Guide

Smartkontrakter – Blockchain-teknologi som kommer til å erstatte advokater

Tema
Kryptovaluta
Passer for
Nybegynner
Denne guiden gir deg en innføring i smartkontrakter. Hva det er og hva det kan brukes til.
Jan H

I denne guiden:

  • Hva er smartkontrakter?
  • Slik kan du bruke smartkontrakter
  • Hvordan smartkontrakter fungerer
  • Dette er hva du får til om du bruker smartkontrakter
  • Framtiden for smartkontrakter

En av de beste tingene med en blokkjede er at siden den er desentralisert system som eksisterer for alle parter som har lov til å delta. Det er ikke behov eller tvang til å betale tredjeparter, og dette sparer deg både for tid og penger, i tillegg til mulige konflikter. Blokkjeder er ikke uten problemer, men de er hurtigere, rimeligere og sikrere enn tradisjonelle systemer, noe som er en viktig grunn til hvorfor banker og stater er interesserte i dem.

I 1994 forsto Nick Szabo (jurist og kryptograf) at en desentralisert hovedbok kunne brukes til det som kalles smartkontrakter. Et fenomen som tidligere ble kalt selv-kjørende kontrakter, blokkjede-kontrakter eller digitale kontrakter. Med dette formatet kunne kontrakter konverteres til datakode, lagres og gjenskapes på systemet, og overses av nettverket av datamaskiner som kjører på blokkjeden. Systemet med smartkontrakter ville også føre til hovedbok-feedback som å overføre penger, og å ta imot et produkt eller en tjeneste.

Hva er smartkontrakter?

Smartkontrakter hjelper med å utveksle penger, eiendom, aksjer, eller hva som helst som har verdi. Og de gjør dette på en gjennomsiktig og konfliktløs måte, mens de gjør tredjemanns-tjenester unødvendige.

Den beste måten å forklare hva en smartkontrakt er, er å sammenlikne med teknologien som en salsautomat har. Vanligvis går en til en advokat eller notarius publicus, betaler dem og venter på at dokumentet skal bli stemplet og godkjent. Men med regulerer dette, men de sørger automatisk for at disse pliktene blir overholdt. smartdokumenter er det som om du putter en Bitcoin på en salgsautomat (som tilsvarer Bitcoins hovedbok), og det dokumentet du trenger blir levert til deg. Smartkontrakter definerer ikke bare regler og bøter/straffer på den samme måten en vanlig kontrakt

 

Hva er smartkontrakter

Som Vitalik Buterin (den 22-år gamle Ethereum-programmereren) forklarte i et blokkjede-seminar i Washington DC: Når du bruker smartkontrakter en eiendel eller valuta er overført til et program, og dette programmet kjører koden, validerer betingelser og bestemmer, helt automatisk, om eiendelen eller verdien det er snakk om skal overføres til den andre personen eller om den skal gå tilbake til den som sendte den – eller en eller annen, mulig kombinasjon av disse to mulighetene. I mellomtiden vil den desentraliserte hovedboken lagre og gjenskape dokumentet, noe som gir det en viss sikkerhet og forsvar mot uautoriserte forandringer.
Vitalik Buterin
Vitalik Buterin - co-founder of Ethereum

Eksempel 

La oss si at du leier en leilighet av med. Du kan gjøre dette via en blokkjede ved å betale i kryptovaluta. Du får en kvittering som holdes på plass i vår virtuelle kontrakt. Jeg gir deg den digitale nøkkelen som blir sendt til deg innen en viss dato. Dersom nøkkelen ikke kommer til deg til avtalt tid så vil selve blokkjeden utstede en refusjon til deg. Hvis jeg sender deg nøkkelen før avtalt dato vil blokkjeden holde på den til datoen kommer. Hele systemet fungerer på en «hvis-så» måte, og en har hundrevis av vitner så du kan forvente at alt blir levert til avtalt tid og til avtalte spesifikasjoner. Hvis jeg gir deg nøkkelen er jeg sikker på at jeg vil bli betalt. Dersom du senter et visst beløp i Bitcoin, for eksempel, så mottar du en nøkkel. Dokumentet er automatisk kansellert etter dette tidspunktet, og koden kan ikke bli forandret av noen av oss uten at den andre vil vite om det, siden alle deltakere får alle varsler samtidig.

Du kan bruke smartkontrakter til alle slags situasjoner, fra finansielle instrumenter til forsikringspremier, eiendomsrett, inkasso, finansielle tjenester, juridiske saker og folkefinansieringsavtaler (crowd funding).

Eksempel på en smartkontrakt

Her er en kode for en helt enkel smartkontrakt som ble skrevet på Ethereum-blokkjeden. Kontrakter kan kodes på hvilken som helst blokkjede, men Ethereum er den mest brukte siden den gir ubegrensete muligheter for prosessering.

Eksempel på en smartkontrakt på Ethereum. Kilde: www.ethereum.org/token

Denne kontrakten stipulerer at vedkommende som laget kontrakten skal bli betalt 10.000 BTC (Bitcoins). Den tillater at hvem som helst med stor nok saldo kan distribuere disse BTC til andre.

 

Slik kan du bruke smartkontrakter

Jerry Cuomo (visepresident for blokkjede-teknologi ved IBM) tror at smartkontrakter kan bli brukt til alt fra finansielle tjenester til helsetjenester og forsikring. Her er et par eksempler:

Stater

Innside-aktører sverger på at det er ekstremt vanskelig for at stemmegivningssystemet kan bli tuklet med. Men like fullt vil smartkontrakter dempe alle eventuelle bekymringer ved å tilby et uendelig sikrere system. Hovedbok-beskyttede stemmer må dekodes, og til det trengs en betydelig mengde datakraft. Ingen har denne datakraften nå, så eneste mulighet er at Gud hacker systemet. For det andre kan smartkontrakter øke et eventuelt lavt valgoppmøte. Mye av den tregheten som skyldes et tregt system der en må stille seg opp i køer, vise dine identitetspapirer, fylle ut skjema, etc. Med smartkontrakter kan frivillige overføre stemming på nettet, og nye generasjoner av «millenials» kommer til å gi rekordresultat med tanke på valgoppmøte.

Administrasjon

Blokkjeden tilbyr en, eneste hovedbok som sin gode kilde til tiltro. Men i tillegg skreller den bort mulige mangler og problemer med kommunikasjon og arbeidsflyt på grunn av den gjennomsiktighet og nøyaktighet som dette automatiserte systemet har. Vanligvis må forretningstransaksjoner tåle ganske mange runder fram og tilbake. Og en er nødt til å vente på en endelig godkjenning, også på grunn av at en er avhengige av at interne eller eksterne forhold skal løses. En blokkjede hovedbok gjør denne prosessen mye raskere. Den sørger også for at avvik, på grunn av forskjeller i hvordan disse transaksjo6nene behandles på vanlig måte, ikke oppstår. Det vil spare mange for dyre søksmål og forsinkelser.

Eksempel

I 2015 brukte USAs «Depository Trust & Clearing Corp» (DTCC) en blokkjede-hovedbok for å prosessere verdipapirer for mer enn 1500 milliarder amerikanske dollar. Handler som representerte mer enn 345 millioner transaksjoner.

Forsyningskjeden

Smartkontrakter fungerer på hvis-så prinsippet. Eller som Jeff Garzik har sagt det:

«UPS (den nordamerikanske post-kurertjenesten) kan behandle kontrakter på denne måten. Dersom jeg mottar et produkt via en postoppkravløsning så vil dette produktet trigge en tilbyder som er på et helt annet sted i forsyningskjeden, og i et annet – kanskje et helt nytt marked - noe som resulterer i at et nytt, tilsvarende produkt blir skapt bare fordi det eksisterende produktet ble levert i dette nye markedet. Altfor ofte blir tilbudskjeder blokkerte av papirbaserte systemer der skjema må gå gjennom en nesten endeløs rekke kanaler for godkjennelse. Ikke bare er dette et tidsproblem, men det øker jo også risikoen for svindel og tap. Blokkjeden, derimot, gjør dette helt umulig ved at en gir en sikker og tilgjengelig digital versjon til alle parter på kjeden, og ved at alt er automatisert, inkludert betaling."

Eksempel

Banken Barclays bruker smartkontrakter til å loggføre forandringer i eierskap, og for å automatisk overføre betalinger til andre finansielle institusjoner.

Bilindustrien

Det er ingen tvil om at vi er i ferd med å gå fra å være før-menneskelige virveldyr til super-smarte roboter. Tenk deg en framtid der alt er automatisert. Google er allerede i ferd med å komme til dette punktet takket være smarttelefoner, smartbriller og til og med smartbiler. Og det er her smartkontrakter kommer inn i bildet og kan hjelpe til på utviklingen. Et eksempel er autonome biler der smartkontrakter kan finne ut av hva som gikk galt i en eventuell ulykke. Om det var bilen selv eller føreren som forårsaket denne, i tillegg til en rekke andre variabler. Ved å bruke smartkontrakter kan forsikringsselskaper tilby helt priser på sine produkter avhengig av hvor biler blir kjørt, og hvordan de blir brukt.

Eiendom

Du kan sikre deg mer penger dersom smartkontrakter blir tatt i bruk. La oss ta et eksempel. Dersom du vil leie deg en leilighet må du nå vanligvis betale en tredjeperson for annonsering, og kanskje også et kredittbyrå for å få opp din betalingsprofil som du kan vise til huseieren. Men hovedboken vil redusere disse kostnadene.  Det eneste du trenger er å betale med Bitcoin og kode kontrakten på hovedboken. Alle ser dette, og du skaffer deg komplett, automatisk fullbyrdelse. Meglere og andre vil tjene på dette

Helse

Legejournaler kan kodes og lagres på blokkjeden med en privat nøkkel som gir kun gir adgang til godkjente personer. Den samme strategien kan brukes for å sikre at forskning gjøres ved å følge gjeldende regelverk. Kvitteringer til eventuelle operasjoner kan lagres på en blokkjede, og automatisk sendes til forsikringsselskap og andre som har behov for se denne typen informasjon, og systemet vil vite at disse er blitt sett. Hovedboken kan også brukes for helserelatert administrasjon, som å overse medisin, testresultater og logistikk.

Hvordan smartkontrakter fungerer

hvordan smartkontrakter fungerer

 

Dette er hva du får til om du bruker smartkontrakter

Autonomi – Det er du som får i stand, og lager, avtalen. Derfor er det ikke behov for meglere, advokater eller andre mellompersoner for å bekrefte at avtalen følges. Dette gjør også at det ikke lenger vil være fare for manipulering av tredjeparter i og med at avtalens fullbyrdelse administreres automatisk av nettverket. Feil som tredjeparter bringer inn i operasjonen blir også helt eliminert.

Tillit – Dokumentene dine er krypterte i en hovedbok som er delt av brukerne. Ingen kan si at de mistet avtalen.

Sikkerhetskopier/backup – Tenk deg hva som ville skjedd om banken din plutselig mistet alle data om din konto? Det vil aldri kunne skje på blokkjeden i og med at alle dine venner har kopier. Dokumentene dine er dupliserte mange, mange ganger.

Sikkerhet – Kryptografi, altså det som handler om å kryptere nettsider, sørger for at dine dokumenter er trygge og sikre. Det finnes ingen hacking. Faktisk må du være en usedvanlig smart hacker for å kunne knekke koden og infiltrere systemet.

Hastighet – Vanligvis må du tilbringe mye tid, og behandle masse papirer, dersom du skal gjøre prosesser på en manuell måte. Smartkontrakter bruker programvare for å automatisere oppgaver, og dermed sparer du timevis på en rekke av de forretningsmessige prosessene som i dag er påkrevet.

Du sparer penger – Smartkontrakter vil gjøre at du sparer penger siden de gjør mellompersoner unødvendige. Bare det at noen bevitner din transaksjon er i dag noe som innebærer kostnader.

Nøyaktighet – Automatiske kontrakter er ikke bare raskere og billigere, men de sørger også for at du unngår feil som alltid oppstår når en må fylle ut skjemaer manuelt.

hvordan smartkontrakter fungerer

Jeff Garzik (eier av blokkjede-tjenesten Bloq) beskriver smartkontrakter på følgende måte:
«Smartkontrakter garanterer svært spesifikke utfall. Det vil aldri eksisterer forvirring, og du vil aldri ha behov for å oppsøke advokat eller å saksøke parter».

«Smartkontrakter er møtepunktet for forretningsvirksomhet og blokkjede-teknologi. Enkelte interessante, svært spesialiserte bruksområder har allerede oppstått, for eksempel innen finans. Myanmars Yangon-børs bruker eksempelvis hovedboktjenester på blokkjeder. I dette tilfellet løser dette problemet med distribuerte løsninger i et meglersystem som ikke til nå har synkronisert alle transaksjoner i sanntid. Muligheten for system-autonome løsninger gjør smartkontrakter interessante for komplekse situasjoner. Og det er disse mulighetene som gjør at selskaper som Amazon, Microsoft Azure og IBM Bluemix er i ferd med å lansere blokkjedeløsninger som BaaS («blockchain-as-service»)». – Patric Hubbard, SolarWinds.

Men hva med problemene?

Smartkontrakter er ikke perfekte. Hva om det oppstår bugs og andre feil i koden? Og hvordan skal myndigheter og stater regulere slike kontrakter? Eller hvordan vil stater kunne klare å skattlegge slike smartkontrakter? La oss se på leie-eksemplet som vi brukte ovenfor.

Hva vil skje om jeg sender deg feil kode? Eller (som advokat Bill Marino poengterte) om jeg sender den rette koden, men leiligheten er stengt av myndigheter? Om det her var snakk om en tradisjonell kontrakt kunne leietaker brakt utleier for retten, men med blokkjeden er dette annerledes. Det er kontrakten som gjelder, uansett.

Listen over problemer er lang. Eksperter forsøker å løse dem, men selv om det finnes utfordringer mangler det altså ikke på selskaper som kan tenke seg å bruke smartkontrakter.

Framtiden for smartkontrakter

Framtiden for smartkontrakter avhenger mye av hvordan de nevnte problemene løses. Og mange jobber med disse tingene, for eksempel på universitetet Cornell Tech.

Med smartkontrakter er vi i ferd med å tre inn i en science-fiction verden. IT-ressurssenteret Search Compliance antyder at smartkontrakter kan brukes spesielt innen visse bransjer, som jus. I stedet for å bruke tradisjonelle, skrevne kontrakter vil en bruke smartkontrakter, og disse vil en også kunne finne standardiserte modeller på akkurat slik en i dag gjør det på nettsteder som LegalZoom. Andre bransjer, slik som finansielle institusjoner og regnskapsførere kan også komme til å bruke smartkontrakter for enkelte oppgaver som for eksempel revideringer i sanntid og risikoanalyser. Nettstedet Blockchain Technologies spår at smartkontrakter kommer til å slås sammen til en hybrid som også inkluderer papir, der kontrakter verifiseres via blokkjeden, men er bygget opp under av en fysisk kopi.

Blokkjeder der du kan prosessere smartkontrakter

Bitcoin: Bitcoin er bra til å prosessere Bitcoin-transaksjoner, men den har begrenset evne til å prosessere dokumenter.

Sidechains: Dette er et annet navn for blokkjeder som kjører parallelt med Bitcoin, og tilbyr flere elementer som gjør prosessering av kontrakter mulig.

NXT: NXT er en offentlig blokkjede-plattform som inneholder et begrenset sett med modeller for smartkontrakter. Men du må bruke det du får servert, for du vil ikke kunne kode egne ting.

Ethereum: Ethereum er en offentlig blokkjede-plattform, og en av de mest avanserte for koding og for dokumentprosessering. Du kan kode hva du vil, men du må betale for datakraft ved hjelp av ETH-tokens.

 

Potensialet til smartkontraktene er stort. Det kan komme til å påvirke alle typer bransjer fra helse til bil; eiendom til jus. Listen er nærmest uendelig.

Gavin Wood, Ethereumsjefen, sier:

«Potensialet er at de vil forandre aspekter ved samfunnet på en stor skala. Dette kan gi en teknisk base for alle slags tenkelige sosiale forandringer, og det synes jeg er interessant».