×
Sist oppdatert: 23. mars 2019

            Bakkt
Marked

Bakkt – Endelig en Gladnyhet for Bitcoin Investorer

Kryptomarkedet har vært gjennom en nedtur i det siste, så det føles godt å kunne bidra med en gladnyhet til en forandring. Bakkt, som eies av Intercontinental Exchange, vil gjøre det mulig for forbrukere og institusjoner å kjøpe, selge, lagre og betale med Bitcoin gjennom et integrert globalt nettverk.
Jan H

Det forventes at plattformen, når den blir introdusert av Bakkt, vil åpne for storstilt introduksjon av institusjonelle investorer i kryptovaluta-markedet ved å introdusere lignende sikkerhet for Bitcoin futures som for andre typer futures. Det forventes også at Bakkt endelig vil kunne løse likviditetsproblemene Bitcoin har opplevd ved utvikling av en app, og gjennom samarbeid høyt profilerte partnere innen varesalg.

Utfordringer med prissvingninger og skalering

Kryptovalutaer har gjennom de siste 10 årene hatt en turbulent historie. Utrolig store verdier har blitt skapt, og store verdier har blitt tapt i et marked som har vært veldig turbulent etter enhver standard. Det verserer mange historier om folk som har kjøpt Bitcoin for bare noen få dollar, og som har blitt millionærer nærmest over natta på grunn av den eventyrlige prisøkningen.

Bitcoin var verdt en dollar eller mindre i de to årene mellom begynnelsen av 2009 og samme tid 2011. I Desember 2017 Nådde Bitcoin en verdi av rundt $20.000 før valutaen plutselig tapte en tredjedel av verdien over natta, og til slutt endte opp med å stabilisere seg på rundt $3.500 i begynnelsen av 2019.

Uberegneligheten og de store svingningene i Bitcoin og andre kryptovalutaer har lenge vært sett på som et problem av mange, men så lenge eventyret varte og valutaen nådde nye høyder nærmest på daglig basis var det få som klaget. Når ting plutselig gikk motsatt vei fikk pipa en annen låt, og fokusen kom tilbake på uberegneligheten.

For Bitcoin brakte den utrolige interessen i 2017 en ny utfordring på agendaen, nemlig kapasitetsproblemer med Proof of Work (PoW) modellen. Det store transaksjonsvolumet resulterte til tider i lange ventetider og høye kostnader for transaksjoner. Det viste seg at Bitcoin i sin eksisterende form ikke var et realistisk alternativ for dagligdagse transaksjoner. Kapasiteten var rett og slett ikke der. Resultatet er at Bitcoin til dags dato har forblitt et spekulasjonsobjekt som folk investerer i for å tjene penger på svingningene i markedet, eller for å diversifisere porteføljen sin, heller enn å bruke kryptovalutaen som et vanlig betalingsmiddel.

Lightning Network og en ny Rolle for Bitcoin

Satoshi Nakamoto, Den mystiske grunnleggeren av Bitcoin, gjorde det klart i sitt berømte Bitcoin Whitepaper at Bitcoin i utgangspunktet skulle være et digitalt betalingsmiddel, men problemene beskrevet ovenfor gjorde at dette ikke kunne oppnås gjennom Bitcoin sin opprinnelige design. Bitcoin måtte forandres for å kunne håndtere skaleringsproblemene.

Hvordan dette skulle gjøres førte til så stor uenighet at en splittelse resulterte i en avgrening av Bitcoin kalt Bitcoin Cash i 2017. Bitcoin Cash (BCH) var dominert av de som ville videreføre Bitcoin som et betalingsmiddel, mens den originale forgreningen av Bitcoin (BTC), også kalt Bitcoin Core, fortsatte i retningen av Bitcoin som et verdiobjekt.

Bitcoin har siden implementert Lightning Network som en løsning på kapasitetsproblemene. Lightning Network gjør det mulig å utføre nærmest umiddelbare betalinger på Bitcoin blokkjeden med millioner av betalinger per sekund. Det vil også gjøre det mulig å utføre betalinger på tvers av forskjellige blokkjeder. I Lightning Network brukes “sidekjeder” slik at transaksjoner kan gjøres fort og enkelt utenfor blokkjeden.

Blockstream er et av selskapene som har vært sentrale i utviklingen av Lightning Network, og det er nå dette selskapet som leverer teknologien, kalt Liquid, som Bakkt vil bruke for sin sidekjede.

Intercontinental Exchange og Bakkt?

Intercontinental Exchange (ICE) er en bedrift basert i USA. ICE driver flere aksjebørser og varederivatbørser, deriblant New York Stock Exchange som er den mest kjente. ICE sine børser handler med en rekke derivater for forskjellige råvarer. Slik som for eksempel gull, olje, gass, kakao, elektrisitet, kull.

ICE har sett seg ut Bitcoin og andre kryptovalutaer som et interessant marked, og noe som passer godt inn i deres portefølje. ICE har allerede interesser i kryptovaluta-markedet som deleiere av Coinbase. For å kunne dra best mulig nytte av mulighetene i kryptovaluta-markedet har ICE nå etablert Bakkt. Dette er et firma som vil etablere et åpent globalt nettverk for å kjøpe, selge, lagre og betale med kryptovaluta. På grunn av sidekjede teknologien vil transaksjonene gjennom Bakkt være lynraske Dette kan skje siden de faktiske transaksjonene  vil skje på en sidekjede utenfor selve blokkjeden som ikke bruker den ressurskrevende PoW teknologien.

Bakkt vil handle med Bitcoin futures, men et interessant punkt å merke seg er at er at Bakkt plattformen ikke vil tillate girede transaksjoner eller marginhandel der kreditt brukes til å handle større volum enn det man har tilgjengelig. Med Bakkt må kjøpere betale full pris, og vil motta Bitcoin fysisk innen en dag i det sikre “varehuset” til Bakkt. Med andre ord, Bakkt vil fasilitere handel i Bitcoin, ikke spekulasjon i prisen til Bitcoin.

Høyt Profilerte Partnere

Bakkt har som formål å løse noen av de generelle problemene som lenge har plaget kryptovaluta-industrien. Et av de første problemene Bakkt vil henge fingrene i er å gjøre Bitcoin transaksjoner mellom forbrukere og forhandlere mye lettere. Ideelt sett vil transaksjoner som nå gjøres med kredittkort kunne utføres like enkelt, hurtig og sikkert med Bitcoin gjennom Bakkt.

Bakkt har inngått partnerskap med IT kjempen Microsoft for å bidra med med infrastrukturen gjennom sin veletablerte skybaserte Azure databehandlings-produkt. Dette er en infrastruktur som de fleste har stor tillit til.

Partnerskapet med Microsoft er viktig for å øke kredibiliteten til prosjektets forvalting av store verdier. Folk flest stoler på at når en profesjonell aktør som Microsoft involverer seg i et prosjekt er det små sjanser for at prosjektet skal bli hacket.

For å kunne implementere effektiv bruk av Bitcoin i daglige transaksjoner har Bakkt inngått et samarbeid med Starbucks. Dette betyr at kunder hos Starbucks enkelt og greit vil kunne betale med Bitcoin gjennom Bakkt, men det er ikke alt. Plattformen vil også potensiale for å kunne handle med hvilke som helst andre digitale ressurser, tenk bonuspoeng, gavekort, kryptovaluta og krypto-tokener.

På grunn av størrelsen til Starbucks, deres tilstedeværelse over hele verden, og fordi deres transaksjoner er relativt små og mange, er Starbucks en potensielt veldig interessant case study. Dersom et system kan utvikles som virker hos starbucks er det gode sjanser for at det også vil virke for forretninger av mange typer over hele verden.

En tredje partner er Boston Consulting Group (BCG), et av de best kjente navnene i konsulentbransjen, så da sier det seg nesten selv at organisasjonen kommer til å bli satt opp på en måte som passer seg for en Fortune 500 bedrift.

Institusjonelle Investorer

Så langt har institusjonelle investorer stått for en veldig liten del av all handel i Bitcoin. Dette har sine grunner. Kryptovaluta-markedet mangler nemlig noen viktige typer tjenester som er viktige forutsetninger for institusjonelle investorer. 

Forvaltningstjenester er tjenester som holder og forvalter pengene dine. For forvaltningstjenester kan kryptovaluta være ganske skremmende. Man kan se på krypto-børser for å få et overblikk over hvor stort problemet er. Hver dag blir i gjennomsnitt verdier tilsvarende 2,7 millioner dollar stjålet fra krypto-børser dersom man ser på tallene fra 2018. Desto større verdier du forvalter desto mer attraktiv blir du som et mål for angrep fra hackere. Dette er et nøkkelområde som forståelig nok skremmer bort mange institusjonelle aktører.

Derivater inkluderer futures og opsjonskontrakter som vanligvis brukes av investorer som spekulerer i prissvingninger i markedet for produkter eller finansielle ressurser av forskjellige typer. Derivatmarkedet er viktig for å stabilisere priser i markedet slik at bedrifter for eksempel bedre kan planlegge sine utgifter. Dette gjøres ved at en investor overtar risikoen for prissvingninger med en potensiell profitt når prisen på varen selges til en lavere pris.

Futures og opsjonskontrakter kan føre til en høyere grad av stabilitet i prisen på Bitcoin ved at avtaler blir gjort der Bitcoin blir solgt i fremtiden til avtalte priser. Det kan også føre til store verdistigninger for Bitcoin ettersom det sannsynligvis vil trekke til seg penger fra det internasjonale derivatmarkedet, og her er det snakk om store mengder penger. I følge Bank for International Settlements var verdien av utestående derivatkontrakter i 542.4 trillioner dollar i 2018.

Så langt har det vært flere forsøk på å registrere børsnoterte fond (ETF) basert på Bitcoin, men så langt har ikke noen av dem greid å få godkjenning fra amerikanske SEC. Flere søknader er under behandling. Børsnoterte fond basert på Bitcoin vil gjøre det mye lettere for institusjonelle investorer å investere i Bitcoin.

Det er viktig å forstå at formålet med Bakkt er både å gjøre det lettere for institusjonelle investorer å bruke Bitcoin, samtidig som de også bidrar til å gjøre det lettere for forbrukere å benytte Bitcoin i dagligdagse transaksjoner. Bakkt er dermed et godt steg foran andre tjenester som for eksempel børsnoterte fond, forvaltningstjenester eller derivater som kun fokuserer på institusjonelle investorer, eller betalingsløsninger. Bakkt leverer alt i en pakke, med både sikkerhet og stabilitet inkludert.

Bakkt vil kunne skilte med sikre og profesjonelle systemer fra Microsoft og Blockstream for å kunne forsikre institusjonelle investorer om at det er sikkert å delta i dette markedet. Bakkt vil ha hjelp av Starbucks på etterspørselssiden for å bevise at plattformen kan brukes som en effektiv betalingsløsning gjennom deres mobile app. De vil også etablere futures og opsjonskontrakter for å kunne holde kursen stabil nok til at forhandlere rundt om i verden kan godta Bitcoin betalinger uten for mye risiko.

Sentralisering av en desentralisert kryptovaluta

Ulempene forbundet med Bakkt er for det meste relatert til ideologi. Det er mange som ser Bakkt som et eksempel på at den etablerte finansindustrien forsøker å ta over kontrollen av Bitcoin. Dersom Bakkt blir en suksess vil resultatet unektelig bli mer sentralisering av valutaen. Bakkt vil for eksempel kunne utøve stemmeretten for alle Bitcoin de holder på vegne av kunder, noe som automatisk vil kunne gi Bakkt en stor innflytelse på den videre utviklingen av Bitcoin.

Vekst og optimisme

For de fleste som sitter på Bitcoin finnes det lite å klage på med hensyn til Bakkt. Dette er sannsynligvis gjennombruddet mange har sittet og ventet på som kan snu markedets negative trend. Det er liten tvil om at en suksessfull implementering av planene til Bakkt vil styrke prisen på Bitcoin betydelig, og kanskje en rekke andre kryptovalutaer med den som følge av generell optimisme i krypto-miljøet.

Bakkt vil også mest sannsynlig bidra til å redusere prissvingninger i markedet noe, og dermed gjøre det lettere å bruke Bitcoin i daglige transaksjoner, som igjen gjerne kan virke positivt på Bitcoin prisen også utenfor Bakkt sin plattform.

stdClass Object ( [status] => stdClass Object ( [timestamp] => 2020-08-06T09:19:14.990Z [error_code] => 0 [error_message] => [elapsed] => 310 [credit_count] => 15 [notice] => You have used 130% of your plan's daily credit limit. ) [data] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 1 [name] => Bitcoin [symbol] => BTC [slug] => bitcoin [num_market_pairs] => 8568 [date_added] => 2013-04-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable [1] => sha-256 [2] => state-channels [3] => pow [4] => store-of-value ) [max_supply] => 21000000 [circulating_supply] => 18452843 [total_supply] => 18452843 [platform] => [cmc_rank] => 1 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:20.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 11735.4770863 [volume_24h] => 24919835561.951 [percent_change_1h] => 0.435279 [percent_change_24h] => 3.3776 [percent_change_7d] => 6.89437 [market_cap] => 216552916203.59 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:20.000Z ) ) ) [1] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [num_market_pairs] => 5324 [date_added] => 2015-08-07T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => medium-of-exchange [1] => mineable [2] => smart-contracts [3] => ethash [4] => crowdfunding [5] => pow ) [max_supply] => [circulating_supply] => 112065245.3115 [total_supply] => 112065245.3115 [platform] => [cmc_rank] => 2 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:22.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 398.104145241 [volume_24h] => 12783293106.947 [percent_change_1h] => 0.293971 [percent_change_24h] => 1.62531 [percent_change_7d] => 25.1374 [market_cap] => 44613638695.958 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:22.000Z ) ) ) [2] => stdClass Object ( [id] => 52 [name] => XRP [symbol] => XRP [slug] => xrp [num_market_pairs] => 588 [date_added] => 2013-08-04T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => medium-of-exchange [1] => enterprise-solutions ) [max_supply] => 100000000000 [circulating_supply] => 44862646997 [total_supply] => 99990908537 [platform] => [cmc_rank] => 3 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.301783853475 [volume_24h] => 1858512103.3464 [percent_change_1h] => 0.112471 [percent_change_24h] => 0.453661 [percent_change_7d] => 24.1954 [market_cap] => 13538822487.843 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:02.000Z ) ) ) [3] => stdClass Object ( [id] => 825 [name] => Tether [symbol] => USDT [slug] => tether [num_market_pairs] => 6048 [date_added] => 2015-02-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => stablecoin-asset-backed [1] => payments [2] => store-of-value ) [max_supply] => [circulating_supply] => 9998221723.192 [total_supply] => 10281372503.67 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7 ) [cmc_rank] => 4 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:26.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.00269604734 [volume_24h] => 33641989786.993 [percent_change_1h] => -0.00771218 [percent_change_24h] => 0.117813 [percent_change_7d] => 0.076953 [market_cap] => 10025177402.274 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:26.000Z ) ) ) [4] => stdClass Object ( [id] => 1831 [name] => Bitcoin Cash [symbol] => BCH [slug] => bitcoin-cash [num_market_pairs] => 521 [date_added] => 2017-07-23T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable [1] => enterprise-solutions [2] => marketplace ) [max_supply] => 21000000 [circulating_supply] => 18482337.5 [total_supply] => 18482337.5 [platform] => [cmc_rank] => 5 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 292.660961726 [volume_24h] => 1825071252.9259 [percent_change_1h] => 0.425721 [percent_change_24h] => 0.30925 [percent_change_7d] => 2.77495 [market_cap] => 5409058667.6945 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:05.000Z ) ) ) [5] => stdClass Object ( [id] => 3602 [name] => Bitcoin SV [symbol] => BSV [slug] => bitcoin-sv [num_market_pairs] => 202 [date_added] => 2018-11-09T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => medium-of-exchange [1] => mineable ) [max_supply] => 21000000 [circulating_supply] => 18480564.581923 [total_supply] => 18480564.581923 [platform] => [cmc_rank] => 6 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 232.816548669 [volume_24h] => 1428829575.4547 [percent_change_1h] => 0.356934 [percent_change_24h] => 1.4679 [percent_change_7d] => 10.0532 [market_cap] => 4302581263.4179 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:10.000Z ) ) ) [6] => stdClass Object ( [id] => 2 [name] => Litecoin [symbol] => LTC [slug] => litecoin [num_market_pairs] => 640 [date_added] => 2013-04-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => medium-of-exchange [1] => mineable [2] => scrypt [3] => pow ) [max_supply] => 84000000 [circulating_supply] => 65180822.736792 [total_supply] => 65180822.736792 [platform] => [cmc_rank] => 7 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 58.6830547423 [volume_24h] => 2166538635.81 [percent_change_1h] => 0.253275 [percent_change_24h] => 0.551859 [percent_change_7d] => 6.84038 [market_cap] => 3825009788.8113 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:04.000Z ) ) ) [7] => stdClass Object ( [id] => 2010 [name] => Cardano [symbol] => ADA [slug] => cardano [num_market_pairs] => 159 [date_added] => 2017-10-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable [1] => research [2] => platform [3] => smart-contracts ) [max_supply] => 45000000000 [circulating_supply] => 25927070538 [total_supply] => 31112483745 [platform] => [cmc_rank] => 8 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.141980030691 [volume_24h] => 265914182.83731 [percent_change_1h] => 0.189209 [percent_change_24h] => -0.552925 [percent_change_7d] => 1.80006 [market_cap] => 3681126270.713 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:05.000Z ) ) ) [8] => stdClass Object ( [id] => 1975 [name] => Chainlink [symbol] => LINK [slug] => chainlink [num_market_pairs] => 254 [date_added] => 2017-09-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => oracles [2] => defi [3] => smart-contracts ) [max_supply] => [circulating_supply] => 350000000 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x514910771af9ca656af840dff83e8264ecf986ca ) [cmc_rank] => 9 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 9.69321122223 [volume_24h] => 897806845.86494 [percent_change_1h] => -0.0579707 [percent_change_24h] => 1.48021 [percent_change_7d] => 34.5383 [market_cap] => 3392623927.7805 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:05.000Z ) ) ) [9] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [num_market_pairs] => 350 [date_added] => 2017-07-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => payments [1] => marketplace ) [max_supply] => 176406561 [circulating_supply] => 144406560 [total_supply] => 176406560.9 [platform] => [cmc_rank] => 10 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 23.1527208348 [volume_24h] => 278500795.50634 [percent_change_1h] => 0.403797 [percent_change_24h] => -0.620464 [percent_change_7d] => 16.924 [market_cap] => 3343404770.3938 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:05.000Z ) ) ) [10] => stdClass Object ( [id] => 3635 [name] => Crypto.com Coin [symbol] => CRO [slug] => crypto-com-coin [num_market_pairs] => 50 [date_added] => 2018-12-14T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => payments [1] => mobile [2] => medium-of-exchange ) [max_supply] => [circulating_supply] => 18641552511.416 [total_supply] => 100000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xa0b73e1ff0b80914ab6fe0444e65848c4c34450b ) [cmc_rank] => 11 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.163515697824 [volume_24h] => 79578627.874127 [percent_change_1h] => 0.315272 [percent_change_24h] => 4.18101 [percent_change_7d] => 1.26469 [market_cap] => 3048186467.4268 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:10.000Z ) ) ) [11] => stdClass Object ( [id] => 1765 [name] => EOS [symbol] => EOS [slug] => eos [num_market_pairs] => 407 [date_added] => 2017-07-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => medium-of-exchange [1] => smart-contracts [2] => enterprise-solutions ) [max_supply] => [circulating_supply] => 934955506.0761 [total_supply] => 1021655517.026 [platform] => [cmc_rank] => 12 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 3.03321016938 [volume_24h] => 1762016963.5813 [percent_change_1h] => 0.158661 [percent_change_24h] => -0.350944 [percent_change_7d] => 1.19178 [market_cap] => 2835916548.9479 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:05.000Z ) ) ) [12] => stdClass Object ( [id] => 2011 [name] => Tezos [symbol] => XTZ [slug] => tezos [num_market_pairs] => 140 [date_added] => 2017-10-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => enterprise-solutions [1] => platform [2] => smart-contracts ) [max_supply] => [circulating_supply] => 738894067.66676 [total_supply] => 738894067.66676 [platform] => [cmc_rank] => 13 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 3.15402922816 [volume_24h] => 148160401.00374 [percent_change_1h] => 0.390233 [percent_change_24h] => -0.904756 [percent_change_7d] => 12.7762 [market_cap] => 2330493485.935 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:04.000Z ) ) ) [13] => stdClass Object ( [id] => 512 [name] => Stellar [symbol] => XLM [slug] => stellar [num_market_pairs] => 292 [date_added] => 2014-08-05T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => medium-of-exchange ) [max_supply] => [circulating_supply] => 20516500246.177 [total_supply] => 50001803784.872 [platform] => [cmc_rank] => 14 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.107151615945 [volume_24h] => 219382804.82937 [percent_change_1h] => -0.0492841 [percent_change_24h] => -1.31784 [percent_change_7d] => 11.6904 [market_cap] => 2198376154.9139 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:02.000Z ) ) ) [14] => stdClass Object ( [id] => 328 [name] => Monero [symbol] => XMR [slug] => monero [num_market_pairs] => 170 [date_added] => 2014-05-21T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => pow [1] => ringct [2] => mineable [3] => medium-of-exchange ) [max_supply] => [circulating_supply] => 17656411.922344 [total_supply] => 17656411.922344 [platform] => [cmc_rank] => 15 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 89.6088432634 [volume_24h] => 81435376.213654 [percent_change_1h] => -0.422032 [percent_change_24h] => 1.37445 [percent_change_7d] => 11.5449 [market_cap] => 1582170648.5433 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:02.000Z ) ) ) [15] => stdClass Object ( [id] => 1958 [name] => TRON [symbol] => TRX [slug] => tron [num_market_pairs] => 366 [date_added] => 2017-09-13T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => payments [1] => filesharing [2] => media ) [max_supply] => [circulating_supply] => 71659657369.49 [total_supply] => 100850743811.66 [platform] => [cmc_rank] => 16 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0202583373062 [volume_24h] => 478367176.30502 [percent_change_1h] => -0.0174414 [percent_change_24h] => -0.91452 [percent_change_7d] => 6.51554 [market_cap] => 1451705510.2378 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:05.000Z ) ) ) [16] => stdClass Object ( [id] => 3957 [name] => UNUS SED LEO [symbol] => LEO [slug] => unus-sed-leo [num_market_pairs] => 26 [date_added] => 2019-05-21T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => payments [1] => discount-token [2] => marketplace ) [max_supply] => [circulating_supply] => 999498892.9 [total_supply] => 999498892.9 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x2af5d2ad76741191d15dfe7bf6ac92d4bd912ca3 ) [cmc_rank] => 17 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.27528726823 [volume_24h] => 14291066.375708 [percent_change_1h] => 0.0951248 [percent_change_24h] => 0.162974 [percent_change_7d] => 1.9003 [market_cap] => 1274648212.7254 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:11.000Z ) ) ) [17] => stdClass Object ( [id] => 3077 [name] => VeChain [symbol] => VET [slug] => vechain [num_market_pairs] => 109 [date_added] => 2017-08-22T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => data-provenance [1] => logistics [2] => smart-contracts ) [max_supply] => [circulating_supply] => 55454734800 [total_supply] => 86712634466 [platform] => [cmc_rank] => 18 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0193643324828 [volume_24h] => 218299897.83541 [percent_change_1h] => -1.11656 [percent_change_24h] => 4.371 [percent_change_7d] => 22.0827 [market_cap] => 1073843922.4127 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:09.000Z ) ) ) [18] => stdClass Object ( [id] => 3408 [name] => USD Coin [symbol] => USDC [slug] => usd-coin [num_market_pairs] => 321 [date_added] => 2018-10-08T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => stablecoin-asset-backed [1] => medium-of-exchange ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1072713092.5823 [total_supply] => 1076063165.61 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xa0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48 ) [cmc_rank] => 19 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.999876686535 [volume_24h] => 350787901.15707 [percent_change_1h] => -0.0949934 [percent_change_24h] => -0.0976858 [percent_change_7d] => -0.0518103 [market_cap] => 1072580812.6139 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:10.000Z ) ) ) [19] => stdClass Object ( [id] => 2502 [name] => Huobi Token [symbol] => HT [slug] => huobi-token [num_market_pairs] => 151 [date_added] => 2018-02-03T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => discount-token [1] => marketplace [2] => payments ) [max_supply] => [circulating_supply] => 215789732.76989 [total_supply] => 500000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x6f259637dcd74c767781e37bc6133cd6a68aa161 ) [cmc_rank] => 20 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 4.87731251611 [volume_24h] => 83272039.726446 [percent_change_1h] => 0.391411 [percent_change_24h] => -1.02397 [percent_change_7d] => 11.8086 [market_cap] => 1052473964.4866 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:06.000Z ) ) ) [20] => stdClass Object ( [id] => 1376 [name] => Neo [symbol] => NEO [slug] => neo [num_market_pairs] => 241 [date_added] => 2016-09-08T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => smart-contracts [2] => enterprise-solutions ) [max_supply] => 100000000 [circulating_supply] => 70538831 [total_supply] => 100000000 [platform] => [cmc_rank] => 21 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 12.917120828 [volume_24h] => 221984340.31211 [percent_change_1h] => 0.107905 [percent_change_24h] => 1.97288 [percent_change_7d] => 10.5764 [market_cap] => 911158603.09287 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:03.000Z ) ) ) [21] => stdClass Object ( [id] => 1437 [name] => Zcash [symbol] => ZEC [slug] => zcash [num_market_pairs] => 241 [date_added] => 2016-10-29T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => equihash [1] => zero-knowledge-proofs [2] => pow [3] => medium-of-exchange [4] => mineable ) [max_supply] => 21000000 [circulating_supply] => 9753775 [total_supply] => 9753775 [platform] => [cmc_rank] => 22 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 93.2348708468 [volume_24h] => 702181155.57645 [percent_change_1h] => -2.01536 [percent_change_24h] => 7.4373 [percent_change_7d] => 31.1759 [market_cap] => 909391952.39375 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:02.000Z ) ) ) [22] => stdClass Object ( [id] => 131 [name] => Dash [symbol] => DASH [slug] => dash [num_market_pairs] => 303 [date_added] => 2014-02-14T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable [1] => masternodes [2] => x11 [3] => privacy [4] => hybrid-pow-pos [5] => medium-of-exchange ) [max_supply] => 18900000 [circulating_supply] => 9639616.4217814 [total_supply] => 9639616.4217814 [platform] => [cmc_rank] => 23 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 91.7018843105 [volume_24h] => 393478620.2909 [percent_change_1h] => -0.146626 [percent_change_24h] => 3.85294 [percent_change_7d] => 13.5917 [market_cap] => 883970989.90779 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:02.000Z ) ) ) [23] => stdClass Object ( [id] => 1720 [name] => IOTA [symbol] => MIOTA [slug] => iota [num_market_pairs] => 55 [date_added] => 2017-06-13T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => medium-of-exchange [1] => sharing-economy [2] => dag [3] => iot ) [max_supply] => 2779530283 [circulating_supply] => 2779530283 [total_supply] => 2779530283 [platform] => [cmc_rank] => 24 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.304181487798 [volume_24h] => 16440757.020926 [percent_change_1h] => 0.185527 [percent_change_24h] => -0.940392 [percent_change_7d] => 2.35201 [market_cap] => 845481656.86254 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:02.000Z ) ) ) [24] => stdClass Object ( [id] => 1321 [name] => Ethereum Classic [symbol] => ETC [slug] => ethereum-classic [num_market_pairs] => 255 [date_added] => 2016-07-24T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => mineable [2] => ethash [3] => smart-contracts [4] => pow ) [max_supply] => 210700000 [circulating_supply] => 116313299 [total_supply] => 116313299 [platform] => [cmc_rank] => 25 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 7.10821942475 [volume_24h] => 692316018.75183 [percent_change_1h] => 0.123125 [percent_change_24h] => -0.771846 [percent_change_7d] => -0.385921 [market_cap] => 826780451.30855 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:03.000Z ) ) ) [25] => stdClass Object ( [id] => 3794 [name] => Cosmos [symbol] => ATOM [slug] => cosmos [num_market_pairs] => 140 [date_added] => 2019-03-14T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => interoperability [1] => content-creation [2] => platform ) [max_supply] => [circulating_supply] => 190688439.2 [total_supply] => 237928230.82159 [platform] => [cmc_rank] => 26 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 4.15676751226 [volume_24h] => 137004475.6088 [percent_change_1h] => -0.639163 [percent_change_24h] => 1.91926 [percent_change_7d] => 12.8419 [market_cap] => 792647509.03013 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:11.000Z ) ) ) [26] => stdClass Object ( [id] => 3662 [name] => HedgeTrade [symbol] => HEDG [slug] => hedgetrade [num_market_pairs] => 16 [date_added] => 2019-01-03T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => marketplace [1] => discount-token ) [max_supply] => [circulating_supply] => 288208798.06353 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xF1290473E210b2108A85237fbCd7b6eb42Cc654F ) [cmc_rank] => 27 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 2.10597048998 [volume_24h] => 1209746.8694755 [percent_change_1h] => 0.549068 [percent_change_24h] => -0.747612 [percent_change_7d] => 50.8846 [market_cap] => 606959223.6744 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:10.000Z ) ) ) [27] => stdClass Object ( [id] => 1518 [name] => Maker [symbol] => MKR [slug] => maker [num_market_pairs] => 93 [date_added] => 2017-01-29T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => store-of-value [1] => defi ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1005576.7463346 [total_supply] => 1005576.7463346 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x9f8f72aa9304c8b593d555f12ef6589cc3a579a2 ) [cmc_rank] => 28 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 583.511794514 [volume_24h] => 11461881.458197 [percent_change_1h] => 0.0463878 [percent_change_24h] => -0.491623 [percent_change_7d] => 6.91986 [market_cap] => 586765891.77525 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:02.000Z ) ) ) [28] => stdClass Object ( [id] => 873 [name] => NEM [symbol] => XEM [slug] => nem [num_market_pairs] => 89 [date_added] => 2015-04-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => medium-of-exchange [1] => smart-contracts [2] => poi [3] => payments ) [max_supply] => [circulating_supply] => 8999999999 [total_supply] => 8999999999 [platform] => [cmc_rank] => 29 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0599724607977 [volume_24h] => 18565661.383571 [percent_change_1h] => 0.282549 [percent_change_24h] => 5.96523 [percent_change_7d] => 16.6804 [market_cap] => 539752147.11933 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:02.000Z ) ) ) [29] => stdClass Object ( [id] => 2566 [name] => Ontology [symbol] => ONT [slug] => ontology [num_market_pairs] => 127 [date_added] => 2018-03-08T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => marketplace [1] => identity [2] => enterprise-solutions ) [max_supply] => [circulating_supply] => 699029877 [total_supply] => 1000000000 [platform] => [cmc_rank] => 30 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.708547811481 [volume_24h] => 84862225.427474 [percent_change_1h] => -0.195957 [percent_change_24h] => -1.08237 [percent_change_7d] => 1.8736 [market_cap] => 495296089.50818 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:07.000Z ) ) ) [30] => stdClass Object ( [id] => 74 [name] => Dogecoin [symbol] => DOGE [slug] => dogecoin [num_market_pairs] => 260 [date_added] => 2013-12-15T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => pow [1] => medium-of-exchange [2] => mineable [3] => payments [4] => scrypt [5] => memes ) [max_supply] => [circulating_supply] => 125720708913.91 [total_supply] => 125720708913.91 [platform] => [cmc_rank] => 31 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00350500815436 [volume_24h] => 63625593.599913 [percent_change_1h] => -0.789732 [percent_change_24h] => -0.552706 [percent_change_7d] => 10.0699 [market_cap] => 440652109.91518 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:02.000Z ) ) ) [31] => stdClass Object ( [id] => 2239 [name] => Aave [symbol] => LEND [slug] => aave [num_market_pairs] => 70 [date_added] => 2017-11-30T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi [1] => platform ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1299999941.7032 [total_supply] => 1299999941.7032 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x80fb784b7ed66730e8b1dbd9820afd29931aab03 ) [cmc_rank] => 32 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.323250014478 [volume_24h] => 24760298.370987 [percent_change_1h] => -0.501119 [percent_change_24h] => -0.279421 [percent_change_7d] => -2.65073 [market_cap] => 420224999.97695 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:04.000Z ) ) ) [32] => stdClass Object ( [id] => 2586 [name] => Synthetix Network Token [symbol] => SNX [slug] => synthetix-network-token [num_market_pairs] => 66 [date_added] => 2018-03-14T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => services [1] => defi ) [max_supply] => [circulating_supply] => 91801923.294937 [total_supply] => 196828196.31885 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xc011a73ee8576fb46f5e1c5751ca3b9fe0af2a6f ) [cmc_rank] => 33 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 4.46683729528 [volume_24h] => 27164097.334396 [percent_change_1h] => -0.288184 [percent_change_24h] => -2.76835 [percent_change_7d] => 31.3037 [market_cap] => 410064254.75226 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:07.000Z ) ) ) [33] => stdClass Object ( [id] => 4943 [name] => Dai [symbol] => DAI [slug] => multi-collateral-dai [num_market_pairs] => 188 [date_added] => 2019-11-22T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi ) [max_supply] => [circulating_supply] => 385074586.65207 [total_supply] => 385594013.27422 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x6b175474e89094c44da98b954eedeac495271d0f ) [cmc_rank] => 34 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.01711398097 [volume_24h] => 14310994.098801 [percent_change_1h] => 0.0518315 [percent_change_24h] => 0.654099 [percent_change_7d] => -1.5238 [market_cap] => 391664745.80007 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:14.000Z ) ) ) [34] => stdClass Object ( [id] => 1697 [name] => Basic Attention Token [symbol] => BAT [slug] => basic-attention-token [num_market_pairs] => 212 [date_added] => 2017-06-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => content-creation [1] => marketing [2] => payments ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1487212636.7863 [total_supply] => 1500000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x0d8775f648430679a709e98d2b0cb6250d2887ef ) [cmc_rank] => 35 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.257183005517 [volume_24h] => 153868813.18007 [percent_change_1h] => -0.0328752 [percent_change_24h] => -0.477506 [percent_change_7d] => 2.98387 [market_cap] => 382485815.77156 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:03.000Z ) ) ) [35] => stdClass Object ( [id] => 109 [name] => DigiByte [symbol] => DGB [slug] => digibyte [num_market_pairs] => 93 [date_added] => 2014-02-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => medium-of-exchange [1] => mineable [2] => payments [3] => multiple [4] => privacy [5] => pow ) [max_supply] => 21000000000 [circulating_supply] => 13418777004.402 [total_supply] => 13418777004.402 [platform] => [cmc_rank] => 36 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:01.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0272741664502 [volume_24h] => 18875176.198269 [percent_change_1h] => 0.427837 [percent_change_24h] => 3.38087 [percent_change_7d] => 14.6122 [market_cap] => 365985957.57616 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:01.000Z ) ) ) [36] => stdClass Object ( [id] => 3897 [name] => OKB [symbol] => OKB [slug] => okb [num_market_pairs] => 55 [date_added] => 2019-04-30T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => centralized-exchange [1] => marketplace [2] => discount-token ) [max_supply] => [circulating_supply] => 60000000 [total_supply] => 300000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x75231f58b43240c9718dd58b4967c5114342a86c ) [cmc_rank] => 37 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 6.04930806597 [volume_24h] => 147841307.97311 [percent_change_1h] => 0.0464216 [percent_change_24h] => -0.0944327 [percent_change_7d] => 5.39047 [market_cap] => 362958483.9582 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:11.000Z ) ) ) [37] => stdClass Object ( [id] => 5692 [name] => Compound [symbol] => COMP [slug] => compound [num_market_pairs] => 95 [date_added] => 2020-06-16T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi ) [max_supply] => [circulating_supply] => 2561279 [total_supply] => 10000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xc00e94cb662c3520282e6f5717214004a7f26888 ) [cmc_rank] => 38 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:15.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 136.652471417 [volume_24h] => 54352092.381145 [percent_change_1h] => -1.07868 [percent_change_24h] => -0.341341 [percent_change_7d] => 3.12199 [market_cap] => 350005105.33846 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:15.000Z ) ) ) [38] => stdClass Object ( [id] => 4195 [name] => FTX Token [symbol] => FTT [slug] => ftx-token [num_market_pairs] => 30 [date_added] => 2019-07-31T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => marketplace [1] => derivatives ) [max_supply] => [circulating_supply] => 94346957.523749 [total_supply] => 345219293.59098 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => FTT-F11 ) [cmc_rank] => 39 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 3.58815297347 [volume_24h] => 7814069.6238896 [percent_change_1h] => 0.411941 [percent_change_24h] => 1.26934 [percent_change_7d] => 9.22424 [market_cap] => 338531316.17669 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:12.000Z ) ) ) [39] => stdClass Object ( [id] => 1982 [name] => Kyber Network [symbol] => KNC [slug] => kyber-network [num_market_pairs] => 95 [date_added] => 2017-09-24T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => decentralized-exchange [1] => marketplace [2] => defi ) [max_supply] => [circulating_supply] => 195533013.32363 [total_supply] => 210465865.04249 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xdd974d5c2e2928dea5f71b9825b8b646686bd200 ) [cmc_rank] => 40 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.54306549065 [volume_24h] => 82503849.051967 [percent_change_1h] => -0.231759 [percent_change_24h] => -2.13675 [percent_change_7d] => 5.14896 [market_cap] => 301720245.1425 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:03.000Z ) ) ) [40] => stdClass Object ( [id] => 1896 [name] => 0x [symbol] => ZRX [slug] => 0x [num_market_pairs] => 204 [date_added] => 2017-08-16T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => decentralized-exchange [1] => platform [2] => defi ) [max_supply] => [circulating_supply] => 713994632.45329 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xe41d2489571d322189246dafa5ebde1f4699f498 ) [cmc_rank] => 41 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.39721950884 [volume_24h] => 40026073.340281 [percent_change_1h] => 0.503388 [percent_change_24h] => -2.15859 [percent_change_7d] => 2.71302 [market_cap] => 283612597.21749 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:05.000Z ) ) ) [41] => stdClass Object ( [id] => 4086 [name] => Elrond [symbol] => ERD [slug] => elrond [num_market_pairs] => 11 [date_added] => 2019-07-04T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => store-of-value ) [max_supply] => [circulating_supply] => 13323533426.513 [total_supply] => 20000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => ERD-D06 ) [cmc_rank] => 42 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.021074624612 [volume_24h] => 25932012.615321 [percent_change_1h] => -0.328933 [percent_change_24h] => -1.47 [percent_change_7d] => -20.1243 [market_cap] => 280788465.46919 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:11.000Z ) ) ) [42] => stdClass Object ( [id] => 4030 [name] => Algorand [symbol] => ALGO [slug] => algorand [num_market_pairs] => 97 [date_added] => 2019-06-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => pos [2] => research [3] => mineable ) [max_supply] => [circulating_supply] => 771817006.92814 [total_supply] => 3303088849.9281 [platform] => [cmc_rank] => 43 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.359350961652 [volume_24h] => 73925117.346286 [percent_change_1h] => -0.491499 [percent_change_24h] => 5.72219 [percent_change_7d] => 7.42147 [market_cap] => 277353183.659 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:11.000Z ) ) ) [43] => stdClass Object ( [id] => 2416 [name] => THETA [symbol] => THETA [slug] => theta [num_market_pairs] => 33 [date_added] => 2018-01-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => video [1] => content-creation [2] => media ) [max_supply] => [circulating_supply] => 870502690 [total_supply] => 1000000000 [platform] => [cmc_rank] => 44 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.318308692761 [volume_24h] => 39768980.445437 [percent_change_1h] => -0.248885 [percent_change_24h] => 0.483401 [percent_change_7d] => 26.7359 [market_cap] => 277088573.29883 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:06.000Z ) ) ) [44] => stdClass Object ( [id] => 1684 [name] => Qtum [symbol] => QTUM [slug] => qtum [num_market_pairs] => 175 [date_added] => 2017-05-24T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => smart-contracts ) [max_supply] => 107822406 [circulating_supply] => 96920047.657719 [total_supply] => 102639468 [platform] => [cmc_rank] => 45 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 2.74838970722 [volume_24h] => 291876551.39153 [percent_change_1h] => 0.254949 [percent_change_24h] => -1.37421 [percent_change_7d] => 16.5586 [market_cap] => 266374061.40575 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:03.000Z ) ) ) [45] => stdClass Object ( [id] => 3718 [name] => BitTorrent [symbol] => BTT [slug] => bittorrent [num_market_pairs] => 134 [date_added] => 2019-01-31T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => distributed-computing [1] => platform [2] => filesharing ) [max_supply] => [circulating_supply] => 659952625000 [total_supply] => 990000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1958 [name] => TRON [symbol] => TRX [slug] => tron [token_address] => 1002000 ) [cmc_rank] => 46 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.000390733915073 [volume_24h] => 21732365.084766 [percent_change_1h] => -0.357446 [percent_change_24h] => 0.346056 [percent_change_7d] => 2.57166 [market_cap] => 257865872.92895 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:11.000Z ) ) ) [46] => stdClass Object ( [id] => 3695 [name] => Hyperion [symbol] => HYN [slug] => hyperion [num_market_pairs] => 10 [date_added] => 2019-01-14T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => geospatial-services ) [max_supply] => [circulating_supply] => 316765917.406 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xe99a894a69d7c2e3c92e61b64c505a6a57d2bc07 ) [cmc_rank] => 47 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.807905092463 [volume_24h] => 20031011.296781 [percent_change_1h] => 0.594179 [percent_change_24h] => 4.22712 [percent_change_7d] => 10.6996 [market_cap] => 255916797.79102 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:10.000Z ) ) ) [47] => stdClass Object ( [id] => 4056 [name] => Ampleforth [symbol] => AMPL [slug] => ampleforth [num_market_pairs] => 37 [date_added] => 2019-06-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi ) [max_supply] => [circulating_supply] => 321121516.93684 [total_supply] => 754786399.7016 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xd46ba6d942050d489dbd938a2c909a5d5039a161 ) [cmc_rank] => 48 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.790715313536 [volume_24h] => 24933198.107613 [percent_change_1h] => 1.33461 [percent_change_24h] => -7.6647 [percent_change_7d] => 1.49438 [market_cap] => 253915700.94787 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:11.000Z ) ) ) [48] => stdClass Object ( [id] => 3330 [name] => Paxos Standard [symbol] => PAX [slug] => paxos-standard [num_market_pairs] => 123 [date_added] => 2018-09-27T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => store-of-value [1] => stablecoin-asset-backed ) [max_supply] => [circulating_supply] => 244951954.49426 [total_supply] => 249952064.83 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x8e870d67f660d95d5be530380d0ec0bd388289e1 ) [cmc_rank] => 49 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.00051197649 [volume_24h] => 185485344.62631 [percent_change_1h] => -0.0156079 [percent_change_24h] => -0.0218226 [percent_change_7d] => 0.0952473 [market_cap] => 245077364.13614 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:10.000Z ) ) ) [49] => stdClass Object ( [id] => 1104 [name] => Augur [symbol] => REP [slug] => augur [num_market_pairs] => 94 [date_added] => 2015-10-27T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => prediction-markets [1] => defi [2] => reputation [3] => platform ) [max_supply] => [circulating_supply] => 11000000 [total_supply] => 11000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x1985365e9f78359a9b6ad760e32412f4a445e862 ) [cmc_rank] => 50 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 20.7220423657 [volume_24h] => 13063471.389685 [percent_change_1h] => 0.0829919 [percent_change_24h] => -0.754924 [percent_change_7d] => 0.768865 [market_cap] => 227942466.0227 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:02.000Z ) ) ) [50] => stdClass Object ( [id] => 1808 [name] => OMG Network [symbol] => OMG [slug] => omg [num_market_pairs] => 221 [date_added] => 2017-07-14T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => state-channels [1] => payments [2] => medium-of-exchange ) [max_supply] => [circulating_supply] => 140245398.24513 [total_supply] => 140245398.24513 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xd26114cd6EE289AccF82350c8d8487fedB8A0C07 ) [cmc_rank] => 51 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.59390547481 [volume_24h] => 67163503.798697 [percent_change_1h] => 0.03024 [percent_change_24h] => -1.06196 [percent_change_7d] => 0.0217643 [market_cap] => 223537908.07983 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:04.000Z ) ) ) [51] => stdClass Object ( [id] => 4642 [name] => Hedera Hashgraph [symbol] => HBAR [slug] => hedera-hashgraph [num_market_pairs] => 40 [date_added] => 2019-09-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => marketplace [1] => payments [2] => dag [3] => enterprise-solutions ) [max_supply] => [circulating_supply] => 5033144576 [total_supply] => 50000000000 [platform] => [cmc_rank] => 52 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0430662340063 [volume_24h] => 14055397.524052 [percent_change_1h] => -0.112115 [percent_change_24h] => 0.125837 [percent_change_7d] => -0.124651 [market_cap] => 216758582.09756 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:13.000Z ) ) ) [52] => stdClass Object ( [id] => 2099 [name] => ICON [symbol] => ICX [slug] => icon [num_market_pairs] => 61 [date_added] => 2017-10-27T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => interoperability [2] => enterprise-solutions ) [max_supply] => [circulating_supply] => 559262835.78013 [total_supply] => 850700153.88727 [platform] => [cmc_rank] => 53 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.386647775162 [volume_24h] => 23058705.858042 [percent_change_1h] => -0.647639 [percent_change_24h] => -3.21575 [percent_change_7d] => 3.59807 [market_cap] => 216237731.18518 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:05.000Z ) ) ) [53] => stdClass Object ( [id] => 2469 [name] => Zilliqa [symbol] => ZIL [slug] => zilliqa [num_market_pairs] => 109 [date_added] => 2018-01-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable [1] => payments [2] => platform ) [max_supply] => 21000000000 [circulating_supply] => 10332670414.652 [total_supply] => 13624137567.652 [platform] => [cmc_rank] => 54 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0205445971397 [volume_24h] => 68560162.476685 [percent_change_1h] => -0.248107 [percent_change_24h] => 10.5904 [percent_change_7d] => 10.1706 [market_cap] => 212280551.04632 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:06.000Z ) ) ) [54] => stdClass Object ( [id] => 2539 [name] => Ren [symbol] => REN [slug] => ren [num_market_pairs] => 48 [date_added] => 2018-02-21T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi [1] => marketplace ) [max_supply] => [circulating_supply] => 868140654.34872 [total_supply] => 999999632.80375 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x408e41876cccdc0f92210600ef50372656052a38 ) [cmc_rank] => 55 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.230499916048 [volume_24h] => 22221915.452301 [percent_change_1h] => -0.960327 [percent_change_24h] => 10.6936 [percent_change_7d] => 43.5532 [market_cap] => 200106347.94524 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:06.000Z ) ) ) [55] => stdClass Object ( [id] => 2563 [name] => TrueUSD [symbol] => TUSD [slug] => trueusd [num_market_pairs] => 168 [date_added] => 2018-03-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => stablecoin-asset-backed [1] => store-of-value ) [max_supply] => [circulating_supply] => 198861165.50439 [total_supply] => 198861165.50439 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => TUSDB-888 ) [cmc_rank] => 56 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.00172554267 [volume_24h] => 102355573.33991 [percent_change_1h] => -0.0422507 [percent_change_24h] => -0.122303 [percent_change_7d] => 0.130642 [market_cap] => 199204308.93087 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:08.000Z ) ) ) [56] => stdClass Object ( [id] => 1168 [name] => Decred [symbol] => DCR [slug] => decred [num_market_pairs] => 60 [date_added] => 2016-02-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => dao [1] => medium-of-exchange [2] => mineable [3] => privacy [4] => blake256 [5] => store-of-value [6] => hybrid-pow-pos ) [max_supply] => 21000000 [circulating_supply] => 11841064.026989 [total_supply] => 11841064.026989 [platform] => [cmc_rank] => 57 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 16.434764977 [volume_24h] => 7615583.0357671 [percent_change_1h] => -0.0461884 [percent_change_24h] => 1.07082 [percent_change_7d] => 7.64354 [market_cap] => 194605104.36117 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:02.000Z ) ) ) [57] => stdClass Object ( [id] => 1727 [name] => Bancor [symbol] => BNT [slug] => bancor [num_market_pairs] => 144 [date_added] => 2017-06-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => decentralized-exchange [1] => payments [2] => marketplace [3] => defi ) [max_supply] => [circulating_supply] => 69148529.131396 [total_supply] => 69148529.131396 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x1f573d6fb3f13d689ff844b4ce37794d79a7ff1c ) [cmc_rank] => 58 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 2.71306786529 [volume_24h] => 145733493.64199 [percent_change_1h] => 3.04756 [percent_change_24h] => 26.4534 [percent_change_7d] => 81.2701 [market_cap] => 187604652.31846 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:03.000Z ) ) ) [58] => stdClass Object ( [id] => 2083 [name] => Bitcoin Gold [symbol] => BTG [slug] => bitcoin-gold [num_market_pairs] => 78 [date_added] => 2017-10-23T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => payments [1] => medium-of-exchange [2] => mineable ) [max_supply] => 21000000 [circulating_supply] => 17513923.589 [total_supply] => 17513923.589 [platform] => [cmc_rank] => 59 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 10.3842009756 [volume_24h] => 12177674.756502 [percent_change_1h] => 0.408078 [percent_change_24h] => 0.0278539 [percent_change_7d] => 6.98042 [market_cap] => 181868102.41948 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:04.000Z ) ) ) [59] => stdClass Object ( [id] => 1274 [name] => Waves [symbol] => WAVES [slug] => waves [num_market_pairs] => 146 [date_added] => 2016-06-02T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => lpos [2] => smart-contracts ) [max_supply] => [circulating_supply] => 102662356 [total_supply] => 102662356 [platform] => [cmc_rank] => 60 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.66322427355 [volume_24h] => 49830865.285954 [percent_change_1h] => 0.260912 [percent_change_24h] => 2.90854 [percent_change_7d] => 9.01744 [market_cap] => 170750522.47903 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:02.000Z ) ) ) [60] => stdClass Object ( [id] => 1214 [name] => Lisk [symbol] => LSK [slug] => lisk [num_market_pairs] => 55 [date_added] => 2016-04-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => dpos [1] => enterprise-solutions [2] => platform [3] => smart-contracts ) [max_supply] => [circulating_supply] => 125062644.49208 [total_supply] => 141094700 [platform] => [cmc_rank] => 61 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.36183781077 [volume_24h] => 6472067.8772475 [percent_change_1h] => 0.335128 [percent_change_24h] => 2.38211 [percent_change_7d] => 7.09471 [market_cap] => 170315037.9842 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:02.000Z ) ) ) [61] => stdClass Object ( [id] => 4687 [name] => Binance USD [symbol] => BUSD [slug] => binance-usd [num_market_pairs] => 155 [date_added] => 2019-09-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => stablecoin-asset-backed [1] => store-of-value ) [max_supply] => [circulating_supply] => 155269622.09 [total_supply] => 155269622.09 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => BUSD-BD1 ) [cmc_rank] => 62 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.00180977281 [volume_24h] => 250221297.35328 [percent_change_1h] => 0.00780231 [percent_change_24h] => -0.0132552 [percent_change_7d] => 0.181141 [market_cap] => 155550624.83028 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:13.000Z ) ) ) [62] => stdClass Object ( [id] => 2577 [name] => Ravencoin [symbol] => RVN [slug] => ravencoin [num_market_pairs] => 66 [date_added] => 2018-03-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => collectibles-nfts [1] => platform [2] => crowdfunding [3] => mineable ) [max_supply] => 21000000000 [circulating_supply] => 6756530000 [total_supply] => 6756530000 [platform] => [cmc_rank] => 63 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0230209415157 [volume_24h] => 29820066.018986 [percent_change_1h] => -1.56838 [percent_change_24h] => 2.58284 [percent_change_7d] => 13.8799 [market_cap] => 155541681.97907 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:07.000Z ) ) ) [63] => stdClass Object ( [id] => 2222 [name] => Bitcoin Diamond [symbol] => BCD [slug] => bitcoin-diamond [num_market_pairs] => 24 [date_added] => 2017-11-24T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable [1] => payments [2] => medium-of-exchange ) [max_supply] => 210000000 [circulating_supply] => 186492897.953 [total_supply] => 189492897.953 [platform] => [cmc_rank] => 64 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.833587646654 [volume_24h] => 13639445.926715 [percent_change_1h] => 0.278693 [percent_change_24h] => 0.195868 [percent_change_7d] => -4.20082 [market_cap] => 155458175.92233 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:04.000Z ) ) ) [64] => stdClass Object ( [id] => 2130 [name] => Enjin Coin [symbol] => ENJ [slug] => enjin-coin [num_market_pairs] => 68 [date_added] => 2017-11-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => collectibles-nfts [1] => media [2] => gaming ) [max_supply] => [circulating_supply] => 821201679.40826 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xf629cbd94d3791c9250152bd8dfbdf380e2a3b9c ) [cmc_rank] => 65 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.188664458852 [volume_24h] => 10544746.246577 [percent_change_1h] => -0.104824 [percent_change_24h] => -4.06354 [percent_change_7d] => 6.94859 [market_cap] => 154931570.45391 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:04.000Z ) ) ) [65] => stdClass Object ( [id] => 4679 [name] => Band Protocol [symbol] => BAND [slug] => band-protocol [num_market_pairs] => 17 [date_added] => 2019-09-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi ) [max_supply] => [circulating_supply] => 20494032.5175 [total_supply] => 100000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xba11d00c5f74255f56a5e366f4f77f5a186d7f55 ) [cmc_rank] => 66 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 7.33161545992 [volume_24h] => 93084853.544251 [percent_change_1h] => 1.06815 [percent_change_24h] => 31.8245 [percent_change_7d] => 86.6773 [market_cap] => 150254365.64141 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:12.000Z ) ) ) [66] => stdClass Object ( [id] => 1934 [name] => Loopring [symbol] => LRC [slug] => loopring [num_market_pairs] => 60 [date_added] => 2017-08-30T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi [1] => decentralized-exchange [2] => marketplace ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1112733457.9759 [total_supply] => 1374513896.6908 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xbbbbca6a901c926f240b89eacb641d8aec7aeafd ) [cmc_rank] => 67 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.131750459394 [volume_24h] => 20116795.671684 [percent_change_1h] => 1.70728 [percent_change_24h] => 0.914969 [percent_change_7d] => 23.6464 [market_cap] => 146603144.2714 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:03.000Z ) ) ) [67] => stdClass Object ( [id] => 1567 [name] => Nano [symbol] => NANO [slug] => nano [num_market_pairs] => 52 [date_added] => 2017-03-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => payments [1] => pow [2] => medium-of-exchange [3] => blake2b ) [max_supply] => 133248297.197 [circulating_supply] => 133248297.197 [total_supply] => 133248297.197 [platform] => [cmc_rank] => 68 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.03965695747 [volume_24h] => 9454465.4189229 [percent_change_1h] => -0.0217436 [percent_change_24h] => 2.72432 [percent_change_7d] => 10.5886 [market_cap] => 138532519.25189 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:02.000Z ) ) ) [68] => stdClass Object ( [id] => 4779 [name] => HUSD [symbol] => HUSD [slug] => husd [num_market_pairs] => 26 [date_added] => 2019-10-15T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => pow [1] => medium-of-exchange [2] => stablecoin-asset-backed [3] => stablecoin ) [max_supply] => [circulating_supply] => 136465557.47087 [total_supply] => 136465557.47087 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xdf574c24545e5ffecb9a659c229253d4111d87e1 ) [cmc_rank] => 69 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.00141669904 [volume_24h] => 31397246.984245 [percent_change_1h] => 0.0311734 [percent_change_24h] => 0.0425236 [percent_change_7d] => 0.087204 [market_cap] => 136658888.09513 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:12.000Z ) ) ) [69] => stdClass Object ( [id] => 3356 [name] => The Midas Touch Gold [symbol] => TMTG [slug] => the-midas-touch-gold [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2018-09-27T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 4231547063.229 [total_supply] => 9335139666.073 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x10086399dd8c1e3de736724af52587a2044c9fa2 ) [cmc_rank] => 70 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0318841380721 [volume_24h] => 16651481.292122 [percent_change_1h] => 0.362093 [percent_change_24h] => -8.04463 [percent_change_7d] => -11.7615 [market_cap] => 134919230.82258 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:09.000Z ) ) ) [70] => stdClass Object ( [id] => 1042 [name] => Siacoin [symbol] => SC [slug] => siacoin [num_market_pairs] => 43 [date_added] => 2015-08-26T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => distributed-computing [1] => pow [2] => platform [3] => mineable [4] => filesharing [5] => blake2b ) [max_supply] => [circulating_supply] => 41817047634 [total_supply] => 41817047634 [platform] => [cmc_rank] => 71 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:01.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00321686280859 [volume_24h] => 2426530.4556129 [percent_change_1h] => 0.276362 [percent_change_24h] => 0.430935 [percent_change_7d] => 2.86195 [market_cap] => 134519705.29885 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:01.000Z ) ) ) [71] => stdClass Object ( [id] => 213 [name] => MonaCoin [symbol] => MONA [slug] => monacoin [num_market_pairs] => 14 [date_added] => 2014-03-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => scrypt [1] => memes [2] => pow [3] => medium-of-exchange [4] => mineable ) [max_supply] => [circulating_supply] => 65729674.871168 [total_supply] => 65729674.871168 [platform] => [cmc_rank] => 72 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:01.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.98295698933 [volume_24h] => 8392730.0899503 [percent_change_1h] => 0.422338 [percent_change_24h] => 1.78397 [percent_change_7d] => -1.54562 [market_cap] => 130339118.19217 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:01.000Z ) ) ) [72] => stdClass Object ( [id] => 2682 [name] => Holo [symbol] => HOT [slug] => holo [num_market_pairs] => 81 [date_added] => 2018-04-29T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => filesharing [2] => distributed-computing ) [max_supply] => [circulating_supply] => 165900315926.31 [total_supply] => 177619433541.14 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x6c6ee5e31d828de241282b9606c8e98ea48526e2 ) [cmc_rank] => 73 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.000784341829994 [volume_24h] => 7658807.265519 [percent_change_1h] => 0.443823 [percent_change_24h] => 0.0636281 [percent_change_7d] => 3.63007 [market_cap] => 130122557.39023 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:07.000Z ) ) ) [73] => stdClass Object ( [id] => 4172 [name] => Terra [symbol] => LUNA [slug] => terra-luna [num_market_pairs] => 20 [date_added] => 2019-07-26T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => store-of-value [1] => payments [2] => defi [3] => stablecoin-algorithmically-stabilized ) [max_supply] => [circulating_supply] => 385252488.16026 [total_supply] => 996903504.16026 [platform] => [cmc_rank] => 74 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.337042177158 [volume_24h] => 7718592.5453564 [percent_change_1h] => -0.0686106 [percent_change_24h] => -2.18844 [percent_change_7d] => 0.480574 [market_cap] => 129846337.36507 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:12.000Z ) ) ) [74] => stdClass Object ( [id] => 4948 [name] => Nervos Network [symbol] => CKB [slug] => nervos-network [num_market_pairs] => 25 [date_added] => 2019-11-19T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 20189683979.969 [total_supply] => 28468625442.588 [platform] => [cmc_rank] => 75 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00640919638732 [volume_24h] => 14781458.557222 [percent_change_1h] => 0.239733 [percent_change_24h] => 9.48508 [percent_change_7d] => 14.8558 [market_cap] => 129399649.62555 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:13.000Z ) ) ) [75] => stdClass Object ( [id] => 3812 [name] => Flexacoin [symbol] => FXC [slug] => flexacoin [num_market_pairs] => 15 [date_added] => 2019-03-22T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => medium-of-exchange [1] => payments ) [max_supply] => 100000000000 [circulating_supply] => 28625000000 [total_supply] => 28625000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x4a57e687b9126435a9b19e4a802113e266adebde ) [cmc_rank] => 76 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00450088391377 [volume_24h] => 578725.48227569 [percent_change_1h] => -0.897999 [percent_change_24h] => -2.62637 [percent_change_7d] => 9.91763 [market_cap] => 128837802.03167 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:10.000Z ) ) ) [76] => stdClass Object ( [id] => 3139 [name] => DxChain Token [symbol] => DX [slug] => dxchain-token [num_market_pairs] => 10 [date_added] => 2018-08-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => technology [1] => payments [2] => ai-big-data ) [max_supply] => [circulating_supply] => 49999999999.686 [total_supply] => 100000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x973e52691176d36453868D9d86572788d27041A9 ) [cmc_rank] => 77 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00245127345862 [volume_24h] => 1210600.087752 [percent_change_1h] => 1.07587 [percent_change_24h] => -5.33704 [percent_change_7d] => -7.22566 [market_cap] => 122563672.93023 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:08.000Z ) ) ) [77] => stdClass Object ( [id] => 4279 [name] => Swipe [symbol] => SXP [slug] => swipe [num_market_pairs] => 42 [date_added] => 2019-08-26T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => medium-of-exchange [1] => wallet [2] => payments ) [max_supply] => [circulating_supply] => 65982751.74895 [total_supply] => 299969952.87891 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x8ce9137d39326ad0cd6491fb5cc0cba0e089b6a9 ) [cmc_rank] => 78 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.8286263882 [volume_24h] => 95610913.375802 [percent_change_1h] => -0.273237 [percent_change_24h] => -0.730361 [percent_change_7d] => 17.3684 [market_cap] => 120657801.01418 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:12.000Z ) ) ) [78] => stdClass Object ( [id] => 1866 [name] => Bytom [symbol] => BTM [slug] => bytom [num_market_pairs] => 51 [date_added] => 2017-08-08T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => smart-contracts [2] => mineable [3] => payments ) [max_supply] => 2100000000 [circulating_supply] => 1312049106.303 [total_supply] => 1610334037.5 [platform] => [cmc_rank] => 79 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0885613763977 [volume_24h] => 15800725.57586 [percent_change_1h] => 0.0740717 [percent_change_24h] => -1.47771 [percent_change_7d] => -2.1896 [market_cap] => 116196874.75557 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:03.000Z ) ) ) [79] => stdClass Object ( [id] => 3351 [name] => ZB Token [symbol] => ZB [slug] => zb-token [num_market_pairs] => 10 [date_added] => 2018-09-27T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => marketplace [1] => payments [2] => discount-token ) [max_supply] => [circulating_supply] => 463288810 [total_supply] => 2100000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xbd0793332e9fb844a52a205a233ef27a5b34b927 ) [cmc_rank] => 80 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.250438657846 [volume_24h] => 13504534.982016 [percent_change_1h] => 0.109063 [percent_change_24h] => -4.2559 [percent_change_7d] => 6.31824 [market_cap] => 116025427.77147 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:09.000Z ) ) ) [80] => stdClass Object ( [id] => 3441 [name] => Divi [symbol] => DIVI [slug] => divi [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2018-10-12T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => asset-management [1] => masternodes [2] => mineable [3] => wallet ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1822658584.6854 [total_supply] => 1822658584.6854 [platform] => [cmc_rank] => 81 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0601997305234 [volume_24h] => 186511.10086636 [percent_change_1h] => 0.148647 [percent_change_24h] => 1.71741 [percent_change_7d] => -0.96792 [market_cap] => 109723555.63422 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:09.000Z ) ) ) [81] => stdClass Object ( [id] => 4847 [name] => Blockstack [symbol] => STX [slug] => blockstack [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2019-10-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 2048913388 [circulating_supply] => 532692981.8381 [total_supply] => 766616347.8381 [platform] => [cmc_rank] => 82 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.20434591524 [volume_24h] => 5362331.5597367 [percent_change_1h] => -1.41744 [percent_change_24h] => 8.48384 [percent_change_7d] => 28.4815 [market_cap] => 108853634.91563 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:13.000Z ) ) ) [82] => stdClass Object ( [id] => 4846 [name] => Kava.io [symbol] => KAVA [slug] => kava [num_market_pairs] => 28 [date_added] => 2019-10-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi ) [max_supply] => [circulating_supply] => 33485394.721819 [total_supply] => 106274713.72182 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => KAVA-10C ) [cmc_rank] => 83 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 3.1536638322 [volume_24h] => 45454909.776435 [percent_change_1h] => 0.380703 [percent_change_24h] => 8.41293 [percent_change_7d] => 32.0467 [market_cap] => 105601678.24114 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:13.000Z ) ) ) [83] => stdClass Object ( [id] => 1637 [name] => iExec RLC [symbol] => RLC [slug] => rlc [num_market_pairs] => 24 [date_added] => 2017-04-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => distributed-computing [1] => marketplace ) [max_supply] => [circulating_supply] => 80070793.238767 [total_supply] => 86999784.986845 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x607f4c5bb672230e8672085532f7e901544a7375 ) [cmc_rank] => 84 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.27551084811 [volume_24h] => 10152965.944546 [percent_change_1h] => -0.268102 [percent_change_24h] => 3.88295 [percent_change_7d] => 10.6987 [market_cap] => 102131165.39282 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:03.000Z ) ) ) [84] => stdClass Object ( [id] => 2694 [name] => Nexo [symbol] => NEXO [slug] => nexo [num_market_pairs] => 31 [date_added] => 2018-05-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => payments [1] => services ) [max_supply] => [circulating_supply] => 560000011 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => NEXO-A84 ) [cmc_rank] => 85 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.180193951542 [volume_24h] => 9737175.7517743 [percent_change_1h] => -2.66108 [percent_change_24h] => -19.9891 [percent_change_7d] => -22.4732 [market_cap] => 100908614.84565 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:07.000Z ) ) ) [85] => stdClass Object ( [id] => 3911 [name] => Ocean Protocol [symbol] => OCEAN [slug] => ocean-protocol [num_market_pairs] => 14 [date_added] => 2019-05-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => ai-big-data [1] => platform ) [max_supply] => 1410000000 [circulating_supply] => 352937273.07166 [total_supply] => 613099141 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x985dd3d42de1e256d09e1c10f112bccb8015ad41 ) [cmc_rank] => 86 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.283741945485 [volume_24h] => 5383261.7298353 [percent_change_1h] => 0.254908 [percent_change_24h] => 4.64811 [percent_change_7d] => 74.2572 [market_cap] => 100143108.49552 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:11.000Z ) ) ) [86] => stdClass Object ( [id] => 693 [name] => Verge [symbol] => XVG [slug] => verge [num_market_pairs] => 49 [date_added] => 2014-10-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => medium-of-exchange [1] => multiple [2] => privacy [3] => mineable ) [max_supply] => 16555000000 [circulating_supply] => 16337538343.363 [total_supply] => 16337538343.363 [platform] => [cmc_rank] => 87 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:01.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00608397357817 [volume_24h] => 1983716.7218128 [percent_change_1h] => -0.0423267 [percent_change_24h] => 0.254441 [percent_change_7d] => -1.42276 [market_cap] => 99397151.613362 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:01.000Z ) ) ) [87] => stdClass Object ( [id] => 2700 [name] => Celsius [symbol] => CEL [slug] => celsius [num_market_pairs] => 18 [date_added] => 2018-05-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 238863519.826 [total_supply] => 695658160.967 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xaaaebe6fe48e54f431b0c390cfaf0b017d09d42d ) [cmc_rank] => 88 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.400835987511 [volume_24h] => 1679881.3198142 [percent_change_1h] => -0.392484 [percent_change_24h] => -3.05872 [percent_change_7d] => 1.16837 [market_cap] => 95745094.849808 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:07.000Z ) ) ) [88] => stdClass Object ( [id] => 2874 [name] => Aurora [symbol] => AOA [slug] => aurora [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2018-06-26T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => smart-contracts [1] => platform ) [max_supply] => [circulating_supply] => 6542330148.2086 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x9ab165d795019b6d8b3e971dda91071421305e5a ) [cmc_rank] => 89 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0145281167701 [volume_24h] => 67526051.509259 [percent_change_1h] => 1.1253 [percent_change_24h] => 8.49239 [percent_change_7d] => 31.0738 [market_cap] => 95047736.34172 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:07.000Z ) ) ) [89] => stdClass Object ( [id] => 1680 [name] => Aragon [symbol] => ANT [slug] => aragon [num_market_pairs] => 37 [date_added] => 2017-05-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => dao [1] => enterprise-solutions [2] => platform ) [max_supply] => [circulating_supply] => 32480880.743485 [total_supply] => 39609523.809524 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x960b236a07cf122663c4303350609a66a7b288c0 ) [cmc_rank] => 90 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 2.9246681251 [volume_24h] => 5271910.2003823 [percent_change_1h] => 8.14741 [percent_change_24h] => 14.6694 [percent_change_7d] => 42.8294 [market_cap] => 94995796.585644 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:02.000Z ) ) ) [90] => stdClass Object ( [id] => 3155 [name] => Quant [symbol] => QNT [slug] => quant [num_market_pairs] => 21 [date_added] => 2018-08-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => interoperability [1] => platform ) [max_supply] => [circulating_supply] => 12072738 [total_supply] => 14612493.080826 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x4a220e6096b25eadb88358cb44068a3248254675 ) [cmc_rank] => 91 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 7.60376584187 [volume_24h] => 2248027.9306556 [percent_change_1h] => 0.0769287 [percent_change_24h] => 1.2017 [percent_change_7d] => -9.16391 [market_cap] => 91798272.822246 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:09.000Z ) ) ) [91] => stdClass Object ( [id] => 1759 [name] => Status [symbol] => SNT [slug] => status [num_market_pairs] => 92 [date_added] => 2017-06-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => content-creation [1] => media [2] => privacy ) [max_supply] => [circulating_supply] => 3470483788 [total_supply] => 6804870174 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x744d70fdbe2ba4cf95131626614a1763df805b9e ) [cmc_rank] => 92 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0264352886986 [volume_24h] => 13478630.91788 [percent_change_1h] => -0.125519 [percent_change_24h] => -0.274742 [percent_change_7d] => 0.101509 [market_cap] => 91743240.859591 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:03.000Z ) ) ) [92] => stdClass Object ( [id] => 1698 [name] => Horizen [symbol] => ZEN [slug] => horizen [num_market_pairs] => 38 [date_added] => 2017-06-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => medium-of-exchange [1] => content-creation [2] => mineable [3] => privacy ) [max_supply] => 21000000 [circulating_supply] => 9660287.5 [total_supply] => 9660287.5 [platform] => [cmc_rank] => 93 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 9.35425513732 [volume_24h] => 6307815.9834543 [percent_change_1h] => 0.684724 [percent_change_24h] => 3.2128 [percent_change_7d] => 14.6687 [market_cap] => 90364793.974863 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:02.000Z ) ) ) [93] => stdClass Object ( [id] => 2405 [name] => IOST [symbol] => IOST [slug] => iostoken [num_market_pairs] => 85 [date_added] => 2018-01-16T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => iot [1] => hardware ) [max_supply] => [circulating_supply] => 15088518010.332 [total_supply] => 22017058356.804 [platform] => [cmc_rank] => 94 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00582099239522 [volume_24h] => 42015582.404685 [percent_change_1h] => -0.76681 [percent_change_24h] => 4.26488 [percent_change_7d] => 1.35928 [market_cap] => 87830148.593283 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:06.000Z ) ) ) [94] => stdClass Object ( [id] => 4157 [name] => THORChain [symbol] => RUNE [slug] => thorchain [num_market_pairs] => 16 [date_added] => 2019-07-23T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi ) [max_supply] => [circulating_supply] => 158432088.34333 [total_supply] => 500000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => RUNE-B1A ) [cmc_rank] => 95 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.551735870396 [volume_24h] => 5581006.8530946 [percent_change_1h] => -2.22702 [percent_change_24h] => -6.44145 [percent_change_7d] => 4.04536 [market_cap] => 87412666.160765 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:12.000Z ) ) ) [95] => stdClass Object ( [id] => 1776 [name] => MCO [symbol] => MCO [slug] => crypto-com [num_market_pairs] => 62 [date_added] => 2017-07-03T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => medium-of-exchange ) [max_supply] => [circulating_supply] => 15793831.094963 [total_supply] => 31587682.363206 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xb63b606ac810a52cca15e44bb630fd42d8d1d83d ) [cmc_rank] => 96 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 5.35589934547 [volume_24h] => 21781148.981931 [percent_change_1h] => 0.223136 [percent_change_24h] => 4.9013 [percent_change_7d] => 29.0832 [market_cap] => 84590169.623973 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:03.000Z ) ) ) [96] => stdClass Object ( [id] => 3964 [name] => Reserve Rights [symbol] => RSR [slug] => reserve-rights [num_market_pairs] => 28 [date_added] => 2019-05-24T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi [1] => store-of-value [2] => stablecoin-asset-backed ) [max_supply] => [circulating_supply] => 6849998999.9999 [total_supply] => 100000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x8762db106b2c2a0bccb3a80d1ed41273552616e8 ) [cmc_rank] => 97 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0122304922772 [volume_24h] => 6881862.7679817 [percent_change_1h] => 0.413922 [percent_change_24h] => -0.0556389 [percent_change_7d] => 34.1538 [market_cap] => 83778859.868327 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:11.000Z ) ) ) [97] => stdClass Object ( [id] => 1966 [name] => Decentraland [symbol] => MANA [slug] => decentraland [num_market_pairs] => 84 [date_added] => 2017-09-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => payments [2] => gaming ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1440732283.0131 [total_supply] => 2195728865.5441 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x0f5d2fb29fb7d3cfee444a200298f468908cc942 ) [cmc_rank] => 98 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0580724827402 [volume_24h] => 30004872.100031 [percent_change_1h] => 1.97964 [percent_change_24h] => 15.751 [percent_change_7d] => 25.7866 [market_cap] => 83666900.63853 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:05.000Z ) ) ) [98] => stdClass Object ( [id] => 3890 [name] => Matic Network [symbol] => MATIC [slug] => matic-network [num_market_pairs] => 74 [date_added] => 2019-04-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => state-channels [2] => enterprise-solutions ) [max_supply] => [circulating_supply] => 3753653022 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x7D1AfA7B718fb893dB30A3aBc0Cfc608AaCfeBB0 ) [cmc_rank] => 99 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0217195595323 [volume_24h] => 18753549.01448 [percent_change_1h] => -0.897839 [percent_change_24h] => -0.314684 [percent_change_7d] => 6.77295 [market_cap] => 81527690.274927 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:11.000Z ) ) ) [99] => stdClass Object ( [id] => 1521 [name] => Komodo [symbol] => KMD [slug] => komodo [num_market_pairs] => 30 [date_added] => 2017-02-05T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => mineable [2] => enterprise-solutions [3] => equihash [4] => atomic-swaps [5] => hybrid-dpow-pow ) [max_supply] => 200000000 [circulating_supply] => 121158160.90893 [total_supply] => 121158160.90893 [platform] => [cmc_rank] => 100 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.672896079068 [volume_24h] => 4772077.3553953 [percent_change_1h] => -0.301427 [percent_change_24h] => -0.0665166 [percent_change_7d] => 2.78506 [market_cap] => 81526851.422709 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:02.000Z ) ) ) [100] => stdClass Object ( [id] => 2776 [name] => Travala.com [symbol] => AVA [slug] => travala [num_market_pairs] => 31 [date_added] => 2018-05-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => hospitality ) [max_supply] => [circulating_supply] => 39403050.99943 [total_supply] => 61228716 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => AVA-645 ) [cmc_rank] => 101 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 2.0601525195 [volume_24h] => 31955945.817656 [percent_change_1h] => 0.979847 [percent_change_24h] => 23.311 [percent_change_7d] => 7.4804 [market_cap] => 81176294.792463 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:07.000Z ) ) ) [101] => stdClass Object ( [id] => 2499 [name] => SwissBorg [symbol] => CHSB [slug] => swissborg [num_market_pairs] => 10 [date_added] => 2018-02-02T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => staking [1] => asset-management ) [max_supply] => [circulating_supply] => 715981685.97428 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xba9d4199fab4f26efe3551d490e3821486f135ba ) [cmc_rank] => 102 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.111752594232 [volume_24h] => 726959.61453721 [percent_change_1h] => 0.416135 [percent_change_24h] => 2.33385 [percent_change_7d] => 2.7033 [market_cap] => 80012810.830227 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:06.000Z ) ) ) [102] => stdClass Object ( [id] => 5268 [name] => Energy Web Token [symbol] => EWT [slug] => energy-web-token [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2020-03-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 100000000 [circulating_supply] => 6719730.54 [total_supply] => 46688195.466 [platform] => [cmc_rank] => 103 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 11.7207279244 [volume_24h] => 1758950.9348157 [percent_change_1h] => 0.744571 [percent_change_24h] => -2.63911 [percent_change_7d] => 42.3855 [market_cap] => 78760133.384621 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:14.000Z ) ) ) [103] => stdClass Object ( [id] => 1230 [name] => Steem [symbol] => STEEM [slug] => steem [num_market_pairs] => 32 [date_added] => 2016-04-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => media [1] => content-creation ) [max_supply] => [circulating_supply] => 373354065.227 [total_supply] => 390328159.227 [platform] => [cmc_rank] => 104 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.209003367145 [volume_24h] => 2363502.4337835 [percent_change_1h] => 0.197002 [percent_change_24h] => 0.0641971 [percent_change_7d] => -1.58589 [market_cap] => 78032256.769717 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:02.000Z ) ) ) [104] => stdClass Object ( [id] => 2087 [name] => KuCoin Shares [symbol] => KCS [slug] => kucoin-shares [num_market_pairs] => 14 [date_added] => 2017-10-24T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => centralized-exchange [1] => marketplace [2] => discount-token ) [max_supply] => [circulating_supply] => 80728394 [total_supply] => 170728394 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x039b5649a59967e3e936d7471f9c3700100ee1ab ) [cmc_rank] => 105 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.933361374454 [volume_24h] => 10254469.136535 [percent_change_1h] => 1.21539 [percent_change_24h] => 3.67194 [percent_change_7d] => 15.6126 [market_cap] => 75348764.781304 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:04.000Z ) ) ) [105] => stdClass Object ( [id] => 1414 [name] => Zcoin [symbol] => XZC [slug] => zcoin [num_market_pairs] => 54 [date_added] => 2016-10-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => privacy [1] => mineable [2] => medium-of-exchange [3] => pow ) [max_supply] => 21400000 [circulating_supply] => 10715734.798165 [total_supply] => 21400000 [platform] => [cmc_rank] => 106 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 6.86509184961 [volume_24h] => 24352734.565757 [percent_change_1h] => 0.496513 [percent_change_24h] => 5.08917 [percent_change_7d] => 22.3748 [market_cap] => 73564503.625465 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:02.000Z ) ) ) [106] => stdClass Object ( [id] => 5794 [name] => pNetwork [symbol] => PNT [slug] => pnetwork [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2020-07-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi ) [max_supply] => 87984177 [circulating_supply] => 57077789.37736 [total_supply] => 59631456.37736 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x89ab32156e46f46d02ade3fecbe5fc4243b9aaed ) [cmc_rank] => 107 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:15.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.27907014243 [volume_24h] => 3902894.8601857 [percent_change_1h] => -0.0858274 [percent_change_24h] => 2.10714 [percent_change_7d] => 2.17687 [market_cap] => 73006496.18849 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:15.000Z ) ) ) [107] => stdClass Object ( [id] => 463 [name] => BitShares [symbol] => BTS [slug] => bitshares [num_market_pairs] => 57 [date_added] => 2014-07-21T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => decentralized-exchange [1] => pos [2] => marketplace [3] => sha-512 ) [max_supply] => 3600570502 [circulating_supply] => 2751450000 [total_supply] => 2751450000 [platform] => [cmc_rank] => 108 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:01.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0259930739382 [volume_24h] => 5854834.4895165 [percent_change_1h] => 0.39162 [percent_change_24h] => 0.709789 [percent_change_7d] => -2.80983 [market_cap] => 71518643.28726 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:01.000Z ) ) ) [108] => stdClass Object ( [id] => 5370 [name] => Hive [symbol] => HIVE [slug] => hive-blockchain [num_market_pairs] => 29 [date_added] => 2020-03-26T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 303381649.958 [total_supply] => 386751855.83 [platform] => [cmc_rank] => 109 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.232581887209 [volume_24h] => 6922199.7444829 [percent_change_1h] => 2.27064 [percent_change_24h] => 5.4463 [percent_change_7d] => 2.71533 [market_cap] => 70561076.691812 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:14.000Z ) ) ) [109] => stdClass Object ( [id] => 2758 [name] => Unibright [symbol] => UBT [slug] => unibright [num_market_pairs] => 20 [date_added] => 2018-05-21T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 148594999.24349 [total_supply] => 150000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x8400d94a5cb0fa0d041a3788e395285d61c9ee5e ) [cmc_rank] => 110 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.469808733568 [volume_24h] => 2366991.029124 [percent_change_1h] => 0.282072 [percent_change_24h] => -1.34572 [percent_change_7d] => 8.35419 [market_cap] => 69811228.409123 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:07.000Z ) ) ) [110] => stdClass Object ( [id] => 2772 [name] => Digitex Futures [symbol] => DGTX [slug] => digitex-futures [num_market_pairs] => 14 [date_added] => 2018-05-23T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => derivatives [1] => centralized-exchange [2] => asset-management ) [max_supply] => [circulating_supply] => 893785715 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x1c83501478f1320977047008496dacbd60bb15ef ) [cmc_rank] => 111 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0770373039456 [volume_24h] => 3649867.6421302 [percent_change_1h] => 3.01498 [percent_change_24h] => -6.17718 [percent_change_7d] => -29.3678 [market_cap] => 68854841.78869 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:07.000Z ) ) ) [111] => stdClass Object ( [id] => 3437 [name] => ABBC Coin [symbol] => ABBC [slug] => abbc-coin [num_market_pairs] => 38 [date_added] => 2018-10-12T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable [1] => platform [2] => dpos [3] => payments ) [max_supply] => 1500000000 [circulating_supply] => 555416924.35072 [total_supply] => 1003278750.0109 [platform] => [cmc_rank] => 112 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.123404163686 [volume_24h] => 46708252.401799 [percent_change_1h] => 0.0920288 [percent_change_24h] => 0.356767 [percent_change_7d] => -23.5116 [market_cap] => 68540761.046551 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:09.000Z ) ) ) [112] => stdClass Object ( [id] => 2570 [name] => TomoChain [symbol] => TOMO [slug] => tomochain [num_market_pairs] => 34 [date_added] => 2018-03-08T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable [1] => platform ) [max_supply] => [circulating_supply] => 71522600 [total_supply] => 100000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => TOMOB-4BC ) [cmc_rank] => 113 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.932195063625 [volume_24h] => 6434729.4197824 [percent_change_1h] => 0.421758 [percent_change_24h] => 0.913795 [percent_change_7d] => 2.55358 [market_cap] => 66673014.657625 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:07.000Z ) ) ) [113] => stdClass Object ( [id] => 3773 [name] => Fetch.ai [symbol] => FET [slug] => fetch [num_market_pairs] => 32 [date_added] => 2019-03-02T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => technology [1] => ai-big-data ) [max_supply] => 1152997575 [circulating_supply] => 752364251.99971 [total_supply] => 1152997575 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x1d287cc25dad7ccaf76a26bc660c5f7c8e2a05bd ) [cmc_rank] => 114 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0866678017978 [volume_24h] => 12056260.458664 [percent_change_1h] => -0.813753 [percent_change_24h] => 7.07641 [percent_change_7d] => 16.3069 [market_cap] => 65205755.872061 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:11.000Z ) ) ) [114] => stdClass Object ( [id] => 3218 [name] => Energi [symbol] => NRG [slug] => energi [num_market_pairs] => 19 [date_added] => 2018-08-23T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => masternodes [1] => marketplace [2] => research [3] => mineable ) [max_supply] => [circulating_supply] => 31629431.342636 [total_supply] => 31629431.342636 [platform] => [cmc_rank] => 115 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 2.05965870797 [volume_24h] => 1842461.5333076 [percent_change_1h] => 0.240221 [percent_change_24h] => -0.782656 [percent_change_7d] => -3.10082 [market_cap] => 65145833.692999 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:09.000Z ) ) ) [115] => stdClass Object ( [id] => 2634 [name] => XinFin Network [symbol] => XDCE [slug] => xinfin-network [num_market_pairs] => 20 [date_added] => 2018-04-12T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 10238450575.333 [total_supply] => 15000000000 [platform] => [cmc_rank] => 116 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00636133474586 [volume_24h] => 2483368.4438876 [percent_change_1h] => 4.69675 [percent_change_24h] => 6.02441 [percent_change_7d] => -4.84536 [market_cap] => 65130211.388634 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:07.000Z ) ) ) [116] => stdClass Object ( [id] => 1586 [name] => Ark [symbol] => ARK [slug] => ark [num_market_pairs] => 20 [date_added] => 2017-03-22T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => marketplace [1] => state-channels [2] => dpos [3] => payments ) [max_supply] => [circulating_supply] => 122729149.39399 [total_supply] => 151200046 [platform] => [cmc_rank] => 117 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.529184776613 [volume_24h] => 5966416.0278307 [percent_change_1h] => 0.619873 [percent_change_24h] => 1.91854 [percent_change_7d] => 25.1734 [market_cap] => 64946397.50596 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:03.000Z ) ) ) [117] => stdClass Object ( [id] => 1903 [name] => HyperCash [symbol] => HC [slug] => hypercash [num_market_pairs] => 30 [date_added] => 2017-08-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => marketplace [1] => state-channels [2] => mineable [3] => payments ) [max_supply] => 84000000 [circulating_supply] => 44723212.177052 [total_supply] => 44723212.177052 [platform] => [cmc_rank] => 118 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.44822009993 [volume_24h] => 17564745.423662 [percent_change_1h] => 0.191759 [percent_change_24h] => -1.16209 [percent_change_7d] => 6.48912 [market_cap] => 64769054.808241 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:03.000Z ) ) ) [118] => stdClass Object ( [id] => 1320 [name] => Ardor [symbol] => ARDR [slug] => ardor [num_market_pairs] => 26 [date_added] => 2016-07-23T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => state-channels [2] => enterprise-solutions ) [max_supply] => 998999495 [circulating_supply] => 998999495 [total_supply] => 998999495 [platform] => [cmc_rank] => 119 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0637109708183 [volume_24h] => 5296164.5797413 [percent_change_1h] => 3.53202 [percent_change_24h] => 7.51695 [percent_change_7d] => 11.5199 [market_cap] => 63647227.673441 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:02.000Z ) ) ) [119] => stdClass Object ( [id] => 4066 [name] => Chiliz [symbol] => CHZ [slug] => chiliz [num_market_pairs] => 51 [date_added] => 2019-07-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => content-creation [1] => sports [2] => payments ) [max_supply] => [circulating_supply] => 4716402860.6603 [total_supply] => 8888888888 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => CHZ-ECD ) [cmc_rank] => 120 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0134228159682 [volume_24h] => 10054150.559356 [percent_change_1h] => -0.239175 [percent_change_24h] => 1.91756 [percent_change_7d] => 6.68744 [market_cap] => 63307407.630535 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:11.000Z ) ) ) [120] => stdClass Object ( [id] => 541 [name] => Syscoin [symbol] => SYS [slug] => syscoin [num_market_pairs] => 11 [date_added] => 2014-08-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => pow [1] => platform [2] => mineable [3] => scaling [4] => scrypt [5] => enterprise-solutions ) [max_supply] => 888000000 [circulating_supply] => 592504471.34494 [total_supply] => 592504471.34494 [platform] => [cmc_rank] => 121 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:01.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.105151367648 [volume_24h] => 4569527.4657588 [percent_change_1h] => -1.6042 [percent_change_24h] => -1.28358 [percent_change_7d] => -0.369413 [market_cap] => 62302655.499476 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:01.000Z ) ) ) [121] => stdClass Object ( [id] => 1455 [name] => Golem [symbol] => GNT [slug] => golem-network-tokens [num_market_pairs] => 89 [date_added] => 2016-11-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => distributed-computing [1] => platform [2] => payments ) [max_supply] => [circulating_supply] => 990670000 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xa74476443119A942dE498590Fe1f2454d7D4aC0d ) [cmc_rank] => 122 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.061884571093 [volume_24h] => 5828337.8662392 [percent_change_1h] => 0.527671 [percent_change_24h] => 3.64071 [percent_change_7d] => 1.1254 [market_cap] => 61307188.044702 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:02.000Z ) ) ) [122] => stdClass Object ( [id] => 2300 [name] => WAX [symbol] => WAXP [slug] => wax [num_market_pairs] => 22 [date_added] => 2017-12-21T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => media [1] => payments [2] => collectibles-nfts ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1255283347.77 [total_supply] => 3692201914.5185 [platform] => [cmc_rank] => 123 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0486837886927 [volume_24h] => 1544207.6371005 [percent_change_1h] => 0.029192 [percent_change_24h] => -0.808859 [percent_change_7d] => -4.58435 [market_cap] => 61111949.2523 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:04.000Z ) ) ) [123] => stdClass Object ( [id] => 3701 [name] => RSK Infrastructure Framework [symbol] => RIF [slug] => rsk-infrastructure-framework [num_market_pairs] => 13 [date_added] => 2019-01-16T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => payments [1] => services ) [max_supply] => [circulating_supply] => 623593345.6458 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 3626 [name] => RSK Smart Bitcoin [symbol] => RBTC [slug] => rsk-smart-bitcoin [token_address] => 0x2acc95758f8b5f583470ba265eb685a8f45fc9d5 ) [cmc_rank] => 124 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0959930385603 [volume_24h] => 837679.3621449 [percent_change_1h] => 0.448847 [percent_change_24h] => 0.0282663 [percent_change_7d] => 5.42126 [market_cap] => 59860620.074524 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:10.000Z ) ) ) [124] => stdClass Object ( [id] => 4747 [name] => Velas [symbol] => VLX [slug] => velas [num_market_pairs] => 15 [date_added] => 2019-10-03T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1342809240.8 [total_supply] => 2088120361 [platform] => [cmc_rank] => 125 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0440121001708 [volume_24h] => 3305417.6565969 [percent_change_1h] => 0.254905 [percent_change_24h] => -0.454074 [percent_change_7d] => -2.08967 [market_cap] => 59099854.816365 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:12.000Z ) ) ) [125] => stdClass Object ( [id] => 3945 [name] => Harmony [symbol] => ONE [slug] => harmony [num_market_pairs] => 26 [date_added] => 2019-06-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => enterprise-solutions [1] => platform [2] => scaling ) [max_supply] => 12600000000 [circulating_supply] => 6255461110 [total_supply] => 12600000000 [platform] => [cmc_rank] => 126 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00918684510338 [volume_24h] => 12591661.508847 [percent_change_1h] => -2.02012 [percent_change_24h] => 9.33388 [percent_change_7d] => 5.62173 [market_cap] => 57467952.267788 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:11.000Z ) ) ) [126] => stdClass Object ( [id] => 4705 [name] => PAX Gold [symbol] => PAXG [slug] => pax-gold [num_market_pairs] => 21 [date_added] => 2019-09-26T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 27490.028 [total_supply] => 27490.028 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x45804880de22913dafe09f4980848ece6ecbaf78 ) [cmc_rank] => 127 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 2060.07587667 [volume_24h] => 1712151.4778234 [percent_change_1h] => 0.342558 [percent_change_24h] => 0.393716 [percent_change_7d] => 4.80546 [market_cap] => 56631543.531783 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:12.000Z ) ) ) [127] => stdClass Object ( [id] => 1732 [name] => Numeraire [symbol] => NMR [slug] => numeraire [num_market_pairs] => 19 [date_added] => 2017-06-23T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => asset-management [1] => defi [2] => ai-big-data [3] => payments ) [max_supply] => 11000000 [circulating_supply] => 2747666.9097775 [total_supply] => 10979513.30088 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x1776e1f26f98b1a5df9cd347953a26dd3cb46671 ) [cmc_rank] => 128 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 20.4919237285 [volume_24h] => 779575.34159553 [percent_change_1h] => 0.381526 [percent_change_24h] => 1.58186 [percent_change_7d] => 3.52009 [market_cap] => 56304980.746484 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:03.000Z ) ) ) [128] => stdClass Object ( [id] => 2299 [name] => aelf [symbol] => ELF [slug] => aelf [num_market_pairs] => 74 [date_added] => 2017-12-21T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => marketplace [1] => enterprise-solutions ) [max_supply] => 1000000000 [circulating_supply] => 544480199.98647 [total_supply] => 879999999.98647 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xbf2179859fc6d5bee9bf9158632dc51678a4100e ) [cmc_rank] => 129 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.103393167532 [volume_24h] => 14145877.057094 [percent_change_1h] => 0.309823 [percent_change_24h] => 2.28634 [percent_change_7d] => -2.30606 [market_cap] => 56295532.535058 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:05.000Z ) ) ) [129] => stdClass Object ( [id] => 3704 [name] => v.systems [symbol] => VSYS [slug] => v-systems [num_market_pairs] => 37 [date_added] => 2019-03-05T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => discount-token [1] => platform [2] => smart-contracts ) [max_supply] => [circulating_supply] => 2057556400 [total_supply] => 3972414864 [platform] => [cmc_rank] => 130 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0264369933551 [volume_24h] => 2895582.3094607 [percent_change_1h] => 0.380762 [percent_change_24h] => 0.9478 [percent_change_7d] => -2.14879 [market_cap] => 54395604.874543 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:10.000Z ) ) ) [130] => stdClass Object ( [id] => 1700 [name] => Aeternity [symbol] => AE [slug] => aeternity [num_market_pairs] => 40 [date_added] => 2017-06-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable [1] => privacy [2] => medium-of-exchange ) [max_supply] => [circulating_supply] => 317290175.5 [total_supply] => 363111119.49932 [platform] => [cmc_rank] => 131 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.170497390931 [volume_24h] => 5755735.6481016 [percent_change_1h] => -0.162523 [percent_change_24h] => 0.389865 [percent_change_7d] => 6.40925 [market_cap] => 54097147.090789 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:02.000Z ) ) ) [131] => stdClass Object ( [id] => 3874 [name] => IRISnet [symbol] => IRIS [slug] => irisnet [num_market_pairs] => 21 [date_added] => 2019-04-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 807028661.886 [total_supply] => 1996900165.3679 [platform] => [cmc_rank] => 132 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0669629332667 [volume_24h] => 7960146.0637571 [percent_change_1h] => -0.978987 [percent_change_24h] => -10.7866 [percent_change_7d] => 32.8801 [market_cap] => 54041006.430187 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:11.000Z ) ) ) [132] => stdClass Object ( [id] => 1343 [name] => Stratis [symbol] => STRAT [slug] => stratis [num_market_pairs] => 26 [date_added] => 2016-08-12T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => x13 [1] => enterprise-solutions [2] => hybrid-pow-pos [3] => platform ) [max_supply] => [circulating_supply] => 99905401.170045 [total_supply] => 99905401.170045 [platform] => [cmc_rank] => 133 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.54039071209 [volume_24h] => 1954244.7405271 [percent_change_1h] => -0.318695 [percent_change_24h] => -0.342053 [percent_change_7d] => -4.49112 [market_cap] => 53987950.879918 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:02.000Z ) ) ) [133] => stdClass Object ( [id] => 2642 [name] => CyberVein [symbol] => CVT [slug] => cybervein [num_market_pairs] => 10 [date_added] => 2018-04-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1060404495.65 [total_supply] => 2147483648 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xbe428c3867f05dea2a89fc76a102b544eac7f772 ) [cmc_rank] => 134 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0498851361121 [volume_24h] => 921638.9553118 [percent_change_1h] => -0.14376 [percent_change_24h] => 21.2404 [percent_change_7d] => 34.6203 [market_cap] => 52898422.599383 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:06.000Z ) ) ) [134] => stdClass Object ( [id] => 2492 [name] => Elastos [symbol] => ELA [slug] => elastos [num_market_pairs] => 24 [date_added] => 2018-01-31T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable [1] => state-channels [2] => platform ) [max_supply] => [circulating_supply] => 21774225.426523 [total_supply] => 23065194.83939 [platform] => [cmc_rank] => 135 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 2.3942414983 [volume_24h] => 4641346.0774247 [percent_change_1h] => 0.44402 [percent_change_24h] => -4.16822 [percent_change_7d] => -17.4031 [market_cap] => 52132754.109521 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:06.000Z ) ) ) [135] => stdClass Object ( [id] => 4134 [name] => Akropolis [symbol] => AKRO [slug] => akropolis [num_market_pairs] => 24 [date_added] => 2019-07-19T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1535848457.5 [total_supply] => 4000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x8ab7404063ec4dbcfd4598215992dc3f8ec853d7 ) [cmc_rank] => 136 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0337516562885 [volume_24h] => 31425029.228465 [percent_change_1h] => -0.0850608 [percent_change_24h] => 27.6061 [percent_change_7d] => 226.851 [market_cap] => 51837429.248763 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:11.000Z ) ) ) [136] => stdClass Object ( [id] => 2137 [name] => Electroneum [symbol] => ETN [slug] => electroneum [num_market_pairs] => 26 [date_added] => 2017-11-02T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => medium-of-exchange [1] => mineable [2] => wallet ) [max_supply] => 21000000000 [circulating_supply] => 10179908575.92 [total_supply] => 10179908575.92 [platform] => [cmc_rank] => 137 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00503981543803 [volume_24h] => 268894.64190051 [percent_change_1h] => -0.0693377 [percent_change_24h] => 2.77777 [percent_change_7d] => -1.82837 [market_cap] => 51304860.398656 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:05.000Z ) ) ) [137] => stdClass Object ( [id] => 2603 [name] => Pundi X [symbol] => NPXS [slug] => pundi-x [num_market_pairs] => 59 [date_added] => 2018-03-22T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => medium-of-exchange ) [max_supply] => [circulating_supply] => 234566874619.47 [total_supply] => 258549026523.59 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xa15c7ebe1f07caf6bff097d8a589fb8ac49ae5b3 ) [cmc_rank] => 138 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.000209626391909 [volume_24h] => 3526864.888327 [percent_change_1h] => 3.03801 [percent_change_24h] => 4.98964 [percent_change_7d] => 4.13757 [market_cap] => 49171407.58785 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:07.000Z ) ) ) [138] => stdClass Object ( [id] => 3581 [name] => Kleros [symbol] => PNK [slug] => kleros [num_market_pairs] => 19 [date_added] => 2018-11-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 504968878.11236 [total_supply] => 764626704 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x93ed3fbe21207ec2e8f2d3c3de6e058cb73bc04d ) [cmc_rank] => 139 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0959757059414 [volume_24h] => 3146871.8498466 [percent_change_1h] => 1.46434 [percent_change_24h] => 10.5207 [percent_change_7d] => 47.3146 [market_cap] => 48464744.555271 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:10.000Z ) ) ) [139] => stdClass Object ( [id] => 2062 [name] => Aion [symbol] => AION [slug] => aion [num_market_pairs] => 20 [date_added] => 2017-10-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => marketplace [1] => payments [2] => mineable [3] => ai-big-data ) [max_supply] => [circulating_supply] => 448954390 [total_supply] => 448954390 [platform] => [cmc_rank] => 140 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.105270375551 [volume_24h] => 1805337.6316103 [percent_change_1h] => 0.489916 [percent_change_24h] => 1.12438 [percent_change_7d] => 2.21865 [market_cap] => 47261597.24057 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:03.000Z ) ) ) [140] => stdClass Object ( [id] => 2092 [name] => NULS [symbol] => NULS [slug] => nuls [num_market_pairs] => 38 [date_added] => 2017-10-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => mineable [2] => enterprise-solutions ) [max_supply] => 210000000 [circulating_supply] => 98181774.49842 [total_supply] => 110258673.46285 [platform] => [cmc_rank] => 141 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.476334100906 [volume_24h] => 28072843.361424 [percent_change_1h] => 0.101241 [percent_change_24h] => -0.422154 [percent_change_7d] => 8.3639 [market_cap] => 46767327.28106 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:04.000Z ) ) ) [141] => stdClass Object ( [id] => 4078 [name] => Super Zero Protocol [symbol] => SERO [slug] => super-zero-protocol [num_market_pairs] => 16 [date_added] => 2019-07-19T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 647367590 [circulating_supply] => 282627004 [total_supply] => 642120718 [platform] => [cmc_rank] => 142 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.161029759002 [volume_24h] => 4212408.0504202 [percent_change_1h] => 0.361318 [percent_change_24h] => -0.195454 [percent_change_7d] => 2.82758 [market_cap] => 45511358.341577 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:11.000Z ) ) ) [142] => stdClass Object ( [id] => 291 [name] => MaidSafeCoin [symbol] => MAID [slug] => maidsafecoin [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2014-04-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => filesharing [2] => distributed-computing ) [max_supply] => [circulating_supply] => 452552412 [total_supply] => 452552412 [platform] => stdClass Object ( [id] => 83 [name] => Omni [symbol] => OMNI [slug] => omni [token_address] => 3 ) [cmc_rank] => 143 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:01.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.100354034971 [volume_24h] => 460442.17227583 [percent_change_1h] => 1.83379 [percent_change_24h] => -8.63236 [percent_change_7d] => -7.29725 [market_cap] => 45415460.580058 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:01.000Z ) ) ) [143] => stdClass Object ( [id] => 1817 [name] => Voyager Token [symbol] => VGX [slug] => voyager-token [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2017-07-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => wallet [1] => asset-management ) [max_supply] => 222295208.238 [circulating_supply] => 222295208 [total_supply] => 222295208.238 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x5af2be193a6abca9c8817001f45744777db30756 ) [cmc_rank] => 144 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.203551443459 [volume_24h] => 2864991.9750868 [percent_change_1h] => 1.59148 [percent_change_24h] => 6.11378 [percent_change_7d] => 25.2557 [market_cap] => 45248510.462419 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:03.000Z ) ) ) [144] => stdClass Object ( [id] => 2916 [name] => Nimiq [symbol] => NIM [slug] => nimiq [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2018-07-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => 21000000000 [circulating_supply] => 6326696056.8451 [total_supply] => 7152696056.8451 [platform] => [cmc_rank] => 145 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00711184777176 [volume_24h] => 2375847.1554001 [percent_change_1h] => -0.640456 [percent_change_24h] => -1.75409 [percent_change_7d] => 13.918 [market_cap] => 44994499.254477 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:08.000Z ) ) ) [145] => stdClass Object ( [id] => 2346 [name] => WaykiChain [symbol] => WICC [slug] => waykichain [num_market_pairs] => 21 [date_added] => 2018-01-09T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform ) [max_supply] => [circulating_supply] => 189000000 [total_supply] => 210000000 [platform] => [cmc_rank] => 146 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.23628416154 [volume_24h] => 1852544.3335216 [percent_change_1h] => 0.764801 [percent_change_24h] => 4.55686 [percent_change_7d] => 7.72177 [market_cap] => 44657706.53106 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:06.000Z ) ) ) [146] => stdClass Object ( [id] => 372 [name] => Bytecoin [symbol] => BCN [slug] => bytecoin-bcn [num_market_pairs] => 15 [date_added] => 2014-06-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable [1] => payments [2] => cryptonight [3] => privacy [4] => pow [5] => medium-of-exchange ) [max_supply] => 184470000000 [circulating_supply] => 184066828814.06 [total_supply] => 184066828814.06 [platform] => [cmc_rank] => 147 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:01.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.000236634694658 [volume_24h] => 56159.632879939 [percent_change_1h] => 0.290894 [percent_change_24h] => -1.26515 [percent_change_7d] => 3.63437 [market_cap] => 43556597.833081 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:01.000Z ) ) ) [147] => stdClass Object ( [id] => 3012 [name] => VeThor Token [symbol] => VTHO [slug] => vethor-token [num_market_pairs] => 24 [date_added] => 2018-07-30T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 26337149513 [total_supply] => 26337149513 [platform] => stdClass Object ( [id] => 3077 [name] => VeChain [symbol] => VET [slug] => vechain [token_address] => 0x0000000000000000000000000000456E65726779 ) [cmc_rank] => 148 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00163437963247 [volume_24h] => 5235105.2176976 [percent_change_1h] => 0.549114 [percent_change_24h] => 1.25011 [percent_change_7d] => -1.85535 [market_cap] => 43044900.741364 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:08.000Z ) ) ) [148] => stdClass Object ( [id] => 2320 [name] => Utrust [symbol] => UTK [slug] => utrust [num_market_pairs] => 24 [date_added] => 2017-12-29T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => smart-contracts [1] => payments [2] => cybersecurity ) [max_supply] => [circulating_supply] => 450000000 [total_supply] => 500000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x70a72833d6bf7f508c8224ce59ea1ef3d0ea3a38 ) [cmc_rank] => 149 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0938254978278 [volume_24h] => 3431738.1720785 [percent_change_1h] => -0.182588 [percent_change_24h] => 2.46587 [percent_change_7d] => 29.8044 [market_cap] => 42221474.02251 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:05.000Z ) ) ) [149] => stdClass Object ( [id] => 2132 [name] => Power Ledger [symbol] => POWR [slug] => power-ledger [num_market_pairs] => 46 [date_added] => 2017-11-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => energy [1] => sharing-economy ) [max_supply] => [circulating_supply] => 422257509.14937 [total_supply] => 999506122.99937 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x595832f8fc6bf59c85c527fec3740a1b7a361269 ) [cmc_rank] => 150 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0967860675625 [volume_24h] => 2463908.5388503 [percent_change_1h] => 0.399601 [percent_change_24h] => 4.62061 [percent_change_7d] => 2.29589 [market_cap] => 40868643.809304 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:04.000Z ) ) ) [150] => stdClass Object ( [id] => 3724 [name] => SOLVE [symbol] => SOLVE [slug] => solve [num_market_pairs] => 20 [date_added] => 2019-02-04T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => enterprise-solutions [1] => health [2] => wallet ) [max_supply] => 1000000000 [circulating_supply] => 340523877.94968 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x446c9033e7516d820cc9a2ce2d0b7328b579406f ) [cmc_rank] => 151 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.119692970965 [volume_24h] => 1480913.966006 [percent_change_1h] => -0.202083 [percent_change_24h] => -1.32048 [percent_change_7d] => -3.39561 [market_cap] => 40758314.63632 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:10.000Z ) ) ) [151] => stdClass Object ( [id] => 2467 [name] => OriginTrail [symbol] => TRAC [slug] => origintrail [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2018-01-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => enterprise-solutions [1] => logistics [2] => smart-contracts ) [max_supply] => [circulating_supply] => 318944195.11986 [total_supply] => 500000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xaa7a9ca87d3694b5755f213b5d04094b8d0f0a6f ) [cmc_rank] => 152 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.127021445084 [volume_24h] => 694940.68014507 [percent_change_1h] => -1.03524 [percent_change_24h] => 4.37798 [percent_change_7d] => 49.2546 [market_cap] => 40512752.565278 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:06.000Z ) ) ) [152] => stdClass Object ( [id] => 118 [name] => ReddCoin [symbol] => RDD [slug] => reddcoin [num_market_pairs] => 11 [date_added] => 2014-02-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => content-creation [1] => hybrid-pow-pos [2] => media [3] => scrypt ) [max_supply] => [circulating_supply] => 28808713173.789 [total_supply] => 28808713173.789 [platform] => [cmc_rank] => 153 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:00.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00140591131199 [volume_24h] => 378285.56803504 [percent_change_1h] => -1.99071 [percent_change_24h] => 3.40016 [percent_change_7d] => 12.8451 [market_cap] => 40502495.734905 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:00.000Z ) ) ) [153] => stdClass Object ( [id] => 3783 [name] => Ankr [symbol] => ANKR [slug] => ankr [num_market_pairs] => 33 [date_added] => 2019-03-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => enterprise-solutions ) [max_supply] => [circulating_supply] => 5829566044.4583 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => ANKR-E97 ) [cmc_rank] => 154 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00694210174543 [volume_24h] => 28977894.86383 [percent_change_1h] => -0.489631 [percent_change_24h] => 17.1109 [percent_change_7d] => 18.5542 [market_cap] => 40469440.612334 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:11.000Z ) ) ) [154] => stdClass Object ( [id] => 1772 [name] => Storj [symbol] => STORJ [slug] => storj [num_market_pairs] => 47 [date_added] => 2017-07-02T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => filesharing [1] => distributed-computing [2] => platform ) [max_supply] => [circulating_supply] => 197189614.97295 [total_supply] => 424999998.00001 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xb64ef51c888972c908cfacf59b47c1afbc0ab8ac ) [cmc_rank] => 155 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.199267353163 [volume_24h] => 4268526.5307807 [percent_change_1h] => -0.825303 [percent_change_24h] => 0.836562 [percent_change_7d] => 7.44675 [market_cap] => 39293452.64689 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:03.000Z ) ) ) [155] => stdClass Object ( [id] => 4269 [name] => Gatechain Token [symbol] => GT [slug] => gatechain-token [num_market_pairs] => 16 [date_added] => 2019-08-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => centralized-exchange [1] => marketplace [2] => discount-token ) [max_supply] => [circulating_supply] => 70519042.564256 [total_supply] => 300000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xe66747a101bff2dba3697199dcce5b743b454759 ) [cmc_rank] => 156 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.557014798441 [volume_24h] => 19558697.875973 [percent_change_1h] => 0.188693 [percent_change_24h] => 0.0196942 [percent_change_7d] => 1.41563 [market_cap] => 39280150.280181 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:12.000Z ) ) ) [156] => stdClass Object ( [id] => 3835 [name] => Orbs [symbol] => ORBS [slug] => orbs [num_market_pairs] => 19 [date_added] => 2019-04-03T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => services [1] => enterprise-solutions ) [max_supply] => [circulating_supply] => 2190387553.9114 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xff56cc6b1e6ded347aa0b7676c85ab0b3d08b0fa ) [cmc_rank] => 157 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0173203478758 [volume_24h] => 477221.99429358 [percent_change_1h] => -0.10645 [percent_change_24h] => 2.2304 [percent_change_7d] => 2.81702 [market_cap] => 37938274.416568 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:10.000Z ) ) ) [157] => stdClass Object ( [id] => 2989 [name] => STASIS EURO [symbol] => EURS [slug] => stasis-euro [num_market_pairs] => 31 [date_added] => 2018-07-30T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => stablecoin-asset-backed [1] => marketplace [2] => wallet ) [max_supply] => [circulating_supply] => 31979207 [total_supply] => 31979207 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xdb25f211ab05b1c97d595516f45794528a807ad8 ) [cmc_rank] => 158 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.18447775236 [volume_24h] => 782675.60035928 [percent_change_1h] => 0.0252666 [percent_change_24h] => 1.19175 [percent_change_7d] => 3.05246 [market_cap] => 37878659.229615 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:08.000Z ) ) ) [158] => stdClass Object ( [id] => 2441 [name] => Molecular Future [symbol] => MOF [slug] => molecular-future [num_market_pairs] => 14 [date_added] => 2018-01-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => technology ) [max_supply] => [circulating_supply] => 85481224.8 [total_supply] => 100000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x653430560be843c4a3d143d0110e896c2ab8ac0d ) [cmc_rank] => 159 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.432520084945 [volume_24h] => 5803052.7059536 [percent_change_1h] => 0.176593 [percent_change_24h] => -0.134667 [percent_change_7d] => 0.284355 [market_cap] => 36972346.611699 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:06.000Z ) ) ) [159] => stdClass Object ( [id] => 3809 [name] => DOS Network [symbol] => DOS [slug] => dos-network [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2019-03-22T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 265869623.68485 [total_supply] => 950000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x70861e862e1ac0c96f853c8231826e469ead37b1 ) [cmc_rank] => 160 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.13858746182 [volume_24h] => 1832228.2059756 [percent_change_1h] => 4.57826 [percent_change_24h] => 31.3506 [percent_change_7d] => 376.937 [market_cap] => 36846196.321522 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:10.000Z ) ) ) [160] => stdClass Object ( [id] => 5034 [name] => Kusama [symbol] => KSM [slug] => kusama [num_market_pairs] => 17 [date_added] => 2019-12-12T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 2985094.0304521 [total_supply] => 9283320.0684695 [platform] => [cmc_rank] => 161 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 12.1339044151 [volume_24h] => 10666095.848458 [percent_change_1h] => 0.299335 [percent_change_24h] => 18.6623 [percent_change_7d] => 14.2046 [market_cap] => 36220845.635592 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:13.000Z ) ) ) [161] => stdClass Object ( [id] => 2606 [name] => Wanchain [symbol] => WAN [slug] => wanchain [num_market_pairs] => 21 [date_added] => 2018-03-23T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => marketplace [1] => interoperability [2] => enterprise-solutions ) [max_supply] => [circulating_supply] => 123899997.0584 [total_supply] => 210000000 [platform] => [cmc_rank] => 162 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.28641678444 [volume_24h] => 3509098.389788 [percent_change_1h] => -0.080693 [percent_change_24h] => 5.71629 [percent_change_7d] => 7.09972 [market_cap] => 35487038.749592 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:06.000Z ) ) ) [162] => stdClass Object ( [id] => 1659 [name] => Gnosis [symbol] => GNO [slug] => gnosis-gno [num_market_pairs] => 25 [date_added] => 2017-05-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => services [1] => prediction-markets ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1104590 [total_supply] => 10000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x6810e776880c02933d47db1b9fc05908e5386b96 ) [cmc_rank] => 163 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 31.9483574743 [volume_24h] => 311163.95363579 [percent_change_1h] => 0.695697 [percent_change_24h] => 3.324 [percent_change_7d] => 7.76898 [market_cap] => 35289836.182537 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:02.000Z ) ) ) [163] => stdClass Object ( [id] => 2143 [name] => Streamr [symbol] => DATA [slug] => streamr [num_market_pairs] => 30 [date_added] => 2017-11-03T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => content-creation [1] => media [2] => payments ) [max_supply] => [circulating_supply] => 683943834.63693 [total_supply] => 987154514 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x0cf0ee63788a0849fe5297f3407f701e122cc023 ) [cmc_rank] => 164 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0506235442295 [volume_24h] => 848040.62578661 [percent_change_1h] => 0.174595 [percent_change_24h] => 0.367951 [percent_change_7d] => 0.221047 [market_cap] => 34623660.963236 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:04.000Z ) ) ) [164] => stdClass Object ( [id] => 3513 [name] => Fantom [symbol] => FTM [slug] => fantom [num_market_pairs] => 33 [date_added] => 2018-10-29T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => enterprise-solutions [1] => platform ) [max_supply] => 3175000000 [circulating_supply] => 2113955538.5169 [total_supply] => 2132239132.5899 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => FTM-A64 ) [cmc_rank] => 165 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.016324542935 [volume_24h] => 12940358.120144 [percent_change_1h] => -0.375985 [percent_change_24h] => 16.0115 [percent_change_7d] => 22.7122 [market_cap] => 34509357.9512 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:10.000Z ) ) ) [165] => stdClass Object ( [id] => 3628 [name] => MXC [symbol] => MXC [slug] => mxc [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2018-12-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 2507238083.3783 [total_supply] => 2642132373 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x5ca381bbfb58f0092df149bd3d243b08b9a8386e ) [cmc_rank] => 166 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0137155835633 [volume_24h] => 3994004.922621 [percent_change_1h] => -1.76377 [percent_change_24h] => 12.7707 [percent_change_7d] => 21.064 [market_cap] => 34388233.445663 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:10.000Z ) ) ) [166] => stdClass Object ( [id] => 1750 [name] => GXChain [symbol] => GXC [slug] => gxchain [num_market_pairs] => 24 [date_added] => 2017-06-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => decentralized-exchange ) [max_supply] => 100000000 [circulating_supply] => 65000000 [total_supply] => 99898145.30746 [platform] => [cmc_rank] => 167 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.527866815332 [volume_24h] => 2174375.7362936 [percent_change_1h] => 0.147493 [percent_change_24h] => 0.400857 [percent_change_7d] => 0.468851 [market_cap] => 34311342.99658 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:03.000Z ) ) ) [167] => stdClass Object ( [id] => 2777 [name] => IoTeX [symbol] => IOTX [slug] => iotex [num_market_pairs] => 23 [date_added] => 2018-05-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => iot ) [max_supply] => 10000000000 [circulating_supply] => 4823952132.63 [total_supply] => 9734304443.32 [platform] => [cmc_rank] => 168 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00708439224117 [volume_24h] => 3151240.0936451 [percent_change_1h] => 0.182771 [percent_change_24h] => 2.40364 [percent_change_7d] => -2.09088 [market_cap] => 34174769.060179 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:07.000Z ) ) ) [168] => stdClass Object ( [id] => 5426 [name] => Solana [symbol] => SOL [slug] => solana [num_market_pairs] => 16 [date_added] => 2020-04-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 17244550.598809 [total_supply] => 488624246.0172 [platform] => [cmc_rank] => 169 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.98141440683 [volume_24h] => 6715643.0497734 [percent_change_1h] => 1.35597 [percent_change_24h] => 9.64524 [percent_change_7d] => 16.8176 [market_cap] => 34168600.995789 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:14.000Z ) ) ) [169] => stdClass Object ( [id] => 3822 [name] => Theta Fuel [symbol] => TFUEL [slug] => theta-fuel [num_market_pairs] => 13 [date_added] => 2019-03-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => content-creation [1] => media [2] => payments ) [max_supply] => [circulating_supply] => 3838301572 [total_supply] => 5000000000 [platform] => [cmc_rank] => 170 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00888026752761 [volume_24h] => 5312399.9248764 [percent_change_1h] => 1.25009 [percent_change_24h] => -0.716827 [percent_change_7d] => 8.70475 [market_cap] => 34085144.811006 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:11.000Z ) ) ) [170] => stdClass Object ( [id] => 4862 [name] => DAD [symbol] => DAD [slug] => dad [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2019-10-31T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 124601733 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x5b322514ff727253292637d9054301600c2c81e8 ) [cmc_rank] => 171 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.271032558302 [volume_24h] => 3619584.7767756 [percent_change_1h] => 0.268147 [percent_change_24h] => 1.72535 [percent_change_7d] => -5.43973 [market_cap] => 33771126.463853 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:13.000Z ) ) ) [171] => stdClass Object ( [id] => 3930 [name] => Thunder Token [symbol] => TT [slug] => thunder-token [num_market_pairs] => 13 [date_added] => 2019-05-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform ) [max_supply] => 10000000000 [circulating_supply] => 5887905379.4705 [total_supply] => 10000000000 [platform] => [cmc_rank] => 172 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00547143718841 [volume_24h] => 5376526.6289935 [percent_change_1h] => -0.0186068 [percent_change_24h] => 0.641966 [percent_change_7d] => -11.0265 [market_cap] => 32215304.455074 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:11.000Z ) ) ) [172] => stdClass Object ( [id] => 3721 [name] => Huobi Pool Token [symbol] => HPT [slug] => huobi-pool-token [num_market_pairs] => 11 [date_added] => 2019-02-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 4978845596.976 [total_supply] => 9831945597.436 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xa66Daa57432024023DB65477BA87D4E7F5f95213 ) [cmc_rank] => 173 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00633472629216 [volume_24h] => 1678059.5531915 [percent_change_1h] => 0.23233 [percent_change_24h] => -0.199018 [percent_change_7d] => 8.86918 [market_cap] => 31539624.107769 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:10.000Z ) ) ) [173] => stdClass Object ( [id] => 5117 [name] => Origin Protocol [symbol] => OGN [slug] => origin-protocol [num_market_pairs] => 27 [date_added] => 2020-01-09T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 99205412.02 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x8207c1ffc5b6804f6024322ccf34f29c3541ae26 ) [cmc_rank] => 174 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.313354847457 [volume_24h] => 9732742.8173951 [percent_change_1h] => -0.0472614 [percent_change_24h] => 3.7439 [percent_change_7d] => -4.24623 [market_cap] => 31086496.750436 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:13.000Z ) ) ) [174] => stdClass Object ( [id] => 1757 [name] => FunFair [symbol] => FUN [slug] => funfair [num_market_pairs] => 28 [date_added] => 2017-06-27T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => payments [1] => marketplace ) [max_supply] => [circulating_supply] => 6548879188.6634 [total_supply] => 10999873621.398 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x419d0d8bdd9af5e606ae2232ed285aff190e711b ) [cmc_rank] => 175 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00473767120646 [volume_24h] => 2090847.1653375 [percent_change_1h] => 0.254992 [percent_change_24h] => 4.50008 [percent_change_7d] => -3.14512 [market_cap] => 31026436.366716 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:02.000Z ) ) ) [175] => stdClass Object ( [id] => 1925 [name] => Waltonchain [symbol] => WTC [slug] => waltonchain [num_market_pairs] => 38 [date_added] => 2017-08-27T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => logistics [1] => iot ) [max_supply] => 100000000 [circulating_supply] => 69654138.010668 [total_supply] => 70000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xb7cb1c96db6b22b0d3d9536e0108d062bd488f74 ) [cmc_rank] => 176 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.443345792324 [volume_24h] => 4888772.6560229 [percent_change_1h] => -0.653851 [percent_change_24h] => 0.382722 [percent_change_7d] => 2.99113 [market_cap] => 30880869.004985 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:03.000Z ) ) ) [176] => stdClass Object ( [id] => 1886 [name] => Dent [symbol] => DENT [slug] => dent [num_market_pairs] => 34 [date_added] => 2017-08-12T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => services ) [max_supply] => [circulating_supply] => 82503941182.736 [total_supply] => 100000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x3597bfd533a99c9aa083587b074434e61eb0a258 ) [cmc_rank] => 177 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.000368070188549 [volume_24h] => 5094117.4076449 [percent_change_1h] => 15.078 [percent_change_24h] => 45.7222 [percent_change_7d] => 69.7315 [market_cap] => 30367241.187165 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:03.000Z ) ) ) [177] => stdClass Object ( [id] => 2900 [name] => Project Pai [symbol] => PAI [slug] => project-pai [num_market_pairs] => 14 [date_added] => 2018-07-05T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => ai-big-data [1] => services [2] => identity ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1477940024 [total_supply] => 1689219000 [platform] => [cmc_rank] => 178 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0205093046687 [volume_24h] => 464860.49870251 [percent_change_1h] => 0.770232 [percent_change_24h] => 5.64301 [percent_change_7d] => 14.1227 [market_cap] => 30311522.234282 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:07.000Z ) ) ) [178] => stdClass Object ( [id] => 2447 [name] => Crypterium [symbol] => CRPT [slug] => crpt [num_market_pairs] => 10 [date_added] => 2018-01-22T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => smart-contracts [1] => services ) [max_supply] => [circulating_supply] => 99489833.001873 [total_supply] => 99489833.001873 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x80a7e048f37a50500351c204cb407766fa3bae7f ) [cmc_rank] => 179 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.301336160123 [volume_24h] => 181352.00551935 [percent_change_1h] => 0.500491 [percent_change_24h] => -0.887006 [percent_change_7d] => -2.05734 [market_cap] => 29979884.248063 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:05.000Z ) ) ) [179] => stdClass Object ( [id] => 3702 [name] => Beam [symbol] => BEAM [slug] => beam [num_market_pairs] => 37 [date_added] => 2019-01-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable [1] => mimble-wimble [2] => medium-of-exchange ) [max_supply] => 262800000 [circulating_supply] => 67920160 [total_supply] => 67920160 [platform] => [cmc_rank] => 180 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.434790302923 [volume_24h] => 9944890.24846 [percent_change_1h] => 0.491406 [percent_change_24h] => 4.97586 [percent_change_7d] => 8.15633 [market_cap] => 29531026.940979 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:10.000Z ) ) ) [180] => stdClass Object ( [id] => 2505 [name] => Bluzelle [symbol] => BLZ [slug] => bluzelle [num_market_pairs] => 23 [date_added] => 2018-02-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => distributed-computing [1] => platform [2] => smart-contracts ) [max_supply] => [circulating_supply] => 238312278.20485 [total_supply] => 500000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x5732046a883704404f284ce41ffadd5b007fd668 ) [cmc_rank] => 181 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.123542139405 [volume_24h] => 9770904.4473625 [percent_change_1h] => -2.8478 [percent_change_24h] => -2.63511 [percent_change_7d] => 44.2602 [market_cap] => 29441608.695907 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:06.000Z ) ) ) [181] => stdClass Object ( [id] => 2071 [name] => Request [symbol] => REQ [slug] => request [num_market_pairs] => 29 [date_added] => 2017-10-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => payments [1] => medium-of-exchange [2] => smart-contracts ) [max_supply] => 999983984 [circulating_supply] => 799401135.31118 [total_supply] => 999966002.08518 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x8f8221afbb33998d8584a2b05749ba73c37a938a ) [cmc_rank] => 182 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0362453842548 [volume_24h] => 746329.18083395 [percent_change_1h] => -2.1919 [percent_change_24h] => -1.50038 [percent_change_7d] => -1.38255 [market_cap] => 28974601.323077 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:04.000Z ) ) ) [182] => stdClass Object ( [id] => 2096 [name] => Ripio Credit Network [symbol] => RCN [slug] => ripio-credit-network [num_market_pairs] => 23 [date_added] => 2017-10-26T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => services ) [max_supply] => [circulating_supply] => 512848856.76109 [total_supply] => 999942647.35309 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xf970b8e36e23f7fc3fd752eea86f8be8d83375a6 ) [cmc_rank] => 183 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0563531864305 [volume_24h] => 475676.09030104 [percent_change_1h] => 0.0121387 [percent_change_24h] => 1.5011 [percent_change_7d] => 5.96724 [market_cap] => 28900667.235726 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:04.000Z ) ) ) [183] => stdClass Object ( [id] => 5161 [name] => WazirX [symbol] => WRX [slug] => wazirx [num_market_pairs] => 24 [date_added] => 2020-02-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 228379456.0101 [total_supply] => 999166667 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => WRX-ED1 ) [cmc_rank] => 184 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.126148997075 [volume_24h] => 3722685.3374239 [percent_change_1h] => 0.0319016 [percent_change_24h] => 0.528709 [percent_change_7d] => -0.0869488 [market_cap] => 28809839.328208 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:13.000Z ) ) ) [184] => stdClass Object ( [id] => 2638 [name] => Cortex [symbol] => CTXC [slug] => cortex [num_market_pairs] => 27 [date_added] => 2018-04-16T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => smart-contracts [2] => mineable [3] => iot ) [max_supply] => 299792458 [circulating_supply] => 249938725.35 [total_supply] => 299792458 [platform] => [cmc_rank] => 185 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.115025156242 [volume_24h] => 18117701.369083 [percent_change_1h] => -1.30978 [percent_change_24h] => 2.50082 [percent_change_7d] => -4.21754 [market_cap] => 28749240.93431 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:07.000Z ) ) ) [185] => stdClass Object ( [id] => 3814 [name] => Celer Network [symbol] => CELR [slug] => celer-network [num_market_pairs] => 26 [date_added] => 2019-03-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => state-channels [1] => enterprise-solutions [2] => platform ) [max_supply] => 10000000000 [circulating_supply] => 3861794541.5645 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x4f9254c83eb525f9fcf346490bbb3ed28a81c667 ) [cmc_rank] => 186 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00743507035399 [volume_24h] => 7308195.0707365 [percent_change_1h] => 1.40706 [percent_change_24h] => 7.56052 [percent_change_7d] => 3.2876 [market_cap] => 28712714.109186 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:11.000Z ) ) ) [186] => stdClass Object ( [id] => 3992 [name] => COTI [symbol] => COTI [slug] => coti [num_market_pairs] => 19 [date_added] => 2019-06-04T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi ) [max_supply] => 2000000000 [circulating_supply] => 568032882.87 [total_supply] => 2000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => COTI-CBB ) [cmc_rank] => 187 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0497367964407 [volume_24h] => 10181603.638821 [percent_change_1h] => -1.18864 [percent_change_24h] => 7.0091 [percent_change_7d] => 15.1464 [market_cap] => 28252135.866929 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:11.000Z ) ) ) [187] => stdClass Object ( [id] => 3801 [name] => BORA [symbol] => BORA [slug] => bora [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2019-03-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => gaming [1] => marketplace [2] => wallet ) [max_supply] => [circulating_supply] => 677177024.77903 [total_supply] => 1205750000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x26fb86579e371c7aedc461b2ddef0a8628c93d3b ) [cmc_rank] => 188 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0414181275717 [volume_24h] => 132819039.73287 [percent_change_1h] => -1.64594 [percent_change_24h] => -20.8964 [percent_change_7d] => 85.931 [market_cap] => 28047404.400922 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:10.000Z ) ) ) [188] => stdClass Object ( [id] => 4191 [name] => NOIA Network [symbol] => NOIA [slug] => noia-network [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2019-07-31T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 302111070.91193 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xfc858154c0b2c4a3323046fb505811f110ebda57 ) [cmc_rank] => 189 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0923793490613 [volume_24h] => 909232.04148499 [percent_change_1h] => 1.96191 [percent_change_24h] => 48.5478 [percent_change_7d] => 43.0075 [market_cap] => 27908824.075056 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:12.000Z ) ) ) [189] => stdClass Object ( [id] => 4090 [name] => Wirex Token [symbol] => WXT [slug] => wirex-token [num_market_pairs] => 14 [date_added] => 2019-07-09T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => payments [1] => asset-management ) [max_supply] => [circulating_supply] => 2700500000.4848 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 512 [name] => Stellar [symbol] => XLM [slug] => stellar [token_address] => GASBLVHS5FOABSDNW5SPPH3QRJYXY5JHA2AOA2QHH2FJLZBRXSG4SWXT ) [cmc_rank] => 190 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0103084947472 [volume_24h] => 2510280.1092745 [percent_change_1h] => 1.13851 [percent_change_24h] => 1.72226 [percent_change_7d] => 0.580058 [market_cap] => 27838090.069811 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:11.000Z ) ) ) [190] => stdClass Object ( [id] => 1169 [name] => PIVX [symbol] => PIVX [slug] => pivx [num_market_pairs] => 21 [date_added] => 2016-02-13T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => quark [1] => privacy [2] => hybrid-pow-pos [3] => medium-of-exchange ) [max_supply] => [circulating_supply] => 56781165.992094 [total_supply] => 56781165.992094 [platform] => [cmc_rank] => 191 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:01.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.482570802699 [volume_24h] => 427370.31497612 [percent_change_1h] => 1.14456 [percent_change_24h] => 4.06553 [percent_change_7d] => 6.2202 [market_cap] => 27400932.85099 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:01.000Z ) ) ) [191] => stdClass Object ( [id] => 4293 [name] => Perlin [symbol] => PERL [slug] => perlin [num_market_pairs] => 16 [date_added] => 2019-08-26T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => scaling [1] => platform ) [max_supply] => [circulating_supply] => 352597396.207 [total_supply] => 1033200000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xb5a73f5fc8bbdbce59bfd01ca8d35062e0dad801 ) [cmc_rank] => 192 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0754525170346 [volume_24h] => 13513264.601708 [percent_change_1h] => -3.35329 [percent_change_24h] => 0.203084 [percent_change_7d] => 9.65205 [market_cap] => 26604361.043664 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:12.000Z ) ) ) [192] => stdClass Object ( [id] => 2530 [name] => Fusion [symbol] => FSN [slug] => fusion [num_market_pairs] => 27 [date_added] => 2018-02-16T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => payments ) [max_supply] => [circulating_supply] => 45895393.5087 [total_supply] => 63465150.1487 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => FSN-E14 ) [cmc_rank] => 193 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.570495810036 [volume_24h] => 3004550.7467635 [percent_change_1h] => -0.108107 [percent_change_24h] => -3.40356 [percent_change_7d] => -5.58438 [market_cap] => 26183129.696667 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:06.000Z ) ) ) [193] => stdClass Object ( [id] => 3845 [name] => V-ID [symbol] => VIDT [slug] => v-id [num_market_pairs] => 11 [date_added] => 2019-04-05T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 58501137.2 [circulating_supply] => 46317526.984123 [total_supply] => 57563930.6 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x445f51299ef3307dbd75036dd896565f5b4bf7a5 ) [cmc_rank] => 194 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.560675910761 [volume_24h] => 4716459.0748638 [percent_change_1h] => -4.10261 [percent_change_24h] => 4.40603 [percent_change_7d] => 60.2175 [market_cap] => 25969121.62602 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:11.000Z ) ) ) [194] => stdClass Object ( [id] => 2457 [name] => TrueChain [symbol] => TRUE [slug] => truechain [num_market_pairs] => 16 [date_added] => 2018-01-24T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => smart-contracts ) [max_supply] => [circulating_supply] => 79575542.96 [total_supply] => 100000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => TRUE-D84 ) [cmc_rank] => 195 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.323911597684 [volume_24h] => 16022177.267237 [percent_change_1h] => -0.0907047 [percent_change_24h] => 0.750604 [percent_change_7d] => -19.9404 [market_cap] => 25775441.256745 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:06.000Z ) ) ) [195] => stdClass Object ( [id] => 4281 [name] => BHEX Token [symbol] => BHT [slug] => bhex-token [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2019-08-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => discount-token [1] => centralized-exchange [2] => marketplace ) [max_supply] => [circulating_supply] => 195639532.11163 [total_supply] => 1357691032.1116 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xfc29b6e626b67776675fff55d5bc0452d042f434 ) [cmc_rank] => 196 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.130593171317 [volume_24h] => 218736.99562727 [percent_change_1h] => 0.00937032 [percent_change_24h] => -0.189675 [percent_change_7d] => -2.87369 [market_cap] => 25549186.933432 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:12.000Z ) ) ) [196] => stdClass Object ( [id] => 3709 [name] => Grin [symbol] => GRIN [slug] => grin [num_market_pairs] => 58 [date_added] => 2019-01-27T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => privacy [1] => medium-of-exchange [2] => mineable ) [max_supply] => [circulating_supply] => 48925080 [total_supply] => 48925080 [platform] => [cmc_rank] => 197 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.518401865087 [volume_24h] => 7341184.5181986 [percent_change_1h] => 0.964285 [percent_change_24h] => -1.49936 [percent_change_7d] => 16.2812 [market_cap] => 25362852.721531 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:10.000Z ) ) ) [197] => stdClass Object ( [id] => 2243 [name] => Dragonchain [symbol] => DRGN [slug] => dragonchain [num_market_pairs] => 15 [date_added] => 2017-12-03T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => enterprise-solutions [1] => platform ) [max_supply] => 433494437 [circulating_supply] => 350707286.80475 [total_supply] => 433494437 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x419c4db4b9e25d6db2ad9691ccb832c8d9fda05e ) [cmc_rank] => 198 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0717519984243 [volume_24h] => 116852.2650431 [percent_change_1h] => -0.30906 [percent_change_24h] => -1.92382 [percent_change_7d] => -9.15857 [market_cap] => 25163948.690205 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:05.000Z ) ) ) [198] => stdClass Object ( [id] => 2424 [name] => SingularityNET [symbol] => AGI [slug] => singularitynet [num_market_pairs] => 13 [date_added] => 2018-01-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => ai-big-data [1] => marketplace [2] => payments ) [max_supply] => 1000000000 [circulating_supply] => 823678083.30997 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x8eb24319393716668d768dcec29356ae9cffe285 ) [cmc_rank] => 199 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0304656015835 [volume_24h] => 2250464.1851917 [percent_change_1h] => -0.242187 [percent_change_24h] => 16.7187 [percent_change_7d] => 48.3988 [market_cap] => 25093848.319183 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:05.000Z ) ) ) [199] => stdClass Object ( [id] => 4206 [name] => WINk [symbol] => WIN [slug] => wink-tronbet [num_market_pairs] => 20 [date_added] => 2019-08-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => gambling ) [max_supply] => [circulating_supply] => 313607571387 [total_supply] => 999000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1958 [name] => TRON [symbol] => TRX [slug] => tron [token_address] => TLa2f6VPqDgRE67v1736s7bJ8Ray5wYjU7 ) [cmc_rank] => 200 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 7.96461896692E-5 [volume_24h] => 1323675.1417049 [percent_change_1h] => 0.945924 [percent_change_24h] => 1.43518 [percent_change_7d] => 1.33071 [market_cap] => 24977648.112386 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:12.000Z ) ) ) [200] => stdClass Object ( [id] => 5015 [name] => HEX [symbol] => HEX [slug] => hex [num_market_pairs] => 27 [date_added] => 2019-12-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 274903003100.22 [total_supply] => 277273065727.83 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x2b591e99afe9f32eaa6214f7b7629768c40eeb39 ) [cmc_rank] => 201 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00403105061208 [volume_24h] => 1838856.6848496 [percent_change_1h] => 1.09626 [percent_change_24h] => 1.20253 [percent_change_7d] => -29.7429 [market_cap] => 1108147918.9098 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:13.000Z ) ) ) [201] => stdClass Object ( [id] => 3085 [name] => INO COIN [symbol] => INO [slug] => ino-coin [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2018-08-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => crowdfunding [1] => medium-of-exchange ) [max_supply] => [circulating_supply] => 180003180 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xc9859fccc876e6b4b3c749c5d29ea04f48acb74f ) [cmc_rank] => 202 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 2.60731481311 [volume_24h] => 487684.80366466 [percent_change_1h] => 0.501847 [percent_change_24h] => 2.7818 [percent_change_7d] => 7.98289 [market_cap] => 469324957.62091 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:08.000Z ) ) ) [202] => stdClass Object ( [id] => 5482 [name] => Counos X [symbol] => CCXX [slug] => counos-x [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2020-04-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => 21000000 [circulating_supply] => 17711341 [total_supply] => 18402729 [platform] => [cmc_rank] => 203 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 20.4326176473 [volume_24h] => 517703.40097955 [percent_change_1h] => -0.00747864 [percent_change_24h] => 0.424957 [percent_change_7d] => 0.0564655 [market_cap] => 361889058.67395 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:14.000Z ) ) ) [203] => stdClass Object ( [id] => 3116 [name] => Insight Chain [symbol] => INB [slug] => insight-chain [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2018-08-08T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => distributed-computing [1] => asset-management ) [max_supply] => [circulating_supply] => 349902689.082 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x17aa18a4b64a55abed7fa543f2ba4e91f2dce482 ) [cmc_rank] => 204 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.02096701885 [volume_24h] => 3265161.4141113 [percent_change_1h] => 0.089769 [percent_change_24h] => -0.818895 [percent_change_7d] => -1.98202 [market_cap] => 357239105.35965 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:08.000Z ) ) ) [204] => stdClass Object ( [id] => 5815 [name] => BitcoinPoS [symbol] => BPS [slug] => bitcoinpos [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2020-07-07T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 21000000 [circulating_supply] => 3496514.1300042 [total_supply] => 3707968 [platform] => [cmc_rank] => 205 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:15.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 91.4794543416 [volume_24h] => 1402704.3693616 [percent_change_1h] => 6.07814 [percent_change_24h] => 10.4707 [percent_change_7d] => 15.1577 [market_cap] => 319859204.71048 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:15.000Z ) ) ) [205] => stdClass Object ( [id] => 5524 [name] => TNC Coin [symbol] => TNC [slug] => tnc-coin [num_market_pairs] => 31 [date_added] => 2020-05-03T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 1000000000000 [circulating_supply] => 2310424689 [total_supply] => 1000000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x39e743fee400a5d9b36f1167b70c10e8f06440e5 ) [cmc_rank] => 206 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.11166537695 [volume_24h] => 21051957.878749 [percent_change_1h] => 0.235676 [percent_change_24h] => 1.12663 [percent_change_7d] => 3.97437 [market_cap] => 257994443.81177 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:14.000Z ) ) ) [206] => stdClass Object ( [id] => 5567 [name] => Celo [symbol] => CELO [slug] => celo [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2020-05-22T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 1000000000 [circulating_supply] => 124447717 [total_supply] => 1000000000 [platform] => [cmc_rank] => 207 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.75418240189 [volume_24h] => 133532.81439975 [percent_change_1h] => 0.0105299 [percent_change_24h] => -1.35194 [percent_change_7d] => 0.76119 [market_cap] => 218303995.11679 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:14.000Z ) ) ) [207] => stdClass Object ( [id] => 3144 [name] => ThoreCoin [symbol] => THR [slug] => thorecoin [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2018-08-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => centralized-exchange [1] => store-of-value ) [max_supply] => [circulating_supply] => 86686.0215 [total_supply] => 100000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x1cb3209d45b2a60b7fbca1ccdbf87f674237a4aa ) [cmc_rank] => 208 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 2282.58265921 [volume_24h] => 24537.042148558 [percent_change_1h] => 0.478677 [percent_change_24h] => 3.48348 [percent_change_7d] => 6.99315 [market_cap] => 197868009.47181 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:08.000Z ) ) ) [208] => stdClass Object ( [id] => 3717 [name] => Wrapped Bitcoin [symbol] => WBTC [slug] => wrapped-bitcoin [num_market_pairs] => 36 [date_added] => 2019-01-30T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi [1] => medium-of-exchange [2] => stablecoin-asset-backed ) [max_supply] => 21000000 [circulating_supply] => 16370.90146486 [total_supply] => 16370.90146486 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x2260fac5e5542a773aa44fbcfedf7c193bc2c599 ) [cmc_rank] => 209 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 11711.3606041 [volume_24h] => 1064940.7396705 [percent_change_1h] => 1.006 [percent_change_24h] => 2.74582 [percent_change_7d] => 6.20137 [market_cap] => 191725530.46916 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:10.000Z ) ) ) [209] => stdClass Object ( [id] => 5614 [name] => Zelwin [symbol] => ZLW [slug] => zelwin [num_market_pairs] => 14 [date_added] => 2020-05-21T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 300000000 [circulating_supply] => 46533640.0351 [total_supply] => 300000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x5319e86F0e41a06E49eb37046b8c11D78bcAd68C ) [cmc_rank] => 210 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 4.08768781266 [volume_24h] => 417526.33437158 [percent_change_1h] => -0.756427 [percent_change_24h] => 0.363463 [percent_change_7d] => -5.61952 [market_cap] => 190214993.25019 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:14.000Z ) ) ) [210] => stdClass Object ( [id] => 3296 [name] => MINDOL [symbol] => MIN [slug] => mindol [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2019-03-29T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 170303575.9 [total_supply] => 240000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x5d64d850c8368008afb39224e92ad0dceff3cf38 ) [cmc_rank] => 211 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.09780518943 [volume_24h] => 59897.23447624 [percent_change_1h] => -0.285381 [percent_change_24h] => 2.25408 [percent_change_7d] => 24.0184 [market_cap] => 186960149.40151 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:09.000Z ) ) ) [211] => stdClass Object ( [id] => 911 [name] => Advanced Internet Blocks [symbol] => AIB [slug] => advanced-internet-blocks [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2015-04-30T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => scrypt [1] => pow [2] => mineable ) [max_supply] => [circulating_supply] => 24213254182.6 [total_supply] => 31413254179.6 [platform] => [cmc_rank] => 212 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:01.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00727502901781 [volume_24h] => 99141.361202312 [percent_change_1h] => -5.49823 [percent_change_24h] => 0.951496 [percent_change_7d] => 27.6431 [market_cap] => 176152126.79402 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:01.000Z ) ) ) [212] => stdClass Object ( [id] => 5329 [name] => Largo Coin [symbol] => LRG [slug] => largo-coin [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2020-03-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 200000000 [circulating_supply] => 16919838.704712 [total_supply] => 38665638.014712 [platform] => [cmc_rank] => 213 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 10.0312332074 [volume_24h] => 1655711.6558445 [percent_change_1h] => 0.393245 [percent_change_24h] => -0.625302 [percent_change_7d] => -0.54117 [market_cap] => 169726847.87856 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:14.000Z ) ) ) [213] => stdClass Object ( [id] => 5070 [name] => Tap [symbol] => XTP [slug] => tap [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2019-12-24T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 3031911016.18 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x6368e1E18c4C419DDFC608A0BEd1ccb87b9250fc ) [cmc_rank] => 214 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.055236568011 [volume_24h] => 287709.10755335 [percent_change_1h] => 0.417545 [percent_change_24h] => 1.98384 [percent_change_7d] => -4.66911 [market_cap] => 167472359.04853 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:13.000Z ) ) ) [214] => stdClass Object ( [id] => 3873 [name] => botXcoin [symbol] => BOTX [slug] => botxcoin [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2019-04-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => marketplace ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1632102305 [total_supply] => 5000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xEF19F4E48830093Ce5bC8b3Ff7f903A0AE3E9Fa1 ) [cmc_rank] => 215 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0989075817215 [volume_24h] => 529077.0511536 [percent_change_1h] => -0.320799 [percent_change_24h] => 1.57684 [percent_change_7d] => 25.3479 [market_cap] => 161427292.10964 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:11.000Z ) ) ) [215] => stdClass Object ( [id] => 5031 [name] => MimbleWimbleCoin [symbol] => MWC [slug] => mimblewimblecoin [num_market_pairs] => 10 [date_added] => 2020-02-24T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 20000000 [circulating_supply] => 10378089.45694 [total_supply] => 10609352.45694 [platform] => [cmc_rank] => 216 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 13.9274121562 [volume_24h] => 2103940.7899864 [percent_change_1h] => -0.222821 [percent_change_24h] => -10.0975 [percent_change_7d] => -13.8967 [market_cap] => 144539929.26072 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:13.000Z ) ) ) [216] => stdClass Object ( [id] => 5279 [name] => Sologenic [symbol] => SOLO [slug] => sologenic [num_market_pairs] => 16 [date_added] => 2020-03-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 400000000 [circulating_supply] => 200001808 [total_supply] => 399997160.6196 [platform] => stdClass Object ( [id] => 52 [name] => XRP [symbol] => XRP [slug] => xrp [token_address] => ) [cmc_rank] => 217 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.684538122125 [volume_24h] => 9564077.4413671 [percent_change_1h] => -1.13747 [percent_change_24h] => -1.16703 [percent_change_7d] => 19.4243 [market_cap] => 136908862.06992 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:14.000Z ) ) ) [217] => stdClass Object ( [id] => 5600 [name] => Attila [symbol] => ATT [slug] => attila [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2020-05-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 3000000000 [circulating_supply] => 450382736 [total_supply] => 3000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x89Fb927240750c1B15d4743cd58440fc5f14A11C ) [cmc_rank] => 218 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.287877808974 [volume_24h] => 2979051.3930423 [percent_change_1h] => 0.406325 [percent_change_24h] => 0.280905 [percent_change_7d] => 72.8338 [market_cap] => 129655195.2394 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:14.000Z ) ) ) [218] => stdClass Object ( [id] => 3653 [name] => Baer Chain [symbol] => BRC [slug] => baer-chain [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2018-12-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 580000000 [circulating_supply] => 174000000 [total_supply] => 580000000 [platform] => [cmc_rank] => 219 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.731684193734 [volume_24h] => 2225.4278106513 [percent_change_1h] => 0.168194 [percent_change_24h] => -3.28153 [percent_change_7d] => -2.97708 [market_cap] => 127313049.70972 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:10.000Z ) ) ) [219] => stdClass Object ( [id] => 3607 [name] => VestChain [symbol] => VEST [slug] => vestchain [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2018-11-15T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => smart-contracts [1] => platform ) [max_supply] => [circulating_supply] => 8848000000 [total_supply] => 8848000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x37f04d2c3ae075fad5483bb918491f656b12bdb6 ) [cmc_rank] => 220 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0143248500218 [volume_24h] => 3756.7027184822 [percent_change_1h] => 0.478677 [percent_change_24h] => -33.5495 [percent_change_7d] => -54.0308 [market_cap] => 126746272.99289 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:09.000Z ) ) ) [220] => stdClass Object ( [id] => 5864 [name] => yearn.finance [symbol] => YFI [slug] => yearn-finance [num_market_pairs] => 35 [date_added] => 2020-07-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi ) [max_supply] => [circulating_supply] => 29946.939053744 [total_supply] => 30000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x0bc529c00c6401aef6d220be8c6ea1667f6ad93e ) [cmc_rank] => 221 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:15.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 4212.9037642 [volume_24h] => 7542594.4288205 [percent_change_1h] => 0.795446 [percent_change_24h] => 9.06668 [percent_change_7d] => 1.45009 [market_cap] => 126163572.26579 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:15.000Z ) ) ) [221] => stdClass Object ( [id] => 5560 [name] => Idea Chain Coin [symbol] => ICH [slug] => idea-chain-coin [num_market_pairs] => 17 [date_added] => 2020-05-11T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 55000000 [circulating_supply] => 41252304 [total_supply] => 55000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xf8483E2d6560585C02D46bF7B3186Bf154a96166 ) [cmc_rank] => 222 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 2.95520520135 [volume_24h] => 546576.94967459 [percent_change_1h] => 1.05887 [percent_change_24h] => -1.97619 [percent_change_7d] => 10.3063 [market_cap] => 121909023.34847 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:14.000Z ) ) ) [222] => stdClass Object ( [id] => 5336 [name] => Homeros [symbol] => HMR [slug] => homeros [num_market_pairs] => 12 [date_added] => 2020-03-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 10000000000 [circulating_supply] => 235550815.34 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xB1A30851E3f7d841b231B086479608e17198363A ) [cmc_rank] => 223 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.491939961403 [volume_24h] => 7933283.8780376 [percent_change_1h] => 0.589937 [percent_change_24h] => 1.94473 [percent_change_7d] => 3.97305 [market_cap] => 115876859.0068 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:14.000Z ) ) ) [223] => stdClass Object ( [id] => 5796 [name] => BeautyPayCoin [symbol] => BPC [slug] => beautypaycoin [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2020-07-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 10000000000 [circulating_supply] => 229741603 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => etherscan.io ) [cmc_rank] => 224 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:15.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.497741823243 [volume_24h] => 175050.94691028 [percent_change_1h] => 0.401324 [percent_change_24h] => 40.2708 [percent_change_7d] => -7.38838 [market_cap] => 114352004.35199 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:15.000Z ) ) ) [224] => stdClass Object ( [id] => 2027 [name] => Cryptonex [symbol] => CNX [slug] => cryptonex [num_market_pairs] => 11 [date_added] => 2017-10-07T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable [1] => centralized-exchange [2] => medium-of-exchange [3] => smart-contracts ) [max_supply] => 210000000 [circulating_supply] => 55686328.961925 [total_supply] => 107135053.92192 [platform] => [cmc_rank] => 225 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.83500911395 [volume_24h] => 1442709.8200399 [percent_change_1h] => 0.595702 [percent_change_24h] => 2.21794 [percent_change_7d] => 2.02505 [market_cap] => 102184921.16755 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:03.000Z ) ) ) [225] => stdClass Object ( [id] => 4257 [name] => Bitball Treasure [symbol] => BTRS [slug] => bitball-treasure [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2019-11-04T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 1000000 [circulating_supply] => 450000 [total_supply] => 1000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x73c9275c3a2dd84b5741fd59aebf102c91eb033f ) [cmc_rank] => 226 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 222.633471309 [volume_24h] => 82.660281393094 [percent_change_1h] => 0.17869 [percent_change_24h] => 9.23807 [percent_change_7d] => 76.0123 [market_cap] => 100185062.08905 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:12.000Z ) ) ) [226] => stdClass Object ( [id] => 5234 [name] => Metaverse Dualchain Network Architecture [symbol] => DNA [slug] => metaverse-dualchain-network-architecture [num_market_pairs] => 13 [date_added] => 2020-02-15T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 15900112516 [total_supply] => 100000000000 [platform] => [cmc_rank] => 227 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0058293306931 [volume_24h] => 3298490.7983405 [percent_change_1h] => -0.413873 [percent_change_24h] => -8.04991 [percent_change_7d] => -12.5268 [market_cap] => 92687013.913262 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:13.000Z ) ) ) [227] => stdClass Object ( [id] => 2349 [name] => Mixin [symbol] => XIN [slug] => mixin [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2018-01-09T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => marketplace [1] => wallet [2] => content-creation ) [max_supply] => 1000000 [circulating_supply] => 517609.86395204 [total_supply] => 1000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xa974c709cfb4566686553a20790685a47aceaa33 ) [cmc_rank] => 228 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 176.460406456 [volume_24h] => 1401268.0799478 [percent_change_1h] => 0.350798 [percent_change_24h] => 2.90165 [percent_change_7d] => -4.08436 [market_cap] => 91337646.978611 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:05.000Z ) ) ) [228] => stdClass Object ( [id] => 4122 [name] => Counos Coin [symbol] => CCA [slug] => counos-coin [num_market_pairs] => 1 [date_added] => 2019-12-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => 21000000 [circulating_supply] => 14848323.5467 [total_supply] => 16986059.7247 [platform] => [cmc_rank] => 229 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 5.10887493287 [volume_24h] => 169798.56726897 [percent_change_1h] => -0.083747 [percent_change_24h] => -0.106294 [percent_change_7d] => 3.79588 [market_cap] => 75858227.962879 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:11.000Z ) ) ) [229] => stdClass Object ( [id] => 3914 [name] => GlitzKoin [symbol] => GTN [slug] => glitzkoin [num_market_pairs] => 0 [date_added] => 2019-05-07T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 247499427.9096 [total_supply] => 998999327.9096 [platform] => stdClass Object ( [id] => 512 [name] => Stellar [symbol] => XLM [slug] => stellar [token_address] => GARFMAHQM4JDI55SK2FGEPLOZU7BTEODS3Y5QNT3VMQQIU3WV2HTBA46 ) [cmc_rank] => 230 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.282845511808 [volume_24h] => [percent_change_1h] => 0 [percent_change_24h] => -7.10543E-14 [percent_change_7d] => 2.41585E-13 [market_cap] => 70004102.359278 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:11.000Z ) ) ) [230] => stdClass Object ( [id] => 2585 [name] => Centrality [symbol] => CENNZ [slug] => centrality [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2018-03-13T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => enterprise-solutions [1] => marketplace ) [max_supply] => [circulating_supply] => 905103804.57651 [total_supply] => 1200000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x1122b6a0e00dce0563082b6e2953f3a943855c1f ) [cmc_rank] => 231 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0770637937249 [volume_24h] => 118129.74621232 [percent_change_1h] => 0.395126 [percent_change_24h] => 3.21558 [percent_change_7d] => -0.0185915 [market_cap] => 69750732.895507 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:06.000Z ) ) ) [231] => stdClass Object ( [id] => 2319 [name] => QCash [symbol] => QC [slug] => qcash [num_market_pairs] => 85 [date_added] => 2019-12-12T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 10000000000 [circulating_supply] => 460000200 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1684 [name] => Qtum [symbol] => QTUM [slug] => qtum [token_address] => f2033ede578e17fa6231047265010445bca8cf1c ) [cmc_rank] => 232 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.144417023263 [volume_24h] => 318335554.81416 [percent_change_1h] => 0.169667 [percent_change_24h] => 0.385828 [percent_change_7d] => 1.24486 [market_cap] => 66431859.584385 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:05.000Z ) ) ) [232] => stdClass Object ( [id] => 4268 [name] => NewYork Exchange [symbol] => NYE [slug] => newyork-exchange [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2019-08-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => services ) [max_supply] => 600000000 [circulating_supply] => 6400061.8650479 [total_supply] => 375232010.78505 [platform] => [cmc_rank] => 233 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 10.0799075077 [volume_24h] => 1905390.1622883 [percent_change_1h] => 0.330724 [percent_change_24h] => 2.53296 [percent_change_7d] => 5.00448 [market_cap] => 64512031.64324 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:12.000Z ) ) ) [233] => stdClass Object ( [id] => 5115 [name] => TerraKRW [symbol] => KRT [slug] => terra-krw [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2020-01-15T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 76541727224.936 [total_supply] => 76542456333.542 [platform] => [cmc_rank] => 234 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.000836555952091 [volume_24h] => 186879.15695126 [percent_change_1h] => 0.0705686 [percent_change_24h] => 0.251404 [percent_change_7d] => 0.84889 [market_cap] => 64031437.493346 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:13.000Z ) ) ) [234] => stdClass Object ( [id] => 2165 [name] => ERC20 [symbol] => ERC20 [slug] => erc20 [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2017-11-09T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => medium-of-exchange [1] => payments ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1126570973.7552 [total_supply] => 12999999996.04 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xc3761eb917cd790b30dad99f6cc5b4ff93c4f9ea ) [cmc_rank] => 235 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0545026374661 [volume_24h] => 53254.252365247 [percent_change_1h] => 0.303856 [percent_change_24h] => -4.57896 [percent_change_7d] => 18.2894 [market_cap] => 61401089.362414 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:04.000Z ) ) ) [235] => stdClass Object ( [id] => 4197 [name] => ShareToken [symbol] => SHR [slug] => sharetoken [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2019-11-26T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1460363496.01 [total_supply] => 2038460139.7 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => SHR-DB6 ) [cmc_rank] => 236 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0413338637999 [volume_24h] => 7110414.6610681 [percent_change_1h] => -4.74382 [percent_change_24h] => 8.54321 [percent_change_7d] => 0.38081 [market_cap] => 60362465.842423 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:12.000Z ) ) ) [236] => stdClass Object ( [id] => 3772 [name] => STEM CELL COIN [symbol] => SCC [slug] => stem-cell-coin [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2019-03-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 5000000000 [circulating_supply] => 320658118 [total_supply] => 5000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1376 [name] => Neo [symbol] => NEO [slug] => neo [token_address] => 323571cfc42a40d48d64832a7da594039fbac76a ) [cmc_rank] => 237 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.180145817443 [volume_24h] => 786318.58119726 [percent_change_1h] => -1.89939 [percent_change_24h] => 15.3955 [percent_change_7d] => 4.98377 [market_cap] => 57765218.786844 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:10.000Z ) ) ) [237] => stdClass Object ( [id] => 5810 [name] => bZx Protocol [symbol] => BZRX [slug] => bzx-protocol [num_market_pairs] => 19 [date_added] => 2020-07-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 140610067 [total_supply] => 1030000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x56d811088235F11C8920698a204A5010a788f4b3 ) [cmc_rank] => 238 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:15.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.406551058239 [volume_24h] => 4733079.0062717 [percent_change_1h] => 1.2097 [percent_change_24h] => 10.5681 [percent_change_7d] => 29.3778 [market_cap] => 57165171.537907 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:15.000Z ) ) ) [238] => stdClass Object ( [id] => 3987 [name] => Beldex [symbol] => BDX [slug] => beldex [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2019-06-07T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => marketplace [1] => discount-token [2] => centralized-exchange ) [max_supply] => [circulating_supply] => 980222595 [total_supply] => 1400222610.4674 [platform] => [cmc_rank] => 239 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0552195253653 [volume_24h] => 145231.45898887 [percent_change_1h] => -0.134464 [percent_change_24h] => 1.5704 [percent_change_7d] => -4.29085 [market_cap] => 54127426.448243 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:11.000Z ) ) ) [239] => stdClass Object ( [id] => 3734 [name] => Elamachain [symbol] => ELAMA [slug] => elamachain [num_market_pairs] => 11 [date_added] => 2019-02-07T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 10000000000 [circulating_supply] => 565933389 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xfb444c1f2b718ddfc385cb8fd9f2d1d776b24668 ) [cmc_rank] => 240 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0951038692143 [volume_24h] => 36193706.276425 [percent_change_1h] => -0.101371 [percent_change_24h] => 1.91374 [percent_change_7d] => -0.453346 [market_cap] => 53822455.011462 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:10.000Z ) ) ) [240] => stdClass Object ( [id] => 4049 [name] => Bitbook Gambling [symbol] => BXK [slug] => bitbook-gambling [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2019-06-24T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => gambling [1] => loyalty ) [max_supply] => [circulating_supply] => 357687491.4 [total_supply] => 730756054.4 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xeb6985acd6d0cbff60b88032b0b29ac1d9d66a1b ) [cmc_rank] => 241 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.141836614579 [volume_24h] => 197352.37662305 [percent_change_1h] => 0.57378 [percent_change_24h] => 1.09937 [percent_change_7d] => 10.9517 [market_cap] => 50733182.857431 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:11.000Z ) ) ) [241] => stdClass Object ( [id] => 5677 [name] => IZE [symbol] => IZE [slug] => ize [num_market_pairs] => 1 [date_added] => 2020-06-08T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 4160881000 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x6944d3e38973C4831dA24E954fbD790c7E688bDd ) [cmc_rank] => 242 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0110261178806 [volume_24h] => 29339.540407947 [percent_change_1h] => 5.24283 [percent_change_24h] => 12.9679 [percent_change_7d] => 653.854 [market_cap] => 45878364.393149 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:14.000Z ) ) ) [242] => stdClass Object ( [id] => 3673 [name] => BitMax Token [symbol] => BTMX [slug] => bitmax-token [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2019-01-08T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 660615274 [total_supply] => 780615274 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xcca0c9c383076649604ee31b20248bc04fdf61ca ) [cmc_rank] => 243 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0693558388461 [volume_24h] => 5869522.8976523 [percent_change_1h] => 1.05781 [percent_change_24h] => -3.39003 [percent_change_7d] => 38.1953 [market_cap] => 45817526.482816 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:10.000Z ) ) ) [243] => stdClass Object ( [id] => 4967 [name] => Joule [symbol] => JUL [slug] => joule [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2019-11-26T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1010499999 [total_supply] => 200000000000 [platform] => [cmc_rank] => 244 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0452301524712 [volume_24h] => 0 [percent_change_1h] => 0 [percent_change_24h] => 0 [percent_change_7d] => -3.2685E-13 [market_cap] => 45705069.026917 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:13.000Z ) ) ) [244] => stdClass Object ( [id] => 3063 [name] => Vitae [symbol] => VITAE [slug] => vitae [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2018-08-14T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => medium-of-exchange [1] => pos [2] => masternodes [3] => mineable ) [max_supply] => 100000000 [circulating_supply] => 19471178.434822 [total_supply] => 19731055.979569 [platform] => [cmc_rank] => 245 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 2.31383262942 [volume_24h] => 1470165.412406 [percent_change_1h] => 0.0218575 [percent_change_24h] => 5.91611 [percent_change_7d] => 10.4596 [market_cap] => 45053047.99575 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:08.000Z ) ) ) [245] => stdClass Object ( [id] => 2842 [name] => Bankera [symbol] => BNK [slug] => bankera [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2018-06-04T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => payments [1] => marketplace [2] => smart-contracts ) [max_supply] => [circulating_supply] => 24618912107.743 [total_supply] => 25000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xc80c5e40220172b36adee2c951f26f2a577810c5 ) [cmc_rank] => 246 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00175675886187 [volume_24h] => 12213.895435798 [percent_change_1h] => 0.47099 [percent_change_24h] => 2.59864 [percent_change_7d] => 4.98802 [market_cap] => 43249492.014875 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:08.000Z ) ) ) [246] => stdClass Object ( [id] => 3916 [name] => ThoreNext [symbol] => THX [slug] => thorenext [num_market_pairs] => 1 [date_added] => 2019-05-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => payments [1] => medium-of-exchange ) [max_supply] => 210000000 [circulating_supply] => 21652254 [total_supply] => 210000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xf08c68bd5f4194d994fd70726746bf529ee5a617 ) [cmc_rank] => 247 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.91718156685 [volume_24h] => 5717.7209262597 [percent_change_1h] => 0.179474 [percent_change_24h] => 26.1044 [percent_change_7d] => 1.05985 [market_cap] => 41511302.249554 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:11.000Z ) ) ) [247] => stdClass Object ( [id] => 3519 [name] => Breezecoin [symbol] => BRZE [slug] => breezecoin [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2018-10-29T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 200000000 [circulating_supply] => 100000000 [total_supply] => 200000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x77c07555af5ffdc946fb47ce15ea68620e4e7170 ) [cmc_rank] => 248 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.414131893271 [volume_24h] => 539605.74157483 [percent_change_1h] => 0.656433 [percent_change_24h] => 2.63883 [percent_change_7d] => 3.57747 [market_cap] => 41413189.3271 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:09.000Z ) ) ) [248] => stdClass Object ( [id] => 5488 [name] => JUST [symbol] => JST [slug] => just [num_market_pairs] => 13 [date_added] => 2020-05-07T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi ) [max_supply] => 9900000000 [circulating_supply] => 1433850000 [total_supply] => 9900000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1958 [name] => TRON [symbol] => TRX [slug] => tron [token_address] => TCFLL5dx5ZJdKnWuesXxi1VPwjLVmWZZy9 ) [cmc_rank] => 249 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0282781291235 [volume_24h] => 9382006.3837656 [percent_change_1h] => 2.50048 [percent_change_24h] => 17.0573 [percent_change_7d] => 142.341 [market_cap] => 40546595.44373 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:14.000Z ) ) ) [249] => stdClass Object ( [id] => 5084 [name] => PlayFuel [symbol] => PLF [slug] => playfuel [num_market_pairs] => 28 [date_added] => 2019-12-30T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 10000000000 [circulating_supply] => 500000000 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xaDA62f7CCd6af6cAcff04ACCBC4f56f3D4FFd4Ef ) [cmc_rank] => 250 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0801833576717 [volume_24h] => 3700153.3319526 [percent_change_1h] => -0.0825409 [percent_change_24h] => 4.12522 [percent_change_7d] => -15.1631 [market_cap] => 40091678.83585 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:13.000Z ) ) ) [250] => stdClass Object ( [id] => 5075 [name] => Egoras [symbol] => EGR [slug] => egoras [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2019-12-30T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 65160356358 [total_supply] => 98868449452.129 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x73Cee8348b9bDd48c64E13452b8a6fbc81630573 ) [cmc_rank] => 251 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.000593198903027 [volume_24h] => 1.7026646239123 [percent_change_1h] => -0.364836 [percent_change_24h] => 0.235676 [percent_change_7d] => 12.3075 [market_cap] => 38653051.912414 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:13.000Z ) ) ) [251] => stdClass Object ( [id] => 3640 [name] => Livepeer [symbol] => LPT [slug] => livepeer [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2018-12-19T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 20163505.822187 [total_supply] => 21857862.822187 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x58b6a8a3302369daec383334672404ee733ab239 ) [cmc_rank] => 252 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.90599625783 [volume_24h] => 134183.99999101 [percent_change_1h] => -0.245743 [percent_change_24h] => -5.13078 [percent_change_7d] => 2.45866 [market_cap] => 38431566.641821 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:10.000Z ) ) ) [252] => stdClass Object ( [id] => 4360 [name] => FABRK [symbol] => FAB [slug] => fabrk [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2019-09-12T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => ai-big-data ) [max_supply] => [circulating_supply] => 4794443396.5564 [total_supply] => 55000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x12683dc9eec95a5f742d40206e73319e6b9d8a91 ) [cmc_rank] => 253 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00795171736346 [volume_24h] => 488012.03656051 [percent_change_1h] => 0.603377 [percent_change_24h] => -2.12003 [percent_change_7d] => -9.74401 [market_cap] => 38124058.804524 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:12.000Z ) ) ) [253] => stdClass Object ( [id] => 3737 [name] => BTU Protocol [symbol] => BTU [slug] => btu-protocol [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2019-02-11T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => enterprise-solutions [1] => marketplace ) [max_supply] => 100000000 [circulating_supply] => 90014990.591047 [total_supply] => 100000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xb683d83a532e2cb7dfa5275eed3698436371cc9f ) [cmc_rank] => 254 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.412096398534 [volume_24h] => 276784.14413914 [percent_change_1h] => -0.092826 [percent_change_24h] => 0.667049 [percent_change_7d] => -14.2305 [market_cap] => 37094853.436642 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:10.000Z ) ) ) [254] => stdClass Object ( [id] => 268 [name] => WhiteCoin [symbol] => XWC [slug] => whitecoin [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2014-04-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => scrypt [1] => hybrid-pow-pos ) [max_supply] => [circulating_supply] => 250183629.19257 [total_supply] => 250183629.19257 [platform] => [cmc_rank] => 255 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:01.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.142692786362 [volume_24h] => 923759.63345595 [percent_change_1h] => -0.263038 [percent_change_24h] => 11.0909 [percent_change_7d] => -2.98241 [market_cap] => 35699399.151645 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:01.000Z ) ) ) [255] => stdClass Object ( [id] => 5094 [name] => Level01 [symbol] => LVX [slug] => level01 [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2020-06-03T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 1200000000 [circulating_supply] => 152450195.03188 [total_supply] => 1200000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x261638EC8ee8100484130EBD2fEBfDAdC0D8742a ) [cmc_rank] => 256 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.233746066718 [volume_24h] => 1449025.8670917 [percent_change_1h] => 0.946488 [percent_change_24h] => 3.53902 [percent_change_7d] => 10.935 [market_cap] => 35634633.459094 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:13.000Z ) ) ) [256] => stdClass Object ( [id] => 3928 [name] => IDEX [symbol] => IDEX [slug] => idex [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2019-05-09T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi ) [max_supply] => [circulating_supply] => 523290834.94107 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xb705268213d593b8fd88d3fdeff93aff5cbdcfae ) [cmc_rank] => 257 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0665055011147 [volume_24h] => 483269.62193631 [percent_change_1h] => 0.794613 [percent_change_24h] => 25.1548 [percent_change_7d] => 37.4325 [market_cap] => 34801719.206486 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:11.000Z ) ) ) [257] => stdClass Object ( [id] => 2649 [name] => DeviantCoin [symbol] => DEV [slug] => deviantcoin [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2018-04-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => 88000000 [circulating_supply] => 28553644.51238 [total_supply] => 28553645.51238 [platform] => [cmc_rank] => 258 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.19151727093 [volume_24h] => 395848.23974692 [percent_change_1h] => -21.5227 [percent_change_24h] => 4.84075 [percent_change_7d] => -1.7873 [market_cap] => 34022160.584496 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:07.000Z ) ) ) [258] => stdClass Object ( [id] => 4644 [name] => Poseidon Network [symbol] => QQQ [slug] => poseidon-network [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2019-09-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 2152875407.6 [total_supply] => 21000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x2822f6D1B2f41F93f33d937bc7d84A8Dfa4f4C21 ) [cmc_rank] => 259 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0157345799161 [volume_24h] => 379366.61401885 [percent_change_1h] => -0.377457 [percent_change_24h] => 3.31883 [percent_change_7d] => -15.6535 [market_cap] => 33874590.150289 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:12.000Z ) ) ) [259] => stdClass Object ( [id] => 2943 [name] => Rocket Pool [symbol] => RPL [slug] => rocket-pool [num_market_pairs] => 12 [date_added] => 2018-07-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 10279742.404182 [total_supply] => 17922514.606585 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xb4efd85c19999d84251304bda99e90b92300bd93 ) [cmc_rank] => 260 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 3.25415661901 [volume_24h] => 1614740.5485493 [percent_change_1h] => 0.175936 [percent_change_24h] => 1.80261 [percent_change_7d] => 12.782 [market_cap] => 33451891.786285 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:08.000Z ) ) ) [260] => stdClass Object ( [id] => 3415 [name] => Buggyra Coin Zero [symbol] => BCZERO [slug] => buggyra-coin-zero [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2018-10-09T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => transport ) [max_supply] => [circulating_supply] => 2010775988.46 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xd45247c07379d94904e0a87b4481f0a1ddfa0c64 ) [cmc_rank] => 261 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0164657765163 [volume_24h] => 727.00005052328 [percent_change_1h] => 0.0260701 [percent_change_24h] => 3.82407 [percent_change_7d] => -2.90199 [market_cap] => 33108988.050325 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:09.000Z ) ) ) [261] => stdClass Object ( [id] => 3966 [name] => BitcoinHD [symbol] => BHD [slug] => bitcoinhd [num_market_pairs] => 11 [date_added] => 2019-05-27T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => medium-of-exchange ) [max_supply] => 21000000 [circulating_supply] => 6083016.35 [total_supply] => 6339465 [platform] => [cmc_rank] => 262 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 5.43686086881 [volume_24h] => 2649976.7736959 [percent_change_1h] => -0.0171223 [percent_change_24h] => -1.85159 [percent_change_7d] => -8.33626 [market_cap] => 33072513.557646 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:11.000Z ) ) ) [262] => stdClass Object ( [id] => 2633 [name] => Stakenet [symbol] => XSN [slug] => stakenet [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2018-04-11T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => x11 [1] => tpos ) [max_supply] => [circulating_supply] => 105271429.52128 [total_supply] => 108558575.52082 [platform] => [cmc_rank] => 263 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.30633410599 [volume_24h] => 1914691.6657358 [percent_change_1h] => -4.43436 [percent_change_24h] => 20.1407 [percent_change_7d] => 27.1799 [market_cap] => 32248229.248689 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:07.000Z ) ) ) [263] => stdClass Object ( [id] => 5221 [name] => Handshake [symbol] => HNS [slug] => handshake [num_market_pairs] => 14 [date_added] => 2020-02-22T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 2040000000 [circulating_supply] => 299885422.87662 [total_supply] => 299885422.87662 [platform] => [cmc_rank] => 264 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.106503176621 [volume_24h] => 854372.27422085 [percent_change_1h] => 0.409485 [percent_change_24h] => 4.01279 [percent_change_7d] => 9.13315 [market_cap] => 31938750.158692 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:13.000Z ) ) ) [264] => stdClass Object ( [id] => 5280 [name] => Bloomzed Token [symbol] => BZT [slug] => bloomzed-token [num_market_pairs] => 10 [date_added] => 2020-03-09T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 33000000 [total_supply] => 100000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x0d5516103752b3954d95621f470a8261151da2e4 ) [cmc_rank] => 265 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.939468736162 [volume_24h] => 23730.659375964 [percent_change_1h] => -2.2883 [percent_change_24h] => -0.621854 [percent_change_7d] => -41.2204 [market_cap] => 31002468.293346 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:13.000Z ) ) ) [265] => stdClass Object ( [id] => 5453 [name] => KardiaChain [symbol] => KAI [slug] => kardiachain [num_market_pairs] => 14 [date_added] => 2020-04-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 5000000000 [circulating_supply] => 1750000000 [total_supply] => 5000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xbd6467a31899590474ce1e84f70594c53d628e46 ) [cmc_rank] => 266 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0171344002287 [volume_24h] => 4042036.5523563 [percent_change_1h] => -0.0995191 [percent_change_24h] => 10.6475 [percent_change_7d] => 45.4776 [market_cap] => 29985200.400225 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:14.000Z ) ) ) [266] => stdClass Object ( [id] => 5060 [name] => XeniosCoin [symbol] => XNC [slug] => xenioscoin [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2019-12-19T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 110000000 [circulating_supply] => 76274958.05368 [total_supply] => 100413374 [platform] => [cmc_rank] => 267 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.388785268053 [volume_24h] => 121651.80371467 [percent_change_1h] => 0.386441 [percent_change_24h] => 2.47729 [percent_change_7d] => 5.20852 [market_cap] => 29654580.012631 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:13.000Z ) ) ) [267] => stdClass Object ( [id] => 45 [name] => CasinoCoin [symbol] => CSC [slug] => casinocoin [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2018-01-16T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => gambling [1] => poc [2] => gaming ) [max_supply] => [circulating_supply] => 39999910779.75 [total_supply] => 39999910799.75 [platform] => [cmc_rank] => 268 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:00.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.000736849371563 [volume_24h] => 80884.921821162 [percent_change_1h] => 2.71424 [percent_change_24h] => 5.7001 [percent_change_7d] => 11.6101 [market_cap] => 29473909.120635 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:00.000Z ) ) ) [268] => stdClass Object ( [id] => 4113 [name] => UNI COIN [symbol] => UNI [slug] => uni-coin [num_market_pairs] => 1 [date_added] => 2019-07-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => medium-of-exchange ) [max_supply] => [circulating_supply] => 60009414.236682 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xe6877ea9c28fbdec631ffbc087956d0023a76bf2 ) [cmc_rank] => 269 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.490377883629 [volume_24h] => 0 [percent_change_1h] => 0 [percent_change_24h] => -1.42109E-14 [percent_change_7d] => 3.21795 [market_cap] => 29427289.5512 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:11.000Z ) ) ) [269] => stdClass Object ( [id] => 4005 [name] => Tratin [symbol] => TRAT [slug] => tratin [num_market_pairs] => 1 [date_added] => 2019-06-11T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => payments [1] => platform ) [max_supply] => [circulating_supply] => 112002966735.04 [total_supply] => 144287391827.44 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x3eb55d5b22ee0f9b03d59b4994c5ae7fe811be92 ) [cmc_rank] => 270 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.000258778044945 [volume_24h] => 0.0059518950337305 [percent_change_1h] => 0.309677 [percent_change_24h] => -6.96169 [percent_change_7d] => -12.5499 [market_cap] => 28983908.759733 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:11.000Z ) ) ) [270] => stdClass Object ( [id] => 5127 [name] => Orient Walt [symbol] => HTDF [slug] => orient-walt [num_market_pairs] => 13 [date_added] => 2020-01-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 96000000 [circulating_supply] => 73566303.688882 [total_supply] => 96000000 [platform] => [cmc_rank] => 271 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.392503837035 [volume_24h] => 5961474.4568669 [percent_change_1h] => -0.1488 [percent_change_24h] => 2.58416 [percent_change_7d] => 0.243584 [market_cap] => 28875056.474368 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:13.000Z ) ) ) [271] => stdClass Object ( [id] => 4064 [name] => USDK [symbol] => USDK [slug] => usdk [num_market_pairs] => 40 [date_added] => 2019-07-29T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => medium-of-exchange [1] => stablecoin-asset-backed ) [max_supply] => [circulating_supply] => 28600072 [total_supply] => 28600072 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x1c48f86ae57291f7686349f12601910bd8d470bb ) [cmc_rank] => 272 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.00352955076 [volume_24h] => 67221744.922514 [percent_change_1h] => 0.101285 [percent_change_24h] => 0.289424 [percent_change_7d] => 0.418351 [market_cap] => 28701017.405864 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:11.000Z ) ) ) [272] => stdClass Object ( [id] => 2444 [name] => CRYPTO20 [symbol] => C20 [slug] => c20 [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2018-01-22T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => services ) [max_supply] => [circulating_supply] => 40345202.559167 [total_supply] => 40656081.980167 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x26e75307fc0c021472feb8f727839531f112f317 ) [cmc_rank] => 273 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.701865581993 [volume_24h] => 8711.521063625 [percent_change_1h] => -0.534365 [percent_change_24h] => 0.471077 [percent_change_7d] => 12.6486 [market_cap] => 28316909.074815 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:06.000Z ) ) ) [273] => stdClass Object ( [id] => 3742 [name] => Chimpion [symbol] => BNANA [slug] => chimpion [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2019-02-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 31727387.345718 [total_supply] => 100000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x07ef9e82721ac16809d24dafbe1792ce01654db4 ) [cmc_rank] => 274 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.888565766553 [volume_24h] => 648089.32744633 [percent_change_1h] => -1.17115 [percent_change_24h] => 1.02328 [percent_change_7d] => -2.57274 [market_cap] => 28191870.257572 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:10.000Z ) ) ) [274] => stdClass Object ( [id] => 1681 [name] => PRIZM [symbol] => PZM [slug] => prizm [num_market_pairs] => 25 [date_added] => 2017-05-19T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => iot [1] => marketplace ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1951453705.76 [total_supply] => 6000000000 [platform] => [cmc_rank] => 275 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0141999840046 [volume_24h] => 397631.63905616 [percent_change_1h] => -0.327303 [percent_change_24h] => 0.405376 [percent_change_7d] => 32.7907 [market_cap] => 27710611.407509 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:02.000Z ) ) ) [275] => stdClass Object ( [id] => 3224 [name] => Qubitica [symbol] => QBIT [slug] => qubitica [num_market_pairs] => 13 [date_added] => 2018-08-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => ai-big-data [1] => platform ) [max_supply] => [circulating_supply] => 808674.9028 [total_supply] => 10000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x1602af2C782cC03F9241992E243290Fccf73Bb13 ) [cmc_rank] => 276 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 33.5409945798 [volume_24h] => 89433.047648924 [percent_change_1h] => 0.258381 [percent_change_24h] => 0.407277 [percent_change_7d] => -4.21579 [market_cap] => 27123760.531635 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:09.000Z ) ) ) [276] => stdClass Object ( [id] => 2748 [name] => Loki [symbol] => LOKI [slug] => loki [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2018-05-21T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => technology [1] => masternodes [2] => mineable [3] => privacy ) [max_supply] => [circulating_supply] => 49317918 [total_supply] => 49317918 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => LOKI-6A9 ) [cmc_rank] => 277 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.549270998449 [volume_24h] => 35166.89467261 [percent_change_1h] => 0.616336 [percent_change_24h] => 3.50428 [percent_change_7d] => 3.16264 [market_cap] => 27088902.061286 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:07.000Z ) ) ) [277] => stdClass Object ( [id] => 3666 [name] => Ultiledger [symbol] => ULT [slug] => ultiledger [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2019-01-07T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => services ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1572128293.7869 [total_supply] => 4500000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xe884cc2795b9c45beeac0607da9539fd571ccf85 ) [cmc_rank] => 278 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0171234003183 [volume_24h] => 1185247.6997966 [percent_change_1h] => 1.14234 [percent_change_24h] => -0.014886 [percent_change_7d] => 10.0087 [market_cap] => 26920182.126239 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:10.000Z ) ) ) [278] => stdClass Object ( [id] => 3364 [name] => PLATINCOIN [symbol] => PLC [slug] => platincoin [num_market_pairs] => 14 [date_added] => 2018-10-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => payments [1] => medium-of-exchange ) [max_supply] => [circulating_supply] => 5001073 [total_supply] => 600686942.00994 [platform] => [cmc_rank] => 279 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 5.34418226554 [volume_24h] => 635498.27851309 [percent_change_1h] => -0.0343045 [percent_change_24h] => -2.05086 [percent_change_7d] => 0.373786 [market_cap] => 26726645.635271 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:09.000Z ) ) ) [279] => stdClass Object ( [id] => 3664 [name] => AgaveCoin [symbol] => AGVC [slug] => agavecoin [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2019-01-04T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => commodities [1] => discount-token ) [max_supply] => [circulating_supply] => 390619593 [total_supply] => 35000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x8b79656FC38a04044E495e22fAD747126ca305C4 ) [cmc_rank] => 280 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0661814665453 [volume_24h] => 7383.7653801511 [percent_change_1h] => 0.285243 [percent_change_24h] => 1.73374 [percent_change_7d] => 0.797167 [market_cap] => 25851777.526068 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:10.000Z ) ) ) [280] => stdClass Object ( [id] => 4944 [name] => Tellor [symbol] => TRB [slug] => tellor [num_market_pairs] => 27 [date_added] => 2019-11-19T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi [1] => mineable ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1400925.4726777 [total_supply] => 1490450.590475 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x0ba45a8b5d5575935b8158a88c631e9f9c95a2e5 ) [cmc_rank] => 281 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 18.1454062281 [volume_24h] => 5763381.9396665 [percent_change_1h] => 1.18675 [percent_change_24h] => 21.5375 [percent_change_7d] => 60.6119 [market_cap] => 25420361.79703 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:13.000Z ) ) ) [281] => stdClass Object ( [id] => 2538 [name] => Nectar [symbol] => NEC [slug] => nectar [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2018-02-21T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => payments [1] => defi [2] => smart-contracts [3] => marketplace ) [max_supply] => [circulating_supply] => 158229828.69188 [total_supply] => 618133669.51287 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xcc80c051057b774cd75067dc48f8987c4eb97a5e ) [cmc_rank] => 282 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.160571680402 [volume_24h] => 9759.3536108489 [percent_change_1h] => -0.596054 [percent_change_24h] => -2.87733 [percent_change_7d] => -12.0094 [market_cap] => 25407229.482775 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:06.000Z ) ) ) [282] => stdClass Object ( [id] => 5829 [name] => TrustSwap [symbol] => SWAP [slug] => trustswap [num_market_pairs] => 13 [date_added] => 2020-07-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 68751249.999646 [total_supply] => 100000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xcc4304a31d09258b0029ea7fe63d032f52e44efe ) [cmc_rank] => 283 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:15.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.359274803071 [volume_24h] => 2282958.2531244 [percent_change_1h] => 5.22259 [percent_change_24h] => 30.9258 [percent_change_7d] => 22.9566 [market_cap] => 24700591.804508 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:15.000Z ) ) ) [283] => stdClass Object ( [id] => 2369 [name] => Insolar [symbol] => XNS [slug] => insolar [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2018-01-11T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 1000000000 [circulating_supply] => 40000000 [total_supply] => 1000000000 [platform] => [cmc_rank] => 284 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.614805550437 [volume_24h] => 1698386.4911171 [percent_change_1h] => 0.336574 [percent_change_24h] => 1.70117 [percent_change_7d] => 1.29483 [market_cap] => 24592222.01748 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:05.000Z ) ) ) [284] => stdClass Object ( [id] => 4041 [name] => MX Token [symbol] => MX [slug] => mx-token [num_market_pairs] => 11 [date_added] => 2019-09-24T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => discount-token [1] => centralized-exchange [2] => marketplace ) [max_supply] => [circulating_supply] => 173415755.5997 [total_supply] => 654101297.48 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x11eef04c884e24d9b7b4760e7476d06ddf797f36 ) [cmc_rank] => 285 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.141439094004 [volume_24h] => 3090175.2517446 [percent_change_1h] => 0.171188 [percent_change_24h] => -3.96224 [percent_change_7d] => 5.40311 [market_cap] => 24527767.358041 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:11.000Z ) ) ) [285] => stdClass Object ( [id] => 3367 [name] => CryptalDash [symbol] => CRD [slug] => cryptaldash [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2018-10-02T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1000000000 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xcaaa93712bdac37f736c323c93d4d5fdefcc31cc ) [cmc_rank] => 286 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0239510780294 [volume_24h] => 6106979.8775323 [percent_change_1h] => -0.287093 [percent_change_24h] => -0.37611 [percent_change_7d] => 49.355 [market_cap] => 23951078.0294 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:09.000Z ) ) ) [286] => stdClass Object ( [id] => 1908 [name] => Nebulas [symbol] => NAS [slug] => nebulas-token [num_market_pairs] => 23 [date_added] => 2017-08-23T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => search-engine [1] => platform ) [max_supply] => [circulating_supply] => 51952589 [total_supply] => 72056407.10302 [platform] => [cmc_rank] => 287 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.460617543474 [volume_24h] => 4936171.9358797 [percent_change_1h] => 0.168584 [percent_change_24h] => 0.360064 [percent_change_7d] => 7.31617 [market_cap] => 23930273.922294 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:03.000Z ) ) ) [287] => stdClass Object ( [id] => 2324 [name] => BigONE Token [symbol] => ONE [slug] => bigone-token [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2017-12-30T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => marketplace [1] => centralized-exchange ) [max_supply] => 13508522147.21 [circulating_supply] => 9449081034 [total_supply] => 13083124264 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x0396340f16bbec973280ab053efc3f208fa37795 ) [cmc_rank] => 288 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00251229504469 [volume_24h] => 3293138.9899986 [percent_change_1h] => 0.667869 [percent_change_24h] => 1.94137 [percent_change_7d] => 1.87362 [market_cap] => 23738879.458592 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:05.000Z ) ) ) [288] => stdClass Object ( [id] => 1004 [name] => Hellenic Coin [symbol] => HNC [slug] => helleniccoin [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2015-07-21T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable [1] => scrypt [2] => pow ) [max_supply] => [circulating_supply] => 69734636 [total_supply] => 69734636 [platform] => [cmc_rank] => 289 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:01.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.336376260037 [volume_24h] => 240502.9910035 [percent_change_1h] => -1.90608 [percent_change_24h] => 1.88951 [percent_change_7d] => 6.47904 [market_cap] => 23457076.052722 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:01.000Z ) ) ) [289] => stdClass Object ( [id] => 5320 [name] => Bonorum [symbol] => BONO [slug] => bonorum [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2020-03-16T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 35000000 [circulating_supply] => 415310.74030237 [total_supply] => 568226.32860708 [platform] => [cmc_rank] => 290 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 56.1886371265 [volume_24h] => 6.1807500839161 [percent_change_1h] => 0.478677 [percent_change_24h] => 3.41199 [percent_change_7d] => 9.52669 [market_cap] => 23335744.481588 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:14.000Z ) ) ) [290] => stdClass Object ( [id] => 3978 [name] => Chromia [symbol] => CHR [slug] => chromia [num_market_pairs] => 30 [date_added] => 2019-05-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 1000000000 [circulating_supply] => 403476263.04228 [total_supply] => 475191730.99988 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x915044526758533dfB918ecEb6e44bc21632060D ) [cmc_rank] => 291 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0570856309673 [volume_24h] => 7293764.0632588 [percent_change_1h] => -0.343246 [percent_change_24h] => 4.19359 [percent_change_7d] => -9.40467 [market_cap] => 23032697.056097 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:11.000Z ) ) ) [291] => stdClass Object ( [id] => 4280 [name] => 12Ships [symbol] => TSHP [slug] => 12ships [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2019-08-26T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 4929351506.01 [total_supply] => 4996980813.01 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x525794473f7ab5715c81d06d10f52d11cc052804 ) [cmc_rank] => 292 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00465708822492 [volume_24h] => 260427.16508165 [percent_change_1h] => -0.195558 [percent_change_24h] => -1.56166 [percent_change_7d] => -3.91322 [market_cap] => 22956424.855131 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:12.000Z ) ) ) [292] => stdClass Object ( [id] => 2927 [name] => sUSD [symbol] => SUSD [slug] => susd [num_market_pairs] => 16 [date_added] => 2018-07-13T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => store-of-value [1] => stablecoin-algorithmically-stabilized [2] => defi ) [max_supply] => [circulating_supply] => 22510653.083903 [total_supply] => 22510653.083903 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x57ab1e02fee23774580c119740129eac7081e9d3 ) [cmc_rank] => 293 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.997973189527 [volume_24h] => 47945.148648881 [percent_change_1h] => 0.187231 [percent_change_24h] => 0.59527 [percent_change_7d] => -1.17364 [market_cap] => 22465028.256479 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:08.000Z ) ) ) [293] => stdClass Object ( [id] => 1552 [name] => Melon [symbol] => MLN [slug] => melon [num_market_pairs] => 26 [date_added] => 2017-02-21T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi [1] => asset-management ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1250000 [total_supply] => 1250000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xec67005c4e498ec7f55e092bd1d35cbc47c91892 ) [cmc_rank] => 294 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 17.6882460111 [volume_24h] => 1269007.1650978 [percent_change_1h] => 0.295766 [percent_change_24h] => 3.02574 [percent_change_7d] => 32.4436 [market_cap] => 22110307.513875 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:02.000Z ) ) ) [294] => stdClass Object ( [id] => 5620 [name] => 8X8 PROTOCOL [symbol] => EXE [slug] => 8x8-protocol [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2020-05-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 880000000 [circulating_supply] => 110000000 [total_supply] => 880000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x412d397ddca07d753e3e0c61e367fb1b474b3e7d ) [cmc_rank] => 295 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.197952831304 [volume_24h] => 47499428.700763 [percent_change_1h] => -0.158625 [percent_change_24h] => -1.57044 [percent_change_7d] => 1.15072 [market_cap] => 21774811.44344 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:14.000Z ) ) ) [295] => stdClass Object ( [id] => 1660 [name] => Monolith [symbol] => TKN [slug] => monolith [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2017-05-07T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => services ) [max_supply] => [circulating_supply] => 32694386.773757 [total_supply] => 39406759.92832 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xaaaf91d9b90df800df4f55c205fd6989c977e73a ) [cmc_rank] => 296 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.665205649222 [volume_24h] => 152080.85815023 [percent_change_1h] => -0.726875 [percent_change_24h] => 2.00466 [percent_change_7d] => 57.2311 [market_cap] => 21748490.779753 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:02.000Z ) ) ) [296] => stdClass Object ( [id] => 1788 [name] => Metal [symbol] => MTL [slug] => metal [num_market_pairs] => 25 [date_added] => 2017-07-09T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => payments [1] => medium-of-exchange ) [max_supply] => 66588888 [circulating_supply] => 65483821.167 [total_supply] => 66588888 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xF433089366899D83a9f26A773D59ec7eCF30355e ) [cmc_rank] => 297 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.331462973595 [volume_24h] => 3032765.885934 [percent_change_1h] => -0.219835 [percent_change_24h] => -0.0857824 [percent_change_7d] => -1.02657 [market_cap] => 21705462.086377 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:03.000Z ) ) ) [297] => stdClass Object ( [id] => 2044 [name] => Enigma [symbol] => ENG [slug] => enigma [num_market_pairs] => 27 [date_added] => 2017-10-13T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => privacy ) [max_supply] => [circulating_supply] => 74836171.09 [total_supply] => 150000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xf0ee6b27b759c9893ce4f094b49ad28fd15a23e4 ) [cmc_rank] => 298 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.286736694716 [volume_24h] => 1393663.2918243 [percent_change_1h] => -0.480187 [percent_change_24h] => -0.0176194 [percent_change_7d] => -0.49319 [market_cap] => 21458276.343548 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:04.000Z ) ) ) [298] => stdClass Object ( [id] => 3344 [name] => Ecoreal Estate [symbol] => ECOREAL [slug] => ecoreal-estate [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2018-09-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => smart-contracts [1] => real-estate ) [max_supply] => [circulating_supply] => 208919604.6268 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xb052f8a33d8bb068414eade06af6955199f9f010 ) [cmc_rank] => 299 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.102223178013 [volume_24h] => 1996.5177251747 [percent_change_1h] => 0.310762 [percent_change_24h] => -3.31284 [percent_change_7d] => -6.20591 [market_cap] => 21356425.934171 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:09.000Z ) ) ) [299] => stdClass Object ( [id] => 3748 [name] => Hxro [symbol] => HXRO [slug] => hxro [num_market_pairs] => 10 [date_added] => 2019-02-15T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 151142778.28232 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x4bd70556ae3f8a6ec6c4080a0c327b24325438f3 ) [cmc_rank] => 300 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.140453093888 [volume_24h] => 255528.9071997 [percent_change_1h] => 0.190966 [percent_change_24h] => -3.307 [percent_change_7d] => -2.97443 [market_cap] => 21228470.828579 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:10.000Z ) ) ) [300] => stdClass Object ( [id] => 2496 [name] => Polymath [symbol] => POLY [slug] => polymath-network [num_market_pairs] => 33 [date_added] => 2018-02-02T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => marketplace [1] => crowdfunding ) [max_supply] => [circulating_supply] => 526200098.01552 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x9992ec3cf6a55b00978cddf2b27bc6882d88d1ec ) [cmc_rank] => 301 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0403240111461 [volume_24h] => 543324.18447802 [percent_change_1h] => 0.249617 [percent_change_24h] => 2.17847 [percent_change_7d] => 1.26878 [market_cap] => 21218498.617457 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:06.000Z ) ) ) [301] => stdClass Object ( [id] => 2588 [name] => Loom Network [symbol] => LOOM [slug] => loom-network [num_market_pairs] => 62 [date_added] => 2018-03-14T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => enterprise-solutions ) [max_supply] => [circulating_supply] => 970056584.86262 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xa4e8c3ec456107ea67d3075bf9e3df3a75823db0 ) [cmc_rank] => 302 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0217315102116 [volume_24h] => 3202263.0040161 [percent_change_1h] => 0.156219 [percent_change_24h] => 0.872465 [percent_change_7d] => -0.607584 [market_cap] => 21080794.579772 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:07.000Z ) ) ) [302] => stdClass Object ( [id] => 4092 [name] => Dusk Network [symbol] => DUSK [slug] => dusk-network [num_market_pairs] => 10 [date_added] => 2019-07-11T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => privacy [1] => marketplace [2] => smart-contracts ) [max_supply] => [circulating_supply] => 264234446.29334 [total_supply] => 500000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => DUSK-45E ) [cmc_rank] => 303 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0797696117572 [volume_24h] => 5632365.1496174 [percent_change_1h] => -0.807764 [percent_change_24h] => 31.6527 [percent_change_7d] => 28.963 [market_cap] => 21077879.193698 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:11.000Z ) ) ) [303] => stdClass Object ( [id] => 4842 [name] => Folgory Coin [symbol] => FLG [slug] => folgory-coin [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2019-11-26T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 15872257.83228 [total_supply] => 100000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x5e040aC72140F0617bC24aB7134c0C6eCae0e965 ) [cmc_rank] => 304 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.32362934927 [volume_24h] => 614290.00285581 [percent_change_1h] => 4.60461 [percent_change_24h] => 7.03654 [percent_change_7d] => -7.40659 [market_cap] => 21008986.305986 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:13.000Z ) ) ) [304] => stdClass Object ( [id] => 5841 [name] => NEST Protocol [symbol] => NEST [slug] => nest-protocol [num_market_pairs] => 10 [date_added] => 2020-07-14T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 10000000000 [circulating_supply] => 368470093.679 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x04abeda201850ac0124161f037efd70c74ddc74c ) [cmc_rank] => 305 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:15.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0569348599402 [volume_24h] => 7944795.0041403 [percent_change_1h] => 1.75809 [percent_change_24h] => 14.8526 [percent_change_7d] => 23.1824 [market_cap] => 20978793.175766 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:15.000Z ) ) ) [305] => stdClass Object ( [id] => 1492 [name] => Obyte [symbol] => GBYTE [slug] => obyte [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2016-12-27T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 1000000 [circulating_supply] => 753180.68743539 [total_supply] => 1000000 [platform] => [cmc_rank] => 306 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 27.8492521088 [volume_24h] => 18450.251720486 [percent_change_1h] => -0.38347 [percent_change_24h] => -4.72561 [percent_change_7d] => -4.02817 [market_cap] => 20975518.847868 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:02.000Z ) ) ) [306] => stdClass Object ( [id] => 3795 [name] => ZEON [symbol] => ZEON [slug] => zeon [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2019-03-15T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 25641798362.022 [total_supply] => 50000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xe5b826ca2ca02f09c1725e9bd98d9a8874c30532 ) [cmc_rank] => 307 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.000805979739365 [volume_24h] => 47651.674290467 [percent_change_1h] => -1.50672 [percent_change_24h] => -16.3469 [percent_change_7d] => 39.4954 [market_cap] => 20666769.960672 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:10.000Z ) ) ) [307] => stdClass Object ( [id] => 2297 [name] => StormX [symbol] => STMX [slug] => stormx [num_market_pairs] => 11 [date_added] => 2017-12-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => media [1] => loyalty ) [max_supply] => 10000000000 [circulating_supply] => 7221500445.5224 [total_supply] => 9355599413.7326 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xbE9375C6a420D2eEB258962efB95551A5b722803 ) [cmc_rank] => 308 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00284983994724 [volume_24h] => 4449309.0935489 [percent_change_1h] => 0.134249 [percent_change_24h] => 2.90592 [percent_change_7d] => -8.79824 [market_cap] => 20580120.448661 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:05.000Z ) ) ) [308] => stdClass Object ( [id] => 5103 [name] => Tachyon Protocol [symbol] => IPX [slug] => tachyon-protocol [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2020-01-03T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 1500000000 [circulating_supply] => 266858530.8 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 3704 [name] => v.systems [symbol] => VSYS [slug] => v-systems [token_address] => TWZZfKFqcaNVe5TrphLRNEm5DQFnBRJMjDDByqv84 ) [cmc_rank] => 309 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0765104541588 [volume_24h] => 496507.06761355 [percent_change_1h] => 0.0147806 [percent_change_24h] => -0.27997 [percent_change_7d] => -5.05718 [market_cap] => 20417467.387658 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:13.000Z ) ) ) [309] => stdClass Object ( [id] => 2907 [name] => Karatgold Coin [symbol] => KBC [slug] => karatgold-coin [num_market_pairs] => 24 [date_added] => 2018-07-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => stablecoin-asset-backed [1] => store-of-value ) [max_supply] => [circulating_supply] => 4590331700.0086 [total_supply] => 12000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xf3586684107ce0859c44aa2b2e0fb8cd8731a15a ) [cmc_rank] => 310 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0044431393251 [volume_24h] => 617417.65000068 [percent_change_1h] => 0.0408366 [percent_change_24h] => -0.151596 [percent_change_7d] => -25.857 [market_cap] => 20395483.291561 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:08.000Z ) ) ) [310] => stdClass Object ( [id] => 3788 [name] => NEXT [symbol] => NET [slug] => next [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2019-03-11T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => centralized-exchange [1] => marketplace ) [max_supply] => [circulating_supply] => 40491818.444156 [total_supply] => 116503818.44416 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xF29226914595052a04F5AFbe6410D0C3eD707548 ) [cmc_rank] => 311 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.501396474185 [volume_24h] => 168351.34314336 [percent_change_1h] => -0.484369 [percent_change_24h] => 2.90616 [percent_change_7d] => -0.85163 [market_cap] => 20302455.001239 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:10.000Z ) ) ) [311] => stdClass Object ( [id] => 3884 [name] => Function X [symbol] => FX [slug] => function-x [num_market_pairs] => 11 [date_added] => 2019-04-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => hardware ) [max_supply] => 1893022625 [circulating_supply] => 227817242.7882 [total_supply] => 378604525.46289 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x8c15ef5b4b21951d50e53e4fbda8298ffad25057 ) [cmc_rank] => 312 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0871672960049 [volume_24h] => 214444.36310222 [percent_change_1h] => 0.577799 [percent_change_24h] => 0.51778 [percent_change_7d] => 1.06833 [market_cap] => 19858213.037139 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:11.000Z ) ) ) [312] => stdClass Object ( [id] => 4217 [name] => BOSAGORA [symbol] => BOA [slug] => bosagora [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2019-08-05T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 282119913.73679 [total_supply] => 450000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x746dda2ea243400d5a63e0700f190ab79f06489e ) [cmc_rank] => 313 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0703790412743 [volume_24h] => 469717.17229198 [percent_change_1h] => 0.0566417 [percent_change_24h] => 4.48528 [percent_change_7d] => 0.167352 [market_cap] => 19855329.053184 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:12.000Z ) ) ) [313] => stdClass Object ( [id] => 3154 [name] => Davinci Coin [symbol] => DAC [slug] => davinci-coin [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2018-08-13T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => ai-big-data [1] => technology [2] => iot ) [max_supply] => [circulating_supply] => 4526901498.7997 [total_supply] => 8800000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xaad54c9f27b876d2538455dda69207279ff673a5 ) [cmc_rank] => 314 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00438456168224 [volume_24h] => 920822.47369951 [percent_change_1h] => 0.893006 [percent_change_24h] => -1.31622 [percent_change_7d] => -10.286 [market_cap] => 19848478.850912 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:09.000Z ) ) ) [314] => stdClass Object ( [id] => 1816 [name] => Civic [symbol] => CVC [slug] => civic [num_market_pairs] => 58 [date_added] => 2017-07-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => enterprise-solutions [1] => identity ) [max_supply] => [circulating_supply] => 670000000 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x41e5560054824ea6b0732e656e3ad64e20e94e45 ) [cmc_rank] => 315 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0295507488223 [volume_24h] => 3461368.895726 [percent_change_1h] => 0.573785 [percent_change_24h] => 1.03399 [percent_change_7d] => -0.644206 [market_cap] => 19799001.710941 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:03.000Z ) ) ) [315] => stdClass Object ( [id] => 3968 [name] => Elitium [symbol] => EUM [slug] => elitium [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2019-05-24T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 16651481.334096 [total_supply] => 332200000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x6aB4A7d75B0A42B6Bc83E852daB9E121F9C610Aa ) [cmc_rank] => 316 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.18866896573 [volume_24h] => 101346.33777086 [percent_change_1h] => 2.35021 [percent_change_24h] => 5.92012 [percent_change_7d] => 22.1073 [market_cap] => 19793099.095272 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:11.000Z ) ) ) [316] => stdClass Object ( [id] => 4818 [name] => Xensor [symbol] => XSR [slug] => xensor [num_market_pairs] => 10 [date_added] => 2019-10-21T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 5000000000 [circulating_supply] => 1269531031.1565 [total_supply] => 4800000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x6bC1F3A1ae56231DbB64d3E82E070857EAe86045 ) [cmc_rank] => 317 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0155660375829 [volume_24h] => 3939357.1322064 [percent_change_1h] => 0.586551 [percent_change_24h] => -5.4201 [percent_change_7d] => -5.77711 [market_cap] => 19761567.74364 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:12.000Z ) ) ) [317] => stdClass Object ( [id] => 1768 [name] => AdEx [symbol] => ADX [slug] => adx-net [num_market_pairs] => 15 [date_added] => 2017-07-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => smart-contracts [1] => marketing ) [max_supply] => 100000000 [circulating_supply] => 91882826.1451 [total_supply] => 100000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x4470bb87d77b963a013db939be332f927f2b992e ) [cmc_rank] => 318 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.214365270802 [volume_24h] => 2739920.1081361 [percent_change_1h] => 0.172487 [percent_change_24h] => -4.31311 [percent_change_7d] => -9.94894 [market_cap] => 19696486.908647 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:02.000Z ) ) ) [318] => stdClass Object ( [id] => 3829 [name] => Nash Exchange [symbol] => NEX [slug] => nash-exchange [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2019-04-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => marketplace ) [max_supply] => 50000000 [circulating_supply] => 23442585.6 [total_supply] => 50000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1376 [name] => Neo [symbol] => NEO [slug] => neo [token_address] => 3a4acd3647086e7c44398aac0349802e6a171129 ) [cmc_rank] => 319 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.830503277196 [volume_24h] => 109066.87918615 [percent_change_1h] => 3.40624 [percent_change_24h] => 15.9522 [percent_change_7d] => 14.6869 [market_cap] => 19469144.166748 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:10.000Z ) ) ) [319] => stdClass Object ( [id] => 4957 [name] => Minter Network [symbol] => BIP [slug] => minter-network [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2020-04-22T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 10000000000 [circulating_supply] => 2440707083 [total_supply] => 2645916650 [platform] => [cmc_rank] => 320 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00796139989237 [volume_24h] => 391749.23624679 [percent_change_1h] => -0.845211 [percent_change_24h] => 2.78435 [percent_change_7d] => 24.5479 [market_cap] => 19431445.107903 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:13.000Z ) ) ) [320] => stdClass Object ( [id] => 2298 [name] => Dynamic Trading Rights [symbol] => DTR [slug] => dynamic-trading-rights [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2017-12-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => marketplace ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1542320812 [total_supply] => 2556570812 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xd234bf2410a0009df9c3c63b610c09738f18ccd7 ) [cmc_rank] => 321 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0125261868428 [volume_24h] => 48464.213900938 [percent_change_1h] => 0.0735083 [percent_change_24h] => 0.0474929 [percent_change_7d] => -3.33724 [market_cap] => 19319398.662651 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:06.000Z ) ) ) [321] => stdClass Object ( [id] => 1159 [name] => SaluS [symbol] => SLS [slug] => salus [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2016-01-22T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => staking [1] => hybrid-pow-pos [2] => marketplace [3] => scrypt ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1012265.2714843 [total_supply] => 1012265.2714843 [platform] => [cmc_rank] => 322 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 18.9041053566 [volume_24h] => 333.98822268009 [percent_change_1h] => 0.478677 [percent_change_24h] => 2.86383 [percent_change_7d] => 4.8373 [market_cap] => 19135969.340967 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:02.000Z ) ) ) [322] => stdClass Object ( [id] => 2043 [name] => Cindicator [symbol] => CND [slug] => cindicator [num_market_pairs] => 13 [date_added] => 2017-10-13T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => ai-big-data [1] => services ) [max_supply] => [circulating_supply] => 2000000004.6069 [total_supply] => 2000000004.6079 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xd4c435f5b09f855c3317c8524cb1f586e42795fa ) [cmc_rank] => 323 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00950870209095 [volume_24h] => 159955.6342779 [percent_change_1h] => -0.217843 [percent_change_24h] => 2.15183 [percent_change_7d] => 0.207902 [market_cap] => 19017404.225706 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:04.000Z ) ) ) [323] => stdClass Object ( [id] => 5428 [name] => Vid [symbol] => VI [slug] => vid [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2020-04-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 888888888 [circulating_supply] => 30192990.913213 [total_supply] => 888888888 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xd321ca7cd7a233483b8cd5a11a89e9337e70df84 ) [cmc_rank] => 324 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.629729054538 [volume_24h] => 986346.17464112 [percent_change_1h] => -0.841405 [percent_change_24h] => 0.465562 [percent_change_7d] => -5.01387 [market_cap] => 19013403.621452 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:14.000Z ) ) ) [324] => stdClass Object ( [id] => 2526 [name] => Envion [symbol] => EVN [slug] => envion [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2018-02-15T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => hardware [1] => smart-contracts ) [max_supply] => [circulating_supply] => 127425493.56223 [total_supply] => 127425493.56223 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xd780ae2bf04cd96e577d3d014762f831d97129d0 ) [cmc_rank] => 325 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.148180005963 [volume_24h] => 263.59837542582 [percent_change_1h] => 0.399122 [percent_change_24h] => 3.69724 [percent_change_7d] => 6.58178 [market_cap] => 18881910.395889 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:06.000Z ) ) ) [325] => stdClass Object ( [id] => 5258 [name] => APIX [symbol] => APIX [slug] => apix [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2020-02-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 204047845.21 [circulating_supply] => 112729291.17732 [total_supply] => 204047845.21 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xf51EBf9a26DbC02B13F8B3a9110dac47a4d62D78 ) [cmc_rank] => 326 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.165954441725 [volume_24h] => 2545427.4070599 [percent_change_1h] => 0.332202 [percent_change_24h] => 3.21568 [percent_change_7d] => -0.958245 [market_cap] => 18707926.583387 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:13.000Z ) ) ) [326] => stdClass Object ( [id] => 5548 [name] => Massnet [symbol] => MASS [slug] => massnet [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2020-05-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 206438400 [circulating_supply] => 79546562.437786 [total_supply] => 79546562.437786 [platform] => [cmc_rank] => 327 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.235053118323 [volume_24h] => 1760663.0473348 [percent_change_1h] => 0.86768 [percent_change_24h] => -0.356482 [percent_change_7d] => -14.9123 [market_cap] => 18697667.552877 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:14.000Z ) ) ) [327] => stdClass Object ( [id] => 2934 [name] => BitKan [symbol] => KAN [slug] => bitkan [num_market_pairs] => 18 [date_added] => 2018-07-30T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => content-creation [1] => services ) [max_supply] => [circulating_supply] => 6372252975.5098 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x1410434b0346f5be678d0fb554e5c7ab620f8f4a ) [cmc_rank] => 328 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00293254595508 [volume_24h] => 985831.49591623 [percent_change_1h] => 0.125399 [percent_change_24h] => 0.772195 [percent_change_7d] => 0.0276793 [market_cap] => 18686924.688078 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:08.000Z ) ) ) [328] => stdClass Object ( [id] => 3714 [name] => LTO Network [symbol] => LTO [slug] => lto-network [num_market_pairs] => 17 [date_added] => 2019-02-05T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 230687027.82474 [total_supply] => 403394564.52464 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => LTO-BDF ) [cmc_rank] => 329 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0802851255747 [volume_24h] => 2306755.6692558 [percent_change_1h] => 1.42625 [percent_change_24h] => 8.05246 [percent_change_7d] => 24.2994 [market_cap] => 18520736.997364 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:10.000Z ) ) ) [329] => stdClass Object ( [id] => 2276 [name] => Ignis [symbol] => IGNIS [slug] => ignis [num_market_pairs] => 15 [date_added] => 2017-12-13T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => state-channels [1] => payments [2] => platform ) [max_supply] => 999449694 [circulating_supply] => 761143950 [total_supply] => 999449694 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1320 [name] => Ardor [symbol] => ARDR [slug] => ardor [token_address] => ) [cmc_rank] => 330 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0243325348966 [volume_24h] => 834754.79211239 [percent_change_1h] => 0.238703 [percent_change_24h] => 1.73655 [percent_change_7d] => 1.69476 [market_cap] => 18520561.724711 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:05.000Z ) ) ) [330] => stdClass Object ( [id] => 5113 [name] => inSure [symbol] => SURE [slug] => insure [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2020-01-07T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 88000000000 [circulating_supply] => 3553964973.7924 [total_supply] => 88000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xb5a4ac5b04e777230ba3381195eff6a60c3934f2 ) [cmc_rank] => 331 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00519331497853 [volume_24h] => 30943.032955766 [percent_change_1h] => 5.24509 [percent_change_24h] => 16.5439 [percent_change_7d] => -16.0033 [market_cap] => 18456859.531567 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:13.000Z ) ) ) [331] => stdClass Object ( [id] => 3791 [name] => Jewel [symbol] => JWL [slug] => jewel [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2019-03-13T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => payments [1] => medium-of-exchange ) [max_supply] => [circulating_supply] => 54710245 [total_supply] => 300000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x8275ebf521dc217aa79c88132017a5bcef001dd9 ) [cmc_rank] => 332 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.336751392316 [volume_24h] => 266.48304369021 [percent_change_1h] => 1.27325 [percent_change_24h] => 5.25362 [percent_change_7d] => 2.94797 [market_cap] => 18423751.177699 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:10.000Z ) ) ) [332] => stdClass Object ( [id] => 5068 [name] => Neutrino Dollar [symbol] => USDN [slug] => neutrino-dollar [num_market_pairs] => 17 [date_added] => 2020-01-30T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 18393607.593322 [total_supply] => 18393607.593322 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1274 [name] => Waves [symbol] => WAVES [slug] => waves [token_address] => DG2xFkPdDwKUoBkzGAhQtLpSGzfXLiCYPEzeKH2Ad24p ) [cmc_rank] => 333 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.00046388598 [volume_24h] => 3121870.8986165 [percent_change_1h] => 0.146616 [percent_change_24h] => 0.0920883 [percent_change_7d] => 0.321518 [market_cap] => 18402140.130006 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:13.000Z ) ) ) [333] => stdClass Object ( [id] => 2620 [name] => Switcheo [symbol] => SWTH [slug] => switcheo [num_market_pairs] => 11 [date_added] => 2018-03-31T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi ) [max_supply] => [circulating_supply] => 740345103.28631 [total_supply] => 983988071.9161 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1376 [name] => Neo [symbol] => NEO [slug] => neo [token_address] => ab38352559b8b203bde5fddfa0b07d8b2525e132 ) [cmc_rank] => 334 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0246970285689 [volume_24h] => 391282.7514143 [percent_change_1h] => -0.668383 [percent_change_24h] => -2.5187 [percent_change_7d] => 5.55163 [market_cap] => 18284324.166707 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:07.000Z ) ) ) [334] => stdClass Object ( [id] => 2273 [name] => Uquid Coin [symbol] => UQC [slug] => uquid-coin [num_market_pairs] => 33 [date_added] => 2017-12-13T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => asset-management [1] => payments ) [max_supply] => [circulating_supply] => 10000000 [total_supply] => 40000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xd01db73e047855efb414e6202098c4be4cd2423b ) [cmc_rank] => 335 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.82154482592 [volume_24h] => 6658951.7082749 [percent_change_1h] => 0.258928 [percent_change_24h] => 3.35698 [percent_change_7d] => -5.2726 [market_cap] => 18215448.2592 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:05.000Z ) ) ) [335] => stdClass Object ( [id] => 2662 [name] => Haven Protocol [symbol] => XHV [slug] => haven-protocol [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2018-04-23T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 13167585.216 [total_supply] => 13167585.216 [platform] => [cmc_rank] => 336 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.37656386646 [volume_24h] => 1793755.6949489 [percent_change_1h] => 0.0411459 [percent_change_24h] => 7.74917 [percent_change_7d] => -16.0003 [market_cap] => 18126022.016878 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:07.000Z ) ) ) [336] => stdClass Object ( [id] => 2930 [name] => Everipedia [symbol] => IQ [slug] => everipedia [num_market_pairs] => 18 [date_added] => 2018-07-13T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => media [1] => content-creation [2] => loyalty ) [max_supply] => [circulating_supply] => 9403135378.085 [total_supply] => 10012413917.023 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1765 [name] => EOS [symbol] => EOS [slug] => eos [token_address] => everipediaiq ) [cmc_rank] => 337 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00192524257574 [volume_24h] => 848978.36645482 [percent_change_1h] => 0.0330496 [percent_change_24h] => 0.35293 [percent_change_7d] => -11.1608 [market_cap] => 18103316.575336 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:08.000Z ) ) ) [337] => stdClass Object ( [id] => 4039 [name] => ARPA Chain [symbol] => ARPA [slug] => arpa-chain [num_market_pairs] => 34 [date_added] => 2019-07-15T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 735623131.57143 [total_supply] => 1460000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xba50933c268f567bdc86e1ac131be072c6b0b71a ) [cmc_rank] => 338 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0244396061296 [volume_24h] => 7901098.5211948 [percent_change_1h] => -1.17756 [percent_change_24h] => 7.83992 [percent_change_7d] => 9.83081 [market_cap] => 17978339.595429 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:11.000Z ) ) ) [338] => stdClass Object ( [id] => 4038 [name] => MovieBloc [symbol] => MBL [slug] => moviebloc [num_market_pairs] => 18 [date_added] => 2019-06-21T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => media [1] => video [2] => content-creation ) [max_supply] => 30000000000 [circulating_supply] => 8701088066.4975 [total_supply] => 30000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => MBL-2D2 ) [cmc_rank] => 339 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00206263706001 [volume_24h] => 3253032.1263154 [percent_change_1h] => 0.0268419 [percent_change_24h] => -1.10815 [percent_change_7d] => -1.6761 [market_cap] => 17947186.708369 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:11.000Z ) ) ) [339] => stdClass Object ( [id] => 4200 [name] => ChainX [symbol] => PCX [slug] => chainx [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2019-08-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 21000000 [circulating_supply] => 6181150 [total_supply] => 6181150 [platform] => [cmc_rank] => 340 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 2.85556275802 [volume_24h] => 654633.82588661 [percent_change_1h] => 0.0877332 [percent_change_24h] => 10.5834 [percent_change_7d] => 20.3201 [market_cap] => 17650661.741735 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:12.000Z ) ) ) [340] => stdClass Object ( [id] => 1789 [name] => Populous [symbol] => PPT [slug] => populous [num_market_pairs] => 23 [date_added] => 2017-07-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => logistics ) [max_supply] => 53252246 [circulating_supply] => 53252245.99439 [total_supply] => 53252246 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xd4fa1460f537bb9085d22c7bccb5dd450ef28e3a ) [cmc_rank] => 341 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.330850497651 [volume_24h] => 3909960.7396897 [percent_change_1h] => -1.55227 [percent_change_24h] => -3.95164 [percent_change_7d] => 1.15044 [market_cap] => 17618532.088277 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:03.000Z ) ) ) [341] => stdClass Object ( [id] => 3376 [name] => Darico Ecosystem Coin [symbol] => DEC [slug] => darcio-ecosystem-coin [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2018-10-11T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 63006341.501908 [total_supply] => 99006341.501908 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x89c6c856a6db3e46107163d0cda7a7ff211bd655 ) [cmc_rank] => 342 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.2785664792 [volume_24h] => 558.79706916838 [percent_change_1h] => 0.303856 [percent_change_24h] => 14.7096 [percent_change_7d] => 9.20639 [market_cap] => 17551454.719459 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:09.000Z ) ) ) [342] => stdClass Object ( [id] => 4970 [name] => Ouroboros [symbol] => OURO [slug] => ouroboros [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2019-12-09T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 31296748.7402 [total_supply] => 77343806.3365 [platform] => [cmc_rank] => 343 [last_updated] => 2020-08-05T04:44:18.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.559732330255 [volume_24h] => 0 [percent_change_1h] => 0 [percent_change_24h] => 2.84217E-14 [percent_change_7d] => 9725.85 [market_cap] => 17517802.101757 [last_updated] => 2020-08-05T04:44:18.000Z ) ) ) [343] => stdClass Object ( [id] => 1785 [name] => Gas [symbol] => GAS [slug] => gas [num_market_pairs] => 56 [date_added] => 2017-07-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => smart-contracts [1] => payments [2] => medium-of-exchange ) [max_supply] => 100000000 [circulating_supply] => 10128375.105773 [total_supply] => 17190378 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1376 [name] => Neo [symbol] => NEO [slug] => neo [token_address] => 602c79718b16e442de58778e148d0b1084e3b2dffd5de6b7b16cee7969282de7 ) [cmc_rank] => 344 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.70831588296 [volume_24h] => 13337665.263388 [percent_change_1h] => 0.233671 [percent_change_24h] => -0.733197 [percent_change_7d] => 1.08694 [market_cap] => 17302464.061769 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:03.000Z ) ) ) [344] => stdClass Object ( [id] => 2896 [name] => Mainframe [symbol] => MFT [slug] => mainframe [num_market_pairs] => 18 [date_added] => 2018-07-05T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => smart-contracts [2] => content-creation ) [max_supply] => [circulating_supply] => 9361564163.5734 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xdf2c7238198ad8b389666574f2d8bc411a4b7428 ) [cmc_rank] => 345 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00183052968701 [volume_24h] => 1912669.1493726 [percent_change_1h] => -1.25075 [percent_change_24h] => -2.67297 [percent_change_7d] => -2.50954 [market_cap] => 17136621.11827 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:08.000Z ) ) ) [345] => stdClass Object ( [id] => 5313 [name] => CONTRACOIN [symbol] => CTCN [slug] => contracoin [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2020-03-13T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 100000000 [circulating_supply] => 17835607.5 [total_supply] => 100000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xfd6c31bb6f05fc8db64f4b740ab758605c271fd8 ) [cmc_rank] => 346 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.959686488199 [volume_24h] => 18307.87783276 [percent_change_1h] => -1.02901 [percent_change_24h] => 0.765808 [percent_change_7d] => 3.91333 [market_cap] => 17116591.526571 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:14.000Z ) ) ) [346] => stdClass Object ( [id] => 3301 [name] => Invictus Hyperion Fund [symbol] => IHF [slug] => invictus-hyperion-fund [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2018-09-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 119528563.3104 [total_supply] => 121335657.37387 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xaf1250fa68d7decd34fd75de8742bc03b29bd58e ) [cmc_rank] => 347 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.142298378848 [volume_24h] => 2235.5844293849 [percent_change_1h] => 0.129966 [percent_change_24h] => -8.3728 [percent_change_7d] => -8.25926 [market_cap] => 17008720.7851 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:09.000Z ) ) ) [347] => stdClass Object ( [id] => 5748 [name] => Meta [symbol] => MTA [slug] => meta [num_market_pairs] => 24 [date_added] => 2020-06-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi ) [max_supply] => [circulating_supply] => 3422050.52586 [total_supply] => 100000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xa3BeD4E1c75D00fa6f4E5E6922DB7261B5E9AcD2 ) [cmc_rank] => 348 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:15.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 4.96835892538 [volume_24h] => 3689523.7490578 [percent_change_1h] => 0.658451 [percent_change_24h] => -0.905942 [percent_change_7d] => -20.3758 [market_cap] => 17001975.273258 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:15.000Z ) ) ) [348] => stdClass Object ( [id] => 5186 [name] => ExtStock Token [symbol] => XT [slug] => extstock-token [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2020-01-29T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 601588625 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xef65887a05415bf6316204b5ffb350d4d1a19bba ) [cmc_rank] => 349 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0282192486833 [volume_24h] => 0 [percent_change_1h] => 0 [percent_change_24h] => 8.52651E-14 [percent_change_7d] => -2.13163E-13 [market_cap] => 16976379.01392 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:13.000Z ) ) ) [349] => stdClass Object ( [id] => 2021 [name] => RChain [symbol] => REV [slug] => rchain [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2017-10-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => smart-contracts [2] => distributed-computing ) [max_supply] => [circulating_supply] => 482890385.83479 [total_supply] => 870663574 [platform] => [cmc_rank] => 350 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0351288160217 [volume_24h] => 256138.51170102 [percent_change_1h] => -2.99401 [percent_change_24h] => -8.6676 [percent_change_7d] => -15.9304 [market_cap] => 16963367.522638 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:05.000Z ) ) ) [350] => stdClass Object ( [id] => 5087 [name] => CRYPTOBUCKS [symbol] => CBUCKS [slug] => cryptobucks [num_market_pairs] => 10 [date_added] => 2020-01-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 10000000000 [circulating_supply] => 3932014866.54 [total_supply] => 8534139361.3 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x0d2BB9D68dD4451A09ec94C05E20Bd395022bd8e ) [cmc_rank] => 351 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00426867113619 [volume_24h] => 285.96457393203 [percent_change_1h] => -0.362398 [percent_change_24h] => -3.74335 [percent_change_7d] => -2.83931 [market_cap] => 16784478.367869 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:13.000Z ) ) ) [351] => stdClass Object ( [id] => 3657 [name] => Lambda [symbol] => LAMB [slug] => lambda [num_market_pairs] => 44 [date_added] => 2019-01-02T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => distributed-computing [1] => ai-big-data [2] => platform ) [max_supply] => 10000000000 [circulating_supply] => 782982234.53205 [total_supply] => 6000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => LAMB-46C ) [cmc_rank] => 352 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0213651830912 [volume_24h] => 18005163.748273 [percent_change_1h] => 1.52544 [percent_change_24h] => 16.1533 [percent_change_7d] => 17.8127 [market_cap] => 16728558.797934 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:10.000Z ) ) ) [352] => stdClass Object ( [id] => 1298 [name] => LBRY Credits [symbol] => LBC [slug] => library-credit [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2016-07-07T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable [1] => content-creation [2] => marketplace ) [max_supply] => 1083202000 [circulating_supply] => 450704628.23609 [total_supply] => 681282076 [platform] => [cmc_rank] => 353 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0366749974748 [volume_24h] => 1769174.7098745 [percent_change_1h] => 0.461897 [percent_change_24h] => 4.06957 [percent_change_7d] => 2.74402 [market_cap] => 16529591.102439 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:02.000Z ) ) ) [353] => stdClass Object ( [id] => 5007 [name] => TROY [symbol] => TROY [slug] => troy [num_market_pairs] => 12 [date_added] => 2019-12-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 2390000000 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => TROY-9B8 ) [cmc_rank] => 354 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00691345857668 [volume_24h] => 6178184.7226748 [percent_change_1h] => 1.39757 [percent_change_24h] => 7.28128 [percent_change_7d] => 6.79899 [market_cap] => 16523165.998265 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:13.000Z ) ) ) [354] => stdClass Object ( [id] => 258 [name] => Groestlcoin [symbol] => GRS [slug] => groestlcoin [num_market_pairs] => 29 [date_added] => 2014-04-11T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => pow [1] => groestl [2] => mineable [3] => medium-of-exchange ) [max_supply] => 105000000 [circulating_supply] => 75619093.887366 [total_supply] => 75619093.887366 [platform] => [cmc_rank] => 355 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:01.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.216289715135 [volume_24h] => 3639300.9217819 [percent_change_1h] => -0.313231 [percent_change_24h] => 3.32082 [percent_change_7d] => 3.7366 [market_cap] => 16355632.275665 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:01.000Z ) ) ) [355] => stdClass Object ( [id] => 4748 [name] => Dimension Chain [symbol] => EON [slug] => dimension-chain [num_market_pairs] => 1 [date_added] => 2019-10-04T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform ) [max_supply] => [circulating_supply] => 244783561 [total_supply] => 2000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x4cb10f4df4bf4f64d4797d00d468181ef731be9a ) [cmc_rank] => 356 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0665697606174 [volume_24h] => 89649.616930227 [percent_change_1h] => 3.29228 [percent_change_24h] => -1.19373 [percent_change_7d] => -0.147391 [market_cap] => 16295183.058845 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:12.000Z ) ) ) [356] => stdClass Object ( [id] => 5471 [name] => GHOST [symbol] => GHOST [slug] => ghost [num_market_pairs] => 12 [date_added] => 2020-05-26T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 55000000 [circulating_supply] => 13573415 [total_supply] => 13573415 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x4c327471c44b2dacd6e90525f9d629bd2e4f662c ) [cmc_rank] => 357 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.19955118901 [volume_24h] => 663496.27171399 [percent_change_1h] => 1.30372 [percent_change_24h] => -2.24371 [percent_change_7d] => 5.54344 [market_cap] => 16282006.102176 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:14.000Z ) ) ) [357] => stdClass Object ( [id] => 2868 [name] => Constellation [symbol] => DAG [slug] => constellation [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2018-06-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => payments [1] => platform [2] => smart-contracts [3] => dag ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1266911931.0441 [total_supply] => 3711998690.36 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xa8258abc8f2811dd48eccd209db68f25e3e34667 ) [cmc_rank] => 358 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0128508144495 [volume_24h] => 453900.03407213 [percent_change_1h] => -4.14305 [percent_change_24h] => 9.6209 [percent_change_7d] => 4.3837 [market_cap] => 16280850.149705 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:07.000Z ) ) ) [358] => stdClass Object ( [id] => 2212 [name] => Quantstamp [symbol] => QSP [slug] => quantstamp [num_market_pairs] => 10 [date_added] => 2017-11-21T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => smart-contracts [1] => cybersecurity ) [max_supply] => [circulating_supply] => 617314170.81855 [total_supply] => 976442388.321 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x99ea4db9ee77acd40b119bd1dc4e33e1c070b80d ) [cmc_rank] => 359 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0261203625598 [volume_24h] => 372120.17091583 [percent_change_1h] => -0.0682178 [percent_change_24h] => 2.29817 [percent_change_7d] => 9.24812 [market_cap] => 16124469.955083 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:04.000Z ) ) ) [359] => stdClass Object ( [id] => 5328 [name] => WOM Protocol [symbol] => WOM [slug] => wom-protocol [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2020-03-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 1000000000 [circulating_supply] => 100007450 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xa982b2e19e90b2d9f7948e9c1b65d119f1ce88d6 ) [cmc_rank] => 360 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.160836976655 [volume_24h] => 3048322.0135464 [percent_change_1h] => 0.849743 [percent_change_24h] => 2.41572 [percent_change_7d] => -13.1259 [market_cap] => 16084895.900976 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:14.000Z ) ) ) [360] => stdClass Object ( [id] => 3977 [name] => Sport and Leisure [symbol] => SNL [slug] => sport-and-leisure [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2019-05-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => marketplace ) [max_supply] => [circulating_supply] => 674670124.83471 [total_supply] => 963252000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xa806b3fed6891136940cf81c4085661500aa2709 ) [cmc_rank] => 361 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0236559610015 [volume_24h] => 1131831.8911773 [percent_change_1h] => 0.310505 [percent_change_24h] => 1.45566 [percent_change_7d] => -2.12805 [market_cap] => 15959970.161967 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:11.000Z ) ) ) [361] => stdClass Object ( [id] => 3667 [name] => Atomic Wallet Coin [symbol] => AWC [slug] => atomic-wallet-coin [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2019-01-04T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 10603658.692008 [total_supply] => 100000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xad22f63404f7305e4713ccbd4f296f34770513f4 ) [cmc_rank] => 362 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.50250138125 [volume_24h] => 145471.72195833 [percent_change_1h] => -0.93007 [percent_change_24h] => 0.291011 [percent_change_7d] => 6.11565 [market_cap] => 15932011.831045 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:10.000Z ) ) ) [362] => stdClass Object ( [id] => 99 [name] => Vertcoin [symbol] => VTC [slug] => vertcoin [num_market_pairs] => 10 [date_added] => 2014-01-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => privacy [1] => pow [2] => medium-of-exchange [3] => mineable [4] => payments [5] => lyra2re ) [max_supply] => 84000000 [circulating_supply] => 55948197 [total_supply] => 55948197 [platform] => [cmc_rank] => 363 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:00.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.283847388349 [volume_24h] => 671419.23248795 [percent_change_1h] => 0.612009 [percent_change_24h] => -0.875331 [percent_change_7d] => -3.51477 [market_cap] => 15880749.601285 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:00.000Z ) ) ) [363] => stdClass Object ( [id] => 4036 [name] => Contentos [symbol] => COS [slug] => contentos [num_market_pairs] => 16 [date_added] => 2019-06-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => media ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1923212148.8681 [total_supply] => 13500000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => COS-2E4 ) [cmc_rank] => 364 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00818283608236 [volume_24h] => 2593400.0055302 [percent_change_1h] => 0.962086 [percent_change_24h] => 0.0565598 [percent_change_7d] => -7.0359 [market_cap] => 15737329.765791 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:11.000Z ) ) ) [364] => stdClass Object ( [id] => 1703 [name] => Metaverse ETP [symbol] => ETP [slug] => metaverse [num_market_pairs] => 18 [date_added] => 2017-06-05T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => smart-contracts [1] => asset-management [2] => mineable ) [max_supply] => 100000000 [circulating_supply] => 78697927.907623 [total_supply] => 78698032.471923 [platform] => [cmc_rank] => 365 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.198788676406 [volume_24h] => 1882670.0266373 [percent_change_1h] => 0.236974 [percent_change_24h] => 0.149182 [percent_change_7d] => -0.745359 [market_cap] => 15644256.924651 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:02.000Z ) ) ) [365] => stdClass Object ( [id] => 3754 [name] => EveryCoin [symbol] => EVY [slug] => everycoin [num_market_pairs] => 15 [date_added] => 2019-02-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 9380000000 [total_supply] => 88800000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xeed3ae7b0f8b5b9bb8c035a9941382b1822671cd ) [cmc_rank] => 366 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00165747493517 [volume_24h] => 2268930.0189532 [percent_change_1h] => 1.30768 [percent_change_24h] => -0.814015 [percent_change_7d] => 11.3431 [market_cap] => 15547114.891895 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:10.000Z ) ) ) [366] => stdClass Object ( [id] => 789 [name] => Nexus [symbol] => NXS [slug] => nexus [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2015-01-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => hybrid-pow-npos [2] => staking [3] => mineable ) [max_supply] => 78000000 [circulating_supply] => 64671957.142437 [total_supply] => 64671957.142437 [platform] => [cmc_rank] => 367 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:01.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.23958291724 [volume_24h] => 136389.13015331 [percent_change_1h] => -0.0262531 [percent_change_24h] => 0.609409 [percent_change_7d] => 1.61214 [market_cap] => 15494296.155805 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:01.000Z ) ) ) [367] => stdClass Object ( [id] => 2840 [name] => QuarkChain [symbol] => QKC [slug] => quarkchain [num_market_pairs] => 33 [date_added] => 2018-06-04T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => payments [1] => marketplace ) [max_supply] => 10000000000 [circulating_supply] => 2146146299.5836 [total_supply] => 5226747032.04 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xea26c4ac16d4a5a106820bc8aee85fd0b7b2b664 ) [cmc_rank] => 368 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00717955130349 [volume_24h] => 2895430.1904447 [percent_change_1h] => 0.279358 [percent_change_24h] => 1.07858 [percent_change_7d] => -3.5824 [market_cap] => 15408367.462656 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:08.000Z ) ) ) [368] => stdClass Object ( [id] => 3458 [name] => ZBG Token [symbol] => ZT [slug] => zbg-token [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2018-10-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 284448925.25 [total_supply] => 500000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xfe39e6a32acd2af7955cb3d406ba2b55c901f247 ) [cmc_rank] => 369 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0540413728309 [volume_24h] => 1979908.8301275 [percent_change_1h] => 0.351438 [percent_change_24h] => 2.77722 [percent_change_7d] => 3.1365 [market_cap] => 15372010.420784 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:09.000Z ) ) ) [369] => stdClass Object ( [id] => 3935 [name] => Sparkpoint [symbol] => SRK [slug] => sparkpoint [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2019-05-14T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 6757089266.6725 [total_supply] => 14421653252 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x0488401c3f535193fa8df029d9ffe615a06e74e6 ) [cmc_rank] => 370 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00226286436137 [volume_24h] => 1929721.8835383 [percent_change_1h] => 2.74641 [percent_change_24h] => -11.9174 [percent_change_7d] => 363.759 [market_cap] => 15290376.488149 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:11.000Z ) ) ) [370] => stdClass Object ( [id] => 2213 [name] => QASH [symbol] => QASH [slug] => qash [num_market_pairs] => 24 [date_added] => 2017-11-21T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => payments [1] => discount-token [2] => marketplace ) [max_supply] => [circulating_supply] => 350000000 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x618e75ac90b12c6049ba3b27f5d5f8651b0037f6 ) [cmc_rank] => 371 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0435088996186 [volume_24h] => 180595.273237 [percent_change_1h] => 1.07554 [percent_change_24h] => 0.0298467 [percent_change_7d] => 0.444188 [market_cap] => 15228114.86651 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:04.000Z ) ) ) [371] => stdClass Object ( [id] => 4006 [name] => Standard Tokenization Protocol [symbol] => STPT [slug] => standard-tokenization-protocol [num_market_pairs] => 16 [date_added] => 2019-06-12T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => payments ) [max_supply] => [circulating_supply] => 807044894.02707 [total_supply] => 1942420283.0271 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xde7d85157d9714eadf595045cc12ca4a5f3e2adb ) [cmc_rank] => 372 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0186597650653 [volume_24h] => 5504344.0096742 [percent_change_1h] => -0.918716 [percent_change_24h] => 9.22788 [percent_change_7d] => 13.591 [market_cap] => 15059268.119695 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:11.000Z ) ) ) [372] => stdClass Object ( [id] => 5325 [name] => BIKI [symbol] => BIKI [slug] => biki [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2020-03-16T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 1000000000 [circulating_supply] => 314898067.9 [total_supply] => 543998079.9 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x70debcdab2ef20be3d1dbff6a845e9ccb6e46930 ) [cmc_rank] => 373 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0474697072781 [volume_24h] => 1371390.4188978 [percent_change_1h] => 1.63056 [percent_change_24h] => -1.35121 [percent_change_7d] => -0.348973 [market_cap] => 14948119.105652 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:13.000Z ) ) ) [373] => stdClass Object ( [id] => 67 [name] => Unobtanium [symbol] => UNO [slug] => unobtanium [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2013-12-21T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => medium-of-exchange [1] => mineable [2] => sha-256 [3] => payments [4] => pow ) [max_supply] => [circulating_supply] => 202529.74151896 [total_supply] => 202529.74151896 [platform] => [cmc_rank] => 374 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:00.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 73.3021311516 [volume_24h] => 1401.8664156567 [percent_change_1h] => 0.530222 [percent_change_24h] => 6.55801 [percent_change_7d] => 5.6599 [market_cap] => 14845861.674922 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:00.000Z ) ) ) [374] => stdClass Object ( [id] => 3404 [name] => Wixlar [symbol] => WIX [slug] => wixlar [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2018-10-05T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => payments [1] => medium-of-exchange ) [max_supply] => [circulating_supply] => 2391707646.94 [total_supply] => 5330000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x7ba19b7f7d106a9a1e0985397b94f38eee0b555e ) [cmc_rank] => 375 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00619064107889 [volume_24h] => 10204.710886289 [percent_change_1h] => 0.339615 [percent_change_24h] => 378.194 [percent_change_7d] => 21.0044 [market_cap] => 14806203.607842 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:09.000Z ) ) ) [375] => stdClass Object ( [id] => 1087 [name] => Factom [symbol] => FCT [slug] => factom [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2015-10-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => enterprise-solutions [1] => services [2] => data-provenance ) [max_supply] => [circulating_supply] => 9272273.1030331 [total_supply] => 9272273.1030331 [platform] => [cmc_rank] => 376 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:01.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.59573555669 [volume_24h] => 283557.53520574 [percent_change_1h] => 0.476929 [percent_change_24h] => 3.55224 [percent_change_7d] => 6.78768 [market_cap] => 14796095.88185 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:01.000Z ) ) ) [376] => stdClass Object ( [id] => 2161 [name] => Raiden Network Token [symbol] => RDN [slug] => raiden-network-token [num_market_pairs] => 16 [date_added] => 2017-11-08T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => state-channels [1] => platform ) [max_supply] => [circulating_supply] => 50910504.100427 [total_supply] => 100000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x255aa6df07540cb5d3d297f0d0d4d84cb52bc8e6 ) [cmc_rank] => 377 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.285469000462 [volume_24h] => 1853189.7338623 [percent_change_1h] => -0.0164736 [percent_change_24h] => -0.796634 [percent_change_7d] => -1.59966 [market_cap] => 14533370.718566 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:05.000Z ) ) ) [377] => stdClass Object ( [id] => 2918 [name] => Bit-Z Token [symbol] => BZ [slug] => bit-z-token [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2018-07-11T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => marketplace [1] => payments [2] => discount-token ) [max_supply] => [circulating_supply] => 128232001.7 [total_supply] => 677699077 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x4375e7ad8a01b8ec3ed041399f62d9cd120e0063 ) [cmc_rank] => 378 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.113329004406 [volume_24h] => 6856339.103324 [percent_change_1h] => -0.0926488 [percent_change_24h] => 0.713198 [percent_change_7d] => 4.01027 [market_cap] => 14532405.085649 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:08.000Z ) ) ) [378] => stdClass Object ( [id] => 4189 [name] => Ultra [symbol] => UOS [slug] => ultra [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2019-07-30T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => payments [1] => gaming [2] => platform ) [max_supply] => [circulating_supply] => 275506228.2471 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xd13c7342e1ef687c5ad21b27c2b65d772cab5c8c ) [cmc_rank] => 379 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0527428055815 [volume_24h] => 187974.04817241 [percent_change_1h] => 0.859687 [percent_change_24h] => -3.1958 [percent_change_7d] => 16.2181 [market_cap] => 14530971.432929 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:12.000Z ) ) ) [379] => stdClass Object ( [id] => 1706 [name] => Aidos Kuneen [symbol] => ADK [slug] => aidos-kuneen [num_market_pairs] => 21 [date_added] => 2017-06-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 25000000 [total_supply] => 25000000 [platform] => [cmc_rank] => 380 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.580663988742 [volume_24h] => 2118723.1055618 [percent_change_1h] => 1.50486 [percent_change_24h] => 9.85048 [percent_change_7d] => 10.2276 [market_cap] => 14516599.71855 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:03.000Z ) ) ) [380] => stdClass Object ( [id] => 2780 [name] => NKN [symbol] => NKN [slug] => nkn [num_market_pairs] => 23 [date_added] => 2018-05-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => distributed-computing [1] => platform [2] => mineable ) [max_supply] => 1000000000 [circulating_supply] => 583666666 [total_supply] => 700000000 [platform] => [cmc_rank] => 381 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0247658881054 [volume_24h] => 2257803.4818599 [percent_change_1h] => -0.354406 [percent_change_24h] => 3.97793 [percent_change_7d] => 4.00125 [market_cap] => 14455023.341008 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:07.000Z ) ) ) [381] => stdClass Object ( [id] => 3507 [name] => MicroBitcoin [symbol] => MBC [slug] => microbitcoin [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2018-10-26T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => medium-of-exchange [1] => mineable ) [max_supply] => 210000000000 [circulating_supply] => 188777000000 [total_supply] => 188777000000 [platform] => [cmc_rank] => 382 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 7.56428131377E-5 [volume_24h] => 307.72996898962 [percent_change_1h] => 0.303856 [percent_change_24h] => -9.13688 [percent_change_7d] => -3.94816 [market_cap] => 14279623.335696 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:09.000Z ) ) ) [382] => stdClass Object ( [id] => 1500 [name] => Wings [symbol] => WINGS [slug] => wings [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2017-01-08T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => crowdfunding [1] => asset-management ) [max_supply] => [circulating_supply] => 97259638.118284 [total_supply] => 100000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x667088b212ce3d06a1b553a7221E1fD19000d9aF ) [cmc_rank] => 383 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.146655278268 [volume_24h] => 945968.50906491 [percent_change_1h] => 0.33863 [percent_change_24h] => 5.28635 [percent_change_7d] => -7.26108 [market_cap] => 14263639.292482 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:02.000Z ) ) ) [383] => stdClass Object ( [id] => 3020 [name] => BHPCoin [symbol] => BHP [slug] => bhp-coin [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2018-08-03T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => e-commerce ) [max_supply] => 100000000 [circulating_supply] => 20177578.18 [total_supply] => 52881277.67 [platform] => [cmc_rank] => 384 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.700457065154 [volume_24h] => 5479001.2164913 [percent_change_1h] => -0.979472 [percent_change_24h] => -0.651037 [percent_change_7d] => 1.70686 [market_cap] => 14133527.193878 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:08.000Z ) ) ) [384] => stdClass Object ( [id] => 1803 [name] => PeepCoin [symbol] => PCN [slug] => peepcoin [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2017-07-11T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 126357799213.79 [total_supply] => 165557799213.79 [platform] => [cmc_rank] => 385 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.000110980027646 [volume_24h] => 0 [percent_change_1h] => 0 [percent_change_24h] => -7.10543E-14 [percent_change_7d] => -1.27898E-13 [market_cap] => 14023192.050034 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:03.000Z ) ) ) [385] => stdClass Object ( [id] => 3617 [name] => ILCoin [symbol] => ILC [slug] => ilcoin [num_market_pairs] => 32 [date_added] => 2018-11-26T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable [1] => filesharing [2] => medium-of-exchange [3] => quantum-resistant ) [max_supply] => 2500000000 [circulating_supply] => 541422487.37089 [total_supply] => 1495118907.4355 [platform] => [cmc_rank] => 386 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0258392951296 [volume_24h] => 543757.65797787 [percent_change_1h] => -0.604483 [percent_change_24h] => 1.54048 [percent_change_7d] => -7.41902 [market_cap] => 13989975.440979 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:10.000Z ) ) ) [386] => stdClass Object ( [id] => 3683 [name] => AEN Smart Token [symbol] => AENS [slug] => aen-smart-token [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2019-01-09T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 4000000000 [circulating_supply] => 699015535.53898 [total_supply] => 4000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xD38dE88687172BDE440755b5237987e4A87c23A7 ) [cmc_rank] => 387 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0199496744585 [volume_24h] => 124.84016922474 [percent_change_1h] => 0.205573 [percent_change_24h] => 19.7065 [percent_change_7d] => 23.8654 [market_cap] => 13945132.375437 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:10.000Z ) ) ) [387] => stdClass Object ( [id] => 3260 [name] => AMO Coin [symbol] => AMO [slug] => amo-coin [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2018-09-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 18085793254.277 [total_supply] => 19679012761.81 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x38c87aa89b2b8cd9b95b736e1fa7b612ea972169 ) [cmc_rank] => 388 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.000767721389014 [volume_24h] => 489575.2343116 [percent_change_1h] => 0.185573 [percent_change_24h] => 0.864481 [percent_change_7d] => -12.2118 [market_cap] => 13884850.318593 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:09.000Z ) ) ) [388] => stdClass Object ( [id] => 3733 [name] => S4FE [symbol] => S4F [slug] => s4fe [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2019-02-07T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 895310762 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xaec7d1069e3a914a3eb50f0bfb1796751f2ce48a ) [cmc_rank] => 389 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.015414816755 [volume_24h] => 126127.61720987 [percent_change_1h] => 43.6876 [percent_change_24h] => 50.8523 [percent_change_7d] => 152.301 [market_cap] => 13801051.335009 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:10.000Z ) ) ) [389] => stdClass Object ( [id] => 66 [name] => Nxt [symbol] => NXT [slug] => nxt [num_market_pairs] => 17 [date_added] => 2013-12-04T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => hybrid-pos-lpos [1] => platform [2] => state-channels [3] => pos [4] => enterprise-solutions ) [max_supply] => 1000000000 [circulating_supply] => 998999941.50769 [total_supply] => 998999941.50769 [platform] => [cmc_rank] => 390 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:00.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0137967668896 [volume_24h] => 1143574.007721 [percent_change_1h] => 0.273367 [percent_change_24h] => 13.0321 [percent_change_7d] => 16.5375 [market_cap] => 13782969.315706 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:00.000Z ) ) ) [390] => stdClass Object ( [id] => 3418 [name] => Metadium [symbol] => META [slug] => metadium [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2018-10-09T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => identity [1] => platform ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1245430303.86 [total_supply] => 2000000000 [platform] => [cmc_rank] => 391 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.010922199853 [volume_24h] => 12374287.918276 [percent_change_1h] => 0.789917 [percent_change_24h] => 13.7496 [percent_change_7d] => 33.883 [market_cap] => 13602838.681741 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:09.000Z ) ) ) [391] => stdClass Object ( [id] => 1993 [name] => Kin [symbol] => KIN [slug] => kin [num_market_pairs] => 24 [date_added] => 2017-09-27T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => content-creation [1] => media [2] => smart-contracts ) [max_supply] => 10000000000000 [circulating_supply] => 1518114145968 [total_supply] => 10000000000000 [platform] => [cmc_rank] => 392 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 8.95094936404E-6 [volume_24h] => 151516.49018589 [percent_change_1h] => -2.27843 [percent_change_24h] => 4.34846 [percent_change_7d] => 4.00402 [market_cap] => 13588562.849392 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:04.000Z ) ) ) [392] => stdClass Object ( [id] => 2992 [name] => Apollo Currency [symbol] => APL [slug] => apollo-currency [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2018-07-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => payments [1] => medium-of-exchange ) [max_supply] => [circulating_supply] => 14685096531 [total_supply] => 21165096531 [platform] => [cmc_rank] => 393 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.000917435219361 [volume_24h] => 764120.06010281 [percent_change_1h] => -0.996955 [percent_change_24h] => 1.56967 [percent_change_7d] => -14.6674 [market_cap] => 13472624.757255 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:08.000Z ) ) ) [393] => stdClass Object ( [id] => 2090 [name] => LATOKEN [symbol] => LA [slug] => latoken [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2017-10-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => marketplace [1] => payments [2] => centralized-exchange ) [max_supply] => 1000000000 [circulating_supply] => 380104462 [total_supply] => 400000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xe50365f5d679cb98a1dd62d6f6e58e59321bcddf ) [cmc_rank] => 394 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0353017381096 [volume_24h] => 283758.82208628 [percent_change_1h] => 0.0832092 [percent_change_24h] => 0.266398 [percent_change_7d] => 18.4063 [market_cap] => 13418348.171814 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:04.000Z ) ) ) [394] => stdClass Object ( [id] => 1853 [name] => OAX [symbol] => OAX [slug] => oax [num_market_pairs] => 10 [date_added] => 2017-07-31T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => marketplace ) [max_supply] => [circulating_supply] => 74315999.976843 [total_supply] => 100000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x701c244b988a513c945973defa05de933b23fe1d ) [cmc_rank] => 395 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.179415479912 [volume_24h] => 5570555.8296023 [percent_change_1h] => 0.710677 [percent_change_24h] => 25.2691 [percent_change_7d] => 63.4728 [market_cap] => 13333440.800986 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:03.000Z ) ) ) [395] => stdClass Object ( [id] => 3871 [name] => Newton [symbol] => NEW [slug] => newton [num_market_pairs] => 12 [date_added] => 2019-04-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable [1] => enterprise-solutions [2] => marketplace ) [max_supply] => 98823661261.46 [circulating_supply] => 20571994592.46 [total_supply] => 98823661261.46 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => NEW-09E ) [cmc_rank] => 396 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.000648007033835 [volume_24h] => 749402.95512392 [percent_change_1h] => 0.93101 [percent_change_24h] => 1.01141 [percent_change_7d] => -2.16105 [market_cap] => 13330797.19593 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:11.000Z ) ) ) [396] => stdClass Object ( [id] => 3698 [name] => Observer [symbol] => OBSR [slug] => observer [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2019-01-15T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => [circulating_supply] => 2296573616 [total_supply] => 15000000000 [platform] => [cmc_rank] => 397 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00580298837384 [volume_24h] => 4744439.1109406 [percent_change_1h] => -4.42127 [percent_change_24h] => 20.9049 [percent_change_7d] => 87.6184 [market_cap] => 13326989.993316 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:10.000Z ) ) ) [397] => stdClass Object ( [id] => 4490 [name] => Emirex Token [symbol] => EMRX [slug] => emirex-token [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2019-09-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 24786512 [total_supply] => 500000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xbdbC2a5B32F3a5141ACd18C39883066E4daB9774 ) [cmc_rank] => 398 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.537416709425 [volume_24h] => 32178.649496181 [percent_change_1h] => 0.143767 [percent_change_24h] => 3.91401 [percent_change_7d] => 8.57253 [market_cap] => 13320685.717163 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:12.000Z ) ) ) [398] => stdClass Object ( [id] => 3840 [name] => 1irstcoin [symbol] => FST [slug] => 1irstcoin [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2019-04-08T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => services ) [max_supply] => [circulating_supply] => 35769713.86945 [total_supply] => 100000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x310c93dfc1c5e34cdf51678103f63c41762089cd ) [cmc_rank] => 399 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.367243973772 [volume_24h] => 22772.476529568 [percent_change_1h] => -0.0534818 [percent_change_24h] => -3.12292 [percent_change_7d] => 14.5728 [market_cap] => 13136211.862104 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:10.000Z ) ) ) [399] => stdClass Object ( [id] => 3974 [name] => Bitcoin 2 [symbol] => BTC2 [slug] => bitcoin2 [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2019-05-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => medium-of-exchange [1] => payments ) [max_supply] => 21000000 [circulating_supply] => 17356434.195 [total_supply] => 17356434.195 [platform] => [cmc_rank] => 400 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.749829375829 [volume_24h] => 956.91006692589 [percent_change_1h] => 0.478364 [percent_change_24h] => 1.9903 [percent_change_7d] => 52.0727 [market_cap] => 13014364.219054 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:11.000Z ) ) ) [400] => stdClass Object ( [id] => 1229 [name] => DigixDAO [symbol] => DGD [slug] => digixdao [num_market_pairs] => 15 [date_added] => 2016-04-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => stablecoin-asset-backed [1] => platform ) [max_supply] => [circulating_supply] => 168708.06617643 [total_supply] => 168708.06617643 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xe0b7927c4af23765cb51314a0e0521a9645f0e2a ) [cmc_rank] => 401 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:01.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 77.1010540312 [volume_24h] => 109265.27825126 [percent_change_1h] => 0.31039 [percent_change_24h] => 0.972532 [percent_change_7d] => 27.4359 [market_cap] => 13007569.725769 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:01.000Z ) ) ) [401] => stdClass Object ( [id] => 5821 [name] => Aleph.im [symbol] => ALEPH [slug] => aleph-im [num_market_pairs] => 15 [date_added] => 2020-07-08T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 40866514.466913 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 2092 [name] => NULS [symbol] => NULS [slug] => nuls [token_address] => 0xc0134b5b924c2fca106efb33c45446c466fbe03e ) [cmc_rank] => 402 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:15.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.31716174721 [volume_24h] => 889481.0408593 [percent_change_1h] => 1.97295 [percent_change_24h] => -10.8129 [percent_change_7d] => -28.7099 [market_cap] => 12961295.130709 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:15.000Z ) ) ) [402] => stdClass Object ( [id] => 3866 [name] => CONUN [symbol] => CON [slug] => conun [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2019-04-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 2845397240 [total_supply] => 5000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x4Dd672e77c795844fe3A464eF8eF0FAAe617C8fB ) [cmc_rank] => 403 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0045399907668 [volume_24h] => 1170125.8329991 [percent_change_1h] => -0.795818 [percent_change_24h] => 3.79964 [percent_change_7d] => -4.84461 [market_cap] => 12918077.197478 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:11.000Z ) ) ) [403] => stdClass Object ( [id] => 1711 [name] => Electra [symbol] => ECA [slug] => electra [num_market_pairs] => 13 [date_added] => 2017-06-09T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable [1] => payments [2] => medium-of-exchange ) [max_supply] => [circulating_supply] => 28694996942.78 [total_supply] => 29562153495.78 [platform] => [cmc_rank] => 404 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.000448569057229 [volume_24h] => 23919.29067909 [percent_change_1h] => 0.506257 [percent_change_24h] => 1.96389 [percent_change_7d] => 9.16548 [market_cap] => 12871687.725812 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:02.000Z ) ) ) [404] => stdClass Object ( [id] => 2306 [name] => Bread [symbol] => BRD [slug] => bread [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2017-12-24T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => wallet [1] => services ) [max_supply] => [circulating_supply] => 88733977.693005 [total_supply] => 88862718 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x558ec3152e2eb2174905cd19aea4e34a23de9ad6 ) [cmc_rank] => 405 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.144854769081 [volume_24h] => 664462.45656158 [percent_change_1h] => 0.424158 [percent_change_24h] => 0.95333 [percent_change_7d] => 9.31052 [market_cap] => 12853539.848359 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:05.000Z ) ) ) [405] => stdClass Object ( [id] => 4300 [name] => VideoCoin [symbol] => VID [slug] => videocoin [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2019-08-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => media [1] => video [2] => content-creation ) [max_supply] => [circulating_supply] => 114641632.5786 [total_supply] => 265000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x2c9023bbc572ff8dc1228c7858a280046ea8c9e5 ) [cmc_rank] => 406 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.111165084412 [volume_24h] => 438950.83138761 [percent_change_1h] => 0.41367 [percent_change_24h] => 2.77808 [percent_change_7d] => -6.98666 [market_cap] => 12744146.76273 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:12.000Z ) ) ) [406] => stdClass Object ( [id] => 2381 [name] => Spectre.ai Dividend Token [symbol] => SXDT [slug] => spectre-dividend [num_market_pairs] => 1 [date_added] => 2018-01-12T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => smart-contracts [1] => centralized-exchange [2] => marketplace ) [max_supply] => [circulating_supply] => 82073518.624388 [total_supply] => 140270691.24878 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x12b306fa98f4cbb8d4457fdff3a0a0a56f07ccdf ) [cmc_rank] => 407 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.151225505098 [volume_24h] => 0 [percent_change_1h] => 0 [percent_change_24h] => 0.663465 [percent_change_7d] => 8.76258 [market_cap] => 12411609.309143 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:05.000Z ) ) ) [407] => stdClass Object ( [id] => 5626 [name] => King DAG [symbol] => KDAG [slug] => king-dag [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2020-05-26T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 1000000000 [circulating_supply] => 49001545 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x95e40e065afb3059dcabe4aaf404c1f92756603a ) [cmc_rank] => 408 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.252609646454 [volume_24h] => 10460674.633794 [percent_change_1h] => 0.284569 [percent_change_24h] => 1.56952 [percent_change_7d] => 25.0321 [market_cap] => 12378262.95815 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:14.000Z ) ) ) [408] => stdClass Object ( [id] => 2861 [name] => GoChain [symbol] => GO [slug] => gochain [num_market_pairs] => 14 [date_added] => 2018-06-13T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1033321202.5828 [total_supply] => 1098321195 [platform] => [cmc_rank] => 409 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0119434432853 [volume_24h] => 1022225.3524492 [percent_change_1h] => 4.46847 [percent_change_24h] => 1.31082 [percent_change_7d] => -3.29324 [market_cap] => 12341413.178545 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:07.000Z ) ) ) [409] => stdClass Object ( [id] => 2760 [name] => Cred [symbol] => LBA [slug] => libra-credit [num_market_pairs] => 28 [date_added] => 2018-05-22T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => payments ) [max_supply] => [circulating_supply] => 840410204.82116 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xfe5f141bf94fe84bc28ded0ab966c16b17490657 ) [cmc_rank] => 410 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0146526993498 [volume_24h] => 2515866.6311525 [percent_change_1h] => -0.713971 [percent_change_24h] => 11.6734 [percent_change_7d] => 5.86805 [market_cap] => 12314278.061748 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:07.000Z ) ) ) [410] => stdClass Object ( [id] => 2937 [name] => VITE [symbol] => VITE [slug] => vite [num_market_pairs] => 13 [date_added] => 2018-07-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => enterprise-solutions [1] => platform [2] => scaling ) [max_supply] => [circulating_supply] => 468822926.38455 [total_supply] => 1001394036.8845 [platform] => [cmc_rank] => 411 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0262326519833 [volume_24h] => 2385575.1168372 [percent_change_1h] => -1.98838 [percent_change_24h] => 1.07178 [percent_change_7d] => 4.43828 [market_cap] => 12298468.669638 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:08.000Z ) ) ) [411] => stdClass Object ( [id] => 2665 [name] => Dero [symbol] => DERO [slug] => dero [num_market_pairs] => 16 [date_added] => 2018-04-23T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => [circulating_supply] => 9915238 [total_supply] => 18400000 [platform] => [cmc_rank] => 412 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.23386843545 [volume_24h] => 1289832.7706674 [percent_change_1h] => 0.556238 [percent_change_24h] => 5.26368 [percent_change_7d] => -2.17473 [market_cap] => 12234099.198174 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:07.000Z ) ) ) [412] => stdClass Object ( [id] => 4026 [name] => LiquidApps [symbol] => DAPP [slug] => liquid-apps [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2019-06-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => distributed-computing [1] => platform [2] => interoperability ) [max_supply] => 20000000000 [circulating_supply] => 687643688.8647 [total_supply] => 1039340646.2205 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1765 [name] => EOS [symbol] => EOS [slug] => eos [token_address] => dappservices ) [cmc_rank] => 413 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0177884912727 [volume_24h] => 17354.460555978 [percent_change_1h] => 2.09155 [percent_change_24h] => -9.26319 [percent_change_7d] => -10.37 [market_cap] => 12232143.758097 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:11.000Z ) ) ) [413] => stdClass Object ( [id] => 2251 [name] => IoT Chain [symbol] => ITC [slug] => iot-chain [num_market_pairs] => 16 [date_added] => 2017-12-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => smart-contracts [1] => iot [2] => platform ) [max_supply] => [circulating_supply] => 87214657.4756 [total_supply] => 99999999 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x5e6b6d9abad9093fdc861ea1600eba1b355cd940 ) [cmc_rank] => 414 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.139255314649 [volume_24h] => 5415224.5235701 [percent_change_1h] => -0.665441 [percent_change_24h] => 2.02897 [percent_change_7d] => -1.18792 [market_cap] => 12145104.568769 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:04.000Z ) ) ) [414] => stdClass Object ( [id] => 4118 [name] => The Force Protocol [symbol] => FOR [slug] => the-force-protocol [num_market_pairs] => 11 [date_added] => 2019-07-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 311488081.18892 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x1fcdce58959f536621d76f5b7ffb955baa5a672f ) [cmc_rank] => 415 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0386772774916 [volume_24h] => 1429440.3483072 [percent_change_1h] => 0.890557 [percent_change_24h] => -1.13335 [percent_change_7d] => -9.56333 [market_cap] => 12047510.95147 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:11.000Z ) ) ) [415] => stdClass Object ( [id] => 1008 [name] => Capricoin+ [symbol] => CPS [slug] => capricoin [num_market_pairs] => 1 [date_added] => 2015-07-23T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => x11 [1] => hybrid-pow-pos ) [max_supply] => 1000000000 [circulating_supply] => 222862777.98309 [total_supply] => 291229856.19579 [platform] => [cmc_rank] => 416 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:01.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0537768959835 [volume_24h] => 807.65153894187 [percent_change_1h] => -7.22174 [percent_change_24h] => 5.48348 [percent_change_7d] => -12.5916 [market_cap] => 11984868.43019 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:01.000Z ) ) ) [416] => stdClass Object ( [id] => 2593 [name] => Dragon Coins [symbol] => DRG [slug] => dragon-coins [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2018-03-19T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => payments [1] => media ) [max_supply] => [circulating_supply] => 348657484.01761 [total_supply] => 442695970.07088 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x814f67fa286f7572b041d041b1d99b432c9155ee ) [cmc_rank] => 417 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0343531803522 [volume_24h] => 2129.8128410387 [percent_change_1h] => 2.87857 [percent_change_24h] => 9.09865 [percent_change_7d] => -11.3397 [market_cap] => 11977493.429601 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:06.000Z ) ) ) [417] => stdClass Object ( [id] => 201 [name] => Einsteinium [symbol] => EMC2 [slug] => einsteinium [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2014-04-09T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable [1] => crowdfunding [2] => technology [3] => research ) [max_supply] => [circulating_supply] => 220244716.5 [total_supply] => 220244716.5 [platform] => [cmc_rank] => 418 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:01.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0540824703659 [volume_24h] => 491881.46758501 [percent_change_1h] => -0.898376 [percent_change_24h] => 4.35345 [percent_change_7d] => -0.367332 [market_cap] => 11911378.353357 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:01.000Z ) ) ) [418] => stdClass Object ( [id] => 2829 [name] => REPO [symbol] => REPO [slug] => repo [num_market_pairs] => 1 [date_added] => 2018-05-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 109958607 [total_supply] => 356999900 [platform] => stdClass Object ( [id] => 512 [name] => Stellar [symbol] => XLM [slug] => stellar [token_address] => GCZNF24HPMYTV6NOEHI7Q5RJFFUI23JKUKY3H3XTQAFBQIBOHD5OXG3B ) [cmc_rank] => 419 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.108164819258 [volume_24h] => 0 [percent_change_1h] => -0.111151 [percent_change_24h] => -0.385505 [percent_change_7d] => 12.7401 [market_cap] => 11893652.852016 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:07.000Z ) ) ) [419] => stdClass Object ( [id] => 5444 [name] => Cartesi [symbol] => CTSI [slug] => cartesi [num_market_pairs] => 18 [date_added] => 2020-04-23T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 177366836 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x491604c0fdf08347dd1fa4ee062a822a5dd06b5d ) [cmc_rank] => 420 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0665193391506 [volume_24h] => 4692609.6377909 [percent_change_1h] => -0.83727 [percent_change_24h] => 4.28071 [percent_change_7d] => 27.6478 [market_cap] => 11798324.717953 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:14.000Z ) ) ) [420] => stdClass Object ( [id] => 3917 [name] => Sentivate [symbol] => SNTVT [slug] => sentivate [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2019-05-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 4200000000 [circulating_supply] => 2594211531.8145 [total_supply] => 4200000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x7865af71cf0b288b4e7f654f4f7851eb46a2b7f8 ) [cmc_rank] => 421 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00453906126567 [volume_24h] => 465327.47798931 [percent_change_1h] => -3.4204 [percent_change_24h] => 25.5805 [percent_change_7d] => 72.5206 [market_cap] => 11775285.079014 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:11.000Z ) ) ) [421] => stdClass Object ( [id] => 2545 [name] => Arcblock [symbol] => ABT [slug] => arcblock [num_market_pairs] => 24 [date_added] => 2018-02-26T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => marketplace [1] => interoperability ) [max_supply] => [circulating_supply] => 98554305.440293 [total_supply] => 186000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xb98d4c97425d9908e66e53a6fdf673acca0be986 ) [cmc_rank] => 422 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.118866352926 [volume_24h] => 5686241.7350954 [percent_change_1h] => 0.186341 [percent_change_24h] => 7.91976 [percent_change_7d] => 8.41164 [market_cap] => 11714790.852843 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:06.000Z ) ) ) [422] => stdClass Object ( [id] => 573 [name] => Burst [symbol] => BURST [slug] => burst [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2014-08-30T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable [1] => poc ) [max_supply] => 2158812800 [circulating_supply] => 2100477988 [total_supply] => 2100477988 [platform] => [cmc_rank] => 423 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:01.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.005508336521 [volume_24h] => 276371.24771231 [percent_change_1h] => 1.45223 [percent_change_24h] => 1.54551 [percent_change_7d] => 8.47294 [market_cap] => 11570139.612857 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:01.000Z ) ) ) [423] => stdClass Object ( [id] => 3637 [name] => Aergo [symbol] => AERGO [slug] => aergo [num_market_pairs] => 23 [date_added] => 2018-12-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => smart-contracts [2] => enterprise-solutions ) [max_supply] => 500000000 [circulating_supply] => 264019889.6214 [total_supply] => 500000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => AERGO-46B ) [cmc_rank] => 424 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0434136174679 [volume_24h] => 3024774.6049582 [percent_change_1h] => 2.0361 [percent_change_24h] => 13.3403 [percent_change_7d] => 15.0151 [market_cap] => 11462058.491941 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:10.000Z ) ) ) [424] => stdClass Object ( [id] => 2303 [name] => MediBloc [symbol] => MED [slug] => medibloc [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2017-12-22T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => health ) [max_supply] => [circulating_supply] => 2600325368.1157 [total_supply] => 8251153309.1157 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => MEDB-87E ) [cmc_rank] => 425 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00440299591806 [volume_24h] => 277832.52206156 [percent_change_1h] => -0.0152391 [percent_change_24h] => -0.808964 [percent_change_7d] => -6.43612 [market_cap] => 11449221.981441 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:05.000Z ) ) ) [425] => stdClass Object ( [id] => 4275 [name] => Cocos-BCX [symbol] => COCOS [slug] => cocos-bcx [num_market_pairs] => 13 [date_added] => 2019-08-21T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => gaming [1] => media ) [max_supply] => 100000000000 [circulating_supply] => 24210008178 [total_supply] => 100000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x0c6f5f7d555e7518f6841a79436bd2b1eef03381 ) [cmc_rank] => 426 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.000472650869526 [volume_24h] => 1216495.3969434 [percent_change_1h] => 2.28002 [percent_change_24h] => 2.17398 [percent_change_7d] => 2.17167 [market_cap] => 11442881.416563 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:12.000Z ) ) ) [426] => stdClass Object ( [id] => 3164 [name] => PumaPay [symbol] => PMA [slug] => pumapay [num_market_pairs] => 21 [date_added] => 2018-08-13T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 26476422230.56 [total_supply] => 78042956829 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x846c66cf71c43f80403b51fe3906b3599d63336f ) [cmc_rank] => 427 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.000431060159608 [volume_24h] => 1946042.796594 [percent_change_1h] => 0.884994 [percent_change_24h] => -4.47085 [percent_change_7d] => 143.209 [market_cap] => 11412930.792554 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:08.000Z ) ) ) [427] => stdClass Object ( [id] => 5026 [name] => Orchid [symbol] => OXT [slug] => orchid [num_market_pairs] => 27 [date_added] => 2019-12-16T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 65807276.5161 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x4575f41308EC1483f3d399aa9a2826d74Da13Deb ) [cmc_rank] => 428 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.172426396061 [volume_24h] => 2879727.9573998 [percent_change_1h] => 0.182936 [percent_change_24h] => 0.0893293 [percent_change_7d] => -4.8894 [market_cap] => 11346911.524261 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:13.000Z ) ) ) [428] => stdClass Object ( [id] => 4060 [name] => TrustVerse [symbol] => TRV [slug] => trustverse [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2019-07-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 399830019.20324 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x72955ecff76e48f2c8abcce11d54e5734d6f3657 ) [cmc_rank] => 429 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0281367836398 [volume_24h] => 72002.498649646 [percent_change_1h] => 0.524503 [percent_change_24h] => 2.21621 [percent_change_7d] => -4.46039 [market_cap] => 11249930.743019 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:11.000Z ) ) ) [429] => stdClass Object ( [id] => 3946 [name] => Carry [symbol] => CRE [slug] => carry [num_market_pairs] => 11 [date_added] => 2019-05-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => retail [1] => loyalty ) [max_supply] => [circulating_supply] => 5437682664.6895 [total_supply] => 6503182617.3436 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x115eC79F1de567eC68B7AE7eDA501b406626478e ) [cmc_rank] => 430 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00205964445203 [volume_24h] => 1322341.8892525 [percent_change_1h] => 0.377008 [percent_change_24h] => -0.4513 [percent_change_7d] => -1.02288 [market_cap] => 11199692.932227 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:11.000Z ) ) ) [430] => stdClass Object ( [id] => 1619 [name] => Skycoin [symbol] => SKY [slug] => skycoin [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2017-04-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => distributed-computing ) [max_supply] => 100000000 [circulating_supply] => 18000000 [total_supply] => 25000000 [platform] => [cmc_rank] => 431 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.619361491952 [volume_24h] => 634048.8278922 [percent_change_1h] => 2.4871 [percent_change_24h] => -0.630608 [percent_change_7d] => 0.596221 [market_cap] => 11148506.855136 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:02.000Z ) ) ) [431] => stdClass Object ( [id] => 3175 [name] => TTC [symbol] => TTC [slug] => ttc [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2018-08-14T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => media [1] => content-creation ) [max_supply] => 1000000000 [circulating_supply] => 437281501.126 [total_supply] => 894306656.942 [platform] => [cmc_rank] => 432 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0254652433528 [volume_24h] => 274593.92086042 [percent_change_1h] => 0.454862 [percent_change_24h] => 0.712443 [percent_change_7d] => -2.32853 [market_cap] => 11135479.839851 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:09.000Z ) ) ) [432] => stdClass Object ( [id] => 89 [name] => Mooncoin [symbol] => MOON [slug] => mooncoin [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2014-01-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => scrypt [1] => pow [2] => mineable ) [max_supply] => [circulating_supply] => 226958437279.73 [total_supply] => 226958437279.73 [platform] => [cmc_rank] => 433 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:01.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 4.87747936698E-5 [volume_24h] => 397.61411749729 [percent_change_1h] => 0.487898 [percent_change_24h] => 48.2002 [percent_change_7d] => 107.979 [market_cap] => 11069850.949939 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:01.000Z ) ) ) [433] => stdClass Object ( [id] => 4841 [name] => suterusu [symbol] => SUTER [slug] => suterusu [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2019-11-22T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1192606311.2208 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xba8c0244fbdeb10f19f6738750daeedf7a5081eb ) [cmc_rank] => 434 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00924466160322 [volume_24h] => 2294918.3776907 [percent_change_1h] => 0.877413 [percent_change_24h] => 3.05257 [percent_change_7d] => 10.5258 [market_cap] => 11025241.773101 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:13.000Z ) ) ) [434] => stdClass Object ( [id] => 5798 [name] => Darwinia Network [symbol] => RING [slug] => darwinia-network [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2020-07-02T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 10000000000 [circulating_supply] => 307108801.77442 [total_supply] => 1590567952.9265 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x9469d013805bffb7d3debe5e7839237e535ec483 ) [cmc_rank] => 435 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:15.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0357185345903 [volume_24h] => 792510.04818855 [percent_change_1h] => 8.64712 [percent_change_24h] => 40.5235 [percent_change_7d] => 24.8607 [market_cap] => 10969476.359165 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:15.000Z ) ) ) [435] => stdClass Object ( [id] => 2873 [name] => Metronome [symbol] => MET [slug] => metronome [num_market_pairs] => 12 [date_added] => 2018-06-26T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => wallet [1] => payments [2] => platform ) [max_supply] => [circulating_supply] => 10750263.293873 [total_supply] => 12226937.293873 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xa3d58c4e56fedcae3a7c43a725aee9a71f0ece4e ) [cmc_rank] => 436 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.01767418268 [volume_24h] => 673715.82702675 [percent_change_1h] => 0.770976 [percent_change_24h] => 1.48189 [percent_change_7d] => 27.7726 [market_cap] => 10940265.411187 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:08.000Z ) ) ) [436] => stdClass Object ( [id] => 2675 [name] => Dock [symbol] => DOCK [slug] => dock [num_market_pairs] => 22 [date_added] => 2018-04-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => services [1] => jobs ) [max_supply] => [circulating_supply] => 605628024.41715 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xe5dada80aa6477e85d09747f2842f7993d0df71c ) [cmc_rank] => 437 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0180036977384 [volume_24h] => 10082385.75211 [percent_change_1h] => -1.24657 [percent_change_24h] => 6.72679 [percent_change_7d] => 12.3444 [market_cap] => 10903543.893511 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:07.000Z ) ) ) [437] => stdClass Object ( [id] => 3306 [name] => Gemini Dollar [symbol] => GUSD [slug] => gemini-dollar [num_market_pairs] => 33 [date_added] => 2018-10-05T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => store-of-value [1] => stablecoin-asset-backed ) [max_supply] => [circulating_supply] => 10867066.64 [total_supply] => 10867066.64 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x056Fd409E1d7A124BD7017459dFEa2F387b6d5Cd ) [cmc_rank] => 438 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.00265539802 [volume_24h] => 5911071.6381796 [percent_change_1h] => 0.0186733 [percent_change_24h] => 0.22509 [percent_change_7d] => 0.363854 [market_cap] => 10895923.027239 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:09.000Z ) ) ) [438] => stdClass Object ( [id] => 2859 [name] => XMax [symbol] => XMX [slug] => xmax [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2018-06-14T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => gaming [1] => content-creation [2] => media ) [max_supply] => [circulating_supply] => 15538108143.263 [total_supply] => 30000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x0f8c45b896784a1e408526b9300519ef8660209c ) [cmc_rank] => 439 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.000699804630209 [volume_24h] => 1695926.3210206 [percent_change_1h] => -0.158891 [percent_change_24h] => 11.0653 [percent_change_7d] => 20.542 [market_cap] => 10873640.023343 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:07.000Z ) ) ) [439] => stdClass Object ( [id] => 4220 [name] => General Attention Currency [symbol] => XAC [slug] => general-attention-currency [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2019-08-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => payments [1] => commodities ) [max_supply] => [circulating_supply] => 10000000 [total_supply] => 150000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xde4c5a791913838027a2185709e98c5c6027ea63 ) [cmc_rank] => 440 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.08412274504 [volume_24h] => 0 [percent_change_1h] => 0 [percent_change_24h] => 7.10543E-14 [percent_change_7d] => 17.4626 [market_cap] => 10841227.4504 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:12.000Z ) ) ) [440] => stdClass Object ( [id] => 2204 [name] => B2BX [symbol] => B2B [slug] => b2bx [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2017-11-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => smart-contracts [1] => marketplace ) [max_supply] => [circulating_supply] => 19629794.463469 [total_supply] => 19822337.199585 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x5d51fcced3114a8bb5e90cdd0f9d682bcbcc5393 ) [cmc_rank] => 441 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.551406149692 [volume_24h] => 272.75634065834 [percent_change_1h] => 0.0260701 [percent_change_24h] => 0.0384829 [percent_change_7d] => 10.4923 [market_cap] => 10823989.384347 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:04.000Z ) ) ) [441] => stdClass Object ( [id] => 2838 [name] => PCHAIN [symbol] => PI [slug] => pchain [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2018-06-04T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => smart-contracts [2] => interoperability ) [max_supply] => 2100000000 [circulating_supply] => 775745467.13568 [total_supply] => 2011546868 [platform] => [cmc_rank] => 442 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0139234232012 [volume_24h] => 2044246.8184434 [percent_change_1h] => -4.64253 [percent_change_24h] => 160.674 [percent_change_7d] => 223.781 [market_cap] => 10801032.435343 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:07.000Z ) ) ) [442] => stdClass Object ( [id] => 3826 [name] => TOP [symbol] => TOP [slug] => top [num_market_pairs] => 12 [date_added] => 2019-03-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 5119429433.82 [total_supply] => 20000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xdcD85914b8aE28c1E62f1C488E1D968D5aaFfE2b ) [cmc_rank] => 443 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00210054273553 [volume_24h] => 332877.30047096 [percent_change_1h] => -0.0240329 [percent_change_24h] => 5.10693 [percent_change_7d] => 2.03482 [market_cap] => 10753580.307269 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:10.000Z ) ) ) [443] => stdClass Object ( [id] => 5350 [name] => Proton [symbol] => XPR [slug] => proton [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2020-04-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 10000000000 [circulating_supply] => 628901781.8928 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xd7efb00d12c2c13131fd319336fdf952525da2af ) [cmc_rank] => 444 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0170212598976 [volume_24h] => 1034229.7025003 [percent_change_1h] => 0.218808 [percent_change_24h] => 0.660665 [percent_change_7d] => -2.13538 [market_cap] => 10704700.679661 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:14.000Z ) ) ) [444] => stdClass Object ( [id] => 4003 [name] => Zenon [symbol] => ZNN [slug] => zenon [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2019-06-12T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => [circulating_supply] => 4324618.6455466 [total_supply] => 5096754.6454346 [platform] => [cmc_rank] => 445 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 2.46211019568 [volume_24h] => 315048.7291995 [percent_change_1h] => 0.979843 [percent_change_24h] => 0.674694 [percent_change_7d] => -0.329858 [market_cap] => 10647687.659628 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:11.000Z ) ) ) [445] => stdClass Object ( [id] => 5072 [name] => Rakon [symbol] => RKN [slug] => rakon [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2019-12-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 285714286 [circulating_supply] => 132142857 [total_supply] => 285714286 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x6e5a43db10b04701385a34afb670e404bc7ea597 ) [cmc_rank] => 446 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0805627051347 [volume_24h] => 1872601.3380542 [percent_change_1h] => 4.82129 [percent_change_24h] => 6.54037 [percent_change_7d] => 0.474782 [market_cap] => 10645786.024148 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:13.000Z ) ) ) [446] => stdClass Object ( [id] => 3307 [name] => Spendcoin [symbol] => SPND [slug] => spendcoin [num_market_pairs] => 11 [date_added] => 2019-01-30T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 2274878345.5681 [total_supply] => 4000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => SPNDB-916 ) [cmc_rank] => 447 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0046498777375 [volume_24h] => 2962466.6294215 [percent_change_1h] => 0.0661052 [percent_change_24h] => -10.6448 [percent_change_7d] => -44.9305 [market_cap] => 10577906.174578 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:09.000Z ) ) ) [447] => stdClass Object ( [id] => 1974 [name] => Propy [symbol] => PRO [slug] => propy [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2017-09-19T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => real-estate [1] => smart-contracts [2] => escrow ) [max_supply] => [circulating_supply] => 70100406 [total_supply] => 100000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x226bb599a12c826476e3a771454697ea52e9e220 ) [cmc_rank] => 448 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.150886320337 [volume_24h] => 133352.04833605 [percent_change_1h] => 0.343891 [percent_change_24h] => 2.00387 [percent_change_7d] => 3.76962 [market_cap] => 10577192.31547 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:03.000Z ) ) ) [448] => stdClass Object ( [id] => 2267 [name] => Tael [symbol] => WABI [slug] => tael [num_market_pairs] => 15 [date_added] => 2017-12-12T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => logistics [1] => data-provenance ) [max_supply] => [circulating_supply] => 86199999.338241 [total_supply] => 100000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x286bda1413a2df81731d4930ce2f862a35a609fe ) [cmc_rank] => 449 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.122283189676 [volume_24h] => 1594226.8019915 [percent_change_1h] => -0.435182 [percent_change_24h] => 0.967035 [percent_change_7d] => 5.28124 [market_cap] => 10540810.869149 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:04.000Z ) ) ) [449] => stdClass Object ( [id] => 3609 [name] => CWV Chain [symbol] => CWV [slug] => cwv-chain [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2018-11-16T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => payments [1] => platform [2] => smart-contracts ) [max_supply] => [circulating_supply] => 3540912310.9992 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xed494c9e2f8e34e53bdd0ea9b4d80305cb15c5c2 ) [cmc_rank] => 450 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00295590778456 [volume_24h] => 16179.678584177 [percent_change_1h] => 0.40537 [percent_change_24h] => 1.84662 [percent_change_7d] => -1.94341 [market_cap] => 10466610.264527 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:09.000Z ) ) ) [450] => stdClass Object ( [id] => 2058 [name] => AirSwap [symbol] => AST [slug] => airswap [num_market_pairs] => 11 [date_added] => 2017-10-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi [1] => decentralized-exchange [2] => payments [3] => marketplace ) [max_supply] => [circulating_supply] => 150000000 [total_supply] => 500000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x27054b13b1b798b345b591a4d22e6562d47ea75a ) [cmc_rank] => 451 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.069003888315 [volume_24h] => 3858830.3444682 [percent_change_1h] => 2.70716 [percent_change_24h] => 22.3451 [percent_change_7d] => 20.8612 [market_cap] => 10350583.24725 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:04.000Z ) ) ) [451] => stdClass Object ( [id] => 2336 [name] => Game.com [symbol] => GTC [slug] => game [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2018-01-03T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => media ) [max_supply] => [circulating_supply] => 761444189.76189 [total_supply] => 2000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xb70835d7822ebb9426b56543e391846c107bd32c ) [cmc_rank] => 452 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0134856113652 [volume_24h] => 413780.27913901 [percent_change_1h] => 0.574495 [percent_change_24h] => -0.237453 [percent_change_7d] => 0.414594 [market_cap] => 10268540.419418 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:05.000Z ) ) ) [452] => stdClass Object ( [id] => 1758 [name] => TenX [symbol] => PAY [slug] => tenx [num_market_pairs] => 27 [date_added] => 2017-06-27T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => medium-of-exchange ) [max_supply] => [circulating_supply] => 146416535.88603 [total_supply] => 205218255.94858 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xb97048628db6b661d4c2aa833e95dbe1a905b280 ) [cmc_rank] => 453 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0700244611287 [volume_24h] => 2803094.1483179 [percent_change_1h] => 0.0381792 [percent_change_24h] => 3.46934 [percent_change_7d] => 12.1156 [market_cap] => 10252739.02575 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:03.000Z ) ) ) [453] => stdClass Object ( [id] => 2246 [name] => CyberMiles [symbol] => CMT [slug] => cybermiles [num_market_pairs] => 29 [date_added] => 2017-12-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => e-commerce ) [max_supply] => [circulating_supply] => 800000000 [total_supply] => 1000000000 [platform] => [cmc_rank] => 454 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0127981310748 [volume_24h] => 1760606.7596761 [percent_change_1h] => 0.23024 [percent_change_24h] => 3.42076 [percent_change_7d] => 0.383663 [market_cap] => 10238504.85984 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:04.000Z ) ) ) [454] => stdClass Object ( [id] => 3762 [name] => 1SG [symbol] => 1SG [slug] => 1sg [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2019-02-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 2226069.382175 [total_supply] => 22227000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x0f72714b35a366285df85886a2ee174601292a17 ) [cmc_rank] => 455 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 4.59261742743 [volume_24h] => 0 [percent_change_1h] => 0 [percent_change_24h] => -7.10543E-14 [percent_change_7d] => -2.27374E-13 [market_cap] => 10223485.039245 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:10.000Z ) ) ) [455] => stdClass Object ( [id] => 4901 [name] => Anchor [symbol] => ANCT [slug] => anchor [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2019-11-09T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 12811098.121639 [total_supply] => 759493671 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x5456bc77dd275c45c3c15f0cf936b763cf57c3b5 ) [cmc_rank] => 456 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.79571471904 [volume_24h] => 305.51912886567 [percent_change_1h] => 0.264092 [percent_change_24h] => 0.384586 [percent_change_7d] => 1.3198 [market_cap] => 10193979.342454 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:13.000Z ) ) ) [456] => stdClass Object ( [id] => 2066 [name] => Everus [symbol] => EVR [slug] => everus [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2017-10-19T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => marketplace [1] => e-commerce ) [max_supply] => [circulating_supply] => 464777458.34203 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x3137619705b5fc22a3048989f983905e456b59ab ) [cmc_rank] => 457 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0217221086396 [volume_24h] => 3.4083766850471 [percent_change_1h] => 0.478677 [percent_change_24h] => -1.54063 [percent_change_7d] => 33.6795 [market_cap] => 10095946.443343 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:04.000Z ) ) ) [457] => stdClass Object ( [id] => 4283 [name] => BitForex Token [symbol] => BF [slug] => bitforex-token [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2019-08-30T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => centralized-exchange [1] => marketplace [2] => payments ) [max_supply] => [circulating_supply] => 4254567591.4946 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x5b71bee9d961b1b848f8485eec8d8787f80217f5 ) [cmc_rank] => 458 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00235484526139 [volume_24h] => 805719.21659176 [percent_change_1h] => 0.184952 [percent_change_24h] => 7.33056 [percent_change_7d] => 15.1486 [market_cap] => 10018848.332094 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:12.000Z ) ) ) [458] => stdClass Object ( [id] => 4058 [name] => FIBOS [symbol] => FO [slug] => fibos [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2019-08-29T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1065453492.9691 [total_supply] => 1069632125.8191 [platform] => [cmc_rank] => 459 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00931924662814 [volume_24h] => 496404.26493912 [percent_change_1h] => 0.375707 [percent_change_24h] => 0.0778742 [percent_change_7d] => 1.25779 [market_cap] => 9929223.8717923 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:11.000Z ) ) ) [459] => stdClass Object ( [id] => 1807 [name] => Santiment Network Token [symbol] => SAN [slug] => santiment [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2017-07-12T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => asset-management [1] => crowdsourcing [2] => ai-big-data ) [max_supply] => [circulating_supply] => 63057370.956979 [total_supply] => 83337000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x7c5a0ce9267ed19b22f8cae653f198e3e8daf098 ) [cmc_rank] => 460 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.156775695727 [volume_24h] => 19361.582461039 [percent_change_1h] => -0.224151 [percent_change_24h] => -0.289501 [percent_change_7d] => -2.31948 [market_cap] => 9885863.202496 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:03.000Z ) ) ) [460] => stdClass Object ( [id] => 377 [name] => NavCoin [symbol] => NAV [slug] => nav-coin [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2014-06-12T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => x13 [1] => hybrid-pow-pos ) [max_supply] => [circulating_supply] => 69274134.907711 [total_supply] => 69274134.907711 [platform] => [cmc_rank] => 461 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:01.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.141560050329 [volume_24h] => 260085.98545173 [percent_change_1h] => -0.379727 [percent_change_24h] => 1.74455 [percent_change_7d] => 1.62992 [market_cap] => 9806450.0240335 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:01.000Z ) ) ) [461] => stdClass Object ( [id] => 2579 [name] => ShipChain [symbol] => SHIP [slug] => shipchain [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2018-03-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => logistics ) [max_supply] => [circulating_supply] => 478598259.68133 [total_supply] => 500000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xe25b0bba01dc5630312b6a21927e578061a13f55 ) [cmc_rank] => 462 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0204774643853 [volume_24h] => 490258.89286117 [percent_change_1h] => 1.17557 [percent_change_24h] => 10.9432 [percent_change_7d] => -4.19515 [market_cap] => 9800478.817491 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:06.000Z ) ) ) [462] => stdClass Object ( [id] => 4953 [name] => FirmaChain [symbol] => FCT [slug] => firmachain [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2019-12-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 184275043.14956 [total_supply] => 600000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xe1bad922f84b198a08292fb600319300ae32471b ) [cmc_rank] => 463 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0530835783355 [volume_24h] => 2499068.1490164 [percent_change_1h] => -0.463744 [percent_change_24h] => 2.34451 [percent_change_7d] => 20.6914 [market_cap] => 9781978.6883073 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:13.000Z ) ) ) [463] => stdClass Object ( [id] => 707 [name] => Blocknet [symbol] => BLOCK [slug] => blocknet [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2014-11-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => marketplace [1] => hybrid-pow-pos ) [max_supply] => [circulating_supply] => 7012577.8653111 [total_supply] => 7012577.8653111 [platform] => [cmc_rank] => 464 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:01.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.38004749954 [volume_24h] => 44729.351941419 [percent_change_1h] => 0.753367 [percent_change_24h] => 5.82394 [percent_change_7d] => -24.5975 [market_cap] => 9677690.5483521 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:01.000Z ) ) ) [464] => stdClass Object ( [id] => 1712 [name] => Quantum Resistant Ledger [symbol] => QRL [slug] => quantum-resistant-ledger [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2017-06-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => distributed-computing [1] => mineable [2] => platform [3] => quantum-resistant [4] => pow ) [max_supply] => 105000000 [circulating_supply] => 71787797.859383 [total_supply] => 71787797.859383 [platform] => [cmc_rank] => 465 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.134721918403 [volume_24h] => 171468.10664061 [percent_change_1h] => -0.534563 [percent_change_24h] => -0.573889 [percent_change_7d] => -4.65941 [market_cap] => 9671389.8455429 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:03.000Z ) ) ) [465] => stdClass Object ( [id] => 5481 [name] => BASIC [symbol] => BASIC [slug] => basic [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2020-04-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 10000000000 [circulating_supply] => 1360453456.829 [total_supply] => 8326258166.69 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xf25c91c87e0b1fd9b4064af0f427157aab0193a7 ) [cmc_rank] => 466 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00701464839463 [volume_24h] => 4088475.6977643 [percent_change_1h] => -0.0321664 [percent_change_24h] => 5.85277 [percent_change_7d] => 1.74037 [market_cap] => 9543102.6569142 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:14.000Z ) ) ) [466] => stdClass Object ( [id] => 1955 [name] => Neblio [symbol] => NEBL [slug] => neblio [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2017-09-12T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => enterprise-solutions ) [max_supply] => [circulating_supply] => 16079981.496768 [total_supply] => 16600153.098833 [platform] => [cmc_rank] => 467 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.592924966291 [volume_24h] => 205510.88584427 [percent_change_1h] => -0.0744948 [percent_change_24h] => 0.218448 [percent_change_7d] => 2.32032 [market_cap] => 9534222.4869308 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:03.000Z ) ) ) [467] => stdClass Object ( [id] => 2578 [name] => TE-FOOD [symbol] => TFD [slug] => te-food [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2018-03-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => data-provenance [1] => logistics ) [max_supply] => 1000000000 [circulating_supply] => 524564312.8711 [total_supply] => 567917832.52934 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xe5f166c0d8872b68790061317bb6cca04582c912 ) [cmc_rank] => 468 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.018147629634 [volume_24h] => 138397.88432506 [percent_change_1h] => -0.411224 [percent_change_24h] => 5.24397 [percent_change_7d] => 101.125 [market_cap] => 9519598.8691985 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:07.000Z ) ) ) [468] => stdClass Object ( [id] => 4103 [name] => FLETA [symbol] => FLETA [slug] => fleta [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2019-07-16T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1004279454.9958 [total_supply] => 2000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x7788d759f21f53533051a9ae657fa05a1e068fc6 ) [cmc_rank] => 469 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00946591761489 [volume_24h] => 7343618.4054471 [percent_change_1h] => -0.732346 [percent_change_24h] => 8.29038 [percent_change_7d] => -2.03454 [market_cap] => 9506426.583317 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:12.000Z ) ) ) [469] => stdClass Object ( [id] => 5305 [name] => BTSE [symbol] => BTSE [slug] => btse [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2020-03-12T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 200000000 [circulating_supply] => 4507522 [total_supply] => 166057522 [platform] => [cmc_rank] => 470 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 2.10239426604 [volume_24h] => 490234.80654504 [percent_change_1h] => -0.232174 [percent_change_24h] => -1.40998 [percent_change_7d] => 11.2426 [market_cap] => 9476588.4068492 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:13.000Z ) ) ) [470] => stdClass Object ( [id] => 4067 [name] => Cryptoindex.com 100 [symbol] => CIX100 [slug] => cryptoindex-com-100 [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2019-07-04T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => ai-big-data [1] => services ) [max_supply] => [circulating_supply] => 62409479.632261 [total_supply] => 300000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x6393e822874728f8afa7e1c9944e417d37ca5878 ) [cmc_rank] => 471 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.15181715136 [volume_24h] => 60558.70249554 [percent_change_1h] => 0.845192 [percent_change_24h] => 0.804044 [percent_change_7d] => 0.344487 [market_cap] => 9474829.4156298 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:11.000Z ) ) ) [471] => stdClass Object ( [id] => 1392 [name] => Pluton [symbol] => PLU [slug] => pluton [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2016-09-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => services [1] => payments ) [max_supply] => 20000000 [circulating_supply] => 849999.5 [total_supply] => 20000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xD8912C10681D8B21Fd3742244f44658dBA12264E ) [cmc_rank] => 472 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 11.1109838503 [volume_24h] => 883530.82596104 [percent_change_1h] => -0.0439779 [percent_change_24h] => -5.50129 [percent_change_7d] => 20.026 [market_cap] => 9444330.7172631 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:02.000Z ) ) ) [472] => stdClass Object ( [id] => 2666 [name] => Effect.AI [symbol] => EFX [slug] => effect-ai [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2018-04-23T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 252168527.316 [total_supply] => 650000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1765 [name] => EOS [symbol] => EOS [slug] => eos [token_address] => acbc532904b6b51b5ea6d19b803d78af70e7e6f9 ) [cmc_rank] => 473 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0369193201469 [volume_24h] => 55211.116622885 [percent_change_1h] => -0.0577597 [percent_change_24h] => 9.05587 [percent_change_7d] => 30.2659 [market_cap] => 9309890.5909517 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:07.000Z ) ) ) [473] => stdClass Object ( [id] => 2394 [name] => Telcoin [symbol] => TEL [slug] => telcoin [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2018-01-14T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => media [1] => content-creation ) [max_supply] => [circulating_supply] => 47245810799.22 [total_supply] => 100000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x85e076361cc813a908ff672f9bad1541474402b2 ) [cmc_rank] => 474 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.000196407262283 [volume_24h] => 68395.644710155 [percent_change_1h] => 1.20752 [percent_change_24h] => -2.88559 [percent_change_7d] => 0.0462886 [market_cap] => 9279420.3534154 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:05.000Z ) ) ) [474] => stdClass Object ( [id] => 4431 [name] => VIDY [symbol] => VIDY [slug] => vidy [num_market_pairs] => 15 [date_added] => 2019-09-04T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 6222083205.7386 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xc77b230f31b517f1ef362e59c173c2be6540b5e8 ) [cmc_rank] => 475 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00149042365185 [volume_24h] => 907152.32701432 [percent_change_1h] => 0.73414 [percent_change_24h] => -1.58973 [percent_change_7d] => 16.2669 [market_cap] => 9273539.9736115 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:12.000Z ) ) ) [475] => stdClass Object ( [id] => 2034 [name] => Everex [symbol] => EVX [slug] => everex [num_market_pairs] => 16 [date_added] => 2017-10-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => smart-contracts [1] => services ) [max_supply] => [circulating_supply] => 22700000 [total_supply] => 25000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xf3db5fa2c66b7af3eb0c0b782510816cbe4813b8 ) [cmc_rank] => 476 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.401321694481 [volume_24h] => 2070677.3434517 [percent_change_1h] => 4.31031 [percent_change_24h] => 13.6888 [percent_change_7d] => 15.3251 [market_cap] => 9110002.4647187 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:04.000Z ) ) ) [476] => stdClass Object ( [id] => 2765 [name] => XYO [symbol] => XYO [slug] => xyo [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2018-05-22T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 12844821265.921 [total_supply] => 13960974963 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x55296f69f40ea6d20e478533c15a6b08b654e758 ) [cmc_rank] => 477 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.000705697501533 [volume_24h] => 73657.41385145 [percent_change_1h] => 0.189373 [percent_change_24h] => 6.8062 [percent_change_7d] => -5.33668 [market_cap] => 9064558.2749981 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:07.000Z ) ) ) [477] => stdClass Object ( [id] => 2608 [name] => Mithril [symbol] => MITH [slug] => mithril [num_market_pairs] => 28 [date_added] => 2018-03-24T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => smart-contracts [1] => content-creation [2] => media ) [max_supply] => [circulating_supply] => 912297500 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => MITH-C76 ) [cmc_rank] => 478 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00991622928159 [volume_24h] => 4488138.70449 [percent_change_1h] => -2.14174 [percent_change_24h] => 7.25889 [percent_change_7d] => 4.46208 [market_cap] => 9046551.1830214 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:07.000Z ) ) ) [478] => stdClass Object ( [id] => 1954 [name] => Moeda Loyalty Points [symbol] => MDA [slug] => moeda-loyalty-points [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2017-09-11T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => services ) [max_supply] => [circulating_supply] => 19628888 [total_supply] => 19628888 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x51db5ad35c671a87207d88fc11d593ac0c8415bd ) [cmc_rank] => 479 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.459644217872 [volume_24h] => 289419.02962647 [percent_change_1h] => -0.145776 [percent_change_24h] => -0.0881911 [percent_change_7d] => 1.5577 [market_cap] => 9022304.8724571 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:03.000Z ) ) ) [479] => stdClass Object ( [id] => 5299 [name] => HyperDAO [symbol] => HDAO [slug] => hyperdao [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2020-03-12T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 5000000000 [circulating_supply] => 377965796.16393 [total_supply] => 5000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x74faab6986560fd1140508e4266d8a7b87274ffd ) [cmc_rank] => 480 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.023863812946 [volume_24h] => 1677936.1629788 [percent_change_1h] => -0.385858 [percent_change_24h] => 0.392035 [percent_change_7d] => 5.9766 [market_cap] => 9019705.0596419 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:14.000Z ) ) ) [480] => stdClass Object ( [id] => 5277 [name] => SynchroBitcoin [symbol] => SNB [slug] => synchrobitcoin [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2020-03-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 74046130.5 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x179e31fb25e433441a2839389a7b8ec9c4654b7b ) [cmc_rank] => 481 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.119633501063 [volume_24h] => 34262.668410641 [percent_change_1h] => 0.688095 [percent_change_24h] => 2.71933 [percent_change_7d] => -6.42296 [market_cap] => 8858397.8318828 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:13.000Z ) ) ) [481] => stdClass Object ( [id] => 4950 [name] => LCX [symbol] => LCX [slug] => lcx [num_market_pairs] => 20 [date_added] => 2019-12-03T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 533258027.38406 [total_supply] => 955270975 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x037a54aab062628c9bbae1fdb1583c195585fe41 ) [cmc_rank] => 482 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.016578835005 [volume_24h] => 550264.15467728 [percent_change_1h] => -0.3478 [percent_change_24h] => 5.57326 [percent_change_7d] => 4.9219 [market_cap] => 8840796.8510921 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:13.000Z ) ) ) [482] => stdClass Object ( [id] => 4997 [name] => XIO [symbol] => XIO [slug] => xio [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2020-05-15T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 15897125.190466 [total_supply] => 100000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => XIO-B05 ) [cmc_rank] => 483 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.555770760149 [volume_24h] => 456662.90034747 [percent_change_1h] => 1.92708 [percent_change_24h] => 25.4211 [percent_change_7d] => -5.63347 [market_cap] => 8835157.351289 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:13.000Z ) ) ) [483] => stdClass Object ( [id] => 2134 [name] => Grid+ [symbol] => GRID [slug] => grid [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2017-11-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => energy ) [max_supply] => [circulating_supply] => 39236491 [total_supply] => 300000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x12b19d3e2ccc14da04fae33e63652ce469b3f2fd ) [cmc_rank] => 484 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.224737991556 [volume_24h] => 138549.2165009 [percent_change_1h] => -0.0825611 [percent_change_24h] => 5.4494 [percent_change_7d] => -11.8202 [market_cap] => 8817930.1830451 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:04.000Z ) ) ) [484] => stdClass Object ( [id] => 1918 [name] => Achain [symbol] => ACT [slug] => achain [num_market_pairs] => 22 [date_added] => 2017-08-27T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => dpos [1] => smart-contracts [2] => platform ) [max_supply] => 1000000000 [circulating_supply] => 969999997.92063 [total_supply] => 1000000000 [platform] => [cmc_rank] => 485 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00901975850834 [volume_24h] => 7658468.3251461 [percent_change_1h] => -0.318828 [percent_change_24h] => -2.96521 [percent_change_7d] => 11.2822 [market_cap] => 8749165.7343344 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:03.000Z ) ) ) [485] => stdClass Object ( [id] => 2289 [name] => Gifto [symbol] => GTO [slug] => gifto [num_market_pairs] => 22 [date_added] => 2017-12-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => media [1] => content-creation [2] => loyalty ) [max_supply] => [circulating_supply] => 712498034.94468 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => GTO-908 ) [cmc_rank] => 486 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0122434305347 [volume_24h] => 5225737.0824372 [percent_change_1h] => -0.0540849 [percent_change_24h] => -0.298732 [percent_change_7d] => -8.11345 [market_cap] => 8723420.1969554 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:05.000Z ) ) ) [486] => stdClass Object ( [id] => 2941 [name] => CoinEx Token [symbol] => CET [slug] => coinex-token [num_market_pairs] => 10 [date_added] => 2018-07-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 666953975.96994 [total_supply] => 5817096876.5382 [platform] => [cmc_rank] => 487 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0130457788127 [volume_24h] => 2167277.8661168 [percent_change_1h] => 0.0314694 [percent_change_24h] => 2.24734 [percent_change_7d] => 12.9574 [market_cap] => 8700934.0487547 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:08.000Z ) ) ) [487] => stdClass Object ( [id] => 3756 [name] => #MetaHash [symbol] => MHC [slug] => metahash [num_market_pairs] => 14 [date_added] => 2019-02-21T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 9200000000 [circulating_supply] => 2003851011.5346 [total_supply] => 2172595529 [platform] => [cmc_rank] => 488 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00434169281193 [volume_24h] => 4322734.4709626 [percent_change_1h] => -0.162221 [percent_change_24h] => -3.78194 [percent_change_7d] => -11.4631 [market_cap] => 8700105.5329585 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:10.000Z ) ) ) [488] => stdClass Object ( [id] => 4105 [name] => CoinMetro Token [symbol] => XCM [slug] => coinmetro-token [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2019-08-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 330000000 [circulating_supply] => 279749271.98077 [total_supply] => 330000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x44e2ca91cea1147f1b503e669f06cd11fb0c5490 ) [cmc_rank] => 489 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0310725355397 [volume_24h] => 17563.371645251 [percent_change_1h] => 0.00949168 [percent_change_24h] => -3.04396 [percent_change_7d] => 3.01854 [market_cap] => 8692519.1958277 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:11.000Z ) ) ) [489] => stdClass Object ( [id] => 3924 [name] => DREP [symbol] => DREP [slug] => drep [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2019-05-07T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 10000000000 [circulating_supply] => 3449682631.5 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Binance Coin [symbol] => BNB [slug] => binance-coin [token_address] => DREP-7D2 ) [cmc_rank] => 490 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00251950696636 [volume_24h] => 740119.90266777 [percent_change_1h] => 1.31389 [percent_change_24h] => 1.69216 [percent_change_7d] => -7.05691 [market_cap] => 8691499.4217953 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:11.000Z ) ) ) [490] => stdClass Object ( [id] => 2503 [name] => DMarket [symbol] => DMT [slug] => dmarket [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2018-02-03T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => entertainment [1] => marketplace [2] => payments ) [max_supply] => [circulating_supply] => 56921773.171956 [total_supply] => 56921773.171971 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x2ccbff3a042c68716ed2a2cb0c544a9f1d1935e1 ) [cmc_rank] => 491 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.152618732261 [volume_24h] => 176591.45205809 [percent_change_1h] => 0.475292 [percent_change_24h] => -0.21998 [percent_change_7d] => -1.98567 [market_cap] => 8687328.8595521 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:06.000Z ) ) ) [491] => stdClass Object ( [id] => 1710 [name] => Veritaseum [symbol] => VERI [slug] => veritaseum [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2017-06-08T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => services ) [max_supply] => [circulating_supply] => 2149646.44 [total_supply] => 100000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x8f3470A7388c05eE4e7AF3d01D8C722b0FF52374 ) [cmc_rank] => 492 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 4.02981337626 [volume_24h] => 9802.9320760177 [percent_change_1h] => 0.391492 [percent_change_24h] => -3.58107 [percent_change_7d] => -0.542254 [market_cap] => 8662673.9781417 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:02.000Z ) ) ) [492] => stdClass Object ( [id] => 4804 [name] => ROOBEE [symbol] => ROOBEE [slug] => roobee [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2019-10-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 5400000000 [circulating_supply] => 1811492777.91 [total_supply] => 5400000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xa31b1767e09f842ecfd4bc471fe44f830e3891aa ) [cmc_rank] => 493 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00477563318685 [volume_24h] => 1457950.0427972 [percent_change_1h] => 0.716971 [percent_change_24h] => 16.4701 [percent_change_7d] => 20.6682 [market_cap] => 8651025.0279261 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:12.000Z ) ) ) [493] => stdClass Object ( [id] => 3371 [name] => MIR COIN [symbol] => MIR [slug] => mir-coin [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2018-10-02T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => 1300000000 [circulating_supply] => 780627480.525 [total_supply] => 1300000000 [platform] => [cmc_rank] => 494 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0108511751919 [volume_24h] => 3117195.2920347 [percent_change_1h] => -4.01828 [percent_change_24h] => -1.12407 [percent_change_7d] => 89.9229 [market_cap] => 8470725.5507883 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:09.000Z ) ) ) [494] => stdClass Object ( [id] => 2399 [name] => INT Chain [symbol] => INT [slug] => int-chain [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2018-01-15T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => iot [1] => platform ) [max_supply] => [circulating_supply] => 449560377 [total_supply] => 960329508.372 [platform] => [cmc_rank] => 495 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0188205213047 [volume_24h] => 3687040.1100838 [percent_change_1h] => 1.13947 [percent_change_24h] => -7.74714 [percent_change_7d] => 43.7655 [market_cap] => 8460960.6530775 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:05.000Z ) ) ) [495] => stdClass Object ( [id] => 4430 [name] => VNX Exchange [symbol] => VNXLU [slug] => vnx-exchange [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2019-12-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 28104700 [total_supply] => 80000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x00fc270c9cc13e878ab5363d00354bebf6f05c15 ) [cmc_rank] => 496 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.300816630164 [volume_24h] => 67929.129611349 [percent_change_1h] => 0.010449 [percent_change_24h] => 2.95335 [percent_change_7d] => -2.41593 [market_cap] => 8454361.1457702 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:12.000Z ) ) ) [496] => stdClass Object ( [id] => 3686 [name] => Content Value Network [symbol] => CVNT [slug] => content-value-network [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2019-01-09T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => content-creation [1] => media ) [max_supply] => [circulating_supply] => 925000000 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x6400b5522f8d448c0803e6245436dd1c81df09ce ) [cmc_rank] => 497 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00904925899387 [volume_24h] => 505023.18141056 [percent_change_1h] => 2.5932 [percent_change_24h] => 10.9278 [percent_change_7d] => 5.79054 [market_cap] => 8370564.5693297 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:10.000Z ) ) ) [497] => stdClass Object ( [id] => 53 [name] => Quark [symbol] => QRK [slug] => quark [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2013-08-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable [1] => multiple [2] => pow ) [max_supply] => [circulating_supply] => 265669018.09216 [total_supply] => 265669018.09216 [platform] => [cmc_rank] => 498 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:00.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0314677033266 [volume_24h] => 1295.276539749 [percent_change_1h] => -0.691556 [percent_change_24h] => 3.5906 [percent_change_7d] => 6.74615 [market_cap] => 8359993.8443932 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:00.000Z ) ) ) [498] => stdClass Object ( [id] => 3147 [name] => HYCON [symbol] => HYC [slug] => hycon [num_market_pairs] => 10 [date_added] => 2018-08-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable [1] => dag [2] => scaling [3] => platform ) [max_supply] => 5000000000 [circulating_supply] => 2274102062.0229 [total_supply] => 3009176583.9254 [platform] => [cmc_rank] => 499 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00367355037835 [volume_24h] => 1335508.6206822 [percent_change_1h] => 0.141922 [percent_change_24h] => 0.819522 [percent_change_7d] => -10.2539 [market_cap] => 8354028.4903507 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:08.000Z ) ) ) [499] => stdClass Object ( [id] => 2882 [name] => 0Chain [symbol] => ZCN [slug] => 0chain [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2018-07-02T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => iot [2] => ai-big-data ) [max_supply] => 400000000 [circulating_supply] => 48400982 [total_supply] => 200000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xb9ef770b6a5e12e45983c5d80545258aa38f3b78 ) [cmc_rank] => 500 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.17078596171 [volume_24h] => 95992.025578708 [percent_change_1h] => 0.293371 [percent_change_24h] => 0.161507 [percent_change_7d] => 12.9639 [market_cap] => 8266208.2585784 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:08.000Z ) ) ) [500] => stdClass Object ( [id] => 4180 [name] => DDKoin [symbol] => DDK [slug] => ddkoin [num_market_pairs] => 13 [date_added] => 2019-07-29T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => scaling [1] => dpos [2] => enterprise-solutions [3] => mineable [4] => platform ) [max_supply] => 45000000 [circulating_supply] => 1710000 [total_supply] => 45000000 [platform] => [cmc_rank] => 501 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 4.83363818751 [volume_24h] => 97087.755772107 [percent_change_1h] => -1.33673 [percent_change_24h] => -20.099 [percent_change_7d] => -24.5959 [market_cap] => 8265521.3006421 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:12.000Z ) ) ) [501] => stdClass Object ( [id] => 1996 [name] => SALT [symbol] => SALT [slug] => salt [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2017-09-29T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => smart-contracts ) [max_supply] => [circulating_supply] => 80283620.020574 [total_supply] => 120000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x4156d3342d5c385a87d264f90653733592000581 ) [cmc_rank] => 502 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.102727473972 [volume_24h] => 28307.9398193 [percent_change_1h] => 0.130674 [percent_change_24h] => 12.9404 [percent_change_7d] => 25.8948 [market_cap] => 8247333.4860414 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:03.000Z ) ) ) [502] => stdClass Object ( [id] => 2307 [name] => Bibox Token [symbol] => BIX [slug] => bibox-token [num_market_pairs] => 19 [date_added] => 2017-12-24T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => marketplace [1] => discount-token [2] => centralized-exchange ) [max_supply] => [circulating_supply] => 91783868.27 [total_supply] => 245326151.27 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xb3104b4b9da82025e8b9f8fb28b3553ce2f67069 ) [cmc_rank] => 503 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0898315511049 [volume_24h] => 2096413.1966134 [percent_change_1h] => -0.38559 [percent_change_24h] => -1.66044 [percent_change_7d] => -2.04195 [market_cap] => 8245087.2531019 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:05.000Z ) ) ) [503] => stdClass Object ( [id] => 2235 [name] => Time New Bank [symbol] => TNB [slug] => time-new-bank [num_market_pairs] => 18 [date_added] => 2017-11-27T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => smart-contracts [1] => platform ) [max_supply] => [circulating_supply] => 3436586618.2187 [total_supply] => 4415707418.2187 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xf7920b0768ecb20a123fac32311d07d193381d6f ) [cmc_rank] => 504 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00239299986986 [volume_24h] => 651954.39077876 [percent_change_1h] => -0.933272 [percent_change_24h] => -0.642451 [percent_change_7d] => -6.3783 [market_cap] => 8223751.3301599 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:05.000Z ) ) ) [504] => stdClass Object ( [id] => 2403 [name] => MOAC [symbol] => MOAC [slug] => moac [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2018-01-15T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => smart-contracts [1] => platform [2] => pow ) [max_supply] => [circulating_supply] => 62463333.604191 [total_supply] => 151205864 [platform] => [cmc_rank] => 505 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.130824291144 [volume_24h] => 63251.843621606 [percent_change_1h] => 0.731232 [percent_change_24h] => 22.5498 [percent_change_7d] => 44.1971 [market_cap] => 8171721.3412595 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:05.000Z ) ) ) [505] => stdClass Object ( [id] => 5601 [name] => xDai [symbol] => STAKE [slug] => xdai [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2020-05-19T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi ) [max_supply] => 8537500 [circulating_supply] => 2325149.6393088 [total_supply] => 8277500.0031586 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x0Ae055097C6d159879521C384F1D2123D1f195e6 ) [cmc_rank] => 506 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 3.50658266038 [volume_24h] => 4724918.7586859 [percent_change_1h] => 0.674561 [percent_change_24h] => 12.0329 [percent_change_7d] => 5.58828 [market_cap] => 8153329.4079892 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:14.000Z ) ) ) [506] => stdClass Object ( [id] => 4467 [name] => Nestree [symbol] => EGG [slug] => nestree [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2019-09-09T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1003908974.4496 [total_supply] => 2994901340 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x65ccd72c0813ce6f2703593b633202a0f3ca6a0c ) [cmc_rank] => 507 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00812151537771 [volume_24h] => 776377.4580983 [percent_change_1h] => 0.149143 [percent_change_24h] => 1.78312 [percent_change_7d] => -9.0606 [market_cap] => 8153262.1738137 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:12.000Z ) ) ) [507] => stdClass Object ( [id] => 1403 [name] => FirstBlood [symbol] => 1ST [slug] => firstblood [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2016-09-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => loyalty [1] => media [2] => gaming ) [max_supply] => [circulating_supply] => 85558370.5 [total_supply] => 93468691 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xaf30d2a7e90d7dc361c8c4585e9bb7d2f6f15bc7 ) [cmc_rank] => 508 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0952695613773 [volume_24h] => 609.95440876024 [percent_change_1h] => -0.317897 [percent_change_24h] => -3.45129 [percent_change_7d] => -5.47468 [market_cap] => 8151108.4296915 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:02.000Z ) ) ) [508] => stdClass Object ( [id] => 3731 [name] => PlayChip [symbol] => PLA [slug] => playchip [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2019-02-08T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => gaming [1] => centralized-exchange [2] => gambling ) [max_supply] => [circulating_supply] => 14009105692.842 [total_supply] => 50000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x0198f46f520F33cd4329bd4bE380a25a90536CD5 ) [cmc_rank] => 509 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.000574964472869 [volume_24h] => 59.786324199049 [percent_change_1h] => 1.69761 [percent_change_24h] => 1.36632 [percent_change_7d] => 11.4828 [market_cap] => 8054738.0700511 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:10.000Z ) ) ) [509] => stdClass Object ( [id] => 1026 [name] => Aeon [symbol] => AEON [slug] => aeon [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2015-08-04T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => pow [1] => mineable [2] => cryptonight-lite ) [max_supply] => [circulating_supply] => 15831459.311211 [total_supply] => 15831459.311211 [platform] => [cmc_rank] => 510 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:01.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.503579979603 [volume_24h] => 15943.572825341 [percent_change_1h] => 1.47177 [percent_change_24h] => -2.65629 [percent_change_7d] => 17.6708 [market_cap] => 7972405.9570254 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:01.000Z ) ) ) [510] => stdClass Object ( [id] => 2544 [name] => Nucleus Vision [symbol] => NCASH [slug] => nucleus-vision [num_market_pairs] => 15 [date_added] => 2018-02-26T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => iot [1] => retail ) [max_supply] => [circulating_supply] => 6997736763.7536 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x809826cceab68c387726af962713b64cb5cb3cca ) [cmc_rank] => 511 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00113412988568 [volume_24h] => 1579411.8168276 [percent_change_1h] => 0.133858 [percent_change_24h] => 33.6522 [percent_change_7d] => 139.754 [market_cap] => 7936342.3958947 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:06.000Z ) ) ) [511] => stdClass Object ( [id] => 2446 [name] => DATA [symbol] => DTA [slug] => data [num_market_pairs] => 12 [date_added] => 2018-01-22T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => marketing [1] => ai-big-data ) [max_supply] => 11500000000 [circulating_supply] => 11499993344.401 [total_supply] => 11500000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x69b148395ce0015c13e36bffbad63f49ef874e03 ) [cmc_rank] => 512 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.000685751814102 [volume_24h] => 9307879.6912792 [percent_change_1h] => -1.58915 [percent_change_24h] => 78.9231 [percent_change_7d] => 88.846 [market_cap] => 7886141.2980838 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:06.000Z ) ) ) [512] => stdClass Object ( [id] => 4120 [name] => Prometeus [symbol] => PROM [slug] => prometeus [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2019-07-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 6870000 [total_supply] => 20000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xfc82bb4ba86045af6f327323a46e80412b91b27d ) [cmc_rank] => 513 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.14609557434 [volume_24h] => 398684.75293271 [percent_change_1h] => 0.299979 [percent_change_24h] => 0.532829 [percent_change_7d] => -5.86574 [market_cap] => 7873676.5957158 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:11.000Z ) ) ) [513] => stdClass Object ( [id] => 2558 [name] => Insights Network [symbol] => INSTAR [slug] => insights-network [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2018-03-02T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => enterprise-solutions [1] => ai-big-data [2] => marketplace ) [max_supply] => 300000000 [circulating_supply] => 196753507.9 [total_supply] => 251212199.3678 [platform] => [cmc_rank] => 514 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0399349382134 [volume_24h] => 105653.19869388 [percent_change_1h] => 0.440116 [percent_change_24h] => -20.0912 [percent_change_7d] => 0.479349 [market_cap] => 7857339.1812562 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:07.000Z ) ) ) [514] => stdClass Object ( [id] => 2866 [name] => Sentinel Protocol [symbol] => UPP [slug] => sentinel-protocol [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2018-06-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 404012675.25 [total_supply] => 500000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xc86d054809623432210c107af2e3f619dcfbf652 ) [cmc_rank] => 515 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.019445505005 [volume_24h] => 634095.29767121 [percent_change_1h] => 1.32463 [percent_change_24h] => 0.783661 [percent_change_7d] => -0.848818 [market_cap] => 7856230.4986573 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:07.000Z ) ) ) [515] => stdClass Object ( [id] => 2763 [name] => Morpheus.Network [symbol] => MRPH [slug] => morpheus-network [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2018-05-22T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => payments [1] => logistics ) [max_supply] => [circulating_supply] => 34179309.5367 [total_supply] => 47897218 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x7b0c06043468469967dba22d1af33d77d44056c8 ) [cmc_rank] => 516 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.22814182744 [volume_24h] => 597725.01884958 [percent_change_1h] => 0.0847573 [percent_change_24h] => 11.7275 [percent_change_7d] => 3.70707 [market_cap] => 7797730.1383402 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:07.000Z ) ) ) [516] => stdClass Object ( [id] => 2726 [name] => DAOstack [symbol] => GEN [slug] => daostack [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2018-05-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => dao [1] => platform ) [max_supply] => [circulating_supply] => 48033038.993039 [total_supply] => 60000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x543ff227f64aa17ea132bf9886cab5db55dcaddf ) [cmc_rank] => 517 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.160886219588 [volume_24h] => 37815.273499854 [percent_change_1h] => 1.05804 [percent_change_24h] => -4.21287 [percent_change_7d] => -29.6095 [market_cap] => 7727854.0589131 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:07.000Z ) ) ) [517] => stdClass Object ( [id] => 2321 [name] => QLC Chain [symbol] => QLC [slug] => qlink [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2017-12-29T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => technology ) [max_supply] => [circulating_supply] => 240000000 [total_supply] => 600000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1376 [name] => Neo [symbol] => NEO [slug] => neo [token_address] => 0d821bd7b6d53f5c2b40e217c6defc8bbe896cf5 ) [cmc_rank] => 518 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0321973506157 [volume_24h] => 2182378.9147113 [percent_change_1h] => -1.61279 [percent_change_24h] => 11.0199 [percent_change_7d] => 8.96495 [market_cap] => 7727364.147768 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:05.000Z ) ) ) [518] => stdClass Object ( [id] => 2296 [name] => OST [symbol] => OST [slug] => ost [num_market_pairs] => 15 [date_added] => 2017-12-19T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => services ) [max_supply] => [circulating_supply] => 750466070.30512 [total_supply] => 800000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x2c4e8f2d746113d0696ce89b35f0d8bf88e0aeca ) [cmc_rank] => 519 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0102075804762 [volume_24h] => 423941.1428273 [percent_change_1h] => 0.719791 [percent_change_24h] => 1.18031 [percent_change_7d] => -4.16864 [market_cap] => 7660442.807297 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:05.000Z ) ) ) [519] => stdClass Object ( [id] => 2739 [name] => Digix Gold Token [symbol] => DGX [slug] => digix-gold-token [num_market_pairs] => 11 [date_added] => 2018-05-15T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => stablecoin-asset-backed [1] => store-of-value [2] => dao ) [max_supply] => [circulating_supply] => 117048.83002046 [total_supply] => 120400 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x4f3afec4e5a3f2a6a1a411def7d7dfe50ee057bf ) [cmc_rank] => 520 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 65.3963695637 [volume_24h] => 41954.456669492 [percent_change_1h] => 0.471445 [percent_change_24h] => 1.07953 [percent_change_7d] => 3.35454 [market_cap] => 7654568.5450167 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:07.000Z ) ) ) [520] => stdClass Object ( [id] => 3336 [name] => IQeon [symbol] => IQN [slug] => iqeon [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2018-09-24T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 5491860.1987553 [total_supply] => 5491860.1987553 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x0db8d8b76bc361bacbb72e2c491e06085a97ab31 ) [cmc_rank] => 521 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.39115791683 [volume_24h] => 56297.129645584 [percent_change_1h] => 1.10739 [percent_change_24h] => 2.84288 [percent_change_7d] => 5.15424 [market_cap] => 7640044.793622 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:09.000Z ) ) ) [521] => stdClass Object ( [id] => 3875 [name] => Valor Token [symbol] => VALOR [slug] => valor-token [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2019-04-18T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => asset-management ) [max_supply] => [circulating_supply] => 20036000.0002 [total_supply] => 75000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x297e4e5e59ad72b1b0a2fd446929e76117be0e0a ) [cmc_rank] => 522 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.380621279333 [volume_24h] => 520187.34469955 [percent_change_1h] => -0.46832 [percent_change_24h] => 8.66968 [percent_change_7d] => -2.02791 [market_cap] => 7626127.9527921 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:11.000Z ) ) ) [522] => stdClass Object ( [id] => 1923 [name] => Tierion [symbol] => TNT [slug] => tierion [num_market_pairs] => 14 [date_added] => 2017-08-27T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => data-provenance [1] => services ) [max_supply] => [circulating_supply] => 428481269.49942 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x08f5a9235b08173b7569f83645d2c7fb55e8ccd8 ) [cmc_rank] => 523 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0177356636206 [volume_24h] => 482577.44431687 [percent_change_1h] => -0.663433 [percent_change_24h] => -2.23031 [percent_change_7d] => -48.7204 [market_cap] => 7599399.6635694 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:03.000Z ) ) ) [523] => stdClass Object ( [id] => 5 [name] => Peercoin [symbol] => PPC [slug] => peercoin [num_market_pairs] => 19 [date_added] => 2013-04-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable [1] => sha-256 [2] => payments [3] => hybrid-pow-pos [4] => medium-of-exchange ) [max_supply] => [circulating_supply] => 26401627.823854 [total_supply] => 26401627.823854 [platform] => [cmc_rank] => 524 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:00.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.287379131448 [volume_24h] => 42587.328533913 [percent_change_1h] => 1.85122 [percent_change_24h] => 3.37599 [percent_change_7d] => 0.372551 [market_cap] => 7587276.8728326 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:00.000Z ) ) ) [524] => stdClass Object ( [id] => 1358 [name] => EDC Blockchain [old] [symbol] => EDC [slug] => edc-blockchain-old [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2016-08-24T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => enterprise-solutions [1] => dpos [2] => platform [3] => mineable [4] => masternodes [5] => x11 ) [max_supply] => [circulating_supply] => 2670646025 [total_supply] => 5330754414.894 [platform] => [cmc_rank] => 525 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00280999292891 [volume_24h] => 217.33633342439 [percent_change_1h] => 0.432433 [percent_change_24h] => 1.49131 [percent_change_7d] => 8.781 [market_cap] => 7504496.4458716 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:02.000Z ) ) ) [525] => stdClass Object ( [id] => 2287 [name] => LockTrip [symbol] => LOC [slug] => lockchain [num_market_pairs] => 10 [date_added] => 2017-12-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => sharing-economy [1] => hospitality ) [max_supply] => [circulating_supply] => 14952162.966826 [total_supply] => 18585932.741501 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x5e3346444010135322268a4630d2ed5f8d09446c ) [cmc_rank] => 526 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.499735413869 [volume_24h] => 74098.492980022 [percent_change_1h] => 1.01324 [percent_change_24h] => 13.0941 [percent_change_7d] => 25.2851 [market_cap] => 7472125.3484633 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:05.000Z ) ) ) [526] => stdClass Object ( [id] => 2827 [name] => Phantasma [symbol] => SOUL [slug] => phantasma [num_market_pairs] => 10 [date_added] => 2018-05-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => enterprise-solutions [1] => platform [2] => content-creation ) [max_supply] => [circulating_supply] => 56542635.3235 [total_supply] => 96302327 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1376 [name] => Neo [symbol] => NEO [slug] => neo [token_address] => ed07cffad18f1308db51920d99a2af60ac66a7b3 ) [cmc_rank] => 527 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.132048378654 [volume_24h] => 350493.03479181 [percent_change_1h] => 0.516269 [percent_change_24h] => 5.11229 [percent_change_7d] => 64.0157 [market_cap] => 7466363.3192926 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:07.000Z ) ) ) [527] => stdClass Object ( [id] => 2709 [name] => Morpheus Labs [symbol] => MITX [slug] => morpheus-labs [num_market_pairs] => 12 [date_added] => 2018-05-04T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => enterprise-solutions ) [max_supply] => [circulating_supply] => 348379945 [total_supply] => 746999995 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x4a527d8fc13c5203ab24ba0944f4cb14658d1db6 ) [cmc_rank] => 528 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0212422255819 [volume_24h] => 1463409.3935449 [percent_change_1h] => -0.257044 [percent_change_24h] => -0.593127 [percent_change_7d] => 20.3301 [market_cap] => 7400365.3798999 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:07.000Z ) ) ) [528] => stdClass Object ( [id] => 1937 [name] => Po.et [symbol] => POE [slug] => poet [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2017-09-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => media ) [max_supply] => [circulating_supply] => 3141592653 [total_supply] => 3141592653 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x0e0989b1f9b8a38983c2ba8053269ca62ec9b195 ) [cmc_rank] => 529 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00234882154088 [volume_24h] => 119912.73710052 [percent_change_1h] => -4.28508 [percent_change_24h] => -0.235778 [percent_change_7d] => 3.92921 [market_cap] => 7379040.4960367 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:03.000Z ) ) ) [529] => stdClass Object ( [id] => 1834 [name] => Pillar [symbol] => PLR [slug] => pillar [num_market_pairs] => 12 [date_added] => 2017-07-24T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform [1] => identity [2] => distributed-computing ) [max_supply] => 800000000 [circulating_supply] => 259348201 [total_supply] => 800000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xe3818504c1b32bf1557b16c238b2e01fd3149c17 ) [cmc_rank] => 530 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:03.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0284411017401 [volume_24h] => 63777.119008303 [percent_change_1h] => 0.472052 [percent_change_24h] => -5.61645 [percent_change_7d] => 1.49002 [market_cap] => 7376148.5707529 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:03.000Z ) ) ) [530] => stdClass Object ( [id] => 4173 [name] => Levolution [symbol] => LEVL [slug] => levolution [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2019-07-26T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 44259574.746244 [total_supply] => 311000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x09970aec766b6f3223aca9111555e99dc50ff13a ) [cmc_rank] => 531 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.1664463388 [volume_24h] => 113003.53283573 [percent_change_1h] => 0.420238 [percent_change_24h] => 2.19761 [percent_change_7d] => 6.41204 [market_cap] => 7366844.1733573 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:12.000Z ) ) ) [531] => stdClass Object ( [id] => 3918 [name] => Safe [symbol] => SAFE [slug] => safe [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2019-05-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => masternodes [1] => medium-of-exchange ) [max_supply] => [circulating_supply] => 20835499.35 [total_supply] => 29600000 [platform] => [cmc_rank] => 532 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.353424578407 [volume_24h] => 67653.278524492 [percent_change_1h] => 0.645791 [percent_change_24h] => 5.57883 [percent_change_7d] => -6.98381 [market_cap] => 7363777.5736731 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:11.000Z ) ) ) [532] => stdClass Object ( [id] => 3986 [name] => StakeCubeCoin [symbol] => SCC [slug] => stakecubecoin [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2019-06-03T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => [circulating_supply] => 7170720.451475 [total_supply] => 8469720.451475 [platform] => [cmc_rank] => 533 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.02061857073 [volume_24h] => 1108.3966489541 [percent_change_1h] => 1.33917 [percent_change_24h] => 13.9898 [percent_change_7d] => 15.6573 [market_cap] => 7318570.4582888 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:11.000Z ) ) ) [533] => stdClass Object ( [id] => 2455 [name] => PressOne [symbol] => PRS [slug] => pressone [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2018-01-24T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => content-creation [1] => marketplace ) [max_supply] => 2000000000 [circulating_supply] => 284742627.99294 [total_supply] => 2000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xe0d95530820aafc51b1d98023aa1ff000b78d8b2 ) [cmc_rank] => 534 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0255091484272 [volume_24h] => 87658.698028265 [percent_change_1h] => 0.371228 [percent_change_24h] => -0.682186 [percent_change_7d] => -9.61653 [market_cap] => 7263541.9610229 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:05.000Z ) ) ) [534] => stdClass Object ( [id] => 4366 [name] => MixMarvel [symbol] => MIX [slug] => mixmarvel [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2019-09-02T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 10000000000 [circulating_supply] => 1986068094 [total_supply] => 10000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x5d285f735998f36631f678ff41fb56a10a4d0429 ) [cmc_rank] => 535 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00365478968822 [volume_24h] => 784759.88389953 [percent_change_1h] => 0.701148 [percent_change_24h] => 4.15689 [percent_change_7d] => -5.74503 [market_cap] => 7258661.1900539 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:12.000Z ) ) ) [535] => stdClass Object ( [id] => 2468 [name] => LinkEye [symbol] => LET [slug] => linkeye [num_market_pairs] => 11 [date_added] => 2018-01-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 809999000 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xfa3118b34522580c35ae27f6cf52da1dbb756288 ) [cmc_rank] => 536 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00890241501525 [volume_24h] => 4096442.5421423 [percent_change_1h] => 0.178426 [percent_change_24h] => -3.25864 [percent_change_7d] => 4.03192 [market_cap] => 7210947.2599375 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:06.000Z ) ) ) [536] => stdClass Object ( [id] => 2345 [name] => High Performance Blockchain [symbol] => HPB [slug] => high-performance-blockchain [num_market_pairs] => 12 [date_added] => 2018-01-09T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => smart-contracts [1] => dpos [2] => enterprise-solutions [3] => hardware ) [max_supply] => [circulating_supply] => 73069950 [total_supply] => 101119949.75 [platform] => [cmc_rank] => 537 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0985910030741 [volume_24h] => 591819.06314489 [percent_change_1h] => -0.353106 [percent_change_24h] => -2.58142 [percent_change_7d] => -12.4991 [market_cap] => 7204039.6650743 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:05.000Z ) ) ) [537] => stdClass Object ( [id] => 3168 [name] => FarmaTrust [symbol] => FTT [slug] => farmatrust [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2018-08-14T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 600000000 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x2aec18c5500f21359ce1bea5dc1777344df4c0dc ) [cmc_rank] => 538 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0118972911466 [volume_24h] => 1529.0711732496 [percent_change_1h] => -12.8033 [percent_change_24h] => -32.8275 [percent_change_7d] => 4835.55 [market_cap] => 7138374.68796 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:08.000Z ) ) ) [538] => stdClass Object ( [id] => 3585 [name] => WeShow Token [symbol] => WET [slug] => weshow-token [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2018-11-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 463851902.61946 [total_supply] => 1250000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x36d10c6800d569bb8c4fe284a05ffe3b752f972c ) [cmc_rank] => 539 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0153273149825 [volume_24h] => 4949245.4563244 [percent_change_1h] => -0.576939 [percent_change_24h] => -32.0216 [percent_change_7d] => -40.5437 [market_cap] => 7109604.2166804 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:09.000Z ) ) ) [539] => stdClass Object ( [id] => 4484 [name] => ChronoCoin [symbol] => CRN [slug] => chronocoin [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2019-10-15T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 2221053119.3844 [total_supply] => 5680000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1376 [name] => Neo [symbol] => NEO [slug] => neo [token_address] => c875e3e1a9f7ba1291aea40cead371754dfcb3de ) [cmc_rank] => 540 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00319915822485 [volume_24h] => 13890.572572559 [percent_change_1h] => -0.307232 [percent_change_24h] => -0.428875 [percent_change_7d] => 14.3175 [market_cap] => 7105500.3547074 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:12.000Z ) ) ) [540] => stdClass Object ( [id] => 2655 [name] => Monero Classic [symbol] => XMC [slug] => monero-classic [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2018-04-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 19176436.191059 [total_supply] => 19176436.191059 [platform] => [cmc_rank] => 541 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.370202683116 [volume_24h] => 1837.635077186 [percent_change_1h] => -0.231587 [percent_change_24h] => 1.53248 [percent_change_7d] => -3.70955 [market_cap] => 7099168.1305328 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:07.000Z ) ) ) [541] => stdClass Object ( [id] => 4691 [name] => Zano [symbol] => ZANO [slug] => zano [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2020-01-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 10235431.78 [total_supply] => 12264931.78 [platform] => [cmc_rank] => 542 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.688330366079 [volume_24h] => 4389.3727550422 [percent_change_1h] => 0.408802 [percent_change_24h] => -9.97931 [percent_change_7d] => 1.45455 [market_cap] => 7045358.504104 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:12.000Z ) ) ) [542] => stdClass Object ( [id] => 1826 [name] => Particl [symbol] => PART [slug] => particl [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2017-07-20T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 9183487.2998644 [total_supply] => 9667973.6447453 [platform] => [cmc_rank] => 543 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.764696105394 [volume_24h] => 42362.730478096 [percent_change_1h] => 0.748282 [percent_change_24h] => 2.59821 [percent_change_7d] => -1.36409 [market_cap] => 7022576.9721416 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:02.000Z ) ) ) [543] => stdClass Object ( [id] => 2915 [name] => Moss Coin [symbol] => MOC [slug] => moss-coin [num_market_pairs] => 1 [date_added] => 2018-07-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 367194688.83763 [total_supply] => 500000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x865ec58b06bf6305b886793aa20a2da31d034e68 ) [cmc_rank] => 544 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0190642495967 [volume_24h] => 310610.67023072 [percent_change_1h] => 1.34101 [percent_change_24h] => -1.69486 [percent_change_7d] => -1.13283 [market_cap] => 7000291.1985831 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:07.000Z ) ) ) [544] => stdClass Object ( [id] => 3345 [name] => DAPS Coin [symbol] => DAPS [slug] => daps-coin [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2018-09-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => pos [1] => privacy [2] => platform ) [max_supply] => 70000000000 [circulating_supply] => 52586828001.998 [total_supply] => 60000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x93190dbce9b9bd4aa546270a8d1d65905b5fdd28 ) [cmc_rank] => 545 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.000133075817764 [volume_24h] => 273345.63544814 [percent_change_1h] => 0.354886 [percent_change_24h] => 0.173508 [percent_change_7d] => 3.40606 [market_cap] => 6998035.1399807 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:09.000Z ) ) ) [545] => stdClass Object ( [id] => 405 [name] => DigitalNote [symbol] => XDN [slug] => digitalnote [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2014-06-24T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => privacy [1] => mineable [2] => cryptonight [3] => payments [4] => pow ) [max_supply] => 10000000000 [circulating_supply] => 4858771414.1226 [total_supply] => 5073209805.4928 [platform] => [cmc_rank] => 546 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:01.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00143579530511 [volume_24h] => 164524.9869862 [percent_change_1h] => -1.38774 [percent_change_24h] => 2.03465 [percent_change_7d] => 37.969 [market_cap] => 6976201.1849999 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:01.000Z ) ) ) [546] => stdClass Object ( [id] => 3357 [name] => Digital Asset Guarantee Token [symbol] => DAGT [slug] => digital-asset-guarantee-token [num_market_pairs] => 1 [date_added] => 2018-09-29T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 33099999.99997 [total_supply] => 100100000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x56D1aE30c97288DA4B58BC39F026091778e4E316 ) [cmc_rank] => 547 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:09.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.209590310402 [volume_24h] => 0 [percent_change_1h] => 0.771062 [percent_change_24h] => 2.83384 [percent_change_7d] => 26.1879 [market_cap] => 6937439.2742999 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:09.000Z ) ) ) [547] => stdClass Object ( [id] => 1762 [name] => Ergo [symbol] => ERG [slug] => ergo [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2017-06-29T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => pow [1] => dapp [2] => mineable [3] => platform ) [max_supply] => 97739924 [circulating_supply] => 18384703 [total_supply] => 21688425 [platform] => [cmc_rank] => 548 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:02.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.377249663938 [volume_24h] => 568210.02766063 [percent_change_1h] => 9.20158 [percent_change_24h] => 3.09996 [percent_change_7d] => 68.6022 [market_cap] => 6935623.0283499 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:02.000Z ) ) ) [548] => stdClass Object ( [id] => 2223 [name] => BLOCKv [symbol] => VEE [slug] => blockv [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2017-11-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => content-creation [1] => enterprise-solutions [2] => media ) [max_supply] => [circulating_supply] => 2989942417.7842 [total_supply] => 3646271241.2003 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x340d2bde5eb28c1eed91b2f790723e3b160613b7 ) [cmc_rank] => 549 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00230986445341 [volume_24h] => 768179.98318198 [percent_change_1h] => 4.54721 [percent_change_24h] => 22.8112 [percent_change_7d] => 61.1202 [market_cap] => 6906361.7085825 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:04.000Z ) ) ) [549] => stdClass Object ( [id] => 4815 [name] => EURBASE [symbol] => EBASE [slug] => eurbase [num_market_pairs] => 18 [date_added] => 2019-10-21T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 2884334 [total_supply] => 5000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x86fadb80d8d2cff3c3680819e4da99c10232ba0f ) [cmc_rank] => 550 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 2.38148370133 [volume_24h] => 409.95036088616 [percent_change_1h] => 1.68037 [percent_change_24h] => 102.28 [percent_change_7d] => 90.2741 [market_cap] => 6868994.410192 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:13.000Z ) ) ) [550] => stdClass Object ( [id] => 4215 [name] => Eminer [symbol] => EM [slug] => eminer [num_market_pairs] => 10 [date_added] => 2019-08-22T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 2100000000 [circulating_supply] => 1320593468.0536 [total_supply] => 2100000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x35b08722aa26be119c1608029ccbc976ac5c1082 ) [cmc_rank] => 551 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00519290839887 [volume_24h] => 3823472.931712 [percent_change_1h] => -0.485333 [percent_change_24h] => 3.00923 [percent_change_7d] => 2.73673 [market_cap] => 6857720.9117484 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:12.000Z ) ) ) [551] => stdClass Object ( [id] => 2746 [name] => GreenPower [symbol] => GRN [slug] => greenpower [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2018-05-21T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 3231699360.0099 [total_supply] => 3294166500.6099 [platform] => [cmc_rank] => 552 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00212142582527 [volume_24h] => 7109.932600723 [percent_change_1h] => 3.63673 [percent_change_24h] => 10.2971 [percent_change_7d] => 18.0175 [market_cap] => 6855810.4818336 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:08.000Z ) ) ) [552] => stdClass Object ( [id] => 4228 [name] => Ferrum Network [symbol] => FRM [slug] => ferrum-network [num_market_pairs] => 13 [date_added] => 2019-08-08T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => defi ) [max_supply] => 331718750 [circulating_supply] => 136795730.79509 [total_supply] => 329218749 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xe5caef4af8780e59df925470b050fb23c43ca68c ) [cmc_rank] => 553 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:12.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0498722320705 [volume_24h] => 782984.40738571 [percent_change_1h] => 1.23925 [percent_change_24h] => 9.79225 [percent_change_7d] => 15.9252 [market_cap] => 6822308.4324664 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:12.000Z ) ) ) [553] => stdClass Object ( [id] => 3920 [name] => Diamond Platform Token [symbol] => DPT [slug] => diamond-platform-token [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2019-05-06T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => store-of-value [1] => stablecoin-asset-backed ) [max_supply] => [circulating_supply] => 1722583.031314 [total_supply] => 10000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x10c71515602429c19d53011ea7040b87a4894838 ) [cmc_rank] => 554 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 3.95547766572 [volume_24h] => 3729.2722741538 [percent_change_1h] => 0.345008 [percent_change_24h] => 2.32882 [percent_change_7d] => -4.08524 [market_cap] => 6813638.7077109 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:11.000Z ) ) ) [554] => stdClass Object ( [id] => 2610 [name] => Peculium [symbol] => PCL [slug] => peculium [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2018-03-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 2039325377.289 [total_supply] => 2206029269.289 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x0f02e27745e3b6e9e1310d19469e2b5d7b5ec99a ) [cmc_rank] => 555 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00332795235395 [volume_24h] => 430659.70925561 [percent_change_1h] => 0.388899 [percent_change_24h] => -4.27106 [percent_change_7d] => 4.35811 [market_cap] => 6786777.6898189 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:07.000Z ) ) ) [555] => stdClass Object ( [id] => 3608 [name] => Hyprr (Howdoo) [symbol] => UDOO [slug] => hyprr [num_market_pairs] => 4 [date_added] => 2018-11-15T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 97821309.33 [total_supply] => 888888888 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x12f649a9e821f90bb143089a6e56846945892ffb ) [cmc_rank] => 556 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0693375171196 [volume_24h] => 987515.94950445 [percent_change_1h] => -0.633628 [percent_change_24h] => -2.60196 [percent_change_7d] => 0.447258 [market_cap] => 6782686.7103306 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:10.000Z ) ) ) [556] => stdClass Object ( [id] => 3053 [name] => YOU COIN [symbol] => YOU [slug] => you-coin [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2018-08-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => content-creation [1] => marketplace ) [max_supply] => [circulating_supply] => 556120198.41019 [total_supply] => 2856000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x34364BEe11607b1963d66BCA665FDE93fCA666a8 ) [cmc_rank] => 557 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0121887162136 [volume_24h] => 1241860.3564626 [percent_change_1h] => -0.147266 [percent_change_24h] => -1.05352 [percent_change_7d] => -6.43245 [market_cap] => 6778391.2790728 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:08.000Z ) ) ) [557] => stdClass Object ( [id] => 3631 [name] => FOAM [symbol] => FOAM [slug] => foam [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2018-12-11T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => ai-big-data [1] => platform ) [max_supply] => [circulating_supply] => 300919995.84228 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x4946fcea7c692606e8908002e55a582af44ac121 ) [cmc_rank] => 558 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:10.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0223543874585 [volume_24h] => 31099.004539894 [percent_change_1h] => 0.556294 [percent_change_24h] => -2.29565 [percent_change_7d] => 55.6028 [market_cap] => 6726882.1810686 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:10.000Z ) ) ) [558] => stdClass Object ( [id] => 2371 [name] => United Traders Token [symbol] => UTT [slug] => uttoken [num_market_pairs] => 3 [date_added] => 2018-01-11T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => payments [1] => marketplace [2] => smart-contracts ) [max_supply] => [circulating_supply] => 37508998.799855 [total_supply] => 69403130.979855 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x16f812be7fff02caf662b85d5d58a5da6572d4df ) [cmc_rank] => 559 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.178927724033 [volume_24h] => 477.29774315157 [percent_change_1h] => 11.817 [percent_change_24h] => 10.4745 [percent_change_7d] => 17.4049 [market_cap] => 6711399.7860146 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:05.000Z ) ) ) [559] => stdClass Object ( [id] => 3 [name] => Namecoin [symbol] => NMC [slug] => namecoin [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2013-04-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => pow [1] => platform [2] => mineable [3] => sha-256 ) [max_supply] => [circulating_supply] => 14736400 [total_supply] => 14736400 [platform] => [cmc_rank] => 560 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:00.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.452834839505 [volume_24h] => 4883.5105723325 [percent_change_1h] => 1.87781 [percent_change_24h] => 18.5038 [percent_change_7d] => 12.4752 [market_cap] => 6673155.3288815 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:00.000Z ) ) ) [560] => stdClass Object ( [id] => 2885 [name] => Egretia [symbol] => EGT [slug] => egretia [num_market_pairs] => 28 [date_added] => 2018-07-02T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 4218701581.8677 [total_supply] => 8000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x8e1b448ec7adfc7fa35fc2e885678bd323176e34 ) [cmc_rank] => 561 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0015765660563 [volume_24h] => 2413503.9877788 [percent_change_1h] => -0.0164949 [percent_change_24h] => -0.545152 [percent_change_7d] => -6.60083 [market_cap] => 6651061.7156317 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:08.000Z ) ) ) [561] => stdClass Object ( [id] => 2605 [name] => BnkToTheFuture [symbol] => BFT [slug] => bnktothefuture [num_market_pairs] => 10 [date_added] => 2018-03-22T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => services [1] => crowdfunding ) [max_supply] => [circulating_supply] => 729989999.32474 [total_supply] => 1000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x01ff50f8b7f74e4f00580d9596cd3d0d6d6e326f ) [cmc_rank] => 562 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:06.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00905323158026 [volume_24h] => 850476.75837179 [percent_change_1h] => 0.435333 [percent_change_24h] => -1.51379 [percent_change_7d] => 4.3818 [market_cap] => 6608768.5151607 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:06.000Z ) ) ) [562] => stdClass Object ( [id] => 5475 [name] => GHOSTPRISM [symbol] => GHOST [slug] => ghostprism [num_market_pairs] => 8 [date_added] => 2020-04-17T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 175000000 [circulating_supply] => 2438141.9628275 [total_supply] => 2438141.9628275 [platform] => [cmc_rank] => 563 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 2.70825249373 [volume_24h] => 420353.69098797 [percent_change_1h] => 0.589535 [percent_change_24h] => 3.55513 [percent_change_7d] => 7.00764 [market_cap] => 6603104.0508953 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:14.000Z ) ) ) [563] => stdClass Object ( [id] => 5429 [name] => DEAPcoin [symbol] => DEP [slug] => deapcoin [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2020-04-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 30000000000 [circulating_supply] => 882771017.068 [total_supply] => 30000000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x1a3496c18d558bd9c6c8f609e1b129f67ab08163 ) [cmc_rank] => 564 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:14.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00743292792089 [volume_24h] => 550950.86722149 [percent_change_1h] => 0.178912 [percent_change_24h] => 0.980714 [percent_change_7d] => -7.77281 [market_cap] => 6561573.3405172 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:14.000Z ) ) ) [564] => stdClass Object ( [id] => 3985 [name] => Origo [symbol] => OGO [slug] => origo [num_market_pairs] => 14 [date_added] => 2019-06-03T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => privacy [1] => platform [2] => smart-contracts ) [max_supply] => [circulating_supply] => 440516809.14682 [total_supply] => 681277849.938 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xff0e5e014cf97e0615cb50f6f39da6388e2fae6e ) [cmc_rank] => 565 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0148869105359 [volume_24h] => 1163691.2591876 [percent_change_1h] => 0.985624 [percent_change_24h] => 3.45618 [percent_change_7d] => 0.0106857 [market_cap] => 6557934.3273289 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:11.000Z ) ) ) [565] => stdClass Object ( [id] => 576 [name] => GameCredits [symbol] => GAME [slug] => gamecredits [num_market_pairs] => 11 [date_added] => 2014-09-01T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => pow [1] => mineable [2] => scrypt ) [max_supply] => 200000000 [circulating_supply] => 97978273.952752 [total_supply] => 200000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x63f88a2298a5c4aee3c216aa6d926b184a4b2437 ) [cmc_rank] => 566 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:01.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0668573506815 [volume_24h] => 52250.213475941 [percent_change_1h] => -1.01255 [percent_change_24h] => -2.23028 [percent_change_7d] => -1.5815 [market_cap] => 6550567.8208272 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:01.000Z ) ) ) [566] => stdClass Object ( [id] => 2631 [name] => ODEM [symbol] => ODE [slug] => odem [num_market_pairs] => 7 [date_added] => 2018-04-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => smart-contracts [1] => education ) [max_supply] => [circulating_supply] => 219110098.30355 [total_supply] => 268946131 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xbf52f2ab39e26e0951d2a02b49b7702abe30406a ) [cmc_rank] => 567 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:07.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0296288136987 [volume_24h] => 177765.06856391 [percent_change_1h] => -0.0102237 [percent_change_24h] => 1.7657 [percent_change_7d] => -12.1239 [market_cap] => 6491972.2821398 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:07.000Z ) ) ) [567] => stdClass Object ( [id] => 2181 [name] => Genesis Vision [symbol] => GVT [slug] => genesis-vision [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2017-11-15T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => asset-management ) [max_supply] => [circulating_supply] => 4426883.3118906 [total_supply] => 4436643.9285333 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x103c3a209da59d3e7c4a89307e66521e081cfdf0 ) [cmc_rank] => 568 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 1.46202016214 [volume_24h] => 541836.99978961 [percent_change_1h] => 0.301853 [percent_change_24h] => -1.57188 [percent_change_7d] => 3.59383 [market_cap] => 6472192.6574251 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:04.000Z ) ) ) [568] => stdClass Object ( [id] => 2199 [name] => ALQO [symbol] => XLQ [slug] => alqo [num_market_pairs] => 1 [date_added] => 2017-11-19T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 64664324.290409 [total_supply] => 65539763.62146 [platform] => [cmc_rank] => 569 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:04.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0999216997423 [volume_24h] => 3040.9774046105 [percent_change_1h] => 0.478677 [percent_change_24h] => -1.67665 [percent_change_7d] => 44.3482 [market_cap] => 6461369.1957849 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:04.000Z ) ) ) [569] => stdClass Object ( [id] => 3883 [name] => QuickX Protocol [symbol] => QCX [slug] => quickx-protocol [num_market_pairs] => 5 [date_added] => 2019-04-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 498334427.95726 [total_supply] => 500000000 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xf9e5af7b42d31d51677c75bbbd37c1986ec79aee ) [cmc_rank] => 570 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.012958377911 [volume_24h] => 346131.26902248 [percent_change_1h] => -0.130151 [percent_change_24h] => -0.822498 [percent_change_7d] => 1.68319 [market_cap] => 6457605.8435321 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:11.000Z ) ) ) [570] => stdClass Object ( [id] => 4166 [name] => Realio Network [symbol] => RIO [slug] => realio-network [num_market_pairs] => 1 [date_added] => 2020-06-25T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => 99999893 [circulating_supply] => 7074303.8895273 [total_supply] => 99999879.368635 [platform] => stdClass Object ( [id] => 512 [name] => Stellar [symbol] => XLM [slug] => stellar [token_address] => GBNLJIYH34UWO5YZFA3A3HD3N76R6DOI33N4JONUOHEEYZYCAYTEJ5AK ) [cmc_rank] => 571 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.910227689042 [volume_24h] => 0 [percent_change_1h] => -0.111151 [percent_change_24h] => -9.40111 [percent_change_7d] => 16.4251 [market_cap] => 6439227.2809453 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:11.000Z ) ) ) [571] => stdClass Object ( [id] => 5160 [name] => Dune Network [symbol] => DUN [slug] => dune-network [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2020-05-04T00:00:00.000Z [tags] => Array ( ) [max_supply] => [circulating_supply] => 415873485.656 [total_supply] => 519070377.656 [platform] => [cmc_rank] => 572 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:13.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.0154633123996 [volume_24h] => 8930.8942040046 [percent_change_1h] => -1.50547 [percent_change_24h] => 3.31601 [percent_change_7d] => 3.05662 [market_cap] => 6430781.6274093 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:13.000Z ) ) ) [572] => stdClass Object ( [id] => 3858 [name] => FNB Protocol [symbol] => FNB [slug] => fnb-protocol [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2019-04-11T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => platform ) [max_supply] => [circulating_supply] => 2366880913 [total_supply] => 2490000160 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0x47b28f365bf4cb38db4b6356864bde7bc4b35129 ) [cmc_rank] => 573 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:11.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.00270754133617 [volume_24h] => 381282.65990137 [percent_change_1h] => -0.579978 [percent_change_24h] => 0.192814 [percent_change_7d] => 1.95223 [market_cap] => 6408427.9097393 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:11.000Z ) ) ) [573] => stdClass Object ( [id] => 2359 [name] => Polis [symbol] => POLIS [slug] => polis [num_market_pairs] => 6 [date_added] => 2018-01-10T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => 25000000 [circulating_supply] => 9831890.5669544 [total_supply] => 9831890.5669544 [platform] => [cmc_rank] => 574 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.646717945695 [volume_24h] => 3455.1543915005 [percent_change_1h] => 0.476066 [percent_change_24h] => 4.6899 [percent_change_7d] => -5.09487 [market_cap] => 6358460.0697588 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:05.000Z ) ) ) [574] => stdClass Object ( [id] => 2318 [name] => Neumark [symbol] => NEU [slug] => neumark [num_market_pairs] => 9 [date_added] => 2017-12-28T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => crowdfunding [1] => asset-management ) [max_supply] => 1500000000 [circulating_supply] => 37499235.813479 [total_supply] => 70017075.947654 [platform] => stdClass Object ( [id] => 1027 [name] => Ethereum [symbol] => ETH [slug] => ethereum [token_address] => 0xa823e6722006afe99e91c30ff5295052fe6b8e32 ) [cmc_rank] => 575 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:05.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.168976352867 [volume_24h] => 32271.255851222 [percent_change_1h] => 1.85903 [percent_change_24h] => -1.67182 [percent_change_7d] => 23.0468 [market_cap] => 6336484.1030614 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:05.000Z ) ) ) [575] => stdClass Object ( [id] => 3180 [name] => Compound Coin [symbol] => COMP [slug] => compound-coin [num_market_pairs] => 2 [date_added] => 2018-08-16T00:00:00.000Z [tags] => Array ( [0] => mineable ) [max_supply] => [circulating_supply] => 53731717830.442 [total_supply] => 54281727831.442 [platform] => [cmc_rank] => 576 [last_updated] => 2020-08-06T09:18:08.000Z [quote] => stdClass Object ( [USD] => stdClass Object ( [price] => 0.000117416803457 [volume_24h] => 25.371422891078 [percent_change_1h] => 0.478677 [percent_change_24h] => 5.40081