Guide

Hva er en ICO?

Tema
Kryptovaluta
Passer for
Nybegynner
"2017 - The year of the ICO's". I denne guiden går vi gjennom hva en ICO egentlig er.
Sam Farao

I denne guiden:

 • Hva er ICO?
 • Hva er forskjellen mellom en ICO og en IPO:
 • ICO-reguleringer
 • Hvorfor en ICOer så viktig?
 • Hvordan deltar man i en ICO?
 • Hva bør du tenke på før du investerer i en ICO?
 • Hva er grunnen til de ekstreme svingningene, og den ekstreme prisveksten?

Hva er ICO?

ICO er en forkortelse for ”Initial Coin Offering”. I kryptomarkedet omtales det også som ”Token-sale” eller ”Crowd-sale”. En ICO er en metode blockchain-baserte selskaper kan hente kapital fra private og institusjonelle investorer. I denne artikkelen kaller vi for enkelhetsskyld en kryptovaluta for en token.

Ta Facebook som et eksempel. Når Facebook gikk på børs i 2012 solgte de deleierskap i selskapet i form av aksjer. Denne prosessen kalles for en IPO(Initial Public Offering), mer kjent som en børsnotering. Handel av aksjen ble nå tilgjengelig for alle på NASDAQ-børsen i USA. Blockchainselskaper åpner for investerings-muligheter i tokens istedenfor i aksjer. Og istedenfor at tokens omsettes på NASDAQ, foregår handel av tokens kryptovalutabørser.

Hva er en ICO?

Hva er forskjellen mellom en ICO og en IPO:

Det er primært 5 store ulikheter mellom ICOer og IPOer, og begge har fordeler og bakdeler med tanke på regulatoriske tilsyn, troverdighet, nytte, varighet og tilgang.

 • Regulatorisk tilsyn

For selskaper som ønsker å utstede en IPO kreves det at det lages et prospekt, som er et juridisk dokument, som skal redegjøre for hensikten og vilkårene ved børsnoteringen. Dokumentet skal inneholde utfyllende informasjon som skal gi investorer informasjon som kan legges til grunn for å ta en rasjonell investeringsbeslutning.

Ved ICOer ikke det pålagt å lage et slikt dokument. Det finnes få (hvis noen, veldige vage) lover som regulerer slike dokumenter for ICOer. Blockchain-selskaper som foretar en ICO utgir vanligvis et ”Whitepaper” (heretter kalt forretningsplan), men velger selv hvilken informasjon de ønsker å dele, og kan fritt velge å utelate essensiell informasjon.

Det er derimot av interesse å sette sammen en skikkelig forretningsplan for å kunne samle inn nok penger for å realiserer planene deres. Dermed har de beste ICOene utfyllende forretningsplaner som redegjør for alle aspekter ved selskapet og produktet de jobber med.

 • Troverdighet og kredibilitet

For at en børsnotering skal godkjennes av finanstilsynet må selskapet gjennom en streng godkjenningsprosess. Alle kontoer må verifiseres, investeringsbanker må stille som garantister og en rekke tidkrevende prosedyrer må gjennomføres for å sørge for at selskapet har alt i orden og en tydelig plan for hva pengene skal gå til.

ICOer må ikke gjennom en slik prosess, noe som gjør det vanskelig å bedømme selskapets kredibilitet eller holde noen ansvarlig dersom noe skulle gå galt. I verstefall kan noen stikke av med pengene. Men som nevnt tidligere vil selskaper med seriøse intensjoner bruke god tid på å lage ryddige forretningsplaner med transparent informasjon. De selskapene som ikke gjør en god nok jobb her vil trolig ikke klare å samle inn betydelig med kapital.

 • Nytte/anvendelse

Som nevnt selges aksjer til investorer ved en børsnotering. Dette gir investorene rett til utbetalinger i form av utbytte, samtidig som én aksje gir én stemme ved selskapets generalforsamling. Aksjer kan som kjent stige og synke i verdi basert på faktorer som nyhetsmeldinger om selskapet, aktuelle hendeler, eller ved ren spekulasjon.

Tokens som distribueres ved en ICO representerer ikke alltid eierskap i et selskap, men kan ha et bredt spekter av funksjonaliteter. På lik linje som aksjer kan noen tokens betale utbytte, og gå opp og ned i verdi på bakgrunn av de samme årsakene som for aksjer. Men den største forskjellen mellom tokens og aksjer er at en token kan blant annet brukes som et betalingsmiddel innenfor økosystemet til en gitt blockchain.

Ta Datum-token som et eksempel. Når du ser en video på Youtube er det gratis for deg. Du betaler ingenting i kroner og øre, men du gir bort verdifull data som Youtube kapitaliserer på i ettertid. Du gir bort informasjon om alder, lokasjon, samt at adferden din dokumenteres. For eksempel så kartlegges de hvilke annonser du trykker på og hvilke reklamer du ser på i mer enn 15 sekunder. Dette gir Youtube verdifull informasjon som selges videre annonsører og markedsføringsselskaper. Datum prøver å revolusjonere dette markedet ved at dataen din blir kryptert og du velger selv hvilken data du ønsker å dele, mot betaling. Markedsførere vil bli nødt til å betale deg direkte for å få tak i verdifull informasjon. Betalingen vil skje i form av Datum-tokens. Dette er et godt eksempel på hvordan en kryptovaluta kan brukes i et blockchain-økosystem. Datum-token er naturligvis omsettelig og kan veksles til norske kroner.

Dette er bare et av mange eksempler på hvordan en token har en egenskap på en spesifikk blockchain.

 • Varighet av en ICO

Som nevnt tidligere må selskapet som skal børsnoteres gjennom en veldig tidkrevende prosess. Det kan ta alt 4-6 måneder før hele prosessen er gjennomført. ICOer tar mye kortere tid og varer i gjennomsnitt 4 uker. Det avhenger av oppmerksomheten rundt den aktuelle ICOen og hvor mye penger de skal hente. I noen spesielle tilfeller har ICOer blitt fullført innen bare noen få minutter, takket være enorm oppmerksomhet og hype. Et par eksempler er blant annet Bancor som samlet $152 millioner på 3 timer og Brave samlet $35 millioner på 30 sekunder.

Dette viser ikke bare hvor raskt selskaper kan hente penger i markedet, men også hvor stor tro samfunnet har på kryptovaluta i dag og hvordan adopsjonen øker i en voldsom fart.

 • Tilgang

Det er normalt at børsnoteringer garanteres av investeringsbanker og investeringsselskaper. Det betyr at de fleste aksjene selges til disse selskapene, som videreselger og distribuerer aksjene til andre investorer. Det er ofte svært vanskelig for mannen i gata å delta på en IPO. Det betyr at muligheten kun går til store investeringsbanker eller kjente investorer. Andre må vente til aksjene er på børs før man kan få tak i de. Da er ofte den største profitten allerede tatt ut, men selskaper kan naturligvis også få en bra verdistigning over tid på børs også.

Ved ICOer er muligheten for vanlige privatpersoner for å delta mye større. Et gitt antall tokens holdes ofte av til anerkjente privat-investorer og venture-selskaper som selges i en pre-ICO. Men et betydelig antall holdes også av for salg til offentligheten. Det betyr at du og jeg kan være med i nesten alle ICOer og at sjansen for å gjøre gode investeringer er lett tilgjengelige. Alt du trenger å gjøre er å foreta din egen research, finne et prosjekt du tror på, og deretter kjøpe Bitcoin eller Ethereum for å delta.

Initial Coin Offering

ICO-reguleringer

ICOer har vært uregulert veldig lenge og i mange land er det fortsatt ingen regler som legger rammene for ICOer. Nå ser myndighetene potensialet i kryptovalutaer, og hvor lett det er for hvem som helst å gjennomføre en ICO og hvem som helst å delta på en ICO. Regelverket varierer fra land til land og man må gjøre sin egen research for hver enkelt ICO for å finne ut hvilke regler som gjelder for deg.

I Juli 2017 innførte SEC (USA) regler som gjør at de kan bruke føderale lover for å regulere kryptovalutaer. Dette gjør det vanskelig for amerikanere å delta i enkelte ICOer, men samtidig fører økt regulering til at større finansielle institusjoner etter hvert kan entre markedet, og øke adopsjonen av kryptovalutaer og blockchain-teknologi.

4. september 2017 kunngjorde kinesiske myndigheter at alle ICOer blei forbudt i landet. I tillegg krevde de at alle midler fra tidligere ICOer skulle tilbakebetales til investorene. I kjølvannet av denne fikk markedet en ordentlig korreksjon. Bare en uke senere uttalte en talsmann for kinesiske myndigheter at forbudet var midlertidig inntil mer konkrete reguleringer var på plass. I ettertid har markedet hentet seg inn og vokst til nye høyder.

Hvorfor en ICOer så viktig?

ICOer gjør det mulig for blockchain-selskaper å gjøre ytterligere fremskritt. Noen selskaper har allerede vært i drift i flere år før de kjører sin første ICO og oppretter en egen token. Dette har blitt en veldig populær metode for å sikre finansiering og de som har troen på teknologien bidrar veldig gjerne med kapital til spennende prosjekter.

Dette skaper arbeidsplasser, forbedrer teknologi og revolusjonerer deler av samfunnet. Noen har allerede beta-versjoner ute, mens andre får muligheten fra å gå fra et konsept til et virkelig produkt. I framtiden vil trolig mye av dagens teknologi være flyttet over på blockchains uten at vi tenker nevneverdig over det.

Dette gir også spennende investeringsmuligheter til privat-personer som tidligere ikke har hatt muligheten til å investere i oppstartsselskaper eller selskaper som er i en svært tidlig fase.

Hvordan deltar man i en ICO?

Det første du trenger er enten Ethereum eller Bitcoin. Det neste du trenger en online lommebok, som er veldig enkel å sette opp og tar bare noen sekunder å lage. Ethereum/Bitcoin overføres fra din online wallet/lommebok til en ICO-adresse som oppgis på selskapets hjemmeside. Når ICO-perioden er over vil du få distribuert tokens til lommeboken du sendte midlene fra.

Vi har guider for hvordan du kjøper Ethereum og Bitcoin første gang ved å opprette en konto hos Coinbase.

Når du skal delta i en ICO må du aldri sende Ethereum eller Bitcoin direkte fra en børs/exchange. Herunder Coinbase. Vi anbefaler at du oppretter en lommebok som heter MyEtherWallet. Når du har kjøpt Ethereum sender du midlene dine dit, og sender de videre til en egen ICO-adresse.

I noen tilfeller er det mye oppmerksomhet rundt en spesifikk ICO. Da må man skrive seg på en såkalt ”Whiteliste” for å få være med. Her må man være tidlig ute da det ofte er begrensede plasser på denne listen. Dersom en ICO er veldig populær og listen fylles, kan det nesten med sikkerhet sies at prosjektet er bra og at prisene kommer til å stige når tokenene listes på kryptobørser etter endt ICO.

Ta gjerne kontakt med oss hvis du lurer på fremgangsmåten for å delta i en ICO.

Hva bør du tenke på før du investerer i en ICO?

Vi har skrevet en omfattende guide om hva du bør se etter når du skal foreta en investering i en ICO. Det er flere faktorer som spiller inn og mange elementer du bør tenke nøye gjennom før du plasserer pengene din i en ICO. Risikoen er svært høy og man kan risikere å tape alle pengene sine.

Hva er grunnen til de ekstreme svingningene, og den ekstreme prisveksten?

Hittil har kryptovalutaer vært kjent for å ha høy risiko og store svingninger. Det er ikke unormalt å se oppganger og nedganger på 20-30% i løpet av en dag.

Det er heller ikke uvanlig at kursen kan gå flere 1000% fra ICO-kurs i de påfølgende månedene etter å ha blitt listet på kryptobørsene. Hva er årsaken til dette? Og hvorfor ser vi ikke slike prisstigninger i aksjemarkedet?

Tenk deg at du kunne kjøpt aksjer i Facebook når Mark Zuckerberg satt på rommet sitt på college og programmerte programvaren? Eller at du kunne eid aksjer i Apple når Steve Jobs startet jobben med selskapet i garasjen sin? Det samme med Google, Amazon og Disney? Eller at du kunne kjøpt aksjer i Rema 1000 når de åpnet sin aller første kolonial 15. februar 1979 i Trondheim? (Dette er naturligvis satt litt på spissen, men det gir noen referanser for å kunne sammenligne ICOer med etablerte børsselskaper).

ICOer og Blockchain-selskaper gir deg muligheten til nettopp dette. Det er derfor vi er vitne til eventyrlige kursoppganger i de kryptovalutaene som viser seg å virkelig ha verdi. På lik linje kan vi se valuter som mister all sin verdi når det viser deg at idéen som virket så bra ikke klarte å levere det de hadde som målsetning.

Derfor er det svært viktig å sette seg godt inn i hva med investerer i, og at man aldri skal investere mer enn man har råd til å tape.

Lykke til med investeringen!

Coinweb-teamet