change_24h] => 0.260142 [percent_change_7d] => -2.79391 [market_cap] => 15857151.874148 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:10.000Z ) ) ) [363] => stdClass Object ( [id] => 4036 [name] => Contentos [symbol] => COS [slug] => contentos [num_market_pairs] => 16 [date_added] => 2019-06-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => media ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1924733148.8681 [total_supply] => 13500000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => COS-2E4 ) [cmc_rank] => 364 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00818647628428 [volume_24h] => 2601082.1753618 [percent_change_1h] => -0.0952228 [percent_change_24h] => 0.110545 [percent_change_7d] => -6.71454 [market_cap] => 15756782.276776 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:10.000Z ) ) ) [364] => stdClass Object ( [id] => 3458 [name] => ZBG Token [symbol] => ZT [slug] => zbg-token [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2018-10-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 284448925.25 [total_supply] => 500000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xfe39e6a32acd2af7955cb3d406ba2b55c901f247 ) [cmc_rank] => 365 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0542135496341 [volume_24h] => 2014564.4262732 [percent_change_1h] => 0.135654 [percent_change_24h] => 2.79183 [percent_change_7d] => 3.52177 [market_cap] => 15420985.927407 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:08.000Z ) ) ) [365] => stdClass Object ( [id] => 789 [name] => Nexus [symbol] => NXS [slug] => nexus [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2015-01-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => hybrid-pow-npos [2] => staking [3] => mineable ) [max_supply] => 78000000 [circulating_supply] => 64671957.142437 [total_supply] => 64671957.142437 [platform] => [cmc_rank] => 366 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:01.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.238092011341 [volume_24h] => 128071.65025722 [percent_change_1h] => -0.022464 [percent_change_24h] => 0.0321786 [percent_change_7d] => 0.271222 [market_cap] => 15397876.353402 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:01.000Z ) ) ) [366] => stdClass Object ( [id] => 2840 [name] => QuarkChain [symbol] => QKC [slug] => quarkchain [num_market_pairs] => 33 [date_added] => 2018-06-04T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => payments [1] => marketplace ) [max_supply] => 10000000000 [circulating_supply] => 2146146299.5836 [total_supply] => 5226747032.04 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xea26c4ac16d4a5a106820bc8aee85fd0b7b2b664 ) [cmc_rank] => 367 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00715982076438 [volume_24h] => 2967990.0548874 [percent_change_1h] => 0.145217 [percent_change_24h] => 0.623669 [percent_change_7d] => -3.28192 [market_cap] => 15366022.839156 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:07.000Z ) ) ) [367] => stdClass Object ( [id] => 2213 [name] => QASH [symbol] => QASH [slug] => qash [num_market_pairs] => 24 [date_added] => 2017-11-21T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => payments [1] => discount-token [2] => marketplace ) [max_supply] => [circulating_supply] => 350000000 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x618e75ac90b12c6049ba3b27f5d5f8651b0037f6 ) [cmc_rank] => 368 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0437892252695 [volume_24h] => 178438.73207516 [percent_change_1h] => 1.28605 [percent_change_24h] => 0.751236 [percent_change_7d] => 0.840835 [market_cap] => 15326228.844325 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:04.000Z ) ) ) [368] => stdClass Object ( [id] => 3754 [name] => EveryCoin [symbol] => EVY [slug] => everycoin [num_market_pairs] => 15 [date_added] => 2019-02-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 9380000000 [total_supply] => 88800000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xeed3ae7b0f8b5b9bb8c035a9941382b1822671cd ) [cmc_rank] => 369 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00162985702465 [volume_24h] => 2295362.5001397 [percent_change_1h] => -1.43146 [percent_change_24h] => -2.53466 [percent_change_7d] => 9.65151 [market_cap] => 15288058.891217 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:09.000Z ) ) ) [369] => stdClass Object ( [id] => 4006 [name] => Standard Tokenization Protocol [symbol] => STPT [slug] => standard-tokenization-protocol [num_market_pairs] => 16 [date_added] => 2019-06-12T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => payments ) [max_supply] => [circulating_supply] => 807044894.02707 [total_supply] => 1942420283.0271 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xde7d85157d9714eadf595045cc12ca4a5f3e2adb ) [cmc_rank] => 370 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0186220859972 [volume_24h] => 5494268.1545813 [percent_change_1h] => -0.605965 [percent_change_24h] => 9.33231 [percent_change_7d] => 13.6823 [market_cap] => 15028859.420173 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:10.000Z ) ) ) [370] => stdClass Object ( [id] => 1703 [name] => Metaverse ETP [symbol] => ETP [slug] => metaverse [num_market_pairs] => 18 [date_added] => 2017-06-05T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => smart-contracts [1] => asset-management [2] => mineable ) [max_supply] => 100000000 [circulating_supply] => 78698190.051964 [total_supply] => 78698294.616264 [platform] => [cmc_rank] => 371 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.190696594835 [volume_24h] => 1830074.8191071 [percent_change_1h] => -3.77067 [percent_change_24h] => -3.91019 [percent_change_7d] => -4.77874 [market_cap] => 15007476.862587 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:03.000Z ) ) ) [371] => stdClass Object ( [id] => 5325 [name] => BIKI [symbol] => BIKI [slug] => biki [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2020-03-16T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 1000000000 [circulating_supply] => 314898067.9 [total_supply] => 543998079.9 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x70debcdab2ef20be3d1dbff6a845e9ccb6e46930 ) [cmc_rank] => 372 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0473037768144 [volume_24h] => 1423853.3790536 [percent_change_1h] => -0.577091 [percent_change_24h] => -1.57172 [percent_change_7d] => -0.955553 [market_cap] => 14895867.923227 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:13.000Z ) ) ) [372] => stdClass Object ( [id] => 67 [name] => Unobtanium [symbol] => UNO [slug] => unobtanium [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2013-12-21T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => medium-of-exchange [1] => mineable [2] => sha-256 [3] => payments [4] => pow ) [max_supply] => [circulating_supply] => 202530.08151896 [total_supply] => 202530.08151896 [platform] => [cmc_rank] => 373 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:01.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 73.13419967 [volume_24h] => 1363.097594133 [percent_change_1h] => -0.196982 [percent_change_24h] => 5.91775 [percent_change_7d] => 5.45647 [market_cap] => 14811875.420989 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:01.000Z ) ) ) [373] => stdClass Object ( [id] => 2992 [name] => Apollo Currency [symbol] => APL [slug] => apollo-currency [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2018-07-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => payments [1] => medium-of-exchange ) [max_supply] => [circulating_supply] => 14685096531 [total_supply] => 21165096531 [platform] => [cmc_rank] => 374 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00100592179893 [volume_24h] => 753899.81524111 [percent_change_1h] => 9.99524 [percent_change_24h] => 10.3983 [percent_change_7d] => -5.80045 [market_cap] => 14772058.719924 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:08.000Z ) ) ) [374] => stdClass Object ( [id] => 3404 [name] => Wixlar [symbol] => WIX [slug] => wixlar [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2018-10-05T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => payments [1] => medium-of-exchange ) [max_supply] => [circulating_supply] => 2391707646.94 [total_supply] => 5330000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x7ba19b7f7d106a9a1e0985397b94f38eee0b555e ) [cmc_rank] => 375 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00615442896102 [volume_24h] => 10153.804318266 [percent_change_1h] => -0.490669 [percent_change_24h] => 375.397 [percent_change_7d] => 21.3225 [market_cap] => 14719594.808621 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:08.000Z ) ) ) [375] => stdClass Object ( [id] => 1087 [name] => Factom [symbol] => FCT [slug] => factom [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2015-10-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => enterprise-solutions [1] => services [2] => data-provenance ) [max_supply] => [circulating_supply] => 9272273.1030331 [total_supply] => 9272273.1030331 [platform] => [cmc_rank] => 376 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.58567805957 [volume_24h] => 302131.20398133 [percent_change_1h] => -0.694696 [percent_change_24h] => 2.34849 [percent_change_7d] => 6.05713 [market_cap] => 14702840.021821 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:02.000Z ) ) ) [376] => stdClass Object ( [id] => 2780 [name] => NKN [symbol] => NKN [slug] => nkn [num_market_pairs] => 23 [date_added] => 2018-05-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => distributed-computing [1] => platform [2] => mineable ) [max_supply] => 1000000000 [circulating_supply] => 583666666 [total_supply] => 700000000 [platform] => [cmc_rank] => 377 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0249141842085 [volume_24h] => 2230769.4886846 [percent_change_1h] => 0.18773 [percent_change_24h] => 5.43591 [percent_change_7d] => 4.29111 [market_cap] => 14541578.833085 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:07.000Z ) ) ) [377] => stdClass Object ( [id] => 2918 [name] => Bit-Z Token [symbol] => BZ [slug] => bit-z-token [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2018-07-11T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => marketplace [1] => payments [2] => discount-token ) [max_supply] => [circulating_supply] => 128232001.7 [total_supply] => 677699077 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x4375e7ad8a01b8ec3ed041399f62d9cd120e0063 ) [cmc_rank] => 378 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.113168012734 [volume_24h] => 6833034.880233 [percent_change_1h] => -0.241136 [percent_change_24h] => 0.480409 [percent_change_7d] => 4.05818 [market_cap] => 14511760.801292 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:07.000Z ) ) ) [378] => stdClass Object ( [id] => 2161 [name] => Raiden Network Token [symbol] => RDN [slug] => raiden-network-token [num_market_pairs] => 16 [date_added] => 2017-11-08T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => state-channels [1] => platform ) [max_supply] => [circulating_supply] => 50910504.100427 [total_supply] => 100000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x255aa6df07540cb5d3d297f0d0d4d84cb52bc8e6 ) [cmc_rank] => 379 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.283156892659 [volume_24h] => 1842328.8251898 [percent_change_1h] => -0.719907 [percent_change_24h] => -2.25671 [percent_change_7d] => -4.45611 [market_cap] => 14415660.14478 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:04.000Z ) ) ) [379] => stdClass Object ( [id] => 1706 [name] => Aidos Kuneen [symbol] => ADK [slug] => aidos-kuneen [num_market_pairs] => 21 [date_added] => 2017-06-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 25000000 [total_supply] => 25000000 [platform] => [cmc_rank] => 380 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.573832977297 [volume_24h] => 2127012.710798 [percent_change_1h] => 1.07046 [percent_change_24h] => 8.40447 [percent_change_7d] => 9.32126 [market_cap] => 14345824.432425 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:02.000Z ) ) ) [380] => stdClass Object ( [id] => 4189 [name] => Ultra [symbol] => UOS [slug] => ultra [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2019-07-30T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => payments [1] => gaming [2] => platform ) [max_supply] => [circulating_supply] => 275506228.2471 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xd13c7342e1ef687c5ad21b27c2b65d772cab5c8c ) [cmc_rank] => 381 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0520122850978 [volume_24h] => 229305.31225396 [percent_change_1h] => -0.863429 [percent_change_24h] => -4.27055 [percent_change_7d] => 14.1047 [market_cap] => 14329708.489808 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:11.000Z ) ) ) [381] => stdClass Object ( [id] => 1500 [name] => Wings [symbol] => WINGS [slug] => wings [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2017-01-08T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => crowdfunding [1] => asset-management ) [max_supply] => [circulating_supply] => 97259638.118284 [total_supply] => 100000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x667088b212ce3d06a1b553a7221E1fD19000d9aF ) [cmc_rank] => 382 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.146247892466 [volume_24h] => 945333.956697 [percent_change_1h] => -0.198196 [percent_change_24h] => 4.57499 [percent_change_7d] => -7.45067 [market_cap] => 14224017.096805 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:02.000Z ) ) ) [382] => stdClass Object ( [id] => 3507 [name] => MicroBitcoin [symbol] => MBC [slug] => microbitcoin [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2018-10-26T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => medium-of-exchange [1] => mineable ) [max_supply] => 210000000000 [circulating_supply] => 188777000000 [total_supply] => 188777000000 [platform] => [cmc_rank] => 383 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 7.51453123478E-5 [volume_24h] => 326.39615188783 [percent_change_1h] => -0.529056 [percent_change_24h] => -6.91629 [percent_change_7d] => -4.17961 [market_cap] => 14185706.629081 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:08.000Z ) ) ) [383] => stdClass Object ( [id] => 3020 [name] => BHPCoin [symbol] => BHP [slug] => bhp-coin [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2018-08-03T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => e-commerce ) [max_supply] => 100000000 [circulating_supply] => 20177578.18 [total_supply] => 52881277.67 [platform] => [cmc_rank] => 384 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.697247191249 [volume_24h] => 5412214.5980746 [percent_change_1h] => 0.123024 [percent_change_24h] => -0.659475 [percent_change_7d] => 1.30867 [market_cap] => 14068759.712212 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:07.000Z ) ) ) [384] => stdClass Object ( [id] => 1803 [name] => PeepCoin [symbol] => PCN [slug] => peepcoin [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2017-07-11T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 126376261899.25 [total_supply] => 165576261899.25 [platform] => [cmc_rank] => 385 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.000110980027646 [volume_24h] => 0 [percent_change_1h] => 0 [percent_change_24h] => -7.10543E-14 [percent_change_7d] => -1.27898E-13 [market_cap] => 14025241.039377 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:03.000Z ) ) ) [385] => stdClass Object ( [id] => 3418 [name] => Metadium [symbol] => META [slug] => metadium [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2018-10-09T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => identity [1] => platform ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1245430303.86 [total_supply] => 2000000000 [platform] => [cmc_rank] => 386 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0112167760855 [volume_24h] => 12061640.257787 [percent_change_1h] => 2.53021 [percent_change_24h] => 14.9645 [percent_change_7d] => 36.7486 [market_cap] => 13969712.848494 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:08.000Z ) ) ) [386] => stdClass Object ( [id] => 3260 [name] => AMO Coin [symbol] => AMO [slug] => amo-coin [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2018-09-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 18085793254.277 [total_supply] => 19679012761.81 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x38c87aa89b2b8cd9b95b736e1fa7b612ea972169 ) [cmc_rank] => 387 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.000770147935109 [volume_24h] => 494255.55760557 [percent_change_1h] => -0.539288 [percent_change_24h] => 0.756128 [percent_change_7d] => -11.7553 [market_cap] => 13928736.32959 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:08.000Z ) ) ) [387] => stdClass Object ( [id] => 66 [name] => Nxt [symbol] => NXT [slug] => nxt [num_market_pairs] => 17 [date_added] => 2013-12-04T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => hybrid-pos-lpos [1] => platform [2] => state-channels [3] => pos [4] => enterprise-solutions ) [max_supply] => 1000000000 [circulating_supply] => 998999941.50769 [total_supply] => 998999941.50769 [platform] => [cmc_rank] => 388 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:01.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0137997024098 [volume_24h] => 1152586.2382719 [percent_change_1h] => 0.236622 [percent_change_24h] => 12.4191 [percent_change_7d] => 16.6017 [market_cap] => 13785901.900214 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:01.000Z ) ) ) [388] => stdClass Object ( [id] => 1853 [name] => OAX [symbol] => OAX [slug] => oax [num_market_pairs] => 10 [date_added] => 2017-07-31T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => marketplace ) [max_supply] => [circulating_supply] => 74315999.976843 [total_supply] => 100000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x701c244b988a513c945973defa05de933b23fe1d ) [cmc_rank] => 389 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.183912234109 [volume_24h] => 6060095.6702275 [percent_change_1h] => 3.04754 [percent_change_24h] => 24.0792 [percent_change_7d] => 66.7621 [market_cap] => 13667621.585786 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:03.000Z ) ) ) [389] => stdClass Object ( [id] => 3733 [name] => S4FE [symbol] => S4F [slug] => s4fe [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2019-02-07T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 895310762 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xaec7d1069e3a914a3eb50f0bfb1796751f2ce48a ) [cmc_rank] => 390 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.015244128825 [volume_24h] => 120517.03747954 [percent_change_1h] => 8.70782 [percent_change_24h] => 49.3839 [percent_change_7d] => 147.683 [market_cap] => 13648232.594337 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:09.000Z ) ) ) [390] => stdClass Object ( [id] => 3698 [name] => Observer [symbol] => OBSR [slug] => observer [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2019-01-15T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => [circulating_supply] => 2296573616 [total_supply] => 15000000000 [platform] => [cmc_rank] => 391 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00590485573081 [volume_24h] => 4773619.4880852 [percent_change_1h] => 0.485216 [percent_change_24h] => 20.1977 [percent_change_7d] => 89.0576 [market_cap] => 13560935.877665 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:09.000Z ) ) ) [391] => stdClass Object ( [id] => 3617 [name] => ILCoin [symbol] => ILC [slug] => ilcoin [num_market_pairs] => 32 [date_added] => 2018-11-26T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable [1] => filesharing [2] => medium-of-exchange [3] => quantum-resistant ) [max_supply] => 2500000000 [circulating_supply] => 541452487.37089 [total_supply] => 1495148907.4355 [platform] => [cmc_rank] => 392 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0249325388987 [volume_24h] => 541634.16390249 [percent_change_1h] => -1.66471 [percent_change_24h] => -2.39453 [percent_change_7d] => -10.7873 [market_cap] => 13499785.203173 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:09.000Z ) ) ) [392] => stdClass Object ( [id] => 2090 [name] => LATOKEN [symbol] => LA [slug] => latoken [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2017-10-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => marketplace [1] => payments [2] => centralized-exchange ) [max_supply] => 1000000000 [circulating_supply] => 380104462 [total_supply] => 400000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xe50365f5d679cb98a1dd62d6f6e58e59321bcddf ) [cmc_rank] => 393 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0352396799532 [volume_24h] => 282562.35699678 [percent_change_1h] => 0.00916783 [percent_change_24h] => -0.0161759 [percent_change_7d] => 17.3445 [market_cap] => 13394759.589663 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:04.000Z ) ) ) [393] => stdClass Object ( [id] => 3683 [name] => AEN Smart Token [symbol] => AENS [slug] => aen-smart-token [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2019-01-09T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 4000000000 [circulating_supply] => 699015535.53898 [total_supply] => 4000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xD38dE88687172BDE440755b5237987e4A87c23A7 ) [cmc_rank] => 394 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0191471270346 [volume_24h] => 95.374174259525 [percent_change_1h] => -3.9347 [percent_change_24h] => 1.5773 [percent_change_7d] => 20.7619 [market_cap] => 13384139.258124 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:09.000Z ) ) ) [394] => stdClass Object ( [id] => 3935 [name] => Sparkpoint [symbol] => SRK [slug] => sparkpoint [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2019-05-14T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 6757089266.6725 [total_supply] => 14421653252 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x0488401c3f535193fa8df029d9ffe615a06e74e6 ) [cmc_rank] => 395 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00197137975125 [volume_24h] => 1799413.5481726 [percent_change_1h] => -11.7733 [percent_change_24h] => -13.1342 [percent_change_7d] => 299.745 [market_cap] => 13320788.957707 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:10.000Z ) ) ) [395] => stdClass Object ( [id] => 3871 [name] => Newton [symbol] => NEW [slug] => newton [num_market_pairs] => 12 [date_added] => 2019-04-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable [1] => enterprise-solutions [2] => marketplace ) [max_supply] => 98823661261.46 [circulating_supply] => 20571994592.46 [total_supply] => 98823661261.46 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => NEW-09E ) [cmc_rank] => 396 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.000646266020566 [volume_24h] => 758865.76317135 [percent_change_1h] => -0.0790518 [percent_change_24h] => 0.913404 [percent_change_7d] => -2.38633 [market_cap] => 13294981.080374 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:09.000Z ) ) ) [396] => stdClass Object ( [id] => 4490 [name] => Emirex Token [symbol] => EMRX [slug] => emirex-token [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2019-09-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 24786512 [total_supply] => 500000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xbdbC2a5B32F3a5141ACd18C39883066E4daB9774 ) [cmc_rank] => 397 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.53577903458 [volume_24h] => 30554.703142307 [percent_change_1h] => -0.343329 [percent_change_24h] => 2.93941 [percent_change_7d] => 8.19559 [market_cap] => 13280093.469966 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:11.000Z ) ) ) [397] => stdClass Object ( [id] => 3840 [name] => 1irstcoin [symbol] => FST [slug] => 1irstcoin [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2019-04-08T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => services ) [max_supply] => [circulating_supply] => 35769713.86945 [total_supply] => 100000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x310c93dfc1c5e34cdf51678103f63c41762089cd ) [cmc_rank] => 398 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.365750133493 [volume_24h] => 22684.661210501 [percent_change_1h] => -0.274677 [percent_change_24h] => -1.49698 [percent_change_7d] => 12.1671 [market_cap] => 13082777.622758 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:10.000Z ) ) ) [398] => stdClass Object ( [id] => 1229 [name] => DigixDAO [symbol] => DGD [slug] => digixdao [num_market_pairs] => 15 [date_added] => 2016-04-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => stablecoin-asset-backed [1] => platform ) [max_supply] => [circulating_supply] => 168608.08177643 [total_supply] => 168608.08177643 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xe0b7927c4af23765cb51314a0e0521a9645f0e2a ) [cmc_rank] => 399 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 77.004080588 [volume_24h] => 109342.7309981 [percent_change_1h] => 0.0237538 [percent_change_24h] => 0.42365 [percent_change_7d] => 27.2017 [market_cap] => 12983510.316901 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:02.000Z ) ) ) [399] => stdClass Object ( [id] => 1993 [name] => Kin [symbol] => KIN [slug] => kin [num_market_pairs] => 24 [date_added] => 2017-09-27T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => content-creation [1] => media [2] => smart-contracts ) [max_supply] => 10000000000000 [circulating_supply] => 1518114145968 [total_supply] => 10000000000000 [platform] => [cmc_rank] => 400 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 8.52751152997E-6 [volume_24h] => 151546.48840789 [percent_change_1h] => -1.13888 [percent_change_24h] => -2.25286 [percent_change_7d] => -1.65784 [market_cap] => 12945735.883553 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:03.000Z ) ) ) [400] => stdClass Object ( [id] => 1008 [name] => Capricoin+ [symbol] => CPS [slug] => capricoin [num_market_pairs] => 1 [date_added] => 2015-07-23T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => x11 [1] => hybrid-pow-pos ) [max_supply] => 1000000000 [circulating_supply] => 222863719.93813 [total_supply] => 291230798.15083 [platform] => [cmc_rank] => 401 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:01.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0580612630876 [volume_24h] => 947.0935816465 [percent_change_1h] => 7.92106 [percent_change_24h] => 12.9305 [percent_change_7d] => -5.45637 [market_cap] => 12939749.076009 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:01.000Z ) ) ) [401] => stdClass Object ( [id] => 5821 [name] => Aleph.im [symbol] => ALEPH [slug] => aleph-im [num_market_pairs] => 15 [date_added] => 2020-07-08T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 40866514.466913 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 2092 [name] => NULS [symbol] => NULS [slug] => nuls [token_address] => 0xc0134b5b924c2fca106efb33c45446c466fbe03e ) [cmc_rank] => 402 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.315773826519 [volume_24h] => 859573.8641188 [percent_change_1h] => -0.333082 [percent_change_24h] => -9.02514 [percent_change_7d] => -29.6434 [market_cap] => 12904575.649711 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:14.000Z ) ) ) [402] => stdClass Object ( [id] => 2306 [name] => Bread [symbol] => BRD [slug] => bread [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2017-12-24T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => wallet [1] => services ) [max_supply] => [circulating_supply] => 88733977.693005 [total_supply] => 88862718 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x558ec3152e2eb2174905cd19aea4e34a23de9ad6 ) [cmc_rank] => 403 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.144738299342 [volume_24h] => 633627.43092735 [percent_change_1h] => 0.0531444 [percent_change_24h] => 0.760798 [percent_change_7d] => 8.90298 [market_cap] => 12843205.025136 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:05.000Z ) ) ) [403] => stdClass Object ( [id] => 3866 [name] => CONUN [symbol] => CON [slug] => conun [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2019-04-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 2845397240 [total_supply] => 5000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x4Dd672e77c795844fe3A464eF8eF0FAAe617C8fB ) [cmc_rank] => 404 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00449978488093 [volume_24h] => 1184142.3259823 [percent_change_1h] => -0.287265 [percent_change_24h] => 3.25262 [percent_change_7d] => -5.51881 [market_cap] => 12803675.480792 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:09.000Z ) ) ) [404] => stdClass Object ( [id] => 4300 [name] => VideoCoin [symbol] => VID [slug] => videocoin [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2019-08-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => media [1] => video [2] => content-creation ) [max_supply] => [circulating_supply] => 114641632.5786 [total_supply] => 265000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x2c9023bbc572ff8dc1228c7858a280046ea8c9e5 ) [cmc_rank] => 405 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.11103831131 [volume_24h] => 433405.77179801 [percent_change_1h] => -0.239538 [percent_change_24h] => 0.545453 [percent_change_7d] => -7.14352 [market_cap] => 12729613.287349 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:11.000Z ) ) ) [405] => stdClass Object ( [id] => 1711 [name] => Electra [symbol] => ECA [slug] => electra [num_market_pairs] => 13 [date_added] => 2017-06-09T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable [1] => payments [2] => medium-of-exchange ) [max_supply] => [circulating_supply] => 28695012639.443 [total_supply] => 29562169192.443 [platform] => [cmc_rank] => 406 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.000439952069217 [volume_24h] => 17903.034682574 [percent_change_1h] => -1.78293 [percent_change_24h] => -0.619516 [percent_change_7d] => 6.73192 [market_cap] => 12624430.186931 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:03.000Z ) ) ) [406] => stdClass Object ( [id] => 2381 [name] => Spectre.ai Dividend Token [symbol] => SXDT [slug] => spectre-dividend [num_market_pairs] => 1 [date_added] => 2018-01-12T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => smart-contracts [1] => centralized-exchange [2] => marketplace ) [max_supply] => [circulating_supply] => 82073518.624388 [total_supply] => 140270691.24878 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x12b306fa98f4cbb8d4457fdff3a0a0a56f07ccdf ) [cmc_rank] => 407 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.151225505098 [volume_24h] => 0 [percent_change_1h] => 0 [percent_change_24h] => 0.191118 [percent_change_7d] => 8.76258 [market_cap] => 12411609.309143 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:05.000Z ) ) ) [407] => stdClass Object ( [id] => 5626 [name] => King DAG [symbol] => KDAG [slug] => king-dag [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2020-05-26T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 1000000000 [circulating_supply] => 49001545 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x95e40e065afb3059dcabe4aaf404c1f92756603a ) [cmc_rank] => 408 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.251543767298 [volume_24h] => 10181891.62653 [percent_change_1h] => -0.37365 [percent_change_24h] => 0.543617 [percent_change_7d] => 24.4787 [market_cap] => 12326033.232722 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:14.000Z ) ) ) [408] => stdClass Object ( [id] => 3974 [name] => Bitcoin 2 [symbol] => BTC2 [slug] => bitcoin2 [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2019-05-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => medium-of-exchange [1] => payments ) [max_supply] => 21000000 [circulating_supply] => 17356434.195 [total_supply] => 17356434.195 [platform] => [cmc_rank] => 409 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.706681317438 [volume_24h] => 1303.7869851854 [percent_change_1h] => -5.02267 [percent_change_24h] => -4.22782 [percent_change_7d] => 46.0837 [market_cap] => 12265467.782949 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:10.000Z ) ) ) [409] => stdClass Object ( [id] => 4118 [name] => The Force Protocol [symbol] => FOR [slug] => the-force-protocol [num_market_pairs] => 11 [date_added] => 2019-07-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 311488081.18892 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x1fcdce58959f536621d76f5b7ffb955baa5a672f ) [cmc_rank] => 410 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.039327454043 [volume_24h] => 1415982.5917938 [percent_change_1h] => 1.29568 [percent_change_24h] => -0.253321 [percent_change_7d] => -8.17388 [market_cap] => 12250033.1979 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:11.000Z ) ) ) [410] => stdClass Object ( [id] => 5444 [name] => Cartesi [symbol] => CTSI [slug] => cartesi [num_market_pairs] => 18 [date_added] => 2020-04-23T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 177366836 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x491604c0fdf08347dd1fa4ee062a822a5dd06b5d ) [cmc_rank] => 411 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.068757941717 [volume_24h] => 4739241.4495699 [percent_change_1h] => 3.47223 [percent_change_24h] => 8.08828 [percent_change_7d] => 31.5795 [market_cap] => 12195378.572217 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:13.000Z ) ) ) [411] => stdClass Object ( [id] => 201 [name] => Einsteinium [symbol] => EMC2 [slug] => einsteinium [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2014-04-09T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable [1] => crowdfunding [2] => technology [3] => research ) [max_supply] => [circulating_supply] => 220244846.5 [total_supply] => 220244846.5 [platform] => [cmc_rank] => 412 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:01.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0552875962075 [volume_24h] => 504757.11283932 [percent_change_1h] => 1.31446 [percent_change_24h] => 5.61127 [percent_change_7d] => 2.63664 [market_cap] => 12176808.140075 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:01.000Z ) ) ) [412] => stdClass Object ( [id] => 2937 [name] => VITE [symbol] => VITE [slug] => vite [num_market_pairs] => 13 [date_added] => 2018-07-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => enterprise-solutions [1] => platform [2] => scaling ) [max_supply] => [circulating_supply] => 468828112.96346 [total_supply] => 1001399223.4635 [platform] => [cmc_rank] => 413 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0259508687094 [volume_24h] => 1902501.152878 [percent_change_1h] => -0.240503 [percent_change_24h] => 0.826792 [percent_change_7d] => 2.55405 [market_cap] => 12166496.80679 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:07.000Z ) ) ) [413] => stdClass Object ( [id] => 2665 [name] => Dero [symbol] => DERO [slug] => dero [num_market_pairs] => 16 [date_added] => 2018-04-23T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => [circulating_supply] => 9915336 [total_supply] => 18400000 [platform] => [cmc_rank] => 414 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.22428905272 [volume_24h] => 1352404.0315652 [percent_change_1h] => -0.459041 [percent_change_24h] => 3.42372 [percent_change_7d] => -2.11438 [market_cap] => 12139237.318841 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:06.000Z ) ) ) [414] => stdClass Object ( [id] => 2593 [name] => Dragon Coins [symbol] => DRG [slug] => dragon-coins [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2018-03-19T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => payments [1] => media ) [max_supply] => [circulating_supply] => 348657484.01761 [total_supply] => 442695970.07088 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x814f67fa286f7572b041d041b1d99b432c9155ee ) [cmc_rank] => 415 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0347904840244 [volume_24h] => 2028.6840878121 [percent_change_1h] => 1.02938 [percent_change_24h] => 8.95063 [percent_change_7d] => -10.0127 [market_cap] => 12129962.627702 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:06.000Z ) ) ) [415] => stdClass Object ( [id] => 2251 [name] => IoT Chain [symbol] => ITC [slug] => iot-chain [num_market_pairs] => 16 [date_added] => 2017-12-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => smart-contracts [1] => iot [2] => platform ) [max_supply] => [circulating_supply] => 87214657.4756 [total_supply] => 99999999 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x5e6b6d9abad9093fdc861ea1600eba1b355cd940 ) [cmc_rank] => 416 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.138762926084 [volume_24h] => 5450154.8271502 [percent_change_1h] => -0.268169 [percent_change_24h] => 1.68962 [percent_change_7d] => -1.58309 [market_cap] => 12102161.068728 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:05.000Z ) ) ) [416] => stdClass Object ( [id] => 2760 [name] => Cred [symbol] => LBA [slug] => libra-credit [num_market_pairs] => 28 [date_added] => 2018-05-22T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => payments ) [max_supply] => [circulating_supply] => 840410204.82116 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xfe5f141bf94fe84bc28ded0ab966c16b17490657 ) [cmc_rank] => 417 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0143546829409 [volume_24h] => 2599747.1854821 [percent_change_1h] => -2.30603 [percent_change_24h] => 9.02641 [percent_change_7d] => 3.73735 [market_cap] => 12063822.030505 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:07.000Z ) ) ) [417] => stdClass Object ( [id] => 460 [name] => Clams [symbol] => CLAM [slug] => clams [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2014-08-26T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => medium-of-exchange [1] => pow ) [max_supply] => [circulating_supply] => 4239339.4771275 [total_supply] => 17864896.130489 [platform] => [cmc_rank] => 418 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:01.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 2.83955671473 [volume_24h] => 22.360029347082 [percent_change_1h] => 126.127 [percent_change_24h] => 135.612 [percent_change_7d] => 17.8612 [market_cap] => 12037844.878297 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:01.000Z ) ) ) [418] => stdClass Object ( [id] => 89 [name] => Mooncoin [symbol] => MOON [slug] => mooncoin [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2014-01-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => scrypt [1] => pow [2] => mineable ) [max_supply] => [circulating_supply] => 226958556658.73 [total_supply] => 226958556658.73 [platform] => [cmc_rank] => 419 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:01.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 5.27008925966E-5 [volume_24h] => 325.49196816404 [percent_change_1h] => 7.02703 [percent_change_24h] => 60.2352 [percent_change_7d] => 130.927 [market_cap] => 11960918.518351 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:01.000Z ) ) ) [419] => stdClass Object ( [id] => 3917 [name] => Sentivate [symbol] => SNTVT [slug] => sentivate [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2019-05-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 4200000000 [circulating_supply] => 2594211531.8145 [total_supply] => 4200000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x7865af71cf0b288b4e7f654f4f7851eb46a2b7f8 ) [cmc_rank] => 420 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00459407126072 [volume_24h] => 462259.16818883 [percent_change_1h] => 0.756378 [percent_change_24h] => 27.1508 [percent_change_7d] => 73.4241 [market_cap] => 11917992.642538 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:10.000Z ) ) ) [420] => stdClass Object ( [id] => 2861 [name] => GoChain [symbol] => GO [slug] => gochain [num_market_pairs] => 14 [date_added] => 2018-06-13T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1033327908.5828 [total_supply] => 1098327908 [platform] => [cmc_rank] => 421 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0115114926172 [volume_24h] => 951092.16524114 [percent_change_1h] => -0.755114 [percent_change_24h] => -1.24143 [percent_change_7d] => -6.53671 [market_cap] => 11895146.590797 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:07.000Z ) ) ) [421] => stdClass Object ( [id] => 4026 [name] => LiquidApps [symbol] => DAPP [slug] => liquid-apps [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2019-06-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => distributed-computing [1] => platform [2] => interoperability ) [max_supply] => 20000000000 [circulating_supply] => 687647921.8999 [total_supply] => 1039344877.9339 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1765 [name] => EOS [symbol] => EOS [slug] => eos [token_address] => dappservices ) [cmc_rank] => 422 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0172662865367 [volume_24h] => 18194.490018684 [percent_change_1h] => -3.5771 [percent_change_24h] => -12.6518 [percent_change_7d] => -13.2697 [market_cap] => 11873126.05589 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:10.000Z ) ) ) [422] => stdClass Object ( [id] => 2829 [name] => REPO [symbol] => REPO [slug] => repo [num_market_pairs] => 1 [date_added] => 2018-05-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 109958607 [total_supply] => 356999900 [platform] => stdClass Object ( [id] => 512 [name] => Stellar [symbol] => XLM [slug] => stellar [token_address] => GCZNF24HPMYTV6NOEHI7Q5RJFFUI23JKUKY3H3XTQAFBQIBOHD5OXG3B ) [cmc_rank] => 423 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.107400314933 [volume_24h] => 0 [percent_change_1h] => -0.574425 [percent_change_24h] => -1.0525 [percent_change_7d] => 12.0784 [market_cap] => 11809589.021394 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:06.000Z ) ) ) [423] => stdClass Object ( [id] => 3637 [name] => Aergo [symbol] => AERGO [slug] => aergo [num_market_pairs] => 23 [date_added] => 2018-12-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => smart-contracts [2] => enterprise-solutions ) [max_supply] => 500000000 [circulating_supply] => 264019889.6214 [total_supply] => 500000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => AERGO-46B ) [cmc_rank] => 424 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0433648199788 [volume_24h] => 3038821.1010987 [percent_change_1h] => -0.00594601 [percent_change_24h] => 11.9055 [percent_change_7d] => 15.048 [market_cap] => 11449174.984255 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:09.000Z ) ) ) [424] => stdClass Object ( [id] => 5798 [name] => Darwinia Network [symbol] => RING [slug] => darwinia-network [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2020-07-02T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 10000000000 [circulating_supply] => 308492667.77442 [total_supply] => 1590567952.9265 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x9469d013805bffb7d3debe5e7839237e535ec483 ) [cmc_rank] => 425 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0370327907059 [volume_24h] => 860089.55314906 [percent_change_1h] => 2.09903 [percent_change_24h] => 44.678 [percent_change_7d] => 30.3467 [market_cap] => 11424344.399995 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:14.000Z ) ) ) [425] => stdClass Object ( [id] => 4275 [name] => Cocos-BCX [symbol] => COCOS [slug] => cocos-bcx [num_market_pairs] => 13 [date_added] => 2019-08-21T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => gaming [1] => media ) [max_supply] => 100000000000 [circulating_supply] => 24210008178 [total_supply] => 100000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x0c6f5f7d555e7518f6841a79436bd2b1eef03381 ) [cmc_rank] => 426 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.000471677939886 [volume_24h] => 1176171.9725162 [percent_change_1h] => -0.00629567 [percent_change_24h] => 2.6507 [percent_change_7d] => 1.53248 [market_cap] => 11419326.782022 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:11.000Z ) ) ) [426] => stdClass Object ( [id] => 5026 [name] => Orchid [symbol] => OXT [slug] => orchid [num_market_pairs] => 27 [date_added] => 2019-12-16T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 65807276.5161 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x4575f41308EC1483f3d399aa9a2826d74Da13Deb ) [cmc_rank] => 427 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.17296949615 [volume_24h] => 3072794.537901 [percent_change_1h] => -0.663434 [percent_change_24h] => 0.255853 [percent_change_7d] => -4.76115 [market_cap] => 11382651.461994 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:12.000Z ) ) ) [427] => stdClass Object ( [id] => 2545 [name] => Arcblock [symbol] => ABT [slug] => arcblock [num_market_pairs] => 24 [date_added] => 2018-02-26T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => marketplace [1] => interoperability ) [max_supply] => [circulating_supply] => 98554305.440293 [total_supply] => 186000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xb98d4c97425d9908e66e53a6fdf673acca0be986 ) [cmc_rank] => 428 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.115457768305 [volume_24h] => 5832259.7780592 [percent_change_1h] => -0.898059 [percent_change_24h] => 5.10658 [percent_change_7d] => 5.22163 [market_cap] => 11378860.162986 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:05.000Z ) ) ) [428] => stdClass Object ( [id] => 573 [name] => Burst [symbol] => BURST [slug] => burst [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2014-08-30T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable [1] => poc ) [max_supply] => 2158812800 [circulating_supply] => 2100477988 [total_supply] => 2100477988 [platform] => [cmc_rank] => 429 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:01.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00538247253249 [volume_24h] => 275655.075771 [percent_change_1h] => -0.352808 [percent_change_24h] => -1.30543 [percent_change_7d] => 5.54221 [market_cap] => 11305765.07551 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:01.000Z ) ) ) [429] => stdClass Object ( [id] => 4060 [name] => TrustVerse [symbol] => TRV [slug] => trustverse [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2019-07-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 399830019.20324 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x72955ecff76e48f2c8abcce11d54e5734d6f3657 ) [cmc_rank] => 430 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0282384217145 [volume_24h] => 75134.41662785 [percent_change_1h] => 0.402689 [percent_change_24h] => 2.42017 [percent_change_7d] => -3.81339 [market_cap] => 11290568.696378 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:10.000Z ) ) ) [430] => stdClass Object ( [id] => 3164 [name] => PumaPay [symbol] => PMA [slug] => pumapay [num_market_pairs] => 21 [date_added] => 2018-08-13T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 26476422230.56 [total_supply] => 78042956829 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x846c66cf71c43f80403b51fe3906b3599d63336f ) [cmc_rank] => 431 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.000423004885574 [volume_24h] => 1780198.1267828 [percent_change_1h] => 0.555612 [percent_change_24h] => -6.00801 [percent_change_7d] => 120.87 [market_cap] => 11199655.956047 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:08.000Z ) ) ) [431] => stdClass Object ( [id] => 3946 [name] => Carry [symbol] => CRE [slug] => carry [num_market_pairs] => 11 [date_added] => 2019-05-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => retail [1] => loyalty ) [max_supply] => [circulating_supply] => 5437682664.6895 [total_supply] => 6503182617.3436 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x115eC79F1de567eC68B7AE7eDA501b406626478e ) [cmc_rank] => 432 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00205526917515 [volume_24h] => 1322571.6293369 [percent_change_1h] => 0.0180806 [percent_change_24h] => -0.376677 [percent_change_7d] => -0.804733 [market_cap] => 11175901.564984 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:10.000Z ) ) ) [432] => stdClass Object ( [id] => 3175 [name] => TTC [symbol] => TTC [slug] => ttc [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2018-08-14T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => media [1] => content-creation ) [max_supply] => 1000000000 [circulating_supply] => 437290823.805 [total_supply] => 894315979.621 [platform] => [cmc_rank] => 433 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0254663641533 [volume_24h] => 252104.1160704 [percent_change_1h] => 0.200414 [percent_change_24h] => 0.860309 [percent_change_7d] => -1.83688 [market_cap] => 11136207.359915 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:07.000Z ) ) ) [433] => stdClass Object ( [id] => 2838 [name] => PCHAIN [symbol] => PI [slug] => pchain [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2018-06-04T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => smart-contracts [2] => interoperability ) [max_supply] => 2100000000 [circulating_supply] => 775745467.13568 [total_supply] => 2011546868 [platform] => [cmc_rank] => 434 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0143253278199 [volume_24h] => 2132945.6842727 [percent_change_1h] => -0.000927055 [percent_change_24h] => 163.401 [percent_change_7d] => 224.581 [market_cap] => 11112808.12152 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:07.000Z ) ) ) [434] => stdClass Object ( [id] => 4841 [name] => suterusu [symbol] => SUTER [slug] => suterusu [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2019-11-22T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1192606311.2208 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xba8c0244fbdeb10f19f6738750daeedf7a5081eb ) [cmc_rank] => 435 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00928187987435 [volume_24h] => 2295362.8524734 [percent_change_1h] => 1.57392 [percent_change_24h] => 2.16354 [percent_change_7d] => 10.756 [market_cap] => 11069628.518143 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:12.000Z ) ) ) [435] => stdClass Object ( [id] => 1619 [name] => Skycoin [symbol] => SKY [slug] => skycoin [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2017-04-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => distributed-computing ) [max_supply] => 100000000 [circulating_supply] => 18000000 [total_supply] => 25000000 [platform] => [cmc_rank] => 436 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.614955051116 [volume_24h] => 644155.04039751 [percent_change_1h] => -1.18539 [percent_change_24h] => -1.33406 [percent_change_7d] => -0.162436 [market_cap] => 11069190.920088 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:02.000Z ) ) ) [436] => stdClass Object ( [id] => 2303 [name] => MediBloc [symbol] => MED [slug] => medibloc [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2017-12-22T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => health ) [max_supply] => [circulating_supply] => 2502318187.2436 [total_supply] => 8153146128.2436 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => MEDB-87E ) [cmc_rank] => 437 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00441128719468 [volume_24h] => 251077.78015355 [percent_change_1h] => 0.104259 [percent_change_24h] => -0.810778 [percent_change_7d] => -5.84139 [market_cap] => 11038444.176403 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:04.000Z ) ) ) [437] => stdClass Object ( [id] => 2675 [name] => Dock [symbol] => DOCK [slug] => dock [num_market_pairs] => 22 [date_added] => 2018-04-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => services [1] => jobs ) [max_supply] => [circulating_supply] => 605628024.41715 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xe5dada80aa6477e85d09747f2842f7993d0df71c ) [cmc_rank] => 438 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0180120391581 [volume_24h] => 9946882.4391889 [percent_change_1h] => 0.236744 [percent_change_24h] => 4.54761 [percent_change_7d] => 13.0549 [market_cap] => 10908595.691044 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:06.000Z ) ) ) [438] => stdClass Object ( [id] => 3306 [name] => Gemini Dollar [symbol] => GUSD [slug] => gemini-dollar [num_market_pairs] => 33 [date_added] => 2018-10-05T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => store-of-value [1] => stablecoin-asset-backed ) [max_supply] => [circulating_supply] => 10867066.64 [total_supply] => 10867066.64 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x056Fd409E1d7A124BD7017459dFEa2F387b6d5Cd ) [cmc_rank] => 439 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.00317189629 [volume_24h] => 5906032.0581286 [percent_change_1h] => 0.0271239 [percent_change_24h] => 0.166201 [percent_change_7d] => 0.430853 [market_cap] => 10901535.848359 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:08.000Z ) ) ) [439] => stdClass Object ( [id] => 4220 [name] => General Attention Currency [symbol] => XAC [slug] => general-attention-currency [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2019-08-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => payments [1] => commodities ) [max_supply] => [circulating_supply] => 10000000 [total_supply] => 150000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xde4c5a791913838027a2185709e98c5c6027ea63 ) [cmc_rank] => 440 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.08412274504 [volume_24h] => 0 [percent_change_1h] => 0 [percent_change_24h] => 7.10543E-14 [percent_change_7d] => 17.4626 [market_cap] => 10841227.4504 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:11.000Z ) ) ) [440] => stdClass Object ( [id] => 2204 [name] => B2BX [symbol] => B2B [slug] => b2bx [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2017-11-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => smart-contracts [1] => marketplace ) [max_supply] => [circulating_supply] => 19629794.463469 [total_supply] => 19822337.199585 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x5d51fcced3114a8bb5e90cdd0f9d682bcbcc5393 ) [cmc_rank] => 441 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.551282181693 [volume_24h] => 272.69501914797 [percent_change_1h] => 0.0160209 [percent_change_24h] => 0.0276532 [percent_change_7d] => 7.49845 [market_cap] => 10821555.918007 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:04.000Z ) ) ) [441] => stdClass Object ( [id] => 2859 [name] => XMax [symbol] => XMX [slug] => xmax [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2018-06-14T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => gaming [1] => content-creation [2] => media ) [max_supply] => [circulating_supply] => 15538108143.263 [total_supply] => 30000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x0f8c45b896784a1e408526b9300519ef8660209c ) [cmc_rank] => 442 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.000693830349166 [volume_24h] => 1681383.1008133 [percent_change_1h] => -1.26619 [percent_change_24h] => 11.0965 [percent_change_7d] => 19.5742 [market_cap] => 10780810.998419 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:07.000Z ) ) ) [442] => stdClass Object ( [id] => 3826 [name] => TOP [symbol] => TOP [slug] => top [num_market_pairs] => 12 [date_added] => 2019-03-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 5119429433.82 [total_supply] => 20000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xdcD85914b8aE28c1E62f1C488E1D968D5aaFfE2b ) [cmc_rank] => 443 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0020973729438 [volume_24h] => 330570.1238159 [percent_change_1h] => -0.228406 [percent_change_24h] => 4.83483 [percent_change_7d] => 1.8043 [market_cap] => 10737352.782187 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:09.000Z ) ) ) [443] => stdClass Object ( [id] => 2873 [name] => Metronome [symbol] => MET [slug] => metronome [num_market_pairs] => 12 [date_added] => 2018-06-26T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => wallet [1] => payments [2] => platform ) [max_supply] => [circulating_supply] => 10750263.293873 [total_supply] => 12226937.293873 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xa3d58c4e56fedcae3a7c43a725aee9a71f0ece4e ) [cmc_rank] => 444 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.998252707639 [volume_24h] => 674005.58600902 [percent_change_1h] => -1.33118 [percent_change_24h] => -0.47603 [percent_change_7d] => 24.2907 [market_cap] => 10731479.440941 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:07.000Z ) ) ) [444] => stdClass Object ( [id] => 5350 [name] => Proton [symbol] => XPR [slug] => proton [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2020-04-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 10000000000 [circulating_supply] => 628901781.8928 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xd7efb00d12c2c13131fd319336fdf952525da2af ) [cmc_rank] => 445 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0170561839151 [volume_24h] => 1082001.0464185 [percent_change_1h] => 0.151029 [percent_change_24h] => 0.44928 [percent_change_7d] => -1.84914 [market_cap] => 10726664.456498 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:13.000Z ) ) ) [445] => stdClass Object ( [id] => 3307 [name] => Spendcoin [symbol] => SPND [slug] => spendcoin [num_market_pairs] => 11 [date_added] => 2019-01-30T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 2274878345.5681 [total_supply] => 4000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => SPNDB-916 ) [cmc_rank] => 446 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00465468251659 [volume_24h] => 2935083.5155591 [percent_change_1h] => 0.257649 [percent_change_24h] => -10.6342 [percent_change_7d] => -50.8226 [market_cap] => 10588836.462485 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:08.000Z ) ) ) [446] => stdClass Object ( [id] => 4003 [name] => Zenon [symbol] => ZNN [slug] => zenon [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2019-06-12T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => [circulating_supply] => 4324846.6450374 [total_supply] => 5096982.6449254 [platform] => [cmc_rank] => 447 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 2.44603860787 [volume_24h] => 320671.71572892 [percent_change_1h] => -0.240803 [percent_change_24h] => -0.370964 [percent_change_7d] => -1.08653 [market_cap] => 10578741.866878 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:10.000Z ) ) ) [447] => stdClass Object ( [id] => 2267 [name] => Tael [symbol] => WABI [slug] => tael [num_market_pairs] => 15 [date_added] => 2017-12-12T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => logistics [1] => data-provenance ) [max_supply] => [circulating_supply] => 86199999.338241 [total_supply] => 100000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x286bda1413a2df81731d4930ce2f862a35a609fe ) [cmc_rank] => 448 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.122474210639 [volume_24h] => 1579666.7859494 [percent_change_1h] => -0.0326463 [percent_change_24h] => 0.676883 [percent_change_7d] => 5.11073 [market_cap] => 10557276.876033 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:04.000Z ) ) ) [448] => stdClass Object ( [id] => 3609 [name] => CWV Chain [symbol] => CWV [slug] => cwv-chain [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2018-11-16T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => payments [1] => platform [2] => smart-contracts ) [max_supply] => [circulating_supply] => 3540912310.9992 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xed494c9e2f8e34e53bdd0ea9b4d80305cb15c5c2 ) [cmc_rank] => 449 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00296317217622 [volume_24h] => 15754.452814627 [percent_change_1h] => 0.0880927 [percent_change_24h] => 1.93121 [percent_change_7d] => -1.67601 [market_cap] => 10492332.838388 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:08.000Z ) ) ) [449] => stdClass Object ( [id] => 1974 [name] => Propy [symbol] => PRO [slug] => propy [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2017-09-19T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => real-estate [1] => smart-contracts [2] => escrow ) [max_supply] => [circulating_supply] => 70100406 [total_supply] => 100000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x226bb599a12c826476e3a771454697ea52e9e220 ) [cmc_rank] => 450 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.149524750511 [volume_24h] => 130165.91310146 [percent_change_1h] => -0.502505 [percent_change_24h] => 1.29893 [percent_change_7d] => 2.37441 [market_cap] => 10481745.71787 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:03.000Z ) ) ) [450] => stdClass Object ( [id] => 2058 [name] => AirSwap [symbol] => AST [slug] => airswap [num_market_pairs] => 11 [date_added] => 2017-10-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi [1] => decentralized-exchange [2] => payments [3] => marketplace ) [max_supply] => [circulating_supply] => 150000000 [total_supply] => 500000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x27054b13b1b798b345b591a4d22e6562d47ea75a ) [cmc_rank] => 451 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0689028107225 [volume_24h] => 4054495.0561551 [percent_change_1h] => 0.00770986 [percent_change_24h] => 22.4301 [percent_change_7d] => 19.8888 [market_cap] => 10335421.608375 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:04.000Z ) ) ) [451] => stdClass Object ( [id] => 2336 [name] => Game.com [symbol] => GTC [slug] => game [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2018-01-03T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => media ) [max_supply] => [circulating_supply] => 761444189.76189 [total_supply] => 2000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xb70835d7822ebb9426b56543e391846c107bd32c ) [cmc_rank] => 452 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0134334551055 [volume_24h] => 411970.12479141 [percent_change_1h] => -0.351161 [percent_change_24h] => -0.311778 [percent_change_7d] => -0.40829 [market_cap] => 10228826.33851 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:05.000Z ) ) ) [452] => stdClass Object ( [id] => 5072 [name] => Rakon [symbol] => RKN [slug] => rakon [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2019-12-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 285714286 [circulating_supply] => 132142857 [total_supply] => 285714286 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x6e5a43db10b04701385a34afb670e404bc7ea597 ) [cmc_rank] => 453 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0774015046056 [volume_24h] => 1864168.1781966 [percent_change_1h] => -3.37882 [percent_change_24h] => 0.98712 [percent_change_7d] => -3.44542 [market_cap] => 10228055.954683 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:12.000Z ) ) ) [453] => stdClass Object ( [id] => 3762 [name] => 1SG [symbol] => 1SG [slug] => 1sg [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2019-02-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 2226069.382175 [total_supply] => 22227000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x0f72714b35a366285df85886a2ee174601292a17 ) [cmc_rank] => 454 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 4.59261742743 [volume_24h] => 0 [percent_change_1h] => 0 [percent_change_24h] => -7.10543E-14 [percent_change_7d] => -2.27374E-13 [market_cap] => 10223485.039245 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:09.000Z ) ) ) [454] => stdClass Object ( [id] => 4901 [name] => Anchor [symbol] => ANCT [slug] => anchor [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2019-11-09T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 12811098.121639 [total_supply] => 759493671 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x5456bc77dd275c45c3c15f0cf936b763cf57c3b5 ) [cmc_rank] => 455 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.797083377443 [volume_24h] => 189.94306867711 [percent_change_1h] => 0.181852 [percent_change_24h] => 0.23136 [percent_change_7d] => 1.46718 [market_cap] => 10211513.35955 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:12.000Z ) ) ) [455] => stdClass Object ( [id] => 2246 [name] => CyberMiles [symbol] => CMT [slug] => cybermiles [num_market_pairs] => 29 [date_added] => 2017-12-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => e-commerce ) [max_supply] => [circulating_supply] => 800000000 [total_supply] => 1000000000 [platform] => [cmc_rank] => 456 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0127583483508 [volume_24h] => 1779527.1923406 [percent_change_1h] => -0.1576 [percent_change_24h] => 2.52314 [percent_change_7d] => -0.0617889 [market_cap] => 10206678.68064 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:05.000Z ) ) ) [456] => stdClass Object ( [id] => 1758 [name] => TenX [symbol] => PAY [slug] => tenx [num_market_pairs] => 27 [date_added] => 2017-06-27T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => medium-of-exchange ) [max_supply] => [circulating_supply] => 146416535.88603 [total_supply] => 205218255.94858 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xb97048628db6b661d4c2aa833e95dbe1a905b280 ) [cmc_rank] => 457 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0693462194881 [volume_24h] => 2986779.2357902 [percent_change_1h] => -0.659179 [percent_change_24h] => 1.70705 [percent_change_7d] => 10.0164 [market_cap] => 10153433.23424 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:02.000Z ) ) ) [457] => stdClass Object ( [id] => 2066 [name] => Everus [symbol] => EVR [slug] => everus [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2017-10-19T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => marketplace [1] => e-commerce ) [max_supply] => [circulating_supply] => 464777458.34203 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x3137619705b5fc22a3048989f983905e456b59ab ) [cmc_rank] => 458 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0216559146597 [volume_24h] => 3.397990307662 [percent_change_1h] => -0.353214 [percent_change_24h] => -2.17084 [percent_change_7d] => 28.6727 [market_cap] => 10065180.973607 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:03.000Z ) ) ) [458] => stdClass Object ( [id] => 4058 [name] => FIBOS [symbol] => FO [slug] => fibos [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2019-08-29T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1065453492.9691 [total_supply] => 1069632125.8191 [platform] => [cmc_rank] => 459 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00930488410353 [volume_24h] => 509636.19171114 [percent_change_1h] => 0.108641 [percent_change_24h] => -0.0449299 [percent_change_7d] => 1.14577 [market_cap] => 9913921.2697787 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:10.000Z ) ) ) [459] => stdClass Object ( [id] => 4953 [name] => FirmaChain [symbol] => FCT [slug] => firmachain [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2019-12-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 184275043.14956 [total_supply] => 600000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xe1bad922f84b198a08292fb600319300ae32471b ) [cmc_rank] => 460 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.053441110782 [volume_24h] => 2559015.1769381 [percent_change_1h] => 0.622151 [percent_change_24h] => 2.50957 [percent_change_7d] => 21.4202 [market_cap] => 9847862.9953135 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:12.000Z ) ) ) [460] => stdClass Object ( [id] => 377 [name] => NavCoin [symbol] => NAV [slug] => nav-coin [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2014-06-12T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => x13 [1] => hybrid-pow-pos ) [max_supply] => [circulating_supply] => 69274446.907711 [total_supply] => 69274446.907711 [platform] => [cmc_rank] => 461 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:01.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.141740593567 [volume_24h] => 261874.27429252 [percent_change_1h] => -0.746347 [percent_change_24h] => 1.62098 [percent_change_7d] => 1.41626 [market_cap] => 9819001.2237246 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:01.000Z ) ) ) [461] => stdClass Object ( [id] => 4283 [name] => BitForex Token [symbol] => BF [slug] => bitforex-token [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2019-08-30T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => centralized-exchange [1] => marketplace [2] => payments ) [max_supply] => [circulating_supply] => 4254567591.4946 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x5b71bee9d961b1b848f8485eec8d8787f80217f5 ) [cmc_rank] => 462 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00230713338462 [volume_24h] => 792552.99630326 [percent_change_1h] => -1.85075 [percent_change_24h] => 7.118 [percent_change_7d] => 12.7888 [market_cap] => 9815854.9274595 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:11.000Z ) ) ) [462] => stdClass Object ( [id] => 5481 [name] => BASIC [symbol] => BASIC [slug] => basic [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2020-04-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 10000000000 [circulating_supply] => 1360453456.829 [total_supply] => 8326258166.69 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xf25c91c87e0b1fd9b4064af0f427157aab0193a7 ) [cmc_rank] => 463 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00716448245224 [volume_24h] => 4207731.5558514 [percent_change_1h] => 1.61428 [percent_change_24h] => 7.60789 [percent_change_7d] => 4.19496 [market_cap] => 9746944.9185405 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:13.000Z ) ) ) [463] => stdClass Object ( [id] => 1712 [name] => Quantum Resistant Ledger [symbol] => QRL [slug] => quantum-resistant-ledger [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2017-06-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => distributed-computing [1] => mineable [2] => platform [3] => quantum-resistant [4] => pow ) [max_supply] => 105000000 [circulating_supply] => 71788405.801935 [total_supply] => 71788405.801935 [platform] => [cmc_rank] => 464 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.135710842026 [volume_24h] => 168026.44447071 [percent_change_1h] => -0.162631 [percent_change_24h] => 0.00565774 [percent_change_7d] => -3.91837 [market_cap] => 9742464.9990848 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:02.000Z ) ) ) [464] => stdClass Object ( [id] => 2579 [name] => ShipChain [symbol] => SHIP [slug] => shipchain [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2018-03-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => logistics ) [max_supply] => [circulating_supply] => 478598259.68133 [total_supply] => 500000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xe25b0bba01dc5630312b6a21927e578061a13f55 ) [cmc_rank] => 465 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0203351547088 [volume_24h] => 496844.33347465 [percent_change_1h] => -0.32211 [percent_change_24h] => 8.3022 [percent_change_7d] => -4.5722 [market_cap] => 9732369.6539823 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:06.000Z ) ) ) [465] => stdClass Object ( [id] => 2578 [name] => TE-FOOD [symbol] => TFD [slug] => te-food [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2018-03-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => data-provenance [1] => logistics ) [max_supply] => 1000000000 [circulating_supply] => 524564312.8711 [total_supply] => 567917832.52934 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xe5f166c0d8872b68790061317bb6cca04582c912 ) [cmc_rank] => 466 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0181459794935 [volume_24h] => 136511.45910757 [percent_change_1h] => 0.554931 [percent_change_24h] => 4.01974 [percent_change_7d] => 93.1718 [market_cap] => 9518733.2643809 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:05.000Z ) ) ) [466] => stdClass Object ( [id] => 1955 [name] => Neblio [symbol] => NEBL [slug] => neblio [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2017-09-12T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => enterprise-solutions ) [max_supply] => [circulating_supply] => 16080245.675826 [total_supply] => 16600423.113742 [platform] => [cmc_rank] => 467 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.589730966528 [volume_24h] => 193442.29870229 [percent_change_1h] => -0.613298 [percent_change_24h] => -1.3032 [percent_change_7d] => 1.25236 [market_cap] => 9483018.8244126 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:03.000Z ) ) ) [467] => stdClass Object ( [id] => 4067 [name] => Cryptoindex.com 100 [symbol] => CIX100 [slug] => cryptoindex-com-100 [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2019-07-04T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => ai-big-data [1] => services ) [max_supply] => [circulating_supply] => 62409479.632261 [total_supply] => 300000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x6393e822874728f8afa7e1c9944e417d37ca5878 ) [cmc_rank] => 468 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.151783019589 [volume_24h] => 60547.030688464 [percent_change_1h] => 0.00698961 [percent_change_24h] => 0.145762 [percent_change_7d] => 0.51277 [market_cap] => 9472699.2695628 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:10.000Z ) ) ) [468] => stdClass Object ( [id] => 4103 [name] => FLETA [symbol] => FLETA [slug] => fleta [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2019-07-16T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1004279454.9958 [total_supply] => 2000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x7788d759f21f53533051a9ae657fa05a1e068fc6 ) [cmc_rank] => 469 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00942841269843 [volume_24h] => 7226403.9338989 [percent_change_1h] => 0.380899 [percent_change_24h] => 6.74738 [percent_change_7d] => -2.12972 [market_cap] => 9468761.1662549 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:11.000Z ) ) ) [469] => stdClass Object ( [id] => 1392 [name] => Pluton [symbol] => PLU [slug] => pluton [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2016-09-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => services [1] => payments ) [max_supply] => 20000000 [circulating_supply] => 849999.5 [total_supply] => 20000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xD8912C10681D8B21Fd3742244f44658dBA12264E ) [cmc_rank] => 470 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 11.1246927653 [volume_24h] => 871811.02039362 [percent_change_1h] => 0.134454 [percent_change_24h] => -5.56335 [percent_change_7d] => 19.4658 [market_cap] => 9455983.2881586 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:02.000Z ) ) ) [470] => stdClass Object ( [id] => 1807 [name] => Santiment Network Token [symbol] => SAN [slug] => santiment [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2017-07-12T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => asset-management [1] => crowdsourcing [2] => ai-big-data ) [max_supply] => [circulating_supply] => 63057370.956979 [total_supply] => 83337000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x7c5a0ce9267ed19b22f8cae653f198e3e8daf098 ) [cmc_rank] => 471 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.149210747952 [volume_24h] => 24656.344079755 [percent_change_1h] => -3.39157 [percent_change_24h] => -3.92241 [percent_change_7d] => -7.37765 [market_cap] => 9408837.4843776 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:02.000Z ) ) ) [471] => stdClass Object ( [id] => 707 [name] => Blocknet [symbol] => BLOCK [slug] => blocknet [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2014-11-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => marketplace [1] => hybrid-pow-pos ) [max_supply] => [circulating_supply] => 7012658.8653111 [total_supply] => 7012658.8653111 [platform] => [cmc_rank] => 472 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.33697084606 [volume_24h] => 44304.831903095 [percent_change_1h] => -1.7947 [percent_change_24h] => 1.54125 [percent_change_7d] => -26.6541 [market_cap] => 9375720.4562851 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:02.000Z ) ) ) [472] => stdClass Object ( [id] => 2666 [name] => Effect.AI [symbol] => EFX [slug] => effect-ai [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2018-04-23T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 252168527.316 [total_supply] => 650000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1765 [name] => EOS [symbol] => EOS [slug] => eos [token_address] => acbc532904b6b51b5ea6d19b803d78af70e7e6f9 ) [cmc_rank] => 473 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0371507148147 [volume_24h] => 64407.47562891 [percent_change_1h] => 0.16714 [percent_change_24h] => 12.2783 [percent_change_7d] => 30.1034 [market_cap] => 9368241.0435596 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:06.000Z ) ) ) [473] => stdClass Object ( [id] => 2394 [name] => Telcoin [symbol] => TEL [slug] => telcoin [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2018-01-14T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => media [1] => content-creation ) [max_supply] => [circulating_supply] => 47245810799.22 [total_supply] => 100000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x85e076361cc813a908ff672f9bad1541474402b2 ) [cmc_rank] => 474 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.000196821834346 [volume_24h] => 68712.411194776 [percent_change_1h] => 0.551834 [percent_change_24h] => -1.91059 [percent_change_7d] => 0.669829 [market_cap] => 9299007.1466665 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:04.000Z ) ) ) [474] => stdClass Object ( [id] => 5305 [name] => BTSE [symbol] => BTSE [slug] => btse [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2020-03-12T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 200000000 [circulating_supply] => 4507522 [total_supply] => 166057522 [platform] => [cmc_rank] => 475 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 2.0501376738 [volume_24h] => 518225.12388651 [percent_change_1h] => -2.19763 [percent_change_24h] => -3.2463 [percent_change_7d] => 8.81721 [market_cap] => 9241040.6676823 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:12.000Z ) ) ) [475] => stdClass Object ( [id] => 2034 [name] => Everex [symbol] => EVX [slug] => everex [num_market_pairs] => 16 [date_added] => 2017-10-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => smart-contracts [1] => services ) [max_supply] => [circulating_supply] => 22700000 [total_supply] => 25000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xf3db5fa2c66b7af3eb0c0b782510816cbe4813b8 ) [cmc_rank] => 476 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.40524515685 [volume_24h] => 2258349.8623991 [percent_change_1h] => -0.0418022 [percent_change_24h] => 13.7047 [percent_change_7d] => 16.7486 [market_cap] => 9199065.060495 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:03.000Z ) ) ) [476] => stdClass Object ( [id] => 2765 [name] => XYO [symbol] => XYO [slug] => xyo [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2018-05-22T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 12844821265.921 [total_supply] => 13960974963 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x55296f69f40ea6d20e478533c15a6b08b654e758 ) [cmc_rank] => 477 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.000712375913077 [volume_24h] => 79452.761255166 [percent_change_1h] => 1.69811 [percent_change_24h] => 7.11592 [percent_change_7d] => -5.79582 [market_cap] => 9150341.2776211 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:06.000Z ) ) ) [477] => stdClass Object ( [id] => 4431 [name] => VIDY [symbol] => VIDY [slug] => vidy [num_market_pairs] => 15 [date_added] => 2019-09-04T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 6222083205.7386 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xc77b230f31b517f1ef362e59c173c2be6540b5e8 ) [cmc_rank] => 478 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00147007250506 [volume_24h] => 864151.0186108 [percent_change_1h] => -0.248446 [percent_change_24h] => -2.02996 [percent_change_7d] => 14.9633 [market_cap] => 9146913.4449519 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:11.000Z ) ) ) [478] => stdClass Object ( [id] => 2608 [name] => Mithril [symbol] => MITH [slug] => mithril [num_market_pairs] => 28 [date_added] => 2018-03-24T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => smart-contracts [1] => content-creation [2] => media ) [max_supply] => [circulating_supply] => 912297500 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => MITH-C76 ) [cmc_rank] => 479 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00998430684999 [volume_24h] => 4944152.4693011 [percent_change_1h] => -0.463667 [percent_change_24h] => 8.53759 [percent_change_7d] => 5.78185 [market_cap] => 9108658.1784788 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:06.000Z ) ) ) [479] => stdClass Object ( [id] => 1954 [name] => Moeda Loyalty Points [symbol] => MDA [slug] => moeda-loyalty-points [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2017-09-11T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => services ) [max_supply] => [circulating_supply] => 19628888 [total_supply] => 19628888 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x51db5ad35c671a87207d88fc11d593ac0c8415bd ) [cmc_rank] => 480 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.458249767095 [volume_24h] => 277575.87168761 [percent_change_1h] => -0.314852 [percent_change_24h] => -0.626816 [percent_change_7d] => 1.27724 [market_cap] => 8994933.3543338 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:03.000Z ) ) ) [480] => stdClass Object ( [id] => 5299 [name] => HyperDAO [symbol] => HDAO [slug] => hyperdao [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2020-03-12T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 5000000000 [circulating_supply] => 377965796.16393 [total_supply] => 5000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x74faab6986560fd1140508e4266d8a7b87274ffd ) [cmc_rank] => 481 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0236602478861 [volume_24h] => 1491292.7856962 [percent_change_1h] => -0.683638 [percent_change_24h] => -0.665795 [percent_change_7d] => 5.58141 [market_cap] => 8942764.4297056 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:13.000Z ) ) ) [481] => stdClass Object ( [id] => 2399 [name] => INT Chain [symbol] => INT [slug] => int-chain [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2018-01-15T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => iot [1] => platform ) [max_supply] => [circulating_supply] => 449560377 [total_supply] => 960329508.372 [platform] => [cmc_rank] => 482 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0197274276814 [volume_24h] => 3597678.8407297 [percent_change_1h] => -0.665797 [percent_change_24h] => -3.72879 [percent_change_7d] => 49.8334 [market_cap] => 8868669.8256904 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:04.000Z ) ) ) [482] => stdClass Object ( [id] => 3756 [name] => #MetaHash [symbol] => MHC [slug] => metahash [num_market_pairs] => 14 [date_added] => 2019-02-21T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 9200000000 [circulating_supply] => 2003851011.5346 [total_supply] => 2172595529 [platform] => [cmc_rank] => 483 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00440262302909 [volume_24h] => 4240818.0223131 [percent_change_1h] => 0.991483 [percent_change_24h] => -2.1118 [percent_change_7d] => -10.2436 [market_cap] => 8822200.6102476 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:09.000Z ) ) ) [483] => stdClass Object ( [id] => 5277 [name] => SynchroBitcoin [symbol] => SNB [slug] => synchrobitcoin [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2020-03-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 74046130.5 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x179e31fb25e433441a2839389a7b8ec9c4654b7b ) [cmc_rank] => 484 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.11862378363 [volume_24h] => 33936.962347084 [percent_change_1h] => -0.83639 [percent_change_24h] => 1.40432 [percent_change_7d] => -7.44448 [market_cap] => 8783632.1630708 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:12.000Z ) ) ) [484] => stdClass Object ( [id] => 2134 [name] => Grid+ [symbol] => GRID [slug] => grid [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2017-11-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => energy ) [max_supply] => [circulating_supply] => 39236491 [total_supply] => 300000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x12b19d3e2ccc14da04fae33e63652ce469b3f2fd ) [cmc_rank] => 485 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.223542758864 [volume_24h] => 139045.026357 [percent_change_1h] => -0.708903 [percent_change_24h] => 4.17212 [percent_change_7d] => -12.2784 [market_cap] => 8771033.4462825 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:04.000Z ) ) ) [485] => stdClass Object ( [id] => 1918 [name] => Achain [symbol] => ACT [slug] => achain [num_market_pairs] => 22 [date_added] => 2017-08-27T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => dpos [1] => smart-contracts [2] => platform ) [max_supply] => 1000000000 [circulating_supply] => 969999997.92063 [total_supply] => 1000000000 [platform] => [cmc_rank] => 486 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00901648275066 [volume_24h] => 7716409.8983737 [percent_change_1h] => -0.106182 [percent_change_24h] => -2.99923 [percent_change_7d] => 10.0493 [market_cap] => 8745988.2493916 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:03.000Z ) ) ) [486] => stdClass Object ( [id] => 4105 [name] => CoinMetro Token [symbol] => XCM [slug] => coinmetro-token [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2019-08-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 330000000 [circulating_supply] => 279749271.98077 [total_supply] => 330000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x44e2ca91cea1147f1b503e669f06cd11fb0c5490 ) [cmc_rank] => 487 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0310673238348 [volume_24h] => 17420.281094227 [percent_change_1h] => -0.109724 [percent_change_24h] => -3.16334 [percent_change_7d] => 2.95219 [market_cap] => 8691061.2251761 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:10.000Z ) ) ) [487] => stdClass Object ( [id] => 2503 [name] => DMarket [symbol] => DMT [slug] => dmarket [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2018-02-03T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => entertainment [1] => marketplace [2] => payments ) [max_supply] => [circulating_supply] => 56921773.171956 [total_supply] => 56921773.171971 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x2ccbff3a042c68716ed2a2cb0c544a9f1d1935e1 ) [cmc_rank] => 488 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.152645073209 [volume_24h] => 166330.48424035 [percent_change_1h] => -0.621059 [percent_change_24h] => -0.33337 [percent_change_7d] => -1.61459 [market_cap] => 8688828.2330193 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:06.000Z ) ) ) [488] => stdClass Object ( [id] => 4997 [name] => XIO [symbol] => XIO [slug] => xio [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2020-05-15T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 15897125.190466 [total_supply] => 100000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => XIO-B05 ) [cmc_rank] => 489 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.545865545638 [volume_24h] => 473343.0221081 [percent_change_1h] => -0.1265 [percent_change_24h] => 22.7001 [percent_change_7d] => -6.62697 [market_cap] => 8677692.9161692 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:12.000Z ) ) ) [489] => stdClass Object ( [id] => 2941 [name] => CoinEx Token [symbol] => CET [slug] => coinex-token [num_market_pairs] => 10 [date_added] => 2018-07-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 666941928.31784 [total_supply] => 5817096876.5382 [platform] => [cmc_rank] => 490 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0130065685351 [volume_24h] => 2155434.0325557 [percent_change_1h] => -0.312752 [percent_change_24h] => 1.95415 [percent_change_7d] => 12.2671 [market_cap] => 8674625.8995978 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:07.000Z ) ) ) [490] => stdClass Object ( [id] => 4950 [name] => LCX [symbol] => LCX [slug] => lcx [num_market_pairs] => 20 [date_added] => 2019-12-03T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 533258027.38406 [total_supply] => 955270975 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x037a54aab062628c9bbae1fdb1583c195585fe41 ) [cmc_rank] => 491 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0161673549412 [volume_24h] => 553877.07713989 [percent_change_1h] => -1.31177 [percent_change_24h] => 2.20676 [percent_change_7d] => 3.50708 [market_cap] => 8621371.8039623 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:12.000Z ) ) ) [491] => stdClass Object ( [id] => 2289 [name] => Gifto [symbol] => GTO [slug] => gifto [num_market_pairs] => 22 [date_added] => 2017-12-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => media [1] => content-creation [2] => loyalty ) [max_supply] => [circulating_supply] => 712498034.94468 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => GTO-908 ) [cmc_rank] => 492 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0120895133225 [volume_24h] => 5477992.5931808 [percent_change_1h] => -0.999828 [percent_change_24h] => -2.05099 [percent_change_7d] => -8.51097 [market_cap] => 8613754.4857188 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:04.000Z ) ) ) [492] => stdClass Object ( [id] => 1710 [name] => Veritaseum [symbol] => VERI [slug] => veritaseum [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2017-06-08T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => services ) [max_supply] => [circulating_supply] => 2149646.44 [total_supply] => 100000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x8f3470A7388c05eE4e7AF3d01D8C722b0FF52374 ) [cmc_rank] => 493 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 4.00105161475 [volume_24h] => 11815.151610656 [percent_change_1h] => -0.580195 [percent_change_24h] => -4.44893 [percent_change_7d] => 0.0338525 [market_cap] => 8600846.3599036 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:02.000Z ) ) ) [493] => stdClass Object ( [id] => 2403 [name] => MOAC [symbol] => MOAC [slug] => moac [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2018-01-15T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => smart-contracts [1] => platform [2] => pow ) [max_supply] => [circulating_supply] => 62463333.604191 [total_supply] => 151205864 [platform] => [cmc_rank] => 494 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.137039364918 [volume_24h] => 72917.432672001 [percent_change_1h] => 1.78379 [percent_change_24h] => 28.3113 [percent_change_7d] => 51.1125 [market_cap] => 8559935.5677796 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:04.000Z ) ) ) [494] => stdClass Object ( [id] => 4804 [name] => ROOBEE [symbol] => ROOBEE [slug] => roobee [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2019-10-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 5400000000 [circulating_supply] => 1811492777.91 [total_supply] => 5400000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xa31b1767e09f842ecfd4bc471fe44f830e3891aa ) [cmc_rank] => 495 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00472109869784 [volume_24h] => 1430240.8486894 [percent_change_1h] => -1.1821 [percent_change_24h] => 14.4505 [percent_change_7d] => 19.1626 [market_cap] => 8552236.1949375 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:12.000Z ) ) ) [495] => stdClass Object ( [id] => 3924 [name] => DREP [symbol] => DREP [slug] => drep [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2019-05-07T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 10000000000 [circulating_supply] => 3449682631.5 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => DREP-7D2 ) [cmc_rank] => 496 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00246454884764 [volume_24h] => 720008.6986894 [percent_change_1h] => -1.57115 [percent_change_24h] => -0.765532 [percent_change_7d] => -8.15541 [market_cap] => 8501911.354187 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:10.000Z ) ) ) [496] => stdClass Object ( [id] => 2307 [name] => Bibox Token [symbol] => BIX [slug] => bibox-token [num_market_pairs] => 19 [date_added] => 2017-12-24T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => marketplace [1] => discount-token [2] => centralized-exchange ) [max_supply] => [circulating_supply] => 91783868.27 [total_supply] => 245326151.27 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xb3104b4b9da82025e8b9f8fb28b3553ce2f67069 ) [cmc_rank] => 497 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0918533708986 [volume_24h] => 2195887.8733857 [percent_change_1h] => 1.91696 [percent_change_24h] => -0.151439 [percent_change_7d] => 0.270544 [market_cap] => 8430657.6947126 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:04.000Z ) ) ) [497] => stdClass Object ( [id] => 4430 [name] => VNX Exchange [symbol] => VNXLU [slug] => vnx-exchange [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2019-12-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 28104700 [total_supply] => 80000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x00fc270c9cc13e878ab5363d00354bebf6f05c15 ) [cmc_rank] => 498 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.299905107328 [volume_24h] => 65846.6085775 [percent_change_1h] => -0.661965 [percent_change_24h] => 2.07987 [percent_change_7d] => -2.69379 [market_cap] => 8428743.0699212 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:11.000Z ) ) ) [498] => stdClass Object ( [id] => 3147 [name] => HYCON [symbol] => HYC [slug] => hycon [num_market_pairs] => 10 [date_added] => 2018-08-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable [1] => dag [2] => scaling [3] => platform ) [max_supply] => 5000000000 [circulating_supply] => 2274104514.8229 [total_supply] => 3009179036.7254 [platform] => [cmc_rank] => 499 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00369626571457 [volume_24h] => 1334268.7549639 [percent_change_1h] => 0.531106 [percent_change_24h] => 0.541174 [percent_change_7d] => -9.67986 [market_cap] => 8405694.5494887 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:08.000Z ) ) ) [499] => stdClass Object ( [id] => 3686 [name] => Content Value Network [symbol] => CVNT [slug] => content-value-network [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2019-01-09T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => content-creation [1] => media ) [max_supply] => [circulating_supply] => 925000000 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x6400b5522f8d448c0803e6245436dd1c81df09ce ) [cmc_rank] => 500 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00900410079775 [volume_24h] => 443041.16077112 [percent_change_1h] => -0.175521 [percent_change_24h] => 2.9684 [percent_change_7d] => 5.41579 [market_cap] => 8328793.2379188 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:09.000Z ) ) ) [500] => stdClass Object ( [id] => 2235 [name] => Time New Bank [symbol] => TNB [slug] => time-new-bank [num_market_pairs] => 18 [date_added] => 2017-11-27T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => smart-contracts [1] => platform ) [max_supply] => [circulating_supply] => 3436586618.2187 [total_supply] => 4415707418.2187 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xf7920b0768ecb20a123fac32311d07d193381d6f ) [cmc_rank] => 501 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00240846398488 [volume_24h] => 659708.8158684 [percent_change_1h] => -0.514195 [percent_change_24h] => -1.01893 [percent_change_7d] => -5.31618 [market_cap] => 8276895.1009003 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:04.000Z ) ) ) [501] => stdClass Object ( [id] => 53 [name] => Quark [symbol] => QRK [slug] => quark [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2013-08-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable [1] => multiple [2] => pow ) [max_supply] => [circulating_supply] => 265669624.06336 [total_supply] => 265669624.06336 [platform] => [cmc_rank] => 502 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:01.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0309035755144 [volume_24h] => 1218.5344207757 [percent_change_1h] => -3.03226 [percent_change_24h] => 1.8317 [percent_change_7d] => 4.93157 [market_cap] => 8210141.2891243 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:01.000Z ) ) ) [502] => stdClass Object ( [id] => 2882 [name] => 0Chain [symbol] => ZCN [slug] => 0chain [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2018-07-02T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => iot [2] => ai-big-data ) [max_supply] => 400000000 [circulating_supply] => 48400982 [total_supply] => 200000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xb9ef770b6a5e12e45983c5d80545258aa38f3b78 ) [cmc_rank] => 503 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.169617381956 [volume_24h] => 88102.073227773 [percent_change_1h] => -0.543281 [percent_change_24h] => -1.05488 [percent_change_7d] => 12.3382 [market_cap] => 8209647.8509395 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:07.000Z ) ) ) [503] => stdClass Object ( [id] => 4180 [name] => DDKoin [symbol] => DDK [slug] => ddkoin [num_market_pairs] => 13 [date_added] => 2019-07-29T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => scaling [1] => dpos [2] => enterprise-solutions [3] => mineable [4] => platform ) [max_supply] => 45000000 [circulating_supply] => 1710000 [total_supply] => 45000000 [platform] => [cmc_rank] => 504 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 4.75378507533 [volume_24h] => 95907.827988552 [percent_change_1h] => -3.60089 [percent_change_24h] => -21.5935 [percent_change_7d] => -27.3298 [market_cap] => 8128972.4788143 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:11.000Z ) ) ) [504] => stdClass Object ( [id] => 1403 [name] => FirstBlood [symbol] => 1ST [slug] => firstblood [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2016-09-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => loyalty [1] => media [2] => gaming ) [max_supply] => [circulating_supply] => 85558370.5 [total_supply] => 93468691 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xaf30d2a7e90d7dc361c8c4585e9bb7d2f6f15bc7 ) [cmc_rank] => 505 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0947007621251 [volume_24h] => 611.79740882596 [percent_change_1h] => -0.745227 [percent_change_24h] => 2.88779 [percent_change_7d] => -4.98701 [market_cap] => 8102442.8925317 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:02.000Z ) ) ) [505] => stdClass Object ( [id] => 5601 [name] => xDai [symbol] => STAKE [slug] => xdai [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2020-05-19T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi ) [max_supply] => 8537500 [circulating_supply] => 2325149.6393088 [total_supply] => 8277500.0031586 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x0Ae055097C6d159879521C384F1D2123D1f195e6 ) [cmc_rank] => 506 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 3.48109114643 [volume_24h] => 4703783.4731212 [percent_change_1h] => -0.374128 [percent_change_24h] => 10.9614 [percent_change_7d] => 5.08533 [market_cap] => 8094057.8235229 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:13.000Z ) ) ) [506] => stdClass Object ( [id] => 1996 [name] => SALT [symbol] => SALT [slug] => salt [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2017-09-29T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => smart-contracts ) [max_supply] => [circulating_supply] => 80283620.020574 [total_supply] => 120000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x4156d3342d5c385a87d264f90653733592000581 ) [cmc_rank] => 507 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.100755202483 [volume_24h] => 29043.687971459 [percent_change_1h] => -1.99342 [percent_change_24h] => 9.11265 [percent_change_7d] => 23.3818 [market_cap] => 8088992.3912412 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:03.000Z ) ) ) [507] => stdClass Object ( [id] => 2544 [name] => Nucleus Vision [symbol] => NCASH [slug] => nucleus-vision [num_market_pairs] => 15 [date_added] => 2018-02-26T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => iot [1] => retail ) [max_supply] => [circulating_supply] => 6997736763.7536 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x809826cceab68c387726af962713b64cb5cb3cca ) [cmc_rank] => 508 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00114872527795 [volume_24h] => 1585186.7799875 [percent_change_1h] => -1.20943 [percent_change_24h] => 34.5196 [percent_change_7d] => 138.311 [market_cap] => 8038477.1089638 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:05.000Z ) ) ) [508] => stdClass Object ( [id] => 4467 [name] => Nestree [symbol] => EGG [slug] => nestree [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2019-09-09T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1003908974.4496 [total_supply] => 2994901340 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x65ccd72c0813ce6f2703593b633202a0f3ca6a0c ) [cmc_rank] => 509 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00796877144374 [volume_24h] => 996587.5306953 [percent_change_1h] => -1.54558 [percent_change_24h] => -0.863013 [percent_change_7d] => -10.4228 [market_cap] => 7999921.1677085 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:11.000Z ) ) ) [509] => stdClass Object ( [id] => 3731 [name] => PlayChip [symbol] => PLA [slug] => playchip [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2019-02-08T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => gaming [1] => centralized-exchange [2] => gambling ) [max_supply] => [circulating_supply] => 14009105692.842 [total_supply] => 50000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x0198f46f520F33cd4329bd4bE380a25a90536CD5 ) [cmc_rank] => 510 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.000568348593787 [volume_24h] => 59.666591249736 [percent_change_1h] => -0.281032 [percent_change_24h] => -0.273344 [percent_change_7d] => 10.6844 [market_cap] => 7962055.5207403 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:09.000Z ) ) ) [510] => stdClass Object ( [id] => 3371 [name] => MIR COIN [symbol] => MIR [slug] => mir-coin [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2018-10-02T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => 1300000000 [circulating_supply] => 780627480.525 [total_supply] => 1300000000 [platform] => [cmc_rank] => 511 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0100942042871 [volume_24h] => 2805212.0514382 [percent_change_1h] => -2.94826 [percent_change_24h] => -11.5905 [percent_change_7d] => 73.558 [market_cap] => 7879813.2605435 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:08.000Z ) ) ) [511] => stdClass Object ( [id] => 4120 [name] => Prometeus [symbol] => PROM [slug] => prometeus [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2019-07-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 6870000 [total_supply] => 20000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xfc82bb4ba86045af6f327323a46e80412b91b27d ) [cmc_rank] => 512 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.1457066005 [volume_24h] => 384518.93120844 [percent_change_1h] => 0.482007 [percent_change_24h] => 0.564994 [percent_change_7d] => -5.81365 [market_cap] => 7871004.345435 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:10.000Z ) ) ) [512] => stdClass Object ( [id] => 1026 [name] => Aeon [symbol] => AEON [slug] => aeon [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2015-08-04T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => pow [1] => mineable [2] => cryptonight-lite ) [max_supply] => [circulating_supply] => 15831459.311211 [total_supply] => 15831459.311211 [platform] => [cmc_rank] => 513 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.494314776829 [volume_24h] => 16314.317158838 [percent_change_1h] => -1.8795 [percent_change_24h] => -4.38461 [percent_change_7d] => 16.3202 [market_cap] => 7825724.2762987 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:02.000Z ) ) ) [513] => stdClass Object ( [id] => 2866 [name] => Sentinel Protocol [symbol] => UPP [slug] => sentinel-protocol [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2018-06-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 404012675.25 [total_supply] => 500000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xc86d054809623432210c107af2e3f619dcfbf652 ) [cmc_rank] => 514 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.019296381597 [volume_24h] => 611823.13380818 [percent_change_1h] => -0.895023 [percent_change_24h] => 0.111436 [percent_change_7d] => -1.28448 [market_cap] => 7795982.7516488 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:07.000Z ) ) ) [514] => stdClass Object ( [id] => 2558 [name] => Insights Network [symbol] => INSTAR [slug] => insights-network [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2018-03-02T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => enterprise-solutions [1] => ai-big-data [2] => marketplace ) [max_supply] => 300000000 [circulating_supply] => 196753507.9 [total_supply] => 251212199.3678 [platform] => [cmc_rank] => 515 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0391310968541 [volume_24h] => 103635.85946374 [percent_change_1h] => -2.01223 [percent_change_24h] => -23.6276 [percent_change_7d] => -2.11801 [market_cap] => 7699180.5740188 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:06.000Z ) ) ) [515] => stdClass Object ( [id] => 2321 [name] => QLC Chain [symbol] => QLC [slug] => qlink [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2017-12-29T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => technology ) [max_supply] => [circulating_supply] => 240000000 [total_supply] => 600000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1376 [name] => Neo [symbol] => NEO [slug] => neo [token_address] => 0d821bd7b6d53f5c2b40e217c6defc8bbe896cf5 ) [cmc_rank] => 516 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0320729498827 [volume_24h] => 1844948.154029 [percent_change_1h] => -0.632597 [percent_change_24h] => 7.78363 [percent_change_7d] => 6.95126 [market_cap] => 7697507.971848 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:04.000Z ) ) ) [516] => stdClass Object ( [id] => 2446 [name] => DATA [symbol] => DTA [slug] => data [num_market_pairs] => 12 [date_added] => 2018-01-22T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => marketing [1] => ai-big-data ) [max_supply] => 11500000000 [circulating_supply] => 11499993344.401 [total_supply] => 11500000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x69b148395ce0015c13e36bffbad63f49ef874e03 ) [cmc_rank] => 517 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.000665596598351 [volume_24h] => 9329808.2936681 [percent_change_1h] => -2.84666 [percent_change_24h] => 74.5504 [percent_change_7d] => 77.857 [market_cap] => 7654356.4510924 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:05.000Z ) ) ) [517] => stdClass Object ( [id] => 1762 [name] => Ergo [symbol] => ERG [slug] => ergo [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2017-06-29T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => pow [1] => dapp [2] => mineable [3] => platform ) [max_supply] => 97739924 [circulating_supply] => 18386803 [total_supply] => 21690525 [platform] => [cmc_rank] => 518 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.415456554321 [volume_24h] => 632466.87412697 [percent_change_1h] => 3.31606 [percent_change_24h] => 13.2447 [percent_change_7d] => 82.0479 [market_cap] => 7638917.819359 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:03.000Z ) ) ) [518] => stdClass Object ( [id] => 3875 [name] => Valor Token [symbol] => VALOR [slug] => valor-token [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2019-04-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => asset-management ) [max_supply] => [circulating_supply] => 20036000.0002 [total_supply] => 75000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x297e4e5e59ad72b1b0a2fd446929e76117be0e0a ) [cmc_rank] => 519 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.381195524082 [volume_24h] => 519753.67389855 [percent_change_1h] => 0.131941 [percent_change_24h] => 8.24539 [percent_change_7d] => -1.80318 [market_cap] => 7637633.5205832 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:10.000Z ) ) ) [519] => stdClass Object ( [id] => 2296 [name] => OST [symbol] => OST [slug] => ost [num_market_pairs] => 15 [date_added] => 2017-12-19T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => services ) [max_supply] => [circulating_supply] => 750466070.30512 [total_supply] => 800000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x2c4e8f2d746113d0696ce89b35f0d8bf88e0aeca ) [cmc_rank] => 520 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0101412346986 [volume_24h] => 420530.77461721 [percent_change_1h] => -0.302761 [percent_change_24h] => 0.520645 [percent_change_7d] => -4.60236 [market_cap] => 7610652.5523002 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:05.000Z ) ) ) [520] => stdClass Object ( [id] => 1923 [name] => Tierion [symbol] => TNT [slug] => tierion [num_market_pairs] => 14 [date_added] => 2017-08-27T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => data-provenance [1] => services ) [max_supply] => [circulating_supply] => 428481269.49942 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x08f5a9235b08173b7569f83645d2c7fb55e8ccd8 ) [cmc_rank] => 521 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.017695875732 [volume_24h] => 485726.82610981 [percent_change_1h] => -0.760222 [percent_change_24h] => -2.57161 [percent_change_7d] => -47.7201 [market_cap] => 7582351.2985513 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:04.000Z ) ) ) [521] => stdClass Object ( [id] => 2739 [name] => Digix Gold Token [symbol] => DGX [slug] => digix-gold-token [num_market_pairs] => 11 [date_added] => 2018-05-15T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => stablecoin-asset-backed [1] => store-of-value [2] => dao ) [max_supply] => [circulating_supply] => 117048.67174917 [total_supply] => 120400 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x4f3afec4e5a3f2a6a1a411def7d7dfe50ee057bf ) [cmc_rank] => 522 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 64.7488571027 [volume_24h] => 49630.104310156 [percent_change_1h] => -0.914329 [percent_change_24h] => -0.491308 [percent_change_7d] => 2.19666 [market_cap] => 7578767.7211476 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:07.000Z ) ) ) [522] => stdClass Object ( [id] => 2726 [name] => DAOstack [symbol] => GEN [slug] => daostack [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2018-05-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => dao [1] => platform ) [max_supply] => [circulating_supply] => 48033038.993039 [total_supply] => 60000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x543ff227f64aa17ea132bf9886cab5db55dcaddf ) [cmc_rank] => 523 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.157705082339 [volume_24h] => 33832.610841793 [percent_change_1h] => -1.31698 [percent_change_24h] => -3.55335 [percent_change_7d] => -31.6282 [market_cap] => 7575054.3693896 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:07.000Z ) ) ) [523] => stdClass Object ( [id] => 3336 [name] => IQeon [symbol] => IQN [slug] => iqeon [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2018-09-24T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 5491860.1987553 [total_supply] => 5491860.1987553 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x0db8d8b76bc361bacbb72e2c491e06085a97ab31 ) [cmc_rank] => 524 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.37047700307 [volume_24h] => 56712.034005261 [percent_change_1h] => -2.0832 [percent_change_24h] => 0.272168 [percent_change_7d] => 3.85735 [market_cap] => 7526468.1064696 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:08.000Z ) ) ) [524] => stdClass Object ( [id] => 1358 [name] => EDC Blockchain [old] [symbol] => EDC [slug] => edc-blockchain-old [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2016-08-24T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => enterprise-solutions [1] => dpos [2] => platform [3] => mineable [4] => masternodes [5] => x11 ) [max_supply] => [circulating_supply] => 2670646025 [total_supply] => 5330754414.894 [platform] => [cmc_rank] => 525 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00279521841207 [volume_24h] => 224.71396763596 [percent_change_1h] => -0.530273 [percent_change_24h] => 2.51498 [percent_change_7d] => 8.79813 [market_cap] => 7465038.9412016 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:02.000Z ) ) ) [525] => stdClass Object ( [id] => 2763 [name] => Morpheus.Network [symbol] => MRPH [slug] => morpheus-network [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2018-05-22T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => payments [1] => logistics ) [max_supply] => [circulating_supply] => 34179309.5367 [total_supply] => 47897218 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x7b0c06043468469967dba22d1af33d77d44056c8 ) [cmc_rank] => 526 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.217810428265 [volume_24h] => 568783.18476126 [percent_change_1h] => -1.61698 [percent_change_24h] => 6.37692 [percent_change_7d] => -1.07509 [market_cap] => 7444610.0479906 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:07.000Z ) ) ) [526] => stdClass Object ( [id] => 2287 [name] => LockTrip [symbol] => LOC [slug] => lockchain [num_market_pairs] => 10 [date_added] => 2017-12-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => sharing-economy [1] => hospitality ) [max_supply] => [circulating_supply] => 14952162.966826 [total_supply] => 18585932.741501 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x5e3346444010135322268a4630d2ed5f8d09446c ) [cmc_rank] => 527 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.494426917637 [volume_24h] => 72946.65136884 [percent_change_1h] => -0.554783 [percent_change_24h] => 11.2463 [percent_change_7d] => 22.2109 [market_cap] => 7392751.8476937 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:05.000Z ) ) ) [527] => stdClass Object ( [id] => 1937 [name] => Po.et [symbol] => POE [slug] => poet [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2017-09-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => media ) [max_supply] => [circulating_supply] => 3141592653 [total_supply] => 3141592653 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x0e0989b1f9b8a38983c2ba8053269ca62ec9b195 ) [cmc_rank] => 528 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0023413439428 [volume_24h] => 125605.59196302 [percent_change_1h] => -0.420915 [percent_change_24h] => -0.90043 [percent_change_7d] => 3.53314 [market_cap] => 7355548.9288465 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:03.000Z ) ) ) [528] => stdClass Object ( [id] => 4173 [name] => Levolution [symbol] => LEVL [slug] => levolution [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2019-07-26T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 44259774.746244 [total_supply] => 311000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x09970aec766b6f3223aca9111555e99dc50ff13a ) [cmc_rank] => 529 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.166064544565 [volume_24h] => 111507.5144948 [percent_change_1h] => -0.405075 [percent_change_24h] => 1.33579 [percent_change_7d] => 5.78474 [market_cap] => 7349979.3357845 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:11.000Z ) ) ) [529] => stdClass Object ( [id] => 2827 [name] => Phantasma [symbol] => SOUL [slug] => phantasma [num_market_pairs] => 10 [date_added] => 2018-05-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => enterprise-solutions [1] => platform [2] => content-creation ) [max_supply] => [circulating_supply] => 56542635.3235 [total_supply] => 96302327 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1376 [name] => Neo [symbol] => NEO [slug] => neo [token_address] => ed07cffad18f1308db51920d99a2af60ac66a7b3 ) [cmc_rank] => 530 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.129330902847 [volume_24h] => 343395.02831399 [percent_change_1h] => -0.851791 [percent_change_24h] => 2.27487 [percent_change_7d] => 61.8078 [market_cap] => 7312710.0757369 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:06.000Z ) ) ) [530] => stdClass Object ( [id] => 5 [name] => Peercoin [symbol] => PPC [slug] => peercoin [num_market_pairs] => 19 [date_added] => 2013-04-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable [1] => sha-256 [2] => payments [3] => hybrid-pow-pos [4] => medium-of-exchange ) [max_supply] => [circulating_supply] => 26401739.708853 [total_supply] => 26401739.708853 [platform] => [cmc_rank] => 531 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:01.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.276816687375 [volume_24h] => 48837.558995538 [percent_change_1h] => -3.50798 [percent_change_24h] => -0.556238 [percent_change_7d] => -3.2595 [market_cap] => 7308442.1271418 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:01.000Z ) ) ) [531] => stdClass Object ( [id] => 4366 [name] => MixMarvel [symbol] => MIX [slug] => mixmarvel [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2019-09-02T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 10000000000 [circulating_supply] => 1986068094 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x5d285f735998f36631f678ff41fb56a10a4d0429 ) [cmc_rank] => 532 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00367777852061 [volume_24h] => 800805.7695217 [percent_change_1h] => 0.740286 [percent_change_24h] => 4.42188 [percent_change_7d] => -4.91668 [market_cap] => 7304318.576582 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:11.000Z ) ) ) [532] => stdClass Object ( [id] => 3986 [name] => StakeCubeCoin [symbol] => SCC [slug] => stakecubecoin [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2019-06-03T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => [circulating_supply] => 7170720.451475 [total_supply] => 8469720.451475 [platform] => [cmc_rank] => 533 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.01795619636 [volume_24h] => 1095.7700331001 [percent_change_1h] => -0.311945 [percent_change_24h] => 12.1802 [percent_change_7d] => 16.7969 [market_cap] => 7299479.3159444 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:10.000Z ) ) ) [533] => stdClass Object ( [id] => 1834 [name] => Pillar [symbol] => PLR [slug] => pillar [num_market_pairs] => 12 [date_added] => 2017-07-24T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => identity [2] => distributed-computing ) [max_supply] => 800000000 [circulating_supply] => 259348201 [total_supply] => 800000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xe3818504c1b32bf1557b16c238b2e01fd3149c17 ) [cmc_rank] => 534 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0281432622716 [volume_24h] => 62685.518264768 [percent_change_1h] => -0.77591 [percent_change_24h] => -6.85329 [percent_change_7d] => 0.391992 [market_cap] => 7298904.4404106 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:03.000Z ) ) ) [534] => stdClass Object ( [id] => 2455 [name] => PressOne [symbol] => PRS [slug] => pressone [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2018-01-24T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => content-creation [1] => marketplace ) [max_supply] => 2000000000 [circulating_supply] => 284742627.99294 [total_supply] => 2000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xe0d95530820aafc51b1d98023aa1ff000b78d8b2 ) [cmc_rank] => 535 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0254881634269 [volume_24h] => 87481.95615029 [percent_change_1h] => -0.149878 [percent_change_24h] => 0.424116 [percent_change_7d] => -9.46459 [market_cap] => 7257566.6368891 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:05.000Z ) ) ) [535] => stdClass Object ( [id] => 2468 [name] => LinkEye [symbol] => LET [slug] => linkeye [num_market_pairs] => 11 [date_added] => 2018-01-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 809999000 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xfa3118b34522580c35ae27f6cf52da1dbb756288 ) [cmc_rank] => 536 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00893719764368 [volume_24h] => 4065747.5810548 [percent_change_1h] => 0.379428 [percent_change_24h] => -3.12293 [percent_change_7d] => 4.45007 [market_cap] => 7239121.1541832 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:06.000Z ) ) ) [536] => stdClass Object ( [id] => 2709 [name] => Morpheus Labs [symbol] => MITX [slug] => morpheus-labs [num_market_pairs] => 12 [date_added] => 2018-05-04T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => enterprise-solutions ) [max_supply] => [circulating_supply] => 348379945 [total_supply] => 746999995 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x4a527d8fc13c5203ab24ba0944f4cb14658d1db6 ) [cmc_rank] => 537 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0207619366234 [volume_24h] => 1435275.8567445 [percent_change_1h] => -1.43619 [percent_change_24h] => -3.76865 [percent_change_7d] => 15.3435 [market_cap] => 7233042.3389536 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:07.000Z ) ) ) [537] => stdClass Object ( [id] => 2345 [name] => High Performance Blockchain [symbol] => HPB [slug] => high-performance-blockchain [num_market_pairs] => 12 [date_added] => 2018-01-09T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => smart-contracts [1] => dpos [2] => enterprise-solutions [3] => hardware ) [max_supply] => [circulating_supply] => 73069950 [total_supply] => 101119949.75 [platform] => [cmc_rank] => 538 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0987654068724 [volume_24h] => 599070.9222082 [percent_change_1h] => 0.329934 [percent_change_24h] => -2.92788 [percent_change_7d] => -12.2493 [market_cap] => 7216783.3418959 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:05.000Z ) ) ) [538] => stdClass Object ( [id] => 4484 [name] => ChronoCoin [symbol] => CRN [slug] => chronocoin [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2019-10-15T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 2221053119.3844 [total_supply] => 5680000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1376 [name] => Neo [symbol] => NEO [slug] => neo [token_address] => c875e3e1a9f7ba1291aea40cead371754dfcb3de ) [cmc_rank] => 539 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00321447628489 [volume_24h] => 13907.265760746 [percent_change_1h] => 0.21529 [percent_change_24h] => 0.251422 [percent_change_7d] => 14.9092 [market_cap] => 7139522.5797421 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:11.000Z ) ) ) [539] => stdClass Object ( [id] => 584 [name] => NativeCoin [symbol] => N8V [slug] => native-coin [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2014-09-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable [1] => x11 [2] => hybrid-pow-pos ) [max_supply] => 40000000 [circulating_supply] => 23718194.514175 [total_supply] => 23718194.514175 [platform] => [cmc_rank] => 540 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:01.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.300329547849 [volume_24h] => 30603.197793888 [percent_change_1h] => 41.9962 [percent_change_24h] => 60.3507 [percent_change_7d] => 98.9682 [market_cap] => 7123274.6342368 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:01.000Z ) ) ) [540] => stdClass Object ( [id] => 3920 [name] => Diamond Platform Token [symbol] => DPT [slug] => diamond-platform-token [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2019-05-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => store-of-value [1] => stablecoin-asset-backed ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1722583.031314 [total_supply] => 10000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x10c71515602429c19d53011ea7040b87a4894838 ) [cmc_rank] => 541 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 4.1293650227 [volume_24h] => 2381.4091586672 [percent_change_1h] => 4.38657 [percent_change_24h] => 6.5225 [percent_change_7d] => -0.997037 [market_cap] => 7113174.1182047 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:10.000Z ) ) ) [541] => stdClass Object ( [id] => 2655 [name] => Monero Classic [symbol] => XMC [slug] => monero-classic [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2018-04-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 19176436.191059 [total_supply] => 19176436.191059 [platform] => [cmc_rank] => 542 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.368788494617 [volume_24h] => 1845.2395459684 [percent_change_1h] => -0.241116 [percent_change_24h] => 0.450009 [percent_change_7d] => -3.71102 [market_cap] => 7072049.0350196 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:06.000Z ) ) ) [542] => stdClass Object ( [id] => 405 [name] => DigitalNote [symbol] => XDN [slug] => digitalnote [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2014-06-24T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => privacy [1] => mineable [2] => cryptonight [3] => payments [4] => pow ) [max_supply] => 10000000000 [circulating_supply] => 4858778314.1104 [total_supply] => 5073217305.4805 [platform] => [cmc_rank] => 543 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:01.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00145236759138 [volume_24h] => 145033.6655026 [percent_change_1h] => 1.44567 [percent_change_24h] => 3.83955 [percent_change_7d] => 30.2647 [market_cap] => 7056732.1571139 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:01.000Z ) ) ) [543] => stdClass Object ( [id] => 3918 [name] => Safe [symbol] => SAFE [slug] => safe [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2019-05-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => masternodes [1] => medium-of-exchange ) [max_supply] => [circulating_supply] => 20835499.35 [total_supply] => 29600000 [platform] => [cmc_rank] => 544 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.337129914702 [volume_24h] => 64278.758876837 [percent_change_1h] => -5.27638 [percent_change_24h] => -0.199885 [percent_change_7d] => -10.8765 [market_cap] => 7024270.1186391 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:10.000Z ) ) ) [544] => stdClass Object ( [id] => 4691 [name] => Zano [symbol] => ZANO [slug] => zano [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2020-01-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 10235522.78 [total_supply] => 12265022.78 [platform] => [cmc_rank] => 545 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.686234144592 [volume_24h] => 4374.9198024771 [percent_change_1h] => -0.353021 [percent_change_24h] => -3.10177 [percent_change_7d] => 1.4051 [market_cap] => 7023965.2193852 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:11.000Z ) ) ) [545] => stdClass Object ( [id] => 2915 [name] => Moss Coin [symbol] => MOC [slug] => moss-coin [num_market_pairs] => 1 [date_added] => 2018-07-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 367194688.83763 [total_supply] => 500000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x865ec58b06bf6305b886793aa20a2da31d034e68 ) [cmc_rank] => 546 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.019065455251 [volume_24h] => 307576.95373489 [percent_change_1h] => 0.505661 [percent_change_24h] => -1.1942 [percent_change_7d] => -0.896912 [market_cap] => 7000733.9084386 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:07.000Z ) ) ) [546] => stdClass Object ( [id] => 3345 [name] => DAPS Coin [symbol] => DAPS [slug] => daps-coin [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2018-09-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => pos [1] => privacy [2] => platform ) [max_supply] => 70000000000 [circulating_supply] => 52586828001.998 [total_supply] => 60000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x93190dbce9b9bd4aa546270a8d1d65905b5fdd28 ) [cmc_rank] => 547 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.000132752628056 [volume_24h] => 250575.4731079 [percent_change_1h] => -0.967273 [percent_change_24h] => -0.0779212 [percent_change_7d] => 2.42183 [market_cap] => 6981039.6183941 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:08.000Z ) ) ) [547] => stdClass Object ( [id] => 4215 [name] => Eminer [symbol] => EM [slug] => eminer [num_market_pairs] => 10 [date_added] => 2019-08-22T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 2100000000 [circulating_supply] => 1320593468.0536 [total_supply] => 2100000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x35b08722aa26be119c1608029ccbc976ac5c1082 ) [cmc_rank] => 548 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00526646315221 [volume_24h] => 3851588.0733094 [percent_change_1h] => 1.24222 [percent_change_24h] => 4.81087 [percent_change_7d] => 4.3016 [market_cap] => 6954856.8385535 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:11.000Z ) ) ) [548] => stdClass Object ( [id] => 1826 [name] => Particl [symbol] => PART [slug] => particl [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2017-07-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 9183507.8328658 [total_supply] => 9668001.2433699 [platform] => [cmc_rank] => 549 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.751947590819 [volume_24h] => 42995.927768435 [percent_change_1h] => -0.335867 [percent_change_24h] => 0.775201 [percent_change_7d] => -2.87149 [market_cap] => 6905516.5901909 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:03.000Z ) ) ) [549] => stdClass Object ( [id] => 3585 [name] => WeShow Token [symbol] => WET [slug] => weshow-token [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2018-11-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 463851902.61946 [total_supply] => 1250000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x36d10c6800d569bb8c4fe284a05ffe3b752f972c ) [cmc_rank] => 550 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0147883860894 [volume_24h] => 5130478.4663607 [percent_change_1h] => -1.95178 [percent_change_24h] => -34.0451 [percent_change_7d] => -42.3359 [market_cap] => 6859621.0242393 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:09.000Z ) ) ) [550] => stdClass Object ( [id] => 3357 [name] => Digital Asset Guarantee Token [symbol] => DAGT [slug] => digital-asset-guarantee-token [num_market_pairs] => 1 [date_added] => 2018-09-29T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 33099999.99997 [total_supply] => 100100000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x56D1aE30c97288DA4B58BC39F026091778e4E316 ) [cmc_rank] => 551 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.206855269811 [volume_24h] => 0 [percent_change_1h] => -0.247476 [percent_change_24h] => 1.4398 [percent_change_7d] => 24.536 [market_cap] => 6846909.4307379 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:08.000Z ) ) ) [551] => stdClass Object ( [id] => 2746 [name] => GreenPower [symbol] => GRN [slug] => greenpower [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2018-05-21T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 3231699360.0099 [total_supply] => 3294166500.6099 [platform] => [cmc_rank] => 552 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00211729459741 [volume_24h] => 6978.5959859929 [percent_change_1h] => -0.262327 [percent_change_24h] => 10.1897 [percent_change_7d] => 17.9939 [market_cap] => 6842459.5954024 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:06.000Z ) ) ) [552] => stdClass Object ( [id] => 2223 [name] => BLOCKv [symbol] => VEE [slug] => blockv [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2017-11-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => content-creation [1] => enterprise-solutions [2] => media ) [max_supply] => [circulating_supply] => 2989942417.7842 [total_supply] => 3646271241.2003 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x340d2bde5eb28c1eed91b2f790723e3b160613b7 ) [cmc_rank] => 553 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00227510419196 [volume_24h] => 742247.35077064 [percent_change_1h] => -1.09063 [percent_change_24h] => 21.0779 [percent_change_7d] => 56.2484 [market_cap] => 6802430.5284199 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:04.000Z ) ) ) [553] => stdClass Object ( [id] => 3053 [name] => YOU COIN [symbol] => YOU [slug] => you-coin [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2018-08-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => content-creation [1] => marketplace ) [max_supply] => [circulating_supply] => 556120198.41019 [total_supply] => 2856000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x34364BEe11607b1963d66BCA665FDE93fCA666a8 ) [cmc_rank] => 554 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.012206157238 [volume_24h] => 1247844.5738311 [percent_change_1h] => -0.00432739 [percent_change_24h] => -1.24636 [percent_change_7d] => -6.27377 [market_cap] => 6788090.5850226 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:07.000Z ) ) ) [554] => stdClass Object ( [id] => 3608 [name] => Hyprr (Howdoo) [symbol] => UDOO [slug] => hyprr [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2018-11-15T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 97821309.33 [total_supply] => 888888888 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x12f649a9e821f90bb143089a6e56846945892ffb ) [cmc_rank] => 555 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0693892159792 [volume_24h] => 1012975.8441103 [percent_change_1h] => 0.449146 [percent_change_24h] => -2.667 [percent_change_7d] => 0.471524 [market_cap] => 6787743.9604675 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:09.000Z ) ) ) [555] => stdClass Object ( [id] => 2610 [name] => Peculium [symbol] => PCL [slug] => peculium [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2018-03-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 2039325377.289 [total_supply] => 2206029269.289 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x0f02e27745e3b6e9e1310d19469e2b5d7b5ec99a ) [cmc_rank] => 556 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00330357503439 [volume_24h] => 466805.32266476 [percent_change_1h] => -0.606398 [percent_change_24h] => -0.223641 [percent_change_7d] => 3.28988 [market_cap] => 6737064.4034099 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:06.000Z ) ) ) [556] => stdClass Object ( [id] => 4228 [name] => Ferrum Network [symbol] => FRM [slug] => ferrum-network [num_market_pairs] => 13 [date_added] => 2019-08-08T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi ) [max_supply] => 331718750 [circulating_supply] => 136795730.79509 [total_supply] => 329218749 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xe5caef4af8780e59df925470b050fb23c43ca68c ) [cmc_rank] => 557 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.04913077444 [volume_24h] => 790451.14837995 [percent_change_1h] => -1.18713 [percent_change_24h] => 9.08511 [percent_change_7d] => 13.4432 [market_cap] => 6720880.1940486 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:11.000Z ) ) ) [557] => stdClass Object ( [id] => 2371 [name] => United Traders Token [symbol] => UTT [slug] => uttoken [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2018-01-11T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => payments [1] => marketplace [2] => smart-contracts ) [max_supply] => [circulating_supply] => 37508998.799855 [total_supply] => 69403130.979855 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x16f812be7fff02caf662b85d5d58a5da6572d4df ) [cmc_rank] => 558 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.178191885261 [volume_24h] => 475.57748939099 [percent_change_1h] => -0.359579 [percent_change_24h] => 11.7241 [percent_change_7d] => 17.6983 [market_cap] => 6683799.2103988 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:05.000Z ) ) ) [558] => stdClass Object ( [id] => 3631 [name] => FOAM [symbol] => FOAM [slug] => foam [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2018-12-11T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => ai-big-data [1] => platform ) [max_supply] => [circulating_supply] => 300919995.84228 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x4946fcea7c692606e8908002e55a582af44ac121 ) [cmc_rank] => 559 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0221676036064 [volume_24h] => 31218.450870432 [percent_change_1h] => -0.616574 [percent_change_24h] => -3.57888 [percent_change_7d] => 54.7939 [market_cap] => 6670675.1850712 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:09.000Z ) ) ) [559] => stdClass Object ( [id] => 2885 [name] => Egretia [symbol] => EGT [slug] => egretia [num_market_pairs] => 28 [date_added] => 2018-07-02T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 4218701581.8677 [total_supply] => 8000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x8e1b448ec7adfc7fa35fc2e885678bd323176e34 ) [cmc_rank] => 560 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00157880649572 [volume_24h] => 2356271.6690585 [percent_change_1h] => 0.180114 [percent_change_24h] => -0.971505 [percent_change_7d] => -6.32051 [market_cap] => 6660513.4609569 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:07.000Z ) ) ) [560] => stdClass Object ( [id] => 576 [name] => GameCredits [symbol] => GAME [slug] => gamecredits [num_market_pairs] => 11 [date_added] => 2014-09-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => pow [1] => mineable [2] => scrypt ) [max_supply] => 200000000 [circulating_supply] => 97978222.952752 [total_supply] => 200000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x63f88a2298a5c4aee3c216aa6d926b184a4b2437 ) [cmc_rank] => 561 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:01.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0678245328835 [volume_24h] => 52751.185959195 [percent_change_1h] => -0.519886 [percent_change_24h] => -1.34055 [percent_change_7d] => -0.252144 [market_cap] => 6645327.2045258 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:01.000Z ) ) ) [561] => stdClass Object ( [id] => 3985 [name] => Origo [symbol] => OGO [slug] => origo [num_market_pairs] => 14 [date_added] => 2019-06-03T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => privacy [1] => platform [2] => smart-contracts ) [max_supply] => [circulating_supply] => 440516809.14682 [total_supply] => 681277849.938 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xff0e5e014cf97e0615cb50f6f39da6388e2fae6e ) [cmc_rank] => 562 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0149977119302 [volume_24h] => 1202013.1491059 [percent_change_1h] => -0.469447 [percent_change_24h] => 3.30652 [percent_change_7d] => 0.826034 [market_cap] => 6606744.2039949 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:10.000Z ) ) ) [562] => stdClass Object ( [id] => 2631 [name] => ODEM [symbol] => ODE [slug] => odem [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2018-04-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => smart-contracts [1] => education ) [max_supply] => [circulating_supply] => 219110098.30355 [total_supply] => 268946131 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xbf52f2ab39e26e0951d2a02b49b7702abe30406a ) [cmc_rank] => 563 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0301294534407 [volume_24h] => 173712.96879061 [percent_change_1h] => 10.1439 [percent_change_24h] => 2.9199 [percent_change_7d] => -11.3705 [market_cap] => 6601667.5052241 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:06.000Z ) ) ) [563] => stdClass Object ( [id] => 2605 [name] => BnkToTheFuture [symbol] => BFT [slug] => bnktothefuture [num_market_pairs] => 10 [date_added] => 2018-03-22T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => services [1] => crowdfunding ) [max_supply] => [circulating_supply] => 729989999.32474 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x01ff50f8b7f74e4f00580d9596cd3d0d6d6e326f ) [cmc_rank] => 564 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00902545711025 [volume_24h] => 844256.46849526 [percent_change_1h] => -0.357442 [percent_change_24h] => -2.27695 [percent_change_7d] => 4.09927 [market_cap] => 6588493.4298169 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:06.000Z ) ) ) [564] => stdClass Object ( [id] => 5475 [name] => GHOSTPRISM [symbol] => GHOST [slug] => ghostprism [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2020-04-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 175000000 [circulating_supply] => 2438536.9628275 [total_supply] => 2438536.9628275 [platform] => [cmc_rank] => 565 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 2.69902467147 [volume_24h] => 404664.63938255 [percent_change_1h] => 0.0105668 [percent_change_24h] => 2.71503 [percent_change_7d] => 6.68854 [market_cap] => 6581671.4249629 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:13.000Z ) ) ) [565] => stdClass Object ( [id] => 5429 [name] => DEAPcoin [symbol] => DEP [slug] => deapcoin [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2020-04-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 30000000000 [circulating_supply] => 882771017.068 [total_supply] => 30000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x1a3496c18d558bd9c6c8f609e1b129f67ab08163 ) [cmc_rank] => 566 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00743471050911 [volume_24h] => 472429.94751034 [percent_change_1h] => 0.142067 [percent_change_24h] => 0.377641 [percent_change_7d] => -7.93243 [market_cap] => 6563146.9577332 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:13.000Z ) ) ) [566] => stdClass Object ( [id] => 3883 [name] => QuickX Protocol [symbol] => QCX [slug] => quickx-protocol [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2019-04-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 498334427.95726 [total_supply] => 500000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xf9e5af7b42d31d51677c75bbbd37c1986ec79aee ) [cmc_rank] => 567 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0130071479219 [volume_24h] => 351031.63706533 [percent_change_1h] => 0.899783 [percent_change_24h] => -1.04952 [percent_change_7d] => 1.11674 [market_cap] => 6481909.6190154 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:09.000Z ) ) ) [567] => stdClass Object ( [id] => 3 [name] => Namecoin [symbol] => NMC [slug] => namecoin [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2013-04-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => pow [1] => platform [2] => mineable [3] => sha-256 ) [max_supply] => [circulating_supply] => 14736400 [total_supply] => 14736400 [platform] => [cmc_rank] => 568 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:01.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.439284108729 [volume_24h] => 4571.4284502458 [percent_change_1h] => -3.81793 [percent_change_24h] => 14.4381 [percent_change_7d] => 8.93264 [market_cap] => 6473466.339874 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:01.000Z ) ) ) [568] => stdClass Object ( [id] => 5160 [name] => Dune Network [symbol] => DUN [slug] => dune-network [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2020-05-04T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 415873485.656 [total_supply] => 519070377.656 [platform] => [cmc_rank] => 569 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.015507783045 [volume_24h] => 8883.3355594004 [percent_change_1h] => -2.54067 [percent_change_24h] => 3.09737 [percent_change_7d] => 3.15087 [market_cap] => 6449275.7897212 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:12.000Z ) ) ) [569] => stdClass Object ( [id] => 2199 [name] => ALQO [symbol] => XLQ [slug] => alqo [num_market_pairs] => 1 [date_added] => 2017-11-19T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 64664324.290409 [total_supply] => 65539763.62146 [platform] => [cmc_rank] => 570 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0996172074345 [volume_24h] => 3031.7106064064 [percent_change_1h] => -0.353214 [percent_change_24h] => -1.92811 [percent_change_7d] => 43.9581 [market_cap] => 6441679.4064494 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:05.000Z ) ) ) [570] => stdClass Object ( [id] => 3858 [name] => FNB Protocol [symbol] => FNB [slug] => fnb-protocol [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2019-04-11T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform ) [max_supply] => [circulating_supply] => 2366880913 [total_supply] => 2490000160 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x47b28f365bf4cb38db4b6356864bde7bc4b35129 ) [cmc_rank] => 571 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00271192204564 [volume_24h] => 379414.03445936 [percent_change_1h] => 0.319264 [percent_change_24h] => 0.00948216 [percent_change_7d] => 2.1324 [market_cap] => 6418796.5273692 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:09.000Z ) ) ) [571] => stdClass Object ( [id] => 2181 [name] => Genesis Vision [symbol] => GVT [slug] => genesis-vision [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2017-11-15T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => asset-management ) [max_supply] => [circulating_supply] => 4426883.3118906 [total_supply] => 4436643.9285333 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x103c3a209da59d3e7c4a89307e66521e081cfdf0 ) [cmc_rank] => 572 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.44951830186 [volume_24h] => 504866.5372506 [percent_change_1h] => -0.439754 [percent_change_24h] => -2.09391 [percent_change_7d] => 1.07418 [market_cap] => 6416848.380784 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:04.000Z ) ) ) [572] => stdClass Object ( [id] => 4166 [name] => Realio Network [symbol] => RIO [slug] => realio-network [num_market_pairs] => 1 [date_added] => 2020-06-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 99999893 [circulating_supply] => 7074303.9590764 [total_supply] => 99999879.368635 [platform] => stdClass Object ( [id] => 512 [name] => Stellar [symbol] => XLM [slug] => stellar [token_address] => GBNLJIYH34UWO5YZFA3A3HD3N76R6DOI33N4JONUOHEEYZYCAYTEJ5AK ) [cmc_rank] => 573 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.903793922265 [volume_24h] => 0 [percent_change_1h] => -0.956595 [percent_change_24h] => -8.97227 [percent_change_7d] => 15.4051 [market_cap] => 6393712.9224685 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:10.000Z ) ) ) [573] => stdClass Object ( [id] => 2359 [name] => Polis [symbol] => POLIS [slug] => polis [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2018-01-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => 25000000 [circulating_supply] => 9831890.5669544 [total_supply] => 9831890.5669544 [platform] => [cmc_rank] => 574 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.644779855655 [volume_24h] => 3340.0927464567 [percent_change_1h] => -0.349783 [percent_change_24h] => 4.73703 [percent_change_7d] => -5.44662 [market_cap] => 6339404.9805766 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:04.000Z ) ) ) [574] => stdClass Object ( [id] => 2318 [name] => Neumark [symbol] => NEU [slug] => neumark [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2017-12-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => crowdfunding [1] => asset-management ) [max_supply] => 1500000000 [circulating_supply] => 37444110.354821 [total_supply] => 69961950.488996 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xa823e6722006afe99e91c30ff5295052fe6b8e32 ) [cmc_rank] => 575 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.168947105319 [volume_24h] => 29501.953271259 [percent_change_1h] => -0.113311 [percent_change_24h] => -4.03795 [percent_change_7d] => 23.1511 [market_cap] => 6326074.0556922 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:05.000Z ) ) ) [575] => stdClass Object ( [id] => 3180 [name] => Compound Coin [symbol] => COMP [slug] => compound-coin [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2018-08-16T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => [circulating_supply] => 53731717830.442 [total_supply] => 54281727831.442 [platform] => [cmc_rank] => 576 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00011705899816 [volume_24h] => 25.294108322503 [percent_change_1h] => -0.343329 [percent_change_24h] => 5.07962 [percent_change_7d] => 5.45277 [market_cap] => 6289781.0586474 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:07.000Z ) ) ) [576] => stdClass Object ( [id] => 3620 [name] => Atlas Protocol [symbol] => ATP [slug] => atlas-protocol [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2018-11-27T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => marketing ) [max_supply] => 10000000000 [circulating_supply] => 2576066702.77 [total_supply] => 4000001000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => ATP-38C ) [cmc_rank] => 577 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00243034383915 [volume_24h] => 432598.99854153 [percent_change_1h] => 0.521599 [percent_change_24h] => 6.29715 [percent_change_7d] => 8.07798 [market_cap] => 6260727.8403165 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:08.000Z ) ) ) [577] => stdClass Object ( [id] => 2135 [name] => Revain [symbol] => REV [slug] => revain [num_market_pairs] => 17 [date_added] => 2017-11-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => smart-contracts [2] => reputation ) [max_supply] => 484450000 [circulating_supply] => 578463532 [total_supply] => 984410729 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x2ef52Ed7De8c5ce03a4eF0efbe9B7450F2D7Edc9 ) [cmc_rank] => 578 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0107776724868 [volume_24h] => 1166830.1998584 [percent_change_1h] => 1.78944 [percent_change_24h] => 1.33985 [percent_change_7d] => 2.70342 [market_cap] => 6234490.4934536 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:04.000Z ) ) ) [578] => stdClass Object ( [id] => 3316 [name] => smARTOFGIVING [symbol] => AOG [slug] => smartofgiving [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2018-09-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 73780484.400826 [total_supply] => 2003485057.9008 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x8578530205cecbe5db83f7f29ecfeec860c297c2 ) [cmc_rank] => 579 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0840524450932 [volume_24h] => 26171.104381735 [percent_change_1h] => -0.395099 [percent_change_24h] => 3.49002 [percent_change_7d] => 29.0919 [market_cap] => 6201430.1140501 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:08.000Z ) ) ) [579] => stdClass Object ( [id] => 2473 [name] => All Sports [symbol] => SOC [slug] => all-sports [num_market_pairs] => 15 [date_added] => 2018-01-27T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => sports ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1499865881.6973 [total_supply] => 1500000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x2d0e95bd4795d7ace0da3c0ff7b706a5970eb9d3 ) [cmc_rank] => 580 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00412029539835 [volume_24h] => 606346.49546654 [percent_change_1h] => -0.949298 [percent_change_24h] => 4.29804 [percent_change_7d] => -1.41566 [market_cap] => 6179890.4904996 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:05.000Z ) ) ) [580] => stdClass Object ( [id] => 3126 [name] => ProximaX [symbol] => XPX [slug] => proximax [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2018-08-08T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => enterprise-solutions ) [max_supply] => [circulating_supply] => 6097456550 [total_supply] => 9000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 873 [name] => NEM [symbol] => XEM [slug] => nem [token_address] => prx ) [cmc_rank] => 581 [last_updated] => 2020-08-06T10:41:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00101171441472 [volume_24h] => 129107.5