Sist oppdatert: 23. mars 2019

            Bakkt
Marked

Bakkt – Endelig en Gladnyhet for Bitcoin Investorer

Kryptomarkedet har vært gjennom en nedtur i det siste, så det føles godt å kunne bidra med en gladnyhet til en forandring. Bakkt, som eies av Intercontinental Exchange, vil gjøre det mulig for forbrukere og institusjoner å kjøpe, selge, lagre og betale med Bitcoin gjennom et integrert globalt nettverk.
Shayan Darvishi

Det forventes at plattformen, når den blir introdusert av Bakkt, vil åpne for storstilt introduksjon av institusjonelle investorer i kryptovaluta-markedet ved å introdusere lignende sikkerhet for Bitcoin futures som for andre typer futures. Det forventes også at Bakkt endelig vil kunne løse likviditetsproblemene Bitcoin har opplevd ved utvikling av en app, og gjennom samarbeid høyt profilerte partnere innen varesalg.

Utfordringer med prissvingninger og skalering

Kryptovalutaer har gjennom de siste 10 årene hatt en turbulent historie. Utrolig store verdier har blitt skapt, og store verdier har blitt tapt i et marked som har vært veldig turbulent etter enhver standard. Det verserer mange historier om folk som har kjøpt Bitcoin for bare noen få dollar, og som har blitt millionærer nærmest over natta på grunn av den eventyrlige prisøkningen.

Bitcoin var verdt en dollar eller mindre i de to årene mellom begynnelsen av 2009 og samme tid 2011. I Desember 2017 Nådde Bitcoin en verdi av rundt $20.000 før valutaen plutselig tapte en tredjedel av verdien over natta, og til slutt endte opp med å stabilisere seg på rundt $3.500 i begynnelsen av 2019.

Uberegneligheten og de store svingningene i Bitcoin og andre kryptovalutaer har lenge vært sett på som et problem av mange, men så lenge eventyret varte og valutaen nådde nye høyder nærmest på daglig basis var det få som klaget. Når ting plutselig gikk motsatt vei fikk pipa en annen låt, og fokusen kom tilbake på uberegneligheten.

For Bitcoin brakte den utrolige interessen i 2017 en ny utfordring på agendaen, nemlig kapasitetsproblemer med Proof of Work (PoW) modellen. Det store transaksjonsvolumet resulterte til tider i lange ventetider og høye kostnader for transaksjoner. Det viste seg at Bitcoin i sin eksisterende form ikke var et realistisk alternativ for dagligdagse transaksjoner. Kapasiteten var rett og slett ikke der. Resultatet er at Bitcoin til dags dato har forblitt et spekulasjonsobjekt som folk investerer i for å tjene penger på svingningene i markedet, eller for å diversifisere porteføljen sin, heller enn å bruke kryptovalutaen som et vanlig betalingsmiddel.

Lightning Network og en ny Rolle for Bitcoin

Satoshi Nakamoto, Den mystiske grunnleggeren av Bitcoin, gjorde det klart i sitt berømte Bitcoin Whitepaper at Bitcoin i utgangspunktet skulle være et digitalt betalingsmiddel, men problemene beskrevet ovenfor gjorde at dette ikke kunne oppnås gjennom Bitcoin sin opprinnelige design. Bitcoin måtte forandres for å kunne håndtere skaleringsproblemene.

Hvordan dette skulle gjøres førte til så stor uenighet at en splittelse resulterte i en avgrening av Bitcoin kalt Bitcoin Cash i 2017. Bitcoin Cash (BCH) var dominert av de som ville videreføre Bitcoin som et betalingsmiddel, mens den originale forgreningen av Bitcoin (BTC), også kalt Bitcoin Core, fortsatte i retningen av Bitcoin som et verdiobjekt.

Bitcoin har siden implementert Lightning Network som en løsning på kapasitetsproblemene. Lightning Network gjør det mulig å utføre nærmest umiddelbare betalinger på Bitcoin blokkjeden med millioner av betalinger per sekund. Det vil også gjøre det mulig å utføre betalinger på tvers av forskjellige blokkjeder. I Lightning Network brukes “sidekjeder” slik at transaksjoner kan gjøres fort og enkelt utenfor blokkjeden.

Blockstream er et av selskapene som har vært sentrale i utviklingen av Lightning Network, og det er nå dette selskapet som leverer teknologien, kalt Liquid, som Bakkt vil bruke for sin sidekjede.

Intercontinental Exchange og Bakkt?

Intercontinental Exchange (ICE) er en bedrift basert i USA. ICE driver flere aksjebørser og varederivatbørser, deriblant New York Stock Exchange som er den mest kjente. ICE sine børser handler med en rekke derivater for forskjellige råvarer. Slik som for eksempel gull, olje, gass, kakao, elektrisitet, kull.

ICE har sett seg ut Bitcoin og andre kryptovalutaer som et interessant marked, og noe som passer godt inn i deres portefølje. ICE har allerede interesser i kryptovaluta-markedet som deleiere av Coinbase. For å kunne dra best mulig nytte av mulighetene i kryptovaluta-markedet har ICE nå etablert Bakkt. Dette er et firma som vil etablere et åpent globalt nettverk for å kjøpe, selge, lagre og betale med kryptovaluta. På grunn av sidekjede teknologien vil transaksjonene gjennom Bakkt være lynraske Dette kan skje siden de faktiske transaksjonene  vil skje på en sidekjede utenfor selve blokkjeden som ikke bruker den ressurskrevende PoW teknologien.

Bakkt vil handle med Bitcoin futures, men et interessant punkt å merke seg er at er at Bakkt plattformen ikke vil tillate girede transaksjoner eller marginhandel der kreditt brukes til å handle større volum enn det man har tilgjengelig. Med Bakkt må kjøpere betale full pris, og vil motta Bitcoin fysisk innen en dag i det sikre “varehuset” til Bakkt. Med andre ord, Bakkt vil fasilitere handel i Bitcoin, ikke spekulasjon i prisen til Bitcoin.

Høyt Profilerte Partnere

Bakkt har som formål å løse noen av de generelle problemene som lenge har plaget kryptovaluta-industrien. Et av de første problemene Bakkt vil henge fingrene i er å gjøre Bitcoin transaksjoner mellom forbrukere og forhandlere mye lettere. Ideelt sett vil transaksjoner som nå gjøres med kredittkort kunne utføres like enkelt, hurtig og sikkert med Bitcoin gjennom Bakkt.

Bakkt har inngått partnerskap med IT kjempen Microsoft for å bidra med med infrastrukturen gjennom sin veletablerte skybaserte Azure databehandlings-produkt. Dette er en infrastruktur som de fleste har stor tillit til.

Partnerskapet med Microsoft er viktig for å øke kredibiliteten til prosjektets forvalting av store verdier. Folk flest stoler på at når en profesjonell aktør som Microsoft involverer seg i et prosjekt er det små sjanser for at prosjektet skal bli hacket.

For å kunne implementere effektiv bruk av Bitcoin i daglige transaksjoner har Bakkt inngått et samarbeid med Starbucks. Dette betyr at kunder hos Starbucks enkelt og greit vil kunne betale med Bitcoin gjennom Bakkt, men det er ikke alt. Plattformen vil også potensiale for å kunne handle med hvilke som helst andre digitale ressurser, tenk bonuspoeng, gavekort, kryptovaluta og krypto-tokener.

På grunn av størrelsen til Starbucks, deres tilstedeværelse over hele verden, og fordi deres transaksjoner er relativt små og mange, er Starbucks en potensielt veldig interessant case study. Dersom et system kan utvikles som virker hos starbucks er det gode sjanser for at det også vil virke for forretninger av mange typer over hele verden.

En tredje partner er Boston Consulting Group (BCG), et av de best kjente navnene i konsulentbransjen, så da sier det seg nesten selv at organisasjonen kommer til å bli satt opp på en måte som passer seg for en Fortune 500 bedrift.

Institusjonelle Investorer

Så langt har institusjonelle investorer stått for en veldig liten del av all handel i Bitcoin. Dette har sine grunner. Kryptovaluta-markedet mangler nemlig noen viktige typer tjenester som er viktige forutsetninger for institusjonelle investorer. 

Forvaltningstjenester er tjenester som holder og forvalter pengene dine. For forvaltningstjenester kan kryptovaluta være ganske skremmende. Man kan se på krypto-børser for å få et overblikk over hvor stort problemet er. Hver dag blir i gjennomsnitt verdier tilsvarende 2,7 millioner dollar stjålet fra krypto-børser dersom man ser på tallene fra 2018. Desto større verdier du forvalter desto mer attraktiv blir du som et mål for angrep fra hackere. Dette er et nøkkelområde som forståelig nok skremmer bort mange institusjonelle aktører.

Derivater inkluderer futures og opsjonskontrakter som vanligvis brukes av investorer som spekulerer i prissvingninger i markedet for produkter eller finansielle ressurser av forskjellige typer. Derivatmarkedet er viktig for å stabilisere priser i markedet slik at bedrifter for eksempel bedre kan planlegge sine utgifter. Dette gjøres ved at en investor overtar risikoen for prissvingninger med en potensiell profitt når prisen på varen selges til en lavere pris.

Futures og opsjonskontrakter kan føre til en høyere grad av stabilitet i prisen på Bitcoin ved at avtaler blir gjort der Bitcoin blir solgt i fremtiden til avtalte priser. Det kan også føre til store verdistigninger for Bitcoin ettersom det sannsynligvis vil trekke til seg penger fra det internasjonale derivatmarkedet, og her er det snakk om store mengder penger. I følge Bank for International Settlements var verdien av utestående derivatkontrakter i 542.4 trillioner dollar i 2018.

Så langt har det vært flere forsøk på å registrere børsnoterte fond (ETF) basert på Bitcoin, men så langt har ikke noen av dem greid å få godkjenning fra amerikanske SEC. Flere søknader er under behandling. Børsnoterte fond basert på Bitcoin vil gjøre det mye lettere for institusjonelle investorer å investere i Bitcoin.

Det er viktig å forstå at formålet med Bakkt er både å gjøre det lettere for institusjonelle investorer å bruke Bitcoin, samtidig som de også bidrar til å gjøre det lettere for forbrukere å benytte Bitcoin i dagligdagse transaksjoner. Bakkt er dermed et godt steg foran andre tjenester som for eksempel børsnoterte fond, forvaltningstjenester eller derivater som kun fokuserer på institusjonelle investorer, eller betalingsløsninger. Bakkt leverer alt i en pakke, med både sikkerhet og stabilitet inkludert.

Bakkt vil kunne skilte med sikre og profesjonelle systemer fra Microsoft og Blockstream for å kunne forsikre institusjonelle investorer om at det er sikkert å delta i dette markedet. Bakkt vil ha hjelp av Starbucks på etterspørselssiden for å bevise at plattformen kan brukes som en effektiv betalingsløsning gjennom deres mobile app. De vil også etablere futures og opsjonskontrakter for å kunne holde kursen stabil nok til at forhandlere rundt om i verden kan godta Bitcoin betalinger uten for mye risiko.

Sentralisering av en desentralisert kryptovaluta

Ulempene forbundet med Bakkt er for det meste relatert til ideologi. Det er mange som ser Bakkt som et eksempel på at den etablerte finansindustrien forsøker å ta over kontrollen av Bitcoin. Dersom Bakkt blir en suksess vil resultatet unektelig bli mer sentralisering av valutaen. Bakkt vil for eksempel kunne utøve stemmeretten for alle Bitcoin de holder på vegne av kunder, noe som automatisk vil kunne gi Bakkt en stor innflytelse på den videre utviklingen av Bitcoin.

Vekst og optimisme

For de fleste som sitter på Bitcoin finnes det lite å klage på med hensyn til Bakkt. Dette er sannsynligvis gjennombruddet mange har sittet og ventet på som kan snu markedets negative trend. Det er liten tvil om at en suksessfull implementering av planene til Bakkt vil styrke prisen på Bitcoin betydelig, og kanskje en rekke andre kryptovalutaer med den som følge av generell optimisme i krypto-miljøet.

Bakkt vil også mest sannsynlig bidra til å redusere prissvingninger i markedet noe, og dermed gjøre det lettere å bruke Bitcoin i daglige transaksjoner, som igjen gjerne kan virke positivt på Bitcoin prisen også utenfor Bakkt sin plattform.

stdClass Object ( [status] => stdClass Object ( [timestamp] => 2021-08-03T09:29:26.366Z [error_code] => 0 [error_message] => [elapsed] => 515 [credit_count] => 25 [notice] => You have used 180% of your plan's daily credit limit. [total_count] => 5910 ) [data] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 1 [name] => Bitcoin [symbol] => BTC [slug] => bitcoin [num_market_pairs] => 8938 [date_added] => 2013-04-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable [1] => pow [2] => sha-256 [3] => store-of-value [4] => state-channels [5] => coinbase-ventures-portfolio [6] => three-arrows-capital-portfolio [7] => polychain-capital-portfolio [8] => binance-labs-portfolio [9] => arrington-xrp-capital [10] => blockchain-capital-portfolio [11] => boostvc-portfolio [12] => cms-holdings-portfolio [13] => dcg-portfolio [14] => dragonfly-capital-portfolio [15] => electric-capital-portfolio [16] => fabric-ventures-portfolio [17] => framework-ventures [18] => galaxy-digital-portfolio [19] => huobi-capital [20] => alameda-research-portfolio [21] => a16z-portfolio [22] => 1confirmation-portfolio [23] => winklevoss-capital [24] => usv-portfolio [25] => placeholder-ventures-portfolio [26] => pantera-capital-portfolio [27] => multicoin-capital-portfolio [28] => paradigm-xzy-screener ) [max_supply] => 21000000 [circulating_supply] => 18774918 [total_supply] => 18774918 [platform] => [cmc_rank] => 1 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 38611.338268311 [volume_24h] => 25213319437.619 [percent_change_1h] => -0.14682488 [percent_change_24h] => -2.28665052 [percent_change_7d] => 3.50670854 [percent_change_30d] => 8.96868835 [percent_change_60d] => 5.19343674 [percent_change_90d] => -29.96077466 [market_cap] => 724924709857.79 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:08.000Z ) ) ) [1] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [num_market_pairs] => 5638 [date_added] => 2015-08-07T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable [1] => pow [2] => smart-contracts [3] => ethereum [4] => coinbase-ventures-portfolio [5] => three-arrows-capital-portfolio [6] => polychain-capital-portfolio [7] => binance-labs-portfolio [8] => arrington-xrp-capital [9] => blockchain-capital-portfolio [10] => boostvc-portfolio [11] => cms-holdings-portfolio [12] => dcg-portfolio [13] => dragonfly-capital-portfolio [14] => electric-capital-portfolio [15] => fabric-ventures-portfolio [16] => framework-ventures [17] => hashkey-capital-portfolio [18] => kinetic-capital [19] => huobi-capital [20] => alameda-research-portfolio [21] => a16z-portfolio [22] => 1confirmation-portfolio [23] => winklevoss-capital [24] => usv-portfolio [25] => placeholder-ventures-portfolio [26] => pantera-capital-portfolio [27] => multicoin-capital-portfolio [28] => paradigm-xzy-screener ) [max_supply] => [circulating_supply] => 116951559.1865 [total_supply] => 116951559.1865 [platform] => [cmc_rank] => 2 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 2492.4332424681 [volume_24h] => 23126185279.679 [percent_change_1h] => 0.0574798 [percent_change_24h] => -3.42158292 [percent_change_7d] => 12.21232729 [percent_change_30d] => 7.77018229 [percent_change_60d] => -5.28736921 [percent_change_90d] => -25.0683427 [market_cap] => 291493953874.91 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:06.000Z ) ) ) [2] => stdClass Object ( [id] => 825 [name] => Tether [symbol] => USDT [slug] => tether [num_market_pairs] => 16206 [date_added] => 2015-02-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => payments [1] => stablecoin [2] => stablecoin-asset-backed [3] => avalanche-ecosystem [4] => solana-ecosystem ) [max_supply] => [circulating_supply] => 61990121093.689 [total_supply] => 64469737785.684 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7 ) [cmc_rank] => 3 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:30.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.0004605057117 [volume_24h] => 51270906175.425 [percent_change_1h] => 0.00942823 [percent_change_24h] => 0.0046584 [percent_change_7d] => 0.01443813 [percent_change_30d] => 0.11816685 [percent_change_60d] => -0.05361488 [percent_change_90d] => 0.03226475 [market_cap] => 62018667898.523 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:30.000Z ) ) ) [3] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [num_market_pairs] => 542 [date_added] => 2017-07-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => marketplace [1] => centralized-exchange [2] => payments [3] => binance-smart-chain [4] => alameda-research-portfolio [5] => multicoin-capital-portfolio ) [max_supply] => 168137036 [circulating_supply] => 168137036 [total_supply] => 168137036 [platform] => [cmc_rank] => 4 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:46.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 322.2384815149 [volume_24h] => 1326431757.4316 [percent_change_1h] => -0.29597014 [percent_change_24h] => -3.2102781 [percent_change_7d] => 5.32887214 [percent_change_30d] => 5.79781005 [percent_change_60d] => -14.88684011 [percent_change_90d] => -50.19553478 [market_cap] => 54180223167.056 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:46.000Z ) ) ) [4] => stdClass Object ( [id] => 2010 [name] => Cardano [symbol] => ADA [slug] => cardano [num_market_pairs] => 283 [date_added] => 2017-10-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable [1] => dpos [2] => pos [3] => platform [4] => research [5] => smart-contracts [6] => staking [7] => binance-smart-chain ) [max_supply] => 45000000000 [circulating_supply] => 32081211737.383 [total_supply] => 32936637337.181 [platform] => [cmc_rank] => 5 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:47.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.2950515814001 [volume_24h] => 1363316334.3695 [percent_change_1h] => -0.41220742 [percent_change_24h] => -2.15911383 [percent_change_7d] => 2.96362561 [percent_change_30d] => -9.19780075 [percent_change_60d] => -22.90456012 [percent_change_90d] => -2.91533966 [market_cap] => 41546823993.728 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:47.000Z ) ) ) [5] => stdClass Object ( [id] => 52 [name] => XRP [symbol] => XRP [slug] => xrp [num_market_pairs] => 629 [date_added] => 2013-08-04T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => medium-of-exchange [1] => enterprise-solutions [2] => binance-chain [3] => arrington-xrp-capital [4] => galaxy-digital-portfolio [5] => a16z-portfolio [6] => pantera-capital-portfolio ) [max_supply] => 100000000000 [circulating_supply] => 46312443360 [total_supply] => 99990333192 [platform] => [cmc_rank] => 6 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.71372034173757 [volume_24h] => 2462210579.2428 [percent_change_1h] => -0.10378411 [percent_change_24h] => -4.63928762 [percent_change_7d] => 13.42421625 [percent_change_30d] => 3.49425706 [percent_change_60d] => -24.50258247 [percent_change_90d] => -50.52994031 [market_cap] => 33054132901.601 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:03.000Z ) ) ) [6] => stdClass Object ( [id] => 3408 [name] => USD Coin [symbol] => USDC [slug] => usd-coin [num_market_pairs] => 1398 [date_added] => 2018-10-08T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => medium-of-exchange [1] => stablecoin [2] => stablecoin-asset-backed ) [max_supply] => [circulating_supply] => 27414600603.149 [total_supply] => 27414600603.149 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xa0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48 ) [cmc_rank] => 7 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.0004762578365 [volume_24h] => 2500166534.9058 [percent_change_1h] => 0.01520971 [percent_change_24h] => 0.01786227 [percent_change_7d] => 0.03245579 [percent_change_30d] => 0.11721262 [percent_change_60d] => -0.00686384 [percent_change_90d] => 0.03542409 [market_cap] => 27427657021.52 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:08.000Z ) ) ) [7] => stdClass Object ( [id] => 74 [name] => Dogecoin [symbol] => DOGE [slug] => dogecoin [num_market_pairs] => 378 [date_added] => 2013-12-15T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable [1] => pow [2] => scrypt [3] => medium-of-exchange [4] => memes [5] => payments [6] => doggone-doggerel ) [max_supply] => [circulating_supply] => 130693998324.19 [total_supply] => 130693998324.19 [platform] => [cmc_rank] => 8 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.19771946755555 [volume_24h] => 1094915185.9872 [percent_change_1h] => -0.34634188 [percent_change_24h] => -3.90001299 [percent_change_7d] => -1.76913158 [percent_change_30d] => -20.18545572 [percent_change_60d] => -45.79960139 [percent_change_90d] => -69.2917383 [market_cap] => 25840747761.364 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:09.000Z ) ) ) [8] => stdClass Object ( [id] => 6636 [name] => Polkadot [symbol] => DOT [slug] => polkadot-new [num_market_pairs] => 232 [date_added] => 2020-08-19T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => substrate [1] => polkadot [2] => binance-chain [3] => polkadot-ecosystem [4] => three-arrows-capital-portfolio [5] => polychain-capital-portfolio [6] => blockchain-capital-portfolio [7] => boostvc-portfolio [8] => cms-holdings-portfolio [9] => coinfund-portfolio [10] => fabric-ventures-portfolio [11] => fenbushi-capital-portfolio [12] => hashkey-capital-portfolio [13] => kinetic-capital [14] => 1confirmation-portfolio [15] => placeholder-ventures-portfolio [16] => pantera-capital-portfolio [17] => exnetwork-capital-portfolio ) [max_supply] => [circulating_supply] => 980642698.51659 [total_supply] => 1096366854.9418 [platform] => [cmc_rank] => 9 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:45.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 17.140088266627 [volume_24h] => 1414112826.8866 [percent_change_1h] => -1.147048 [percent_change_24h] => -5.69226476 [percent_change_7d] => 24.37753125 [percent_change_30d] => 8.6148129 [percent_change_60d] => -30.12154163 [percent_change_90d] => -53.5750795 [market_cap] => 16808302410.597 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:45.000Z ) ) ) [9] => stdClass Object ( [id] => 7083 [name] => Uniswap [symbol] => UNI [slug] => uniswap [num_market_pairs] => 291 [date_added] => 2020-09-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => decentralized-exchange [1] => defi [2] => dao [3] => yield-farming [4] => amm [5] => coinbase-ventures-portfolio [6] => three-arrows-capital-portfolio [7] => governance [8] => blockchain-capital-portfolio [9] => defiance-capital [10] => alameda-research-portfolio [11] => a16z-portfolio [12] => pantera-capital-portfolio [13] => parafi-capital [14] => paradigm-xzy-screener ) [max_supply] => 1000000000 [circulating_supply] => 587379245.48561 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x1f9840a85d5af5bf1d1762f925bdaddc4201f984 ) [cmc_rank] => 10 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:33.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 20.955780707969 [volume_24h] => 478372326.36559 [percent_change_1h] => -0.585174 [percent_change_24h] => -5.19051783 [percent_change_7d] => 13.37153629 [percent_change_30d] => 1.32526295 [percent_change_60d] => -19.66857026 [percent_change_90d] => -51.55807096 [market_cap] => 12308990660.809 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:33.000Z ) ) ) [10] => stdClass Object ( [id] => 4687 [name] => Binance USD [symbol] => BUSD [slug] => binance-usd [num_market_pairs] => 940 [date_added] => 2019-09-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => stablecoin [1] => stablecoin-asset-backed [2] => binance-chain [3] => binance-smart-chain ) [max_supply] => [circulating_supply] => 12079328866.4 [total_supply] => 12079328866.4 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Chain [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => BUSD-BD1 ) [cmc_rank] => 11 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:26.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.0003055502355 [volume_24h] => 3793345154.6605 [percent_change_1h] => 0.00258586 [percent_change_24h] => 0.01495404 [percent_change_7d] => 0.02640995 [percent_change_30d] => 0.0939064 [percent_change_60d] => -0.03712252 [percent_change_90d] => 0.04557142 [market_cap] => 12083019708.18 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:26.000Z ) ) ) [11] => stdClass Object ( [id] => 1975 [name] => Chainlink [symbol] => LINK [slug] => chainlink [num_market_pairs] => 536 [date_added] => 2017-09-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => defi [2] => oracles [3] => smart-contracts [4] => substrate [5] => polkadot [6] => polkadot-ecosystem [7] => avalanche-ecosystem [8] => solana-ecosystem [9] => framework-ventures [10] => polygon-ecosystem ) [max_supply] => 1000000000 [circulating_supply] => 443009553.91746 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x514910771af9ca656af840dff83e8264ecf986ca ) [cmc_rank] => 12 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 22.565100637598 [volume_24h] => 1316420800.8369 [percent_change_1h] => -1.1783088 [percent_change_24h] => 0.37769142 [percent_change_7d] => 22.47085361 [percent_change_30d] => 19.59378761 [percent_change_60d] => -20.41206263 [percent_change_90d] => -53.55736379 [market_cap] => 9996555167.5649 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:10.000Z ) ) ) [12] => stdClass Object ( [id] => 1831 [name] => Bitcoin Cash [symbol] => BCH [slug] => bitcoin-cash [num_market_pairs] => 559 [date_added] => 2017-07-23T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable [1] => pow [2] => sha-256 [3] => marketplace [4] => medium-of-exchange [5] => store-of-value [6] => enterprise-solutions [7] => payments [8] => binance-chain ) [max_supply] => 21000000 [circulating_supply] => 18807087.5 [total_supply] => 18807087.5 [platform] => [cmc_rank] => 13 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:23.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 528.85962370588 [volume_24h] => 2071846044.7297 [percent_change_1h] => -0.64320116 [percent_change_24h] => -5.30074514 [percent_change_7d] => 10.23239866 [percent_change_30d] => 2.10709255 [percent_change_60d] => -20.1516101 [percent_change_90d] => -50.64577337 [market_cap] => 9946309218.2535 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:23.000Z ) ) ) [13] => stdClass Object ( [id] => 2 [name] => Litecoin [symbol] => LTC [slug] => litecoin [num_market_pairs] => 709 [date_added] => 2013-04-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable [1] => pow [2] => scrypt [3] => medium-of-exchange [4] => binance-chain ) [max_supply] => 84000000 [circulating_supply] => 66752614.515387 [total_supply] => 66752614.515387 [platform] => [cmc_rank] => 14 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 137.82548718345 [volume_24h] => 1390000239.5007 [percent_change_1h] => -0.33000665 [percent_change_24h] => -4.39535067 [percent_change_7d] => 6.3747204 [percent_change_30d] => -3.8608527 [percent_change_60d] => -21.04272245 [percent_change_90d] => -57.89243531 [market_cap] => 9200211616.3525 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:03.000Z ) ) ) [14] => stdClass Object ( [id] => 5426 [name] => Solana [symbol] => SOL [slug] => solana [num_market_pairs] => 105 [date_added] => 2020-04-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => dpos [1] => platform [2] => solana-ecosystem [3] => cms-holdings-portfolio [4] => kinetic-capital [5] => alameda-research-portfolio [6] => multicoin-capital-portfolio ) [max_supply] => [circulating_supply] => 272637427.57726 [total_supply] => 494519161.74207 [platform] => [cmc_rank] => 15 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 33.296845313045 [volume_24h] => 384386583.0902 [percent_change_1h] => -0.55291803 [percent_change_24h] => -5.18459146 [percent_change_7d] => 17.30088007 [percent_change_30d] => -4.94354356 [percent_change_60d] => -9.9103063 [percent_change_90d] => -26.65705822 [market_cap] => 9077966252.5865 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:06.000Z ) ) ) [15] => stdClass Object ( [id] => 3717 [name] => Wrapped Bitcoin [symbol] => WBTC [slug] => wrapped-bitcoin [num_market_pairs] => 257 [date_added] => 2019-01-30T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => medium-of-exchange [1] => defi [2] => wrapped-tokens ) [max_supply] => [circulating_supply] => 192574.22484399 [total_supply] => 192574.22484399 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x2260fac5e5542a773aa44fbcfedf7c193bc2c599 ) [cmc_rank] => 16 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:46.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 38493.511039216 [volume_24h] => 258048175.97968 [percent_change_1h] => -0.25433472 [percent_change_24h] => -2.6085373 [percent_change_7d] => 3.40138259 [percent_change_30d] => 8.68735593 [percent_change_60d] => 4.74445567 [percent_change_90d] => -30.48433245 [market_cap] => 7412858049.9005 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:46.000Z ) ) ) [16] => stdClass Object ( [id] => 3890 [name] => Polygon [symbol] => MATIC [slug] => polygon [num_market_pairs] => 224 [date_added] => 2019-04-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => enterprise-solutions [2] => state-channels [3] => coinbase-ventures-portfolio [4] => binance-launchpad [5] => binance-labs-portfolio [6] => polygon-ecosystem ) [max_supply] => 10000000000 [circulating_supply] => 6434735794 [total_supply] => 10000000000 [platform] => [cmc_rank] => 17 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:52.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.020929989939 [volume_24h] => 521445306.11159 [percent_change_1h] => 0.13101601 [percent_change_24h] => -3.12748095 [percent_change_7d] => 3.31098003 [percent_change_30d] => -10.7909793 [percent_change_60d] => -37.12417871 [percent_change_90d] => 33.80071626 [market_cap] => 6569414749.4287 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:52.000Z ) ) ) [17] => stdClass Object ( [id] => 1321 [name] => Ethereum Classic [symbol] => ETC [slug] => ethereum-classic [num_market_pairs] => 273 [date_added] => 2016-07-24T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable [1] => pow [2] => ethash [3] => platform [4] => smart-contracts [5] => dcg-portfolio ) [max_supply] => 210700000 [circulating_supply] => 128719188.7752 [total_supply] => 210700000 [platform] => [cmc_rank] => 18 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:43.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 49.482104643687 [volume_24h] => 2052461867.1516 [percent_change_1h] => -0.32412116 [percent_change_24h] => -3.82967259 [percent_change_7d] => 3.93805106 [percent_change_30d] => -14.35582702 [percent_change_60d] => -21.91675858 [percent_change_90d] => -34.24906321 [market_cap] => 6369296368.6248 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:43.000Z ) ) ) [18] => stdClass Object ( [id] => 512 [name] => Stellar [symbol] => XLM [slug] => stellar [num_market_pairs] => 350 [date_added] => 2014-08-05T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => medium-of-exchange [1] => enterprise-solutions [2] => decentralized-exchange [3] => smart-contracts [4] => hashkey-capital-portfolio ) [max_supply] => 50001806812 [circulating_supply] => 23404278678.502 [total_supply] => 50001802941.777 [platform] => [cmc_rank] => 19 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.26983136136965 [volume_24h] => 505599749.41571 [percent_change_1h] => -0.2718801 [percent_change_24h] => -3.28566919 [percent_change_7d] => 3.67979682 [percent_change_30d] => 0.48819172 [percent_change_60d] => -29.07112494 [percent_change_90d] => -49.43971212 [market_cap] => 6315208377.6948 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:08.000Z ) ) ) [19] => stdClass Object ( [id] => 4943 [name] => Dai [symbol] => DAI [slug] => multi-collateral-dai [num_market_pairs] => 496 [date_added] => 2019-11-22T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi [1] => stablecoin [2] => ethereum [3] => binance-smart-chain [4] => avalanche-ecosystem [5] => polygon-ecosystem ) [max_supply] => [circulating_supply] => 5681613082.8392 [total_supply] => 5681613571.6784 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x6b175474e89094c44da98b954eedeac495271d0f ) [cmc_rank] => 20 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.0009135255838 [volume_24h] => 410333873.6129 [percent_change_1h] => 0.02914043 [percent_change_24h] => -0.03474686 [percent_change_7d] => -0.00352245 [percent_change_30d] => 0.0673732 [percent_change_60d] => -0.10240793 [percent_change_90d] => 0.05495714 [market_cap] => 5686803381.7476 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:09.000Z ) ) ) [20] => stdClass Object ( [id] => 2416 [name] => THETA [symbol] => THETA [slug] => theta [num_market_pairs] => 73 [date_added] => 2018-01-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => media [1] => collectibles-nfts [2] => content-creation [3] => video [4] => huobi-capital ) [max_supply] => 1000000000 [circulating_supply] => 1000000000 [total_supply] => 1000000000 [platform] => [cmc_rank] => 21 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 5.7007301178449 [volume_24h] => 214182733.27001 [percent_change_1h] => -0.35899416 [percent_change_24h] => -2.21276484 [percent_change_7d] => 1.9882337 [percent_change_30d] => -9.50076982 [percent_change_60d] => -33.35164904 [percent_change_90d] => -46.59303888 [market_cap] => 5700730117.8449 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:05.000Z ) ) ) [21] => stdClass Object ( [id] => 3077 [name] => VeChain [symbol] => VET [slug] => vechain [num_market_pairs] => 141 [date_added] => 2017-08-22T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => logistics [1] => data-provenance [2] => iot [3] => smart-contracts [4] => fenbushi-capital-portfolio ) [max_supply] => 86712634466 [circulating_supply] => 64315576989 [total_supply] => 86712634466 [platform] => [cmc_rank] => 22 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:59.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.08375724212285 [volume_24h] => 467358277.22543 [percent_change_1h] => -0.42646738 [percent_change_24h] => -3.02524507 [percent_change_7d] => 6.18424206 [percent_change_30d] => -4.46009485 [percent_change_60d] => -35.68306464 [percent_change_90d] => -57.25129632 [market_cap] => 5386895354.1385 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:59.000Z ) ) ) [22] => stdClass Object ( [id] => 8916 [name] => Internet Computer [symbol] => ICP [slug] => internet-computer [num_market_pairs] => 62 [date_added] => 2021-03-23T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => distributed-computing [2] => polychain-capital-portfolio [3] => exnetwork-capital-portfolio ) [max_supply] => 469213710 [circulating_supply] => 136899213.55 [total_supply] => 471593619.39616 [platform] => [cmc_rank] => 23 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 38.556071106511 [volume_24h] => 188709445.251 [percent_change_1h] => -0.3316738 [percent_change_24h] => -4.56256903 [percent_change_7d] => -2.83638249 [percent_change_30d] => -22.21717905 [percent_change_60d] => -65.76636884 [percent_change_90d] => 0 [market_cap] => 5278295812.0592 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:09.000Z ) ) ) [23] => stdClass Object ( [id] => 4172 [name] => Terra [symbol] => LUNA [slug] => terra-luna [num_market_pairs] => 74 [date_added] => 2019-07-26T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => cosmos-ecosystem [1] => store-of-value [2] => defi [3] => payments [4] => stablecoin-algorithmically-stabilized [5] => coinbase-ventures-portfolio [6] => binance-labs-portfolio [7] => solana-ecosystem [8] => arrington-xrp-capital [9] => hashkey-capital-portfolio [10] => kinetic-capital [11] => huobi-capital [12] => pantera-capital-portfolio ) [max_supply] => [circulating_supply] => 415031425.51125 [total_supply] => 995663859.6107 [platform] => [cmc_rank] => 24 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 12.287913657556 [volume_24h] => 403551244.70781 [percent_change_1h] => -0.44377987 [percent_change_24h] => 4.85107709 [percent_change_7d] => 43.28976465 [percent_change_30d] => 106.03501473 [percent_change_60d] => 91.94081258 [percent_change_90d] => -29.31960107 [market_cap] => 5099870321.8546 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:07.000Z ) ) ) [24] => stdClass Object ( [id] => 2280 [name] => Filecoin [symbol] => FIL [slug] => filecoin [num_market_pairs] => 148 [date_added] => 2017-12-13T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable [1] => distributed-computing [2] => filesharing [3] => storage [4] => polychain-capital-portfolio [5] => blockchain-capital-portfolio [6] => boostvc-portfolio [7] => dcg-portfolio [8] => hashkey-capital-portfolio [9] => a16z-portfolio [10] => winklevoss-capital [11] => pantera-capital-portfolio ) [max_supply] => [circulating_supply] => 93347485 [total_supply] => 93347485 [platform] => [cmc_rank] => 25 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 53.70397464463 [volume_24h] => 342508098.76338 [percent_change_1h] => -0.80678966 [percent_change_24h] => -1.81255911 [percent_change_7d] => 10.31179562 [percent_change_30d] => -9.63037177 [percent_change_60d] => -40.36496513 [percent_change_90d] => -63.94247264 [market_cap] => 5013130967.58 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:06.000Z ) ) ) [25] => stdClass Object ( [id] => 1958 [name] => TRON [symbol] => TRX [slug] => tron [num_market_pairs] => 509 [date_added] => 2017-09-13T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => media [1] => payments ) [max_supply] => [circulating_supply] => 71659657369.49 [total_supply] => 100850743811.66 [platform] => [cmc_rank] => 26 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:47.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.06400121023619 [volume_24h] => 848661213.8008 [percent_change_1h] => -0.34341715 [percent_change_24h] => -0.43782478 [percent_change_7d] => 8.89876081 [percent_change_30d] => -4.43273919 [percent_change_60d] => -15.15079091 [percent_change_90d] => -49.78542308 [market_cap] => 4586304796.7581 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:47.000Z ) ) ) [26] => stdClass Object ( [id] => 328 [name] => Monero [symbol] => XMR [slug] => monero [num_market_pairs] => 167 [date_added] => 2014-05-21T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable [1] => pow [2] => medium-of-exchange [3] => privacy [4] => ringct [5] => boostvc-portfolio [6] => electric-capital-portfolio [7] => galaxy-digital-portfolio ) [max_supply] => [circulating_supply] => 17965638.360727 [total_supply] => 17965638.360727 [platform] => [cmc_rank] => 27 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 229.94954249566 [volume_24h] => 196588862.87469 [percent_change_1h] => -1.45039447 [percent_change_24h] => -3.0432305 [percent_change_7d] => 3.73853292 [percent_change_30d] => 3.50121417 [percent_change_60d] => -18.79606258 [percent_change_90d] => -42.31051056 [market_cap] => 4131190321.6917 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:05.000Z ) ) ) [27] => stdClass Object ( [id] => 7278 [name] => Aave [symbol] => AAVE [slug] => aave [num_market_pairs] => 257 [date_added] => 2020-10-02T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi [1] => dao [2] => yield-farming [3] => three-arrows-capital-portfolio [4] => governance [5] => lending-borowing [6] => blockchain-capital-portfolio [7] => defiance-capital [8] => framework-ventures [9] => alameda-research-portfolio [10] => pantera-capital-portfolio [11] => parafi-capital [12] => polygon-ecosystem ) [max_supply] => 16000000 [circulating_supply] => 12931735.640956 [total_supply] => 16000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x7Fc66500c84A76Ad7e9c93437bFc5Ac33E2DDaE9 ) [cmc_rank] => 28 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:00.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 307.30123374364 [volume_24h] => 300114757.57126 [percent_change_1h] => -0.05371324 [percent_change_24h] => -3.47720301 [percent_change_7d] => 2.51752985 [percent_change_30d] => 14.80241678 [percent_change_60d] => -14.46270283 [percent_change_90d] => -33.64818426 [market_cap] => 3973938316.9125 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:00.000Z ) ) ) [28] => stdClass Object ( [id] => 1765 [name] => EOS [symbol] => EOS [slug] => eos [num_market_pairs] => 435 [date_added] => 2017-07-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => medium-of-exchange [1] => enterprise-solutions [2] => smart-contracts [3] => binance-chain [4] => fenbushi-capital-portfolio [5] => galaxy-digital-portfolio ) [max_supply] => [circulating_supply] => 955731038.6115 [total_supply] => 1031814783.6606 [platform] => [cmc_rank] => 29 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 3.9587349959637 [volume_24h] => 802424095.69611 [percent_change_1h] => 0.02897302 [percent_change_24h] => -2.56665333 [percent_change_7d] => 7.36815192 [percent_change_30d] => -3.37420286 [percent_change_60d] => -33.6206485 [percent_change_90d] => -45.17791059 [market_cap] => 3783485909.2801 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:09.000Z ) ) ) [29] => stdClass Object ( [id] => 4195 [name] => FTX Token [symbol] => FTT [slug] => ftx-token [num_market_pairs] => 73 [date_added] => 2019-07-31T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => marketplace [1] => centralized-exchange [2] => derivatives [3] => cms-holdings-portfolio [4] => kinetic-capital [5] => alameda-research-portfolio [6] => pantera-capital-portfolio [7] => exnetwork-capital-portfolio ) [max_supply] => 352170015 [circulating_supply] => 94346957.523749 [total_supply] => 345219293.59098 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Chain [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => FTT-F11 ) [cmc_rank] => 30 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 36.512970966385 [volume_24h] => 108551924.02135 [percent_change_1h] => -0.05567024 [percent_change_24h] => 1.20242614 [percent_change_7d] => 23.33867526 [percent_change_30d] => 32.22457232 [percent_change_60d] => 7.42752217 [percent_change_90d] => -34.51480545 [market_cap] => 3444887720.8314 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:04.000Z ) ) ) [30] => stdClass Object ( [id] => 7186 [name] => PancakeSwap [symbol] => CAKE [slug] => pancakeswap [num_market_pairs] => 110 [date_added] => 2020-09-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => decentralized-exchange [1] => defi [2] => yield-farming [3] => binance-chain [4] => amm [5] => binance-smart-chain ) [max_supply] => [circulating_supply] => 204325572.7552 [total_supply] => 204325572.7552 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Smart Chain [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => 0x0e09fabb73bd3ade0a17ecc321fd13a19e81ce82 ) [cmc_rank] => 31 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 16.0059484344 [volume_24h] => 342529404.61762 [percent_change_1h] => -0.23597527 [percent_change_24h] => -0.40375707 [percent_change_7d] => 12.02115572 [percent_change_30d] => 15.85576798 [percent_change_60d] => -13.26368441 [percent_change_90d] => -59.96855524 [market_cap] => 3270424581.3491 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:08.000Z ) ) ) [31] => stdClass Object ( [id] => 6719 [name] => The Graph [symbol] => GRT [slug] => the-graph [num_market_pairs] => 147 [date_added] => 2020-12-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => ai-big-data [1] => enterprise-solutions [2] => defi [3] => binance-smart-chain [4] => coinbase-ventures-portfolio [5] => solana-ecosystem [6] => analytics [7] => coinfund-portfolio [8] => dcg-portfolio [9] => fabric-ventures-portfolio [10] => framework-ventures [11] => ledgerprime-portfolio [12] => multicoin-capital-portfolio [13] => parafi-capital [14] => polygon-ecosystem ) [max_supply] => 10057044431 [circulating_supply] => 4715735200 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xc944e90c64b2c07662a292be6244bdf05cda44a7 ) [cmc_rank] => 32 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:26.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.65017056044799 [volume_24h] => 135921723.84975 [percent_change_1h] => -0.42460444 [percent_change_24h] => 0.65749349 [percent_change_7d] => 15.66835874 [percent_change_30d] => -3.27097817 [percent_change_60d] => -18.02864065 [percent_change_90d] => -57.57445733 [market_cap] => 3066032197.9083 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:26.000Z ) ) ) [32] => stdClass Object ( [id] => 3635 [name] => Crypto.com Coin [symbol] => CRO [slug] => crypto-com-coin [num_market_pairs] => 112 [date_added] => 2018-12-14T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => medium-of-exchange [1] => cosmos-ecosystem [2] => centralized-exchange [3] => mobile [4] => payments ) [max_supply] => 30263013692 [circulating_supply] => 25263013692 [total_supply] => 30263013692 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xa0b73e1ff0b80914ab6fe0444e65848c4c34450b ) [cmc_rank] => 33 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.1208107327185 [volume_24h] => 28845373.770598 [percent_change_1h] => -0.2683336 [percent_change_24h] => -2.72554657 [percent_change_7d] => 3.36479405 [percent_change_30d] => -0.86555119 [percent_change_60d] => -2.40631271 [percent_change_90d] => -29.59022479 [market_cap] => 3052043194.808 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:09.000Z ) ) ) [33] => stdClass Object ( [id] => 1376 [name] => Neo [symbol] => NEO [slug] => neo [num_market_pairs] => 241 [date_added] => 2016-09-08T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => enterprise-solutions [2] => smart-contracts ) [max_supply] => 100000000 [circulating_supply] => 70538831 [total_supply] => 100000000 [platform] => [cmc_rank] => 34 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:37.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 41.921909583914 [volume_24h] => 401484065.01566 [percent_change_1h] => -0.43678047 [percent_change_24h] => -3.51469836 [percent_change_7d] => 28.69181721 [percent_change_30d] => 11.48755314 [percent_change_60d] => -24.18479718 [percent_change_90d] => -58.96069142 [market_cap] => 2957122495.337 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:37.000Z ) ) ) [34] => stdClass Object ( [id] => 3957 [name] => UNUS SED LEO [symbol] => LEO [slug] => unus-sed-leo [num_market_pairs] => 17 [date_added] => 2019-05-21T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => marketplace [1] => centralized-exchange [2] => discount-token [3] => payments [4] => arrington-xrp-capital [5] => kinetic-capital [6] => alameda-research-portfolio ) [max_supply] => [circulating_supply] => 953954130 [total_supply] => 985239504 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x2af5d2ad76741191d15dfe7bf6ac92d4bd912ca3 ) [cmc_rank] => 35 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:48.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 3.024889246132 [volume_24h] => 2073118.3935972 [percent_change_1h] => 0.04666556 [percent_change_24h] => -1.91700562 [percent_change_7d] => 9.56284046 [percent_change_30d] => 24.98194906 [percent_change_60d] => 8.80713942 [percent_change_90d] => 20.64740449 [market_cap] => 2885605589.1402 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:48.000Z ) ) ) [35] => stdClass Object ( [id] => 4023 [name] => Bitcoin BEP2 [symbol] => BTCB [slug] => bitcoin-bep2 [num_market_pairs] => 49 [date_added] => 2019-06-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => binance-chain ) [max_supply] => [circulating_supply] => 73113.00792179 [total_supply] => 80501 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Chain [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => BTCB-1DE ) [cmc_rank] => 36 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:55.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 38442.679125124 [volume_24h] => 32288757.110978 [percent_change_1h] => 0.02838826 [percent_change_24h] => -2.80726581 [percent_change_7d] => 3.24404242 [percent_change_30d] => 8.67112409 [percent_change_60d] => 4.94412016 [percent_change_90d] => -30.52300856 [market_cap] => 2810659903.4101 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:55.000Z ) ) ) [36] => stdClass Object ( [id] => 1518 [name] => Maker [symbol] => MKR [slug] => maker [num_market_pairs] => 228 [date_added] => 2017-01-29T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => store-of-value [1] => defi [2] => dao [3] => polychain-capital-portfolio [4] => governance [5] => lending-borowing [6] => dragonfly-capital-portfolio [7] => electric-capital-portfolio [8] => a16z-portfolio [9] => 1confirmation-portfolio [10] => placeholder-ventures-portfolio [11] => pantera-capital-portfolio [12] => paradigm-xzy-screener ) [max_supply] => 1005577 [circulating_supply] => 991328.38195493 [total_supply] => 991328.38195493 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x9f8f72aa9304c8b593d555f12ef6589cc3a579a2 ) [cmc_rank] => 37 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:24.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 2788.9674469775 [volume_24h] => 112866422.19957 [percent_change_1h] => -0.37144786 [percent_change_24h] => -4.29596707 [percent_change_7d] => 7.72998923 [percent_change_30d] => 0.40040952 [percent_change_60d] => -22.09687152 [percent_change_90d] => -47.54152865 [market_cap] => 2764782586.5372 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:24.000Z ) ) ) [37] => stdClass Object ( [id] => 3602 [name] => Bitcoin SV [symbol] => BSV [slug] => bitcoin-sv [num_market_pairs] => 186 [date_added] => 2018-11-09T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable [1] => pow [2] => sha-256 [3] => medium-of-exchange [4] => store-of-value [5] => state-channels ) [max_supply] => 21000000 [circulating_supply] => 18804382.894239 [total_supply] => 18804382.894239 [platform] => [cmc_rank] => 38 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 141.66424189287 [volume_24h] => 310248842.92694 [percent_change_1h] => -0.4520606 [percent_change_24h] => -4.53598114 [percent_change_7d] => 8.63827181 [percent_change_30d] => -3.73925588 [percent_change_60d] => -17.9120528 [percent_change_90d] => -60.34211157 [market_cap] => 2663908646.9756 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:08.000Z ) ) ) [38] => stdClass Object ( [id] => 6945 [name] => Amp [symbol] => AMP [slug] => amp [num_market_pairs] => 54 [date_added] => 2020-09-08T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 92547638199 [circulating_supply] => 42227702186 [total_supply] => 99213408535 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xff20817765cb7f73d4bde2e66e067e58d11095c2 ) [cmc_rank] => 39 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:47.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0623997176577 [volume_24h] => 34085108.538471 [percent_change_1h] => 1.02512068 [percent_change_24h] => -8.21581845 [percent_change_7d] => -13.99065099 [percent_change_30d] => 8.06253874 [percent_change_60d] => 73.43383495 [percent_change_90d] => 10.15243758 [market_cap] => 2634996693.7398 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:47.000Z ) ) ) [39] => stdClass Object ( [id] => 3794 [name] => Cosmos [symbol] => ATOM [slug] => cosmos [num_market_pairs] => 179 [date_added] => 2019-03-14T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => cosmos-ecosystem [2] => content-creation [3] => interoperability [4] => binance-chain [5] => polychain-capital-portfolio [6] => dragonfly-capital-portfolio [7] => hashkey-capital-portfolio [8] => 1confirmation-portfolio [9] => paradigm-xzy-screener [10] => exnetwork-capital-portfolio ) [max_supply] => [circulating_supply] => 219131113.68672 [total_supply] => 276915716.68672 [platform] => [cmc_rank] => 40 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 12.058839478767 [volume_24h] => 148424245.92611 [percent_change_1h] => -0.28713735 [percent_change_24h] => -2.58168541 [percent_change_7d] => 6.6050121 [percent_change_30d] => -0.67600703 [percent_change_60d] => -17.64433023 [percent_change_90d] => -47.28319147 [market_cap] => 2642466924.7516 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:08.000Z ) ) ) [40] => stdClass Object ( [id] => 2011 [name] => Tezos [symbol] => XTZ [slug] => tezos [num_market_pairs] => 168 [date_added] => 2017-10-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => pos [1] => platform [2] => enterprise-solutions [3] => collectibles-nfts [4] => smart-contracts [5] => polychain-capital-portfolio [6] => boostvc-portfolio [7] => winklevoss-capital ) [max_supply] => [circulating_supply] => 854651931.38025 [total_supply] => 884595869.26572 [platform] => [cmc_rank] => 41 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:56.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 3.0395505469055 [volume_24h] => 204339217.32467 [percent_change_1h] => -0.61444403 [percent_change_24h] => -2.0418093 [percent_change_7d] => 6.64751559 [percent_change_30d] => 0.49180386 [percent_change_60d] => -13.06478401 [percent_change_90d] => -51.9372893 [market_cap] => 2597757745.4407 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:56.000Z ) ) ) [41] => stdClass Object ( [id] => 4030 [name] => Algorand [symbol] => ALGO [slug] => algorand [num_market_pairs] => 139 [date_added] => 2019-06-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => pos [1] => platform [2] => research [3] => smart-contracts [4] => arrington-xrp-capital [5] => kinetic-capital [6] => usv-portfolio [7] => multicoin-capital-portfolio [8] => exnetwork-capital-portfolio ) [max_supply] => 10000000000 [circulating_supply] => 3171949023.2461 [total_supply] => 5667061827.7891 [platform] => [cmc_rank] => 42 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:33.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.80192224456403 [volume_24h] => 55651256.467984 [percent_change_1h] => -0.12596158 [percent_change_24h] => -1.80751986 [percent_change_7d] => -5.93164119 [percent_change_30d] => -10.87622911 [percent_change_60d] => -21.34125231 [percent_change_90d] => -41.32013581 [market_cap] => 2543656480.3642 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:33.000Z ) ) ) [42] => stdClass Object ( [id] => 4256 [name] => Klaytn [symbol] => KLAY [slug] => klaytn [num_market_pairs] => 52 [date_added] => 2020-03-30T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => enterprise-solutions ) [max_supply] => [circulating_supply] => 2491755825.4 [total_supply] => 10636054374.4 [platform] => [cmc_rank] => 43 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.0180580368464 [volume_24h] => 104538863.43722 [percent_change_1h] => 0.39338561 [percent_change_24h] => -1.53528523 [percent_change_7d] => 4.45508295 [percent_change_30d] => -1.4693525 [percent_change_60d] => -24.02112416 [percent_change_90d] => -56.97296193 [market_cap] => 2536752043.9074 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:05.000Z ) ) ) [43] => stdClass Object ( [id] => 5994 [name] => SHIBA INU [symbol] => SHIB [slug] => shiba-inu [num_market_pairs] => 122 [date_added] => 2020-08-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => memes [1] => doggone-doggerel ) [max_supply] => [circulating_supply] => 394796000000000 [total_supply] => 1000000000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x95ad61b0a150d79219dcf64e1e6cc01f0b64c4ce ) [cmc_rank] => 44 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:46.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 6.26240183E-6 [volume_24h] => 225169349.86002 [percent_change_1h] => 0.16176898 [percent_change_24h] => -0.16889517 [percent_change_7d] => 0.32099299 [percent_change_30d] => -28.38186857 [percent_change_60d] => -28.182682 [percent_change_90d] => 258.63937993 [market_cap] => 2472371192.8767 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:46.000Z ) ) ) [44] => stdClass Object ( [id] => 1720 [name] => IOTA [symbol] => MIOTA [slug] => iota [num_market_pairs] => 58 [date_added] => 2017-06-13T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => dag [1] => medium-of-exchange [2] => iot [3] => sharing-economy ) [max_supply] => 2779530283 [circulating_supply] => 2779530283 [total_supply] => 2779530283 [platform] => [cmc_rank] => 45 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:40.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.87645606951495 [volume_24h] => 34881431.595245 [percent_change_1h] => 0.14595958 [percent_change_24h] => -3.09489375 [percent_change_7d] => 11.86199253 [percent_change_30d] => 5.83440205 [percent_change_60d] => -28.53547574 [percent_change_90d] => -55.52175874 [market_cap] => 2436136186.936 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:40.000Z ) ) ) [45] => stdClass Object ( [id] => 6783 [name] => Axie Infinity [symbol] => AXS [slug] => axie-infinity [num_market_pairs] => 92 [date_added] => 2020-08-31T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => collectibles-nfts [1] => gaming [2] => binance-launchpad [3] => metaverse [4] => defiance-capital [5] => play-to-earn ) [max_supply] => 270000000 [circulating_supply] => 60907500 [total_supply] => 270000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xbb0e17ef65f82ab018d8edd776e8dd940327b28b ) [cmc_rank] => 46 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:46.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 38.485144853104 [volume_24h] => 642454923.1625 [percent_change_1h] => -0.99425736 [percent_change_24h] => -4.2060201 [percent_change_7d] => -18.6805174 [percent_change_30d] => 331.01156006 [percent_change_60d] => 786.0050492 [percent_change_90d] => 359.29060475 [market_cap] => 2344033960.1404 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:46.000Z ) ) ) [46] => stdClass Object ( [id] => 5805 [name] => Avalanche [symbol] => AVAX [slug] => avalanche [num_market_pairs] => 70 [date_added] => 2020-07-13T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi [1] => smart-contracts [2] => polychain-capital-portfolio [3] => avalanche-ecosystem [4] => cms-holdings-portfolio [5] => dragonfly-capital-portfolio ) [max_supply] => 720000000 [circulating_supply] => 173443966.24266 [total_supply] => 386947904.59266 [platform] => [cmc_rank] => 47 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 12.635782442009 [volume_24h] => 55893226.275857 [percent_change_1h] => -0.47892843 [percent_change_24h] => -3.71290446 [percent_change_7d] => 9.00191031 [percent_change_30d] => 6.94601998 [percent_change_60d] => -29.91910675 [percent_change_90d] => -61.02494058 [market_cap] => 2191600223.3214 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:09.000Z ) ) ) [47] => stdClass Object ( [id] => 5692 [name] => Compound [symbol] => COMP [slug] => compound [num_market_pairs] => 224 [date_added] => 2020-06-16T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi [1] => dao [2] => yield-farming [3] => coinbase-ventures-portfolio [4] => three-arrows-capital-portfolio [5] => polychain-capital-portfolio [6] => lending-borowing [7] => dragonfly-capital-portfolio [8] => alameda-research-portfolio [9] => a16z-portfolio [10] => pantera-capital-portfolio [11] => paradigm-xzy-screener ) [max_supply] => 10000000 [circulating_supply] => 5394334.7513663 [total_supply] => 10000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xc00e94cb662c3520282e6f5717214004a7f26888 ) [cmc_rank] => 48 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 391.18227914651 [volume_24h] => 259369081.35942 [percent_change_1h] => -0.60139849 [percent_change_24h] => -1.5854547 [percent_change_7d] => 0.35921903 [percent_change_30d] => -2.94001668 [percent_change_60d] => -1.55484378 [percent_change_90d] => -48.13564939 [market_cap] => 2110168162.5187 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:09.000Z ) ) ) [48] => stdClass Object ( [id] => 7129 [name] => TerraUSD [symbol] => UST [slug] => terrausd [num_market_pairs] => 99 [date_added] => 2020-09-21T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => stablecoin ) [max_supply] => [circulating_supply] => 2047747818.488 [total_supply] => 2047747818.488 [platform] => [cmc_rank] => 49 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:33.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.001259374524 [volume_24h] => 41225512.35756 [percent_change_1h] => 0.00291601 [percent_change_24h] => 0.07886046 [percent_change_7d] => 0.05078536 [percent_change_30d] => 0.194896 [percent_change_60d] => -0.02890454 [percent_change_90d] => 0.26683751 [market_cap] => 2050326699.9222 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:33.000Z ) ) ) [49] => stdClass Object ( [id] => 4642 [name] => Hedera Hashgraph [symbol] => HBAR [slug] => hedera-hashgraph [num_market_pairs] => 55 [date_added] => 2019-09-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => dag [1] => marketplace [2] => enterprise-solutions [3] => payments [4] => dcg-portfolio ) [max_supply] => 50000000000 [circulating_supply] => 9294752755 [total_supply] => 50000000000 [platform] => [cmc_rank] => 50 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:40.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.20903805756332 [volume_24h] => 151160311.76697 [percent_change_1h] => -0.22747973 [percent_change_24h] => 0.15706129 [percent_change_7d] => 13.11702399 [percent_change_30d] => 8.00411441 [percent_change_60d] => -8.32962438 [percent_change_90d] => -28.78191551 [market_cap] => 1942957061.4365 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:40.000Z ) ) ) [50] => stdClass Object ( [id] => 6892 [name] => Elrond [symbol] => EGLD [slug] => elrond-egld [num_market_pairs] => 44 [date_added] => 2020-09-04T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => binance-smart-chain [1] => binance-launchpad [2] => binance-labs-portfolio [3] => electric-capital-portfolio [4] => exnetwork-capital-portfolio ) [max_supply] => 31415926 [circulating_supply] => 19228770.708234 [total_supply] => 22176295 [platform] => [cmc_rank] => 51 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:29.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 98.659029775849 [volume_24h] => 155627878.1968 [percent_change_1h] => -0.01456303 [percent_change_24h] => 11.60408484 [percent_change_7d] => 16.79694575 [percent_change_30d] => 5.36429426 [percent_change_60d] => 2.88999515 [percent_change_90d] => -48.340223 [market_cap] => 1897091861.8566 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:29.000Z ) ) ) [51] => stdClass Object ( [id] => 3718 [name] => BitTorrent [symbol] => BTT [slug] => bittorrent [num_market_pairs] => 140 [date_added] => 2019-01-31T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => distributed-computing [2] => filesharing [3] => storage [4] => binance-launchpad [5] => binance-labs-portfolio ) [max_supply] => [circulating_supply] => 659952625000 [total_supply] => 990000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1958 [name] => Tron [symbol] => TRX [slug] => tron [token_address] => 1002000 ) [cmc_rank] => 52 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00285954522872 [volume_24h] => 248529051.49809 [percent_change_1h] => 0.28146015 [percent_change_24h] => -1.48879012 [percent_change_7d] => 11.73464141 [percent_change_30d] => 5.51749872 [percent_change_60d] => -27.87943522 [percent_change_90d] => -58.51618049 [market_cap] => 1887164380 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:10.000Z ) ) ) [52] => stdClass Object ( [id] => 3155 [name] => Quant [symbol] => QNT [slug] => quant [num_market_pairs] => 56 [date_added] => 2018-08-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => interoperability ) [max_supply] => 14612493 [circulating_supply] => 12072738 [total_supply] => 14612493.080826 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x4a220e6096b25eadb88358cb44068a3248254675 ) [cmc_rank] => 53 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 147.20131007687 [volume_24h] => 91049250.611139 [percent_change_1h] => -2.31489831 [percent_change_24h] => -9.50457317 [percent_change_7d] => 62.88746844 [percent_change_30d] => 84.10838777 [percent_change_60d] => 236.36330168 [percent_change_90d] => 275.92498608 [market_cap] => 1777122849.8148 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:06.000Z ) ) ) [53] => stdClass Object ( [id] => 4847 [name] => Stacks [symbol] => STX [slug] => stacks [num_market_pairs] => 28 [date_added] => 2019-10-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => arrington-xrp-capital [1] => blockchain-capital-portfolio [2] => dcg-portfolio [3] => fabric-ventures-portfolio [4] => hashkey-capital-portfolio [5] => huobi-capital [6] => usv-portfolio ) [max_supply] => 1818000000 [circulating_supply] => 1185221289.2765 [total_supply] => 1352464600 [platform] => [cmc_rank] => 54 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:45.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.4713807483435 [volume_24h] => 275628549.27356 [percent_change_1h] => 0.35524411 [percent_change_24h] => 18.72537663 [percent_change_7d] => 28.89249634 [percent_change_30d] => 71.47982078 [percent_change_60d] => 46.85116336 [percent_change_90d] => -27.88803914 [market_cap] => 1743911787.5684 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:45.000Z ) ) ) [54] => stdClass Object ( [id] => 1168 [name] => Decred [symbol] => DCR [slug] => decred [num_market_pairs] => 54 [date_added] => 2016-02-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable [1] => hybrid-pow-pos [2] => blake256 [3] => medium-of-exchange [4] => store-of-value [5] => privacy [6] => dao [7] => placeholder-ventures-portfolio ) [max_supply] => 21000000 [circulating_supply] => 13179195.376756 [total_supply] => 13179195.376756 [platform] => [cmc_rank] => 55 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 129.77389185711 [volume_24h] => 24622996.566487 [percent_change_1h] => 0.00533248 [percent_change_24h] => -7.6309184 [percent_change_7d] => 1.95899579 [percent_change_30d] => -9.97003874 [percent_change_60d] => -9.96414889 [percent_change_90d] => -32.70513703 [market_cap] => 1710315475.5868 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:09.000Z ) ) ) [55] => stdClass Object ( [id] => 2502 [name] => Huobi Token [symbol] => HT [slug] => huobi-token [num_market_pairs] => 118 [date_added] => 2018-02-03T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => marketplace [1] => centralized-exchange [2] => discount-token [3] => payments [4] => kinetic-capital [5] => alameda-research-portfolio [6] => multicoin-capital-portfolio ) [max_supply] => 500000000 [circulating_supply] => 167856506.25441 [total_supply] => 500000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x6f259637dcd74c767781e37bc6133cd6a68aa161 ) [cmc_rank] => 56 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 10.014727312031 [volume_24h] => 172433559.56968 [percent_change_1h] => 0.17267478 [percent_change_24h] => -5.09245905 [percent_change_7d] => 3.52481909 [percent_change_30d] => -5.92589268 [percent_change_60d] => -37.47048745 [percent_change_90d] => -58.79225889 [market_cap] => 1681037137.6881 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:07.000Z ) ) ) [56] => stdClass Object ( [id] => 1274 [name] => Waves [symbol] => WAVES [slug] => waves [num_market_pairs] => 149 [date_added] => 2016-06-02T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => lpos [1] => platform [2] => smart-contracts ) [max_supply] => [circulating_supply] => 105800194 [total_supply] => 105800194 [platform] => [cmc_rank] => 57 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 15.849092099173 [volume_24h] => 120501682.43533 [percent_change_1h] => -1.22719912 [percent_change_24h] => -0.8560589 [percent_change_7d] => 7.25854489 [percent_change_30d] => -6.70774553 [percent_change_60d] => 16.32281362 [percent_change_90d] => -56.26540035 [market_cap] => 1676837018.8163 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:06.000Z ) ) ) [57] => stdClass Object ( [id] => 5034 [name] => Kusama [symbol] => KSM [slug] => kusama [num_market_pairs] => 97 [date_added] => 2019-12-12T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => substrate [1] => polkadot-ecosystem [2] => cms-holdings-portfolio [3] => kinetic-capital [4] => 1confirmation-portfolio ) [max_supply] => [circulating_supply] => 8470098.0572621 [total_supply] => 9651217.4512621 [platform] => [cmc_rank] => 58 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:52.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 197.07772393274 [volume_24h] => 116008727.5222 [percent_change_1h] => -0.07095835 [percent_change_24h] => -5.4604859 [percent_change_7d] => 8.6854927 [percent_change_30d] => -6.0030164 [percent_change_60d] => -50.97875562 [percent_change_90d] => -51.45465129 [market_cap] => 1669267646.6123 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:52.000Z ) ) ) [58] => stdClass Object ( [id] => 4157 [name] => THORChain [symbol] => RUNE [slug] => thorchain [num_market_pairs] => 50 [date_added] => 2019-07-23T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => cosmos-ecosystem [1] => decentralized-exchange [2] => defi [3] => multicoin-capital-portfolio [4] => exnetwork-capital-portfolio ) [max_supply] => 500000000 [circulating_supply] => 234399657.16348 [total_supply] => 461668422.22481 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Chain [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => RUNE-B1A ) [cmc_rank] => 59 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 7.0033002810772 [volume_24h] => 240098254.57817 [percent_change_1h] => -1.88404555 [percent_change_24h] => 14.27158738 [percent_change_7d] => 82.69974827 [percent_change_30d] => 11.70407594 [percent_change_60d] => -37.82146534 [percent_change_90d] => -61.60282009 [market_cap] => 1641571184.8974 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:09.000Z ) ) ) [59] => stdClass Object ( [id] => 131 [name] => Dash [symbol] => DASH [slug] => dash [num_market_pairs] => 325 [date_added] => 2014-02-14T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable [1] => hybrid-pow-pos [2] => x11 [3] => medium-of-exchange [4] => privacy [5] => masternodes [6] => dao ) [max_supply] => 18900000 [circulating_supply] => 10263681.558534 [total_supply] => 10263681.558534 [platform] => [cmc_rank] => 60 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 155.31133040665 [volume_24h] => 223334497.43667 [percent_change_1h] => -0.17187147 [percent_change_24h] => -2.77756665 [percent_change_7d] => 9.93608405 [percent_change_30d] => 11.53590953 [percent_change_60d] => -16.71882979 [percent_change_90d] => -59.37731066 [market_cap] => 1594066037.726 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:04.000Z ) ) ) [60] => stdClass Object ( [id] => 3822 [name] => Theta Fuel [symbol] => TFUEL [slug] => theta-fuel [num_market_pairs] => 19 [date_added] => 2019-03-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => media [1] => content-creation [2] => payments ) [max_supply] => [circulating_supply] => 5301214400 [total_supply] => 5301214400 [platform] => [cmc_rank] => 61 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:47.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.29178446753182 [volume_24h] => 56428871.491438 [percent_change_1h] => -0.12288876 [percent_change_24h] => -6.80203206 [percent_change_7d] => -9.56282814 [percent_change_30d] => -21.42806367 [percent_change_60d] => -24.2217657 [percent_change_90d] => -22.10119195 [market_cap] => 1546812020.976 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:47.000Z ) ) ) [61] => stdClass Object ( [id] => 4066 [name] => Chiliz [symbol] => CHZ [slug] => chiliz [num_market_pairs] => 158 [date_added] => 2019-07-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => sports [1] => collectibles-nfts [2] => content-creation [3] => payments ) [max_supply] => 8888888888 [circulating_supply] => 5893953676.641 [total_supply] => 8888888888 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x3506424f91fd33084466f402d5d97f05f8e3b4af ) [cmc_rank] => 62 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:53.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.25824035086043 [volume_24h] => 190893315.57023 [percent_change_1h] => -0.15286898 [percent_change_24h] => -2.47344875 [percent_change_7d] => 2.84457267 [percent_change_30d] => 6.37486482 [percent_change_60d] => -2.52800041 [percent_change_90d] => -49.31348409 [market_cap] => 1522056665.4109 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:53.000Z ) ) ) [62] => stdClass Object ( [id] => 873 [name] => NEM [symbol] => XEM [slug] => nem [num_market_pairs] => 108 [date_added] => 2015-04-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => poi [1] => medium-of-exchange [2] => payments [3] => smart-contracts ) [max_supply] => 8999999999 [circulating_supply] => 8999999999 [total_supply] => 8999999999 [platform] => [cmc_rank] => 63 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:46.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.16083661158717 [volume_24h] => 70863245.073763 [percent_change_1h] => -0.89802017 [percent_change_24h] => -4.42418397 [percent_change_7d] => -0.0273398 [percent_change_30d] => 18.27770626 [percent_change_60d] => -12.92793338 [percent_change_90d] => -50.30109213 [market_cap] => 1447529504.1237 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:46.000Z ) ) ) [63] => stdClass Object ( [id] => 2700 [name] => Celsius [symbol] => CEL [slug] => celsius [num_market_pairs] => 49 [date_added] => 2018-05-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => exnetwork-capital-portfolio ) [max_supply] => 695658160 [circulating_supply] => 238863519.826 [total_supply] => 695658160 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xaaaebe6fe48e54f431b0c390cfaf0b017d09d42d ) [cmc_rank] => 64 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:46.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 5.9006131033921 [volume_24h] => 7241519.3889697 [percent_change_1h] => -0.04037105 [percent_change_24h] => -1.85053236 [percent_change_7d] => 2.21185101 [percent_change_30d] => -15.03620515 [percent_change_60d] => -23.83871639 [percent_change_90d] => 1.1920975 [market_cap] => 1409441215.0076 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:46.000Z ) ) ) [64] => stdClass Object ( [id] => 1437 [name] => Zcash [symbol] => ZEC [slug] => zcash [num_market_pairs] => 238 [date_added] => 2016-10-29T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable [1] => pow [2] => equihash [3] => medium-of-exchange [4] => privacy [5] => zero-knowledge-proofs [6] => binance-chain [7] => boostvc-portfolio [8] => dcg-portfolio [9] => electric-capital-portfolio [10] => fenbushi-capital-portfolio [11] => hashkey-capital-portfolio [12] => winklevoss-capital [13] => placeholder-ventures-portfolio [14] => pantera-capital-portfolio ) [max_supply] => 21000000 [circulating_supply] => 12345937.5 [total_supply] => 12345937.5 [platform] => [cmc_rank] => 65 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:38.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 110.83047109985 [volume_24h] => 208314264.85032 [percent_change_1h] => -0.95221871 [percent_change_24h] => -5.40508816 [percent_change_7d] => 10.59104724 [percent_change_30d] => -5.24857105 [percent_change_60d] => -27.92859125 [percent_change_90d] => -57.94440265 [market_cap] => 1368306069.2943 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:38.000Z ) ) ) [65] => stdClass Object ( [id] => 2563 [name] => TrueUSD [symbol] => TUSD [slug] => trueusd [num_market_pairs] => 207 [date_added] => 2018-03-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => store-of-value [1] => stablecoin [2] => stablecoin-asset-backed [3] => avalanche-ecosystem ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1259024751.6839 [total_supply] => 1259024751.6839 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Chain [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => TUSDB-888 ) [cmc_rank] => 66 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:25.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.0003900098849 [volume_24h] => 75388890.764978 [percent_change_1h] => 0.01155224 [percent_change_24h] => 0.03120628 [percent_change_7d] => 0.04862874 [percent_change_30d] => 0.09814246 [percent_change_60d] => -0.0247517 [percent_change_90d] => 0.11657628 [market_cap] => 1259515783.7823 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:25.000Z ) ) ) [66] => stdClass Object ( [id] => 5665 [name] => Helium [symbol] => HNT [slug] => helium [num_market_pairs] => 22 [date_added] => 2020-06-05T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable [1] => enterprise-solutions [2] => distributed-computing [3] => iot [4] => usv-portfolio [5] => multicoin-capital-portfolio ) [max_supply] => 223000000 [circulating_supply] => 92894575.922676 [total_supply] => 223000000 [platform] => [cmc_rank] => 67 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:39.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 13.021962492213 [volume_24h] => 15913513.443068 [percent_change_1h] => -0.25272694 [percent_change_24h] => -1.06179665 [percent_change_7d] => 11.41349596 [percent_change_30d] => -1.82316427 [percent_change_60d] => -9.93044839 [percent_change_90d] => -26.78946975 [market_cap] => 1209669683.3951 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:39.000Z ) ) ) [67] => stdClass Object ( [id] => 2130 [name] => Enjin Coin [symbol] => ENJ [slug] => enjin-coin [num_market_pairs] => 172 [date_added] => 2017-11-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => media [1] => collectibles-nfts [2] => gaming [3] => ethereum [4] => metaverse ) [max_supply] => 1000000000 [circulating_supply] => 834331121.39902 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xf629cbd94d3791c9250152bd8dfbdf380e2a3b9c ) [cmc_rank] => 68 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.3732423355067 [volume_24h] => 110371869.63702 [percent_change_1h] => -0.64716611 [percent_change_24h] => -0.68243914 [percent_change_7d] => 3.60335712 [percent_change_30d] => 16.97396217 [percent_change_60d] => -6.66701794 [percent_change_90d] => -43.77236349 [market_cap] => 1145738817.7359 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:03.000Z ) ) ) [68] => stdClass Object ( [id] => 1966 [name] => Decentraland [symbol] => MANA [slug] => decentraland [num_market_pairs] => 165 [date_added] => 2017-09-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => collectibles-nfts [2] => gaming [3] => payments [4] => metaverse [5] => boostvc-portfolio [6] => dcg-portfolio [7] => fabric-ventures-portfolio [8] => kinetic-capital [9] => polygon-ecosystem [10] => play-to-earn ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1690638744.8448 [total_supply] => 2194133927.3201 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x0f5d2fb29fb7d3cfee444a200298f468908cc942 ) [cmc_rank] => 69 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:52.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.67707266814713 [volume_24h] => 74035120.249799 [percent_change_1h] => 0.08056461 [percent_change_24h] => -2.65312503 [percent_change_7d] => -4.2690003 [percent_change_30d] => 19.19812336 [percent_change_60d] => -15.31855368 [percent_change_90d] => -49.8303364 [market_cap] => 1144685285.845 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:52.000Z ) ) ) [69] => stdClass Object ( [id] => 5864 [name] => yearn.finance [symbol] => YFI [slug] => yearn-finance [num_market_pairs] => 236 [date_added] => 2020-07-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi [1] => yield-farming [2] => yield-aggregator [3] => yearn-partnerships [4] => three-arrows-capital-portfolio [5] => polychain-capital-portfolio [6] => governance [7] => blockchain-capital-portfolio [8] => framework-ventures [9] => alameda-research-portfolio [10] => parafi-capital ) [max_supply] => 36666 [circulating_supply] => 36635.43982673 [total_supply] => 36666 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x0bc529c00c6401aef6d220be8c6ea1667f6ad93e ) [cmc_rank] => 70 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:41.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 31050.06722425 [volume_24h] => 174901631.3505 [percent_change_1h] => -0.32294178 [percent_change_24h] => -3.1628603 [percent_change_7d] => 3.96265967 [percent_change_30d] => -7.25925959 [percent_change_60d] => -26.2068708 [percent_change_90d] => -39.77670375 [market_cap] => 1137532869.4099 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:41.000Z ) ) ) [70] => stdClass Object ( [id] => 3897 [name] => OKB [symbol] => OKB [slug] => okb [num_market_pairs] => 47 [date_added] => 2019-04-30T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => marketplace [1] => centralized-exchange [2] => discount-token [3] => alameda-research-portfolio ) [max_supply] => [circulating_supply] => 60000000 [total_supply] => 300000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x75231f58b43240c9718dd58b4967c5114342a86c ) [cmc_rank] => 71 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:30.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 17.779828961464 [volume_24h] => 517078334.76141 [percent_change_1h] => -0.76699089 [percent_change_24h] => -6.19341234 [percent_change_7d] => 10.19690008 [percent_change_30d] => 65.65377051 [percent_change_60d] => 7.03213565 [percent_change_90d] => -51.85398145 [market_cap] => 1066789737.6878 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:30.000Z ) ) ) [71] => stdClass Object ( [id] => 4558 [name] => Flow [symbol] => FLOW [slug] => flow [num_market_pairs] => 40 [date_added] => 2021-01-27T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => collectibles-nfts [1] => coinbase-ventures-portfolio [2] => coinfund-portfolio [3] => dcg-portfolio [4] => ledgerprime-portfolio [5] => a16z-portfolio ) [max_supply] => 1344157523 [circulating_supply] => 50946679 [total_supply] => 1365946679 [platform] => [cmc_rank] => 72 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:44.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 20.927828522732 [volume_24h] => 168144239.23653 [percent_change_1h] => -0.48395302 [percent_change_24h] => -2.64890621 [percent_change_7d] => 10.6419892 [percent_change_30d] => 88.90016257 [percent_change_60d] => 42.33840542 [percent_change_90d] => -35.48417805 [market_cap] => 1066203361.9147 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:44.000Z ) ) ) [72] => stdClass Object ( [id] => 2682 [name] => Holo [symbol] => HOT [slug] => holo [num_market_pairs] => 92 [date_added] => 2018-04-29T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => distributed-computing [2] => filesharing [3] => storage ) [max_supply] => [circulating_supply] => 172673864847.8 [total_supply] => 177619433541.14 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x6c6ee5e31d828de241282b9606c8e98ea48526e2 ) [cmc_rank] => 73 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00609711855726 [volume_24h] => 67123065.239441 [percent_change_1h] => -0.32835891 [percent_change_24h] => -2.80635611 [percent_change_7d] => 3.9711849 [percent_change_30d] => -0.92711613 [percent_change_60d] => -27.50066438 [percent_change_90d] => -59.31407728 [market_cap] => 1052813025.7173 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:09.000Z ) ) ) [73] => stdClass Object ( [id] => 2586 [name] => Synthetix [symbol] => SNX [slug] => synthetix-network-token [num_market_pairs] => 208 [date_added] => 2018-03-14T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => services [1] => decentralized-exchange [2] => defi [3] => derivatives [4] => dao [5] => yield-farming [6] => coinbase-ventures-portfolio [7] => three-arrows-capital-portfolio [8] => governance [9] => synthetics [10] => defiance-capital [11] => framework-ventures [12] => alameda-research-portfolio [13] => parafi-capital ) [max_supply] => 212424133 [circulating_supply] => 114841533.01198 [total_supply] => 215258834.24492 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xc011a73ee8576fb46f5e1c5751ca3b9fe0af2a6f ) [cmc_rank] => 74 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 9.0656178529025 [volume_24h] => 84698140.770383 [percent_change_1h] => -1.17510109 [percent_change_24h] => -5.04175075 [percent_change_7d] => -0.91235939 [percent_change_30d] => 20.51640505 [percent_change_60d] => -25.24879435 [percent_change_90d] => -47.54432457 [market_cap] => 1041109451.9281 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:09.000Z ) ) ) [74] => stdClass Object ( [id] => 6758 [name] => SushiSwap [symbol] => SUSHI [slug] => sushiswap [num_market_pairs] => 250 [date_added] => 2020-08-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => decentralized-exchange [1] => defi [2] => dao [3] => yield-farming [4] => amm [5] => yearn-partnerships [6] => governance [7] => avalanche-ecosystem [8] => blockchain-capital-portfolio [9] => defiance-capital [10] => alameda-research-portfolio [11] => pantera-capital-portfolio [12] => polygon-ecosystem ) [max_supply] => 250000000 [circulating_supply] => 127244443 [total_supply] => 230338756.26391 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x6b3595068778dd592e39a122f4f5a5cf09c90fe2 ) [cmc_rank] => 75 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:50.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 8.0089043902892 [volume_24h] => 170099832.96747 [percent_change_1h] => -0.14176744 [percent_change_24h] => -5.60614635 [percent_change_7d] => -2.31599185 [percent_change_30d] => 1.84699447 [percent_change_60d] => -32.06366427 [percent_change_90d] => -40.85473606 [market_cap] => 1019088578.1826 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:50.000Z ) ) ) [75] => stdClass Object ( [id] => 2694 [name] => Nexo [symbol] => NEXO [slug] => nexo [num_market_pairs] => 48 [date_added] => 2018-05-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => services [1] => payments [2] => arrington-xrp-capital ) [max_supply] => 1000000000 [circulating_supply] => 560000011 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Chain [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => NEXO-A84 ) [cmc_rank] => 76 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:44.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.7273753449209 [volume_24h] => 9055082.2125345 [percent_change_1h] => -0.67874074 [percent_change_24h] => -4.36762834 [percent_change_7d] => 6.29335629 [percent_change_30d] => 13.79317075 [percent_change_60d] => -16.23923119 [percent_change_90d] => -53.27687621 [market_cap] => 967330212.15682 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:44.000Z ) ) ) [76] => stdClass Object ( [id] => 2083 [name] => Bitcoin Gold [symbol] => BTG [slug] => bitcoin-gold [num_market_pairs] => 67 [date_added] => 2017-10-23T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable [1] => medium-of-exchange [2] => payments ) [max_supply] => 21000000 [circulating_supply] => 17513923.589 [total_supply] => 17513923.589 [platform] => [cmc_rank] => 77 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 54.590896694445 [volume_24h] => 190357749.50435 [percent_change_1h] => -0.48264488 [percent_change_24h] => -6.30562948 [percent_change_7d] => 23.30145199 [percent_change_30d] => 11.88925866 [percent_change_60d] => -4.40819666 [percent_change_90d] => -48.87090844 [market_cap] => 956100793.36151 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:08.000Z ) ) ) [77] => stdClass Object ( [id] => 6535 [name] => NEAR Protocol [symbol] => NEAR [slug] => near-protocol [num_market_pairs] => 48 [date_added] => 2020-08-11T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => staking [2] => coinbase-ventures-portfolio [3] => coinfund-portfolio [4] => electric-capital-portfolio [5] => fabric-ventures-portfolio [6] => kinetic-capital ) [max_supply] => 1000000000 [circulating_supply] => 421565578 [total_supply] => 1000000000 [platform] => [cmc_rank] => 78 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 2.2707218332983 [volume_24h] => 40214590.315229 [percent_change_1h] => -0.42475152 [percent_change_24h] => -5.70915045 [percent_change_7d] => 3.44194445 [percent_change_30d] => -2.02503075 [percent_change_60d] => -27.80921052 [percent_change_90d] => -54.62836837 [market_cap] => 957258162.13161 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:07.000Z ) ) ) [78] => stdClass Object ( [id] => 1697 [name] => Basic Attention Token [symbol] => BAT [slug] => basic-attention-token [num_market_pairs] => 261 [date_added] => 2017-06-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => marketing [1] => content-creation [2] => defi [3] => payments [4] => dcg-portfolio [5] => 1confirmation-portfolio [6] => pantera-capital-portfolio ) [max_supply] => 1500000000 [circulating_supply] => 1488731676.9674 [total_supply] => 1500000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x0d8775f648430679a709e98d2b0cb6250d2887ef ) [cmc_rank] => 79 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:40.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.63308878252548 [volume_24h] => 159477259.89471 [percent_change_1h] => -0.35737585 [percent_change_24h] => -3.50192362 [percent_change_7d] => 14.55905746 [percent_change_30d] => 7.094863 [percent_change_60d] => -15.44586059 [percent_change_90d] => -48.88731373 [market_cap] => 942499324.87838 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:40.000Z ) ) ) [79] => stdClass Object ( [id] => 2634 [name] => XinFin Network [symbol] => XDC [slug] => xinfin-network [num_market_pairs] => 32 [date_added] => 2018-04-12T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 12284968585.15 [total_supply] => 37684968579.6 [platform] => [cmc_rank] => 80 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.07644534035647 [volume_24h] => 3365999.8223271 [percent_change_1h] => -0.80986154 [percent_change_24h] => -6.68915204 [percent_change_7d] => -4.81229436 [percent_change_30d] => -29.41439098 [percent_change_60d] => 38.90193243 [percent_change_90d] => -9.93629903 [market_cap] => 939128604.76033 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:08.000Z ) ) ) [80] => stdClass Object ( [id] => 3330 [name] => Paxos Standard [symbol] => PAX [slug] => paxos-standard [num_market_pairs] => 158 [date_added] => 2018-09-27T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => store-of-value [1] => stablecoin [2] => stablecoin-asset-backed ) [max_supply] => [circulating_supply] => 920653277.96 [total_supply] => 920653277.96 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x8e870d67f660d95d5be530380d0ec0bd388289e1 ) [cmc_rank] => 81 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.0003820701586 [volume_24h] => 81997587.33943 [percent_change_1h] => 0.02561896 [percent_change_24h] => 0.02448974 [percent_change_7d] => 0.05424295 [percent_change_30d] => 0.11455878 [percent_change_60d] => -0.0259705 [percent_change_90d] => 0.10329321 [market_cap] => 921005032.10396 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:05.000Z ) ) ) [81] => stdClass Object ( [id] => 2469 [name] => Zilliqa [symbol] => ZIL [slug] => zilliqa [num_market_pairs] => 112 [date_added] => 2018-01-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable [1] => platform [2] => payments [3] => smart-contracts [4] => polychain-capital-portfolio [5] => kinetic-capital ) [max_supply] => 21000000000 [circulating_supply] => 11559903007.356 [total_supply] => 14851370160.356 [platform] => [cmc_rank] => 82 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:18.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.07827914235746 [volume_24h] => 62298843.344255 [percent_change_1h] => -0.42748587 [percent_change_24h] => -2.98511002 [percent_change_7d] => 6.64910761 [percent_change_30d] => -5.37028636 [percent_change_60d] => -37.55874134 [percent_change_90d] => -61.63290981 [market_cap] => 904899293.15122 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:18.000Z ) ) ) [82] => stdClass Object ( [id] => 2394 [name] => Telcoin [symbol] => TEL [slug] => telcoin [num_market_pairs] => 25 [date_added] => 2018-01-14T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => medium-of-exchange [1] => polygon-ecosystem ) [max_supply] => 100000000000 [circulating_supply] => 54157110195.29 [total_supply] => 100000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x467bccd9d29f223bce8043b84e8c8b282827790f ) [cmc_rank] => 83 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.01656682698095 [volume_24h] => 12685579.810041 [percent_change_1h] => -0.59305757 [percent_change_24h] => -7.86148904 [percent_change_7d] => -13.29999271 [percent_change_30d] => -32.89663248 [percent_change_60d] => -46.09571394 [percent_change_90d] => -28.67786013 [market_cap] => 897211474.39361 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:07.000Z ) ) ) [83] => stdClass Object ( [id] => 1727 [name] => Bancor [symbol] => BNT [slug] => bancor [num_market_pairs] => 226 [date_added] => 2017-06-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => marketplace [1] => decentralized-exchange [2] => defi [3] => payments [4] => amm [5] => kinetic-capital ) [max_supply] => [circulating_supply] => 237250381.29301 [total_supply] => 237250381.29301 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x1f573d6fb3f13d689ff844b4ce37794d79a7ff1c ) [cmc_rank] => 84 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:51.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 3.4209198076457 [volume_24h] => 46573021.272312 [percent_change_1h] => -0.3740409 [percent_change_24h] => -2.14809412 [percent_change_7d] => 7.88750271 [percent_change_30d] => 2.36265569 [percent_change_60d] => -23.7981746 [percent_change_90d] => -53.53617935 [market_cap] => 811614528.73674 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:51.000Z ) ) ) [84] => stdClass Object ( [id] => 2087 [name] => KuCoin Token [symbol] => KCS [slug] => kucoin-token [num_market_pairs] => 33 [date_added] => 2017-10-24T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => marketplace [1] => centralized-exchange [2] => discount-token ) [max_supply] => 170118638 [circulating_supply] => 80118638 [total_supply] => 170118638 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xf34960d9d60be18cc1d5afc1a6f012a723a28811 ) [cmc_rank] => 85 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 9.7360569814476 [volume_24h] => 14538609.639702 [percent_change_1h] => -0.28109331 [percent_change_24h] => -3.8851264 [percent_change_7d] => 1.47032725 [percent_change_30d] => 29.50107788 [percent_change_60d] => 17.42473565 [percent_change_90d] => -31.70473324 [market_cap] => 780039624.84397 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:03.000Z ) ) ) [85] => stdClass Object ( [id] => 3945 [name] => Harmony [symbol] => ONE [slug] => harmony [num_market_pairs] => 40 [date_added] => 2019-06-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => enterprise-solutions [2] => scaling [3] => smart-contracts [4] => binance-launchpad [5] => binance-labs-portfolio [6] => hashkey-capital-portfolio ) [max_supply] => 12600000000 [circulating_supply] => 10422977661.793 [total_supply] => 13125801661.793 [platform] => [cmc_rank] => 86 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:33.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.07327124167985 [volume_24h] => 18237602.92489 [percent_change_1h] => -1.25433161 [percent_change_24h] => -4.45761959 [percent_change_7d] => 0.61346215 [percent_change_30d] => 11.88365106 [percent_change_60d] => -23.0473241 [percent_change_90d] => -44.58355604 [market_cap] => 763704515.28092 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:33.000Z ) ) ) [86] => stdClass Object ( [id] => 1684 [name] => Qtum [symbol] => QTUM [slug] => qtum [num_market_pairs] => 187 [date_added] => 2017-05-24T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => smart-contracts [2] => kinetic-capital ) [max_supply] => 107822406 [circulating_supply] => 98582894.726057 [total_supply] => 103616698 [platform] => [cmc_rank] => 87 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 7.6692455047483 [volume_24h] => 293181814.88731 [percent_change_1h] => -0.57294052 [percent_change_24h] => 1.76926636 [percent_change_7d] => 22.2181692 [percent_change_30d] => 4.67557466 [percent_change_60d] => -31.75574892 [percent_change_90d] => -47.77793413 [market_cap] => 756056422.22289 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:09.000Z ) ) ) [87] => stdClass Object ( [id] => 3783 [name] => Ankr [symbol] => ANKR [slug] => ankr [num_market_pairs] => 72 [date_added] => 2019-03-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => enterprise-solutions [2] => defi [3] => filesharing [4] => staking [5] => substrate [6] => binance-chain [7] => polkadot-ecosystem [8] => pantera-capital-portfolio [9] => polygon-ecosystem ) [max_supply] => 10000000000 [circulating_supply] => 7662899377.7917 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Chain [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => ANKR-E97 ) [cmc_rank] => 88 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:47.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.09816255183106 [volume_24h] => 202822911.89121 [percent_change_1h] => -0.76762336 [percent_change_24h] => 4.0749259 [percent_change_7d] => 29.48187507 [percent_change_30d] => 30.96194012 [percent_change_60d] => -2.19219561 [percent_change_90d] => -39.07027061 [market_cap] => 752209757.34867 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:47.000Z ) ) ) [88] => stdClass Object ( [id] => 5567 [name] => Celo [symbol] => CELO [slug] => celo [num_market_pairs] => 39 [date_added] => 2020-05-22T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => pos [1] => zero-knowledge-proofs [2] => mobile [3] => payments [4] => smart-contracts [5] => coinbase-ventures-portfolio [6] => polychain-capital-portfolio [7] => dragonfly-capital-portfolio [8] => electric-capital-portfolio [9] => a16z-portfolio ) [max_supply] => 1000000000 [circulating_supply] => 286702568 [total_supply] => 1000000000 [platform] => [cmc_rank] => 89 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:35.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 2.6066750959136 [volume_24h] => 30480933.133657 [percent_change_1h] => -0.27567239 [percent_change_24h] => -0.65934895 [percent_change_7d] => 5.39072763 [percent_change_30d] => -23.89926941 [percent_change_60d] => -20.61207151 [percent_change_90d] => -51.26408025 [market_cap] => 747340443.94007 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:35.000Z ) ) ) [89] => stdClass Object ( [id] => 1042 [name] => Siacoin [symbol] => SC [slug] => siacoin [num_market_pairs] => 55 [date_added] => 2015-08-26T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable [1] => pow [2] => blake2b [3] => platform [4] => distributed-computing [5] => filesharing [6] => storage [7] => dragonfly-capital-portfolio [8] => fenbushi-capital-portfolio [9] => paradigm-xzy-screener ) [max_supply] => [circulating_supply] => 48402712992 [total_supply] => 48402712992 [platform] => [cmc_rank] => 90 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:59.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.01491614804718 [volume_24h] => 82740171.373005 [percent_change_1h] => -0.82023945 [percent_change_24h] => -6.95379789 [percent_change_7d] => 25.64752453 [percent_change_30d] => 8.26907984 [percent_change_60d] => -12.54082208 [percent_change_90d] => -60.92744316 [market_cap] => 721982032.87383 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:59.000Z ) ) ) [90] => stdClass Object ( [id] => 109 [name] => DigiByte [symbol] => DGB [slug] => digibyte [num_market_pairs] => 100 [date_added] => 2014-02-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable [1] => pow [2] => multiple-algorithms [3] => medium-of-exchange [4] => collectibles-nfts [5] => iot [6] => payments ) [max_supply] => 21000000000 [circulating_supply] => 14545768420.351 [total_supply] => 14545768420.351 [platform] => [cmc_rank] => 91 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.04888688920271 [volume_24h] => 30685964.659765 [percent_change_1h] => -0.05847208 [percent_change_24h] => -6.42553804 [percent_change_7d] => 15.29693181 [percent_change_30d] => 8.193175 [percent_change_60d] => -25.35097422 [percent_change_90d] => -65.86778757 [market_cap] => 711097369.13399 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:04.000Z ) ) ) [91] => stdClass Object ( [id] => 2499 [name] => SwissBorg [symbol] => CHSB [slug] => swissborg [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2018-02-02T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => asset-management [1] => staking ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1000000000 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xba9d4199fab4f26efe3551d490e3821486f135ba ) [cmc_rank] => 92 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:45.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.70263460918378 [volume_24h] => 1400536.4378795 [percent_change_1h] => -0.10733568 [percent_change_24h] => -3.86596203 [percent_change_7d] => -0.49701818 [percent_change_30d] => 11.79953001 [percent_change_60d] => -9.21842187 [percent_change_90d] => -51.54986539 [market_cap] => 702634609.18378 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:45.000Z ) ) ) [92] => stdClass Object ( [id] => 6950 [name] => Perpetual Protocol [symbol] => PERP [slug] => perpetual-protocol [num_market_pairs] => 61 [date_added] => 2020-09-08T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => decentralized-exchange [1] => defi [2] => derivatives [3] => amm [4] => three-arrows-capital-portfolio [5] => cms-holdings-portfolio [6] => alameda-research-portfolio [7] => multicoin-capital-portfolio ) [max_supply] => [circulating_supply] => 44129076.708864 [total_supply] => 150000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xbc396689893d065f41bc2c6ecbee5e0085233447 ) [cmc_rank] => 93 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 15.963328076924 [volume_24h] => 59897946.645414 [percent_change_1h] => 4.1467168 [percent_change_24h] => 15.03294084 [percent_change_7d] => 73.19216875 [percent_change_30d] => 94.3134248 [percent_change_60d] => 62.71975641 [percent_change_90d] => 84.7202326 [market_cap] => 704446929.23534 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:10.000Z ) ) ) [93] => stdClass Object ( [id] => 2566 [name] => Ontology [symbol] => ONT [slug] => ontology [num_market_pairs] => 138 [date_added] => 2018-03-08T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => enterprise-solutions [1] => identity [2] => binance-smart-chain [3] => polkadot-ecosystem [4] => huobi-capital ) [max_supply] => 1000000000 [circulating_supply] => 877927426 [total_supply] => 1000000000 [platform] => [cmc_rank] => 94 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.78889579096264 [volume_24h] => 90006344.303398 [percent_change_1h] => -0.26124699 [percent_change_24h] => -2.10450484 [percent_change_7d] => 16.00485119 [percent_change_30d] => 9.16909189 [percent_change_60d] => -28.20192997 [percent_change_90d] => -58.90917472 [market_cap] => 692593251.14206 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:06.000Z ) ) ) [94] => stdClass Object ( [id] => 1817 [name] => Voyager Token [symbol] => VGX [slug] => voyager-token [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2017-07-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => asset-management [1] => wallet ) [max_supply] => 222295209 [circulating_supply] => 222295208 [total_supply] => 222295208.238 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x5af2be193a6abca9c8817001f45744777db30756 ) [cmc_rank] => 95 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:47.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 3.0047556619606 [volume_24h] => 10477784.977862 [percent_change_1h] => 2.17213267 [percent_change_24h] => 31.09904343 [percent_change_7d] => 52.60979942 [percent_change_30d] => 29.09442555 [percent_change_60d] => 12.82832452 [percent_change_90d] => -25.69721983 [market_cap] => 667942784.86471 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:47.000Z ) ) ) [95] => stdClass Object ( [id] => 8335 [name] => Mdex [symbol] => MDX [slug] => mdex [num_market_pairs] => 57 [date_added] => 2021-01-27T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => decentralized-exchange [1] => defi [2] => yield-farming [3] => amm [4] => binance-smart-chain [5] => heco-ecosystem ) [max_supply] => [circulating_supply] => 590905973.48981 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 2502 [name] => Heco [symbol] => HT [slug] => huobi-token [token_address] => 0x25d2e80cb6b86881fd7e07dd263fb79f4abe033c ) [cmc_rank] => 96 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.1318737467685 [volume_24h] => 51302395.579592 [percent_change_1h] => -0.06377869 [percent_change_24h] => -0.04829336 [percent_change_7d] => -3.41531534 [percent_change_30d] => -32.97662783 [percent_change_60d] => -47.21124304 [percent_change_90d] => -62.55989725 [market_cap] => 668830958.2018 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:09.000Z ) ) ) [96] => stdClass Object ( [id] => 1896 [name] => 0x [symbol] => ZRX [slug] => 0x [num_market_pairs] => 215 [date_added] => 2017-08-16T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => decentralized-exchange [2] => defi [3] => dao [4] => substrate [5] => polkadot [6] => polkadot-ecosystem [7] => polychain-capital-portfolio [8] => governance [9] => blockchain-capital-portfolio [10] => boostvc-portfolio [11] => fabric-ventures-portfolio [12] => kinetic-capital [13] => placeholder-ventures-portfolio [14] => pantera-capital-portfolio ) [max_supply] => 1000000000 [circulating_supply] => 845341601.78945 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xe41d2489571d322189246dafa5ebde1f4699f498 ) [cmc_rank] => 97 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:47.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.79322674576361 [volume_24h] => 53433656.298505 [percent_change_1h] => -0.52836631 [percent_change_24h] => -0.17888885 [percent_change_7d] => 8.79831468 [percent_change_30d] => 11.69746829 [percent_change_60d] => -24.66693057 [percent_change_90d] => -55.85674107 [market_cap] => 670547567.84604 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:47.000Z ) ) ) [97] => stdClass Object ( [id] => 2099 [name] => ICON [symbol] => ICX [slug] => icon [num_market_pairs] => 70 [date_added] => 2017-10-27T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => enterprise-solutions [2] => interoperability [3] => kinetic-capital [4] => pantera-capital-portfolio ) [max_supply] => [circulating_supply] => 653822898.45382 [total_supply] => 800460000 [platform] => [cmc_rank] => 98 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.98276360770278 [volume_24h] => 58704552.565965 [percent_change_1h] => 0.25111766 [percent_change_24h] => 0.8717859 [percent_change_7d] => 14.92552903 [percent_change_30d] => 18.85168288 [percent_change_60d] => -13.48061611 [percent_change_90d] => -56.99287489 [market_cap] => 642553350.48317 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:06.000Z ) ) ) [98] => stdClass Object ( [id] => 1698 [name] => Horizen [symbol] => ZEN [slug] => horizen [num_market_pairs] => 66 [date_added] => 2017-06-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable [1] => pow [2] => medium-of-exchange [3] => enterprise-solutions [4] => content-creation [5] => privacy [6] => masternodes [7] => sidechain [8] => dcg-portfolio ) [max_supply] => 21000000 [circulating_supply] => 11368231.25 [total_supply] => 11368231.25 [platform] => [cmc_rank] => 99 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 56.134425487128 [volume_24h] => 26044032.441375 [percent_change_1h] => -0.26980339 [percent_change_24h] => -1.07520985 [percent_change_7d] => 3.67276411 [percent_change_30d] => -16.39037016 [percent_change_60d] => -46.14712177 [percent_change_90d] => -50.93605288 [market_cap] => 638149130.02356 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:08.000Z ) ) ) [99] => stdClass Object ( [id] => 3513 [name] => Fantom [symbol] => FTM [slug] => fantom [num_market_pairs] => 79 [date_added] => 2018-10-29T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => enterprise-solutions [2] => defi [3] => research [4] => scaling [5] => smart-contracts ) [max_supply] => 3175000000 [circulating_supply] => 2545006273 [total_supply] => 2545006273 [platform] => [cmc_rank] => 100 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.24366153676644 [volume_24h] => 32398356.674286 [percent_change_1h] => -0.16992398 [percent_change_24h] => -0.76604737 [percent_change_7d] => 14.02860461 [percent_change_30d] => 3.2472522 [percent_change_60d] => -27.17506343 [percent_change_90d] => -69.45671438 [market_cap] => 620120139.55941 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:06.000Z ) ) ) [100] => stdClass Object ( [id] => 6538 [name] => Curve DAO Token [symbol] => CRV [slug] => curve-dao-token [num_market_pairs] => 172 [date_added] => 2020-08-14T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => decentralized-exchange [1] => defi [2] => dao [3] => yield-farming [4] => amm [5] => governance [6] => framework-ventures [7] => alameda-research-portfolio [8] => polygon-ecosystem ) [max_supply] => 3303030299 [circulating_supply] => 381924283.99744 [total_supply] => 1561036954.225 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xD533a949740bb3306d119CC777fa900bA034cd52 ) [cmc_rank] => 101 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.5795022333206 [volume_24h] => 98349246.305838 [percent_change_1h] => -0.1280646 [percent_change_24h] => -3.73709967 [percent_change_7d] => 3.00730979 [percent_change_30d] => -13.32065647 [percent_change_60d] => -29.18320428 [percent_change_90d] => -48.2657094 [market_cap] => 603250259.53331 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:09.000Z ) ) ) [101] => stdClass Object ( [id] => 2577 [name] => Ravencoin [symbol] => RVN [slug] => ravencoin [num_market_pairs] => 82 [date_added] => 2018-03-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable [1] => platform [2] => crowdfunding ) [max_supply] => 21000000000 [circulating_supply] => 9346025000 [total_supply] => 9346025000 [platform] => [cmc_rank] => 102 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.06401426584731 [volume_24h] => 33207290.356282 [percent_change_1h] => 0.27414279 [percent_change_24h] => -1.97371584 [percent_change_7d] => 7.79392618 [percent_change_30d] => 14.61984446 [percent_change_60d] => -19.24190116 [percent_change_90d] => -62.61330902 [market_cap] => 598278928.96561 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:08.000Z ) ) ) [102] => stdClass Object ( [id] => 1808 [name] => OMG Network [symbol] => OMG [slug] => omg [num_market_pairs] => 246 [date_added] => 2017-07-14T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => medium-of-exchange [1] => payments [2] => state-channels [3] => pantera-capital-portfolio ) [max_supply] => 140245399 [circulating_supply] => 140245398.24513 [total_supply] => 140245398.24513 [platform] => [cmc_rank] => 103 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:46.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 4.1534821581491 [volume_24h] => 163714423.41058 [percent_change_1h] => -0.86287106 [percent_change_24h] => -3.85134209 [percent_change_7d] => 9.81935427 [percent_change_30d] => -7.43671876 [percent_change_60d] => -31.05340847 [percent_change_90d] => -56.92756661 [market_cap] => 582506759.37367 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:46.000Z ) ) ) [103] => stdClass Object ( [id] => 1567 [name] => Nano [symbol] => NANO [slug] => nano [num_market_pairs] => 55 [date_added] => 2017-03-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => dag [1] => blake2b [2] => medium-of-exchange [3] => store-of-value [4] => payments ) [max_supply] => 133248298 [circulating_supply] => 133248297.197 [total_supply] => 133248297.197 [platform] => [cmc_rank] => 104 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 4.2718725881218 [volume_24h] => 17462001.868651 [percent_change_1h] => -0.00565826 [percent_change_24h] => -1.38101471 [percent_change_7d] => 7.88205263 [percent_change_30d] => -12.22744588 [percent_change_60d] => -48.8174319 [percent_change_90d] => -54.94498045 [market_cap] => 569219748.20977 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:07.000Z ) ) ) [104] => stdClass Object ( [id] => 2135 [name] => Revain [symbol] => REV [slug] => revain [num_market_pairs] => 20 [date_added] => 2017-11-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => reputation [2] => smart-contracts ) [max_supply] => [circulating_supply] => 85061485689.834 [total_supply] => 85061485689.834 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x2ef52Ed7De8c5ce03a4eF0efbe9B7450F2D7Edc9 ) [cmc_rank] => 105 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00636555460956 [volume_24h] => 4029486.5412188 [percent_change_1h] => -0.17110178 [percent_change_24h] => -0.73278356 [percent_change_7d] => -2.11768742 [percent_change_30d] => -19.31156488 [percent_change_60d] => -44.17649531 [percent_change_90d] => -50.72039783 [market_cap] => 541463532.32894 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:07.000Z ) ) ) [105] => stdClass Object ( [id] => 5617 [name] => UMA [symbol] => UMA [slug] => uma [num_market_pairs] => 92 [date_added] => 2020-05-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi [1] => derivatives [2] => oracles [3] => dao [4] => coinbase-ventures-portfolio [5] => governance [6] => synthetics [7] => blockchain-capital-portfolio [8] => dragonfly-capital-portfolio [9] => placeholder-ventures-portfolio [10] => polygon-ecosystem ) [max_supply] => 101172570 [circulating_supply] => 62055083.942007 [total_supply] => 103987735.82797 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x04Fa0d235C4abf4BcF4787aF4CF447DE572eF828 ) [cmc_rank] => 106 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 8.5309635395178 [volume_24h] => 32172450.993843 [percent_change_1h] => -0.17316663 [percent_change_24h] => -3.26896775 [percent_change_7d] => 0.76775091 [percent_change_30d] => -10.79469386 [percent_change_60d] => -45.61339755 [percent_change_90d] => -65.56493314 [market_cap] => 529389658.55098 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:07.000Z ) ) ) [106] => stdClass Object ( [id] => 4779 [name] => HUSD [symbol] => HUSD [slug] => husd [num_market_pairs] => 81 [date_added] => 2019-10-15T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => pow [1] => medium-of-exchange [2] => stablecoin [3] => stablecoin-asset-backed ) [max_supply] => [circulating_supply] => 507261568.19459 [total_supply] => 507261568.19459 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xdf574c24545e5ffecb9a659c229253d4111d87e1 ) [cmc_rank] => 107 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.0000942677266 [volume_24h] => 327413880.98967 [percent_change_1h] => -0.02123305 [percent_change_24h] => -0.02906224 [percent_change_7d] => 0.01690352 [percent_change_30d] => 0.06944863 [percent_change_60d] => -0.09123269 [percent_change_90d] => 0.03618136 [market_cap] => 507309386.5894 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:09.000Z ) ) ) [107] => stdClass Object ( [id] => 5777 [name] => renBTC [symbol] => RENBTC [slug] => renbtc [num_market_pairs] => 38 [date_added] => 2020-06-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi [1] => polkadot-ecosystem [2] => wrapped-tokens ) [max_supply] => 13698 [circulating_supply] => 13072.82252808 [total_supply] => 13072.82252808 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xeb4c2781e4eba804ce9a9803c67d0893436bb27d ) [cmc_rank] => 108 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:40.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 38450.460080377 [volume_24h] => 6974836.215323 [percent_change_1h] => -0.18717921 [percent_change_24h] => -2.89050614 [percent_change_7d] => 3.32194608 [percent_change_30d] => 8.58527509 [percent_change_60d] => 4.67135426 [percent_change_90d] => -30.41618983 [market_cap] => 502656040.75379 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:40.000Z ) ) ) [108] => stdClass Object ( [id] => 4846 [name] => Kava.io [symbol] => KAVA [slug] => kava [num_market_pairs] => 58 [date_added] => 2019-10-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => cosmos-ecosystem [1] => defi [2] => binance-launchpad [3] => binance-labs-portfolio [4] => lending-borowing [5] => framework-ventures [6] => hashkey-capital-portfolio ) [max_supply] => [circulating_supply] => 70172142 [total_supply] => 140409095 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Chain [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => KAVA-10C ) [cmc_rank] => 109 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 6.3383486159507 [volume_24h] => 469967815.34232 [percent_change_1h] => 1.88563299 [percent_change_24h] => 10.07793669 [percent_change_7d] => 19.61908805 [percent_change_30d] => 46.84514559 [percent_change_60d] => 38.94168899 [percent_change_90d] => 3.38533262 [market_cap] => 444775499.12399 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:08.000Z ) ) ) [109] => stdClass Object ( [id] => 5068 [name] => Neutrino USD [symbol] => USDN [slug] => neutrino-usd [num_market_pairs] => 34 [date_added] => 2020-01-30T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi [1] => stablecoin ) [max_supply] => [circulating_supply] => 435629451.67839 [total_supply] => 435630029.15109 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x674C6Ad92Fd080e4004b2312b45f796a192D27a0 ) [cmc_rank] => 110 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:27.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.99639653747492 [volume_24h] => 9107322.5056997 [percent_change_1h] => -0.09403166 [percent_change_24h] => 0.00143604 [percent_change_7d] => -0.26859414 [percent_change_30d] => -0.11139044 [percent_change_60d] => -0.94890282 [percent_change_90d] => -0.1956266 [market_cap] => 434059677.27444 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:27.000Z ) ) ) [110] => stdClass Object ( [id] => 3964 [name] => Reserve Rights [symbol] => RSR [slug] => reserve-rights [num_market_pairs] => 89 [date_added] => 2019-05-24T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => store-of-value [1] => defi [2] => stablecoin [3] => stablecoin-asset-backed [4] => coinbase-ventures-portfolio [5] => arrington-xrp-capital [6] => dcg-portfolio ) [max_supply] => 100000000000 [circulating_supply] => 13159999000 [total_supply] => 100000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x8762db106b2c2a0bccb3a80d1ed41273552616e8 ) [cmc_rank] => 111 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:31.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.03220181231069 [volume_24h] => 46221648.173338 [percent_change_1h] => 1.23101327 [percent_change_24h] => 2.87756542 [percent_change_7d] => 13.66091037 [percent_change_30d] => 26.46187901 [percent_change_60d] => -11.0848934 [percent_change_90d] => -61.63368503 [market_cap] => 423775817.80687 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:31.000Z ) ) ) [111] => stdClass Object ( [id] => 6210 [name] => The Sandbox [symbol] => SAND [slug] => the-sandbox [num_market_pairs] => 101 [date_added] => 2020-08-05T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => collectibles-nfts [1] => content-creation [2] => gaming [3] => ethereum [4] => binance-launchpad [5] => metaverse [6] => play-to-earn ) [max_supply] => 3000000000 [circulating_supply] => 702992326.22332 [total_supply] => 3000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x3845badAde8e6dFF049820680d1F14bD3903a5d0 ) [cmc_rank] => 112 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.59208049316267 [volume_24h] => 176069353.96464 [percent_change_1h] => 0.39345186 [percent_change_24h] => -2.40924005 [percent_change_7d] => -17.56905861 [percent_change_30d] => 103.10779685 [percent_change_60d] => 82.47784765 [percent_change_90d] => -1.55799699 [market_cap] => 416228043.19988 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:04.000Z ) ) ) [112] => stdClass Object ( [id] => 2539 [name] => Ren [symbol] => REN [slug] => ren [num_market_pairs] => 144 [date_added] => 2018-02-21T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => marketplace [1] => defi [2] => polkadot-ecosystem [3] => avalanche-ecosystem [4] => solana-ecosystem [5] => kinetic-capital [6] => huobi-capital [7] => alameda-research-portfolio ) [max_supply] => 1000000000 [circulating_supply] => 997763051.01693 [total_supply] => 999999632.80375 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x408e41876cccdc0f92210600ef50372656052a38 ) [cmc_rank] => 113 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.41377213632059 [volume_24h] => 23213741.898666 [percent_change_1h] => 0.08686829 [percent_change_24h] => -4.31098394 [percent_change_7d] => 21.02512552 [percent_change_30d] => 8.67585244 [percent_change_60d] => -23.70308965 [percent_change_90d] => -56.22844473 [market_cap] => 412846549.16102 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:08.000Z ) ) ) [113] => stdClass Object ( [id] => 1214 [name] => Lisk [symbol] => LSK [slug] => lisk [num_market_pairs] => 57 [date_added] => 2016-04-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => dpos [1] => platform [2] => enterprise-solutions [3] => smart-contracts ) [max_supply] => [circulating_supply] => 128749006.52198 [total_supply] => 144667335 [platform] => [cmc_rank] => 114 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 3.1939664617196 [volume_24h] => 69762345.875869 [percent_change_1h] => -0.01993988 [percent_change_24h] => -3.08121867 [percent_change_7d] => 25.06031251 [percent_change_30d] => 11.49766202 [percent_change_60d] => -8.59017854 [percent_change_90d] => -41.96732415 [market_cap] => 411220008.81094 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:06.000Z ) ) ) [114] => stdClass Object ( [id] => 8104 [name] => 1inch [symbol] => 1INCH [slug] => 1inch [num_market_pairs] => 143 [date_added] => 2020-12-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => decentralized-exchange [1] => defi [2] => amm [3] => binance-smart-chain [4] => binance-labs-portfolio [5] => blockchain-capital-portfolio [6] => dragonfly-capital-portfolio [7] => fabric-ventures-portfolio [8] => alameda-research-portfolio [9] => parafi-capital ) [max_supply] => [circulating_supply] => 180338427.74137 [total_supply] => 1500000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x111111111117dc0aa78b770fa6a738034120c302 ) [cmc_rank] => 115 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:52.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 2.2416403635183 [volume_24h] => 259370029.23403 [percent_change_1h] => -0.89977455 [percent_change_24h] => -3.28408673 [percent_change_7d] => 4.28860482 [percent_change_30d] => -12.44287848 [percent_change_60d] => -31.05575325 [percent_change_90d] => -60.93581623 [market_cap] => 404253898.71849 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:52.000Z ) ) ) [115] => stdClass Object ( [id] => 2405 [name] => IOST [symbol] => IOST [slug] => iostoken [num_market_pairs] => 84 [date_added] => 2018-01-16T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => hardware [1] => iot [2] => huobi-capital ) [max_supply] => 90000000000 [circulating_supply] => 16454275775 [total_supply] => 16454275775 [platform] => [cmc_rank] => 116 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.02424873546824 [volume_24h] => 63891515.783405 [percent_change_1h] => -0.18938496 [percent_change_24h] => -5.41171541 [percent_change_7d] => 6.96531783 [percent_change_30d] => -0.89511208 [percent_change_60d] => -23.64812273 [percent_change_90d] => -59.04517082 [market_cap] => 398995380.58944 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:06.000Z ) ) ) [116] => stdClass Object ( [id] => 2222 [name] => Bitcoin Diamond [symbol] => BCD [slug] => bitcoin-diamond [num_market_pairs] => 26 [date_added] => 2017-11-24T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable [1] => medium-of-exchange [2] => payments ) [max_supply] => 210000000 [circulating_supply] => 186492897.953 [total_supply] => 189492897.953 [platform] => [cmc_rank] => 117 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 2.0600168044258 [volume_24h] => 8580620.8273778 [percent_change_1h] => -1.27942099 [percent_change_24h] => -7.74049251 [percent_change_7d] => 14.3408381 [percent_change_30d] => -2.34180616 [percent_change_60d] => -20.26340502 [percent_change_90d] => -30.63336025 [market_cap] => 384178503.68925 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:06.000Z ) ) ) [117] => stdClass Object ( [id] => 693 [name] => Verge [symbol] => XVG [slug] => verge [num_market_pairs] => 49 [date_added] => 2014-10-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable [1] => multiple-algorithms [2] => medium-of-exchange [3] => privacy ) [max_supply] => 16555000000 [circulating_supply] => 16470841841.937 [total_supply] => 16470841841.937 [platform] => [cmc_rank] => 118 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:45.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.02295902717352 [volume_24h] => 16334230.000225 [percent_change_1h] => -0.98256495 [percent_change_24h] => -2.08764254 [percent_change_7d] => 11.40049892 [percent_change_30d] => -2.36433258 [percent_change_60d] => -13.05955512 [percent_change_90d] => -57.91905257 [market_cap] => 378154505.41977 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:45.000Z ) ) ) [118] => stdClass Object ( [id] => 5632 [name] => Arweave [symbol] => AR [slug] => arweave [num_market_pairs] => 27 [date_added] => 2020-05-27T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => distributed-computing [1] => filesharing [2] => storage [3] => coinbase-ventures-portfolio [4] => solana-ecosystem [5] => blockchain-capital-portfolio [6] => a16z-portfolio [7] => multicoin-capital-portfolio ) [max_supply] => 66000000 [circulating_supply] => 33394701 [total_supply] => 63190435 [platform] => [cmc_rank] => 119 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 10.89959360824 [volume_24h] => 11270135.79631 [percent_change_1h] => -1.39099293 [percent_change_24h] => -6.193833 [percent_change_7d] => 16.22195596 [percent_change_30d] => -2.68899518 [percent_change_60d] => -36.33757591 [percent_change_90d] => -59.43170244 [market_cap] => 363988669.56868 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:07.000Z ) ) ) [119] => stdClass Object ( [id] => 1455 [name] => Golem [symbol] => GLM [slug] => golem-network-tokens [num_market_pairs] => 49 [date_added] => 2016-11-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => distributed-computing [2] => payments [3] => polygon-ecosystem ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1000000000 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x7DD9c5Cba05E151C895FDe1CF355C9A1D5DA6429 ) [cmc_rank] => 120 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.36037089018158 [volume_24h] => 10961449.636048 [percent_change_1h] => -0.34868746 [percent_change_24h] => -0.96781936 [percent_change_7d] => 4.64580752 [percent_change_30d] => -4.11740628 [percent_change_60d] => 17.06054711 [percent_change_90d] => -22.54481467 [market_cap] => 360370890.18158 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:08.000Z ) ) ) [120] => stdClass Object ( [id] => 5161 [name] => WazirX [symbol] => WRX [slug] => wazirx [num_market_pairs] => 46 [date_added] => 2020-02-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => binance-launchpad ) [max_supply] => [circulating_supply] => 317591918.02197 [total_supply] => 978213335 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Chain [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => WRX-ED1 ) [cmc_rank] => 121 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.0549136176831 [volume_24h] => 26729038.035039 [percent_change_1h] => -0.03659854 [percent_change_24h] => -3.22650428 [percent_change_7d] => 7.27257501 [percent_change_30d] => -9.32612566 [percent_change_60d] => -38.13184465 [percent_change_90d] => -56.60681586 [market_cap] => 335032039.18748 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:08.000Z ) ) ) [121] => stdClass Object ( [id] => 3640 [name] => Livepeer [symbol] => LPT [slug] => livepeer [num_market_pairs] => 35 [date_added] => 2018-12-19T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => coinfund-portfolio [1] => dcg-portfolio [2] => pantera-capital-portfolio [3] => multicoin-capital-portfolio ) [max_supply] => 22906951 [circulating_supply] => 21164655.33253 [total_supply] => 22859012.33253 [platform] => [cmc_rank] => 122 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:40.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 15.704604958483 [volume_24h] => 15295230.925901 [percent_change_1h] => -0.00871485 [percent_change_24h] => -9.3027662 [percent_change_7d] => 18.66142079 [percent_change_30d] => -14.2887064 [percent_change_60d] => -43.58095116 [percent_change_90d] => -48.11224913 [market_cap] => 332382551.07984 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:40.000Z ) ) ) [122] => stdClass Object ( [id] => 7064 [name] => BakeryToken [symbol] => BAKE [slug] => bakerytoken [num_market_pairs] => 53 [date_added] => 2020-09-15T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => collectibles-nfts [1] => defi [2] => gaming [3] => binance-chain [4] => amm [5] => binance-smart-chain [6] => dex ) [max_supply] => [circulating_supply] => 169079658.63944 [total_supply] => 281254246.86886 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Smart Chain [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => 0xE02dF9e3e622DeBdD69fb838bB799E3F168902c5 ) [cmc_rank] => 123 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.9322770452726 [volume_24h] => 103517228.42732 [percent_change_1h] => -0.54900123 [percent_change_24h] => -3.90062651 [percent_change_7d] => 1.45476693 [percent_change_30d] => -0.19766348 [percent_change_60d] => -50.88754899 [percent_change_90d] => -70.05570504 [market_cap] => 326708743.21152 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:09.000Z ) ) ) [123] => stdClass Object ( [id] => 8646 [name] => Mina [symbol] => MINA [slug] => mina [num_market_pairs] => 26 [date_added] => 2021-03-02T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => pos [1] => zero-knowledge-proofs [2] => staking [3] => coinbase-ventures-portfolio [4] => polychain-capital-portfolio [5] => platform-token ) [max_supply] => [circulating_supply] => 187132870.84004 [total_supply] => 824104972 [platform] => [cmc_rank] => 124 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:44.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.7365114329775 [volume_24h] => 19740666.381725 [percent_change_1h] => -0.31804561 [percent_change_24h] => 14.68979845 [percent_change_7d] => 24.62603488 [percent_change_30d] => 13.39238653 [percent_change_60d] => -57.72385167 [percent_change_90d] => 0 [market_cap] => 324958369.69962 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:44.000Z ) ) ) [124] => stdClass Object ( [id] => 5691 [name] => SKALE Network [symbol] => SKL [slug] => skale-network [num_market_pairs] => 45 [date_added] => 2020-06-12T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => smart-contracts [2] => staking [3] => boostvc-portfolio [4] => galaxy-digital-portfolio [5] => hashkey-capital-portfolio ) [max_supply] => 7000000000 [circulating_supply] => 1213100288 [total_supply] => 4276664349 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x00c83aecc790e8a4453e5dd3b0b4b3680501a7a7 ) [cmc_rank] => 125 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:26.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.26688276131212 [volume_24h] => 62319364.979172 [percent_change_1h] => -1.77462383 [percent_change_24h] => 4.66261756 [percent_change_7d] => 18.7255786 [percent_change_30d] => 15.49417603 [percent_change_60d] => -29.35691724 [percent_change_90d] => -57.1061123 [market_cap] => 323755554.60997 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:26.000Z ) ) ) [125] => stdClass Object ( [id] => 2303 [name] => MediBloc [symbol] => MED [slug] => medibloc [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2017-12-22T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => health [1] => cosmos-ecosystem ) [max_supply] => [circulating_supply] => 5382401140 [total_supply] => 7697598449 [platform] => [cmc_rank] => 126 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:33.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.05955490582273 [volume_24h] => 125796407.44328 [percent_change_1h] => -1.94022299 [percent_change_24h] => 9.7124737 [percent_change_7d] => 30.85299627 [percent_change_30d] => 19.45902769 [percent_change_60d] => -12.15125162 [percent_change_90d] => -51.63269567 [market_cap] => 320548392.99285 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:33.000Z ) ) ) [126] => stdClass Object ( [id] => 3911 [name] => Ocean Protocol [symbol] => OCEAN [slug] => ocean-protocol [num_market_pairs] => 80 [date_added] => 2019-05-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => ai-big-data [2] => defi [3] => filesharing [4] => substrate [5] => storage [6] => polkadot-ecosystem [7] => dcg-portfolio [8] => fabric-ventures-portfolio [9] => polygon-ecosystem ) [max_supply] => 1410000000 [circulating_supply] => 613099140.99781 [total_supply] => 613099141 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x967da4048cd07ab37855c090aaf366e4ce1b9f48 ) [cmc_rank] => 127 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:51.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.50130578135837 [volume_24h] => 25954885.745075 [percent_change_1h] => -0.78673037 [percent_change_24h] => -5.99723229 [percent_change_7d] => 17.63250291 [percent_change_30d] => 12.03999117 [percent_change_60d] => -19.1575976 [percent_change_90d] => -62.78754817 [market_cap] => 307350143.92805 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:51.000Z ) ) ) [127] => stdClass Object ( [id] => 4705 [name] => PAX Gold [symbol] => PAXG [slug] => pax-gold [num_market_pairs] => 47 [date_added] => 2019-09-26T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 167821.045 [total_supply] => 167821.045 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x45804880de22913dafe09f4980848ece6ecbaf78 ) [cmc_rank] => 128 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1814.9813545546 [volume_24h] => 10413313.930898 [percent_change_1h] => 0.15598122 [percent_change_24h] => 0.23097998 [percent_change_7d] => 0.58301193 [percent_change_30d] => 1.07948672 [percent_change_60d] => -3.51797068 [percent_change_90d] => 1.72213962 [market_cap] => 304592067.57687 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:08.000Z ) ) ) [128] => stdClass Object ( [id] => 1934 [name] => Loopring [symbol] => LRC [slug] => loopring [num_market_pairs] => 122 [date_added] => 2017-08-30T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => marketplace [1] => decentralized-exchange [2] => defi ) [max_supply] => 1374513896 [circulating_supply] => 1225789481.8351 [total_supply] => 1373873440.4425 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xbbbbca6a901c926f240b89eacb641d8aec7aeafd ) [cmc_rank] => 129 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:52.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.24487667917112 [volume_24h] => 26043814.215017 [percent_change_1h] => -1.04025498 [percent_change_24h] => -1.88891166 [percent_change_7d] => 7.41622757 [percent_change_30d] => -6.47720933 [percent_change_60d] => -31.37664142 [percent_change_90d] => -54.14792908 [market_cap] => 300167257.67468 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:52.000Z ) ) ) [129] => stdClass Object ( [id] => 7501 [name] => Wootrade [symbol] => WOO [slug] => wootrade [num_market_pairs] => 60 [date_added] => 2020-10-23T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => centralized-exchange [1] => exnetwork-capital-portfolio [2] => polygon-ecosystem ) [max_supply] => 3000000000 [circulating_supply] => 477216059.26833 [total_supply] => 2992110102.4408 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x4691937a7508860f876c9c0a2a617e7d9e945d4b ) [cmc_rank] => 130 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.62598771293974 [volume_24h] => 56736537.150801 [percent_change_1h] => -0.07634243 [percent_change_24h] => -4.81386937 [percent_change_7d] => 17.59509212 [percent_change_30d] => -11.25655397 [percent_change_60d] => 11.24804522 [percent_change_90d] => -28.58438446 [market_cap] => 298731389.5195 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:11.000Z ) ) ) [130] => stdClass Object ( [id] => 291 [name] => MaidSafeCoin [symbol] => MAID [slug] => maidsafecoin [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2014-04-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => distributed-computing [2] => filesharing [3] => storage ) [max_supply] => [circulating_supply] => 452552412 [total_supply] => 452552412 [platform] => [cmc_rank] => 131 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:43.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.65030228483122 [volume_24h] => 1225735.6999385 [percent_change_1h] => 0.10441048 [percent_change_24h] => -4.55264147 [percent_change_7d] => -0.20993268 [percent_change_30d] => -9.06053469 [percent_change_60d] => -8.51783804 [percent_change_90d] => -24.97364447 [market_cap] => 294295867.52948 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:43.000Z ) ) ) [131] => stdClass Object ( [id] => 3773 [name] => Fetch.ai [symbol] => FET [slug] => fetch [num_market_pairs] => 46 [date_added] => 2019-03-02T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => cosmos-ecosystem [1] => ai-big-data [2] => binance-launchpad ) [max_supply] => 1152997575 [circulating_supply] => 746113681 [total_supply] => 1151441225.6043 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xaea46A60368A7bD060eec7DF8CBa43b7EF41Ad85 ) [cmc_rank] => 132 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.38997904102673 [volume_24h] => 35827809.727651 [percent_change_1h] => 1.2532889 [percent_change_24h] => -3.40844083 [percent_change_7d] => 20.24424344 [percent_change_30d] => 42.85362944 [percent_change_60d] => 9.55172802 [percent_change_90d] => -33.36155156 [market_cap] => 290968697.8133 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:09.000Z ) ) ) [132] => stdClass Object ( [id] => 1659 [name] => Gnosis [symbol] => GNO [slug] => gnosis-gno [num_market_pairs] => 33 [date_added] => 2017-05-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => services [1] => decentralized-exchange [2] => defi [3] => prediction-markets [4] => kinetic-capital ) [max_supply] => 10000000 [circulating_supply] => 1504587 [total_supply] => 10000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x6810e776880c02933d47db1b9fc05908e5386b96 ) [cmc_rank] => 133 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 190.02994098932 [volume_24h] => 4831296.1488374 [percent_change_1h] => 0.09747413 [percent_change_24h] => 0.20969793 [percent_change_7d] => 1.24068487 [percent_change_30d] => 2.21150416 [percent_change_60d] => 3.32028813 [percent_change_90d] => -22.23939203 [market_cap] => 285916578.8233 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:08.000Z ) ) ) [133] => stdClass Object ( [id] => 1772 [name] => Storj [symbol] => STORJ [slug] => storj [num_market_pairs] => 77 [date_added] => 2017-07-02T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => distributed-computing [2] => filesharing [3] => storage ) [max_supply] => [circulating_supply] => 288713586.68365 [total_supply] => 424999998.00001 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xb64ef51c888972c908cfacf59b47c1afbc0ab8ac ) [cmc_rank] => 134 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:17.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.98140745022194 [volume_24h] => 31485459.272383 [percent_change_1h] => -0.15658431 [percent_change_24h] => -4.33214851 [percent_change_7d] => 7.71374034 [percent_change_30d] => 10.75113327 [percent_change_60d] => -10.512763 [percent_change_90d] => -47.92553829 [market_cap] => 283345664.95163 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:17.000Z ) ) ) [134] => stdClass Object ( [id] => 7288 [name] => Venus [symbol] => XVS [slug] => venus [num_market_pairs] => 46 [date_added] => 2020-10-05T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi [1] => yield-farming [2] => binance-smart-chain [3] => binance-launchpool [4] => lending-borowing ) [max_supply] => 30000000 [circulating_supply] => 10544532 [total_supply] => 30000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Smart Chain [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => 0xcf6bb5389c92bdda8a3747ddb454cb7a64626c63 ) [cmc_rank] => 135 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 26.756331297374 [volume_24h] => 31885508.087121 [percent_change_1h] => -0.77338328 [percent_change_24h] => -5.35864183 [percent_change_7d] => 3.07693048 [percent_change_30d] => 36.47796786 [percent_change_60d] => -11.30386405 [percent_change_90d] => -77.83534549 [market_cap] => 282132991.56776 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:07.000Z ) ) ) [135] => stdClass Object ( [id] => 4948 [name] => Nervos Network [symbol] => CKB [slug] => nervos-network [num_market_pairs] => 49 [date_added] => 2019-11-19T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => polychain-capital-portfolio [1] => blockchain-capital-portfolio [2] => cms-holdings-portfolio [3] => dragonfly-capital-portfolio [4] => electric-capital-portfolio [5] => hashkey-capital-portfolio [6] => huobi-capital [7] => 1confirmation-portfolio [8] => multicoin-capital-portfolio ) [max_supply] => [circulating_supply] => 27292298921.696 [total_supply] => 33113688560.789 [platform] => [cmc_rank] => 136 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:46.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0102343602242 [volume_24h] => 9769218.6296569 [percent_change_1h] => 0.11531714 [percent_change_24h] => -1.03309053 [percent_change_7d] => 2.36416521 [percent_change_30d] => -17.48616853 [percent_change_60d] => -43.74176044 [percent_change_90d] => -58.70085014 [market_cap] => 279319218.51118 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:46.000Z ) ) ) [136] => stdClass Object ( [id] => 2868 [name] => Constellation [symbol] => DAG [slug] => constellation [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2018-06-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => dag [1] => platform [2] => payments [3] => smart-contracts ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1266911931.0441 [total_supply] => 3711998690.36 [platform] => [cmc_rank] => 137 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:52.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.21788927584658 [volume_24h] => 3787516.1385978 [percent_change_1h] => -0.2785129 [percent_change_24h] => -1.3371609 [percent_change_7d] => 24.26289411 [percent_change_30d] => 113.60618236 [percent_change_60d] => 402.48959254 [percent_change_90d] => 197.88463835 [market_cap] => 276046523.21659 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:52.000Z ) ) ) [137] => stdClass Object ( [id] => 4269 [name] => GateToken [symbol] => GT [slug] => gatetoken [num_market_pairs] => 20 [date_added] => 2019-08-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => marketplace [1] => centralized-exchange [2] => discount-token ) [max_supply] => [circulating_supply] => 79793857.886805 [total_supply] => 300000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xe66747a101bff2dba3697199dcce5b743b454759 ) [cmc_rank] => 138 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 3.4314230427581 [volume_24h] => 4573867.8300595 [percent_change_1h] => -0.74564973 [percent_change_24h] => -6.01564183 [percent_change_7d] => 12.04916564 [percent_change_30d] => 0.95088086 [percent_change_60d] => -26.75665904 [percent_change_90d] => -43.68978382 [market_cap] => 273806482.62335 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:09.000Z ) ) ) [138] => stdClass Object ( [id] => 1759 [name] => Status [symbol] => SNT [slug] => status [num_market_pairs] => 84 [date_added] => 2017-06-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => media [1] => content-creation [2] => privacy [3] => fabric-ventures-portfolio [4] => kinetic-capital ) [max_supply] => [circulating_supply] => 3470483788 [total_supply] => 6804870174 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x744d70fdbe2ba4cf95131626614a1763df805b9e ) [cmc_rank] => 139 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:51.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.07852195150906 [volume_24h] => 28229876.329654 [percent_change_1h] => -0.59626085 [percent_change_24h] => -4.4005032 [percent_change_7d] => 19.13788774 [percent_change_30d] => 7.6942979 [percent_change_60d] => -16.70319032 [percent_change_90d] => -54.30996008 [market_cap] => 272509159.71431 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:51.000Z ) ) ) [139] => stdClass Object ( [id] => 1104 [name] => Augur [symbol] => REP [slug] => augur [num_market_pairs] => 82 [date_added] => 2015-10-27T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => defi [2] => oracles [3] => prediction-markets [4] => reputation [5] => storage [6] => 1confirmation-portfolio [7] => pantera-capital-portfolio [8] => multicoin-capital-portfolio [9] => polygon-ecosystem ) [max_supply] => [circulating_supply] => 11000000 [total_supply] => 11000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x1985365e9f78359a9B6AD760e32412f4a445E862 ) [cmc_rank] => 140 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:00.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 24.339096870348 [volume_24h] => 82137350.888368 [percent_change_1h] => -0.5248923 [percent_change_24h] => -8.1944048 [percent_change_7d] => -7.98154906 [percent_change_30d] => 48.0810569 [percent_change_60d] => 2.61336746 [percent_change_90d] => -41.29752764 [market_cap] => 267730065.57383 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:00.000Z ) ) ) [140] => stdClass Object ( [id] => 4206 [name] => WINkLink [symbol] => WIN [slug] => wink [num_market_pairs] => 42 [date_added] => 2019-08-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => binance-launchpad [1] => binance-labs-portfolio ) [max_supply] => [circulating_supply] => 766299999999 [total_supply] => 994719859245.61 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1958 [name] => Tron [symbol] => TRX [slug] => tron [token_address] => TLa2f6VPqDgRE67v1736s7bJ8Ray5wYjU7 ) [cmc_rank] => 141 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00034893661276 [volume_24h] => 28472918.05095 [percent_change_1h] => -0.29415856 [percent_change_24h] => -2.35715465 [percent_change_7d] => -0.98764189 [percent_change_30d] => -11.90994101 [percent_change_60d] => -30.60184129 [percent_change_90d] => -71.83821314 [market_cap] => 267390126.35764 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:06.000Z ) ) ) [141] => stdClass Object ( [id] => 1637 [name] => iExec RLC [symbol] => RLC [slug] => rlc [num_market_pairs] => 58 [date_added] => 2017-04-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => marketplace [1] => ai-big-data [2] => distributed-computing [3] => defi [4] => privacy [5] => oracles [6] => scaling [7] => substrate [8] => polkadot [9] => polkadot-ecosystem ) [max_supply] => [circulating_supply] => 80070793.238767 [total_supply] => 86999784.986845 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x607f4c5bb672230e8672085532f7e901544a7375 ) [cmc_rank] => 142 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:46.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 3.2792153851026 [volume_24h] => 17903834.269441 [percent_change_1h] => -0.0380306 [percent_change_24h] => -2.85676419 [percent_change_7d] => 29.83408137 [percent_change_30d] => 11.60739159 [percent_change_60d] => -31.70882587 [percent_change_90d] => -24.95582436 [market_cap] => 262569377.08594 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:46.000Z ) ) ) [142] => stdClass Object ( [id] => 2300 [name] => WAX [symbol] => WAXP [slug] => wax [num_market_pairs] => 21 [date_added] => 2017-12-21T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => media [1] => collectibles-nfts [2] => payments [3] => galaxy-digital-portfolio [4] => kinetic-capital ) [max_supply] => 3770303327 [circulating_supply] => 1691903732.1145 [total_supply] => 3765737889.9557 [platform] => [cmc_rank] => 143 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.155132461376 [volume_24h] => 10292200.137617 [percent_change_1h] => -0.19873182 [percent_change_24h] => 3.28693987 [percent_change_7d] => -4.33589524 [percent_change_30d] => 27.92849127 [percent_change_60d] => -0.23087287 [percent_change_90d] => -40.88759231 [market_cap] => 262469190.37416 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:05.000Z ) ) ) [143] => stdClass Object ( [id] => 3673 [name] => ASD [symbol] => BTMX [slug] => bitmax-token [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2019-01-08T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => centralized-exchange ) [max_supply] => [circulating_supply] => 743385576.862 [total_supply] => 743385576.862 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xff742d05420b6aca4481f635ad8341f81a6300c2 ) [cmc_rank] => 144 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:26.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.35145414455952 [volume_24h] => 3519711.9297573 [percent_change_1h] => -0.70456492 [percent_change_24h] => -3.34491464 [percent_change_7d] => -0.73051282 [percent_change_30d] => -4.25121378 [percent_change_60d] => -21.94971958 [percent_change_90d] => -59.08841808 [market_cap] => 261265941.99392 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:26.000Z ) ) ) [144] => stdClass Object ( [id] => 8766 [name] => MyNeighborAlice [symbol] => ALICE [slug] => myneighboralice [num_market_pairs] => 51 [date_added] => 2021-03-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => collectibles-nfts [1] => gaming [2] => entertainment [3] => dao-maker [4] => exnetwork-capital-portfolio [5] => chromia-ecosystem [6] => play-to-earn ) [max_supply] => 100000000 [circulating_supply] => 21000000 [total_supply] => 100000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xAC51066d7bEC65Dc4589368da368b212745d63E8 ) [cmc_rank] => 145 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:45.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 12.403857916153 [volume_24h] => 300850745.21174 [percent_change_1h] => -1.0903843 [percent_change_24h] => -9.28511132 [percent_change_7d] => -4.6147233 [percent_change_30d] => 152.79907169 [percent_change_60d] => 96.9962502 [percent_change_90d] => -14.45950801 [market_cap] => 260481016.23922 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:45.000Z ) ) ) [145] => stdClass Object ( [id] => 1732 [name] => Numeraire [symbol] => NMR [slug] => numeraire [num_market_pairs] => 54 [date_added] => 2017-06-23T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => asset-management [1] => ai-big-data [2] => defi [3] => payments [4] => research [5] => coinfund-portfolio [6] => usv-portfolio [7] => placeholder-ventures-portfolio [8] => paradigm-xzy-screener ) [max_supply] => 11000000 [circulating_supply] => 5528915.3218257 [total_supply] => 10971941.578155 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x1776e1F26f98b1A5dF9cD347953a26dd3Cb46671 ) [cmc_rank] => 146 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 46.411543574685 [volume_24h] => 99580784.321654 [percent_change_1h] => 1.94386078 [percent_change_24h] => 23.32594697 [percent_change_7d] => 31.58287534 [percent_change_30d] => 41.90534464 [percent_change_60d] => -1.35666522 [percent_change_90d] => -28.61685406 [market_cap] => 256605494.37966 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:09.000Z ) ) ) [146] => stdClass Object ( [id] => 5117 [name] => Origin Protocol [symbol] => OGN [slug] => origin-protocol [num_market_pairs] => 72 [date_added] => 2020-01-09T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => collectibles-nfts [1] => defi [2] => kinetic-capital [3] => pantera-capital-portfolio ) [max_supply] => [circulating_supply] => 322581753.54 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x8207c1ffc5b6804f6024322ccf34f29c3541ae26 ) [cmc_rank] => 147 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:47.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.77226794744774 [volume_24h] => 24130031.879471 [percent_change_1h] => -0.92081191 [percent_change_24h] => -2.70284249 [percent_change_7d] => -1.07877639 [percent_change_30d] => 14.67838571 [percent_change_60d] => -17.35837894 [percent_change_90d] => -52.72011643 [market_cap] => 249119548.69043 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:47.000Z ) ) ) [147] => stdClass Object ( [id] => 1343 [name] => Stratis [symbol] => STRAX [slug] => stratis [num_market_pairs] => 19 [date_added] => 2016-08-12T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => hybrid-pow-pos [1] => poa [2] => platform [3] => enterprise-solutions [4] => masternodes [5] => smart-contracts [6] => staking [7] => dao [8] => sidechain ) [max_supply] => [circulating_supply] => 133930934 [total_supply] => 133930934 [platform] => [cmc_rank] => 148 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:34.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.8778070376808 [volume_24h] => 71560126.749192 [percent_change_1h] => 0.09968492 [percent_change_24h] => -10.03227639 [percent_change_7d] => 15.37140136 [percent_change_30d] => 7.94194831 [percent_change_60d] => 29.39877016 [percent_change_90d] => -37.48447933 [market_cap] => 251496450.42836 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:34.000Z ) ) ) [148] => stdClass Object ( [id] => 3306 [name] => Gemini Dollar [symbol] => GUSD [slug] => gemini-dollar [num_market_pairs] => 49 [date_added] => 2018-10-05T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => store-of-value [1] => stablecoin [2] => stablecoin-asset-backed ) [max_supply] => 0 [circulating_supply] => 245055097.49 [total_supply] => 245055097.49 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x056Fd409E1d7A124BD7017459dFEa2F387b6d5Cd ) [cmc_rank] => 149 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.99229353542086 [volume_24h] => 10130490.478384 [percent_change_1h] => -0.26958052 [percent_change_24h] => -0.69539348 [percent_change_7d] => -0.35495316 [percent_change_30d] => -0.84390784 [percent_change_60d] => -0.06494136 [percent_change_90d] => -0.59039771 [market_cap] => 243166589.06126 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:05.000Z ) ) ) [149] => stdClass Object ( [id] => 1320 [name] => Ardor [symbol] => ARDR [slug] => ardor [num_market_pairs] => 26 [date_added] => 2016-07-23T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => enterprise-solutions [2] => state-channels ) [max_supply] => 998999495 [circulating_supply] => 998999495 [total_supply] => 998999495 [platform] => [cmc_rank] => 150 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.24003903211802 [volume_24h] => 53008423.056198 [percent_change_1h] => -0.87401493 [percent_change_24h] => 3.49636461 [percent_change_7d] => 51.48219318 [percent_change_30d] => 25.52195441 [percent_change_60d] => 9.40957098 [percent_change_90d] => -32.40640463 [market_cap] => 239798871.86619 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:09.000Z ) ) ) [150] => stdClass Object ( [id] => 4279 [name] => Swipe [symbol] => SXP [slug] => swipe [num_market_pairs] => 115 [date_added] => 2019-08-26T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => medium-of-exchange [1] => defi [2] => payments [3] => wallet [4] => binance-smart-chain [5] => binance-labs-portfolio [6] => alameda-research-portfolio ) [max_supply] => 239612084 [circulating_supply] => 110581302 [total_supply] => 289612084 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x8ce9137d39326ad0cd6491fb5cc0cba0e089b6a9 ) [cmc_rank] => 151 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 2.1355356023903 [volume_24h] => 131444040.83851 [percent_change_1h] => -1.01108121 [percent_change_24h] => -6.07661971 [percent_change_7d] => 24.26880548 [percent_change_30d] => 6.10728508 [percent_change_60d] => 3.45591676 [percent_change_90d] => -58.46433016 [market_cap] => 236150307.37967 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:10.000Z ) ) ) [151] => stdClass Object ( [id] => 3012 [name] => VeThor Token [symbol] => VTHO [slug] => vethor-token [num_market_pairs] => 26 [date_added] => 2018-07-30T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 38387049282 [total_supply] => 38387049282 [platform] => [cmc_rank] => 152 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:27.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00607167838543 [volume_24h] => 13937130.820793 [percent_change_1h] => -0.4902814 [percent_change_24h] => -4.36533886 [percent_change_7d] => 2.2615082 [percent_change_30d] => -9.94209256 [percent_change_60d] => -33.49137041 [percent_change_90d] => -64.46665411 [market_cap] => 233073817.40596 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:27.000Z ) ) ) [152] => stdClass Object ( [id] => 1886 [name] => Dent [symbol] => DENT [slug] => dent [num_market_pairs] => 35 [date_added] => 2017-08-12T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => services ) [max_supply] => [circulating_supply] => 98610710273.736 [total_supply] => 100000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x3597bfd533a99c9aa083587b074434e61eb0a258 ) [cmc_rank] => 153 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:52.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00234322706281 [volume_24h] => 22588987.812782 [percent_change_1h] => -0.86218286 [percent_change_24h] => -3.95226808 [percent_change_7d] => -4.00899102 [percent_change_30d] => -5.62690729 [percent_change_60d] => -35.57579925 [percent_change_90d] => -76.50715072 [market_cap] => 231067284.99633 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:52.000Z ) ) ) [153] => stdClass Object ( [id] => 7232 [name] => Alpha Finance Lab [symbol] => ALPHA [slug] => alpha-finance-lab [num_market_pairs] => 63 [date_added] => 2020-09-29T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi [1] => yield-farming [2] => binance-smart-chain [3] => yield-aggregator [4] => binance-launchpool [5] => binance-launchpad [6] => defiance-capital [7] => alameda-research-portfolio [8] => multicoin-capital-portfolio ) [max_supply] => 1000000000 [circulating_supply] => 351004126 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Smart Chain [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => 0xa1faa113cbe53436df28ff0aee54275c13b40975 ) [cmc_rank] => 154 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.64444244365053 [volume_24h] => 43530031.036363 [percent_change_1h] => -0.17360113 [percent_change_24h] => -4.55914063 [percent_change_7d] => 8.01593734 [percent_change_30d] => 34.57914225 [percent_change_60d] => -20.01248012 [percent_change_90d] => -67.63071415 [market_cap] => 226201956.69086 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:07.000Z ) ) ) [154] => stdClass Object ( [id] => 1552 [name] => Enzyme [symbol] => MLN [slug] => enzyme [num_market_pairs] => 53 [date_added] => 2017-02-21T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => asset-management [1] => defi [2] => kinetic-capital [3] => placeholder-ventures-portfolio ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1792737.6262267 [total_supply] => 1824437.3190987 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xec67005c4e498ec7f55e092bd1d35cbc47c91892 ) [cmc_rank] => 155 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:49.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 121.12840684236 [volume_24h] => 223220654.47181 [percent_change_1h] => -1.48438805 [percent_change_24h] => 36.95928821 [percent_change_7d] => 70.83467002 [percent_change_30d] => 56.69157984 [percent_change_60d] => 51.06441134 [percent_change_90d] => 3.08463295 [market_cap] => 217151452.55121 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:49.000Z ) ) ) [155] => stdClass Object ( [id] => 2570 [name] => TomoChain [symbol] => TOMO [slug] => tomochain [num_market_pairs] => 42 [date_added] => 2018-03-08T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => alameda-research-portfolio ) [max_supply] => [circulating_supply] => 83711325 [total_supply] => 100000000 [platform] => [cmc_rank] => 156 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:49.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 2.6198198510935 [volume_24h] => 10595899.495093 [percent_change_1h] => -0.73082907 [percent_change_24h] => -1.80658972 [percent_change_7d] => -3.60768669 [percent_change_30d] => 41.54397322 [percent_change_60d] => 62.58357724 [percent_change_90d] => -7.70649794 [market_cap] => 219308590.99634 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:49.000Z ) ) ) [156] => stdClass Object ( [id] => 3217 [name] => Ontology Gas [symbol] => ONG [slug] => ontology-gas [num_market_pairs] => 41 [date_added] => 2018-08-23T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => ontology ) [max_supply] => [circulating_supply] => 284824230.06758 [total_supply] => 1000000000 [platform] => [cmc_rank] => 157 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.76341419659885 [volume_24h] => 11680422.001421 [percent_change_1h] => -0.3891512 [percent_change_24h] => -1.45251697 [percent_change_7d] => 1.96297563 [percent_change_30d] => 5.08695447 [percent_change_60d] => -21.44746012 [percent_change_90d] => -14.50393304 [market_cap] => 217438860.76893 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:05.000Z ) ) ) [157] => stdClass Object ( [id] => 2758 [name] => Unibright [symbol] => UBT [slug] => unibright [num_market_pairs] => 25 [date_added] => 2018-05-21T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 150000000 [circulating_supply] => 149999999.24349 [total_supply] => 150000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x8400d94a5cb0fa0d041a3788e395285d61c9ee5e ) [cmc_rank] => 158 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:51.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.4508108528925 [volume_24h] => 3070527.6606295 [percent_change_1h] => -0.03447256 [percent_change_24h] => -1.84511671 [percent_change_7d] => 13.4840346 [percent_change_30d] => 12.63038601 [percent_change_60d] => 20.80293321 [percent_change_90d] => -24.75698944 [market_cap] => 217621626.83633 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:51.000Z ) ) ) [158] => stdClass Object ( [id] => 4679 [name] => Band Protocol [symbol] => BAND [slug] => band-protocol [num_market_pairs] => 138 [date_added] => 2019-09-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => cosmos-ecosystem [1] => defi [2] => oracles [3] => binance-chain [4] => binance-launchpad [5] => binance-labs-portfolio [6] => solana-ecosystem [7] => polygon-ecosystem ) [max_supply] => [circulating_supply] => 35191821 [total_supply] => 100000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xba11d00c5f74255f56a5e366f4f77f5a186d7f55 ) [cmc_rank] => 159 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:46.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 6.1463758250889 [volume_24h] => 32032541.294989 [percent_change_1h] => 0.04102969 [percent_change_24h] => -2.12768983 [percent_change_7d] => 7.97810762 [percent_change_30d] => 0.61914128 [percent_change_60d] => -26.14684585 [percent_change_90d] => -69.29709091 [market_cap] => 216302157.83526 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:46.000Z ) ) ) [159] => stdClass Object ( [id] => 7226 [name] => Injective Protocol [symbol] => INJ [slug] => injective-protocol [num_market_pairs] => 51 [date_added] => 2020-09-29T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => cosmos-ecosystem [1] => decentralized-exchange [2] => defi [3] => derivatives [4] => smart-contracts [5] => staking [6] => binance-smart-chain [7] => binance-launchpad [8] => binance-labs-portfolio [9] => cms-holdings-portfolio [10] => pantera-capital-portfolio [11] => polygon-ecosystem ) [max_supply] => 100000000 [circulating_supply] => 33336900.28 [total_supply] => 100000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xe28b3b32b6c345a34ff64674606124dd5aceca30 ) [cmc_rank] => 160 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 6.4034845758742 [volume_24h] => 20383739.457168 [percent_change_1h] => 0.01321247 [percent_change_24h] => -2.99380668 [percent_change_7d] => 3.78848966 [percent_change_30d] => -8.9433887 [percent_change_60d] => -31.66926508 [percent_change_90d] => -65.41552345 [market_cap] => 213472326.75044 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:09.000Z ) ) ) [160] => stdClass Object ( [id] => 5268 [name] => Energy Web Token [symbol] => EWT [slug] => energy-web-token [num_market_pairs] => 19 [date_added] => 2020-03-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => energy [1] => enterprise-solutions [2] => identity [3] => substrate [4] => polkadot-ecosystem ) [max_supply] => 100000000 [circulating_supply] => 30062138 [total_supply] => 48638535.4433 [platform] => [cmc_rank] => 161 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:29.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 7.0591180462316 [volume_24h] => 969824.75851095 [percent_change_1h] => -0.35436362 [percent_change_24h] => -4.92300834 [percent_change_7d] => 15.70107979 [percent_change_30d] => 18.90556214 [percent_change_60d] => -25.54359894 [percent_change_90d] => -51.2624391 [market_cap] => 212212180.8641 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:29.000Z ) ) ) [161] => stdClass Object ( [id] => 2297 [name] => StormX [symbol] => STMX [slug] => stormx [num_market_pairs] => 25 [date_added] => 2017-12-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => media [1] => loyalty ) [max_supply] => 10000000000 [circulating_supply] => 10000000000 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xbE9375C6a420D2eEB258962efB95551A5b722803 ) [cmc_rank] => 162 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0209484893477 [volume_24h] => 13027041.133827 [percent_change_1h] => -1.06583337 [percent_change_24h] => -3.17882109 [percent_change_7d] => 15.98255798 [percent_change_30d] => -1.27042199 [percent_change_60d] => -13.25135198 [percent_change_90d] => -57.4796595 [market_cap] => 209484893.477 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:08.000Z ) ) ) [162] => stdClass Object ( [id] => 1757 [name] => FUNToken [symbol] => FUN [slug] => funtoken [num_market_pairs] => 30 [date_added] => 2017-06-27T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => gambling [1] => marketplace [2] => payments [3] => pantera-capital-portfolio ) [max_supply] => 10999873621 [circulating_supply] => 10799873621.398 [total_supply] => 10999873621.398 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x419d0d8bdd9af5e606ae2232ed285aff190e711b ) [cmc_rank] => 163 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:47.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.01929259358135 [volume_24h] => 49009831.241007 [percent_change_1h] => -0.13752665 [percent_change_24h] => 4.31329976 [percent_change_7d] => 27.79229602 [percent_change_30d] => 12.76260488 [percent_change_60d] => -11.81549544 [percent_change_90d] => -50.15892886 [market_cap] => 208357572.50757 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:47.000Z ) ) ) [163] => stdClass Object ( [id] => 4120 [name] => Prometeus [symbol] => PROM [slug] => prometeus [num_market_pairs] => 17 [date_added] => 2019-07-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => binance-chain ) [max_supply] => [circulating_supply] => 16450000 [total_supply] => 19250000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xfc82bb4ba86045af6f327323a46e80412b91b27d ) [cmc_rank] => 164 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 12.284154875535 [volume_24h] => 5278416.6918014 [percent_change_1h] => 0.00488161 [percent_change_24h] => -0.12885291 [percent_change_7d] => -1.40604999 [percent_change_30d] => -4.9213322 [percent_change_60d] => -10.67908904 [percent_change_90d] => -70.89209947 [market_cap] => 202074347.70254 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:04.000Z ) ) ) [164] => stdClass Object ( [id] => 2780 [name] => NKN [symbol] => NKN [slug] => nkn [num_market_pairs] => 32 [date_added] => 2018-05-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable [1] => platform [2] => enterprise-solutions [3] => distributed-computing [4] => iot ) [max_supply] => 1000000000 [circulating_supply] => 700000000 [total_supply] => 700000000 [platform] => [cmc_rank] => 165 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:47.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.28279103679721 [volume_24h] => 23757409.236108 [percent_change_1h] => 1.39404435 [percent_change_24h] => 12.78184821 [percent_change_7d] => 25.9809722 [percent_change_30d] => 29.98958386 [percent_change_60d] => -19.01602224 [percent_change_90d] => -58.26668741 [market_cap] => 197953725.75805 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:47.000Z ) ) ) [165] => stdClass Object ( [id] => 8891 [name] => Bitcoin Standard Hashrate Token [symbol] => BTCST [slug] => btc-standard-hashrate-token [num_market_pairs] => 14 [date_added] => 2021-03-19T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => binance-smart-chain [1] => binance-launchpool ) [max_supply] => 15000000 [circulating_supply] => 11417110.811185 [total_supply] => 15000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Smart Chain [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => 0x78650b139471520656b9e7aa7a5e9276814a38e9 ) [cmc_rank] => 166 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:40.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 17.142576552582 [volume_24h] => 6053826.3393502 [percent_change_1h] => -0.87606134 [percent_change_24h] => -3.84984651 [percent_change_7d] => 3.76490843 [percent_change_30d] => -10.25385473 [percent_change_60d] => -50.95510803 [percent_change_90d] => -73.97370908 [market_cap] => 195718696.09004 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:40.000Z ) ) ) [166] => stdClass Object ( [id] => 2777 [name] => IoTeX [symbol] => IOTX [slug] => iotex [num_market_pairs] => 32 [date_added] => 2018-05-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => iot [2] => binance-smart-chain [3] => hashkey-capital-portfolio [4] => kinetic-capital ) [max_supply] => 10000000000 [circulating_supply] => 9540779324.3079 [total_supply] => 9626124332.32 [platform] => [cmc_rank] => 167 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:51.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.02022742881908 [volume_24h] => 13112456.761867 [percent_change_1h] => 0.94259266 [percent_change_24h] => 2.85208611 [percent_change_7d] => 7.41008522 [percent_change_30d] => -2.48814431 [percent_change_60d] => -20.37940983 [percent_change_90d] => -64.97514857 [market_cap] => 192985434.66099 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:51.000Z ) ) ) [167] => stdClass Object ( [id] => 5026 [name] => Orchid [symbol] => OXT [slug] => orchid [num_market_pairs] => 57 [date_added] => 2019-12-16T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => polychain-capital-portfolio [1] => blockchain-capital-portfolio [2] => fabric-ventures-portfolio [3] => kinetic-capital [4] => a16z-portfolio ) [max_supply] => [circulating_supply] => 679905332.47468 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x4575f41308EC1483f3d399aa9a2826d74Da13Deb ) [cmc_rank] => 168 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:53.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.2832029934671 [volume_24h] => 22121471.563497 [percent_change_1h] => -0.00130558 [percent_change_24h] => -0.33481534 [percent_change_7d] => 4.945079 [percent_change_30d] => 2.88604153 [percent_change_60d] => -27.15536106 [percent_change_90d] => -54.59736836 [market_cap] => 192551225.43107 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:53.000Z ) ) ) [168] => stdClass Object ( [id] => 2273 [name] => Uquid Coin [symbol] => UQC [slug] => uquid-coin [num_market_pairs] => 35 [date_added] => 2017-12-13T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => asset-management [1] => defi [2] => payments ) [max_supply] => [circulating_supply] => 10000000 [total_supply] => 40000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x8806926ab68eb5a7b909dcaf6fdbe5d93271d6e2 ) [cmc_rank] => 169 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 19.075134192791 [volume_24h] => 2935731.4920559 [percent_change_1h] => -0.25057425 [percent_change_24h] => -5.16789901 [percent_change_7d] => 30.38478436 [percent_change_30d] => 2.35056113 [percent_change_60d] => -26.78703125 [percent_change_90d] => -32.09556251 [market_cap] => 190751341.92791 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:06.000Z ) ) ) [169] => stdClass Object ( [id] => 6187 [name] => Serum [symbol] => SRM [slug] => serum [num_market_pairs] => 102 [date_added] => 2020-08-04T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => decentralized-exchange [1] => defi [2] => derivatives [3] => smart-contracts [4] => staking [5] => solana-ecosystem [6] => cms-holdings-portfolio [7] => coinfund-portfolio [8] => kinetic-capital [9] => alameda-research-portfolio [10] => exnetwork-capital-portfolio ) [max_supply] => 10000000000 [circulating_supply] => 50000000 [total_supply] => 161000001 [platform] => [cmc_rank] => 170 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 3.8179618472506 [volume_24h] => 95664030.677219 [percent_change_1h] => -0.56216974 [percent_change_24h] => -1.0388134 [percent_change_7d] => 21.77948232 [percent_change_30d] => 12.40893296 [percent_change_60d] => -18.59980221 [percent_change_90d] => -64.46273815 [market_cap] => 190898092.36253 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:09.000Z ) ) ) [170] => stdClass Object ( [id] => 6951 [name] => Reef [symbol] => REEF [slug] => reef [num_market_pairs] => 49 [date_added] => 2020-09-08T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi [1] => substrate [2] => polkadot [3] => binance-smart-chain [4] => polkadot-ecosystem [5] => avalanche-ecosystem [6] => kinetic-capital [7] => exnetwork-capital-portfolio [8] => polygon-ecosystem ) [max_supply] => 20000000000 [circulating_supply] => 12666667338 [total_supply] => 15934019762 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xfe3e6a25e6b192a42a44ecddcd13796471735acf ) [cmc_rank] => 171 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:30.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.01497273205846 [volume_24h] => 23398291.868015 [percent_change_1h] => -0.28350848 [percent_change_24h] => -2.75912491 [percent_change_7d] => 5.33343678 [percent_change_30d] => -2.79603974 [percent_change_60d] => -39.03486098 [percent_change_90d] => -61.66082109 [market_cap] => 189654616.12552 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:30.000Z ) ) ) [171] => stdClass Object ( [id] => 2424 [name] => SingularityNET [symbol] => AGIX [slug] => singularitynet [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2018-01-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => marketplace [1] => ai-big-data [2] => payments [3] => cross-chain-aggregator-dex ) [max_supply] => 1000000000 [circulating_supply] => 867132938.53778 [total_supply] => 999976195.80014 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x5B7533812759B45C2B44C19e320ba2cD2681b542 ) [cmc_rank] => 172 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.21478111391689 [volume_24h] => 4401440.1456141 [percent_change_1h] => -1.27713669 [percent_change_24h] => 1.32314048 [percent_change_7d] => 16.76139979 [percent_change_30d] => 17.89210594 [percent_change_60d] => -13.63581738 [percent_change_90d] => -44.23265164 [market_cap] => 186243778.45317 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:09.000Z ) ) ) [172] => stdClass Object ( [id] => 1230 [name] => Steem [symbol] => STEEM [slug] => steem [num_market_pairs] => 31 [date_added] => 2016-04-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => media [1] => content-creation ) [max_supply] => [circulating_supply] => 387989332.707 [total_supply] => 404963426.707 [platform] => [cmc_rank] => 173 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.47711504187832 [volume_24h] => 13989823.133725 [percent_change_1h] => 0.0608373 [percent_change_24h] => -0.92478683 [percent_change_7d] => 16.10768808 [percent_change_30d] => 26.93582799 [percent_change_60d] => -9.9024571 [percent_change_90d] => -42.78563109 [market_cap] => 185115546.72284 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:06.000Z ) ) ) [173] => stdClass Object ( [id] => 2982 [name] => MVL [symbol] => MVL [slug] => mvl [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2018-07-27T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 13061650939.731 [total_supply] => 30000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xa849eaae994fb86afa73382e9bd88c2b6b18dc71 ) [cmc_rank] => 174 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:49.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.01367203765131 [volume_24h] => 19136596.418831 [percent_change_1h] => -0.06899543 [percent_change_24h] => 4.09897235 [percent_change_7d] => 20.38784203 [percent_change_30d] => -3.77902101 [percent_change_60d] => -4.53282993 [percent_change_90d] => -34.79599146 [market_cap] => 178579383.43627 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:49.000Z ) ) ) [174] => stdClass Object ( [id] => 3835 [name] => Orbs [symbol] => ORBS [slug] => orbs [num_market_pairs] => 24 [date_added] => 2019-04-03T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => services [1] => enterprise-solutions ) [max_supply] => [circulating_supply] => 2229950518.2014 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xff56cc6b1e6ded347aa0b7676c85ab0b3d08b0fa ) [cmc_rank] => 175 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.07815716436846 [volume_24h] => 7722357.682833 [percent_change_1h] => -0.39599737 [percent_change_24h] => -2.32367156 [percent_change_7d] => 16.32982755 [percent_change_30d] => 9.88419436 [percent_change_60d] => -4.81413994 [percent_change_90d] => -39.65593307 [market_cap] => 174286609.1846 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:08.000Z ) ) ) [175] => stdClass Object ( [id] => 7334 [name] => Conflux Network [symbol] => CFX [slug] => conflux-network [num_market_pairs] => 21 [date_added] => 2020-11-11T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable [1] => pow [2] => platform [3] => smart-contracts ) [max_supply] => [circulating_supply] => 862284003.73765 [total_supply] => 862284003.73765 [platform] => [cmc_rank] => 176 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.20209386742998 [volume_24h] => 7107456.4473721 [percent_change_1h] => -0.01731818 [percent_change_24h] => -3.33078508 [percent_change_7d] => -4.30539604 [percent_change_30d] => -23.40509772 [percent_change_60d] => -52.71519541 [percent_change_90d] => -77.29769336 [market_cap] => 174262309.13835 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:08.000Z ) ) ) [176] => stdClass Object ( [id] => 1816 [name] => Civic [symbol] => CVC [slug] => civic [num_market_pairs] => 65 [date_added] => 2017-07-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => enterprise-solutions [1] => identity [2] => solana-ecosystem [3] => dcg-portfolio [4] => pantera-capital-portfolio ) [max_supply] => [circulating_supply] => 670000000 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x41e5560054824ea6b0732e656e3ad64e20e94e45 ) [cmc_rank] => 177 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:52.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.25962143916536 [volume_24h] => 25895321.85201 [percent_change_1h] => -0.2985827 [percent_change_24h] => -2.25407514 [percent_change_7d] => -7.97236951 [percent_change_30d] => 2.78303861 [percent_change_60d] => -18.27535393 [percent_change_90d] => -52.64078033 [market_cap] => 173946364.24079 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:52.000Z ) ) ) [177] => stdClass Object ( [id] => 5444 [name] => Cartesi [symbol] => CTSI [slug] => cartesi [num_market_pairs] => 40 [date_added] => 2020-04-23T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => layer-2 [1] => rollups [2] => data-availability-proof [3] => sidechain [4] => binance-launchpad ) [max_supply] => 1000000000 [circulating_supply] => 390752715 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x491604c0fdf08347dd1fa4ee062a822a5dd06b5d ) [cmc_rank] => 178 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:44.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.43106267675661 [volume_24h] => 19666152.348197 [percent_change_1h] => -0.56038791 [percent_change_24h] => 1.3705677 [percent_change_7d] => 10.26077171 [percent_change_30d] => -3.61199993 [percent_change_60d] => -36.3224355 [percent_change_90d] => -51.62752328 [market_cap] => 168438911.27781 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:44.000Z ) ) ) [178] => stdClass Object ( [id] => 3814 [name] => Celer Network [symbol] => CELR [slug] => celer-network [num_market_pairs] => 46 [date_added] => 2019-03-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => enterprise-solutions [2] => scaling [3] => state-channels [4] => substrate [5] => binance-smart-chain [6] => polkadot-ecosystem [7] => binance-launchpad [8] => arrington-xrp-capital [9] => pantera-capital-portfolio ) [max_supply] => 10000000000 [circulating_supply] => 5624205664.798 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x4f9254c83eb525f9fcf346490bbb3ed28a81c667 ) [cmc_rank] => 179 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:45.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0295734267372 [volume_24h] => 23732747.555391 [percent_change_1h] => -0.79805456 [percent_change_24h] => -5.40347122 [percent_change_7d] => 9.17494426 [percent_change_30d] => 3.83611172 [percent_change_60d] => -29.49921869 [percent_change_90d] => -51.81167179 [market_cap] => 166327034.18285 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:45.000Z ) ) ) [179] => stdClass Object ( [id] => 1762 [name] => Ergo [symbol] => ERG [slug] => ergo [num_market_pairs] => 14 [date_added] => 2017-06-29T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable [1] => pow [2] => platform [3] => dapp ) [max_supply] => 97739924 [circulating_supply] => 32012428 [total_supply] => 35316150 [platform] => [cmc_rank] => 180 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:47.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 5.194015209537 [volume_24h] => 1712590.3742365 [percent_change_1h] => -0.56068152 [percent_change_24h] => 4.48700258 [percent_change_7d] => -0.72692895 [percent_change_30d] => -28.74157201 [percent_change_60d] => -53.17825567 [percent_change_90d] => 42.11337879 [market_cap] => 166273037.92621 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:47.000Z ) ) ) [180] => stdClass Object ( [id] => 5370 [name] => Hive [symbol] => HIVE [slug] => hive-blockchain [num_market_pairs] => 31 [date_added] => 2020-03-26T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => dpos [1] => media [2] => content-creation [3] => scaling ) [max_supply] => [circulating_supply] => 411424135.636 [total_supply] => 411424135.636 [platform] => [cmc_rank] => 181 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.39871330370866 [volume_24h] => 52727930.541856 [percent_change_1h] => 1.13676689 [percent_change_24h] => -1.81896244 [percent_change_7d] => 20.44856133 [percent_change_30d] => 16.04806731 [percent_change_60d] => -3.71913528 [percent_change_90d] => -31.46482669 [market_cap] => 164040276.34491 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:06.000Z ) ) ) [181] => stdClass Object ( [id] => 2496 [name] => Polymath [symbol] => POLY [slug] => polymath-network [num_market_pairs] => 33 [date_added] => 2018-02-02T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => marketplace [1] => crowdfunding ) [max_supply] => [circulating_supply] => 618764164.54493 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x9992ec3cf6a55b00978cddf2b27bc6882d88d1ec ) [cmc_rank] => 182 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.26454086606187 [volume_24h] => 11103831.534292 [percent_change_1h] => 0.21522119 [percent_change_24h] => -0.02711476 [percent_change_7d] => 13.19143943 [percent_change_30d] => 36.19203068 [percent_change_60d] => 11.30219002 [percent_change_90d] => -26.94284331 [market_cap] => 163688407.97677 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:08.000Z ) ) ) [182] => stdClass Object ( [id] => 5957 [name] => DFI.Money [symbol] => YFII [slug] => yearn-finance-ii [num_market_pairs] => 86 [date_added] => 2020-07-29T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi [1] => dao [2] => yield-farming [3] => binance-chain [4] => yield-aggregator [5] => governance ) [max_supply] => 39375 [circulating_supply] => 38596 [total_supply] => 39375 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xa1d0E215a23d7030842FC67cE582a6aFa3CCaB83 ) [cmc_rank] => 183 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:30.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 4136.7435945889 [volume_24h] => 121776101.38507 [percent_change_1h] => 0.57237732 [percent_change_24h] => 9.40006483 [percent_change_7d] => 60.57240373 [percent_change_30d] => 100.97196349 [percent_change_60d] => 128.08414301 [percent_change_90d] => 61.1682895 [market_cap] => 159661755.77675 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:30.000Z ) ) ) [183] => stdClass Object ( [id] => 4189 [name] => Ultra [symbol] => UOS [slug] => ultra [num_market_pairs] => 20 [date_added] => 2019-07-30T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => collectibles-nfts [2] => gaming [3] => payments ) [max_supply] => [circulating_supply] => 282786730.1445 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xd13c7342e1ef687c5ad21b27c2b65d772cab5c8c ) [cmc_rank] => 184 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.53315146029166 [volume_24h] => 2000174.9841504 [percent_change_1h] => -0.25360939 [percent_change_24h] => -5.78473882 [percent_change_7d] => -3.4814498 [percent_change_30d] => 10.16348139 [percent_change_60d] => 47.80388463 [percent_change_90d] => -19.00006196 [market_cap] => 150768158.12764 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:06.000Z ) ) ) [184] => stdClass Object ( [id] => 1586 [name] => Ark [symbol] => ARK [slug] => ark [num_market_pairs] => 24 [date_added] => 2017-03-22T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => dpos [1] => marketplace [2] => payments [3] => state-channels [4] => polygon-ecosystem ) [max_supply] => [circulating_supply] => 130887299.48418 [total_supply] => 159008196 [platform] => [cmc_rank] => 185 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:39.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.1257822053824 [volume_24h] => 45230054.318048 [percent_change_1h] => -0.81403244 [percent_change_24h] => 0.684571 [percent_change_7d] => 19.78137213 [percent_change_30d] => 13.2079663 [percent_change_60d] => -3.50863569 [percent_change_90d] => -40.91091584 [market_cap] => 147350592.66985 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:39.000Z ) ) ) [185] => stdClass Object ( [id] => 1680 [name] => Aragon [symbol] => ANT [slug] => aragon [num_market_pairs] => 73 [date_added] => 2017-05-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => enterprise-solutions [2] => dao [3] => ethereum [4] => governance [5] => boostvc-portfolio [6] => placeholder-ventures-portfolio ) [max_supply] => [circulating_supply] => 39609522.809524 [total_supply] => 39609523.809524 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xa117000000f279d81a1d3cc75430faa017fa5a2e ) [cmc_rank] => 186 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:50.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 3.695078949625 [volume_24h] => 13347143.621937 [percent_change_1h] => -0.43767602 [percent_change_24h] => -4.03937424 [percent_change_7d] => 1.21857172 [percent_change_30d] => -1.44218732 [percent_change_60d] => -17.45781398 [percent_change_90d] => -58.98621173 [market_cap] => 146360313.93816 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:50.000Z ) ) ) [186] => stdClass Object ( [id] => 5728 [name] => Balancer [symbol] => BAL [slug] => balancer [num_market_pairs] => 136 [date_added] => 2020-06-24T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => decentralized-exchange [1] => defi [2] => dao [3] => yield-farming [4] => amm [5] => three-arrows-capital-portfolio [6] => governance [7] => coinfund-portfolio [8] => alameda-research-portfolio [9] => placeholder-ventures-portfolio [10] => pantera-capital-portfolio ) [max_supply] => 100000000 [circulating_supply] => 6943831 [total_supply] => 35725000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xba100000625a3754423978a60c9317c58a424e3D ) [cmc_rank] => 187 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:46.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 20.805609567985 [volume_24h] => 25237889.09993 [percent_change_1h] => -0.30103561 [percent_change_24h] => -4.28152694 [percent_change_7d] => 6.7729166 [percent_change_30d] => -14.31219944 [percent_change_60d] => -27.92212194 [percent_change_90d] => -68.93147358 [market_cap] => 144470636.69207 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:46.000Z ) ) ) [187] => stdClass Object ( [id] => 3437 [name] => ABBC Coin [symbol] => ABBC [slug] => abbc-coin [num_market_pairs] => 30 [date_added] => 2018-10-12T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable [1] => dpos [2] => platform [3] => payments ) [max_supply] => 1500000000 [circulating_supply] => 869057130.20031 [total_supply] => 1500000000 [platform] => [cmc_rank] => 188 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.1658390194809 [volume_24h] => 31093925.815976 [percent_change_1h] => -0.31446969 [percent_change_24h] => -3.81564863 [percent_change_7d] => -18.4165475 [percent_change_30d] => -6.89706854 [percent_change_60d] => -50.97442776 [percent_change_90d] => -78.16993481 [market_cap] => 144123582.3453 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:09.000Z ) ) ) [188] => stdClass Object ( [id] => 8911 [name] => Strike [symbol] => STRK [slug] => strike [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2021-03-22T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi ) [max_supply] => 6540888 [circulating_supply] => 2946118.9057244 [total_supply] => 6540888 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x74232704659ef37c08995e386a2e26cc27a8d7b1 ) [cmc_rank] => 189 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:45.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 48.725153578017 [volume_24h] => 25113039.048088 [percent_change_1h] => -0.41874509 [percent_change_24h] => -3.49492917 [percent_change_7d] => -11.95588217 [percent_change_30d] => 10.43118331 [percent_change_60d] => 22.86985612 [percent_change_90d] => -19.01525607 [market_cap] => 143550096.14052 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:45.000Z ) ) ) [189] => stdClass Object ( [id] => 4761 [name] => NuCypher [symbol] => NU [slug] => nucypher [num_market_pairs] => 34 [date_added] => 2019-10-07T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => polychain-capital-portfolio [1] => coinfund-portfolio [2] => kinetic-capital ) [max_supply] => 3885390082 [circulating_supply] => 664250000 [total_supply] => 1243928479.3277 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x4fe83213d56308330ec302a8bd641f1d0113a4cc ) [cmc_rank] => 190 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:40.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.21571428493584 [volume_24h] => 14022273.247778 [percent_change_1h] => -0.68746884 [percent_change_24h] => 0.31469559 [percent_change_7d] => 7.00191407 [percent_change_30d] => -9.61484168 [percent_change_60d] => -47.83687931 [percent_change_90d] => -54.55404356 [market_cap] => 143288213.76863 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:40.000Z ) ) ) [190] => stdClass Object ( [id] => 3418 [name] => Metadium [symbol] => META [slug] => metadium [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2018-10-09T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => identity [2] => arrington-xrp-capital [3] => kinetic-capital ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1245430303.86 [total_supply] => 2000000000 [platform] => [cmc_rank] => 191 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:44.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.11492989802248 [volume_24h] => 23201795.183539 [percent_change_1h] => -0.81310671 [percent_change_24h] => 0.83992997 [percent_change_7d] => 10.45258087 [percent_change_30d] => 1.01650277 [percent_change_60d] => 2.49395122 [percent_change_90d] => -40.4948817 [market_cap] => 143137177.81674 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:44.000Z ) ) ) [191] => stdClass Object ( [id] => 1776 [name] => MCO [symbol] => MCO [slug] => crypto-com [num_market_pairs] => 12 [date_added] => 2017-07-03T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => medium-of-exchange ) [max_supply] => [circulating_supply] => 15793831.094963 [total_supply] => 31587682.363206 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xb63b606ac810a52cca15e44bb630fd42d8d1d83d ) [cmc_rank] => 192 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:45.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 8.9328789028265 [volume_24h] => 797437.89354651 [percent_change_1h] => -0.44196708 [percent_change_24h] => -6.71695395 [percent_change_7d] => 2.14976155 [percent_change_30d] => -17.99742259 [percent_change_60d] => -57.02635958 [percent_change_90d] => -64.53484413 [market_cap] => 141084380.583 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:45.000Z ) ) ) [192] => stdClass Object ( [id] => 6841 [name] => Phala Network [symbol] => PHA [slug] => phala-network [num_market_pairs] => 39 [date_added] => 2020-09-13T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => ai-big-data [1] => privacy [2] => substrate [3] => polkadot [4] => polkadot-ecosystem ) [max_supply] => 1000000000 [circulating_supply] => 181834380.329 [total_supply] => 1000000000 [platform] => [cmc_rank] => 193 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.76589823058976 [volume_24h] => 50723349.907099 [percent_change_1h] => -0.53787349 [percent_change_24h] => -1.19792177 [percent_change_7d] => 3.67770123 [percent_change_30d] => -11.85505581 [percent_change_60d] => -18.144034 [percent_change_90d] => -9.16888225 [market_cap] => 139266630.15437 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:08.000Z ) ) ) [193] => stdClass Object ( [id] => 2299 [name] => aelf [symbol] => ELF [slug] => aelf [num_market_pairs] => 60 [date_added] => 2017-12-21T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => marketplace [1] => enterprise-solutions [2] => huobi-capital ) [max_supply] => 1000000000 [circulating_supply] => 544480199.98647 [total_supply] => 879999999.98647 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xbf2179859fc6D5BEE9Bf9158632Dc51678a4100e ) [cmc_rank] => 194 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:43.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.25317192946331 [volume_24h] => 38900397.921117 [percent_change_1h] => 0.18228376 [percent_change_24h] => -4.36035729 [percent_change_7d] => 21.68098272 [percent_change_30d] => 16.81987114 [percent_change_60d] => 1.07777281 [percent_change_90d] => -38.4619157 [market_cap] => 137847102.78514 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:43.000Z ) ) ) [194] => stdClass Object ( [id] => 3701 [name] => RSK Infrastructure Framework [symbol] => RIF [slug] => rsk-infrastructure-framework [num_market_pairs] => 15 [date_added] => 2019-01-16T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => services [1] => filesharing [2] => payments ) [max_supply] => [circulating_supply] => 753513341.85735 [total_supply] => 1000000000 [platform] => [cmc_rank] => 195 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:46.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.18287552683102 [volume_24h] => 717482.85691108 [percent_change_1h] => 0.05829932 [percent_change_24h] => -3.07262635 [percent_change_7d] => -0.42905292 [percent_change_30d] => 13.79254381 [percent_change_60d] => -7.72314766 [percent_change_90d] => -40.91308414 [market_cap] => 137799149.36637 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:46.000Z ) ) ) [195] => stdClass Object ( [id] => 7224 [name] => DODO [symbol] => DODO [slug] => dodo [num_market_pairs] => 57 [date_added] => 2020-09-29T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => decentralized-exchange [1] => defi [2] => binance-smart-chain [3] => coinbase-ventures-portfolio [4] => three-arrows-capital-portfolio [5] => cms-holdings-portfolio [6] => defiance-capital [7] => framework-ventures [8] => alameda-research-portfolio [9] => pantera-capital-portfolio [10] => exnetwork-capital-portfolio ) [max_supply] => 1000000000 [circulating_supply] => 110551965 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x43dfc4159d86f3a37a5a4b3d4580b888ad7d4ddd ) [cmc_rank] => 196 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:28.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.2424718447882 [volume_24h] => 69827680.064494 [percent_change_1h] => 0.0002675 [percent_change_24h] => -0.1588787 [percent_change_7d] => 23.82377324 [percent_change_30d] => 37.52450661 [percent_change_60d] => -24.49755546 [percent_change_90d] => -66.46686427 [market_cap] => 137357703.89851 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:28.000Z ) ) ) [196] => stdClass Object ( [id] => 3351 [name] => ZB Token [symbol] => ZB [slug] => zb-token [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2018-09-27T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => marketplace [1] => centralized-exchange [2] => discount-token [3] => payments ) [max_supply] => [circulating_supply] => 463288810 [total_supply] => 2100000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xbd0793332e9fb844a52a205a233ef27a5b34b927 ) [cmc_rank] => 197 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.29526637679438 [volume_24h] => 754598.45417676 [percent_change_1h] => 0.31011996 [percent_change_24h] => -0.96883089 [percent_change_7d] => 2.67716664 [percent_change_30d] => -4.08128599 [percent_change_60d] => -20.75582642 [percent_change_90d] => -43.99811802 [market_cap] => 136793608.33808 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:05.000Z ) ) ) [197] => stdClass Object ( [id] => 8202 [name] => ZKSwap [symbol] => ZKS [slug] => zkswap [num_market_pairs] => 32 [date_added] => 2021-01-07T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => decentralized-exchange [1] => amm [2] => layer-2 ) [max_supply] => 1000000000 [circulating_supply] => 197440000 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xe4815ae53b124e7263f08dcdbbb757d41ed658c6 ) [cmc_rank] => 198 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.67603095486451 [volume_24h] => 10277752.688296 [percent_change_1h] => -0.5630384 [percent_change_24h] => -5.24886925 [percent_change_7d] => -6.33699882 [percent_change_30d] => -13.19725534 [percent_change_60d] => -22.52339682 [percent_change_90d] => -69.98551123 [market_cap] => 133475551.72845 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:08.000Z ) ) ) [198] => stdClass Object ( [id] => 4056 [name] => Ampleforth [symbol] => AMPL [slug] => ampleforth [num_market_pairs] => 51 [date_added] => 2019-06-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi [1] => rebase [2] => arrington-xrp-capital [3] => alameda-research-portfolio [4] => pantera-capital-portfolio ) [max_supply] => 395345189 [circulating_supply] => 137121252.58891 [total_supply] => 188713390.74477 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xd46ba6d942050d489dbd938a2c909a5d5039a161 ) [cmc_rank] => 199 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:47.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.96957327785478 [volume_24h] => 8567599.6520339 [percent_change_1h] => 3.58401411 [percent_change_24h] => -0.86514511 [percent_change_7d] => -11.29208143 [percent_change_30d] => -7.55498854 [percent_change_60d] => 11.27561764 [percent_change_90d] => -24.89125823 [market_cap] => 132949102.33619 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:47.000Z ) ) ) [199] => stdClass Object ( [id] => 5824 [name] => Smooth Love Potion [symbol] => SLP [slug] => smooth-love-potion [num_market_pairs] => 35 [date_added] => 2020-07-08T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => collectibles-nfts [1] => play-to-earn ) [max_supply] => [circulating_supply] => 631788737 [total_supply] => 631788737 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xCC8Fa225D80b9c7D42F96e9570156c65D6cAAa25 ) [cmc_rank] => 200 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:42.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.20878096468302 [volume_24h] => 107569136.07879 [percent_change_1h] => 0.77463746 [percent_change_24h] => 0.18755188 [percent_change_7d] => -29.82318826 [percent_change_30d] => 23.251903 [percent_change_60d] => 60.69055169 [percent_change_90d] => -26.487451 [market_cap] => 131905461.98673 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:42.000Z ) ) ) [200] => stdClass Object ( [id] => 5015 [name] => HEX [symbol] => HEX [slug] => hex [num_market_pairs] => 59 [date_added] => 2019-12-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 173411074413.06 [total_supply] => 633542658973 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x2b591e99afe9f32eaa6214f7b7629768c40eeb39 ) [cmc_rank] => 201 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:42.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.12197899760167 [volume_24h] => 44295107.612565 [percent_change_1h] => 2.01838362 [percent_change_24h] => -0.01751832 [percent_change_7d] => 0.1834586 [percent_change_30d] => 44.20197894 [percent_change_60d] => 115.50444827 [percent_change_90d] => 325.49765338 [market_cap] => 21152509029.934 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:42.000Z ) ) ) [201] => stdClass Object ( [id] => 7192 [name] => Wrapped BNB [symbol] => WBNB [slug] => wbnb [num_market_pairs] => 1432 [date_added] => 2020-09-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => binance-smart-chain [1] => wrapped-tokens ) [max_supply] => [circulating_supply] => 7671090.7551407 [total_supply] => 7671090.7551407 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Smart Chain [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => 0xbb4CdB9CBd36B01bD1cBaEBF2De08d9173bc095c ) [cmc_rank] => 202 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:59.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 324.55805198324 [volume_24h] => 512541483.41976 [percent_change_1h] => -0.18613943 [percent_change_24h] => -2.71661579 [percent_change_7d] => 6.16248378 [percent_change_30d] => 2.60469309 [percent_change_60d] => -14.68523698 [percent_change_90d] => -50.17486537 [market_cap] => 2489714272.0751 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:59.000Z ) ) ) [202] => stdClass Object ( [id] => 8642 [name] => Fei Protocol [symbol] => FEI [slug] => fei-protocol [num_market_pairs] => 25 [date_added] => 2021-03-02T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi [1] => stablecoin ) [max_supply] => [circulating_supply] => 2041429432.983 [total_supply] => 2041429432.983 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x956F47F50A910163D8BF957Cf5846D573E7f87CA ) [cmc_rank] => 203 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.0016090910915 [volume_24h] => 31968292.841281 [percent_change_1h] => -0.02181558 [percent_change_24h] => -0.54549485 [percent_change_7d] => -0.47000157 [percent_change_30d] => -0.4337224 [percent_change_60d] => 0.16340219 [percent_change_90d] => 1.84518632 [market_cap] => 2044714278.8975 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:08.000Z ) ) ) [203] => stdClass Object ( [id] => 5075 [name] => Egoras [symbol] => EGR [slug] => egoras [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2019-12-30T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 65160356358 [total_supply] => 99097732541.237 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x73Cee8348b9bDd48c64E13452b8a6fbc81630573 ) [cmc_rank] => 204 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:49.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.02991782164646 [volume_24h] => 862895.52843649 [percent_change_1h] => -0.90728059 [percent_change_24h] => -3.68486861 [percent_change_7d] => 15.46281587 [percent_change_30d] => -42.73271869 [percent_change_60d] => 0 [percent_change_90d] => 0 [market_cap] => 1949455919.9384 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:49.000Z ) ) ) [204] => stdClass Object ( [id] => 5482 [name] => Counos X [symbol] => CCXX [slug] => counos-x [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2020-04-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => 21000000 [circulating_supply] => 17840201.26139 [total_supply] => 18402729.795 [platform] => [cmc_rank] => 205 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:38.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 102.76135753654 [volume_24h] => 8415301.2532897 [percent_change_1h] => 0.17403294 [percent_change_24h] => -0.10812745 [percent_change_7d] => -0.21259959 [percent_change_30d] => 1.35927399 [percent_change_60d] => 0.60987019 [percent_change_90d] => 1.11288568 [market_cap] => 1833283300.3455 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:38.000Z ) ) ) [205] => stdClass Object ( [id] => 8085 [name] => stETH (Lido) [symbol] => STETH [slug] => steth [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2020-12-23T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => eth-2-0-staking ) [max_supply] => 141554 [circulating_supply] => 697593.7723915 [total_supply] => 697593.7723915 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xae7ab96520de3a18e5e111b5eaab095312d7fe84 ) [cmc_rank] => 206 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:33.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 2512.9628167304 [volume_24h] => 102460963.05054 [percent_change_1h] => -0.22260187 [percent_change_24h] => -4.0120793 [percent_change_7d] => 11.11867402 [percent_change_30d] => 8.64527328 [percent_change_60d] => -4.7480486 [percent_change_90d] => -24.68103237 [market_cap] => 1753027211.2025 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:33.000Z ) ) ) [206] => stdClass Object ( [id] => 6941 [name] => Huobi BTC [symbol] => HBTC [slug] => huobi-btc [num_market_pairs] => 16 [date_added] => 2020-09-08T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => heco-ecosystem ) [max_supply] => 6910 [circulating_supply] => 39906.36705999 [total_supply] => 39906.36705999 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x0316EB71485b0Ab14103307bf65a021042c6d380 ) [cmc_rank] => 207 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:46.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 38731.432095827 [volume_24h] => 10084137.934296 [percent_change_1h] => -0.12189648 [percent_change_24h] => -2.33469392 [percent_change_7d] => 3.63014054 [percent_change_30d] => 8.82152697 [percent_change_60d] => 5.59767045 [percent_change_90d] => -29.91394104 [market_cap] => 1545630745.9751 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:46.000Z ) ) ) [207] => stdClass Object ( [id] => 5198 [name] => Creditcoin [symbol] => CTC [slug] => creditcoin [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2020-01-31T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 2000000000 [circulating_supply] => 564970555.20904 [total_supply] => 667469387.33 [platform] => [cmc_rank] => 208 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:00.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 2.4090154422049 [volume_24h] => 5413237.0477875 [percent_change_1h] => -0.46379664 [percent_change_24h] => 0.28293631 [percent_change_7d] => 9.94459051 [percent_change_30d] => -12.24090018 [percent_change_60d] => -42.17569455 [percent_change_90d] => -57.9059908 [market_cap] => 1361022791.8896 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:00.000Z ) ) ) [208] => stdClass Object ( [id] => 8757 [name] => SafeMoon [symbol] => SAFEMOON [slug] => safemoon [num_market_pairs] => 21 [date_added] => 2021-03-09T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => binance-smart-chain ) [max_supply] => [circulating_supply] => 585536366402812 [total_supply] => 1000000000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Smart Chain [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => 0x8076c74c5e3f5852037f31ff0093eeb8c8add8d3 ) [cmc_rank] => 209 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 2.10019469E-6 [volume_24h] => 17200450.153117 [percent_change_1h] => -0.12877828 [percent_change_24h] => -8.85258715 [percent_change_7d] => -22.0942513 [percent_change_30d] => -34.73300751 [percent_change_60d] => -40.83769323 [percent_change_90d] => -52.02676659 [market_cap] => 1229740367.5211 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:08.000Z ) ) ) [209] => stdClass Object ( [id] => 5514 [name] => The Transfer Token [symbol] => TTT [slug] => the-transfer-token [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2020-04-29T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 2000000000 [circulating_supply] => 104705678.76152 [total_supply] => 2000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x2494a68C1484376fEf880b4c24D91f049d29B02A ) [cmc_rank] => 210 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:38.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 11.21554762433 [volume_24h] => 1454395.4796352 [percent_change_1h] => -0.05457233 [percent_change_24h] => -2.12928504 [percent_change_7d] => 4.10771903 [percent_change_30d] => -12.58817964 [percent_change_60d] => -24.46868441 [percent_change_90d] => 23.53795836 [market_cap] => 1174331526.6877 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:38.000Z ) ) ) [210] => stdClass Object ( [id] => 7686 [name] => Bitcoin Cash ABC [symbol] => BCHA [slug] => bitcoin-cash-abc-2 [num_market_pairs] => 20 [date_added] => 2020-11-16T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 21000000 [circulating_supply] => 18572921 [total_supply] => 18572921 [platform] => [cmc_rank] => 211 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:49.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 56.240382367146 [volume_24h] => 671158305.8604 [percent_change_1h] => 0.42932644 [percent_change_24h] => -8.96281761 [percent_change_7d] => 110.69802439 [percent_change_30d] => 95.35634437 [percent_change_60d] => 160.17042193 [percent_change_90d] => 45.31458137 [market_cap] => 1044548178.7148 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:49.000Z ) ) ) [211] => stdClass Object ( [id] => 3085 [name] => INO COIN [symbol] => INO [slug] => ino-coin [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2018-08-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => medium-of-exchange [1] => crowdfunding ) [max_supply] => [circulating_supply] => 180003180 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xc9859fccc876e6b4b3c749c5d29ea04f48acb74f ) [cmc_rank] => 212 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 5.4041852083888 [volume_24h] => 603096.47811145 [percent_change_1h] => 2.32186052 [percent_change_24h] => -1.23627156 [percent_change_7d] => 5.33211506 [percent_change_30d] => -29.08679718 [percent_change_60d] => 59.072132 [percent_change_90d] => -5.1894751 [market_cap] => 972770522.81894 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:08.000Z ) ) ) [212] => stdClass Object ( [id] => 268 [name] => WhiteCoin [symbol] => XWC [slug] => whitecoin [num_market_pairs] => 14 [date_added] => 2014-04-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => interoperability [2] => staking [3] => rpos ) [max_supply] => 1000000000 [circulating_supply] => 734726529 [total_supply] => 934726530 [platform] => [cmc_rank] => 213 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.0279067954184 [volume_24h] => 31564174.042244 [percent_change_1h] => -0.292205 [percent_change_24h] => -0.45803711 [percent_change_7d] => -2.3588015 [percent_change_30d] => 6.70173689 [percent_change_60d] => -17.03548219 [percent_change_90d] => -38.10372151 [market_cap] => 755230391.93324 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:05.000Z ) ) ) [213] => stdClass Object ( [id] => 5804 [name] => DeFiChain [symbol] => DFI [slug] => defichain [num_market_pairs] => 18 [date_added] => 2020-07-03T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi ) [max_supply] => 1200000000 [circulating_supply] => 300511840 [total_supply] => 588631840 [platform] => [cmc_rank] => 214 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:46.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 2.3751529837761 [volume_24h] => 1855684.5527707 [percent_change_1h] => -0.4334887 [percent_change_24h] => -3.38544254 [percent_change_7d] => 2.90424125 [percent_change_30d] => 2.11357691 [percent_change_60d] => -24.14301292 [percent_change_90d] => -40.6871195 [market_cap] => 713761593.43606 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:46.000Z ) ) ) [214] => stdClass Object ( [id] => 9566 [name] => Liquity USD [symbol] => LUSD [slug] => liquity-usd [num_market_pairs] => 29 [date_added] => 2021-05-04T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi [1] => stablecoin ) [max_supply] => 0 [circulating_supply] => 719446094.80604 [total_supply] => 719446094.80604 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x5f98805A4E8be255a32880FDeC7F6728C6568bA0 ) [cmc_rank] => 215 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.96880237352611 [volume_24h] => 2012327.8390826 [percent_change_1h] => 0.02329388 [percent_change_24h] => -3.76403842 [percent_change_7d] => -4.8119804 [percent_change_30d] => -3.93088445 [percent_change_60d] => -4.34770152 [percent_change_90d] => -2.881416 [market_cap] => 697001084.27219 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:09.000Z ) ) ) [215] => stdClass Object ( [id] => 8677 [name] => Symbol [symbol] => XYM [slug] => symbol [num_market_pairs] => 26 [date_added] => 2021-03-03T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 8999999999 [circulating_supply] => 5459802972.1865 [total_supply] => 7916943319.7516 [platform] => [cmc_rank] => 216 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.12330686516367 [volume_24h] => 2235798.3285437 [percent_change_1h] => -0.00764909 [percent_change_24h] => 0.31188003 [percent_change_7d] => 8.67578556 [percent_change_30d] => -10.03107307 [percent_change_60d] => -41.08007157 [percent_change_90d] => -51.88801785 [market_cap] => 673231188.9116 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:07.000Z ) ) ) [216] => stdClass Object ( [id] => 5830 [name] => NXM [symbol] => NXM [slug] => nxm [num_market_pairs] => 1 [date_added] => 2020-07-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi [1] => insurance [2] => kinetic-capital [3] => placeholder-ventures-portfolio ) [max_supply] => [circulating_supply] => 6409441.2814752 [total_supply] => 6905016.2542292 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xd7c49cee7e9188cca6ad8ff264c1da2e69d4cf3b ) [cmc_rank] => 217 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 95.028063935957 [volume_24h] => 2621.04221922 [percent_change_1h] => -0.15173848 [percent_change_24h] => -3.67876883 [percent_change_7d] => 12.14299693 [percent_change_30d] => 7.45695731 [percent_change_60d] => -5.58745993 [percent_change_90d] => -25.82300432 [market_cap] => 609076795.88979 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:08.000Z ) ) ) [217] => stdClass Object ( [id] => 3951 [name] => Pirate Chain [symbol] => ARRR [slug] => pirate-chain [num_market_pairs] => 17 [date_added] => 2019-05-22T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable [1] => hybrid-dpow-pow [2] => medium-of-exchange [3] => privacy [4] => zero-knowledge-proofs ) [max_supply] => 200000000 [circulating_supply] => 184998701.70008 [total_supply] => 184998701.70008 [platform] => [cmc_rank] => 218 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:46.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 3.0333838437776 [volume_24h] => 1528730.8987118 [percent_change_1h] => 0.11780388 [percent_change_24h] => -6.32148064 [percent_change_7d] => 11.6305249 [percent_change_30d] => 27.26756063 [percent_change_60d] => -47.75068864 [percent_change_90d] => -50.63537628 [market_cap] => 561172072.85686 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:46.000Z ) ) ) [218] => stdClass Object ( [id] => 7961 [name] => Venus BNB [symbol] => vBNB [slug] => venus-bnb [num_market_pairs] => 1 [date_added] => 2020-12-12T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 84327095 [total_supply] => 84327095 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Smart Chain [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => 0xA07c5b74C9B40447a954e1466938b865b6BBea36 ) [cmc_rank] => 219 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:23.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 6.590390682197 [volume_24h] => 0 [percent_change_1h] => -0.42057241 [percent_change_24h] => -3.18081379 [percent_change_7d] => 5.24447978 [percent_change_30d] => 6.17889059 [percent_change_60d] => -14.65562611 [percent_change_90d] => -49.7808738 [market_cap] => 555748501.14474 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:23.000Z ) ) ) [219] => stdClass Object ( [id] => 7321 [name] => yOUcash [symbol] => YOUC [slug] => youcash [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2020-10-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 11000000000 [circulating_supply] => 6056709141.5416 [total_supply] => 11000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x3d371413dd5489f3a04c07c0c2ce369c20986ceb ) [cmc_rank] => 220 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:30.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.08684391581044 [volume_24h] => 92340.94431499 [percent_change_1h] => -0.06395036 [percent_change_24h] => 3.81241461 [percent_change_7d] => -8.14272728 [percent_change_30d] => 92.66719955 [percent_change_60d] => 49.33239839 [percent_change_90d] => 108.05178914 [market_cap] => 525988338.77636 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:30.000Z ) ) ) [220] => stdClass Object ( [id] => 6432 [name] => ECOMI [symbol] => OMI [slug] => ecomi [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2020-08-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => collectibles-nfts [1] => dao-maker [2] => exnetwork-capital-portfolio ) [max_supply] => 750000000000 [circulating_supply] => 166285821196 [total_supply] => 750000000000 [platform] => [cmc_rank] => 221 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00301111715659 [volume_24h] => 9961077.6786957 [percent_change_1h] => -2.45661325 [percent_change_24h] => -10.22424084 [percent_change_7d] => 16.17044382 [percent_change_30d] => -0.62049716 [percent_change_60d] => 21.63651015 [percent_change_90d] => -43.27289433 [market_cap] => 500706089.10093 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:07.000Z ) ) ) [221] => stdClass Object ( [id] => 5614 [name] => Zelwin [symbol] => ZLW [slug] => zelwin [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2020-05-21T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 300000000 [circulating_supply] => 72251543.1691 [total_supply] => 300000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x5319e86F0e41a06E49eb37046b8c11D78bcAd68C ) [cmc_rank] => 222 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:49.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 6.3897885252465 [volume_24h] => 631471.23972734 [percent_change_1h] => -0.27466555 [percent_change_24h] => 0.26654587 [percent_change_7d] => -4.01091703 [percent_change_30d] => -9.81289531 [percent_change_60d] => 6.296437 [percent_change_90d] => 19.96471497 [market_cap] => 461672081.47327 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:49.000Z ) ) ) [222] => stdClass Object ( [id] => 9040 [name] => Pundi X[new] [symbol] => PUNDIX [slug] => pundix-new [num_market_pairs] => 27 [date_added] => 2021-03-31T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 258526640 [circulating_supply] => 258491637.23 [total_supply] => 258491637.23 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x0fd10b9899882a6f2fcb5c371e17e70fdee00c38 ) [cmc_rank] => 223 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:42.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.5076016657923 [volume_24h] => 86792362.887338 [percent_change_1h] => 1.72567946 [percent_change_24h] => 7.04677663 [percent_change_7d] => 33.11554519 [percent_change_30d] => 34.62974564 [percent_change_60d] => -5.63487591 [percent_change_90d] => -49.84639462 [market_cap] => 389702422.88134 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:42.000Z ) ) ) [223] => stdClass Object ( [id] => 7206 [name] => TitanSwap [symbol] => TITAN [slug] => titanswap [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2020-09-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 53404160 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x3A8cCCB969a61532d1E6005e2CE12C200caeCe87 ) [cmc_rank] => 224 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 6.6226677012461 [volume_24h] => 15769675.624779 [percent_change_1h] => 0.55151014 [percent_change_24h] => -2.92436422 [percent_change_7d] => -5.85497662 [percent_change_30d] => -17.49472858 [percent_change_60d] => 94.91146198 [percent_change_90d] => 166.88099427 [market_cap] => 353678005.54418 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:03.000Z ) ) ) [224] => stdClass Object ( [id] => 3662 [name] => HedgeTrade [symbol] => HEDG [slug] => hedgetrade [num_market_pairs] => 10 [date_added] => 2019-01-03T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => asset-management [1] => marketplace [2] => discount-token ) [max_supply] => [circulating_supply] => 348731468.37517 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xF1290473E210b2108A85237fbCd7b6eb42Cc654F ) [cmc_rank] => 225 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:39.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.96453091892574 [volume_24h] => 73602.98107649 [percent_change_1h] => 0.63616797 [percent_change_24h] => -0.54917855 [percent_change_7d] => 5.81930231 [percent_change_30d] => -9.69069392 [percent_change_60d] => -7.95746918 [percent_change_90d] => -35.53376639 [market_cap] => 336362283.65023 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:39.000Z ) ) ) [225] => stdClass Object ( [id] => 5326 [name] => Orbit Chain [symbol] => ORC [slug] => orbit-chain [num_market_pairs] => 12 [date_added] => 2020-03-16T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 1000000000 [circulating_supply] => 545637513.52027 [total_supply] => 988024189.569 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x662b67d00a13faf93254714dd601f5ed49ef2f51 ) [cmc_rank] => 226 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.61403298890536 [volume_24h] => 14840550.347473 [percent_change_1h] => 0.40818146 [percent_change_24h] => -1.04267162 [percent_change_7d] => 2.80890121 [percent_change_30d] => -22.79464833 [percent_change_60d] => -41.22794326 [percent_change_90d] => -81.96196631 [market_cap] => 335039433.28574 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:08.000Z ) ) ) [226] => stdClass Object ( [id] => 1982 [name] => Kyber Network Crystal Legacy [symbol] => KNCL [slug] => kyber-network-crystal-legacy [num_market_pairs] => 10 [date_added] => 2017-09-24T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => marketplace [1] => decentralized-exchange [2] => defi [3] => dao [4] => amm [5] => three-arrows-capital-portfolio [6] => governance [7] => kinetic-capital [8] => pantera-capital-portfolio [9] => parafi-capital ) [max_supply] => 226000000 [circulating_supply] => 205045092.1153 [total_supply] => 210252943.83417 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xdd974d5c2e2928dea5f71b9825b8b646686bd200 ) [cmc_rank] => 227 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:49.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.4404310807658 [volume_24h] => 0 [percent_change_1h] => -0.16921584 [percent_change_24h] => -7.78168572 [percent_change_7d] => 4.57840001 [percent_change_30d] => -10.82304675 [percent_change_60d] => -34.4655006 [percent_change_90d] => -54.06058491 [market_cap] => 295353323.64136 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:49.000Z ) ) ) [227] => stdClass Object ( [id] => 4361 [name] => Bitpanda Ecosystem Token [symbol] => BEST [slug] => bitpanda-ecosystem-token [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2019-10-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => marketplace [1] => centralized-exchange ) [max_supply] => 1000000000 [circulating_supply] => 378373405.9 [total_supply] => 844651202.9 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x1b073382e63411e3bcffe90ac1b9a43fefa1ec6f ) [cmc_rank] => 228 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.75699697640931 [volume_24h] => 234537.32499886 [percent_change_1h] => 0.24978443 [percent_change_24h] => 1.17753593 [percent_change_7d] => 1.18248163 [percent_change_30d] => -26.7464787 [percent_change_60d] => -44.79182705 [percent_change_90d] => -66.0240852 [market_cap] => 286427524.21999 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:05.000Z ) ) ) [228] => stdClass Object ( [id] => 9444 [name] => Kyber Network Crystal v2 [symbol] => KNC [slug] => kyber-network-crystal-v2 [num_market_pairs] => 69 [date_added] => 2021-04-26T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => marketplace [1] => decentralized-exchange [2] => defi [3] => dao [4] => amm [5] => three-arrows-capital-portfolio [6] => governance [7] => kinetic-capital [8] => pantera-capital-portfolio [9] => parafi-capital ) [max_supply] => [circulating_supply] => 171627396.93826 [total_supply] => 171627396.93826 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xdeFA4e8a7bcBA345F687a2f1456F5Edd9CE97202 ) [cmc_rank] => 229 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.5848319513306 [volume_24h] => 46675432.254351 [percent_change_1h] => -0.45134231 [percent_change_24h] => 1.90942138 [percent_change_7d] => 0 [percent_change_30d] => 0 [percent_change_60d] => 0 [percent_change_90d] => 0 [market_cap] => 272000582.39145 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:06.000Z ) ) ) [229] => stdClass Object ( [id] => 6952 [name] => Frax [symbol] => FRAX [slug] => frax [num_market_pairs] => 37 [date_added] => 2020-09-08T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi [1] => stablecoin [2] => seigniorage [3] => avalanche-ecosystem [4] => polygon-ecosystem ) [max_supply] => 131992706 [circulating_supply] => 259957625.8805 [total_supply] => 259957625.8805 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x853d955acef822db058eb8505911ed77f175b99e ) [cmc_rank] => 230 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:24.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.99514764807142 [volume_24h] => 7511062.891562 [percent_change_1h] => -0.19661669 [percent_change_24h] => -1.64983047 [percent_change_7d] => -0.66879741 [percent_change_30d] => 0.14445259 [percent_change_60d] => -0.24286768 [percent_change_90d] => -0.84982376 [market_cap] => 258696219.99321 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:24.000Z ) ) ) [230] => stdClass Object ( [id] => 5618 [name] => Dawn Protocol [symbol] => DAWN [slug] => dawn-protocol [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2020-05-27T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => gaming ) [max_supply] => 93468683 [circulating_supply] => 68579558.65081 [total_supply] => 76588156.827429 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x580c8520deda0a441522aeae0f9f7a5f29629afa ) [cmc_rank] => 231 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:35.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 3.5607998534855 [volume_24h] => 70455744.955861 [percent_change_1h] => -0.19888295 [percent_change_24h] => 5.09524666 [percent_change_7d] => 7.25967104 [percent_change_30d] => 53.69501106 [percent_change_60d] => 9.5884821 [percent_change_90d] => -49.56317062 [market_cap] => 244198082.39591 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:35.000Z ) ) ) [231] => stdClass Object ( [id] => 9119 [name] => Alien Worlds [symbol] => TLM [slug] => alien-worlds [num_market_pairs] => 33 [date_added] => 2021-04-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => collectibles-nfts [1] => gaming [2] => entertainment [3] => dao [4] => play-to-earn ) [max_supply] => 10000000000 [circulating_supply] => 914030370.2531 [total_supply] => 5189345239.4728 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x888888848B652B3E3a0f34c96E00EEC0F3a23F72 ) [cmc_rank] => 232 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:49.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.26070318657646 [volume_24h] => 163489593.76451 [percent_change_1h] => -0.98410327 [percent_change_24h] => -9.26364096 [percent_change_7d] => -22.41355808 [percent_change_30d] => 200.87784701 [percent_change_60d] => 43.26440667 [percent_change_90d] => -61.06082777 [market_cap] => 238290630.15264 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:49.000Z ) ) ) [232] => stdClass Object ( [id] => 7857 [name] => Mirror Protocol [symbol] => MIR [slug] => mirror-protocol [num_market_pairs] => 55 [date_added] => 2020-12-04T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => cosmos-ecosystem [1] => defi [2] => derivatives [3] => synthetics [4] => pantera-capital-portfolio ) [max_supply] => [circulating_supply] => 77742679.932493 [total_supply] => 370575000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x09a3EcAFa817268f77BE1283176B946C4ff2E608 ) [cmc_rank] => 233 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:28.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 2.886875650026 [volume_24h] => 11925020.830032 [percent_change_1h] => -0.7588996 [percent_change_24h] => -1.24507798 [percent_change_7d] => -1.06647205 [percent_change_30d] => -24.37144372 [percent_change_60d] => -38.43289945 [percent_change_90d] => -73.81014448 [market_cap] => 224433449.66488 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:28.000Z ) ) ) [233] => stdClass Object ( [id] => 7281 [name] => Persistence [symbol] => XPRT [slug] => persistence [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2020-10-03T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => dpos [1] => derivatives [2] => exnetwork-capital-portfolio ) [max_supply] => [circulating_supply] => 36437833.45891 [total_supply] => 111067347.76501 [platform] => [cmc_rank] => 234 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 5.9215096973766 [volume_24h] => 587966.45064068 [percent_change_1h] => 0.12085865 [percent_change_24h] => -2.05916239 [percent_change_7d] => -6.3304344 [percent_change_30d] => -33.05008319 [percent_change_60d] => -43.26220962 [percent_change_90d] => -29.93891516 [market_cap] => 215766984.17833 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:09.000Z ) ) ) [234] => stdClass Object ( [id] => 5185 [name] => KOK [symbol] => KOK [slug] => keystone-of-opportunity-knowledge [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2020-01-29T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 107333422.49 [total_supply] => 5000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x9b9647431632af44be02ddd22477ed94d14aacaa ) [cmc_rank] => 235 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.9582577134436 [volume_24h] => 3228056.5020074 [percent_change_1h] => -0.14759269 [percent_change_24h] => 0.04720727 [percent_change_7d] => -2.08142307 [percent_change_30d] => 33.65017773 [percent_change_60d] => 69.80785077 [percent_change_90d] => 100.66560064 [market_cap] => 210186502.50135 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:09.000Z ) ) ) [235] => stdClass Object ( [id] => 10903 [name] => Coin98 [symbol] => C98 [slug] => coin98 [num_market_pairs] => 15 [date_added] => 2021-07-15T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => wallet [1] => binance-launchpad ) [max_supply] => 1000000000 [circulating_supply] => 185000000 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Smart Chain [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => 0xaec945e04baf28b135fa7c640f624f8d90f1c3a6 ) [cmc_rank] => 236 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:40.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.1283763838463 [volume_24h] => 55620266.134253 [percent_change_1h] => 0.52522989 [percent_change_24h] => -2.20447699 [percent_change_7d] => -3.75622115 [percent_change_30d] => 0 [percent_change_60d] => 0 [percent_change_90d] => 0 [market_cap] => 208749631.01157 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:40.000Z ) ) ) [236] => stdClass Object ( [id] => 372 [name] => Bytecoin [symbol] => BCN [slug] => bytecoin-bcn [num_market_pairs] => 13 [date_added] => 2014-06-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable [1] => pow [2] => cryptonight [3] => medium-of-exchange [4] => privacy [5] => payments ) [max_supply] => 184470000000 [circulating_supply] => 184066828814.06 [total_supply] => 184066828814.06 [platform] => [cmc_rank] => 237 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00110356760549 [volume_24h] => 75396.92175665 [percent_change_1h] => -1.1534477 [percent_change_24h] => -9.84065358 [percent_change_7d] => 8.03924848 [percent_change_30d] => -16.06818205 [percent_change_60d] => 129.96872367 [percent_change_90d] => 30.43503524 [market_cap] => 203130189.52447 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:06.000Z ) ) ) [237] => stdClass Object ( [id] => 2927 [name] => sUSD [symbol] => SUSD [slug] => susd [num_market_pairs] => 50 [date_added] => 2018-07-13T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => store-of-value [1] => defi [2] => stablecoin [3] => stablecoin-algorithmically-stabilized [4] => synthetics ) [max_supply] => 142399574 [circulating_supply] => 200386119.68219 [total_supply] => 200386119.68219 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x57Ab1ec28D129707052df4dF418D58a2D46d5f51 ) [cmc_rank] => 238 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:33.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.0033154275109 [volume_24h] => 4790514.3021112 [percent_change_1h] => 0.05507104 [percent_change_24h] => -0.33875612 [percent_change_7d] => -0.5932263 [percent_change_30d] => -0.87949499 [percent_change_60d] => 0.01379385 [percent_change_90d] => -1.18346891 [market_cap] => 201050485.33619 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:33.000Z ) ) ) [238] => stdClass Object ( [id] => 5796 [name] => Doctors Coin [symbol] => DRS [slug] => doctors-coin [num_market_pairs] => 14 [date_added] => 2020-07-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 10000000000 [circulating_supply] => 229741603 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xbf13FF395D686Ed7C705A5411CC8E4E21Ff2Ceb2 ) [cmc_rank] => 239 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.8425385014765 [volume_24h] => 6827326.6817409 [percent_change_1h] => -0.39659087 [percent_change_24h] => -1.351131 [percent_change_7d] => 8.5241806 [percent_change_30d] => 15.23081398 [percent_change_60d] => 19.54424696 [percent_change_90d] => 10.78137672 [market_cap] => 193566145.91843 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:11.000Z ) ) ) [239] => stdClass Object ( [id] => 8526 [name] => Raydium [symbol] => RAY [slug] => raydium [num_market_pairs] => 32 [date_added] => 2021-02-19T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => decentralized-exchange [1] => defi [2] => amm [3] => dex [4] => solana-ecosystem [5] => petrock-capital ) [max_supply] => 555000000 [circulating_supply] => 57084089.33236 [total_supply] => 555000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 5426 [name] => Solana [symbol] => SOL [slug] => solana [token_address] => 4k3Dyjzvzp8eMZWUXbBCjEvwSkkk59S5iCNLY3QrkX6R ) [cmc_rank] => 240 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:34.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 3.1855983750386 [volume_24h] => 5997869.0312484 [percent_change_1h] => -0.04347381 [percent_change_24h] => -3.82083279 [percent_change_7d] => 6.99811366 [percent_change_30d] => -10.4893531 [percent_change_60d] => -37.36477619 [percent_change_90d] => -77.25174397 [market_cap] => 181846982.21773 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:34.000Z ) ) ) [240] => stdClass Object ( [id] => 5631 [name] => Orion Protocol [symbol] => ORN [slug] => orion-protocol [num_market_pairs] => 20 [date_added] => 2020-07-16T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi [1] => avalanche-ecosystem [2] => dao-maker [3] => exnetwork-capital-portfolio ) [max_supply] => 100000000 [circulating_supply] => 28985000 [total_supply] => 100000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x0258F474786DdFd37ABCE6df6BBb1Dd5dfC4434a ) [cmc_rank] => 241 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:45.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 6.2449256801585 [volume_24h] => 12294119.429123 [percent_change_1h] => -0.35607156 [percent_change_24h] => 2.59436265 [percent_change_7d] => 29.78263746 [percent_change_30d] => 10.61402467 [percent_change_60d] => -15.48468598 [percent_change_90d] => -57.57588735 [market_cap] => 181009170.83939 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:45.000Z ) ) ) [241] => stdClass Object ( [id] => 5279 [name] => Sologenic [symbol] => SOLO [slug] => sologenic [num_market_pairs] => 13 [date_added] => 2020-03-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 400000000 [circulating_supply] => 200001808 [total_supply] => 399996278.1409 [platform] => [cmc_rank] => 242 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.90371186379416 [volume_24h] => 492884.07758 [percent_change_1h] => 0.55925194 [percent_change_24h] => -4.28802265 [percent_change_7d] => -0.37682693 [percent_change_30d] => -10.28871626 [percent_change_60d] => -29.14353141 [percent_change_90d] => -42.93539248 [market_cap] => 180744006.66988 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:05.000Z ) ) ) [242] => stdClass Object ( [id] => 7431 [name] => Akash Network [symbol] => AKT [slug] => akash-network [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2020-10-16T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => cosmos-ecosystem [1] => storage [2] => solana-ecosystem ) [max_supply] => 388539008 [circulating_supply] => 72074296.50958 [total_supply] => 150339411.14152 [platform] => [cmc_rank] => 243 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 2.4304493796068 [volume_24h] => 1163017.971793 [percent_change_1h] => 0.62846211 [percent_change_24h] => -2.71908522 [percent_change_7d] => -9.71104315 [percent_change_30d] => -30.66425766 [percent_change_60d] => -26.44575409 [percent_change_90d] => -55.21312371 [market_cap] => 175172929.23731 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:08.000Z ) ) ) [243] => stdClass Object ( [id] => 8857 [name] => Anchor Protocol [symbol] => ANC [slug] => anchor-protocol [num_market_pairs] => 17 [date_added] => 2021-03-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 1000000000 [circulating_supply] => 92953715.404258 [total_supply] => 1000000000 [platform] => [cmc_rank] => 244 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:46.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.8482833942056 [volume_24h] => 2909943.5985322 [percent_change_1h] => -0.11917384 [percent_change_24h] => 2.97898775 [percent_change_7d] => 7.78987585 [percent_change_30d] => -16.05245762 [percent_change_60d] => -30.98103943 [percent_change_90d] => -68.36556604 [market_cap] => 171804808.6114 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:46.000Z ) ) ) [244] => stdClass Object ( [id] => 5566 [name] => Keep Network [symbol] => KEEP [slug] => keep-network [num_market_pairs] => 39 [date_added] => 2020-05-13T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi [1] => privacy [2] => coinbase-ventures-portfolio [3] => polychain-capital-portfolio [4] => boostvc-portfolio [5] => fabric-ventures-portfolio [6] => a16z-portfolio [7] => multicoin-capital-portfolio [8] => parafi-capital [9] => paradigm-xzy-screener ) [max_supply] => 1000000000 [circulating_supply] => 564099609.23396 [total_supply] => 999848780.8 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x85eee30c52b0b379b046fb0f85f4f3dc3009afec ) [cmc_rank] => 245 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.29783483046857 [volume_24h] => 19294136.450322 [percent_change_1h] => -0.78605926 [percent_change_24h] => 5.90616356 [percent_change_7d] => 18.86002771 [percent_change_30d] => 7.92892412 [percent_change_60d] => 6.78816815 [percent_change_90d] => -52.56713865 [market_cap] => 168008511.48358 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:07.000Z ) ) ) [245] => stdClass Object ( [id] => 9020 [name] => Toko Token [symbol] => TKO [slug] => tokocrypto [num_market_pairs] => 20 [date_added] => 2021-04-07T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => centralized-exchange [1] => binance-smart-chain [2] => binance-launchpad ) [max_supply] => 500000000 [circulating_supply] => 108500000 [total_supply] => 500000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Smart Chain [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => 0x9f589e3eabe42ebc94a44727b3f3531c0c877809 ) [cmc_rank] => 246 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:47.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.5156066400521 [volume_24h] => 17704491.804316 [percent_change_1h] => -1.0778456 [percent_change_24h] => -2.84266543 [percent_change_7d] => -1.19375464 [percent_change_30d] => 7.28091993 [percent_change_60d] => -34.89405407 [percent_change_90d] => -63.00849348 [market_cap] => 164443320.44565 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:47.000Z ) ) ) [246] => stdClass Object ( [id] => 7102 [name] => Linear [symbol] => LINA [slug] => linear [num_market_pairs] => 39 [date_added] => 2020-09-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => decentralized-exchange [1] => defi [2] => yield-farming [3] => binance-smart-chain [4] => polkadot-ecosystem [5] => cms-holdings-portfolio [6] => kinetic-capital [7] => alameda-research-portfolio ) [max_supply] => 10000000000 [circulating_supply] => 3779480678.08 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x3e9bc21c9b189c09df3ef1b824798658d5011937 ) [cmc_rank] => 247 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:52.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.04271734287407 [volume_24h] => 40744468.682355 [percent_change_1h] => -0.22912829 [percent_change_24h] => 9.76719319 [percent_change_7d] => 20.28685673 [percent_change_30d] => 49.96765012 [percent_change_60d] => -0.52590151 [percent_change_90d] => -61.17165551 [market_cap] => 161449372.01147 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:52.000Z ) ) ) [247] => stdClass Object ( [id] => 10688 [name] => Yield Guild Games [symbol] => YGG [slug] => yield-guild-games [num_market_pairs] => 54 [date_added] => 2021-06-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => collectibles-nfts [1] => gaming [2] => entertainment [3] => play-to-earn ) [max_supply] => 1000000000 [circulating_supply] => 74275864 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x25f8087ead173b73d6e8b84329989a8eea16cf73 ) [cmc_rank] => 248 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 2.1294075820923 [volume_24h] => 16576169.59249 [percent_change_1h] => -3.3403944 [percent_change_24h] => -18.0402829 [percent_change_7d] => 0 [percent_change_30d] => 0 [percent_change_60d] => 0 [percent_change_90d] => 0 [market_cap] => 158163587.96805 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:08.000Z ) ) ) [248] => stdClass Object ( [id] => 7962 [name] => Venus BTC [symbol] => vBTC [slug] => venus-btc [num_market_pairs] => 1 [date_added] => 2020-12-12T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 205836 [total_supply] => 205836 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Smart Chain [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => 0x882C173bC7Ff3b7786CA16dfeD3DFFfb9Ee7847B ) [cmc_rank] => 249 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:41.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 773.7721880762 [volume_24h] => 0 [percent_change_1h] => 0.02514882 [percent_change_24h] => -2.95730993 [percent_change_7d] => 3.211509 [percent_change_30d] => 8.65773299 [percent_change_60d] => 4.92823834 [percent_change_90d] => -30.27037717 [market_cap] => 159270172.10485 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:41.000Z ) ) ) [249] => stdClass Object ( [id] => 2943 [name] => Rocket Pool [symbol] => RPL [slug] => rocket-pool [num_market_pairs] => 13 [date_added] => 2018-07-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi ) [max_supply] => [circulating_supply] => 10279742.404181 [total_supply] => 17922514.606585 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xb4efd85c19999d84251304bda99e90b92300bd93 ) [cmc_rank] => 250 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:53.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 15.421912457976 [volume_24h] => 2320345.7667652 [percent_change_1h] => -0.21080712 [percent_change_24h] => 8.67303405 [percent_change_7d] => 34.19711727 [percent_change_30d] => 62.41642069 [percent_change_60d] => 9.23321214 [percent_change_90d] => -16.93368614 [market_cap] => 158533287.44782 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:53.000Z ) ) ) [250] => stdClass Object ( [id] => 8719 [name] => Illuvium [symbol] => ILV [slug] => illuvium [num_market_pairs] => 38 [date_added] => 2021-03-08T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => collectibles-nfts [1] => gaming [2] => dao [3] => play-to-earn ) [max_supply] => 10000000 [circulating_supply] => 634824.05822608 [total_supply] => 7000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x767fe9edc9e0df98e07454847909b5e959d7ca0e ) [cmc_rank] => 251 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:45.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 245.33137749671 [volume_24h] => 12077565.827296 [percent_change_1h] => 5.34519473 [percent_change_24h] => -0.78593349 [percent_change_7d] => 68.04282015 [percent_change_30d] => 195.52382322 [percent_change_60d] => 304.20892247 [percent_change_90d] => 311.42251347 [market_cap] => 155742260.67265 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:45.000Z ) ) ) [251] => stdClass Object ( [id] => 4121 [name] => Sapphire [symbol] => SAPP [slug] => sapphire [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2020-03-21T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => masternodes ) [max_supply] => [circulating_supply] => 537572915.52299 [total_supply] => 555719404.52216 [platform] => [cmc_rank] => 252 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.2890599477977 [volume_24h] => 85193.17006094 [percent_change_1h] => 0.50477546 [percent_change_24h] => -2.39023466 [percent_change_7d] => 6.29033118 [percent_change_30d] => 14.74309805 [percent_change_60d] => 33.91476317 [percent_change_90d] => 11.32863893 [market_cap] => 155390798.89853 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:06.000Z ) ) ) [252] => stdClass Object ( [id] => 5625 [name] => LUKSO [symbol] => LYXe [slug] => lukso [num_market_pairs] => 20 [date_added] => 2020-05-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => collectibles-nfts ) [max_supply] => 100000000 [circulating_supply] => 14945915.708857 [total_supply] => 100000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xA8b919680258d369114910511cc87595aec0be6D ) [cmc_rank] => 253 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 10.178612619602 [volume_24h] => 7745006.1789305 [percent_change_1h] => -0.08855442 [percent_change_24h] => -10.54822948 [percent_change_7d] => 33.56613694 [percent_change_30d] => 70.74430683 [percent_change_60d] => 33.02320842 [percent_change_90d] => -6.37860015 [market_cap] => 152128686.24568 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:06.000Z ) ) ) [253] => stdClass Object ( [id] => 2137 [name] => Electroneum [symbol] => ETN [slug] => electroneum [num_market_pairs] => 24 [date_added] => 2017-11-02T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable [1] => medium-of-exchange [2] => wallet ) [max_supply] => 21000000000 [circulating_supply] => 17886551296.86 [total_supply] => 17886551296.86 [platform] => [cmc_rank] => 254 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00842231723445 [volume_24h] => 247820.39436871 [percent_change_1h] => -0.66639549 [percent_change_24h] => 0.72073663 [percent_change_7d] => -0.20906942 [percent_change_30d] => 25.70496476 [percent_change_60d] => -9.9349607 [percent_change_90d] => -60.5554125 [market_cap] => 150646209.25242 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:04.000Z ) ) ) [254] => stdClass Object ( [id] => 5453 [name] => KardiaChain [symbol] => KAI [slug] => kardiachain [num_market_pairs] => 16 [date_added] => 2020-04-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => dpos [1] => platform [2] => enterprise-solutions [3] => interoperability [4] => scaling [5] => sharding [6] => smart-contracts [7] => staking ) [max_supply] => 5000000000 [circulating_supply] => 2613000000 [total_supply] => 5000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xD9Ec3ff1f8be459Bb9369b4E79e9Ebcf7141C093 ) [cmc_rank] => 255 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.05758393002374 [volume_24h] => 1045830.2770834 [percent_change_1h] => -0.75917137 [percent_change_24h] => -7.5450833 [percent_change_7d] => 7.60734724 [percent_change_30d] => 44.90104278 [percent_change_60d] => 19.19093483 [percent_change_90d] => -48.8973777 [market_cap] => 150466809.15203 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:05.000Z ) ) ) [255] => stdClass Object ( [id] => 9025 [name] => Tribe [symbol] => TRIBE [slug] => tribe [num_market_pairs] => 21 [date_added] => 2021-03-30T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi [1] => governance ) [max_supply] => 1000000000 [circulating_supply] => 248364400 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xc7283b66Eb1EB5FB86327f08e1B5816b0720212B ) [cmc_rank] => 256 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.59828694913253 [volume_24h] => 4733469.0148729 [percent_change_1h] => 0.06914197 [percent_change_24h] => -2.18137964 [percent_change_7d] => 1.94563102 [percent_change_30d] => -1.91276056 [percent_change_60d] => -29.24806175 [percent_change_90d] => -63.48986874 [market_cap] => 148593179.14913 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:09.000Z ) ) ) [256] => stdClass Object ( [id] => 7461 [name] => PlayDapp [symbol] => PLA [slug] => playdapp [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2020-10-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 700000000 [circulating_supply] => 181254496.61 [total_supply] => 700000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x3a4f40631a4f906c2BaD353Ed06De7A5D3fCb430 ) [cmc_rank] => 257 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.76706094537452 [volume_24h] => 1364012722.2316 [percent_change_1h] => -0.40897765 [percent_change_24h] => 64.22419664 [percent_change_7d] => 271.76346058 [percent_change_30d] => 301.3532327 [percent_change_60d] => 187.24859286 [percent_change_90d] => 71.00887778 [market_cap] => 139033245.52305 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:05.000Z ) ) ) [257] => stdClass Object ( [id] => 6957 [name] => AllianceBlock [symbol] => ALBT [slug] => allianceblock [num_market_pairs] => 30 [date_added] => 2020-09-08T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => avalanche-ecosystem [1] => exnetwork-capital-portfolio ) [max_supply] => 1000000000 [circulating_supply] => 232168583 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x00a8b738E453fFd858a7edf03bcCfe20412f0Eb0 ) [cmc_rank] => 258 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:48.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.58579557098039 [volume_24h] => 11937216.436748 [percent_change_1h] => -0.72396428 [percent_change_24h] => -1.68180547 [percent_change_7d] => 87.56951704 [percent_change_30d] => 45.78513181 [percent_change_60d] => 36.3961045 [percent_change_90d] => -11.63103923 [market_cap] => 136003327.64219 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:48.000Z ) ) ) [258] => stdClass Object ( [id] => 8296 [name] => KLAYswap Protocol [symbol] => KSP [slug] => klayswap-protocol [num_market_pairs] => 10 [date_added] => 2021-01-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi ) [max_supply] => 126141000 [circulating_supply] => 7784449 [total_supply] => 126141000 [platform] => [cmc_rank] => 259 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 17.002335093239 [volume_24h] => 17713433.302955 [percent_change_1h] => -0.02653198 [percent_change_24h] => 0.89246894 [percent_change_7d] => 7.06496086 [percent_change_30d] => -21.16051296 [percent_change_60d] => -33.90126734 [percent_change_90d] => -72.71107046 [market_cap] => 132353810.41423 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:09.000Z ) ) ) [259] => stdClass Object ( [id] => 7080 [name] => Gala [symbol] => GALA [slug] => gala [num_market_pairs] => 25 [date_added] => 2020-09-16T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => collectibles-nfts [1] => polygon-ecosystem [2] => play-to-earn ) [max_supply] => [circulating_supply] => 6977205436 [total_supply] => 27908821747 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x15D4c048F83bd7e37d49eA4C83a07267Ec4203dA ) [cmc_rank] => 260 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:52.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.01893432775388 [volume_24h] => 1840247.5046408 [percent_change_1h] => -0.23571741 [percent_change_24h] => -14.57944424 [percent_change_7d] => -11.14446815 [percent_change_30d] => 116.39768417 [percent_change_60d] => 66.88972683 [percent_change_90d] => -1.62379281 [market_cap] => 132108694.53138 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:52.000Z ) ) ) [260] => stdClass Object ( [id] => 8384 [name] => Clover Finance [symbol] => CLV [slug] => clover [num_market_pairs] => 26 [date_added] => 2021-02-03T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => ethereum [1] => substrate [2] => binance-smart-chain [3] => polkadot-ecosystem ) [max_supply] => [circulating_supply] => 128777778 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x80C62FE4487E1351b47Ba49809EBD60ED085bf52 ) [cmc_rank] => 261 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.0354382501026 [volume_24h] => 28135820.248363 [percent_change_1h] => -0.41637467 [percent_change_24h] => -3.06614158 [percent_change_7d] => -4.11546441 [percent_change_30d] => 0 [percent_change_60d] => 0 [percent_change_90d] => 0 [market_cap] => 133341437.10442 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:06.000Z ) ) ) [261] => stdClass Object ( [id] => 7455 [name] => Audius [symbol] => AUDIO [slug] => audius [num_market_pairs] => 36 [date_added] => 2020-10-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => music [1] => coinbase-ventures-portfolio [2] => binance-labs-portfolio [3] => solana-ecosystem [4] => pantera-capital-portfolio [5] => multicoin-capital-portfolio ) [max_supply] => [circulating_supply] => 120000000 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x18aaa7115705e8be94bffebde57af9bfc265b998 ) [cmc_rank] => 262 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.0966828377828 [volume_24h] => 12248957.006925 [percent_change_1h] => 0.42255601 [percent_change_24h] => -2.44306797 [percent_change_7d] => -7.53002915 [percent_change_30d] => 27.1929856 [percent_change_60d] => 0.73584284 [percent_change_90d] => -54.67921261 [market_cap] => 131601940.53394 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:06.000Z ) ) ) [262] => stdClass Object ( [id] => 2930 [name] => Everipedia [symbol] => IQ [slug] => everipedia [num_market_pairs] => 18 [date_added] => 2018-10-03T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => media [1] => loyalty [2] => content-creation ) [max_supply] => 21000000000 [circulating_supply] => 10014049124.474 [total_supply] => 10020945000.069 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1765 [name] => EOS [symbol] => EOS [slug] => eos [token_address] => everipediaiq ) [cmc_rank] => 263 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:26.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.01271993534044 [volume_24h] => 8042322.7743762 [percent_change_1h] => -0.08045534 [percent_change_24h] => -1.11505128 [percent_change_7d] => 13.7092032 [percent_change_30d] => 11.35359028 [percent_change_60d] => -1.30114676 [percent_change_90d] => -38.97592451 [market_cap] => 127378057.3593 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:26.000Z ) ) ) [263] => stdClass Object ( [id] => 10529 [name] => Sun (New) [symbol] => SUN [slug] => sun-token [num_market_pairs] => 29 [date_added] => 2021-06-21T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 4972136000 [total_supply] => 19900730000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1958 [name] => Tron [symbol] => TRX [slug] => tron [token_address] => TSSMHYeV2uE9qYH95DqyoCuNCzEL1NvU3S ) [cmc_rank] => 264 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.02564149928592 [volume_24h] => 42005771.55671 [percent_change_1h] => 0.16397889 [percent_change_24h] => 0.94727967 [percent_change_7d] => 4.71315833 [percent_change_30d] => 26.40649588 [percent_change_60d] => 0 [percent_change_90d] => 0 [market_cap] => 127493021.6935 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:07.000Z ) ) ) [264] => stdClass Object ( [id] => 463 [name] => BitShares [symbol] => BTS [slug] => bitshares [num_market_pairs] => 54 [date_added] => 2014-07-21T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => pos [1] => sha-512 [2] => marketplace [3] => decentralized-exchange [4] => defi [5] => synthetics ) [max_supply] => 3600570502 [circulating_supply] => 2994400000 [total_supply] => 2994400000 [platform] => [cmc_rank] => 265 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:49.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.04248375298171 [volume_24h] => 11251992.711436 [percent_change_1h] => -0.63109894 [percent_change_24h] => -3.18479719 [percent_change_7d] => 9.87631061 [percent_change_30d] => -4.93215647 [percent_change_60d] => -24.18433031 [percent_change_90d] => -65.21331463 [market_cap] => 127213349.92843 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:49.000Z ) ) ) [265] => stdClass Object ( [id] => 3978 [name] => Chromia [symbol] => CHR [slug] => chromia [num_market_pairs] => 46 [date_added] => 2019-05-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => enterprise-solutions [2] => collectibles-nfts [3] => defi [4] => ethereum [5] => binance-smart-chain ) [max_supply] => 1000000000 [circulating_supply] => 429822249.99365 [total_supply] => 471970667.47266 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x8a2279d4a90b6fe1c4b30fa660cc9f926797baa2 ) [cmc_rank] => 266 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:52.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.29371679743485 [volume_24h] => 47021015.540348 [percent_change_1h] => -0.22022932 [percent_change_24h] => -5.94813404 [percent_change_7d] => -22.73721617 [percent_change_30d] => 97.88449361 [percent_change_60d] => 49.01631877 [percent_change_90d] => -20.8702943 [market_cap] => 126246014.73438 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:52.000Z ) ) ) [266] => stdClass Object ( [id] => 6724 [name] => Klever [symbol] => KLV [slug] => klever [num_market_pairs] => 30 [date_added] => 2020-09-09T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => wallet ) [max_supply] => 10000000000 [circulating_supply] => 3397615776.0176 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1958 [name] => Tron [symbol] => TRX [slug] => tron [token_address] => TVj7RNVHy6thbM7BWdSe9G6gXwKhjhdNZS ) [cmc_rank] => 267 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.03685999623329 [volume_24h] => 1435210.8443079 [percent_change_1h] => -0.83337018 [percent_change_24h] => -7.04051989 [percent_change_7d] => -12.7545199 [percent_change_30d] => -34.45605713 [percent_change_60d] => -42.39848238 [percent_change_90d] => -53.08270263 [market_cap] => 125236104.70618 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:07.000Z ) ) ) [267] => stdClass Object ( [id] => 1788 [name] => Metal [symbol] => MTL [slug] => metal [num_market_pairs] => 28 [date_added] => 2017-07-09T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => medium-of-exchange [1] => payments ) [max_supply] => 66588888 [circulating_supply] => 65588845.12 [total_supply] => 66588888 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xF433089366899D83a9f26A773D59ec7eCF30355e ) [cmc_rank] => 268 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.9177296089668 [volume_24h] => 33212008.35184 [percent_change_1h] => -0.6137336 [percent_change_24h] => -2.62352316 [percent_change_7d] => 16.08899016 [percent_change_30d] => 5.99950841 [percent_change_60d] => -13.11479213 [percent_change_90d] => -49.49971541 [market_cap] => 125781670.30456 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:09.000Z ) ) ) [268] => stdClass Object ( [id] => 1789 [name] => Populous [symbol] => PPT [slug] => populous [num_market_pairs] => 16 [date_added] => 2017-07-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => logistics ) [max_supply] => 53252246 [circulating_supply] => 53252245.99439 [total_supply] => 53252246 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xd4fa1460f537bb9085d22c7bccb5dd450ef28e3a ) [cmc_rank] => 269 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:29.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 2.3757132288609 [volume_24h] => 3431865.4253298 [percent_change_1h] => 1.19005949 [percent_change_24h] => 1.04010537 [percent_change_7d] => 29.2541956 [percent_change_30d] => 3.96534746 [percent_change_60d] => -0.26294753 [percent_change_90d] => -48.22733151 [market_cap] => 126512065.27542 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:29.000Z ) ) ) [269] => stdClass Object ( [id] => 5616 [name] => MATH [symbol] => MATH [slug] => math [num_market_pairs] => 17 [date_added] => 2020-05-21T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => cosmos-ecosystem [1] => binance-smart-chain [2] => polkadot-ecosystem [3] => polygon-ecosystem ) [max_supply] => 200000000 [circulating_supply] => 114356164.04 [total_supply] => 200000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x08d967bb0134f2d07f7cfb6e246680c53927dd30 ) [cmc_rank] => 270 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:45.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.085795777882 [volume_24h] => 1010841.3094859 [percent_change_1h] => 0.05435093 [percent_change_24h] => -0.04149169 [percent_change_7d] => 11.02904533 [percent_change_30d] => 3.94694739 [percent_change_60d] => -27.97151993 [percent_change_90d] => -43.87446379 [market_cap] => 124167440.08942 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:45.000Z ) ) ) [270] => stdClass Object ( [id] => 4191 [name] => Syntropy [symbol] => NOIA [slug] => syntropy [num_market_pairs] => 11 [date_added] => 2019-07-31T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 1000000000 [circulating_supply] => 430820634.51613 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xa8c8CfB141A3bB59FEA1E2ea6B79b5ECBCD7b6ca ) [cmc_rank] => 271 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.28460483390734 [volume_24h] => 1119646.0896466 [percent_change_1h] => 0.05784445 [percent_change_24h] => 3.72197723 [percent_change_7d] => 41.19990761 [percent_change_30d] => 33.20192192 [percent_change_60d] => 0.52980351 [percent_change_90d] => -54.35029063 [market_cap] => 122613635.13032 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:05.000Z ) ) ) [271] => stdClass Object ( [id] => 6859 [name] => Harvest Finance [symbol] => FARM [slug] => harvest-finance [num_market_pairs] => 41 [date_added] => 2020-09-02T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi [1] => dao [2] => yield-farming [3] => yield-aggregator [4] => governance ) [max_supply] => 690420 [circulating_supply] => 594373.038713 [total_supply] => 633696.54 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xa0246c9032bC3A600820415aE600c6388619A14D ) [cmc_rank] => 272 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:29.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 206.61410501132 [volume_24h] => 27240028.843166 [percent_change_1h] => 0.79268913 [percent_change_24h] => -0.27997102 [percent_change_7d] => 99.76668411 [percent_change_30d] => 249.96973386 [percent_change_60d] => 199.34307548 [percent_change_90d] => 27.90883897 [market_cap] => 122805853.43654 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:29.000Z ) ) ) [272] => stdClass Object ( [id] => 2606 [name] => Wanchain [symbol] => WAN [slug] => wanchain [num_market_pairs] => 23 [date_added] => 2018-03-23T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => marketplace [1] => enterprise-solutions [2] => defi [3] => interoperability ) [max_supply] => 210000000 [circulating_supply] => 193450708.89644 [total_supply] => 193450708.89644 [platform] => [cmc_rank] => 273 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:49.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.62853702927361 [volume_24h] => 4633225.2036117 [percent_change_1h] => 0.17168145 [percent_change_24h] => 0.45984408 [percent_change_7d] => 18.4569906 [percent_change_30d] => 3.12353448 [percent_change_60d] => -26.5271159 [percent_change_90d] => -62.03331492 [market_cap] => 121590933.88065 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:49.000Z ) ) ) [273] => stdClass Object ( [id] => 5908 [name] => dKargo [symbol] => DKA [slug] => dkargo [num_market_pairs] => 12 [date_added] => 2020-07-27T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1023841666 [total_supply] => 5000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x5dc60C4D5e75D22588FA17fFEB90A63E535efCE0 ) [cmc_rank] => 274 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:47.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.11752328079669 [volume_24h] => 28502314.359798 [percent_change_1h] => -1.539498 [percent_change_24h] => 5.51427319 [percent_change_7d] => 24.36768721 [percent_change_30d] => 9.37222917 [percent_change_60d] => -31.85036084 [percent_change_90d] => -43.31385021 [market_cap] => 120325231.60467 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:47.000Z ) ) ) [274] => stdClass Object ( [id] => 9421 [name] => Ampleforth Governance Token [symbol] => FORTH [slug] => ampleforth-governance-token [num_market_pairs] => 51 [date_added] => 2021-04-21T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => dao [1] => governance ) [max_supply] => 15000000 [circulating_supply] => 7779539.8099211 [total_supply] => 14998897.144559 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x77fba179c79de5b7653f68b5039af940ada60ce0 ) [cmc_rank] => 275 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 15.342503092073 [volume_24h] => 27274740.001118 [percent_change_1h] => -1.23072476 [percent_change_24h] => 2.21437739 [percent_change_7d] => -2.0038993 [percent_change_30d] => -10.33782791 [percent_change_60d] => -23.47985513 [percent_change_90d] => -59.52564667 [market_cap] => 119357613.58862 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:06.000Z ) ) ) [275] => stdClass Object ( [id] => 7960 [name] => Venus XVS [symbol] => vXVS [slug] => venus-xvs [num_market_pairs] => 1 [date_added] => 2020-12-12T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 224433925 [total_supply] => 224433925 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Smart Chain [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => 0x151B1e2635A717bcDc836ECd6FbB62B674FE3E1D ) [cmc_rank] => 276 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:30.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.53335470623496 [volume_24h] => 0 [percent_change_1h] => -1.22901648 [percent_change_24h] => -5.7490835 [percent_change_7d] => 3.15284159 [percent_change_30d] => 36.05588255 [percent_change_60d] => -11.96311336 [percent_change_90d] => -78.00766265 [market_cap] => 119702890.13753 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:30.000Z ) ) ) [276] => stdClass Object ( [id] => 2132 [name] => Power Ledger [symbol] => POWR [slug] => power-ledger [num_market_pairs] => 42 [date_added] => 2017-11-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => energy [1] => sharing-economy ) [max_supply] => [circulating_supply] => 437485997.14937 [total_supply] => 999506122.99937 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x595832f8fc6bf59c85c527fec3740a1b7a361269 ) [cmc_rank] => 277 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.2730044221007 [volume_24h] => 18548127.016179 [percent_change_1h] => -0.09931578 [percent_change_24h] => 4.53329804 [percent_change_7d] => 44.47345372 [percent_change_30d] => 28.2833364 [percent_change_60d] => 7.70087694 [percent_change_90d] => -27.68736722 [market_cap] => 119435611.82891 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:07.000Z ) ) ) [277] => stdClass Object ( [id] => 2665 [name] => Dero [symbol] => DERO [slug] => dero [num_market_pairs] => 12 [date_added] => 2018-04-23T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable [1] => privacy ) [max_supply] => [circulating_supply] => 10762419 [total_supply] => 18400000 [platform] => [cmc_rank] => 278 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 10.990649332494 [volume_24h] => 841851.57847813 [percent_change_1h] => -0.26133886 [percent_change_24h] => 5.90556264 [percent_change_7d] => 31.69450238 [percent_change_30d] => 28.1457087 [percent_change_60d] => 218.29463674 [percent_change_90d] => 48.53849156 [market_cap] => 118285973.19837 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:08.000Z ) ) ) [278] => stdClass Object ( [id] => 7859 [name] => Badger DAO [symbol] => BADGER [slug] => badger-dao [num_market_pairs] => 54 [date_added] => 2020-12-04T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi [1] => dao [2] => yield-farming [3] => yield-aggregator [4] => governance [5] => blockchain-capital-portfolio ) [max_supply] => 21000000 [circulating_supply] => 9957464.3346593 [total_supply] => 21000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x3472a5a71965499acd81997a54bba8d852c6e53d ) [cmc_rank] => 279 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 11.882321788625 [volume_24h] => 15252019.265674 [percent_change_1h] => 1.00299379 [percent_change_24h] => 11.58262978 [percent_change_7d] => 28.15252113 [percent_change_30d] => 22.02571828 [percent_change_60d] => -23.22851681 [percent_change_90d] => -63.78899518 [market_cap] => 118317795.42318 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:12.000Z ) ) ) [279] => stdClass Object ( [id] => 5072 [name] => Rakon [symbol] => RKN [slug] => rakon [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2019-12-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 285714286 [circulating_supply] => 242857143 [total_supply] => 285714286 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x6e5a43db10b04701385a34afb670e404bc7ea597 ) [cmc_rank] => 280 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.48399036015199 [volume_24h] => 63284.51862856 [percent_change_1h] => -0.24902869 [percent_change_24h] => -14.93503325 [percent_change_7d] => -9.08579681 [percent_change_30d] => 12.68992777 [percent_change_60d] => 134.51634093 [percent_change_90d] => 174.07826317 [market_cap] => 117540516.10605 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:10.000Z ) ) ) [280] => stdClass Object ( [id] => 2444 [name] => CRYPTO20 [symbol] => C20 [slug] => c20 [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2018-01-22T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => services ) [max_supply] => [circulating_supply] => 39948768.04879 [total_supply] => 40656081.980167 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x26e75307fc0c021472feb8f727839531f112f317 ) [cmc_rank] => 281 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 2.9308857761147 [volume_24h] => 18729.84179934 [percent_change_1h] => -0.16865383 [percent_change_24h] => -1.74280197 [percent_change_7d] => 4.576984 [percent_change_30d] => -0.62155846 [percent_change_60d] => -24.93953402 [percent_change_90d] => -44.36404604 [market_cap] => 117085276.0475 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:10.000Z ) ) ) [281] => stdClass Object ( [id] => 5060 [name] => XeniosCoin [symbol] => XNC [slug] => xenioscoin [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2019-12-19T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 110000000 [circulating_supply] => 76274958.05368 [total_supply] => 100413374 [platform] => [cmc_rank] => 282 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:52.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.5174267570605 [volume_24h] => 55279.70265819 [percent_change_1h] => -0.34393899 [percent_change_24h] => -2.71083887 [percent_change_7d] => 3.34773555 [percent_change_30d] => 9.90368447 [percent_change_60d] => 8.71676528 [percent_change_90d] => 10.26775618 [market_cap] => 115741662.24432 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:52.000Z ) ) ) [282] => stdClass Object ( [id] => 3801 [name] => BORA [symbol] => BORA [slug] => bora [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2019-03-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => marketplace [1] => gaming [2] => wallet ) [max_supply] => [circulating_supply] => 853244246.77903 [total_supply] => 1205750000 [platform] => [cmc_rank] => 283 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:47.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.13405916900338 [volume_24h] => 10153962.679569 [percent_change_1h] => 0.5357027 [percent_change_24h] => -0.60124256 [percent_change_7d] => 18.04941316 [percent_change_30d] => 22.25038949 [percent_change_60d] => -20.2629592 [percent_change_90d] => -46.17376254 [market_cap] => 114385214.68011 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:47.000Z ) ) ) [283] => stdClass Object ( [id] => 5488 [name] => JUST [symbol] => JST [slug] => just [num_market_pairs] => 71 [date_added] => 2020-05-07T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi ) [max_supply] => 9900000000 [circulating_supply] => 2260326706 [total_supply] => 9900000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1958 [name] => Tron [symbol] => TRX [slug] => tron [token_address] => TCFLL5dx5ZJdKnWuesXxi1VPwjLVmWZZy9 ) [cmc_rank] => 284 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.05080074386999 [volume_24h] => 96744512.346965 [percent_change_1h] => -0.25791863 [percent_change_24h] => -3.03386649 [percent_change_7d] => 17.2923301 [percent_change_30d] => -3.46582253 [percent_change_60d] => -25.40028015 [percent_change_90d] => -59.19143853 [market_cap] => 114826278.054 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:09.000Z ) ) ) [284] => stdClass Object ( [id] => 2840 [name] => QuarkChain [symbol] => QKC [slug] => quarkchain [num_market_pairs] => 26 [date_added] => 2018-06-04T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => marketplace [1] => payments ) [max_supply] => 10000000000 [circulating_supply] => 6399906497 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xea26c4ac16d4a5a106820bc8aee85fd0b7b2b664 ) [cmc_rank] => 285 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:47.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.01777183275401 [volume_24h] => 10851110.069058 [percent_change_1h] => -0.74250006 [percent_change_24h] => -1.82251927 [percent_change_7d] => 14.63516853 [percent_change_30d] => 7.72856252 [percent_change_60d] => -3.55633859 [percent_change_90d] => -38.67249372 [market_cap] => 113738067.90599 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:47.000Z ) ) ) [285] => stdClass Object ( [id] => 6193 [name] => Cream Finance [symbol] => CREAM [slug] => cream-finance [num_market_pairs] => 40 [date_added] => 2020-08-04T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi [1] => dao [2] => amm [3] => binance-smart-chain [4] => yearn-partnerships [5] => governance [6] => lending-borowing [7] => alameda-research-portfolio ) [max_supply] => 2925000 [circulating_supply] => 616378 [total_supply] => 2925000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x2ba592f78db6436527729929aaf6c908497cb200 ) [cmc_rank] => 286 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 182.08244683936 [volume_24h] => 9352548.9431584 [percent_change_1h] => -0.58859433 [percent_change_24h] => -8.7027127 [percent_change_7d] => 12.11117467 [percent_change_30d] => 8.76656084 [percent_change_60d] => 10.40228099 [percent_change_90d] => 25.66317302 [market_cap] => 112231614.41795 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:07.000Z ) ) ) [286] => stdClass Object ( [id] => 4890 [name] => Newscrypto [symbol] => NWC [slug] => newscrypto [num_market_pairs] => 22 [date_added] => 2019-11-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => education [1] => ethereum [2] => stellar [3] => binance-smart-chain ) [max_supply] => 280000000 [circulating_supply] => 155016455.20582 [total_supply] => 274666102.77583 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x968f6f898a6df937fc1859b323ac2f14643e3fed ) [cmc_rank] => 287 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:52.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.72254739674277 [volume_24h] => 11192224.962127 [percent_change_1h] => 0.52739967 [percent_change_24h] => 31.93803402 [percent_change_7d] => 24.65224907 [percent_change_30d] => 8.98183151 [percent_change_60d] => -20.10229243 [percent_change_90d] => -62.76940852 [market_cap] => 112006736.16126 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:52.000Z ) ) ) [287] => stdClass Object ( [id] => 7046 [name] => Aavegotchi [symbol] => GHST [slug] => aavegotchi [num_market_pairs] => 42 [date_added] => 2020-09-14T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => collectibles-nfts [1] => dao [2] => governance [3] => metaverse [4] => polygon-ecosystem ) [max_supply] => [circulating_supply] => 58208472.473152 [total_supply] => 60830535.973339 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x3F382DbD960E3a9bbCeaE22651E88158d2791550 ) [cmc_rank] => 288 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:47.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.9076372651601 [volume_24h] => 145949297.35877 [percent_change_1h] => -1.13403831 [percent_change_24h] => 9.71544358 [percent_change_7d] => 26.50528637 [percent_change_30d] => 93.51858287 [percent_change_60d] => 82.66632713 [percent_change_90d] => 18.92070637 [market_cap] => 111040651.23783 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:47.000Z ) ) ) [288] => stdClass Object ( [id] => 3795 [name] => ZEON [symbol] => ZEON [slug] => zeon [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2019-03-15T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 30529103436.312 [total_supply] => 50000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xe5b826ca2ca02f09c1725e9bd98d9a8874c30532 ) [cmc_rank] => 289 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:45.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00361685454702 [volume_24h] => 109933.28303421 [percent_change_1h] => -0.69216619 [percent_change_24h] => -5.25503717 [percent_change_7d] => 15.91758946 [percent_change_30d] => 27.91854964 [percent_change_60d] => 470.31468472 [percent_change_90d] => 40.36352248 [market_cap] => 110419326.58007 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:45.000Z ) ) ) [289] => stdClass Object ( [id] => 7653 [name] => Oasis Network [symbol] => ROSE [slug] => oasis-network [num_market_pairs] => 20 [date_added] => 2020-11-12T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 10000000000 [circulating_supply] => 1500000000 [total_supply] => 10000000000 [platform] => [cmc_rank] => 290 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:45.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.07263114121453 [volume_24h] => 11962796.254291 [percent_change_1h] => 0.8059546 [percent_change_24h] => -4.64706679 [percent_change_7d] => 11.8384767 [percent_change_30d] => 11.60086189 [percent_change_60d] => -2.6423166 [percent_change_90d] => -56.63730334 [market_cap] => 108946711.8218 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:45.000Z ) ) ) [290] => stdClass Object ( [id] => 5690 [name] => Render Token [symbol] => RNDR [slug] => render-token [num_market_pairs] => 23 [date_added] => 2020-06-11T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => art [1] => scaling [2] => polygon-ecosystem ) [max_supply] => 536870912 [circulating_supply] => 157114118.69542 [total_supply] => 523115083.97662 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x6de037ef9ad2725eb40118bb1702ebb27e4aeb24 ) [cmc_rank] => 291 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.68385228897674 [volume_24h] => 2119019.013098 [percent_change_1h] => -0.89030972 [percent_change_24h] => 5.94696815 [percent_change_7d] => -7.07131629 [percent_change_30d] => 38.75017447 [percent_change_60d] => 1.23201649 [percent_change_90d] => -26.45710726 [market_cap] => 107442849.70043 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:08.000Z ) ) ) [291] => stdClass Object ( [id] => 6843 [name] => Radicle [symbol] => RAD [slug] => radicle [num_market_pairs] => 15 [date_added] => 2020-09-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => coinbase-ventures-portfolio [1] => fabric-ventures-portfolio [2] => placeholder-ventures-portfolio ) [max_supply] => 99999620 [circulating_supply] => 14159326.052845 [total_supply] => 99999470 [platform] => [cmc_rank] => 292 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:45.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 7.5097161697695 [volume_24h] => 669735.10720538 [percent_change_1h] => 0.01885418 [percent_change_24h] => -4.0401284 [percent_change_7d] => 73.82756449 [percent_change_30d] => 77.63586437 [percent_change_60d] => 19.36160737 [percent_change_90d] => -52.17131491 [market_cap] => 106332519.81209 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:45.000Z ) ) ) [292] => stdClass Object ( [id] => 2989 [name] => STASIS EURO [symbol] => EURS [slug] => stasis-euro [num_market_pairs] => 19 [date_added] => 2018-07-30T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => marketplace [1] => stablecoin [2] => stablecoin-asset-backed [3] => wallet ) [max_supply] => [circulating_supply] => 88625940 [total_supply] => 88625940 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xdb25f211ab05b1c97d595516f45794528a807ad8 ) [cmc_rank] => 293 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:53.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.1959904114278 [volume_24h] => 3823889.6032628 [percent_change_1h] => 0.07041444 [percent_change_24h] => 0.85236077 [percent_change_7d] => 1.17089884 [percent_change_30d] => -1.24781563 [percent_change_60d] => -2.86014729 [percent_change_90d] => -3.90273006 [market_cap] => 105995774.44378 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:53.000Z ) ) ) [293] => stdClass Object ( [id] => 3748 [name] => Hxro [symbol] => HXRO [slug] => hxro [num_market_pairs] => 16 [date_added] => 2019-02-15T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => three-arrows-capital-portfolio [1] => cms-holdings-portfolio [2] => coinfund-portfolio [3] => ledgerprime-portfolio [4] => alameda-research-portfolio ) [max_supply] => [circulating_supply] => 226755772.12609 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x4bd70556ae3f8a6ec6c4080a0c327b24325438f3 ) [cmc_rank] => 294 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.46651987478161 [volume_24h] => 655647.15168463 [percent_change_1h] => -1.42993023 [percent_change_24h] => -4.99758204 [percent_change_7d] => -6.90705123 [percent_change_30d] => -17.14003659 [percent_change_60d] => -38.02863393 [percent_change_90d] => -18.55832004 [market_cap] => 105786074.41827 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:11.000Z ) ) ) [294] => stdClass Object ( [id] => 4747 [name] => Velas [symbol] => VLX [slug] => velas [num_market_pairs] => 17 [date_added] => 2019-10-03T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => solana-ecosystem ) [max_supply] => [circulating_supply] => 2124380663 [total_supply] => 2124380663 [platform] => [cmc_rank] => 295 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.04945880352992 [volume_24h] => 3087991.8120725 [percent_change_1h] => -0.36184267 [percent_change_24h] => 4.08806846 [percent_change_7d] => 14.30766988 [percent_change_30d] => 11.72366087 [percent_change_60d] => -34.20024711 [percent_change_90d] => -62.69675012 [market_cap] => 105069325.83408 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:10.000Z ) ) ) [295] => stdClass Object ( [id] => 10052 [name] => Gitcoin [symbol] => GTC [slug] => gitcoin [num_market_pairs] => 34 [date_added] => 2021-05-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 14198201.725662 [total_supply] => 100000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xde30da39c46104798bb5aa3fe8b9e0e1f348163f ) [cmc_rank] => 296 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:42.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 7.36305302023 [volume_24h] => 21770259.648178 [percent_change_1h] => -0.67250589 [percent_change_24h] => -7.76995766 [percent_change_7d] => 9.37289418 [percent_change_30d] => -2.4155646 [percent_change_60d] => 19.14161191 [percent_change_90d] => 0 [market_cap] => 104542112.09797 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:42.000Z ) ) ) [296] => stdClass Object ( [id] => 2021 [name] => RChain [symbol] => REV [slug] => rchain [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2017-10-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => distributed-computing [2] => smart-contracts ) [max_supply] => [circulating_supply] => 613715341.08336 [total_supply] => 870663574 [platform] => [cmc_rank] => 297 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:53.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.17002972966902 [volume_24h] => 94794.97358472 [percent_change_1h] => -0.09982426 [percent_change_24h] => -3.85946283 [percent_change_7d] => 9.54714243 [percent_change_30d] => 7.54492942 [percent_change_60d] => -37.11794798 [percent_change_90d] => -57.9565273 [market_cap] => 104349853.53813 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:53.000Z ) ) ) [297] => stdClass Object ( [id] => 1521 [name] => Komodo [symbol] => KMD [slug] => komodo [num_market_pairs] => 32 [date_added] => 2017-02-05T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable [1] => hybrid-dpow-pow [2] => equihash [3] => platform [4] => atomic-swaps [5] => enterprise-solutions ) [max_supply] => 200000000 [circulating_supply] => 127035364.61687 [total_supply] => 127035364.61687 [platform] => [cmc_rank] => 298 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.81260317390831 [volume_24h] => 5315443.1170626 [percent_change_1h] => -0.58674802 [percent_change_24h] => -3.71029744 [percent_change_7d] => 19.88344003 [percent_change_30d] => 30.93541687 [percent_change_60d] => -46.82298234 [percent_change_90d] => -68.92914724 [market_cap] => 103229340.48627 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:08.000Z ) ) ) [298] => stdClass Object ( [id] => 2776 [name] => Travala.com [symbol] => AVA [slug] => travala [num_market_pairs] => 30 [date_added] => 2018-05-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => hospitality [1] => marketplace [2] => medium-of-exchange [3] => payments [4] => binance-smart-chain [5] => tourism ) [max_supply] => 61228716 [circulating_supply] => 49892876.367559 [total_supply] => 61011389 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Chain [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => AVA-645 ) [cmc_rank] => 299 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:45.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 2.0623774860703 [volume_24h] => 4457874.3848105 [percent_change_1h] => -0.55964213 [percent_change_24h] => -5.45068329 [percent_change_7d] => 7.96522253 [percent_change_30d] => -11.48778107 [percent_change_60d] => -31.62974763 [percent_change_90d] => -62.50004303 [market_cap] => 102897944.93574 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:45.000Z ) ) ) [299] => stdClass Object ( [id] => 7963 [name] => Venus ETH [symbol] => vETH [slug] => venus-eth [num_market_pairs] => 1 [date_added] => 2020-12-12T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 2033994 [total_supply] => 2033994 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Smart Chain [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => 0xf508fCD89b8bd15579dc79A6827cB4686A3592c8 ) [cmc_rank] => 300 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 50.150572307207 [volume_24h] => 0 [percent_change_1h] => -0.15163941 [percent_change_24h] => -3.67553301 [percent_change_7d] => 12.17010825 [percent_change_30d] => 7.65864837 [percent_change_60d] => -5.33540855 [percent_change_90d] => -25.51571332 [market_cap] => 102005963.16943 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:09.000Z ) ) ) [300] => stdClass Object ( [id] => 7692 [name] => Radix [symbol] => EXRD [slug] => radix [num_market_pairs] => 21 [date_added] => 2020-11-16T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => ethereum ) [max_supply] => 4410000000 [circulating_supply] => 734834633 [total_supply] => 0 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x6468e79A80C0eaB0F9A2B574c8d5bC374Af59414 ) [cmc_rank] => 301 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.13765244730227 [volume_24h] => 1546811.290013 [percent_change_1h] => -0.19251922 [percent_change_24h] => -0.39155396 [percent_change_7d] => -5.94329633 [percent_change_30d] => 22.1028843 [percent_change_60d] => 20.98982303 [percent_change_90d] => -3.20948778 [market_cap] => 101151785.59492 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:08.000Z ) ) ) [301] => stdClass Object ( [id] => 2320 [name] => Utrust [symbol] => UTK [slug] => utrust [num_market_pairs] => 42 [date_added] => 2017-12-29T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => cybersecurity [1] => payments [2] => smart-contracts ) [max_supply] => 500000000 [circulating_supply] => 450000000 [total_supply] => 500000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xdc9Ac3C20D1ed0B540dF9b1feDC10039Df13F99c ) [cmc_rank] => 302 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:33.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.22398974770862 [volume_24h] => 13715197.638407 [percent_change_1h] => -0.35305817 [percent_change_24h] => -1.18261146 [percent_change_7d] => 6.96045213 [percent_change_30d] => 0.55117024 [percent_change_60d] => -33.9684231 [percent_change_90d] => -76.73861161 [market_cap] => 100795386.46888 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:33.000Z ) ) ) [302] => stdClass Object ( [id] => 5964 [name] => Trust Wallet Token [symbol] => TWT [slug] => trust-wallet-token [num_market_pairs] => 37 [date_added] => 2020-07-30T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => binance-smart-chain [1] => polygon-ecosystem ) [max_supply] => [circulating_supply] => 250926200 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Chain [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => TWT-8C2 ) [cmc_rank] => 303 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:46.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.3981799584326 [volume_24h] => 24261442.190998 [percent_change_1h] => -0.0915199 [percent_change_24h] => 7.98583934 [percent_change_7d] => 19.31629279 [percent_change_30d] => 16.83311365 [percent_change_60d] => -13.65547215 [percent_change_90d] => -62.62715649 [market_cap] => 99913783.88565 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:46.000Z ) ) ) [303] => stdClass Object ( [id] => 3581 [name] => Kleros [symbol] => PNK [slug] => kleros [num_market_pairs] => 24 [date_added] => 2018-11-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => prediction-markets [1] => polygon-ecosystem ) [max_supply] => [circulating_supply] => 612780019.63459 [total_supply] => 764626704 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x93ed3fbe21207ec2e8f2d3c3de6e058cb73bc04d ) [cmc_rank] => 304 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:35.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.16134809424642 [volume_24h] => 4690784.4727057 [percent_change_1h] => -0.48308087 [percent_change_24h] => 6.27289422 [percent_change_7d] => 19.54304618 [percent_change_30d] => 35.40476985 [percent_change_60d] => 4.25542649 [percent_change_90d] => -36.25207218 [market_cap] => 98870888.360326 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:35.000Z ) ) ) [304] => stdClass Object ( [id] => 7958 [name] => Venus USDC [symbol] => vUSDC [slug] => venus-usdc [num_market_pairs] => 1 [date_added] => 2020-12-12T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 4771015133 [total_supply] => 4771015133 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Smart Chain [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => 0xeca88125a5adbe82614ffc12d0db554e2e2867c8 ) [cmc_rank] => 305 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:46.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.02068370314023 [volume_24h] => 0 [percent_change_1h] => 0.01795015 [percent_change_24h] => 0.03657245 [percent_change_7d] => 0.11605719 [percent_change_30d] => 0.32995735 [percent_change_60d] => 0.61227809 [percent_change_90d] => 1.23059556 [market_cap] => 98682260.688517 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:46.000Z ) ) ) [305] => stdClass Object ( [id] => 3977 [name] => Sport and Leisure [symbol] => SNL [slug] => sport-and-leisure [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2019-05-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => marketplace ) [max_supply] => [circulating_supply] => 678662952.83471 [total_supply] => 963252000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xa806b3fed6891136940cf81c4085661500aa2709 ) [cmc_rank] => 306 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:48.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.14581346871607 [volume_24h] => 4.24035322 [percent_change_1h] => -0.12853355 [percent_change_24h] => -5.68695858 [percent_change_7d] => 10.13719455 [percent_change_30d] => 6.71907083 [percent_change_60d] => 10.04550125 [percent_change_90d] => -18.23169039 [market_cap] => 98958199.241919 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:48.000Z ) ) ) [306] => stdClass Object ( [id] => 8119 [name] => SafePal [symbol] => SFP [slug] => safepal [num_market_pairs] => 31 [date_added] => 2020-12-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => wallet [1] => binance-smart-chain [2] => binance-launchpad ) [max_supply] => 500000000 [circulating_supply] => 108166667 [total_supply] => 500000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Smart Chain [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => 0xd41fdb03ba84762dd66a0af1a6c8540ff1ba5dfb ) [cmc_rank] => 307 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:55.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.91488491927397 [volume_24h] => 13450453.33178 [percent_change_1h] => -0.25377504 [percent_change_24h] => -3.71887847 [percent_change_7d] => 5.43718161 [percent_change_30d] => 28.51768532 [percent_change_60d] => -20.17311845 [percent_change_90d] => -64.75823707 [market_cap] => 98960052.406429 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:55.000Z ) ) ) [307] => stdClass Object ( [id] => 4566 [name] => DigitalBits [symbol] => XDB [slug] => digitalbits [num_market_pairs] => 10 [date_added] => 2019-09-13T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 771841982.91053 [total_supply] => 1500000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xb9eefc4b0d472a44be93970254df4f4016569d27 ) [cmc_rank] => 308 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:49.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.12736330017645 [volume_24h] => 1298959.5651977 [percent_change_1h] => 0.98485629 [percent_change_24h] => 3.65958699 [percent_change_7d] => 21.39417564 [percent_change_30d] => 386.83828135 [percent_change_60d] => 250.10925825 [percent_change_90d] => 4.88585467 [market_cap] => 98304342.15822 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:49.000Z ) ) ) [308] => stdClass Object ( [id] => 8707 [name] => Alpaca Finance [symbol] => ALPACA [slug] => alpaca-finance [num_market_pairs] => 25 [date_added] => 2021-03-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi [1] => binance-smart-chain [2] => lending-borowing [3] => polygon-ecosystem ) [max_supply] => 188000000 [circulating_supply] => 140162360.92819 [total_supply] => 143369934.53051 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Smart Chain [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => 0x8f0528ce5ef7b51152a59745befdd91d97091d2f ) [cmc_rank] => 309 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:49.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.69876852628438 [volume_24h] => 24620541.60982 [percent_change_1h] => 0.70884467 [percent_change_24h] => -5.45389426 [percent_change_7d] => 14.32950034 [percent_change_30d] => 5.32666653 [percent_change_60d] => -28.10681571 [percent_change_90d] => -78.50465119 [market_cap] => 97941046.386328 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:49.000Z ) ) ) [309] => stdClass Object ( [id] => 8613 [name] => Alchemix [symbol] => ALCX [slug] => alchemix [num_market_pairs] => 39 [date_added] => 2021-02-27T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi [1] => yield-farming [2] => governance [3] => lending-borowing ) [max_supply] => 478612 [circulating_supply] => 283672.98482562 [total_supply] => 716506.98482562 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xdbdb4d16eda451d0503b854cf79d55697f90c8df ) [cmc_rank] => 310 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 342.69813424339 [volume_24h] => 34516992.877326 [percent_change_1h] => -0.11460814 [percent_change_24h] => -19.16358562 [percent_change_7d] => 18.68912598 [percent_change_30d] => -6.4260707 [percent_change_60d] => -55.34664601 [percent_change_90d] => -76.58548667 [market_cap] => 97214202.634994 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:09.000Z ) ) ) [310] => stdClass Object ( [id] => 3992 [name] => COTI [symbol] => COTI [slug] => coti [num_market_pairs] => 31 [date_added] => 2019-06-04T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi ) [max_supply] => 2000000000 [circulating_supply] => 669740238.21 [total_supply] => 2000000000 [platform] => [cmc_rank] => 311 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:47.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.14428029212925 [volume_24h] => 20071761.645877 [percent_change_1h] => -1.00385588 [percent_change_24h] => 3.81604739 [percent_change_7d] => 16.30470376 [percent_change_30d] => 3.04837663 [percent_change_60d] => -37.48626114 [percent_change_90d] => -60.34004128 [market_cap] => 96630317.219652 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:47.000Z ) ) ) [311] => stdClass Object ( [id] => 2467 [name] => OriginTrail [symbol] => TRAC [slug] => origintrail [num_market_pairs] => 14 [date_added] => 2018-01-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => logistics [1] => enterprise-solutions [2] => smart-contracts [3] => polkadot-ecosystem ) [max_supply] => [circulating_supply] => 357960473.93654 [total_supply] => 500000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xaa7a9ca87d3694b5755f213b5d04094b8d0f0a6f ) [cmc_rank] => 312 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:35.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.26624940553511 [volume_24h] => 1453218.957625 [percent_change_1h] => -0.34466086 [percent_change_24h] => 0.55995012 [percent_change_7d] => 16.9440624 [percent_change_30d] => -7.89859583 [percent_change_60d] => -10.99732782 [percent_change_90d] => -58.47299662 [market_cap] => 95306763.390671 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:35.000Z ) ) ) [312] => stdClass Object ( [id] => 8083 [name] => Tokenlon Network Token [symbol] => LON [slug] => tokenlon-network-token [num_market_pairs] => 37 [date_added] => 2020-12-23T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => decentralized-exchange [1] => defi ) [max_supply] => 200000000 [circulating_supply] => 39554033.143154 [total_supply] => 112372480.28473 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x0000000000095413afc295d19edeb1ad7b71c952 ) [cmc_rank] => 313 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:48.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 2.3938888463391 [volume_24h] => 6604615.9695807 [percent_change_1h] => 0.29919619 [percent_change_24h] => -0.8937492 [percent_change_7d] => 9.94168631 [percent_change_30d] => -22.30952544 [percent_change_60d] => -25.87123389 [percent_change_90d] => -54.56248816 [market_cap] => 94687958.769126 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:48.000Z ) ) ) [313] => stdClass Object ( [id] => 3968 [name] => Elitium [symbol] => EUM [slug] => elitium [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2019-05-24T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 332200000 [circulating_supply] => 27898457.345675 [total_supply] => 332200000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x6aB4A7d75B0A42B6Bc83E852daB9E121F9C610Aa ) [cmc_rank] => 314 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 3.3711373923849 [volume_24h] => 800252.95947903 [percent_change_1h] => -0.05327255 [percent_change_24h] => -0.91255661 [percent_change_7d] => 0.65787664 [percent_change_30d] => 2.13519062 [percent_change_60d] => -19.44590879 [percent_change_90d] => -34.76024649 [market_cap] => 94049532.747859 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:09.000Z ) ) ) [314] => stdClass Object ( [id] => 8075 [name] => Rally [symbol] => RLY [slug] => rally [num_market_pairs] => 32 [date_added] => 2020-12-22T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => yield-farming [1] => social-token [2] => social-money [3] => coinbase-ventures-portfolio [4] => kinetic-capital [5] => ledgerprime-portfolio [6] => a16z-portfolio ) [max_supply] => 15000000000 [circulating_supply] => 218875815.02948 [total_supply] => 7531381932 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xf1f955016EcbCd7321c7266BccFB96c68ea5E49b ) [cmc_rank] => 315 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:47.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.42695917440502 [volume_24h] => 4090986.3303158 [percent_change_1h] => 0.14535089 [percent_change_24h] => -3.82651789 [percent_change_7d] => 9.61855031 [percent_change_30d] => -24.01407946 [percent_change_60d] => -15.72806088 [percent_change_90d] => -60.51837507 [market_cap] => 93451037.282212 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:47.000Z ) ) ) [315] => stdClass Object ( [id] => 3441 [name] => Divi [symbol] => DIVI [slug] => divi [num_market_pairs] => 10 [date_added] => 2018-10-12T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable [1] => asset-management [2] => masternodes [3] => wallet ) [max_supply] => [circulating_supply] => 2431088286.9737 [total_supply] => 2431088286.9737 [platform] => [cmc_rank] => 316 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.03807388896702 [volume_24h] => 269460.57341287 [percent_change_1h] => -0.00400518 [percent_change_24h] => -3.09145361 [percent_change_7d] => -7.94590102 [percent_change_30d] => -17.50075544 [percent_change_60d] => -34.47103653 [percent_change_90d] => -46.43117359 [market_cap] => 92560985.507258 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:06.000Z ) ) ) [316] => stdClass Object ( [id] => 4268 [name] => NewYork Exchange [symbol] => NYE [slug] => newyork-exchange [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2019-08-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => services ) [max_supply] => 600000000 [circulating_supply] => 7090059.864674 [total_supply] => 381966631 [platform] => [cmc_rank] => 317 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 13.010444668412 [volume_24h] => 32680.83850252 [percent_change_1h] => -0.41634499 [percent_change_24h] => -3.40547222 [percent_change_7d] => 2.37870081 [percent_change_30d] => 1.84936236 [percent_change_60d] => 3.8411181 [percent_change_90d] => -40.46571449 [market_cap] => 92244831.565071 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:05.000Z ) ) ) [317] => stdClass Object ( [id] => 6651 [name] => USDX [Kava] [symbol] => USDX [slug] => usdx-kava [num_market_pairs] => 1 [date_added] => 2020-08-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => stablecoin ) [max_supply] => 15645182 [circulating_supply] => 91759144 [total_supply] => 91759144 [platform] => [cmc_rank] => 318 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.99976018335772 [volume_24h] => 69931.22530551 [percent_change_1h] => 0.01943718 [percent_change_24h] => 0.2052092 [percent_change_7d] => -0.02557965 [percent_change_30d] => 0.31779098 [percent_change_60d] => 17.89001729 [percent_change_90d] => 35.35848635 [market_cap] => 91737138.630187 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:07.000Z ) ) ) [318] => stdClass Object ( [id] => 5939 [name] => Wrapped NXM [symbol] => WNXM [slug] => wrapped-nxm [num_market_pairs] => 69 [date_added] => 2020-07-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => insurance [1] => wrapped-tokens ) [max_supply] => 1676964 [circulating_supply] => 1676964 [total_supply] => 1676964 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x0d438f3b5175bebc262bf23753c1e53d03432bde ) [cmc_rank] => 319 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:41.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 54.694647404594 [volume_24h] => 14806303.84737 [percent_change_1h] => -0.35257394 [percent_change_24h] => -2.62384475 [percent_change_7d] => 1.93289634 [percent_change_30d] => -5.34930556 [percent_change_60d] => -22.30741058 [percent_change_90d] => -44.75894356 [market_cap] => 91720954.690197 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:41.000Z ) ) ) [319] => stdClass Object ( [id] => 2896 [name] => Hifi Finance [symbol] => MFT [slug] => mainframe [num_market_pairs] => 29 [date_added] => 2018-07-05T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => content-creation [2] => smart-contracts [3] => arrington-xrp-capital [4] => kinetic-capital ) [max_supply] => 10000000000 [circulating_supply] => 10000000000 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xdf2c7238198ad8b389666574f2d8bc411a4b7428 ) [cmc_rank] => 320 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:42.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00923525856753 [volume_24h] => 34707240.12781 [percent_change_1h] => -0.1753765 [percent_change_24h] => -1.40482096 [percent_change_7d] => 10.3881333 [percent_change_30d] => 7.3425604 [percent_change_60d] => 0.97649548 [percent_change_90d] => -47.16440997 [market_cap] => 92352585.6753 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:42.000Z ) ) ) [320] => stdClass Object ( [id] => 1107 [name] => PAC Protocol [symbol] => PAC [slug] => pac-protocol [num_market_pairs] => 14 [date_added] => 2015-11-02T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable [1] => pos [2] => pos-30 [3] => decentralized-exchange [4] => filesharing [5] => masternodes [6] => storage ) [max_supply] => 50000000000 [circulating_supply] => 15204030132.092 [total_supply] => 15204030132.092 [platform] => [cmc_rank] => 321 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00601843315583 [volume_24h] => 461100.4095823 [percent_change_1h] => -0.03503273 [percent_change_24h] => 2.82043867 [percent_change_7d] => -4.77717932 [percent_change_30d] => -9.88857958 [percent_change_60d] => -32.04366768 [percent_change_90d] => -53.18032154 [market_cap] => 91504439.04922 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:03.000Z ) ) ) [321] => stdClass Object ( [id] => 7824 [name] => Vai [symbol] => VAI [slug] => vai [num_market_pairs] => 11 [date_added] => 2020-12-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi [1] => stablecoin [2] => stablecoin-asset-backed [3] => binance-smart-chain ) [max_supply] => 0 [circulating_supply] => 104477545 [total_supply] => 104477545 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Smart Chain [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => 0x4bd17003473389a42daf6a0a729f6fdb328bbbd7 ) [cmc_rank] => 322 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:50.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.86243707710501 [volume_24h] => 1078505.4146238 [percent_change_1h] => 0.07247619 [percent_change_24h] => 0.46732925 [percent_change_7d] => -2.03320719 [percent_change_30d] => -4.08828365 [percent_change_60d] => -3.63978672 [percent_change_90d] => -6.23419448 [market_cap] => 90105308.532907 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:50.000Z ) ) ) [322] => stdClass Object ( [id] => 1993 [name] => Kin [symbol] => KIN [slug] => kin [num_market_pairs] => 18 [date_added] => 2017-09-27T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => media [1] => content-creation [2] => smart-contracts [3] => polychain-capital-portfolio [4] => solana-ecosystem [5] => galaxy-digital-portfolio [6] => pantera-capital-portfolio ) [max_supply] => 10000000000000 [circulating_supply] => 1518114145968 [total_supply] => 10000000000000 [platform] => [cmc_rank] => 323 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:53.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 6.02997631E-5 [volume_24h] => 2825588.2436897 [percent_change_1h] => -1.71907165 [percent_change_24h] => 31.20785863 [percent_change_7d] => 25.73765815 [percent_change_30d] => 25.32433388 [percent_change_60d] => -1.41509941 [percent_change_90d] => -75.44049073 [market_cap] => 91541923.360629 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:53.000Z ) ) ) [323] => stdClass Object ( [id] => 213 [name] => MonaCoin [symbol] => MONA [slug] => monacoin [num_market_pairs] => 20 [date_added] => 2014-03-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable [1] => pow [2] => lyra2rev2 [3] => medium-of-exchange [4] => memes [5] => payments ) [max_supply] => 105120000 [circulating_supply] => 65729674.871168 [total_supply] => 65729674.871168 [platform] => [cmc_rank] => 324 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.3541004137451 [volume_24h] => 909097.49827689 [percent_change_1h] => -0.08582686 [percent_change_24h] => -0.64748665 [percent_change_7d] => 4.35420794 [percent_change_30d] => -5.69350788 [percent_change_60d] => -39.75627111 [percent_change_90d] => -50.68503879 [market_cap] => 89004579.938382 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:08.000Z ) ) ) [324] => stdClass Object ( [id] => 1866 [name] => Bytom [symbol] => BTM [slug] => bytom [num_market_pairs] => 62 [date_added] => 2017-08-08T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable [1] => platform [2] => cosmos-ecosystem [3] => payments [4] => smart-contracts [5] => polygon-ecosystem ) [max_supply] => 2100000000 [circulating_supply] => 1448405669.003 [total_supply] => 1695690600 [platform] => [cmc_rank] => 325 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:25.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.06132954093616 [volume_24h] => 15562701.796623 [percent_change_1h] => 0.61074643 [percent_change_24h] => -1.5908213 [percent_change_7d] => 3.10844959 [percent_change_30d] => -5.37062725 [percent_change_60d] => -27.70390483 [percent_change_90d] => -68.17232886 [market_cap] => 88830054.769286 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:25.000Z ) ) ) [325] => stdClass Object ( [id] => 8615 [name] => Ethernity Chain [symbol] => ERN [slug] => ethernity-chain [num_market_pairs] => 17 [date_added] => 2021-02-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => collectibles-nfts [1] => polkastarter ) [max_supply] => 30000000 [circulating_supply] => 11197102.79897 [total_supply] => 30000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xbbc2ae13b23d715c30720f079fcd9b4a74093505 ) [cmc_rank] => 326 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 7.8558486831558 [volume_24h] => 10845319.702147 [percent_change_1h] => -0.314409 [percent_change_24h] => -1.71386133 [percent_change_7d] => -5.91371153 [percent_change_30d] => 29.34531521 [percent_change_60d] => 15.91943418 [percent_change_90d] => -66.63089514 [market_cap] => 87962745.278451 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:10.000Z ) ) ) [326] => stdClass Object ( [id] => 7678 [name] => KeeperDAO [symbol] => ROOK [slug] => keeperdao [num_market_pairs] => 29 [date_added] => 2020-11-15T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi [1] => yield-farming [2] => three-arrows-capital-portfolio [3] => alameda-research-portfolio ) [max_supply] => 1070000 [circulating_supply] => 586217.69279708 [total_supply] => 1195125 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xfa5047c9c78b8877af97bdcb85db743fd7313d4a ) [cmc_rank] => 327 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 150.34418962769 [volume_24h] => 2029330.0986984 [percent_change_1h] => -0.4278852 [percent_change_24h] => -3.6140046 [percent_change_7d] => 8.52008329 [percent_change_30d] => 13.57089192 [percent_change_60d] => -15.11247781 [percent_change_90d] => -64.56918162 [market_cap] => 88134423.96899 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:06.000Z ) ) ) [327] => stdClass Object ( [id] => 2585 [name] => Centrality [symbol] => CENNZ [slug] => centrality [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2018-03-13T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => marketplace [1] => enterprise-solutions ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1200000000 [total_supply] => 1200000000 [platform] => [cmc_rank] => 328 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:45.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.07140985332814 [volume_24h] => 1573696.1739493 [percent_change_1h] => -0.40250724 [percent_change_24h] => -0.64992019 [percent_change_7d] => -5.56721617 [percent_change_30d] => -15.4399153 [percent_change_60d] => -15.21686737 [percent_change_90d] => -11.38741085 [market_cap] => 85691823.993768 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:45.000Z ) ) ) [328] => stdClass Object ( [id] => 6833 [name] => Litentry [symbol] => LIT [slug] => litentry [num_market_pairs] => 18 [date_added] => 2020-09-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => ethereum [1] => substrate [2] => polkadot [3] => polkadot-ecosystem ) [max_supply] => 100000000 [circulating_supply] => 22816172.96 [total_supply] => 100000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xb59490ab09a0f526cc7305822ac65f2ab12f9723 ) [cmc_rank] => 329 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 3.7470834631502 [volume_24h] => 28508644.245863 [percent_change_1h] => 4.79683606 [percent_change_24h] => 4.83446331 [percent_change_7d] => 2.9359474 [percent_change_30d] => 58.09291496 [percent_change_60d] => 4.45417581 [percent_change_90d] => -54.96153987 [market_cap] => 85494104.390791 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:12.000Z ) ) ) [329] => stdClass Object ( [id] => 541 [name] => Syscoin [symbol] => SYS [slug] => syscoin [num_market_pairs] => 12 [date_added] => 2014-08-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable [1] => pow [2] => platform [3] => enterprise-solutions [4] => collectibles-nfts [5] => masternodes [6] => scaling ) [max_supply] => 888000000 [circulating_supply] => 616579745.94485 [total_supply] => 616579745.94485 [platform] => [cmc_rank] => 330 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:39.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.13634843374693 [volume_24h] => 2502083.4464059 [percent_change_1h] => -0.44007887 [percent_change_24h] => -3.9809381 [percent_change_7d] => -2.80273404 [percent_change_30d] => 9.205772 [percent_change_60d] => -33.52935818 [percent_change_90d] => -79.87104565 [market_cap] => 84069682.639661 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:39.000Z ) ) ) [330] => stdClass Object ( [id] => 7882 [name] => EFFORCE [symbol] => WOZX [slug] => efforce [num_market_pairs] => 10 [date_added] => 2020-12-07T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => energy ) [max_supply] => 1000000000 [circulating_supply] => 130846998.9928 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x34950ff2b487d9e5282c5ab342d08a2f712eb79f ) [cmc_rank] => 331 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:47.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.63860774428451 [volume_24h] => 411150.43655525 [percent_change_1h] => -0.01196331 [percent_change_24h] => 7.63945566 [percent_change_7d] => 4.64976733 [percent_change_30d] => -24.29442016 [percent_change_60d] => -15.36457735 [percent_change_90d] => -47.94229305 [market_cap] => 83559906.87319 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:47.000Z ) ) ) [331] => stdClass Object ( [id] => 1856 [name] => district0x [symbol] => DNT [slug] => district0x [num_market_pairs] => 28 [date_added] => 2017-08-03T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => payments [2] => reputation [3] => boostvc-portfolio ) [max_supply] => [circulating_supply] => 600000000 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x0abdace70d3790235af448c88547603b945604ea ) [cmc_rank] => 332 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:47.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.139842078711 [volume_24h] => 3997462.7562033 [percent_change_1h] => -0.89233414 [percent_change_24h] => -1.07460872 [percent_change_7d] => -1.17716051 [percent_change_30d] => 5.6184099 [percent_change_60d] => -21.50132239 [percent_change_90d] => -54.75761387 [market_cap] => 83905247.2266 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:47.000Z ) ) ) [332] => stdClass Object ( [id] => 7553 [name] => unFederalReserve [symbol] => eRSDL [slug] => unfederalreserve [num_market_pairs] => 16 [date_added] => 2020-10-30T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi [1] => dao [2] => yield-farming [3] => governance [4] => lending-borowing ) [max_supply] => 454278600 [circulating_supply] => 377722509.70851 [total_supply] => 454278599.66363 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x5218E472cFCFE0b64A064F055B43b4cdC9EfD3A6 ) [cmc_rank] => 333 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.22109659467923 [volume_24h] => 3758096.8411145 [percent_change_1h] => -0.14864847 [percent_change_24h] => -7.88053142 [percent_change_7d] => 34.52122885 [percent_change_30d] => 35.30023231 [percent_change_60d] => 4.77345597 [percent_change_90d] => -85.29062616 [market_cap] => 83513160.630245 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:09.000Z ) ) ) [333] => stdClass Object ( [id] => 5552 [name] => Hathor [symbol] => HTR [slug] => hathor [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2020-05-07T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => exnetwork-capital-portfolio ) [max_supply] => 0 [circulating_supply] => 180833876 [total_supply] => 870634880 [platform] => [cmc_rank] => 334 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:38.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.46025045257035 [volume_24h] => 1493493.0092232 [percent_change_1h] => -0.36312499 [percent_change_24h] => -8.81258823 [percent_change_7d] => -5.80027792 [percent_change_30d] => 25.28088088 [percent_change_60d] => -11.69049535 [percent_change_90d] => -65.16703042 [market_cap] => 83228873.269051 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:38.000Z ) ) ) [334] => stdClass Object ( [id] => 2143 [name] => Streamr [symbol] => DATA [slug] => streamr [num_market_pairs] => 40 [date_added] => 2017-11-03T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => ai-big-data [2] => distributed-computing [3] => filesharing [4] => iot [5] => fabric-ventures-portfolio ) [max_supply] => [circulating_supply] => 892476175.49103 [total_supply] => 987154350.02811 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x0cf0ee63788a0849fe5297f3407f701e122cc023 ) [cmc_rank] => 335 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.09346042586966 [volume_24h] => 12047470.196742 [percent_change_1h] => -0.3339659 [percent_change_24h] => -4.04669014 [percent_change_7d] => 5.06017335 [percent_change_30d] => -18.18465804 [percent_change_60d] => 18.4515224 [percent_change_90d] => -53.10168864 [market_cap] => 83411203.439917 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:04.000Z ) ) ) [335] => stdClass Object ( [id] => 7978 [name] => Bonfida [symbol] => FIDA [slug] => bonfida [num_market_pairs] => 11 [date_added] => 2020-12-14T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi [1] => solana-ecosystem [2] => cms-holdings-portfolio [3] => kinetic-capital ) [max_supply] => 1000000000 [circulating_supply] => 45096736 [total_supply] => 999096736 [platform] => [cmc_rank] => 336 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:41.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.8388162186278 [volume_24h] => 1278792.991575 [percent_change_1h] => -0.29812985 [percent_change_24h] => -3.69682873 [percent_change_7d] => 18.90050113 [percent_change_30d] => 6.41617271 [percent_change_60d] => -12.63886312 [percent_change_90d] => -45.24184215 [market_cap] => 82924609.563978 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:41.000Z ) ) ) [336] => stdClass Object ( [id] => 7208 [name] => Polkastarter [symbol] => POLS [slug] => polkastarter [num_market_pairs] => 44 [date_added] => 2020-09-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi [1] => polkadot [2] => polkadot-ecosystem [3] => launchpad ) [max_supply] => [circulating_supply] => 72202582 [total_supply] => 100000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x83e6f1e41cdd28eaceb20cb649155049fac3d5aa ) [cmc_rank] => 337 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.1354348789796 [volume_24h] => 13204634.708403 [percent_change_1h] => 0.33640296 [percent_change_24h] => 0.51377543 [percent_change_7d] => 16.17314898 [percent_change_30d] => -12.10989953 [percent_change_60d] => -37.03167285 [percent_change_90d] => -66.86452475 [market_cap] => 81981329.955187 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:03.000Z ) ) ) [337] => stdClass Object ( [id] => 7087 [name] => Dego Finance [symbol] => DEGO [slug] => dego-finance [num_market_pairs] => 30 [date_added] => 2020-09-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => collectibles-nfts [1] => defi [2] => dao [3] => binance-smart-chain [4] => polkadot-ecosystem [5] => governance [6] => binance-launchpad ) [max_supply] => 21000000 [circulating_supply] => 8607383 [total_supply] => 8607383 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x88ef27e69108b2633f8e1c184cc37940a075cc02 ) [cmc_rank] => 338 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:42.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 9.4908556748912 [volume_24h] => 52823128.610342 [percent_change_1h] => -0.79800425 [percent_change_24h] => -7.01909577 [percent_change_7d] => -5.71366048 [percent_change_30d] => 85.1137846 [percent_change_60d] => 32.57438217 [percent_change_90d] => -38.73691047 [market_cap] => 81691429.791512 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:42.000Z ) ) ) [338] => stdClass Object ( [id] => 3874 [name] => IRISnet [symbol] => IRIS [slug] => irisnet [num_market_pairs] => 28 [date_added] => 2019-04-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => cosmos-ecosystem ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1072646494.1072 [total_supply] => 2030894929.2321 [platform] => [cmc_rank] => 339 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:46.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.07617849837492 [volume_24h] => 6649852.7315447 [percent_change_1h] => -0.06002812 [percent_change_24h] => 2.86938127 [percent_change_7d] => 8.36539662 [percent_change_30d] => -4.7878344 [percent_change_60d] => -2.78197205 [percent_change_90d] => -61.77758271 [market_cap] => 81712599.208213 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:46.000Z ) ) ) [339] => stdClass Object ( [id] => 7440 [name] => BarnBridge [symbol] => BOND [slug] => barnbridge [num_market_pairs] => 31 [date_added] => 2020-10-19T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi [1] => dao [2] => yield-farming [3] => governance [4] => parafi-capital ) [max_supply] => [circulating_supply] => 3837902.2814566 [total_supply] => 10000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x0391D2021f89DC339F60Fff84546EA23E337750f ) [cmc_rank] => 340 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 21.243575546814 [volume_24h] => 6232055.5620726 [percent_change_1h] => -1.03587785 [percent_change_24h] => -5.91529723 [percent_change_7d] => -1.68200874 [percent_change_30d] => -39.90027527 [percent_change_60d] => -31.34465666 [percent_change_90d] => -46.87897188 [market_cap] => 81530767.057412 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:05.000Z ) ) ) [340] => stdClass Object ( [id] => 2866 [name] => Sentinel Protocol [symbol] => UPP [slug] => sentinel-protocol [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2018-06-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 459429451.28629 [total_supply] => 500000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xc86d054809623432210c107af2e3f619dcfbf652 ) [cmc_rank] => 341 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:46.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.17673724576353 [volume_24h] => 43081552.392096 [percent_change_1h] => -0.56020906 [percent_change_24h] => 0.1006887 [percent_change_7d] => 13.89191785 [percent_change_30d] => 96.46995505 [percent_change_60d] => 69.62304956 [percent_change_90d] => 49.83133348 [market_cap] => 81198295.842989 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:46.000Z ) ) ) [341] => stdClass Object ( [id] => 2588 [name] => Loom Network [symbol] => LOOM [slug] => loom-network [num_market_pairs] => 52 [date_added] => 2018-03-14T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => cosmos-ecosystem [2] => enterprise-solutions ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1000000000 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x42476F744292107e34519F9c357927074Ea3F75D ) [cmc_rank] => 342 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:49.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.08112815033682 [volume_24h] => 23543233.710111 [percent_change_1h] => -0.39511626 [percent_change_24h] => 0.73833976 [percent_change_7d] => 25.24020043 [percent_change_30d] => 24.1490102 [percent_change_60d] => 8.89494229 [percent_change_90d] => -43.26582516 [market_cap] => 81128150.33682 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:49.000Z ) ) ) [342] => stdClass Object ( [id] => 8000 [name] => Lido DAO Token [symbol] => LDO [slug] => lido-dao [num_market_pairs] => 28 [date_added] => 2020-12-15T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi ) [max_supply] => 1000000000 [circulating_supply] => 24539272.69005 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x5a98fcbea516cf06857215779fd812ca3bef1b32 ) [cmc_rank] => 343 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:46.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 3.3008025818677 [volume_24h] => 107708683.77418 [percent_change_1h] => -0.28116062 [percent_change_24h] => -4.8318004 [percent_change_7d] => 76.11481112 [percent_change_30d] => 101.0267964 [percent_change_60d] => 50.17862819 [percent_change_90d] => 43.20055114 [market_cap] => 80999294.652471 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:46.000Z ) ) ) [343] => stdClass Object ( [id] => 1785 [name] => Gas [symbol] => GAS [slug] => gas [num_market_pairs] => 46 [date_added] => 2017-07-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => medium-of-exchange [1] => payments [2] => smart-contracts ) [max_supply] => 100000000 [circulating_supply] => 10128375.105773 [total_supply] => 17190378 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1376 [name] => Neo [symbol] => NEO [slug] => neo [token_address] => 602c79718b16e442de58778e148d0b1084e3b2dffd5de6b7b16cee7969282de7 ) [cmc_rank] => 344 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:47.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 7.9540806685953 [volume_24h] => 18217296.926066 [percent_change_1h] => 0.13256947 [percent_change_24h] => -2.98699911 [percent_change_7d] => -7.81415989 [percent_change_30d] => 32.66070942 [percent_change_60d] => -11.99590371 [percent_change_90d] => -46.19977947 [market_cap] => 80561912.633111 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:47.000Z ) ) ) [344] => stdClass Object ( [id] => 5266 [name] => MiL.k [symbol] => MLK [slug] => milk-alliance [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2020-08-05T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => binance-smart-chain ) [max_supply] => [circulating_supply] => 78160812.495027 [total_supply] => 1300000000 [platform] => [cmc_rank] => 345 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.0273152825674 [volume_24h] => 30520086.627909 [percent_change_1h] => -0.494897 [percent_change_24h] => -0.72737455 [percent_change_7d] => 4.41642459 [percent_change_30d] => 19.11638686 [percent_change_60d] => -26.01196814 [percent_change_90d] => -42.83626373 [market_cap] => 80295797.174029 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:09.000Z ) ) ) [345] => stdClass Object ( [id] => 5354 [name] => PEAKDEFI [symbol] => PEAK [slug] => peakdefi [num_market_pairs] => 13 [date_added] => 2020-03-23T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi ) [max_supply] => 0 [circulating_supply] => 297961954.39163 [total_supply] => 748058720.56635 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x630d98424efe0ea27fb1b3ab7741907dffeaad78 ) [cmc_rank] => 346 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.26758939679141 [volume_24h] => 583302.4504428 [percent_change_1h] => -0.02948749 [percent_change_24h] => -2.0774902 [percent_change_7d] => -0.86308764 [percent_change_30d] => -9.41366922 [percent_change_60d] => -24.46464849 [percent_change_90d] => -51.00581673 [market_cap] => 79731459.642445 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:07.000Z ) ) ) [346] => stdClass Object ( [id] => 5548 [name] => Massnet [symbol] => MASS [slug] => massnet [num_market_pairs] => 13 [date_added] => 2020-05-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 206438400 [circulating_supply] => 98026147.052299 [total_supply] => 98026147.052299 [platform] => [cmc_rank] => 347 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.80908312640158 [volume_24h] => 5657088.146732 [percent_change_1h] => 0.60084739 [percent_change_24h] => -9.38639785 [percent_change_7d] => -31.0738162 [percent_change_30d] => 157.73682774 [percent_change_60d] => 132.1459556 [percent_change_90d] => 2.27934251 [market_cap] => 79311301.526175 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:06.000Z ) ) ) [347] => stdClass Object ( [id] => 8420 [name] => DAO Maker [symbol] => DAO [slug] => dao-maker [num_market_pairs] => 19 [date_added] => 2021-02-09T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi [1] => governance [2] => launchpad [3] => dao-maker ) [max_supply] => 312000000 [circulating_supply] => 36800691.805095 [total_supply] => 275163472.05509 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x0f51bb10119727a7e5ea3538074fb341f56b09ad ) [cmc_rank] => 348 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 2.1412260320093 [volume_24h] => 5181837.1710328 [percent_change_1h] => -1.18112099 [percent_change_24h] => -8.73656049 [percent_change_7d] => 29.07762594 [percent_change_30d] => 5.80086855 [percent_change_60d] => -23.73746505 [percent_change_90d] => -67.09301194 [market_cap] => 78798599.289019 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:08.000Z ) ) ) [348] => stdClass Object ( [id] => 8029 [name] => Oxygen [symbol] => OXY [slug] => oxygen [num_market_pairs] => 15 [date_added] => 2020-12-16T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => yield-farming [1] => solana-ecosystem ) [max_supply] => 10000000000 [circulating_supply] => 58371355.306333 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x965697b4ef02f0de01384d0d4f9f782b1670c163 ) [cmc_rank] => 349 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:48.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.3278015112628 [volume_24h] => 407679.45028739 [percent_change_1h] => -0.06827527 [percent_change_24h] => -2.34912339 [percent_change_7d] => 1.01620151 [percent_change_30d] => -8.21245092 [percent_change_60d] => -36.56705925 [percent_change_90d] => -56.2447189 [market_cap] => 77505573.790207 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:48.000Z ) ) ) [349] => stdClass Object ( [id] => 3626 [name] => RSK Smart Bitcoin [symbol] => RBTC [slug] => rsk-smart-bitcoin [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2018-12-05T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1998.68590837 [total_supply] => 20999763.5577 [platform] => [cmc_rank] => 350 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 38457.345761091 [volume_24h] => 19725.97982064 [percent_change_1h] => -0.19181557 [percent_change_24h] => -2.60852368 [percent_change_7d] => 3.644501 [percent_change_30d] => 8.94557626 [percent_change_60d] => 5.49319547 [percent_change_90d] => -29.35927822 [market_cap] => 76864155.046005 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:08.000Z ) ) ) [350] => stdClass Object ( [id] => 7486 [name] => Rari Governance Token [symbol] => RGT [slug] => rari-governance-token [num_market_pairs] => 17 [date_added] => 2020-10-22T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi [1] => dao [2] => yield-farming [3] => yield-aggregator [4] => governance [5] => ledgerprime-portfolio ) [max_supply] => [circulating_supply] => 8742361.31037 [total_supply] => 10000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xd291e7a03283640fdc51b121ac401383a46cc623 ) [cmc_rank] => 351 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 8.7163061114634 [volume_24h] => 2236041.1925783 [percent_change_1h] => -1.41079363 [percent_change_24h] => -8.75111177 [percent_change_7d] => 23.81058956 [percent_change_30d] => 11.48297327 [percent_change_60d] => 7.11481607 [percent_change_90d] => -48.65199202 [market_cap] => 76201097.318199 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:05.000Z ) ) ) [351] => stdClass Object ( [id] => 5113 [name] => inSure DeFi [symbol] => SURE [slug] => insure [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2020-01-07T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => collectibles-nfts [1] => defi [2] => insurance [3] => binance-smart-chain [4] => polkadot-ecosystem ) [max_supply] => 88000000000 [circulating_supply] => 26790063174.643 [total_supply] => 88000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xcb86c6a22cb56b6cf40cafedb06ba0df188a416e ) [cmc_rank] => 352 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:28.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00282241450277 [volume_24h] => 100930.32892906 [percent_change_1h] => -0.9193515 [percent_change_24h] => 0.17697109 [percent_change_7d] => -28.32113451 [percent_change_30d] => -28.87839417 [percent_change_60d] => -18.20971355 [percent_change_90d] => -64.84325599 [market_cap] => 75612662.834236 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:28.000Z ) ) ) [352] => stdClass Object ( [id] => 3946 [name] => Carry [symbol] => CRE [slug] => carry [num_market_pairs] => 10 [date_added] => 2019-05-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => retail [1] => loyalty ) [max_supply] => [circulating_supply] => 8350104234.0054 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x115eC79F1de567eC68B7AE7eDA501b406626478e ) [cmc_rank] => 353 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:31.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00904786057149 [volume_24h] => 11667027.143826 [percent_change_1h] => 0.66721733 [percent_change_24h] => -0.89206029 [percent_change_7d] => 22.22307015 [percent_change_30d] => 11.05956435 [percent_change_60d] => -1.63996367 [percent_change_90d] => -48.22580353 [market_cap] => 75550578.86669 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:31.000Z ) ) ) [353] => stdClass Object ( [id] => 8191 [name] => NFTX [symbol] => NFTX [slug] => nftx [num_market_pairs] => 24 [date_added] => 2021-01-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => collectibles-nfts [1] => defi [2] => coinfund-portfolio ) [max_supply] => [circulating_supply] => 470340.128861 [total_supply] => 650000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x87d73E916D7057945c9BcD8cdd94e42A6F47f776 ) [cmc_rank] => 354 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:42.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 159.07202824647 [volume_24h] => 2371459.5489849 [percent_change_1h] => -0.00716457 [percent_change_24h] => -11.72872647 [percent_change_7d] => 108.06284809 [percent_change_30d] => 121.59622542 [percent_change_60d] => 150.52396955 [percent_change_90d] => -21.12094162 [market_cap] => 74817958.263625 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:42.000Z ) ) ) [354] => stdClass Object ( [id] => 5829 [name] => TrustSwap [symbol] => SWAP [slug] => trustswap [num_market_pairs] => 22 [date_added] => 2020-07-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi [1] => launchpad ) [max_supply] => 100000000 [circulating_supply] => 89133862.250608 [total_supply] => 99996775.722081 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xcc4304a31d09258b0029ea7fe63d032f52e44efe ) [cmc_rank] => 355 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:40.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.83652260193442 [volume_24h] => 1884576.7908113 [percent_change_1h] => 0.43583312 [percent_change_24h] => -5.18824333 [percent_change_7d] => 3.62749322 [percent_change_30d] => 15.28916598 [percent_change_60d] => -20.49617179 [percent_change_90d] => -79.94715335 [market_cap] => 74562490.370343 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:40.000Z ) ) ) [355] => stdClass Object ( [id] => 2441 [name] => Molecular Future [symbol] => MOF [slug] => molecular-future [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2018-01-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 85481224.8 [total_supply] => 100000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x653430560be843c4a3d143d0110e896c2ab8ac0d ) [cmc_rank] => 356 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.86985205544602 [volume_24h] => 14998188.084995 [percent_change_1h] => 0.74734214 [percent_change_24h] => 4.02678248 [percent_change_7d] => 19.29550396 [percent_change_30d] => 20.38644849 [percent_change_60d] => 52.69423687 [percent_change_90d] => 118.49115155 [market_cap] => 74356019.094323 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:05.000Z ) ) ) [356] => stdClass Object ( [id] => 7157 [name] => Basid Coin [symbol] => BASID [slug] => basid-coin [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2020-09-24T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 760578185.83913 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xe33f363351186e185470f35F6DeB94ABa44347D8 ) [cmc_rank] => 357 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:42.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.09788149287252 [volume_24h] => 4447874.422646 [percent_change_1h] => -0.19418305 [percent_change_24h] => 2.88294511 [percent_change_7d] => 0.77988856 [percent_change_30d] => -13.67113777 [percent_change_60d] => -1.4163832 [percent_change_90d] => 4.03328959 [market_cap] => 74446528.276207 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:42.000Z ) ) ) [357] => stdClass Object ( [id] => 5062 [name] => BEPRO Network [symbol] => BEPRO [slug] => bepro-network [num_market_pairs] => 11 [date_added] => 2019-12-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => gambling [1] => distributed-computing [2] => defi [3] => gaming [4] => dapp [5] => polkadot-ecosystem ) [max_supply] => [circulating_supply] => 6764991105.5892 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xcf3c8be2e2c42331da80ef210e9b1b307c03d36a ) [cmc_rank] => 358 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:53.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.01086096755556 [volume_24h] => 6900362.9914597 [percent_change_1h] => -0.39940404 [percent_change_24h] => -2.40187283 [percent_change_7d] => 91.59295141 [percent_change_30d] => 189.11146893 [percent_change_60d] => 113.43898933 [percent_change_90d] => -16.73683015 [market_cap] => 73474348.911457 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:53.000Z ) ) ) [358] => stdClass Object ( [id] => 5604 [name] => Secret [symbol] => SCRT [slug] => secret [num_market_pairs] => 10 [date_added] => 2020-05-19T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => cosmos-ecosystem [1] => defi [2] => privacy ) [max_supply] => 176306272 [circulating_supply] => 69703477 [total_supply] => 190128049 [platform] => [cmc_rank] => 359 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.0510862860819 [volume_24h] => 1405531.1536375 [percent_change_1h] => -0.69571494 [percent_change_24h] => -1.61852944 [percent_change_7d] => 3.22229182 [percent_change_30d] => 0.29439444 [percent_change_60d] => -32.40276589 [percent_change_90d] => -70.43038658 [market_cap] => 73264368.766927 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:08.000Z ) ) ) [359] => stdClass Object ( [id] => 5802 [name] => Sora [symbol] => XOR [slug] => sora [num_market_pairs] => 12 [date_added] => 2020-07-02T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => substrate [1] => polkadot [2] => polkadot-ecosystem ) [max_supply] => [circulating_supply] => 345416.10793532 [total_supply] => 345416.10793532 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x40FD72257597aA14C7231A7B1aaa29Fce868F677 ) [cmc_rank] => 360 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:45.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 199.33347474255 [volume_24h] => 1895897.8418032 [percent_change_1h] => -0.11969676 [percent_change_24h] => -4.3078514 [percent_change_7d] => 23.93800846 [percent_change_30d] => -11.23496162 [percent_change_60d] => -45.4703795 [percent_change_90d] => -71.11525672 [market_cap] => 68852993.026795 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:45.000Z ) ) ) [360] => stdClass Object ( [id] => 4134 [name] => Akropolis [symbol] => AKRO [slug] => akropolis [num_market_pairs] => 53 [date_added] => 2019-07-19T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi [1] => dao [2] => substrate [3] => polkadot-ecosystem [4] => yield-aggregator [5] => yearn-partnerships [6] => kinetic-capital [7] => ledgerprime-portfolio [8] => alameda-research-portfolio ) [max_supply] => [circulating_supply] => 3126730139.881 [total_supply] => 4000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x8ab7404063ec4dbcfd4598215992dc3f8ec853d7 ) [cmc_rank] => 361 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.02317133430354 [volume_24h] => 9863391.4930799 [percent_change_1h] => 0.66445928 [percent_change_24h] => 5.18786595 [percent_change_7d] => 17.7492801 [percent_change_30d] => 28.39239199 [percent_change_60d] => -3.57838628 [percent_change_90d] => -54.5414169 [market_cap] => 72450509.348136 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:03.000Z ) ) ) [361] => stdClass Object ( [id] => 7463 [name] => RAMP [symbol] => RAMP [slug] => ramp [num_market_pairs] => 22 [date_added] => 2020-10-21T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi [1] => binance-smart-chain [2] => polkadot-ecosystem [3] => solana-ecosystem [4] => lending-borowing [5] => alameda-research-portfolio [6] => parafi-capital [7] => exnetwork-capital-portfolio ) [max_supply] => 1000000000 [circulating_supply] => 368190111.93738 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x33D0568941C0C64ff7e0FB4fbA0B11BD37deEd9f ) [cmc_rank] => 362 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.19617951838131 [volume_24h] => 9164406.7172321 [percent_change_1h] => 0.93310117 [percent_change_24h] => -2.83374795 [percent_change_7d] => 14.62472402 [percent_change_30d] => 23.0010827 [percent_change_60d] => -20.20867134 [percent_change_90d] => -68.83901698 [market_cap] => 72231358.832636 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:07.000Z ) ) ) [362] => stdClass Object ( [id] => 8100 [name] => ankrETH [symbol] => aEth [slug] => ankreth [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2020-12-23T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => eth-2-0-staking ) [max_supply] => 0 [circulating_supply] => 29330 [total_supply] => 29330.034 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xe95a203b1a91a908f9b9ce46459d101078c2c3cb ) [cmc_rank] => 363 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:54.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 2453.4006143819 [volume_24h] => 42526.59677016 [percent_change_1h] => 0.53553654 [percent_change_24h] => -3.06646168 [percent_change_7d] => 13.71605155 [percent_change_30d] => 8.28864271 [percent_change_60d] => -3.26648695 [percent_change_90d] => -23.04516623 [market_cap] => 71958240.019822 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:54.000Z ) ) ) [363] => stdClass Object ( [id] => 6747 [name] => Crust Network [symbol] => CRU [slug] => crustnetwork [num_market_pairs] => 22 [date_added] => 2020-08-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => distributed-computing [1] => filesharing [2] => substrate [3] => polkadot [4] => polkadot-ecosystem ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1801039.9695829 [total_supply] => 20000000 [platform] => [cmc_rank] => 364 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:44.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 39.696885006425 [volume_24h] => 12488523.324945 [percent_change_1h] => -0.20825469 [percent_change_24h] => -1.55651173 [percent_change_7d] => 52.02694736 [percent_change_30d] => 33.89518882 [percent_change_60d] => -22.60244961 [percent_change_90d] => -59.78013741 [market_cap] => 71495676.564508 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:44.000Z ) ) ) [364] => stdClass Object ( [id] => 4944 [name] => Tellor [symbol] => TRB [slug] => tellor [num_market_pairs] => 45 [date_added] => 2019-11-19T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable [1] => defi [2] => oracles [3] => framework-ventures [4] => polygon-ecosystem ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1841903.8993763 [total_supply] => 1909914.8792574 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x88dF592F8eb5D7Bd38bFeF7dEb0fBc02cf3778a0 ) [cmc_rank] => 365 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:46.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 38.981219813502 [volume_24h] => 21184537.315235 [percent_change_1h] => 0.47851041 [percent_change_24h] => -1.99348988 [percent_change_7d] => 10.84404854 [percent_change_30d] => -1.8147315 [percent_change_60d] => -38.09981739 [percent_change_90d] => -66.53448101 [market_cap] => 71799660.776932 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:46.000Z ) ) ) [365] => stdClass Object ( [id] => 2765 [name] => XYO [symbol] => XYO [slug] => xyo [num_market_pairs] => 20 [date_added] => 2018-05-22T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 12844821265.92 [total_supply] => 13960974963 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x55296f69f40ea6d20e478533c15a6b08b654e758 ) [cmc_rank] => 366 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:29.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00553439029606 [volume_24h] => 414028.64752694 [percent_change_1h] => -1.16604391 [percent_change_24h] => -5.40547626 [percent_change_7d] => 0.1236262 [percent_change_30d] => -2.36986075 [percent_change_60d] => -13.55991743 [percent_change_90d] => 7.45537393 [market_cap] => 71088254.168736 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:29.000Z ) ) ) [366] => stdClass Object ( [id] => 5947 [name] => TokenPocket [symbol] => TPT [slug] => tokenpocket [num_market_pairs] => 13 [date_added] => 2020-07-29T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 5900000000 [circulating_supply] => 3466457400 [total_supply] => 3466457400 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x4161725d019690a3e0de50f6be67b07a86a9fae1 ) [cmc_rank] => 367 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:46.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.02052933859976 [volume_24h] => 1999107.8602776 [percent_change_1h] => 0.32603751 [percent_change_24h] => -8.01736011 [percent_change_7d] => -2.0228087 [percent_change_30d] => -19.73676746 [percent_change_60d] => -61.40924886 [percent_change_90d] => -48.00031484 [market_cap] => 71164077.706244 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:46.000Z ) ) ) [367] => stdClass Object ( [id] => 7502 [name] => StableXSwap [symbol] => STAX [slug] => stablexswap [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2020-10-24T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 21000000 [circulating_supply] => 13646644.945166 [total_supply] => 21000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Smart Chain [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => 0x0da6ed8b13214ff28e9ca979dd37439e8a88f6c4 ) [cmc_rank] => 368 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 5.1734712412693 [volume_24h] => 112433.25393583 [percent_change_1h] => -0.06590645 [percent_change_24h] => 22.91191775 [percent_change_7d] => 32.42518182 [percent_change_30d] => 187.64729071 [percent_change_60d] => 65.99925717 [percent_change_90d] => 96.44643326 [market_cap] => 70600525.16363 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:07.000Z ) ) ) [368] => stdClass Object ( [id] => 3930 [name] => Thunder Token [symbol] => TT [slug] => thunder-token [num_market_pairs] => 16 [date_added] => 2019-05-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => kinetic-capital [2] => huobi-capital [3] => pantera-capital-portfolio ) [max_supply] => 10000000000 [circulating_supply] => 7704569443 [total_supply] => 10000000000 [platform] => [cmc_rank] => 369 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:31.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00916657360558 [volume_24h] => 16083462.181527 [percent_change_1h] => -0.78321431 [percent_change_24h] => -2.67994985 [percent_change_7d] => 9.90851733 [percent_change_30d] => 10.02537897 [percent_change_60d] => -6.47271698 [percent_change_90d] => -45.78009967 [market_cap] => 70624502.898562 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:31.000Z ) ) ) [369] => stdClass Object ( [id] => 3742 [name] => Chimpion [symbol] => BNANA [slug] => chimpion [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2019-02-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 31727387.345735 [total_supply] => 100000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x07ef9e82721ac16809d24dafbe1792ce01654db4 ) [cmc_rank] => 370 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 2.2300184043973 [volume_24h] => 615169.41184157 [percent_change_1h] => 3.28637552 [percent_change_24h] => -4.30673256 [percent_change_7d] => 7.65319845 [percent_change_30d] => -8.95255407 [percent_change_60d] => -25.53010431 [percent_change_90d] => -54.3194842 [market_cap] => 70752657.704431 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:09.000Z ) ) ) [370] => stdClass Object ( [id] => 2319 [name] => Qcash [symbol] => QC [slug] => qcash [num_market_pairs] => 73 [date_added] => 2019-12-12T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => stablecoin ) [max_supply] => 10000000000 [circulating_supply] => 460000200 [total_supply] => 10000000000 [platform] => [cmc_rank] => 371 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.15336548461622 [volume_24h] => 256776638.74335 [percent_change_1h] => 0.11089532 [percent_change_24h] => -0.31959258 [percent_change_7d] => 0.26046305 [percent_change_30d] => -0.57453113 [percent_change_60d] => -1.08127893 [percent_change_90d] => 1.5802203 [market_cap] => 70548153.596558 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:05.000Z ) ) ) [371] => stdClass Object ( [id] => 7311 [name] => Beefy.Finance [symbol] => BIFI [slug] => beefy-finance [num_market_pairs] => 23 [date_added] => 2020-10-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi [1] => yield-farming [2] => binance-smart-chain [3] => yield-aggregator [4] => governance [5] => heco-ecosystem [6] => avalanche-ecosystem [7] => polygon-ecosystem ) [max_supply] => 80000 [circulating_supply] => 72000 [total_supply] => 80000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Smart Chain [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => 0xCa3F508B8e4Dd382eE878A314789373D80A5190A ) [cmc_rank] => 372 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 976.6710767024 [volume_24h] => 1655655.1802798 [percent_change_1h] => 0.22558195 [percent_change_24h] => -4.52692431 [percent_change_7d] => 20.17447 [percent_change_30d] => -6.25515622 [percent_change_60d] => -9.06578511 [percent_change_90d] => -46.46223521 [market_cap] => 70320317.522573 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:07.000Z ) ) ) [372] => stdClass Object ( [id] => 3714 [name] => LTO Network [symbol] => LTO [slug] => lto-network [num_market_pairs] => 23 [date_added] => 2019-02-05T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => pos [1] => platform [2] => enterprise-solutions [3] => binance-smart-chain [4] => dao-maker ) [max_supply] => 403393276 [circulating_supply] => 288036104.61931 [total_supply] => 403248446.52464 [platform] => [cmc_rank] => 373 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:40.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.24165359095025 [volume_24h] => 27035356.332227 [percent_change_1h] => -0.97222129 [percent_change_24h] => -12.82066717 [percent_change_7d] => 30.88279111 [percent_change_30d] => 41.76233185 [percent_change_60d] => 9.91765227 [percent_change_90d] => -59.65018991 [market_cap] => 69604959.004577 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:40.000Z ) ) ) [373] => stdClass Object ( [id] => 3884 [name] => Function X [symbol] => FX [slug] => function-x [num_market_pairs] => 13 [date_added] => 2019-04-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => hardware ) [max_supply] => 1893022625 [circulating_supply] => 232386947.84607 [total_supply] => 245399761.71559 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x8c15ef5b4b21951d50e53e4fbda8298ffad25057 ) [cmc_rank] => 374 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.29700264747378 [volume_24h] => 355939.12869094 [percent_change_1h] => -0.18737413 [percent_change_24h] => -1.35633196 [percent_change_7d] => 8.64501344 [percent_change_30d] => -16.89020984 [percent_change_60d] => -24.73402702 [percent_change_90d] => -58.84219181 [market_cap] => 69019538.748635 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:09.000Z ) ) ) [374] => stdClass Object ( [id] => 8290 [name] => SuperFarm [symbol] => SUPER [slug] => superfarm [num_market_pairs] => 32 [date_added] => 2021-01-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => collectibles-nfts [1] => launchpad [2] => polkastarter [3] => exnetwork-capital-portfolio [4] => polygon-ecosystem ) [max_supply] => 1000000000 [circulating_supply] => 101909750 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xe53ec727dbdeb9e2d5456c3be40cff031ab40a55 ) [cmc_rank] => 375 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.67826093625287 [volume_24h] => 24927214.930562 [percent_change_1h] => 0.45123013 [percent_change_24h] => -7.385154 [percent_change_7d] => 4.1569298 [percent_change_30d] => 54.95612773 [percent_change_60d] => -5.3608033 [percent_change_90d] => -71.74553412 [market_cap] => 69121402.448296 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:04.000Z ) ) ) [375] => stdClass Object ( [id] => 5221 [name] => Handshake [symbol] => HNS [slug] => handshake [num_market_pairs] => 14 [date_added] => 2020-02-22T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => distributed-computing [1] => storage [2] => boostvc-portfolio [3] => dcg-portfolio [4] => kinetic-capital [5] => a16z-portfolio [6] => pantera-capital-portfolio ) [max_supply] => 2040000000 [circulating_supply] => 407390536.35013 [total_supply] => 407390536.35013 [platform] => [cmc_rank] => 376 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.16826475706538 [volume_24h] => 348703.28150145 [percent_change_1h] => -0.16575921 [percent_change_24h] => -6.39280597 [percent_change_7d] => 4.59688265 [percent_change_30d] => -22.25819172 [percent_change_60d] => -38.59817638 [percent_change_90d] => -77.83279467 [market_cap] => 68549469.62969 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:04.000Z ) ) ) [376] => stdClass Object ( [id] => 7242 [name] => cVault.finance [symbol] => CORE [slug] => cvault-finance [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2020-09-30T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi [1] => dao [2] => governance ) [max_supply] => [circulating_supply] => 10000 [total_supply] => 10000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x62359ed7505efc61ff1d56fef82158ccaffa23d7 ) [cmc_rank] => 377 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 6817.9440526675 [volume_24h] => 51339.58386252 [percent_change_1h] => -0.56032804 [percent_change_24h] => -5.27157806 [percent_change_7d] => 4.28995764 [percent_change_30d] => -0.34561023 [percent_change_60d] => 12.05609007 [percent_change_90d] => -11.51324938 [market_cap] => 68179440.526675 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:09.000Z ) ) ) [377] => stdClass Object ( [id] => 4078 [name] => Super Zero Protocol [symbol] => SERO [slug] => super-zero-protocol [num_market_pairs] => 16 [date_added] => 2019-07-19T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => privacy ) [max_supply] => 647367590 [circulating_supply] => 324196320 [total_supply] => 631899077 [platform] => [cmc_rank] => 378 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:49.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.21059803177118 [volume_24h] => 693969.03968644 [percent_change_1h] => 0.24881562 [percent_change_24h] => 0.53985471 [percent_change_7d] => 1.40661993 [percent_change_30d] => 7.94237006 [percent_change_60d] => -18.25058347 [percent_change_90d] => -35.80073157 [market_cap] => 68275106.89946 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:49.000Z ) ) ) [378] => stdClass Object ( [id] => 5899 [name] => Casper [symbol] => CSPR [slug] => casper [num_market_pairs] => 26 [date_added] => 2020-07-21T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => enterprise-solutions [1] => hashkey-capital-portfolio ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1056639995 [total_supply] => 10253697781 [platform] => [cmc_rank] => 379 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:30.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.06448562620612 [volume_24h] => 6465269.7234116 [percent_change_1h] => -0.89955326 [percent_change_24h] => -7.16175638 [percent_change_7d] => -12.01758145 [percent_change_30d] => -49.7866791 [percent_change_60d] => -78.00292293 [percent_change_90d] => 0 [market_cap] => 68138091.752007 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:30.000Z ) ) ) [379] => stdClass Object ( [id] => 3936 [name] => GNY [symbol] => GNY [slug] => gny [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2019-05-14T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => enterprise-solutions ) [max_supply] => [circulating_supply] => 192376657 [total_supply] => 400000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xb1f871Ae9462F1b2C6826E88A7827e76f86751d4 ) [cmc_rank] => 380 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:46.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.35342985592078 [volume_24h] => 135074.32934452 [percent_change_1h] => -0.45043705 [percent_change_24h] => -3.84220178 [percent_change_7d] => 2.84522037 [percent_change_30d] => -16.48123173 [percent_change_60d] => -50.52102455 [percent_change_90d] => -69.47059115 [market_cap] => 67991654.166031 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:46.000Z ) ) ) [380] => stdClass Object ( [id] => 4807 [name] => CertiK [symbol] => CTK [slug] => certik [num_market_pairs] => 20 [date_added] => 2019-10-19T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => cybersecurity [1] => cosmos-ecosystem [2] => enterprise-solutions [3] => interoperability [4] => scaling [5] => smart-contracts [6] => cosmos [7] => binance-launchpool [8] => binance-labs-portfolio [9] => kinetic-capital ) [max_supply] => [circulating_supply] => 55969848.201074 [total_supply] => 103364818.06894 [platform] => [cmc_rank] => 381 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.2077567482556 [volume_24h] => 22599063.126533 [percent_change_1h] => 4.0088015 [percent_change_24h] => 9.37414273 [percent_change_7d] => 16.7657415 [percent_change_30d] => 4.26674539 [percent_change_60d] => -3.27499515 [percent_change_90d] => -58.54557398 [market_cap] => 67597961.863689 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:09.000Z ) ) ) [381] => stdClass Object ( [id] => 7883 [name] => WELL [symbol] => WELL [slug] => well-token [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2020-12-07T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => centralized-exchange ) [max_supply] => 2100000000 [circulating_supply] => 137080000 [total_supply] => 1496163846 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x1b06B43f3b0bBAd73784d858c782e029F3F5Af14 ) [cmc_rank] => 382 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:45.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.49320733204392 [volume_24h] => 1087298.626447 [percent_change_1h] => 0.38291011 [percent_change_24h] => 1.56678882 [percent_change_7d] => 1.78134684 [percent_change_30d] => -8.22194218 [percent_change_60d] => -21.42544703 [percent_change_90d] => -36.30160728 [market_cap] => 67608861.076581 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:45.000Z ) ) ) [382] => stdClass Object ( [id] => 7150 [name] => Flamingo [symbol] => FLM [slug] => flamingo [num_market_pairs] => 19 [date_added] => 2020-09-29T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi [1] => dao [2] => yield-farming [3] => binance-chain [4] => binance-launchpool ) [max_supply] => [circulating_supply] => 150000000 [total_supply] => 150000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1376 [name] => Neo [symbol] => NEO [slug] => neo [token_address] => 4d9eab13620fe3569ba3b0e56e2877739e4145e3 ) [cmc_rank] => 383 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:34.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.4502904385078 [volume_24h] => 22473249.150365 [percent_change_1h] => -0.413502 [percent_change_24h] => -5.91618604 [percent_change_7d] => 16.19682857 [percent_change_30d] => 17.36647945 [percent_change_60d] => -19.78233916 [percent_change_90d] => -50.28250999 [market_cap] => 67543565.77617 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:34.000Z ) ) ) [383] => stdClass Object ( [id] => 5622 [name] => Darma Cash [symbol] => DMCH [slug] => darma-cash [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2020-05-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 460000000 [circulating_supply] => 214580029 [total_supply] => 214580029 [platform] => [cmc_rank] => 384 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.3139246575559 [volume_24h] => 49845.36522878 [percent_change_1h] => 0.0092338 [percent_change_24h] => 0.00947433 [percent_change_7d] => 3.0137324 [percent_change_30d] => 3.63796849 [percent_change_60d] => 23.92612807 [percent_change_90d] => 156.19245071 [market_cap] => 67361962.12216 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:08.000Z ) ) ) [384] => stdClass Object ( [id] => 10188 [name] => Automata Network [symbol] => ATA [slug] => automata-network [num_market_pairs] => 16 [date_added] => 2021-06-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => binance-launchpool ) [max_supply] => [circulating_supply] => 172252000 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xa2120b9e674d3fc3875f415a7df52e382f141225 ) [cmc_rank] => 385 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:53.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.39078661766415 [volume_24h] => 10908516.756634 [percent_change_1h] => -0.34446449 [percent_change_24h] => -0.07540245 [percent_change_7d] => 3.39871018 [percent_change_30d] => -16.43798389 [percent_change_60d] => 0 [percent_change_90d] => 0 [market_cap] => 67313776.465885 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:53.000Z ) ) ) [385] => stdClass Object ( [id] => 8917 [name] => Shyft Network [symbol] => SHFT [slug] => shyft-network [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2021-03-23T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => identity [1] => polkastarter [2] => polygon-ecosystem ) [max_supply] => 2520000000 [circulating_supply] => 104989841 [total_supply] => 2520000000 [platform] => [cmc_rank] => 386 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:29.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.63181866919787 [volume_24h] => 679949.00571535 [percent_change_1h] => -2.08288498 [percent_change_24h] => -5.9947628 [percent_change_7d] => 11.94472579 [percent_change_30d] => -3.5836719 [percent_change_60d] => -47.6498307 [percent_change_90d] => -67.12073733 [market_cap] => 66334541.619916 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:29.000Z ) ) ) [386] => stdClass Object ( [id] => 118 [name] => ReddCoin [symbol] => RDD [slug] => redd [num_market_pairs] => 11 [date_added] => 2014-02-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => hybrid-pow-pos [1] => scrypt [2] => media [3] => content-creation ) [max_supply] => [circulating_supply] => 28808713173.789 [total_supply] => 28808713173.789 [platform] => [cmc_rank] => 387 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0022957563242 [volume_24h] => 132834.61245939 [percent_change_1h] => -0.30029684 [percent_change_24h] => -1.49887555 [percent_change_7d] => 23.2345259 [percent_change_30d] => 8.94811059 [percent_change_60d] => -47.72480875 [percent_change_90d] => -68.07547258 [market_cap] => 66137785.460789 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:04.000Z ) ) ) [387] => stdClass Object ( [id] => 5225 [name] => FC Barcelona Fan Token [symbol] => BAR [slug] => fc-barcelona-fan-token [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2020-06-24T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => sports [1] => fan-token ) [max_supply] => [circulating_supply] => 2950978 [total_supply] => 40000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 4066 [name] => Chiliz [symbol] => CHZ [slug] => chiliz [token_address] => 0xecc000ebd318bee2a052eb174a71faf2c3c9e898 ) [cmc_rank] => 388 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:00.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 22.161185450075 [volume_24h] => 9047172.1410571 [percent_change_1h] => -0.5260553 [percent_change_24h] => 2.24974946 [percent_change_7d] => -1.29468891 [percent_change_30d] => 54.65243188 [percent_change_60d] => 34.98127935 [percent_change_90d] => -37.56984487 [market_cap] => 65397170.717092 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:00.000Z ) ) ) [388] => stdClass Object ( [id] => 3914 [name] => GlitzKoin [symbol] => GTN [slug] => glitzkoin [num_market_pairs] => 12 [date_added] => 2019-05-07T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 247499427.9096 [total_supply] => 998999327.9096 [platform] => [cmc_rank] => 389 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:31.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.26068850580525 [volume_24h] => 377687.12129145 [percent_change_1h] => -0.19314333 [percent_change_24h] => 1.0820889 [percent_change_7d] => 0.66532395 [percent_change_30d] => 14.7830612 [percent_change_60d] => 76.49849468 [percent_change_90d] => 44.76917198 [market_cap] => 64520256.049408 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:31.000Z ) ) ) [389] => stdClass Object ( [id] => 5810 [name] => bZx Protocol [symbol] => BZRX [slug] => bzx-protocol [num_market_pairs] => 44 [date_added] => 2020-07-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => decentralized-exchange [1] => defi [2] => smart-contracts [3] => binance-smart-chain [4] => avalanche-ecosystem [5] => lending-borowing ) [max_supply] => [circulating_supply] => 276094510.53007 [total_supply] => 1030000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x56d811088235F11C8920698a204A5010a788f4b3 ) [cmc_rank] => 390 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:40.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.23357034674765 [volume_24h] => 29936699.659635 [percent_change_1h] => -0.7566524 [percent_change_24h] => -2.18280589 [percent_change_7d] => 13.17245011 [percent_change_30d] => 10.61174878 [percent_change_60d] => -26.48450882 [percent_change_90d] => -79.08729424 [market_cap] => 64487490.55963 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:40.000Z ) ) ) [390] => stdClass Object ( [id] => 2662 [name] => Haven Protocol [symbol] => XHV [slug] => haven-protocol [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2018-04-23T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi [1] => privacy ) [max_supply] => [circulating_supply] => 14390042 [total_supply] => 14390042 [platform] => [cmc_rank] => 391 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:41.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 4.4532726029623 [volume_24h] => 1024067.1024268 [percent_change_1h] => 3.21016712 [percent_change_24h] => 4.42037293 [percent_change_7d] => 29.93624928 [percent_change_30d] => 50.8255285 [percent_change_60d] => -65.01176451 [percent_change_90d] => -79.75177736 [market_cap] => 64082779.794077 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:41.000Z ) ) ) [391] => stdClass Object ( [id] => 8938 [name] => Ellipsis [symbol] => EPS [slug] => ellipsis [num_market_pairs] => 17 [date_added] => 2021-03-24T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => decentralized-exchange [1] => defi [2] => dex ) [max_supply] => [circulating_supply] => 120353297.5182 [total_supply] => 295403424.35737 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Smart Chain [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => 0xa7f552078dcc247c2684336020c03648500c6d9f ) [cmc_rank] => 392 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:45.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.52924425887747 [volume_24h] => 20828915.816747 [percent_change_1h] => -0.17878707 [percent_change_24h] => -1.66277633 [percent_change_7d] => -6.19520427 [percent_change_30d] => 31.73243352 [percent_change_60d] => -40.05182292 [percent_change_90d] => -80.06637409 [market_cap] => 63696291.748482 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:45.000Z ) ) ) [392] => stdClass Object ( [id] => 258 [name] => Groestlcoin [symbol] => GRS [slug] => groestlcoin [num_market_pairs] => 31 [date_added] => 2014-04-11T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable [1] => pow [2] => groestl [3] => medium-of-exchange [4] => privacy ) [max_supply] => 105000000 [circulating_supply] => 78098293.887366 [total_supply] => 78098293.887366 [platform] => [cmc_rank] => 393 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.81177478381168 [volume_24h] => 47041074.614363 [percent_change_1h] => 0.77857072 [percent_change_24h] => 6.20773399 [percent_change_7d] => 25.19442221 [percent_change_30d] => 30.94822758 [percent_change_60d] => -7.20596852 [percent_change_90d] => -40.17041572 [market_cap] => 63398225.636478 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:09.000Z ) ) ) [393] => stdClass Object ( [id] => 5007 [name] => TROY [symbol] => TROY [slug] => troy [num_market_pairs] => 18 [date_added] => 2019-12-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => binance-launchpad ) [max_supply] => [circulating_supply] => 8905660523 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Chain [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => TROY-9B8 ) [cmc_rank] => 394 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:33.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00711796830717 [volume_24h] => 17529594.563821 [percent_change_1h] => 0.35373192 [percent_change_24h] => -17.49164446 [percent_change_7d] => -4.24694808 [percent_change_30d] => -16.81725637 [percent_change_60d] => -19.12557126 [percent_change_90d] => -65.33911516 [market_cap] => 63390209.357129 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:33.000Z ) ) ) [394] => stdClass Object ( [id] => 3218 [name] => Energi [symbol] => NRG [slug] => energi [num_market_pairs] => 13 [date_added] => 2018-08-23T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable [1] => marketplace [2] => masternodes [3] => research ) [max_supply] => [circulating_supply] => 43361392.139232 [total_supply] => 43361392.139232 [platform] => [cmc_rank] => 395 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.4464794922562 [volume_24h] => 366138.85482144 [percent_change_1h] => -2.01914974 [percent_change_24h] => -5.33733503 [percent_change_7d] => -9.33417144 [percent_change_30d] => -2.19997596 [percent_change_60d] => -26.8775115 [percent_change_90d] => -57.27116768 [market_cap] => 62721364.485079 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:07.000Z ) ) ) [395] => stdClass Object ( [id] => 3628 [name] => MXC [symbol] => MXC [slug] => mxc [num_market_pairs] => 20 [date_added] => 2018-12-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => iot [1] => substrate [2] => polkadot-ecosystem ) [max_supply] => [circulating_supply] => 2614690094.995 [total_supply] => 2642132373 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x5ca381bbfb58f0092df149bd3d243b08b9a8386e ) [cmc_rank] => 396 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.02395275147678 [volume_24h] => 10629948.523935 [percent_change_1h] => -0.17819517 [percent_change_24h] => -3.45403922 [percent_change_7d] => -0.53580847 [percent_change_30d] => -14.64838099 [percent_change_60d] => -34.04996386 [percent_change_90d] => -42.24449448 [market_cap] => 62629022.034214 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:09.000Z ) ) ) [396] => stdClass Object ( [id] => 8894 [name] => Deeper Network [symbol] => DPR [slug] => deeper-network [num_market_pairs] => 19 [date_added] => 2021-03-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => hardware [1] => distributed-computing [2] => polkadot-ecosystem ) [max_supply] => 10000000000 [circulating_supply] => 398786387 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xf3ae5d769e153ef72b4e3591ac004e89f48107a1 ) [cmc_rank] => 397 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:47.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.15663181954021 [volume_24h] => 3456648.25121 [percent_change_1h] => -0.29508165 [percent_change_24h] => -1.51760724 [percent_change_7d] => 16.3365403 [percent_change_30d] => 218.52747093 [percent_change_60d] => 63.36311398 [percent_change_90d] => 2.82653834 [market_cap] => 62462637.403676 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:47.000Z ) ) ) [397] => stdClass Object ( [id] => 1414 [name] => Firo [symbol] => FIRO [slug] => firo [num_market_pairs] => 36 [date_added] => 2016-10-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable [1] => pow [2] => medium-of-exchange [3] => privacy [4] => zero-knowledge-proofs [5] => masternodes ) [max_supply] => 21400000 [circulating_supply] => 12149104.962996 [total_supply] => 21400000 [platform] => [cmc_rank] => 398 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 5.1132844808493 [volume_24h] => 3361724.5778621 [percent_change_1h] => -1.2232219 [percent_change_24h] => -5.34764616 [percent_change_7d] => 8.27368482 [percent_change_30d] => -3.92376013 [percent_change_60d] => -40.99466203 [percent_change_90d] => -61.2754233 [market_cap] => 62121829.863497 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:14.000Z ) ) ) [398] => stdClass Object ( [id] => 8245 [name] => Hydra [symbol] => HYDRA [slug] => hydra [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2021-01-12T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 3858584.05 [total_supply] => 17738517.937247 [platform] => [cmc_rank] => 399 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 15.804013621896 [volume_24h] => 514667.37587474 [percent_change_1h] => 4.2277536 [percent_change_24h] => -0.11614115 [percent_change_7d] => -7.99815364 [percent_change_30d] => -39.66338241 [percent_change_60d] => -46.51415594 [percent_change_90d] => -56.36733986 [market_cap] => 60981114.887429 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:07.000Z ) ) ) [399] => stdClass Object ( [id] => 3139 [name] => DxChain Token [symbol] => DX [slug] => dxchain-token [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2018-08-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => ai-big-data [1] => payments ) [max_supply] => [circulating_supply] => 49999999999.686 [total_supply] => 100000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x973e52691176d36453868D9d86572788d27041A9 ) [cmc_rank] => 400 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00121301026318 [volume_24h] => 1178580.2672754 [percent_change_1h] => -0.24402303 [percent_change_24h] => -4.51642843 [percent_change_7d] => 8.38104311 [percent_change_30d] => 1.08230465 [percent_change_60d] => -14.50408407 [percent_change_90d] => -31.14030485 [market_cap] => 60650513.158619 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:06.000Z ) ) ) [400] => stdClass Object ( [id] => 4006 [name] => Standard Tokenization Protocol [symbol] => STPT [slug] => standard-tokenization-protocol [num_market_pairs] => 24 [date_added] => 2019-06-12T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi [1] => derivatives [2] => payments [3] => polkadot-ecosystem [4] => synthetics ) [max_supply] => 1942420283 [circulating_supply] => 1220976555.0271 [total_supply] => 1942420283.0271 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xde7d85157d9714eadf595045cc12ca4a5f3e2adb ) [cmc_rank] => 401 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:33.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.04953244365218 [volume_24h] => 12620682.916233 [percent_change_1h] => -0.8737408 [percent_change_24h] => 0.20587133 [percent_change_7d] => 12.29598963 [percent_change_30d] => 7.64855639 [percent_change_60d] => 0.78089887 [percent_change_90d] => -40.43244344 [market_cap] => 60477952.412511 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:33.000Z ) ) ) [401] => stdClass Object ( [id] => 6929 [name] => Hegic [symbol] => HEGIC [slug] => hegic [num_market_pairs] => 27 [date_added] => 2020-09-07T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => decentralized-exchange [1] => defi [2] => derivatives [3] => options ) [max_supply] => 3012009888 [circulating_supply] => 565759614.19585 [total_supply] => 3012009888 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x584bC13c7D411c00c01A62e8019472dE68768430 ) [cmc_rank] => 402 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:51.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.10626304511278 [volume_24h] => 2969705.2551591 [percent_change_1h] => -0.66804439 [percent_change_24h] => -5.7416038 [percent_change_7d] => 7.35716494 [percent_change_30d] => 42.82109221 [percent_change_60d] => -11.09338233 [percent_change_90d] => -43.22992113 [market_cap] => 60119339.406283 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:51.000Z ) ) ) [402] => stdClass Object ( [id] => 8536 [name] => Mask Network [symbol] => MASK [slug] => mask-network [num_market_pairs] => 52 [date_added] => 2021-02-21T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => communications-social-media [1] => content-creation ) [max_supply] => 100000000 [circulating_supply] => 12826666 [total_supply] => 100000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x69af81e73a73b40adf4f3d4223cd9b1ece623074 ) [cmc_rank] => 403 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:44.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 4.6789054492055 [volume_24h] => 46623840.18233 [percent_change_1h] => -0.64756844 [percent_change_24h] => 1.41155722 [percent_change_7d] => 20.02610183 [percent_change_30d] => 28.90121731 [percent_change_60d] => -26.49710553 [percent_change_90d] => -66.10971643 [market_cap] => 60014757.442538 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:44.000Z ) ) ) [403] => stdClass Object ( [id] => 2643 [name] => Sentinel [symbol] => DVPN [slug] => sentinel [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2018-04-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => cosmos-ecosystem ) [max_supply] => [circulating_supply] => 3693205967 [total_supply] => 11391363445 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xa44E5137293E855B1b7bC7E2C6f8cD796fFCB037 ) [cmc_rank] => 404 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:39.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.01623583023964 [volume_24h] => 125239.04955542 [percent_change_1h] => 0.00529228 [percent_change_24h] => -2.85354463 [percent_change_7d] => -11.28574816 [percent_change_30d] => -36.51015807 [percent_change_60d] => 9.44993135 [percent_change_90d] => -38.67403931 [market_cap] => 59962265.120237 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:39.000Z ) ) ) [404] => stdClass Object ( [id] => 7228 [name] => DerivaDAO [symbol] => DDX [slug] => derivadao [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2020-09-29T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => decentralized-exchange [1] => defi [2] => derivatives ) [max_supply] => 100000000 [circulating_supply] => 26094663.783333 [total_supply] => 50297306 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x3a880652f47bfaa771908c07dd8673a787daed3a ) [cmc_rank] => 405 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 2.2795942552747 [volume_24h] => 354615.18775693 [percent_change_1h] => -0.08890629 [percent_change_24h] => -18.72754922 [percent_change_7d] => 16.42727513 [percent_change_30d] => -21.45716784 [percent_change_60d] => -15.3737926 [percent_change_90d] => -55.74650349 [market_cap] => 59485245.653811 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:08.000Z ) ) ) [405] => stdClass Object ( [id] => 5280 [name] => Bloomzed Loyalty Club Ticket [symbol] => BLCT [slug] => bloomzed-token [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2020-03-09T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 100000000 [circulating_supply] => 38000000 [total_supply] => 100000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x6d2c508fc4a588a41713ff59212f85489291d244 ) [cmc_rank] => 406 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.5560719107121 [volume_24h] => 21939.0036039 [percent_change_1h] => -0.49676077 [percent_change_24h] => 1.18338599 [percent_change_7d] => -0.4015754 [percent_change_30d] => -9.16754761 [percent_change_60d] => -48.00536756 [percent_change_90d] => -57.33741211 [market_cap] => 59130732.607062 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:07.000Z ) ) ) [406] => stdClass Object ( [id] => 4041 [name] => MX Token [symbol] => MX [slug] => mx-token [num_market_pairs] => 13 [date_added] => 2019-09-24T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => marketplace [1] => centralized-exchange [2] => discount-token ) [max_supply] => [circulating_supply] => 99999999.9997 [total_supply] => 563821226.71 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x11eef04c884e24d9b7b4760e7476d06ddf797f36 ) [cmc_rank] => 407 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:55.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.59168745086048 [volume_24h] => 3431051.5658347 [percent_change_1h] => -0.05196754 [percent_change_24h] => 0.1570884 [percent_change_7d] => 11.09105004 [percent_change_30d] => 7.73769051 [percent_change_60d] => -42.12292796 [percent_change_90d] => -50.97408314 [market_cap] => 59168745.08587 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:55.000Z ) ) ) [407] => stdClass Object ( [id] => 2062 [name] => Aion [symbol] => AION [slug] => aion [num_market_pairs] => 18 [date_added] => 2017-10-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable [1] => marketplace [2] => ai-big-data [3] => payments ) [max_supply] => [circulating_supply] => 494124446 [total_supply] => 494124446 [platform] => [cmc_rank] => 408 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.12015875383528 [volume_24h] => 5427001.4630478 [percent_change_1h] => 0.01726771 [percent_change_24h] => -1.7979204 [percent_change_7d] => 3.29246711 [percent_change_30d] => -9.45463133 [percent_change_60d] => -38.47239382 [percent_change_90d] => -64.07979909 [market_cap] => 59373377.670908 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:08.000Z ) ) ) [408] => stdClass Object ( [id] => 7460 [name] => Alpha Quark Token [symbol] => AQT [slug] => alpha-quark-token [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2020-10-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 30000000 [circulating_supply] => 17073681.1314 [total_supply] => 30000000 [platform] => [cmc_rank] => 409 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:34.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 3.4432263990414 [volume_24h] => 20128777.673098 [percent_change_1h] => 0.06469731 [percent_change_24h] => -0.92304631 [percent_change_7d] => 0.29923769 [percent_change_30d] => 50.8889247 [percent_change_60d] => 0.52912017 [percent_change_90d] => -41.16742271 [market_cap] => 58788549.600452 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:34.000Z ) ) ) [409] => stdClass Object ( [id] => 5865 [name] => FIO Protocol [symbol] => FIO [slug] => fio-protocol [num_market_pairs] => 10 [date_added] => 2020-07-19T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => collectibles-nfts [1] => wallet ) [max_supply] => 1000000000 [circulating_supply] => 339978102.7647 [total_supply] => 771188646.80272 [platform] => [cmc_rank] => 410 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.17147917539807 [volume_24h] => 4525190.6378038 [percent_change_1h] => -0.22506056 [percent_change_24h] => -2.77867244 [percent_change_7d] => 1.32379362 [percent_change_30d] => 2.44337163 [percent_change_60d] => 3.76618629 [percent_change_90d] => -48.44345837 [market_cap] => 58299164.715491 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:08.000Z ) ) ) [410] => stdClass Object ( [id] => 2071 [name] => Request [symbol] => REQ [slug] => request [num_market_pairs] => 29 [date_added] => 2017-10-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => medium-of-exchange [1] => defi [2] => payments [3] => smart-contracts ) [max_supply] => 999983984 [circulating_supply] => 999881815.56439 [total_supply] => 999881816.40839 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x8f8221afbb33998d8584a2b05749ba73c37a938a ) [cmc_rank] => 411 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.05784468146605 [volume_24h] => 989368.35479071 [percent_change_1h] => -0.69161919 [percent_change_24h] => -3.48323364 [percent_change_7d] => 12.51770756 [percent_change_30d] => 10.05988639 [percent_change_60d] => -37.49166197 [percent_change_90d] => -60.35751723 [market_cap] => 57837845.125018 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:06.000Z ) ) ) [411] => stdClass Object ( [id] => 1312 [name] => Steem Dollars [symbol] => SBD [slug] => steem-dollars [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2016-07-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => media [1] => content-creation [2] => stablecoin ) [max_supply] => [circulating_supply] => 8350702.737 [total_supply] => 8350702.737 [platform] => [cmc_rank] => 412 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 6.9174797389006 [volume_24h] => 14103445.496102 [percent_change_1h] => -0.19574909 [percent_change_24h] => -2.11518611 [percent_change_7d] => 4.57755324 [percent_change_30d] => 17.64326598 [percent_change_60d] => -10.21613691 [percent_change_90d] => 0.12852717 [market_cap] => 57765816.988779 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:06.000Z ) ) ) [412] => stdClass Object ( [id] => 7654 [name] => RedFOX Labs [symbol] => RFOX [slug] => redfox-labs [num_market_pairs] => 10 [date_added] => 2020-11-12T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => collectibles-nfts ) [max_supply] => 2000000000 [circulating_supply] => 1312000760 [total_supply] => 2000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xa1d6df714f91debf4e0802a542e13067f31b8262 ) [cmc_rank] => 413 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0429161032881 [volume_24h] => 828305.94434671 [percent_change_1h] => -0.08897576 [percent_change_24h] => -2.43678302 [percent_change_7d] => 24.5063717 [percent_change_30d] => -20.88406152 [percent_change_60d] => -55.65239538 [percent_change_90d] => -82.56117143 [market_cap] => 56305960.130226 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:07.000Z ) ) ) [413] => stdClass Object ( [id] => 7737 [name] => API3 [symbol] => API3 [slug] => api3 [num_market_pairs] => 34 [date_added] => 2020-11-21T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi [1] => oracles [2] => coinfund-portfolio [3] => dcg-portfolio [4] => placeholder-ventures-portfolio [5] => pantera-capital-portfolio [6] => polygon-ecosystem ) [max_supply] => 100000000 [circulating_supply] => 13847549 [total_supply] => 100000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x0b38210ea11411557c13457D4dA7dC6ea731B88a ) [cmc_rank] => 414 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:45.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 4.1303463956484 [volume_24h] => 14671794.817076 [percent_change_1h] => -0.89984 [percent_change_24h] => -5.04892754 [percent_change_7d] => 21.84469157 [percent_change_30d] => 43.63154561 [percent_change_60d] => 18.47212832 [percent_change_90d] => -45.08635227 [market_cap] => 57195174.100715 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:45.000Z ) ) ) [414] => stdClass Object ( [id] => 7617 [name] => saffron.finance [symbol] => SFI [slug] => saffron-finance [num_market_pairs] => 16 [date_added] => 2020-11-09T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi [1] => yield-farming [2] => binance-smart-chain [3] => yield-aggregator [4] => coinbase-ventures-portfolio [5] => ledgerprime-portfolio [6] => multicoin-capital-portfolio ) [max_supply] => 100000 [circulating_supply] => 91314.16124351 [total_supply] => 91704.50184922 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xb753428af26e81097e7fd17f40c88aaa3e04902c ) [cmc_rank] => 415 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:20.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 626.90557266658 [volume_24h] => 1087800.8255605 [percent_change_1h] => -1.27313302 [percent_change_24h] => 4.67401403 [percent_change_7d] => 39.62002602 [percent_change_30d] => 71.97517214 [percent_change_60d] => 22.78676669 [percent_change_90d] => -53.55832719 [market_cap] => 57245356.546931 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:20.000Z ) ) ) [415] => stdClass Object ( [id] => 6138 [name] => DIA [symbol] => DIA [slug] => dia [num_market_pairs] => 43 [date_added] => 2020-08-04T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi [1] => oracles [2] => polkadot-ecosystem [3] => exnetwork-capital-portfolio [4] => polygon-ecosystem ) [max_supply] => 200000000 [circulating_supply] => 41430434 [total_supply] => 200000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x84ca8bc7997272c7cfb4d0cd3d55cd942b3c9419 ) [cmc_rank] => 416 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:53.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.3786207922261 [volume_24h] => 12557231.728715 [percent_change_1h] => -0.44529632 [percent_change_24h] => -5.35811582 [percent_change_7d] => 6.15191334 [percent_change_30d] => 15.90377009 [percent_change_60d] => -25.26277388 [percent_change_90d] => -74.86938223 [market_cap] => 57116857.74335 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:53.000Z ) ) ) [416] => stdClass Object ( [id] => 4862 [name] => DAD [symbol] => DAD [slug] => dad [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2019-10-31T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 364533968 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x5b322514ff727253292637d9054301600c2c81e8 ) [cmc_rank] => 417 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.1572583549421 [volume_24h] => 667874.73201762 [percent_change_1h] => 0.46798102 [percent_change_24h] => -1.36003462 [percent_change_7d] => 0.12670672 [percent_change_30d] => 12.50975143 [percent_change_60d] => -11.98736797 [percent_change_90d] => -50.72921992 [market_cap] => 57326012.128196 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:10.000Z ) ) ) [417] => stdClass Object ( [id] => 7320 [name] => Neutrino Token [symbol] => NSBT [slug] => neutrino-system-base-token [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2020-10-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 2835689 [circulating_supply] => 2161166.689423 [total_supply] => 2161166.689423 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x9d79d5b61de59d882ce90125b18f74af650acb93 ) [cmc_rank] => 418 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 26.167013750104 [volume_24h] => 127210.97683935 [percent_change_1h] => 0.23387882 [percent_change_24h] => 1.55952794 [percent_change_7d] => 19.28337064 [percent_change_30d] => -14.85380679 [percent_change_60d] => -5.87087065 [percent_change_90d] => -42.05957229 [market_cap] => 56551278.478398 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:04.000Z ) ) ) [418] => stdClass Object ( [id] => 7590 [name] => Dvision Network [symbol] => DVI [slug] => dvision-network [num_market_pairs] => 10 [date_added] => 2020-11-04T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => collectibles-nfts [1] => gaming [2] => ethereum [3] => binance-smart-chain [4] => metaverse ) [max_supply] => 1000000000 [circulating_supply] => 208096290 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x10633216e7e8281e33c86f02bf8e565a635d9770 ) [cmc_rank] => 419 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.27250427943933 [volume_24h] => 17065117.286303 [percent_change_1h] => -0.12747874 [percent_change_24h] => -1.00281665 [percent_change_7d] => 4.14228118 [percent_change_30d] => -1.28464796 [percent_change_60d] => -17.9122907 [percent_change_90d] => -48.7970565 [market_cap] => 56707129.560448 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:10.000Z ) ) ) [419] => stdClass Object ( [id] => 1768 [name] => AdEx Network [symbol] => ADX [slug] => adx-net [num_market_pairs] => 21 [date_added] => 2017-07-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => marketing [1] => smart-contracts [2] => substrate [3] => polkadot [4] => polkadot-ecosystem ) [max_supply] => 150000000 [circulating_supply] => 125290085.98925 [total_supply] => 133732562.32925 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xade00c28244d5ce17d72e40330b1c318cd12b7c3 ) [cmc_rank] => 420 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:42.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.4529315817644 [volume_24h] => 23790765.296421 [percent_change_1h] => 1.11786604 [percent_change_24h] => -1.73916815 [percent_change_7d] => 0.33401689 [percent_change_30d] => 31.07131567 [percent_change_60d] => -48.60489674 [percent_change_90d] => -63.40161023 [market_cap] => 56747836.826509 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:42.000Z ) ) ) [420] => stdClass Object ( [id] => 7576 [name] => HARD Protocol [symbol] => HARD [slug] => hard-protocol [num_market_pairs] => 14 [date_added] => 2020-11-02T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => cosmos-ecosystem [1] => defi [2] => binance-launchpool [3] => lending-borowing ) [max_supply] => [circulating_supply] => 73125000 [total_supply] => 200000000 [platform] => [cmc_rank] => 421 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.77830709541158 [volume_24h] => 15781674.533483 [percent_change_1h] => 3.81939885 [percent_change_24h] => 8.49092426 [percent_change_7d] => 13.43654337 [percent_change_30d] => 7.05903152 [percent_change_60d] => 11.36279313 [percent_change_90d] => -52.34581809 [market_cap] => 56913706.351972 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:10.000Z ) ) ) [421] => stdClass Object ( [id] => 6665 [name] => LGCY Network [symbol] => LGCY [slug] => lgcy-network [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2020-08-21T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 21000000000 [circulating_supply] => 12713925827.158 [total_supply] => 100000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xae697f994fc5ebc000f8e22ebffee04612f98a0d ) [cmc_rank] => 422 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00444405344806 [volume_24h] => 4815646.4460703 [percent_change_1h] => -0.54137307 [percent_change_24h] => 6.90603522 [percent_change_7d] => 83.87012339 [percent_change_30d] => 83.16263414 [percent_change_60d] => 18.69713726 [percent_change_90d] => -16.51616192 [market_cap] => 56501365.91056 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:08.000Z ) ) ) [422] => stdClass Object ( [id] => 7959 [name] => Venus BUSD [symbol] => vBUSD [slug] => venus-busd [num_market_pairs] => 1 [date_added] => 2020-12-12T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 2694770470 [total_supply] => 2694770470 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Smart Chain [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => 0x95c78222B3D6e262426483D42CfA53685A67Ab9D ) [cmc_rank] => 423 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.02077165484536 [volume_24h] => 0 [percent_change_1h] => 0.00306745 [percent_change_24h] => 0.02641849 [percent_change_7d] => 0.11222604 [percent_change_30d] => 0.33798116 [percent_change_60d] => 0.56582757 [percent_change_90d] => 1.197607 [market_cap] => 55974842.090309 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:10.000Z ) ) ) [423] => stdClass Object ( [id] => 5410 [name] => PARSIQ [symbol] => PRQ [slug] => parsiq [num_market_pairs] => 15 [date_added] => 2020-04-02T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => services [1] => ai-big-data [2] => defi [3] => smart-contracts [4] => binance-smart-chain [5] => polkadot-ecosystem [6] => solana-ecosystem [7] => analytics ) [max_supply] => 500000000 [circulating_supply] => 117823492.50367 [total_supply] => 310256872 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x362bc847A3a9637d3af6624EeC853618a43ed7D2 ) [cmc_rank] => 424 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:34.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.47339584287019 [volume_24h] => 1631474.134259 [percent_change_1h] => -2.10300816 [percent_change_24h] => -7.62778396 [percent_change_7d] => 1.50582581 [percent_change_30d] => -23.39022773 [percent_change_60d] => -46.79939135 [percent_change_90d] => -71.98760108 [market_cap] => 55777151.543684 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:34.000Z ) ) ) [424] => stdClass Object ( [id] => 10049 [name] => Manchester City Fan Token [symbol] => CITY [slug] => manchester-city-fan-token [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2021-05-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 20000000 [circulating_supply] => 2678004 [total_supply] => 20000000 [platform] => [cmc_rank] => 425 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:33.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 20.756915168329 [volume_24h] => 3848397.1538237 [percent_change_1h] => -0.13658933 [percent_change_24h] => 2.45516982 [percent_change_7d] => 14.00690793 [percent_change_30d] => 82.1606919 [percent_change_60d] => 56.71516017 [percent_change_90d] => 0 [market_cap] => 55587101.848447 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:33.000Z ) ) ) [425] => stdClass Object ( [id] => 6679 [name] => WHALE [symbol] => WHALE [slug] => whale [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2020-08-24T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => collectibles-nfts [1] => social-money ) [max_supply] => 10000000 [circulating_supply] => 6271593.727 [total_supply] => 10000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x9355372396e3F6daF13359B7b607a3374cc638e0 ) [cmc_rank] => 426 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:39.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 8.8013744772715 [volume_24h] => 1203591.0240431 [percent_change_1h] => 0.00605154 [percent_change_24h] => 2.15318461 [percent_change_7d] => 20.79761943 [percent_change_30d] => 3.27078663 [percent_change_60d] => -23.58148681 [percent_change_90d] => -57.11288887 [market_cap] => 55198644.960634 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:39.000Z ) ) ) [426] => stdClass Object ( [id] => 5031 [name] => MimbleWimbleCoin [symbol] => MWC [slug] => mimblewimblecoin [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2020-02-24T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 20000000 [circulating_supply] => 10761249.10694 [total_supply] => 10761249.10694 [platform] => [cmc_rank] => 427 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:52.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 5.1407694835339 [volume_24h] => 202425.69574706 [percent_change_1h] => -0.83799513 [percent_change_24h] => -3.70807079 [percent_change_7d] => 0.12586131 [percent_change_30d] => -4.58248194 [percent_change_60d] => -38.16284957 [percent_change_90d] => -55.06449935 [market_cap] => 55321101.013666 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:52.000Z ) ) ) [427] => stdClass Object ( [id] => 3600 [name] => Humanscape [symbol] => HUM [slug] => humanscape [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2018-11-08T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 542759635.05883 [total_supply] => 1084734273.38 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x174afe7a032b5a33a3270a9f6c30746e25708532 ) [cmc_rank] => 428 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:45.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.10099866069775 [volume_24h] => 15415095.002632 [percent_change_1h] => -0.93149747 [percent_change_24h] => -1.61042521 [percent_change_7d] => 22.50363304 [percent_change_30d] => 17.37539112 [percent_change_60d] => 1.6188963 [percent_change_90d] => -35.02441428 [market_cap] => 54817996.221741 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:45.000Z ) ) ) [428] => stdClass Object ( [id] => 2553 [name] => Refereum [symbol] => RFR [slug] => refereum [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2018-03-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => media [1] => content-creation [2] => gaming [3] => kinetic-capital ) [max_supply] => [circulating_supply] => 4999180100 [total_supply] => 4999650000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xd0929d411954c47438dc1d871dd6081f5c5e149c ) [cmc_rank] => 429 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:45.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.01088137507486 [volume_24h] => 7542007.7777773 [percent_change_1h] => -0.07072275 [percent_change_24h] => -1.47519884 [percent_change_7d] => 18.42160803 [percent_change_30d] => 6.52459379 [percent_change_60d] => -7.92558489 [percent_change_90d] => -35.72731769 [market_cap] => 54397953.734876 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:45.000Z ) ) ) [429] => stdClass Object ( [id] => 6993 [name] => REVV [symbol] => REVV [slug] => revv [num_market_pairs] => 54 [date_added] => 2020-09-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => collectibles-nfts [1] => gaming [2] => entertainment [3] => play-to-earn ) [max_supply] => 3000000000 [circulating_supply] => 278270642.27439 [total_supply] => 3000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x557b933a7c2c45672b610f8954a3deb39a51a8ca ) [cmc_rank] => 430 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:48.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.19287358592051 [volume_24h] => 8865259.9913168 [percent_change_1h] => 0.00606632 [percent_change_24h] => -2.89551867 [percent_change_7d] => 24.74638163 [percent_change_30d] => 147.70286267 [percent_change_60d] => 57.38868977 [percent_change_90d] => -18.6019269 [market_cap] => 53671056.631866 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:48.000Z ) ) ) [430] => stdClass Object ( [id] => 6928 [name] => Bella Protocol [symbol] => BEL [slug] => bella-protocol [num_market_pairs] => 26 [date_added] => 2020-09-07T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi [1] => ethereum [2] => binance-smart-chain [3] => yield-aggregator [4] => binance-launchpool [5] => chromia-ecosystem [6] => polygon-ecosystem ) [max_supply] => 100000000 [circulating_supply] => 31500000 [total_supply] => 100000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xa91ac63d040deb1b7a5e4d4134ad23eb0ba07e14 ) [cmc_rank] => 431 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:46.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.7053228450612 [volume_24h] => 14706473.062798 [percent_change_1h] => 1.71524302 [percent_change_24h] => -0.72985798 [percent_change_7d] => -7.41734056 [percent_change_30d] => 42.49053351 [percent_change_60d] => -5.25302987 [percent_change_90d] => -58.31285185 [market_cap] => 53717669.619428 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:46.000Z ) ) ) [431] => stdClass Object ( [id] => 2492 [name] => Elastos [symbol] => ELA [slug] => elastos [num_market_pairs] => 22 [date_added] => 2018-01-31T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable [1] => platform [2] => distributed-computing [3] => filesharing [4] => state-channels ) [max_supply] => 28220000 [circulating_supply] => 19379231.225477 [total_supply] => 24286695.533262 [platform] => [cmc_rank] => 432 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 2.766954203389 [volume_24h] => 893615.99476983 [percent_change_1h] => -0.19227658 [percent_change_24h] => -7.24594505 [percent_change_7d] => 20.84354267 [percent_change_30d] => 13.79037634 [percent_change_60d] => -33.28162596 [percent_change_90d] => -66.04049734 [market_cap] => 53621445.297781 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:09.000Z ) ) ) [432] => stdClass Object ( [id] => 10897 [name] => Alitas [symbol] => ALT [slug] => alitas [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2021-07-14T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 1000000000 [circulating_supply] => 60000000 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Smart Chain [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => 0x5ca09af27b8a4f1d636380909087536bc7e2d94d ) [cmc_rank] => 433 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:46.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.8859182149416 [volume_24h] => 337250.76827764 [percent_change_1h] => -0.07526005 [percent_change_24h] => -0.37045394 [percent_change_7d] => -1.08130402 [percent_change_30d] => 0 [percent_change_60d] => 0 [percent_change_90d] => 0 [market_cap] => 53155092.896496 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:46.000Z ) ) ) [433] => stdClass Object ( [id] => 7236 [name] => Celo Dollar [symbol] => CUSD [slug] => celo-dollar [num_market_pairs] => 10 [date_added] => 2020-09-29T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi [1] => stablecoin [2] => stablecoin-algorithmically-stabilized ) [max_supply] => 1000000000000000 [circulating_supply] => 52583876.061307 [total_supply] => 52583876.061307 [platform] => stdClass Object ( [id] => 5567 [name] => Celo [symbol] => CELO [slug] => celo [token_address] => 0x765de816845861e75a25fca122bb6898b8b1282a ) [cmc_rank] => 434 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.0026540860623 [volume_24h] => 1065380.2119243 [percent_change_1h] => 0.08472294 [percent_change_24h] => 0.40741405 [percent_change_7d] => 0.2385382 [percent_change_30d] => 0.29105783 [percent_change_60d] => 0.22454044 [percent_change_90d] => -0.69529355 [market_cap] => 52723438.193862 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:09.000Z ) ) ) [434] => stdClass Object ( [id] => 8206 [name] => QuickSwap [symbol] => QUICK [slug] => quickswap [num_market_pairs] => 45 [date_added] => 2021-01-07T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => decentralized-exchange [1] => defi [2] => yield-farming [3] => amm [4] => polygon-ecosystem ) [max_supply] => 1000000 [circulating_supply] => 159753 [total_supply] => 1000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x6c28aef8977c9b773996d0e8376d2ee379446f2f ) [cmc_rank] => 435 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 321.51999434431 [volume_24h] => 6665280.0043146 [percent_change_1h] => 0.40971248 [percent_change_24h] => -5.51264179 [percent_change_7d] => -0.27296564 [percent_change_30d] => -30.96134262 [percent_change_60d] => -53.47267535 [percent_change_90d] => -59.51916746 [market_cap] => 51363783.656487 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:03.000Z ) ) ) [435] => stdClass Object ( [id] => 7429 [name] => Liquity [symbol] => LQTY [slug] => liquity [num_market_pairs] => 16 [date_added] => 2020-10-16T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi ) [max_supply] => 100000000 [circulating_supply] => 8084846.9752438 [total_supply] => 100000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x6DEA81C8171D0bA574754EF6F8b412F2Ed88c54D ) [cmc_rank] => 436 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 6.419131722348 [volume_24h] => 766255.02548104 [percent_change_1h] => 0.9998728 [percent_change_24h] => -15.82530727 [percent_change_7d] => 64.15658856 [percent_change_30d] => -6.77604739 [percent_change_60d] => -55.73382701 [percent_change_90d] => -69.82298208 [market_cap] => 51897697.689117 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:04.000Z ) ) ) [436] => stdClass Object ( [id] => 7158 [name] => Burger Swap [symbol] => BURGER [slug] => burger-swap [num_market_pairs] => 13 [date_added] => 2020-09-24T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => decentralized-exchange [1] => defi [2] => yield-farming [3] => amm [4] => binance-smart-chain ) [max_supply] => 21000000 [circulating_supply] => 13182198.831266 [total_supply] => 13557198.842246 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Smart Chain [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => 0xAe9269f27437f0fcBC232d39Ec814844a51d6b8f ) [cmc_rank] => 437 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:47.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 3.9025427025506 [volume_24h] => 4587357.5724671 [percent_change_1h] => 0.52812392 [percent_change_24h] => -1.24915685 [percent_change_7d] => -2.96528109 [percent_change_30d] => 4.12981426 [percent_change_60d] => -36.29242943 [percent_change_90d] => -77.0023567 [market_cap] => 51444093.852529 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:47.000Z ) ) ) [437] => stdClass Object ( [id] => 9308 [name] => Vulcan Forged PYR [symbol] => PYR [slug] => vulcan-forged-pyr [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2021-04-19T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => collectibles-nfts [1] => gaming [2] => entertainment ) [max_supply] => 50000000 [circulating_supply] => 17567650 [total_supply] => 50000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x9534ad65fb398e27ac8f4251dae1780b989d136e ) [cmc_rank] => 438 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 2.8969340732972 [volume_24h] => 742343.42814891 [percent_change_1h] => 3.90938453 [percent_change_24h] => 4.30591914 [percent_change_7d] => 12.05893597 [percent_change_30d] => 47.68245707 [percent_change_60d] => 47.41561152 [percent_change_90d] => -44.75793886 [market_cap] => 50892323.87276 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:10.000Z ) ) ) [438] => stdClass Object ( [id] => 6216 [name] => AXEL [symbol] => AXEL [slug] => axel [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2020-08-05T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => filesharing ) [max_supply] => 1000000000 [circulating_supply] => 279053698.00068 [total_supply] => 766723700 [platform] => [cmc_rank] => 439 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.18091821494748 [volume_24h] => 83732.71237771 [percent_change_1h] => -0.11088685 [percent_change_24h] => -0.14174381 [percent_change_7d] => -7.91019417 [percent_change_30d] => -1.49496003 [percent_change_60d] => -17.86748057 [percent_change_90d] => -37.26849159 [market_cap] => 50485896.916776 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:03.000Z ) ) ) [439] => stdClass Object ( [id] => 7497 [name] => Marlin [symbol] => POND [slug] => marlin [num_market_pairs] => 30 [date_added] => 2020-12-22T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => scaling ) [max_supply] => 10000000000 [circulating_supply] => 736908424.429 [total_supply] => 3184000001 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x57b946008913b82e4df85f501cbaed910e58d26c ) [cmc_rank] => 440 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.06713171698754 [volume_24h] => 16045121.763738 [percent_change_1h] => -4.80359949 [percent_change_24h] => 9.82528046 [percent_change_7d] => 18.15364284 [percent_change_30d] => 1.76715223 [percent_change_60d] => -19.39917842 [percent_change_90d] => -62.81028348 [market_cap] => 49469927.794502 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:06.000Z ) ) ) [440] => stdClass Object ( [id] => 8602 [name] => Bounce Token [symbol] => AUCTION [slug] => bounce-token [num_market_pairs] => 21 [date_added] => 2021-02-26T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi [1] => binance-smart-chain [2] => polkadot-ecosystem [3] => bounce-launchpad ) [max_supply] => 10000000 [circulating_supply] => 2083955.597602 [total_supply] => 2083955.597602 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xa9b1eb5908cfc3cdf91f9b8b3a74108598009096 ) [cmc_rank] => 441 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 23.908149189689 [volume_24h] => 7256562.7482066 [percent_change_1h] => 1.18335664 [percent_change_24h] => 10.43430804 [percent_change_7d] => 9.98818747 [percent_change_30d] => 61.62465677 [percent_change_60d] => 8.82772871 [percent_change_90d] => -49.03861825 [market_cap] => 49823521.332156 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:10.000Z ) ) ) [441] => stdClass Object ( [id] => 5877 [name] => Rarible [symbol] => RARI [slug] => rarible [num_market_pairs] => 35 [date_added] => 2020-07-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => collectibles-nfts [1] => dao [2] => coinbase-ventures-portfolio [3] => governance [4] => coinfund-portfolio ) [max_supply] => [circulating_supply] => 4554773.8709473 [total_supply] => 25000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xfca59cd816ab1ead66534d82bc21e7515ce441cf ) [cmc_rank] => 442 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 10.884990406736 [volume_24h] => 4898545.7561368 [percent_change_1h] => -1.16753097 [percent_change_24h] => -4.57806354 [percent_change_7d] => 4.89434597 [percent_change_30d] => -13.20366436 [percent_change_60d] => 1.03978152 [percent_change_90d] => -46.34702689 [market_cap] => 49578669.890113 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:10.000Z ) ) ) [442] => stdClass Object ( [id] => 6953 [name] => Frax Share [symbol] => FXS [slug] => frax-share [num_market_pairs] => 28 [date_added] => 2020-09-08T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi [1] => seigniorage [2] => avalanche-ecosystem [3] => exnetwork-capital-portfolio ) [max_supply] => [circulating_supply] => 16209404.698244 [total_supply] => 99899045.237824 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x3432b6a60d23ca0dfca7761b7ab56459d9c964d0 ) [cmc_rank] => 443 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:41.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 3.0401936114901 [volume_24h] => 11838455.906711 [percent_change_1h] => -0.39805388 [percent_change_24h] => -3.58635263 [percent_change_7d] => -1.53756281 [percent_change_30d] => 1.74052843 [percent_change_60d] => 19.09250994 [percent_change_90d] => -58.7496943 [market_cap] => 49279728.609657 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:41.000Z ) ) ) [443] => stdClass Object ( [id] => 3702 [name] => Beam [symbol] => BEAM [slug] => beam [num_market_pairs] => 32 [date_added] => 2019-01-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable [1] => medium-of-exchange [2] => defi [3] => privacy [4] => mimble-wimble [5] => lelantusmw ) [max_supply] => 262800000 [circulating_supply] => 93530200 [total_supply] => 93530200 [platform] => [cmc_rank] => 444 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.52680849388256 [volume_24h] => 6682495.2269722 [percent_change_1h] => -1.31313158 [percent_change_24h] => -2.4699586 [percent_change_7d] => 15.46215296 [percent_change_30d] => 24.997029 [percent_change_60d] => -27.31737707 [percent_change_90d] => -64.79870344 [market_cap] => 49272503.794535 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:09.000Z ) ) ) [444] => stdClass Object ( [id] => 7798 [name] => Decentral Games [symbol] => DG [slug] => decentral-games [num_market_pairs] => 20 [date_added] => 2020-11-27T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => gambling [1] => collectibles-nfts [2] => gaming [3] => metaverse [4] => polygon-ecosystem [5] => play-to-earn ) [max_supply] => 1000000 [circulating_supply] => 289367.6686117 [total_supply] => 1000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xee06a81a695750e71a662b51066f2c74cf4478a0 ) [cmc_rank] => 445 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:40.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 167.04338186094 [volume_24h] => 1275265.6645495 [percent_change_1h] => -0.05639676 [percent_change_24h] => -3.53807981 [percent_change_7d] => 34.29105506 [percent_change_30d] => 47.99412287 [percent_change_60d] => 24.86671644 [percent_change_90d] => -45.62173368 [market_cap] => 48336953.966113 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:40.000Z ) ) ) [445] => stdClass Object ( [id] => 3816 [name] => Verasity [symbol] => VRA [slug] => verasity [num_market_pairs] => 29 [date_added] => 2019-04-03T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => gaming [1] => payments [2] => staking [3] => video ) [max_supply] => 10356466695 [circulating_supply] => 4279657819.8354 [total_supply] => 10356527868.76 [platform] => [cmc_rank] => 446 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:47.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.01128582270148 [volume_24h] => 26516911.085945 [percent_change_1h] => -1.49502902 [percent_change_24h] => 0.40393754 [percent_change_7d] => 1.51325039 [percent_change_30d] => -5.7152807 [percent_change_60d] => -36.31038951 [percent_change_90d] => -68.38596667 [market_cap] => 48299459.377665 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:47.000Z ) ) ) [446] => stdClass Object ( [id] => 2505 [name] => Bluzelle [symbol] => BLZ [slug] => bluzelle [num_market_pairs] => 35 [date_added] => 2018-02-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => cosmos-ecosystem [2] => distributed-computing [3] => filesharing [4] => smart-contracts [5] => storage [6] => polkadot-ecosystem [7] => kinetic-capital ) [max_supply] => [circulating_supply] => 296503487.08511 [total_supply] => 500000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x5732046a883704404f284ce41ffadd5b007fd668 ) [cmc_rank] => 447 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.16307187774612 [volume_24h] => 7683781.3045778 [percent_change_1h] => -0.4427288 [percent_change_24h] => -1.79982008 [percent_change_7d] => 7.1940821 [percent_change_30d] => 7.4287239 [percent_change_60d] => -17.66386693 [percent_change_90d] => -59.75635288 [market_cap] => 48351380.397241 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:08.000Z ) ) ) [447] => stdClass Object ( [id] => 4038 [name] => MovieBloc [symbol] => MBL [slug] => moviebloc [num_market_pairs] => 16 [date_added] => 2019-06-21T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => media [1] => content-creation [2] => video ) [max_supply] => 30000000000 [circulating_supply] => 6194200771.6972 [total_supply] => 30000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 2566 [name] => ONT [symbol] => ONT [slug] => ontology [token_address] => e5a49d7fd57e7178e189d3965d1ee64368a1036d ) [cmc_rank] => 448 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:49.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00775780160949 [volume_24h] => 25408708.966567 [percent_change_1h] => -0.54429017 [percent_change_24h] => -1.35739361 [percent_change_7d] => 16.92754533 [percent_change_30d] => 7.77596631 [percent_change_60d] => -12.17163773 [percent_change_90d] => -48.47669756 [market_cap] => 48053380.716177 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:49.000Z ) ) ) [448] => stdClass Object ( [id] => 3737 [name] => BTU Protocol [symbol] => BTU [slug] => btu-protocol [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2019-02-11T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => marketplace [1] => enterprise-solutions [2] => polygon-ecosystem ) [max_supply] => 100000000 [circulating_supply] => 90514215.665749 [total_supply] => 100000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xb683d83a532e2cb7dfa5275eed3698436371cc9f ) [cmc_rank] => 449 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.52887306082032 [volume_24h] => 51500.70663547 [percent_change_1h] => -0.00377063 [percent_change_24h] => -2.10978487 [percent_change_7d] => 10.6436931 [percent_change_30d] => 15.7660761 [percent_change_60d] => -12.10217725 [percent_change_90d] => -28.46614891 [market_cap] => 47870530.286895 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:10.000Z ) ) ) [449] => stdClass Object ( [id] => 3637 [name] => Aergo [symbol] => AERGO [slug] => aergo [num_market_pairs] => 21 [date_added] => 2018-12-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => enterprise-solutions [2] => smart-contracts ) [max_supply] => 500000000 [circulating_supply] => 264019889.6214 [total_supply] => 500000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Chain [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => AERGO-46B ) [cmc_rank] => 450 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:45.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.18051306058215 [volume_24h] => 10552723.952491 [percent_change_1h] => -0.55048007 [percent_change_24h] => 0.37572188 [percent_change_7d] => 19.72758894 [percent_change_30d] => 6.39055532 [percent_change_60d] => 1.18356932 [percent_change_90d] => -42.29411507 [market_cap] => 47659038.330121 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:45.000Z ) ) ) [450] => stdClass Object ( [id] => 3666 [name] => Ultiledger [symbol] => ULT [slug] => ultiledger [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2019-01-07T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => services ) [max_supply] => [circulating_supply] => 2836429508.7869 [total_supply] => 4500000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xe884cc2795b9c45beeac0607da9539fd571ccf85 ) [cmc_rank] => 451 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.01633945678128 [volume_24h] => 92282.59633832 [percent_change_1h] => 0.37453781 [percent_change_24h] => -0.00948228 [percent_change_7d] => 2.55334826 [percent_change_30d] => -3.05741888 [percent_change_60d] => -0.66379613 [percent_change_90d] => -32.20003582 [market_cap] => 46345717.371971 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:09.000Z ) ) ) [451] => stdClass Object ( [id] => 8730 [name] => Belt Finance [symbol] => BELT [slug] => belt [num_market_pairs] => 12 [date_added] => 2021-03-09T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi [1] => yield-farming [2] => binance-smart-chain ) [max_supply] => [circulating_supply] => 4960928.1162282 [total_supply] => 4960928.1162282 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Smart Chain [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => 0xE0e514c71282b6f4e823703a39374Cf58dc3eA4f ) [cmc_rank] => 452 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 9.4429867387161 [volume_24h] => 1273871.7729614 [percent_change_1h] => -0.56665125 [percent_change_24h] => -1.11526749 [percent_change_7d] => -6.50000674 [percent_change_30d] => -24.47063712 [percent_change_60d] => -71.64259039 [percent_change_90d] => -86.95410478 [market_cap] => 46845978.413266 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:08.000Z ) ) ) [452] => stdClass Object ( [id] => 9816 [name] => APENFT [symbol] => NFT [slug] => apenft [num_market_pairs] => 20 [date_added] => 2021-05-14T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => art [1] => collectibles-nfts ) [max_supply] => 999990000000000 [circulating_supply] => 19999800000000 [total_supply] => 999990000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1958 [name] => Tron [symbol] => TRX [slug] => tron [token_address] => TFczxzPhnThNSqr5by8tvxsdCFRRz6cPNq ) [cmc_rank] => 453 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:44.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 2.34288207E-6 [volume_24h] => 185275229.54081 [percent_change_1h] => -0.65609719 [percent_change_24h] => 4.80455735 [percent_change_7d] => 9.1446182 [percent_change_30d] => -11.79855809 [percent_change_60d] => -23.76985173 [percent_change_90d] => 0 [market_cap] => 46857172.823586 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:44.000Z ) ) ) [453] => stdClass Object ( [id] => 5647 [name] => Kadena [symbol] => KDA [slug] => kadena [num_market_pairs] => 11 [date_added] => 2020-05-31T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable [1] => pow [2] => blake2s [3] => platform [4] => cosmos-ecosystem [5] => smart-contracts [6] => polkadot-ecosystem [7] => coinfund-portfolio [8] => multicoin-capital-portfolio ) [max_supply] => [circulating_supply] => 133771079.94889 [total_supply] => 1000000000 [platform] => [cmc_rank] => 454 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:43.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.34311882308567 [volume_24h] => 666885.15877689 [percent_change_1h] => -0.60212566 [percent_change_24h] => -1.61010585 [percent_change_7d] => 4.90040825 [percent_change_30d] => -8.24523921 [percent_change_60d] => -33.11646013 [percent_change_90d] => -68.04408261 [market_cap] => 45899375.514962 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:43.000Z ) ) ) [454] => stdClass Object ( [id] => 4644 [name] => Poseidon Network [symbol] => QQQ [slug] => poseidon-network [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2019-09-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 2202875407.6 [total_supply] => 21000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x2822f6D1B2f41F93f33d937bc7d84A8Dfa4f4C21 ) [cmc_rank] => 455 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.020606210847 [volume_24h] => 126269.74940969 [percent_change_1h] => 0.0127309 [percent_change_24h] => 0.33282499 [percent_change_7d] => 2.90874437 [percent_change_30d] => 1.80103937 [percent_change_60d] => -6.26912042 [percent_change_90d] => -36.28742835 [market_cap] => 45392915.118677 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:08.000Z ) ) ) [455] => stdClass Object ( [id] => 6375 [name] => ASTA [symbol] => ASTA [slug] => asta [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2020-08-07T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => ethereum ) [max_supply] => 3000000000 [circulating_supply] => 1799711861.8996 [total_supply] => 3000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xf2ddae89449b7d26309a5d54614b1fc99c608af5 ) [cmc_rank] => 456 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.02507689735998 [volume_24h] => 165679.8772105 [percent_change_1h] => -2.4939314 [percent_change_24h] => -10.06564359 [percent_change_7d] => 8.71269182 [percent_change_30d] => -37.73297158 [percent_change_60d] => -60.02692924 [percent_change_90d] => -78.1141078 [market_cap] => 45131189.638395 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:06.000Z ) ) ) [456] => stdClass Object ( [id] => 5966 [name] => Student Coin [symbol] => STC [slug] => student-coin [num_market_pairs] => 19 [date_added] => 2020-07-30T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 10000000000 [circulating_supply] => 5323114200 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x15b543e986b8c34074dfc9901136d9355a537e7e ) [cmc_rank] => 457 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:46.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00847927045196 [volume_24h] => 1758331.6165211 [percent_change_1h] => 0.40607682 [percent_change_24h] => -2.5707424 [percent_change_7d] => 27.95564188 [percent_change_30d] => 2.77173049 [percent_change_60d] => -43.26819039 [percent_change_90d] => -74.11988046 [market_cap] => 45136124.948469 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:46.000Z ) ) ) [457] => stdClass Object ( [id] => 8258 [name] => CUDOS [symbol] => CUDOS [slug] => cudos [num_market_pairs] => 10 [date_added] => 2021-01-13T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => exnetwork-capital-portfolio ) [max_supply] => 10000000000 [circulating_supply] => 1525734828.7845 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x817bbDbC3e8A1204f3691d14bB44992841e3dB35 ) [cmc_rank] => 458 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.02957660201608 [volume_24h] => 1281514.2954623 [percent_change_1h] => 0.1648998 [percent_change_24h] => -4.96029277 [percent_change_7d] => 14.39669267 [percent_change_30d] => 5.08256398 [percent_change_60d] => -6.25111331 [percent_change_90d] => -41.01020525 [market_cap] => 45126051.813032 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:08.000Z ) ) ) [458] => stdClass Object ( [id] => 4039 [name] => ARPA Chain [symbol] => ARPA [slug] => arpa-chain [num_market_pairs] => 37 [date_added] => 2019-07-15T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1134168018 [total_supply] => 1500000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xba50933c268f567bdc86e1ac131be072c6b0b71a ) [cmc_rank] => 459 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:47.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0395483432123 [volume_24h] => 7188825.2953695 [percent_change_1h] => -0.31246616 [percent_change_24h] => -1.87527075 [percent_change_7d] => 17.88015212 [percent_change_30d] => 23.71220766 [percent_change_60d] => -6.52171607 [percent_change_90d] => -63.25042331 [market_cap] => 44854466.036278 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:47.000Z ) ) ) [459] => stdClass Object ( [id] => 4036 [name] => Contentos [symbol] => COS [slug] => contentos [num_market_pairs] => 19 [date_added] => 2019-06-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => media [1] => content-creation [2] => video ) [max_supply] => [circulating_supply] => 3375472780.8182 [total_supply] => 9975686571.6 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Chain [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => COS-2E4 ) [cmc_rank] => 460 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:47.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.01321068635649 [volume_24h] => 4621857.905212 [percent_change_1h] => 0.45764898 [percent_change_24h] => -2.19091392 [percent_change_7d] => 3.10828856 [percent_change_30d] => 3.5862017 [percent_change_60d] => -11.9479971 [percent_change_90d] => -59.67339752 [market_cap] => 44592312.212258 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:47.000Z ) ) ) [460] => stdClass Object ( [id] => 8037 [name] => Terra Virtua Kolect [symbol] => TVK [slug] => terra-virtua-kolect [num_market_pairs] => 23 [date_added] => 2020-12-16T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => collectibles-nfts [1] => exnetwork-capital-portfolio [2] => polygon-ecosystem ) [max_supply] => 1200000000 [circulating_supply] => 219201959 [total_supply] => 1200000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xd084b83c305dafd76ae3e1b4e1f1fe2ecccb3988 ) [cmc_rank] => 461 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:31.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.20103198401018 [volume_24h] => 12970314.178081 [percent_change_1h] => 1.08837403 [percent_change_24h] => -7.46031369 [percent_change_7d] => -20.18847264 [percent_change_30d] => 96.0893497 [percent_change_60d] => 9.47717391 [percent_change_90d] => -62.39479393 [market_cap] => 44066604.716688 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:31.000Z ) ) ) [461] => stdClass Object ( [id] => 7395 [name] => Atari Token [symbol] => ATRI [slug] => atari-token [num_market_pairs] => 19 [date_added] => 2020-10-30T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => gambling [1] => collectibles-nfts [2] => gaming [3] => polygon-ecosystem ) [max_supply] => 7771000000 [circulating_supply] => 851959940 [total_supply] => 1975082183 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xdacd69347de42babfaecd09dc88958378780fb62 ) [cmc_rank] => 462 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.05080374013103 [volume_24h] => 775440.53325904 [percent_change_1h] => -0.97096606 [percent_change_24h] => 0.64751283 [percent_change_7d] => -8.07715192 [percent_change_30d] => -26.16851934 [percent_change_60d] => -58.85785966 [percent_change_90d] => -89.28409327 [market_cap] => 43282751.393808 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:04.000Z ) ) ) [462] => stdClass Object ( [id] => 9665 [name] => My DeFi Pet [symbol] => DPET [slug] => my-defi-pet [num_market_pairs] => 20 [date_added] => 2021-05-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => collectibles-nfts [1] => gaming [2] => binance-smart-chain ) [max_supply] => [circulating_supply] => 6878202.3257097 [total_supply] => 100000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Smart Chain [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => 0xfb62ae373aca027177d1c18ee0862817f9080d08 ) [cmc_rank] => 463 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:20.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 6.2938030665722 [volume_24h] => 8465551.5781362 [percent_change_1h] => 0.97164521 [percent_change_24h] => -11.91640862 [percent_change_7d] => -26.23902558 [percent_change_30d] => 764.12036267 [percent_change_60d] => 1953.89394676 [percent_change_90d] => 0 [market_cap] => 43290050.890056 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:20.000Z ) ) ) [463] => stdClass Object ( [id] => 6536 [name] => MANTRA DAO [symbol] => OM [slug] => mantra-dao [num_market_pairs] => 28 [date_added] => 2020-08-11T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi [1] => dao [2] => substrate [3] => polkadot-ecosystem [4] => kinetic-capital [5] => exnetwork-capital-portfolio [6] => polygon-ecosystem ) [max_supply] => 888888888 [circulating_supply] => 324238710.76973 [total_supply] => 888888888 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x3593d125a4f7849a1b059e64f4517a86dd60c95d ) [cmc_rank] => 464 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:38.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.13395119738636 [volume_24h] => 13193981.652738 [percent_change_1h] => -2.11026244 [percent_change_24h] => 4.04062337 [percent_change_7d] => 5.37153342 [percent_change_30d] => 27.76242405 [percent_change_60d] => -21.18324914 [percent_change_90d] => -62.60297465 [market_cap] => 43432163.546615 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:38.000Z ) ) ) [464] => stdClass Object ( [id] => 2490 [name] => CargoX [symbol] => CXO [slug] => cargox [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2018-01-31T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => logistics [1] => polygon-ecosystem ) [max_supply] => [circulating_supply] => 166845647.34983 [total_supply] => 215119015.62457 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xb6ee9668771a79be7967ee29a63d4184f8097143 ) [cmc_rank] => 465 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.26085291468093 [volume_24h] => 69253.17905803 [percent_change_1h] => 1.02978017 [percent_change_24h] => -8.91119144 [percent_change_7d] => 32.21029227 [percent_change_30d] => -14.58879603 [percent_change_60d] => -9.83188667 [percent_change_90d] => 4.20981979 [market_cap] => 43522173.413029 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:06.000Z ) ) ) [465] => stdClass Object ( [id] => 2675 [name] => Dock [symbol] => DOCK [slug] => dock [num_market_pairs] => 36 [date_added] => 2018-04-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => ai-big-data [1] => smart-contracts [2] => polkadot-ecosystem [3] => governance ) [max_supply] => 1000000000 [circulating_supply] => 690645623.13517 [total_supply] => 854858462.76017 [platform] => [cmc_rank] => 466 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:46.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0619740279371 [volume_24h] => 4267674.2216591 [percent_change_1h] => 0.04983828 [percent_change_24h] => -3.34131947 [percent_change_7d] => -2.40271761 [percent_change_30d] => -28.30792291 [percent_change_60d] => 0.04234596 [percent_change_90d] => -47.08458059 [market_cap] => 42802091.142815 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:46.000Z ) ) ) [466] => stdClass Object ( [id] => 1925 [name] => Waltonchain [symbol] => WTC [slug] => waltonchain [num_market_pairs] => 27 [date_added] => 2017-08-27T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => logistics [1] => iot ) [max_supply] => 100000000 [circulating_supply] => 77479546.2766 [total_supply] => 83200578 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xb7cb1c96db6b22b0d3d9536e0108d062bd488f74 ) [cmc_rank] => 467 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:49.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.55191467082546 [volume_24h] => 3140148.5107103 [percent_change_1h] => -1.63927832 [percent_change_24h] => -1.83372234 [percent_change_7d] => 2.86365464 [percent_change_30d] => -9.01702754 [percent_change_60d] => -30.58080267 [percent_change_90d] => -66.8677814 [market_cap] => 42762098.278956 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:49.000Z ) ) ) [467] => stdClass Object ( [id] => 2941 [name] => CoinEx Token [symbol] => CET [slug] => coinex-token [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2018-07-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => cosmos-ecosystem [1] => decentralized-exchange ) [max_supply] => [circulating_supply] => 708633582.21194 [total_supply] => 5817096876.5382 [platform] => [cmc_rank] => 468 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:47.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.05872570134291 [volume_24h] => 1065201.5249905 [percent_change_1h] => -0.17084989 [percent_change_24h] => -2.99211196 [percent_change_7d] => 8.13485083 [percent_change_30d] => -4.73466915 [percent_change_60d] => -6.04971732 [percent_change_90d] => -9.64415947 [market_cap] => 41615004.110535 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:47.000Z ) ) ) [468] => stdClass Object ( [id] => 8387 [name] => Auto [symbol] => AUTO [slug] => auto [num_market_pairs] => 21 [date_added] => 2021-02-03T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi [1] => yield-farming [2] => amm [3] => binance-smart-chain [4] => dex [5] => yield-aggregator [6] => heco-ecosystem [7] => polygon-ecosystem ) [max_supply] => 80000 [circulating_supply] => 53002.53352229 [total_supply] => 53002.53352229 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Smart Chain [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => 0xa184088a740c695e156f91f5cc086a06bb78b827 ) [cmc_rank] => 469 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 780.92913787555 [volume_24h] => 3850071.1487037 [percent_change_1h] => 0.25504043 [percent_change_24h] => -1.50310114 [percent_change_7d] => 0.34386242 [percent_change_30d] => -8.56790323 [percent_change_60d] => -39.09956907 [percent_change_90d] => -78.05463782 [market_cap] => 41391222.808782 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:05.000Z ) ) ) [469] => stdClass Object ( [id] => 5747 [name] => mStable USD [symbol] => MUSD [slug] => mstable-usd [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2020-06-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi [1] => stablecoin [2] => polygon-ecosystem ) [max_supply] => [circulating_supply] => 41085970.460591 [total_supply] => 41085970.460591 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xe2f2a5c287993345a840db3b0845fbc70f5935a5 ) [cmc_rank] => 470 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.0070090902567 [volume_24h] => 150080.38118758 [percent_change_1h] => -0.30050869 [percent_change_24h] => 0.27094728 [percent_change_7d] => 2.52773725 [percent_change_30d] => -0.28289182 [percent_change_60d] => 2.2596241 [percent_change_90d] => 0.99772785 [market_cap] => 41373945.735832 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:08.000Z ) ) ) [470] => stdClass Object ( [id] => 2873 [name] => Metronome [symbol] => MET [slug] => metronome [num_market_pairs] => 12 [date_added] => 2018-06-26T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => defi [2] => payments [3] => wallet ) [max_supply] => [circulating_supply] => 11982937.213264 [total_supply] => 13269311.213264 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xa3d58c4e56fedcae3a7c43a725aee9a71f0ece4e ) [cmc_rank] => 471 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:33.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 3.4510846559829 [volume_24h] => 83458.06189546 [percent_change_1h] => -0.79807986 [percent_change_24h] => -0.50806486 [percent_change_7d] => 9.46838105 [percent_change_30d] => 8.45788781 [percent_change_60d] => -7.28618024 [percent_change_90d] => -27.30981613 [market_cap] => 41354130.750301 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:33.000Z ) ) ) [471] => stdClass Object ( [id] => 3753 [name] => PlatonCoin [symbol] => PLTC [slug] => platoncoin [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2019-02-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 300000000 [circulating_supply] => 81154471.64745 [total_supply] => 300000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x429D83Bb0DCB8cdd5311e34680ADC8B12070a07f ) [cmc_rank] => 472 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:46.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.50740868116205 [volume_24h] => 325188.45111744 [percent_change_1h] => 0.01039759 [percent_change_24h] => 2.50635253 [percent_change_7d] => 5.65877742 [percent_change_30d] => 1.48696547 [percent_change_60d] => 6.6519519 [percent_change_90d] => -9.2500275 [market_cap] => 41178483.429036 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:46.000Z ) ) ) [472] => stdClass Object ( [id] => 2748 [name] => Oxen [symbol] => OXEN [slug] => oxen [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2018-05-21T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => pos [1] => defi [2] => privacy [3] => masternodes ) [max_supply] => [circulating_supply] => 54898449 [total_supply] => 54898449 [platform] => [cmc_rank] => 473 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:40.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.74779029045998 [volume_24h] => 112154.12796084 [percent_change_1h] => -0.38669966 [percent_change_24h] => -1.80728001 [percent_change_7d] => -5.48719839 [percent_change_30d] => -10.95444064 [percent_change_60d] => -35.07267538 [percent_change_90d] => -60.40932369 [market_cap] => 41052527.123512 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:40.000Z ) ) ) [473] => stdClass Object ( [id] => 2608 [name] => Mithril [symbol] => MITH [slug] => mithril [num_market_pairs] => 28 [date_added] => 2018-03-24T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => media [1] => content-creation [2] => smart-contracts ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1000000000 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Chain [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => MITH-C76 ) [cmc_rank] => 474 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.04109683797831 [volume_24h] => 7101837.8481449 [percent_change_1h] => -0.23580305 [percent_change_24h] => -1.5621417 [percent_change_7d] => 0.83932981 [percent_change_30d] => 12.69433183 [percent_change_60d] => -15.1561378 [percent_change_90d] => -63.44629623 [market_cap] => 41096837.97831 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:08.000Z ) ) ) [474] => stdClass Object ( [id] => 3301 [name] => Invictus Hyperion Fund [symbol] => IHF [slug] => invictus-hyperion-fund [num_market_pairs] => 1 [date_added] => 2018-09-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 119280440.61739 [total_supply] => 119662262.56387 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xaf1250fa68d7decd34fd75de8742bc03b29bd58e ) [cmc_rank] => 475 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.33904621078462 [volume_24h] => 3012.26591835 [percent_change_1h] => 0.00327557 [percent_change_24h] => -2.71909565 [percent_change_7d] => 1.78411862 [percent_change_30d] => 37.30347042 [percent_change_60d] => 51.98329633 [percent_change_90d] => 67.73849184 [market_cap] => 40441581.412047 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:08.000Z ) ) ) [475] => stdClass Object ( [id] => 1229 [name] => DigixDAO [symbol] => DGD [slug] => digixdao [num_market_pairs] => 12 [date_added] => 2016-04-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => stablecoin [2] => stablecoin-asset-backed ) [max_supply] => [circulating_supply] => 85097.28305118 [total_supply] => 85097.28305118 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xe0b7927c4af23765cb51314a0e0521a9645f0e2a ) [cmc_rank] => 476 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 475.7529403922 [volume_24h] => 17326.31658382 [percent_change_1h] => -0.50621831 [percent_change_24h] => -3.83895367 [percent_change_7d] => 11.29172516 [percent_change_30d] => 6.71047632 [percent_change_60d] => -5.16817221 [percent_change_90d] => -25.60269563 [market_cap] => 40485282.630987 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:08.000Z ) ) ) [476] => stdClass Object ( [id] => 5228 [name] => Galatasaray Fan Token [symbol] => GAL [slug] => galatasaray-fan-token [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2020-06-08T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => sports [1] => fan-token ) [max_supply] => [circulating_supply] => 3507572 [total_supply] => 10000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 4066 [name] => Chiliz [symbol] => CHZ [slug] => chiliz [token_address] => 0x73f309e94d836bab473b1ebc0103a3dcd7daeaa9 ) [cmc_rank] => 477 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 11.45220061969 [volume_24h] => 20755336.938975 [percent_change_1h] => -0.04301342 [percent_change_24h] => 4.30335838 [percent_change_7d] => 8.5840411 [percent_change_30d] => 54.54794608 [percent_change_60d] => 88.22113377 [percent_change_90d] => 56.93072794 [market_cap] => 40169418.232007 [last_updated] => 2021-08-03T09:28:06.000Z ) ) ) [477] => stdClass Object ( [id] => 3704 [name] => v.systems [symbol] => VSYS [slug] => v-systems [num_market_pairs] => 30 [date_added] => 2019-03-05T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => discount-token [2] => smart-contracts ) [max_supply] => [circulating_supply] => 2337847424 [total_supply] => 4261455888 [platform] => [cmc_rank] => 478 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:46.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0171870319501 [volume_24h] => 961229.94344723 [percent_change_1h] => 0.43856604 [percent_change_24h] => 0.93358607 [percent_change_7d] => -1.92799095 [percent_change_30d] => -14.25740952 [percent_change_60d] => -11.63492202 [percent_change_90d] => -54.00236635 [market_cap] => 40180658.370747 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:46.000Z ) ) ) [478] => stdClass Object ( [id] => 5049 [name] => VerusCoin [symbol] => VRSC [slug] => veruscoin [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2020-06-12T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => hybrid-pow-pos [1] => defi [2] => privacy [3] => zero-knowledge-proofs [4] => identity [5] => interoperability [6] => scaling [7] => staking [8] => amm ) [max_supply] => 83540184 [circulating_supply] => 63560172.805513 [total_supply] => 63560172.805513 [platform] => [cmc_rank] => 479 [last_updated] => 2021-08-03T09:27:42.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.62963461450146 [volume_24h] => 2