Guide

En guide for fundamental analyse av kryptovaluta

Tema
Investering
Passer for
Nybegynner
Denne artikkelen påpeker viktigheten av å foreta en fundamental analyse av kryptovalutaer og lærer deg hvordan du selv kan foreta en grundig analyse før du investerer i en valuta.
Eivind Dahl Ringard

I denne guiden:

 • Viktigheten av å foreta en egen analyse:
 • Steg 1: Finn riktig informasjonskilder
 • Steg 2: Sjekkliste for fundamentalanalyse
 • Steg 3: Start investeringene

Det kan være vanskelig og utfordrende å navigere seg rundt i kryptoverdenen på grunn av at det brukes ord og uttrykk fra dataverdenen som ikke er så enkel for alle å forstå.

Industrien er veldig ung og det kan være vanskelig å finne referansepunkter for hva man kan sammenligne teknologien med for å forstå alle sammenhengene.

Vi i Coinweb har laget en guide til hvordan du kan foreta en analyse av en kryptovaluta helt på egenhånd og få bedre oversikt over temaet.

Viktigheten av å foreta en egen analyse:

For tradisjonelle investeringer i aksjer, innebærer en grunnleggende analyse en vurdering av den økonomiske tilstanden i et selskap, samt en vurdering av hvor bærekraftig selskapet er med bakgrunn i regnskapet.

Hvis tallene ser bra ut, kan vi være sikre på at selskapet har en underliggende bra drift og at der dermed er trygt å investere i.

Når man foretar en fundamentalanalyse av en kryptovaluta er faktorene som spiller inn radikalt forskjellige. Hvorfor?

 1. Kryptovalutaer er ikke selskaper. Man kan heller se på det som en eiendel med verdi innen for et nettverk eller mer spesifikt på en blokkjede/blockchain. Dens ”levedyktighet” er ikke basert på å generere en inntekt, men heller av hvilken nytten den gir og i hvilken grad teknologien på til spesifikke blockchain blir adoptert. Herunder kommer antall brukere, antall utvinnere(minere) og utviklere. Hver valuta er et ”bevis” eller en dokumentasjon på de forskjellige bruksområdene som blockchain-teknologien innehar.Dette var kanskje litt vanskelig å forstå. Men for å gjøre det enklere illustrerer vi det med et eksempel. Tenk deg at et selskap etablerer 10 fornøyelsesparker rundt omkring i Europa. Parkene har helt nye karuseller og helt nye apparater som ingen har verken sett eller testet før. For å kunne komme inn og ta i bruk karusellene må du ha en spesifikk mynt eller en token. Uten disse kommer du ingen vei. Hvis alle ønsker å kjøpe denne mynten for å prøve de nye fornøyelsesparkene, vil etterspørselen etter myntene naturligvis øke. Felles for de aller fleste kryptovalutaene er at antallet er begrenset. Når etterspørselen går opp og tilbudet er begrenset, stiger prisen. For å referere dette til avsnittet over et mynten eiendelen, fornøyelsesparken er blokkjeden og levedyktigheten avgjøres av om mange nok ønsker å besøke fornøyelsesparken.I tillegg er valutaene desentraliserte. Som vil si at det er ingen utsteder og ingen som kontrollerer valutaen.
 2. Markedet for kryptovalutaer er i barndomsstadiet og størsteparten av alle kryptovalutaer er i utviklingsstadiet. Dette betyr at det er få ordentlige bruksområder i den virkelige verden for øyeblikket og derfor mangel på historikk å se på. Men mye tyder på at vi er midt i et teknologisk kvantesprang når det gjelder blockchain og hva vi kan bruke teknologien til. Ved analyse av aksjer har historikken enormt mye å si for resultatet.

Av den grunn må fundamentalanalyse av kryptovalutaer utføres på en annen måte. På grunn av valutaenes kompleksitet og den underliggende teknologien er det viktigste å analysere mulighetene valutaen har og potensialet på sikt.

Dette sørger for at vi kan ta bedre investeringsbeslutninger og forstår hva vi investerer i. Det viktigste av alt er at man setter seg godt inn i teknologien slik at man kan gjøre seg opp sin egen mening og ta egne beslutninger.

Steg 1: Finn riktig informasjonskilder

For å vurdere en valuta må du første vite hvor du finner den viktigste kilden til informasjon. Her begynner du:

 1. Valutaens ”Whitepaper” (Forretningsplan)

Dette en detaljert plan som skisserer formålet og mekanikken til valutaen. Dette er hovedkilden til informasjon for å foreta en fundamental vurdering en valutaen. Du bør alltid lese gjennom denne før du investerer. Ulempen er at det fort kan bli veldig teknisk og vanskelig å forstå sammenhengene.

 1. Valutaens Slack-kanal eller egen blogg

Dette er den offisielle og viktigste kanalen for kommunikasjon fra teamet av utviklere. Bli med i Slack-kanalen og se hvordan dialogen er mellom utviklerne og interessentene utenfra. Still gjerne spørsmål og få svar på det du lurer på. Dersom de er aktive og gir gode svar kan du være trygg på at de bryr seg om å utvikle et godt produkt. Følg også med på oppdateringer på hjemmesiden eller på valutaens egen blogg.

 1. Community: Reddit/Bitcointalk/Steemit

Forumene er viktige for å forstå valutaene bedre, og for finne ut hva andre tenker om den. Du kan finne enkle definisjoner og analyser fra andre dyktige mennesker med interessenter i samme valuta. Mangfoldet av innspill og meninger kan gi en bedre forståelse av hva valutaens hensikt er, derfor som eksempel whitepaperet var for teknisk. Et tips her er å søke opp et begrep etterfulgt av ”ELI5”. Dette er en sjargong og betyr ”Forklar det for meg som om jeg er 5 år gammel”. Det kan være svært nyttig i starten.

Steg 2: Sjekkliste for fundamentalanalyse

Det neste steget et å gå gjennom en sjekkliste for å systematisk belyse de viktigste faktorene. Tenk på følgende:

 1. Samlet vurdering av formålet til valutaen:
  • Er formålet tydelig definert og har den et tydelig mål? Dette er spesielt viktig hvis den er revolusjonerende og den første av sitt slag.
  • Løser den et viktig problem? Er det en stor nok populasjon som har dette problemet og som kan adoptere løsningen?
  • Har valutaen faktisk nytte? Uten nytte vil ikke investorer har incentiv til å holde på valutaen, noe som er sterk knyttet til utviklingen av prisen, og dermed utfallet av investeringen.
  • Inneholder Whitepaperet nyttig informasjon? En tommelfingerregel er å holde seg unna dersom Whitepaperet bare hyper opp prosjekter og lover høy avkastning.
  • Er prosjektet støttet av eller grunnlagt av dyktige investorer? Det er i så fall et godt tegn og gir prosjektet økt kredibilitet.
 1. Driftsmessig vurdering
  • Hvordan fungerer mynten? Hva er konseptet? Enten er det ”Proof of Work”, ”Proof of Stake” eller andre konsepter, og det gir en god forståelse av hvordan valutaen fungerer. Disse konseptene bør studeres ved siden av denne guiden.
  • Er valutaen sentralisert eller desentralisert? Den fundamentale tanken med kryptovalutaer er at den skal være desentralisert. Som vil si at ingen utsteder eller kontrollerer valutaen. Overføringen må ikke via en tredjepart.
  • Hvordan ser veikartet ut? Har de en klar plan for utviklingen, med en egen tidslinje? Dette avslører hvor dedikert og målrettet utviklerteamet er.
  • Hvor mye penger har de hentet foreløpig og hvor mye skal de hente totalt? Og hvordan skal pengene brukes? Størsteparten bør gå til videreutvikling av produktet eller prototypen.
 2. Markedsanalyse
  • Er valutaen først ute med å løse et spesifikt problem? Dette kan være av svært stor betydning hvis den er såkalt ”first mover” i et marked.
  • Hvordan skiller valutaen seg fra nærmeste konkurrent? Ny og bedre teknologi kan medføre større adopsjon og raskere framdrift.
  • Hvor stort og lukrativt er markedet? Markedet burde være veldefinert og stort nok til å ha substansiell vekst over tid.
  • Er det høye juridiske barrierer i markedet? Dette kan føre til at utviklingen går sakte og et eventuelt forsprang mistes.
 3. Vurdering av utviklerteamet
  • Hvem er grunnleggerne og hvilken erfaring har de? Suksessen avgjøres i stor grad av erfaringen kjerne-teamet har.
  • Hvem er rådgiverne? Gode rådgivere gir en valuta økt kredibilitet og økt sjanse for å lykkes.
  • Er de aktive i dialogen med interessenter? Det er et godt tegn om de tar seg tid til å svare på henvendelser fra eksterne investorer som ønsker informasjon.
  • Er teamet aktiv på å oppdatere og dele framgangen, og er de flinke til å justere tidslinjen underveis? Dette er et kvalitetstegn om det forekommer.
 4. Antallet mynter og fordelingen
  • Hvor mange mynter et det som finnes og finnes det er  pre-definert tall på hvor mange som kommer til å utvinnes totalt? Dersom det er spesifikt tall gir det en bedre forutsetning for å vurdere hvor godt valutaen vil holde seg i verdi. Går antallet opp vil verdien falle over tid.
  • Hva er markedsverdien av selskapet? Høy/lav? Dette kan sammenlignes med andre lignende valutaer.
  • Er det en begrensning(Hard cap) på hvor mange mynter som skal lages? Dette er svært relevant for investeringer i ICOer. Dersom det er et ubegrenset antall eller udefinert antall, vil dette være svært avgjørende for den framtidige verdien av valutaen.
  • Hvordan er fordelingen av myntene og har teamet bindingstid? Det er ikke et godt tegn om teamet har et stort antall av myntene, og at de ikke har bindingstid. Bindingstid sikrer langsiktig forpliktelse fra de som holder myntene og de som jobber med utviklingen.
  • Er myntene jevnt fordelt? Det er ikke bra om noen store ”hvaler” sitter på et høyt antall mynter. Dette kan føre til prismanipulasjon.
 5. Røde flagg
  • Er valutaen konstruert som en pyramide eller Ponzi-svindel? I så fall, hold deg unna.
  • Finnes det advarsler om svindel? Gjør noen kjapp søk på nett for å se om noen mistenker at dette er en svindel. Men vær kildekritisk samtidig.

Steg 3: Start investeringene

Etter du har gjennomført din egen analyse er det på tide for deg å kjøpe valutaene du føler deg trygg på. For å kjøpe en valuta på du åpne en konto på en børs. Det er imidlertid mange forskjellige børser som tilbyr handel. Vi har satt sammen en guide til deg:

Åpne konto:

Hvis du er helt ny må du finne en børs som lar deg veksle inn penger. Vi anbefaler Coinbase. De krever at du bekrefter identiteten din ved å sende inn bilde av enten pass eller førerkort. Dette kan gjøres ved bruk av web-kameraet på datamaskinen din.

Coinbase lar deg kjøpe Bitcoin og Ethereum direkte. Disse to valutaene er inngangsporten til å kjøpe andre valutaer. Skal du kjøpe andre må du gjøre dette:

 1. Åpne en konto hos Coinbase og overføre penger
 2. Åpne konto hos en krypto-børs som tilbyr handel i ulike mynter. Vi anbefaler Binance.com og Kucoin.com. Disse tillater ikke direkteoverføring av norske kroner, og du må alltid via Coinbase for å veksle pengene dine til enten Bitcoin eller Ethereum.
 3. Overfør Bitcoin eller Ethereum til krypto-børsen og kom i gang med investeringene.

Les mer: En nybegynners guide på hvordan investere i kryptovaluta

Vi ønsker deg lykke til med investeringene dine! Husk at du kan ta kontakt med oss når som helst på hei@coinweb.no.

Og en liten ting til, ikke invester mer enn du har råd til å tape.

Men vennlig hilsen

Coinweb-teamet!